Page 1

HRADEC í c i v a r o M nad

Neprrod o ejn ná p ří ř lo loha

Klenot Opavska nad řekou Moravicí

Foto: Roman Konečný

H

radec nad Moravicí je právem považován za klenot Opavska či perlu Slezska. Však kde jinde najdete v okruhu pár kilometrů půvabné městečko, nádherný zámek lákající turisty, svatebčany či filmaře, nádhernou krajinu či údolí řeky Moravice, které vyhledávají milovníci přírody i sportu a které patří mezi nejkrásnější v republice. Je to místo, které má úžasnou historii. Vždyť už jen kvůli svému umístění patří mezi nejstarší osídlení u nás. Malebná příroda činí město přitažlivým v každé roční době. Členitý terén, hluboké lesy, překrásné údolí, hustá síť značených turistických stezek a cyklotrasy skýtají výhod-

né podmínky pro pěší turistiku, cykloturistiku, rybaření. Nejatraktivnějším místem našeho města je zámek, bývalý knížecí hrad Přemyslovců. Do jeho historie se nejvíce zapsal rod Lichnovských. Má bohaté sbírky a prohlídkový okruh doplňuje hodnotná galerie. Hradec však není jenom zámek. Za zhlédnutí stojí mimo jiné kostel sv. Petra a Pavla ze 16. století, křížová cesta Slezská Kalvárie, unikátní soubor pozůstatků zemních opevnění, tzv. „šancí“ ze slezských válek, které daly jméno i nejnovější turistické zajímavosti města, rozhledně Šance, která stojí v nadmořské výšce 522 m a z jejího ochozu je nádherný výhled v na Opavsko, Jeseníky a Beskydy. Besk Opomenout bychom

neměli ani papírenský náhon, dlouhý 3,5 km, který vede třemi svahovými tunely a dvěma akvadukty. V Hradci je městská galerie a muzeum, divadelní a koncertní sál, kino, knihovna pověřená regionální funkcí a informační centrum. Působí zde Matice slezská, místní organizace Hradec nad Moravicí. Živou tradicí jsou hasičské akce, lidové zvyky, poutě a jarmarky. Návštěvník města má možnost se ubytovat v řadě ubytovacích zařízení dobré úrovně všech typů ubytování od hotelů přes autokemp po turistické ubytovny, nachází se zde řada restaurací a provozoven rychlého občerstvení. Ke sportovnímu vyžití Hradec nabízí koupaliště, přírodní koupaliště, tenisové a volejbalové kurty, krytý ba-

zén, víceúčelovou halu a hřiště pro kopanou. Můžete usednout do koňského sedla, každoročně se zde konají oblíbené sjezdy řeky Moravice. Hradec se zviditelňuje řadou společensko-kulturních aktivit, jako jsou např. Otevírání jara a turistické sezóny, Hradecká pouť, v posledních letech pořádaná ve spolupráci s Radiem Čas, a další. Všem těmto akcím dominuje mezinárodní hudební soutěž mladých interpretů Beethovenův Hradec. Její první ročník se konal v roce 1962 a v posledních letech se stala mezinárodní tribunou mladých hudebníků. Studenti středních a vysokých uměleckých škol měří v průběhu druhého červnového týdne své síly před mezinárodní poro-

tou střídavě v oborech klavír, housle, viola, violoncello, smyčcové kvarteto a klavírní trio. Nedílnou součástí soutěžního maratonu bývají další koncerty, výstavy či divadelní představení pro širokou veřejnost. Město tvoří osm městských částí: Hradec nad Moravicí, Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Filipovice, Jakubčovice, Kajlovec a Žimrovice. Zde na ploše 44 km2 žije celkem 5 450 obyvatel. Během bohaté historie Hradec navštívila řada významných osobností, další se zde nastěhovaly. V poslední době jmenujme například majitele Kofoly Jannise Samarase či Brana Pavla Juříčka. A vy dnes třeba zjistíte, že návštěva tohoto malebného koutu stojí za to.

Žít jinde než v Hradci bych nechtěl, říká starosta Karel Hanák

P

říští rok to bude 10 let, kdy se Karel Hanák dostal do čela Hradce nad Moravicí. Nejdříve jako místostarosta, od loňského roku pak i jako starosta. Jaké to je vést toto půvabné městečko? Jaké má jeho starosta radosti či starosti? Který kout Hradce má nejradši? A co na to vše říká jeho rodina? To a mnoho dalšího prozrazuje Karel Hanák v následujícím rozhovoru. „ Jak vás vůbec napadlo stát se starostou? Kde se vzala ta myšlenka?

Nikdy jsem si nemyslel, že budu starostou. U mne se však potvrdilo rčení „Nikdy neříkej nikdy“. Před devíti lety jsem byl osloven, zda bych nechtěl být uveden na kandidátce nezávislých. Souhlasil jsem a následně získané hlasy mi umožnily stát se na dvě volební období místostarostou. K rozhodnutí ucházet se o funkci starosty v tomto volebním období pak už bylo celkem blízko. Vypadá to celkem snadně, ale bylo za tím hodně vyjednávání a po zveřejnění počtu získaných míst v novém zastupitelstvu i vytvoření většinové koalice.

„ Jaké byly počátky starostování? A jaké jsou dneš-

ky? Změnilo se něco?

Hodně jsem o tom věděl, ale to pravé poznání přijde, až práci začnete plně vykonávat. Chápu funkci starosty jako službu občanům na jedné straně a jako manažerskou funkci na straně druhé. I když jsem se měl určité zkušenosti již z předchozího zaměstnání, skloubit tyto požadavky ve veřejné správě není vždy jednoduché. Počátek byl přece jen složitější než v předchozích volebních období. Mimo běžné agendy musím ještě zabezpečovat největší investiční akci v dějinách města – výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod. „ V Hradci nad Moravicí se pořád něco děje, jak se vám to povedlo?

To není jen moje zásluha,

bez rozumné spolupráce většiny členů zastupitelstva by to nešlo. Jsem rád, že se u nás dokážeme v důležitých věcech v chodu města dohodnout napříč politickým spektrem, a věřím, že tomu bude i nadále.

„ Co na vaše starostování říká rodina?

Rodina si zvykla, že nejsem občas pánem svého času a musí se tomu přizpůsobit. Já mám v ní ale naštěstí velkou oporu, která mi se starostováním velmi pomáhá, a já jim za to děkuji. „ Co se vám jako starostovi nepovedlo? Co nedopadlo tak, jak byste si představoval?

Ke každému záměru je nutné přistupovat s tím, že k jeho uskutečnění je potřeba větši-

ny zastupitelů. Musím proto počítat s tím, že původní cíl je často podroben kompromisům. Zpočátku mi to vadilo, ale nyní si myslím, že to v samosprávě ani jinak nejde.

vodárny u Benkovic, ale rozhodně to není všechno.

„ Bylo vaše dětství spjato s Hradcem?

Ano, jsem Hradečákem od narození a bylo období v mém životě, kdy jsem si ani nedovedl představit, že bych žil někde jinde než v Hradci.

„ Co se naopak povedlo? Z čeho máte radost?

„ Čím jste chtěl být, když jste byl malý?

Byly to především investice, které se podařilo uskutečnit díky velmi dobré spolupráce s předchozím starostou. A myslím, že toho nebylo málo, například výstavba rozhledny, přístavba sportovní haly, získání dotace na nové hasičské auto, vybudování městské naučné stezky, restaurování reliéfů kapliček hradecké Kalvárie atd. Radost jsem měl i s vydáním několika publikací věnovaných historii Hradce a obcí v městských částech, učebnice pro děti “Perla Slezska“, vydáním slovníku s naším nářečím „Po našemu“ a uskutečněním konference ve spolupráci se Slezskou univerzitou věnované historii Hradce.

Prý jsem chtěl být vojákem. Paradoxem je, že když jsem sloužil na vojně, tak jsem ten vojenský dril nesnášel. Později jsem chtěl být cestovatelem, poznávat daleké země a psát o nich.

„ Která místa, akce máte v Hradci obzvláště rád?

Těch míst je pochopitelně více. Mám rád řeku Moravici pod Žimrovským splavem, Mariánské louky, podvečerní výhledy na Jeseníky u rozhledny v Jakubčovicích anebo výhled na hradecký zámek z

„ Čím byste teď pravděpodobně byl, co byste dělal, kdybyste nestarostoval?

To opravdu nevím, asi bych navázal na své dosavadní zkušenosti. Pracoval jsem v různých oborech a funkcích, nejdříve jako technik ve strojírenském závodě, dále jako úředník v pojišťovně, přivydělával jsem si jako závozník a jako obsluha benzínové pumpy. Byl jsem vedoucím, ředitelem, členem představenstva v akciové společnosti a externě jsem učil na univerzitě. Asi bych byl něčím, co by mě mohlo uživit. „ Jak si představujete Hradec za 10 let?

