Oplevelsesguiden 2024

Page 1


Udgivet i 17.000 eksemplarer af: Oplevelsesguiden Kalundborg, maj 2024

Inge Johansen, tlf. 2482 8024

Lone Merling, tlf. 2851 1264 oplevelsesguiden.kalundborg@gmail.com www.oplevelsesguidenkalundborg.dk

Layout, opsætning og tryk: ReklameService, tlf. 5951 6615

Fotos:

Redaktionens billeder i Oplevelsesguiden Kalundborg 2024 er venligst udlånt af Hanne Methling, Bjørn Linkamp, Preben Lundgreen, Riana Slots, Preben Madsen, Jens Nielsen, Søren Ottosen, Sarah Green, Daniel Urhøj, Dimitri Renault, Claus Fisker, Matthew James Harrison, Michael Svendsen, Johnny Hoffmeyer, Lisbeth Mortensen, Fredløv Enggaard, Hans Munk, Teddy Pedersen, Inger Marie Skovager, Bjarne Jensen, John A. Olsen, Lise Mortensen, Søren Juul Nerenst, Tina Madsen, Lone Merling og Inge Johansen.

Illustrationer på forsiden:

Fyrtårn på Asnæs: Fredløv Enggaard

Kronhjort: Dimitri Renault

Sæl: Michael Svendsen

Royal Run: Claus Fisker

Maleri: Billedkunstner Ole Lejbach

Solnedgang på Røsnæs: Bjarne Jensen

Havnsø Havn: Tina Madsen

Næste nummer af Oplevelsesguiden Kalundborg

Oplevelsesguiden udkommer igen den 1. maj 2025.

2024 er kongeår - forbundne, forpligtet for Kongeriget Danmark.

Vi sætter derfor krone på værket og hylder historien, troen, fællesskabet og forskellighederne med endnu en oplevelsesguide rig på det hele.

God fornøjelse!

Femtårnet service

I 1965 udskrev Kalundborg Turistforening en slogankonkurrence. Vinderen blev den lokale journalist Wilhelm ”Fille” Grandt, som præmieredes med 100 kr. for sit forslag femtårnet service.

I anledning af det nye slogan formulerede Kalundborg Turistforening turismens 5 bud, hvor 5 små rim fortæller, hvad 5-tårnet service er:

Lad smilet være det kendetegn, turisten møder på vor egn.

Vær altid klar, giv god besked, med charme og naturlighed.

At kende byens seværdigheder, bør være blandt vore færdigheder.

Husk at turister alle stunder er byens gæster og dens kunder.

Giv altid turisten så gode dage, at han med glæde vender tilbage.

Ole Lejbach, billedkunstner

Istidslandskabet Røsnæs var de første famlende favntag i forsøg på at få naturen ind under huden og ned på papiret. Det er efterhånden mange år siden, og der er kommet mere styr på blyant såvel som på pensel.

Fra mine atelierer er der bl.a. flydt en lind strøm af store tegninger til museumsudstillinger og tilsvarende bøger i samarbejde med forfatteren Jens Blendstrup: ”Lejbach & Blendstrup, Egeekspeditioner”,”Lejbach & Blendstrup, Den Fynske Kulturarvsekspedition,” ”Lejbach & Blendstrup, Genfærd.”

Min optagethed af natur, kultur og historie afspejler sig i hele min billedverden, på papir eller lærred med akvarel, blyant, kul, pigment og olie. I dag er min tilværelse delt op mellem Danmark og New York, nærmere bestemt en Vandmølle i udkanten af Odense og en lejlighed på Upper East Side på Manhattan. Det giver næring, læring og inspiration til nye landvindinger og udvikling af mit billedsprog.

”Hvor kommer vi fra? Hvem er vi? Hvor går vi hen?” er titlen på et berømt maleri af Paul Gauguin og hans bud på spørgsmålet om livet, døden og kærligheden. Som kunstner forholder jeg mig til spørgsmål og lader andre om svar. Der er pejlepunkter i ens liv, der er værd at dvæle ved og lade sig forføre af. Røsnæs er et de pejlepunkter i mit liv, jeg vender altid tilbage.

Løve /Høng

Den sydligste del af Kalundborg Kommune er området omkring byerne Høng og Løve.

Løve er en lille landsby, der trods sin størrelse rummer mange spændende oplevelser; en flot hollandsk galleri-mølle Løve Mølle, et tingsted og mindelund for egnens tidligere, store personligheder, en planteskole med rosarium og foredragssalon, prisvindende mjødbryggeri og livsstils- og vintagebutik i bohemestil.

Kun 2 km derfra ligger Høng, der er kommunens næststørste by. Høng er en stationsby, og de gamle

spor benyttes stadig til ture med Vestsjællands Veterantoge, der har remise i byen. Høng betyder 'Det høje sted'.

Området har flere udlagte vandreruter - Kløverstierne og en skov med grill- og legeplads, hundeskov, mountainbikebane og Planetsti. På Odinsvej er en bevægelsespark med svævebane, sportsbaner og fitnessmaskiner og ved Høng Centret afholdes et årligt Folkemøde.

På Charlottevej ligger et af Vestsjællands største havecentre, Høng Plantecenter.

Kløverstierne i Høng og Løve

På Rosenvænget, på vej mod Høng Hallen, er startpunktet for 4 vandrestier rundt i området.

Skolestien er den grønne rute på 2,7 km, der bl.a. kommer forbi 6 skoler, Høng Ting- og Arresthus, gadekæret og Høng Hovedgade.

Bystien er den blå rute på 5 km, der hovedsageligt går gennem Høng by og til Høng Skov.

Skovstien er den røde rute på 7,5 km, der går gennem hele Høng Skov og langs Bødstrup Å.

Løvestien er den sorte rute på 10 km. Denne rute hedder Løvestien, fordi stien bl.a. går til herredsbyen Løve. En stor del af turen foregår ad stier i Høng samt i det åbne land, hvor ruten går tæt forbi Finderup Kirke. Turen går bl.a. ad Ho ChiMinh stien, Kirkestien og Hemod Lannungs sti.

I Løve passeres en fredssten rejst til minde om Danmarks befrielse i 1945. Desuden passeres den tidligere stationsbygning, den tidligere kro og brugsforeningen.

På turen kan også nydes den smukke og velbevarede Løve Mølle på Kappelvej. Møllen er stadig aktiv og maler mel, som sælges til besøgende.

Rævehøj jættestue

Ved Dalby ligger 3 høje, hvoraf den sydligste er Rævehøj med Danmarks højeste jættestuekammer. Jættestuen er tilbage fra bondestenalderen. Og inde i gravkammeret er helleristninger tilbage fra bronzealderen. Selve gravkammeret er 7 m langt, 2 m bredt og ca. 2,5 m højt. Man kommer til jættestue via en anlagt trampesti. På toppen er også en flot udsigt ud over Storebælt. Der er åben adgang hele året.

Parkering er mulig ved Dalbyvej 33, hvor der også er skilt mod Rævehøj.

Løve Mølle

Løve mølle er i løbet af en 10 årig periode renoveret næsten fra kælder og til toppen af hatten. I 2013 fik møllen en ny vinge og der blev skiftet nogle store bjælker i møllehatten. I 2015 fik møllen en ny omgang. I 2017 og 2018 kom der ny beklædning med spåner på møllekroppen. I 2022 blev den anden vinge skiftet, og der kom nye spåner på møllehatten. I 2022 blev fugerne kradset ud i underbygningen og der blev lavet nye fuger. Så møllen står i dag næsten lige så flot, som da den blev bygget i 1881.

Når der kommer gæster til møllen, vil vingerne altid køre, hvis der er vind nok. De vil også male mel, hvis der er behov for det. Der males hvede, rug og spelt til mel, som sælges i møllen.

Børnene kan ved besøg i møllen købe en pose korn, som de så selv kan male til mel på små håndtrukne kværne. Møllerne viser gæsterne rundt i møllen og fortæller om historier om møllen og møllens drift. Har man familien på besøg kan man aftale et besøg uden for de normale åbningstider. Læs mere på www.loevemoelle.dk

Mountainbike i Høng Skov

Sporet i Høng Skov er et skovspor med let sværhedsgrad. Distancen er 4 km gennem skoven og kan køres af alle. Start er markeret med et skilt ved P-pladsen på Gyldenagervej.

