Page 1

www.remshopping.com

apartmane Invest in your future generations


IMAZHI, KUALITETI DHE KOMFORI REM Center është mënyra e jetesës moderne së ditës së sotme - me hapësira funksionale dhe dizajn eksepcional. Çdo detal i menduar deri në perfeksion, plane të arkitekturës pa asnjë mangësi, materiale me kualitet superior dhe një pamje madhështore, që të len pa frymë. Në vitin 2010 në një hapësirë prej 5000m², në “zemrën” e qytetit, filloi ndërtimi i një objekti që deri më tani nuk ishte hasur në rrethinë. I përbërë prej 3 pjesëve: REM Apartmane - për një mënyrë të jetesës më të sigurt dhe komfor, REM Shopping Center - aty ku mund të gjeni çdo gjë që mund të ju nevoitet, dhe REM Hotel - Hotel me standarde europiane me 4 yje - që do të plotësoj mungesën e qytetit për një hotel ekskluziv Kompleksiviteti i jep siguri gjithë objektit, madhështia krijohet nga dizajni që përputhet me arkitekturën e rrethit, por në të njejtën kohë aludon në modernizimin e kohës që vjen. REM Apartmanet paraqesin një strukturë superiore të kompletuar me të gjitha elementet që i nevoiten një objekti residencial. Planet e sajuara nga arkitektët, përmbajnë hapësira maksimalisht të shfrytëzueshme, duke theksuar në veçanti komforin dhe intimitetin. REM Apartmanet i tejkalojnë modulet e deri tanishme për të planifikuar jetesën, ofrojnë hapësira për t'a organizua residencën ashtu që secilit banor t’i përshtatet, duke ofruar përpos hapësirë banesore edhe garazhë për çdo banesë.

Lokacioni është perfekt! Tempoja e jetës në vitet e fundit dallon nga ajo që më parë egzistonte, njerëzit janë më të lëvizshëm, dhe kanë shumë aktivitete. REM mundëson qasje në të gjitha objektet kyçe të rrethinës, dhe që mund t'i nevoiten një personi dinamik. Rrezja e qarkullimit nuk kalon 2 km, gjë që mundëson shfrytëzimin e kohës në maksimum, duke mos humbur kohë në trafik. Gjatë SWOT analizës, investitorët dhe arkitektët hasën në një mangësi të lokacionit - frekuentimi i tepruar për rreth objektit dhe zhurma që mund të perceptohet nga trafiku dhe qarkullimi. Prandaj theks të veçantë ju dhanë materialeve të cilat do të shfrytëzoheshin në ndërtim. Përdorimi i materialeve ekologjike, jo të dëmshme për rrethin dhe banorët e residencës, shfrytëzimi i energjisë dhe kufizimi i zërit që do të perceptohej nga objekti arrihen me përdorimin e materialeve izoluese si për zërimin ashtu edhe për energjinë. REM është produkt i analizuar dhe tejmenduar nga investitorët. Eksperienca në dekada ju jep të drejtë që RENOVA dhe ELEKTROMETAL t'i vëndojnë themelet e një mënyre të re të jetesës. Investitorët shfrytëzuan njohuritë që kishin për objektet residenciale dhe krijuan REM Apartmanet. Janë përgjegjës për kualitetin, komforin dhe intimitetin, duke ofruar banesa që asocojnë në ngrohtësi, në shtëpi dhe familje, gjithmonë në përputhje me kërkesat e konsumatorëve.

REM Center padyshim do të jetë inspirim për qytetarët, për shfrytëzuesit, për një zhvillim intelektual, modern dhe europian. Investitorët e saj përcjellin kualitetin dhe luksin të arritshëm për secilin nga ne.

PUTZ

Invest in your future generations 2


BAZA E APARTMANEVE NDARJA E BAZËS NË HYRJE Baza përbëhet prej 5 hyrjeve, secila e pavarur nga tjetra, me bërthamë qarkullimi individuale.