Tak to vím přesně. Hradec bude tiché městečko bez tranzitní přepravy a bude pro klid, pohodu a pro perfektní služby

vyhledáván návštěvníky z širého okolí. Všechny veřejné cesty a chodníky budou opravené. Opraven bude nejen náš Národní dům, ale i všechny veřejné budovy a školy. Každá městská část bude mít veřejná sportoviště a vše bude sloužit potřebám občanům města. …. Ještě mám pokračovat? Karel Hanák

N

arodil se 23. července 1954. Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Opavě. Poté absolvoval Ekonomickou fakultu VŠB a následně postgraduální studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1973 pracoval jako technik v Braneckých železárnách, o dva roky později pak nastoupil do České pojišťovny, nejprve jako likvidátor pojistných událostí, poté jako vedoucí obchodního oddělení, ředitel pobočky a následně jako obchodní ředitel. Od roku 2000 do roku 2001 působil jako vedoucí kanceláře obchodního zastoupení ČSOB pojišťovny. V roce 2002 byl zvolen místostarostou, v roce 2010 se stal starostou. Externě vyučoval na Slezské univerzitě v Opavě mikro a makroekonomii, v současné době učí regionální rozvoj. Ve svém volném čase provozuje rekreačně sport, hlavně cykloturistiku, a rád cestuje.


18

HRADEC NAD MORAVICÍ

úterý 6. prosince 2011

SMURFIT KAPPA v České republice S

kupina Smurfit Kappa v ČR je součástí nadnárodní společnosti Smurfit Kappa Group se sídlem v Irsku, jednoho z největších evropských výrobců papíru a obalů na bázi papíru. Svou stoletou tradicí a zkušenostmi je evropským i světovým lídrem v oblasti výroby papíru a obalů z vlnité a kašírované lepenky. Jsme společnost, která svým zákazníkům nabízí flexibilitu a rychlost, kvalitu a spolehlivost výrobků a slu-

žeb. V České republice operujeme v 5 závodech na výrobu archů z vlnité lepenky a obalů (Brno, Olomouc, Žimrovice, Žebrák, nová pobočka Kolín) a 1 papírně v Žimrovicích.

LOKALITA ŽIMROVICE

S cílem zvyšování produktivity, snižování nákladů a udržení technologického standardu neustále investujeme ve Smurfit Kappa do strojního vybavení. Naše filozofie prodeje vychází z myšlenky nabídnout zákazníkovi obal, jaký potřebuje. To znamená splnit především jeho představy o funkčnosti, designu, ekologičnosti a ceně.

OBAL ROKU 2011 – INVISIBLE (NEVIDITELNÝ)

V

letošní české národní soutěži OBAL ROKU 2011 jsme získali ocenění za exponát „Spojovací vložka“- Invisiblelock. Soutěž je určena pro jakákoliv obalová řešení v různých kategoriích a samotným cílem je vyzdvihnout a propagovat nejlepší myšlenky a technologie v oblasti balení, které se na českém i zahraničním trhu objevují. Dvoudílný skládaný obal byl vytvořen pro zákazníka SEMIX Pluso, spol. s r.o.

Dittrich

Dokoupil

V

malebné vesnici Žimrovice se nachází 2 závody skupiny SK, a to papírna Smurfit Kappa Morava Paper a druhý závod kartonáž Smurfit Kappa Žimrovice. „V závodě Žimrovice se vlnitá lepenka zpracovává do konečné podoby obalů. Pokud máme být konkrétnější, jedná

se o obaly z vlnité lepenky, klopové krabice, tvarové výseky lepené a nelepené, výrobky potištěné 1–4 flexotiskovými barvami,“ prozrazuje ředitel závodu kartonáž Ing. Petr Dokoupil. „V závodě Morava Paper zpracováváme sběrový papír, ze kterého vyrábíme papír

určený k výrobě vlnité lepenky. Nespornou výhodou naší technologie je skutečnost, že svou činností zajišťujeme využití druhotné suroviny, a přispíváme tak i k šetrnému hospodaření s lesy a využívání dřevního vlákna,“ sdělil ředitel závodu papírna Miloslav Dittrich.

DEN STROMU (16.-20. října 2011)

V

letošním roce proběhla také v Opavě akce s názvem „Den stromů“. Letošek je vyhlášen Mezinárodním rokem lesů a 20. říjen je pro změnu v České republice uznáván jako Mezinárodní den stromu. Cílem akcí uskutečněných pod touto hlavičkou je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Smyslem Dne stromů je upozornit na důležitost a význam stromů pro lidi. Rok 2011 byl navíc vyhlášen Organizací spojených národů (OSN) jako Mezinárodní rok lesů s cílem připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Hlavní oslava se uskutečnila v neděli 16. října v Opavě. Návštěvníci si mohli v místních sadech a parcích vyzkoušet výrobu ručního papíru, kr-

120 let PAPÍREN V ŽIMROVICÍCH

H

istorie závodu – papíren Žimrovice sahá až k roku 1868 a váže se k rodině Weisshuhnů, jíž patřily pily, statky a bohaté lesy v širokém okolí řeky Moravice, v Medlicích a v Janských Lázních. V roce 1886 při rekonstrukci vodního náhonu pro továrničku na výrobu lepenky v Anenském údolí u Vítkova přišel Karel WEISSHUHN poprvé do styku s výrobou papíru a rozhodl se na dolním toku řeky Moravice postavit vlastní továrnu na výrobu papíru. Chtěl tak využít velkou

mítka pro ptáky nebo tužky z větviček. Dne 19. října se zájemci účastnili exkurze papírny a kartonážky v závodě Smurfit Kappa Žimrovice. Kromě exkurze pro veřejnost jsme se jako hlavní partner akce podíleli na realizaci hlavního programu v centru Opavy. Dětem jsme věnovali domino z vlnité lepenky a naše nepřehlédnutelné posezení (opět z vlnité lepenky) sloužilo návštěvníkům akce k odpočinku v místním parku.

Rodina K. Weisshuhna

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

P

řísně dbáme na to, aby naše činnost co možná nejméně zatěžovala životní prostředí a zároveň cílenou podporou přispívala k rozvoji místní komunity a regionu. Spolupráce mezi společností Smurfit Kappa a školami (ať už mateřskými, základními či středními) má svoji dlouholetou tradici. Firma mnohokrát poskytla školám materiál, ať už papír, kvalitní mikrovlnu či jiné druhy vlnitých lepenek, a nutno podotknout, že děti jej vysoce ocenily. Smurfit Kappa připravuje žákům a studentům každoročně exkurze ve svých výrobních závodech a také celou řadu dárků z vlnité lepenky (puzzle, hrady či tangramy). Věříme, že zalíbení v tomto materiálu v nich zůstane i do budoucna.

Historické foto závodu v Žimrovicích

vodní sílu, a proto továrnu na papír postavit v Žimrovicích. Schválení a úřední povolení bylo vydáno 24. 7. 1890 pro továrnu na papír. To vedlo k zahájení stavby vodního náhonu a papírny. Dne 29. srpna 1891 byl vyroben první papír na papírenském stroji dodaném firmou Hemmer z Horních Rakous. Měl 210 cm pracovní šíře a kapacita byla stanovena na 8 t papíru za 24 hodin. Dne 29. srpna 2011 jsme si společně s našimi zaměstnanci připomněli 120. výročí našeho závodu.


HRADEC NAD MORAVICÍ

úterý 6. prosince 2011

19

BRANO a.s. za rok oslaví 150. výročí B

RANO a.s. si v příštím roce připomíná své 150. výročí. Jen málo společností navazuje na tak bohatou historii. Život této organizace je zároveň spojen s několika pokoleními rodin, jejichž příslušníci v ní pracovali nebo pracují. A jaké jsou nejvýznamnější mezníky za celou dobu existence? Již v roce 1862 byla v Hradci nad Moravicí založena továrna na výrobu drobného železářského zboží. K zakladatelům firmy patřili Karel Dorazil z Opavy, Franz Kolasiewicz z Opavy, Rudolf Seibert z Frýdlantu nad Ostravicí a Leopold Eduard Czech z Velkých Heraltic. Začíná se psát historie dnešní akciové společnosti BRANO. O pět let později změnila továrna svůj statut na veřejnou obchodní společnost a jejím majitelem byla firma Historické výrobní budovy

C.R.O. Schüller a spol. Opava. Rok 1927 znamenal pro Hradec nad Moravicí začátek hromadné výroby různých typů zámků, hydraulických dveřních zavíračů a řehtačkových zvedáků. Hned po II. světové válce je společnost znárodněna a vzniká národní podnik Branecké železárny. Výrobní program je rozšířen o autozámky a ruční kladkostroje. V 80. letech 20. století pak vzniká BRANO – Branecké železárny a strojírny. Na základě privatizačního projektu byla roku 1992 založena společnost BRANO a.s. se sídlem v Hradci nad Moravicí. Jak všichni víme, je dnes BRANO a.s. z převážné části orientováno na automobilový průmysl. Výrobní program tvoří zámky dveří, zámky a háky kapoty, opěrky, pedálová ústrojí, páky ruční brzdy, tlumiče, houkačky a další komponenty pro osobní, užitkové a nákladní vozy a autobusy. K zákazníkům BRANO a.s. patří vedle Škody Auto i takové automobilky, jako jsou General Motors, Suzuki, BMW, Toyota, Volvo, Ford, Volkswagen nebo PSA (Peugeot/Citröen). Například tlumiče, houkačky a topení z BRANO a.s. jsou pravidelně nedílnou součástí kamionů Tomáše Tomečka pro Rallye Dakar a Africa Eco Race. Firma stále vyrábí i známé zavírače dveří a zvedací zařízení. Slogan BRANO ZAVÍRÁ SAMO vstoupil do mysli lidí tak hluboce, že se dostal i do písničkového textu. Miroslav Pospíšil

