EUX Business/Teknisk - EUC Nordvestsjælland

Page 1

Student og faglĂŚrt

euc nordvestsjĂŚlland

business/teknisk

EUX Business EUX Teknisk


Du kan vælge mellem en række forskellige EUX-uddannelser, der alle har det til fælles, at du både bliver faglært og student. Læs mere om de forskellige EUX-uddannelser i denne folder.

Åbner dørene til din fremtid

2


Bliv en del af et fagligt og socialt fællesskab EUX er en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen på en gang. Med studenterhuen på hovedet og svendebrevet eller fagprøvebevis i hånden, bliver du erhvervsfaglig student, og du vælger selv, om du vil ud og arbejde eller læse videre. Du får løn under uddannelsen, når du har indgået en praktikaftale, og vi skal nok hjælpe dig med at få en praktikplads. Lønnen er typisk mellem 7.000 kr. og 17.000 kr. om måneden. Hvilke studenterfag du skal have afhænger af, hvilken erhvervsuddannelse, der ligger til grund for din EUX. Alle EUX-uddannelser er inddelt i tekniske og merkantile (også kaldet business) EUX-uddannelser. Du kan læse mere om opbygningen af EUX i denne brochure.

Bliv en del af et stort fællesskab EUC Nordvestsjælland er den største uddannelsesinstitution i Nordvestsjælland, og vi tilbyder en række forskellige EUX-uddannelser. Hos os bliver du en del af et velfungerende fagligt og socialt miljø på tværs af uddannelser, og i løbet af året vil der være en masse aktiviteter i og uden for skoletiden så som fester, fodboldturneringer, LAN, ekskursioner og andre events. En EUX-uddannelse tager samlet mellem 2 og 5 år. Bliv en del af os, så vil vi sørge for 2-5 uforglemmelige år.

Vil du have maksimal valgfrihed - så skal du vælge en EUX

3


En god start... Når du har valgt EUC Nordvestsjælland, så inviterer vi dig og dine forældre til en informationsaften før sommerferien, så du har helt styr på, hvad der skal ske efter ferien. Ved skolestart har vi planlagt en række introaktiviteter i de første uger, så du kan lære dine nye klassekammerater at kende, få nye venner og blive tryg ved stedet og alle de ansatte. Du skal være opmærksom på, at der vil komme informationer i din og dine forældres E-boks, hvis du er under 18 år. Hvis du allerede nu vil følge med i livet på EUC Nordvestsjælland, kan du følge os på Facebook, Instagram eller læse vores nyheder på hjemmesiden.

4

Digitale bøger Vi har primært iBøger, så du skal ikke slæbe en tung taske til og fra skole med en masse bøger i. Tæt på erhvervslivet Du vil opleve et tæt samarbejde med erhvervslivet og når du har gymnasiefag, vil du primært arbejde med praksisnære problemstillinger. Du lærer at koble teori og praksis, tænke nyt og at gøre idé til virkelighed.

EUX gør dig klar til fremtidens udfordringer.


Internationalt samarbejde Flere gange om året sender vi udvalgte elever til vores samarbejdspartnere i udlandet eller som klasse på studieture. For os er det vigtigt, at EUX viser dig de mange globale muligheder. Talentudvikling Vi har gode erfaringer med at dyrke elevernes talenter, hvad enten det er håndværksmæssige skills, kreativ innovation eller den entreprenante evne til at skabe nyt. Iværksætteri Vi hjælper også elever med at starte egen virksomhed op, imens de er en del af EUC Nordvestsjælland, og hvert år deltager vores elever i en række forskellige talentkonkurrencer. Fester, fredagsbar, caféer og LAN Som EUX-elev bliver du en del af enten Slotshaven eller Allikelund gymnasiums sociale liv, og du bliver hver gang inviteret med til fester, bar, caféer og LAN-events.

EUX giver dig de bedste kort på hånden.

5


EUX Teknisk EUX anlægs- og bygningsstruktør EUX bygningsmaler

Hovedforløb 3 3-4 år skole/praktik

EUX bygningssnedker EUX elektriker EUX industritekniker EUX maskinsnedker EUX møbelsnedker og orgelbygger EUX murer EUX personvognsmekaniker EUX procesoperatør EUX smed EUX tømrer (træfagenes byggeudd.) EUX værktøjsuddannelsen

6

Grundforløb 2 ½ år skole - uddannelsesretning

Grundforløb 1 ½ år skole - fagretning

Her får du en smagsprøve på forskellige uddannelsesretninger, så du efterfølgende kan vælge et mere specifikt grundforløb 2.

Først går du på grundforløb 1 og 2. Det tager i alt et år. Her går du muligvis sammen med de, der tager en almindelig erhvervsuddannelse På grundforløbet har du ud over erhvervsfag også dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, fysik og tek-nologi/IT. Det betyder, at du både er i værksteder og i klasselokalet. På nogle retninger kan der være et krav om en praktikpladsaftale før grundforløb 2 starter. Det hører du mere om på grundforløb 1. Efter dit første skoleår begynder du på hovedforløbet. Det tager 3-4 år, hvor du skiftvis er på skole i et halvt år og på dit praktiksted i et halvt år. Det er på hovedforløbet, du får de gymnasiale fag.


”Jeg valgte EUX, fordi jeg her får en gymnasial uddannelse og samtidigt laver noget med hænderne. Jeg tager EUX tømreruddannelsen, og så vil jeg videreuddanne mig til bygningskonstruktør. Der er flest drenge på holdet, men det er helt ok.” Jessie Hansen, EUX Teknisk

Erhvervsfagene er knyttet til den type EUX, du har valgt. Gymnasiefagene er følgende:

Dansk A Fysik A/B Matematik A/B Teknik A/B* Engelsk B Teknologi B Samfundsfag C Kemi C* *Afhængig af hvilken erhvervsuddannelse, der indgår i EUX’en.

