Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.

... nájdeš, čo hľadáš

TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

2-5

č. 28 / 13. júl 2018 / 22. ročník

2-4

STRECHY ZA CENY GARANCIA

minuloročných

87-0046

cien!

AKÉ TU EŠTE NEBOLI ! LKULÁCIU: VYBERTE SI SVOJU CENOVÚ KA

1.

a Omega MATT HNEDÁ O

220m�=2.000� ZÁRUKA 15 ROKOV

4.500€

5.780€

4.790€

INFORMÁCIE:

4.990€

85-0421

tel.: 0915 877 159 3x5m

PLECHOVÉ GARÁŽE

0905 143 259

FÚKANÁ IZOLÁCIA

3

Odpudzuje hmyz a hlodavce Vysoká požiarna odolnosť Úplne bez rizika plesní ! Návratnosť 2-3 roky!!

0% boritanu

Dovoz a montáž ZDARMA

3-4

ZABRAŇUJE PREHRIEVANIU IZIEB MASTER GROUP s.r.o. www.mgroupsro.sk

0915 927 993 0940 707 621

VŔTANIE STUDNÍ 0944 068 115

7

27-0174

399€

KOPANIE STUDNÍ

87-0164

IA

5.580€

Zameranie a vypracovanie ponuky ZDARMA.

Popod cesty, chodníky, zatrávnené plochy pre inžinierske siete, elektrika-voda-plyn

4

220m�=2.490� ZÁRUKA 35 ROKOV

220m�=2.290� ZÁRUKA 50 ROKOV

62-0027

5.290€

KRT - VRT Pretláčanie - krtkovanie

AKC

Kvalitná krytina

ICE OMEGA

TERRAN EVO

87-0006

87-0026

STUDNE

0902 348 974

3.

Škridla

€ komplet doplnky, fólia 135g, skrutky = 1.200 30bm odkvap farba, 15 rokov záruka = 405€ montáž = 1.300€ ntáž, demo 385€ = ním doda a latovanie s namorením

za NAJLEPŠIU CENU !!!

0907 148 965 0905 195 458

2.

Lacnejšia krytina

87-0059

MÁTE VYSOKÉ SPLÁTKY? Nestačíte splácať úvery? Máte exekúcie alebo zrážky zo mzdy? Radi pomôžeme.

0903 883 299

týždenne do 30 000 domácností a firiem

62-0025

michalovsko.sk

MICHALOVSKO

2-5

MI 18-28 STRANA - 01

2


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

Finančná správa vychádza v ústrety najmä novým elektronicky komunikujúcim klientom – fyzickým osobám podnikateľom. Už minulý týždeň začala postupne nasadzovať jednotlivé Finančná správa nasadzuje zmeny. Ako prvé zavedie zlúčenie registrácie a autorizácie redizajn portálu, automa- pre fyzické osoby podnikateľov do jedného kroku. tickú autorizáciu a upra- V praxi to bude po novom fungovať tak, že ak bude subjekt vené notifikačné e-maily. konať sám za seba, po dokončení registrácie sa na základe Nasledovať budú zmeny aj používateľom zadaných údajov systém PFS automaticky priamo v osobnej zóne da- pokúsi identifikovať nového používateľa v prostredí finančnej správy, t.j. v jej registroch. Ak ho bude vedieť finančná ňovníka.

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

týždenne do 30 000 domácností a firiem

Redakcia: e-mail:

Štefánikova 44 Michalovce michalovsko@regionpress.sk

Inzercia: Marianna Sovjaková 0907 895 864

Vydáva: Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

PLASTOVÉ PLAS, TOVÉ OKNÁ OKNÁ VELKOOBCHOD

Distribúcia: (30.500 domácností/firiem)

správa identifikovať, systém PFS vytvorí potrebné väzby automaticky. O úspešnosti/neúspešnosti automatickej autorizácie bude finančná správa daňový subjekt informovať prostredníctvom notifikačného e-mailu. V prípade neúspešnej identifikácie ho zároveň e-mailom upozorní na to, ako má ďalej postupovať. Finančná správa upravila tiež textové znenia notifikačných e-mailov, ktoré sú zasielané subjektom napríklad v aktivačnom e-maile pri registrácii, v správe o prijatí podania, v správe o odmietnutí podania a pod. tak, aby bol text správy jasný, zrozumiteľný a informoval o ďalšom postupe. red

ny!

za najlepšie ce

Miroslav Zobín 0908 966 046

5,6,8 - komorové okná z nemeckých profilov Okná na pasívne a nízkoenergetické domy Protipožiarne dvere Žalúzie - Parapety - Doplnky Vchodové plastové a hliníkové dvere BIELE TYPIZOVANÉ OKNÁ

DODÁVKA IHNEĎ!

CLEAN-ED s.r.o.

500 okien SKLADOM

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Močarianska 1, Michalovce

Starý dom oproti Ingeme

0905 501 789 0905 285 915

stavebnictvo.clean.ed@gmail.com

87-0120

Každý týždeň: Michalovce, Trebišov, Sobrance, Zemplínske Hradište, Vinné, Pozdišovce, Močarany, Staré, Topoľany, Petrovce n/Laborcom, Lúčky, Závadka, Hažín, Fekišovce, Gajdoš, Veľké Revištia, Hnojné, Jovsa + v párnom týždni navyše: Sečovce, Strážske, Budkovce, Dúbravka, Zalužice, Sliepkovce, Rakovec n/Ondavou, Bačkov + v nepárnom týždni navyše: Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec, Ložín, Stretava, Stretávka, Hrčeľ, Veľaty, Kysta, Ruskovce, Jasenov

Prosba o pomoc: V prípade, že viete

o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

dosah na 1.500.000

OPRAVY A SERVIS plastových a hliníkových okien a dverí žalúzií, sietí proti hmyzu montáž a murárske práce

0905 308 280

´ POMNIKY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

NAŠE DVERE CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA VÁŠ DOMOV DUB vzor