Sauna BRANO se opět otevírá návštěvníkům P

o rozsáhlé rekonstrukci se ve čtvrtek 1. prosince návštěvníkům opět otevřely dveře tolik oblíbené Sauny BRANO v Hradci nad Moravicí. Služby tohoto zařízení nyní zabezpečuje BS – STUDIO. „Pro naše klienty máme připraveny jak klasické procedury, tak řadu novinek, které zde až dosud chyběly,“ uvádí provozovatelka Sauny BRANO Lenka Juříčková. Nejen zaměstnanci BRANO a.s., ale rovněž široká veřejnost tak má k dispozici finskou saunu, parní lázeň, Kneippův chodník, masáže, kosmetiku či kryolipolýzu. Kneippův chodník je vodoléčebná procedura, která zahrnuje střídavou chůzi v teplé a studené vodě. Dochází ke zlepšení krevního oběhu a prokrvení nohou. Kryolipolýza je neinvazivní liposukce mražením tukových buněk. Trvalý výsledek zaručuje redukci tuku minimálně o pětadvacet procent. „Lidé jistě ocení nový bazén, prostor pro parní lázeň či letní terasu. V plánu je rovněž vybudování dětského hřiště,“ pokračuje Lenka Juříčková. Stavebními úpravami se rozšířily šatny, a zvýšila se tak celková kapacita zařízení. Pochopitelně, že oblíbená restaurační část nemůže chybět. „Zaměstnanci BRANO a.s. budou stejně jako v minulosti cenově zvýhodněni. Ostatní návštěvníci mohou využít pernamentek. Otevírací dobu chceme přizpůsobit i pro rodiče s dětmi,“ podotýká Lenka Juříčková.

Letecký pohled na areál firmy v Hradci nad Moravicí.

Foto: Aleš Poštulka

Jsme na tom lépe než před rokem, říká předseda představenstva Pavel Juříček  Jaký byl pro BRANO rok 2011? Hospodářské výsledky nejsou na úrovni, jaké jsme očekávali, ale jsou lepší ve srovnání s rokem minulým. Loni jsme v BRANO a.s. udělali zhruba 3 miliardy obratu a 50 miliónů zisku, tentokrát to bude asi 3 miliardy 300 miliónů a zisk někde mezi 70 a 80 milióny.  Co dceřiné společnosti v zahraničí? BRANO BEL bude teď rozbíhat sériovou výrobu. Konkrétně v lednu. Nákladová situace v JAR se změnila, takže se jedná o změně cen s VW, a to samozřejmě není jednoduché. Byli jsme v JAR na služební cestě, kdy jsme si ověřili jednotlivé díly, všechny naše linky, zda jsou v pořádku, a že vyrábět jsme schopni okamžitě ve chvíli, kdy dostaneme uvolnění. Jde o pedály pro VW Polo (v roce 2012 by se mělo v JAR vyrábět 120 tisíc aut). Objeli jsme rovněž všechny automobilky v JAR. Jde vždy o malé objemy zakázek. V Číně jsme zase již teď nominováni na pět nových

projektů. Další dva projekty jsou před nominací a s vysokou pravděpodobností je také získáme. Proto je velmi důležité rozběhnout sériovou výrobu, veškeré linky, převézt všechna montážní pracoviště a pak krok za krokem najít lokalizaci všech ostatních dílů. Nebude to jednoduché a budeme k tomu potřebovat zázemí našich zaměstnanců, kteří se zúčastní této „čínské expedice“. Já tam koncem ledna musím zase jet, protože máme rozjednanou další řadu zakázek. S výhledem zmíněných projektů bychom v roce 2014 měli v Číně dělat 150 miliónů korun obratu. Co se týká spolupráce s VW v Rusku v Nižném Novgorodě (bude se vyrábět 120 tisíc vozů Yeti, Jetta, Octavia), tak VW má velký zájem na tom, abychom tomu pomohli. Pro nás je velmi důležité projít auditem, který se tady v Evropě musí dosáhnout, a to tak, aby BRANO mělo postavení strategického dodavatele pro VW. Nemohu za-

pomenout ani na OTSUKA li velkéBRANO, kde dosáhli ošli auho úspěchu, když prošli ditem automobilkyy Nissan. S tím souvisí nové projekty pedálů a páky san a ruční brzdy pro Nissan Suzuki s náběhem v roce 2013. V roce 2012 bude ude mít firma 150. výročí. ročí. Jak vnímáte toto jubileum?

Samozřejmě, že nějaké ké oslavy budou. Chtěli bychom například po-zvat naše zákazníkyy a dodavatele a udělat nějaké setkání. Nikdo z nás nemá šanci se dožít 150 let, takže je to výjimečná událost. Jsme asi takk druhá či třetí nejstarší firma, která přežila, žije a funguje dál, a to také díky našim zaměstnancům. Rád bych jim proto za to poděkoval. Text a foto: Miroslav Pospíšil

Juříček

Horský hotel BRANS se otevřel hostům BRANO V KOSTCE Historie 1862 – v Hradci n. M. založena továrna na výrobu drobného železářského zboží 1927 – začala výroba zámků, dveřních zavíračů a řehtačkových zvedáků 1950 – začíná výroba autozámků 1992 – vznik BRANO a.s.

Slogan BRANO GROUP zámky, zvedáky a autodíly pro všechny světadíly. Výrobní program: komponenty pro automobilový průmysl, zvedací zařízení, zavírače dveří

Lokalizace Hradec n. M., Litovel, Olomouc, Zubří, Jablonec n. N., Jilemnice, Rakovník, Nový Bor, Uničov. Slovensko – obchodní centrum v Bratislavě. Rusko – pobočka u Nižného Novgorodu, Německo a USA – kanceláře, Čína a JAR.

Největší zákazníci VW, Škoda Auto, Suzuki, Honda, Volvo, Saab, Ford, GM, Opel, Peugeot, Renault, Nissan

bu, a to nejen zvenčí, ale především zevnitř. Oficiálně byl BRANS otevřen v pátek 25. listopadu. Rekonstrukci provedla firma IMOS Brno a.s. – závod Ostrava. Horský hotel získal tříhvězdičkové parametry, k dispozici má sedmašedesát lůžek a devatenáct lů přistýlek (jedná se o dvo dvou až čtyřlůžkové pokoje a apartmány). Samozřejmostí je S rovněž prostorná prostorn jídelna, konferenční m místnost, lyžárna, restaurace a pivní r lázně se saunou a vířivkami. V každém pokoji hosté mají televizní přijímač, sociální zařízení se sprchovým koutem. „V prosinci zde bude zkušební proHorský hotel BRANS prošel rozsáhlou rekonstrukcí. voz a zhruba

Horský hotel BRANS v Malé Morávce je kompletně připraven na zimní sezónu 2011 – 2012. Rozsáhlá rekonstrukce, která začala 1. dubna tohoto roku, dala hotelu v malebném prostředí jesenických hor naprosto jinou podo-

od Vánoc je hotel k dispozici veřejnosti. Šlo nám především o kvalitu a tu zde lidé v každém případě najdou,“ uvedl předseda ZO OS KOVO BRANO Břetislav Witwer. „Původní rozpočet na rekonstrukci byl ve výši čtyřiceti dvou miliónů korun, vzhledem ke změnám, které jsme zařadili později, se částka dostala na čtyřicet čtyři a půl miliónu. Z toho zhruba dvacet čtyři miliónů korun činila dotace na podporu cestovního ruchu Moravskoslezského kraje,“ doplnil provozovatel hotelu Bohumil Stallmach. Zaměstnanci BRANO a.s. a nejen oni mají příležitost zavítat do Jeseníků a v hotelu BRANS najít vše pro svůj příjemný pobyt.


