Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

2

malacko.sk

MALACKO č. 20 / 18. máj 2018 / 22. ročník

PREDAJ KVALITNÝCH KRMÍV

UPCHATÝ ODPAD?

afeed - ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY - PRE VŠETKÝCH Králik výkrm 9,10 € / 25 kg Nosnice sypaná 9,80 € / 25 kg aj pre kačky, husi, brojlery, morky, bažanty, prepelice, ovce, kozy, kravy, prasiatka, kone, psy, mačky, vtáky, holuby, exoty.

15-0006

Najlepší výber KOTLOV

NONSTOP 0908 151 982 www.cistyodpad.sk

94-0083

HĹBKOVÉ

6,8-9

10-0031

MALACKY, KOZIA 46/B • TEL.: 0917 568 470

PREDAJ LIAHNÍ NA HYDINU !!!

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

5-6

NETRÁPTE SA! POMÔŽEME VÁM!

ROZVOZ ZDARMA!

predaj - montáž - servis Predajňa: Nádražná ul., Malacky

2,4-5

KANALIZÁCIA?

Po - Pia 7.30 - 19.00, So 8.00 - 13.00

sliepky, prepelice, bažanty, kačky, husi na 41 sl. vajec s otočným roštom 70 € na 60 sl. vajec bez otočného roštu 65 €

týždenne do 24 250 domácností a firiem

Karol Mikláš

TEPOVANIE

11

sedačky, postele, koberce, koženné sedačky

3,8-9

10-0007

www.tepovaniekm.sk tel.: 0949 85 11 10

KRTKOVANIE

11

ČISTENIE KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

STAVEBNÁ ČINNOSŤ • SÁDROVÉ STIERKY • SADROKARTÓNY • BYTOVÉ JADRÁ • ELEKTROINŠTALÁCIE • DREVENÉ ALTÁNKY

BENÁTSKE STIERKY

0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com

0917 466 250

16-0038

0908 437 079

11

Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky Hurbanova 485 (hl. križovatka), Senica www.oftalens.sk

MIMORIADNE VÝHODNÁ

16-0002

do 31. 05. 2018

MULTIFOKÁLNE SKLÁ

-50% ZĽAVA

OBKLADY A DLAŽBY

• rekonštrukcie RD, bytov • kúpelne, jadrá • plávacie podlahy • montáž kuchyne, dverí • zateplovanie • zámková dlažba 0949 441 311

• čistenie kožených sedačiek

AKCIA

sedačky • matrace stoličky • koberce čalúnený nábytok

dôchodcovia ZĽAVA: •• ZŤP

10-0013

• VÝSTAVBA RD • PORADENSTVO • ZATEPLOVANIE • MAĽBY, NÁTERY • STRECHY

TEPOVANIE HĹBKOVÉ

11-15

VŠETKY STENŠENIA A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

NA PRVÝ PÁR

16-0036

KRCHŇAVÝ Priemyslelná ul., Malacky | 0904 900 402

16-0154

fošne ∙ dosky ∙ hranoly

• upratovanie

+ ODBORNÉ VYŠETRENIE DIOPTRIÍ ZDARMA objednajte si termín: 0918 734 397

MA 18-20 STRANA - 1

10-0015

0905 662 395

SERVIS A PREDAJ chladničiek a mrazničiek Duk. hrdinov 2370/42, 90101 Malacky tel.: 034 772 30 27 / servis: 0903 723 027 www.stasek.sk / obchod@stasek.sk

16-0181

10-0108

PÍLENIE a PREDAJ stavebného reziva

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR Drobné opravy Údržba firiem Záhrada Elektrika, voda, obklad

10-0111

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

ing. kubaška

ELEKTRO STAŠEK

52-0011

NON STOP


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 24 250 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Bernolákova 1/A Malacky 034 / 772 66 23 malacko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Ivan Brožík

Jedno právo máme vždy

tom ktokoľvek obmedzoval. S jedinou výnimkou – a to je spravodajstvo. Tam je prípustná iba informácia. Akonáhle ide o komentár, poznámku, glosu, fejtón, esej a iné žánre, A to je právo na názor. Hoci či už v novinárskom svete, alebo aj v tom medziľudskom, je si to niektorí naši spolu- iba na každom z vás/nás, ako toto právo využívame. občania, boháči a politici Opäť sa vynárajú noví cenzori a kádrováci, ktorí by toto právo nedokážu ani len pripustiť, chceli ľuďom vziať. A ak tí vzdorujú, potom stúpa agresivita každý z nás má právo na týchto umlčiavateľov pravdy, nepripustia žiaden argument, úplne vlastný názor a ten sú presvedčení, že jedine oni majú právo na všeobecnú názor má taktiež právo vy- pravdu. Je to smutné a je to zároveň varovné. Každý aspoň slovovať bez toho, aby ho v trošku demokraticky zmýšľajúci človek pozná Voltaireov vý-

rok „nesúhlasím s tým, čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem brániť tvoje právo povedať to“. Treba si ho asi oživiť. A treba to tým cenzorom pripomínať. Ich čas sa pominul pred tridsiatimi rokmi. Ak zaspali dobu, nie je to iba ich vec, je to problém náš všetkých. Ak ju však vracajú pred tých tridsať rokov vedome, ide o porušovanie zákonov a rúcanie základov krehkej demokracie na Slovensku, čoraz viac doráňanej zo všetkých možných i nemožných strán. Veľa odvahy v presadzovaní vlastných názorov a veľa šťastia na ceste k demokracii – aj na Slovensku! Ivan Brožík

Inzercia:

smer Malacky za fabrikou VW (bývalá Dura)

• VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU • VÝKUP FAREBNÝCH KOVOV • VÝKUP AUTOBATÉRIÍ • MOŽNOSŤ DOPRAVY tel.: 0905 86 55 28

žou s montá

48 Tel.: 09

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

zber - výkup autovrakov

0908 420 353

Odťahová služba zadarmo

www.regionpress.com

• výkup kovového odpadu a farebných kovov • výkup papiera (noviny, časopisy, letáky) cena 0,07 EUR/kg Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne) 0903 373 854, 0903 404 138

Frézovanie

15-0007

komínov

Umelecké kováčstvo Výroba z nerezu Montáž a servis pohonov na brány

• Stavba teplovzdušných krbov a teplovzdušných rozvodov • Vložkovanie komínov • Rekonštrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma NA NEREZ

Gajary - 0915 973 937 radokov1974@gmail.com www.radokov.sk

ZĽAVA

www.kominicek.sk 0905 702 276 • 0917 850 155

VYCVIČÍM vášho PSA, profesionál ✆ 0908 728 081

ZEMNÉ - BÚRACIE PRÁCE A NÁKLADNÁ DOPRAVA

dosah na 1.500.000

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 308 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

ANGLICKY, NEMECKY, ČESKY

rodné listy, vysvedčenia, register trestov, technické preukazy... iné úradné doklady

ÚRADNÉ Y VSTAVANÉ SKRINE D A L K E R P ZĽAVA -30% MALACKY Nová ul. 39

RUČNÉ VÝKOPY

RUČNÉ BÚRANIE

10-0065

domácností a firiem

10-0099

10-0095

igorkrajcir01@gmail.com

Poskytujeme doklad o likvidácii

e-mail: manag@ba.telecom.sk

034/774 3321, 0948 062 319

MA 18-20 STRANA - 2

0908 739 902, e-mail: viktor.ondrus23@gmail.com

63-0009

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

Jadrové vŕtanie Stavebné práce a rekonštrukcie 50 – 200 mm 0905 803 145 ∙ jankovych@jankovych.sk

16-0034

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

9

fasádne lešenie

16-0047

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 26.750 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

650 95

Montáž a prenájom fasádneho lešenia

16-0191

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

∙ Rekonštrukcie bytov a RD ∙ Zatepľovanie RD ∙ Kúpeľne na kľúč ∙ Montáž sadrokartónu ∙ Požičovňa lešenia ∙ Maliarske práce ∙ Domy na kľúč ∙ Dovoz materiálu www.krajcirteam.sk

www.ostrynoz.sk

16-0046

ejšie Najlacn é ploty v betóno

0902/616818 profesionálne brúsenie nožov

16-0016

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

vyzdvihneme. nabrúsime. prinesieme.

51-0009

Každý týždeň: v Malackách, Stupave a v obciach okresu: Závod, Studienka, Malé Leváre, Veľké Leváre, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Rohožník, Gajary, Sološnica, Kostolište, Kuchyňa, Suchohrad, Jakubov, Láb, Záhorská Ves, Plavecký Štvrtok, Pernek, Jablonové, Lozorno, Marianka, Borinka, Zohor a Vysoká pri Morave

NOVÝ KOVOŠROT V STUPAVE

15-0177

Distribúcia: (25.500 domácností/firiem)

63-0008

Ing. Igor Abel 0905 387 063 Vladislav Abel 0905 859 679 Vladislava Ufrlová 0908 979 469

15-0005

malacko.sk

PIESTANSKO MALACKO

redakčné slovo


prĂĄvnik radĂ­

UkonÄ?enie pracovnĂŠho pomeru poÄ?as PN

„DobrĂ˝ deĹˆ,  obraciam sa na vĂĄs s otĂĄzkou, Ä?i je moĹžnĂŠ daĹĽ vĂ˝poveÄ? zamestnĂĄvateÄžovi dohodou, za predpokladu, Ĺže JUDr. som momentĂĄlne prĂĄce Barbora neschopnå  a chcela by KoncovĂĄ som ju podaĹĽ poÄ?as PNky.

ZamestnanĂĄ som od. 1. 09.2017. V pracovnej zmluve mame uvedenĂş vĂ˝povednĂş dobu 1 mesiac do roka od podpisu pracovnej zmluvy a  3 mesiace po 1 roku. PracovnĂ˝ pomer by som ale chcela ukonÄ?iĹĽ Ä?o najskĂ´r, najradĹĄej dohodou.“ V  prvom rade je potrebnĂŠ ozrejmiĹĽ pojmy v  zmysle ZĂĄkonnĂ­ka prĂĄce. Neexistuje totiĹž pojem „vĂ˝poveÄ? dohodou“. ZĂĄkonnĂ­k prĂĄce poznĂĄ buÄ? vĂ˝poveÄ? alebo dohodu o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru. VĂ˝poveÄ?ou mĂ´Ĺže skonÄ?iĹĽ pracovnĂ˝ pomer zamestnĂĄvateÄž aj zamestnanec. VĂ˝poveÄ? musĂ­ byĹĽ pĂ­somnĂĄ a doruÄ?enĂĄ, inak je

neplatnĂĄ. VĂ˝poveÄ? je jednostrannĂ˝ Ăşkon, ktorĂ˝ adresujeme druhej strane. PokiaÄž dĂĄva vĂ˝poveÄ? zamestnĂĄvateÄž, musĂ­ maĹĽ na to zĂĄkonnĂ˝ dĂ´vod. Zamestnanec mĂ´Ĺže daĹĽ vĂ˝poveÄ? aj bez udania dĂ´vodu. Pri podanĂ­ vĂ˝povede pracovnĂ˝ pomer skonÄ?Ă­ uplynutĂ­m vĂ˝povednej doby. Dohoda o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru je dvojstrannĂ˝m prĂĄvnym Ăşkonom, uzavretĂ˝m medzi zamestnĂĄvateÄžom a zamestnancom. Ak sa zamestnĂĄvateÄž a zamestnanec dohodnĂş na skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru, pracovnĂ˝ pomer sa skonÄ?Ă­ dohodnutĂ˝m dĹˆom. pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

Vtip: UÄ?iteÄžka sa pĂ˝ta Ĺžiakov na slovenÄ?ine: „Žiaci, som peknĂĄ. AkĂ˝ je to Ä?as?“ „MinulĂ˝!“ F. de la Rochefoucauld: „Viac krutosti ako zloba napĂĄcha sebeckosĹĽ.“

3

obÄ?ianska

0LORYDQÂŁ

riadkovĂĄ inzercia na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

spomienky V mĂĄji si pripomĂ­name 25. vĂ˝roÄ?ie Ăşmrtia Ĺ tefana Benku a Jozefa Benku z Kuchyne, zĂĄroveĹˆ 7. vĂ˝roÄ?ie Ăşmrtia Anny LeĹžakovej a 9. vĂ˝roÄ?ie Ăşmrtia Jozefky FrĂźhaufovej. 9. 6. 2018 uplynie uĹž 15 rokov, Ä?o nĂĄs navĹždy opustila milovanĂĄ KatarĂ­na BenkovĂĄ. Kto ste ich poznali, venujte im tichĂş spomienku. S lĂĄskou a Ăşctou spomĂ­najĂş dcĂŠra Eva s manĹželom a ich deti s rodinami.

bË?

NRPSOHWQÂŤ SRLVWHQLH QDURN

S veÄžkou Ăşctou sme si pripomenuli 6. vĂ˝roÄ?ie Ăşmrtia manĹžela a otca Jozefa Kaina z LĂĄbu. S lĂĄskou spomĂ­najĂş manĹželka MĂĄria, syn MiloĹĄ a dcĂŠra ToniÄ?ka s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichĂş spomienku.

2EGLYRYDQÂż

Ĺ˝iarila z Teba lĂĄska a dobrota, budeĹĄ nĂĄm chĂ˝baĹĽ do konca Ĺživota. Aj keÄ? uĹž nie si medzi nami, v naĹĄich srdciach ĹžijeĹĄ stĂĄle s nami. DĹˆa 12. 5. 2018 sme si pripomenuli 3. smutnĂŠ vĂ˝roÄ?ie, kedy nĂĄs navĹždy opustila naĹĄa maminka, svokra, babka a prababka MĂĄria JursovĂĄ z KostoliĹĄĹĽa. S lĂĄskou a Ăşctou spomĂ­najĂş dcĂŠra, zaĹĽ, nevesta a vnuÄ?ky s rodinami Kto ste ju poznali a mali radi, spomĂ­najte s nami.

na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

bË?

MĂĄĹĄ oÄ?i zavretĂŠ, Ä?iernou tmou zastretĂŠ, spĂ­ĹĄ svoj veÄ?nĂ˝ sen. My spomĂ­name na Teba pri plameni svieÄ?ok, spod privretĂ˝ch vieÄ?ok sa nĂĄm spomienky vynĂĄrajĂş a slzy po tvĂĄri stekajĂş. DĹˆa 16. mĂĄja 2018 sme si pripomenuli 30. vĂ˝roÄ?ie Ăşmrtia nĂĄĹĄho milovanĂŠho otca, dedka a ĹĄvagra Benedikta Ĺ iĹĄoviÄ?a z Malaciek. S lĂĄskou v srdci spomĂ­najĂş dcĂŠra a syn s rodinami. DĹˆa 18. 5. 2018 uplynulo 14 rokov, Ä?o nĂĄs navĹždy opustila milovanĂĄ manĹželka, mamiÄ?ka, babka, svokra Danka MolitorovĂĄ rod. HollĂĄ z MalĂ˝ch LevĂĄr. Kto ste ju poznali, venujte jej tichĂş spomienku. S lĂĄskou spomĂ­name.

Edícia pre vťetkých, ktorí milujú SUV 1DMSUHG£YDQHMģLH6899LWDUDDSRSXO£UQ\6;6&URVVSULFK£G]DMŸYbSRQXNHNWRU£Y£VXU�LWHFK\W¯]DVUGFH =DVWDYWHVDXbVYRMKRQDMEOLŀģLHKRSUHGDMFX6X]XNLHģWHGQHV

52-0068

3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL9LWDUDFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁVSOÂŁWND VKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301  )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL6;6&URVVFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁ VSOÂŁWNDVKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301  )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 9ÄŁHWN\VXP\VÂźV'3+)LQDQFRYDQLHUHDOL]XMHĂŽ62%/HDVLQJDV $NFLDSODWÂŻGRY\SUHGDQLD]ÂŁVRE.XNDĹ€GÂŤPXPRGHOX68=8.,]ÂŻVNDWHURĂ?QÂź]ÂŁUXNXDDVLVWHQĂ?QÂŤVOXĹ€E\]GDUPD0RĹ€QRVħSUHGßŀHQLD]ÂŁUXN\DĹ€QDURNRY(PLVLH&2ĘŁJNP www.suzuki.sk NRPELQRYDQÂŁVSRWUHEDSDOLYDĘŁOQDNP,OXVWUDĂ?QÂŤIRWR

MA 18-20 STRANA - 3

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

NĂĄvod nĂĄjdete na strane 8 dolu.


9 7 1

3 1 6 3 6 3 5

2

7

9

6

5

3

9

7

Právnik radí 5 2

7 4 1 6

pokračovanie

Ak by vám chcel dať zamestnávateľ výpoveď, musí rešpektovať ustanovenia Zákonníka práce o zákaze výpovede. Zákaz výpovede sa vzťahuje na rôzne životné situácie a skutočnosti, kedy sa zamestnanec nachádza v tzv. ochrannej dobe. Jednou z týchto situácii je aj trvanie práceneschopnosti. Zákaz výpovede počas trvania PN sa však nevzťahuje na zamestnanca. Ak sa ten rozhodne podať výpoveď počas ochrannej doby, môže tak urobiť a uplynutím

výpovednej doby dôjde ku skončeniu pracovného pomeru. Uvádzate, že by ste radšej ukončili pracovný pomer ihneď. Rozhodnutie bude však na vašom zamestnávateľovi, či bude súhlasiť s takýmto postupom. K uzavretiu dohody totiž nemožno ani jednu zo strán nútiť. Požiadajte svojho zamestnávateľa o uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru k určitému dátumu. Ak vyjadrí svoj nesúhlas, bude nutné aby ste podali výpoveď. Po podaní výpovede Vám bude plynúť výpovedná doba. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom

v mesiaci nasledujúci po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zamestnávateľovi. Pokiaľ by ste počas výpovednej doby neprišli do práce, za predpokladu, že máte v pracovnej zmluve túto situáciu ošetrenú, môže od vás zamestnávateľ žiadať peňažnú náhradu vo výške priemernej mesačnej mzdy. V prípade ďalších otázok je možné nás kontaktovať mailom na: advokat@zavaseprava.sk alebo telefonicky na čísle 0918 803 803. JUDr. Barbora Koncová advokát

občianska

riadková inzercia Dňa 20. 05. 2018 uplynie 18 rokov, čo nás navždy opustil Alojz Vincek z Malaciek. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína manželka s rodinou. 20. mája uplynie 30 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička, krstná mama, babka Anna Zohorská z Kostolišťa. S láskou spomína celá rodina.