Sporet passes af Høng Gymnastikforenings Cykelfællesskab.

Folkemøde Kalundborg 2024

Lørdag den 31. august 2024 kan man ved Høng Centret opleve årets lokale Folkemøde.

Formålet med Folkemødet er at danne ramme for dialog på tværs af foreninger, organisationer og civilsamfundet i et ønske om at øge borgerinddragelsen og styrke fællesskabet.

’Folkemøde Kalundborg skal minde os alle om det åbne danske demokrati, der er værd at værne om og påskønne - hver dag.’

En dag med debatter, foreningsstande, shopping, loppemarked, gårdbutikker, motionsløb, musik og m.m.

Se program på www.folkemoede-kalundborg.dk

Høng Bevægelsespark

På Odinsvej 27 ligger Høng Bevægelsespark, der dels består af en stor legeplads til de mindste, svævebane, Tarzanbane, sansegynge, krolfbane, discgolfbane, trampolin, fitnessmaskiner, bordtennis og fodboldgolf. Her er også en bålhytte. I tilknytning til parken ligger Hønghallen, der bl.a. har en klatrevæg.

På tur med Vestsjællands Veterantog

Vestsjællands Veterantog arbejder på at bevare og restaurere historiske vogne og lokomotiver til veterantogskørsel på Vestsjælland. Foreningen består udelukkende af frivillige, og de mødes i remisen på den gamle Høng Station.

Togene kører fortrinsvis i sommerperioden, og her er mange muligheder for at komme med op at køre; Triangeltoget til Tølløse, ølsmagningstur, sommerudflugt til Gørlev og Slagelse, Madam Blå tur osv.

Se meget mere på foreningens hjemmeside www.dit-veterantog.dk

Kirke Helsinge og omegn

I Jægerstenalderen var Tissø meget større end nu og gik helt ned til Mullerup, hvor mange små øer stak op af søen. Og fra Mullerupvej kan man via en trampesti gå ud i Mullerup mose til de to store Mullerupsten, der markerer Maglemosekulturen, der er navnet på disse ældste bopladser i Norden.

I området er også mange, små, hyggelige landsbyer, der byder på mange forskellige oplevelser:

1. Drøsselbjerg

Drøsselbjerg er Kalundborg Kommunes sydligste punkt. Her er en aktiv kirke, der løbende afholder arrangementer for både voksne og børn, et lille stofhus, Kunigrunde ostesalg, Æblegården Søbo med stalddørssalg og Husflidsskole med undervisning i trædrejning og håndarbejde. Drøsselbjerg Strand har høje skrænter, badebroer og et flot kig til Storebæltsbroen.

2. Mullerup / Mullerup Havn

I Mullerup Havn ligger Skipperkroen og en lystbådehavn med 92 lystbådepladser. Her er fine badestrande, ferieboliger, minigolf, legeplads og om vinteren en sauna til vinterbaderne.

den højeste og en af de bedst bevarede jættestuer i Danmark. Det er Rævehøj, der er fra bondestenalderen fra 3300-3200 f.Kr. Rævehøj har været gravplads for ca. 100 mennesker. Dalby Shelterplads på Fægangen 6 tilbyder overnatning i sheltere - ganske gratis. Se mere på deres deres facebookside.

4. Kirke Helsinge / Kirke Helsinge Strand

I Kirke Helsinge er anlagt et fint rekreativt område med sheltere, bålplads, petanquebane, klatrenet og kælkebakke. Og på skolen lige over gaden er en helt ny multibane og et skateboardområde. I sportsklubben kan man deltage i gå-fodbold, der er dart i klubhuset på Helsingevej 101, og er man interesseret i folkelivet i og omkring Kirke Helsinge, udkom der i 2023 en bog med 96 lokale fortællinger. Bogen kan bl.a. købes på Gørlev Lokalhistoriske Arkiv. Kirke Helsinge strand har fin sandstrand, frisk vand og et flot kig til Storebæltsbroen.

I Mullerup by er man tæt på naturen med råvildt og et rigt fugleliv. I haver er pyntet op til påske, og der afholdes et stort loppemarked gennem byen.

3. Dalby Ved Dalby 2½ km vest for Kirke Helsinge findes

5. Vinde Helsinge

I Vinde Helsinge kan man deltage i fællesspisning i forsamlingshuset og overnatte på shelterplads ved Vinde Helsinge Fri- og Efterskole med plads til 10 personer og telte. Bookes på tlf. 58 85 91 00.

Derudover er der masser af inspiration at finde på portalen Liv i forsamlingshusene; musik, dans, foredrag, bankospil, teater, koncerter. Portalen findes på Kalundborg Biblioteks hjemmeside www.kalundborgbib.dk

Reersø /Gørlev

Reersø var frem til 1600-tallet en ø. I dag er området en halvø, landfast med Sjælland i Storebælt, med lige over 500 indbyggere. Her er fredede gårde, et rigt kunstnerliv, havneområde, bryghus, en mere end 300 år gammel kro, kirke, museer, badestrand, camping, sommerboliger og fine fiskepladser. Og et skibsforlis i Storebælt menes at være årsag til, at man i mere end 200 år også har kunne møde haleløse katte rundt på halvøen.

Det er muligt at køre rundt på dele af halvøen, bl.a. til Reersø lystbådehavn, der rummer både et lille havnemuseum, legeplads, pølsevogn og lokal kunst m.v. Man kan også bevæge sig ud på de 4 mærkede Kløverstier, der fører rundt i den flotte

natur. Her er en grøn rute på 2,5 km, en blå på 5 km, en rød på 7,5 km og den sorte på 10 km. Alle ruter starter på Strandvejen ved P-pladsen nær Reersø Museum. Oversigt over ruterne kan se på www.friluftsraadet.dk

Største by i nærheden er byen Gørlev med 2 velbevarede runesten fra Vikingetiden i kirken, et årligt hesteskue og kræmmermarked, torvedage, musikcafe, bevægelsespark ved Gørlev sø og en vikingelegeplads bag Gørlev Bibliotek.

Ascona og Manta træf 2024

Lørdag den 8. juni gentager Reersø Camping succesen med træf for Dansk Opel Ascona & Manta.

Træffet starter kl. 10 og slutter kl. 16. Der er ikke nogen tilmelding, så man møder bare op. Der er gratis adgang, og der kan købes mad og drikke på campingpladsen.

Alle Opel'er er velkomne, men hovedfokus vil være Ascona A, B & C samt Manta A & B.

Gørlev Hundeskov

Ved Rørmosevej ligger en indhegnet hundeskov i et stort naturområde ved Gørlev Sø. I hundeskoven er også lavet en mindre indhegning, der er til brug for hvalpe, mindre hunde og til hundetræning. Her er opsat dispenser med gratis hundeposer.

Området er ejet af Kalundborg Kommune og passes i samarbejde med frivillige. Hvis man har lyst til at være frivillig eller bare komme i kontakt med andre brugere af hundeskoven, har de deres egen facebookside. Gørlev Hundeskovs Venner.

Gørlev Sø

Gørlev Sø ligger midt i Gørlev by. Et skilt fra hovedgaden viser via Rørmosevej ned til parkering. Herfra kommer man ud i et område omkring søen, der i dag rummer mange forskellige muligheder. Her er en stor naturlegeplads, Mamrelund, sheltere, krible-krable bro, boardwalk, multtoilet, hundeskov, borde og bænke og en trampesti omkring selve søen. Med fisketegn må man fiske i søen, hvor man også kan finde andefugle, gæs og åkander.

På www.alltrails.com kan man finde beskrivelse af en 1,4 km looprute omkring søen.

Birkegårdens Haver

Tågerupvej 4, Tågerup : DK­ 4291 Ruds Vedby

Tel. +45 58 26 00 42 : bh@birkegaarden.dk

Birkegården – familiepark og haveoase Ønsker I en sjov, hyggelig og afslappende dag i smukke omgivelser? Så er Birkegården udflugtsmålet for jer! Er I haveelskere, kan I opleve 5 smukke haver lige fra Danmarks største japanske have til en selvforsyningshave. Er I børnefamilie, er dyreområdet det mest populære. Parken byder også på 4 legeområder for børn i forskellige størrelser, minigolfbane, flere picnicområder samt café hvor I kan nyde frokosten, og gavebutik hvor I kan shoppe og købe en is. Husk at sætte en hel dag af!