22 20

úterý 6. prosince 2011

HRADEC NAD MORAVICÍ

Lichnovští zvali do Hradce elitu Evropy Pobývali tu Beethoven, Paganini či Mánes

N

a vysoké a strmé ostrožně je doloženo již pravěké osídlení z doby 3000 až 2700 př. n. l. spojené s lidem kultury nálevkovitých pohárů. V letech 800 až 600 př. n. l. se zde nacházelo opevněné sídliště lidu popelnicových polí. V 8. stol. n. l. se tu usídlili Slované, kteří zde na ochranu důležité komunikace zbudovali hradisko. Některé historické prameny uvádějí, že se v Hradci nebo jeho blízkém okolí v r. 965 setkalo svatební poselstvo polského knížete Měška s Doubravkou, dcerou českého knížete Boleslava I. První historická zpráva o existenci pevného hradiska s vojenskou posádkou českého knížete pochází z roku 1060, kdy bylo pod jeho hradbami poraženo vojsko polského krále Boleslava II. Smělého. Rozsáhlé hradisko se postupně přeměnilo na románsko-gotický hrad Přemyslovců, který ve 13. stol. poskytl útočiště královně Kunhutě, vdově po českém králi Přemyslu Otakaru II., a byl svědkem jejího legendárního romantického vztahu se Závišem z Falkenštejna. V podhradí vznikla trhová osada (první písemná zmínka o ní se datuje k roku 1078), které udělil v roce 1481 městská práva a znak kníže Viktorin z Poděbrad. K městu bývala jako předměstí počítána od roku 1446 ves Podolí, rozkládající se na úpatí kopce. Hradci se nevyhnuly husitské války. Husité pod vedením Prokopa Ho-

lého se zde objevili v roce 1428, ale na hrad Hradec nezaútočili. Syn opavského vévody Václav II. se s nimi dohodl, a tak oddíly kališnického vojska odtáhly dále do Slezska. V roce 1431 ohrozili husité Hradec podruhé, ten se ale ubránil a husité jej nikdy nedobyli. Falešné mince i proces s čarodějnicemi Po roce 1528 dávali Hradec čeští panovníci do zástavy různým šlechticům. V roce 1584 prodal císař Rudolf II. zdejší panství Kašparovi, svobodnému pánu Pruskovskému z Pruskova, který započal se zásadní přestavbou dosavadního gotického hradu na pohodlný zámek. Za jeho vlastnictví se panství ustálilo ve své rozloze. Za následující třicetileté války přecházel Hradec střídavě do rukou císařských a protestantských vojsk. Za dánského vpádu v letech 1626-1627 se zde razily falešné mince. Za třicetileté války Hradec velmi utrpěl a jeho význam poklesl, stal se opět vesnicí. Městská práva byla Hradci obnovena až v roce 1702, téhož roku se ze správního hlediska oddělilo Podolí. Na začátku 18. stol. byl Hradec svědkem krvavého čarodějnického procesu. V roce 1733 prodal Erdman Pruskovský hradecké panství Wolfangu Konradovi z Neffzernu. Za Neffzernů prožíval Hradec roky tzv. slezských válek mezi habsburskou monar-

chií a Pruskem. Význam hradecké obranné linie dosvědčuje návštěva císaře Josefa II., kterého doprovázel proslulý rakouský generál Laudon. Lichnovští se přátelili se světovou elitou Do historie zámku se nejvíce zapsal rod knížat Lichnovských, který hradecké panství zakoupil v roce 1778 a setrval zde až do prvních měsíců roku 1945. Zničující požár v roce 1796 se stal podnětem k základní empírové přestavbě, při které byl zrušen i celý opevňovací systém a zámek získal novou podobu, dnes označovanou jako Bílý zámek. V držení hradeckého panství se vystřídalo osm knížat a hrabat Lichnovských v šesti generacích. To ovlivnilo společensko-reprezentační postavení hradeckého zámku i spektrum a úroveň jeho sbírek. Vedle panovníků, hodnostářů evropských dvorů, politických a společenských celebrit, vědců a historiků umění hostil zdejší zámek také mnohé veličiny kulturního světa. Na počátku 19. století sem zavítali géniové hudby Ludwig van Beethoven, Nicolo Paganini a Ferenc Liszt. Byl zde i malíř Josef Mánes. Lichnovští udržovali přátelské vztahy s Wolfgangem Amadeem Mozartem a vědcem Alexandrem von Humboldtem. Na přelomu 19. a 20. století vystřídal „hudební Hradec“ „Hradec literární“. Hostem zde byla Cosima Wag-

nerová, žena Richarda Wagnera a dcera Ference Liszta, přijel sem dramatik a prozaik Gerhard Hauptmann, spisovatel a libretista Hugo von Hoffmannstahl, pacifista, esejista, dramatik a literární kritik Karl Kraus. Čilé písemné styky vedl rod Lichnovských s Reinerem Maria Rilkem, Markem Twainem, Pablem Picassem či Oskarem Kokoschkou. Ke konci 19. století siluetu zámku doplnily novogotické stavby tzv. Červeného zámku a Bílé věže. Lichnovští přinesli do Hradce hospodářskou prosperitu. Zavedli zde chov ovcí, kterým dali práci tolika soukeníkům, že zde v roce 1780 vznikl soukenický cech. Panské zahrady na severním svahu mezi Hradcem a Podolím se na začátku 19. stol. zastavěly, a vznikla tak osada zvaná Ziegenburg – Kozí Hradec, dlouhá desetiletí samostatná. Hradec v 19. a 20. století 19. století bylo ve znamení rozvoje průmyslu. Na levém břehu řeky byla postavena přádelna, která později byla přestavěna na pilu, jež funguje dosud. Původní textilní manufakturu mezi Podolím a Brankou nahradily Branecké železárny. V podzámčí stály knížecí pivovar, několik mlýnů a panská pila. Další továrnu založil Carl Weisshuhn v nedalekých Žimrovicích – papírnu s více než 3 km dlouhým vodním ná-

Ludwig van Beethoven

honem. V roce 1905 přijel do Hradce poprvé vlak. Ke konci 19. stol. a začátkem 20. stol. docházelo ke konfliktům mezi místními obyvateli české a německé národnosti. Němci sice byli v menšině, ale ovládali obecní zastupitelstva Hradce i Podolí, měli v okolí silné hospodářské zázemí, ve škole byl na děti vyvíjen germanizační tlak. Češi se sdružovali v různých spolcích, například v Hospodářském spolku nebo v odboru Matice opavské (dnes odbor Matice slezské). Národnostní napětí vyvrcholilo krvavými střety 22. 7. 1906 při cvičení opavských sokolů na Podolí, smutným výsledkem byla více než stovka raněných

z obou táborů. Na místě cvičení si Češi zbudovali a v srpnu 1909 otevřeli Národní dům. V současné době je v něm umístěna knihovna a kino. Hradec pravidelně navštěvoval básník Petr Bezruč a věnoval mu své básně. Na počátku roku 1945 prošel městem „pochod smrti“ zbídačených sovětských válečných zajatců. Hradec byl osvobozen koncem dubna 1945. Po 2. světové válce došlo ke sloučení Hradce a Podolí. Hradec se pak uváděl s přídomkem „u Opavy“. V roce 1968 přijal původní název Hradec nad Moravicí a v roce 1971 byl opět povýšen na město. Prapor mu udělil v roce 1995 Parlament ČR.

Zemědělství k Hradci neodmyslitelně patří V

Hradci nad Moravicí má své sídlo společnost 1. Hradecká zemědělská a.s., která se může pochlubit nejednou prioritou a zvláštností, včetně toho, že v jejím čele stojí žena - Ing. Jana Ulbrichová. Ne každý ví, že kromě hospodaření na polích a chovu hospodářských zvířat provozuje tato akciovka i výroby přidružené a zároveň poskytuje služby v různých oblastech. V neposlední řadě víc než dobře spolupracuje s Městským úřadem Hradec nad Moravicí.

Každý má rád Floriana Kdo by neměl rád výborný jogurt Florian z olomoucké Olmy? Pro jeho konzumenty a ctitele může být zajímavá informace, že mléko, z něhož je tato zdravá lahůdka vyrobena, po-

chází (kromě jiných dodavatelů) také z Hradce nad Moravicí. Lépe řečeno ze zmíněné 1. Hradecké zemědělské a.s. „Hospodaříme na více než dvou tisících hektarech orné půdy a chováme více než tisíc kusů skotu. Z toho je téměř 550 kusů dojnic, jejichž mléko dodáváme výhradně do Olmy,“ představuje zemědělskou „část“ společnosti její sympatická ředitelka Jana Ulbrichová. A doplňuje, že vzhledem k počtu skotu se na zmíněné hektarové výměře pěstují především plodiny určené k výrobě objemného krmiva. Část ploch je oseta obilovinami, řepkou a mákem. „Myslím si, že málokdo ví, že naše hospodářství se rozkládá, byť jen místy okrajově, na 17 různých katastrech,“ upřesňuje základní popis ředitelka, která šéfuje společnosti již jedenáct let.

Čtvrtá seč vojtěšky

Ing. Jana Ulbrichová

Kominické štětky, ale také dřevěný nábytek a zámečnictví Při výpočtu zmíněných přidružených výrob začneme, pro štěstí, u výroby kominických štětek a ocelových kartáčů na čištění kotlů. Ekonomicky zajímavá je podle ředitelky kartonážní výroba. „Kromě krabic a obalů vyráběných na míru pro jednotlivé odběHolštýnky na horách

ratele se v naší kartonážce uspokojí třeba i cukráři, kterým můžeme nabídnout krabice na zákusky a dorty. Oblíbené jsou známé koláčové krabice a krabičky pro svatební výslužku se srdíčky. V nabídce jsou také dárkové krabice na víno,‘‘ vysvětluje Jana Ulbrichová. Vyhledávaná je u Hradečanů a dalších zákazníků také stolárna. Nejrůznější nábytek na zakázku je vyráběn ze dřeva. „Naši stolaři jsou mistři svého oboru, vyrobí vám na přání, nač si vzpomenete. Od schodů přes dveře vnitřní i vstupní, stoly, židle, tácy až po celou kuchyňskou linku,“ popisuje ředitelka. Podobné je to s vlastními zámečnickými dílnami. Jejich zruční zaměstnanci vyrobí vše potřebné ze železa, a to včetně garážových vrat a podobně náročných zakázek. Funkční a užitečný je také pneuservis. Slouží sice především potřebám společnosti, jeho pracovníci