ČEREŠŇA vzor

JELŠA vzor

ŠIROKÝ VÝBER • moderných •• tvarov a farieb

OCEĽOVÉ DVERE SO ZÁRUBŇOU

BUK vzor vzo o

WENGE vzor

AKCIA na všetky

250 €

87-0005

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dvere

399 €

V PONUKE UŽ AJ INTERIÉROVÉ DVERE!!! DUB hladký ký

ČEREŠŇA hladká

JELŠA hladká

0917 56 36 12 0911 60 20 40

BIELE vzor

WENGE hladké

14 bodové zamykanie, 2 zámky + 2 sady kľúčov, protipožiarne, zateplené, vlastný zvonček, podsvietenie kľučky, hrúbka krídla 7 cm, odhlučnené, prah vo farbe zárubne

AKCIOVÉ CENY

www.ocelovedvere.sk w

ZAMERANIE Z A ZDARMA! VŠETKY DVERE SKLADOM

KOVANIE K OVA ZDARMA !!! Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

RENOVÁCIA HROBOV

Otvorené: Po - Pia: 9:00 - 17:00

ocelovedvere@ocelovedvere.sk ocel loveddvere@@ocelloveddvere skk

domácností a firiem

MI 18-28 STRANA - 02

0919 082 596

0919 082 596

87-0088

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

87-0122

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

66-0118

michalovsko.sk

PIESTANSKO MICHALOVSKO

Komunikovanie s financmi bude jednoduchšie

financie


psychológ radí

Pevná vôľa

„V septembri idem na dovolenku a rada by som trošku schudla. Už som to skúšala aj v minulosti, no nikdy som nevydržala.“ To najdôležitejšie, čo nás ženie vpred, je naša motiváMgr. Renáta cia, teda to, prečo je pre nás Botková dosiahnutie nášho cieľa dô-

ležité. Ak nie ste dostatočne motivovaná, je veľmi ťažké čeliť krízam, či prvým prekážkam. Dôvodov, prečo môžeme zlyhávať, je viac a možno sa v nejakom nájdete aj vy. Častokrát si stanovujeme príliš nereálne ciele, také, ktoré presahujú naše možnosti, či schopnosti a taktiež nie sme vo formulácii našich cieľov konkrétni. Nestačí si povedať len, chcem schudnúť, je to pre človeka totiž dosť neuchopiteľné. Skúste si určiť počet kilogramov, alebo počet centimetrov, či partie na tele, na ktorých chcete začať pracovať. Taktiež si určite nejaký termín, ktorý by mal byť adekvátny vašim požiadavkám. Odporučila by som vám aj pouvažovať nad čiastkovými

cieľmi, ktoré vám napomôžu k vášmu finálnemu efektu (strava, typy cvičenia,...) a taktiež majte v hlave aj záložný plán. Nemôžete napríklad z rôznych dôvodov chodiť do posilňovne? Miesto toho napríklad začnite s dlhými prechádzkami s vašim psom, či priateľkou a postupne pridávajte ďalšie aktivity. Nie náhodou je dobré, ak o  vašich pohnútkach vie aj vaše okolie, jednak vás môžu podporiť, ale taktiež popohnať vás práve vo chvíľach, keď narazíte na nejaké prekážky. Je dobré mať množstvo takýchto „záchytných bodov“, o ktoré sa môžete kedykoľvek oprieť. Prajem vám úspešnú cestu k vášmu cieľu. Mgr. Renáta Botková psychológ

Vtip: Pred školou stojí muž s veľkým bruchom. Z okna sa vykloní mladá učiteľka a pýta sa: „Čakáte dieťa?“ A muž na to: „Nie, to je od piva!“ William Blake: „Náš život je úsilie a práca; dokonalý oddych nás očakáva až v hrobe.“

3

- Exteriéry a interiéry - Obklady a dlažby - Zatep¾ovanie - Murárske práce

www.stamiokna.sk

0907 322 238

00-0000

stamirekonstrukcie@gmail.com

0917 054 58 584 Masarykova 19, MICHALOVCE ALOVCE

STRECHY

práce

MARCIN

KAMENÁRSTVO

Tesárske

Klampiarske

Pokrývačské

Ponuky a zameranie ZDARMA.

0940 88 88 29

87-0035

Všetko Vš tk pre re vašu strechu strechu, prístrešky prístrešky, y altánky a iné iné.

PREDA J * Žulové pomníky * Hrobky * Cintorínske doplnky tel.: 056/647 14 38 0907 993 558 � 0911 306 467 kamenarstvo.marcin@marstone.sk k

Deratizácia Dezinsekcia Dezinfekcia 0908 208 908

Klimatizácia už od

550 € s DPH

62-0006

Jozef Hatala Humenné

00-0000

ZALUŽICE 89

Chcete si podať inzerát?

Návrh, predaj, montáž a servis klimatizácie

0918 520 113

87-0049

od ČIERNEJ NAD TISOU až po KOŠICE, VRANOV NAD TOPĽOU, MICHALOVCE a HUMENNÉ

MI 18-28 STRANA - 03

www.topklima.sk

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraMImedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP MI 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, MI zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


8 9

1 1

1 3 7 9 5 3 2 8 5

7 5

2

8 6

8 9

3 7 8 2

škola

Škola a extrémy

iných: odstrániť domáce úlohy, zrušiť predmety, neznámkovať , odstrániť memorovanie, elektronizovať vzdelávanie a iné. To Pracujem v školstve dlho. sú len útržky z trendov, ktoré sa objavujú v diskusiách. Často Som z generácie, ktorá za- od predstaviteľov, ktorí majú s regionálnym školstvom minižila 1989-ty, mám možnosť málnu skúsenosť a tí sa inšpirujú podobnými „reformátormi“. porovnávať „reformy“ školy. Na druhej strane sú pretrvávajúce zastarané spôsoby učenia: Nedávno som čítal článok učiteľský monológ, direktívnosť, štátne učebnice, diktovanie o nápade zrušiť školy. Teraz poznámok, ignorovanie multimédií, doslovné učenie poučiek nehľaďme na sociálne dô- a nielen to. Veľmi škodlivé je to, ak sa do riadiacich pozícií dosledky. Zamerajme sa na ex- stávajú ľudia, ktorí sa demagogicky prikláňajú k prvému či trémnosť tohto názoru. Alebo druhému prístupu. Žiaľ, školstvo je riadené politicky, často bez

