Page 1

Byanalyse 2009 Delrapport: Demografi og flyttemønster

Byliv, service og kultur Livsstile Bymiljø Byernes omgivelser Byprofiler, image, brands Job- og uddannelsesmuligheder Demografi og flyttemønster Bybrug De kendtes analyse


Byanalyse 2009 Et portræt af befolkningen og dens fodaftryk

Mønsterbryderne

Denne rapport er en del af en samlet analyse af 29 større, syddanske byers potentiale for bosætning. Inspireret af en markedstilgang er delanalyserne delt op i vareanalyser og kundeanalyser. Rapporten udgør sammen med to andre rapporter - Livsstile og Bybrug - den samlede undersøgelse af kundesiden i Byanalyse 2009 og tegner et demografisk billede af befolkningen i de 29 byer. Konkret ses der nærmere på befolkningsudvikling, etnicitet, husstandssammensætning, boligtyper, indkomst og uddannelsesniveau, branchefordeling samt flyttemønstre.

Figur 2 viser en række nøgletal for de 29 byer, som gør det muligt at udpege de byer, der har status af mønsterbrydere. De byer, der markerer sig som mønsterbrydere i forhold til udviklingen i indbyggertal, er særligt Ringe, der med 5. største vækst i antallet af indbyggere og største procentuelle vækst buldrer derudaf på trods af, at det er undersøgelsens 4. mindste by. Også Rødekro, Vejen, Bramming og Middelfart har stor befolkningstilvækst i forhold til bystørrelsen.

Analysen er baseret på data fra det Centrale Person Register (CPR-registret) og Danmarks Statistik. Metoden er beskrevet nærmere i bilag 1. I bilag 2 ses den samlede flytteanalyse. Bilag 3 præsenterer på en overskuelig måde hver enkelt af de 29 byers demografiske kendetegn og flyttemønster.

Resume og opsamling Rapporten afdækker forskelle og ændringer i befolkningstal og -sammensætning, som de kommer til udtryk i regionens 29 byer. Hovedparten af byerne vokser, men de byer, der oplever tilbagegang i befolkningstallet, findes i alle størrelser og med alle alderssammensætninger. Tilbagegangen gælder således både for større byer som Esbjerg og Sønderborg og for mindre byer som Marstal, Rudkøbing og Nordborg. En del af forklaringen kan ligge i, at nogle byer ”kannibaliserer” deres naboer, og ensidigt tiltrækker tilflyttere fra ovenstående byer. Hvis en by er udsat for kannibalisering fra flere sider (som f.eks. Aabenraa, der dog også selv praktiserer en ensidig tiltrækning), eller fra én stærk by (f.eks. Kolding der leverer mange tilflyttere til Vejen), kan den få underskud på flyttebalancen. Her er udelukkende tale om ”unge” eller gennemsnitlige byer, og det må derfor formodes, at hovedparten af de indbyggere, der flytter, er unge og yngre personer.

De byer, som mister den største andel af indbyggere, er byer i alle størrelser, som er karakteriseret ved at ligge i den sydlige udkant af regionen. Det er især Marstal, Nordborg og Tønder, men også større byer som Esbjerg og Aabenraa oplever tilbagegang. Billund skiller sig ud som en by, der kun har en svagt negativ befolkningsudvikling, men den næststørste fraflytningsprocent i forhold til indbyggertallet. Hvorvidt der er frem- eller tilbagegang i indbyggertallet hænger i nogle tilfælde sammen med beskæftigelsessituationen i området. Den laveste andel af indbyggere i beskæftigelse findes i Nordborg, samt i de mellemstore byer, mens de højeste beskæftigelsesrater findes i de store byer. Dog følger Kerteminde og Ringe godt med med bemærkelsesværdigt mange indbyggere i beskæftigelse. Uddannelsesniveauet hænger tæt sammen med bystørrelsen - jo større by, jo højere uddannelsesniveau. Her skiller Kerteminde og Marstal sig markant ud med mange højt

Figur 1: Byernes befolkningsudvikling 2005-09. Byer, der udvikler sig med mindre end +/- 1%, er regnet som stagnerende. Kilde: Danmarks Statistik

Grindsted Vejle Billund Varde Fredericia Bogense Esbjerg Munkebo

Middelfart Bramming

Omvendt findes de byer der oplever befolkningsfremgang i alle størrelser og sammensætninger - dog er der en svag tendens til, at fremgangen svinder ind, jo højere befolkningens aldersgennemsnit bliver.

Vejen

Kolding

Kerteminde Odense

Ribe Nyborg Vojens Haderslev

Assens Ringe

Faaborg

Rødekro

Svendborg

Nordborg Aabenraa Tønder

Rudkøbing Sønderborg

Flensborg

2

Delrappor t:

Demografi

og

flyttemønster

Marstal


Byanalyse 2009 uddannede borgere, mens Fredericia ligger under gennemsnittet i regionen.

Dette hænger sammen med husstandsindkomsterne, som følger samme mønster.

Det personlige indkomstniveau følger ligeledes bystørrelsen med de højeste indkomster i de største byer. Dog er den personlige indkomst i Svendborg betydeligt lavere end regionsgennemsnittet, mens den omvendt er højere i Billund og Kerteminde. Billunds borgere har regionens højeste personlige indkomst.

Andelen af par med børn er højest i de mindre og mellemstore byer med Bramming, Billund og Rødekro som de mest markante (alle over 25% af indbyggerne). Omvendt er andelen lavest i en bred skare af byer med Marstal, Assens og Faaborg som de laveste (under 15,5%).

Figur 2: Sammenligning af byerne inden for udvalgte områder.

Odense

BefolkningsͲ AldersͲ Herkomst Husstande Boliger Personlig HusstandsͲ Uddannelse Flytninger Beskæftigelse vækst fordeling indkomst indkomst afbefolk 0.3% 57.8% 86.0% 17.7% 27.3% 244,800 40.9% 20.0% Ͳ1.4% 50.4%

Esbjerg

Ͳ1.5%

59.2%

90.5%

19.0%

37.9%

258,000

44.8%

16.4%

Ͳ3.5%

50.3%

Kolding

2.4%

58.7%

90.0%

20.4%

40.9%

272,100

48.2%

18.7%

Ͳ0.3%

53.6%

Vejle

1.5%

58.8%

88.6%

19.1%

36.2%

279,400

45.3%

19.9%

0.1%

52.3%

Ͳ0.2%

58.6%

91.5%

19.4%

35.0%

257,800

45.7%

14.0%

Ͳ0.5%

50.1%

Svendborg

0.2%

58.1%

90.3%

16.2%

33.5%

233,000

37.8%

18.0%

0.6%

47.8%

Sønderborg

Ͳ0.9%

56.2%

84.3%

16.4%

29.9%

245,000

39.2%

19.6%

0.8%

46.5%

Haderslev

1.3%

56.5%

90.7%

17.2%

31.8%

262,700

42.0%

18.6%

0.3%

49.3%

Nyborg

2.7%

59.4%

91.7%

17.8%

35.7%

252,100

45.2%

17.7%

4.9%

46.5%

Aabenraa

Ͳ1.8%

57.6%

87.1%

16.0%

33.1%

254,700

41.8%

17.1%

Ͳ1.1%

47.7%

Middelfart

5.2%

59.7%

93.6%

21.9%

47.9%

270,000

50.6%

18.2%

6.0%

49.5%

Varde

1.4%

56.9%

93.1%

19.9%

47.3%

266,500

46.6%

15.8%

1.8%

51.3%

Grindsted

1.2%

57.3%

91.8%

22.1%

55.7%

258,800

49.0%

12.6%

0.2%

50.6%

Vejen

2.3%

57.1%

91.7%

21.1%

51.6%

254,900

47.4%

12.6%

3.5%

50.6%

Ribe

Ͳ0.5%

57.2%

94.4%

17.4%

40.0%

269,000

44.6%

20.9%

1.2%

50.0%

Tønder

Ͳ3.0%

57.1%

89.6%

16.9%

42.5%

249,000

41.3%

16.9%

Ͳ1.8%

47.3%

Vojens

Ͳ2.4%

58.3%

94.5%

20.5%

51.0%

244,400

46.5%

11.1%

Ͳ0.4%

47.7%

Faaborg

0.3%

58.9%

94.7%

14.8%

42.9%

258,000

41.0%

16.4%

1.9%

45.8%

Ͳ3.5%

56.8%

90.7%

16.7%

45.4%

240,400

38.3%

12.3%

Ͳ6.4%

45.5%

Fredericia

Nordborg Bramming

4.4%

56.9%

94.7%

28.6%

62.8%

256,800

52.7%

14.0%

2.7%

50.8%

Assens

2.1%

57.7%

93.9%

15.5%

34.5%

234,700

38.6%

13.6%

7.1%

42.6%

Billund

Ͳ0.3% 0.3%

58.6%

94.2%

27.3%

59.1%

309,300

58.5%

14.0%

Ͳ4.1% 4.1%

55.2%

Rødekro

4.4%

58.7%

93.9%

25.2%

59.1%

253,500

51.2%

11.5%

4.2%

49.0%

Kerteminde

1.9%

58.4%

95.5%

17.1%

41.9%

276,200

46.1%

18.8%

4.4%

48.1%

Munkebo

2.5%

60.1%

94.1%

21.4%

57.0%

241,900

47.2%

12.4%

2.8%

45.9%

Ringe

8.3%

56.7%

95.8%

19.3%

50.4%

244,900

44.7%

17.1%

9.8%

46.8%

Rudkøbing

Ͳ1.9%

57.6%

94.8%

16.0%

40.2%

232,200

38.2%

11.0%

3.6%

43.7%

Bogense Marstal

3.4% Ͳ4.5%

58.6% 56.0%

96.4% 95.7%

16.8% 11.9%

37.0% 52.8%

239,900 220,100

42.3% 33.4%

12.3% 18.1%

9.3% 0.5%

46.0% 40.2%

0.9%

57.9%

92.2%

19.0%

43.5%

254,486

44.4%

15.9%

1.6%

48.3%

Gennemsnit

For hvert af de undersøgte demografiske temaer, er der foretaget en sammenligning af byerne. Skemaet viser, hvilke byer der har en særlig positiv eller negativ afvigelse fra den gennemsnitlige værdi. De undersøgte værdier er:

- Befolkningsvækst: Befolkningsudvikling 2005-09 - Aldersfordeling: Andel af befolkningen, 25 og 69 år - Herkomst: Andel af befolkningen af dansk oprindelse - Husstande: Andel par med børn - Boliger: Andel parcelhuse - Personlig indkomst: Personlig indkomst - Husstandsindkomst: Andel af husstande i 3. og 4. indkomstkvartil - Uddannelse: Andel med videregående uddannelse (kort, mellemlang og lang videregående uddannelse, samt bachelor) - Flytninger: Nettoflytningen til eller fra byen i forhold til indbyggertal. - Beskæftigelse: Andel beskæftigede indbyggere i byen

Delrappor t:

Demografi

og

flyttemønster

3


Byanalyse 2009 Antalhusstande

Gennemsnitlighusstandsstørrelse 2,50

40.000

2,00

30.000

1,50 20.000

Figur 3 (tv): Antal husstande og husstandsstørrelse i byerne. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er vist med rød streg og læses på højre akse. Kilde: Danmarks Statistik

79.716

1,00 10.000

0,50

Gennemsnit

0,00 Odense Esbjerg Kolding Vejle Fredericia Svendborg Sønderborg Haderslev Nyborg Aabenraa Middelfart Varde Grindsted Vejen Ribe Tønder Vojens Faaborg Nordborg Bramming Assens Billund Rødekro Kerteminde Munkebo Ringe Rudkøbing Bogense Marstal

0

Som regel er der flest parcelhuse i de små og mellemstore byer og flest etageboliger i de store byer. Her bryder Assens mønstret med en andel af parcelhuse svarende til de fleste af de store byer. I Kerteminde, Rudkøbing, Bogense, Faaborg og Ribe er der ligeledes færre parcelhuse end gennemsnitligt, hvilket til dels kan tilskrives bebyggelsesstrukturen i de historiske bymidter.

typer byer. Generelt gælder det, at befolkningen i de store byer i gennemsnit er yngre end befolkningen i de små byer. Der er dog visse udsving, idet Nyborgs befolkning er ældre end forventet, mens befolkningen i Billund og Bramming er yngre, end bystørrelsen antyder. De byer, hvor befolkningen er ældre end gennemsnittet, ligger udelukkende på Fyn og øerne.

Demografi: Hvem er indbyggerne i Region Syddanmark?

Billund og Bramming skiller sig også ud som de mest børnerige byer med mere end 20% af indbyggerne i aldersgruppen 0-14 år. Rødekro, Vejen og Middelfart ligger ligeledes over gennemsnittet hvad børn angår. Der er et stort antal af 15-24 årige i især Odense og Svendborg, og i mindre grad i Sønderborg, Ribe, Aabenraa, Kolding, Esbjerg, Haderslev og Tønder. Her er der en klar sammenhæng til byernes uddannelsestilbud. Indenfor aldersgruppen 25-39 år har de største byer den højeste andel, og Odense ligger helt i top efterfulgt af Kolding og Vejle. Der er ikke så store afvigelser for de 4054 årige, omend der selvfølgelig er nogle udsving. Tønder, Bramming, Nordborg, Rudkøbing, Billund og Bogense har en lidt højere andel af disse end gennemsnittet.

