Allikelund Gymnasium - EUD

Page 1

EUD

EUD BUSINESS


EUD Business er en praksisnær erhvervsuddannelse, som veksler mellem undervisning på skole og praktikperioder i en virksomhed. På EUD Business får du mulighed for at specialisere dig inden for en specifik fagretning, som er Detail, Handel eller Event. Du skal have 2 grundforløb af hver 20 ugers varighed, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse – eller har været max et år ude af folkeskolen. Herefter skal du på hovedforløb, som tager ca. 2 år. På hovedforløbet veksler du mellem at være i virksomheden og på nogle skoleophold.

Klar til job

Hovedforløb En blanding af skole og praktik. Foregår primært i den virksomhed, hvor du er i lære. Varighed varierer efter uddannelse.

Grundforløb 2 20 uger - valg af uddannelsesretning

Grundforløb 1 20 uger på en fagretning

DETAIL Her bliver du dygtig til salg, indkøb, kundebetjening, placering af varer i vinduet, samt hvordan du bruger kasseterminalen og styrer lageret. Jobmuligheder: Salgsassistent, digital handel, convenience, blomsterdekoratør m.m.

HANDEL Her bliver du dygtig til alt med handel mellem to virksomheder. Du lærer desuden at repræsentere en virksomhed i mødet mellem kunder og leverandører. Jobmuligheder: Salgsassistent, handelsassistent, logistikassistent, digital handel på B2B m.m.

EVENT Her bliver du dygtig til at planlægge og koordinere oplevelser. Du får også en god viden om kundekontakt, godt værtsskab, budgetter, samt kontrakter. Jobmuligheder: Eventkoordinator i forskellige brancher så som turisme, forlystelser, musik, kongrescentre m.m.


Grundforløb 1

Grundforløb 2

Dansk E/C

Dansk C

Innovation, Business, IT

Engelsk C

Erhvervsfag

Virksomhedsøkonomi C Erhvervsinformatik C

EUD Business gør dig klar til et spændende liv på arbejdsmarkedet, og flere af vores elever har også efterfølgende startet egen virksomhed.

Afsætning C Uddannelsesspecifikke fag


Allikelund - fordi uddannelse er vigtig På Allikelund Gymnasium er vi godt 300 elever bestående af EUD og EUXelever, 10. klasseselever og en masse gymnasieelever. Vi har en række spændende aktiviteter både i og uden for skoletiden, der også går på tværs af uddannelserne. Allikelund Gymnasium er et gymnasium, hvor faglighed, fællesskab og trivsel prioriteres højt, og hvor der er plads til den enkelte.

Vi har fokus på at samarbejde lokalt, nationalt og globalt. Derfor er vi tit på virksomhedsbesøg, har erhvervsfolk med i vores undervisning, og vi har et tæt samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. Desuden er der en række ekskursioner og studieture i løbet af din gymnasietid. Vi står klar med et spændende studiemiljø og et stærkt fællesskab på tværs af uddannelser og årgange.

Kontakt vores Kontakt vores vejleder rektor Karen Marie

J. Hagemann-Petersens Allé 22 · 4400 Kalundborg Tlf. 72 290 500

allikelund.dk

Vil du vide mere?

ReklameService.dk · 59516615

Bach Christensen Xxxxx Xxxxxxxxxx Tlf. 41 12 58 20 Tlf. 3070 1867 kac@eucnvs.dk xxxx@eucnvs.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.