odbornosti. Čo s tým? Nezostáva nič iné, ako hľadať strednú cestu medzi klasickým a liberálnym. V situácii, keď sa v školstve vyzná každý, kto dostal vysvedčenie, to bude veľmi zložité. Preto apelujem na všetkých, čo majú možnosť ovplyvňovať školstvo, aby ho konečne zmenili, no zachovali si objektívny prístup a počúvli skúsenosti reálnych učiteľov, nie kadejakých vizionárov či „expertov“. Ak sa k tomu nepristúpi, naše školstvo sa nedostane z marazmu, ktorý sa v ňom za posledných 20 rokov usadil. A vymeniť extrém za iný extrém v konečnom dôsledku pocíti celá spoločnosť. Ján Papuga

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak |

Ako hlboko sme klesli

Štrbské Pleso zažije jubilejný piaty ročník Benátskej noci

52-0109

01-0 TT22

OBNOVA STRIECH

MI 18-28 STRANA - 04

98-0029

85_0478

**záruka platí na fyzikálne vlastnosti PVC profilov

Politici sa chvália rastom HDP, ľudia viac zarábajú a môžu si kúpiť viac. Napriek materiálnemu vzostupu padáme stále hlbšie. A keď sa zdá, že zľava 15% sme na dne, príde ďalšia demonštrápre každého cia grobianstva. Hovorím o spôsobe, akým ľudia komunikujú na verejnosti, na internete a v médiách. Ľudia, ktorí sa nazývajú politikmi, intelektuálmi, Demontáž okien za 1€ ktorí majú privilégium vystupovať Dovoz nových a odvoz starých okien za 1€ v médiách a pôsobiť tak aj na našu mládež. Voči svojim oponentom používajú slová ako psychopat, vyšinutý predátor, debilný veriaci, grázel, zlodej, gauner, pošahanec, idiot a podobne. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Urážaním protivníka nebudú naše ardo 22.07.2018 gumenty silnejšie a nepriblížime sa k pravde. Na dialóg ako keby nebol čas. PRE ĎALŠIE INFORMÁCIE NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE Kto by sa dnes zdržiaval počúvaním hľadá poskytovateľov toho druhého? Ľudia sa prekrikujú, NA T.Č. 0948 399 341 odborných prehliadok plynových každý chce na seba upútať. V hádke máme protivníka, ktorého chceme kotlov u zákazníkov SPP poraziť, alebo aspoň raniť, ponížiť, či zosmiešniť. V dialógu máme spojenca na ceste k pravde. Naučme sa pozePLOŠNÁ rať na problém očami druhej strany, INZERCIA ................................ snažme sa pochopiť, až potom očaBližšie informácie získate 0907 895 864 kávajme pochopenie. na www.spp.sk v časti Upozornenie alebo telefonicky na +421 2 62 62 42 56 Tomáš Akvinský napísal: „Pane, daj mi srdce pokojné, jasné ale bez povrchnosti, zrelé, ale bez chytráctva, horlivé, ale bez túžby robiť sa dôDlhodobo Štrbské Pleso a jeho návštevníci zažijú v na trhu ležitým...“  Nie je čas na platónske NON STOP lin sobotu (14.7.) jubilejný piaty ročník Benátskej NA ka JL EPŠIA 93x61.indd 1 06/07/2018 11:07 t PLECHOVÝCH dialógy Tomáša Akvinského, 17595 ktorý Spravcovia kotlovt ETERNITOVÝCH 0944 720 932 noci. "Člnky na hladine jazera sa budú hojdať CENA t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ vyzýval svojich protivníkov, aby hoNA TRHU v rytmoch talianskych tónov, chuťové poháriky potešia kvalitné vína a nápoje a pripravené sú RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK vorili. Od nich dostával pomoc pred aj hudobné vystúpenia. Osada Štrbské Pleso t 20 ROČNÁ ZÁRUKA jednostrannosťou, zjednodušovaním BEZ DEMONTÁŽE! t NAJLEPŠIA CENA sa vďaka tomu opäť premení na malé a subjektívnosťou. SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY t ŽIADNA ZÁLOHA Benátky," informovala riaditeľka Oblastnej My chceme dnes našich protivníkov t PRVOTRIEDNA BITÚMENOVOU LEPENKOU organizácie cestovného ruchu Región Vysoké umlčať, skáčeme im do reči, nepočúKVALITA Tatry Veronika Littvová. t zameranie t odborné poradenstvo vame, čo hovoria a ani nás to nezauobnova plochých striech technológiou COPERNIT Podujatie štartuje o 16.30 h, návštevníkov t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!! min. záruka 20 rokov jíma. Lásku k pravde sme vymenili za bude vítať talianska hudba. Samotná rýchle a zjednodušené skratky. Úctu Benátska noc má pritom vo Vysokých Tatrách VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV k partnerovi sme nahradili bojom, svoju dávnu históriu. "Kúpeľní hostia ubytovaní na Štrbskom Plese si užívali slnečné v ktorom sa snaží každý prekričať a Public auction s.r.o., so sídlom: Cintorínska 2696/1, 921 01 Piešťany večery s člnkovaním na plese, hudbou, premôcť toho druhého. Výsledkom tancovačkou, púšťaním lampiónov aj IČO: 44 449 844 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 22790/T sú narušené vzťahy, nedostatok rešpolnočným pálením pramice v strede jazera pektu, negatívne emócie, nervozita a oznamuje v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách pred viac 50 rokmi," upozornila Littvová s tým, vytváranie ďalších konfliktov. že v sobotu nebudú chýbať pri Štrbskom plese konanie nasledovných dražieb nehnuteľností: Máme oveľa rýchlejšie a dokonalejtóny harfy, živé zrkadlové sochy či chodúľové 1. Predmet dražby: šie komunikačné systémy, ako naši divadlo Harlequins. Doplnia ich Popradské Nehnuteľnosti v katastrálnom území Rakovec nad Ondavou, vedené Okresným úradom predkovia. Ale zatvrdli nám srdcia a mestské divadlo a hudobná skupina La Goia. Michalovce, Katastrálny odbor, zapísané na LV č. 238 ako rozostavaný rodinný dom bez zhrubol jazyk. Máme prístup k takým Pripravená je tiež ochutnávka vín, špecialít súp.č. postavený na parcele C-KN parc. č. 503/4 a pozemky parcely registra „C“ evidované z grilu a talianskej gastronómie od majstrov informáciám a faktom, ako nikdy v na katastrálnej mape parc.č. 503/1 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 523 m2, parc.č. kuchárov. Celým programom bude sprevádzať histórii, ale obklopuje nás klamstvo a 503/2 – Záhrady o výmere 127 m2 a parc.č. 503/4 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere moderátor Rudolf Kubus. "Pripravili sme v manipulácia. 182 m2 v celosti. spolupráci s obcou Štrba, ministerstvom Bože, ako hlbodopravy a partnermi jedinečné podujatie, Najnižšie podanie: 24.900,EUR ko sme klesli. ktoré v sebe spája návrat k tradícii a spojenie Koľko pýchy viDátum konania dražby: 20.07.2018 slovenskej a talianskej kultúry. Veríme, že díme každý deň naše úsilie bude odmenené spokojnosťou Čas otvorenia dražby: 10.30 hod. v priamom prenávštevníkov a nezabudnuteľnými zážitkami," Miesto konania dražby: Hotel Družba, nose. A pokora dodáva Littvová s tým, že vstup na podujatie je pre všetkých návštevníkov voľný. Počet sa skrýva niekde miestnosť „Zadný salónik“ na 1. poschodí lístkov na plavbu člnom je však obmedzený a v úzaJ. Hollého 698/1, 071 01 Michalovce predávajú sa len priamo v prístave. /TASR/ dí. Viac informácií získate na www.publicauction.sk alebo na tel. č. 0915 677 666. jk


