__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SBR

SPORTPARK DE MORS


VOORWOORD Wethouder Harry Scholten over Sportpark De Mors: “Delden, van harte gefeliciteerd met uw mooie, nieuwe, multifunctionele sportcomplex!” Als wethouder ben ik, samen met het college, heel erg trots op de totstandkoming van De Mors. Ik noem dit een voorbeeldproject en zal dan ook niet aarzelen om bij andere projecten hiernaar te verwijzen. Als gemeente hadden we al langer de wens om sportvoorzieningen samen te voegen en er multifunctionele accommodaties van te maken voor binnen- en buitensport. Toen bleek dat zo’n complex op De Mors mogelijk zou zijn gingen de clubs om tafel om hun wensen te bundelen en vormden samen stuurgroep De Mors. De zes heren Robert Jan van Harten (Devoc), Hans van Laarhoven (SV Delden), Richard Stoltenborg (secretaris), Rogier Fontijn (DKV Zwart Wit), Freek Marsman (DHV) onder leiding van de altijd goedlachse voorzitter Huub Oonk (SBR) zetten zich volledig in. De stuurgroep liet zien goed te zijn in communicatie en het beheersen van processen. Zij hebben de financiën bewaakt en steeds op de actualiteit ingespeeld. Er ontstond een geweldig goede samenwerking die nuchter, transparant en praktisch was. Van plan naar resultaat Bij het opstellen van de plannen is de stuurgroep altijd uitgegaan van wat er al lag bij de gemeente, zoals bijvoorbeeld de accommodatievisie. Ook werd de gemeenteraad er regelmatig bij betrokken en liet de stuurgroep zien dat er draagvlak was onder de bevolking. Er is een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd en er zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd voor belangstellenden en omwonenden. Al met al is er veel werk verzet en nu kan Delden genieten van een prachtig multifunctioneel complex. Naast de nieuwe sporthal, extra kleedkamers en kunstgrasvelden, beachvolleybalveld zijn op kosten van de gemeente ook het parkeerterrein opnieuw ingericht en kwamen er voetpaden langs de Sportlaan naar het Aparthotel. Win-winsituatie Door de keuze voor een multifunctionele accommodatie voor binnen en buitensport is de toekomst gewaarborgd. Zaalsport, schoolsport en evenementen kunnen gebruik blijven maken van een accommodatie die weer voldoet aan alle eisen van deze tijd. Kortom, de binnensport is in Delden voor een lange tijd verzekerd van een prima onderkomen. En door de samenwerking met de buitensport en zwembad op deze locatie zijn de exploitatiekosten gemakkelijker op te brengen. Ook was er oog voor duurzaamheid, zo wordt het warme water van het zwembad gebruikt om de sporthal te verwarmen. Dit levert, naast een hele hechte samenwerking tussen initiatiefnemers en gemeente, een win-winsituatie op voor alle betrokkenen. Goed noaberschap De accommodatie zou nooit tot stand gekomen zijn als niet zoveel mensen zich vrijwillig hadden ingezet. De bestuursleden en de leden van de verenigingen zetten zich in om de plannen tot in detail uit te werken. Daarnaast staken veel vrijwilligers ook de handen uit de mouwen bij hand en spandiensten, bij opruimen, bouwen en inrichten. Die samenwerking en inspanningen maken mij als wethouder trots op de mensen in onze mooie gemeente. Veel plezier en succes! Harry Scholten