Aldersprofil Byernes befolkning er i sagens natur sammensat af personer i forskellige aldre - det gælder alle byer. Men hver by har en forskellig sammensætning af aldersgrupperne, der viser, at nogle perioder af livet i høj grad leves i bestemte

Figur 4: Byer med overrepræsenterede aldersgrupper i forhold til gennemsnittet, 2009. Kilde: Danmarks Statistik

Der er særligt mange ældre i Marstal, hvor 50% af befolkningen er over 55 år. I Bogense, Rudkøbing, Kerteminde og Faaborg gør samme billede sig gældende med mere end 40% af befolkningen i aldersklassen 55+.

Grindsted Vejle Billund

Varde Fredericia Bogense Esbjerg

Munkebo Middelfart Vejen

Kolding

Bramming

Kerteminde Odense

Ribe Nyborg Vojens

Haderslev

Assens Ringe

Faaborg

Rødekro

Svendborg

Nordborg

Børn (0-14 årige) Aabenraa

Unge (15-24 årige)

Tønder

Rudkøbing Sønderborg

Erhvervsaktive (25-54 årige) Ældre (55+ årige)

Marstal Flensborg

Udpræget unge byer (mindst halvdelen af byens borgere er under 40 år)

4

Delrappor t:

Demografi

og

Aldersprofilerne har en høj grad af sammenhæng med husstandssammensætningen, som er analyseret i det nedenstående, og som går mere i detaljen med nogle af disse tendenser. Husstande Et helt grundlæggende forhold for de fleste danskere er vores hjem og de mennesker, vi eventuelt bor sammen med - vores husstand. En husstand er defineret som bestående af de personer, der er registreret på samme adresse. Der er i alt registreret næsten 550.000 husstande i Region Syddanmark. Ud af disse ligger cirka 309.000 i de 29 byer.

flyttemønster


Byanalyse 2009 Der er i sagens natur en ret direkte sammenhæng mellem befolkningens størrelse og antallet af husstande i den enkelte by. Husstandsstørrelsen - det gennemsnitlige antal personer per husstand - varierer dog lidt fra by til by. På landsplan er tallet 2,15, og i hele Region Syddanmark er det lidt højere nemlig 2,17. Gennemsnittet for de 29 byer er 2,00. Generelt indikerer et lavt tal, at der er mange enlige eller få børnefamilier i byen. De små husstandsstørrelser findes først og fremmest i Marstal, hvor 43% af befolkningen er enlige med eller uden børn (hovedparten uden), og hvor den gennemsnitlige husstand rummer ca. 1,7 personer. Her er desuden den laveste

andel af par med børn i hele regionen. Derudover er der mange enlige (m/u børn) i Rudkøbing, Assens, Svendborg, Haderslev, Tønder, Ribe, Sønderborg og Aabenraa. Disse byer har samtidig de mindste husstandsstørrelser. Der er lidt flere enlige med børn i Munkebo, Nordborg og Tønder, end i de øvrige byer. Bramming, Billund og Rødekro har den største andel af børn under 15 år - nemlig i mere end 1/3 af husstandene. Her findes de største husstandsstørrelser, og sammen med Munkebo, Grindsted, Vojens og Middelfart har disse byer den største andel af husstande bestående af par, samt den mindste andel af enlige uden børn. Her er der sammenhæng

Figur 5: Byer med overrepræsenterede aldersgrupper i forhold gennemsnittet, 2009. Kilde: Danmarks Statistik 0Ͳ14 0%

15Ͳ24 20%

25Ͳ39 40%

40Ͳ54 60%

55Ͳ69 80%

70+ 100%

Odense Esbjerg Kolding Vejle Fredericia Svendborg Sønderborg Haderslev Nyborg Aabenraa Middelfart Varde Grindsted Vejen Ribe Tønder Vojens Faaborg Nordborg Bramming Assens Billund Rødekro Kerteminde Munkebo Ringe Rudkøbing Bogense Marstal Gennemsnit

Delrappor t:

Demografi

og

flyttemønster

5


Byanalyse 2009 med, at disse byer generelt ikke er attraktive for unge uddannelsessøgende. I Faaborg, Kerteminde, Bogense og Assens er der forholdsvist mange par uden børn, hvilket kan tyde på, at der er en del ældre par i disse byer. Boliger og boligtyper Et passende boligudbud er en afgørende faktor i byernes bestræbelser på at tiltrække og fastholde befolkningen og imødekomme dens skiftende præferencer. Af figur 6 ses andelen af forskellige boligtyper i byerne. Arealforbruget og tætheden spiller ind her, og generelt rummer de store byer mange etageboliger og få parcelhuse, mens billedet er omvendt i de små byer. Der er altså forskellige muligheder for at få opfyldt ønsker til sin boligsituation i de forskellige byer. Den gennemsnitlige sammensætning i de 29 byer er 43 % parcelhuse, 23 % rækkehuse og 31 % etageboliger. De byer, hvor parcelhusene dominerer, er hovedsageligt byerne fra Middelfart og nedefter i størrelse, mens byerne fra Aabenraa og opefter domineres af etageboliger. De to nævnte byer er næsten lige store (hhv. ca. 15.000 og ca. 17.000 indbyggere). Alligevel har Aabenraa mere end 50% etageboliger og et markant lavere antal parcelhuse end regionsgennemsnittet, mens Middelfart kun har ca. 25%

Figur 6: Andelen af forskellige boligtyper i hver by. Kilde: Danmarks Statistik Parcelhuse

Rækkehuseo.l.

Etagebolig

etageboliger men til gengæld mange rækkehuse. Generelt er der procentvis flere rækkehuse i de mindre byer end i de større. Blandt de mindre byer skiller Assens sig ud med mange etageboliger og få parcelhuse i forhold til gennemsnittet. Rudkøbing, Bogense og Kerteminde har også færre parcelhuse, end størrelsen indikerer, mens større byer som Nyborg, Svendborg, Kolding og Sønderborg har under 50% etageboliger. Vejle har en meget lav andel af rækkehuse. Indbyggere af udenlandsk herkomst Indvandring har en væsentlig del af æren for, at befolkningstallet i Region Syddanmark er stigende, og nogle byer gør en særlig indsats for at tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til deres virksomheder. Begrebet indvandring dækker over såvel flygtninge og indvandrere, som af nød kommer til egnen, som mere specialiserede grupper af f.eks. udenlandsk arbejdskraft i visse brancher eller tyskere, der flytter op på den anden side af grænsen. Efterkommere af udenlandske statsborgere er også medregnet. Det er især ”de unge” byer - dvs. byer, hvor befolkningen som helhed er yngre end gennemsnittet - der tiltrækker mange borgere af udenlandsk herkomst. Sønderborg der,

Figur 7: Andelen af husstandstyper i hver by. Kilde: Danmarks Statistik Enligudenbørn

Andet

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Odense Esbjerg Kolding Vejle Fredericia Svendborg Sønderborg Haderslev Nyborg Aabenraa Middelfart Varde Grindsted Vejen Ribe Tønder Vojens Faaborg Nordborg Bramming Assens Billund Rødekro Kerteminde Munkebo Ringe Rudkøbing B Bogense Marstal

Odense Esbjerg Kolding Vejle Fredericia Svendborg Sønderborg Haderslev Nyborg Aabenraa Middelfart Varde Grindsted Vejen Ribe Tønder Vojens Faaborg Nordborg Bramming Assens Billund Rødekro Kerteminde Munkebo Ringe Rudkøbing Bogense Marstal

Gennemsnit

Gennemsnit

6

Delrappor t:

Demografi

og

flyttemønster

Enligmedbørn

20%

Parudenbørn

40%

Parmedbørn

60%

Øvrigeudenbørn

80%

Øvrigemedbørn

100%


Byanalyse 2009 som det fremgår af figur 5 har en større andel 0-39 årige end gennemsnittet, ligger i top når det gælder tiltrækningen af borgere med anden etnisk baggrund. Disse grupper udgør 15,7% af Sønderborgs indbyggere, efterfulgt af Odense med 14% og Aabenraa med 12,9%. En række andre - fortrinsvis større - byer ligger også over gennemsnittet. Nordborg og Tønder skiller sig ud som mindre byer med en aldersprofil tæt på gennemsnittet, der trods dette har en forholdsvis stor andel af udenlandske borgere og deres efterkommere. Placeringen tæt ved den tyske grænse spiller givet vis en rolle for Tønder. Også i byer som Vejen og Grindsted er andelen af udenlandske borgere og deres efterkommere højere end i regionen som helhed. Uddannelsesniveau og erhvervsliv Uddannelsesniveauet har betydning for, hvilken type jobs indbyggerne kan få, og hvor i landet og i regionen de kan få arbejde. Da de fleste desuden rejser efter en uddannelse, har det betydning for, hvor meget indbyggerne flytter i de unge år. Det laveste uddannelsesniveau finder vi hos de befolkningsgrupper, som kun har en grundskoleuddannelse eller mindre. Disse grupper er særligt overrepræsenterede i byer som Nordborg (58%), Grindsted (57%) og Rudkøbing (56%), men også i byer som Bogense, Munkebo, Rødekro, Billund, Assens, Bramming, Vojens, Vejen og Fredericia. Dis-

Indvandrerefravestligelande

80% Odense Esbjerg Kolding Vejle Fredericia Svendborg Sønderborg Haderslev Nyborg Aabenraa Middelfart Varde Grindsted Vejen Ribe Tønder Vojens Faaborg Nordborg Bramming Assens Billund Rødekro Kerteminde Munkebo Ringe Rudkøbing Bogense Marstal

86,0% 90,5% 90,0% 88,6% 91,5% 90,3% 84,3% 90,7% 91,7% 87,1% 93,6% 93,1% 91,8% 91,7% 94,4% 89,6% 94,5% 94,7% 90,7% 94,7% 93,9% 94,2% 93,9% 95,5% 94,1% 95,8% 94,8% 96,4% 95,7%

Gennemsnit

92,2%

85%

InvandrerefraikkeͲvestligelande

90%

Omvendt har indbyggerne i mindre byer som Faaborg, Kerteminde og Marstal et højere uddannelsesniveau end gennemsnittet, når der ses på andelen af indbyggere med grundskole og andelen med lang eller mellemlang videregående uddannelse. Indbyggerne i de 29 byer er beskæftiget i forskellige brancher. Sammensætningen afhænger af hvilke jobs, der er tilgængelige fra den enkelte by jævnfør delrapporten Jobog uddannelsesmuligheder. En stor del af arbejdspladserne vil være at finde i byen eller det umiddelbare opland, mens andre af byens indbyggere rejser længere frem og tilbage til deres arbejde. Figur 10 herunder viser denne inddeling. Det fremgår, at nogle af brancherne er betydeligt større end andre. Overordnet kan de ti brancher inddeles i to typer: De første fire: Landbrug, skovbrug og fiskeri, industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed, bygge og anlæg, samt handel og transport. Disse repræsenterer de mere traditionelle bran-

Figur 9: Andel indbyggere fordelt efter uddannelsesniveau. Kilde: Danmarks Statistik

Figur 8: Fordelingen af herkomst i byerne. Kilde: Danmarks Statistik Danskoprindelse

se byer har samtidig færre indbyggere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse end gennemsnittet. Her overrasker Fredericia som den største by i selskabet, hvilket primært skyldes mange indbyggere med erhvervsfaglige uddannelser.

Efterkommereafindvandrere

95%

100% 0%

Grundskoleinkl.uoplyst Kortvideregående Langvideregående 10% 20% 30%

Gymnasial Mellemlangvideregående 40%

50%

60%

70%

Erhvervsfaglig Bachelor 80%

90%

100%

Odense Esbjerg Kolding Vejle Fredericia Svendborg Sønderborg Haderslev Nyborg Aabenraa Middelfart Varde Grindsted Vejen Ribe Tønder Vojens Faaborg Nordborg Bramming Assens Billund Rødekro Kerteminde Munkebo Ringe Rudkøbing Bogense Marstal Gennemsnit

Delrappor t:

Demografi

og

flyttemønster

7


Byanalyse 2009 cher i den primære og sekundære sektor. De resterende udgør i højere grad den tertiære sektor, hvor fokus snarere er på serviceydelser frem for fysiske produkter. I forbindelse med denne opdeling skal man være opmærksom på en række forhold. For det første er opdelingen ret grov. Derudover gælder det, at branchekodningen er baseret på arbejdsstedets branchekategorisering og afhænger derfor af virksomhedstypen frem for den enkelte arbejdsfunktion. En produktionsvirksomhed kan godt have en række højtuddannede ansatte, som beskæftiger sig med andre områder end selve produktionen, men disse personer vil stadig indgå som beskæftigede i industribranchen. Indenfor de primære og sekundære erhverv skiller Nordborg og Billund sig ud med en stor andel. For Nordborgs vedkommende skyldes det en meget stor andel af beskæftigede indenfor kategorien industri, mens det i Billund er en kombination af industri og handel samt transport. Generelt er det de mindre byer, der har mange beskæftigede i denne type virksomheder. Modsat har Odense flest arbejdspladser inden for de tertiære erhverv - især indenfor erhvervsservice, information og kommunikation samt offentlig administration, undervisning og sundhed. Indenfor de enkelte brancher slår andre byer igennem.