plody. Otlačené a obité kusy by ľahko podľahli hnilobe. Stopku vždy nechávajte na plode — jabĺčka klaďte do debničiek stopkou hore, hrušky stopkou nadol. Na skladovanie využite nevykúrené priestory s vysokou vzdušnou vlhkosťou a stabilnou teplotou. Drobné ovocie ako jahody, maliny, ríbezle, černice alebo čučoriedky môžete v chladničke skladovať len krátkodobo, a to v plastovej alebo keramickej miske. Pred uskladnením ich nikdy neumývajte, robte tak až tesne pred konzumáciou. Ideálnou formou dlhodobého uskladnenia pri tomto ovocí je mrazenie, zaváranie alebo sušenie.

Ideálne na dlhodobé skladovanie je jadrové ovocie ako jablká či hrušky, pretože nepodliehajú rýchlo skaze. Zberajte ich tesne pred dozretím a pred uskladnením ich preberte a vyraďte poškodené a deformované

ZÁHRADNÍCTVO

Vtip: Pán Novák otvára dvere, lebo ktosi zazvonil. Za dverami stojí jeho sused v pyžame. „Ale, pán sused,“ vraví Novák, „prišli ste v pyžame!“ „Prepáčte,“ ospravedlňuje sa sused, „myslel som si, že dnes máte nočnú.“ Emanuel Kant: „Niekedy tá najproduktívnejšia vec, ktorú dokážete urobiť, je oddychovanie.”

postreh

ˇ BOZOK - DACH 0944 569 619

Realizácia okrasných záhrad Pravidelná Pravidelné údržba koseni Strihanie okrasných drevín Budovanie jazierok, potokov, fontán Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

STRECHY�KROVY�VODA�KÚRENIE Servis plastových okien 62-0034

0940 234 800 www.zahradnictvo-uhrin.sk

Najšetrnejším spôsobom konzervovania je práve mrazenie, pri ktorom si ovocie uchováva 80 až 90 percent pôvodného obsahu vitamínov. Ideálna teplota v mrazničke je od -18 °C do -30 °C. Na mrazenie sú vhodné aj slivky a višne, určite to neskúšajte s hroznom, jablkami a inými druhmi obsahujúcimi veľa vody. Drobné ovocie môžete v mrazničke skladovať aj presypané cukrom alebo preliate cukrovým nálevom (najmä pri kyslejších druhoch ovocia). Po rozmrazení ich potom môžete konzumovať v neupravenom stave alebo pridať na dosladenie pokrmov a ochutenie koláčov. Takto uskladnené ovocie spotrebujte do 18 mesiacov. red

KLAMPIARSKE PRÁCE: pokrývanie striech, žľaby, atiky, oplechovanie ... TESÁRSKE PRÁCE KOMPLETNÉ VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE KOMPLETNÉ KÚRENÁRSKE PRÁCE KOMPLEXNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ MONTÁŽ AUTOMATICKÝCH BRÁN

PLYNOVÉ TEPLOVODNÉ PRIETOKOVÉ KOTLY - v súlade s nariadením Európského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 - emisná trieda 5 ZÁRUKA 20 rokov

27-0173

LETNÉ JE VÝPREDA

Zastúpenie pre SR:

PLYNEX, Kátlovce 2, 919 55

www.plynex.sk

plynex1@gmail.com Tel.: 033 5576143 - Mob.: 0905 908 867 DESTILA s.r.o. BRNO

MI 18-28 STRANA - 05

61_0277

www.destila.cz snaselova@destila.cz Tel.: +420 545 531 248 Mob.: +420 736 680 101

