Page 1

Vi hæver pokalen... Kvinderne nød champagnen med en oprykning til 1. division, U13 vandt DBU -pokalen, gutterne på billedet tog en City Cup-pokal og ved ærtegildet drenge” så sandelig

hævede ”de gamle også pokalen...


Forårssæsonen er slut Sommeren er over os, er kommet for at blive og skabe varme i Danmark og dermed i Freja. Det er dejligt. Når solen skinner bliver vi alle i bedre humør, og vi bliver glade. Vi har fortsat også meget at glæde os over i Freja. Efter et vel overstået jubilæumsår blev det igen et såkaldt almindeligt år, hvor det stort set kun er det sportslige, vi skal koncentrere os om. Sæson nr. 101 er for længe siden skudt i gang ved de velbesøgte standerhejsninger. En sæson vi stiller store forhåbninger og forventninger til på mange områder. På den sportslige front er det dejligt at konstatere, at damernes 1. hold igen er at finde i 1. division. Igennem hele sæsonen har holdet været placeret i toppen af Danmarksserien, og allerede flere kampe inden sæsonafslutningen kunne champagnepropperne springe og oprykningen fejres. Glædeligt var det også at 2. holdet lå placeret til oprykning til Jyllandsserien, men pga. at omlægninger af Kvindeturneringen skal holdet forsat spille i Serie 1, indtil den nye struktur er fastlagt. Der bliver vinket farvel til Jyllands- og Danmarksserien, som i stedet bliver erstattet af en ny række ”Kvindeserie Vest”. Et stort tillykke til damerne og alle omkring holdene! På herresiden vidste vi, at der skulle arbejdes hårdt for at overleve i Danmarksserien, og foråret har derfor også båret præg af mange tætte kampe, hvor vi desværre ofte har måttet forlade banen uden point, fordi vi lige manglede det sidste. En ikke ukendt situation, når man er bundhold. I de sidste kampe, er der blevet kæmpet, vist flot fodbold og det har været en fornøjelse, at se den gejst, som blev udvist. Desværre var det ikke tilstrækkeligt og vi må ned at vende i Jyllandsserien. Det er brandærgerligt og ufortjent, for holdet har helt klart potentiale til Danmarksserien, og jeg er sikker på, at det bliver et walk over og vi forhåbentlig er tilbage i Danmarksserien igen i 2014. Det satser vi på. For øvrige herreseniorhold så det på et tidspunkt ud til, at det blev til Produktion: Tegnerne ApS Tryk: ChronoGrafisk Oplag: 1.000 stk. 2 gange årligt Frejaneren er også tilgængelig som PDF-fil på www.aalborgfreja.dk

2

oprykninger for alle hold fra serie 1 til serie 6, men det glippede i de sidste kampe. Alligevel viser resultaterne, at vi har en fantastisk god bredde, men vi mangler lige cremen, så vi kan få et stærkere 1. hold. I vores ungdomsafdeling syder og bobler det som sædvanlig med et højt aktivitetsniveau. Vores mange ledere og trænere gør virkelig deres arbejde godt for at skabe gode sociale relationer og gode fodboldspillere. Resultatmæssigt kunne det dog have været bedre. Vores jubilæums City Cup nr. 10 er vel overstået. På grund af den nyanlagte kunstgræsbane var det nødvendigt at flytte teltet ud på bane 2-3, hvilket betød en nytænkning med at få boderne placeret bedst muligt set i forhold til levering af varer fra vore leverandører. Men vi bliver nok nødt til at finde en anden placering til næste år, da det viste sig, at boderne ikke var synlige nok, og det gav sig udslag i et mindre salg. I forbindelse med den nye placering af teltet mv. har det også været nødvendigt at få nedlagt el og vand til teltet og boderne fra vores klubhus, hvilket var en bekostelig affære. Men udgifterne blev minimeret betydeligt, fordi Jesper Henriksen og Børge Hasselgren udførte el og vvs arbejdet uden beregning. En stor tak til de 2 for denne flotte indsats. Der er sket meget siden den spæde start med City Cup, hvor vi skulle føle os frem, da alt var nyt - mod nu, hvor det kører på rygraden. Jeg husker også den logistik, som skulle gå op i en højere enhed, da vi byggede klubhus. Det er også fantastisk, at vi har haft en intakt lederstab og mange frivillige, som har været med alle årene. Derfor skal der lyde en stor tak og en dyb taknemmelighed for det store stykke arbejde, som disse personer har udført. Men der skal også fornyelse til, for at maskinen kan køre videre. I år havde Michael Laulund og Rikke Ørsted debut som turneringsleder og infochef og det kørte som smurt i olie.