Bogense har den største andel af beskæftigede indenfor landbrug, skovbrug og fiskeri. I industribranchen er der som nævnt klart flest beskæftigede i Nordborg, efterfulgt af Billund, men også Munkebo, Sønderborg, Grindsted, Bramming, Vojens og Assens har store andele. For Sønderborg er det overraskende i betragtning af byens størrelse. Også Esbjerg ligger højt i forhold til sin størrelse. Industribeskæftigelse spiller en meget mindre rolle i Marstal, Odense og Svendborg. Marstal har omvendt en meget stor andel af beskæftigede i handel og transport, mens dette er af lille betydning i Nordborg. Bygge og anlægsbranchen spiller en stor rolle i Bramming og Rudkøbing. Arbejdspladser inden for erhvervsservice har en klar sammenhæng med bystørrelsen. Det samme gør sig ikke gældende indenfor offentlig administration, undervisning og sundhed. Her skiller Ribe sig ud med en stor andel, efterfulgt af Haderslev, Nyborg, Ringe og Svendborg. Indkomst Statistik om indbyggernes indkomster i de 29 byer giver mulighed for at vurdere, om der er forskel på indbyggernes økonomiske grundlag fra by til by. En højere gennemsnitsindkomst kan tyde på bedre adgang til jobs eller til mere attraktive jobs. Det kan samtidig være et udtryk for, at byen

Figur 10: Andel indbyggere fordelt efter brancher. Kilde: Danmarks Statistik Landbrug,skovbrugogfiskeri Byggeoganlæg Informationogkommunikation Ejendomshandelogudlejning Offentligadministration,undervisning Uoplystaktivitet

0%

20%

Industri,råstofindvindingogforsyningsvirksomhed Handelogtransportmv. Finansieringogforsikring Erhvervsservice Kultur,fritidogandenservice

40%

60%

80%

Bogense

100%

Odense Esbjerg Kolding Vejle Fredericia Svendborg Sønderborg Haderslev Nyborg Aabenraa Middelfart Varde Grindsted Vejen Ribe Tønder Vojens Faaborg Nordborg Bramming Assens Billund Rødekro Kerteminde Munkebo Ringe Rudkøbing Bogense Marstal Gennemsnit

8

Delrappor t:

Demografi

og

flyttemønster


Byanalyse 2009 er dyr at bosætte sig i, selvom det ikke nødvendigvis følger af en høj gennemsnitsindkomst. Statistikken dækker alle indbyggere over 15 år. Man skal dog være opmærksom på, at gennemsnitsindkomsten påvirkes af aldersfordelingen, idet indkomsten ofte er lav for de yngre årgange. Derfor kan byer med mange unge komme til at ligge lavt. Desuden vises også gennemsnitsindkomster for husstande. Disse afhænger i høj grad af husstandsstørrelsen.

over en 5-års periode svarende til 1,6 %. Befolkningsudviklingen har samlet set været positiv hvert år over den seneste 5-års periode med en vækst på mellem 2.200 og 5.300 personer årligt. Det er især indvandring, der har bidraget til denne vækst, og indvandringen har været stigende gennem perioden.

Borgerne i Billund flere penge end i de 28 andre byer.

Figuren herunder viser gennemsnitsindkomster for henholdsvis personer og husstande. Billund skiller sig lidt ud i toppen, mens Marstal ligger lidt alene i bunden. Der er ikke umiddelbart nogen tendenser, der forbinder indkomsten med bystørrelse, geografisk placering eller lignende. Overordnet ligger byerne i Trekantsområdet (inklusiv Middelfart) alle i den øvre halvdel. De fleste fynske byer ligger i den laveste halvdel, med de to ø-byer lavest, og de mindre byer under Odense. Omvendt har Kertemindes borgere en af de højeste gennemsnitsindkomster. Billund, Ribe og Varde ligger også højt. Husstandsindkomsterne ændrer ikke voldsomt på billedet.

Flytteanalyse: Vi bliver flere - men ikke alle steder Region Syddanmarks befolkning var ultimo 2008 på lige knap 1,2 millioner mennesker - en stigning på cirka 19.000

Figur 11: Personlig indkomst og husstandsindkomst i de 29 byer. Kilde: Danmarks Statistik

Personligindkomst

Husstandsindkomst

500.000 400.000 300.000 200 000 200.000 100.000 0

Demografi

og

flyttemønster

Gennemsnit

Marstal Bogense Rudkøbing Ringe Munkebo Kerteminde Rødekro Billund Assens Bramming Nordborg Faaborg Vojens Tønder Ribe Vejen Grindsted Varde Middelfart Aabenraa Nyborg Haderslev Sønderborg Svendborg Fredericia Vejle Kolding Esbjerg Odense Delrappor t:

9


Byanalyse 2009 Kun 8 af byerne har haft et fødselsoverskud over de sidste 5 år, mens mere end halvdelen har haft en positiv nettotilflytning. Et øget befolkningstal dækker over en kombination af naturlig befolkningsvækst (flere fødte end døde), tilflytning og indvandring. I nogle tilfælde kan byen også være vokset ved at inddrage eksisterende bebyggelser som forstæder. Ud af de 29 byer har 18 haft befolkningsvækst set over de sidste 5 år, mens 11 har oplevet en tilbagegang. For Rudkøbing, Ribe og Marstal gælder det, at byernes indbyggertal set over en 5-års periode skrumper, selv om nettotilflytningen er positiv. I Vojens, Esbjerg, Aabenraa, Tønder, Billund og Nordborg er både nettotilflytningen og den samlede befolkningsudvikling negativ. Byer som Odense, Kolding og Vejle oplever negativ nettotilflytning, men dog stadig en samlet befolkningstilvækst. Sættes væksten i forhold til byernes størrelse, vil de små byer have lettere ved at præstere en høj vækstrate, end de store byer, men alligevel markerer byer som Kolding, Nyborg og Middelfart sig med høje vækstrater i forhold til størrelsen. Ringe markerer sig som højdespringeren med en befolkningstilvækst på over 8% efterfulgt af Bramming, Middelfart, Rødekro og Bogense. Bramming, Vejen og Rødekro er ydermere de eneste byer, hvor alle tre udviklingsindikatorer (fødselsoverskud, nettotilflytning og indvandring) har været positive over perioden.

Det er også blandt de små og mellemstore byer, at vi finder de mest markante negative udviklingstendenser med Marstal som den by, der procentuelt har mistet flest indbyggere over de sidste 5 år - nemlig 4,5%. Også i Nordborg, Tønder, Vojens og Rudkøbing samt i større byer som Esbjerg og Aabenraa bliver der mere plads at boltre sig på for de tilbageværende indbyggere. Flytteoplandet Mens de unge fraflytter alle byerne i regionen til fordel for uddannelse og job, er det mere diffust, hvem der flytter tilbage, og hvornår de gør det. Tilflytterne til regionen kommer dels fra de store uddannelsesbyer Århus og København men også fra en række - primært jyske - byer. Derudover kommer 48% af tilflytterne fra byer, der hver især står for mindre end 2% af det samlede antal tilflyttere. Ser man på de aldersgrupper, der flytter til Region Syddanmark, er det påfaldende, at de 40-69 årige samt deres mindreårige børn i høj grad flytter fra hovedstaden til Region Syddanmark, mens bevægelsen fra Århus til Region Syddanmark sker tidligere - nemlig for de 15-39 årige. Fraflytternes bevægelsesmønstre Der er stor forskel på, hvilken konkurrence de enkelte byer er udsat for, og dermed hvilke områder eller byer, fraflytterne er orienteret mod. Hos en række byer kan det store motorvejs-H ses som et udtryk for de byer, hvor byens egne indbyggere primært flytter til.

Figur 12: Procentuel vækst for hver enkelt by 2005-09. Kilde: Danmarks Statistik 10% 5% 0% Ͳ5%

Delrappor t:

Demografi

og

flyttemønster

Danmark RegionSyddanmark Gennemsnit

Marstal Bogense Rudkøbing Ringe Munkebo Kerteminde Rødekro Billund Assens Bramming Nordborg Faaborg Vojens Tønder Ribe Vejen Grindsted Varde Middelfart Aabenraa Nyborg Haderslev Sønderborg Svendborg Fredericia Vejle Kolding Esbjerg Odense

10


Byanalyse 2009 Det er tilfældet for Ringe, Kerteminde, Nordborg, Varde, Tønder, Ribe, Aabenraa og Kolding. Bramming og Sønderborg afspejler også H´et, men med en kraftigere søgning mod Århus. Det er interessant, at tendensen gælder for såvel byer, der allerede ligger i H´et, som for byer udenfor.

bl.a. Munkebo, Rudkøbing og Marstal. Omvendt har Esbjerg, Vojens og Billund meget store regionale flytteområder, der er næsten landsdækkende med flere ligestillede byer, mens Fredericia har en stærkt regional orientering i regionen mellem Middelfart og Århus samt i København.

Andre byer er orienteret mod regionale oplande eller naboområder, når det gælder fraflytning. Det er tilfældet for

Den sidste gruppe byer er polært orienteret, og fraflytterne søger entydigt mod én eller ganske få byer. Det er tilfældet

By

Total bef.vækst 2004-08

Fødselsoverskud

Nettotilflytning

Nettoindvandring

Kolding

1.321

+

-

+

Vejle

759

+

-

+

Middelfart

704

-

+

+

Nyborg

434

-

+

+

Ringe

416

-

+

+

Odense

398

+

-

+

Bramming

295

+

+

+

Haderslev

273

-

+

+

Rødekro

243

+

+

+

Vejen

200

+

+

+

Varde

176

-

+

+

Munkebo

132

-

+

+

Assens

124

-

+

+

Bogense

116

-

+

+

Kerteminde

112

-

+

+

Grindsted

110

-

+

+

Svendborg

69

-

+

+

Faaborg

20

-

+

+

Billund

-19

+

-

+

Ribe

-40

-

+

+

Rudkøbing

-81

-

+

+

Fredericia

-92

-

-

+

Marstal

-103

-

+ (dog kun 4)

+

Vojens

-167

-

-

+

Sønderborg

-240

-

-

+

Tønder

-240

-

-

+

Nordborg

-245

-

-

+

Aabenraa

-294

-

-

+

Esbjerg

-1092

+

-

+

Danmark Region Syddanmark

Figur 13: Befolkningsudvikling 2004-08. Befolkningsudviklingen er summen af fødselsoverskud, nettotilflytning og nettoindvandring. Udviklingen i de 3 parametre er vist ved en positiv (+) eller negativ (-) gennemsnitlig udvikling over perioden. Kilde: CPR, Sundhedsstyrelsen 2009.

100.046 15.905

Delrappor t:

Demografi

og

flyttemønster

11


for indbyggerne i Grindsted (orienteret mod Århus), Faaborg og Assens (orienteret mod Odense), Odense selv (orienteret mod København og Bogense/Kerteminde), Svendborg (orienteret mod Odense, København og Århus) samt Vejle (orienteret mod Hedensted og Århus). Rødekro, Middelfart og Nyborg er specielle, idet der kun sker få fraflytninger i forhold til bystørrelsen, og de byer, som fraflytterne søger mod, udgør et bredt spektrum over hele landet. Tilflytternes bevægelsesmønstre For en stor del af byerne i Region Syddanmark kommer tilflytterne fra hele landet eller fra et større regionalt område. Enkelte undtagelser oplever en særlig tiltrækning på udvalgte byer. De tydeligste lokale magneter er Aabenraa (trækker mange tilflyttere fra nabobyen Tønder), Munkebo (tiltrækker fra Odense), Vejen (tiltrækker tilflyttere fra Kolding), Sønderborg (tiltrækker mange fra Aabenraa). Lokale magneter, der trækker tilflyttere fra flere byer, er særligt Haderslev (tiltrækker mange fra Tønder, men også fra Aabenraa og Kolding), Svendborg (trækker tilflyttere

Figur 14: Det samlede billede af flytninger i Region Syddanmark. Kilde: Danmarks Statistik 2009

12

Delrappor t:

Demografi

og

fra Rudkøbing, Marstal og Ringe). Nyborg trækker mange tilflyttere fra de fynske nabobyer Odense, Ringe og Kerteminde samt fra København. Kerteminde har samme lokale tiltrækningsmønster som Nyborg, men i mindre målestok. Marstal, Rudkøbing, Tønder, Nordborg, Faaborg, Grindsted, Billund og Vojens har så lave tilflytningsrater, at der ikke kan udledes noget entydigt billede. Flyttemønstret for hver enkelt by kan ses i bilag 2. De unges flyttemønstre afspejler byprofilen Vi flytter mest, når vi er unge, og frem til at vi har stiftet familie, hvilket vil sige intervallet mellem 17 og 35 år. Hvordan befolkningen i denne aldersgruppe flytter afhænger i høj grad af hvor stor en by, personen kommer fra og hvilke tilbud, der findes i den, men også af hvilke muligheder den nye by giver for at finde et job og blive boende efter endt uddannelse. De unges flyttemønstre viser 3 tendenser, som bl.a. afspejler byernes uddannelsestilbud. Byer med få eller ingen uddannelsestilbud ud over folkeskolealderen oplever generelt en tidlig fraflytning blandt de unge. Det gælder for byer som Ringe, Kerteminde, Munkebo, Bogense, Rudkøbing, Vojens,

Figur 15: Det samlede billede af flytninger til og fra Aabenraa. Kilde: Danmarks Statistik 2009. Tilsvarende kan ses for alle byerne i bilag 2.

flyttemønster


Billund, Nordborg, Bramming og Rødekro, hvor flyttebalancen bliver negativ omkring 17-18 års alderen og rettes op igen i midten eller slutningen af 20´erne.

og Vejle oplever en lignende fremgang hos de 17-19 årige, der dog efterfølges af en mindre fraflytning end hos de øvrige byer.