však neodmítnou ani zakázky místních motoristů. Nezanedbatelným střediskem je rovněž kompostárna, kde své umístění najde třeba i zelený odpad z městských prostranství. Kde se dobře vaří Kde se dobře vaří, tam se dobře daří. Zcela jistě toto úsloví platí také pro hradeckou kuchyni s jídelnou. V kuchyni se denně vaří kolem 250 jídel, denně se jich část rozváží po domácnostech v Hradci a okolí. Jídla jsou velmi chutná a zdejší houskové knedlíky a „Honzíkové“ buchty jsou široko daleko vyhlášené. „K jídelně patří také sál, kde se konají firemní školení, plesy, zábavy, svatby i smuteční hostiny,“ připomíná „šéfka“. Akciovka také pronajímá pro potřeby jednotlivců i firem nevyužité objekty, kterých má ve svém majetku několik. A další zajímavost – z bývalé podnikové kantýny vznikl obchod, v

němž se kromě potravin prodává i drogistické zboží. Město Hradec x Hradecká zemědělská V obou případech rozhodně nejde o konfrontaci a znaménko x je možno v klidu nahradit velikým znamením +. Spolupráce totiž funguje víc než dobře. Spokojeno může být především město. „Když je zapotřebí, tak si městský úřad u nás uskladňuje třeba materiál, pořídili jsme kartáč na zametání městských cest, kde je zapotřebí použít nějaké mechanismy či něco převézt, zavolají nám s prosbou o pomoc, a tak bych mohla pokračovat,“ tvrdí temperamentní ředitelka. Společnost rovněž podporuje a sponzoruje místní spolky, sdružení a školy. „Přispíváme do tomboly snad všech místních plesů,‘‘ uzavírá malou prezentaci „své“ zemědělské společnosti Ing. Jana Ulbrichová. (PR)


HRADEC NAD MORAVICÍ

úterý 6. prosince 2011

21 7

Neobyčejná osobnost továrníka Weisshuhna C

arl Weisshuhn se narodil 27. 2. 1837 v rodině lesníka Carla a Idy, roz. Enger, v Rybniku v Prusku. Roku 1861 se stěhuje do Opavy. Již od mládí se zajímá o techniku a celkem šestkrát cestuje na zkušenou do Spojených států. Zde se seznamuje s Thomasem Alvou Edisonem a stávají se dobrými přáteli. Weisshuhn se snaží pochytit co nejvíc z technického pokroku průmyslové velmoci a snaží se ho co nejvíce využít. Doma podniká v těžbě a pla-

vení dřeva a zpracovává ho na železniční pražce, taktéž láme a zpracovává pokrývačskou břidlici, provozuje mlýny a pily. Aby mohl své výrobky vyvážet, podílí se a podporuje výstavbu místních železničních tratí a silnic. Edison ho při pobytu v Americe inspiruje využitím energie a také Weisshuhn uvažuje o výstavbě elektrárny v údolí Moravice a přehradní nádrže na Kružberku, kterou roku 1911 projektuje, paradoxně přesně v místech, kde přehrada stojí dnes.

Avšak již dříve v Anenském údolí nedaleko Podhradí staví papírnu, kde poprvé do továrny přivádí vodu tunelem vylámaným ve skále. Začátkem devadesátých let 19. století se rozhoduje k přemístění papírenské výroby do budoucí továrny do Žimrovic. Žije se svou rodinou v osadě Seifenmühle (Na stoupách) v klidném údolí řeky Moravice. Spolu s ním a jeho ženou Friderikou vyrůstá pravnučka Friderika Victoria Gessnerová, později ve světě známá pod jménem Joy

Vincenc Havel (1906 - 1992) akademický sochař

Kníže Felix Lichnovský (1814 – 1848)

B

O

d roku 1947 žil trvale v Hradci, který mu za dobu 45 let přirostl k srdci. Od rok 1948 byl jeho nejmilejším materiálem hořický pískovec, ze kterého vysekal desítky soch v nadživotní velikosti a ženských aktů. Havel je autorem mnoha zdařilých portrétů významných osobností. Rád hrával také ve smyčcovém kvartetu.

Kurt Gebauer (1941) sochař a profesor

J

Adamsonová jako autorka příběhů o lvici Else. 4. ledna 1919 při kontrole lesa havaruje na saních a ještě téhož dne na Seifenmühle u Budišova nad Budišovkou umírá. Carl Weisshuhn byl prototypem úspěšného průmyslového podnikatele konce 19. století, který svým smyslem pro využití moderní techniky, kombinací důvtipu a podnikatelských schopností dokázal využít místních podmínek a významně se zasadil o rozvoj zdejšího regionu.

eho plastiky zdobí řadu měst celé republiky. V letech normalizace se musel zabývat klasickou sochařinou, i když by rád experimentoval. Jeho Utíkající dívenka zdobí nejen prostranství před opavským Domem umění, ale byla přijata do sochařské galerie v Antverpách. V roce 1991 byl jmenován profesorem Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Jeho práce obdivovali v Německu, Polsku, Maďarsku, Finsku, v New Yorku, Vladivostoku a v Číně. V říjnu mu bylo předáno ocenění starosty města Cena Města Hradec nad Moravicí.

yl knížetem zděděného panství pouze tři roky. Působil v diplomatických a vojenských službách v Prusku, Španělsku a v Portugalsku. V Německu získával od proslulých zahradních architektů poznatky, jak zdokonalit hradecký zámecký park. Jako důvěrný přítel a štědrý mecenáš Ference Liszta vykonal s ním koncertní turné po střední Evropě a pozval jej dvakráte do Hradce. V roce 1848 byl zvolen poslancem za Ratibořsko do celoněmeckého frankfurtského sněmu. Během povstání ve městě byl 18. září 1848 smrtelně zraněn a týž večer zemřel. Hradecké panství notářsky odevzdal jako splátku četných dluhů své přítelkyni Dorothey. Jeho životopisci se shodují, že „byl společenskou smetánkou své doby pokládán za nejpohlednějšího muže ve střední Evropě, za skvělého lva vybraných salónů, milencem života a povýšeným aristokratem, který bez ohledu na dluhy utrácel rodové jmění“.

Kníže Karel Maxmilián Lichnovský (1860 – 1928)

P

o studiích a absolvování vojenské služby byl jako člen pruské dolní sněmovny do roku 1904 v německých diplomatických službách ve Stockholmu, Pekingu, Cařihradě, Bukurešti a ve Vídni. Věnoval se rovněž intenzivně hospodářství na svých panstvích, zejména po svatbě se spisovatelkou Mechtilde v roce 1904, kdy ukončil svou diplomatickou dráhu. V letech 1912 až do vypuknutí první světové války byl německým vyslancem v Londýně. Na rozdíl od oficiální politiky směřující k válečnému střetnutí usiloval o udržení přátelských styků mezi Velkou Británií a Německem a snažil se zabránit vypuknutí války. V roce 1913 pozval do Hradce císaře Viléma II. Když válečný požár vzplál, byl po návratu do Berlína vládou i tiskem označován za vlastizrádce. Na svou obhajobu napsal řadu žurnalistických pojednání a několik knižních děl. V roce 1918 byl propuštěn z císařských služeb. Po válce odmítl kandidaturu na prezidenta německé republiky.

Místní akční skupina Opavsko uvádí: OPAVSKU TO OMASTÍME M

* zhotovení brýlí kvalifikovanými optiky * vyšetření nejmodernějšími přístroji * krátká objednací doba Na Potůčku 51 HRADEC NAD MORAVICÍ Tel.: 739 479 015

Kolářská 18 OPAVA Tel.: 553 718 014 Mob.: 603 238 656

ístní akční skupina Opavsko aktivně pracuje již 3 roky. Sídlíme ve městě Hradec nad Moravicí, kde máme kancelář, a z tohoto místa vyjíždíme do všech koutů našeho regionu. Posláním občanského sdružení MAS Opavsko je především poskytovat finanční prostředky na projekty, které realizují naši členové a další subjekty v regionu. Sdružujeme 52 obcí ležících v blízkosti Opavy. V průběhu 3 let jsme již rozdělili více než 30 milionů korun na projekty, které předložili obce, podnikatelé, zemědělci, občanská sdružení a farnosti. V následujících letech 2012 a 2013 nás čekají další výzvy se zhruba 20 miliony korun, do kterých je možno podat projekt a získat na něj podporu. Také město Hradec nad Moravicí využilo příležitosti a získalo prostředky z našeho programu LEADER na stavbu dětského hřiště „Vodní hrad“ pro děti předškolního věku. Hřiště je umístěno v blízkosti sportovního areálu a z jedné strany je obtéká řeka Moravice a z druhé strany potok Hradečná. Kromě hracích prvků pro děti jsou zde například cvičební prvky pro seniory nebo zajímavé solární osvětlení zabudované ve stylizovaných hradbách. Prostředky nejen rozdělujeme, ale také sami píšeme a realizujeme projekty na Opavsku. V následujících letech připravujeme k realizaci mezinárodní projekt „Miešek – 1000 let společné česko-polské historie“, v jehož rámci navážeme spolupráci s Polskem. Jde o připomenutí slavné historické události, kdy si polský kníže Miešek přišel do Hradce pro svoji nevěstu, kněž-