Voorzitter van de SBR Huub Oonk over Sportpark De Mors: ‘Samen’, dat is het toverwoord geweest bij de totstandkoming van Sportpark de Mors. De gezamenlijkheid van al die clubleden die zich belangeloos inzetten voor de droom die we met elkaar hadden. De samenwerking met de gemeente die het plan op waarde schatte en ons het vertrouwen gaf er met elkaar iets moois van te maken. En niet te vergeten de collectieve kracht van de lokale bouwcombinatie, die daadkrachtig het geheel hielp verwezenlijken. De vier initiërende sportverenigingen, Devoc, DKV Zwart-Wit, DHV en SV Delden en de Stichting Beheer Registergoederen, waarvan ik voorzitter mag zijn stelden zich in 2013 het doel om te onderzoeken of een sportpark op De Mors haalbaar zou zijn. Dat was niet uit luxe, maar vanuit de wetenschap dat de oude locaties op termijn niet meer zouden voldoen. Dat gold voor de verschillende clubgebouwen, maar zeker ook voor Sporthal de Reiger die de SBR in de portefeuille had. De noodzaak van nieuwbouw was wel duidelijk, maar hoe en waar was nog de vraag. De waar-vraag stellen is hem ook al wel een beetje beantwoorden. Zowel de korfbal, handbal als ook de voetbal zijn op of nabij De Mors gevestigd en de SBR heeft er zijn zwembad. Met de tennisvereniging en het Aparthotel als directe buren ademt De Mors in al zijn gelederen sport. Een ideale stek dus voor een nieuwe hal. Het ‘hoe’ was een lastiger kwestie, maar in de stuurgroep en in een latere fase met de vijf werkgroepen is het gelukt om ieders schouders onder het project te krijgen. Met alle fijne gevolgen van dien. En nu staat er een prachtige hal, met daaromheen dito velden. Doordat ook de buren van camping Mooi Delden een nieuwe receptie annex woning realiseerden, heeft de aanblik van De Mors een enorme boost gekregen. Achter de strakke façade gaat een stukje techniek schuil dat de functionaliteit en duurzaamheid van het volledige park garandeert. Ik kijk uit naar de opening, waarbij we zo veel mogelijk mensen deelgenoot kunnen maken van het verhaal van ons sportpark. Tot die tijd wens ik iedereen veel plezier met deze krant. Huub Oonk

COLOFON

‘Uitgave Sportpark de Mors’ Is een extra uitgave van het Hofweekblad. Redactie-adres: Info@hofweekbad.nl Eindredactie Hofweekblad Drukkerij Unaniem Vormgeving | Fotografie: Marieke Runneboom | Piet Brummer Uitgave en drukwerk Drukkerij Unaniem/Hofweekblad, Delden De inhoud van deze bijlage is met de grootste zorg samengesteld. Aan teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag in welke vorm of welke wijze dan ook worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van Drukkerij Unaniem/Hofweekblad.

2


INTERVIEW MET DE SPORTCLUBS

3


4


5


6


VOORZITTER SPORTKANTINE “In de zomer van 2019 werd ik gevraagd om vanuit mijn vereniging (Devoc) een nieuwe vrijwilligerstaak te gaan vervullen. Mijn vader was al jarenlang betrokken bij de stuurgroep van de nog nieuw te bouwen sporthal de Mors. Vanaf de zijlijn had ik er dus al veel over gehoord en ik was direct enthousiast. De nieuwe sportkantine moest nog gedaante krijgen en het was de bedoeling dat er een delegatie vanuit alle vier de verenigingen zou participeren in het bedenken en organiseren van hoe dit eruit moest komen te zien. Vanwege mijn jarenlange ervaring in de horeca en het onderwijs leek het mij leuk hierin mee te denken. Eind 2019 ontstond Stichting Sportief de Mors, een mooie club met in totaal zes zeer welwillende vrijwilligers met hart voor hun vereniging. Alles moest nog bedacht en geregeld worden, van licht en geluid tot de bar, het meubilair, assortiment en de naam. Ondanks dat iedereen in de Stichting Sportief de Mors daar zat vanuit het oogpunt van hun eigen vereniging, ontstond er heel snel saamhorigheid. Omdat de sportkantine volledig gaat draaien op vrijwilligers, zijn er een aantal ‘plusvrijwilligers’ aangesteld. Zij zullen zorgen voor het dagelijks reilen en zeilen van de sportkantine. Daarnaast zullen vrijwilligers van alle verenigingen bardiensten gaan draaien. We hebben geprobeerd de identiteit van alle vier verenigingen te behouden en er toch één geheel van te maken. Heel blij was ik dan ook dat we eind mei (helaas wat later door de situatie door corona) eindelijk het terras konden openen. Uiteindelijk, welke sport je ook beoefent, is het heerlijk om af te sluiten met een gezamenlijk drankje. Trots en dankbaar ben ik op onze samenwerking, de inzet van alle vrijwilligers en de bedrijven. Zonder hen zouden we niet kunnen ‘finishen’ in sportkantine De Finish. Hopelijk zien we jullie snel tijdens een sportactiviteit en natuurlijk voor een hapje en een drankje.” Voorzitter Maaike van Harten.