5

Petra Tótha

Politici kontra mládežníci

87-0047

Skladujeme dary leta I

27-0008-5

dobré rady

Keď mládežníci s transparentom Za slušné Slovensko oznámili, že v  jesenných komunálnych voľbách budú podporovať niektorých nezávislých kandidátov na starostov a primátorov, vládny Smer, opozičné SaS, OĽaNO a mimoparlamentné KDH podráždene odpovedali, že Juraj Šeliga a spoločníci sa správajú ako politická strana. Problém nespočíva v tom, že by páni Sulík, Matovič, Fico a  Hlina nemali pravdu. Práve naopak, ale tým, že ju vyslovili nahlas, povýšili spolok Za slušné Slovensko na úroveň svojich partnerov, čo je školácka chyba. Čím ďalej ľudia žijú od sociálnej bubliny a ekonomického pohodlia hlavného mesta, tým menej sú náchylní podliehať preháňaniu médií. Treba si na rovinu povedať, že dorastenci, ktorí si tak trochu arogantne osobujú právo určovať, ako má vyzerať slušné Slovensko, by nemali bez nekritickej podpory novinárov žiadnu šancu mobilizovať masy. A zneužívať emócie, vyvolané vraždou Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka na destabilizáciu politického systému. Mimochodom, motív tohto nepochybne odsúdeniahodného činu dodnes nie je preukázaný, ale organizátori protestov bez ohľadu na to neváhajú pri každej príležitosti hovoriť, že novinár prišiel o život kvôli svojej práci. Žiadne fakty túto teóriu nepotvrdzujú a vydávať ju za pravdu je prosto lož, čo sa dozaista nezhoduje s  požiadavkou slušnosti vo verejnom živote. Médiá a predovšetkým opozícia veľmi dobre vedeli, že omladina na námestiach zavádza, ale kým konala v zhode s  ich predstavami a  záujmami, mala plnú podporu, tak novinárov, ako aj protivládnych politických lídrov. Bývalý premiér Robert Fico síce už vtedy poukazoval na to, že hnutie Za slušné Slovensko nemá náležitú politickú legitimitu, ale robil to tým najmenej vhodným spôsobom. A  pokračuje v  tom dodnes. Naopak, šéfovia opozičných strán postupne menia pozície nielen voči tomu, čo si hovorí Za slušné Slovensko, ale aj vo vzťahu k prezidentovi Andrejovi Kiskovi, ktorý oznámil, že po roku 2019, keď mu vyprší funkčné obdobie, sa bude v určitej forme angažovať v straníckej politike. Je pravdou, že strana vedená Andrejom Kiskom bude konkurenciou predovšetkým súčasnej opozícii a  čiastočne aj Smeru, a preto má iskrenie medzi týmito tromi tábormi jasnú politickú logiku. Juraj Šeliga, Kristína Farská a ďalší s odznakmi s nápisom Za slušné Slovensko však nie sú pre týchto hráčov žiadnymi partnermi. Lepšie povedané nemali by byť, avšak keď s nimi budú zvádzať na verejnosti slovné súboje, dostanú sa na jednu úroveň. A  s  nimi celá slovenská politika. pt


8 6

4

2 6 9

7 8 2 4 8 1 7 8 4 9 2 4 3 8 1

Ľudácka prevýchova

jednotná doktrína - tá postupne prechádzala školami, mládežníckymi organizáciami i pracovným prostredím. Bolo to v rokoch 1938 až Pôvodné pravidlá spoločnosti prestávali platiť. Miesto nich 1939, keď sa pomery v kra- pribúdali nové zákony, v ktorých hrala prím najmä svojvôľa jine začali výrazne meniť. V nadriadených - a kde na odsúdenie mnohokrát stačilo nájsť knihe Ľudácka prevýchova svoje meno v položke „prekážka budovania štátu.“ Slovenpíše autorka, historička Ma- sko sa pomaly pretváralo a s ním aj osudy jeho obyvateľov. rína Zavacká, že myšlienko- Mária Janšáková mala z ľudáckeho hľadiska priam vzorový pluralizmus mal na Slo- vý životopis. Bola Slovenka, katolíčka, starostlivá matka a vensku čoraz menší priestor. svoje nadpriemerné vzdelanie využívala na podporu manDo popredia sa dostávala želovej kariéry a pri sociálnej a osvetovej činnosti. Na jeseň

svet knihy

3 9 6 7

heslo dňa Naberajú odvahu V korupcii mali nateraz na Slovensku mnohí takpovediac na ružiach ustlané. Zdá sa, že časy sa trošičku menia. Národná kriminálna agentúra po zásahu minulú sobotu v Banskej Bystrici zadržala 20 osôb. Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky však obvinil celkom 21 osôb zo športovej korupcie. Na svojom profile na sociálnej sieti o tom informuje Polícia SR. Podarilo sa to aj vďaka dlhodobej súčinnosti so Slovenským futbalovým zväzom. Počas policajnej akcie zasahovalo 70 policajtov z NAKA a zo Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku v priestoroch, kde prebiehal seminár futbalových rozhodcov. „Prišli si pre 13 hlavných rozhodcov, asistentov rozhodcov, delegátov futbalových zápasov. Zadržali tiež sedem predstaviteľov futbalových klubov,“ informovala polícia. Akcia súvisela s rozhodovaním na futbalových zápasoch v pôsobnosti Stredoslovenského futbalového zväzu. „Hlavní rozhodcovia, asistenti rozhodcov a delegáti stretnutí si mali na osobných stretnutiach nechať sľúbiť a následne prijímať úplatky 200 až 1000 eur. Tie mali byť od predstaviteľov futbalových klubov za ovplyvňovanie výsledkov futbalových zápasov. Mali tak zabezpečiť výhry vybraným klubom,“ priblížila polícia. Za zločin hlavným rozhodcom, asistentom rozhodcov a delegátom hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov a za prečin predstaviteľom futbalových klubov na jeden až päť rokov. „Ako sme už viackrát deklarovali, naším prvoradým záujmom je, aby bol akýkoľvek relevantný podnet na manipuláciu futbalových stretnutí dôkladne vyšetrený, a aby zo záverov vyšetrovania boli vyvodené primerané dôsledky, či už v rovine civilnej, alebo športovej,“ uvádza SFZ v stanovisku na svojom webe. Podrobnejšie sa SFZ k aktuálnej kauze vyjadrí po prijatí oficiálnej správy od NAKA prostredníctvom svojej oficiálnej stránky www.futbalsfz.sk. Dovtedy sa k tomuto prípadu nebude vyjadrovať. Zostáva iba dúfať, že od maličkých rybičiek a takzvanej ľudovej, prízemnej korupcie sa raz zraky vyšetrovateľov dvihnú vyššie a  začne sa zametať na vysokých poschodiach. Lebo platí – špina sa zmetá zvrchu, nie zospodu. red