Af formand Tom Nielsen Stævnet var vel nok den mest rolige, vi har afviklet, og blev på vanlig vis løftet op på et højt kvalitetsniveau og alt blev klaret med bravur. Der var overalt glade mennesker, og altid blev man mødt med et smil. Fra deltagerne var der kun rosende ord for turneringen. Det var dejligt. Jeg vil slutte af med at ønske alle Freja medlemmer, trænere, ledere og forældre en fantastisk sommer, og håber at I alle er klar efter ferien til at hæve Freja endnu højere, som verdens bedste fodboldklub. Tom Nielsen Formand


Gi’ en hånd, og ikke hele armen.... Afgrænsede opgaver, som kun gi’r Freja positive tal på bundlinien?

Sponsor udvalget søger 2-3 friske folk Sponsorudvalget er ved at reorganisere arbejdsopgaverne i nogle mindre, afgrænsede og overkommelige opgaver, så det bliver muligt for flere at byde ind, hvis de har lyst og tid til at afsætte nogle timer som frivillig leder i SponsorUdvalget. Vi er pt. 4 medlemmer i Sponsorudvalget og vil gerne supplere med en 23 personer, som enten har salgserfaring eller flair for administrative opgaver. Som sælger i SponsorUdvalget er det en fordel, hvis du har et godt netværk. Du får ansvaret for en sponsorportefølje på 10-15 sponsorer. Sponsorarbejdet foregår i perioden medio oktober til 1. februar, og din arbejdsopgave er fuldført, når du afleverer en underskrevet kontrakt. Som administrativ tovholder starter dit arbejde med en underskrevet kontrakt, og du får ansvaret for at levere nogle specifikke sponsorydelser til alle sponsorer. Det kan fx være ansvaret for en af disse opgaver: • Annoncer i kampprogram og klubbladet Frejaneren • Tipsdysten i Midt/Vest avisen • Profilering af sponsorer på hjemmesiden • Generel sponsorpleje • Fakturering af og opfølgning på sponsorindbetalinger • Opdatering af vores sponsorkartotek Hvis du er interesseret så kontakt Sponsorudvalget, og vær med fra starten når vi starter på sponsorsæson 2014 medio september. Jens Kærvad

3


ØKO-FORSAMLING 21. marts 2013 16 fremmødte til denne generalforsamling. 1.

Valg af dirigent: Jan Daucke. Gennemgang af dagsorden.

2.

Indkomne forslag: Ingen.

3.

Regnskab for ”Aalborg Frejas Træner- og lederfond” gennemgået ved Jan Daucke. Der er ingen bemærkninger fra revisor til dette regnskab. Nr. 16 donation uddelt i 2012 til Lars Gaub.

4.

Regnskab for ”Aalborg Frejas Ungdomsrejsefond” gennemgået ved Jan Daucke. Der er ca. +29.014 til udlodning til rejser i ungdomsafdelingen i 2013.

5.

Regnskab for ”Cafeteriet” gennemgået ved Ole Madsen Regnskab blev fremlagt, med et dækningsbidrag på 18%.

6.

Regnskab for ”Fonden” gennemgået ved Jan Daucke

7.

Regnskab for ”Aalborg Freja” gennemgået ved Ole Madsen

8.

Budget for ”Aalborg Freja” Ved Ole Madsen. Budgettet for 2013 blev godkendt.

9.

Eventuelt Regnskab for ”Vennerne” gennemgået ved Jan Daucke. Regnskab for ”Banen ved Annebergvej, Aalborg Freja” gennemgået ved Jan Daucke. Vi ønsker os en hjertestarter (der er søgt Trygfonden). Vi ønsker os 4 nye omklædningsrum.

Nu også i Thailand:

Når du er tørstig for alvor:

Hip Hop...Freja op! Ding Dang - ned med....

Vi sluttede af med et kæmpe Freja HURRA.

www.vokslev.dk )n)UHMDPHGOHPVUDEDWKHQYLVWLOGHQQHDQQRQFH

Aalborg City Cup sponsorer:

LOGODESIGN +++ WEB-DESIGN

EMBALLAGE-DESIGN TRYKSAGS- OG ANNONCEPRODUKTION ILLUSTRATIONER AF ALLE SLAGS

Tegnerne ∙ Hasserisvej 111 ∙ 9000 Aalborg ∙ 98 12 10 12 ∙ mail@tegnerne.dk ∙ www.tegnerne.dk

4


5


Halvårsberetning for herresenior - forår 2013 - af Bjarne Pedersen - formand for herreseniorafdelingen.

