Issuu on Google+

2016

Få Kontur på DIN iPad

SØNDERBORG KOMMUNE

www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL

05. Kontur 2016 Book.indb 1

29-11-2016 09:24:09


INTRO

Det gode liv som vækstskaber Effektive strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om en enkelt kommune eller 22, om de enkelte områder i regionen, om regionen som helhed og om hele landet. Kontur er en integreret del af indsatssporet viden i bevægelse i den regionale vækst- og udviklingsstrategi, der arbejder med visionen om det gode liv som vækstskaber. Den syddanske vækst er i stigende grad afhængig af investeringer i forbedring af borgernes rammer. Investeringer i uddannelse, sundhed, infrastruktur og tryghed er helt centrale, hvis man vil tiltrække og fastholde kreative, engagerede og produktive borgere. Men det kræver viden om, hvad der kan forbedre rammerne for borgernes liv.

Indhold

Kontur 2016 tegner en profil af kommunens rammer og indbyggere. Efterfølgende vil der, som led i opfølgningen på vækst- og udviklingsstrategien, blive udarbejdet rapporter, der også tegner en profil af livskvaliteten i de syddanske kommuner. Alt sammen er det med til at give et samlet billede af det gode liv regionalt, kommunalt og lokalt.

KOMMUNEPROFIL / side 4

Beskæftigelse Erhvervsstruktur

Med venlig hilsen

Iværksætteri Klima Huspriser

Regional Udvikling / Strategi & analyse

INDBYGGERPROFIL / side 26 Befolkningsudvikling Flyttemønstre Pendling Indkomst Uddannelse

Kontur 2016 for Sønderborg Kommune er udgivet af Region Syddanmark.

Sundhed Redaktion: Region Syddanmark Regional Udvikling / Strategi & Analyse Forside: Sønderborg Kommune Foto: Lasse Hyldager og Colourbox.com Design: Mediegruppen Reklamebureau

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 2

Tryghed

2

INTRO • • •

29-11-2016 09:24:10


INTRO

Kommuneprofilen tegner et billede af kommunens arbejdsmarked og erhvervsstruktur, hvordan udviklingen har været, hvilke vækstog udviklingsmuligheder kommunen har, og hvilke udfordringer kommunen står overfor. Her findes fakta om arbejdspladser, beskæftigelse, erhvervsstruktur, tilgængelighed, produktivitet, klima og huspriser.

Indbyggerprofilen viser, hvordan befolkningen udvikler sig, hvem der bor i kommunen, og hvilke kompetencer og ressourcer de har. Kort fortalt findes her fakta om befolkningsudviklingen, demografi, pendlingsstrømme, flyttemønstre, indkomst, uddannelse, sundhed og kriminalitet.

SØNDERBORG I TAL Indbyggere:

arbejdspladser:

74.800

32.500

befolkningsudvikling

største byer:

(2011-2016):

sønderb0rg (27.600) nordborg (6.000) gråsten (4.200)

-1,9%

arbejdspladser inden for 60 min. fra SØNDERBORG:

226.300

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 3

3

INTRO • • •

29-11-2016 09:24:15


KOMMUNEPROFIL Sønderborg I Sønderborg Kommune er der 32.500 arbejdspladser. Det svarer til 89 arbejdspladser pr. 100 indbyggere i den erhvervsaktive alder (25-64 år). Inden for en times kørsel i bil har man fra Sønderborg adgang til 226.300 arbejdspladser, heraf knap 134.000 i Tyskland. I kommunen er 72,9 pct. af de 25-64 årige i beskæftigelse. Godt 16 pct. af de privat beskæftigede har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, hvilket er noget over regionsgennemsnittet på 13,4 pct. Sønderborgs erhvervsmæssige styrkepositioner er inden for ressourceområderne energi/miljø, bygge/bolig og fødevarer, og kommunen er især specialiseret inden for delområdet fremstillingserhverv.

Indhold Beskæftigelse Erhvervsstruktur Iværksætteri Klima Huspriser

Kommunens energiforbrug pr. indbygger hører til blandt de laveste i Syddanmark. Hvad angår huspriser ligger Sønderborg under gennemsnittet for Syddanmark, men har dog oplevet en fremgang på 5,1 pct. i perioden 2013-2016.

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 4

4

KOMMUNEPROFIL • • •

29-11-2016 09:24:21


KONTUR 2014 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 5

5

KOMMUNEPROFIL • • •

29-11-2016 09:24:23


lønmodtagerBeskæftigelse

Sønderborg lønmodtagere 2014-2015 Udvikling i antal Beskæftigede

3,9% 3,4% 2,6% 2,1% 1,4% 1,0% 1,0% 1,0% 0,8% 0,6% 0,5% 0,5% 0,0% -0,5% -0,6% -0,8% -0,9% -1,2% -1,4% -2,1% -2,2% -2,3% 0,6% 1,1%

Kerteminde Vejen Aabenraa Middelfart Vejle Odense Nordfyns Esbjerg Billund Fredericia Kolding Langeland Tønder Fanø Faaborg-Midtfyn Varde Nyborg Sønderborg Haderslev Assens Ærø Svendborg Syddanmark Hele landet

Figuren viser udviklingen i antal beskæftigede i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2014-2015. LBM1_Udviklinglønmodtagere i antal beskæftigede lønmodtagere 2014-2015 1.træk 240616.xlsx Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere 2009-2015 Sønderborg

110

Sønderborg Syddanmark 100

Hele landet Øvrige syddanske kommuner

90

80

70 2009

2010

Indeks, 2009 = 100 Assens

2011

2012

2013

2014

2015

Billund

Esbjerg

Fanø

Fredericia

Faaborg-Midtfyn

Haderslev

Kerteminde

Kolding

Langeland

Middelfart

Nordfyns

Nyborg

Odense

Svendborg

Tønder

Varde

Vejen

Vejle

Ærø

Aabenraa

Syddanmark

Hele landet

Sønderborg

Figuren viser udviklingen i antal beskæftigede lønmodtagere i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2009-2015. LBM2_Beskæftigede lønmodtagere 2009-2015 1.træk 080916.xlsx Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 6

6

KOMMUNEPROFIL • • •

29-11-2016 09:24:24


strukturel beskæftigelse

arbejdspladser 2014

Antal arbejdspladser (heraf private) Assens

14.983

(10.858)

73

(53)

Billund

17.652

(13.795)

133

(104)

Esbjerg

60.136

(41.251)

102

(70)

1.036

(730)

66

(47)

Fredericia

26.145

(16.345)

102

(64)

Faaborg-Midtfyn

18.701

(13.138)

74

(52)

Haderslev

23.540

(15.650)

84

(56)

9.212

(6.814)

78

(58)

49.406

(36.325)

106

(78)

Langeland

4.495

(2.863)

73

(47)

Middelfart

16.878

(11.782)

88

(62)

Nordfyns

9.867

(6.894)

66

(46)

Fanø

Kerteminde Kolding

Tabellen viser samtlige arbejdspladser i kommunerne og antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i aldersgruppen 25-64 år i 2014 (ultimo november). I parentes angives antal arbejdspladser i den private sektor.

Nyborg

11.227

(7.175)

71

(46)

Odense

98.359

(61.188)

98

(61)

Svendborg

23.562

(14.716)

81

(51)

Sønderborg

32.525

(22.565)

89

(62)

Tønder

16.377

(11.736)

86

(62)

Varde

21.819

(15.463)

87

(62)

Vejen

19.580

(15.308)

91

(71)

Vejle

51.976

(36.257)

92

(64)

Ærø

2.292

(1.446)

80

(50)

27.190

(19.501)

92

(66)

556.958

(381.800)

92

(63)

2.719.840

(1.843.099)

93

(63)

Aabenraa Syddanmark

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

Antal arbejdspladser pr. 100 25-64 årige (heraf private)

Hele landet

ARBEJDSPLADSER PR. 100 INDBYGGERE 2014

ARBEJDSPLADSER I KOMMUNEN 2014

100 til 188

1.000 til 7.280

76 til 99

250 til 999

0 til 75

0 til 249

Kortet viser antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i aldersgruppen 25-64 år i 2014 (ultimo november).

Kortet viser antal arbejdspladser i de enkelte sogne i 2014 (ultimo november).

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 7

7

KOMMUNEPROFIL • • •

29-11-2016 09:24:28


Beskæftigelse strukturel beskæftigelse

Sønderborg

udvikling i antal arbejdspladser 2012-2014 Udvikling I Antal Arbejdspladser 2012-2014 6,0% 4,8% 4,6% 2,5% 2,3% 2,0% 2,0% 1,9% 1,2% 0,4% 0,2% 0,1% 0,0% -0,3% -0,3% -0,7% -0,7% -1,1% -1,6% -2,3% -3,9% -5,4% 0,9% 1,3%

Kerteminde Vejen Middelfart Langeland Vejle Esbjerg Odense Aabenraa Haderslev Svendborg Billund Kolding Nordfyns Fredericia Varde Fanø Nyborg Assens Faaborg-Midtfyn Sønderborg Tønder Ærø Syddanmark Hele landet

Figuren viser udviklingen i antal arbejdspladser i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2012-2014 (ultimo november). Både offentlige og private arbejdspladser er medregnet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

BESK4_Udvikling i antal arbejdspladser i de syddanske kommuner 2012-2014 1.træk 020616.xlsx

adgang til arbejdspladser 2016

Antal beskæftigede borgere 2014

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CVR, OSM, Axciom og Speedmap

18.880

15.700

221.100

Billund

13.108

35.400

299.400

Esbjerg

55.073

48.600

144.600

1.498

34.300

92.200

Fredericia

23.104

93.200

359.800

Faaborg-Midtfyn

23.087

16.300

126.900

Haderslev

25.868

62.300

331.700

Kerteminde

10.604

80.500

173.000

Kolding

44.373

115.700

448.800

Langeland

5.109

18.200

114.600

Middelfart

18.183

89.800

352.200

Nordfyns

13.570

73.200

173.400

Nyborg

13.656

88.100

238.100

Odense

89.637

90.600

226.100

Svendborg

25.729

38.500

140.300

Sønderborg

32.849

43.400

226.300

(133.800)

Tønder

17.519

23.400

230.300

(154.500)

Varde

24.989

52.000

171.300

Vejen

20.871

70.900

297.100

Vejle

54.041

133.600

499.900

Ærø

2.522

1.400

1.400

26.682

115.600

371.500

Aabenraa

KONTUR2016 2016 KONTUR

05. Kontur 2016 Book.indb 8

Antal arbejdspladser inden for 60 min. (heraf tyske)

Assens

Fanø

Tabellen viser antal fuldtidsarbejdspladser, der findes inden for en afstand af hhv. 30 og 60 min. i bil fra centrum i den største by i 2016. Tyske arbejdspladser (ikke fuldtidsarbejdspladser, 2015) indgår. Beregningen er foretaget med afgangstidspunkt kl. 08.00.