De byer, der har ungdomsuddannelsestilbud, oplever ofte en øget tilflytning af unge i 17-19 års alderen for derefter at opleve et brat fald, hvis ikke de kan beskæftige eller videreuddanne de unge. Det gælder mærkbart for Nyborg, Svendborg, Haderslev, Aabenraa samt Marstal, hvor skiftet dog sker tidligere rent aldersmæssigt. Sønderborg, Kolding

Den sidste bytype er de byer, der oplever markant tilflytning hos aldersgruppen 18-25 år og dernæst markant fraflytning hos aldersgruppen 25-35 år. Denne profil er typisk for byer med videregående uddannelser, og her finder vi Odense, hvor balancen først bliver positiv midt i 40´erne, men også byer som Tønder, Ribe, Esbjerg.

Figur 16: Flytteprofil for Vojens 2009 150 100 50 0 Ͳ50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

40

50

60

70

80

90

40

50

60

70

80

90

Ͳ100 Ͳ150 Ͳ200

Figur 17: Flytteprofil for Svendborg 2009 1000 800 600 400 200 0 Ͳ200 Ͳ400

0

10

20

30

Ͳ600 Ͳ800 Ͳ1000 Ͳ1200

Figur 18: Flytteprofil for Odense 2009 5000 4000 3000 2000 1000 0 Ͳ1000

0

10

20

30

Ͳ2000 Ͳ3000

Delrappor t:

Demografi

og

flyttemønster

13


Bilag 1: Metode  Denne delrapport om de 29 syddanske byers demografi bygger på et omfangsrigt datagrundlag. Data er  blevet leveret til Region Syddanmark fra Danmarks Statistik og det Centrale Personregister (CPR). Danmarks  Statistiks oplysninger er indsamlet fra en række forskellige kilder, som for eksempel Bygnings‐ og  Boligregistret (BBR), Elevregistret og CPR.  Data er ikke normalt tilgængeligt på byniveau, og Danmarks Statistik har derfor kørt en række  specialkørsler, for at lave udtræk i registrene på det rette geografiske grundlag. Her blev benyttet  Danmarks Statistik definition af byerne.  Herefter er data behandlet ved at sammenstille de forskellige byer, og sammenholde med gennemsnit for  Regionen, Danmark eller gennemsnittet for byerne, og de vigtigste data er udvalgt og optræder i rapporten.  Der er anvendt følgende registre fra Danmarks Statistik:      

Befolkningsstatus per 1.1.2008  Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik 1.1.2008 med arbejdsmarkedsvariable per ultimo november  2007  Befolkningens højeste fuldførte uddannelse oktober 2007  Indkomstregisteret for skatteåret 2007  Boligregisteret 1.1.2008 

Flytteanalyser og udviklingen i befolkningstallet stammer fra CPR. Her er der foretaget en geografisk  kodning ud fra adresser, af alle registrerede personers bopæl, samt fødsler, dødsfald, til‐ og fraflytninger  samt ind‐ og udvandringer. Ud fra den geografiske kodning er disse tilskrevet en kommune og eventuelt en  af de 29 byer. Her er benyttet Region Syddanmarks definition af byafgrænsninger.  Denne behandling af CPR‐data giver mulighed for at følge befolkningstallet og hændelser for regionens  kommuner og de 29 byer. CPR‐data er udtrukket for årene fra og med 2004 til og med 2008.  Fejlkilder  Der er en række mindre fejlkilder omkring data, som dog overordnet må anses som meget troværdige,  grundet kilderne, CPR og Danmarks Statistik. For Danmarks Statistik gælder, at fejlkilderne ligger i  indsamlingen. Nærmere om dette kan ses på Danmarks Statistiks hjemmeside under de pågældende  registre. Særligt kan nævnes inddelingen i brancher, som sker ud fra den beskæftigedes arbejdsplads ‐ det  bliver derved en meget overordnet inddeling, som ikke skelner mellem forskellige arbejdsfunktioner ved  samme virksomhed.  For CPR‐data er fejl i registreringen minimal, og andrager til forsvundne personer og lignende. En større  fejlkilde i denne sammenhæng er ukendte adresser, som umuliggør den geografiske stedfæstning af disse  personer og hændelser. De kan derfor, for eksempel, være flyttet til en by, men bliver ikke registreret, idet  adressen ikke kan findes. Fejl i geokodningen findes på 0,6  % af data, herunder på 1,7 % af hændelserne.  Der er dog ingen indikationer på en konsekvent skævvridning af data, og der formodes derfor ikke at  påvirke konklusionerne. Det betyder dog, at hændelserne i et år ikke altid nøjagtigt viser forskellen mellem  befolkningstallet på det pågældende år, og året efter. 


Endelig er der grund til at være opmærksom ved sammenligning af data fra de to forskellige kilder ‐ data  direkte fra CPR og data fra Danmarks Statistik. Omend det ikke er udtryk for deciderede fejl, vil der af flere  årsager være uoverensstemmelser mellem data fra de to kilder. Disse skyldes:  Forskellige byafgrænsninger: Tallene fra Danmarks Statistik er trukket ud efter placering i de 29 byer, men  efter Danmarks Statistiks definition, idet det ikke har været muligt i dette projekt at lave specialudtræk  med de af Region Syddanmark definerede by‐afgrænsninger. For CPR‐data er Region Syddanmarks  definitioner benyttet.  Fejl i geokodning af CPR‐data, som nævnt ovenfor, giver mindre fejl i befolkningstal fra CPR‐data. 


Bilag 2: Flytteanalyse    I dette bilag beskrives flyttemønstrene i og til Region Syddanmark, med fokus på de 29 byer. Først  gennemgås den overordnede flytning til og fra regionen, derefter behandles de enkelte byer, på et mere  overordnet niveau. Data for de 29 byer findes i Bilag 3.    Undersøgelsen er baseret på data fra det Centrale Person Register (CPR‐registret), som registrerer alle  personer i landet, samt de hændelser der sker i form af fødsler, dødsfald og flytninger. Personer og  hændelser er knyttet til en adresse. Ved hjælp af adresseregistre har disse fået en geografisk placering, som  benyttes til at opdele personer og hændelser på regioner, kommuner og byer. 

Regionsniveau Region Syddanmarks befolkning var ultimo 2008 på lige knap 1,2 millioner mennesker ‐ en stigning på cirka  19.000 siden ultimo 2003, svarende til 1,6 %. Befolkningsudviklingen har hvert år været positiv, med en  vækst på mellem 2.200 og 5.300. Det er især indvandringen der har bidraget til denne vækst, og har været  stigende gennem perioden. Fødselsoverskuddet har derudover bidraget med en stabil vækst, mens  nettoflytningen enten har været uden større betydning, eller har haft negativ effekt.      

I alt i  perioden

2004

2005

2006

2007

2008

1.183.158

1.185.218

1.189.332

1.194.035

1.199.063

Nyfødt

13.403

13.059

13.244

13.257

13.673

Død

12.309

12.147

12.355

12.378

12.030

66.636 61.219

1.094

912

889

879

1.643

5.417

Befolkning

Fødselsoverskud Tilflyttet 

20.266

19.784

20.507

20.239

18.267

Fraflyttet

20.165

20.880

20.416

20.605

20.086

99.063 102.152

101

‐1.096

91

‐366

‐1.819

‐3.089

9.195

9.755

10.950

11.905

13.365

Nettotilflytning Udvandret 

7.383

7.299

7.672

7.623

7.949

55.170 37.926

Nettoudvandring

1.812

2.456

3.278

4.282

5.416

17.244

Indvandret

19.572 Befolkningsudvikling 3.007  2.272 4.258 4.795 5.240  Figur 1: Befolkningsudviklingen i Region Syddanmark fra 2004 til 2008. Befolkningstallet er ultimo i det pågældende år, mens de  andre tal, hændelserne, viser, hvad der er sket i løbet af året, og således resulterer i ændringen i befolkningstallet. Der kan  forekomme mindre uoverensstemmelser mellem hændelser og ændring, jævnfør Bilag 1. 

Flyttemønstret for det enkelte individ er meget afhængigt af alderen. På Figur 2 er vist flytninger fordelt  efter den 'flytterens' alder ‐ tilflytninger er vist med grønt og fraflytninger med rødt. For hvert år er  desuden vist nettotilflytningen. Grafen viser de samlede flytninger for de fem år 2004 til 2008. For  eksempel er der 3.582 af de 25‐årige, der er fraflyttet Region Syddanmark til andre dele af landet, og 4.323  der er kommet til regionen. Det resulterer i et flytteunderskud på 741 i den alder.   


6000

Tilflyttet Fraflyttet

4000

Nettotilflytning 2000 0 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

‐2000 ‐4000 ‐6000 ‐8000

Figur 2: Flytninger til og fra Region Syddanmark, fordelt på alder, for perioden 2004‐2008 

Det overordnede billede er, at der for de fleste aldersgrupper er en god balance; i de fleste årgange er der  en samlet nettoflytning på mindre end 300 over de 5 år, enten som til‐ eller fraflytning. Det er ubetinget i  aldersgruppen 19‐26 årige at der er de største udsving ‐ i denne gruppe findes den største tilflytning, men i  endnu højere grad udflytning, som giver en samlet nettoudflytning, der er betragtelig. Det er i den alder, at  den største mobilitet ses. Dette modsvares af en nettotilflytning, dog af mindre omfang, i resten af  aldersspektret. Størst er den for de yngste ‐ 0 til 4 år ‐ og i aldersgruppen 29‐34, hvor der generelt er højere  flytteaktivitet. Denne tilflytning er altså særligt småbørnsfamilier, der flytter til regionen.    I forhold til hvor flytningerne går til og fra, kan der i første omgang ses på udvekslingen med andre  regioner. Region Midtjylland står for næsten halvdelen af Region Syddanmarks flytninger udenfor regionen,  og der er flere der flytter fra Syddanmark til Midtjylland end omvendt. Dernæst følger Region Hovedstaden,  hvortil der omtrent er balance i flytningerne. Flytninger fra Region Nordjylland og Sjælland udgør hver  omkring 10 % af fraflytningerne, mens der er lidt flere der flytter til Syddanmark, især fra Region Sjælland.  Til sammenligning er der næsten 1,7 millioner flytninger internt i Region Syddanmark i perioden, og disse  udgør næsten 90 % af de flytninger, der foregår i regionen.    Region 

Fraflytning

Tilflytninger

Hovedstaden

32.739 32 % 

31.471 32 % 

64.210 32 % 

Midtjylland Nordjylland 

48.880 48 %  9.803  10 % 

43.466 44 %  10.442 11 % 

92.346 46 %  20.245  10 % 

Sjælland

10.720 10 % 

13.667 14 % 

I alt  102.142  100 %  99.046 100 %  Figur 3: Flyttemønster ‐ flytning fra Region Syddanmark til andre regioner, perioden 2004‐2008 

I alt 

24.387 12 %  201.188  100 % 


En nærmere præcisering af den geografiske fordeling af flytningerne kan ses på Figur 6. Med rødt vises  antallet af fraflyttere fra Region Syddanmark til landets andre kommuner, og med grønt antallet af  tilflyttere fra andre kommuner til Region Syddanmark. I tabellerne er de 10 kommuner med flest  tilflytninger henholdsvis fraflytninger vist.  København og Århus Kommuner skiller sig ud for både til‐ og fraflyttere, og ligger betragteligt over de  følgende kommuner. Tilsammen udgør de to kommuner omkring en tredjedel af flytningerne. Derudover er  det i høj grad de sydlige kommuner i Region Midtjylland der optræder med mange flytninger, idet de er  sammenhængende med de nordlige kommuner i Region Syddanmark, bortset fra den administrative  grænse. Derudover optræder Aalborg på listen, og længere nede Frederiksberg. For tilflytninger er Viborg  også med.   