RD - BYTY

16-0010

Dňa 15.5.2018 oslávi Emília Slobodová krásnych 55 rokov a tak jej s láskou želáme veľa šťastíčka, zdravíčka, lásky a nech sa Ti splní všetko po čom túžiš. To Ti zo srdca prajú Tvoje dcéry Katka, Aďka, Maťka, Sabínka, muž Miro a babka Terka

KAMENÁRSTVO Janko

Návod nájdete na strane 8 dolu.

~ Komplexné pohrebné a kremačné služby ~ Veľký výber rakiev ~ Nové vzory úmrtných oznámení ~ Prevozy zosnulých „NON-STOP“ ~ Vybavenie matriky - aj v zahraničí ~ Exkluzívne rakvy do 24 hodín ~ Viazanie vencov a smútočných kytíc ~ Medzinárodné prevozy zosnulých v EÚ, UA a RUS ~ Vytvorenie spomienkovej stránky zosnulého pre rodinu ZDARMA ~ Výkop a zasypanie hrobu sme v Malackách a okolitých

ODVOZ STAVEBNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU - OKRES MALACKY

• ODVOZ ODPADOV A ZBER DRUHOTNÝCH SUROVÍN • LETNÁ A ZIMNÁ ÚDRŽBA CIEST, MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A PARKOVÍSK • BUDOVANIE A ÚDRŽBA ZELENE • MONTÁŽ, OPRAVA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA, PRÁCE S PLOŠINOU • PRÁCE STAVEBNÝMI MECHANIZMAMI A ZARIADENIAMI • PRIEMYSELNÉ ZAMETANIE KOMUNIKÁCIÍ, HÁL A PRIESTRANSTIEV

dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO NA POHREB Sme na trhu viac ako 26 rokov a snažíme sa Vám čo najviac pomôcť v ťažkých chvíľach, ktoré prežívate pri strate blízkeho.

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky 034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk www.pohrebníctvo-ecker.sk

NONSTOP: 0905 522 622, 0905 522 663

www.regionpress.com

MA 18-20 STRANA - 4

10-0025

034/772 20 60 tekos@tekosmalacky.sk

16-0001

Chcete si podať inzerát?

nové pomníky • krycie dosky • odstránenie e krycích dosiek pred pohrebom • rekonštrukcie a brúsenie Robímejšie cn najla starých hrobov ukladanie urien • obnova písma Bez zálohy DECEMBER – FEBRUÁR > KAMENÁRSKE PRÁCE ZA 1/2 Záruka www.kamenarjanko.estranky.sk • 0948 650 959 15 rokov

15-0019

1-hrob - africká impala: 900 € 2-hrob - africká impala: 1100 €

auto-moto/predaj 1 ° Predám 4ks originálnych ručne kovaných dvojdielnych diskov BBS Speedline, 5x112, 8.5x19, ET 43, stredová diera 66.6, primárne určené pre Audi A6, dobrý stav, neopravované, nezvárané, rovné, stredové krytky s logom Audi, cena 630 € za komplet. Po dohode možnosť k diskom zobrať aj 4x letné pneu o rozmere 215/35 R19.Tel. 0905423331 ° Predám 4ks letných pneumatík zn. Yokohama BlueEarth o rozmere 175/65 R14, rok výroby 2013, dezén 6mm, bez poškodenia, dobrý stav, cena za komplet 60 €.Tel. 0905423331 ° Predám 4ks letných pneumatík o rozmere 175/65 R14 C zn. Kleber TransPro o rozmere 175/65 R14, rok výroby 2013, dezén 6mm, bez poškodenia, dobrý stav, cena za komplet 70 €.Tel. 0905423331 ° Predám suzuky 1400 coper maľba na nádrži kardan veľa doplnkov cena dohodou stopercentný stav 0911013081

02/659 674 21 0905 621 229

16-0019

NÁTER DVERÍ A OKIEN

blahoželanie


Problémy nevlastnej matky

psychológ radí

„Dostala som sa do role nevlastnej matky. Partner má 5 ročnú dcérku, ktorú spolu vychovávame, keďže žije s nami. Všetko bolo v  poriadku,   až kým ma nezačala jej biologická Mgr. Renáta matka pred malou ohovárať. Je Botková mi z toho ťažko, pretože pociťuKAMENNÉ KOBERCE BENÁTSKÉ STIERKY Maľujem, natieram Stierkujem, tapetujem Sadrokartón Plávajúce podlahy - dodávka a montáž Rekonštrukcie bytových jadier, obklady, dlažby Fasády - maľovanie

A. P. Čechov: „Keď nedokážeš ovládnuť hnev, ovládne on teba.“

AUTO-MOTO - INÉ

5

spojovací a kotviaci materiál tesárske kovania a prvky ceny železiarstvo dobré+ elektronáradie lémoevé b o r p z be rkovani pa pletivá, rebríky dielňa, náčinie, náradie ......

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2200 € • 1-hr. 1650 € okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie, váza, ZADARMO: chodníky svietnik, záruka 36 mesiacov

0910 902 635•0905 323 022

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

320039-4

INŠTALMONT IN s. r. o. Ul. 1. mája 30, Malacky tel.: 034/772 39 31, 772 31 92 odbyt@instalmont.sk, www.instalmont.sk

04

4

° Prenajmeme teplý slnečný 1-izb byt 37 m2 v centre Ma, čiastočne zariadený, cena 420 € / na 2 osoby, kaucia vo výške nájmu. Voľný ihneď. Tel. 0905838397 ° Na prenájom veľká izba v Malackách centre, cena 180 € mesačne.Tel. 0949848897 ° Dám do prenájmu 3-izb zariadený byt na Malom nám.v Ma, voľný ihneď.Tel. 0905657710 ° Od 1. 6. 2018 prenajmem zariadenú izbu so soc.zariadením pri priemyselnom parku v Lozorne.Tel. 0903361804

ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM, ŠACHTY, TRYSKY, RÚRY

MA 18-20 STRANA - 5

05

5

° Predám 6i dvojpodlažný RD v Malackách, garáž, 5á pozemok, 0948 033 023 ° Predám 3i rodinný dom v Gajaroch, 3,6 á pozemok, 62000 EUR, 0908776508 ° Predaj Kúty- 5 izb. novostavba, bungalov 193 m2, 680m2 pozemok, dvojgaráž, 0903214444 ° Predám veľký 5i RD v centre MA vhodný aj na podnikanie. 0948284963 POZEMKY - PREDAJ

06 pozemky/predaj

6

° Predám SP v Malých Levároch 491 m2, IS na pozemku.Tel. 0905438605 ° Predám 12 á pozemok v Závode, so starším RD (vhodný ako chalupa), dielňou a stodolou, 52.000,- eur, 0908776508 ° Predám 7á pozemok v Malých Levároch, všetky IS, š. 23 m, 0948033023 ° Pozemok na predaj v obci Závod.

HUTNÍCKY A INŠTALAČNÝ MATERIÁL KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO

74-0128

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

BYTY - PRENÁJOM

domy/predaj

15-0012

Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa s podložkou

3

DOMY - PREDAJ

63-0006

1-hrob od 1090 € • 2-hrob od 1390 €

www.kamenarstvo-bocan.sk

PREDAJŇA A PARKOVANIE V AREÁLI Po-Pia: 7:45-17:00 h. BÝVALÉHO AGROSTAVU Sob: 7:45-12:00 h.

16-0021

» KOBERCOV » ČALÚNENÉHO NÁBYTKU

AKCIA MÁJ

03

byty/prenájom

cca 160 m od železn. priecestia vpravo

FISCHER, PROXXON, AEG, METABO, NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR ....

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica B

BYTY - PREDAJ

byty/predaj

CHUDÍK -

2

° Kúpim havarované alebo motoricky poškodené auto.Tel. 0905218938 ° Kúpim auto i neprihlásené, aj veterán + diely k nemu.Tel. 0944661375 ° CZ 175 JAWA 90 JAWA 250 350 PIONIER MUSTANG STADION SIMSON. KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

15-0111

10-0033

• • • • • •

02

auto-moto/iné

www.bdprofix.sk

Pezinská 18, Malacky

ELEKTROINŠTALÁCIE

predaj aj na splátky

Premiér na mítingu vraví občanom: „My chceme len vaše dobro!“ Občania: „Ale my si ho nedáme!“

ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL

• RD, bytov, priemysel. objektov • rekonštrukcie elektroinštalácií • videovrátniky a dom. telefóny • bleskozvody, revízie

MURÁRSKE PRÁCE MAĽOVANIE 0903 793 108

Vtip:

riadková inzercia

16-0008

adrian.hurban@centrum.sk

verím, že to môže priniesť úľavu od strachu, ktorého vnímam, že aktuálne je okolo vás mnoho. Strach má totiž rôzne podoby. Môže byť ukrytý aj za vašim hnevom, či sklamaním, ako aj za „útokom“ biologickej matky partnerovej dcérky. Aj reakcia samotného dievčatka v sebe odráža určité pocity strachu, nakoľko môže napodobňovať reakcie svojej mamy. Situácii by mohlo dopomôcť aj spoločné stretnutie, kde by ste mali priestor, sa všetci otvorene porozprávať o celej situácii, svojich pocitoch, postojoch a tým celú situáciu zmierniť. Dcérka a jej ďalšie fungovanie by jednoznačne malo byť na prvom mieste. Prajem hlavne veľa šťastia a dávku trpezlivosti. Mgr. Renáta Botková psychológ

občianska

LIATE PODLAHY

Tel.: 0908 857 304

jem zmenu správania voči mne zo strany malej. Neviem aký postoj mám zachovať?“ Je to veľmi náročná situácia, ktorá si vyžaduje nemalú dávku rešpektu a trpezlivosti, pretože bez toho sa ďaleko pohnúť nedá. Rola matky je v živote každého z nás nesmierne dôležitá, nech už je realita akákoľvek. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že rolu matky už v živote partnerovej dcérky zastáva niekto iný.  Vaša rola v jej živote by mohla byť úplne iná. Môžete byť jej priateľkou, ktorej sa dá s čímkoľvek zdôveriť, spriaznenou dušou, ktorá sa ju vždy snaží pochopiť, alebo „vychovávateľkou“, ktorá ju môže naučiť rôznym veciam... Ak toto bude zrejmé všetkým stranám,

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 8 dolu.


5 8

9

8 7 3

1 7 2

Slovenský dobrodruh, cestovateľ, objaviteľ, kolonizátor, spisovateľ, kráľ Madagaskaru, plukovník francúzskej armády, veliteľ poľskej armády a rakúsky vojak, gróf Móric Beňovský, celým menom Matúš Móric Michal František Serafín Au-

4

1 8 2

1

riadková inzercia 0944515799

OBKLADY A DLAŽBY ° Kúpim RD, SP alebo byt do 35 km od Ba.Tel. 0903736606 ° Kúpim pozemok alebo záhradu v Malackách a okolí, nie som RK.Tel. 0944938101 ° Predám chatu na Rudave v Malých Levároch v blízkosti jazera, s podkrovím.Tel. 0905438605 ° Predám chatku v Malackách v lokalite Padzelek Olšiny 2á, cena dohodou.Tel. 0905444427 ° Predám chatku v Malackách v lokalite Olšiny 2 á, cena dohodou.Tel. 0905444427 STAVBA

stavba08

0907 721 667, Malacky

VÝROBA A PREDAJ • sieťky proti hmyzu 17 € • žalúzie 17 € 0902 899 431 www.sietky.wbl.sk

10-0006

7

• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE • MAĽOVANIE • REKONŠTRUKCIA JADIER • SADROKARTÓN • PLÁVAJÚCE PODLAHY • ZÁMKOVÁ DLAŽBA • DOPRAVA MATERIÁLU

16-0035

reality/iné

07

domácnosť

0917 625 934 | www.helpetbau.sk

Malacky, Břeclavská 3 0911 690 217, 0905 690 217 datom@datom.sk, www.datom.sk

PLASTOVÉ OKNÁ

JARNÉ ZĽAVY

8

Nemecký profil INOUTIC - OKNÁ VYROBENÉ NA SLOVENSKU! ODPORÚČAME PROFILY DO NOVOSTAVIEB: EFORTE 3-sklo Ug = 0,6 • PRESTIGE 2-sklo Ug 1,0 a 3-sklo Ug 0,7

Z¼AVY VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR pri ná

OVÝ LET VÝHLIADAKRMO! ZAD

ZÁHRADA A ZVERINEC

10 záhrada a zverinec 10

° Predám kŕmne obilie.Tel. 0915284292 ° Predám na ďalší chov kurčatá na mäso 1-dňové /0,50 €, 1-týž /1 €, 2-týž /1,50 €, 3-týž /2 €, živé na zabitie 1,90 /1 kg a očistené 2,90 /1 kg, M. Cauner, Kostolište, Tel. 0911206783. Tel. 0908151966 ° Predám pšenicu 20 €/q, po dohode možnosť dovozu, M. Cauner, Kostolište 152.Tel. 0911206783 ° Predám záhradnú úrodnú zeminu 25 € / tona.Tel. 0910925357 ° Predám ďatelinu v balíkoch, 3 € / balík, Báhoň.Tel. 0903024417 ° Predám kvočku s desiatimi kurčatami.Tel. 0905917771

hobby

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 8 dolu.

Bratislava • Malacky

garážové brány predokenné rolety ploty, brány

9

11

www.rolvex.sk 0905 485 891

61-0004-18

° PREDÁM SMARTFON SAMSUNG S9, HERNÝ POČÍTAČ INTEL, NOVÝ NOTEBOOK HP, SMART LED TV SAMSUNG, SPLÁTKY OD 10e Mes. 0903752333

a šport 11 HOBBY A ŠPORT

H E L P E T BAU

• MURÁRSKE PRÁCE • SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE • OBKLADY • ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY • PLOTY, BRÁNY • ODPADY, DOMÁCE ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD

° Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.Tel. 0905925991 ° Kúpim haki lešenie.Tel. 0908532682 DOMÁCNOSŤ 09

prvá známa cesta zo severozápadného pobrežia Ameriky na juhovýchodné pobrežie Ázie. Ako prvý Slovák navštívil štyri kontinenty (Európa, Ázia, Afrika, Amerika), ako prvý človek vôbec preskúmal Ostrov svätého Vavrinca. Narodil sa vo Vrbovom a strávil tam aj svoje detstvo. Svoju kariéru začal ako dôstojník rakúskej armády (Slovensko bolo vtedy súčasťou Uhorska, ktoré bolo časťou rakúskej monarchie) v sedemročnej vojne. Jeho názory na náboženstvo a vzťah k autoritám spôsobili, že bol nútený opustiť rakúsku monarchiu (teda aj Uhorsko). Odišiel do Poľska kde sa 20. apríla 1768 oženil s Anou Hönsch. red

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

občianska

REALITY - INÉ

gust Beňovský, sa narodil 20. septembra 1746 vo Vrbovom a zomrel 23. mája 1786 v Agoncy, v osade „Mauritania“ na Madagaskare. Bol to prvý Európan, ktorý sa plavil v severnom Tichom oceáne (sedem rokov pred Jamesom Cookom a de La Pérousom). Napísal spomienkové dielo Pamäti a cesty. Beňovský bol typický predstaviteľ obdobia osvietenstva, rozvoja dopravy a obchodu a objavovania neznámych území. Bol cestovateľ, ktorý preskúmal západné pobrežie Aljašky medzi ústím Yukonu a Kuskokwinu, pričom sa plavil pozdĺž ostrova Unimak (Aleuty) a jeho cesta do Macaa bola

Hádzanári prípravky Strojára druhý v kraji

Najmenší „naozajstní“ hádzanári TJ Strojára Malacky, ročník 2007/08, ktorí hrajú už na veľkom ihrisku hádzanú 6+1, si porovnali svoje športové umenie v majstrovstvách BKZHá (Bratislavského krajského zväzu hádzanej) zo svojimi rovesníkmi a okrem zápasu s Tatranom Stupava, ktorému podľahli o 1 gól, si postupne poradili zo všetkými ostatnými súpermi. Po tom, čo sa chlapci cez Veľkú Noc predstavili na najväčšom mládežníckom

turnaji v Európe na pražskom Handball Cupe a skončili na výbornom konečnom 5.8. mieste, boli krajské turnaje druhou konfrontáciou svojej vekovej kategórie. Chlapci totiž nastupujú aj v súťažiach mladších žiakov za „A“ a „B“ družstvá Strojára, kde sa stretávajú najmä zo staršími hráčmi, alebo naopak hrajú ešte turnaje v minihádzanej, čo je pre nich neporovnateľne jednoduchšie. TJ Strojár Malacky reprezentovali: brankári

Dominik Marek, Timotej Farkaš a Boris Exner, hráči Samuel Radovič, Martin Langer, Michal Šovčík, Filip Rummel, Martin Červenka, David Sakár, Dominik Vranek,

15-0018

9

1

3

Móric Beňovský

osobnosti regiónov

Matúš Lechan, Tomáš Húšek, Erik Janoštiak, Matúš Stachovič, Gabriel Török, Šimon Škrovánek, Martin Vasaráb, Michal Pavlačič, Adam Vozár, Patrik Orth, Tia-

MA 18-20 STRANA - 6

nrung Xia a Peter Lechan Tréner: Tomáš Stachovič, asistent Elizabeta Janoštiaková a vedúci družstva Juraj Húšek a Peter Lechan

Konečné poradie Majstrovstiev BKZH prípraviek chlapci: 1. HC Tatran Stupava, 2. TJ Strojár Malacky, 3. Slovan Modra A, 4. ŠKP Bratislava, 5. INTER SC Bratislava, 6. ŠKH Agrokarpaty Pezinok, 7. SPORT CLUB Senec, 8. Slovan Modra B. Veríme, že výsledky, ktoré netreba v tomto veku preceňovať, ukazujú dobre nastavenú prácu, čoho výsledkom je veľký záujem chlapcov o hádzanú a dobrá práca a dochádzka na tréningoch.