HYRJA 3

HYRJA 1

HYRJA 2

LOKACIONI

HYRJA 4

Jo rastësisht është zgjedhur ky pozicion i qytetit për lokacionin e REM Center. Si pozitë gjeografike, mundëson qarkullimin në qytet në disa kahje, mundëson qasje me të gjitha pikat më të rëndësishme të qytetit si p.sh: spitali i qytetit, qendra, posta, stacioni autobusëve, hekurudha, dy magjistralet si arterie tejet kryesor për Republikën e Maqedonisë; mandej qendra sportive, univerzitete si dhe shumë objekte tjera të cilat, janë të nevojshme për funkcionim të përditshëm.

HYRJA 5

A

TIN

ISH

PR

LU

M

IS

bu

HK

l. IL

UM

IRIJ

BIN

rr. IL

IN

DE NIT

A

LU

MI

SH

KU

SHKU

MBI

N

P

IT

3

IV AR

IJIM

ST

E SK

GO

DRA

QEN

Invest in your future generations


NDARJA E HYRJEVE NË BANESA

HYRJA 1

HYRJA 3

HYRJA 2

1

1

2

1 2

2

3 3

2

1

HYRJA 4 3

SPECIFIKACION Numri minimal i banesave në hyrje Numri maksimal i banesave në njësi Numri i niveleve (kateve) në objekt Numri i banesave në bazë TOTALI i banesave në objekt