Antal arbejdspladser inden for 30 min.

88

(103.700) (58.500)

(194.100)

KOMMUNEPROFIL •••••• KOMMUNEPROFIL

29-11-2016 09:24:29


strukturel beskæftigelse

adgang til arbejdspladser 2016 Antal arbejdspladser inden for 60 min. kørsel i bil: 3.200.000 1.500.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Farverne på kortet viser, hvor mange fuldtidsarbejdspladser, der findes indenfor 60 min. kørsel i bil fra det pågældende område i 2016. Tyske arbejdspladser (ikke fuldtidsarbejdspladser, 2015) indgår. Beregningen er foretaget med afgangstidspunkt kl. 08.00. Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Acxiom og Speedmap.

Sønderborg

Sønderborg

Beskæftigede med MVU eller LVU 2014

Offentlig sektor

Privat sektor

Privat sektor 8,1% 9,0% 9,4% 9,7% 10,5% 10,6% 10,6% 11,2% 12,2% 12,3% 12,7% 12,9% 12,9% 13,0% 13,0% 13,9% 13,9% 14,4% 15,3% 16,1% 16,8% 17,3% 13,4% 19,2%

Offentlig sektor Langeland Billund Ærø Tønder Varde Nordfyns Haderslev Nyborg Faaborg-Midtfyn Fredericia Vejen Assens Kerteminde Sønderborg Middelfart Aabenraa Fanø Esbjerg Svendborg Kolding Vejle Odense Syddanmark Hele landet

Varde Tønder Vejen Langeland Haderslev Aabenraa Nordfyns Kerteminde Nyborg Faaborg-Midtfyn Fanø Fredericia Middelfart Esbjerg Ærø Assens Vejle Kolding Svendborg Sønderborg Odense Billund Syddanmark Hele landet

31,7% 33,7% 34,6% 37,0% 39,1% 39,6% 40,0% 40,8% 41,4% 41,6% 42,0% 42,1% 42,1% 42,9% 44,9% 45,4% 46,7% 48,4% 48,7% 50,7% 52,1% 53,1% 46,5% 48,4%

Figurerne andel højtuddannede den private sektor med MVU og LVU 2014 1.viser træk 080616.xlsx

(mellemlang eller lang videregående uddannelse) beskæftiget på arbejdspladser i kommunen i BESK13_Beskæftigede i den offentlige sektor med MVU og LVU 1. træk 080616.xlsx hhv. den private og offentlige sektor i 2014 (ultimo november). Offentligt ejede selskaber er inkluderet i den offentlige sektor.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 9

9

KOMMUNEPROFIL • • •

29-11-2016 09:24:31


strukturel beskæftigelse

l i B

ede l

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 10

10

KOMMUNEPROFIL • • •

29-11-2016 09:24:39


strukturel beskæftigelse

Sønderborg

75,4%

74,2%

78,7%

78,7%

78,5%

77,7%

77,6%

76,8%

75,9%

75,2%

74,5%

74,5%

74,3%

74,1%

73,6%

73,6%

73,5%

73,3%

72,9%

72,3%

71,4%

70,2%

69,7%

66,6%

Andel 25-64 årige i beskæftigelse 2014

Figuren viser andelen af de 25-64 årige i beskæftigelse i 2014 (ultimo november). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BESK9_Andel af 25-64 årige i beskæftigelse 2014_1.træk_260516.xlsx

socioøkonomisk status 2014 Sønderborg

100%

7,1

8,3

13,4

9,9 2,9 3,4

3,4 3,1

Andre uden for arbejdsstyrken

Andre uden for arbejdsstyrken

Pensionister og modtagere af efterløn

og fleksydelser Pensionister og tilbagetrækning Midlertidigt uden for arbejdsstyrken

Midlertidigt uden for arbejdsstyrken

68,9

Ledige

70,3

Lønmodtagere

Arbejdsløse

Selvstændige og medhjælpende ægtefæller

Lønmodtagere Selvstændige og medhjælpende ægtefælle

0%

4,1

5,2

Sønderborg

Hele landet

Figuren viser den socioøkonomiske status (i pct.) for borgere i alderen 25-64 år i 2014 (ultimo november). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BESK10_Socioøkonomisk status 2014 1.træk 250516.xlsx

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 11

11

KOMMUNEPROFIL • • •

29-11-2016 09:24:41


strukturel beskæftigelse

Sønderborg arbejdsstyrke og beskæftigelse 2010-2014

Andel af befolkningen (25-64 årige)

80

78

76

Arbejdsstyrke (Hele landet) Arbejdsstyrke (Sønderborg) Beskæftigelse (Hele landet) Beskæftigelse (Sønderborg)

74

72

70 2010

2011

2012

2013

2014

(Sønderborg) og andel 25-64 årige, der indgår i Figuren viser udviklingen i andel 25-64 årige,Arbejdsstyrke der er i beskæftigelse Beskæftigelse (Sønderborg) arbejdsstyrken (beskæftigede samt ledige). Opgørelsen er foretaget ultimo november. Arbejdsstyrke (DK) Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Beskæftigelse (DK)

BESK8_Arbejdsstyrke og beskæftigelse 2010-2014 1. træk 250516.xlsx

forsørgerbrøk 2011-2036 Sønderborg

Antal borgere at forsørge pr. 25-64 årig

1,3

1,2

Sønderborg Syddanmark Hele landet

1,1

1,0

0,9

0,8 2011

2016

2021 Syddanmark

2026 Hele landet

2031

2036

Sønderborg

Figuren viser forsørgerbrøken, der defineres som forholdet mellem antallet af borgere uden for den BESK11_Forsøgerbrøk 2011-2036 1. træk 200516.xlsx erhvervsaktive alder (0-24 og 65+ årige) og antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (25-64 årige). De stiplede linjer er fremskrevne tal. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 12

12

KOMMUNEPROFIL • • •

29-11-2016 09:24:41


strukturel beskæftigelse

Ledighed 2015-2016

Udvikling i ledighed i forhold til august 2015 (pct. point): 2,5%

2,5%

3,5%

5,0% 3,3%

4,0%

3,9%

Stort fald (under -0,5) Lille fald (0 til -0,5) Stigning (0 til 0,6)

4,3% 4,7%

3,5% 6,3%

4,1%

4,3%

5,2% 3,7%

Ledighedsprocent august 2016: Hele landet: 4,3% Syddanmark: 4,3%

4,4% 4,6%

3,4% 4,1%

4,2%

4,6% 3,8%

Kortet viser den sæsonkorrigerede ledighed i august 2016 samt udviklingen i ledighed i perioden august 2015 til august 2016. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Udvikling i ledighed 2007-2016 — fordelt på køn Sønderborg

10%

Ledighedsprocent

8%

6%

Mænd (Hele landet) Mænd (Sønderborg) Kvinder (Hele landet) Kvinder (Sønderborg)

4%

2%

0%

Hele landet (mænd)

Hele landet (kvinder)

Sønderborg (mænd)

Sønderborg (kvinder)

Figuren viser udviklingen i den faktiske ledighed fordelt på mænd og kvinder i perioden januar 2007 til august 2016. Ledighedsprocenten opgøres i procent af arbejdsstyrken. BESK14_Udvikling i ledighed 2007-2016, 1.træk 121016.xlsx Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 13

13

KOMMUNEPROFIL • • •

29-11-2016 09:24:42


erhvervsstruktur

arbejdspladser i privat og offentlig sektor 2014 Sønderborg

Hele landet

3% 6%

5%

7%

18% 3%

69%

Offentlig administration

Undervisning

16%

Sønderborg

Sundhed og socialvæsen

Øvrig offentlig sektor

Private arbejdspladser Offentlig administration

ERH1_Arbejdspladser i privat og offentlig sektor 2014 150616 1.træk.xlsx

Offentlig administration

5%

68%

Undervisning

Hele landet

Sundhed og socialvæsen

Øvrig offentlig sektor

Private arbejdspladser

ERH1_Arbejdspladser i privat og offentlig sektor 2014 150616 1.træk.xlsx

Undervisning

Sundhed og socialvæsen

Øvrig offentlig sektor

Private arbejdspladser

Figuren viser fordelingen mellem private og offentlige arbejdspladser i 2014 (ultimo november). Den offentlige sektor er opdelt i fire områder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

erhvervsstruktur — privatSønderborg sektor 2014

Fødevarer Møbler/beklædning Turisme Bygge/bolig IT/kommunikation Transport Energi/miljø Medico/sundhed Øvrige erhverv 0 Sønderborg

5

10

Syddanmark

15

Procent

20

25

30

35

Hele landet

Figuren viser de private arbejdspladser i kommunen, i Syddanmark og i hele landet, fordelt på ressourceområder i 2014 (ultimo november). Se appendiks side 51 for en forklaring af ressourceområder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

Sønderborg

Syddanmark

KONTUR 2016

14

Hele landet KOMMUNEPROFIL • • •

ERH2_Erhvervsstruktur privat sektor 2014 1. træk 300516.xlsx 05. Kontur 2016 Book.indb 14

29-11-2016 09:24:42


Sønderborg

Andel af samlede besæftigelse

erhvervsstruktur

Erhvervsspecialisering 2014

Bygge/bolig Fødevarer

Sønderborg

ERH4_ Erhvervsspecialisering 2014 1. træk 020616.xlsx

Energi/miljø

Turisme

Figuren viser kommunens andel af arbejdspladser i den private sektor i hele landet inden for hvert ressourceområde i 2014 (ultimo november).

Transport Møbler/beklædning IT/kommunikation Medico/sundhed

Den stiplede linje viser kommunens samlede andel af de private arbejdspladser i hele landet.