7


8


9


VAN OUD NAAR NIEUW - TIJDLIJN FOTO’S

Foto’s: Piet Brummer

... vanaf de zuidzijde

... en vanaf de oostzijde.

De oude situatie, gezien vanaf de parkeerplaats... oktober 2019

Start van de sloop bij nacht. december 2019

Portcabins komen aangevlogen. Deze zullen dienen als tijdelijk clubhuis.

De beuk erin! De foto linksboven had niet meer gemaakt kunnen worden!

oktober 2019

Het fundament in wording. maart 2020

Eerste paal door wethouder Pieter van Zwanenburg.

De opbouw van het stalen geraamte

januari 2020

mei 2020

De aanvoer van de raatligers via de Groene Brug. mei 2020

10

Het stalen geraamte, met de raatliggers op hun plek.


Het gebouw met dak, gezien vanaf de parkeerplaats. juni 2020

De eerste plafondplaat. Hoek van het gebouw vanaf de zuid-oost zijde.....

Interieur in opbouw, gezien vanaf de eerste verdieping.

.....Volgende fase van de hoek vanaf de zuid-oost zijde.

Oostzijde met wandisolatie.

Gras, per strekkende meter.

Installatie van de electra.

De hal begint meer vorm te krijgen.....

september 2020

oktober 2020

..... Gezien vanaf de eerste verdieping.

De poeren voor de buitentribune. december 2020

11


Binnen is gereed! De Spiegelzaal. maart 2021

De grote sporthal. De tribune in aanbouw, traditioneel vakwerk. februari 2021

Sportkantine ‘De Finish’.

De tribune. mei 2021

Zuidzijde.

Het totaalplaatje, vanaf de oostzijde. april 2021 Riant zicht vanaf de tribune.

Voorzijde, zuidwest hoek.

12

Voorzijde vanaf de parkeerplaats.


INTERVIEW MET DE BOUWERS 1. 15 bedrijven uit Delden hebben bijgedragen aan de totstandkoming van Sportpark de Mors. Hoe voelt zo’n samenwerking, als je normaalgesproken eigenlijk concurrent van elkaar bent? Ingo ten Vregelaar: “Om lokaal wat te kunnen betekenen in een dergelijk project is uiteraard helemaal fantastisch, daar is ook veel moeite in gestoken door de diverse partijen. Het grote voordeel is uiteraard dat we elkaar allemaal al kennen. We werken normaal allemaal in ons eigen gebied met een eigen klantenkring. Ik kan alleen voor de aannemerscombinatie spreken maar wij komen elkaar in het werkveld eigenlijk niet of nauwelijks tegen omdat we allemaal een eigen richting hebben, dus we zagen en zien elkaar niet zozeer als concurrent. De diversiteit is een goede basis geweest voor onze samenwerking.” Perry Faulhaber, van Vehof Installatietechniek, voegt daar aan toe: “ Toen het bekend werd dat SBR en de gemeente bezig gingen met de aanbesteding van de Sporthal, heb ik aan een aantal Deldense ondernemers gevraagd om gezamenlijk een collectief te vormen voor de inschrijving. Wij hadden praktijkvoorbeelden in Delden hoe partijen buiten de regio al eerdere aanbestedingen gewonnen hadden. Als Deldens Collectief zouden we, door samenwerking en door een goede taakverdeling te maken, een goede kans maken. Zowel SBR als de gemeente stonden zeer positief tegenover dit initiatief.“

2. Hoe is de taakverdeling tot stand gekomen? Wie doet wat, in welke volgorde etcetera. Was dat niet heel chaotisch? Ingo: ““Zoals gezegd heeft eigenlijk iedereen zijn eigen ding en specialisme. De uitvoering ging dan ook erg soepel en de samenwerking liep eigenlijk als vanzelf. Dat zie je ook gelukkig terug in het eindresultaat denk ik.” Perry: “De technische installatie is onderverdeeld in Ten Dam loodgieterswerk en was voor de opdrachtgever ook de penvoerder, TGO heeft de luchtbehandeling en verwarming gedaan. Installatiebedrijf Vehof BV heeft de elektrotechnische installatie en PV installatie voor zijn rekening genomen. Onderling hebben we elkaar zeer goed aangevuld en geholpen zowel op de werkvloer als op kantoor.”