1

tilflyt‐ andel af  ninger  tilflytninger  København  13.594 14 % 

2 3 

Århus Hedensted 

12.762 4.593

13 %  5 % 

4

Aalborg

3.944

4 % 

5

Horsens

3.757

4 % 

6

Ringkøbing‐Skjern

3.126

3 % 

7

Herning

2.990

3 % 

8

Silkeborg

2.079

2 % 

9

Frederiksberg

2.062

2 % 

Viborg

2.061

2 % 

fra Kommune 

10

Figur 4: Tilflytninger fordelt på kommuner 

1

fraflyt‐ andel af  ninger  fraflytninge København  17.833 17 % 

2 3 

Århus Hedensted 

17.582 4.911

17 %  5 % 

4

Aalborg

4.139

4 % 

5

Horsens

4.037

4 % 

6

Herning

3.268

3 % 

7

Ringkøbing‐Skjern

3.217

3 % 

8

Frederiksberg

2.610

3 % 

9

Silkeborg

2.321

2 % 

Ikast‐Brande

2.118

2 % 

til Kommune 

10

Figur 5: Fraflytninger fordelt på kommuner 

Figur 6: Til‐ og fraflytninger fra Region Syddanmark til kommuner i  resten af landet

Figur 9 viser nettoudvekslingen med de forskellige kommuner ‐ grøn symboliserer en positiv  nettoudveksling, og rød en negativ.  København og Århus skiller sig igen ud med en meget stor nettoudflytning. Derudover er der et  sammenfald mellem de samlede udflytninger og kommuner, med størst nettoudflytning. Udover Århus og 


København er den sydlige del af Midtjylland godt repræsenteret, ligesom Frederiksberg og Aalborg også  optræder igen. Den positive nettoflytning er mindre markant, men ses til gengæld i flere kommuner ‐ mere  end fire ud af fem kommuner i resten af Danmark har en positiv flyttebalance med Region Syddanmark.  Især på Sjælland er der, undtaget nogle af hovedstadskommunerne, generelt en positiv flyttebalance med  Region Syddanmark. Det samme gør sig gældende for de nordvestlige dele af Jylland.    

1

Tilflyt‐ Fraflyt‐ Netto ninger  ninger  Helsingør  1.023  609  414 

2 3 

Lolland 1.129  Gribskov  751 

Kommune

4

Fredensborg

718

786 410 

343 341 

400

318

5

Guldborgsund 1.114 

811

303

6

Slagelse 2.005 

1.708

297

7

973

274

8

Frederikssund

Næstved 1.247  718 

449

269

9

Bornholm

871

619

252

10 Egedal  547  298  249  Figur 7: Nettotilflytninger fordelt på kommuner  Kommune  1  2  3 

Tilflyt Fraflytn Netto ninger  inger  Århus  12.76 17.582  ‐4.820 

København 13.59 17.833  Frederiksberg  2.062  2.610 

‐4.239 ‐548 

4

Hedensted 4.593 

4.911

‐318

5

Horsens 3.757 

4.037

‐280

6

Herning 2.990 

3.268

‐278

7

Silkeborg 2.079 

2.321

‐242

8

Aalborg 3.944 

4.139

‐195

9

Ikast‐Brande 2.006 

2.118

‐112

744

‐97

10

Lyngby‐Taarbæk

647

Figur 8: Nettofraflytninger fordelt på kommuner 

Figur 9: Nettoflytninger fra Region Syddanmark til kommuner i resten  af landet

Som det fremgår af Figur 1 er det samlede flytteunderskud i hele perioden på omtrent 3.000.    For yderligere at undersøge forskellene i geografi og alder for flyttemønstrene er der i det nedenstående  vist nettoflytninger fra eller til Region Syddanmark, for hver af landets kommuner, fordelt på aldersgrupper.  Det er vigtigt her at understrege, at signaturerne er på forskellige skalaer, idet nogle aldersgrupper er mere  aktive på flyttemarkedet end andre, som det også fremgår af Figur 2. Dermed betyder en cirkels størrelse  ikke det samme for hver aldersgruppe, som det også fremgår af signaturforklaringen.  Især de 15‐24 årige skiller sig ud, med det højeste antal flytninger, samt at flyttemønstret her er meget  centreret. Århus og København har en klar særstilling her, efterfulgt af resten af hovedstadsområdet og  Aalborg, som er de steder denne aldersgruppe flytter til. Der er kun i mindre grad tilflytning eller udflytning 


til andre steder i denne aldersgruppe. Den aldersgruppe med næstmest aktivitet er de 25‐39 årige. Her er  der en stor indflytning fra især Århus, efterfulgt af Aalborg og hovedstadens omegnskommuner. Der en  nogen nettoudflytning til de sydlige midtjyske kommuner. Aldersgruppen 0‐14 år oplever stor  nettoindflytning fra København og omegn, og i mindre grad fra Århus. For de 40 til 54 årige falder  flytteaktiviteten igen et niveau. Det er stadig fra Hovedstadsregionen af den største nettoindflytning sker,  men også resten af Sjælland begynder at spille en rolle, ligesom det meste af Jylland også bidrager med  tilflyttere. I aldersgruppen 55‐69 år er billedet i meget høj grad det samme, omend indflytningen fra især  resten af Jylland falder. For befolkningen over 70 falder flytteaktiviteten yderligere. Der er stadig en  nettoindflytning fra København og omegn, men billedet er mindre entydigt, også for nettoflytningerne til  resten af landet. 


Byniveau I det følgende gennemgås nogle centrale træk af flyttemønstrene i 29 byer, der er i fokus i analyseserien.  Tallene er vist i Bilag 3 efter samme princip som i det ovenstående. Der er tale om et udpluk den viden der  ligger i data, hvor der kan opnås et meget højt detaljeringsniveau. Formålet her er derfor at fremhæve  nogle vigtige pointer og at eksemplificere hvordan tallene for den enkelte by kan læses.  Materiale  Skemaet for hver by i bilaget indeholder dels de demografiske nøgletal på venstre side samt en række tal  om flytninger: Aldersprofilen for flytninger på venstre side blandt de andre grafer, og tal for flytninger  sammen med de andre demografiske nøgletal i skemaet på højre side. Endelig viser kortet nettoflytningen  til eller fra andre kommuner, end den byen ligger i.    Skemaet med demografiske nøgletal viser tallene for fødte og døde, der udgør den naturlige  befolkningsudvikling i byen. Denne afgøres i høj grad af befolkningens alderssammensætning, idet  hovedparten af nyfødte bliver født, når kvinden er i alderen 25‐34, og dødstallet afhænger meget af  antallet af ældre i byen. Flytninger er henholdsvis til‐ og fraflytninger fra byen, mens nettoflytninger er  forskellen på de to ‐ er der flere til‐ end fraflytninger er nettoflytningen et positivt tal. Tallene er fordelt på  de flytninger, der sker internt ‐ fra et sted i byen til et andet, flytninger til og fra byen til andre steder i  kommunen, flytninger til eller fra andre kommuner i Region Syddanmark, og endelig flytninger til eller fra  kommuner i andre dele af landet. Indvandring og udvandring er grundlæggende flytninger til og fra byen til  udlandet frem for andre steder i Danmark. Samlet set udgør disse tal den samlede befolkningsudvikling.  Aldersprofilen for hver by viser hvor mange af en given alder, der flytter til eller fra byen, og hvilken  nettoflytning, det resulterer i. 


Kortet med nettoflytninger, viser flytteoverskuddet eller ‐underskuddet, fra byen til hver kommune i resten  af landet1. Der er vist nettoflytninger, idet disse giver det bedste billede af hvordan det samlede  befolkningstal påvirkes. Til gengæld fremgår flytteaktiviteten ikke ‐ en nettotilflytning på 100 kan dermed  både dække over en til‐ og fraflytning på henholdsvis 200 og 100 indbyggere, eller til‐ og fraflytning på  henholdsvis 1.100 og 1.000 indbyggere.   Idet der er forskel på flytteaktiviteten i de forskellige byer er graf og kort ikke vist med samme skala alle  steder, da det ville umuliggøre aflæsningen for nogle af byerne. Det er derfor vigtigt at være opmærksom  på skalaen når man læser kort og grafer. Generelt vil den grafiske afbildning for de mindre byer se mere  'tilfældig' ud, da det mindre datamateriale giver større udsving.    Tendenser og afvigelser  Flytningerne er i høj grad aldersbetingede, også på tværs af byer. Overordnet set gælder det, at den største  flytning sker i det tidlige voksenliv, hvor der generelt flyttes mod de større byer. I barndomsårene, og de  lidt senere dele af voksenlivet ses så det modsatte mønster med udflytning til mindre byer og til landet,  selvom flytningen ikke er ligeså markant. Flytteaktiviteten falder derefter med alderen. Dette resulterer i  nogle klare mønstre, når der som her kigges på et større antal flytninger over en årrække, selvom hver  enkelt by har nogle særpræg.    Overordnet kan byerne inddeles i to grupper. Den ene består primært af de mindre byer i undersøgelsen.  Her opleves der et jævnt overskud for børneårgangene, som falder skarpt omkring de sene teenageår og  tidlige 20'ere. Dette skarpe fald varer ved i nogle år, og stiger ret pludseligt omkring 26‐27 år. Herefter er  der igen et overskud i nogle år, som efterhånden går mod neutral. Assens, Faaborg, Ringe, Rødekro,  Middelfart, Kerteminde, Bramming, Rødekro og Nyborg følger i høj grad dette mønster. Det andet  karakteristiske mønster blandt byerne i Region Syddanmark er et gennemgående neutralt flyttemønster  uden de store udsving, bortset fra en top i de sene teenageår, efterfulgt af et dyk i de tidligere 20'ere. De  bedste eksempler på dette er Svendborg, Ribe, Sønderborg og Aabenraa.  De resterende byer passer ind i disse to mønstre, men med modifikationer. Til det første mønster hører  også Bogense og Rudkøbing, som følger mønstret, men har forholdsvis store udsving de enkelte år, og som  desuden er kendetegnet ved en ret entydig nettotilflytning i de højere aldersklasser. Vojens, Billund, Vejen  og Grindsteds flyttemønstre passer også i dette mønster, med den ændring at flytteoverskuddet i børne‐ og  de tidlige voksenår er mindre end de andre byer, der følger mønstret. Nordborg har en nettofraflytning i  højere aldersklasser, til forskel fra de andre byer.  For de byer, der følger det andet mønster, er forskellen fra 'standard‐mønstret' lidt større. Faldet i 20‐ årsalderen er næsten ikke‐eksisterende i Kolding og Vejle, samt i Fredericia, hvor tilflytningen på de  tidligere alderstrin dog også er mindre. I alle tre byer er der meget lille nettoudveksling i alle andre  aldersklasser. Esbjerg har kun en begrænset tilflytning i de sene teenageår. I Varde og Haderslev og er  udsvingene af begrænset størrelse, mens faldet er relativt stort i Tønder. Marstal er grundet sin størrelse                                                              

1

Byens 'egen kommune' er ikke vist, idet den ofte overskygger flytningen til landets andre kommuner. Tallet fremgår  af skemaet 


meget svingende. Odense er den by der adskiller sig mest, men kan stadig siges at have nogle af de samme  træk. I forhold til de andre byer er nettotilflytningen for de helt unge meget stor, og fortsætter længere op i  alderstrinene, til midt i tyverne, hvor der opleves et fald.    Der er forskel på, hvor meget beboerne i byen flytter til eller fra andre kommuner. Vejen skiller sig ud, som  den by hvor der er den klart største flytteaktivitet med andre kommuner, i forhold til byens indbyggertal.  Det kan forklares med, at kun er en mellemstor by, men stadig den største i kommunen, hvad der giver en  naturlig udveksling med kommuner, der kan tilbyde andre ting. Der forklarer dog ikke hvorfor Vejen ligger  betydeligt højere end andre, lignende byer. Herefter følger Bogense, Nordborg og Esbjerg. Der er ikke  umiddelbart nogen klar sammenhæng mellem bystørrelsen og flytteaktiviteten til andre kommuner. De  fleste byer ligger også ret tæt på hinanden på dette område. Dog er der i Kerteminde, Svendborg, Varde,  Grindsted og Middelfart en lidt mindre flytteaktivitet med andre kommuner.  Med hensyn til hvor flytninger går til og fra, er det er meget sammensat billede hvor de største  udvekslinger for hver by finder sted. Nogle byer har et antal nabokommuner, som de udveksler lige meget  med, mens nogle har en meget dominerende kommune, som de har en stor udveksling med. Nogle har  større udvekslinger med kommuner, de ikke ligger lige opad, men som stadig er indenfor regionen, eller har  én vigtig 'udvekslings‐kommune' indenfor denne afstand. For andre er der endnu fjernere kommuner, der  spiller ligeså store roller som de nære. Det har ikke været muligt at kortlægge og generalisere ud fra disse  tendenser indenfor denne analyse, grundet omfanget af data. Kortene i Bilag 3 viser nettoresultaterne i  disse udvekslinger ‐ altså hvor de fører til ændringer i befolkningstallet i den pågældende by.    Flytningens rolle i den enkelte bys befolkningsudvikling kan aflæses af tallene i skemaet for hver by. Dette  fremgår af Bilag 3, mens der er givet en opsummering i rapporten.  Der er stor forskel på, hvorvidt byerne har en stigende, faldende eller mere stagnerende  befolkningsudvikling. En by som Ringe har oplevet en stor befolkningsvækst, som er sket næsten  udelukkende igennem tilflytning fra andre dele af kommunen, mens de andre demografiske faktorer har  haft langt mindre betydning. Noget lignende gør sig gældende i Bogense, Bramming og Assens.   I Middelfart, som også har oplevet vækst, er det derimod primært tilflytning fra resten af regionen, især de  nærmeste kommuner på begge sider af Lillebælt, der ligger til grund for væksten. Nyborg har oplevet  samme tilflytning, som basis for en befolkningsvækst.  Nettofraflytningen til andre kommuner har haft størst betydning for Tønder, Rudkøbing og Billund, som  oplever en relativ stor fraflytning til andre kommuner i forhold til deres indbyggertal. Det er karakteristiks  at det, sammen med et fødselsunderskud, har medvirket til faldende befolkningstal. Billund har et  fødselsoverskud, og bliver derfor ikke så hårdt ramt af denne statistik. Ser man også på fraflytningen til  resten af kommunen stikker Esbjerg ud ved at have en stor nettofraflytning fra byen til resten af  kommunen, og til andre kommuner (primært til Århus og København), som på trods af et fødselsoverskud  og en stor indvandring betyder en nedgang i befolkningstallet. Nordborg oplever også tilbagegang på de  demografiske nøgletal, indvandringen undtaget. 