Sommersæson: Den 27/04­22/09 fra kl. 10 ­18. Halloween: Den 12/10 ­ 20/10 fra kl. 11­17.

Eventyrlig Jul: Fredag, lørdag og søndag fra den 29/11 til den 22/12 + den 28/12 fra kl. 14 ­18.30.

Country Park for all the family

Birkegaarden offers a pleasant atmosphere and delightful surroundings. The park consists of five very different types of gardens, six playgrounds, animal pen with sweet farm animals, crazy golf, several picnic areas, a big cosy café and a gift shop.

Summer season: Apr. 27 ­ Sept. 22 / 10 am ­ 6 pm. Halloween: Oct. 12 ­ Oct. 20 / 11 am ­ 5 pm.

Country Park für die ganze Familie

Birkegaarden bietet herrliche Erlebnisse in beschaulicher Atmosphäre. Der Park bestehend aus fünf verschiedenen Arten von Gärten, sechs Spielplätze, ein Gehege mit Bauernhoftieren, eine Minigolfbahn, mehrere Picknickbereiche, Café und Geschenkshop.

Sommersaison: 27.4.­22.9. täglich von 10 ­18 Uhr. Halloween: 12.10.­ 22.10. von 11­17 Uhr.

Dyre- og legeområder.

Tissø

Livet omkring Tissø (Tyrs sø) kan spores langt tilbage i tiden. Søen er en af Danmarks største ferskvandssøer, der er dannet under istidens smeltning, og arkæologiske udgravninger viser fund helt tilbage fra jernalder og vikingetiden. De mange fund kan bl.a. ses på Kalundborg Museum og hos Tissø Vikingecenter i St. Fuglede. Centret er også et godt udgangspunkt for vandre- og cykelture ud i området, der under et kaldes Naturpark Åmosen.

På naturparkaamosen.dk sælges billetter til forskellige temature om flora og fauna.

Man kan cykle hele vejen rundt om Tissø og evt. slå et smut forbi den lille bøgeskov Klinteskov, hvor man bl.a. kan opleve resterne af et tidligere geddeklækkeri, et tidligere traktørsted Klintehuset og en gammel iskælder.

Øst for Tissø ligger bl.a. Danmarks ældst fungerende landevejskro Bromølle Kro, Kattrup Gods der bl.a. rummer Vævernes Hus, Byen Buerup med eget bryggeri og kunsthåndværk, Birkegårdens smukke haveanlæg og de 2 højdedrag Ørnebjerg og Kløveshøj med flot udsigt over området.

Fugledegård Tissø Vikingecenter

I årene 550-1050 e.Kr. lå en af Danmarks rigeste bebyggelser på vestbredden af Tissø. Pragtfundet fra denne periode er en 1,8 kg stor guldhalsring, som pludselig gjorde Tissøegnen landskendt. Denne og mange andre fund fra vikingerne kan ses på Tissø Vikingecenter, hvor man kan få et helt særligt indblik i vikingernes liv og deres dyrkelse af de nordiske guder.

I hovedbygningen er her udstilling, cafe og butik, undervisnings- og mødelokaler. Udenfor er et fint læskur, hvor man kan spise madpakken og se ned over den flotte natur ned mod søen. Her er sheltere, vandreSPOR, udsigttårn og bro.

Onsdag har centret åben til kl. 18. Se mere på www.vikingecenter.dk

På cykeltur til Ubby

Ubby er en lille by 10 km fra Kalundborg, Her finder man bl.a. Ubby Mølle, byens vartegn, der er en hollandsk mølle fra ca. 1880. I dag danner den ramme om hyggelige traditioner for store som små. Byens kirke fra omkring år 1200, har en stor kirkegård med middelalderlige mure, og ved Ubby Hovedgade 9, kan man følge en trampesti op til Korshøj, der er en velbevaret tvillingejættestue. En infotavle fortæller om nogle af de mange gravgaver, som er fundet her; flintdolke, smykker af ben, perler af rav m.v. Det er muligt at komme ind i begge kamre. Det er en god ide at medbringe en lommelygte.

Tager man cyklen fra Kalundborg, ad Slagelse

Landevej, vil man samtidig fra krydset mod Ubby, kunne glæde sig over en fin, ny 4 km cykelsti, der forbinder Ubby med Ugerløse på den anden side af landevejen.

Cykelstien er dobbeltrettet og kan også benyttes af gående, rulleskøjte- og løbehjulskørende.

Kalundborgskoven

Ved Rugtvedvej nær Værslev er EcoTree Forestry Group ved at omdanne et natur- og landområde til bæredygtig skov. Private har købt træer, der plantes og plejes af EcoTree, indtil de en dag er klar til fældning. Her sørger EcoTree for forhandling med et bæredygtigt savværk, mens indtægt af salget går tilbage til ejeren af træet. Som træejer kan man følge sit træ og se dets stigende CO²absorbering og økonomiske værdi.

Lige nu er man velkommen til at komme og se de første stadier af den nye, naturnære skov. Målet med naturnær skovdrift er at skabe de bedste betingelser for biodiversitet og dyrene i skoven, samtidig med at træerne trives. Bistader bliver passet af naboen og er placeret i naboens baghave.

Forsinge jættestue ligger lige på den anden side af vejen fra skoven, hvilket gør, at skoven også har en lille eng med vilde blomster (der blomstrer om sommeren) på et område tættest på jættestuen.

Naturpark Åmosen

Hen over året arrangeres mange spændende ture ud i naturen. I Kalundborg Kommune kan du bl.a. komme med til Skarresø og se efter havørne og isfugle og slutte af med en kop kaffe på Strids Mølle, komme med på nattergaletur omkring Tissø med hygge omkring bålet, lære om strandens urter, buske og træer der kan anvendes til snaps eller en juletur til Kongens Møller.

Se meget mere på www.naturparkaamosen.dk, hvor der også kan købes billetter.

Dyrelivet ved Ugerløse Strand

Når man gæster området omkring Ugerløse Feriecenter og stranden nedenfor, forventer man måske ikke umiddelbart at opleve meget dyreliv. Men hvis man slår sig ned og åbner sanserne, er der på alle tider af året mange store naturoplevelser i vente.

I december 2023 kom f.eks. sælen Hubert nr. 2 svømmende og lagde sig godt til rette på en sten inde på lavt vand. Måske den også ved, at dette er et godt fiskested.

På stranden findes også en fin lille udstilling af vættelys, forstenede søpindsvin og rav samt en flinteplads med tegn fra fortiden.

Oppe på feriecenterets område kan der hen over året komme både store kronhjorte, områdets tamme Bambi, små harekillinger, firben, snoge, havørne og mange andre fuglearter. Så husk kikkerten.

Asnæs

Asnæs er den halvø, der afgrænser Kalundborg Fjord mod syd. Sydkysten af halvøen er kystlinje for Jammerbugt - den del der strækker sig langs Asnæs og ned forbi Reersø, hvor Storebæltsbroen toner frem.

Asnæs har 2 skove; Asnæs Forskov og Vesterskoven. I Forskoven går en oldtidsrute gennem landskabet. Hvis man parkerer modsat det lille bindingsværkshus Teglværkshuset findes der skiltning med ruteforslag.

Vesterskoven har mange stier og gemmer på mere end 100 gravhøje, som hovedsageligt formodes at være fra bronzealderen.

Den yderste del af halvøen kaldes Dyrehaven. Det er et fredet område med vandrestier forbi græssende kreaturer, stejle skrænter og tæt krat hele vejen ud rundt om spidsen, hvor et rød- og hvidstribet fyr viser vej.

Camping på Asnæs

Den Gamle Skole på Asnæs halvøen har gennem årerne dannet ramme om mange oplevelser for både store og små. I dag fungerer stedet som udlejningssted for fester, møder, udstillinger og foredrag og som Thodel Kropstræning og Terapi. Rundt om skolen, i den store have, er der mulighed for at campere enten med telt eller i autocamper. Overnatninger kan bookes gennem www.Campanyon. com. Din vært er Lone R. Klitten.