Hermed endnu engang en kærkommen lejlighed til at gøre status over de mange begivenheder, der har udspillet sig i herreseniorafdelingen i løbet af forårssæsonen. En halvsæson, der har budt på en del blandede bolcher i form af mange glæder og nogle få skuffelser. En af de ubetinget største glæder har for mig været at se, hvordan den nyanlagte kunststofbane allerede fra den første dag viste sin store berettigelse. Ingen tvivl om, at alle holdene generelt havde stor gavn af at kunne lave spiltræning igennem hele opstarten. En af banens største

Vi har oprettet et fodboldskades-team, der med erfaring fra forebyggelse og skadesbehandling på højeste niveau, er klar til at undersøge og behandle akutte og langvarige skader. Teamet består bl.a. af:

effekter har været, at spillerne i afdelingen stort set har startet vintertræningen umiddelbart efter standerhejsningen. Tidligere har mange hold været nødsaget til at skulle transportere sig ud til AaB´s kunststofbaner på ofte ukristelige tidspunkter eller alternativt for mange, at skulle løbe på de frosthårde landeveje. På den måde er forholdene blevet markant bedre for spillerne, der nu kan møde ind til træning på Frejas anlæg med efterfølgende bad, sauna og socialt samvær. Umiddelbart kan det være svært at vurdere, hvilken effekt banen har haft på det resultatmæssige område. Det viste sig i mange af de første turneringskampe, der blev spillet på banen, at modstanderne ofte var særdeles begejstrede over at komme til at spille under optimale baneforhold. En begejstring der tit kom til udtryk i en fantastisk motivation fra deres side, alt imens vores hold måske havde lullet sig ind i en falsk tryghedsfornemmelse, da vi jo efterhånden var blevet fortrolige med det alternative underlag. Alt i alt er jeg ganske overbevist om, at banen både på kort og lang sigt vil blive et stort aktiv for klubben. Et andet særdeles glædeligt faktum har været at se, hvordan klubbens unge spillere er trådt i karakter i løbet af forårssæsonen. Specielt omkring 2. holdet har mange markeret sig med stabile præstationer på banen og gode manerer udenfor. De har heldigvis fået en god støtte og

Morten Skjoldager Fysioterapeut. Tilknyttet DBUs ulandshold & AaB SAS-Liga

Annemette Bech Idrætsfysioterapeu t i Arkadens Fysioterapi & Sundhedscenter.

Per Gade Fysioterapeut. Tidl. SAS-liga spiller i AaB og AC Horsens

www.arkadensfysioterapi.dk · J.F. Kennedys Plads 1R, 4.sal · 9000 Aalborg Tlf. 99204060 · info@arkadensfysioterapi.dk

6

opbakning fra trænerne omkring holdet. Ligeledes har de ældre og mere rutinerede spillere været gode støtter og rollemodeller for de unge mennesker. Et forhold, der lover godt for fremtiden, da der efterhånden er mange kompetente spillere i ungdomsafdelingen, der står på tærskelen til at skulle indlemmes i seniorafdelingen Strukturen i afdelingen har kontinuerlig været på samme måde siden årtusindskiftet. Spillerne har været inddelt i 3 trupper, som hver især har bestået af 2 hold. En af antagelserne omkring denne måde at organisere trupperne på var, at det kunne bringe 2. holdet tættere på 1. holdet på det spillemæssige niveau. Det er en mission, der i den grad efterhånden er lykkedes, da 2. holdet er avanceret et par rækker i disse forløbne år. Nu er klubben imidlertid kommet til et tidspunkt, hvor denne struktur skal kigges efter i sømmene. Derfor vil vi i afdelingen i løbet af efteråret lave evalueringer omkring den nuværende struktur. Efterfølgende vil vi komme med en indstilling til hovedbestyrelsen om, hvordan vi mener, den fremtidige struktur skal være for at optimere tingene omkring de respektive hold. Denne proces vil komme til at inddrage lederrepræsentanter, ligesom både spiller og – trænerrepræsentanter fra de forskellige trupper vil deltage. Jeg har specielt bemærket i løbet af den netop afsluttede forårssæson, hvordan holdene generelt har ageret overfor den neutrale opmand i forbindelse med afvikling af kampene. Uden at have lavet en stor videnskabelig undersøgelse, som jeg kan basere min antagelse på, har jeg gentagne gange oplevet, at retorikken omkring dommerpræstationerne har været meget negative i forbindelse med tabte kampe. En tendens jeg også har oplevet adskillige gange, når jeg har fulgt holdene i kamp. Således har jeg alt for ofte set og hørt trænere og spillere kommentere dommerkendelser i en helt uhørt grad, hvilket mange gange har ført til både gule og røde kort. Derfor skal vi fremadrettet sætte fokus på dette tema, da jeg klart mener, at vi som fodboldklub skal koncentrere os om vores eget spil og de udfordringer, der ligger heri. Ligeledes vil vi på den måde kunne bidrage til, at kampene kan blive afviklet i en god atmosfære og en positiv ånd.