nu Doubravku Přemyslovnu. Tato více než 1000 let stará událost opět ožije v podobě velkolepých historických průvodů a připomene nám společné slovanské kořeny obou národů. Dalším projektem je „Oživlý svět technických památek“, který si klade za cíl zmapovat, propagovat a oživit zajímavé technické památky v nejširším významu na území Opavska a Nízkého Jeseníku. V současné době probíhají atraktivní tematické exkurze do míst, která vypovídají o vývoji vědy, výroby či techniky, připravuje se publikace a natáčení popularizačního DVD. Z nejbližších akcí připomínáme: V rámci projektu „Poznej novou techniku aneb hry s energií pro děti a učitele“, který podpořila společnost ČEZ Prodej Zelená energie, proběhne 9. 12. 2011 od 10 hodin na Základní škole v Hradci nad Moravicí soutěžní setkání deseti družstev z deseti partnerských základních škol projektu. Soutěže pro děti budou zaměřeny na techniku, energii a design. Cílem projektu je mimo jiné zlepšit výuku moderních technologií ve školách na Opavsku, pořídit potřebné vybavení do škol a propagovat alternativní zdroje energie. Informace o všech našich aktivitách můžete samozřejmě nalézt na našich webových stránkách: www.masopavsko.cz. Pracujeme na tom, aby Opavsko žilo a rozvíjelo se. Za všemi aktivitami jsou lidé. Pokud máte zájem, připojte se k nám. Kontakty naleznete na našich webových stránkách. Za tým MAS Opavska Vladislav Kos, ředitel organizace

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí


22

HRADEC NAD MORAVICÍ

úterý 6. prosince 2011

Dechový orchestr má tradici

D

echový orchestr Hradec nad Moravicí je hudební těleso, bez kterého si Hradečáci neumí představit žádnou společenskou kulturní akci. Dechový orchestr má v Hradci nad Moravicí již 115letou tradici. Jeho dnešní podoba čítá 35 amatérských muzikantů. Repertoár

orchestru má opravdu široké spektrum. Jsou jimi skladby od Goerga Gershwina, Glena Millera, Arama Chačaturjana až po klasickou hudbu Antonína Dvořáka. Samozřejmě také nezapomíná na klasické české a slovenské autory, jako je Karel Vacek, Karol Pádivý a jeho nezapomenutelná skladba Hore Váhom, Ja-

romir Vejvoda či František Maňas. Orchestr každoročně učinkuje na několika promenádních koncertech, ale také na drobných lidových oslavách a slavnostech. Pokud si v brzké době chcete Dechový orchestr Hradec nad Moravicí poslechnout, přijďte na některý z mnoha předvánočních koncertů.

Mažoretky na vítězné vlně M

ístní mažoretky Charlie na soutěžích válcují své soupeřky. V polovině listopadu si ze soutěže Podzimní Ostravská hůlka odvezly třetí místo v juniorské kategorii a krásné druhé místo v kategorii Hosté. Koncem listopadu pak bodovaly na soutěži sóloformací s názvem Zlatá hůlka. Ve věkové kategorii do 11 let se děvčata umístila na pátém místě. Na stejnou příčku se ve velké konkurenci ve své kategorii probojovala i seniorka Sylva Kociánová. Juniorky pro

změnu zvítězily v kategorii miniformací. Cenu VIP poroty si pak svým výkonem v sólo sestavě vysloužila Kateřina Pavelková.

Matice Slezská v Hradci nad Moravicí má stovku P

rávě před sto lety, v listopadu 1911, byl v Hradci – Podolí založen odbor Matice opavské. Odbor byl založen z iniciativy opavských funkcionářů spolku a za podpory hradeckých kněží. Sdružoval zprvu několik místních vlastenců, kteří dávali své děti do české mateřské školy založené Maticí opavskou v Podolí již v roce 1907. Abychom pochopili důvod k založení spolku, je třeba se krátce zmínit o době, ve které k tomu došlo. Na přelomu 19. a 20. století procházelo Hradecko obdobím, kdy bylo relativně klidné soužití zdejších Čechů a Němců narušeno zejména rozvíjejícími se továrnami v Brance a Žimrovicích, do kterých přicházeli noví

zaměstnanci převážně z oblastí s německou většinou. Toto spolu s dalšími vlivy, jako např. nové železniční spojení s tehdy víceméně německou Opavou, vyvolalo růst napětí mezi oběma národnostmi. Jedním z nejostřejších vystoupení byl konflikt při ukázkovém cvičení opavského Sokola 25. 7. 1906, později označovaný jako tzv. „krvavá neděle“. Došlo tehdy k několika provokacím, které přerostly v násilné střetnutí obou stran. Pro českou stranu to byla ona poslední kapka, proto došlo v dalších letech k razantním krokům k udržení „českého Hradce“. Do tohoto dění se od počátku zapojovala i Matice opavská, založena již v roce 1877

s cílem chránit zájmy českého lidu na Opavsku. Jednou z jejích prvních aktivit v Hradci bylo organizování výuky českého jazyka pro žáky čtvrté třídy místní školy, ale nejvýrazněji se její pomoc projevila založením a vydržováním české mateřské školy. Ta se měla stát protiváhou mateřské školy německé, do které byli nuceni dávat své děti i česky mluvící zaměstnanci branecké továrny. Přestože již v Hradci řada českých spolků působila, snažilo se vedení Matice opavské, aby zde vznikl i její odbor, zejména proto, aby péče o mateřskou školu byla svěřena místním. To se také po několika intervencích v roce 1911

podařilo. Členové odboru začali pořádat celou řadu slavností, koncertů a hlavně v té době populárních ochotnických divadelních představení, z jejichž výtěžků pak pořádali nadílky dětem mateřské školy a všemožně podporovali jak školku, tak českou výuku ve škole obecné. Po válce byla činnost pozastavena s krátkou přestávkou až do roku 1998. Dalším mezníkem v matiční činnosti se stal rok 1968, kdy po dvacetiletém odmlčení byla činnost obnovena, působení rozšířeno na území celého českého Slezska a název změněn na Matice slezská. V Hradci byl odbor obnoven v roce 1969 a pod vedením PhDr. Artura Sommera připravil řadu kulturních

akcí, zájezdů, přednášek apod. V roce 1972, v době nastupující normalizace, však byl spolek znovu rozpuštěn. Novodobá historie Matice slezské v Hradci se začala psát v lednu 1998, kdy byl ve městě znovu ustaven její místní odbor. Od obnovení činnos-

ti se počet našich členů rozrostl na číslo 58. Za čtrnáct let práce se podařilo uspořádat 19 poznávacích zájezdů, 24 exkurzí a vlastivědných vycházek, 23 přednášek a besed, vydali jsme bezmála 20 drobných tiskovin a pohlednic s historickou a vlastivědnou tematikou.

Zákusky, koláče, dorty a cukroví z KAMAHAJE osladí život Z

ákusky, koláče, dorty a cukroví z KAMAHAJE osladí život i tomu největšímu škarohlídovi. Tato domácí cukrářská výrobna sídlí v Hradci nad Moravicí, kde se nalézá také její vzorková prodejna. KAMAHAJ vznikla právě před dvaceti lety a za tu dobu získaly její výrobky nejedno ocenění. Není divu, jde o poctivě ručně vyráběné sladkosti v nejvyšší kvalitě. „Své produkty poctivě vyrábíme z másla a vajec, nic není šizeno náhražkami,“ shodně tvrdí majitelé Jana Kořistková a Kamil Bena. Své výrobky rozváží KAMAHAJ do mnoha prodejen na Opavsku, Bruntálsku aVítkovsku. Svým zákazníkům nabízíme několik desítek druhů zákusku, dortů, cukroví, pečeme také domácí svatební koláče.“ Dostatečnou zárukou kvality by měla být naše dvacetiletá tradice a také

několik certifikátů a ocenění,“ uvádějí majitelé. Sladká vůně vanilky Je advent a sladké vůně vánočního cukroví se linou nejen Hradcem nad Moravicí. Nejvábnější jsou ovšem ve vzorkové prodejně KAMAHAJE. Ta totiž sousedí se zmíněnou domácí cukrářskou výrobnou. „Naplno jede výroba vánočního ho cukroví. Děláme 17 druhů vánočního ího cukrocukro ví, a to za přijatelnou cenu. Kilogram u. Kil logram z naší výrobny stojí pouze 300 korun. A za kvalitu ručím,“ rozhodně hodn ně říká paní Jana. Ví, o čem mluví,í, pr protorotože je sama vyučenou cukrářkou. rářko ou. Nejen ona, ale každá zkušená ušen ná hospodyňka při prvním sousou ustu vánočního cukroví z KAKA AMAHAJE dobře pozná, že je to t přesně to pravé. Nechybí totiž totiiž ani ořechy, máslo, vajíčka, kval kvalitlit-

ní mouka z Mlýnu Herber. A tak není divu, že si už ve spoustě domácností v celém kraji nervy se složitou výrobou vánočního cukroví raději odpustí. A zajedou nebo zajdou si pro ně do KAMAHAJE. Pastva pro oči i chuťové pohárky Rolády kokosové, čokoládové i marmeládové, banánky, špičky, tunetune ly, košíčky ovocné i čokoládové, řezy