1,22

Øvrige erhverv 0,0

1,4

2,8

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

4,2

Procent

Sønderborg Detaljeret erhvervsstruktur 2014 Ressourceområde Primære erhverv Fødevarer

Fremstillingserhverv

Støtteerhverv

Serviceerhverv

I alt

795

1.074

390

1.299

3.558

Møbler

-

17

-

147

164

Beklædning

-

60

-

533

593

Turisme

-

-

-

956

956

27

3.356

45

2.849

6.277

IT/kommunikation

-

555

21

1.005

1.581

Transport

-

237

-

1.447

1.684

Energi/miljø

5

1881

-

229

2.115

Medico/sundhed

-

17

-

805

822

Øvrige

-

677

-

4.094

4.771

827

7.874

456

13.364

22.521

Bygge/bolig

I alt

Erhvervsspecialisering:

Lidt specialiseret

Specialiseret

Meget specialiseret

Tabellen viser antal private arbejdspladser i kommunen på delområder inden for ressourceområderne i 2014 (ultimo november). Lidt specialiseret betyder, at kommunens andel af landets arbejdspladser på delområdet er op til en halv gang større end kommunens samlede andel af landets arbejdspladser. For specialiserede delområder er andelen mindst en halv gang større, og for meget specialiserede delområder er andelen mindst tre gange så stor. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 15

15

KOMMUNEPROFIL • • •

29-11-2016 09:24:43


erhvervsstruktur

Sønderborg 2012-2014 Udvikling i erhvervsstruktur

Møbler/beklædning Turisme IT/kommunikation Fødevarer

Sønderborg

Bygge/bolig

Hele landet

Medico/sundhed Energi/miljø Transport Øvrige erhverv Offentlig sektor

Titel

Alle private erhverv -10

-5

0

5

10

15

Procent Figuren viser udviklingen i antal arbejdspladser og i hele landet, dels i den private sektor fordelt Sønderborgi kommunen Hele landet på ressourceområder, dels i den samlede offentlige sektor. Opgørelsen er foretaget ultimo november. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

ERH3_Udvikling i erhvervsstrukturen. 2012-2014 1. træk 060616.xlsx

Sønderborg

erhvervsspecialisering og -udvikling

Titel

Udvikling i antal arbejdspladser (2012-2014)

15%

10%

Møbler/beklædning Turisme

5% Øvrige erhverv

Udvikling i antal arbejdspladser i hele landet

0%

Udvikling i antal arbejdspladser i kommunen

IT/kommunikation -5%

Bygge/bolig Medico/sundhed

Energi/miljø Fødevarer

-10%

Transport

Erhvervsspecialisering

-15%

Neutral Meget 0 Ingen 1 2 3 specialisering specialiseret Titel

Udvikling i antal arbejdspladser i hele landet 2012-2014:

4

Figuren viser erhvervsspecialisering (2014) og udviklingen i antal arbejdspladser (2012-2014) i den private sektor i kommunen, fordelt på ressourceområder. Opgørelsen er foretaget ultimo Høj Få ERH9_Erhvervsspecialisering og beskæftigelsesudvikling 2012 - 2014 1. træk 200616.xlsx november. Se appendiks side 51, for en nærmere forklaring af Mellem figuren. Mange Lav Antal arbejdspladser i kommunen:

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 16

16

KOMMUNEPROFIL • • •

29-11-2016 09:24:43


erhvervsstruktur

Erhvervsstruktur og uddannelsesniveau 2014 Uden erhvervskompetencegivende udd.

Erhvervsfaglig udd.

KVU

MVU

LVU

Fødevarer

47%

44%

4%

2%

3%

Møbler/beklædning

39%

49%

6%

4%

2%

Turisme

66%

24%

2%

4%

4%

Bygge/bolig

24%

48%

8%

11%

8%

IT/kommunikation

23%

40%

13%

17%

8%

Transport

41%

49%

5%

4%

2%

Energi/miljø

27%

37%

9%

19%

9%

Medico/sundhed

17%

34%

6%

23%

20%

Øvrige erhverv

38%

40%

5%

11%

7%

Sønderborg

34%

43%

7%

10%

7%

Syddanmark

36%

44%

6%

8%

6%

Hele landet

35%

38%

6%

9%

11%

Tabellen viser uddannelsesniveauet inden for ressourceområder (private arbejdspladser) i kommunen samt uddannelsesniveauet inden for alle private erhverv i kommunen, Syddanmark og hele landet i 2014 (ultimo november). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

udvikling i antal private arbejdspladser 2012-2014

1,3%

-1,3%

3,5%

1,1% 5,8%

4,2%

-0,5%

Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit Under regionsgennemsnit

-1,9% 7,0%

5,2% 2,5%

-0,5%

-0,1%

-1,4% 4,4%

Landsgennemsnit: 2,3% Regionsgennemsnit: 1,6%

-1,9% 2,3%

-4,4% 1,5%

-1,9%

-0,2% -6,0%

Kortet viser udviklingen i antal private arbejdspladser i kommunerne i perioden 2012-2014. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 17

17

KOMMUNEPROFIL • • •

29-11-2016 09:24:44


erhvervsstruktur

Job fordelt på arbejdssteders størrelse 2014

1-9 job

10-19 job

20-49 job

50+ job

Sønderborg

19,5%

12,4%

15,3%

52,8%

Syddanmark

22,3%

14,1%

19,9%

43,7%

Hele landet

21,2%

12,8%

18,6%

47,4%

Tabellen viser fordelingen af job efter arbejdsstedernes størrelse for kommunen i 2014 (ultimo november). Både den private og offentlige sektor er inkluderet i tabellen. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

Sønderborg

Gennemsnitlig Årlig produktivitetsudvikling 2012-2014 5,4% 5,3% 4,3% 4,2% 4,1% 3,3% 2,6% 2,2% 1,8% 1,5% 1,4% 1,1% 1,0% 0,7% 0,4% -0,3% -0,4% -1,2% -1,8% -2,1% -2,9% -6,4% 1,8% 0,2%

Vejle Billund Kerteminde Svendborg Middelfart Esbjerg Fanø Varde Tønder Nyborg Kolding Nordfyns Odense Vejen Aabenraa Assens Langeland Faaborg-Midtfyn Sønderborg Ærø Haderslev Fredericia Syddanmark Hele landet

Figuren viser den gennemsnitlige årlige produktivitetsudvikling i den private sektor i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i ERH10_Produktivitetsudvikling 2012-2014, 1.træk 121016.xlsx hele landet i perioden 2012-2014. Produktiviteten opgøres som værditilvækst pr. årsværk. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk. Datakilden er ændret ift. samme opgørelse i Kontur 2015.

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 18

18

KOMMUNEPROFIL • • •

29-11-2016 09:24:46


l i B

ede l

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 19

19

KOMMUNEPROFIL • • •

29-11-2016 09:24:51


Iværksætteri

nye virksomheder 2014

Nyetablerede virksomheder

Etableringsrate

Fredericia

144

7,7%

Kolding

314

7,3%

Odense

514

7,2%

Vejle

345

6,8%

Tabellen viser antal nyetablerede virksomheder og etableringsraten i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i 2014.

Haderslev

137

6,4%

13

6,3%

145

6,0%

76

6,0%

Assens

107

6,0%

Etableringsraten defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder.

Esbjerg

262

5,8%

Kerteminde

54

5,8%

Svendborg

137

5,6%

Middelfart

106

5,5%

Varde

121

5,4%

Aabenraa

130

5,4%

59

5,3%

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Fanø Sønderborg Nordfyns

Nyborg

117

5,2%

Vejen

99

5,1%

Billund

59

5,0%

Langeland

27

5,0%

Ærø

15

4,6%

Tønder

70

4,4%

Syddanmark

3.051

6,2%

Hele landet

19.355

7,6%

Faaborg-Midtfyn

andel nye virksomheder 2014 Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit Under regionsgennemsnit

Landsgennemsnit: 7,6 pct. Regionsgennemsnit: 6,2 pct.

Kortet viser etableringsraten i alle landets kommuner i 2014. Etableringsrate defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 20

20

KOMMUNEPROFIL • • •

29-11-2016 09:24:54


iværksætteri

iværksætteri — overlevelse og jobvækst Sønderborg

3,0 Fredericia Tønder

Aabenraa

Kerteminde

Jobskabelse

Odense Esbjerg Vejen 2,0

Kolding

Vejle Middelfart

Fanø

Billund

Sønderborg

Varde Assens

Faaborg-Midtfyn Svendborg

Haderslev

Ærø

Langeland Nyborg Nordfyns

1,0 55%

60%

65%

70%

Overlevelsesandel

75%

IV3_Iværksætteri - overlevelse og jobvækst 1.træk 050716.xlsx Overlevelsesandelen angiver, hvor stor en andel af de virksomheder, som blev etableret i 2009 og 2010, der stadig eksisterer efter 4 år. Jobskabelse er gennemsnitligt antal ansatte i 2013 og 2014 (ultimo november), dvs. 4 år efter at virksomhederne blev etableret. De stiplede linjer viser landsgennemsnittet.