Skolen ligger i flot natur med kig til Kalundborg

Fjord og kun kort vej til vandet og gode fiskemuligheder. Stedet har indendørs toiletter og udekøkken med elkedel, miniovn og fryser.

Vedvarende energi på Asnæs

At der satses på klimavenlige energiformer i disse år, ses tydeligt bl.a. ved indgangen til Asnæs halvøen. Højt til vejrs står 6 høje vindmøller og drejer for vinden og lige sydvest for Lerchenborg Gods, ligger en meget stor solcellepark. Anlægget fylder lige nu 80 hektar svarende til 125 fodboldbaner og rummer 250.000 solcellepaneler. Her leveres strøm til omkring 15.000 husstande.

Fra Østrupvej kan man følge anlægget et stykke og få et kig ind.

Et fantastisk sted til en hvilepause i stille, smuk natur.

Geocaching

Geocaching er en sjov skattejagt, hvor du via en app, Geocaching, kan se, hvor der er cacher gemt i nærheden af dig. Finder man skatten, skal man huske at lægge en ny skat til de, der kommer efter dig.

Nogle steder skal man også løse en gåde, eller man kan få ny viden. På Asnæs er der for eksempel gemt flere cacher, som alle fortæller om Kalundborg Symbiose, der er lokale virksomheders samarbejde omkring brug af produktionsoverskud på en bæredygtig og profitabel måde.

I området kan I lede efter:

• Symbiose - Kara/Noveren - affaldsselskab

• Symbiose - Dong Energi A/S - Kraftværk der producerer vand og varme

• Symbiose RGS 90 - Bygge- og anlægsaffald der omdannes til genbrugsmaterialer

• Symbiose - Statoil - Raffinaderi af olie og benzin

...og via app’en få meget mere viden om, hvilken rolle den enkelte virksomhed spiller i Symbiosen. God tur!

Røsnæs

Røsnæs er en halvø, der strækker sig fra Kalundborg centrum til Røsnæs Fyr - en afstand på 17 km. På sydsiden af halvøen ligger Kalundborg Fjord og mod nord Sejerøbugten. Spidsen af Røsnæs er Sjællands vestligste punkt og er et af de tørreste og mest solrige steder i Danmark.

Også derfor har området flere vingårde, der dyrker mere end ¼ af den danske vinproduktion. Her tilbydes bl.a. markvandringer, prøvesmagninger, salg af vine m.v. Og på Danmarks største vingård Dyrehøj, kan man sætte sig i cafeen og nyde et lækkert måltid mad.

På halvøen findes 13 landmarks i form af små opholdssteder, et Naturrum og et Aktivitetshus der tilsammen danner ruten Røsnæs Rundt (se kort på røsnæsrundt.dk). På roesnaes-udvikling.dk kan man læse meget mere og finde forslag til flere kajakruter, alle med start ved Røsnæs Havn og Aktivitetshuset.

Omkring fyret yderst på halvøen er også en spændende Naturskole med dyrehold og legeplads, spisested, mange, gode fiskesteder og badevand, sheltere, naturcamping og outdoorguider. Så her er masser af spændende oplevelser for hele familien.

Natureventyr

Tag på skønne og eventyrlige Natureventyr i

Kalundborg Kommune, som har indgået et samarbejde med appen Natureventyr, så I nu kan tage på gratis eventyr langs børnevenlige ruter tre forskellige steder i Kalundborgs smukke natur. Eventyrene er skrevet, så de tager udgangspunkt i de ting, som børnene kan opleve langs ruterne. Derfor har hvert område også sit helt eget unikke eventyr med sjove udfordringer for børnene undervejs. Se mere på www.natureventyr.nu

Tag med på troldejagt i Klosterskoven

Tag på eventyr med drengen Theo og pigen

Sally, som tager ud i Klosterskoven for at finde Sallys forsvundne gummistøvle. Undervejs møder de en brusende flod, en vandalf og trolde - masser af trolde. Turen i Klosterskoven er ca. 1,7 km lang, og det tager omkring en time at gå ruten.

Røsnæs

Det andet eventyr i Kalundborg udspiller sig ved Vindekilde på Røsnæs. Her kan I opleve eventyret om drengen Martin, som tager ind i det magiske land Vindekilde for at drikke af den magiske kilde, som har helbredende kræfter. Undervejs får han følgeskab af en venlig hugorm, og sammen må de klare den svære rejse ind til kilden, som bevogtes af en stor og farlig kæmpe.

Høng Skov

Skovlingen Lilje mister sit hjem i en storm, så nu må hendes bedste ven, Konval, hjælpe hende med at finde et nyt hjem, ellers bliver hun ved med at være en flakker.

Mere om appen

Eventyrene og ruterne i appen er målrettet børn i alderen 4-9 år, og de gør det nemt og sjovt for børn og deres voksne at gå på opdagelse i kommunens spændende naturområder. Via kort og GPS indbygget i appen går I fra kapitel til kapitel, og undervejs bliver børnene inddraget i fortællingen gennem spørgsmål og sjove udfordringer, der skal løses. Hent appen “Natureventyr” gratis til både IOS og Android, så er I klar til at gå på eventyr.

Kajakruter Rundt om Røsnæs

På Røsnæs Udvikling- og Beboerforenings hjemmeside roesnaes-udvikling.dk, kan man downloade beskrivelse af 9 forskellige kajakruter rundt omkring Røsnæshalvøen. 51 km rutevejledning med detaljeret information om sejlforholdene og seværdigheder, der passeres undervejs. Og på en heldig dag kan opleves både havørne, marsvin, sæler og vilde heste.

Røsnæs Havkajakklub holder til i Nyby Havn med lav bro og rampe til isætning af kajakker samt et hyggeligt aktivitetshus med toiletforhold.

Tangsafari

Fra Dyrehøj Vingård på Røsnæshalvøen, kan man tilmelde sig safariture ud i Kalundborg Fjord.

Efter en kort gåtur mod vandet hoppes i medbragte waders og så kan høsten begynde. Her vil være flere forskellige tangtyper og en guide fra Dansk Tang vil fortælle og svare på spørgsmål undervejs. Efter høsten, går turen retur til vingården, hvor der serveres en dejlig frokost.

Der afholdes Tangsafari hen over sommeren. Se mere på www.dansktang.dk

Mad der smager af glæde

CAFÉ DYREHØJ

Hyggelig café på Danmarks største vingård

Al a Carté Selskaber Ud af huset Mødeafholdelse

Vi har åbent alle ugens 7 dage fra kl. 11.00 - 16.00

Book bord på vores hjemmeside www.fractils.dk

Røsnæsvej 254 | 4400 Kalundborg Tlf. 26 57 17 66 | thrysoe@ka-net.dk www.fractils.dk

Refnæslund Islandsheste

Refnæslund Islandsheste ligger i bakkerne på Røsnæs, hvor de tilbyder rideterapi, ridekurser, mindfulness og sommerophold.

Refnæslund tager afsæt i både det mentale og det fysiske samspil mellem hest og rytter - at følge hjertets vej med hest. Ridekurserne designes efter brugerens behov og ønsker, som f.eks. håndtering af stress eller angst, supervision, rideterapi og horsemanship.

Læs meget mere på deres hjemmeside www.islandsheste.dk

Naturrummet

Røsnæs Rundt er 13 landmarks omkring spidsen af Røsnæs, hvor her er skabt små opholdssteder af særlig betydning for egnen.

Naturrummet er første landmark. Bygningen er placeret ude i området og med store glasflader, så man kan nyde det flotte sceneri. På kolde dage kan man tænde pejsen og sidde og varme sig, mens man måske planlægger sin rute.

I Naturrummet er opstillet en bordmodel af de forskellige landmarks, så man kan få et bedre indtryk af muligheder og ruter. Her findes også en detaljeret beskrivelse af de forskellige landmarks. Naturrummet ligger 8 km fra Kalundborg på Røsnæsvej 233. Der er mulighed for at parkere tæt på. Bemærk, at terrænet er meget bakket, hvorfor solidt fodtøj er en god ide.