Bilag 3: Datablade for byerne  I dette bilag vises data for de temaer, der er gennemgået i rapporten, for hver af de 29 byer, herunder data  for flytteaktiviteten, som behandlet i Bilag 2.  Hver by har et opslag. På alle opslagene vises en række udvalgte værdier efter samme skabelon. Værdierne  er udtryk for de forskellige temaer gennemgået i hovedrapporten. For de fleste værdier vises en graf, med  tal for byen, samt gennemsnittet for alle 29 byer i undersøgelsen og værdien Region Syddanmark under ét,  for at give et sammenligningsgrundlag. 

Venstre side  Afvigelse fra gennemsnittet:  Her vises én værdi for hvert tema, udvalgt som en central værdi, der kan sammenlignes direkte mellem  byerne. Grafen viser, for hver af disse, hvor stor afvigelsen er fra gennemsnittet for alle 29 byer. De viste  værdier er:           

Befolkningsvækst: Befolkningsudviklingen som indeks (indeks 100 = 2005)  Aldersfordeling: Andel af befolkningen mellem 25 og 69 år  Herkomst: Andel af befolkningen af dansk oprindelse  Husstande: Andel par med børn  Boliger: Andel parcelhuse  Personlig indkomst: Personlig indkomst  Husstandsindkomst: Andel af husstande i 3. og 4. indkomstkvartil  Uddannelse: Andel med videregående uddannelse (kort, mellemlang og lang videregående  uddannelse, samt bachelor)  Beskæftigelse: Andel beskæftigede indbyggere i byen indenfor de to overordnede grupper  Flytninger: Nettoflytningen til eller fra byen i forhold til indbyggertallet. 

Afvigelsen vises som standardafvigelser fra gennemsnitsværdien. Standardafvigelsen findes ud fra  distributionen af alle 29 byers værdier. For den enkelte by udregnes derefter differensen i forhold til  gennemsnittet. Denne divideres med standardafvigelsen for kategorien.  Værdien for hver kategori er altså udtryk for hvor den pågældende by ligger i fordelingen af alle 29 byers  værdier. En lille værdi (positiv eller negativ) betyder at byen ligger tæt på gennemsnittet, i forhold til de  andre byer, mens en stor værdi betyder at den ligger langt fra gennemsnittet. Negative værdier betyder at  nøgletallet er under gennemsnittet, mens positiv betyder den er over.  Befolkningsudvikling:  Byens befolkningsudvikling fra primo 2005 til 2009, baseret på CPR‐data.  Aldersfordeling:  Andel af indbyggere i byen fordelt på seks aldersklasser.  Aldersprofil for flytninger:  Til‐, fra‐ og nettoflytninger for hvert alderstrin. 


Husstandstyper: Viser andelen af husstanden, der falder ind under de fem typer.  Herkomst:  Andel af indbyggere i byen fordelt på seks herkomst. Grafen er beskåret, idet dansk oprindelse er  dominerende.  Boligtyper:  Viser andelen af boliger, der falder ind under de fire typer. Kun beboede boliger indgår i undersøgelsen.  Boligstørrelse:  Viser andelen af boliger, der hører under et af de fem intervaller. Kun beboede boliger indgår i  undersøgelsen.  Branchefordeling:  Fordeling på brancher af de af byens indbyggere, der er i beskæftigelse. Brancherne er fordelt i to  overordnede grupper, som tilnærmer den primære og sekundære henholdsvis den tertiære sektor.  Uddannelsesniveau:  Her vises fordeling på uddannelsestyper i hver by.  Personlig indkomst:  Her vises gennemsnittet af den personlige indkomst for alle personer over 15 år i byen. 

Højre side  Skema ­ demografiske nøgletal:  Skemaet med demografiske nøgletal viser tallene for fødte og døde, der udgør den naturlige  befolkningsudvikling i byen. Tal for flytninger vises i fire kategorier, de tre sidste med til‐ fra og  nettoflytning:     

Interne flytninger ‐ fra et sted i byen til et andet  Resten af kommunen ‐ flytninger til og fra byen til andre steder i kommunen  Resten af regionen ‐ flytninger til eller fra andre kommuner i Region Syddanmark  Resten af Danmark ‐ flytninger til eller fra kommuner i andre dele af landet. 

Indvandring og udvandring er grundlæggende flytninger til og fra byen til udlandet frem for andre steder i  Danmark.  Kort ­ nettoflytninger:  Kortet viser nettoflytninger til andre kommunen, end den byen ligger i. Et overskud på flyttebalancen vises  med grøn, mens rød viser et underskud.     


Byer Datablade for de 29 byer kommer i rækkefølge efter byens størrelse, målt i indbyggertal:  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Odense Esbjerg  Kolding  Vejle  Fredericia  Svendborg  Sønderborg  Haderslev  Nyborg  Aabenraa  Middelfart  Varde  Grindsted  Vejen  Ribe  Tønder  Vojens  Faaborg  Nordborg  Bramming  Assens  Billund  Rødekro  Kerteminde  Munkebo  Ringe  Rudkøbing  Bogense  Marstal 


Odense

Afvigelser fra gennemsnittet

Odense Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Odense Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

5000

for flytninger

4000

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

3000 2000 1000 0 Tilflyttet Fraflyttet Netto

‐1000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐2000 ‐3000

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

86%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 159.003  2.044  1.664  380  20.757  2.019  2.071  ‐52  5.107  4.545  562  3.004  3.083  ‐79  431  1.563  1.511  52  863 

2005 159.629  1.994  1.608  386  20.652  1.971  2.174  ‐203  5.208  4.803  405  3.056  3.246  ‐190  12  1.773  1.575  198  596 

2006 159.440  2.065  1.596  469  19.268  1.835  2.259  ‐424  4.917  5.239  ‐322  3.068  3.300  ‐232  ‐978  2.064  1.781  283  ‐226 

2007 159.151  2.107  1.698  409  19.166  1.731  2.317  ‐586  4.959  5.094  ‐135  2.995  3.402  ‐407  ‐1.128  2.161  1.770  391  ‐328 

2008 159.644  2.104  1.589  515  18.376  1.690  2.316  ‐626  4.966  4.451  515  2.791  3.310  ‐519  ‐630  2.345  1.788  557  442 

I alt i  perioden  10.314  8.155  2.159  98.219  9.246  11.137  ‐1.891  25.157  24.132  1.025  14.914  16.341  ‐1.427  ‐2.293  9.906  8.425  1.481  1.347 


Esbjerg

Afvigelser fra gennemsnittet

Esbjerg Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Esbjerg Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

1500

for flytninger

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

1000 500 0 ‐500

Tilflyttet Fraflyttet Netto

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐1000 ‐1500

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

91%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 73.498  865  727  138  9.425  1.195  1.452  ‐257  1.400  1.294  106  1.147  1.397  ‐250  ‐401  749  606  143  ‐120 

2005 72.986  762  714  48  9.416  1.190  1.479  ‐289  1.434  1.491  ‐57  1.075  1.441  ‐366  ‐712  704  559  145  ‐519 

2006 72.407  823  801  22  9.036  970  1.426  ‐456  1.465  1.470  ‐5  1.076  1.306  ‐230  ‐691  703  617  86  ‐583 

2007 72.343  783  714  69  8.982  1.046  1.214  ‐168  1.354  1.498  ‐144  1.106  1.306  ‐200  ‐512  942  571  371  ‐72 

2008 72.559  805  773  32  8.507  1.031  1.134  ‐103  1.427  1.327  100  1.027  1.278  ‐251  ‐254  1.047  610  437  215 

I alt i  perioden  4.038  3.729  309  45.366  5.432  6.705  ‐1.273  7.080  7.080  0  5.431  6.728  ‐1.297  ‐2.570  4.145  2.963  1.182  ‐1.079 


Kolding

Afvigelser fra gennemsnittet

Kolding Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Kolding Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

1500

for flytninger

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

1000 500 0 ‐500

Tilflyttet Fraflyttet Netto

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐1000 ‐1500

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

90%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 54.886  670  552  118  6.534  873  1.281  ‐408  1.747  1.508  239  1.172  1.110  62  ‐107  469  363  106  117 

2005 54.900  672  527  145  6.754  914  1.296  ‐382  1.662  1.633  29  1.255  1.164  91  ‐262  499  363  136  19 

2006 55.323  645  532  113  6.733  988  1.221  ‐233  1.818  1.486  332  1.245  1.194  51  150  560  401  159  422 

2007 55.522  621  550  71  5.861  956  1.330  ‐374  1.780  1.706  74  1.325  1.116  209  ‐91  592  384  208  188 

2008 56.207  700  478  222  5.533  955  983  ‐28  1.752  1.506  246  1.115  1.199  ‐84  134  754  425  329  685 

I alt i  perioden  3.308  2.639  669  31.415  4.686  6.111  ‐1.425  8.759  7.839  920  6.112  5.783  329  ‐176  2.874  1.936  938  1.431 


Vejle

Afvigelser fra gennemsnittet

Vejle Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Vejle Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

1500

for flytninger

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

1000 500 0 ‐500

Tilflyttet Fraflyttet Netto

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐1000 ‐1500

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

89%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 49.118  597  546  51  6.038  1.223  1.289  ‐66  982  775  207  1.747  1.769  ‐22  119  329  304  25  195 

2005 49.014  573  540  33  5.903  1.160  1.528  ‐368  905  799  106  1.784  1.689  95  ‐167  350  280  70  ‐64 

2006 49.145  590  502  88  5.573  1.136  1.494  ‐358  952  780  172  1.791  1.645  146  ‐40  392  273  119  167 

2007 49.421  554  564  ‐10  5.321  1.117  1.299  ‐182  918  823  95  1.857  1.709  148  61  509  274  235  286 

2008 49.877  622  540  82  5.202  1.192  1.338  ‐146  881  759  122  1.688  1.567  121  97  592  278  314  493 

I alt i  perioden  2.936  2.692  244  28.037  5.828  6.948  ‐1.120  4.638  3.936  702  8.867  8.379  488  70  2.172  1.409  763  1.077 


Fredericia

Afvigelser fra gennemsnittet

Fredericia Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Fredericia Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

800

for flytninger

600

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

400 200 0 ‐200 Tilflyttet Fraflyttet Netto

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐400 ‐600 ‐800

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

92%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 39.520  474  440  34  4.748  520  681  ‐161  1.196  1.065  131  778  689  89  59  262  200  62  155 

2005 39.385  432  476  ‐44  4.873  500  663  ‐163  1.135  1.129  6  742  708  34  ‐123  183  125  58  ‐109 

2006 39.327  402  445  ‐43  4.735  517  565  ‐48  1.046  1.110  ‐64  724  660  64  ‐48  199  135  64  ‐27 

2007 39.344  431  453  ‐22  4.318  483  573  ‐90  1.126  1.097  29  779  777  2  ‐59  251  122  129  48 

2008 39.428  450  451  ‐1  4.506  453  505  ‐52  1.049  1.131  ‐82  750  646  104  ‐30  282  144  138  107 

I alt i  perioden  2.189  2.265  ‐76  23.180  2.473  2.987  ‐514  5.552  5.532  20  3.773  3.480  293  ‐201  1.177  726  451  174 


Svendborg

Afvigelser fra gennemsnittet

Svendborg Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Svendborg Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

1000

200 0 ‐200 ‐400 ‐600

Tilflyttet

Netto

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

800 600 400

for flytninger

Fraflyttet

2007

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐800 ‐1000 ‐1200

Husstandstype

Herkomst

30% 20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

40%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

50%

90%

60%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 34.493  325  441  ‐116  4.339  896  919  ‐23  1.039  969  70  967  876  91  138  226  231  ‐5  17 

2005 34.365  325  418  ‐93  3.881  948  1.007  ‐59  1.019  1.003  16  795  874  ‐79  ‐122  271  165  106  ‐109 

2006 34.515  324  384  ‐60  3.536  928  906  22  1.041  908  133  856  828  28  183  263  228  35  158 

2007 34.538  336  399  ‐63  3.559  843  1.015  ‐172  1.054  988  66  922  813  109  3  262  163  99  39 

2008 34.562  332  397  ‐65  3.288  857  907  ‐50  970  919  51  744  749  ‐5  ‐4  279  183  96  27 

I alt i  perioden  1.642  2.039  ‐397  18.603  4.472  4.754  ‐282  5.123  4.787  336  4.284  4.140  144  198  1.301  970  331  132 


Sønderborg

Afvigelser fra gennemsnittet

Sønderborg Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Sønderborg Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

800

for flytninger

600

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

400 200 0 ‐200 Tilflyttet Fraflyttet Netto

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐400 ‐600 ‐800

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

84%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 26.220  283  279  4  4.046  1.798  1.125  673  622  573  49  561  541  20  742  472  366  106  852 