Sønderborg

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

7,2%

6,6%

9,4%

9,3%

8,2%

7,6%

7,6%

7,3%

7,3%

7,1%

6,9%

6,8%

6,6%

6,5%

6,4%

6,4%

6,4%

6,3%

6,1%

6,0%

5,4%

4,7%

3,6%

11,8%

nye virksomheders jobandel 2014

Figuren viser, hvor stor en andel beskæftigelsen i de nye virksomheder (etableringsår 2009-2013) udgør af den samlede beskæftigelse i den private sektor i 2014 (ultimo november). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

KONTUR 2016

21

KOMMUNEPROFIL • • •

IV4_De nye virksomheders jobandel 020816 1.træk.xlsx 05. Kontur 2016 Book.indb 21

29-11-2016 09:24:55


klima

CO2—udledning og energiforbrug pr. indbygger 2015 Sønderborg — fordelt på husholdninger og erhverv

31% 41%

43%

52%

CO2—udledning Husholdning Erhverv

Energiforbrug

69% 59%

Husholdning

57%

48%

Erhverv

Sønderborg landet Sønderborg (C02) HeleHele landet (C02)

Hele landet landet Hele (Energi)

Sønderborg Sønderborg (Energi)

Figuren viser fordelingen af henholdsvis CO2—udledning og energiforbrug pr. indbygger i erhverv og husholdninger i 2015. Figuren viser fordelingen af henholdsvis COtal. —udledning og energiforbrug pr. indbygger i erhverv og husholdninger i 2015. 2015-tal er Danmarks Statistiks foreløbige 2 2015-tal er Danmarks Statistiks foreløbige tal. Metoden bag denne opgørelse bygger på en regional og kommunal fordeling af energiforbrug og CO2-udledning, der sikrer, at summen svarer til den nationale total. Lokale Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistikopgørelser kan afvige fra denne opgørelse. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KLI1_Klimafordeling 1.træk 101016_nye data.xlsx

CO —udledning pr. indbygger 2015

energiforbrug pr. indbygger 2015 Energiforbrug pr-. indbygger Sønderborg

2 Sønderborg 14,3

9,1 8,7 7,5 6,5 6,3 6,1 6,1 6,0 5,9 5,7 5,6 5,5 5,5 5,3 5,1 5,1 5,0 4,9 4,5 3,5 3,3 5,8 6,2

Fredericia Billund Tønder Aabenraa Nordfyns Faaborg-Midtfyn Varde Vejen Ærø Assens Kolding Haderslev Sønderborg Nyborg Langeland Kerteminde Middelfart Esbjerg Vejle Svendborg Odense Fanø Syddanmark Hele landet

Fredericia Billund Tønder Aabenraa Ærø Nordfyns Faaborg-Midtfyn Varde Kolding Assens Vejen Langeland Haderslev Kerteminde Nyborg Esbjerg Sønderborg Middelfart Vejle Svendborg Odense Fanø Syddanmark Hele landet

286 176 172 147 139 135 131 129 126 125 123 121 119 118 118 118 117 110 108 98 97 87 126 125

Figuren viser CO2—udledning (ton) pr. indbygger i 2015. 2015-tal er Danmarks Statistiks foreløbige tal. Metoden bag denne opgørelse bygger på en regional og kommunal fordeling af energiforbrug og CO2-udledning, Figuren viser CO2 —udledning (ton) pr. indbygger i 2015. der sikrer, at summen svarer til den nationale total. 2015-tallet er Danmarks Statistiks foreløbige tal. Lokale opgørelser kan afvige fra denne opgørelse.

Figuren viser energiforbrug (gigajoule) pr. indbygger i 2015. KLI3_Energiforbrug pr. indbygger 2015_1. træk med nye data fra data2go_101016.xlsx 2015-tal er Danmarks Statistiks foreløbige tal. Metoden bag denne opgørelse bygger på en regional og kommunal fordeling af energiforbrug ogpr. COindbygger -udledning, der 2 Figuren viser energiforbrug (gigajoule) i 2015. sikrer, at summen svarer til den nationale total. 2015-tallet er Danmarks Statistiks foreløbige tal. Lokale opgørelser kan afvige fra denne opgørelse.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KLI2_CO2-udledning pr indbygger_1. træk 101016_nye data.xlsx

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 22

22

KOMMUNEPROFIL • • •

29-11-2016 09:24:55


klima

udvikling i energiforbrug og co2—udledning 2005-2015 Sønderborg

110

100

Energiforbrug (Hele landet) Energiforbrug (Sønderborg) CO2—udledning (Hele landet) CO2—udledning (Sønderborg)

90

80

70

60 2005

2006

2007

2008

Energiforbrug Hele landet

Indeks, 2005 = 100

2009

2010

Energiforbrug Sønderborg

2011

2012

2013

C02 Hele landet

2014

2015

C02 Sønderborg

KLI4_Udvikling i energiforbrug og CO2-udledning 2005-2015_1. træk_nye data.xlsx

Figuren viser udviklingen i energiforbrug og CO22-udledning 2015-tal er Danmarks Statistiks foreløbige tal. —udledningi i2015. perioden 2005-2015. Metoden bag denne opgørelse på en regional og kommunal fordeling af energiforbrug og CO2-udledning, der sikrer, at summen 2015-tal er Danmarks Statistiksbygger foreløbige tal. svarer til den nationale total. Lokale opgørelser kan afvige fra denne opgørelse. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

bidrag til co2—udledning 2015 — husholdninger og erhverv

Udledning pr. indbygger (ton CO2) 2015 Sønderborg

Hele landet

Udvikling pr. indbygger 2005-2015 Sønderborg

Hele landet

Primære erhverv

0,6

0,8

-21%

-28%

Fremstilling

1,9

1,7

-25%

-40%

Service

0,7

1,7

-31%

-30%

Erhverv i alt

3,2

4,3

-26%

-34%

Husholdninger

2,3

1,9

-32%

-35%

Tabellen viser niveau og udvikling i erhvervslivets og husholdningernes bidrag til CO2—udledning pr. indbygger. Tabellen er viser niveau og udvikling i erhvervslivets og husholdningernes bidrag til CO2—udledning pr. indbygger. 2015-tal Danmarks Statistiks foreløbige tal. 2015-tal er Danmarks Statistiks foreløbige tal. Metoden bag denne opgørelse bygger på en regional og kommunal fordeling af energiforbrug og CO2-udledning, der sikrer, at summen svarer til den nationale total. Lokale Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistikopgørelser kan afvige fra denne opgørelse. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 23

23

KOMMUNEPROFIL • • •

29-11-2016 09:24:55


huspriser

Huspriser i alle landets kommuner 2015

Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit Under regionsgennemsnit Landsgennemsnit: 12.000 kr. Regionsgennemsnit: 9.000 kr.

Kortet viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for handlede parcel- og rækkehuse i kommunerne i 2015. Kilde: Region Syddanmark, Realkreditrådet og Realkreditforeningen

udvikling i huspriser 2005-2015

Sønderborg

15.000

Sønderborg

Kvadratmeterpris (kr.)

13.000

Syddanmark Hele landet

11.000

Øvrige syddanske kommuner

9.000

7.000

5.000

3.000 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Figuren viser udviklingen i gennemsnitlig kvadratmeterpris for handlede parcel- og rækkehuse i perioden 2005-2015 (løbende priser) i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet. Kilde: Region Syddanmark, Realkreditrådet og Realkreditforeningen

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 24

24

KOMMUNEPROFIL • • •

29-11-2016 09:24:59


huspriser

huspriser i de syddanske kommuner

Kommune

Gennemsnitspris (kr. pr. m2)

Tabellen viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for handlede parcelog rækkehuse i kommunerne. Priserne er for parcel- og rækkehuse, som er handlet i perioden 3. og 4. kvartal 2015 og 1. og 2. kvartal 2016. Udviklingen i huspriserne er beregnet på baggrund af prisen i handler fra perioden 3. kvartal 2013 til og med 2. kvartal 2016 (løbende priser). Kilde: Region Syddanmark og Offentlig Informationsserver (OIS)

Udvikling 2013-2016

14.345

Odense

11,8%

Kolding

11.373

4,1%

Middelfart

11.026

7,1%

Fredericia

10.913

5,7%

Vejle

10.773

11,5%

Esbjerg

10.728

3,9%

Svendborg

10.614

10,6%

Kerteminde

10.247

12,6%

Fanø

9.504

6,5%

Billund

8.410

13,8%

Nyborg

8.184

-5,0%

Sønderborg

7.683

5,1%

Faaborg-Midtfyn

7.258

5,7%

Assens

7.005

6,4%

Varde

7.000

-2,7%

Aabenraa

6.933

1,0%

Nordfyns

6.717

-0,8%

Vejen

6.599

2,2%

Haderslev

6.563

-5,2%

Ærø

5.270

13,1%

Tønder

4.862

-6,1%

Langeland

4.626

-5,4%

Syddanmark

9.554

5,2%

Sønderborg

kr. 12.000

kr. 15.000

kr. 14.900

kr. 13.700

kr. 13.000

kr. 13.000

kr. 12.600

kr. 12.100

kr. 11.400

kr. 10.800

kr. 10.800

kr. 10.500

kr. 10.400

kr. 10.100

kr. 10.200

kr. 10.000

kr. 9.600

kr. 9.500

kr. 9.200

kr. 9.200

kr. 8.800

kr. 8.600

kr. 8.500

kr. 8.500

kr. 8.200

kr. 8.000

kr. 7.900

kr. 6.800

kr. 6.400

kr. 6.300

kr. 3.400

kr. 5.600

huspriser i syddanske byer

Figuren viser gennemsnitlig kvadratmeterpris for handlede parcel- og rækkehuse i hhv. udvalgte syddanske byer og gennemsnittet for de udvalgte syddanske byer. Prisen er for handler indgået i perioden 3. kvartal 2015 til og med 2. kvartal 2016. HUS4_Huspriser i de syddanske byer, 1.træk 010816.xlsx

Kilde: Region Syddanmark og Offentlig Informationsserver (OIS)

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 25

25

KOMMUNEPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:00


INDBYGGERPROFIL Menneskene Der er 74.800 indbyggere i Sønderborg Kommune, hvilket svarer til et lille fald på 1,9 pct. siden 2011. Dette skyldes primært fødselsunderskud og nettofraflytning. Man forventer et lille fald i antal indbyggere i gruppen 0-65 år i løbet af de kommende 20 år samt en stigning i antal indbyggere over 65 år. Denne stigning er dog mindre end den gennemsnitlige stigning i hele landet. Der pendler dagligt 4.437 personer ind i kommunen. Godt hver fjerde af dem kommer fra udlandet, primært fra Tyskland. Antallet af arbejdspladser, der varetages af indpendlere, er steget med 2,1 pct. i perioden 2009-2014. Hver syvende indbygger i Sønderborg Kommune pendler til arbejde i en anden kommune. Andelen af borgere med en erhvervskompetencegivende uddannelse er på 74,6 pct., hvilket er stort set på niveau med landgennemsnittet. Man forventer at 58 pct. af drengene og 69 pct. af pigerne inden for 25 år vil have en videregående uddannelse. For drengenes vedkommende er det over landsgennemsnittet.