4

2 6 9 16 144

6

5

1

HYRJA 5 2

Invest in your future generations 4


HYRJA 1 NDARJA E BAZËS BANESA1 1

1 DHOMË DITE ME KUZHINË

38.91 m²

2

DHOMË GJUMI

12.87 m²

3

DHOMË GJUMI

15.69 m²

4

DHOMË GJUMI

14.77 m²

5

BANJO - 1

3.97 m²

DW

WO

7

9 8

5 11

2

3

6

4 10

6

BANJO - 2

3.15 m²

7

TOALET

1.94 m²

8

SHPAJZ

3.72 m²

9

BALLKON - 1

4.89 m²

10

BALLKON - 2

5.51 m²

11

KORRIDOR

13.44 m² 118.86 m²

7

BANESA 2

1

9

1 DHOMË DITE ME KUZHINË

41.62 m²

2

DHOMË GJUMI

15.88 m²

3

DHOMË GJUMI

16.49 m²

DW

WO

6

4

BANJO - 1

4.18 m²

5

5

BANJO - 2

3.40 m²

6

SHPAJZ

3.64 m²

7

BALLKON - 1

9.16 m²

8

BALLKON - 2

5.60 m²

9

KORRIDOR

4

3

2 8

10.66 m² 110.63 m²

KORRIDOR I PËRBASHKËT

5.17 m²

HAPËSIRA E SHKALLËVE

15.69 m²

TOTAL HYRJA 1

5

Invest in your future generations

250.35 m²


HYRJA 2 NDARJA E BAZËS

6

1

BANESA1

2

5

1 DHOMË DITE ME KUZHINË

38.50 m²

2

DHOMË GJUMI

17.44 m²

3

BANJO

4.07 m²

4

SHPAJZ

2.60 m²

5

BALLKON

6.52 m²

6

KORRIDOR

DW

4

WO

3

WO

DW

DW

WO

5.40 m² 74.53 m²

BANESA 2

DW

1 DHOMË DITE ME KUZHINË

44.50 m²

2

DHOMË GJUMI

16.00 m²

3

DHOMË GJUMI

16.32 m²

4

BANJO - 1

4.50 m²

5

BANJO - 2

3.40 m²

6

SHPAJZ

3.42 m²

7

BALLKON - 1

6.67 m²

8

BALLKON - 2

4.84 m²

9

KORRIDOR

11.56 m²

WO

5 WO

DW

WO

6

DW

1

4

9

2 3

8 7

111.21 m²

Invest in your future generations 6


HYRJA 2 NDARJA E BAZËS

5

1

8

DW

WO

7

WO

DW

4

DW

WO

2

3

6

BANESA 3 1 DHOMË DITE ME KUZHINË

33.77 m²

2

DHOMË GJUMI

16.90 m²

3

DHOMË GJUMI

13.80 m²

4

BANJO

4.06 m²

5

BALLKON - 1

6.42 m²

6

BALLKON - 2

5.51 m²

7

KORRIDOR

13.05 m²

8

SHPAJZ

2.74 m² 96.25 m²

KORRIDOR I PËRBASHKËT

7.34 m²

HAPËSIRA E SHKALLËVE

18.36 m²

TOTAL HYRJA 2

7

307.69 m²

Invest in your future generations


HYRJA 3 NDARJA E BAZËS

5 WO

BANESA1

DW

1 2

1 DHOMË DITE ME KUZHINË

33.57 m²

2

DHOMË GJUMI

17.35 m²

3

BANJO

4.40 m²

4

SHPAJZ

4.59 m²

5

BALLKON

6.38 m²

6

KORRIDOR

6 DW

WO

3 4

6.72 m² 73.01 m²

WO DW

5

WO

BANESA 2

DW

2

1 6

4

7

1 DHOMË DITE ME KUZHINË

32.83 m²

2

DHOMË GJUMI

13.86 m²

3

DHOMË GJUMI

18.44 m²

3

8

DW

4

BANJO

4.30 m²

5

BALLKON - 1

12.07 m²

6

BALLKON - 2

5.00

7

KORRIDOR

8

SHPAJZ

WO

WO DW

15.93 m² 3.28

105.71 m²

Invest in your future generations 8


HYRJA 3 NDARJA E BAZËS

WO

DW

DW

WO

2

6

5

3 4

1 WO DW

BANESA 3 1 DHOMË DITE ME KUZHINË

36.25 m²

2

DHOMË GJUMI

16.12 m²

3

BANJO

4.25 m²

4

SHPAJZ

5.12 m²

5

BALLKON

7.74 m²

6

KORRIDOR

8.84 m² 78.32 m²

KORRIDOR I PËRBASHKËT

14.34 m²

HAPËSIRA E SHKALLËVE

15.59 m²

TOTAL HYRJE 3

9

Invest in your future generations

286.97 m²


HYRJA 4 NDARJA E BAZËS

1 1

BANESA1

7

6 4

3 9 2

8

5

1 DHOMË DITE ME KUZHINË

33.35 m²

2

DHOMË GJUMI

15.77 m²

3

DHOMË GJUMI

11.77 m²

4

BANJO - 1

3.99 m²

5

BANJO - 2

3.53 m² 1.46 m²

6

SHPAJZ

7

BALLKON - 1

6.23 m²

8

BALLKON - 2

6.15 m²