15-0011

4 7 3 9

5

63-0013

7 9


7 Úvodník

Riešenie pre strechu

Ing. Mária Zemčíková

Klimatizácia

Materiály, ktoré sa Vás dotýkajú.

A I KC

A

O D Í T PLA5.2018 31.

zakúpite u zmluvného partnera

0915 170 099

www.fasadicka.sk MA 18-20 STRANA - 7

10-0038

Strešné centrum FASÁDIČKA

Počas horúcich letných dní sa už ani v našom zemepisnom pásme nedá zaobísť bez chladenia obytných miestností. Ak uvažujeme o kúpe klimatizácie, pre správny výber musíme brať do úvahy viacero faktorov. Trh ponúka množstvo chladiacich zariadení od najlacnejších mobilných ochladzovačov vzduchu až po zložité klimatizačné jednotky, schopné nielen chladiť, ale aj vykurovať. Aby sme sa rozhodli správne, najprv si treba uvedomiť, čo od tohto zariadenia očakávame. Výber klimatizácie ovplyvňuje v akom dome bývame, či ide o rodinný alebo bytový dom, či o výškovú viacposchodovú budovu, alebo iba nízky niekoľkopodlažný objekt. Ďalej nám musí byť jasné, ktorú miestnosť, prípadne viaceré priestory potrebujeme klimatizovať, či chceme pohodu v spálni alebo v obývačke. Výkon klimatizačnej jednotky sa navrhuje aj vzhľadom na podlahovú plochu a svetlú výšku miestnosti, jej orientáciu na svetové strany, veľkosť ochladzovaných plôch. Ďalej rozhoduje teplota, ktorú chceme v priestore udržiavať, ale aj počet ľudí, ktorí sa tam bežne zdržiava. Ak sme sa rozhodli pre klimatizáciu, nepomýľme si ju s ochladzovačom vzduchu. Klimatizácia má vlastný obeh s chladiacou kvapalinou, pri ochladzovačoch dochádza k znižovaniu teploty vzduchu odparovaním vody, následkom čoho sa zvyšuje vlhkosť vzduchu v miestnosti a efekt chladenia sa stráca. V princípe môžu byť klimatizačné jednotky mobilné alebo pevne namontované. Najmä pri dodatočnom zabudovaní pevných jednotiek vzniká čiastočný problém pri potrebe určitých stavebných úprav. Pevná klimatizácia môže byť inštalovaná centrálne – jedna pre všetky miestnosti, alebo do každej klimatizovanej miestnosti dáme samostatnú jednotku s menším výkonom. Druhý variant je drahší. Mobilná klimatizačná jednotka je síce lacnejšia, ale nedokáže ochladiť celú miestnosť, pretože odvádzané teplo miestnosť opäť ohrieva. Jej vypnutím sa účinok chladenia ihneď stratí. Pri rozhodovaní je veľmi dôležitá aj hlučnosť zariadenia, ktorá by nemala prekročiť 35dB. Pri 50dB sa už dostávame na úroveň umývačiek riadu, čo je pre spánok nevhodné. No a neposledným kritériom je spotreba energie, ktorú ovplyvňuje výkon chladenia, ale aj systém chodu. Klimatizačné jednotky zaradené do triedy A so systémom ON/OFF majú vyššiu spotrebu ako zariadenia s inverterom, u ktorých sa výkon kompresora dá plynule regulovať. Nevyberajme si ani podľa „zvučnej“ značky ani podľa ceny. Nechajme si poradiť od odborníka, ktorý nám navrhne pre naše potreby ten najvhodnejší model.


6

1

9 5

tip na výlet

4

5 4 9 8 1 8 7 5 4 9 3 7 6 1 7 8 8 7 5 9 4 5

riadková inzercia ° Kúpim rôzne starožitnosti.Tel. 0903416726 ° Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel. 0907374235

deťom12

12

° Kúpim detskú stoličku - starší typ. Tel. 0905387063 RÔZNE - PREDAJ

rôzne/predaj

13

13

° Predám kvalitné nesírené, nesladené sušené ovocie, orechy, lyofilizované ovocie.Tel. 0902729756 ° Predám hrobové miesto na starom cintoríne v Malackách.Tel. 0903465740 RÔZNE - INÉ 14

14

HĽADÁM PRÁCU

15

rôzne/iné hľadám prácu15

° Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným úspechom v písaní, čítaní, rozprávaní, kanadská lektorka. Tel. 0902649353 ° KUCHÁR,MENUČKAR, PIZZA,MÚČNIKY HĽADÁ PRÁCU 0904585976

zoznamka

ZOZNÁMENIA

16

števníkov. Ak chcete zažiť ideálne podmienky na vysokohorskú turistiku, zavítajte práve na Roháče. Je tu možné podnikať jednoduPotulky po Roháčoch sa stali ché prechádzky dolinami ale aj náročné hrebeňové túry. Pri akoby nepísaným pravidlom troche šťastia môže pozorný turista vybavený ďalekohľadom pre každého milovníka tu- pozorovať už z priestoru Roháčskej doliny kamzíka, svišťa ristiky. Ide totiž o mimoriad- či orla skalného. Roháčska dolina je mimoriadne bohatá na ne nádherné, malebné a z výskyt chránených rastlinných a živočíšnych druhov. Aj preto turistického hľadiska dobre sú Roháčske plesá vyhlásené za prírodnú rezerváciu s vyšším prístupné prostredie, ktoré stupňom ochrany. Dolina je odvodňovaná Roháčskym potoláka každoročne tisíce náv- kom, ktorý má priemerný ročný prietok 3 700 litrov vody za

sekundu. Počas výdatných dažďov či jarného topenia snehu sa prietok zvyšuje až na päťnásobok. Značkovaný chodník vedie už zo Zuberca po Ťatliakovu chatu. Nástup na túru je ideálny od parkoviska rekreačného strediska Zverovka, kde sa nachádza aj najnižšie položené pleso v Tatrách – pleso pod Zverovkou (983 metrov nad morom). Ťatliakova chata leží na križovatke turistických trás, pri Ťatliakovom jazere. Cesty od chaty vedú na Roháčske plesá, Rákoň, Ostrý Roháč, Plačlivé či Volovec. Chata je ideálnym miestom, odkiaľ možno odštartovať túru po hrebeni Západných Tatier. Je tiež obľúbeným cieľom pre cyklistov či vozíčkarov. red

Odber krvi

občianska

DEŤOM

Najkrajšia dolina Tatier

16

° Muž 52r hľadá vážny trvalý vzťah prisťahovanie možné ku mne nepijem nefajčím 0903113869 samota je zlá

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraMAmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP MA 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, MAzameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Chcete si podať inzerát? Službu PlatbaMobilom.sk technicky Návod nájdete strane 3 dolu. zabezpečuje ELET,na s.r.o.

Obecný úrad Veľké Leváre, Miestny spolok Slovenského červeného kríža vo Veľkých Levároch, Sociálna, zdravotná a bytová komisia pri OZ vo Veľkých Levároch oznamuje občanom, že sa uskutoční odver krvi v pondelok 21. mája 2018 od 8.00 hodine v Kultúrnom dome vo Veľkých Levároch. Bližšie info na 0908 764 944. SČK Miestny spolok Malacky Vás pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 04.06.2018 od 8-00 – 11-00 hod. v priestoroch Gymnázia Malacky, Ul. 1. mája. Na odber si prineste občiansky preukaz, kartu poistenca, preukaz darcu. Info: www.ntssr.sk – darcovstvo krvi. Záujemcovia hláste sa na t.č.- 0949/123 362, klaudiakov@centrum.sk.

Mesto Malacky získalo eurofondy na nové parkovisko pri železničnej stanici Malacky (TASR) – Pri železničnej stanici v Malackách vznikne záchytné parkovisko s kapacitou 89 miest. Mesto uspelo so žiadosťou o eurofondy na jeho výstavbu v rámci Integrovaného regionálneho operačného systému (IROP). „V projekte sa okrem vybudovania parkovacích miest ráta i s vytvorením krytých prístreškov pre bicykle, súčasťou je tiež vybudovanie kompletne novej komunikácie od blízkeho nadjazdu,“ informoval primátor Malaciek Juraj Říha. Celkové oprávnené náklady zadefinované v projekte predstavujú 861.630.34 eur, zdroje Európskej únie z toho tvoria 430.815.17 eura,“ uviedol pre TASR Michal Feik z odboru marketingu a komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a

rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktoré je riadiacim orgánom pre IROP. Na spolufinancovaní oprávnených nákladov sa 45 percentami bude podieľať štát, piatimi percentami samotné mesto. Cenu vygeneruje verejná súťaž, samospráva odhaduje jej spustenie v lete, resp. na jeseň. „Ak všetko dobre pôjde, stavať by sa mohlo začať na jar 2019. Veľmi hrubo odhadovaný čas výstavby je niečo vyše pol roka,“ dodal primátor Malaciek. Vybudovaním nového záchytného parkoviska by malo mesto spustiť i systém inteligentného parkovania, ktorý bude vodičov navigovať na voľné parkovacie miesta. „Tento systém chceme rozšíriť do celého centra mesta,“ avizoval Říha.

V mesiaci máj 2018 vyhrajte finančnú hotovosť 300 EUR. Slovenský certifikovaný výrobca ISO 9001 HLINÍKOVÝCH POSUVNÝCH OKIEN A PRÍSTREŠKOV

ZASKLIEVANIE TERÁS TERASY

ZÁDVERIA od

125es.€ /m

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka + doživotná na posúvny mechanizmus (kovanie) • Možnosť splátok s 0% úrokom

MA 18-20 STRANA - 8

ZIM. ZÁHRADY od

86es.€ /m

AKCIA NA MÁJ 2018

od

206es.€ /m

10% - 50%

PRÍSTREŠKY od

62es.€ /m

0948 787 777 www.balkona.eu

63-0107

7


Ľudia pomohli Ondrejkovi na nohy!

ho portálu ĽudiaĽuďom.sk získala vďaka štedrosti a dobroprajnosti darcov finančné prostriedky na prvú liečbu v Mexiku, následne i na druhú. Výsledkom je, Ondrejko sa narodil s že stojí na vlastných nohách. rázštepom chrbtice a Dvojročný Ondrejko počas prvých troch mesiacov hydrocefalom. Lekári mu života prekonal 11 operácií. To, že bude mať rázštep nedávali veľkú nádej, no chrbtice a hydrocefalus sa jeho mama, pani Petra jeho rodina verila a roz- Albrechtová, dozvedela 2 dni pred pôrodom. Následhodla sa pre nákladnú kom rážštepu bola poškodená miecha i nervy, veľa liečbu v zahraničí. Pros- detí s touto diagnózou je úplne ochrnutých. Rodine tredníctvom darcovské- vliala nádej na Ondrejkove uzdravenie informácia o

charita

liečbe kmeňovými bunkami. Komplikáciou v jej realizácii nebolo miesto jej výkonu, Mexiko, ale suma – pre bežnú rodinu nepredstaviteľných 20-tisíc eur. Prostredníctvom darcovského portálu ĽudiaĽuďom. sk sa však sen premenil na realitu – za približne 2 a pol týždňa sa podarilo sumu získať a Ondrejko mohol liečbu podstúpiť. Prišlo výrazné zlepšenie jeho stavu a ďalšia žiadosť o pomoc na portáli ĽudiaĽuďom.sk. Potrebných ďalších 20-tisíc sa vďaka podpore verejnosti podarilo, za približne 3 mesiace, získať opäť. red

Vtip: „Oci, prečo všetci nadávajú tomu pánovi vedľa nás?“ „Pretože hodil po rozhodcovi kameň.“ „Ale veď ho netrafil.“ „Veď práve preto!“ L.N. Tolstoj: „Hoci vplyv minulosti na život je veľmi silný, človek ho silou svojho ducha môže zmeniť.“

9

zdravie

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Prečo je dôležitý obvod pásu

BONUS EXTRA

1 340 €

09-03

15-0040

‚Ă”Ë

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

EUROOKNÁ A DVERE 389 € 499 € Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie interiéru s 10% zľavou 41-0017

Príklady 2-izbový byt: 1 149 € montáže 3-izbový byt: 1 479 € okien: 4-izbový byt: 1 679 €

VYUŽITE NAJLEPŠIE CENY OKIEN V ROKU!!! VYUŽITE VÝHODNÉ CENY NA VONKAJŠIE ŽALÚZIE A ZASTREŠENIE TERÁS (aj na dia¾. ovládanie) Trnava, Suchovská 5 mob.: 0911 391 426, 0902 469 252 info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

MA 18-20 STRANA - 9

16-0026

339 €

• HLINÍKOVÉ OKNÁ • PLASTOVÉ OKNÁ • Posuvné systémy • Exteriérové žalúzie a doplnky

Obvod pásu je ľahko merateľný parameter. Je aj ukazovateľ možnosti srdcovocievnych ochorení. Ak sa tuk hromadí v oblasti brucha viac ako inde, je rizikom pre zdravie. Stúpajúci obvod okolo brucha môže skrátiť život až o 20 rokov. Najprv je pozorované zhromažďovanie tuku v podkoží, postupne vzniká okolo brucha „pneumatika“, súbežne s ňou sa hromadí tuk aj v útrobách – okolo brušných orgánov, dochádza k stukovateniu pečene – steatóze, podžalúdkovej žľazy, obličiek. Tukom obalené orgány nedokážu správne pracovať. Riziko je väčšie, ako keď je tuk v oblasti zadku, alebo stehien. Útrobný tuk je iný ako podkožný. Je viac hormonálne aktívny. Vylučuje mnohé látky, ktoré sú žiaľ priamo spúšťačom srdcových ochorení Ovplyvňujú hladinu tukov, cukru, inzulínovú rezistenciu. Ľudia so širším pásom, či hrubším driekom zomierajú žiaľ skôr. Ako merať pás? Meranie sa robí vo výške prirodzeného pásu, ktorý sa nachádza nad pupkom. Pri úklonoch na stranu, záhyb, ktorý sa vytvorí, je prirodzená línia pásu. Nájdite vrchol svojej bedrovej kosti a spodnej hrany rebier. Normálne dýchajte. Krajčírsky centimeter umiestnite do stredu medzi týmito bodmi a obtočte ho okolo pásu. Skontrolujte svoje meranie. Zistené číslo je obvod pásu. 80 cm je horná hranica ideálneho obvodu pásu u žien, 94 cm u mužov. S pribúdajúcimi centimetrami veľmi stúpa riziko vysokého krvného tlaku, hladiny cholesterolu, kornatenia ciev a cukrovky. Táto hodnota je bez ohľadu na výšku a vek. Riziko je vyššie, keď okrem väčšieho obvodu v oblasti pásu, je v krvi zvýšená hladina tukov, cholesterolu, ale aj triglyceridov. Obvod pásu nie je len na určenie konfekčnej veľkosti oblečenia, ale je ľahko zistiteľný ukazovateľ prognózy. Preto, ak prekračujete tieto hodnoty, treba sa pustiť do boja. Napríklad prejsť 10  000 krokov denne, alebo 3 krát 10 minút rýchlej pohybovej aktivity ako jogging alebo beh. S rozhodnutím netreba váhať, lebo vnútrobrušný tuk metabolicky útočí na prognózu človeka. Racionálna strava je samozrejmou súčasťou opatrení. Redukcia hmotnosti o 1 kg obyčajne znamená aj zmenšenie obvodu pásu o 1 cm. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk


9 6

3 9 8 5 6

5 1 9 5

2 1

2

4 8

svet knihy 2 8 3 1 4 4 6

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

Bohatstvom k poctám a pýche Vidím ich ako sa snažia. Začínajú už ako malé deti – zapáčiť sa pani učiteľke, správne odpovedať, dostať pochvalu alebo dobrú známku. Pekne sa obliekať, presvedčivo rozprávať a dosahovať ciele. Jezuita James Martin, popisuje rebrík, po ktorom nás od malička učia liezť: 1. Mať svoje individuálne ciele, sledovať svoje šťastie a dobro. 2. Potreba mať, vlastniť, konzumovať a kompenzovať si tým niekedy vlastnú neistotu a prázdnotu. 3. Postupovať v spoločenskom rebríčku smerom hore. 4. Preukazovať svoj status cez spoločenské symboly – funkcia, majetok, titul, oblečenie. 5. Zvnútornenie vonkajších statusov, pocit výnimočnosti a dôležitosti. 6. Delenie ľudí na „celebrity“, ktoré stoja na vrchole rebríčka a neschopných „chudákov,“ ktorí zostali dole. 7. Súťaž, ktorá ľudí ženie na rebríku smerom „hore“ a úspech druhých sa pre nich stáva ohrozením. 8. Presvedčenie, že hore je bezpečie a šťastie a dole neúspech a bieda, vtláčanie tohto spôsobu myslenia deťom a ďalším generáciám. 9. Vzniká pyramída, na ktorej sa bojuje o miesta na jednotlivých poschodiach, vedomé udržiavanie „tých dole“ v nevedomosti a závislosti na „tých hore.“ 10. Výsledkom tohto všetkého sú boje, nedôvera, strach, frustrácia a osamelosť. Sv. Ignác z  Loyoly hovorí o nepriateľovi človeka takto: „Najprv pokúša ľudí, aby chceli bohatstvá, ktoré následne vedú k márnej svetskej sláve. Tie často vedú k  prehnanej pýche, ktoré je bránou k  ostatným neprávostiam.“ Jezuiti túto deštrukciu človeka vyjadrujú jedinou vetou: „Bohatstvom k poctám a pýche.“ rebríček? Predstavte si cestu smerom dole. Nemám na mysli úpadok firmy, rozpad rodiny alebo osobnosti. Hovorím o oslobodení sa od majetku a všetkého, čo nás núti liezť niekam, bez jasného zmyslu. Aké krásne a oslobodzujúce je uvoľnene schádzať dole, a  stretávať tých, čo sa trápia šplhaním nahor. Zbavovať sa zbytočností, odkladať masky, pozície a tituly, hovoriť len to, čo je potrebné a  nie, čo chcú od nás počuť. To je tá správna cesta – zhora nadol. Od pýchy, moci a pôct ku skutočnému bohatstvu, v ktorom už nemusíme vlastniť vôbec nič. jk

Príbeh o zrade a zradcoch

páchateľ zrady sníva. A dobre, že to tak je, pretože zrada si zaslúži ostrejšiu reakciu, ako iba pokrčenie ramenami. Na knižnom trhu je dielo Judáš autora Amosa Oza. Kniha Veľa ľudí zažilo zradu získala uznanie, recenzenti napríklad z New York Review of a mnohí z nás majú svojich Books ju prijali s ováciami a titul sa dostal medzi finalistov zradcov – Judášov. Zradca- prestížnej Man Bookerovej ceny. mi je pretkaný príbeh celej, Amos Oz je izraelský spisovateľ a novinár. Je nositeľom vianielen kresťanskej éry ľud- cerých prestížnych literárnych ocenení vrátane Bialikovej stva. A  ten nám odkazuje, ceny, Goetheho ceny a Ceny Franza Kafku. že zrada nevedie k šťastiu Patrí medzi najznámejších izraelských autorov, jeho diela a spokojnosti, aj keď o tom boli preložené do vyše 30 jazykov. V slovenčine vyšli jeho ro-

TOWER CUP 2018

Po dlhšej odmlke sa opäť stretli zamestnanci fabriky Tower Automotive Malacky na futbalovom turnaji Tower Cup o pohár pána riaditeľa. Na veľmi dobre pripravenom ihrisku Telovýchovnej jednoty Športového klubu Závod sa hrali veľmi dobré zápasy. Celkovým víťazom sa stalo mužstvo logistiky,

mány Čierna skrinka, Panter v podzemí a Vôňa ženy. V Judášovi mladého idealistického študenta Šmuela zaujme rukou napísaný inzerát na nástenke a zavedie ho do tajomného domu, kde žije starý invalid hľadajúci plateného intelektuálneho spoločníka a tajomná žena prenasledovaná prízrakmi minulosti. V príbehu o omyle, túžbe, neopätovanej láske a nezodpovedanej náboženskej otázke, ktorý sa odohráva v rozdelenom Jeruzaleme na prelome rokov 1959 a 1960, sa autor vracia k počiatkom židovsko-arabského konfliktu, k dejinám Jeruzalema a vzniku kresťanstva a radikálne prehodnocuje zažitú predstavu o zrade a zradcoch. red

na druhom mieste sa umiestnilo mužstvo výroby a na treťom mužstvo elektrotechnikov Weld. Za všetkých zúčastnených sa chcem poďakovať organizátorom, menežmentu závodu, ktorí prispeli na jedlo a občerstvenie. Vďaka patrí aj personálu bufetu na ihrisku, ktorí sa o nás vzorne starali.