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 26

26

Indhold Befolkningsudvikling Flyttemønstre Pendling Indkomst Uddannelse Sundhed Tryghed

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:07


KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 27

27

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:15


BEFOLKNINGSUDVIKLING

Befolkningspyramide 2016

Sønderborg

Hele landet

Sønderborg

1.682

Hele Hele landet landet

80+80+ år år

2.503

70-79 70-79 år år

4.447

3.911

4.903

4.604

5.267

5.504

5.088

5.124 3.668 3.995

50-59 50-59 år år 40-49 40-49 år år 30-39 30-39 år år

3.431

20-29 20-29 år år 4.587

3.837

60-69 60-69 år år

3.645

4.977

152.406 94.415 94.415 152.406

10-19 10-19 år år 0-90-9 år år

3.631

237.379 237.379

263.965 263.965 343.267 343.267

332.174 332.174

384.942 384.942

388.484 388.484

393.043 393.043

397.990 397.990

332.264 332.264

340.257 340.257

368.467 368.467

385.953 385.953

333.154 333.154

349.756 349.756

304.918 304.918

321.622 321.622

BEF1_Befolkningspyramide 10 år intervaller 1. træk_070916.xlsx

Der er 74.800 indbyggere i kommunen

Mænd

Kvinder

BEF1_Befolkningspyramide BEF1_Befolkningspyramide 10 år 10 intervaller år intervaller 1. træk_070916.xlsx 1. træk_070916.xlsx

Figurerne viser befolkningen fordelt på køn og 10 års aldersgrupper i kommunen og i hele landet pr. 1. juli 2016, afrundet total. Den grå kontur angiver aldersfordelingen i hele landet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

befolkningsudvikling i kommunen 2011-2016 Kortet viser befolkningsudviklingen i kommunen i perioden 2011-2016. Farverne på kortet og i cirklerne viser udviklingen i henholdsvis landområderne og i byerne: 10 pct. og derover 5 pct. til 9 pct. 0 til 4 pct. -5 pct. til -1 pct. -9 pct. til -6 pct. -10 pct. og derunder Områder uden landbefolkning (fx by) Cirklerne viser størrelsen af byerne: Cirklerne viser størrelsen af byerne: Større byer (over 10.000 indb.) Mellembyer (2.000—10.000 indb.) Landsbyer (200—2.000 indb.) Landområder udgøres af befolkningen i sogne, fratrukket eventuelle byer over 200 indbyggere. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 28

28

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:16


BEFOLKNINGSUDVIKLING Sønderborg

Befolkningsudvikling 2011-2016 4,6% 4,2% 2,8% 2,4% 1,2% 1,2% 1,1% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% -0,1% -0,2% -0,7% -0,8% -1,0% -1,3% -1,5% -1,9% -4,0% -5,6% -5,8% 0,9% 2,6%

Odense Vejle Kolding Fanø Nyborg Fredericia Billund Middelfart Kerteminde Esbjerg Vejen Varde Haderslev Nordfyns Svendborg Assens Faaborg-Midtfyn Aabenraa Sønderborg Tønder Ærø Langeland Syddanmark Hele landet

Figuren viser befolkningsudviklingen i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2011-2016. BEF3 Befolkningsudviklingen 2011-2016 1. træk 180516.xlsx Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

årlig befolkningsudvikling Sønderborg 2011-2016 105

100

95

90 2011

2012

Sønderborg

2013

2014

Syddanmark

2015 Hele landet

2016

2. kvt. 2016

3. kvt. 2016

Øvrige syddanske kommuner

Faaborg-Midtfyn

Kerteminde

Middelfart

Nordfyns

Nyborg

Odense

Svendborg

Ærø

Billund

Esbjerg

Indeks, 1. kvartal 2011 = 100

Fanøbefolkningsudvikling Fredericia Tønder2011 til 1. kvartal 2016. Figuren viser den årlige i kommunerne, i Haderslev Syddanmark og i heleKolding landet i perioden 1. kvartal Herefter vises den kvartalsvise udvikling Vejen frem til 3. kvartal 2016. Syddanmark Varde Vejle Aabenraa landetStatistik Kilde: Region SyddanmarkHele og Danmarks

Assens

Langeland

Sønderborg

BEF8_ Årlig befolkningsudviklingen 2011-2016 1.træk 140916.xlsx KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 29

29

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:17


BEFOLKNINGSUDVIKLING

Sønderborg Assens

Befolkningsregnskab 2011-2016 Sønderborg Assens

Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling

-1.455 -218

Fødselsoverskud Fødselsoverskud

Nettotilflyttede Nettotilflyttede

-433 -841

-2.025 -858

Nettoindvandrede Nettoindvandrede

1.497 1.141

Figuren viser befolkningsregnskabet i kommunen i perioden 2. kvartal 2011 til og med 2. kvartal 2016. Den samlede befolkningsudvikling i kommunen er et resultat af forholdet mellem antallet af fødte og døde, tilflyttere og fraflyttere til og fra andre kommuner samt indvandrere og udvandrere. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BEF5_Befolkningsbalance 2011-2015 1.træk 300816.xlsx BEF5_Befolkningsbalance 2011-2015 1.træk 300816.xlsx

Sønderborg andel 25-64 årige 2016

Ærø Fanø Langeland Sønderborg

44,8% 47,1% 48,1% 48,8%

Faaborg-Midtfyn

49,4%

Kerteminde

49,5%

Svendborg

49,6%

Nyborg

49,6%

Tønder

49,9%

Varde

50,1%

Assens

50,1%

Middelfart

50,2%

Haderslev

50,3%

Billund

50,4%

Aabenraa

50,5%

Odense

50,5%

Vejen

50,6%

Fredericia

51,0%

Kolding

51,0%

Vejle

51,1%

Nordfyns

51,1%

Esbjerg

Figuren viser, hvor stor en andel af befolkningen, der er mellem 25 og 64 år i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i 2016.

51,1%

Syddanmark

50,3%

Hele landet

51,4%

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BEF4_Andel af 25 - 64 årige 2016 1.træk 180516.xlsx KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 30

30

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:17


BEFOLKNINGSUDVIKLING

Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper 2011-2016 og 2016-2036

0-24 år

25-64 år

65+ år

2011-2016

2016-2036

2011-2016

2016-2036

2011-2016

2016-2036

Sønderborg

-6%

-14%

-5%

-15%

11%

25%

Sønderjylland

-7%

-10%

-4%

-13%

13%

32%

Syddanmark

-2%

-1%

-2%

-4%

14%

37%

Hele landet

1%

4%

-0%

1%

15%

39%

Tabellen viser befolkningsudviklingen fra 2011 til 2016 og forventet befolkningsudvikling fra 2016 til 2036 i tre aldersgrupper. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

befolkningsfremskrivning 2016-2036 Sønderborg

115 110 105 100 95 90 85 2016 Sønderborg

2021

2026

Syddanmark

2031

Hele landet

2036

Øvrige syddanske kommuner

Indeks, 2016 = 100 Aabenraa i kommunerne, Syddanmark Heleog landet Figuren viser den forventede befolkningsudvikling i Syddanmark i hele landet i perioden 2016-2036. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BEF7_Befolkningsfremskrivning 2016‐2036 1. træk.xlsx

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 31

31

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:17


flyttemønstre

FLYTNINGER 2005 OG 2015

2005

2015

Vækst 2005-2015 (pct.)

2.469

2.119

-14,2

827

1.121

35,6

Samlet tilflytning

3.296

3.240

-1,7

Fraflytning

2.587

2.540

-1,8

Udvandring

603

660

9,5

3.190

3.200

0,3

106

40

Tilflytning Indvandring

Samlet fraflytning Nettotilflytning

Tabellen viser antal flytninger og udviklingen over tid i kommunen. Nettotilflytning defineres som samlet tilflytning minus samlet fraflytning. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Sønderborg

udvikling i flytninger 2005-2015 3.400

Antal flytninger

3.300 3.200 3.100 3.000 2.900 2.800 2005

Samlet tilflytning

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Samlet fraflytning Tilflytninger

Fraflytninger

Figuren viser udviklingen i antal flytninger i kommunen fra 2005 til 2015. Både flytninger mellem kommuner samt ind- og udvandring er medregnet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

FLY2_Udvilking i flytninger 2005‐2015 1. træk 200516.xlsx

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 32

32

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:18


flyttemønstre

Sønderborg

Flytninger fordelt på alder 2013-2015 400

Antal flytninger

Titel

300 200 100 0 0 år -100

10 år

20 år

30 år

40 år

50 år

60 år

70 år

80 år

90 år

100 år

-200 -300 -400

Til

Fra

Netto

Figuren viser antal tilflyttere og fraflyttere fordelt på alder. Nettotilflytning er vist som en kurve. Antallet er opgjort som et årligt Titel Både flytninger mellem kommuner og ind- og udvandring er gennemsnit af det samlede antal til- og fraflyttere i årene 2013-2015. medregnet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Fra

Til

Netto

FLY3_Flytninger fordelt på alder. 1. træk 260516.xlsx mellemkommunale flytninger — netto 2015

500 og derover 100 til 499 0 til 99 -99 til -1 -100 og derunder

Kortet viser mellemkommunale flytninger (netto) i hele landet i 2015. Netto defineres som samlet tilflytning minus samlet fraflytning. Kun flytninger mellem kommuner er medtaget. Ind- og udvandring indgår ikke. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 33

33

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:21


flyttemønstre Assens Sønderborg

flytninger til og fra Sønderborg kommune 2013-2015

50 og derover 20 til 49 700.000+ 700.000+ kr kr 10 til 19 -10 til -19 -20 til -49 400.000-699.999 400.000-699.999 kr kr -50 og derunder

 

nettotilflytning fordelt på indkomst 2014 og 2015 -19

-28

-54

  

-14

 

     

300.000-399.999 300.000-399.999 kr kr

121

200.000-299.999 200.000-299.999 kr kr

75 -107

100.000-199.999 100.000-199.999 kr kr

-56

-285

0-99.999 0-99.999 kr kr

-342

-360

 

 

-1

Figuren viser nettotilflytning (tilflytning minus fraflytning) i forBlå viser de kommuner, hvorfra der har været en nettoskellige indkomstintervaller i 2014 og 2015. Med i opgørelsen er tilflytning til Sønderborg. Rød viser de kommuner, hvortil der kun indenlandske flytninger mellem kommunerne for personer, har været en nettofraflytning fra Sønderborg samlet i perioden der er fyldt 15 år. 2013-2015. FLY6_Nettoflytning fordelt på indkomst og 2015 1. træk 160616.xlsx FLY6_Nettoflytning fordelt på indkomst 20142014 og 2015 1. træk 160616.xlsx Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

top 10 over tilflytninger 2013-2015 Fra

Tilflyttere 2013-2015

top 10 over fraflytninger 2013-2015

Andel af samtlige tilflyttere

1.296

20,6%

Aarhus

546

8,7%

Odense

492

Haderslev

Til

Fraflyttere 2013-2015

Andel af samtlige fraflyttere

1.240

16,1%

Aarhus

843

11,0%

7,8%

Odense

750

9,8%

430

6,8%

København

674

8,8%

København

382

6,1%

Haderslev

454

5,9%

Tønder

307

4,9%

Kolding

402

5,2%

Kolding

269

4,3%

Tønder

271

3,5%

Esbjerg

186

3,0%

Aalborg

248

3,2%

Vejle

143

2,3%

Esbjerg

235

3,1%

Aalborg

136

2,2%

Vejle

194

2,5%

Aabenraa

Aabenraa

Tabellerne viser de kommuner i landet, som kommunen får flest tilflyttere fra og afgiver flest fraflyttere til, samlet i perioden 2013-2015. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 34

34

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:27


KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 35

35

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:35


pendling

Pendlingsmønstre i kommunen 2009 og 2014

2009

Vækst 2009-2014

2014

Antal

4.344

4.437(1.041)*

2,1%

I procent af antal arbejdspladser

12,6%

13,6%

1,1 pct.point

Antal

4.348

4.761

9,5%

Udpendling

I procent af antal beskæftigede borgere

12,6%

14,5%

1,9 pct.point

Nettoindpendling

Antal i alt

-4

-324

..