Kandidujete v komunálnych voľbách?

o Máte čnuť k ponú mu svoj ? okoliu

Komunálne voľby ľby 2018

HĽADÁME BRIGÁDNIKOV

o sebe e t j a D vediječíťtanejších

na roznos novín počas víkendov

v na álnych region ch. á novin

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC min. 57,00 € brutto za 2 roznosy

POZDIŠOVCE + MOČARANY

S nami oslovíte najviac voličov!

min. 27,20 € brutto za 4 roznosy

Pripravujeme špeciály k voľbám: jún / júl: Komunálny odpočet

roku 1939 sa však ocitla na samotke v Ilave ako politická väzenkyňa. Na slamníku priamo na hlinenej dlážke, bez liekov, bez súdu, bez možnosti obhajoby, zbavená svojich práv. Dôvod jej zaistenia nepoznal ani policajný vyšetrovateľ. Odporučil jej len niečo priznať, aby mala nižší trest. Po prepustení sa na radu osvieteného lekára rozhodla z traumatizujúceho pobytu vo väzení vypísať. Tak vznikol vyše osemdesiatstranový text, ktorý v predkladanej knihe doplnila o poučený komentár historička Marína Zavacká, ktorá sa venuje dejinám propagandy a kontextu budovania totalitných režimov v 20. storočí. red

september / október: Volebný seriál o komunálnych témach

BUDKOVCE + DÚBRAVKA

október / november: Mimoriadne prílohy: Predstavujeme kandidátov

min. 20,00 € brutto za 2 roznosy

ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE

Prvé objednávky s EXTRA ZĽAVOU! MICHALOVSKO-TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO michalovsko@regionpress.sk Marianna Sovjaková 0907 895 864

min. 18,40 € brutto za 4 roznosy + príplatky: vyšší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

INFORMÁCIE: 0908 966 046 PO-PIA 8:30-16:30

BEZ DPH

0907 895 864

MI 18-28 STRANA - 06

/


redakÄ?nĂŠ slovo

Ivan BroŞík

KĂĄzeĹˆ sa prijĂ­ma

vala na cestu k Ä?omusi, Ä?o je v sĂşlade s biblickĂ˝m desatorom. NenĂĄleŞí ani politikom, ktorĂ­ si z  nejakĂŠho prapodivnĂŠho dĂ´Tak to platilo odjakĹživa, kĂĄzeĹˆ vodu myslia, dokonca sĂş o tom presvedÄ?enĂ­, Ĺže mĂ´Ĺžu vĹĄetko, sa nekomentuje, uĹž vĂ´bec aby kĂĄzne kĹˆazov analyzovali ako politickĂŠ prejavy. HomĂ­lia je nehodnotĂ­ laikmi, kĂĄzeĹˆ sa v katolĂ­ckom obrade sĂşÄ?asĹĽou prvej Ä?asti slĂĄvenia svätej omĹĄe jednoducho prijĂ­ma. KĂĄzeĹˆ je – liturgie slova. Je predĺŞenĂ­m Ä?Ă­tania svätĂŠho pĂ­sma, ktorĂŠ vyna to, aby nĂĄm jej posolstvo svetÄžuje a objasĹˆuje zhromaĹždeniu veriacich. NesĂşhlas, najmä v podobe vyslovenĂ˝ch myĹĄlie- ten politickĂ˝, so slovami homĂ­lie Ä?i dokonca jej kritika, je ako nok vstĂşpilo do svedomĂ­. Je na stranĂ­cke uznesenie z Ä?ias, keÄ? strana bola nad vĹĄetkĂ˝m, aj nad to, aby veriacich robila lepĹĄĂ­mi tou Ä?asĹĽou cirkvi, ktorĂş si podrobila. a laikov aby aspoĹˆ nasmero- PovinnosĹĽou dobrĂŠho kĹˆaza je v  homĂ­lii poukĂĄzaĹĽ prĂĄve na

to, aby sa veriaci a tĂ­, ktorĂ­ sa k viere hlĂĄsia tak Ä?i onak, Ä?asto najviac pred voÄžbami, zamysleli, Ä?o robia zle, Ä?o by mohli a mali napraviĹĽ, ako by sa mohli a mali aj cez svoju prĂĄcu a jej vĂ˝sledky Ä?i Ĺživot ako takĂ˝ staĹĽ eĹĄte lepĹĄĂ­mi. Nie je hriechom robiĹĽ chyby a dopúťżaĹĽ sa omylov Ä?i robiĹĽ mĂĄlo, keÄ? je Ä?lovek okolnosĹĽami „uschopnenĂ˝â€œ robiĹĽ viac? Hriechom je aj to, keÄ? povýťenecky odmietneme tie slovĂĄ kĹˆazov, ktorĂŠ nĂĄm smerujĂş aĹž do duĹĄe a prijmeme iba tie, ktorĂŠ nĂĄs chvĂĄlia. Lebo kĹˆazi sĂş takĂ­, aj pochvĂĄlia, ale aj naprĂĄvajĂş. A homĂ­lie sĂş tieĹž takĂŠ. Iba Äžudia na piedestĂĄli moci sĂş niekedy nenapraviteÄžnĂ­. Ivan BroŞík

Vtip: „VidĂ­ĹĄ to okno na piatom poschodĂ­ vÄžavo?“ „Boli Ä?asy, keÄ? som tam kaĹždĂ˝ deĹˆ posielal tisĂ­c bozkov.“ „A Ä?o, roziĹĄli ste sa?“ „Teraz, tam kaĹždĂ˝ mesiac posielam dvesto eur!“ PlĂştarchos: „Oddych je korenĂ­m prĂĄce.“

7

zdravie

MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA

PrĂĄca v RakĂşsku!

