Allikelund Gymnasium - HHX og HTX

Page 1

HHX HTX

TEKNISK OG MERKANTIL STUDENTEREKSAMEN


HHX

STUDIERETNINGER

HHX er oplagt for dig, som ønsker en gymnasial uddannelse med en erhvervsorienteret og international profil. De særlige profilfag er blandt andet afsætning, virksomhedsøkonomi og international økonomi. HHX er desuden almen dannende, og du har fag som dansk, engelsk og samfundsfag. Det er en studentereksamen med en række helt nye spændende profilfag, der ruster dig godt til både videregående uddannelse og start af egen virksomhed. Du kan vælge mellem følgende studieretninger:

INTERNATIONAL ØKONOMI

INNOVATION

Afsætning A og International økonomi A Interesserer du dig for samfundsfag, økonomi og politik, og vil du lære mere om, hvordan disse størrelser er tæt forbundet lokalt og internationalt, så er studieretningen lige noget for dig. Virksomhedsbesøg er en naturlig del af undervisningen, og du skal arbejde med emner som økonomistyring, finansiering og investering.

Afsætning A og Innovation B Innovation er for dig, der kan lide at få nye idéer og følge dem til dørs. På studieretningen får du nemlig rig mulighed for at prøve dine idéer af, udvikle dem og få dem bedømt af ledere og faglige eksperter fra erhvervslivet. Endvidere lærer du en masse om, hvordan man driver virksomhed, og hvordan man klarer sig i tæt konkurrence med andre.


HTX

STUDIERETNINGER

HTX er for dig, der elsker naturvidenskab, teknologi, har en kreativ skabertrang og kan lide at se teorier afprøvet i virkeligheden. Projektarbejde, eksperimenter og forsøg er centralt i din hverdag. Profilfagene på HTX er teknologi, teknik, matematik, programmering, fysik og kemi. HTX er almen dannende, og du har fag som dansk, engelsk og samfundsfag. Sammen med studiets øvrige fag som biologi, sprog og IT klæder vi dig godt på til videregående uddannelse og til fremtiden. Du kan vælge mellem følgende studieretninger:

BIOTEK OG MATEMATIK Bioteknologi A og Matematik A Har du lyst til at løse fremtidens store opgaver med sundhed og klima, så er studieretningen Biotek lige noget for dig. Klimaændringer og sult kræver fokus på fødevareproduktion, og nye sygdomstyper og epidemier skaber behov for udvikling af medicin. Adgang til rent drikkevand og forbedrede produktionsmetoder er nogle af fremtidens indsatsområder, hvor bioteknologi bidrager til løsningerne.

KOMMUNIKATION, IT OG PROGRAMMERING KomIT A og Programmering B Har du lyst til at designe hjemmesider, spil, online kampagner og meget andet, så er denne studieretning noget for dig. Du skal arbejde både praktisk og teoretisk, og du lærer at omsætte dine idéer til konkrete produkter. Du får et godt fundament for at kunne løse strategiske kommunikationsopgaver i både studie- og arbejdssammenhænge.

HHX og HTX – Din vej til fremtiden


HHX og HTX er to spændende og meget relevante gymnasieuddannelser. Det er for dig, der: Ÿ Både vil have mulighed for at læse videre og at få en læreplads lige efter gymnasiet Ÿ Trænger til helt nye oplevelser, spændende tilbud efter skole og nye venner Ÿ Vægter faglighed og undervisning tæt knyttet til virksomheder Ÿ Vil opleve helt nye fag

Allikelund - Fordi uddannelse er vigtig HHX og HTX er en del af Allikelund Gymnasium, hvor vi er godt 300 elever bestående af EUD og EUXelever, 10. klasseselever og en masse gymnasieelever. Vi har en række spændende aktiviteter både i og uden for skoletiden, der også går på tværs af uddannelserne.

Vi har fokus på at samarbejde lokalt, nationalt og globalt. Derfor er vi tit på virksomhedsbesøg, har erhvervsfolk med i vores undervisning, og vi har et tæt samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. Desuden er der en række ekskursioner og studieture i løbet af din gymnasietid.

Allikelund Gymnasium er et gymnasium, hvor faglighed, fællesskab og trivsel prioriteres højt, og hvor der er plads til den enkelte.

Vi står klar med et spændende studiemiljø og et stærkt fællesskab på tværs af uddannelser og årgange.

Kontakt vores Kontakt vores vejleder rektor Karen Marie

Xxxxx Xxxxxxxxxx Bach Christensen Tlf. 3070 1867 Tlf. 41 12 58 20 xxxx@eucnvs.dk kac@eucnvs.dk

J. Hagemann-Petersens Allé 22 · 4400 Kalundborg Tlf. 72 290 500

allikelund.dk

Vil du vide mere?

ReklameService.dk · 59516615

HHX og HTX – Allikelund Gymnasium


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.