Indpendling

Tabellen viser pendlingsmønstret i kommunen. Indpendlere arbejder i kommunen, men bor i en anden kommune. Udpendlere har Tabellen viser pendlingsmønstret Indpendlereder arbejder i kommunen, borikke. i en Udpendling anden kommune. Udpendlere bopæl i kommunen, men arbejder ii kommunen. en anden. Indpendlere, bor uden for landet,men indgår til udlandet indgår.har bopæl i kommunen, men ultimo arbejder i en anden. Indpendlere, der bor uden for landet, indgår ikke. Udpendling til udlandet indgår. Opgørelsen er foretaget november. Opgørelsen er foretaget ultimo november. *Tallet i parentes viser antal fuldtidsbeskæftigede indpendlere, der bor uden for landet. Tallet i parentes indgår ikke i udregningen af nettoindpendlingen.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Sønderborg

Pendling fordelt på uddannelsesniveau 2014 22% 21% 19% 16% 13%

Uden erhv. komp. udd.

15%

14%

13%

14%

14%

15%

12%

Erhvervsfaglig

KVU

MVU

LVU

Alle uddannelser

Andel af kommunens arbejdspladser (fordelt på uddannelsesniveau), der varetages af indpendlere Sønderborg Sønderborg Andel af kommunens beskæftigede borgere (fordelt på uddannelsesniveau), der er udpendlere

Figuren viser andelen af kommunens arbejdspladser (fordelt på uddannelsesniveau), der varetages af indpendlere samt andelen PEN2_Pendling fordelt på uddannelsesniveau 2014 1. træk 080916.xlsx af kommunens beskæftigede borgere (fordelt på uddannelsesniveau), der udpendler. Opgørelsen er foretaget ultimo november 2014. Uddannelseskategorierne er uden erhvervskompetencegivende udd. (grundskole og gymnasial udd.), erhvervsfaglig udd., KVU (kort videregående udd.), MVU (mellemlang videregående udd.), LVU (lang videregående udd.) og alle uddannelser. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 36

36

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:35


pendling

Sønderborg Udpendling fra Sønderborg 2009 og 2014

2.516

2.115

2009

Titel

2014

369

366 171

Aabenraa

Haderslev

240

204

186

Kolding

Esbjerg

197

190

Tønder

Figuren viser antal udpendlere i 2009 og 2014 til de kommuner, som flest pendler til. Udpendlere, der pendler ud af landet, indgår. Opgørelsen er foretaget ultimo november. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

2009

2014

PEN3_Udpendling 2009 og 2014 1. træk 250816.xlsx Sønderborg

indpendling til Sønderborg 2009 og 2014

2.365

2.504

2009

Titel

2014

390

536 235

Aabenraa

Haderslev

281

202

152

Tønder

Kolding

131

110

Aarhus

Figuren viser antal indpendlere i 2009 og 2014 fra de kommuner, hvor flest indpendlere bor. Indpendlere, der bor uden for landet, indgår ikke. Opgørelsen er foretaget ultimo november. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

2009

2014

PEN4_Indpendling 2009 og 2014 1. træk 110816.xlsx KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 37

37

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:35


pendling

så langt kan man komme i bil 2016 )

Varde )

Bogense

Fredericia ) Taulov Strib )

)

Otterup

)

Holsted

Esbjerg )

Brørup

)

Bramming

Vejen

)

)

)

Søndersø

)

)

Lunderskov

)

Middelfart

Kolding

)

)

Munkebo Kerteminde )

)

Vamdrup )

Aarup

Vissenbjerg

Odense )

)

)

Langeskov )

Bellinge

Ribe

Nyborg

)

)

)

Årslev )

Glamsbjerg

Assens Haderslev

Vojens

)

)

Ringe

)

)

Fra Sønderborg by i bil på: 0-30 min.

)

30-60 min.

Toftlund )

Skærbæk )

Faaborg )

)

)

)

Svendborg

Rødekro

Løgumkloster

)

Nordborg

Aabenraa

)

)

Augustenborg

Tønder

Rudkøbing

)

)

Gråsten

Thurø By

)

Sønderborg

)

#)

Broager )

Padborg )

Flensburg )

Schleswig )

Husum

Eckernförde

)

)

Kiel )

Rendsburg )

Kortet viser, hvor langt man kan nå fra byen i bil inden for hhv. 30 og 60 minutter. Kortet er baseret på målte hastigheder. Data er indsamlet i september 2016.

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

så langt kan man komme med kollektiv trafik 2016 )

Varde )

Bogense

Fredericia ) Taulov Strib )

)

Otterup

)

Holsted

Esbjerg )

Brørup

)

Bramming

)

Vejen )

)

Lunderskov

)

Middelfart

Kolding

Søndersø

)

)

)

)

Munkebo Kerteminde )

)

Vamdrup )

Aarup

)

Vissenbjerg

Odense )

)

Langeskov )

Bellinge

Ribe

)

)

Nyborg )

Årslev )

Assens )

Haderslev

Vojens

Glamsbjerg )

Ringe

)

)

)

Fra Sønderborg by med kollektiv trafik på: 0-30 min. 30-60 min. 60-90 min.

Toftlund )

Skærbæk )

Faaborg )

Rødekro

Løgumkloster

)

)

)

Svendborg )

Nordborg

Aabenraa

)

)

Augustenborg

Tønder

)

Rudkøbing

)

Gråsten

)

Thurø By

)

Sønderborg

Broager

#)

)

Padborg )

Flensburg )

Schleswig )

Husum

Eckernförde

)

)

Rendsburg

Kiel )

)

Kortet viser, hvor langt man kan nå fra byen ved hjælp af kollektiv transport inden for hhv. 30, 60 og 90 minutter. Kollektiv trafik inkluderer bus og tog. Data er indsamlet i september 2016. Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 38

38

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:40


Sønderborg

indkomst

kr. 245.000

kr. 230.200

kr. 257.400

kr. 243.600

kr. 241.500

kr. 238.800

kr. 238.700

kr. 238.100

kr. 236.100

kr. 234.600

kr. 230.700

kr. 229.700

kr. 229.600

kr. 229.300

kr. 226.000

kr. 223.700

kr. 223.200

kr. 223.200

kr. 222.900

kr. 222.900

kr. 222.600

kr. 220.700

kr. 214.100

kr. 212.400

indkomst pr. indbygger 2014

Figuren viser den samlede indkomst pr. indbygger i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i 2014. Se appendiks side 51 for en definition af samlet indkomst. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik IND1_Indkomst

pr. indbygger 2014 1. træk 200516.xlsx

indkomst pr. indbygger i alle landets kommuner 2014

Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit Under regionsgennemsnit

Landsgennemsnit: 245.000 kr. Regionsgennemsnit: 230.200 kr.

Kortet viser den samlede indkomst pr. indbygger i alle landets kommuner i 2014. Se appendiks side 51 for en definition af samlet indkomst. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 39

39

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:44


BEFOLKNINGSUDVIKLING indkomst

udvikling i indkomst pr. indbygger 2009-2014 Sønderborg

270.000

Indkomst pr. indbygger (kr.)

250.000

Sønderborg Syddanmark Hele landet

230.000

Øvrige syddanske kommuner 210.000

190.000

170.000 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Figuren viser udviklingen i den samlede indkomst pr. indbygger (løbende priser) i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2009-2014. Se appendiks side 51 for en definition af samlet indkomst. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik IND3_Udvikling i indkomst 2009‐2014 200516 1. træk.xlsx

indkomstfordeling i kommunen 2014 Sønderborg

500.000+ kr.

400.000-499.999 kr.

300.000-399.999 kr.

200.000-299.999 kr.

100.000-199.999 kr.

0-99.000 kr. 0%

Sønderborg

5%

Syddanmark

10%

15%

20%

25%

30%

Hele landet

Figuren viser indkomstfordelingen (samlet indkomst) for 25-64 årige i kommunen, i Syddanmark og i hele landet i 2014. Se appendiks side 51 for en definition af samlet indkomst. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)

Sønderborg

Syddanmark

Hele landet

IND4_ Indkomstfordeling i kommunen 2014 1. træk 110816.xlsx KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 40

40

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:46


indkomst

andel af befolkningen i lavindkomstgruppen 2014

4,3%

4,9%

5,2% Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit Under regionsgennemsnit

5,8% 5,5%

5,4%

6,0%

5,8%

5,2%

4,9%

Landsgennemsnit: 6,5% Regionsgennemsnit: 5,9%

7,2%

6,7%

5,6%

5,1%

6,0% 5,5% 5,9%

6,9% 6,8%

5,8%

8,1%

8,1%

Kortet viser andel 30-64 årige, som tilhører lavindkomstgruppen i 2014. Lavindkomstgruppen defineres som personer, der har en samlet disponibel indkomst under 110.000 kroner. Se appendiks side 51 for en definition af lavindkomst og disponibel indkomst. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

gennemsnitlig husstandsindkomst 2014 750.000 kr. og derover 600.000 til 749.999 kr. 450.000 til 599.999 kr. 300.000 til 449.999 kr. under 300.000 kr.