2005 26.331  323  293  30  3.393  1.110  1.142  ‐32  610  588  22  590  586  4  ‐6  477  380  97  121 

2006 26.303  289  293  ‐4  3.096  972  1.046  ‐74  627  638  ‐11  541  578  ‐37  ‐122  407  303  104  ‐22 

2007 26.207  284  295  ‐11  2.902  1.081  1.203  ‐122  588  543  45  510  574  ‐64  ‐141  450  389  61  ‐91 

2008 26.079  267  314  ‐47  2.909  1.061  1.101  ‐40  509  565  ‐56  449  613  ‐164  ‐260  582  420  162  ‐145 

I alt i  perioden  1.446  1.474  ‐28  16.346  6.022  5.617  405  2.956  2.907  49  2.651  2.892  ‐241  213  2.388  1.858  530  715 


Haderslev

Afvigelser fra gennemsnittet

Haderslev Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Haderslev Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

800

for flytninger

600

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

400 200 0 ‐200 Tilflyttet Fraflyttet Netto

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐400 ‐600 ‐800

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

91%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 20.930  247  285  ‐38  2.289  854  901  ‐47  693  659  34  348  383  ‐35  ‐48  148  108  40  ‐46 

2005 20.867  203  308  ‐105  2.388  870  874  ‐4  679  623  56  292  368  ‐76  ‐24  178  107  71  ‐58 

2006 20.979  235  248  ‐13  2.414  912  930  ‐18  789  678  111  327  358  ‐31  62  169  103  66  115 

2007 21.046  210  235  ‐25  2.146  948  942  6  705  628  77  323  397  ‐74  9  162  84  78  62 

2008 21.203  215  265  ‐50  2.178  981  884  97  654  634  20  357  407  ‐50  67  242  104  138  155 

I alt i  perioden  1.110  1.341  ‐231  11.415  4.565  4.531  34  3.520  3.222  298  1.647  1.913  ‐266  66  899  506  393  228 


Nyborg

Afvigelser fra gennemsnittet

Nyborg Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Nyborg Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

300

for flytninger

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

200 100 0

Tilflyttet Fraflyttet Netto

‐100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐200 ‐300

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

92%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 15.889  160  188  ‐28  1.759  352  386  ‐34  447  389  58  362  202  160  184  85  113  ‐28  128 

2005 16.010  137  214  ‐77  1.704  359  400  ‐41  546  389  157  310  237  73  189  69  58  11  123 

2006 16.253  142  199  ‐57  1.542  379  345  34  519  391  128  319  241  78  240  112  53  59  242 

2007 16.366  159  227  ‐68  1.422  333  351  ‐18  521  371  150  261  228  33  165  94  82  12  109 

2008 16.391  153  201  ‐48  1.335  366  362  4  388  405  ‐17  237  193  44  31  106  65  41  24 

I alt i  perioden  751  1.029  ‐278  7.762  1.789  1.844  ‐55  2.421  1.945  476  1.489  1.101  388  809  466  371  95  626 


Aabenraa

Afvigelser fra gennemsnittet

Aabenraa Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Aabenraa Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

600

for flytninger

400

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

200 0 ‐200 Tilflyttet

‐400

Fraflyttet

‐600

Netto

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐800

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

87%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 16.320  161  188  ‐27  1.938  771  712  59  522  509  13  254  320  ‐66  6  160  140  20  ‐1 

2005 16.177  153  193  ‐40  1.741  629  633  ‐4  471  515  ‐44  230  345  ‐115  ‐163  183  121  62  ‐141 

2006 16.104  136  232  ‐96  1.904  677  626  51  578  590  ‐12  250  286  ‐36  3  168  150  18  ‐75 

2007 16.075  141  224  ‐83  1.662  750  706  44  539  549  ‐10  275  318  ‐43  ‐9  197  133  64  ‐28 

2008 16.059  137  193  ‐56  1.569  741  764  ‐23  561  491  70  250  314  ‐64  ‐17  171  114  57  ‐16 

I alt i  perioden  728  1.030  ‐302  8.814  3.568  3.441  127  2.671  2.654  17  1.259  1.583  ‐324  ‐180  879  658  221  ‐261 


Middelfart

Afvigelser fra gennemsnittet

Middelfart Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Middelfart Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

250

for flytninger

200 150 100

Tilflyttet Fraflyttet Netto

50 0 ‐50 ‐100 ‐150

2007

0

2008

10

2009

20

0‐14

30

40

15‐24

50

25‐39

60

40‐54

70

55‐69

70+

80

90

‐200 ‐250 ‐300

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

94%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 13.577 151 184 ‐33 1.230 369 302 67 485 429 56 187 172 15 138 82 45 37 142

2005 13.617 143 173 ‐30 1.233 326 338 ‐12 424 406 18 199 164 35 41 79 51 28 39

2006 13.811 128 161 ‐33 1.265 313 295 18 532 366 166 200 173 27 211 70 55 15 193

2007 14.052 154 163 ‐9 1.253 374 299 75 479 375 104 226 172 54 233 85 68 17 241

2008 14.295  148  170  ‐22  1.165  373  335  38  520  356  164  212  181  31  233  89  57  32  243 

I alt i  perioden  724  851  ‐127  6.146 1.755 1.569 186  2.440 1.932 508  1.024 862  162  856  405  276  129  858 

 


Varde

Afvigelser fra gennemsnittet

Varde Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Varde Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

400

for flytninger

300

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

200 100 0 ‐100 Tilflyttet Fraflyttet Netto

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐200 ‐300 ‐400

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

93%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 12.694  130  152  ‐22  1.260  476  374  102  261  306  ‐45  201  223  ‐22  35  60  52  8  21 

2005 12.666  121  129  ‐8  1.206  482  448  34  272  301  ‐29  207  249  ‐42  ‐37  73  56  17  ‐28 

2006 12.571  122  156  ‐34  1.328  488  402  86  275  341  ‐66  187  284  ‐97  ‐77  56  41  15  ‐96 

2007 12.780  151  163  ‐12  1.335  600  384  216  307  307  0  210  242  ‐32  184  67  32  35  207 

2008 12.906  131  145  ‐14  1.261  581  465  116  342  306  36  200  229  ‐29  123  71  55  16  125 

I alt i  perioden  655  745  ‐90  6.390  2.627  2.073  554  1.457  1.561  ‐104  1.005  1.227  ‐222  228  327  236  91  229 


Grindsted

Afvigelser fra gennemsnittet

Grindsted Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Grindsted Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

250

for flytninger

200 150 100

Tilflyttet Fraflyttet Netto

50 0 ‐50 ‐100 ‐150

2007

0

2008

10

2009

20

0‐14

30

40

15‐24

50

25‐39

60

40‐54

70

55‐69

70+

80

90

‐200 ‐250 ‐300

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

92%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 9.411  80  98  ‐18  755  223  179  44  231  235  ‐4  133  213  ‐80  ‐40  59  30  29  ‐29 

2005 9.464  110  105  5  812  252  183  69  208  250  ‐42  156  179  ‐23  4  93  49  44  53 

2006 9.445  80  101  ‐21  869  255  193  62  272  288  ‐16  204  244  ‐40  6  87  88  ‐1  ‐16 

2007 9.458  99  108  ‐9  739  248  207  41  280  267  13  178  242  ‐64  ‐10  109  70  39  20 

2008 9.521  94  99  ‐5  783  285  179  106  272  265  7  155  211  ‐56  57  77  36  41  93 

I alt i  perioden  463  511  ‐48  3.958  1.263  941  322  1.263  1.305  ‐42  826  1.089  ‐263  17  425  273  152  121 


Vejen

Afvigelser fra gennemsnittet

Vejen Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Vejen Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

200

for flytninger

150

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

100 50 0 ‐50 Tilflyttet Fraflyttet Netto

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐100 ‐150 ‐200 ‐250

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

92%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 8.516  90  103  ‐13  657  411  323  88  247  264  ‐17  103  117  ‐14  57  25  31  ‐6  38 

2005 8.564  91  104  ‐13  756  378  319  59  265  257  8  86  101  ‐15  52  30  21  9  48 

2006 8.675  93  95  ‐2  744  323  351  ‐28  348  255  93  118  100  18  83  53  23  30  111 

2007 8.815  89  86  3  735  422  379  43  341  272  69  127  121  6  118  43  27  16  137 

2008 8.861  104  82  22  623  379  346  33  238  221  17  91  139  ‐48  2  53  32  21  45 

I alt i  perioden  467  470  ‐3  3.515  1.913  1.718  195  1.439  1.269  170  525  578  ‐53  312  204  134  70  379 


Ribe

Afvigelser fra gennemsnittet

Ribe Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Ribe Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

300

for flytninger

200

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

100 0 ‐100 Tilflyttet

‐200

Fraflyttet

‐300

Netto

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐400

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

94%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 8.104  62  123  ‐61  856  445  360  85  249  221  28  121  177  ‐56  57  56  26  30  26 

2005 8.087  69  112  ‐43  824  418  374  44  242  225  17  121  192  ‐71  ‐10  58  22  36  ‐17 

2006 8.077  75  111  ‐36  758  447  414  33  269  232  37  135  207  ‐72  ‐2  50  20  30  ‐8 

2007 8.126  79  116  ‐37  749  473  367  106  241  224  17  109  177  ‐68  55  65  34  31  49 

2008 8.081  67  128  ‐61  660  399  354  45  208  181  27  68  139  ‐71  1  50  36  14  ‐46 

I alt i  perioden  352  590  ‐238  3.847  2.182  1.869  313  1.209  1.083  126  554  892  ‐338  101  279  138  141  4 


Tønder

Afvigelser fra gennemsnittet

Tønder Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Tønder Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

300

for flytninger

200

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

100 0 ‐100 Tilflyttet

‐200

Fraflyttet

‐300

Netto

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐400

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

90%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 7.934  60  123  ‐63  851  312  260  52  244  271  ‐27  118  126  ‐8  17  76  71  5  ‐41 

2005 7.831  69  119  ‐50  745  396  286  110  202  293  ‐91  115  196  ‐81  ‐62  60  51  9  ‐103 

2006 7.730  59  126  ‐67  878  312  250  62  201  262  ‐61  120  175  ‐55  ‐54  67  48  19  ‐102 

2007 7.759  62  114  ‐52  806  434  309  125  203  268  ‐65  115  170  ‐55  5  117  42  75  28 

2008 7.694  55  114  ‐59  687  407  306  101  170  261  ‐91  116  171  ‐55  ‐45  88  49  39  ‐65 

I alt i  perioden  305  596  ‐291  3.967  1.861  1.411  450  1.020  1.355  ‐335  584  838  ‐254  ‐139  408  261  147  ‐283 


Vojens

Afvigelser fra gennemsnittet

Vojens Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Vojens Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

150

for flytninger

100

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

50 0 ‐50 Tilflyttet

‐100

Fraflyttet

‐150

Netto

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐200

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

94%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 7.032  62  83  ‐21  436  377  293  84  127  162  ‐35  41  67  ‐26  23  40  33  7  9 

2005 6.955  53  100  ‐47  453  278  260  18  132  173  ‐41  70  85  ‐15  ‐38  36  28  8  ‐77 

2006 6.977  59  89  ‐30  501  310  243  67  162  188  ‐26  53  73  ‐20  21  64  36  28  19 

2007 6.875  56  104  ‐48  486  254  295  ‐41  127  171  ‐44  77  59  18  ‐67  40  27  13  ‐102 

2008 6.865  57  98  ‐41  432  297  232  65  135  154  ‐19  48  61  ‐13  33  31  30  1  ‐7 

I alt i  perioden  287  474  ‐187  2.308  1.516  1.323  193  683  848  ‐165  289  345  ‐56  ‐28  211  154  57  ‐158 


Faaborg

Afvigelser fra gennemsnittet

Faaborg Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Faaborg Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

150

for flytninger

100

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

50 0 ‐50 Tilflyttet

‐100

Fraflyttet

‐150

Netto

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐200

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

95%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 7.079  55  112  ‐57  552  293  253  40  164  201  ‐37  94  105  ‐11  ‐8  39  44  ‐5  ‐70 

2005 7.080  41  116  ‐75  515  343  235  108  195  232  ‐37  89  91  ‐2  69  37  30  7  1 

2006 7.148  47  85  ‐38  544  339  274  65  157  174  ‐17  130  111  19  67  57  18  39  68 

2007 7.111  61  100  ‐39  376  279  226  53  162  209  ‐47  88  84  4  10  29  37  ‐8  ‐37 

2008 7.099  44  93  ‐49  450  269  249  20  158  194  ‐36  110  97  13  ‐3  48  22  26  ‐26 

I alt i  perioden  248  506  ‐258  2.437  1.523  1.237  286  836  1.010  ‐174  511  488  23  135  210  151  59  ‐64 


Nordborg

Afvigelser fra gennemsnittet

Nordborg Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Nordborg Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

150

for flytninger

100

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

50 0 ‐50 Tilflyttet

‐100

Fraflyttet

‐150

Netto

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐200

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

91%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 7.052  67  68  ‐1  642  320  489  ‐169  114  110  4  104  93  11  ‐154  63  40  23  ‐132 

2005 6.937  64  79  ‐15  691  373  406  ‐33  115  119  ‐4  76  148  ‐72  ‐109  45  35  10  ‐114 