Keramikstuen

Keramikstuen ligger godt gemt i bakkerne på vej mod Røsnæs. Fra Røsnæsvej er skilt ned mod værkstedet, hvor der også er salg af egen keramik, unikke tekstiler, krydderier, te m.v.

Udenfor værkstedet ligger en smuk, blomstrende have, hvor man må sætte sig og nyde den flotte udsigt over Kalundborg Fjord og gerne nyde madpakken. Se mere på www.keramikstuen.dk

Opdag Danmark med Pintrip

Pintrip er et nationalt netværk af 300 værter, der byder autocampere, campingvogne og tagtelte velkommen til at parkere sikkert og gratis i 24 timer. Værterne kan være vingårde, gårdbutikker, bryggerier, mejerier, landsteder og små museer, der samtidig inviterer til unikke oplevelser på stedet. For at gøre brug af Pintrip, skal man være medlem.

Abonnement kan købes på pintrip.eu.

På hjemmesiden kan du også finde samme mulighed for overnatninger i mange andre europæiske lande.

Kysthospitalet - Kystparken

Kysthospitalet blev i sin tid bygget til kirtelsyge børn. I dag er stedet ombygget til almene boliger. Men her er stadig tegn at finde fra hospitalets virke. I den oprindelige hovedindgang, finder man i dag en glasindgang ind til nogle friser, inskriptioner og en liste over donationer gennem tiden. Og bag bygningerne ligger Kystskoven med legeplads, æbleplantage og en mindelund med mindesten og gravmonumenter fra nogle af de ansatte.

Sportsfiskeri i Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune samarbejder med Fishing Zealand om et bæredygtigt lystfiskeri på Sjælland. Og her er mange muligheder lige fra det typiske fjordfiskeri til den åbne kyst. Afhængig af sæsonen er her fine chancer for at fange havørred, regnbueørred, fladfisk, hornfisk og multe.

På kalundborg.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/ natur/oplevelser-og-faciliteter/lystfiskeri findes et detaljeret kort over kommunens mange fiskesteder og beskrivelse af de enkelte fiskepladser.

Alle mellem 18 og 65 år skal have fisketegn for at kunne fiske i offentlig tilgængeligt fiskevand.

Kalundborg

Kalundborg er den største by i Kalundborg Kommune, der består af 21 byer og ca. 48.000 indbyggere. Byens navn betyder ’lunden med alliker - befæstning’ og er oprindelig navnet på en borg, som blev bygget af Esbern Snare omkring 1170.

I dag er Kalundborg et spændende miks af middelalderby med mange fine, gamle huse, enestående naturområder og en driftig industri- og uddannelsesby med en af Danmarks største havne og verdensførende industisymbiose.

Det giver mulighed for mange spændende oplevelser lige fra byvandringer, cykelture, sejlads og golfferie til besøg hos kunsthåndværkere, solcellepark eller virksomhedsrundvisninger.

Og når turen skal vare lidt længere er her masser af gode spisesteder og overnatningsmuligheder; by- og strandhotel, B&B, vandrehjem, campingpladser, sommerhuse, hytter, airbnb, shelter- og teltpladser.

Gisseløre

Gisseløre er et dejligt, rekreativt område længst inde i Kalundborg Fjord. Området bliver brugt til mange forskellige formål.

Yderst på tangen sørger kvæg for naturpleje af strandengen. Her står også et lille, bolchestribet fyr, der en gang også rummede en lille kabys til fyrmesteren. Længere inde ligger, ud mod Houget, Gisseløre Lystbådehavn, hvor Kalundborg Sejlklub og Roklubben har klubhus. Her står også to høje telemaster, der tilhører Kalundborg Radiostation. Masterne har i mange år været et kendt vartegn for Kalundborg.

På Gisseløre stadion spilles hockey og om sommeren afholdes den årlige musikfestival Kalundborg Rocker her.

Mod syd, ud mod Kalundborg Fjord, ligger a la carte restauranten Gisseløre. Her er mulighed for at parkere og adgang til en lang badestrand med flere badebroer og offentlige toiletter.

Det hele forbindes af cykel- og gangstier både ind mod Kalundborg by og ud langs fjorden med en fantastisk udsigt til vandet.

Lundbye får selskab af sin Sindre

Har man sagt Johan Thomas Lundbye, må man også sige Sindre. Den lille bakketrold og følgesvend dukker op i dagbøger og på billeder og tegninger i guldaldermalerens sidste levetid. Ja, Sindre er Lundbyes talerør og alter ego.

Lundbye vendte hjem til fødebyen Kalundborg i 2021 – i bronze. Han er faldet godt til som en fortrolig del af bybilledet ved Klostertorvet. Men han har ventet på sin Sindre. Ventetiden er forbi, når Lundbye Kunstfestival 2024 åbner 3. august.

Sindre i bronze indtager pladsen lige over for Lundbye. Så kan de være i kontakt og tale sammen, som billedkunstner Maja Lisa Engelhardt siger det. Hun har skabt Lundbye-skulpturen og nu også den lille bronze-Sindre.

Skibbroen i Kalundborg

I Havneparken i Kalundborg ligger en helt ny 65 meter lang bro, Skibbro, klar til brug.

Broen er bygget ud i vandet i samme retning som Skibbrogade, der også tidligere har ført ned til den oprindelige Skibbro. Fra broen er der adgang til både en badezone, en kajakpolo bane og terrasser med plads til hygge og solbadning.

Havneparken rummer endvidere en maritim legeplads, interaktiv legevæg, madpakkerum, kaffehus, offentlige toiletter, havnegrill, bar og fiskehus.

Hvis du selv medbringer bold, kan du spille beachvolley, fodbold, bordtennis og bordfodbold.

Turistinspiration i Kalundborg

I Kalundborg er vi så heldige stadig at have en turistcafe i bymidten, der kan inspirere byens gæster med forslag til oplevelser rundt i kommunen. Det er frivillige fra Kalundborg Turistforening, der løfter opgaven, i butikslokalet i Kordilgade 36, hvor de sammen med den socialøkonomiske virksomhed Y Camp/Thumbs Up, tilbyder både turistinspiration, butik, galleri og café. Foreningen arrangerer også spændende rundvisninger og udflugter.

Butikken har åbent tirsdag til fredag om eftermiddagen samt lørdag formiddag - mandage lukket.

Kalundborg Museum – oplevelser for både børn og voksne

SÆRUDSTILLING ”carmen curlers – iscenesat”

MEST FOR BØRN Ridderskole

GRATIS

ADGANG for børn u/18 år

275 år gammelt morbærtræ Kulturbotaniske have med lægeurter BYVANDRINGER

Se arrangementer og åbningstider: vestmuseum.dk/kalundborg_museum

OPLEVELSER FOR ALLE - OGSÅ FOR DIG

Kalundborg Biblioteker er ikke "bare" et bibliotek. Vi har et stort program med masser af arrangementer, for både store og små.

Vi glæder os til at vise jer det hele - se alle vore arrangementer på kalundborgbib.dk

Eller kom og oplev et af vores hyggelige biblioteker med et stort udvalg for alle.

Vidste

du...?

Vi har Å B N E B I B L I O T E K E R i Gørlev, Ubby, Svebølle*, Høng, Eskebjerg og Kalundborg

Åbent og tilgængeligt det meste af døgnet. I den betjente åbningstid er personalet klar til at hjælpe og vejlede. I den selvbetjente åbningstid kan man bruge huset og låne/aflevere.

Du kan bruge biblioteket hver dag - det meste af døgnet.

Se åbningstider på kalundborgbib.dk

*Svebølle Kvik Bibliotek er primært med afhentning/aflevering samt avislæsning.

· Gørlev · Høng · Snertinge · Sejerø · Ubby · Eskebjerg · Svebølle

Kalundborg Turistforening 100 år

Mandag den 3. juni 2024 runder Kalundborg Turistforening de 100 år. Nok gammel, men stadig en vital og moderne forening, drevet af engagerede frivillige.

Jubilæet fejres tirsdag den 4. juni med reception i Kalundborgs biograf Kino, Den blå engel i Vænget 4, hvor foreningen håber at se rigtig mange gæster - også dem, der bare gerne vil vide mere om, hvad foreningen står for, og måske hvordan man kan tage del i foreningens arbejde. Der er produceret en film om de gode oplevelser Kalundborg byder på og skuespiller Bodil Jørgensen, der har sommerhus på Røsnæs, kommer og fortæller, hvorfor hun netop valgte dette område.