Kto zažil nezabudne, kto nezažil nikdy nepochopí - Prvomájový sprievod v Studienke

V hlave sa nám zrodil plán vyskúšať zorganizovať prvomájový pochod a pripomenúť si časy manifestácií, dobu iskričiek, pionierov, zväzákov, spartakiád, skratka časy minulé. S nostalgiou sme si zaspomínali pri starých fotkách na atmosféru prvomájových sprievodov vo Veľkých Levároch všetkých okolitých dedín ešte z čias socialistického režimu. A tak sme poobede na 1. mája vyšli do ulíc Studienky. Počasie

nám prialo a na námestie sa zhromaždilo niekoľko stoviek ľudí. Bohatou účasťou boli milo prekvapený i samotný organizátori. Zišlo sa neskutočne veľa ľudí, ktorí v dobových šatách, uniformách, športovci v dresoch, alebo deti na starých Libertách, šoféri na svojich starých autách, motorkách prišli do sprievodu. Do kroku nám vyhrávali „Bečkovi chlapci“, ale zo sprievodu sa niesol i spev ľudí a nenechali sa

zahanbiť ani deti zo Základnej školy. Folklórny súbor „Haspruňánek“ hrdo kráčal ulicou v krásnych krojoch, pri-

čom hlasno skandoval „Nech žije 1. máj“. Bolo sa na čo, veru pozerať. Náš sprievod prišiel pozdraviť klub veterá-

nov traktorov Závody majiteľ Blažej Pavelka. V takejto dobrej nálade celý sprievod prešiel popred tribúnu,

Všetci sme odchádzali s dobrým dojmom z vydareného turnaja, ku ktorému prispelo aj pekné počasie. Na fotografii Víťazné mužstvo Logistiky - hore: Marcel Molek, Vladimír Hodovský, Ľubo Babiak, Peter Mazúrek, Samuel Molek, dole: Alexej Hodovský. Ľubo Babiak

kde stáli predstavitelia obce, školy a spoločenských organizácií. Po sprievode sa ľudia mali možnosť občerstviť v bufetoch s dobrotami od poľovníkov a retro bufete Jožka Švaralu. Krásne spomienkové popoludnie sme dokonali májovou veselicou. Všetkým zúčastneným obec ďakuje za bohatú účasť, ktorou podporili našu myšlienku prvomájového sprievodu. V.O.

V architektonickej súťaži na obnovu centra prijímajú návrhy do 27. júna Malacky (TASR) - Do 27. júna by mali byť známe prvé návrhy budúceho vzhľadu centra Malaciek. Vyplý-

va to z podmienok urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov na obnovu Mierového a Kláštorného námestia.

„Cieľom je vytvoriť základ pre najkvalitnejší verejný priestor v meste, ktorý bude slúžiť ako základ pre

budovanie kompaktného centra,“ uviedla samospráva na svojom webe. „Súťaž je dvojkolová, jednotlivé

návrhy bude hodnotiť medzinárodná porota,“ dodala. Predpokladané náklady na realizáciu ob-

novy sú milión eur bez DPH. Lehota na oznámenie a zverejnenie výsledkov je stanovená do 3. októbra 2018.

Polícia vyšetruje smrť muža, ktorého vytiahli z jedného z jazier na Záhorí Bratislava/Malacky (TASR) – Policajti z Malaciek vyšetrujú smrť 41-ročného muža, ktorého vytiahli v nedeľu (13.5.) večer z jazera

Stará šutrovňa v katastri obce Závod. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia

Mihalíková. „Muža z jazera na breh vytiahli svedkovia, ktorí jeho nevládne telo spozorovali na vodnej hladine a privolali

prvú pomoc,“ uviedla Mihalíková. Ani napriek snahe záchranárov sa život mužovi z okresu Malacky zachrániť nepodarilo. Ohliadajúci

MA 18-20 STRANA - 10

lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie, na zistenie presnej príčiny smrti odporučil vykonať pitvu. Ďalšie okolnosti sú predmetom

vyšetrovania. „Poverený príslušník Policajného zboru začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia,“ dodala Mihalíková.


gazdinka radí

Bazová jar

Nastalo obdobie kvitnutia bazy, dostupného a lacného zdroju vitamínu C, silice, organických kyselín a glykozidov pre každú gazdinku. Kvety bazy a produkty z nej vyrobené sa používajú pri prechladnutí, horúčkach a kŕčoch v tráviacom trakte. Ak máte časté zápchy siahnite po zápare z bazy alebo vyprážaných kvetov. Čierna baza pomáha aj pri migrénach, je močopudná a potopudná. Základom je bazový sirup uvarený z 30 kvetov, 1,5

kg cukru a šťavy z 3 citrónov. Ak ho v zime zmiešate so sirupom zo šalvie a s medom, máte super kloktadlo na boľavé hrdlo. Na boľavé hrdlo, ale aj maškrtenie sú super bazové cukríky. Do ich výroby môžete zapojiť aj deti. Drobné kvietky z 10 ks kvetov bazy ostrihajte, namočte na celú noc do 1 dcl vody. Ďalší deň vylejte zmes do hrnca, pridajte 200 g cukru a štipku citrodeka. Poriadne premiešajte a varte 15 min. Zmes je hotová vtedy, keď po ponorení hrnca do studeného kúpeľa začne tuhnúť.

Takto nachystanú cukríkovú hmotu nalejte na vopred vymastený plech, naolejujte si ruky a postupne tvarujte guľky. Hmota musí byť ešte teplá. Cukrík hneď po vytvarovaní obaľte v práškovom cukre (2PL) zmiešaným so solamilom (1ČL). Ku koncu leta sa zberajú výrazne sfarbené bobuľky. Z nich sa dá tiež robiť sirup a ideálne sú na výrobu lekváru. Pozor, plody bazy nekonzumujeme surové. Sú jedovaté. gazdinka Evka

Vtip: Prečo musí obžalovaný stáť pri čítaní rozsudku? „Lebo potom bude dlho sedieť.“ A. Mickiewicz: „Keď ma chcete posudzovať, nebuďte so mnou, ale vo mne.“

11

duchovné okienko

1. časť

TONI REAL s.r.o., Malacky, Mierové nám. 7

ponúka na predaj rodinný dom

Od marca rozvážame mládky na znášku. Od apríla aj húsatá, káčatá, mulardény /husokačeny/, morky a perličky. V ponuke máme aj kŕmne zmesi od belgického výrobcu Versele Laga. Dovezieme až do vášho kurníka!!!

výrazná zľava:

125 000 ,-

16-0064

EUR

Aktuálne vydanie Malacka nájdete vždy najneskôr v pondelok na webe

Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR napísali otvorený list predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu. „Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky! 41-0037

25 500 výtlačkov

Čáčov 226

0907 144 225, milanzburin@gmail.com facebook.com/Krokodíl Čáčov www.hydina.eu

v obci Gajary, od mesta Malacky 8 km a od Bratislavy 40 km. RD je 3-podlažný postavený pred 40 rokmi pre veľkú rodinu, obytná plocha 224,694 m2. Pôvodne bol 8-izbový, 4 izby na prízemí a 4 na poschodí s priestranným halovým priestorom a schodiskom. Po úprave vznikli 3 byty, avšak pod jedným súpisným číslom a napojený len na 1 elektromer a 1 vodomer. Plyn sa v nehnuteľnosti nenachádza. Kúrenie je lokálne. Teplo je cez krbové kachle (drevo). Dom prešiel čiastočnou rekonštrukciou. Boli vymenené okná za plastové, taktiež plávajúce podlahy. Každý byt má kuchynskú linku.

www.regionpress.sk

Informácie v kancelárii hotela prípadne na tel.è. 034/ 773 40 77

16-0187

(orientácia na OD Stred)

Otvorený list predstaviteľov cirkví a židovskej obce predsedovi vlády

Predaj hydiny na ďalší chov

MOBILNÁ PEDIKÚRA

v pohodlí Vášho domova

aj diabetické a mykotické nohy Malacky: od 11 € Okolie do 25 km: od 13 €

Miriam tel.: 0915 677 453

16-0007

PONÚKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝ OBCHODNÝ PRIESTOR 60 m2

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám

15-0007

včas zachytiť poruchy v organizme, stanovíme charakter a závažnosť Vašich ochorení a doporučíme Vám liečbu:

41-0018

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu, prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, obehového systému, nervového systému, migrény, lymfatického systému, s toxínmi, baktériami, s vírusmi, plesňami, alergénmi...

HĽADÁ KOLPORTÉROV na roznos novín počas víkendov na dohodu » Marianka » min. 5,20 € brutto za jeden roznos » Záhorská Ves » min. 4,60 € brutto za jeden roznos » Stupava » min. 5,27 € brutto za jeden roznos » Vysoká pri Morave » min. 6,93 € brutto za jeden roznos » Malacky » min. 4,90 € brutto za jeden roznos » Plavecký Mikuláš » min. 3,01 € brutto za jeden roznos + PRÍPLATKY: VÄČŠÍ POČET STRÁN NOVÍN, ROZNOS LETÁKOV, NÁROČNOSŤ RAJÓNU Informácie na t.č. 0908 979 469, e-mail: malacko@regionpress.sk / po – pia: 8.30 – 16.30 h

MA 18-20 STRANA - 11

Pozorne vnímame dianie v spoločnosti po vražde novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pre zachovanie dôvery obyvateľov Slovenska v právny štát a v demokraciu je dôležité, aby táto úkladná vražda bola čím skôr vyšetrená a aby jej páchatelia boli potrestaní. Chceme oceniť úsilie všetkých vyšetrovateľov a policajtov, ktorí sa usilujú o naplnenie spravodlivosti. Spoločnosť potrebuje novinárov, ktorí s odvahou hľadajú pravdu. Slobodná žurnalistika a kontrola verejnej moci médiami je dôležitým pilierom demokracie. Ďakujeme tým novinárom, ktorí vyváženým spôsobom pri zachovaní úcty ku každému človeku informujú verejnosť o svojich zisteniach. Cirkvi a náboženské spoločnosti rešpektujú legitímne zvolených verejných predstaviteľov a vyzývajú všetkých, aby sa krízové situácie riešili s rozvahou a pokorou. Nevynášajme predčasné súdy a obvinenia, pretože aj krivé svedectvo je prestúpením Božích prikázaní. Slovensko je ohrozené stratou zmyslu pre mravné hodnoty. Prejavuje sa to neúctou k dôstojnosti ľudského života od počatia po prirodzenú smrť či ľahostajnosťou k manželstvu. Prejavom nedostatku mravnosti vo verejnom živote je aj korupcia, ktorá, žiaľ, je prítomná v mnohých sférach života spoločnosti. Tieto zlá nás ohrozujú, lebo sme sa vzdialili od Boha a nezachovávame Desatoro Božích prikázaní.


2. časť

Viacerí veriaci, kňazi aj cirkvi na Slovensku čelili počas komunizmu prenasledovaniu a na tento útlak nesmieme zabudnúť. Táto skúsenosť nás naučila vážiť si slobodu, rozoznať nové ideológie a brániť sa im. Veľmi dobre si uvedomujeme, že demokracia napriek ťažkostiam, je najlepším miestom na rozvíjanie náboženskej slobody i ostatných slobôd občanov. Odmietame korupciu v akejkoľvek podobe. Sme presvedčení, že budúcnosť obyvateľov Slovenska by mala byť vystavaná na vzájomnom rešpekte, dôvere, dobroprajnosti a úcte k nášmu duchovnému dedičstvu. Tieto hodnoty nám pomôžu prekonávať spoločenské krízy a upriamia náš duchovný zrak na Darcu života, pred ktorým sa každý z nás raz bude zodpovedať.

V Bratislave 23. apríla 2018

na prevádzky

v Malackách

Mzda: 2,7590 € /h. brutto Nástup ihneď. 0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

• Vodičský preukaz B, E alebo C, E • Stupava a okolie • 800 € mes. brutto 0901 714 410

Jadranská zmrzlina AMETI Stupava

prijme do pracovného pomeru predavačky, brigádničky aliameti777@gmail.com alebo info: 0944 341 711

Prijmeme vodiča nákladného automobilu na trasu MA-Viedeň brutto 2,76 €/h + bonusy + diety am@hammerl-textilcare.com

NEPASTERIZOVANÝ TANKOVÝ

Na prevádzku Malacky, Pezinská 54 prijmeme

LAKŠÁRSKA NOVÁ VES

SKLADNÍKA, PREDAJCU • monitorovanie stavu zásob • manuálna práca v sklade • príjem, výdaj, rozvoz tovaru • vod. preukaz sk. B podmienkou • práca s PC (zaškolíme) • nástup ihneď alebo dohodou • nástupný plat 735 € brutto + polročné a koncoročné odmeny + nadčasy, po 3 mesiacoch 800 € brutto blachstav@gmail.com | 0948 484 117

PRIJMEME na TPP ČAŠNÍK/-ČKA POMOCNÝ KA ČAŠNÍK/-Č 0904 601 300

brutto. Info: Mzda 4,00 EUR/h

Jesenského 3, Malacky, 0948 077 066, www.plzenskamalacky.sk

16-0052

mzda 4€/hod.netto

Životopisy posielajte na:

prijmeme na TPP SKLADNÍKA

STAVEBNINY

práca na VZV, vod. preukaz B plat 900 EUR/mes. brutto

POKLADNÍKA/NÍČKU samostatnosť, práca PC Office plat 700 EUR/mes. brutto

0905 665 720 • klimova@krajn.sk Leadec s. r. o. prijme do TPP

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom a strojárenskom priemysle

UPRATOVAČOV/KY

Stručná pracovná náplň: ručné a strojové upratovanie a čistenie vo výrobných halách, nepretržitá prevádzka nástup ihneď Ponúkame: stabilný príjem, príspevok na stravu, istotu dlhodobého stabilného zamestnania, zákonné príplatky (nadčas, dochádzkový bonus, príspevok na dopravu) Mzda: 547€ brutto/mesiac + osobné ohodnotenie a pohyblivé zložky až do 150€ /mesiac, stravné lístky v hodnote 4€ Požadujeme: manuálnu zručnosť, ochotu pracovať na 1 zmenu, 2 zmeny a vo viaczmennej prevádzke, dobrý zdravotný stav, schopnosť pracovať v noci Pracovisko: PRIEMYSELNÝ PARK DNV

hľadá nových pracovníkov na TPP na pozíciu:

OPERÁTOR / OPERÁTORKA NA MONTÁŽNEJ LINKE

do 3 a 4 zmennej prevádzky Miesto výkonu práce: APP Lozorno, Malacky Podmienky: manuálna zručnosť, samostatnosť, flexibilita, chuť pracovať, práca vhodná aj pre absolventov. Ponúkame: mzda 800 € brutto + variabilná zložka, zálohy, stravné lístky, doprava zdarma, príspevok na ubytovanie a iné benefity. Životopis zasielajte na: office@ttcontrols.sk tel. kontakt: 034/778 20 90, www.ttcontrols.sk alebo osobne Radlinského 23, Malacky 90101 po – pia 8:00-12:00 / 12:30 – 16:00

16-0085

Korupcia, ktorá spôsobuje toľko nespravodlivosti, ohrozuje samotnú demokraciu. Strata dôvery v politický systém, ktorý nedokáže zabezpečiť spravodlivosť, vedie k rastu extrémizmu. Sme znepokojení atmosférou nenávisti, ktorá sa šíri v niektorých sociálnych skupinách. Máme právo i povinnosť zachovať si vlastné duchovné a kultúrne tradície a nekontrolovanú migráciu môžeme vnímať ako hrozbu. Ale ako ľudia - kresťania i nekresťania - sme povinní pomáhať ľuďom v núdzi bez ohľadu na farbu pleti a náboženstvo.