3. Voortvloeiend uit dit project, zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden afgesproken omdat dit zo succesvol is gebleken? Zijn er nieuwe ideeën opgedaan? Ingo: “Concreet is er niets, theoretisch was dit eenmalig. Feitelijk hebben we dat nog niet besproken maar je weet het nooit. We staan er allemaal wel voor open, maar de markt maakt het momenteel zo dat iedereen onwijs druk is om eigen werken af te krijgen. Er is dus momenteel weinig ruimte om na te denken, er moet even gas gegeven worden. Wie weet wat de toekomst brengt… Wij zijn in elk geval wel trots op het feit dat we onderdeel waren van dit bouwteam.” Perry: “Door het project is de samenwerking zeker versterkt, echter heeft een ieder hetzelfde probleem, hoe kom ik aan monteurs, hoe krijg ik mijn materiaal op tijd. We hadden met z’n allen hetzelfde doel, een mooi en functioneel complex voor de gemeenschap te bouwen.”

DUURZAAMHEID IN ALLE GELEDEREN Als Sportpark de Mors ergens in uitblinkt, dan is het wel in duurzaamheid. Niet slechts is het streven om tot in lengte op het park te kunnen sporten, ook is de bedoeling om met de bouw, het onderhoud en gebruik de ecologische voetafdruk van sportend Delden zo klein mogelijk te maken. Bij de bouw zelf is alleen al de lokale aanbesteding een factor van belang geweest, daarmee werden de verplaatsingen van de honderden ambachtslieden die aan het project werkten immers zo beperkt mogelijk gehouden. Ook qua materiaalgebruik onderscheidde project De Mors zich, zo kwam het gebruikte hout van houtzagerij Twickel en bestaat het korfbalveld uit o.a. een Harderwijkse spraycoatlaag en een Amsterdamse sporttechnische laag. Qua stroomvoorziening leunt het sportpark stevig op de 850 zonnepanelen die op het dak van de sporthal staan opgesteld. Mede door de goede isolatie en energiezuinige verlichtings-, ventilatie-, en verwarmingssystemen zal de capaciteit ruimhartig volstaan. In de zonnige maanden is er zelfs sprake van een dusdanige overcapaciteit dat ook Zwembad de Mors voor een belangrijk deel zijn stroom kan ontlenen aan de PV-installatie op de sporthal. De nutsvoorzieningen van bad en hal zijn dusdanig ingenieus verweven dat de symbiose tussen beiden een drastische beperking van niet alleen stroom-, maar ook gas- en watergebruik zal betekenen. De infrastructuur die daarin voorziet gaat onder vele kuubs zand schuil. Tussen de machinekamer ligt een wirwar aan buizen, slangen en leidingen verborgen: een ondergrondse duurzaamheidsbrug voor dataverkeer, koud- en circulatiewater. Op het zwembad wordt sinds jaar en dag al gedoucht op warmte uit zonnecollectoren. Dat tapwater, naverwarmd met een warmtepomp, wordt straks dus doorgesluisd naar de sporthal om daar in dezelfde behoefte te voorzien. Het water kan tussentijds worden opgeslagen in een van de drie te plaatsen buffers, waarbij de warmte uiteraard wordt teruggewonnen. Voor de verwarming van het zwembadwater wordt al jaren een beroep gedaan op warmtepompen, daarvan wordt er een extra geplaatst. Met de stroomtoevoer vanaf de hal is de verwachting dat ook voor deze pompen nog weinig gas nodig zal zijn. Sporten op De Mors kan dus met een schoon geweten.