BARMAN/-ka - CRUPIER/-ka

HĽADà ME ŠIKOVN�CH ROBOTN�KOV NA RÔZNE POZ�CIE

BliŞťie informĂĄcie na tel. Ä?Ă­sle: 0911 635 487, 0905 647 032 prĂ­padne poĹĄli mail na adresu: alea.obchod@mail.t-com.sk

87-0134

Prax výhodou, nie vťak podmienkou. Ak måť chuż pracovaż a zdokonaĞovaż sa, radi ża privítame v naťom tíme. Ponúkame 850₏ brutto.

(murĂĄr, maliar, inĹĄtalatĂŠr, a inĂŠ) ßĉóðÞóXYRáCóøĢƊY]Róôł ĂżrĂĄca na rakĂşsku P†ĂżÄ ĹĂÿôvÞú na ubytĂžvðýøôĂ°cĂ´Ä‚ÄƒĂžvnĂŠ nĂĄklaĂły †ĎúÝðóýĢĂšĂ°Ä‰ÄˆĂşĂžÄ…Ä˘Ä‰Ă˝Ă°ĂťĂžÄ‚ÄƒĂ¸ýôßÄ?Ă¸Ă˝ÄˆÄ‚Ĺ? ĂżĂžÄƒÄ Ă´ĂąĂ˝Ä˘ĂżÄ Ă´ĂłĂžĂˇĂžÄ…ĂžÄ Ă´Ă˝Ă¸Ă´Ä‚Ă°

PLOĹ NĂ INZERCIA ..................................................

45-0348

Pre viac info volaĹĽ 0948/59 29 54, cv emailom: zapad@mahax.sk

Pomer obvodu påsu a telesnej výťky

SpoloÄ?nosĹĽ s dlhoroÄ?nĂ˝mi kaviarenskĂ˝mi a pivarenskĂ˝mi prevĂĄdzkami prĂ­jme ĹĄikovnĂ˝ch ÄžudĂ­ na pracovnĂş pozĂ­ciu:

0907 895 864

ZAĹ˝IAR AKO PREDAVAÄŒ/KA

ďšť

POKLADNĂ?K/ÄŒKA V SOBRANCIACH NA SKRĂ TENĂ? ĂšVĂ„ZOK NĂ STUPNĂ MZDA:

371 â‚Ź ďšş 649 â‚Ź* GARANTUJEME 4 ROKY NĂ RAST MZDY

CÂ&#x153;Â?YĂŽ8Y¹à |Ă ´Â&#x2026;Âą9ÂźbÂ&#x152;c|Â?Ă&#x201A;Ă&#x2021;<Ă?Â&#x2026;Ă Â&#x17E;Ă&#x20AC;Ă&#x17D;~½p|šŸüÌ¥Â&#x;

(platnĂŠ na celom Slovensku)

ZĂĄchrannĂĄ lekĂĄrska sluĹžba

155

PoĹžiarna sluĹžba

150

PolĂ­cia

158

TiesĹ&#x2C6;ovĂŠ telefĂłnne Ä?Ă­slo

112

ProsperujĂşca spoloÄ?nosĹĽ prijme do TPP na pracovnĂş pozĂ­ciu:

TECHNIKA / MANAĹ˝Ă&#x2030;RA NĂĄplĹ&#x2C6; prĂĄce: PonĂşkanĂŠ vĂ˝hody: - prĂ­leĹžitosĹĽ rozvĂ­jaĹĽ sa na manaĹžerskej pozĂ­cii - ĂşdrĹžba, opravy a servis strojov po technickej - priestor pre inovĂĄcie a vlastnĂŠ nĂĄpady a elektronickej strĂĄnke, - znalosĹĽ a prax v oblasti slaboprĂşdovej techniky, - 850 â&#x201A;Ź brutto + odmeny v zĂĄvislosti od dosiahnutĂ˝ch vĂ˝sledkov - prĂĄca so sieĹĽovĂ˝mi zariadeniami, - sluĹžobnĂ˝ automobil, telefĂłn, notebook - finanÄ?nĂŠ zĂşÄ?tovanie zverenej prevĂĄdzky Miesto vĂ˝konu prĂĄce Michalovce - prĂĄca s internĂ˝m softwarom, a blĂ­zke okolie. - koordinĂĄcia prĂĄce podriadenĂ˝ch Kontakt: 0905 647 032, E-mail: alea.obchod@mail.t-com.sk