NA DODÁVKU

príjme strážnikov

75-16

My všetci ľudia dobrej vôle - verejní predstavitelia i občianska spoločnosť - nesmieme ľutovať žiadne úsilie, aby korupcia zo slovenskej spoločnosti bola vytesnená. Predstavitelia cirkví a náboženských spoločností vyslovujú poďakovanie všetkým statočným a čestným ľuďom, ktorí na tieto problémy upozorňujú a chcú ich riešiť. Tí, ktorí sa korupcie dopúšťajú alebo vytvárajú pre ňu podmienky, sa prehrešujú voči Bohu i ľuďom.

na LKW (C+E) na region. prepravu 1300 €/mes. brutto 0903 765 764

Hľadám VODIČA

SBS GUARDING s. r. o.

16-0180

PRIJMEME VODIČA

duchovné okienko

Kontakt: monika.zikova@leadec-services.com - pre zaslanie životopisu tel. kontakt: 0911 544 003 - len pracovné dni Po - Pi 9.00 - 15.00 hod

MA 18-20 STRANA - 12

02-0009-9

2

svieteniu, až potom v roku 1880 sa začali petrolej a neskôr benzín používať pre spaľovacie motory. Petrolejové svietidlá boli postupne zdokonaľované a petrolej sa vďaka novým technológiám postupne zbavoval zápachu a škodlivých prímesí. Jeho dokonalejšie druhy nazývané salónový petrolej boli dokonca parfumované. Petrolejové lampy, ktoré boli hlavne v období secesie bohato zdobené, dnes predstavujú cenné zberateľské exponáty. Kurátorom výstavy je Krzysztof Gierlach, vedúci oddelenia histórie osvetlenia a oddelenia histórie skla a sklárskeho priemyslu Podkarpatského múzea v Krosne. red

36-0012

9 4 8 5 6 7

16-0195

2

ľa v Stropkove, kde bude inštalovaná do konca roka. Výstava pochádza zo zbierok Podkarpatského múzea v Krosne. Petrolej objavil kanadský geológ Abraham Gesner v roku Výstavu Petrolejové lampy - 1846 a prvú petrolejovú lampu, ktorá bola schopná použitia funkčnosť a krása sprístupni- v domácnostiach zostrojil Poliak Lukasiewicz v roku 1853 a lo Krajské múzeum v Prešove reguláciu knôtu jej v roku 1855 zabezpečil Američan Benjamin vo svojich priestoroch Ráko- Silliman. K výraznému rozšíreniu petrolejového osvetlenia ciho paláca. Diváci si ju budú došlo po začatí ťažby ropy v roku 1859 v Pensylvánii. Petrolej môcť pozrieť do konca augus- bol vyrábaný pomocou destilácie ropy vo vákuu a veľmi skota. Potom sa presťahuje do ro vytlačil z trhu olej do lámp, pretože mal vyššiu svietivosť a výstavných priestorov kaštie- bol lacnejší. Rozvoj naftárskeho priemyslu nastal hlavne kvôli

15-0117

7 9 8 2

5 3 7

V Prešove sa oplatí zastaviť

72118 0178

4

2 4 3

svet múzeí

10-0118

7

6

5 2 9 3 6

16-0193

9


Hubárčenie je tiež rekreačný pohyb

ani množstvo zohnutí, práve naopak. Čím ich je viac, tým väčšia šanca, ako naplniť košík. Z lesa sa vrátite teda nielen s plným (niekedy aj s prázdnym) košíkom, Hubárčenie je náruživý a ale aj vždy nabití pozitívnou energiou a mnohokrát aj s pekný koníček a zároveň nejakým tým zážitkom. A spálenou nadbytočnou enerpríjemný relax. Je to tiež giou. významný zdroj pohybu, Hubárčenie milujú aj rodinné psíky. Je to pre nich vítaná dokonca všestrannejšieho zmena, vnímajú ju ako hru a neraz sú schopné zapojiť ako je iba chôdza. Prejde- sa úplne plnohodnotne do nadšenia z nájdeného dute aj niekoľko kilometrov báčika. a  vôbec vám neprekáža Samozrejmosťou je, že ak máme vnímať hubárčenie

ako rekreačný šport, nemôžeme v tom vidieť komerčné drancovanie našich lesov a prírody ako takej. Huby tam nerastú iba pre nás, v prvom rade sú súčasťou potravinového reťazca obyvateľov prírody. Nestane sa nič, ak si nahľadáme na polievku, pár zavarených pohárikov, či na niekoľko smažených rezňov. To príroda zvládne, ak sme napríklad ešte aj šetrní k podhubiu a nechávame ho na mieste nálezu. Horšie je, ak do lesov vbehnú hordy ľudí a žnú ako kombajny všetko a čo nepoberú, to rozkopú. Nielenže to je nešportové, je to aj v obrovskom rozpore s ochranou prírody. red

Vtip: „Ocko, čo je toto za ovocie?“ „To sú čierne ríbezle.“ „A prečo sú červené?“ „No, lebo sú ešte zelené.“ M. Twain: „Nerozprávajte všetkým okolo seba, že vám svet dlží lepší život. Svet vám nedlží nič. Bol tu totiž skôr ako vy.“

REŠTAURÁCIA POD KOSTOLOM

tradície

v Kostolišti hľadá

ČAŠNÍKA /čku na víkendy 4 €/h brutto

Kontakt: 0905 631 865

Výrobný závod výrabajúci obloženia batožinového priestoru automobilov

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV / KOLEGYNE DO NÁŠHO TÍMU Pracovná pozícia:

Hľadáte prácu? Skúste to u nás. Do nášho výrobného tímu hľadáme ľudí na pozíciu:

» Stravovanie vo vlastnej jedálni » Práca vhodná pre mužov aj ženy » Dlhodobá a stabilná práca na hlavný pracovný pomer » Viaczmenná prevádzka

+ 421 34 323 5221, +421 34 323 5222

OPERÁTOR VÝROBY

Doprava zabezpečená zo smerov: 1. Brodské – Čáry – Šastín-Stráže- Kuklov – Borský Svätý Jur – Sekule – Moravský Svätý Ján – Závod – Veľké Leváre – Malacky • 2. Senica – Jablonica – Cerová – Prievaly – Pl. Peter – Pl. Mikuláš – Pl. Podhradie – Sološnica – Rohožník – Kuchyňa – Pernek - Malacky

THÜRINGER SALATE GAJARY Hľadáme výrobných pracovníkov do TPP na výrobu marinovaných šalátov.

Kontakt : 0949 261 358

na kontajnerové auto - zvoz odpadu

0905 920 716

63-0108

63-0013

Nutný VP C+E Práca v okolí MA + BA Plat brutto 1300 €

Obec Láb – Láb 503, 900 67 Láb v y h l a s u j e v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na miesto v Lábe Predpokladaný termín nástupu: 14.08.2018 Podrobné informácie, kritériá a požiadavky sú zverejnené na www.obeclab.sk. Termín podania žiadostí je do 10.00 hod. dňa 24.05.2018. Rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného úradu v Lábe. Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke, ktorá musí byť označená menom a priezviskom a textom „VÝBEROVÉ KONANIE–riaditeľ ZŠ-NEOTVÁRAŤ“ osobne, alebo zašlite poštou na adresu: Obecný úrad Láb, Láb 503, 900 67 Láb.

15-0114

riaditeľa Základnej školy Láb

MA 18-20 STRANA - 13

16-0156

Výhodou potravinárske vzdelanie, alebo kuchár/ka. Plat: 4 €/h brutto. Stravné lístky v hodnote 3,40 €, jednozmenná prevádzka.

Prijmeme vodiča

PRIJMEME ZÁSTUPKYŇU VEDÚCEJ A DVE PREDAVAČKY

10-0112

ia-kariera.sk@ideal-automotive.com | www.ideal-automotive.com IDEAL Automotive Malacky, s.r.o., Priemyselná 5471, Malacky

16-0155

Ponúkame: stabilnú a fyzicky nenáročnú prácu vhodnú pre manuálne zručných ľudí • bonusový systém – dochádzkový bonus, príspevok na dopravu, príspevok na čistenie OOPP, príplatky nad rámec Zákonníka práce, cafeteria, príspevokna ubytovanie • zabezpečené stravovanie priamo na pracovisku • práca v čistom pracovnom prostredí • 8-hodinové zmeny (3-zmenná prevádzka) + 12-hodiné zmeny Plat: nástupný plat 670 €, po skúšobnej dobe základný plat 690 € + 60 € variabilná zložka Požiadavky: manuálna zručnosť • zodpovedný prístup k práci • práca vhodná pre absolventov Ak vidíte možnosť Vášho uplatnenia v našej spoločnosti, radi sa s Vami stretneme na osobnom pohovore. Svoje životopisy môžete zaslať na personálne oddelenie: sylvia.simkova@forbo.com, 034/7979314 Forbo Siegling s.r.o., Továrenská 15, 901 01 Malacky Forbo je lídrom v oblasti výroby transportných pásov.

do potravín v Čároch Min. 700 € v hrubom tel.: 0917 625 934

OPERÁTOR VO VÝROBE

» Miesto výkonu práce: MALACKY, Priemyselná ulica » Nástupná mzda: 750,- € brutto, výrazné navýšenie po skúšobnej dobe, dochádzkový a mesačný bonus + ostatné benefity » Moderné a nové pracovné prostredie

13

na Slovensku

Rozbehli sa nám po Slovensku hody

IDEAL Automotive Malacky, s.r.o. 10-0117

Prijmeme do prac. pomeru, skrátený polúväzok, resp. prácu na dohodu: • CHYŽNÚ • POMOCNÚ SILU DO KUCHYNE Plat: 4 € / hod. brutto (pre obidve pozície) tel. kontakt: 00421 905 802 157

16-0185

rekreačný šport

Hody sa slávia ako pamiatka na počesť posviacky chrámu alebo pri príležitosti sviatku patróna chrámu – svätca, ktorému je kostol zasvätený. Tradícia hodov siaha až do stredoveku, keď sa spolu s rozvojom cirkevnej organizácie v Uhorsku dbalo aj na to, aby patróni jednotlivých chrámov takpovediac časovo rovnomerne pokryli spoločensky prijateľné dátumy v priebehu celého roka. V minulosti bola totiž s hodmi spojená nielen slávnostná hostina, ale najmä veľký, tzv. výročný jarmok. Pravdaže, na jarmok sa schádzali kupujúci a predávajúci zo širokého okolia a stúpol aj počet hostí zblízka i zďaleka. V priebehu 18. storočia, keď sa na Slovensku vplyvom rekatolizácie výrazne oživil mariánsky kult, stavali sa nové chrámy zasvätené Panne Márii, znova sa začalo putovať do starších i nových mariánskych pútnických miest, a tak sa viaceré hodové slávnosti presunuli práve na jesenné mesiace september a október. Čiastočne to súviselo aj s cyklom hospodárskeho života na vidieku – už bolo po žatve, väčšina úrody bola pod strechou, na hody sa chovali husi, ponúkalo sa mladé víno a burčiak – skrátka, bolo to obdobie hojnosti a dostatku potravín, takže hostí si bolo možné patrične uctiť dostatkom jedla i vína. Treba však pripomenúť, že dôležitá bola práve duchovná časť hodov. Hody sa slávili viac dní, v minulosti tri a viac, pričom najvýznamnejším časovým úsekom bola práve hodová nedeľa. Na západnom Slovensku sa ujal názov hody, pričom aj Slovania poznali slovo god, ktoré môžeme voľne preložiť ako hostina – čiže hody sa spájali s hostinou a hodovaním. Hody, odpusty, kermeše sa konali – podľa sviatku svätca, ktorému boli zasvätené – najmä na jar, v lete, na jeseň. Asi najmenšiu frekvenciu mali v zime. Na hody sa v minulosti chodievalo peši – zároveň to bolo spojené s púťou na hlavnú hodovú svätú omšu, do väčších vzdialeností sa docházalo kočom, vozom, vlakom, autobusom, neskôr aj autom. Na hodovú slávnosť sa chystala celá dedina – ženy vyriadili, vyumývali a vyzdobili kostol, ale aj svoje domácnosti, v jarných a letných mesiacoch sa vybielil interiér i exteriér domácností, všetko sa ligotalo čistotou. Zdroj: Katolícke noviny autorka je etnologička Katarína Nádaská (krátené)


3 8

7

4 3 8 2 4 1 9 6

3 2 7

4 2 7 2

9 6 1 4 3 4 8

dobrĂŠ rady

ZavlaĹžovanie rastlĂ­n knĂ´tom

vĹždy je naporĂşdzi prakticky zadarmo veÄžmi spoÄžahlivĂ˝ knĂ´tovĂ˝ systĂŠm. PrĂ­sun vlahy knĂ´tovĂ˝m systĂŠmom je vhodnĂ˝ na izÄŒi uĹž idete na viac dnĂ­ bovĂŠ a balkĂłnovĂŠ rastliny vysadenĂŠ vo veÄžkĂ˝ch a z  domu (prĂ­padne si ĹĽaĹžkĂ˝ch nĂĄdobĂĄch, ktorĂŠ sa nedajĂş prenĂĄĹĄaĹĽ alebo chcete odskúťaĹĽ zavla- sĂş chĂşlostivĂŠ na zmenu miesta. PostaÄ?Ă­, ak sklenĂş ĹžovacĂ­ systĂŠm pred do- Ä?i plastovĂş fÄžaĹĄu s vodou postavĂ­te vedÄža rastlĂ­n. Na volenkou), alebo neviete jeden koniec knĂ´tu priviaĹžete zĂĄvaĹžie, spustĂ­te ho na ako a kedy zalievaĹĽ vaĹĄe dno fÄžaĹĄe a druhĂş Ä?asĹĽ zasuniete do pĂ´dy. Takto si izbovĂŠ a balkĂłnovĂŠ rastli- vytvorĂ­te vlastnĂ˝ samozavlaĹžovacĂ­ systĂŠm. Je vhodnĂŠ ny v letnĂ˝ch horĂşÄ?avĂĄch, umiestniĹĽ fÄžaĹĄu s vodou mierne vyĹĄĹĄie, potom okrem

vzlĂ­nania vody funguje aj samospĂĄd a zavlaĹžovanie je zaruÄ?enĂŠ. TakĂ˝to systĂŠm je priateÄžskĂ˝ k rastlinĂĄm aj preto, Ĺže ich mĂ´Ĺže zavlaĹžovaĹĽ aj poÄ?as horĂşcich dnĂ­, vlaha totiĹž ide pod ne, nedotĂ˝ka sa zelenĂ˝ch Ä?astĂ­ rastliny. NavyĹĄe, voda vo fÄžaĹĄi je teplĂĄ tak isto ako okolie, nemĂ´Ĺže dĂ´jsĹĽ k teplotnĂŠmu ĹĄoku pri takomto spĂ´sobe zĂĄlievky. PodÄža veÄžkosti objemu fÄžaĹĄe viete, na ako dlho asi zĂĄvlaha postaÄ?Ă­. Ak plĂĄnujete byĹĽ dlhĹĄie na dovolenke, potom je sprĂĄvne zvoliĹĽ aj niekoÄžkolitrovĂŠ plastovĂŠ nĂĄdoby. red

za Ĺživot

MĂĄria RauÄ?inovĂĄ

ƾǍ]g UBYTOVANIE

DialĂłg, dialĂłg, dialĂłg KaĹždĂ˝ z nĂĄs sa uĹž stretol s Ä?lovekom, ktorĂ˝ mal celkom opaÄ?nĂŠ nĂĄzory a postoje. Nevieme sa dosĹĽ vynaÄ?udovaĹĽ, ako niekto mĂ´Ĺže vidieĹĽ veci Ăşplne z inej perspektĂ­vy. A pritom  tvrdiĹĽ, Ĺže len on mĂĄ pravdu. Diskusia s takĂ˝m Ä?lovekom postupne naberĂĄ na intenzite. Jeho jednostrannosĹĽ doslova vytĂĄÄ?a. StaÄ?Ă­ mĂĄlo a konflikt prerastie do osobnĂ˝ch urĂĄĹžok. Sme toho svedkami denne nielen u politikov, ale Ä?asto aj v rodine, medzi rovesnĂ­kmi, v  spoloÄ?enstvĂĄch. Nejde vĹĄak len o  politickĂŠ hĂĄdky, ide o sĂşboj hodnĂ´t, ktorĂŠ vyznĂĄvame. Ak nĂĄm naozaj zĂĄleŞí na pravde, mali by sme sa drĹžaĹĽ istĂ˝ch princĂ­pov. Po prvĂŠ, nenechajme sa vyviesĹĽ z  miery. Ak staviame na hlbokĂ˝ch ÄžudskĂ˝ch hodnotĂĄch, oprime sa o  skĂşsenosĹĽ, ktorĂĄ nĂĄs sama povedie. NesnaĹžme sa presvedÄ?iĹĽ argumentmi, vyrozprĂĄvajme prĂ­beh, ktorĂ˝ pomĂ´Ĺže protivnĂ­kovi „vĹžiĹĽ sa“ do naĹĄej situĂĄcie. Chceme mu umoĹžniĹĽ pochopenie. Vytvorme v  dialĂłgu atmosfĂŠru bezpeÄ?ia. NeĂştoÄ?me na druhĂŠho, nezneisĹĽujme ho, pretoĹže vyvolĂĄme protireakciu. OceĹˆme jeho prĂ­tomnosĹĽ, staĹˆme sa empatickĂ˝mi, buÄ?me posluchĂĄÄ?mi, vytvorme „kultĂşru stretnutia“, nie „stret kultĂşr“. Svoje hodnoty nepopisujme, nedefinujme, ukĂĄĹžme na ne prostrednĂ­ctvom ÄžudĂ­, ktorĂ­ tak konajĂş a  ktorĂ­ prinĂĄĹĄajĂş konkrĂŠtne dobro druhĂ˝m. Aj v  najväÄ?ĹĄom popieraÄ?ovi hodnĂ´t moĹžno nĂĄjsĹĽ kĂşsok dobra, nieÄ?o, Ä?omu mĂ´Ĺžeme povedaĹĽ „åno“. Takto nebudeme v  dialĂłgu pĂ´sobiĹĽ negativisticky, ale staneme sa nositeÄžmi svetla a  optimizmu. CitlivĂŠ intĂ­mne otĂĄzky ochrany Ĺživota, sexuality, choroby, umierania, viery a  postoje k  nim sĂş Ä?asto formovanĂŠ preĹžitĂ˝mi minulĂ˝mi udalosĹĽami a zraneniami. Ak o  nich nevieme, mĂĄme ich predpokladaĹĽ. SprĂĄvajme sa sĂşcitne, snaĹžme sa pochopiĹĽ hnev, bolesĹĽ, frustrĂĄciu. Niekedy je sĂşcit najcennejĹĄĂ­m svedectvom vyznĂĄvania hodnĂ´t. Nemajme túŞbu zvĂ­ĹĽaziĹĽ za kaĹždĂş cenu a  poraziĹĽ protivnĂ­ka. DialĂłg je udalosĹĽou stretnutia v rovnocennosti a v  lĂĄske. Sme len brĂĄnou k  pravde, svedkami, nie pravdou samou. PrĂ­liĹĄnĂŠ sebavedomie a agresia v debate strhĂĄva pozornosĹĽ na ÄžudskĂŠ „ego“ a zatieĹˆuje samotnĂş silu pravdy. Nikdy dialĂłg nevzdĂĄvajme. VeÄ? pravda nĂĄm stojĂ­ za tĂş trpezlivosĹĽ. MĂĄria RauÄ?inovĂĄ, FĂłrum Ĺživota