Det endelige program for dagen vil blive offentliggjort på www.kalundborgturistforening.dk

Royal Run i Kalundborg

2. pinsedag, mandag den 20. maj, danner Kalundborg for første gang rammen om motionsløbet Royal Run. Og selvom alle startnumre er solgt, lover byens borgmester, at det vil blive en uforglemmelig dag for alle, der møder frem.

Ruterne vil være 1 mile (1609 meter), 5 km og 10 km med start omkring Kalundborg Gymnasium og målområde omkring Vor Frue Kirke i Adelgade. Løberuterne koncentrerer sig om bymidten; Strandstien, Vænget, Sct. Jørgensbjerg, Møllebakken, Møllestræde, Bag Slotsgraven. Kordilgade og Møllebakken vil være gode steder at se 5 og 10 km løberne - og her kan man fint have en klapstol med.

Her vil være 10.000 løbere, og der forventes omkring 10-15.000 tilskuere. 1 mile starter kl. 12, 10 km kl. 14 og 5 km kl. 17, hvor også Hendes Majstæt Dronning Mary løber med.

På app’en Royal Run kan man finde mange praktiske oplysninger som parkeringsmuligheder, toiletforhold, spisesteder, dagens program osv. Bl.a. vil Kalundborg Rocker stå for masser af god musik og spisning på Møllebakken, på Klostertorvet vil være Streetfoodmarked med storskærm, og i Havneparken vil være sjov for de mindste med bl.a. ponyridning.

Bemærk, at Kalundborg Bymidte og en række veje lige omkring byen vil være afspærret fra søndag aften t.o.m. mandag.

På landsplan bliver Royal Run afviklet i 5 værtsbyer med tilsammen 95.000 tilmeldte. Det er det højeste antal nogensinde.

Cirkus Arena

Cirkus Arena kommer til Kalundborg fredag den 16. august 2024. Teltet stilles som altid op på cirkuspladsen på Møllebakken, og Sprechstallmeistere er Bubber og Malene Qvist, der bla. er kendt fra Ramasjang.

I år kan man opleve luftartister, der flyver i rumraket, BMX-ridere der laver vovefulde tricks, husklovnen Jimmy Folco, hunde der laver løjer og æsler, der elsker gulerødder.

2,5 times supercirkus. Billetter kan købes på

Ticketmaster.dk og hos Cirkus Arenas eget billetkontor tlf. 40 30 01 02.

Insekthotel på Møllebakken

Med ønsket om at fremme biodiversiteten omkring Møllebakken i Kalundborg, har den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, opsat et stort insekthotel kombineret med et formidlingsrum, der skal udbrede kendskabet til områdets natur- og kulturhistorie.

Indretning af hotellet er foretaget af områdets gæster, der har medbragt naturmaterialer, der kan gøre stedet interessant for kryb og insekter.

Hotellet er placeret ved et lille rødt hus nær cirkuspladsen og vandtårnet på toppen af Møllebakken.

Møllebakken

Møllebakken er en offentlig bypark på toppen af Kalundborg Bymidte. Oprindelig var området domineret af 7 store vindmøller, men i dag er det omdannet til et smukt lystanlæg med stier gennem skov og store græsarealer, udsigtsbænke med et flot kig over byens tage og fjorden, et 8-kantet, rødt vandtårn, friluftsscenen Gryden, tennisbaner og en lang stentrappe, der fører fra området ned til Solskinspladsen midt på byens handelsgade Kordilgade.

Møllebakkeanlægget har i mange årtier været rammen om kulturelle arrangementer ligesom i dag, hvor man kan opleve alt fra politiske 1. maj-møder, omrejsende cirkus og tivoli, markedsdage, teaterforestillinger, intimkoncerter, cykel- og motionsløb til de daglige lufteture med hunden og kælketuren med børnene i sneen.

Møllebakketrappen er lavet af sten fra markerne i den nærmeste omegn af Kalundborg og stod færdig i 1932. På vejen fra Kordilgade op til Møllebakkeanlægget møder man bl.a. 5. maj stenen, der står til minde om Danmarks Befrielse i 1945. Og det er altid et hit at udfordre børnene på hvor mange trin, der mon er i alt...

Santiagopilgrimme i Kalundborg

Danske Santiagopilgrimme afholder flere gange om året Caminocaféer i Kalundborg. Her deler medlemmerne erfaringer fra vandreture og bliver klogere på, hvad der er smart at tage med af udstyr, hvor det er bedst at overnatte, og det at vandre.

Foreningen af danske Santiagopilgrimme er en forening af frivillige, der alle har interesse i pilgrimsvandring. Foreningens formål er at skabe fælleskab og inspirere til pilgrimsvandringer i Europa. Alle kan deltage på deres vandringer, deltage ved foredrag og finde viden på foreningens hjemmeside www.santiagopilgrimme.dk

Klosterskoven

Klosterskoven ligger nord for Kalundborg centrum. Der er bl.a. indgang til skoven først på Lerchenfeldvej, hvor det også er muligt at parkere.

Skoven rummer mulighed for mange former for aktiviteter. Her er fine vandre- og løbestier, anlagte bålpladser, MTB spor og hundeskov.

Via app’en Natureventyr kan man komme på en 1,7 km troldejagt med Theo og Sally.

Her er et flot udkigstårn med udsigt over eng og en større skovsø. Køer græsser, og man kan være heldig måske at se et krondyr og musvåger.

Kunst i Pinsen

18. - 20. maj kl. 10-16, afholdes traditionen tro Kunst i Pinsen, hvor kunstinteresserede får mulighed for at besøge både professionelle og amatørkunstnere i deres værksteder, atelierer og gallerier rundt i kommunen - og i 6 nabokommuner.

Via appen ’Kunst i Pinsen’ kan du læse om de udstillede kunstnere og ved hjælp af kort planlægge din rute ud til både malere, keramikere, vævere, skulptører, trækunstnere, glaskunstnere, fotografer, tegnere og tekstilkunstnere.

Du kan også deltage i konkurrencen om et gavekort til indkøb af kunst på deres Facebookside. God fornøjelse!

Kunsten rykker ind på campus

Campus Kalundborg. Det skal vi vænne os til at sige, efter at Professionshøjskolen Absalon og viden- og forskningscentret Helix Lab har slået sig ned med fast bopæl ved Biotekparken i østbyen.

Kalundborg har taget hul på en ny æra som uddannelsesby inden for ikke mindst bioteknologi.

Og kunsten følger med. Under Lundbye Kunstfestival 2024 indvies to skulpturer skabt til og inspireret af områdets store industrianlæg. Keramisk skulptør Per Ahlmann og billedkunstner Anders

Hald står bag de vidt forskellige skulpturer - den ene keramisk og den anden i bronze, men begge med en fortælling om, at kunst og videnskab spiller sammen.

Loch Ness i Spangsbro

Ca. 4 km fra Kalundborg by, i en tidligere grusgrav, finder man den lille oase kaldet Loch Ness. Området ligger i et dejlig, kuperet landskab med et rigt fugleliv. Arealet har flere stier rundt om små søer fyldt med mange arter af ænder og gæs, og for små penge kan man købe brød i poser til at fodre fuglene med.

Her er åbent for alle, og der er nødtoilet, bålsted, bordbænkesæt og læskure rundt i området. Til børnene er her to legepladser, en skrænt med træer og tov, hvor børnene kan kravle og bygge huler. I voliere holdes farverige undulater, parakitter og zebrafinker, og hvis man kigger rigtig godt efter, kan man være heldig at få øje på et ægte Loch Ness uhyre placeret i søen.

Der afholdes flere arrangementer i løbet af året, bl.a. Sankt Hans og friluftskoncerter.

Loch Ness drives i dag af beboerforeningen Loch Ness’ Venner.

Læs mere på www.lochnessvenner.dk

Badepunkter i

Kalundborg Kommune

Badepunkt er en officiel, nordisk mærkning, der betyder særligt gode badesteder med rent badevand, høj badesikkerhed og med mulighed for særlige frilufts-, natur- eller kulturoplevelser.

