Kalundborg Havn | Priser og forretningsbetingelser

Page 1


Overtimesatser ved krankørsel (se nedenstående for grabkørsel):

Overtimesatser ved grabkørsel: Ved overtid der påbegyndes i forlængelse af operation med minimum 4 timers kørsel på normaltid, eller ved opstart indenfor 2 timer før normal arbejdstid gælder følgende takst: Overtimer (både 50% -og 100%) Ventetimer Ved opstart udenfor normal arbejdstid (på nær indenfor 2 timer før normal arbejdstid), afregnes standard overtimesatser ved krankørsel.

440,00 440,00


El faktureres ud fra Kalundborg Havns gældende dagspriser med tillæg af EL-afgift* og PSO-afgift** i henhold til gældende lovgivning.

*) oplysninger om el-afgift kan findes på https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061620 **) oplysninger om PSO-afgift kan findes på https://ens.dk/service/statistik-datanoegletal-og-kort/aktuel-pso-tarif Ved spørgsmål omkring elpriser m.v. rettes henvendelse til Kalundborg Havns økonomiafdeling.


20