PRACUJ S NAMI DEVĂ?NSKA NOVĂ VES

—ƾ7 ƾÑ Ćľ Ä? • POKLADNĂ?K * 600 â‚Ź

ZĂ KLADNĂ? PLAT Ćľ ƾǍ 7 Ăľ Ćľ  ƒ gĹ?]g ƒ Ćľ 

110 â‚Ź

DO 100 â‚Ź

• V�DAJCA STRAVY * Zà KLADN� PLAT

580 â‚Ź

Ƶ Ƶǫ 7 õ Ƶ 

120 â‚Ź

ƒ gĹ?]g ƒ Ćľ 

DO 100 â‚Ź

Ćľ]ĂŤÇŤ

50 â‚Ź

Ćľ]ĂŤÇŤ

60 â‚Ź

ƒ ƾƍg ALEBO BĂ?VANIE

50 â‚Ź

ƒ ƾƍg ALEBO BĂ?VANIE

50 â‚Ź

  Ćľ]

910 â‚Ź

  Ćľ]

910 â‚Ź

* NIE JE POTREBNĂ PRAX. ĆŤ7Ćľ]Ćľ   Ćľ]ƒ ƾƾÑƾƍĂ‘ÂƒĆŤ 

KONTAKTUJ 7  ĆŤ  +421 901 902 313

NĂ STUPNĂ? BONUS 600 â‚Ź MA 18-20 STRANA - 14

nabor_wv_medzimestsky_2018-05_A4_verB.indd 1

52-0012-23

6

7

09/05/2018 13:03


auto moto

Jazda na rezervu

nemal zostať stáť. Ak si sleduje kontrolky a počítačom odhadované dojazdové kilometre. Príručnú bandasku s  benzí- Samozrejme, že ukazovatele stavu hladiny paliva v nádrži boli nom dnes v našich končinách v autách aj v minulosti. Keď sa ručička blížila k minimu, rozsvozí v aute asi naozaj už len vietila sa kontrolka, signalizujúca, že auto už ide na rezervu a ten, kto potrebuje doviezť je načase hľadať miesto pre doplnenie paliva. Plavákové snípalivo do kosačky. Moderné mače hladiny paliva merali objem a často sa rezerva rozsveautomobily a dostatočná sieť covala pri úrovní desať litrov paliva v nádrži. Akú vzdialenosť čerpacích staníc v bežnej eu- ujdete na toto množstvo, to si musel každý motorista spočítať rópskej krajine zaručujú, že sám. Spôsob merania zostatku paliva v nádrži sa však výrazbez benzínu či nafty by nikto ne zmenil. Moderné automobily majú namiesto karburátora

vstrekovanie paliva riadené počítačom. Takže ukazovateľ paliva a jeho kontrolka rezervy nie je spínaná meračom v nádrži, ale počítačom riadiacim motor. Preto kontrolka neukazuje minimálne množstvo paliva, ale minimálny dojazd. A to dokonca taký dojazd, aký je obvyklý pre váš spôsob jazdy. Môže to byť 70 km pri dynamickejších šoféroch, ale aj 100 km v tých prípadoch, keď palubný počítač vyhodnotí, že vodič jazdí úsporne. Mimochodom, v horúčavách nikdy netankujte „po hrdlo“. Je to zbytočné. Stačí prestať tankovať pri prvom vypnutí čerpacej pištole. red

Vtip: Ošetrovateľ vojde k bláznovi do izby a vidí, ako ten niečo usilovne píše na hárok papiera. „Čo to píšeš?“ prihovorí sa bláznovi. „List.“ „A komu ho píšeš?“ „Sebe.“ „A čo si tam píšeš?“ „Neviem, pošta príde až zajtra!“ F. Rabelais: „Zlosť je nebezpečná, človeka ponižuje.“

spomienka

Pravde žil som, krivdu bil som

PONUKA PRÁCE

16-0005

PRIJMEME do pracovného pomeru ČAŠNÍKA/-ČKU (900 EUR mes. brutto) a CHYŽNÚ (650 EUR mes. brutto). Tel.: 0903 434 366

15-0110

Hľadáme do TPP robotníkov a brigádnikov v dvojzmennej prevádzke Thermo-clean s.r.o., Zohor. Nástup ihneď. Plat: 850€ + 150€ Kontakt: p. Minár 0903 414 564

Chcete pracovať v SBS? Tak neváhajte!

Informácie na č. 0905 880 127, príp. 0918 675 616

94-0093

Organizujeme kurzy SBS v Bratislave na získanie preukazu odbornej spôsobilosti na prácu v SBS. Možnosť okamžitého zamestnania nielen v Bratislavskom kraji, ale aj v iných regiónoch Slovenska. Cena kurzu 127 € + poplatky, možnosť preplatiť kurz cez Úrad práce ako rekvalifikačný kurz.

Do nášho tímu pre závod v Lozorne hľadáme

OPERÁTOR/-KA VÝROBY na 2 zmeny POŽADUJEME ▪ Manuálnu zručnosť, zodpovednosť, lojálnosť PREČO ÍSŤ K NÁM? ▪ Hrubá hod. sadzba počas prvých 3 mesiacov 4,40 € ▪ Hrubá hod. sadzba po 3 mesiacoch 4,81 € ▪ Mesačné odmeny 114 € ▪ 13. + 14. plat ▪ Pravidelné navyšovanie mzdy ▪ Zmenové príplatky nad rámec zákona ▪ Odmena za ochotu pracovať nadčasy až 200 € ▪ Odmena za odporúčanie nového kolegu 400 € ▪ Príspevok na DDS ▪ Jubilejné odmeny ▪ Zmluvná autobusová doprava ▪ Stravné lístky nad rámec zákona

15-0116

Kontaktujte nás: 0918 712 705 • nabory@faurecia.com

MA 18-20 STRANA - 15

Ivan Brožík

(verne národ môj ľúbil som) Básnik, spoluautor Memoranda slovenského národa, stál pri vzniku Matice slovenskej, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského romantizmu tvorca historickej epiky a historického spevu – Samo Chalupka. Narodil sa 27. februára 1812 Hornej Lehote a zomrel desiateho mája 1883 tiež v Hornej Lehote. Narodil sa v rodine evanjelického farára Adama Chalupku. Samo Chalupka pochádzal zo starej literátskej rodiny, o ktorej máme už správy zo 16. storočia. Bol mladším bratom dramatika Jána Chalupku ktorý bol prvým významným autorom veselohier, v ktorých zosmiešnil zaostalosť malomešťanov a odsúdil panštenie sa a odrodilstvo. Základné vzdelanie získaval u otca učiteľa a kazateľa, neskôr navštevoval od roku 1821 gymnázium v Gemerskej Teplici a od roku 1822 študoval na lýceu v Kežmarku. Tam naňho vplývali národne uvedomelí profesori Ján Benedikti a Matej Slavkovský, priatelia a spolupracovníci Jána Kollára. Od roku 1824 študoval v Rožňave, od roku 1827 študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave filozofiu a teológiu. Samo Chalupka sa stal jedným zo zakladateľov študentského samovzdelávacieho spolku Společnost česko-slovanská (1829), v rokoch 1831-32 jej podpredsedom, kde začal prednášať výklad Kollárovej Slávy dcery. Členovia spoločnosti sa nevenovali len literatúre, ale zaujímali sa i o dejiny, osud národov a ich zápas za slobodu. Preto sa po vypuknutí povstania poľskej šľachty v roku 1830 proti cárskej nadvláde vydal do Poľska ako dobrovoľník, v nasledujúcom roku bol zranený v bojoch pri Haliči. Po rokoch v básni Všeslav nazval toto povstanie „nešťastnou vojnou“, záhubou slovanskej slobody, keď bojoval brat proti bratovi. V roku 1834 presvedčil listom Ľudovíta Štúra, ktorý pol roka pôsobil ako pisár v Uhrovci, aby sa neodkladne vrátil na lýceum. Celý tento pohyb súvisel s pohybom utláčaných národov v Európe a s bojom proti zvyškom feudálneho poriadku v Rakúskej ríši, s bojom za úplné zrušenie poddanstva, za občiansku rovnoprávnosť. A súvisel aj s maďarským národným hnutím, ktorého cieľom bolo zbaviť sa nadvlády Viedne a zabezpečiť v samotnom Uhorsku vedúcu úlohu maďarskému národu. A v tomto zápolení národov a národností chcel Samo Chalupka a po ňom celá štúrovská mládež literárnou, organizačnou a osvetovou činnosťou uplatňovať aj práva Slovákov. red


Ä?Ă­slo 20 / 18. mĂĄj 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

ĹˆovĂ˝ 5-d tobusovĂ˝

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

au zĂĄjazd za a balti KrĂĄsami Po

tSPLPWQPNĂˆIBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂžTLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂžTLFIPĆŽFSWFOĂ?IPLSÓäB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂžTLBäJWOPTǸ

 www.daka.sk

280 â‚Ź 159 â‚Ź

37-0032

EM

PRACOVN�K V SKLADE �������������������� ������������������������������ OPERà TOR V�ROBY �������������������� ELEKTRIKà R ��������������������� �������������������� ��������������������� OBSLUHA CNC ����������������� ���������������� ���������������������� �������������� ����������������������

������������������

ElektrikĂĄri,

PRIJM

���� E PRACOVN�KOV ���� ����� (PRà C A V EL � EKTRO V�ROB ���� E) ���� ���� ���� ����

TPP br ����� igåda ������ � 0905 867 1 72 0917 650 0 ������� 18 ������� ��

��� ������� ������ �����

�������

MA 18-20 STRANA - 16

ZvĂĄraÄ?i CO2 zĂĄmoÄ?nĂ­ci

pre dlhodobĂş prĂĄcu do Nemecka, celoroÄ?nĂĄ prĂĄca aj cez zimu

10 aĹž 14 â‚Ź/hod.

variabilnĂĄ zloĹžka + ohodnotenie mesaÄ?ne cca 200-220h 4 týŞdennĂŠ turnusy, ubytovanie a doprava hradenĂŠ firmou, týŞdennĂŠ zĂĄlohy 100â‚Ź

0904 516 707 sokolova@granila.eu

85_0332

www.konstrukter.sk ������������������������ info info in fo@k @kon @k o st on stru ruk ru kter kter kt er.s .sk k info@konstrukter.sk

85_0266

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

85_0268

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

85_0309

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

32-0064

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Žilinskom pre spolupråcu s AIW: a Nitrianskom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! Dohodnite si individuålne stretnutie ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk

94-0072

-43%

HonorĂĄr brutto 70 â‚Ź, 80 â‚Ź,90 â‚Ź za 24 hod.

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!


regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.2

... nájdeš, čo hľadáš

č. 20 / 18. máj 2018 / 22. ročník

GAJARY - DOLEČKY

NOVÉ 4-IZB. BUNGALOVY NA 3,5Á POZEMKU V OBCI JAKUBOV

2

Cena: 135 000 € vrátane DPH

16-0192

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

16-0136

0905 830 636

ING. SPEVÁKOVÁ

3

týždenne do 24 250 domácností a firiem

0905 982 409 • www.espan.sk

395

VSTAVANÉ SKRINE

STREŠNÉ CENTRUM ZOHOR

ZĽAVA -30%

ŠIKMÉ A PLOCHÉ STRECHY KLAMPIARSKE CENTRUM

0908 739 902, e-mail: viktor.ondrus23@gmail.com

63-0009

malacko.sk

MALACKO

4-5 5-7

94-0090

Tel.: 0905 744 055, 0908 461 777

Predaj mäsa

a domácich výrobkov klobásky, jaternice, údené mäso, bravèová masś, slanina, oškvarky...

Bernolákova 3, Malacky (sídlisko Domky) OBJEDNÁVKY: 0917 102 395, 0915 778 455 PON: ZATVORENÉ, UT - PIA: 8.00 - 18.00, SO: 7.30 - 12.00 NE: ZATVORENÉ

× kuracie krídla chladené

1,80 €

× morèacie krky chladené 2,70 € × bravèový bok s kosśou

MAzel 18-20 STRANA - 1

3,89 €

2

od utorka 22. 5. 2018

1,10 € 1,99 € 3,29 € 10-0001

AKCIA 16-0057

www.sc-zohor.sk

16-0157

AKCIOVÉ CENY • VÝROBKY SKLADOM • RÝCHLY SERVIS

6


6 7 8 3 4 2

6

1 7 8 1 8 5 3 2 6 6 8 1 7 7 3 5

sociálna poradňa Študentské brigády Sociálna poisťovňa v súvislosti so začínajúcou sa letnou sezónou brigád upozorňuje najmä študentov strednej alebo vysokej školy denného štúdia, že počas brigády nemajú žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Povinnosť prihlásiť ich do Sociálnej poisťovni a odvádzať poistné za nich plní ich zamestnávateľ. Ak si u zamestnávateľa takýto študent uplatní výnimku z platenia poistného a neprekročí mesačný príjem 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne neplatí ani sám študent, ani zamestnávateľ. Túto výnimku si však študent môže uplatniť len pri jednej dohode o brigádnickej práci. Ak príjem z dohody o brigádnickej práci študentov presiahne hraničnú sumu 200 eur, študentovi vznikne dôchodkové poistenie aj v prípade, že o výnimku požiadal. Poistné na dôchodkové poistenie v takom prípade zaplatí len z prekročenej čiastky, ktoré zaňho odvedie zamestnávateľ. Študent o výnimku z platenia poistného musí požiadať u zamestnávateľa prostredníctvom tlačiva Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov (vzor tlačiva je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre). Zamestnávateľa informuje študent písomne aj v prípade, že výnimku si už ďalej uplatňovať nechce. Ak má študent v rovnakom čase uzatvorených viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, v rovnakom čase si môže uplatniť výnimku najviac na jednu dohodu.

živnostník

Vždy je dobré sa dohodnúť

predĺžilo obdobie splátkového kalendára pri splácaní dlhu Sociálnej poisťovni z 18 mesiacov na 24 mesiacov. Novinkou v tomto roku je aj to, že Sociálna poisťovňa V prípade, ak živnostníko- umožní splácať dlh postupne podľa dohodnutého vi vznikol alebo  narástol splátkového kalendára aj tým dlžníkom, ktorí už nie sú voči Sociálnej poisťovni aktívnymi odvádzateľmi poistného napríklad v prípade, dlh na poistnom, ktorý nie že zamestnávateľ už nie je evidovaný v registri zamestje schopný jednorazovo návateľov Sociálnej poisťovne, pretože nezamestnáva uhradiť, môže požiadať ani jedného zamestnanca, alebo ak SZČO zaniklo povinné poistenie. o splátkový kalendár. Od 1. januára 2018 sa „O splátkový kalendár treba žiadať príslušnú pobočku

BAZÁR

úplný výpredaj a likvidácia bazárového tovaru

Sociálnej poisťovne, v ktorej dlh na poistnom vznikol. Žiadosť je potrebné podať písomne, listom. Fyzická osoba ju podáva v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste svojho bydliska, právnická osoba-zamestnávateľ v mieste útvaru, ktorý vedie evidenciu miezd alebo v mieste svojho sídla. V žiadosti je potrebné uviesť identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby a dôvod, prečo dlh nie je možné vyrovnať jednorazovo,“ radí Peter Višváder, hovorca poisťovne. Sociálna poisťovňa vo zverejnenom zozname dlžníkov aktuálne eviduje vyše 135.000 dlžníkov. red

É K Ľ VE Y V ZĽA

Dielenská 3, Malacky • 034/772 6455 • 0905 517 986 • dscepanek@gmail.com Po-Pia 8.30-17.30, So 8.30-12.00

EKOPALIVÁ Ekobrikety, ekopelety

AKCIA do 15. 6. 2018

www.lestn.sk 0905 517 986 0905 857 321

16-0198

3 8 5

MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 034/779 34 79 pon – pia 7:30 – 17:00 h, so 9:00 – 12:00 h www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

Exekúcie dôchodkov

Novinky zdravotnej obuvi 15-0002

Počet dôchodcov s exekúciou sa každý rok zvyšuje. Ku koncu apríla 2018 malo exekvovaný dôchodok 36 580 dôchodcov. Nie vždy však musí poberateľ dôchodku platiť oprávnenému (veriteľovi) toľko, koľko mu prikáže Exekučný poriadok. Ak sa s oprávneným dohodne, môže platiť viac, alebo aj menej, ako mu to stanoví exekučné konanie. Povinnému musí však byť v každom prípade z jeho dôchodku vyplatená suma, ktorú nie je možné postihnúť výkonom rozhodnutia. Táto suma sa vypočíta z výšky životného minima pre plnoletú fyzickú osobu platnej v kalendárnom mesiaci (od 1.7.2017 je výška životného minima 199,48 eur). Zdroj: SP

MAzel 18-20 STRANA - 2


komunálne voľby Voľby do orgánov

voliči mali vopred vybaviť termíny, v ktorých môžu cestovať tam, kde majú prihlásený trvalý pobyt. Napríklad len v Brasamosprávy obcí tislave sa to týka asi 200 tisíc občanov, ktorí v nej pracujú 2018 a bývajú, ale bez nahláseného trvalého pobytu. Komunálne voľby by mali V  komunálnych voľbách totiž nemožno voliť na voličský byť 3. alebo 10. novembra preukaz. 2018. Komunálne voľby Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. Právo voliť do orgávyhlasuje predseda par- nov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a culamentu najneskôr 110 dní dzinec (ďalej len „obyvateľ obce“), ktorý má trvalý pobyt v predo dňom ich konania. Aj obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. vzhľadom na to by si mnohí Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie

OD

OD

2100

34EU5R

1200

21EU0R

OD

900 Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže, murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy, likvidácie okien a DPH.