13


SPORTIEVE VOEDINGSBODEM De bouw van Sporthal de Reiger was een duurzaamheidsproject avant la lettre. De Sportraad Delden, voortgekomen uit de Zwembadcommissie, verzocht de gemeente Stad Delden halverwege de jaren 70 om op de fundamenten van een loods van de plaatselijke mengvoederfabriek een plek te creëren waarop in de Deldense binnensportbehoefte voorzien kon worden. De C.A.V.V. Zuid Twente – voorloper van de huidige For Farmers – had de Reigerstraat verlaten en het gebouw aan het spoor tussen Zutphen en Hengelo was in onbruik geraakt. Herbestemming als sporthal was even onconventioneel als visionair, zo kan achteraf gesteld worden. Waarnemend burgemeester Enklaar sprak van een ‘prachtig staaltje van burgerzin’ en gaf toestemming om van droom daad te maken. De bouw was een lokale aangelegenheid, waarbij architect Morsink, aannemer Lammersen en vele onderaannemers een sleutelrol speelden. Medio ’79 werd het resultaat van hun inspanningen opgeleverd: een volwaardige sporthal, met een sportvloer met de ruime proporties van 22 bij 40 meter. De officiële opening vond plaats op 1 november 1979 met de nodige toespraken; met demonstraties door de sportverenigingen en met het oplaten van vele honderden ballonnen door de schooljeugd. Vanaf dat moment werd De Reiger het domein van een grote diversiteit aan gebruikers. Doordeweeks waren het overdag vooral de sportende leerlingen van de basis- en voorgezet onderwijs die deuren platliepen, in de namiddagen en avonden werden zij opgevolgd door leden van de binnensportverenigingen, die er in de weekeinden ook hun thuiswedstrijden spelen. Dat gold niet slechts voor de balsporten, in de bovenzaal werd bijvoorbeeld ook fanatiek gedanst en op niveau gejudood. Niet minder memorabel dan de vele kampioenschappen en jammerlijke nederlagen die er door bijvoorbeeld badmintonners, volleyballers, korfballers, handballers en zaalvoetballers beleefd werden, zijn de evenementen waaraan De Reiger toevlucht bood. Jaarlijks terugkerende hoogtepunten waren de zomerspelen en de rolstoelvierdaagse, maar ook uitvoeringen van de muziekvereniging en dansdemonstraties en zelfs concerten maken onderdeel uit van de rijke halhistorie. Of het nu het biertje na de training betrof, de catering bij de rolstoelvierdaagse of de organisatie van een concert, op de een of andere manier was Willem Lokate altijd wel betrokken. Hij bestierde zijn sportcafé eerst op de bovenverdieping van De Reiger en verhuisde eind negentiger jaren naar een tegen de sporthal aangebouwde nieuwe horecaruimte: Sportcafé de Boemel. Na meer dan twintig jaar trouwe dienst kwam Sporthal de Reiger op 29 december 2000 in andere handen. Het eigendom werd overgeheveld naar de Stichting Beheer Registergoederen die met Zwembad de Mors al de natte sportbelangen binnen het Twickelstadje diende. Voor de SBR gold dat met het onderhoud en exploitatie van de sporthal haar taak niet langer beperkt bleef tot de zomermaanden, hoewel zij het gebruik van de hal toch vooral op afstand regisseerde. Op aandrang van de Deldense Sportfederatie (voortgekomen uit de Sportraad) werd door de gemeente Hof van Twente in 2001 op de bovenverdieping een sportzaal met spiegelwand gerealiseerd, zodat de gebruiksfunctie van De Reiger verder werd uitgebreid tot diverse martial arts, dansvormen en yoga. In 2008 vervolgens moest een grote renovatie De Reiger nog even behouden voor Delden, twee jaar later nam de BSO haar toevlucht tot de oude kantoorruimtes op de eerste verdieping. Toch was ook toen iedereen het er eigenlijk al wel over eens dat de levensdagen van de hal geteld waren. Een gebrek aan uitloopruimtes, vochtproblematiek en een beperkte duurzaamheid waren zaken die aan de Reigerstraat maar moeilijk te tackelen waren, hoewel dat laatste aspect in 2014 gedeeltelijk ondervangen werd met een flink aantal zonnepanelen. Het zou de laatste grote investering worden in een hal waarvan men in de jaren 70 niet had kunnen bevroeden dat er vier decennia later nog in gesport zou worden. Het is een geschiedenis die met eer en genoegen verteld mag worden, vooral tegen het glorend licht van een mooie toekomst.

14


CAFÉ DE BOEMEL

Boegbeeld Willem Lokate van Café de Boemel aan het woord Willem Lokate, uitbater en eigenaar van (sport)café de Boemel is niet meer uit Delden weg te denken. Met een prominente plek naast sporthal de Reiger, wist menigeen zijn plekje aan het schap te vinden. Met de komst van Sportpark de Mors wist Willem al op voorhand dat dit het einde zou zijn van het sportieve bezoek aan zijn gezellige café.