Cukrárna Diana

pařížské, citronové, ořechové a opět čokoládové, laskonky, koule, kostky, indiáni... Také se vám začaly sbíhat sortisliny? Ale to byla jen malá část sorti mentu zákusků. Přidejme ještě speciality a k těm rozhodně patří jablečné řezy, malinové kostky, výtvory z marcipánu, vyhlášené koláče, věnečky a minizákusky. Vše čerstvé a kvalitní, lahodící oku a pochopitelně i tomu nejvybíravějšímu jazýčku. Ani v adventním čase neutichá výroba všech výše zmíněných dobrot. Lidé se to-

oslavují, chotiž scházejí, sch házejí, osl dí naa návštěvy, večírky či dnes tak oblíb oblíbené párty... Hostyy je třeba něčím uctít naopak a naop pak přijít na n návštěvu s prázdnou prázzdnou se také ta nehodí. a Naštěstí je tady KAMAHAJ KA pracovnic. šikovné ruce ru uce jeho pra (Zvláštní p pochvalu si zaslouží zdejší cukrářkyy i za to, že nezapomínají na diabetiky, diabetik a tak je v nabídce vždy několik druhů dia zákusků.) z Dort jje korun korunou st slavnostního stolu Samostatnou kapitolou jsou dorty. Ani jejich výroba se nemůže zastavit. Lidé se totiž rodí, žení a vdávají stále. A stejně tak stále slaví narozeniny. Kulaté i půlkulaté, i docela obyčejné. I při těchto příležitostech je vítaným a tradičním dárkem dort. Ten z KAMAHAJE se stane určitě ozdobou každého slav-

nostního stolu, ať je určen novomanželům, statnému padesátníkovi nebo malým škvrňatům. Ostatně je obecně známo, že děti mají ze svých dortů tu největší radost. Popisovat dorty nebudeme, ani to dost dobře nejde. Každý si však vybere na webových stránkách www. kamahaj.cz. Dobrá zpráva pro Opavany Pokud si chcete na dobrotách z KAMAHAJE pochutnat, nemusíte jezdit rovnou do Hradce nad Moravicí. Ani nemusíte pátrat, která cukrárna nebo restaurace jejich výrobky nabízí. Výhradním odběratelem zákusků a sladkostí z KAMAHAJE je kavárna-cukrárna DIANA. Najdete ji proti Loutkovému divadlu v Opavě a kromě dobré kávy a příjemného prostředí tam na vás čekají právě vyhlášené dobroty z hradecké cukrárny.


HRADEC NAD MORAVICÍ

úterý 6. prosince 2011

23 7

Hradec má řadu turistických lákadel K

dyž se řekne Hradec nad Moravicí, asi každého hned napadne zejména zdejší zámek. Tedy zámky dva – Bílý a Červený. Jenže Hradec má lákadel pro turistiku mnohem více. Ať už je to nádherná příroda, řeka Moravice, rozhledna, kostel sv. Petra a Pavla, Slezská kalvárie či mnohé další.

Křížová cesta Slezská Kalvárie Byla založena v roce 1764 Annou Marií Magdalénou Thomagniniovou (1709 - 1769), matkou majitele hradeckého panství Wolfganga z Neffzernu. Na základě jejího „živého snu“, jak na ozářený kopec vystupují věřící, byla zřízena Křížová cesta na kopci 415 m vysokém, východně od hradeckého zámku.

Rozhledna Šance

Kostel sv. Petra a Pavla Kostel sv. Petra a Pavla je po zámku největší hrade hradeckou turistickou zajímavostí. b Nachází se na vrcholu kopce nedaleko zámecké brány. Kostel pochází z 16. století a nechal ho vystavět majitel hradeckého panství Kašpar Pruskovský. Tomu jsou věnované dva epitafy – na levé straně předsíně kostela a na 29 června 1594, na svátek patvnější severní straně kostela. Dne 29. p ronů sv. Petra a Pavla, sloužil první mši farář Tomáš Kancer. Vysvěcen byl v roce 1597 olo olomouckým biskupem Stanislakos vem Pavlovským. Věž kostela sahá do výšky 37 metrů a jsou v ní umístěny 3 zvony. Kostelní zvony jsou Opa nejstarší na Opavsku. Zvon „Petr“ váží 952 kg, měří 84 cm a spodní šířka je 107 cm. Zv Z von „Pa Zvon „Pavel“ váží 560 kg, měří 72 cm spod šířka je 92 cm. První vara spodní y zhotovil a uvedl do provohany zu v r. 1770 varhanář Schwarz z Libavé, v roce 1846 na ně při primici knížete Roberta Lichnovského hrál Ferenc Liszt. Současné varhany pocházejí z roku 1911 a jsou dílem věhlasné firmy Rieger a synové z Krnova.

Ta se nachází v městské části Hradce nad Moravicí na okraji obce Jakubčovice, v nadmořské výšce 522 metrů. Rozhledna je dílem architekta Miroslava Slívy a poprvé byla otevřena v dubnu 2005, u příležitosti 60. výročí osvobození obce Jakubčovice. Tato zastřešená celodřevěná stavba na kamenných pilířích se skládá ze čtyř základních modulů a její celková výška je 15,5 metru. Z Hradce nad Moravicí (asi 5 km) vás k rozhledně dovedou žlutě a zeleně značené turistické stezky. Návštěva rozhledny se vám určitě vyplatí - rozhledna poskytuje malebný výhled na Jeseníky a Beskydy i na město Opavu a jeho rovinaté okolí. Pro lepší orientaci jsou na nejvyšší vyhlídkové plošině ve výšce 13 metrů umístěny panoramatické mapy s názvy vrcholů a míst, které jsou při dobré viditelnosti na dohled. Rozhledna bude opět otevřena od 1. dubna 2012, během zimních měsíců otevřena není.

Hradec chce opravit chátrající stoletý Národní dům M

ěsto Hradec nad Moravicí vyhlásilo veřejnou architektonickou soutěž na zpracování návrhu rekonstrukce „Národního domu“ v Hradci nad Moravicí. Více než stoletá budova Národního domu byla od svého otevření v roce 1909 kulturním a společenským centrem života obyvatelstva a dodnes

nese jasný historický odkaz také výrazem původní architektury. V současnosti už stoletá stavba nesplňuje náročné a stále se rozšiřující požadavky na společenské a kulturní aktivity obyvatelů a návštěvníků města. Současným standardům neodpovídá technický stav ani vnitřní dispozice budovy. Cílem projektu je kompletní

rekonstrukce objektu za účelem vybudování moderního multikulturního centra s kapacitně dostačujícími prostorami při současném zachování městské knihovny, kina a sálu s jevištěm pro divadelní představení. Do soutěže, která byla vyhlášena ve spolupráci s Českou komorou architektů se sídlem v Brně, se přihlásilo

OHS Hydraulika hydraulické válce, zvedáky a zařízení Nabízíme: -

repase a výroba hydraulických válců, zvedáků a zařízení prodej těsnění opravy paletovacích vozíků soustružnické práce kovovýroba

Provozovna: Areál 1. Hradecké a.s., Žižkova 511, 747 41 Hradec nad Moravicí e-mail: ohshydraulika@seznam.cz, web: www.hydraulika.opavsko.com

Kontakt: OHS - Hydraulika s.r.o. Žižkova 511, 747 41 Hradec nad Moravicí tel.: 553 783 330, mobil: 603 863 102

23 soutěžních týmů. Porota, ve které zasedali mimo jiné i starosta Hradce nad Moravicí Karel Hanák nebo hradecký rodák, akademický sochař Kurt Gebauer, vybrala tři vítězné návrhy v souladu se zadanými soutěžními podmínkami. Ze tří návrhů, které vybrala v rámci soutěže odborná porota, byl usnesením zastupitelstva vybrán ko-

nečný vítězný návrh, dle kterého by měl Národní dům v budoucnu vypadat. Dalším krokem, po zpracování projektové dokumentace, bude žádost o dotační titul na realizaci stavby. Realizací projektu vznikne nové multikulturní centrum, které bude splňovat požadavky kladené na kulturní zařízení spádového města.


22 24

HRADEC NAD MORAVICÍ

úterý 6. prosince 2011

Hasičskou zbrojnici čeká rekonstrukce

M

ěsto Hradec nad Moravicí získalo dotaci na stavební úpravy hasičské zbrojnice, která již nevyhovuje současným potřebám Sboru dobrovolných hasičů. Celkovou rekonstrukcí chátrající budovy získá hasičský sbor kvalitní zázemí pro svou záchranářskou práci a jeho činnost se do značné míry zprofe-

sionalizuje. Projekt řeší i zateplení objektu a zřízení zázemí pro držení stálé pohotovostní služby, např. vybudování ložnic. Pro členy jednotky budou zřízena parkovací místa, což také urychlí výjezdovou dobu jednotky. V plánu je také rekonstrukce bezprostředního okolí hasičské zbrojnice, včetně revitalizace přilehlého par-

Město získalo dotaci na stavební úpravy hasičské zbrojnice.

ku, zřízení nových chodníků a opravy a doplnění mobiliáře. Vzhledem k tomu, že hasičská zbrojnice a veřejné prostranství kolem ní se nachází v těsné blízkosti památkové zóny, dojde také ke sjednocení celkového vzhledu právě v souladu s památkovou zónou. Stavební práce začnou v polovině měsíce února 2012.