-10% Z¼AVA GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY

20EU2R

v = 2000 mm š = 900 mm a jednostranná laminácia

ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ • INTERIÉROVÉ DVERE • AKCIE NA NOVOSTAVBY • 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA • VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY • UVÁDZACIE CENY

AKCIA PRE SENIOROV

AKCIA

GARÁŽOVÉ BRÁNY za ve¾koobchodné ceny!

0918 500 492

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

4E3U9R

Spoplatňovanie ľahkých plastových tašiek

5E1U5R SLOVENSKÝ VÝROBOK S 10-ROČNOU ZÁRUKOU

PREDOKENNÉ ROLETY, za VONKAŠIE najlepšie ceny ŽALÚZIE v regióne A MARKÍZY

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

FUNKCIE:

V DESIGN

829,-

2,5 kW R DESIGN

3,5 kW R DESIGN

499,549,-

VŠETKO SKLADOM

s.r.o.

• CHLADENIE • KÚRENIE • VENTILOVANIE • ODVLHÈOVANIE • IONIZÁTOR • WIFI READY

ZABEZPEÈUJEME MONTÁŽE A OBHLIADKY

Malacky, Pezinská 11 (oproti STAVMAT) tel.: 0918 713 156, 0918 544 730 e-mail: interierchp@gmail.com

DVERE • PARKETY • OKNÁ • BRÁNY • ŠATNÍKY • KLÍMY MAzel 18-20 STRANA - 3

10-0115

5,0 kW

3

ŠOI varuje

Výber zo 70 druhov akciových vchodových dverí

V ponuke profily VEKA za akciové ceny Garancia úspor, nákladov, na energie pri profiloch VEKA triedy A

Titus Livius: „Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce.“

16-0197

30EU0R

2400

OD

1500

Vtip: V Rusku sa pýta zahraničný novinár jednoduchého starčeka: „Dedo, čo budete robiť, keď v Rusku nastane blahobyt?“ „Prežili sme vojnu, prežili sme biedu, prežijeme aj blahobyt.“

CENTRUM DVERÍ ...ked´sú dvere dverami

1600

1600

-50%

1600

AKCIA

osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku. Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. red

S účinnosťou od 01.01.2018 bola do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedená povinnosť spoplatňovania ľahkých plastových tašiek. Táto povinnosť sa vzťahuje na výrobcu obalov, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou, alebo je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh, alebo uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu SR tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v SR, alebo ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru, alebo ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo uvádza na trh obaly. Podľa zákona o odpadoch je výrobca obalov, ktorý poskytuje ľahké plastové tašky (plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov) k nákupu tovaru alebo výrobkov povinný poskytovať ich za úhradu; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek (plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 15mikrometrov, ktoré sa vyžadujú z hygienických dôvodov alebo sa poskytujú ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami) a zároveň poskytovať aj iné druhy tašiek. Možnosť poskytovania veľmi ľahkých plastových tašiek zdarma z hygienických dôvodov sa spája výlučne s balením potravín. Bezplatné poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek na balenie iných výrobkov nie je možné. Poskytovanie obalového materiálu okrem zákona o odpadoch rieši aj zákon o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého je predávajúci povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci. Obalový materiál v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa nie je len veľmi ľahká plastová taška; obalovým materiálom môže byť aj termo obal, papierová taška a pod. Povinnosť poskytovať ľahké plastové tašky za úhradu zákon o odpadoch ukladá výlučne výrobcovi obalov, ktorým je len fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba. Zdroj: SOI


4

3 4 8

5

2 4 6 1

IQ olympiĂĄda

Zuzana OndrisovĂĄ

IQ OlympiĂĄda je pred finĂĄle RegionĂĄlne kolo ZĂĄpad (BratislavskĂ˝, Nitriansky a TrnavskĂ˝ kraj) sa uskutoÄ?nilo dĹˆa 07.05.2018 v priestoroch trnavskĂŠho samosprĂĄvneho kraja. Do regionĂĄlneho kola postĂşpilo 80 najlepĹĄĂ­ch detĂ­, ktorĂ­ postĂşpili na zĂĄklade svojich vĂ˝sledkov v ĹĄkolskom kole z 4 702 súżaĹžiacich. Deti priĹĄiel povzbudiĹĽ aj pĂĄn predseda TrnavskĂŠho samosprĂĄvneho kraja pĂĄn Jozef ViskupiÄ?, ktorĂ˝ prevzal aj zĂĄĹĄtitu nad tĂ˝mto regionĂĄlnym kolom a spravil si s nami aj selfĂ­Ä?ku. Do finĂĄle postupuje v kaĹždom regiĂłne 20 najlepĹĄĂ­ch súżaĹžiacich. RegionĂĄlne kolo Stred (BanskobystrickĂ˝, TrenÄ?iansky a Ĺ˝ilinskĂ˝ kraj) sa uskutoÄ?nilo v stredu, 09.05.2018 v priestoroch parlamentnej miestnosti Ĺ˝ilinskĂŠho samosprĂĄvneho kraja. Podujatie sa konalo pod zĂĄĹĄtitou predsednĂ­Ä?ky Ĺ˝ilinskĂŠho samosprĂĄvneho kraja Eriky Jurinovej a predsedu TrenÄ?ianskeho samosprĂĄvneho kraja Jaroslava BaĹĄku. Do regionĂĄlneho kola Stred sa zapojilo v tomto regiĂłne 5 471 detĂ­, z ktorĂ˝ch 20 najlepĹĄĂ­ch postupuje do finĂĄle. RegionĂĄlne kolo VĂ˝chod (KoĹĄickĂ˝ a PreĹĄovskĂ˝ kraj) sa uskutoÄ?nilo na akademickej pĂ´de PrĂ­rodovedeckej fakulty UPJĹ v KoĹĄiciach dĹˆa 11.05.2018 pod zĂĄĹĄtitou dekana PF UPJĹ  v KoĹĄiciach. Do regionĂĄlneho kola VĂ˝chod sa zapojilo v tomto regiĂłne 4 439 detĂ­, z ktorĂ˝ch 20 najlepĹĄĂ­ch postupuje do finĂĄle. IQ olympiĂĄda je urÄ?enĂĄ pre vĹĄetkĂ˝ch Ĺžiakov 5. - 9. roÄ?nĂ­ka ZĹ , resp. primy aĹž kvarty osemroÄ?nĂ˝ch gymnĂĄziĂ­, je postupovĂĄ, prebieha v troch kolĂĄch (ĹĄkolskĂŠ on-line, regionĂĄlne semifinĂĄle, celoĹĄtĂĄtne finĂĄle). Nepreveruje „nauÄ?enĂŠâ€œ vedomosti, ale najmä schopnosĹĽ logicky uvaĹžovaĹĽ. Je zameranĂĄ na vyhÄžadĂĄvanie intelektovo nadanĂ˝ch detĂ­ a je zostavenĂĄ ako sada logickĂ˝ch Ăşloh. Do celoĹĄtĂĄtneho kola postupujĂş súżaĹžiaci podÄža poradia v regionĂĄlnom kole – 20 detĂ­ z kaĹždĂŠho regiĂłnu, spolu 60 detĂ­. CeloĹĄtĂĄtne finĂĄle sa uskutoÄ?nĂ­ 28.05.2018 na Smolenickom zĂĄmku. KaĹždĂ˝ súżaĹžiaci sa musĂ­ zĂşÄ?astniĹĽ osobne, nĂĄhradnĂ˝ termĂ­n nie je moĹžnĂ˝. BodovĂ˝ vĂ˝sledok zo ĹĄkolskĂŠho a regionĂĄlneho kola sa nezapoÄ?Ă­tava; vĹĄetci ĂşÄ?astnĂ­ci zaÄ?Ă­najĂş na rovnakej Ăşrovni a súżaĹžia v jednej kategĂłrii. Pri rieĹĄenĂ­ Ăşloh je dovolenĂŠ pouŞívaĹĽ iba pĂ­sacie potreby, kalkulaÄ?ku (nie vĹĄak grafickĂş, ani kalkulaÄ?ku na mobilnom telefĂłne) a poznĂĄmkovĂ˝ papier. VĹĄetko ostatnĂŠ je zakĂĄzanĂŠ. red

dovolenka

LeteckĂŠ dovolenky sĂş drahĹĄie

drĂĄhy naprĂ­klad v Bratislave sa uĹž mĂ´Ĺžete prechĂĄdzaĹĽ popri Jadranskom mori. TĂ­, ktorĂ­ radi cestujĂş autom, mĂ´Ĺžu oponovaĹĽ, Ĺže si CestovaĹĽ lietadlom na naloĹžia vĹĄetko Ä?o chcĂş, mĂ´Ĺžu bez väÄ?ĹĄĂ­ch problĂŠdovolenku je v  podsta- mov cestovaĹĽ aj s domĂĄcim zvieratkom, nie sĂş viate celkom prĂ­jemnĂŠ. Ak zanĂ­ nijakĂ˝mi Ä?asmi a sĂş vĹĄade a vĹždy mobilnĂ­. vĹĄetko funguje tak, ako Pre leteckĂ˝ch dovolenkĂĄrov vĹĄak priĹĄla zlĂĄ sprĂĄva mĂĄ, nikde sa niÄ? nepred- – vzhÄžadom na prudkĂ˝ nĂĄrast ropnĂ˝ch produktov vĂ­danĂŠ nestane, moĹžno zdraĹželo aj leteckĂŠ palivo – takmer o 700 dolĂĄrov uĹž o  dve hodiny od od- za tonu a to sa musĂ­ premietnuĹĽ aj do cien leteniek. lepenia sa zo vzletovej Nateraz stĂşpli asi o 25 eur, nevyluÄ?uje sa, Ĺže nĂĄrast

prekroÄ?Ă­ aj 30 eurovĂŠ zdraĹženie. SituĂĄcia v medzinĂĄrodnĂ˝ch vzĹĽahoch a najmä rastĂşce napätie v oblasti blĂ­zkeho a strednĂŠho vĂ˝chodu ani nedĂĄva nĂĄdej, Ĺže trend by sa mohol zvrĂĄtiĹĽ. A  tak zdraĹženie v  leteckej preprave zrejme bude gradovaĹĽ. Mierne, ale naozaj mierne podobne je na tom samozrejme aj autobusovĂĄ doprava a  doprava individuĂĄlna. Ĺ˝iaÄž, za dovolenku v  sezĂłne 2018 si tak priplatĂ­me asi vĹĄetci. Ak ju nestrĂĄvime na bicykli, Ä?o mĂĄ urÄ?ite tieĹž svoje veÄžkĂŠ Ä?aro. red

NovĂĄ Dacia Duster

uĹž od 9 990 â‚Ź

www.dacia.sk

Kamerový systÊm Multiview SystÊm sledovania mŕtveho uhla Automatickå klimatizåcia

Ponuka platĂ­ od 15. 2. do 8. 3. 2018. Ponuka je iba informatĂ­vna a nie je zĂĄväznou ponukou na uzatvorenie kĂşpnej A43<=@ϺϚ Ȥ9<2(Î&#x2013;962@(3,)6+6Î&#x201C;Î&#x2019;Î&#x2019;Î&#x2019;Î&#x2019;Î&#x2019;24Đż76+Ę&#x2DC;(;6/6ĎťÉ&#x2030;65(:;(5,:2ĘŽ9Ń&#x20AC;Ďş6=Ȥ (*0( <:;,9Ďź:76;9,)(Î&#x2014;ĎťÎ&#x2013;Đ˝Î&#x201C;Î&#x2019;ĎťÎ&#x153; Đż3Ń&#x152;Î&#x201C;Î&#x2019;Î&#x2019;24Ń&#x20AC;Ďť,40:0, 2Î&#x201C;Î&#x201C;Î&#x2DC;Đ˝Î&#x201C;Î&#x2DC;Î&#x203A;Đż.Ń&#x152;24Ń&#x20AC;Ďş=,+,5É&#x201D;:76;9,)@7(30=((,40:0, 2:ËŠA4,9(5É&#x201D;4,;6+026<:;(56=,56< 76+Ę&#x2DC;(73(;5Ě&#x160;*/79Ȥ=5@*/79,+70:6==@Ě&#x2013;(+6=(5Ě&#x160;*/79,/64636.Ȥ*0<=6A0+3(Ďş@6)9(A,50,=6A0+3(1,0)(03<:;9(;Éż=5,Ďş

IDM-CAR spol. s r. o.

PriemyselnĂĄ 5482, MALACKY, tel.: 034/772 43 40, 0910 917 795

-30%

15-0001

9 6 1 3

6 2

5

AKCIA NA LED FUNKÄ&#x152;NĂ&#x2030; STROPNICE CINNABAR

SvietidlĂĄ a elektroinĹĄtalaÄ?nĂ˝ materiĂĄl Ĺ tefĂĄnikova 59, 901 01 Malacky 0917 570 370 â&#x20AC;˘ www.feim.sk

MAzel 18-20 STRANA - 4

15-0017

9 4 2 8 8 9 6 3

2


Bez zmien to nepôjde

napríklad v akreditáciách či v študijných programoch. Opozícia ich nevníma celkom optimisticky, ale niektorí poslanci avizovali podporu. Vysoké školstvo potrebuje „Naše vysoké školstvo umiera. A máme tu zákon, ktorého zmeny, zhodujú sa poslanci hlavný problém nie je to, čo v ňom je, ale čo v ňom nie je,“ Národnej rady SR. Rozchá- povedal v pléne poslanec Miroslav Beblavý. Aj podľa Martidzajú sa však v riešeniach. na Klusa vysoké školstvo potrebuje zmeny. „Naše univerziMinisterka školstva Martina ty si musia zlepšiť imidž,“ pripomenul. Podľa Petra OsuskéLubyová predložila návrhy, ho by slovenské vysoké školy mali študentom ponúkať to, ktorými chce vo vysokom za čím odchádzajú študovať na zahraničné školy. školstve presadiť zmeny Pavol Goga nesúhlasí s názorom, že slovenské vysoké školy

škola

sú v katastrofálnom stave. „Máme vzdelanú akademickú obec aj kvalitné školy“ povedal. Zároveň si však myslí, že „ak prijmeme návrhy na zvýšenie kvality vysokého školstva a pedagógov, je to len dobre“. Novelou zákona o vysokých školách prináša ministerka nový typ bakalárskeho študijného programu. Ide o interdisciplinárne štúdiá. Má umožniť vysokým školám novú formu organizácie štúdia. Študentom zas vytvoriť si jedinečný profil s ohľadom na výber absolvovaných predmetov. Majú tiež získať možnosť oddialiť svoje rozhodnutie o hlavnom študijnom zameraní. red

Vtip: Policajt vyzve mladú slečnu do tanca a pýta sa jej: „Slečna, vy si tiež myslíte, že policajti sú hlúpi?“ „Nie, ale na hymnu som ešte netancovala.“ Mark Twain: „Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“

gazdovanie

DOKONALÝ TRÁVNIK BEZ NÁMAHY

11 690 €

Ultratichá robotická kosačka vhodná pre trávnaté plochy zložitých tvarov a s prudkými svahmi. Technológia Bluetooth. Dostupné tiež s modulom Automower® Connect. ■ Pracovná plocha až 2 200 m², max. sklon 45 %.

Sportage Stonic Už od

JARNÁ AKCIA

Robotická kosačka HUSQVARNA Automower® 420

Už od

Už od

SILA PRE PERFEKTNÉ VÝSLEDKY

Niro Hybrid

18 390 €

Už od

22 390 €

Dostupný aj vo verzii Plug-in Hybrid so štátnym príspevkom až 3 000 €

12 990 €

2 335 € 2 33 35 €

Akciová cena: Bežná cena: 2 509 €

JARNÁ AKCIA

Robotická kosačka HUSQVARNA Automower® 310

Efektívna robotická kosačka. Inteligentná technológia pre prejazd Krovinorez úzkymi pasážamiHUSQVARNA kosenia podľa preferencií a nastavenie časov 525RX Ľahký a výkonný krovinorez s pohodlným ovládaním. Motor používateľa. Technológia Bluetooth. Dostupné tiež s modulom X-Torq®; Smart Start. Dodávaný s nosným popruhom Balance 35, Automower® Connect. vyžínacou hlavou a trávnym ■ Pracovná plocha až 1 000 nožom. m², max. sklon 40 %. ■ Objem valca 25,4 cm³, výkon 1 kW, hmotnosť bez rezacieho Akciová cena: zariadenia 4,9 kg. Bežná cena: 1 829 € € Akciová cena: Bežná cena: 425 €

1 699 € 395 €

Limitované autosalónové zľavy predlžujeme až do konca mája Zažite s nami autosalónový festival cien a vyberte si svoj obľúbený model z limitovanej autosalónovej ponuky Kia. Napríklad model Kia cee‘d 1.4D-CVVT vo výbave Amber získate za fantastických 11 690 € vrátane klimatizácie a plnej bezpečnostnej výbavy, alebo využite akciovú zľavu až 2 200 € na vybrané modely Kia. Ku každému vozidlu navyše ponúkame výhodné možnosti financovania. Ponuka platí od 1. 4. do 31. 5. 2018. Bližšie informácie o akciovej ponuke na modely Kia nájdete na www.kia.sk

0%

KIA SELECT

Spoločnosť MALACKY AUTO, s. r. o., je na rok 2016 nositeľom najprestížnejšieho ocenenia pre predajcu vozidiel KIA na Slovensku!