2006 6.891  49  96  ‐47  721  332  369  ‐37  129  162  ‐33  98  85  13  ‐57  103  45  58  ‐46 

2007 6.874  69  85  ‐16  745  426  426  0  96  128  ‐32  98  111  ‐13  ‐45  76  32  44  ‐17 

2008 6.810  41  81  ‐40  593  378  432  ‐54  102  112  ‐10  76  83  ‐7  ‐71  78  30  48  ‐63 

I alt i  perioden  290  409  ‐119  3.392  1.829  2.122  ‐293  556  631  ‐75  452  520  ‐68  ‐436  365  182  183  ‐372 


Bramming

Afvigelser fra gennemsnittet

Bramming Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Bramming Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

150

for flytninger

100

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

50 0 ‐50 Tilflyttet

‐100

Fraflyttet

‐150

Netto

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐200

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

95%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

70%

50%

60%

40%

50% 30%

40% 30%

20%

20%

10%

10%

0%

0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 6.725  77  58  19  576  254  242  12  94  113  ‐19  75  86  ‐11  ‐18  26  13  13  14 

2005 6.778  71  58  13  614  331  237  94  116  106  10  50  111  ‐61  43  21  24  ‐3  53 

2006 6.887  76  62  14  606  370  253  117  86  81  5  44  97  ‐53  69  40  13  27  110 

2007 6.956  79  74  5  537  345  297  48  104  130  ‐26  88  67  21  43  33  12  21  69 

2008 7.040  104  98  6  564  343  265  78  105  113  ‐8  76  90  ‐14  56  40  18  22  84 

I alt i  perioden  407  350  57  2.897  1.643  1.294  349  505  543  ‐38  333  451  ‐118  193  160  80  80  330 


Assens

Afvigelser fra gennemsnittet

Assens Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Assens Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

150

for flytninger

100

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

50 0 ‐50 Tilflyttet

‐100

Fraflyttet

‐150

Netto

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐200

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

94%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 5.944  41  97  ‐56  684  315  183  132  185  204  ‐19  128  87  41  154  18  17  1  99 

2005 5.950  50  108  ‐58  606  282  204  78  210  220  ‐10  68  80  ‐12  56  21  14  7  5 

2006 6.067  39  109  ‐70  671  326  199  127  240  237  3  98  55  43  173  31  17  14  117 

2007 6.060  45  108  ‐63  594  260  224  36  195  214  ‐19  115  99  16  33  33  11  22  ‐8 

2008 6.071  45  83  ‐38  424  285  237  48  189  218  ‐29  87  91  ‐4  15  56  23  33  10 

I alt i  perioden  220  505  ‐285  2.979  1.468  1.047  421  1.019  1.093  ‐74  496  412  84  431  159  82  77  223 

D


Billund

Afvigelser fra gennemsnittet

Billund Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Billund Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

150

for flytninger

100

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

50 0 ‐50 Tilflyttet

‐100

Fraflyttet

‐150

Netto

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐200

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

94%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

70%

50%

60%

40%

50% 30%

40% 30%

20%

20%

10%

10%

0%

0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 6.044  65  37  28  481  73  109  ‐36  160  186  ‐26  123  139  ‐16  ‐78  53  35  18  ‐32 

2005 6.005  73  37  36  488  99  114  ‐15  204  234  ‐30  108  144  ‐36  ‐81  37  33  4  ‐41 

2006 6.029  60  41  19  514  146  88  58  151  224  ‐73  100  120  ‐20  ‐35  59  19  40  24 

2007 6.044  55  49  6  427  104  105  ‐1  190  168  22  107  145  ‐38  ‐17  56  33  23  12 

2008 6.025  66  57  9  423  95  95  0  147  183  ‐36  109  110  ‐1  ‐37  44  34  10  ‐18 

I alt i  perioden  319  221  98  2.333  517  511  6  852  995  ‐143  547  658  ‐111  ‐248  249  154  95  ‐55 


Rødekro

Afvigelser fra gennemsnittet

Rødekro Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Rødekro Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

100

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

for flytninger 50 0 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐50 Tilflyttet Fraflyttet Netto

‐100 ‐150

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

94%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

70%

50%

60%

40%

50% 30%

40% 30%

20%

20%

10%

10%

0%

0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 5.579  51  40  11  282  341  270  71  152  120  32  51  78  ‐27  76  32  16  16  103 

2005 5.660  50  56  ‐6  371  372  291  81  148  140  8  36  57  ‐21  68  36  17  19  81 

2006 5.726  65  51  14  341  295  268  27  145  142  3  67  67  0  30  42  20  22  66 

2007 5.800  69  63  6  310  300  287  13  138  127  11  87  57  30  54  27  13  14  74 

2008 5.836  58  59  ‐1  281  283  230  53  128  119  9  51  93  ‐42  20  48  31  17  36 

I alt i  perioden  293  269  24  1.585  1.591  1.346  245  711  648  63  292  352  ‐60  248  185  97  88  360 


Kerteminde

Afvigelser fra gennemsnittet

Kerteminde Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Kerteminde Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

100

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

for flytninger 50 0 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐50 Tilflyttet Fraflyttet Netto

‐100 ‐150

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

95%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 5.799  49  85  ‐36  353  169  125  44  161  202  ‐41  89  79  10  13  43  36  7  ‐16 

2005 5.794  40  104  ‐64  441  179  161  18  228  183  45  66  84  ‐18  45  34  20  14  ‐5 

2006 5.910  39  81  ‐42  374  166  107  59  269  203  66  52  57  ‐5  120  52  14  38  116 

2007 5.955  38  75  ‐37  372  172  146  26  251  188  63  54  60  ‐6  83  37  38  ‐1  45 

2008 5.913  39  100  ‐61  353  164  120  44  183  210  ‐27  46  65  ‐19  ‐2  60  34  26  ‐37 

I alt i  perioden  205  445  ‐240  1.893  850  659  191  1.092  986  106  307  345  ‐38  259  226  142  84  103 


Munkebo

Afvigelser fra gennemsnittet

Munkebo Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Munkebo Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

80

for flytninger

60

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

40 20 0 ‐20 Tilflyttet Fraflyttet Netto

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐40 ‐60 ‐80 ‐100

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

94%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


DB Befolkning  Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 5.330  40  39  1  336  76  77  ‐1  257  270  ‐13  84  33  51  37  17  23  ‐6  32 

2005 5.415  61  51  10  299  104  99  5  292  264  28  67  58  9  42  48  13  35  87 

2006 5.505  52  63  ‐11  407  66  67  ‐1  342  248  94  69  49  20  113  79  87  ‐8  94 

2007 5.459  49  56  ‐7  322  98  128  ‐30  255  266  ‐11  57  58  ‐1  ‐42  38  29  9  ‐40 

2008 5.463  55  62  ‐7  249  86  86  0  204  209  ‐5  55  47  8  3  28  14  14  10 

I alt i  perioden  257  271  ‐14  1.613  430  457  ‐27  1.350  1.257  93  332  245  87  153  210  166  44  183 


Ringe

Afvigelser fra gennemsnittet

Ringe Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Ringe Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

150

for flytninger

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

100 50 0

Tilflyttet Fraflyttet Netto

‐50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐100 ‐150

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

96%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 4.993  58  75  ‐17  359  275  124  151  141  202  ‐61  53  69  ‐16  74  28  15  13  70 

2005 5.105  50  52  ‐2  332  281  162  119  178  183  ‐5  44  56  ‐12  102  23  11  12  112 

2006 5.219  51  77  ‐26  356  281  170  111  180  158  22  48  30  18  151  12  22  ‐10  115 

2007 5.302  40  59  ‐19  269  260  191  69  184  144  40  48  67  ‐19  90  16  4  12  83 

2008 5.409  50  69  ‐19  259  287  203  84  208  177  31  52  53  ‐1  114  28  10  18  113 

I alt i  perioden  249  332  ‐83  1.575  1.384  850  534  891  864  27  245  275  ‐30  531  107  62  45  493 


Rudkøbing

Afvigelser fra gennemsnittet

Rudkøbing Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Rudkøbing Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

80

for flytninger

60

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

40 20 0 ‐20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐40 Tilflyttet Fraflyttet

‐60 ‐80 ‐100

Netto

‐120

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

95%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 4.201  34  85  ‐51  457  201  126  75  127  167  ‐40  76  62  14  49  25  19  6  4 

2005 4.156  22  74  ‐52  346  163  121  42  130  163  ‐33  67  79  ‐12  ‐3  17  8  9  ‐46 

2006 4.154  23  83  ‐60  402  218  107  111  93  166  ‐73  68  56  12  50  17  8  9  ‐1 

2007 4.122  27  85  ‐58  313  227  166  61  119  166  ‐47  72  66  6  20  21  15  6  ‐32 

2008 4.120  29  74  ‐45  359  214  154  60  115  148  ‐33  63  58  5  32  24  14  10  ‐3 

I alt i  perioden  135  401  ‐266  1.877  1.023  674  349  584  810  ‐226  346  321  25  148  104  64  40  ‐78 


Bogense

Afvigelser fra gennemsnittet

Bogense Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Bogense Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

60

for flytninger

40

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

20 0 ‐20 Tilflyttet

‐40

Fraflyttet

‐60

Netto

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐80

Husstandstype

Herkomst

20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

30%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

40%

96%

50%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 3.446  22  84  ‐62  264  185  105  80  114  151  ‐37  41  31  10  53  26  4  22  13 

2005 3.462  31  79  ‐48  277  200  142  58  114  107  7  46  57  ‐11  54  11  1  10  16 

2006 3.542  21  67  ‐46  306  198  133  65  161  105  56  41  39  2  123  16  13  3  80 

2007 3.602  26  58  ‐32  249  218  114  104  133  172  ‐39  44  29  15  80  17  6  11  59 

2008 3.597  31  75  ‐44  294  177  114  63  101  132  ‐31  38  47  ‐9  23  36  20  16  ‐5 

I alt i  perioden  131  363  ‐232  1.390  978  608  370  623  667  ‐44  210  203  7  333  106  44  62  163 


Marstal

Afvigelser fra gennemsnittet

Marstal Gennemsnit for 29 byer Flytninger

Beskæftigelse

Uddannelse

Husstandsindkomst

Personlig indkomst

Boliger

Husstande

Herkomst

Marstal Gennemsnit for 29 byer Region Syddanmark Danmark

Befolkningsudvikling 110

Aldersfordeling

Befolkningsvækst

Region Syddanmark

Aldersfordeling 25% 20%

105 15% 10%

100

5% 95

0% 2005

2006

Aldersprofil

150

2007

2008

2009

0‐14

15‐24

25‐39

40‐54

55‐69

70+

for flytninger 100 50 0 0

Tilflyttet Fraflyttet Netto

10

20

30

40

50

60

70

80

90

‐50 ‐100

Husstandstype

Herkomst

30% 20% 10% 0% Enlig uden børn

Enlig med børn

Par uden børn

Par med børn

Andre

Boligtype

93%

40%

92%

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

50%

96%

60%

Dansk oprindelse

Vestlige indvandrere

Ikke‐vestlige indvandrere

Efterkommere

Boligstørrelse

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0% 0% Parcelhuse

Rækkehuse

Etageboliger

Mindre end 60  kvm

Andet

Branchefordeling

60‐100 kvm

100‐150 kvm

Uddannelsesniveau

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Lang Lan videregående videregå

Bachelor Bachelo

Mellemlang Mellem videregående videregå

Kort Kor videregående videregå

Erhvervsfaglig Erhvervs

Gymnasial Gymnas

Grunds Grundskole inkl. uoplyst inkl. uop

Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Eh i Offentlig administration, undervisning Kultur, fritid og anden service

Mere end 200  kvm

Personlig indkomst

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed B Bygge og anlæg l Handel og transport mv.

150‐200 kvm

50.000 0


Befolkning Nyfødt  Død  Fødselsoverskud  Interne flytninger i byen  Tilflyttet fra resten af kommunen  Fraflyttet til resten af kommunen  Nettotilflytning fra resten af kommunen  Tilflyttet fra resten af regionen  Fraflyttet til resten af regionen  Nettotilflytning fra resten af regionen  Tilflyttet fra resten af Danmark  Fraflyttet til resten af Danmark  Nettotilflytning fra resten af Danmark  Nettotilflytning i alt  Indvandret  Udvandret  Nettoindvandring  Befolkningsudvikling 

2004 2.271  17  39  ‐22  179  69  50  19  80  106  ‐26  73  60  13  6  14  14  0  ‐16 

2005 2.253  9  43  ‐34  219  70  54  16  69  96  ‐27  73  58  15  4  24  11  13  ‐17 

2006 2.249  16  48  ‐32  161  42  43  ‐1  82  98  ‐16  81  61  20  3  29  5  24  ‐5 

2007 2.241  9  63  ‐54  180  90  67  23  63  91  ‐28  102  62  40  35  27  19  8  ‐11 

2008 2.166  6  52  ‐46  161  53  75  ‐22  55  94  ‐39  85  62  23  ‐38  25  16  9  ‐75 

I alt i  perioden  57  245  ‐188  900  324  289  35  349  485  ‐136  414  303  111  10  119  65  54  ‐124 


Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle regionsyddanmark.dk

Byanalyse 7. Demografi  

Byanalyse 7. Demografi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you