9

KORRIDOR

11.63 m² 93.88 m²

6

2

3 5

1

BANESA 5

4

5

1 DHOMË DITE ME KUZHINË

24.95 m²

2

DHOMË GJUMI

13.90 m²

3

BANJO

4.00 m²

4

SHPAJZ

2.05 m²

5

BALLKON

5.24 m²

6

KORRIDOR

12.86 m² 63.00 m²

BANESA 6

5

9

4 6

7

3

1 DHOMË DITE ME KUZHINË

26.03 m²

2

DHOMË GJUMI

10.80 m²

3

DHOMË GJUMI

16.17 m²

4

BANJO - 1

4.30 m²

5

BANJO - 2

2.92 m²

6

SHPAJZ

2.14 m²

7

BALLKON - 1

6.22 m²

8

BALLKON - 2

6.26 m²

9

KORRIDOR

8.63 m²

2

1

8

6

83.47 m²

Invest in your future generations 10


HYRJA 4 NDARJA E BAZËS BANESA 2

2

6 1

4

3

5

2

1 DHOMË DITE ME KUZHINË

33.23 m²

2

DHOMË GJUMI

16.01 m²

3

BANJO

5.25 m²

4

SHPAJZ

2.02 m²

5

BALLKON

3.92 m²

6

KORRIDOR

3

11.45 m² 71.88 m²

2

3

6 4

1

5

5

1

20.00 m²

2

DHOMË GJUMI

14.56 m²

3

BANJO

3.64 m²

4

SHPAJZ

1.66 m²

5

BALLKON

3.33 m²

6

KORRIDOR

5.12 m²

6

4

4

BANESA 3 1 DHOMË DITE ME KUZHINË

2

3

48.31 m²

BANESA 4

KORRIDOR I PËRBASHKËT

23.92 m²

HAPËSIRA E SHKALLËVE

15.13 m²

TOTAL HYRJA 4

11

1 DHOMË DITE ME KUZHINË

20.00 m²

2

DHOMË GJUMI

14.56 m²

3

BANJO

3.64 m²

4

SHPAJZ

1.66 m²

5

BALLKON

3.33 m²

6

KORRIDOR

5.12 m²

447.9 m²

Invest in your future generations

48.31 m²


HYRJA 5

DW

NDARJA E BAZËS 5

BANESA1

1 WO

2

8

6

7 9

3

4

WO

DW

1 DHOMË DITE ME KUZHINË

40.52 m²

2

DHOMË GJUMI

22.69 m²

3

DHOMË GJUMI

15.93 m²

4

BANJO - 1

5.37 m²

5

BANJO - 2

3.31 m²

6

SHPAJZ

3.42 m²

7

BALLKON - 1

5.87 m²

8

BALLKON - 2

6.64 m²

9

KORRIDOR

12.76 m² 116.51 m²

BANESA 2 47.87 m²

DHOMË GJUMI

16.46 m²

3

DHOMË GJUMI

20.85 m²

4

DHOMË GJUMI

17.45 m²

5

BANJO - 1

5.70 m²

WO

DW

1 DHOMË DITE ME KUZHINË

2

5 WO

DW

8 6

4

7 1 3

BANJO - 2

3.78 m²

TOALET

2.79 m²

8

SHPAJZ

4.55 m² 10.26 m²

9

BALLKON - 1

10

BALLKON - 2

7.23 m²

11

BALLKON - 3

6.47 m²

12

KORRIDOR

15.24 m² 158.56 m²

2 9

10

6 7

11

KORRIDOR I PËRBASHKËT

8.03 m²

HAPËSIRA E SHKALLËVE

16.03 m²

TOTAL HYRJA 5

299.13 m²

Invest in your future generations 12


SPECIFIKACION NDËRTIMI IZOLIM TERMIK TË FASADËS - 8 cm stiropor FAZA PËRFUNDIMTARE - GLET MASË OSE ABRIB DYSHEME: LLAMINAT, KERAMIK EVAKUIM NË RAST ZJARRI, PËRMES BËRTHAMËS KRYESORE DYER TË BLINDUARA - MBYLLEN GJATË ZJARRIT DHE NUK LEJONË SHPËRNDARJEN E ZJARRIT NGA BANESA ASHENSORI LËVIZ DERI NË STACIONIN E PARË EDHE NË RAST SE NDALET RRYMA IZOLIM ZËRRIMI NË MES TË BANESAVE NDRIÇIM I PËRBASHKËT NË KORRIDORE ME SENZOR MONITORING 24/7 ROLETA ALUMINI DETEKTOR ZJARRI DHE ALARM PARKING PËR SECILËN BANESË - HYRJA NË PARKING ME KOMANDË RRJETË HIDRANTI - PËR SHUARRJE TË ZJARRIT NË RAST ZJARRI INTERFON

13

Invest in your future generations


Invest in your future generations


Informacione shtesĂŤ: PUTZ

+389 44 487 300 info@renova.com.mk

+389 2 2791 203 elektrometal@t-home.mk

Remall - Katalogu i Banesave  

Remall - Katalogu i Banesave Banesa Tetovë

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you