Navštívte našu predajňu:

Malacky Auto, s. r. o., Pezinská 37, Malacky, T: 0948 303 226 E: kia-predaj@malacky-auto.sk, W: www.malacky-auto.sk

Reťazová píla HUSQVARNA 450

15-0009

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Akciová ponuka platí od 1. 4. do 31. 5. 2018. Bližšie informácie o ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia alebo na www.kia.sk. Kia cee’d kombinovaná spotreba paliva 4,0 - 6,0 l/100 km, emisie CO2: 104 – 138 g/km. Kia Stonic kombinovaná spotreba paliva 4,2-5,5 l/100 km, emisie CO2: 109-125 g/km. Kia Sportage kombinovaná spotreba paliva 4,7-7,6 l/100 km, emisie CO2:124-177 g/km. Kia Niro kombinovaná spotreba paliva 3,8-4,4 l/100 km, emisie CO2: 88-101 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Výkonná píla pre všestranné použitie. Motor X-Torq® s nižšou Ceny sú iba paliva odporúčané vrátanetvorbou DPH. Akcia platíĽahké do 6. 6.štartovanie 2018. spotrebou a zníženou emisií. Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále vďaka systému Smart Start. uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, ■ Výkon kW, dĺžkabez lištypredchádzajúceho 33 – 50 cm / 13"upozornenia. – 20", hmotnosť bez špecifi káciu2,4 a vybavenie Husqvarna je registrovaná ochranná lišty a reťaze 4,9 kg.známka.

MALACKY, BREZOVÁ 2 časť Padzelek Akciová (HOBBI) cena: 445 € Bežná cena: 485 € 0911 914 813, 034/7726854 predajna@metiron.sk Navštívte našu predajňu: www.metiron.sk Po – Pia: 7:00 – 17:00 h, So: 7:30 – 12.00 h Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

KLIMATIZÁCIA PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

16-0190

www.klimatizacia.info

MAzel 18-20 STRANA - 5

15-0076

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 6. 6. 2018. Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, špecifikáciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

www.mdmgroup.sk 0910 111 100, 0905 744 062

.

Agrorezort preplatí vinohradníkom poistenie úrody

www.kia.sk

Autosalónový festival cien pokračuje

5

Globálna zmena klímy spôsobuje našim poľnohospodárom čoraz väčšie problémy. Sú to nielen suchá, ale aj mrazy, víchrice či prívalové dažde. Predpokladáme, že výkyvy počasia budú v budúcnosti čoraz väčšie. Preto sa treba na túto skutočnosť pripraviť. Jedným z konkrétnych spôsobov, ako možno poľnohospodárom pomôcť, je finančná podpora na poistenie úrody vinohradov. Žiadatelia môžu žiadať prostriedky na poistenie proti škodám na úrode spôsobenými nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, inými nepriaznivým poveternostnými udalosťami, zvieratám alebo chorobám viniča alebo zamorením škodcami. Formulár je veľmi jednoduchý, má dve strany a okrem kontaktných údajov vyplňuje žiadateľ na aké opatrenia a aké plochy žiada financie. Tiež je potrebné uviesť zdôvodnenie výberu poisťovne. Agrorezort poľnohospodárom, ovocinárom či vinohradníkom pomohol aj v minulosti. V roku 2016 bola vyhlásená eurofondová výzva na zavlažovanie, na ktorú bolo alokovaných 25 miliónov eur. Po extrémnych mrazoch na jar 2016 zase štát pomohol ovocinárom sumou 3,5 milióna eur. Ďalšiu výzvu na budovanie zavlažovacích systémov chystá ministerstvo pôdohospodárstva zverejniť v najbližších týždňoch. Tento rok poľnohospodári čelia mimoriadnemu suchu. „Aj napriek tomu, že by sme radi poľnohospodárov odškodnili, nepovažujeme to za systémové riešenie. Treba skôr hľadať spôsoby, ako minimalizovať škody nielen jednorazovo, ale aj trvalo do budúcnosti. To je napríklad budovanie zavlažovacích systémov alebo aj vytvorenie tzv. rizikového fondu,“ povedala ministerka Gabriela Matečná. Ministerstvo má už pripravený konkrétny návrh fungovania rizikového fondu a aktuálne prebieha vnútrorezortné pripomienkovanie. „Hľadáme model, ako by do systému mohli byť zapojení farmári, štát a poisťovne. Najdôležitejšou otázkou ale je, ako vyriešiť tzv. nepoistiteľné riziko,“ uzavrela Gabriela Matečná. Žiadatelia o podporu na poistenie úrody vinohradov nájdu všetky potrebné informácie na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry: http://www.apa.sk/poistenie-urody red


1 7 3

9 8 5 6 1

6

9

rarity

6

9 7 8 6 8 9 3

7 5

6

3 1 4

Medzinárodné dni, o ktorých nevieme nič

asociácie. V tento deň v roku 1878 sa narodil americký černošský tanečník Bill „Bojangles“ Robinson, ktorý modernizoval step. Ide o druh tanca, ktorý sa tancuje väčšinou iba nohami. Chodidlá nôh pohybmi päty a špičky vyklepkávajú vďaka koAk dodržíme časovú postup- vovým doštičkám na špeciálnej obuvi rýchly rytmus. nosť nasledujúcich dní podľa Zaujímavý je tiež nasledujúci 21. máj. Ten deň nám poskytuje kalendára, potom napríklad príležitosť na podporu záujmu o iné kultúry, vzájomný dialóg, hneď 20. mája si pripomína- harmóniu a možnosť dozvedieť sa viac o význame kultúrnej me Medzinárodný deň stepu rozmanitosti. To všetko je impulzom pre organizovanie kulVznikol na základe iniciatívy túrnych podujatí a aktivít, rozvoj cestovného ruchu a ochranu Medzinárodnej stepárskej kultúrneho dedičstva.

24. mája je zas Európsky deň národných parkov. V tento deň v roku 1909 vo Švédsku vyhlásili prvý európsky národný park. Národné a prírodné parky sú prírodným a kultúrnym dedičstvom, ponúkajú nám na obdiv množstvo špecifických biotopov a ekosystémov, výnimočné prírodné prvky a úkazy. Nuž a 25. máj je Medzinárodný deň nezvestných detí - Prvý raz ho vyhlásil americký prezident Ronald Reagan v roku 1983 a symbolom je modrá nezábudka. V tento deň si pripomíname smutné príbehy detí, ktoré sa nevrátili domov. Pri tejto príležitosti sa prostredníctvom prezentácií široká verejnosť dozvedá o príčinách nezvestnosti, dôsledkoch a prevencii s cieľom zabezpečiť ochranu práv detí a mladých ľudí. red

verejné zdravotníctvo

16-0125

ZÁHRADKÁRSKE POTREBY SME V CENTRE, SME TU PRE VÁS Hviezdoslavova 2948/2 948/2 ((oproti ti ki kinu), ) M Malacky l k • ttel.l č.: 0908 739 513

Sadenice batáty, jahody Hnojivá, substráty, postreky, osivá

BYLINKY V PREDAJI

MUŠKÁTY

Dekorácie do záhrad

• Viazanie kytíc, aranžmánov a vencov PO 10 KS • Sadenice letničiek, trvaliek • Vinič, Čučoriedky, Brusnice, Kiwi, Rakytnik, Muchovník • Kŕmna repa, ďatelina lúčna, plazivá

MAzel 18-20 STRANA - 6

16-0176

Úrad verejného zdravotníctva oznámil naozaj zarážajúcu informáciu. V roku 2018 evidujeme dva nové prípady osýpok u občanov Slovenskej republiky, ktorí pracovne pôsobia v Rakúsku. Ide o 40 ročnú ženu a 46 ročného muža z Bratislavského kraja. Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, so sídlom v Bratislave vykonali príslušné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia osýpok. Podľa Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu ochorení bolo v Rakúsku od začiatku roka do 6. 4. 2018 hlásených 29 prípadov osýpok, z toho 14 vo Viedni. Spolkové ministerstvo práce, sociálnych vecí a zdravia a ochrany spotrebiteľa Rakúska, uvádza, že v oblasti Dolného Rakúska bolo zaznamenaných 13 prípadov ochorení na osýpky. Dolné Rakúsko, ktoré hraničí s Bratislavským krajom, je častým cieľom návštev ako aj pracovného pôsobenia občanov Slovenskej republiky. Podľa výsledkov poslednej kontroly zaočkovanosti detskej populácie v Slovenskej republike klesla v Bratislavskom kraji zaočkovanosť proti osýpkam, mumpsu a ružienke v rámci základného očkovania pod hranicu 95 percent. Preto je potrebné venovať tejto skutočnosti zvýšenú pozornosť. „Opätovne si dovoľujeme zdôrazniť potrebu zvýšenej ostražitosti zdravotníckych pracovníkov, najmä všeobecných lekárov pre deti a dorast a všeobecných lekárov pre dospelých, aby v rámci diferenciálnej diagnostiky pri pozitívnych klinických príznakoch (exantémové ochorenia s horúčkou) a pri pozitívnej epidemiologickej anamnéze mysleli aj na toto ochorenie. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky venuje zvýšenú pozornosť surveillance osýpok a pozorne monitoruje epidemiologickú situáciu vo výskyte osýpok v Slovenskej republike aj v okolitých krajinách.“ Napísal na stránkach ÚVZ Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v. r., hlavný hygienik Slovenskej republiky. My ich budeme sledovať častejšie, lebo práve tam sa môžeme dozvedieť veľa potrebných a zdraviu prospešných informácií, napríklad aj pred letnou kúpacou sezónou. red

16-0186

Neobvyklý import


etiketa

V lietadle tiež platia pravidlá slušnosti

že spolucestujúci, ktorého oslovíte, o rozhovor stojí. Ak nie, dajte mu pokoj. Ak sa však stane, že v lietadle natrafíte na žoviálneho známeho, ktorý sedí o dve sedadlá ďalej, ani to Etiketa v tak malom priesto- vás neoprávňuje komunikovať s ním cez iných cestujúcich. re je mimoriadne nutná, no Vtedy proste obťažujete. Tak isto si postrážte vaše spolutak isto dosť obtiažna. Stačí cestujúce deti kopanie do operadla pred sediacim dieťaako príklad rozhovor. Roz- ťom, výkriky, prípadne „nevpratanie sa“ nielen do kože, ale právať sa nemožno iba pre- ani do sedadla nie sú prípustné. Je isté, že na dieťa sa máto, že sa potrebujete vyroz- lokto oborí, ale ak je toho príliš, potom si to schytajú rodičia právať. Najskôr vám musí a verte, že naozaj monumentálne. byť naozaj úplne zrejmé, V lietadle môžete preukázať aj zdvorilosť. Ak zbadáte, že

napríklad dvaja ľudia k sebe nejako patria – či už ako manželia, kamaráti, alebo kolegovia a vy ste sa usadili medzi nich – naozaj veľmi ocenia, ak im ponúknete výmenu miesta tak, aby mohli sedieť vedľa seba a nerušene konverzovať či sa držať za ruky. Ak potrebujete sklopiť sedadlo, opýtajte sa vopred či to nebude prekážať za vami sediacemu pasažierovi. Sedadlu pri okne pripadá opierka pod okienkom, sedadlu v uličke patrí, pochopiteľne, opierka pri uličke. Pasažier v strede má právo si vybrať. Ak ostane opierka voľná, môžete ju využiť. Zdroj: The Washington Post

Vtip: Ulicami Bratislavy kráča ľudožrút, obhrýza ruku nejakého človeka a kosti hádže na trávnik. Všimne si to policajt, pribehne k nemu a prísne vraví:- To nesmiete! Naše zákony zakazujú vyhadzovať smeti na mestský trávnik! Victor Hugo: „Život je čakanie na to, kedy sa naše sny premenia na skutočnosť!“

7

eko okienko Sysľom sa darí

Rôzne veľkosti a štýly kvetináčov pre Váš dom i záhradu

Obnovenej populácii sysľov pasienkových sa v dvoch lokalitách v Slovenskom krase, v Gemerskej Hôrke a na Hrhove, darí. Zimu prežilo približne 330 jedincov, čo je pri ich vysokej úmrtnosti počas hibernácie považované za veľký úspech. Informovala o tom organizácia Ochrana dravcov na Slovensku. Sysle sa rozširujú na plochy, ktoré boli v rámci projektu LIFE Energia vyčistené od náletov kríkov a stromov. V pôvodnej kolónii im je už totiž tesno. Syseľ patril v minulosti medzi bežné živočíchy a bol významnou zložkou potravy dravcov – napríklad sokola rároha alebo orla kráľovského. „V Gemerskej Hôrke a na Hrhove spali koncom septembra všetky sysle – bolo ich tu takmer 400. Prvé sysle sa uložili na spánok už v auguste – najprv oddychujú samice, ktoré mali v lete mláďatá. Neskôr sa pridajú i samce a ako posledné sa uložia do nôr mláďatá,“ informoval Ervín Hapl z Ochrany dravcov na Slovensku. Sysle sa podľa neho zobudili 11. marca, ale vzhľadom k veľmi studenému počasiu mnohé opäť zaliezli do nôr. Budili sa až do 10. apríla. V Gemerskej Hôrke bola podľa ochranárov v čase začatia projektu populácia na pokraji vyhynutia (16 jedincov v roku 2015) a s najväčšou pravdepodobnosťou by bez pomoci človeka v nasledujúcich dvoch – troch rokoch vyhynula. „Minulý týždeň sme tu pozorovali 80 jedincov. Na druhom mieste, v Hrhove, bolo v roku 2015 len 75 jedincov, na jeseň 2017 - 300 jedincov a teraz, na jar 2018, ich je tu 250,“ doplnil Hapl. Sysle zimujú 150 až 210 dní, počas tohto obdobia môže až polovica z nich prirodzene uhynúť. Podľa nedávneho výskumu sa syseľ pasienkový dožíva priemerne iba 15 mesiacov, maximálne päť rokov. „Môžeme tak skonštatovať, že aj napriek dlhej zime pozorujeme teraz najlepší jarný stav po rokoch. Týka sa to i  ďalších lokalít na Slovensku. Pripisujeme to aj prikrmovaniu pred spánkom. Teplé jarné počasie im tiež prospelo, môžu sa dobre vypásť a my im rovnako pomôžeme aj jarným doplnením potravy – slnečnicou, jablkami a podobne,“ dodal zoológ a ochranár. Dobre vykŕmená syslia samička môže mať až desať mláďat. red

LETNIČKKYY Široký výber letničiek, hnojív a substrátov A TRVOANLUKE! UŽ V P

Všetko pre dokonalú závlahu záhradky

d Cena už o s k / € 0,65

Rôzne druhy byliniek Postreky na plesne

Drobné ovocie - jahody, maliny, čučoriedky, kiwi, rakytník, vinič, egreše, ríbezle a iné

Planty rôzneho druhu: paradajky, papriky, kaleráb, pór, karfiol, cukina, šalátové uhorky, celer a iné...

Malacky, Pezinská cesta (medzi TESCOm a autosalónom Hílek - vchod z Pezinskej ul.) tel. č.: 034/772 39 97 • www.spuchlak.sk • pon – pia: 8.00 – 18.00 h, so: 8.00 – 12.00 h

MAzel 18-20 STRANA - 7

15-0058

Postreky proti komárom a repelentné sviece


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

PIESTANSKO MALACKO NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 24 250 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Bernolákova 1/A Malacky 034 / 772 66 23 malacko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

MVO

Žiadajú rodinnú politiku

vnímajúc ohlásený vládny „sociálny balíček“, žiadajú od Vlády SR, aby začala neodkladne realizovať pro-rodinné opatrenia. Zástupcovia mimovládnych Vyjadrujú spoluzodpovednosť za dlhodobo negatívny organizácií, ktorým záleží stav, ktorý sa prejavuje aj nedostatkom pracovných síl, na rodine ako najlepšom zatváraním škôl, rozpadom zdravotníckej a sociálnej siepriestore nielen pre prijatie te zapríčinenej nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, a výchovu detí, ale aj pre krízou rodín. Tieto negatívne javy sú prejavom negatívnej matku a otca, uvedomu- demografickej situácie. Rodinná politika je nadrezortná a júc si kriticky negatívnu tvoria ju opatrenia všetkých rezortov spoločnosti, ktoré demografickú situáciu SR1, podporujú v rodinách stabilitu, súdržnosť a prijímanie detí.

Rodinná politika nie je sociálnou politikou, ktorá rieši už vzniknuté problémy. Rodina nie je sociálny pacient, rodinná politika sociálnym problémom predchádza. Rodinu často ohrozuje chudoba, nedostatok pracovných príležitostí, odchádzanie rodičov za prácou, prekážky v prístupe k bývaniu mladých rodín, ale aj neprajná spoločenská atmosféra. Prieskumy OECD2, hovoria, že ľudia považujú za ideálny počet detí v rodine 2.2 (muži) až 2.3 (ženy), no reálne majú v priemere o 1 dieťa menej. K dôvodom patria aj hodnotové zmeny či strach z finančnej situácie v budúcnosti. red

Inzercia:

VŠETKY VEĽKOSTI = 1 CENA

Ing. Igor Abel 0905 387 063 Vladislav Abel 0905 859 679 Vladislava Ufrlová 0908 979 469

Distribúcia: (25.500 domácností/firiem) Každý týždeň: v Malackách, Stupave a v obciach okresu: Závod, Studienka, Malé Leváre, Veľké Leváre, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Rohožník, Gajary, Sološnica, Kostolište, Kuchyňa, Suchohrad, Jakubov, Láb, Záhorská Ves, Plavecký Štvrtok, Pernek, Jablonové, Lozorno, Marianka, Borinka, Zohor a Vysoká pri Morave Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 26.750 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

PRACOVNÁ MÓDA www.ardonsk.sk

AKCIA v KASTA PLUS s.r.o.

PEZINSKÁ 11, MALACKY • 034/779 34 79, 0903 74 22 22 PONDELOK - PIATOK 7.30 - 17.00, SOBOTA 9.00 - 12.00

AKCIA PLATÍ DO 31. 5. 2018

MAzel 18-20 STRANA - 8

15-0002

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

Malacko 18-20  

Malacko 18-20

Malacko 18-20  

Malacko 18-20

Advertisement