Kortet viser kommunens største by opdelt på kvadrater (100mx100m). Farven angiver gennemsnitlig husstandsindkomst i 2014 for de personer, der bor i kvadratet. Kvadrater med få husstande er af diskretionshensyn slået sammen.

Kilde: Region Syddanmark og KMS og Danmarks Statistik

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 41

41

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:46


uddannelse

uddannelsesniveau 2016

Erhvervsfaglig

Grundskole

Gymnasial

KVU

MVU

LVU

Sønderborg

21,0%

4,5%

43,4%

5,9%

17,5%

7,7%

Sønderjylland

23,3%

4,3%

45,6%

4,9%

16,1%

5,9%

Syddanmark

21,9%

4,9%

41,8%

5,3%

17,9%

8,1%

Hele landet

19,6%

6,3%

37,2%

5,3%

17,6%

14,1%

Tabellen viser andel indbyggere (25-64 år) fordelt på højest fuldførte uddannelse i 2016. Uddannelserne er hhv. grundskole, gymnasial uddannelse (almen og erhvervsgymnasial uddannelse), erhvervsfaglig uddannelse, KVU (kort videregående uddannelse), MVU (mellemlang videregående uddannelse) og LVU (lang videregående uddannelse). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Sønderborg

74,2%

73,1%

76,5%

75,5%

75,3%

74,6%

74,2%

74,0%

74,0%

73,8%

73,3%

73,1%

73,1%

72,7%

72,4%

72,1%

72,0%

71,6%

71,4%

70,2%

70,1%

69,0%

67,1%

80,3%

andel med erhvervskompetencegivende uddannelse 2016

Figuren viser andelen af de 25-64 årige, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse (erhvervsfaglig og videregående uddannelse) i 2016. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

UDD2_Andel af 25-64 årige med erhvervskompetencegivende uddannelse_050816.xlsx KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 42

42

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:47


uddannelse

Frafald på ungdomsuddannelser — gymnasial uddannelse

12%

13%

Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit Under landsgennemsnit

10% 19% 9%

8% 13%

14%

11%

17% 13%

23%

9%

8% 12%

Landsgennemsnit: 14,4% Regionsgennemsnit: 12,6%

11%

15%

9% 13%

13%

15%

9%

Kortet viser, hvor stor en andel af de unge, der er startet på en gymnasial uddannelse i 2012, som er faldet fra inden for tre år. Kilde: Region Syddanmark og Ministeriet for Børn og Undervisning

Frafald på ungdomsuddannelser — Erhvervsfaglig uddannelse

33%

Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit

41%

32%

Under landsgennemsnit 44% 36%

30%

41%

39%

39% 36%

Landsgennemsnit: 41,5% Regionsgennemsnit: 39,6%

44% 44% 39%

36% 40% 37% 38%

38% 40%

31%

42% 48%

Kortet viser, hvor stor en andel af de unge, der er startet på en erhvervsfaglig uddannelse i 2012, som er faldet fra inden for tre år. Kilde: Region Syddanmark og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 43

43

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:47


uddannelse

De unges forventede uddannelsesniveau om 25 år

Andel med mindst en ungdomsudd. (pct.) Drenge

Tabellen viser det forventede uddannelsesniveau om 25 år hos de drenge og piger, som forlod 9. klasse i 2014. Tallene er baseret på en fremskrivning fra Undervisningsministeriets profilmodel. Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse. Nationalt er målsætningen, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og 60 pct. skal gennemføre en videregående uddannelse. Kilde: Region Syddanmark og Ministeriet for Børn, Undervisning og LIgestilling

Andel med videregående udd. (pct.)

Piger

Drenge

Piger

Assens

92

96

52

69

Billund

94

97

55

67

Esbjerg

91

95

54

68

Fanø

83

96

49

71

Fredericia

91

95

53

67

Faaborg-Midtfyn

92

94

52

66

Haderslev

91

96

51

69

Kerteminde

88

94

49

68

Kolding

92

95

58

68

Langeland

86

95

40

63

Middelfart

92

96

57

70

Nordfyns

91

94

53

66

Nyborg

91

94

54

68

Odense

90

94

59

71

Svendborg

92

96

56

71

Sønderborg

92

95

58

69

Tønder

93

95

48

66

Varde

94

96

56

74

Vejen

92

96

47

70

Vejle

93

95

58

71

Ærø

93

96

38

78

Aabenraa

91

95

48

67

Syddanmark

92

95

54

69

Hele landet

91

95

55

69

De unges uddannelsessøgning 2015

25%

19% Over regionsgennemsnit Under regionsgennemsnit, men over landsgennemsnit Under landsgennemsnit

20% 20%

34%

27% 18%

19%

29%

22% 17%

21%

26% 21%

24%

22%

Landsgennemsnit: 18% Regionsgennemsnit: 21%

17% 25%

20% 27%

31%

Kortet viser, hvor stor en andel af de unge, der er startet på en erhvervsfaglig uddannelse i 2015. Den syddanske målsætning er, at 25 pct. af en årgang skal vælge en erhvervsfagliguddannelse i 2020. Data for Fanø Kommune er ikke tilgængelig. Kilde: Region Syddanmark og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 44

44

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:48


Sønderborg

uddannelse

Karaktergennemsnit for piger og drenge 2015

9,1

6,5 6,2

6,9 6,8 5,7

6,8

6,8

6,9

6,0

6,0

5,8

6,9 6,3

6,9

7,2 6,2

7,2 6,3

7,2 6,6

7,3 6,2

7,3 6,4

7,3 6,9

7,4

7,4

7,5

6,5

6,6

6,6

7,6 6,3

7,6 6,8

7,7

7,7

6,5

6,7

7,8 6,4

6,6

Piger 7,3

7,4

6,4

6,5

Drenge

Figuren viser karaktergennemsnittet ved folkeskolens 9. dansk og matematik) for henholdsvis drenge og piger UDD7 Karaktergennemsnit forklasses piger ogafgangsprøve drenge 2015 1. (itræk 150616.xlsx i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i 2015. Kilde: Region Syddanmark og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Karaktergennemsnit Sønderborg under 2 for drenge og piger 2015

9,6% Sønderborg 12,3%

Piger Drenge

8,8% Syddanmark 11,5%

10,4% Hele landet 12,6%

Figuren viser, hvor stor en andel af 9.Piger klasses årgang,Drenge der enten ikke har taget en fuld afgangsprøve eller har karaktergennemsnit under 2 i dansk og/eller matematik ved folkeskolens 9. klasses afgangsprøve i kommunen, i Syddanmark og i hele landet i 2015. Kun prøvepligtige skoler er medtaget. UDD8_Karaktergennemsnit under 2_1.træk_080916.xlsx

Kilde: Region Syddanmark og Ministeriet for Børn og Undervisning

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 45

45

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:48


uddannelse

bopæl og uddannelse — 15 år efter grundskolen — Fortsat i kommunen og hjemvendte Fortsat i kommunen

Piger

Drenge

Uden erhvervskomp. udd.

28%

26%

Erhvervsfaglig + KVU

50%

64%

MVU + LVU

22%

9%

271

335

Piger

Drenge

Uden erhvervskomp. udd.

17%

22%

Erhvervsfaglig + KVU

36%

45%

MVU + LVU

47%

33%

179

195

Samlet antal

Hjemvendte

Samlet antal

Tabellen viser uddannelsesniveauet for dem, der forlod grundskolen i 1997-1999 fordelt efter deres bopæl 15 år efter. Fortsat i kommunen: Unge, der forlod grundskolen i Sønderborg Kommune og forblev bosiddende i kommunen de følgende 15 år. Hjemvendte: Unge, der forlod grundskolen i Sønderborg Kommune og flyttede væk, men igen var bosiddende i kommunen 15 år senere. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

bopæl og uddannelse — 15 år efter grundskolen —fraflyttere og tilflyttere Fraflyttere

Piger

Drenge

Uden erhvervskomp. udd.

15%

19%

Erhvervsfaglig + KVU

24%

32%

MVU + LVU

62%

49%

Samlet antal

489

462

Piger

Drenge

Uden erhvervskomp. udd.

17%

22%

Erhvervsfaglig + KVU

37%

46%

MVU + LVU

46%

32%

190

190

Tilflyttere

Samlet antal

Tabellen viser uddannelsesniveauet for dem, der forlod grundskolen i 1997-1999 fordelt efter deres bopæl 15 år efter. Fraflyttere: Unge, der forlod grundskolen i Sønderborg Kommune, og ikke var bosat i kommunen 15 år senere. Tilflyttere: Unge, der forlod grundskolen i en anden kommune end Sønderborg, men var bosat i Sønderborg Kommune 15 år senere. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 46

46

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:48


uddannelse

hvor langt er der til de gymnasiale uddannelser 2016? Skjern Tarm

Kortet viser, hvor lang tid de unge skal rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste: Alment gymnasium (STX) Handelsgymnasium (HHX) Teknisk gymnasium (HTX) Højere forberedelseseksamen (HF)

Horsens

Tørring

Give Ølgod Grindsted

Jelling Billund

Vejle

Børkop

Varde

Taulov

Esbjerg

Holsted Bramming

Brørup

Vejen

Bogense

Fredericia

Kolding

Otterup

Strib

Lunderskov

Søndersø

Middelfart

Munkebo

Kerteminde

Vamdrup Aarup

Vissenbjerg

Langeskov

Ribe

Rejsetider: 0-30 min. 30-60 min. 60-90 min. Over 90 min.

Bellinge Assens

Haderslev

Vojens

Odense Nyborg

Årslev

Glamsbjerg Ringe

Toftlund Skærbæk Faaborg Løgumkloster

Svendborg

Rødekro

Aabenraa

Nordborg

Augustenborg

Tønder

Thurø By

Rudkøbing

Gråsten Sønderborg Broager Marstal

Padborg

Kortet viser den samlede tid, det tager at rejse med kollektiv trafik fra hjemadressen til uddannelsesstedet. For rejser med under 5 km til uddannelsesstedet, er der udregnet en rejsetid ved en hastighed på 16 km/t (anslået cykelhastighed). Data er indsamlet i september 2016. Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk

hvor langt er der til de erhvervsfaglige uddannelser 2016? Skjern Tarm

Kortet viser, hvor lang tid de unge skal rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste:

Kontor, handel og forretningsservice Teknologi, byggeri og transport Omsorg, sundhed og pædagogik (erhvervsskoler) Omsorg, sundhed og pædagogik (SOSU-skoler) Fødevarer, jordbrug og oplevelser (landbrugsskoler) Fødevarer, jordbrug og oplevelser (erhvervsskoler)

Horsens

Tørring

Give Ølgod Grindsted

Jelling Billund

Vejle

Børkop

Varde

Taulov

Esbjerg

Holsted Bramming

Kolding Brørup

Vejen

Bogense

Fredericia

Otterup

Strib

Lunderskov

Søndersø

Middelfart

Munkebo

Kerteminde

Vamdrup Aarup

Vissenbjerg

Langeskov

Ribe

Bellinge

Vojens

Assens

Haderslev

Odense Nyborg

Årslev

Glamsbjerg Ringe

Toftlund Skærbæk Faaborg Løgumkloster

Rejsetider: 0-30 min. 30-60 min. 60-90 min. Over 90 min.