MI 18-28 STRANA - 07

87-0134

DĂ´leĹžitĂŠ telefĂłnne Ä?Ă­sla

02-0003-7

www.lidl.sk - sekcia KariĂŠra

VĹĄeobecne ako ukazovateÄž obezity a rizikovosti srdcovo-cievnych ochorenĂ­ sa pouŞíva okrem znĂĄmeho BMI (body mass index) aj parameter WHtR, skratka z anglickĂŠho waist-to-height ratio, teda pomer medzi obvodom pĂĄsu a výťkou. Je to ukazovateÄž mnoĹžstva telesnĂŠho tuku u Ä?loveka. VĂ˝poÄ?et je jednoduchĂ˝. NameranĂŠ hodnoty obvodu pĂĄsu sĂş vydelenĂŠ výťkou postavy. Obe miery musia byĹĽ v  rovnakĂ˝ch jednotkĂĄch (v centimetroch alebo v metroch). Hodnota WHtR presahujĂşca 0,5 sa uĹž berie ako kritickĂĄ a hodnota nad 0,6 indikuje veÄžmi vysokĂŠ riziko pre cukrovku, ochorenia srdca a ciev, srdcovĂ˝ infarkt, mozgovĂş prĂ­hodu a ĂşmrtnosĹĽ na tieto ochorenia. BliŞťie upresnenie je moĹžnĂŠ podÄža pohlavia a veku. U  Ĺžien je optimĂĄlna hodnota 0,42 aĹž 0,48. Hodnota nad 0,49 znamenĂĄ riziko nadvĂĄhy a hodnota nad 0,492 zvýťenĂŠ riziko pre prĂ­tomnosĹĽ tuku uloĹženĂŠho v oblasti pĂĄsu a brucha nielen v podkoŞí, ale hlavne aj v útrobĂĄch brucha, medzi orgĂĄnmi. Stav sa nazĂ˝va abdominĂĄlna alebo aj bruĹĄnĂĄ obezita. Pri posudzovanĂ­ BMI je Ĺžena uĹž v pĂĄsme nadvĂĄhy a pri Ä?Ă­sle viac ako 0,58 uĹž v  pĂĄsme obezity ĹĽaĹžkĂŠho stupĹ&#x2C6;a, nazĂ˝vanej aj malĂ­gna alebo morbĂ­dna, Ä?o hovorĂ­ samĂŠ za seba. Pre muĹžov je optimĂĄlna hodnota 0,43 aĹž 0,52 a riziko je nad 0,53 a zvýťenĂŠ riziko znamenĂĄ viac ako 0,536, kedy je muĹž uĹž v pĂĄsme nadvĂĄhy a ak je hodnota nad 0,63 ide o obezitu ĹĽaĹžkĂŠho stupĹ&#x2C6;a. O zdravo ĹĄtĂ­hlych ÄžuÄ?och hovorĂ­me, keÄ? hodnoty mĂ´Ĺžu byĹĽ aj niŞťie od 0,35 do 0,41 u Şien a do 0,42 u muĹžov. ZväÄ?ĹĄa ide o mladĂ˝ch ÄžudĂ­ s vysokou pohybovou aktivitou. Pre deti do 15 rokov sĂş optimĂĄlne hodnoty 0,46 aĹž 0,51. DĂ´leĹžitĂŠ je nielen vedieĹĽ svoju hmotnosĹĽ a porovnĂĄvaĹĽ si ju, ale poznaĹĽ aj obvod pĂĄsu. Teda okrem vĂĄhy, treba pouŞívaĹĽ aj jednoduchĂ˝ krajÄ?Ă­rsky meter a  vedieĹĽ svoje Ăşdaje. Alebo vnĂ­maĹĽ, Ä?i a ako Äžahko zapneme nohavice alebo sukĹ&#x2C6;u. VĹĄeobecne platĂ­, Ĺže cielenĂ˝ pokles hmotnosti o 1-2 kg zmenĹĄuje aj obvod pĂĄsu o 1 cm. MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA vaĹĄe otĂĄzky k tĂŠme â&#x20AC;&#x201C; zdravie@regionpress.sk


Ä?Ă­slo 28 / 13. jĂşl 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

PRIJMEME NA TPP NĂĄstup ihneÄ?

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

PrĂĄca v Ä&#x152;R

tSPLPWQPNĂ&#x2C6;IBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂ&#x17E;TLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂ&#x17E;TLFIPĆ&#x17D;FSWFOĂ?IPLSĂ&#x201C;äB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂ&#x17E;TLBäJWOPTǸ tQPOVLZBKQSFNVäPWPQBUSPWBUFÇĽPW

-MonttĂĄĹžny y praco ovnĂ­k -ElekttrikĂĄr -ZvĂĄrraÄ?

BENEFITY a DOCHĂ DZKO OVĂ? BONUS

HonorĂĄr brutto 70 â&#x201A;Ź, 80 â&#x201A;Ź,90 â&#x201A;Ź za 24 hod.

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Preťovskom pre spolupråcu s AIW: a Koťickom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka Dohodnite si individuålne stretnutie a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk

85_0482

0905 775 463 - 0905 867172 0918 607 897

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

37-0046

TEL.: ������������

85-0481

������������������������������ ELEKTRIKà R ��������������������� �������������������� ��������������������� �������������� ���������������������

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

32-0064

OPERà TOR V�ROBY �������������������� PRACOVN�K V SKLADE ��������������������

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

�������������������������

RaiďŹ&#x20AC;eisen banka: Tatra banka, a. s., odĹĄtepnĂ˝ zĂĄvod RaiďŹ&#x20AC;eisen banka

AŽ TOĽKO ZA TAK Mà LO!

1000 â&#x201A;Ź

MĂ&#x201D;Ĺ˝ETE MAŤ AJ VY

PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;KA

LEN ZA

15 â&#x201A;Ź MESAÄ&#x152;NE

, bez poplatkov , mĂĄme pre vĂĄs pĂ´ĹžiÄ?ky aĹž do výťky 30 000 â&#x201A;Ź

ZASTAVTE SA EĹ TE DNES V POBOÄ&#x152;KE VO VAĹ OM MESTE Viac informĂĄciĂ­ o podmienkach na www.raiďŹ&#x20AC;eisen.sk/1000za15 PrĂ­klad vĂ˝poÄ?tu roÄ?nej percentuĂĄlnej miery nĂĄkladov (RPMN): výťka pĂ´ĹžiÄ?ky: 1 000 â&#x201A;Ź, mesaÄ?nĂĄ splĂĄtka: 15 â&#x201A;Ź, poplatok za poskytnutie: 0 â&#x201A;Ź, poÄ?et splĂĄtok/doba splatnosti v mesiacoch: 96. Ĺ tandardnĂĄ ĂşrokovĂĄ sadzba: 9,53 % p. a., RPMN: 10,10 %, celkovĂĄ suma, ktorĂş zaplatĂ­te: 1 440 â&#x201A;Ź. 

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiďŹ&#x20AC;eisen.sk

32- 0077

�������������������������

www.konstrukter.sk ������������������������ info@konstrukter.sk

MI 18-28 STRANA - 08

Michalovsko 18-28  

Michalovsko 18-28

Michalovsko 18-28  

Michalovsko 18-28

Advertisement