Hradečtí občané bojují peticí za obchvat V

současné době máte možnost podpisem petice „Za výstavbu obchvatu města Hradec nad Moravicí“ vyjádřit podporu v našem úsilí o urychlení zahájení výstavby obchvatu města Hradec nad Moravicí. Snažíme se využít všech dostup-

ných prostředků k vyřešení problematiky nadměrné dopravní zátěže, která je vedena centrem města. Jedná se o východní obchvat, který by začínal nad obcí Branka u Opavy, dále by vedl mezi Hradcem nad Moravicí a Bohučovicemi, s vyústěním za Kajlovcem. Občané města poža-

dují urychlené řešení dopravy, protože nekoordinovaný zásah do dopravy v této oblasti, zprovozněním napojení komunikace I/57 na dálniční přivaděč u města Fulnek, způsobil další, velmi citelný nárůst dopravy. Frekvence dopravy proudící středem města způsobuje znehod-

Bavíme se víc, Projekt sportem bez hranic M

H

radecká radnice získala dotaci z Operačního programu přehraniční spolupráce 2007 až 2013 Česká republika - Polská republika, Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia na projekt „Bavíme se víc, sportem bez hranic“. Celková schválená výše dotace je 29 627, 43 eur. Jeho cílem je rozšíření sportovního vyžití dětí a mládeže na obou stranách hranice a zlepšení podmínek pro sportování na území našeho města. V rámci projektu proběhnou tyto sportovní aktivity: Sportovní pří-

prava pro děti a mládež, která byla zahájena v říjnu a bude trvat do června příštího roku. Sportovní příprava bude probíhat souběžně na obou stranách hranice, ale samostatně. Většina těchto aktivit na české straně bude probíhat v nově vybudované tělocvičně a její přístavbě. Celkem proběhne 216 dvouhodinových sportovních lekcí pod vedením zkušených instruktorů, které budou zaměřeny zejména na florbal, stolní tenis, in-line bruslení, sportovní tance, basketbal, volejbal a další.

žovány. Výstavba obchvatu ochrání Hradec nad Moravicí i jeho bezprostřední přírodní okolí a docílíme kvalitnějšího a zdravějšího životního prostředí pro nás všechny. Hradec nad Moravicí je častým cílem turistů a výletníků a s narůstající dopravou je snižován i tento jeho kredit.

zabrání sesuvu hřbitova

ěsto Hradec nad Moravicí podalo na konci měsíce července 2011 žádost o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, a to na zajištění sesuvu půdy v lokalitě Městského hřbitova Hradec nad Moravicí. Tato lokalita vykazuje známky aktivní-

Z

nocení životního prostředí hlukem, prachem, zplodinami i otřesy a tyto faktory se stávají pro občany města neúnosné. V neposlední řadě je cílem petice zvýšení bezpečnosti obyvatel, cyklistů, chodců a zejména dětí, které jsou osobní a především nákladní dopravou denně ohro-

ho sesuvného území, které je charakterizováno jako velmi nebezpečné z hlediska ohrožení životů či zdraví občanů. Stávající sesuv půdy navazuje na sesuvy v nedávné minulosti a proti dalšímu pohybu zemin je svah nutno zajistit. Cílem projektu je tedy zajištění stability této lokality, u kte-

ré je možnost, že se bude v případě extrémních klimatických podmínek dále uvolňovat a sesouvat. Finanční částka na zajištění a záchranu této lokality na nejméně dalších 20 let představuje cca 17 mil. korun. Stavební práce na záchraně a zajištění území by měly začít v květnu 2012.

Bude se měřit čistota vzduchu

dravotní ústav v Ostravě bude na 39 místech v kraji monitorovat znečištění. Mezi vybrané lokality pro měření patří i Hradec nad Moravicí. Mobilní monitorovací stanice bude do Hradce přivezena nejpozději do konce prosince 2011 a umístěna bude v areálu Technických služeb. Od 1. ledna 2012, kdy bude zahájen „ostrý“ provoz, bude stanice po dobu jednoho

týdne měřit a zaznamenávat kvalitu (či nekvalitu) ovzduší v našem městě. V průběhu zimní topné sezóny pak bude ještě mobilní měřicí stanice v našem městě umístěna několikrát. Celkem má být mobilní měřicí stanice umístěna v Hradci nad Moravicí v průběhu roku 2012 postupně osmkrát, vždy po dobu jednoho týdne. Hodnoty zaznamenané mobilní monitorovací stanicí a výsledky měření můžete sledo-

vat na veřejných webových stránkách projektu, které zahájí provoz 1. ledna 2012 a jsou určeny pro odbornou i laickou veřejnost. Každý tedy bude moci získat aktuální informace o tom, jaké jsou výsledky měření a jak na tom je naše město s čistotou ovzduší. Cílem projektu je získat data o plošném znečištění ovzduší látkami, které pocházejí nejen z průmyslu a dopravy, ale také z lokálních topenišť.

CARMAN-WOOD, s.r.o. PAVEL KUZNÍK P

Hradec nad Moravicí

ilařský závod v Hradci nad Moravicí vznikl v roce 1907, a to přestavbou bývalé škrobárny. V průběhu více než 100 let změnil postupně řadu majitelů, od roku 2006 do současnosti nese název CARMAN-WOOD, s.r.o. Areál závodu se nachází na okrajové části města Hradce nad Moravicí, při komunikaci vedoucí k obci Žimrovice. Zabýváme se nákupem a zpracováním jehličnaté a listnaté kulatiny, a to nejen od velkých dodavatelů, jako jsou Opavská lesní a.s., Správa lesů Fulnek a.s. a Less Forest a.s., ale i od soukromých majitelů lesních porostů. Jako jediní v tomto regionu jsme zařízeni na pořez přesílené hmoty do průměru 150 cm.70 % zpracovaného objemu kulatiny tvoří modřínová hmota, zbývajících 30 % pak ostatní dřeviny – sm/jd, borovice a listnatá kulatina.Našimi produkty zajišťujeme jak tuzemský, tak i zahraniční

trh, který z celkového objemu představuje 60 % produkce. Pokud se týká tuzemského trhu, obchodujeme nejen s firemními subjekty, ale i s malými spotřebiteli. V důsledku zvýšených nároků zákazníků stále rozšiřujeme svůj sortiment výrobků. Původní nabídku stavebně-truhlářského řeziva jsme rozšířili o výrobu palubek, podlahovek, plotových profilů a fasádních obkladů. Proto jsme v rámci zkvalitnění služeb a uspokojení poptávky spotřebitelů zakoupili 6vřetennou profilovací frézu Weinig.Ve spolupráci s firmou Rosis s.r.o. Opava jsme se podíleli na výstavbě dětského hřiště v Hradci nad Moravicí a v současné době na výstavbě zimní zahrady v Domově důchodců ve Vítkově.Velký zájem rovněž zákazníci projevují o vedlejší produkt výroby, a to štěpku, drť a pilinu, kterou využívají buď k energetickému zpracování, nebo k zakládání okrasných zahrad.

mezinárodní autodoprava a spedice Rád bych Vám pĜedstavil ¿rmu Pavel Kuzník se sídlem v Hradci nad Moravicí, která se již od roku 1991 zabývá nákladní kamiónovou dopravou, spedicí, opravou vozidel, prodejem náhradních dílĤ a provozuje pneuservis. Po rozšíĜení Evropské unie jsou její služby na pĜepravu urþeny pro všechny destinace celé EU. Dlouhá léta provádíme velké množství pĜeprav. Spolupracuje s námi velmi mnoho pĜedních mezinárodních a tuzemských ¿rem a pĜepravujeme pravidelnČ významné objemy zboží. Pro své zákazníky zabezpeþujeme logistiku i vþetnČ skladování. Spolehlivost, kvalita a rychlost je naším motem. Vlastní autopark je prĤmČrného stáĜí cca 1,5 roku. MĤžou Vám nabídnout Àotilu 25 vozidel.Všechna vozidla jsou vybavena nejmodernČjší technikou vþetnČ satelitního sledování. Spolupráce s námi bude mít urþitČ dobré a trvalé výsled-

ky. ýekají na Vás vyškolení pracovníci, kteĜí Vám pomohou s Vaší nabídkou þi poptávkou. PĜepravu provádíme vlastními vozy a jako spedice s vozy smluvními. V autoservisu Vám zajistíme opravy osobních i nákladních vozidel vþetnČ pneuservisních prací. Nezapomínejte na pĜezutí. Tato ¿rma zamČstnává tým zkušených lidí, kteĜí jsou pĜipraveni Vám poskytnout kvalitní služby. Veškeré informace se dozvíte na internetových stránkách této ¿rmy, kde máte možnost se také v pĜípadČ Vašeho zájmu poptat na všechny jejich služby.

K. H. Borovského 41, Hradec nad Moravicí, 747 41 Telefon: 553 784 444, Web: www.kuznik.cz

Váš partner na cestách

49RO-hradec  
49RO-hradec  

Jak vás vůbec napadlo stát se starostou? Kde se vzala ta myšlenka? V Hradci nad Moravicí se pořád něco děje, jak se vám to povedlo? Která...

Advertisement