Reersø Nordstrand

Børnevenlig sandstrand med beachvolleybane og gode parkeringsforhold. Hver morgen året rundt mødes Reersø Vinterbadere her for at få det daglige, friske havbad.

Bjerge Sydstrand

Bjerge Strand er delt op i Bjerge Sydstrand og

Bjerge Nordstrand. Fælles for dem begge er at der er dejlig sandstrand. Sydstranden er meget børnevenlig, da sandbunden kun er let skrånende. Ved ebbe opstår der små sandøer helt inde ved strandbredden. I den sydlige ende af Bjerge Sydstrand findes beachvolleybane og legeplads. Der er foruden badning, beachvolley, vandreture og strandaktiviteter også gode muligheder for windsurfing, sejlads og lystfiskeri her.

Svallerup Strand

Grovkornet, børnevenlig sandstrand med lavt vand ud i Storebælt, i skøn natur. Offentlige toiletter.

Nyby Havnebad

Havnebad i flot naturområde med badebro, borde og bænke, offentlige toiletter, cafekiosk og kajakhotel. Her er også fine handicapfaciliteter og adgang til vandkant. Medlemmer af Røsnæs Vinterbader4400 er på broen fra morgenstunden, hvorefter saunaen bliver tændt.

Ulstrup Sønderstrand

Stranden ved Røsnæs er en sten- og sandstrand. Vandstanden varierer meget i forbindelse med høj- og lavvande. Der er stejle skrænter ned til stranden. Her kan man både opleve marsvin i havet og flotte solnedgange over Storebælt.

Kysttoften Badebro

Badeområdet består af badebro, med 5 m stenstrand på hver side. For enden af badebroen er der sandbund, men ellers sten i vandkanten. Stranden er ca. 15 m bred og består af sten. Bagved er der et 5 meter bredt bælte af roser og græsser. Her er også en lille P-plads.

Gisseløre Badebro

Blandet strand med fine ”sandpletter”, et lille græsområde og flere badebroer ud i fjorden. Her er toilet, bord-/bænkesæt og a la carte restaurant med udendørs servering og fantastisk udsigt over havet. Handicapvenlig.

Saltbæk Badebro

Lang badebro og dejlig sandbund, flere fine vandrestier og gode parkeringsforhold.

Vesterlyng Nordstrand

Stranden ved Eskebjerg Vesterlyng strækker sig 5 km fra Alleshave i vest til Havnsø i nord. Fredningsmyndighederne har afmærket to vandreture der begge begynder ved den store P-plads som ligger nærmest indkørslen fra Føllenslev. Området byder på alt fra sandstrand, vandreklitter, fritgående kreaturer, skov og Sjællands største hedelandskab til langdysse og bronzealderhøje. Langs stranden er der flere steder opsat høje tårne med toiletter.

Hjertesti i Vollerup Skov

7 km nord for Kalundborg ved vejen ned til Vollerup Overdrev, ligger Vollerup Skov, der dækker over 200 ha. Herfra starter Hjertestien, der er 2 rundstrækninger på henholdsvis 1,8 km og 3,3 km. Turen går gennem skov, kuperet terræn og langs Kirkebjerg Sø med et rigt fugleliv. Man kan møde råvildt overalt. Midt i området er en lejrplads med shelter og bålplads.

Sejerøbugten

Mod Sejerøbugten på Røsnæshalvøen finder man en lang kyststrækning med sommerhusområder begyndende i Nyby på Røsnæs, Ågerup, Vollerup, Svenstrup og Saltbæk.

Kysten er et yndet område for en lang række fritidsaktiviteter som badning, kajaksejlads, vandring og ridning. Stranden er mange stedet noget stenet, men vandet er klart, og her er flere steder mulighed for at benytte badebro. Bl.a. er der ved Vollerup Overdrev en offentlig strand med badebro og toilet, ligesom der ved Saltbæk er badebro og blåt flag.

Langs stranden følger en smal vandresti, der fører tæt forbi Kalundborg Camping helt frem til Saltbæk Vig. På vejen kan man vælge at tage en lille afstikker gennem Vollerup Skov med et kuperet terræn, flere søer bl.a. Kirkebjerg fiskesø, moser, hjertesti, lejrplads med sheltere, geocaches, ridestier, mange træsorter, råvildt og et rigt fugleliv.

Ren natur

Hold Danmark Rent er en national, non-profit organisation som siden 2008 har arbejdet for at mindske mængderne af henkastet affald, bl.a. ved at støtte lokale aktiviteter i kampen for en ren natur.

Tildeling af ruter sker via Kalundborg Kommune og skal gennemføres min. én gang enten forår eller efterår. Dagen vælger man selv. Alle kan deltage, både foreninger, selvorganiserede grupper og ildsjæle, der måske allerede i forvejen samler affald op. Men det er kun foreninger, der samtidig kan tjene sponsormidler.

I skal beskrive den ønskede rute, som skal godkendes af Kalundborg Kommune, og hvis den godkendes, fremsendes indsamlingsudstyr; handsker, sække, veste og snappere i voksenstørrelse.

Under opsamlingen skal der laves video eller fotomateriale som dokumentation på, hvad I finder ude på ruten. Mere info og tilmelding findes på www.rennatur.org

Havmiljøvogter

Vil du hjælpe Søværnet med at holde øje med de danske farvande og strande, kan du melde dig som Havmiljøvogter. Havmiljøvogterne er mennesker, der ønsker at passe på vores fælles havmiljø – på stranden, ved havnen eller på havet.

Havmiljøvogtere er sejlere, lystfiskere, surfere, dykkere, roere eller andre, der holder af at færdes på eller ved de danske farvande. Samtidigt er der en række danske fritidsflyvere, som holder øje med havet fra luften foruden de mange udenlandske fritidssejlere fra blandt andet Tyskland og Sverige, som også hjælper til.

Via app’en ”Havmiljøvogter” kan du bl.a. være med til at synliggøre den mængde af havaffald, som Havmiljøvogtere fjerner fra strande og kyster.

SparNord Fonden har til projektet finansieret programmet www.kystenklar.dk, hvor man kan tilmelde sig og vælge en kyststrækning, som man vil have ansvar for at rydde op. En række sjove spilelementer, gør gåturen langs stranden til en leg, hvor der både bliver ryddet op og skabt hyggeligt samvær.

Tanken bag ”Kysten klar” er, at omsorg for naturen er noget, børn lærer af de ældre generationer. Målet er at bygge bro mellem generationerne og skabe en aktivitet, der gør det sjovt at være i naturen sammen og nemt at tale om, hvorfor vi skal passe på den.

Liste over hvor man kan få udleveret Havfaldsposer og sække til opsamling findes på www.havmiljovogter.dk

Saltbæk Vig

Saltbæk Vig er et stort, fredet naturområde, 6 km nordøst for Kalundborg. Her er Danmarks femte største sø og nogle af Danmarks bedste, botaniske lokaliteter. Området er en del af EF-habitatområde 135, som er et fuglebeskyttelsesområde, der også omfatter Sejerøbugten. Og da det samtidig er Ramsarområde med vigtigt vådeområde, er her et rigt fugle- og planteliv. Desværre er der ikke direkte adgang til området, men man kan nyde de mange fugle ved Saltbæk strand, hvor der også er en fin badestrand med bro. Eller bevæge sig rundt om området på vandsiden.

Kalundborg Camping

Kalundborg eller Skagen!

Camping midt i naturen - Kun 1,5 Km fra stranden

Kiosk & Grill har åbent fra

1. april

Alle er velkomne til vores

aktiviteter - se dem på

GoVisit appen

Hytterne er isolerede

*NYT* Mobilehomes med

bad og toilet

Shelterplads med masser af ro og egen bålplads

Minigolf: Kr. 30,- pr. person

Besøg vores hyggelige terrasse, hvor man kan nyde alt der købes i kiosken, som øl, vand, is, kaffe og grillmad - mens børnene leger på legepladsen

Mere end "bare" camping

Minigolf, morgenbrød, gas, grillbar, kiosk, is, hytter, mobilehomes, legeplads - og meget mere.......

