Den Rene Samvittighed Hjemmehjælp Kalundborg

Page 1

Rengøringsfirmaet

Den Rene Samvittighed

algs v t i Fr n inge ordn

Din private hjemmehjĂŚlp

Tlf. 59 20 00 02


Hvis du mangler en hjælpende hånd til den daglige rengøring s-valg - så tilbyder vi praktisk hjælp som et godt alternativ til den kommunale hjemmepleje.

Frit ngen i ordn

Fast personlig hjælper Det er vigtigt, at man har tillid til den der kommer i sit hjem. Da vi er et mindre firma, har vi mulighed for i vid udstrækning at sørge for, at du får en fast personlig hjælper tilknyttet, som kender dig og dine behov.

Miljørigtige rengøringsmidler I den udstrækning det er muligt, bruger vi altid miljørigtige rengøringsmidler. Det gavner både kunder og medarbejdere. Vi medbringer selv støvsuger og rengøringsmidler og sætter en stor ære i at forlade hjemmet med en ren samvittighed.

Rengøringen udføres når.... du er visiteret til rengøring eller anden praktisk hjælp. Hvis du ønsker det, kommer vi og taler med dig inden forløbet startes op. I fællesskab kan vi så finde en passende dag og tidspunkt til udførelsen af det arbejde vi skal hjælpe dig med. Rengøringen udføres altid i tidsrummet kl. 8 til 16 mandag til fredag.


Ekstra rengøring Har du brug for tilkøbs-ydelser, kan vi blandt andet tilbyde:

• Daglig rengøring • Vask af gardiner • Rengøring af toiletter og bad • Rengøring af køkken • Vask og aftørring af alle flader • Støvsugning og gulvvask • Tæpperens • Vinduespudsning Vi besøger dig selvfølgelig først og giver dig et helt uforpligtende tilbud.

Vi kommer i hele Kalund borg Kommune Ring tlf. 59 20 00 02 Tina Schumacher mandag-fredag kl. 07-17

Rengøringsfirmaet

Den Rene Samvittighed


Vinduespudsning Vi pudser også vinduer som en tilkøbsydelse Fast tilbud

Gavekort

Vi giver altid et fast tilbud på arbejdet inden den første vinduespudsning

Vi udsteder gerne gavekort på både vinduespudsning og rengøring

Gavekort

0 kr.

Den Rene Samvittighed Den Rene Samvittighed ApS Centret 6 A · 4470 Svebølle · Tlf.

59 20 00 02

info@den-rene-samvittighed.dk · www.den-rene-samvittighed.dk CVR nummer 31946514

Erik Johnsen · www.ReklameService.dk

Rengøringsfirmaet


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.