Rødekro

Svendborg Aabenraa

Nordborg

Augustenborg

Tønder

Thurø By

Rudkøbing

Gråsten Sønderborg Broager Padborg

Marstal

Kortet viser den samlede tid, det tager at rejse med kollektiv trafik fra hjemadressen til uddannelsesstedet. For rejser med under 5 km til uddannelsesstedet, er der udregnet en rejsetid ved en hastighed på 16 km/t (anslået cykelhastighed). Data er indsamlet i september 2016. Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 47

47

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:25:53


KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 48

48

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:26:00


BEFOLKNINGSUDVIKLING sundhed

BEFOLKNINGSUDVIKLING

80,1

80,9

80,8

80,7

80,6

80,5

80,5

80,4

80,4

80,4

80,3

80,3

80,3

79,7

79,6

79,6

79,5

79,4

80,1

80,2

81,2

middellevetid 2015

Figuren viser den forventede middellevetid (år) for 0-årige i de syddanske kommuner. Data for Fanø og Ærø er ikke tilgængelige. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

9.000

Tønder

Antal lægebesøg pr. 1.000 indbyggere

Sønderborg

Landsgennemsnit

antal sengedage og lægebesøg pr. 1.000 indbyggere 2015

Langeland 8.000

Aabenraa

Esbjerg

Haderslev Kolding Assens

Fanø Nordfyns

Syddanmark Odense 7.000

Kerteminde Varde Billund Vejen Fredericia Faaborg-Midtfyn

Svendborg

Landsgennemsnit

Middelfart Vejle Nyborg Ærø

6.000 550

650

750

850

950

Antal sengedage pr. 1.000 indbyggere

Figuren viser antal sengedage i forbindelse med hospitalsindlæggelser og antal lægebesøg ved almen praktiserende læge pr. 1.000 indbyggere i de syddanske kommuner i 2015. De blå stiplede linjer angiver landsgennemsnittet. Lægebesøg omfatter også telefon- og e-mail konsultationer. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 49

49

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:26:02


tryghed

Sønderborg

49,3

59,2

56,1

40,2

41,9

40,6

39,9

39,5

38,8

34,9

33,1

32,6

32,2

31,3

30,4

29,3

27,8

26,8

26,5

26,2

22,3

8,8

20,8

52,7

anmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere 2015

Figuren viser antal anmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i 2015. Kilde: Region Syddanmark, Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal og Danmarks Statistik

anmeldte voldsforbrydelser pr. 1.000 indbyggere 2015 TRY1_Anmeldte tyverier og indbrud pr. 1000 indbyggere 2015 1. træk 130716.xlsx

1,3

1,6

Over landsgennemsnit Landsgennemsnit Under landsgennemsnit

1,2 1,7 0,9

1,2 1,6

2,5

1,2

1,1 2,1

1,2

2,0

1,2

1,3

Landsgennemsnit: 1,6 Regionsgennemsnit: 1,6

0,9 1,3 1,4 1,9

1,5 1,5

Kortet viser antal anmeldte voldsforbrydelser pr. 1.000 indbyggere i de syddanske kommuner i 2015. Data for Ærø Kommune er ikke tilgængelige. Kilde: Region Syddanmark, Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal og Danmarks Statistik

KONTUR 2016

05. Kontur 2016 Book.indb 50

50

INDBYGGERPROFIL • • •

29-11-2016 09:26:03


APPENDIKS

ressourceområder Et ressourceområde samler de virksomheder, der indgår i samme værdikæde fra primærproducent (fra jord) via forarbejdning til salg (til bord). Det indebærer, at et ressourceområde er en blanding af fire delområder (i parentes et eksempel fra Fødevarer): • Primære erhverv (svineproduktion)

• Støtteerhverv (fremstilling af foder og produktionsudstyr)

• Fremstillingserhverv (slagterier og forarbejdning af fødevarer)

• Serviceerhverv (detailhandel med salg af fødevarer)

Fødevarer: Virksomheder inden for landbrug, fiskeri og gartneri, industrivirksomheder, der forarbejder fødevarer, samt støtte-, handels- og rådgivningsvirksomheder inden for fødevaresektoren.

IT/kommunikation: Virksomheder, som udvikler, producerer og ditribuerer produkter og tjenesteydelser inden for IT, edb-software, tele, post, reklame og film samt grafiske virksomheder.

Møbler/beklædning: Producenter af møbler, tøj, sko m.v. samt virksomheder, der designer, udvikler, markedsfører og sælger møbel- og beklædningsprodukter.

Transport: Virksomheder, der transporterer gods og personer, handelsog rådgivningsvirksomheder i tilknytning hertil samt virksomheder, der producerer og vedligeholder veje, jernbaner, broer m.v.

Turisme: Virksomheder, som udbyder produkter og aktiviteter, der knytter sig til fritids- og forretningsrejser.

Energi/miljø: Virksomheder, der indvinder og leverer energi- og vandressourcer, eller som håndterer og behandler spildprodukter samt virksomheder, der leverer anlæg, udstyr og rådgivning hertil.

Bygge/bolig: Virksomheder, der projekterer, opfører, vedligeholder eller driver bygninger, producenter af materialer og komponenter, som indgår i bygninger, samt tilknyttede handelsvirksomheder.

Medico/sundhed: Virksomheder, som producerer og forhandler lægemidler, medicoteknik mv.

sam-k og line Den regionaløkonomiske model Sam-K og Line er en af regionernes og Bornholms regionskommunes vigtigste kilder til fremskrivninger og regionaløkonomiske data. Sam-K og Line bygger blandt andet på den nationale ADAM-model, Danmarks Statistiks historiske data og Finansministeriets konjunkturvurderinger. Modellen ejes og vedligeholdes af Center for Regional- og Turismeforskning (CRT).

erhvervsspecialisering- og udvikling side 16 Figuren viser den erhvervsstruktur og -udvikling i kommunen. • Den vandrette akse viser kommunens erhvervsspecialisering inden for de enkelte ressourceområder i 2014. Ligger området til højre for ’neutral’ på aksen, er ressourceområdets andel af kommunens beskæftigelse større end den tilsvarende andel på landsplan. • Boblernes farve viser udvikling i antal arbejdspladser i hele landet i perioden 2012-2014. • På den lodrette akse vises udviklingen i antal arbejdspladser i kommunen i perioden 2012-2014. • Størrelsen af boblerne viser ressourceområdets andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor i kommunen.

klima og energi Opgørelsen af regional- og kommunalfordelt CO2-udledning er et af klimainitiativerne i Regional Udviklingsplan for Syddanmark. Yderligere materiale findes på: www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk. Her kan du finde rapporten ’Energiregnskaber’, der indeholder yderligere analyse af energiforbrug, udledning af drivhusgasser og produktion af vedvarende energi, og Data2go, hvor alle baggrundstal er gjort tilgængelige. Det overordnede princip ved opgørelsen er at henføre energiforbruget og udledningen af drivhusgasser til de regioner og kommuner, hvor energiforbrug og udledning finder sted. For vejtransportens vedkommende henføres energiforbrug og udledningen af drivhusgasser dog til hjemstedet for køretøjets bruger.

Indkomstbegreber Lavindkomstgruppen Lavindkomstgruppen består af personer, der har en disponibel indkomst på under 50 pct. af medianindkomsten. Det betyder, at personer med en disponibel indkomst på under 113.350 kr. tilhører lavindkomstgruppen. I opgørelsen af lavindkomstgruppen i Syddanmark er beløbet afrundet til 110.000 kr. Den disponible indkomst er det beløb, der er tilbage af indkomsten til forbrug og opsparing, når direkte skat mv., underholdsbidrag og renteudgifter er betalt.

Samlet indkomst: Løn, virksomhedsoverskud, AMB. pligtige honorarer, arbejdsløshedsdagpenge mv., øvrige dagpenge fra A-kasser, kontakthjælp, aktiverings-, ledigheds- og revalideringsydelse mv., syge- og barselsdagspenge, ekskl refusion til arbejdsgiver, SU, boligstøtte, børnefamilieydelser, grøn check, efterløn, flexydelse, folke- og førtidspension, tjenestemandspension, ATP pension, arbejdsmarkeds- og privatpensioner, renteindtægt, øvrig formueindkomst (aktieindkomst mv.) og anden personlig indkomst.

KONTUR 2016 2015

05. Kontur 2016 Book.indb 51

51

APPENDIKS • • •

29-11-2016 09:26:09


Som led i opfølgningen på vækst- og udviklingsstrategien vil der blive udarbejdet rapporter, der også tegner et billede af livskvaliteten i de syddanske kommuner. Det er sammen med Kontur med til at tegne et billede af det gode liv regionalt, kommunalt og lokalt.

2017

detgodeliv.regionsyddanmark.dk/liv

ne om livet Det siger borger mark i Region Syddan

DET SIGER BORGERNE

Tal til tiden - et øjebliksbillede Hvem er vi? Hvad tjener vi? Hvordan uddanner vi os? Hvordan flytter vi rundt? Hvordan klarer virksomhederne sig? Kort sagt: Tal til tiden. Tal med viden til alle, der er interesseret i kommunens og regionens tilstand og udvikling. Kontur er en opfølgning på vækst- og udviklingsstrategien, der handler om fremtiden for borgere, institutioner og virksomheder i regionen.

Hent Kontur til iPad eller se mere på www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur

Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle

05. Kontur 2016 Book.indb 52

attraktiv aktiv produktiv

VÆKST— OG UDVIKLINGSSTRATEGI

29-11-2016 09:26:13


Kontur sønderborg 2016 web