Surfsøen i Bregninge

I en tidligere grusgrav i Bregninge, finder du i dag Surfsøen, der er et smukt, rekreativt område for alle der elsker vand. Du kan tage en svømmetur i søen, sætte fra land i kajak eller på SUP. Og skal der mere fart på, kan du hos Vestsjællands Wake og Surf klub, der holder til ved søen, købe ture til Wakeboardbanen. Banen er 170 m lang og har 2 kickers og en lang flatbox.

Langs søen, ved Amfivej 1, er lavet et lille sandområde, hvor man kan slå sig ned og nyde den gode stemning. Se mere på www.surfsoeen.dk

Amfi Vestsjælland

Amfi Vestsjælland er en smukt anlagt scene i vandkanten, omgivet af 10 tilskuerterrasser med plads til omkring 800 gæster. Der er 7 meter fra øverste terrasse ned til scenen. Fra terrasserne er flot udsigt over den 8 m dybe sø, der tidligere har været grusgrav, men som i dag er udlagt til rekreative aktiviteter som bl.a. Surfsøen. Anlægget har også godt 400 parkeringspladser.

Foreningen, der driver Amfiscenen, arrangerer i løbet af året flere store musikalske oplevelser. Man kan også leje anlægget selv - både scene, servicebygning og øvrige faciliteter. Se program og lejepriser på www.amfivestsjaelland.dk

Bøgebjerg

Fra Røsnæs og hele vejen ud til Bjergsted Bakker ligger en lang række af smeltevandsaflejringer og hæver sig i landskabet. Bøgebjerg er en gammel gravhøj, 48 m høj og ligger syd for landevejen fra Kalundborg til Holbæk mellem Ubberup Valgmenighedskirke og Ubberup Højskole.

Her er offentlig adgang og adgangen er fra sydsiden. På toppen, hvor man har en flot udsigt mod både Kalundborg, Saltbæk Vig, Nekselø og Bjergsted Bakker, står en fredningssten og en flagstang. Udsigten er bedst efterår og vinter.

Kulturfestival 2024 i Snertinge

Tranehøj er en firlænget gård med dyr, æbleplantage, køkkenhave og salg af fåreskind og garn. Stedet er også et kollektiv, der ønsker at leve bæredygtigt og at gøre en indsats for verden udenfor. Nogle af beboerne på Tranehøj organiserer kulturbesøg med ungdomskulturgrupper fra lande i Latinamerika, Asien og Afrika. I år kommer Nafsi Africa fra Kenya for 5. gang til Danmark med en gruppe unge talenter. Deres nye forestilling får premiere på Tranehøj, og bagefter fortsætter de rundt i Danmark i to måneder.

Kulturfestivalen afholdes lørdag den 24. august 2024 kl. 14-22 og foregår Skippingevej 25. En festlig dag for hele familien med musik, akrobater, dansere, billedkunst, storytelling og m.m. Se mere på www.tranehoej.dk

Kaldred og Eskebjerg

Nordvestsjællands Fiskepark ligger på Kaldredvej 29. Søen er en gammel grusgrav med en stor bestand af ørreder, stører og karper. Du kan købe fiskekort og agnfisk på stedet.

Feriebyens Grillperle på Arnakkevej 9, er en cafe med alt fra grillede kyllinger fra rotisseriovn til store, gammeldags is. Bag cafeen ligger en helårs minigolfbane med 14 huller og en legeplads.

Overfor Grillperlen på Eskebjergvej 92, er Kaldred flyveplads, hvor man kan se småfly lette og lande og få en snak med Kalundborg Flyveklub om en tur i svævefly.

På Alleshavevej 66 i Eskebjerg ligger Langebjerggård, der er en lille økologisk gård, hvor der avles kaniner, kyllinger og lam på friland. Gårdsalg.

Havnsø

Havnsø er en lille, hyggelig havneby i den sydlige del af Nekseløbugten med omkring 950 indbyggere.

På havnen finder man færge til Sejerø og Nekselø, fisker- og lystbådehavn. Her er også et dejligt havnebad, offentlig sauna, bevægelsespark og flere spisesteder. Byen er bl.a. kendt for sine store vaffelis.

Omkring havnen er flere, meget børnevenlige badestrande, sommerhusudlejning, bed & breakfast, bondegårdsferie og campingplads.

Byen har både et væksthus, et musikværft og et bryghus og her afholdes i løbet af året mange forskellige sociale arrangementer: markedsdage, koncerter, yogaundervisning, saunagus, nørkleklub, revy m.v.

Eskebjerg Vesterlyng

Vest for Havnsø ligger Sjællands største, sammenhængende hedeområde. Området er fredet og byder både på en kilometerlang, meget børnevenlig badestrand, vandreklitter, vilde urter og fritgående heste og køer. Her er også 2 vandreruter, der passerer en række bronzealderhøje. Se www.fredninger.dk

Området har flere parkeringspladser og offentlige toiletter.

Det er tilladt at nøgenbade i den sydligste del af stranden, hvor også mange windog kitesurfere sejler ud fra.

Nekselø og Sejerø

Nekselø og Sejerø er to små, beboede øer, der ligger i Sejerøbugten med færgeforbindelse fra Havnsø. Øerne ligger begge i et særligt område med Storebæltsklima, hvilket betyder mindre nedbør, flere solskinstimer og mildere vintre end resten af Danmark. Derfor er her en helt særlig flora og fauna med sjældne blomster og mange fugle.

På begge øer kan man gå på lydvandring i form af 12 små træfigurer påført QR-koder, der fortæller om lokalhistoriske hændelser og personer, arkitektur, naturen og folkesagn for børnene. 9 står på Sejerø, 2 på Nekselø og 1 i Havnsø.

Nekselø er en fredet ø med 17 fastboende. Fra molen kan man følge 2 afmærkede ruter, en grøn

mod syd og en brun mod nord. Stierne bevæger sig gennem et spændende landskab med en fantastisk udsigt til grønne bakker, vandhuller, stejle skrænter, skov og strand. Turfolder findes i havnehuset. Ved færgelejet er også offentligt toilet, og badestrand med en lille bro.

På Sejerø bor omkring 400 fastboende. Her er kulturhus, museum, kirke, minigolf, golfbaner, cafe, campingplads og et fyr. Her er vandre- og cykelstier, badestrande, fine fiskesteder og kunsthåndværk. Om sommeren afholdes både motionsløb, sommerfest og musikfestival. Og så er her fritgående påfugle.

Masser af spændende oplevelser til en udflugt eller en dejlig, lang ø-ferie.

Sejerø Runden

Lørdag den 29. juni 2024

Sejerø Runden er et motionsløb, der foregår på veje og stier rundt i Sejerøs smukke natur. Der er 3 ruter at vælge imellem; blå 5 km, gul 10 km eller rød halvmaraton. Alle ruter har start og slut ved Sejerø Skole, hvor der også er salg af mad og drikke.

Der vil også være depoter med vand og saft flere steder på ruterne.

Tilmeldingen skal ske til sejeroe-runden.dk, hvor man samtidig kan booke plads til færgen Havnsø - Sejerø.

Sejerø Runden arrangeres af Sejerø Idrætsforening og Sejerø Golfklub.

Sejerø Festival

På Sejerø afholdes hver sommer den lille, hyggelige musikfestival Sejerø Festival. Festivalpladsen er på Marebjerg, og musikprogrammet er varieret med alt fra indie og det alternative til rock, folk og elektronisk musik.

Sejerø Festival ønsker at være en platform for upcoming og alternative musikartister, så de får mulighed for at vise deres talent til et bredere og mere mangfoldigt publikum.

Festivalen foregår 25. - 27. juli, og billetter kan købes hos United Tickets eller på festivalen.

Som optakt til festivalen, arrangeres der lørdage i juli gratis havnekoncerter på Sejerø havn ved Cafe Sejerø. Alle er velkomne.

Tak til Kalundborg Fotoklub

Igen i år har dygtige medlemmer af Kalundborg Fotoklub hjulpet os med fylde guiden med flotte og spændende billeder fra mange steder i kommunen. Vi er meget taknemmelige for vores samarbejde, og glæder os til at nyde mange flere pletskud, når I holder jubilæumsudstilling denne sommer.

Tillykke med jubilæet. Inge og Lone

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.