7


EUX Business KONTOR Du arbejder med kundeservice, markedsføring, økonomi og informationsopgaver. Job: F.eks. advokatsekretær, kontoransat inden for politiet, ministerierne, Regionerne m.m.

Først går du på grundforløb 1 og 2. Det tager i alt et år. Her går du muligvis sammen med de, der tager en almindelig erhvervsuddannelse. Du kan vælge mellem Kontor, Detail, Handel og Event.

HANDEL Du kommer især til at arbejde med salg og indkøb mellem virksomheder samt logistik. Job: F.eks. handels- eller indkøbsassistent i brancher som el, VVS, auto, mode, tøj, skønhed, dagligvare og meget mere.

Gymnasiale forløb 3 1 år skole - studiekompetencegivende

DETAIL Du får fokus på salg, kundebetjening, indkøb af varer, butiksindretning m.m. Job: F.eks. salgsassistent indenfor brancher som tøj, dagligvarer, elektronik og meget mere.

EVENT Du arbejder med at planlægge messer, kongresser, festivaler og andre aktiviteter. Job: Det er ofte turistcentre, PR-bureauer og forlystelsesparker, der ansætter eventkoordinatorer.

8

Grundforløb 2 ½ år skole - uddannelsesretning

Grundforløb 1 ½ år skole - fagretning

Her får du en smagsprøve på forskellige uddannelsesretninger, så du efterfølgende kan vælge et mere specifikt grundforløb 2.


I 10. klasse var jeg på brobygningsforløb og lærte uddannelsen og fagene at kende. Samfundsfag er et godt fag, hvor vi både arbejder med politik og økonomi. Alexander Valsgaard, EUX Business

På grundforløbet har du ud over en række erhvervsfag, så som arbejdskultur, sundhedsfaktorer og faglig dokumentation, også samfundsfag, dansk, engelsk, virksomhedsøkonomi, organisation og afsætning. Efter dit første skoleår, har du endnu et skoleår, som kaldes studieåret. Her har du følgende gymnasiefag:

Dansk A Engelsk B Informatik B Virksomhedsøkonomi B/Matematik B

Desuden har du mulighed for en række valgfag såsom psykologi, kulturforståelse og innovation. Efter de to år får du studenterhuen på. Den giver dig mange muligheder. Enten kan du vælge at få en praktikplads, eksempelvis på kontor, og efter yderligere to år vil du stå med både en studenterhue, og et fagprøvebevis. Eller du kan vælge at læse direkte videre på en kort videregående uddannelse eksempelvis som finans-, administrations- eller logistikøkonom.

9


Hvilke EUX-uddannelser kan jeg vælge imellem? EUX-uddannelser på EUC Nordvestsjælland EUX Business EUX kontor med specialer

Holbæk og Kalundborg

EUX handel med specialer

Holbæk og Kalundborg

EUX detail med specialer

Holbæk og Kalundborg

EUX eventkoordinator

Holbæk og Kalundborg

EUX Teknisk

10

EUX elektriker

Holbæk og Kalundborg

EUX murer

Holbæk

EUX personvognsmekaniker

Holbæk

EUX smed

Holbæk

EUX bygnings- og anlægsstruktør

Holbæk / Audebo

EUX procesoperatør

Kalundborg

EUX træfagenes byggeuddannelse (Tømrer)

Holbæk


Jeg kom fra 10. klasse og havde læst om EUX på Uddannelsesguiden. Jeg har valgt EUX, for efter kun fire år har jeg en uddannelse inden for handel, og med uddannelsen kan jeg stadig læse videre, hvis jeg vil. Lige nu laver vi vores egen virksomhed, og vi skal deltage i en iværksætterkonkurrence - det er ret spændende. Sofie Thylkjær Skjold, EUX Business

Hvordan bliver jeg optaget på EUX efter grundskolen? Du skal:  Være vurderet uddannelsesparat  Bestå folkeskolens afgangseksamen  Have mindst 2 i gennemsnit i dansk (skriftlig og mundtlig) ved afgangseksamen  Have mindst 2 i matematik (skriftlig) ved afgangseksamen  Senest 1. marts sende en ansøgning via www.optagelse.dk

Få dine C-fag på VUC Kontakt dem på 59 48 03 48 eller holbaek@nvsvuc.dk

Hvordan bliver jeg optaget på EUX to år efter afsluttet grundskole? Du skal:  Starte direkte på grundforløb 2  Have bestået dansk, engelsk og samfundsfag på c-niveau  Sende en ansøgning via www.optagelse.dk

11


EUX TEKNISK Processkolen Rynkevangen 7 4400 Kalundborg Tlf. 72 290 400

EUX BUSINESS Allikelund Gymnasium J. Hagemann-Petersens Allé 22 4400 Kalundborg Tlf. 72 290 500

EUX TEKNISK Audebo Audebo Skolevej 6 B 4300 Holbæk Tlf. 72 290 300

EUX TEKNISK EUC Nordvestsjælland Rådhusvej 75 A 4540 Fårevejle Tlf. 72 290 109

ReklameService.dk · 59516615

EUX TEKNISK OG BUSINESS EUC Nordvestsjælland Absalonsvej 20 og 14 4300 Holbæk Tlf. 72 290 100


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.