Hoe kwam de overname tot stand? Willem: “Sporthal de Reiger is in 1979 gebouwd. Ik was toentertijd werknemer bij Bouwbedrijf Lammersen en heb ook meegeholpen met de bouw van de sporthal. In 1992, toen ik inmiddels werkzaam was bij Het Wapen van Delden, kreeg ik de mogelijkheid het sportcafé bij de Sporthal de Reiger, toen nog op de eerste verdieping, te exploiteren. Het heette toen Café Restaurant de Reiger. In 1983 heb ik het café overgenomen van de familie Brandriet (eigenaren van Het Wapen van Delden red.).” De familie Brandriet vond dat Willem het pas mocht overnemen zodra hij getrouwd was. Zo geschiedde.”

Vanaf wanneer is het café dan op de begane grond verder gegaan?

Willem: “De toenmalige gemeente Stad Delden sprak de wens uit het bovenste gedeelte graag te willen gebruiken voor kleine sporten zoals judo. Ze beloofden mij dan een vergunning te verstrekken voor de nieuwbouw, maar omdat de gemeente geen geld had, moest ik dat wel zelf financieren. Dat was in 1998. Uiteindelijk had ik nog heel wat hobbels te nemen, maar in 2001 was Café de Boemel een feit!”

En met het einde van Sporthal de Reiger gaat de Boemel sluiten?

Willem: “Nee hoor, ik heb duidelijke afspraken met de gemeente Hof van Twente en mag vooralsnog tot en met juli 2022 open blijven. We hebben het nog reuze gezellig. Fanatieke aanhangers van de formule 1 weten ons nog altijd te vinden en velen komen langs voor een potje biljart of darts. Door het wegvallen van de sport is er nu weer meer ruimte voor feestjes. En natuurlijk kun je altijd bij de Boemel terecht voor een koud drankje of een gezellig praatje. In juli 2022 zie ik wel weer hoe het er dan voor staat. Misschien ga ik lekker genieten van mijn pensioen.”

Is het zuur voor je dat het zo loopt?

Willem: “Welnee, je moet met je tijd mee gaan en een nieuwe sporthal was echt nodig. Dat de vier grote sportclubs de exploitatie van Sportkantine De Finish op een vrijwillige basis gaan oppakken is natuurlijk een heel mooi streven. Zo drukken ze de kosten en zijn de consumpties betaalbaar. Ze vragen me ook vaak om advies. Zo heb ik ze 70 stoelen geschonken en een aantal katrollen die als buitentafels op het terras dienen. In Delden helpen we elkaar, zo is het altijd al geweest.”

Ben je niet bang dat je in een gat valt als je volgend jaar de Boemel ook moet sluiten?

Willem: “Ook niet. Ik doe ook de exploitatie van de kantine bij Zwembad de Mors en blijf daar gewoon mee doorgaan. Ik vind het fijn om mensen om me heen te hebben. Veel lawaai, kinderen, jongeren, hoe meer hoe beter.”

Biertje bij de Boemel? Het kan gelukkig allemaal weer, dus geniet ervan zolang het nog kan!

SAMEN ZIJN WE DE MORS Toen het eenmaal duidelijk was dat de realisatie van het park door kon gaan, lag er een schone taak in het verschiet. Zo’n honderd vrijwilligers uit de gelederen van alle clubs ontmantelden de clubgebouwen van DHV en SV Delden om ze in het staartje van 2019 met de grond gelijk te maken. De massale opkomst en prettige onderlinge sfeer waren niet slechts maatgevend voor de vele klussendagen die nog zouden volgen, maar ook voor het toekomstige sportief samenzijn. Na breken werd het al snel bouwen. Waar het binnen het bouwproces maar enigszins mogelijk was om de taken met vrijwilligers in te vullen, gebeurde dat. Zo werden er duizelingwekkende aantallen schroeven afgedopt op even duizelingwekkende hoogte. Daarnaast was vooral ook de kwast favoriet bij de dames en heren clublieden. Zo herinnert het hout aan de buitenzijde van de hal tot in lengte van dagen aan hun noeste belangeloze arbeid, arbeid die in de aanloop van het zwemseizoen ook op het buitenbad geleverd werd. ‘Samen zijn we De Mors’, zo bleek ten overvloede.

15


Profile for Regionale Uitgeversgroep

Krant Sportpark de Mors  

Krant Sportpark de Mors  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded