Kontur varde 2015

Page 1

2015

Få Kontur på DIN iPad

VARDE KOMMUNE

www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL

06. KONTUR 2015 Book.indb 1

01-02-2016 14:48:58


INTRO

Det gode liv som vækstskaber Indhold

Effektive strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om en enkelt kommune eller 22, om de enkelte områder i regionen, om regionen som helhed og om hele landet. Kontur er en integreret del af videninitiativet i den regionale udviklingsplan, der arbejder med visionen om det gode liv som vækstskaber.

KOMMUNEPROFIL / side 4

Beskæftigelse

Kontur 2015 sætter det gode liv i centrum. Den syddanske vækst er i stigende grad afhængig af investeringer i forbedring af borgernes rammer. Investeringer i uddannelse, sundhed, infrastruktur og tryghed er helt centrale, hvis man vil tiltrække og fastholde kreative, engagerede og produktive borgere. Men det kræver viden om, hvad der kan forbedre rammerne for borgernes liv.

Erhvervsstruktur

Med venlig hilsen

INDBYGGERPROFIL / side 22 Befolkningsudvikling

Iværksætteri Klima Huspriser

Flyttemønstre Pendling Regional Udvikling / Strategi & analyse

Indkomst Uddannelse Sundhed Tryghed

BORGERVINKEL / side 44 Sundhed Tryghed Relationer Kontur 2015 for Varde Kommune er udgivet af Region Syddanmark.

Selvrealisering Omgivelser

Redaktion: Region Syddanmark Regional Udvikling / Strategi & Analyse Forside: Varde Kommune Lasse Hyldager og Varde Kommune Foto: Design: Mediegruppen Reklamebureau Kort:

Tilfredshed med livet

Region Syddanmark og © Kort & Matrikelstyrelsen

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 2

Udvikling

2

INTRO • • •

01-02-2016 14:48:59


INTRO

æn ge

Pr od

lig

uk tiv

ed

h yg Tr

d

ite t

ejd

he

Arb

Sun d

e ftigels Beskæ

g Til

Kontur 2015 sætter det gode liv i centrum. Udover at levere opdateret viden om kommunen og dens indbyggere bidrager Kontur til at skabe et samlet billede af, hvordan det går med det gode liv i kommunen i de tre hovedkapitler: Kommuneprofil, Indbyggerprofil og Borgervinkel.

hed

Måling af det gode liv

spl

ads er

Klima

Relationer ingsBefolkn g udviklin

st

kom

Se l

vr ea l

se

ise

Krimin

dh Su n

alitet

an

d

Ud

l ne

er ivels Omg

Målingen af det gode liv indeholder en række indikatorer og på side 53 i Kontur findes en samlet oversigt over indikatorerne.

ed

Ind

rin

g

VARDE I TAL arbejdspladser

Indbyggere

50.100

21.600

befolkningsudvikling

største byer:

(2010-2015):

VARDE (13.800) ØLGOD (3.900) OKSBØL (2.900)

-0,5%

arbejdspladser inden for 1 time fra VARDE:

176.000 KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 3

3

INTRO • • •

01-02-2016 14:49:07


KOMMUNEPROFIL Varde Der er 21.600 arbejdspladser i Varde Kommune. Det svarer til 86 arbejdspladser pr. 100 indbyggere i den erhvervsaktive alder (25-64 år). Mere end 78 pct. af de 25-64 årige er i beskæftigelse, hvilket er en af de højeste andele i regionen og markant højere end landsgennemsnittet. Med 71 pct. af arbejdspladserne i private virksomheder fylder det private erhvervsliv relativt meget i Varde Kommune.

06. KONTUR 2015 Book.indb 4

4

Beskæftigelse Erhvervsstruktur Iværksætteri Klima

Vardes erhvervsmæssige styrkepositioner ligger særligt inden for ressourceområderne Møbler/beklædning og Fødevarer. Alle ressourceområderne beskæftiger først og fremmest personer med en erhvervsfaglig eller ufaglært baggrund, mens virksomhederne i kommunen kun i mindre omfang beskæftiger arbejdskraft med videregående uddannelse.

KONTUR 2015

Indhold

Huspriser

KOMMUNEPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:09


KONTUR 2014 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 5

5

KOMMUNEPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:10


lønmodtagerBeskæftigelse

Udvikling i antal Beskæftigede lønmodtagere 2013-2014 Assens Varde 5,0% 5,0% 4,6% 4,6%

Kerteminde Kerteminde

Vejen Vejen Middelfart Middelfart

3,4% 3,4%

Nordfyns Nordfyns

2,7% 2,7% 2,4% 2,4%

Langeland Langeland

2,4% 2,4%

Haderslev Haderslev

1,6%

1,6%

Vejle Vejle

1,5%

1,5%

EsbjergEsbjerg

1,4%

1,4%

OdenseOdense

1,1%

Aabenraa Aabenraa

1,1%

Svendborg Svendborg

0,8% 0,8%

Varde Varde

0,5% 0,5% 0,4% 0,4%

KoldingKolding

0,3% 0,3%

NyborgNyborg

0,1%

BillundBillund

0,1%

0,0% 0,0%

Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn

0,0% 0,0%

Ærø

Ærø

Fredericia Fredericia

-0,2% -0,2%

AssensAssens

-0,5% -0,5% -1,6% -1,6%

Fanø Fanø

-1,6% -1,6%

Sønderborg Sønderborg TønderTønder

-1,9% -1,9% 1,0%

Syddanmark Syddanmark

1,0%

Hele landet Hele landet

0,9% 0,9%

LBM1_Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere 1.træk 170815.xlsx LBM1_Fuldtidsbeskæftigede 2013-14,2013-14, 170815.xlsx Figuren viser udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagerelønmodtagere i kommunerne, i1.træk Syddanmark og i hele landet i perioden 2013-2014. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere 2008-2014 Varde

110

Varde Syddanmark

100

Hele landet Øvrige syddanske kommuner

90

80

70

60 2008

2009

Indeks, 2008 = 100 Esbjerg

2010

2011

2012

2013

2014

Fanø

Fredericia

Faaborg-Midtfyn

Haderslev

Kerteminde

Kolding

Langeland

Middelfart

Nordfyns

Nyborg

Odense

Svendborg

Sønderborg

Tønder

Vejen

Vejle

Ærø

Aabenraa

Billund

Assens

Hele landet

Syddanmark

Varde

Figuren viser udviklingen i antal beskæftigede lønmodtagere i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2008-2014. LBM2_Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere 2008-2014, 1.træk 110815.xlsx Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 6

6

KOMMUNEPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:10


strukturel beskæftigelse

arbejdspladser 2013

Antal arbejdspladser (heraf private) Assens

15.076

(10.838)

73

(52)

Billund

17.788

(13.935)

133

(104)

Esbjerg

58.788

(39.773)

99

(67)

1.019

(713)

63

(44)

Fredericia

25.741

(15.605)

100

(61)

Faaborg-Midtfyn

18.711

(13.246)

73

(52)

Haderslev

23.024

(14.680)

82

(52)

8.970

(6.572)

76

(56)

49.661

(36.499)

108

(79)

Langeland

4.348

(2.807)

70

(45)

Middelfart

16.413

(11.428)

86

(60)

Fanø

Kerteminde Kolding

9.812

(6.881)

65

(46)

Nyborg

11.142

(7.064)

71

(45)

Odense

96.699

(59.769)

97

(60)

Svendborg

23.727

(14.873)

82

(51)

Sønderborg

33.043

(22.803)

89

(62)

Tønder

16.527

(11.844)

86

(62)

Varde

21.640

(15.450)

86

(61)

Vejen

18.480

(14.245)

86

(66)

Vejle

51.156

(35.497)

91

(63)

Ærø

2.276

(1.439)

77

(49)

26.616

(19.192)

89

(64)

550.657

(375.153)

90

(62)

2.689.830

(1.809.165)

93

(62)

Nordfyns

Tabellen viser samtlige arbejdspladser i kommunerne og antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i aldersgruppen 25-64 år i 2013 (ultimo november). I parentes angives antal arbejdspladser i den private sektor.

Aabenraa Syddanmark

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

Antal arbejdspladser pr. 100 25-64 årige (heraf private)

Hele landet

ARBEJDSPLADSER PR. 100 INDBYGGERE 2013

ARBEJDSPLADSER I KOMMUNEN 2013

100 til 181

500 til 6.710

76 til 99

250 til 499

0 til 75

0 til 249

Ølgod #

Nørre Nebel #

Outrup

Tistrup

#

#

Ansager #

Oksbøl #

Varde #

Agerbæk Alslev

#

#

Kortet viser antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i aldersgruppen 25-64 år i 2013 (ultimo november).

Kortet viser antal arbejdspladser i de enkelte sogne i 2013 (ultimo november).

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 7

7

KOMMUNEPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:14


Beskæftigelse strukturel beskæftigelse

Varde

udvikling i antal arbejdspladser 2011-2013 Udvikling i antal arbejdspladser 2011-2013 2,3% 0,9% 0,3% -0,1% -0,3% -0,4% -0,5% -0,5% -1,2% -1,5% -1,7% -1,9% -2,1% -2,1% -2,5% -2,6% -2,7% -3,2% -4,8% -4,8% -5,4% -8,3% -1,0% -0,2%

Billund Middelfart Odense Kolding Vejle Fredericia Esbjerg Svendborg Assens Nyborg Varde Nordfyns Sønderborg Aabenraa Kerteminde Vejen Faaborg-Midtfyn Haderslev Fanø Tønder Langeland Ærø Syddanmark Hele landet

Figuren viser udviklingen i antal arbejdspladser i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2011-2013 (ultimo november). Både offentlige og private arbejdspladser er medregnet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

BESK4_Udvikling i antal arbejdspladser i de syddanske kommuner 2011-2013 1.træk 020715.xlsx

adgang til arbejdspladser

Antal beskæftigede borgere

Antal arbejdspladser inden for 30 min.

Assens

18.866

15.900

216.800

Billund

13.136

33.900

297.500

Esbjerg

54.532

50.400

157.700

1.490

35.200

100.000

Fredericia

22.828

94.800

371.100

Faaborg-Midtfyn

23.150

18.700

128.000

Haderslev

25.666

64.100

320.400

Kerteminde

10.528

80.600

171.300

Kolding

43.964

116.400

432.700

Fanø

Tabellen viser antal fuldtidsarbejdspladser, der findes inden for en afstand af hhv. 30 og 60 min. i bil fra centrum i den største by i 2015. Tyske arbejdspladser (2014) indgår i opgørelsen. Målingen er foretaget kl. 08.00. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CVR, OSM og Speedmap

(88.300) (48.200)

Langeland

5.121

17.400

113.600

Middelfart

17.989

89.800

352.500

Nordfyns

13.391

70.400

163.200

Nyborg

13.521

94.100

233.300

Odense

88.434

97.600

231.900

Svendborg

25.645

34.700

135.500

Sønderborg

32.781

42.500

212.200 (116.900)

Tønder

17.529

23.500

202.800 (127.000)

Varde

24.874

53.200

176.000

Vejen

20.742

70.600

291.000

Vejle

53.456

136.000

511.000

Ærø

2.549

1.400

1.400

26.525

100.000

Aabenraa

KONTUR2015 2015 KONTUR

06. KONTUR 2015 Book.indb 8

Antal arbejdspladser inden for 60 min. (heraf tyske)

88

338.600 (161.000)

KOMMUNEPROFIL •••••• KOMMUNEPROFIL

01-02-2016 14:49:15


strukturel beskæftigelse

adgang til arbejdspladser 2015 Antal arbejdspladser indenfor en times kørsel i bil: 2.800.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0

Farverne på kortet viser, hvor mange fuldtidsarbejdspladser, der findes indenfor en times kørsel i bil fra det pågældende område i 2015. Tyske arbejdspladser (2014) indgår i opgørelsen. Målingen er foretaget kl. 08.00. Kilde: Region Syddanmark og CVR.

Udvikling i ledighed 2005-2020, Sydvestjylland Sydvestjylland

5.000 4.000 3.000

Titel

Antal ledige

Figuren viser ledighedsudviklingen fordelt på køn i pendlingsområdet Sydvestjylland (Esbjerg, Fanø, Varde og Tønder Kommuner). De stiplede linjer er fremskrevne tal. Se appendiks side 55 for en forklaring af modellen bag fremskrivningen.

2.000 1.000 0

Mænd Kvinder

-1.000 -2.000 2005

Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE)

2010

2015

Titel

Varde

arbejdsstyrke og beskæftigelse 2009-2013 Andel af befolkningen 25-64 årige (%)

Mænd

84

Figuren viser udviklingen i andelen af de 25-64 årige, der er i beskæftigelse og andelen af de 25-64 årige, der indgår i arbejdsstyrken (beskæftigede samt ledige). Opgørelsen er foretaget ultimo november.

78

Arbejdsstyrke (Hele landet) Arbejdsstyrke (Varde) Beskæftigelse (Hele landet) Beskæftigelse (Varde)

75

2010

2011

2012

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 9

Kvinder

BESK9_Udvikling i ledighed 2005 - 2020 031115 1. træk .xlsx

81

72 2009

2020

Arbejdsstyrke (Varde) Beskæftigelse (Varde) Arbejdsstyrke (DK) Beskæftigelse (DK)

2013

9

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KOMMUNEPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:18


strukturel beskæftigelse Varde

74,9%

73,7%

78,9%

78,2%

78,0%

77,2%

77,0%

76,5%

74,7%

74,0%

74,0%

73,6%

73,6%

73,4%

73,1%

72,7%

72,7%

72,6%

72,2%

71,7%

71,3%

65,9%

69,6%

69,8%

Andel 25-64 årige i beskæftigelse 2013

Figuren viser andelen af de 25-64 årige i beskæftigelse i 2013 (ultimo november). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BESK11_Andel af 25-64 årige i beskæftigelse_1.træk_110615.xlsx

socioøkonomisk status 2013 Varde

Varde

4,9 10,9 3,2 2,8

8,2

1,3

10,4 2,7 3,8

Antal borgere at forsørge pr. 25-64 årig

100%

forsørgerbrøk 2010-2035

1,2

Andre uden for arbejdsstyrken Pensionister og1,1 tilbagetrækning Midlertidigt uden for arbejdsstyrken

71,6

69,7

Arbejdsløse

1,0

Lønmodtagere

0,9

Selvstændige og medhjælpende ægtefælle

6,6

5,2

Varde

Hele landet

0%

0,8 2010

2015

2020 Region Syddanmark

2025 Hele landet

2030

2035

Varde

Andre uden for arbejdsstyrken

Varde

Pensionister og modtagere af efterløn flexydelser BESK10_Hvad laver de og 25-64 årige 1.træk 010715.xlsx

Syddanmark

Midlertidigt uden for arbejdsstyrken

Hele landet

Ledige Lønmodtagere Selvstændige og medhjælpende ægtefæller

Figuren viser den socioøkonomiske status for borgere i alderen 25-64 år i 2013 (ultimo november).

BESK8_Forsøgerbrøk 2010-2035 1. træk 030615.xlsx

Figuren viser forsørgerbrøken, der defineres som forholdet mellem antallet af borgere uden for den erhvervsaktive alder (0-24 og 65+ årige) og antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (25-64 årige). De stiplede linjer er fremskrevne tal. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 10

10

KOMMUNEPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:19


strukturel beskæftigelse

Varde Varde

Beskæftigede med MVU eller LVU 2013

Privat sektor

Privat sektor 8,0% 8,9% 9,0% 9,9% 10,2% 10,6% 10,7% 11,2% 12,2% 12,3% 12,4% 12,6% 12,6% 12,8% 13,2% 13,3% 13,5% 14,2% 14,7% 16,0% 16,3% 16,5% 13,1% 18,9%

Offentlig sektor Varde Tønder Vejen Langeland Aabenraa Haderslev Nordfyns Kerteminde Faaborg-Midtfyn Nyborg Esbjerg Fredericia Middelfart Fanø Assens Ærø Vejle Kolding Svendborg Sønderborg Odense Billund Syddanmark Hele landet

Langeland Ærø Billund Varde Tønder Haderslev Kerteminde Nordfyns Nyborg Faaborg-Midtfyn Fredericia Assens Vejen Sønderborg Aabenraa Middelfart Fanø Esbjerg Svendborg Kolding Vejle Odense Syddanmark Hele landet

Offentlig sektor 29,7% 32,0% 33,2% 37,0% 38,1% 39,0% 39,1% 39,4% 40,0% 40,7% 40,9% 41,3% 41,4% 43,3% 44,1% 44,4% 46,4% 47,8% 48,1% 50,4% 50,8% 51,9% 45,6% 47,4%

Figurerne viser andelen af højtuddannede (mellemlang eller lang videregående uddannelse) beskæftiget på arbejdspladser i komBESK13_Beskæftigede i den offentlige sektor med sektor. MVU og LVU 1. træk 140815.xlsx og offentlige sektor i 2013 (ultimo november). Offentligt ejede selskaber er inkluderet i den offentlige

e i den private sektor med MVUmunen og LVU 1.i hhv. træk 130815.xlsx den private

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

Udvikling i antal beskæftigede 2013-2021, sydvestjylland Sydvestjylland

Uden kompetencegivende udd.

-5.000 3.950

Erhvervsfaglig udd. KVU

1.050

MVU

2.400

LVU

1.950 4.300

Alle uddannelser

Figuren viser en fremskrivning af udviklingen i antal beskæftigede fordelt på højest fuldført uddannelse fra 2013 til 2021. Figuren viser den samlede udvikling for pendlingsområdet Sydvestjylland (Esbjerg, Fanø, Varde og Tønder Kommuner) i afrundede tal. Se appendiks side 55 for en forklaring af modellen bag fremskrivningen. Uddannelseskategorierne er uden erhvervskompetencegivende udd. (grundskole og gymnasial udd.), erhvervsfaglig udd., KVU (kort videregående udd.), MVU (mellemlang videregående udd.), LVU (lang videregående udd.) og alle uddannelser. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE)

KONTUR 2015

11

KOMMUNEPROFIL • • •

06. KONTUR 2015 Book.indb 11

01-02-2016 14:49:19

BESK14_Udvikling i antal beskæftigede 2014-2022 1. træk 180515.xlsx


erhvervsstruktur

arbejdspladser i privat og offentlig sektor 2013 Varde

Hele landet

Titel

Titel

5%

8% 5%

7%

12%

16%

3%

Offentlig administration

Undervisning

5%

67%

71%

Varde

Sundhed og socialvæsen

Øvrig offentlig sektor

PrivatOffentlig sektor administration

ERH1_Fordeling af arbejdspladser mellem offentlig og privat 1. træk 140715.xlsx

Offentlig administration

Undervisning

Hele landet

Sundhed og socialvæsen

Øvrig offentlig sektor

Privat sektor

ERH1_Fordeling af arbejdspladser mellem offentlig og privat 1. træk 140715.xlsx

Undervisning

Sundhed og socialvæsen

Øvrige offentlig sektor

Private arbejdspladser

Figuren viser fordelingen af private og offentlige arbejdspladser i 2013 (ultimo november). Den offentlige sektor er opdelt i fire områder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Varde erhvervsstruktur — privat sektor 2013

Fødevarer Møbler/beklædning Turisme Bygge/bolig IT/kommunikation Transport Energi/miljø Medico/sundhed Øvrige erhverv 0 Varde

5

Syddanmark

10

15

Procent

20

25

30

35

Hele landet

Figuren viser de private arbejdspladser i kommunen, i Syddanmark og i hele landet, fordelt på ressourceområder i 2013 (ultimo november). Se appendiks side 55 for en forklaring af ressourceområder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

Varde

Syddanmark KONTUR 2015

Hele landet 12

KOMMUNEPROFIL • • •

ERH2_Erhvervsstruktur 2013 privat sektor 1. træk 020715.xlsx 06. KONTUR 2015 Book.indb 12

01-02-2016 14:49:20


Varde

Andel af samlede besæftigelse

Erhvervsstruktur

Udvikling i erhvervsstruktur 2011-2013

Erhvervsspecialisering 2013

Varde

ERH4_ Erhvervsspecialisering 2013 1. træk 020715.xlsx

IT/kommunikation Turisme Møbler/beklædning Fødevarer

Medico/sundhed Transport Energi/miljø Øvrige erhverv Offentlige sektor

Fødevarer Bygge/bolig Varde

Bygge/bolig

Møbler/beklædning

Turisme Energi/miljø Transport Medico/sundhed IT/kommunikation

0,85

Titel

Alle private erhverv

Øvrige erhverv

-25

-15

-5

5

15

0,0

Varde

0,8

1,2

1,6

Procent

Procent Varde

0,4

Hele landet

Hele landet

Figuren viser udviklingen i antal arbejdspladser i kommunen og i hele landet, dels i den private sektor fordelt på ressourceområder, dels i den samlede offentlige sektor. Opgørelsen er foretaget ultimo november.

Figuren viser kommunens andel af arbejdspladser i den private sektor i hele landet inden for hvert ressourceområde i 2013 (ultimo november). Den stiplede linje viser kommunens samlede andel af de private arbejdspladser i hele landet.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

ERH3_Udvikling i erhvervsstrukturen. 2011-2013 1. træk 020715.xlsx

Varde Detaljeret erhvervsstruktur 2013 Ressourceområde

Primære erhverv

Fødevarer

Fremstillingserhverv

Støtteerhverv

Serviceerhverv

I alt

1.637

708

200

1.383

3.928

Møbler

-

256

-

282

538

Beklædning

-

488

-

331

819

Turisme

-

-

-

762

762

50

1.261

3

2.597

3.911

IT/kommunikation

-

50

17

425

492

Transport

-

27

-

1.081

1.108

10

311

-

180

501

Medico/sundhed

-

11

-

464

475

Øvrige

-

356

-

2.560

2.916

1.697

3.468

220

10.065

15.450

Bygge/bolig

Energi/miljø

I alt

Erhvervsspecialisering:

Lidt specialiseret

Specialiseret

Meget specialiseret

Tabellen viser antallet af private arbejdspladser i kommunen på delområder inden for ressourceområderne i 2013 (ultimo november). Lidt specialiseret betyder, at kommunens andel af landets arbejdspladser på delområdet er op til en halv gang større end kommunens samlede andel af landets arbejdspladser. For specialiserede delområder er andelen mindst en halv gang større, og for meget specialiserede delområder er andelen mindst tre gange så stor. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 13

13

KOMMUNEPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:20


erhvervsstruktur

Erhvervsstruktur og uddannelsesniveau 2013 Uden erhvervskompetencegivende udd.

Erhvervsfaglig

KVU

MVU

LVU

Fødevarer

49%

42%

3%

3%

3%

Møbler/beklædning

39%

50%

4%

5%

2%

Turisme

66%

25%

3%

3%

4%

Bygge/bolig

35%

53%

5%

5%

2%

IT/kommunikation

30%

49%

9%

7%

4%

Transport

45%

51%

2%

2%

0%

Energi/miljø

36%

56%

5%

3%

1%

Medico/sundhed

19%

26%

8%

30%

17%

Øvrige erhverv

38%

47%

4%

8%

3%

Varde

41%

47%

4%

6%

3%

Syddanmark

37%

44%

6%

8%

6%

Hele landet

36%

39%

6%

9%

11%

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

Alle erhverv Alle erhverv 0,0% 0,0%

1% 1% 0,8% 0,8%

Procent

1,6% 1,6%

Energi/Miljø Energi/Miljø Møbler/Beklædning Møbler/Beklædning Bygge/Bolig Bygge/Bolig Transport Transport

Varde Varde

Transport Transport Fødevarer Fødevarer IT/Kommunikation IT/Kommunikation Bygge/Bolig Bygge/Bolig Møbler/Beklædning Møbler/Beklædning Turisme Turisme Medico/Sundhed Medico/Sundhed Energi/Miljø Energi/Miljø Øvrige Erhverv Øvrige Erhverv

Forventet udvikling i erhvervsstruren 2013-2018

Varde Varde

ERH8B_Forventet ERH8B_Forventetudvikling udviklingi ressourceområder i ressourceområder2013-18 2013-181.træk 1.træk131115.xlsx 131115.xlsx

ERH8_Forventet udvikling i erhvervsstrukturen 2013-2014 1.træk 131115.xlsx ERH8_Forventet udvikling i erhvervsstrukturen 2013-2014 1.træk 131115.xlsx

udvikling i erhvervsstrukturen 2013-2014

Varde Varde

Hele Helelandet landet

Varde 2014 Varde 2014

Hele landet 2014 Hele landet 2014

Tabellen viser uddannelsesniveauet indenfor ressourceområderne (private arbejdspladser) i kommunen samt uddannelsesniveauet inden for alle private erhverv i kommunen, Syddanmark og hele landet i 2013 (ultimo november).

Fødevarer Fødevarer

IT/Kommunikation IT/Kommunikation Turisme Turisme Medico/Sundhed Medico/Sundhed Øvrige Øvrige erhverv erhverv Alle Alle erhverv erhverv 0% 0%

2,4% 2,4%

6% 6% 7% 7%

14% 14%

21% 21%

28% 28%

Procent

Figuren viser foreløbige tal for udviklingen af private arbejdspladser i kommunen i perioden 2013-2014. Den stiplede grå linje viser udviklingen i antal private arbejdspladser i hele landet. Se appendiks side 55 for en forklaring af modellen bag fremskrivningen.

Figuren viser den forventede udvikling i antal private arbejdspladser i kommunen i perioden 2013-2018. Den stiplede grå linje viser den forventede udvikling i antal private arbejdspladser i hele landet. Se appendiks side 55 for en forklaring af modellen bag fremskrivningen.

Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE)

Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE)

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 14

14

KOMMUNEPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:21


erhvervsstruktur Varde

erhvervsspecialisering og -udvikling

Titel

Udvikling i antal arbejdspladser (2011-2013)

15%

IT/kommunikation

10%

Turisme

Møbler/beklædning

5%

Udvikling i antal arbejdspladser på landsplan

Øvrige erhverv 0% -5%

Udvikling i antal arbejdspladser i kommunen

Fødevarer Bygge/bolig

Medico/sundhed

-10%

Transport -15% -20%

Energi/miljø

-25%

Ingen Neutral 0 1 specialisering Titel

Udvikling i antal arbejdspladser på landsplan 2011-2013:

Meget specialiseret

Erhvervsspecialisering

Figuren viser erhvervsspecialiseringen (2013) og udviklingen i antal arbejdspladser (2011-2013) i den private sektor i kommunen, fordelt på ressourceområder. Opgørelsen er foretaget ultimo november. Se appendiks side 55, for en nærmere forklaring af figuren.

Antal arbejdspladser i kommunen:

Høj Mellem

2

ERH6_Erhvervsspecialisering og beskæftigelsesudvikling 2011 - 2013 1. træk 130715.xlsx

Mange

Lav

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

Varde

Gennemsnitlig Årlig produktivitetsudvikling 2011-2013 Gennemsnitlig årlig produktivitetsudvikling 2011 - 2013 6,5% 3,3% 3,2% 3,1% 2,2% 2,0% 1,7% 1,1% 0,8% 0,6% 0,5% 0,4% 0,1% -0,2% -0,3% -0,3% -0,7% -1,1% -1,2% -1,7% -2,2% -3,3% 0,7% 0,2%

Fredericia Nordfyns Ærø Sønderborg Assens Kolding Vejen Haderslev Billund Nyborg Vejle Tønder Varde Esbjerg Fanø Svendborg Odense Middelfart Faaborg-Midtfyn Langeland Aabenraa Kerteminde Syddanmark Hele landet

Figuren viser den gennemsnitlige årlige produktivitetsudvikling i den private sektor i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i ERH7_Produktivitet 210915 1.træk.xlsx hele landet i perioden 2011-2013. Produktiviteten opgøres som værditilvækst pr. arbejdstime. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE)

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 15

15

KOMMUNEPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:22


Iværksætteri

nye virksomheder 2013

Nyetablerede virksomheder

Etableringsrate

Odense

550

7,7%

Fredericia

139

7,7%

Kolding

308

7,3%

Vejle

337

6,8%

Tabellen viser antal nyetablerede virksomheder og etableringsraten i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i 2013.

Assens

118

6,7%

Sønderborg

150

6,3%

Svendborg

150

6,1%

Esbjerg

270

6,1%

Aabenraa

147

6,1%

Etableringsraten defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder.

Nyborg

67

6,1%

127

5,9%

Billund

71

5,9%

Kerteminde

53

5,8%

Faaborg-Midtfyn

129

5,8%

Vejen

107

5,5%

Ærø

18

5,4%

Varde

117

5,2%

Middelfart

100

5,2%

Nordfyns

63

5,0%

Tønder

79

4,8%

Langeland

26

4,7%

9

4,4%

Syddanmark

3.135

6,4%

Hele landet

18.646

7,4%

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Haderslev

Fanø

andel nye virksomheder 2013 Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit Under regionsgennemsnit

Landsgennemsnit: 7,4 pct. Regionsgennemsnit: 6,4 pct.

Kortet viser etableringsraten i alle landets kommuner i 2013. Etableringsrate defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 16

16

KOMMUNEPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:25


iværksætteri

iværksætteri — overlevelse og jobvækst Varde

3,5

Fanø

Vejle

Fredericia

2,5

Jobskabelse

Odense Nyborg

Kolding

Billund

Tønder

Aabenraa

Vejen Haderslev

1,5

Langeland Esbjerg Sønderborg Varde Ærø SvendborgMiddelfart Faaborg-Midtfyn Kerteminde

Assens

Nordfyns

0,5 55%

60%

65%

70%

75%

Overlevelsesandel

IV3_Iværksætteri - overlevelse og jobvækst 2012 og 2013 070915 1.træk.xlsx

Overlevelsesandelen angiver, hvor stor en andel af de virksomheder, som blev etableret i 2008 og 2009, der stadig eksisterer efter 4 år. Jobskabelse er gennemsnitligt antal ansatte i 2012 og 2013 (ultimo november), dvs. 4 år efter at virksomhederne blev etableret. De stiplede linjer viser landsgennemsnittet.

Varde

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

7,3%

6,7%

11,9%

10,1%

10,1%

8,8%

8,2%

8,0%

7,7%

7,6%

7,3%

7,1%

7,0%

6,8%

6,6%

6,4%

6,4%

6,2%

6,1%

6,1%

5,6%

5,3%

4,7%

3,4%

nye virksomheders jobandel 2013

Figuren viser, hvor stor en andel beskæftigelsen i de nye virksomheder (etableringsår 2008-2012) udgør af den samlede beskæftigelse i den private sektor i 2013 (ultimo november). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

KONTUR 2015

17

KOMMUNEPROFIL • • •

IV4_De nye virksomheders jobandel 020915 1.træk.xlsx 06. KONTUR 2015 Book.indb 17

01-02-2016 14:49:26


klima

CO2—udledning og energiforbrug pr. indbygger 2013 — fordelt på husholdninger og erhverv Varde

33%

37%

43%

50%

CO2—udledning Husholdning Erhverv

Energiforbrug

67%

63%

Husholdning

57%

50%

Erhverv

Varde Varde (co2)

landet HeleHele landet (co2)

Hele landet landet Hele (energi)

Varde Varde (energi)

Figuren viser fordelingen af henholdsvis CO2—udledningen og energiforbruget pr. indbygger i erhverv og husholdninger i 2013. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KLI5_Klimafordeling 1.træk 121015.xlsx

CO2—udledning pr. indbygger 2013

energiforbrug pr. indbygger 2013

Varde

15,6 10,3 9,9 8,6 7,7 7,2 7,2 7,2 7,0 7,0 6,6 6,6 6,2 6,1 6,0 5,8 5,8 5,5 5,4 5,1 4,3 3,9 6,7 6,8

Varde

Energiforbrug pr-. indbygger

Fredericia Billund Tønder Aabenraa Ærø Nordfyns Varde Esbjerg Faaborg-Midtfyn Kolding Assens Vejen Haderslev Nyborg Langeland Sønderborg Kerteminde Vejle Middelfart Odense Svendborg Fanø Syddanmark Hele landet

Fredericia Billund Tønder Aabenraa Ærø Nordfyns Varde Faaborg-Midtfyn Kolding Assens Vejen Haderslev Sønderborg Nyborg Esbjerg Vejle Middelfart Kerteminde Langeland Svendborg Odense Fanø Syddanmark Hele landet

280 188 182 157 153 144 142 140 138 138 135 129 126 123 121 121 117 117 116 111 103 97 136 134

Figuren viser CO —udledningen (ton) pr. indbygger i 2013.

Figuren viser energiforbruget (gigajoule) pr. indbygger i 2013.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

2 KLI1_CO2 udledning pr indbygger 1.træk 121015.xlsx

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 18

KLI2_Energiforbrug i de syddanske kommuner 2013 1. træk 1210.xlsx

18

KOMMUNEPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:27


klima

udvikling i energiforbrug og co2—udledning 2004-2013 Varde

110

100

Energiforbrug (Hele landet) Energiforbrug (Varde) CO2—udledning (Hele landet) CO2—udledning (Varde)

90

80

70

60 2004

2005

2006

2007

Energiforbrug Hele landet

Indeks, 2004 = 100

2008

2009

Energiforbrug Varde

2010

2011

CO2 Hele landet

2012

2013

CO2 Varde

KLI3_Udvikling i energiforbrug og CO2-udledning 2004-2013.xlsx

Figuren viser udviklingen i energiforbruget og CO2—udledningen i perioden 2004-2013. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

bidrag til co2—udledning 2013 — husholdninger og erhverv

Udledning (ton CO2) pr. indbygger 2013 Varde

Hele landet

Udvikling pr. indbygger 2004-2013 Varde

Hele landet

Primære erhverv

1,2

0,8

-18%

-22%

Fremstilling

2,3

1,8

-34%

-32%

Service

1,1

2,0

-43%

-23%

Erhverv i alt

4,5

4,6

-33%

-27%

Husholdninger

2,7

2,2

-26%

-27%

Tabellen viser niveauet og udviklingen i erhvervslivets og husholdningernes bidrag til CO2—udledningen pr. indbygger. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 19

19

KOMMUNEPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:27


huspriser

Huspriser i alle landets kommuner 2014

Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit Under regionsgennemsnit Landsgennemsnit: 11.300 kr. Regionsgennemsnit: 8.600 kr.

Kortet viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for handlede parcel- og rækkehuse i 2014. Fanø indgår ikke pga. manglende data. Kilde: Region Syddanmark, Realkreditrådet og Realkreditforeningen

Varde

udvikling i huspriser 2004-2014 15.000

Kvadratmeterpris (kr.)

13.000

Varde Syddanmark Hele landet

11.000

Øvrige syddanske kommuner

9.000

7.000

5.000

3.000 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Figuren viser udviklingen i den gennemsnitlige kvadratmeterpris for handlede parcel- og rækkehuse i perioden 2004-2014 (løbende priser) i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet. Kilde: Region Syddanmark, Realkreditrådet og Realkreditforeningen

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 20

20

KOMMUNEPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:30


huspriser

huspriser i de syddanske kommuner

Kommune

Gennemsnitspris (kr. pr. m2)

Tabellen viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for handlede parcelog rækkehuse i kommunerne. Priserne er for parcel- og rækkehuse, som er handlet i perioden 3. og 4. kvartal 2014 og 1. og 2. kvartal 2015. Udviklingen i huspriserne er beregnet på baggrund af prisen i handler fra perioden 3. kvartal 2012 til og med 2. kvartal 2015 (løbende priser). Kilde: Region Syddanmark og Offentlig Informationsserver (OIS)

Udvikling 2012-2015

13.555

7,7%

Kolding

10.769

0,3%

Middelfart

10.295

0,4%

Esbjerg

10.192

1,9%

Vejle

10.127

0,5%

Fredericia

10.108

-0,3%

Svendborg

9.921

0,2%

Odense

Kerteminde

9.531

5,7%

Fanø

9.452

-5,1%

Nyborg

8.636

4,5%

Billund

7.757

1,6%

Sønderborg

7.681

4,8%

Faaborg-Midtfyn

7.125

-5,2%

Assens

7.123

-0,3%

Varde

7.043

-7,8%

Aabenraa

6.613

-9,2%

Haderslev

6.574

-10,0%

Nordfyns

6.474

-4,3%

Vejen

6.261

-2,9%

Ærø

5.547

1,5%

Tønder

5.021

-5,2%

Langeland

4.541

-11,5%

9.211

0,9%

Varde

Syddanmark

kr. 14.000 kr. 11.400

kr. 14.000

kr. 13.000

kr. 12.700

kr. 12.700

kr. 12.100

kr. 11.600

kr. 10.600

kr. 10.500

kr. 10.200

kr. 10.100

kr. 9.900

kr. 9.800

kr. 9.200

kr. 9.000

kr. 9.000

kr. 8.900

kr. 8.700

kr. 8.700

kr. 8.400

kr. 8.300

kr. 8.300

kr. 8.100

kr. 8.200

kr. 8.100

kr. 7.400

kr. 7.300

kr. 6.400

kr. 5.500

kr. 5.300

kr. 4.400

huspriser i syddanske byer

Figuren viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for handlede parcel-byer, og rækkehuse i udvalgte syddanske byer. HUS4_Huspriser i de syddanske 1.træk 101115.xlsx Priserne er for handler indgået i perioden 3. kvartal 2014 til og med 2. kvartal 2015. Kilde: Region Syddanmark og Offentlig Informationsserver (OIS)

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 21

21

KOMMUNEPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:32


INDBYGGERPROFIL Menneskene Der bor 50.100 mennesker i Varde Kommune. Befolkningstallet er stabilt, men samlet set med et mindre fald på 0,5 pct. siden 2010. Efter en årrække med nettofraflytning var der i 2014 en pæn nettotilflytning, og befolkningstallet er steget en smule det seneste år. Mere end en tredjedel af de beskæftigede borgere pendler til et job i en anden kommune, mens hver fjerde job i kommunen varetages af en person med bopæl i en anden kommune. Samlet er der 3.200 flere udpendlere end indpendlere. Blandt de 8.500 daglige udpendlere fra Varde Kommune kører 55 pct. til et job i Esbjerg Kommune. 72 pct. af de 25-64 årige har en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket er på niveau med regionsgennemsnittet. I samme aldersgruppe har næsten halvdelen en erhvervsfaglig uddannelse. 93 pct. af drengene og 96 pct. af pigerne forventes at få en ungdomsuddannelse, hvilket er over gennemsnittet, og de unges frafald på ungdomsuddannelser er blandt de laveste i regionen.

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 22

22

Indhold Befolkningsudvikling Flyttemønstre Pendling Indkomst Uddannelse Sundhed Tryghed

INDBYGGERPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:41


KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 23

23

INDBYGGERPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:46


BEFOLKNINGSUDVIKLING

Befolkningspyramide 2015

Varde

Hele landet Hele landet

Varde

1.056

80+ år

1.513

2.171

70-79 år

2.223

3.391

3.240

3.622

3.597

3.549

3.398 2.737 2.575

60-69 år 50-59 år 40-49 år 30-39 år

2.562

20-29 år

2.172

3.457

3.333

2.885

90.368

10-19 år

2.642

0-9 år

2015_1. træk_120515.xlsx Der er 50.100 BEF1_Befolkningspyramide indbyggere i kommunen

149.557

219.503

246.930

338.223

348.449 375.440

378.454 403.817

398.197

340.828

335.440

372.288

359.027

350.779

333.685 305.680

322.078

BEF1_Befolkningspyramide 2015_1. træk_120515.xlsx

Mænd

Kvinder

Figurerne viser befolkningen fordelt på køn og 10 års aldersgrupper i kommunen og i hele landet pr. 1. april 2015, afrundet total. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

befolkningsudvikling i kommunen 2010-2015 Kortet viser befolkningstilvæksten i kommunen i perioden 2010-2015. Farverne på kortet og i cirklerne viser udviklingen i henholdsvis landområderne og i byerne: 10 pct. og derover 5 pct. til 9 pct. 0 til 4 pct. -5 pct. til -1 pct. -9 pct. til -6 pct. -10 pct. og derunder Områder uden landbefolkning Cirklerne viser størrelsen af byerne: Større byer (over 10.000 indb.) Mellembyer (2.000—10.000 indb.) Landsbyer (200—2.000 indb.) Landområder udgøres af befolkningen i sogne, fratrukket eventuelle byer over 200 indbyggere. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 24

24

INDBYGGERPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:47


BEFOLKNINGSUDVIKLING Varde

Befolkningsudvikling 2010-2015 Odense Vejle Kolding Fanø Fredericia Middelfart Billund Esbjerg Kerteminde Nyborg Vejen Varde Haderslev Svendborg Aabenraa Sønderborg Nordfyns Faaborg-Midtfyn Assens Tønder Ærø Langeland Syddanmark Hele landet

4,6% 3,8% 1,9% 1,4% 1,2% 0,5% 0,5% 0,3% -0,2% -0,4% -0,4% -0,5% -0,8% -1,7% -1,8% -2,0% -2,1% -2,2% -2,4% -4,3% -6,0% -6,4% 0,5% 2,3%

Figuren viser befolkningsudviklingen (i pct.) i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2010-2015. BEF3_Befolkningsudviklingen i procent 2010-2015 1. træk 050515.xlsx Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Varde Assens

Varde andel 25-64 årige 2015

Ærø Fanø

Befolkningsregnskab 2010-2014 Varde Assens

45,7% 47,9%

Langeland

48,4%

Sønderborg

48,8%

Faaborg-Midtfyn

49,7%

Kerteminde

49,8%

Nyborg

49,9%

Svendborg

50,0%

Tønder

50,0%

Varde

50,1%

Assens

50,2%

Haderslev

50,4%

Aabenraa

50,4%

Middelfart

50,5%

Billund

50,5%

Vejen

50,6%

Odense

50,6%

Fredericia

50,8%

Vejle

51,1%

Kolding

51,1%

Esbjerg

51,2%

Nordfyns Syddanmark Hele landet

Befolkningstilvækst Befolkningstilvækst

-916

Fødselsoverskud Fødselsoverskud

Nettotilflytning Nettotilflytning

-75

-42041

-1.232 -1.208

Nettoindvandring Nettoindvandring

1.116 712

51,5% 50,4% BEF7_Befolkningsbalance2010-2014, 2010-2014,1.træk 1.træk030915.xlsx 030915.xlsx BEF7_Befolkningsbalance

Figuren viser, hvor stor en andel af befolkningen, der BEF2_Andel af 25 - 64 årige 2015_1.træk_080515.xlsx er mellem 25 og 64 år i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i 2015.

Figuren viser befolkningsregnskabet i kommunen i perioden primo 2010 til ultimo 2014. Den samlede befolkningsudvikling i kommunen er et resultat af forholdet mellem antallet af fødte og døde, tilflyttere og fraflyttere til og fra andre kommuner samt indvandrere og udvandrere.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

51,5%

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 25

25

INDBYGGERPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:48


BEFOLKNINGSUDVIKLING

Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper 2010-2015 og 2015-2035

0-24 år

25-64 år

65+ år

2010-2015

2015-2035

2010-2015

2015-2035

2010-2015

2015-2035

Varde

-5%

-12%

-3%

-9%

15%

42%

Sydvestjylland

-5%

-7%

-4%

-9%

16%

43%

Syddanmark

-2%

-5%

-3%

-6%

16%

39%

Hele landet

1%

1%

-1%

0%

16%

41%

Tabellen viser befolkningsudviklingen fra 2010 til 2015 og forventet befolkningsudvikling fra 2015 til 2035 i tre aldersgrupper (i pct.). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

befolkningsfremskrivning 2015-2035 Varde

115 110 105 100 95 90 85 2015 Varde

2020 Syddanmark

2025 Hele landet

2030

2035

Øvrige syddanske kommuner

Indeks, 2015 = 100 Syddanmark Hele ilandet Varde Figuren viser den forventede befolkningsudvikling i kommunerne, Syddanmark og i hele landet i perioden 2015-2035. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BEF6_Befolkningsfremskrivning 2015-2035 1. træk.xlsx

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 26

26

INDBYGGERPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:48


flyttemønstre

FLYTNINGER 2004 OG 2014

2004

2014

Vækst 2004-2014 (pct.)

1.926

2.052

6,5

331

548

65,7

Samlet tilflytning

2.257

2.600

15,2

Fraflytning

2.143

2.151

0,4

Udvandring

193

238

23,3

2.336

2.389

2,3

-79

211

Tilflytning Indvandring

Samlet fraflytning Nettotilflytning

Tabellen viser antal flytninger og udviklingen over tid. Nettotilflytning defineres som samlet tilflytning minus samlet fraflytning. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Varde

udvikling i flytninger 2004-2014

Antal flytninger

2.800

2.600

2.400

2.200 2004 Tilflytning

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fraflytning

Figuren viser udviklingen i antal flytninger i kommunenTilflytninger fra 2004 til 2014.Fraflytninger Både flytninger mellem kommuner samt ind- og udvandring er medregnet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

FLY2_Udvilking i flytninger 2004-2014 1. træk 050515.xlsx

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 27

27

INDBYGGERPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:48


flyttemønstre

Varde

Flytninger fordelt på alder 2012-2014 250 200

Antal flytninger

Titel

150 100 50 0 0 år -50

10 år

20 år

30 år

40 år

50 år

60 år

70 år

80 år

90 år

100 år

-100 -150 -200 -250

Til

Fra

Netto

Figuren viser antal tilflyttere og fraflyttere fordelt på alder. Nettotilflytning er vist som en kurve. Antallet er opgjort som et årligt Titel Både flytninger mellem kommuner og ind- og udvandring er gennemsnit af det samlede antal til- og fraflyttere i årene 2012-2014. medregnet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Til

Fra

Netto

fordelt på alder 2012-2014 1. træk 040515.xlsx kommunernesFLY3_Flytninger nettotilflytning 2014

500 og derover 100 til 499 0 til 99 -99 til -1 -100 og derunder

Nettotilflytning defineres som samlet tilflytning minus samlet fraflytning. Både flytninger mellem kommuner og ind- og udvandring er medregnet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR KONTUR 2015 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 28

28 28

INDBYGGERPROFIL INDBYGGERPROFIL •• •• ••

01-02-2016 14:49:51


flyttemønstre

Assens Varde

flytninger til og fra Varde kommune 2012-2014

nettotilflytning fordelt på indkomst 2013 og 2014

50 og derover 20 til 49 10 til 19 -10 til -19 -20 til -49 -50 og derunder

700.000+ 700.000+

-24 1

300.000-399.999 300.000-399.999

 

9

-20

400.000-699.999 400.000-699.999

8869

 

 

200.000-299.999 200.000-299.999

37 10

  

100.000-199.999. 100.000-199.999.

-172 -95

0-99.999 0-99.999 

-398 -410

 

Figuren viser nettotilflytning (tilflytning minus fraflytning) i forskellige indkomstintervaller i 2013 og 2014. Med i opgørelsen er kun indenlandske flytninger mellem kommunerne for personer, der er fyldt 15 år.

Blå viser hvilke kommuner, hvorfra der har været en nettotilflytning til Varde. Rød viser til hvilke kommuner, der har været en nettofraflytning fra Varde i perioden 2012-2014.

FLY6_Nettoflytning fordelt på indkomst 2014 1. træk 170615.xlsx FLY6_Nettoflytning fordelt på indkomst 2014 1. træk 170615.xlsx

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

top 10 over tilflytninger 2012-2014 Fra

Tilflyttere 2012-2014

top 10 over fraflytninger 2012-2014

Andel af samtlige tilflyttere

Til

Fraflyttere 2012-2014

Andel af samtlige fraflyttere

1.995

33,8%

Esbjerg

1.921

29,0%

RingkøbingSkjern

480

8,1%

Aarhus

662

10,0%

Billund

369

6,3%

RingkøbingSkjern

506

7,6%

Aarhus

290

4,9%

Billund

403

6,1%

København

193

3,3%

København

289

4,4%

Vejen

193

3,3%

Odense

222

3,4%

Vejle

191

3,2%

Vejle

204

3,1%

Kolding

161

2,7%

Vejen

193

2,9%

Herning

158

2,7%

Kolding

183

2,8%

Odense

134

2,3%

Herning

175

2,6%

Esbjerg

Tabellerne viser de kommuner i landet, som kommunen får flest tilflyttere fra og afgiver flest fraflyttere til, samlet i perioden 2012-2014. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 29

29

INDBYGGERPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:55


pendling

Pendlingsmønstre i kommunen 2003 og 2013

2003

Vækst 2003-2013

2013

Antal

5.245

5.273

0,5%

I procent af antal arbejdspladser

21,8%

24,4%

2,6 pct.point

Antal

7.382

8.507

15,2%

Udpendling

I procent af antal beskæftigede borgere

28,2%

34,2%

6,0 pct.point

Nettoindpendling

Totalt antal

-2.137

-3.234

..

Indpendling

Indpendlere arbejder i kommunen, men bor i en anden kommune. Udpendlere har bopæl i kommunen, men arbejder i en anden. Indpendlere, der bor uden for landet, indgår ikke. Udpendling til udlandet indgår. Opgørelsen er foretaget ultimo november. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)

Varde

Pendling fordelt på uddannelsesniveau 2013

48%

48% 44%

35%

34%

Uden erhv. komp. udd.

34%

28%

27% 22%

42%

24%

22%

Erhvervsfaglig

KVU

MVU

LVU

Alle uddannelser

Andel af kommunens arbejdspladser (fordelt på uddannelsesniveau), der varetages af indpendlere Varde Varde Andel af kommunens beskæftigede borgere (fordelt på uddannelsesniveau), der er udpendlere

Figuren viser andelen af kommunens arbejdspladser (fordelt på uddannelsesniveau), der varetages af indpendlere samt andelen PEN2_Pendling fordelt på uddannelsesniveau 2013 1. træk 190815.xlsx af kommunens beskæftigede borgere (fordelt på uddannelsesniveau), der udpendler. Opgørelsen er foretaget ultimo november. Uddannelseskategorierne er uden erhvervskompetencegivende udd. (grundskole og gymnasial udd.), erhvervsfaglig udd., KVU (kort videregående udd.), MVU (mellemlang videregående udd.), LVU (lang videregående udd.) og alle uddannelser. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 30

30

INDBYGGERPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:56


pendling

Udpendling fra Varde 2003 og 2013 Varde

4.648

2003

3.977

Titel

2013

1.106

1.109

914

927 289

277 Esbjerg

Billund

RingkøbingSkjern

Vejen

134

195

Herning

Figuren viser antal udpendlere i 2003 og i 2013 til de kommuner, som flest pendler til. Udpendlere, der pendler ud af landet, indgår. Opgørelsen er foretaget ultimo november. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)

2004

2014

Varde

PEN3_Udpendling 2004 og 2014 1. træk 100815.xlsx indpendling til Varde 2003 og 2013

2.572

Titel

2.358

2003 2013

703

714 459

472 269

262

Esbjerg

RingkøbingSkjern

Billund

116

Vejen

146

Herning

Figuren viser antal indpendlere i 2003 og i2004 2013 fra de kommuner, hvor flest indpendlere bor. Indpendlere, der bor uden for landet, 2014 indgår ikke. Opgørelsen er foretaget ultimo november. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)

PEN4_Indpendling 2004 og 2014 1. træk 130815.xlsx

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 31

31

INDBYGGERPROFIL • • •

01-02-2016 14:49:56


pendling

så langt kan man komme i bil 2015 Silkeborg

Aarhus

Herning

Fra Varde by i bil på: 0-30 min.

Horsens

Give Ølgod Grindsted

Jelling Billund

30-60 min.

Vejle

Børkop

Varde #

Fredericia Taulov Holsted

Esbjerg Bramming

Brørup

Kolding

Lunderskov

Vejen

Bogense Otterup

Strib Søndersø

Middelfart

Mu

Vamdrup Aarup

Odense

Vissenbjerg

Bellinge

Ribe

Årslev Assens

Haderslev

Vojens

Glamsbjerg Ringe

Toftlund Skærbæk Faaborg Rødekro Aabenraa

Løgumkloster

Nordborg

Kortet viser, hvor langt man kan nå fra byen i bil på hhv. 30 minutter og 60 minutter. Kortet er baseret på målte hastigheder. Data er indsamlet i august måned 2015.

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

så langt kan man komme med kollektiv trafik 2015 Holstebro

Silkeborg

Aarhus

Herning

Fra Varde by med kollektiv trafik på: 0-30 min. 30-60 min. 60-90 min.

Horsens

Give Ølgod Grindsted

Jelling Billund

Vejle

Børkop

Varde #

Holsted

Esbjerg Bramming

Brørup

Vejen

Lunderskov

Kolding

Bogense

Fredericia Taulov Strib

Otterup

Middelfart

Søndersø Munkebo

Vamdrup Aarup

Vissenbjerg

Odense Langeskov Bellinge

Ribe

Årslev Vojens

Assens

Haderslev

Glamsbjerg Ringe

Toftlund Skærbæk Faaborg Løgumkloster

Rødekro Aabenraa

Svendbor Nordborg

Kortet viser, hvor langt man kan nå fra byen ved hjælp af kollektiv transport på hhv. 30, 60 og 90 minutter. Kollektiv trafik inkluderer bus og tog. Data er indsamlet i august måned 2015. Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 32

32

INDBYGGERPROFIL • • •

01-02-2016 14:50:04


Varde

indkomst

Titel

kr. 240.600

kr. 226.500

kr. 255.300

kr. 239.500

kr. 237.600

kr. 235.100

kr. 234.900

kr. 234.300

kr. 231.400

kr. 231.000

kr. 227.500

kr. 224.900

kr. 224.000

kr. 223.000

kr. 222.400

kr. 221.700

kr. 221.000

kr. 220.200

kr. 219.900

kr. 219.900

kr. 218.800

kr. 211.600

kr. 210.300

kr. 208.600

indkomst pr. indbygger 2013

Figuren viser den samlede indkomst (i kr.) pr. indbygger i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i 2013. Se appendiks side 55, for en definition af samlet indkomst. IND1_Indkomst pr. indbygger 2013 1. træk 170615.xlsx Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

indkomst pr. indbygger i alle landets kommuner 2013

Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit Under regionsgennemsnit

Landsgennemsnit: 240.600 kr. Regionsgennemsnit: 226.500 kr.

Kortet viser den samlede indkomst (i kr.) pr. indbygger i alle landets kommuner i 2013. Se appendiks side 55, for en definition af samlet indkomst. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 33

33

INDBYGGERPROFIL • • •

01-02-2016 14:50:09


BEFOLKNINGSUDVIKLING indkomst

udvikling i indkomst pr. indbygger 2008-2013 Varde

270.000

Varde Syddanmark Hele landet

Indkomst pr. indbygger (kr.)

250.000

Øvrige syddanske kommuner 230.000

210.000

190.000

170.000 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Figuren viser udviklingen i den samlede indkomst pr. indbygger (løbende priser) i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2008-2013. Se appendiks side 55, for en definition af samlet indkomst. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

IND3_Udvikling i indkomst 2008-2013 1. træk.xlsx

indkomstfordeling i kommunen Varde 2013

500.000+ kr.

400.000-499.999 kr.

300.000-399.999 kr.

200.000-299.999 kr.

100.000-199.999 kr.

0-99.000 kr. 0%

Varde

Syddanmark

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Hele landet

Figuren viser en fordeling på indkomstniveauer (samlet indkomst) for borgere i alderen 25-64 år i kommunen, i Syddanmark og i hele landet i 2013. Se appendiks side 55, for en definition af samlet indkomst. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Varde

Syddanmark

Hele landet

IND4_ Indkomstfordeling i kommunen 2013 1. træk 080915.xlsx KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 34

34

INDBYGGERPROFIL • • •

01-02-2016 14:50:10


indkomst

andel af befolkningen i lavindkomstgruppen 2013

3,9%

4,3%

4,6% Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit Under regionsgennemsnit

4,6% 4,3%

4,6%

4,8%

4,6%

4,3%

3,9%

Landsgennemsnit: 5,4% Regionsgennemsnit: 4,8%

5,4%

2,8%

4,6%

3,8%

5,1% 4,3% 5,0%

6,2% 5,7%

4,8%

6,6%

6,7%

Kortet viser andelen af kommunernes befolkning (30-64 årige), som tilhører lavindkomstgruppen i 2013. Lavindkomstgruppen defineres som personer, der har en samlet disponibel indkomst under 100.000 kroner. Se appendiks side 55, for en definition af lavindkomst og disponibel indkomst. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

gennemsnitlig husstandsindkomst 2013 750.000 kr. og derover 600.000 til 749.999 kr. 450.000 til 599.999 kr. 300.000 til 449.999 kr. under 300.000 kr.

Kortet viser kommunens største by opdelt på kvadrater (100mx100m). Farven angiver gennemsnitlig husstandsindkomst for de personer, der bor i kvadratet. Kvadrater med få husstande er af diskretionshensyn slået sammen.

Kilde: Region Syddanmark og KMS og Danmarks Statistik

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 35

35

INDBYGGERPROFIL • • •

01-02-2016 14:50:12


uddannelse

uddannelsesniveau 2014

Erhvervsfaglig

Grundskole

Gymnasial

KVU

MVU

LVU

Varde

24,3%

3,7%

48,5%

4,7%

14,9%

3,8%

Sydvestjylland

24,0%

4,3%

44,7%

4,8%

17,2%

5,0%

Syddanmark

22,9%

4,9%

42,2%

5,2%

17,4%

7,4%

Hele landet

20,6%

6,3%

37,8%

5,2%

17,2%

12,9%

Tabellen viser andel indbyggere (25-64 år) fordelt på højest fuldførte uddannelse i 2014. Uddannelserne er hhv. grundskole, gymnasial uddannelse (almen- og erhvervsgymnasial uddannelse), erhvervsfaglig uddannelse, KVU (kort videregående uddannelse), MVU (mellemlang videregående uddannelse) og LVU (lang videregående uddannelse). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Varde

73,1%

72,2%

75,3%

74,9%

74,3%

73,9%

73,2%

73,1%

72,9%

72,6%

72,2%

72,1%

72,0%

71,7%

71,5%

71,2%

71,0%

70,9%

70,4%

69,3%

69,3%

68,5%

66,3%

80,5%

andel med erhvervskompetencegivende uddannelse 2014

Figuren viser hvor mange procent af de 25-64 årige, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse (erhvervsfaglig og videregående uddannelse) i 2014. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

UDD2_Andel af 25-64 årige med erhvervskompetencegivende uddannelse_270715.xlsx KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 36

36

INDBYGGERPROFIL • • •

01-02-2016 14:50:13


uddannelse

Frafald på ungdomsuddannelser — gymnasial uddannelse

12%

12%

Over landsgennemsnit Landsgennemsnit Under landsgennemsnit

12% 12% 13%

12% 12%

16%

14%

13%

Landsgennemsnit: 13,4% Regionsgennemsnit: 12,8%

14% 8%

12% 11%

9%

13%

14% 13%

15%

16%

15%

Kortet viser, hvor stor en andel af de unge, der er startet på en gymnasial uddannelse i 2011, som er faldet fra inden for tre år. Data for Fanø Kommune er ikke tilgængelig. Kilde: Region Syddanmark og Undervisningsministeriet

Frafald på ungdomsuddannelser — Erhvervsfaglig uddannelse

Over landsgennemsnit 29%

Under landsgennemsnit

39%

27% 40% 40% 38%

41%

38%

Landsgennemsnit: 40,1% Regionsgennemsnit: 39,4%

32% 36%

38% 46% 43%

41% 41% 37% 39%

41% 38%

39%

42% 33%

Kortet viser, hvor stor en andel af de unge, der er startet på en erhvervsfaglig uddannelse i 2011, som er faldet fra inden for tre år. Kilde: Region Syddanmark og Undervisningsministeriet

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 37

37

INDBYGGERPROFIL • • •

01-02-2016 14:50:14


uddannelse

De unges forventede uddannelsesniveau om 25 år

Andel med mindst en ungdomsudd. (pct.) Drenge

Tabellen viser det forventede uddannelsesniveau om 25 år hos de drenge og piger, som forlod 9. klasse i 2013. Tallene er baseret på en fremskrivning fra Undervisningsministeriets profilmodel. Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse. Nationalt er målsætningen, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og 60 procent skal gennemføre en videregående uddannelse.

Kilde: Region Syddanmark og Undervisningsministeriet

Piger

Andel med videregående udd. (pct.) Drenge

Piger

Assens

92

93

55

66

Billund

95

97

52

66

Esbjerg

92

94

57

70

Fanø

90

95

58

63

Fredericia

92

95

54

68

Faaborg-Midtfyn

91

93

52

67

Haderslev

93

96

54

68

Kerteminde

90

95

51

67

Kolding

92

95

58

68

Langeland

85

95

43

59

Middelfart

93

95

58

69

Nordfyns

91

94

54

61

Nyborg

90

94

51

70

Odense

91

95

61

73

Svendborg

91

95

57

69

Sønderborg

92

95

57

68

Tønder

94

95

53

67

Varde

93

96

55

72

Vejen

90

95

47

68

Vejle

92

96

58

71

Ærø

90

97

50

69

Aabenraa

92

94

53

65

Syddanmark

92

95

56

69

Hele landet

91

95

56

69

De unges uddannelsessøgning 2014

24%

19% Over landsgennemsnit Under landsgennemsnit

21% 24% 32%

23% 21%

25%

Landsgennemsnit: 20% Regionsgennemsnit: 22%

24%

19% 18%

13%

23%

25% 19%

25%

22%

16% 23%

21% 24%

26%

Kortet viser, hvor stor en andel af de unge, der er startet på en erhvervsfagliguddannelse i 2014. Den syddanske målsætning er, at 25 pct. af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020. Kilde: Region Syddanmark og Undervisningsministeriet

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 38

38

INDBYGGERPROFIL • • •

01-02-2016 14:50:14


Varde

uddannelse

Karaktergennemsnit for piger og drenge 2014

Piger

6,5 5,4

6,6 5,7

6,6 6,1

6,7

6,8

5,7

5,6

6,8 5,8

6,8 6,2

6,8

6,8

6,3

6,5

6,9 5,8

6,9 6,0

6,9

6,9

6,3

6,4

7,0 5,7

7,0 6,0

7,0 6,1

7,0 6,2

7,0 6,2

7,0

7,2

6,3

6,5

7,3

7,7

6,1

6,9

7,1

6,1

6,2

5,6

Drenge

Figuren viser karaktergennemsnittet ved folkeskolensfor 9. klasses dansk og matematik) for henholdsvis drenge og piger UDD6 Karaktergennemsnit piger ogafgangsprøve drenge 2014_1. (i træk 070715.xlsx i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i 2014. Kilde: Region Syddanmark og Undervisningsministeriet

Varde Karaktergennemsnit under 2 for drenge og piger 2014

10,1% Varde 15,1% Piger Drenge

11,1% Syddanmark 13,9%

11,3% Hele landet 13,7%

Figuren viser, hvor stor en andel af 9.Piger klasses årgang, Drenge der enten ikke har taget en fuld afgangsprøve eller har karaktergennemsnit under 2 i dansk- og/eller matematik ved folkeskolens 9. klasses afgangsprøve i kommunen, i Syddanmark og i hele landet i 2014. Kun prøvepligtige skoler er medtaget. UDD4_Karaktergennemsnit under 2_1.træk_051115.xlsx

Kilde: Region Syddanmark og Undervisningsministeriet

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 39

39

INDBYGGERPROFIL • • •

01-02-2016 14:50:15


uddannelse

bopæl og uddannelse — 15 år efter grundskolen — Fortsat i kommunen og hjemvendte Fortsat i kommunen

Piger

Drenge

Uden erhvervskomp. udd.

17%

15%

Erhvervsfaglig + KVU

59%

82%

MVU + LVU

24%

3%

118

204

Piger

Drenge

Uden erhvervskomp. udd.

15%

24%

Erhvervsfaglig + KVU

46%

58%

MVU + LVU

39%

18%

127

123

Samlet antal

Hjemvendte

Samlet antal

Tabellen viser uddannelsesniveauet for dem, der forlod grundskolen i 1996-1998 fordelt efter deres bopæl 15 år efter. Fortsat i kommunen: Unge, der forlod grundskolen i Varde Kommune og forblev bosiddende i kommunen de følgende 15 år. Hjemvendte: Unge, der forlod grundskolen i Varde Kommune og flyttede væk, men igen var bosiddende i kommunen 15 år senere. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

bopæl og uddannelse — 15 år efter grundskolen —fraflyttere og tilflyttere Fraflyttere

Piger

Drenge

Uden erhvervskomp. udd.

13%

15%

Erhvervsfaglig + KVU

28%

41%

MVU + LVU

59%

44%

Samlet antal

469

416

Piger

Drenge

Uden erhvervskomp. udd.

20%

24%

Erhvervsfaglig + KVU

49%

57%

MVU + LVU

30%

19%

215

189

Tilflyttere

Samlet antal

Tabellen viser uddannelsesniveauet for dem, der forlod grundskolen i 1996-1998 fordelt efter deres bopæl 15 år efter. Fraflyttere: Unge, der forlod grundskolen i Varde Kommune, og ikke var bosat i kommunen 15 år senere. Tilflyttere: Unge, der forlod grundskolen i en anden kommune end Varde, men var bosat i Varde Kommune 15 år senere. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 40

40

INDBYGGERPROFIL • • •

01-02-2016 14:50:15


uddannelse

hvor langt er der til ungdomsuddannelser i 2015? — gymnasial uddannelse Skjern Tarm

Kortet viser, hvor lang tid de unge skal rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste: Alment gymnasium (STX) Handelsgymnasium (HHX) Teknisk gymnasium (HTX) Højere forberedelseseksamen (HF)

Horsens

Tørring

Give Ølgod Grindsted

Jelling Billund

Vejle

Børkop

Varde

Taulov

Esbjerg

Holsted Bramming

Brørup

Vejen

Bogense

Fredericia

Kolding

Otterup

Strib

Lunderskov

Søndersø

Middelfart

Munkebo

Kerteminde

Vamdrup Aarup

Vissenbjerg

Langeskov

Ribe

Rejsetider: 0-30 min. 30-60 min. 60-90 min. Over 90 min.

Bellinge Assens

Haderslev

Vojens

Odense Nyborg

Årslev

Glamsbjerg Ringe

Toftlund Skærbæk Faaborg Løgumkloster

Svendborg

Rødekro

Aabenraa

Nordborg

Augustenborg

Tønder

Thurø By

Rudkøbing

Gråsten Sønderborg Broager Marstal

Padborg

Kortet viser den samlede tid, det tager at rejse med kollektiv trafik fra hjemadressen til uddannelsesstedet. For rejser med under 5 km til uddannelsesstedet, er der udregnet en rejsetid ved en hastighed på 16 km/t (anslået cykelhastighed). Data er indsamlet i august 2015. Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk

hvor langt er der til ungdomsuddannelser i 2015? — erhvervsfaglig uddannelse Skjern Tarm

Kortet viser, hvor lang tid de unge skal rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste:

Kontor, handel og forretningsservice Teknologi, byggeri og transport Omsorg, sundhed og pædagogik (erhvervsskoler) Omsorg, sundhed og pædagogik (SOSU-skoler) Fødevarer, jordbrug og oplevelser (landbrugsskoler) Fødevarer, jordbrug og oplevelser (erhvervsskoler)

Horsens

Tørring

Give Ølgod Grindsted

Jelling Billund

Vejle

Børkop

Varde

Taulov

Esbjerg

Holsted Bramming

Kolding Brørup

Vejen

Bogense

Fredericia

Otterup

Strib

Lunderskov

Søndersø

Middelfart

Munkebo

Kerteminde

Vamdrup Aarup

Vissenbjerg

Langeskov

Ribe

Bellinge

Vojens

Assens

Haderslev

Odense Nyborg

Årslev

Glamsbjerg Ringe

Toftlund Skærbæk Faaborg Løgumkloster

Rejsetider: 0-30 min. 30-60 min. 60-90 min. Over 90 min.

Rødekro

Svendborg Aabenraa

Nordborg

Augustenborg

Tønder

Thurø By

Rudkøbing

Gråsten Sønderborg Broager Padborg

Marstal

Kortet viser den samlede tid, det tager at rejse med kollektiv trafik fra hjemadressen til uddannelsesstedet. For rejser med under 5 km til uddannelsesstedet, er der udregnet en rejsetid ved en hastighed på 16 km/t (anslået cykelhastighed). Data er indsamlet i august 2015. Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 41

41

INDBYGGERPROFIL • • •

01-02-2016 14:50:22


BEFOLKNINGSUDVIKLING

BEFOLKNINGSUDVIKLING sundhed Varde

79,8

80,5

80,4

80,3

80,3

80,3

80,2

80,2

80,2

80,2

80

79,9

79,9

79,4

79,4

79,4

79,3

79,3

79,3

79,8

80,9

middellevetid 2014

Figuren viser den forventede middellevetid for 0-årige i de syddanske kommuner. Data for Fanø og Ærø er ikke tilgængelige. SUN1_Middellevetid i kommunerne 2014 1. træk 120515.xlsx

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Varde antal sengedage og lægebesøg pr. 1.000 indbyggere 2013

Antal lægebesøg pr. 1.000 indbyggere

Landsgennemsnit

9.500

Fanø

8.500 Sønderborg

Tønder

Langeland Aabenraa

7.500

Nordfyns Odense

Assens

Kolding

Syddanmark Varde Kerteminde Faaborg-Midtfyn Svendborg

Vejle 6.500 600

Esbjerg

Haderslev

Fredericia Landsgennemsnit

Vejen Ærø

Billund Nyborg

Middelfart 700

800

900

1.000

1.100

Antal sengedage pr. 1.000 indbyggere

Figuren viser antal sengedage i forbindelse med hospitalsindlæggelser og lægebesøg ved almen praktiserende læge pr. 1.000 indbyggere SUN2_Antal sengedage og lægebesøg pr. 1000 indbyggere 2013 1. træk 120515.xlsx i de syddanske kommuner i 2013. De blå stiplede linjer angiver landsgennemsnittet. Lægebesøg omfatter også telefon- og e-mail konsultationer. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 42

42

INDBYGGERPROFIL • • •

01-02-2016 14:50:23


tryghed

Varde

55,7

65,2 46,8

53,5

51,9

47,8

47,3

46,2

44,9

44,7

43,2

40,8

40,8

37,7

35,0

34,1

32,9

32,4

32,3

31,6

30,6

13,6

25,0

62,6

anmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere 2014

Figuren viser antallet af anmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbygger i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i 2014. Kilde: Region Syddanmark, Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal og Danmarks Statistik

anmeldte voldsforbrydelser pr. 1.000 indbyggere 2014 TRY1_Anmeldte tyverier og indbrud pr. 1000 indb. 1. træk 04.08.15.xlsx

0,9

1,3

Over landsgennemsnit Under landsgennemsnit

1,2 1,4 1,7

1,5 1,2

2,4

Landsgennemsnit: 1,6 Regionsgennemsnit: 1,6

1,0

1,3 2,1

0,9

2,7

1,0

1,2

1,4 1,5 1,5 1,9

1,4 1,3

0,6

Kortet viser antallet af anmeldte voldsforbrydelser pr. 1.000 indbyggere i de syddanske kommuner i 2014. Kilde: Region Syddanmark, Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal og Danmarks Statistik

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 43

43

INDBYGGERPROFIL • • •

01-02-2016 14:50:24


Borgervinkel Det siger borgerne: Tre ud af fire mener, at deres lokalområde er attraktivt og andelen er lidt højere end andelen på regionsniveau. 88 pct. er desuden tilfredse med mulighederne for at leve det liv, man gerne vil, der hvor man bor.

Indhold Sundhed Tryghed

Borgerne i Varde Kommune er generelt blevet lidt mere tilfredse med deres liv i 2015 end tilfældet var i 2014. Fremgang det seneste år kan også spores på andelen, der vurderer, at lokalområdet er attraktivt, og på andelen der vurderer, at de vil kunne betale en uforudset udgift. Positivt er det også, at lidt færre angiver, at de er alene uden at ønske det.

Relationer Selvrealisering Omgivelser Udvikling

Lidt modsatrettede signaler gives, når borgerne i Varde på den ene side fortæller, at både tilliden til de lokale politikere og relationerne i nærområdet og til de nærmeste er i top, mens den generelle tillid til andre mennesker ligger lavt.

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 44

44

Tilfredshed med livet

BORGERVINKEL • • •

01-02-2016 14:50:32


KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 45

45

BORGERVINKEL • • •

01-02-2016 14:50:34


SUNDHED

Godt helbred?

Varde

Haderslev

88%

Fredericia

87%

Vejen

85%

Vejle

85%

Odense

84%

Tønder

84% 83% 83%

Varde

82%

Svendborg

82%

Kolding

85% 83% 80%

82%

Sønderborg

79%

Billund

79%

Esbjerg

Varde

SUND1_Borgernes helbredsvurdering 200715 1.træk.xlsx

Fanø Nordfyns

80%

Føler sig frisk nok til at gøre Helbredet forhindrer ikke det som man har lyst til kontakt til andre

79%

Faaborg-Midtfyn

78%

Nyborg

78%

Middelfart

78%

Langeland

77%

Kerteminde

77%

Aabenraa

77%

Ærø Assens

er borgerne friske nok til at gøre ting og se andre?

Varde

Varde

Syddanmark

Syddanmark

SUND2_Kontakt til andre og frisk nok 200715_1. træk.xlsx

Figuren viser hhv. andelen af borgere, der føler sig friske nok til at gøre det, de har lyst til, og andelen af borgere, der ikke føler, at helbredet har gjort det vanskeligt at se andre.

77% 74%

Figuren viser andelen af borgere, der mener, at deres helbred generelt er godt. Den gule stiplede linje viser andelen på regionsniveau.

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2015)

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2015), se appendiks s. 54

Hæmmer helbredet?

er borgerne Stressede eller nervøse?

Varde

Varde

Varde

18%

35%

0 Aldrig

32% Sjældent

9%

Hverken/eller Ofte

72%

21%

2

22%

21%

Hverken/ eller 5

Sjældent Hverken/eller

21%

Syddanmark

Ofte

SUND4_Hæmmer helbredet 240715_ 1.træk.xlsx

Syddanmark

14%

8

17%

19%

Meget 10 Meget ofte ofte Sjældent

9% 8%

Hverken/eller

Figurerne viser, hvor ofte borgerne føler, at helbredet hæmmer dem i deres daglige udfoldelse.

16%

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2015)

Ofte

65%

Varde

Varde

Syddanmark

SUND3_Stressede eller eller nervøse_200715_1.træk.xlsx Figuren viser, hvor ofte borgerne føler sig stressede nervøse.

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2015)

SUND4_Hæmmer helbredet 240715_ 1.træk.xlsx

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 46

Syddanmark

46

BORGERVINKEL • • •

01-02-2016 14:50:35


Varde

tryghed

90%

96%

94%

94%

94%

93%

92%

92%

92%

91%

91%

91%

91%

90%

89%

88%

88%

88%

88%

88%

86%

85%

tilfreds med levestandarden?

95%

Tilfreds med levestandarden

Figuren viser andelen af borgere, der er tilfredse med deres levestandard. Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2015)

Varde

Økonomisk tryghed? 29% 26%

Figuren viser hhv. andelen af borgere, der har problemer med at betale de faste udgifter, og andelen af borgere, der ikke vil kunne betale en uventet udgift på 20.000 kr.

TRY1_Tilfreds med levestandarden 1.træk 150715.xlsx

Varde

5%

Syddanmark

6%

Har vanskeligt ved at betale de Vil ikke kunne betale en faste udgifter uventet udgift på 20.000 kr.

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2015)

Varde

Syddanmark

TRY2_Økonomisk tryghed 150715 1.træk.xlsx

Tryg ved fremtiden?

Bekymret for vold? Varde

Fanø

92%

Vejen

Varde

88%

Haderslev

87%

Tønder

86%

Vejle

85% 84% 84%

Billund

83%

Kolding

83%

Langeland

82%

Odense

81%

Nyborg

81%

Aabenraa

80%

Svendborg

80%

Esbjerg

79%

Middelfart

78%

Sønderborg

78%

Ubekymret Hverken/eller Bekymret

85%

Varde

TRY3_Tryg ved fremtiden 150715 1.træk.xlsx

Varde Fredericia

6% 9%

Ubekymret Hverken/eller RSD TRY4_Bekymret for vold 150715 1.træk.xlsx

Bekymret

Syddanmark 8% 12%

Nordfyns

78%

Faaborg-Midtfyn

77%

Ubekymret

Assens

77%

Bekymret

Kerteminde

77%

Ærø

77%

Hverken/eller

80%

Figuren viser andelen af borgere, der er trygge ved fremtiden. Den gule stiplede linje viser andelen på regionsniveau.

Figurerne viser borgernes bekymring for at blive udsat for vold.

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2015)

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2015)

TRY4_Bekymret for vold 150715 1.træk.xlsx

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 47

47

BORGERVINKEL • • •

01-02-2016 14:50:36


relationer

Gode relationer til de nærmeste og føler sig værdsat og anerkendt?

gode relationer i nærområdet? Fanø

92%

Ærø

89%

Langeland Tønder

86%

Haderslev

93%

84%

Billund

82%

Varde

85%

81%

Sønderborg

79%

Fredericia

79%

Nyborg

79%

Kolding

79%

Svendborg

77%

Kerteminde

78%

Vejle

77%

Esbjerg

77%

Aabenraa

77%

Nordfyns

76%

Middelfart

76%

Assens

Varde

REL2_Gode relationer i nærområdet 150715 1.træk.xlsx

82%

Vejen

91%

90%

82%

Faaborg-Midtfyn

Odense

Varde

87%

Gode relationer til de nærmeste

Bliver anerkendt og værdsat af andre Varde

Syddanmark

REL4_Gode relationer til de nærmeste og føler sig værdsat og anerkendt 150715 1. træk.xlsx

Varde

Syddanmark

Figuren viser hhv. andelen af borgere, der er tilfredse med relationerne til de nærmeste og andelen af borgere, der føler sig værdsat og anerkendt i hverdagen.

75% 68%

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2015)

Figuren viser andelen af borgere, der er tilfredse med relationerne i nærområdet. Den gule stiplede linje viser andelen på regionsniveau. Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2015)

Bliver set ned på Pga. arbejde eller indkomst?

alene uden at ønske det?

Varde

Varde 6%

Varde

Varde

12%

12%

16%

14%

7%

Sjældent Hverken/eller

Sjældent Hverken/ eller Ofte

Ofte 87%

Ofte

Hverken/elle Sjældent

Syddanmark

72%

75%

Varde

Syddanmark

Syddanmark

Syddanmark

REL1_Bliver set ned på, pga. arbejde eller indkomst_1.træk_280815.xlsx

7%

7%

Sjældent Hverken/ eller Ofte

Figurerne viser, hvor ofte borgerne bliver set ned på pga. arbejde eller indkomst.

Ofte

86%

Figuren viser, hvor ofte borgerne er alene, selvom de har mest lyst til at være sammen med andre.

REL1_Bliver set ned på, pga. arbejde eller indkomst_1.træk_280815.xlsx Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2015)

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 48

REL3 Alene uden at ønske det_1.træk_310715.xlsx Hverken/eller Sjældent

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2015)

48

BORGERVINKEL • • •

01-02-2016 14:50:36


selvrealisering

Mulighed for at ændre sit liv hvis man vil? Fanø

75%

Fredericia

75%

mulighed for at påvirke beslutninger i dagligdagen? Varde

Varde

74%

Vejle

70% 70%

Vejen

70%

Varde

70%

4%

Muligt

22%

Hverken/eller Muligt

68%

Billund

Hverken/eller

Ikke muligt Ikke muligt

67%

Kolding Nyborg

67%

Faaborg-Midtfyn

67%

Tønder

66%

Sønderborg

66%

Middelfart

66%

Svendborg

66%

Syddanmark

SEL4_Mulighed for at påvirke beslutninger i dagligdagen 1. træk 310815.xlsx

Syddanmark

65%

Nordfyns

64%

Ærø

63%

Langeland

Figurerne viser, om borgerne mener de har mulighed for at påvirke beslutninger, der har betydning for deres

6%

63%

Esbjerg

22%

59%

Kerteminde

58%

Aabenraa Assens

74%

Varde

SEL3_Mulighed for at ændre sit liv hvis man vil_280815 1.træk.xlsx

Odense Haderslev

Muligt

Hverken/eller Ikke muligt

53%

dagligdag.

Figuren viser andelen af borgere, der mener, at de har mulighed for at ændre deres liv, hvis de gerne vil. Den gule stiplede linje viser andelen på regionsniveau.

73%

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2015)

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2015) SEL4_Mulighed for at påvirke beslutninger i dagligdagen 1. træk 310815.xlsx

Varde

Bruger evner og talenter?

Tilfreds med det man har opnået i livet og mulighed for at gøre vigtige ting?

Tønder

85%

Langeland

83%

Kolding

90%

90%

Syddanmark Varde

Sønderborg

81%

Fredericia

81%

Syddanmark

79%

Vejle

78%

Fanø

77%

Odense

77%

Varde

77%

Nordfyns Faaborg-Midtfyn

76% 74%

Middelfart

74%

Esbjerg

74%

Billund

73%

Nyborg

73%

Kerteminde

Figuren viser hhv. andelen af borgere, der er tilfredse med det Ærø med det man har opnået i livet og mulighed for at gøre vigtige ting i livet_280815 1. træk.xlsx de har opnåetSEL1_Tilfredshed i livet og andelen af borgere, der mener, at de har Assens mulighed for at gøre ting i hverdagen, som er vigtige for deres liv. Aabenraa Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2014)

80%

Vejen

Varde

Mulighed for at gøre vigtige ting i livet

SEL2_Bruger evner og talenter 040815_1.træk.xlsx

80%

Varde

82%

Svendborg

85%

Tilfreds med det man har opnået i livet?

82%

Haderslev

73% 73% 73% 71%

Figuren viser andelen af borgerne, der får brugt deres evner og talenter fuldt ud i hverdagen. Den gule stiplede linje viser andelen på regionsniveau. Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2014)

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 49

49

BORGERVINKEL • • •

01-02-2016 14:50:37


omgivelser

Varde

75%

85%

84%

81%

81%

78%

77%

76%

76%

74%

73%

73%

71%

71%

70%

69%

67%

66%

64%

64%

62%

62%

92%

attraktivt lokalområde?

Figuren viser andelen af borgere, der mener, at deres lokalområde er attraktivt. Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2015)

Varde

OMG1_Lokalområdets attraktivitet 040815 1. træk.xlsx

er forurening og kriminalitet et problem?

11% 10%

9%

8%

Varde Syddanmark Figuren viser hhv. andelen af borgere, der føler sig generet af røg, støj eller lugt, og andelen af borgere der mener, at kriminalitet og hærværk er et problem, der hvor de bor.

Føler sig generet af røg, støj og lugt

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2015)

Kriminalitet og hærværk er et problem

OMG2_Er forurening og kriminalitet et problem 040815 1.træk.xlsx

Kan man leve som man vil der hvor man bor?

tillid til kommunalbestyrelsen? Varde

92%

Fanø

88%

Varde Faaborg-Midtfyn

88%

Vejle

87% 87%

Odense

87%

Nyborg

87%

Fredericia

86%

Haderslev

86%

Vejen

86%

Svendborg

86%

15% 45%

Tillid Hverken/eller

84%

Tønder

83%

Langeland

83%

Aabenraa

83%

Esbjerg

82%

Billund

81%

Ærø

81%

Middelfart

80%

Assens

80%

Hverken/eller

41%

85%

Kerteminde

Tillid Ikke tillid

Varde

OMG4_Kan leve som man vil i lokalområdet 040815 1.træk.xlsx

Sønderborg

Nordfyns

Varde

90%

Kolding

Ikke tillid

OMG3_Tillid til kommunalbestyrelsen 040815 1.træk.xlsx Syddanmark

Syddanmark

18%

Figuren viser andelen af borgere, der mener de har mulighedfor at leve deres liv, som de gerne vil, der hvor de bor. Den gule stiplede linje viser andelen på regionsniveau.

Figuren viser, om borgerne har tillid til, at deres kommunalbestyrelse træffer de bedst mulige beslutninger for kommunens indbyggere.

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2015)

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2015)

35%

Tillid Hverken/eller Ikke tillid

47%

OMG3_Tillid til kommunalbestyrelsen 040815 1.træk.xlsx

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 50

50

BORGERVINKEL • • •

01-02-2016 14:50:38


udvikling

kan betale en uventet udgift 2012-2015

borgernes helbredsvurdering 2014-2015

UDV2_Betale uventet udgift 2012-2015, 1.træk 210815.xlsx

74 72

71 67

67

68

65

64

2012 2013 2014 2015

Varde 2012

-4,1 til -2

-2 til -0,5

-0,5 til 0,5

0,5 til 2

2 til 2,3

Kortet viser, hvordan borgerne har ændret syn på deres helbred alt i alt fra 2014 til 2015 (forskel i gennemsnit, der er målt på en fra skala 0 til 100). Et positivt tal viser, at borgerne i gennemsnit vurderer deres helbred til at være bedre i 2015 end i 2014.

Syddanmark 2013

Varde

2014

2015

Figuren viser borgernes gennemsnitlige vurdering (på en skala fra 0 til 100) af muligheden for at kunne betale en uventet udgift på 20.000 kr. i perioden 2012-2015. Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2012, 2013, 2014 og 2015)

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2014 og 2015)

tillid til andre mennesker 2015 92%

Fanø 81%

Ærø Nyborg

78%

Fredericia

78% 78%

Vejle

76%

Vejen

75% 75%

Nordfyns

75%

Esbjerg

74% 74%

Kolding

72%

Aabenraa

72%

Langeland

72%

Svendborg Kerteminde

Varde

UDV3_Tillid til andre mennesker 2015 1. træk 140915.xlsx

Odense Haderslev

Assens

mere eller mindre alene uden at ønske det 2014-2015

71% 69%

Faaborg-Midtfyn

69%

Tønder

69%

Varde

68%

Sønderborg

67%

Middelfart

67%

Billund

67%

-3,7 til -2

-2 til -0,5

-0,5 til 0,5

0,5 til 2

2 til 6,9

Figuren viser andelen af borgere, der har tillid til andre mennesker i 2015. Den gule stiplede linje viser andelen på regionsniveau.

Kortet viser, om borgerne oplever, at de er mere eller mindre alene uden at ønske det i 2015 end i 2014 (forskel i gennemsnit, der er målt på en skala fra 0 til 100). Et positivt tal viser, at borgerne i gennemsnit oplever at være mindre alene uden at ønske det i 2015 end i 2014.

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2015)

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2014 og 2015)

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 51

51

BORGERVINKEL • • •

01-02-2016 14:50:39


tilfredshed med livet

Tilfreds med dit liv?

Varde

86 Fanø

Tilfredshed med livet 2015

Langeland Haderslev

Varde

Tønder

Vejle

84

Fredericia

Figuren viser, hvor tilfredse borgerne i gennemsnit er med deres liv i 2014 og 2015. Ligger kommunen over den diagonale linie er tilfredsheden steget fra 2014 til 2015.

Vejen

Kolding Odense

Ærø

Billund Syddanmark

Sønderborg Kerteminde

82

Faaborg-Midtfyn Svendborg

Nyborg

Forklaring af skala: Skalaen går fra 0 til 100. Er et gennemsnit 100, er det udtryk for, at alle borgerne (100 pct.) i den pågældende kommune er meget tilfredse med deres liv. Hvis gennemsnittet er 0, er det udtryk for, at ingen borgere (0 pct.) i den pågældende kommune er tilfredse med deres liv.

Nordfyns

Esbjerg

Middelfart

Aabenraa

Assens

80 80

82

84

86

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel

Tilfredshed med livet 2014

(forår 2014 og 2015)

UDV5_Tilfredshed med livet_ 2014 og 2015, 1.træk 030915.xlsx

lokalområdets attraktivitet 2014-2015

får brugt evner og talenter fuldt ud 2014-2015 UDV6_Evner og talenter 2014-2015, 1.træk 210815.xlsx

77%

77%

75%

77%

2014 2015

Varde

Syddanmark Varde

2014

-3,1 til -2

-2 til -0,5

-0,5 til 0,5

0,5 til 2

2015

Figuren viser, hvor stor en andel af borgerne, der oplever, at de bruger deres evner og talenter fuldt ud i hverdagen i perioden 2014-2015.

2 til 4,2

Kortet viser, hvordan borgerne har ændret syn på deres lokalområdes attraktivitet fra 2014 til 2015. Et positivt tal (pct. point) viser, at en større andel af borgerne vurderer lokalområdets attraktivitet til at være bedre i 2015 end i 2014.

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2014 og 2015)

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 2014 og 2015)

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 52

52

BORGERVINKEL • • •

01-02-2016 14:50:40


DET GODE LIV

Det gode liv i Varde kommune Indikatorerne i hjulet foldes ud i de tre kapitler. Alle figurer i borgervinklen indgår i hjulet, mens de indikatorer i kommuneprofilen og indbyggerprofilen, der indgår i hjulet er markeret med følgende ikon:

Varde

Pr od

uk tiv

ite ts u

dv

CO 2 —u dle

dni

ng

pr.

ikl

ing

(2 01

1-2 01

3)

ind

byg ge

r

med Er tilfreds

Andel i lavindkomstgruppen

relationer

rmeste

til de næ

Er tilfreds med relationer i nærområde

vervsed erh lse e rige m 5-64 å nde uddann 2 l e d ive An tenceg e p m o k r lse nne dda u s erv rhv e åe er ld p a f gg Fra by ind 00 .0 r. 1 p e ag ed ng Se

Er t ilfre ds Br me ug dd er et m Ha ev n an rm e r har Ka og u opn lig tal n ået e he gø nte i sit d re ri f liv o hv de ra e rda ts tæ ge om nd n re er sit vi liv gt ig ti liv et

Det Gode Liv Hjul - Alle resultater 1. træk_Reg_gns_ 271015.xlsx Den enkelte indikator er markeret med en farve. Ved indikatorerne fra Borgervinklen angiver blå de indikatorer, hvor borgerne vurderer situationen i kommunen som mere positiv end vurderingen er på regionsniveau (omvendt ved rød). Ved de øvrige indikatorer fra Kommuneprofil og Indbyggerprofil angiver de blå farver på hvilke områder, kommunen er bedre placeret end gennemsnittet i regionen (omvendt ved rød).

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 53

53

BORGERVINKEL DET GODE LIV • •••• •

01-02-2016 14:50:42


APPENDIKS

metoden bag borgervinkel-kapitlet Hvordan skaffes data? Region Syddanmark gennemfører 4 gange om året en surveyundersøgelse med et repræsentativt udsnit af borgere fra og med 18 år i Syddanmark (borgerpanel). Deltagerne er repræsentative på centrale variable, som kan have særlig indflydelse, eksempelvis uddannelse, alder og køn. Der er spurgt 160 personer i de mindste kommuner og omkring 320 i de største, hvilket i statistisk sammenhæng vurderes som tilstrækkeligt, når der ikke deles op på mange forskellige baggrundsvariable. Beregning af andele og gennemsnit for de enkelte indikatorer For hvert af de 25 spørgsmål har borgerne kunnet svare på en skala fra 0 til 10. Herudfra er beregnet andelen i 2015, der har afgivet et ”positivt” svar (side 46 -50). Eksempelvis kan man på spørgsmålet ”Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt” svare fra 0 (”særdeles utilfreds”) til 10 (”særdeles tilfreds”). Her er beregnet andelen, som har svaret 7, 8, 9 eller 10. Se alle spørgsmålene nedenfor. På udvalgte spørgsmål er endvidere beregnet den gennemsnitlige værdi, der er transformeret til et tal mellem 0 og 100, hvor 0 angiver, at alle borgerne i kommunen har afgivet det mest negative svar, f.eks. ”særdeles utilfreds” i ovennævnte eksempel, og 100 angiver, at alle borgerne har svaret ”særdeles tilfreds” i ovennævnte eksempel. Disse gennemsnit er benyttet til at se på udviklingen fra 2014/2013/2012 til 2015 (side 51-52). Det er gjort enten ved direkte at sammenligne gennemsnit for forskellige år eller ved at se på ændringer i gennemsnittene. Figuren øverst på side 52 er baseret på spørgsmålet: Hvor tilfreds er du så med dit liv som helhed?

Spørgsmålsformuleringer Sundhed

Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Hvor ofte har du inden for den seneste måned følt dig nervøs eller stresset? Hvor ofte er du hæmmet i din daglige udfoldelse af sygdom, skader eller eftervirkninger af disse? Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre? Inden for de seneste 4 uger, hvor ofte har dit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer gjort det vanskeligt at se andre mennesker (f.eks. besøge venner, familie osv.)?

Tryghed

Hvor tilfreds er du med den kontakt, du har til dine nærmeste?

Omgivelser

Selvrealisering

Vil du kunne betale en uventet udgift på 20.000 kroner i denne måned?

Relationer

Har du inden for den sidste måned haft vanskeligt ved at betale dine faste omkostninger? Hvor tilfreds er du med din levestandard? Hvor tryg føler du dig med hensyn til din fremtid? Hvor bekymret er du personligt for at blive udsat for vold?

Hvor ofte sker det, at du er alene, selvom du mest har lyst til at være sammen med andre? Oplever du nogensinde, at andre mennesker ser ned på dig på grund af din arbejdssituation eller indkomst? I hvilken grad bliver du værdsat og anerkendt af andre i din hverdag? Hvor tilfreds er du med dine relationer til folk, der bor i samme nærområde?

Hvor tilfreds er du så alt i alt med det, du har opnået i dit liv? Hvor tilfreds er du så med dine muligheder for at påvirke beslutninger, der har betydning for din dagligdag? I hvilken grad får du brugt dine evner og talenter fuldt ud i hverdagen? I hvilken grad har du mulighed for at gøre de ting i hverdagen, som er vigtige for dig i livet? I hvilken grad har du mulighed for at ændre dit liv, hvis du gerne vil?

Hvor ofte er du generet af røg, støj eller lugt, der hvor du bor? Hvor attraktivt synes du, dit lokalområde er? Hvor stor tillid har du til, at kommunalbestyrelsen træffer de bedst mulige beslutninger for kommunens indbyggere? I hvilken grad har du mulighed for at leve dit liv, som du gerne vil, der hvor du bor? I hvilken grad synes du, at hærværk og kriminalitet er et problem, der hvor du bor?

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 54

54

APPENDIKS • • •

01-02-2016 14:50:46


APPENDIKS

Kontur 2014-2015: nye data — samme årstal Nationalregnskabet er blevet revideret og en række data i Kontur 2015 er derfor ikke direkte sammenlignelige med Kontur 2014. I forbindelse med revisionen har Danmarks Statistik valgt at ændre årstallet for bl.a. den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik. Tidligere blev en opgørelse foretaget i ultimo november 2012 betegnet som 2013-tal. Den nye praksis betyder, at samme data nu vil blive betegnet som 2012-tal. Det betyder, at Kontur 2015 flere steder har samme årstal som i Kontur 2014. Alle tal i Kontur 2015 er nyere end tallene i Kontur 2014, men årstallet er flere steder det samme. I figurforklaringerne står det nu beskrevet, at data er fra fx ultimo november 2013. Det er dermed tal, der er et år nyere end tallet i Kontur 2014.

ressourceområder Et ressourceområde samler de virksomheder, der indgår i samme værdikæde fra primærproducent (fra jord) via forarbejdning til salg (til bord). Det indebærer, at et ressourceområde er en blanding af fire delområder (i parentes et eksempel fra Fødevarer): • Primære erhverv (svineproduktion)

• Støtteerhverv (fremstilling af foder og produktionsudstyr)

• Fremstillingserhverv (slagterier og forarbejdning af fødevarer)

• Serviceerhverv (detailhandel med salg af fødevarer)

Fødevarer: Virksomheder inden for landbrug, fiskeri og gartneri, industrivirksomheder, der forarbejder fødevarer, samt støtte-, handels- og rådgivningsvirksomheder inden for fødevaresektoren.

IT/kommunikation: Virksomheder, som udvikler, producerer og ditribuerer produkter og tjenesteydelser inden for IT, edb-software, tele, post, reklame og film samt grafiske virksomheder.

Møbler/beklædning: Producenter af møbler, tøj, sko m.v. samt virksomheder, der designer, udvikler, markedsfører og sælger møbel- og beklædningsprodukter.

Transport: Virksomheder, der transporterer gods og personer, handelsog rådgivningsvirksomheder i tilknytning hertil samt virksomheder, der producerer og vedligeholder veje, jernbaner, broer m.v.

Turisme: Virksomheder, som udbyder produkter og aktiviteter, der knytter sig til fritids- og forretningsrejser.

Energi/miljø: Virksomheder, der indvinder og leverer energi- og vandressourcer, eller som håndterer og behandler spildprodukter samt virksomheder, der leverer anlæg, udstyr og rådgivning hertil.

Bygge/bolig: Virksomheder, der projekterer, opfører, vedligeholder eller driver bygninger, producenter af materialer og komponenter, som indgår i bygninger, samt tilknyttede handelsvirksomheder.

Medico/sundhed: Virksomheder, som producerer og forhandler lægemidler, medicoteknik mv.

sam-k og line Den regionaløkonomiske model Sam-K og Line er en af regionernes og Bornholms regionskommunes vigtigste kilder til fremskrivninger og regionaløkonomiske data. Sam-K og Line bygger blandt andet på den nationale ADAM-model, Danmarks Statistiks historiske data og Finansministeriets konjunkturvurderinger. Modellen ejes og vedligeholdes af Center for regional- og turismeforskning (CRT).

erhvervsspecialisering- og udvikling side 15 Figuren viser den erhvervsmæssige status og udvikling i kommunen. • Den vandrette akse viser kommunens erhvervsspecialisering inden for de enkelte ressourceområder i 2013. Ligger området til højre for ’neutral’ på aksen, er ressourceområdets andel af kommunens beskæftigelse større end den tilsvarende andel på landsplan. • Boblernes farve viser udvikling i antal arbejdspladser på landsplan i perioden 2011-2013. • På den lodrette akse vises udviklingen i antal arbejdspladser i perioden 2011-2013. • Størrelsen af boblerne viser ressourceområdets andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor i kommunen.

klima og energi Opgørelsen af regional- og kommunalfordelt CO2-udledning er et af klimainitiativerne i Regional Udviklingsplan for Syddanmark. Yderligere materiale findes på: www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk. Her kan du finde rapporten ’Energiregnskaber’, der indeholder yderligere analyse af energiforbrug, udledning af drivhusgasser og produktion af vedvarende energi, og talbanken, hvor alle baggrundstal er gjort tilgængelige. Det overordnede princip ved opgørelsen er at henføre energiforbruget og udledningen af drivhusgasser til de regioner og kommuner, hvor energiforbrug og udledning finder sted. For vejtransportens vedkommende henføres energiforbrug og udledningen af drivhusgasser dog til hjemstedet for køretøjets bruger.

Indkomstbegreber Lavindkomstgruppen Lavindkomstgruppen består af personer, der har en disponibel indkomst på under 50 pct. af medianindkomsten. Det betyder, at personer med en disponibel indkomst på under 103.200 kr. tilhører lavindkomstgruppen. I opgørelsen af lavindkomstgruppen i Syddanmark er beløbet afrundet til 100.000 kr. Den disponible indkomst er det beløb, der er tilbage af indkomsten til forbrug og opsparing, når direkte skat mv., underholdsbidrag og renteudgifter er betalt.

Samlet indkomst: Løn, renter, øvrige formueindkomst, virksomhedsoverskud, folke- og førtidspension inkl. tillæg, ATP pensioner, efterløn, overgangsydelser, tjenestemandspensioner, andre pensioner, kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, orlovsydelser, andre bidragsydelser, SU, boligstøtte, børnetilskud og anden personlig indkomst.

KONTUR 2015

06. KONTUR 2015 Book.indb 55

55

APPENDIKS • • •

01-02-2016 14:50:49


Tal til tiden - et øjebliksbillede Hvem er vi? Hvad tjener vi? Hvordan uddanner vi os? Hvordan flytter vi rundt? Hvordan klarer virksomhederne sig? Kort sagt: Tal til tiden. Tal med viden til alle, der er interesseret i kommunens og regionens tilstand og udvikling. Kontur er en opfølgning på Regional Udviklingsplan, der handler om fremtiden for borgere, institutioner og virksomheder i regionen.

Hent Kontur til iPad eller se mere på www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur

Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle

06. KONTUR 2015 Book.indb 56

01-02-2016 14:50:51


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.