I den forbindelse vil jeg godt understrege, at passion og indlevelse er vigtige elementer omkring fodboldspillet, hvilket der naturligvis skal være plads til. Det handler blot om at finde en passende balance. De forskellige holds spillemæssige præstationer vil jeg blot kommentere på det overordnede plan, da de respektive trænere i deres indlæg vil komme med mere detaljerede beretninger. Inden dette vil jeg sige tak for et godt og konstruktivt samarbejde til alle de mennesker, jeg har haft relationer til i løbet af sæsonen. Ligeledes vil jeg ønske alle i klubben en god og sandsynligvis tiltrængt sommerferie. A – truppen Som nyoprykkede til Danmarksserien var vi bevidste om, at klubbens flagskib ville komme på mange vanskelige opgaver i løbet af sæsonen. Et faktum som kun var blevet bekræftet i løbet af efterårssæsonen, som kun havde kastet 10 point af sig og afledt heraf en bundplacering. En resultatmæssig godkendt forårssæson resulterede i 19 point, hvilket skulle vise sig ikke at være nok til overlevelse i rækken. Derfor må holdet se sig degraderet til Jyllandsserien efter sommerferien. I denne række vil holdets sportslige mål i første omgang være at opnå en placering blandt de 4 bedste hold i kredsen. Det vil i så fald betyde at holdet skal spille om oprykning til Danmarksserien i den efterfølgende forårssæson. Set over hele sæsonen har holdet manglet en spillemæssig og resultatmæssig stabilitet, selvom holdet i langt de fleste kampe har været på et niveau som matchede modstandernes. Et af de kommende delmål er, at holdet får etableret denne stabilitet i løbet af efterårssæsonen, og at spillerne dermed hurtigt kommer op på hestene igen. Efter at 2. holdet i serie 1 havde lavet en fremragende præstation i efterårets debutsæson i rækken, var jeg særdeles spændt på at se, om de gode takter kunne bibeholdes og måske endda udbygges. En blød start på sæsonen betød, at holdet i den første halvdel af turneringen var placeret

lige under rækkens førende hold. I den sidste halvdel formåede holdet imidlertid at lave mange stabile præstationer, hvilket resulterede i en absolut topplacering. Inden sidste spillerunde lå det klart, at holdet med en sejr i den sidste kamp ville vinde rækken. Det ville imidlertid ikke være ensbetydende med oprykning til Jyllandsserien, da vores 1. hold allerede var rykket ned. Regelsættet foreskriver nemlig, at en klub ikke må være repræsenteret i Jyllandsserien med mere end ét hold. Den sidste kamp på hjemmebane mod Birkelse I. F. blev et sandt festfyrværkeri med høj intensitet, dramatik og mange mål. Således endte kampen 3 – 3, og med det uafgjorte resultat rykkede Birkelse op, samtidig med at vi opnåede en flot og godkendt 2. plads. Spændende bliver det at følge om holdet kan bevare det høje niveau og ligeledes videreudvikle mange af de unge spillere, der efterhånden har fået et solidt fodfæste på holdet. B – truppen Klubbens 3. hold skulle ligeledes forsøge at leve op til en ganske forrygende efterårssæson. Holdet fik en ganske glimrende start med mange gode resultater og en placering i toppen af kredsen til følge. Holdet fik dog en spille– og resultatmæssig nedsmeltning mod slutningen af sæsonen, hvilket resulterede i en placering i den nederste halvdel. En af holdets primære opgaver har været at udvikle unge spillere, og i den forbindelse levere spillere længere op i systemet. Dette faktum har givetvis haft en effekt omkring kontinuiteten på holdet. En del af de oprindelige spillere på holdet er blevet forfremmet til at optræde i A – truppen, og det indikerer jo at denne opgave er lykkedes. Det har tidligere vist sig, at denne opgave godt kan gå hånd i hånd med at levere gode præstationer og resultater, hvilket jeg håber, vil ske i den kommende halvsæson. En af de største udfordringer på 4. holdet har været at skabe en kerne af spillere omkring holdet. I en del sæsoner har særdeles mange spillere

været tilknyttet holdet uden rigtig at få et tilhørsforhold. Før sæsonstarten var det særdeles vigtigt for de 3 trænere at få lavet en stamme på holdet og med det som fundament, at få sat det sociale element på dagsordenen. Mange af spillerne har udtrykt stor glæde ved at være en del af holdet, så på den måde er missionen lykkedes. Holdet har tilmed været med til at præge rækken, og det har været en fornøjelse at følge. Holdet sluttede på en 4. plads i den tætte række kun tre point fra en oprykningsplads. Alt i alt en positiv udvikling omkring holdet, som givetvis kan udbygges i efterårssæsonen. C – truppen Serie 5 holdet skulle i denne halvsæson forsøge at leve op til de gode placeringer, som holdet efterhånden har for vane at præstere. Holdet har bestået af en fasttømret kerne af spillere, og derfor har det ikke været nødvendigt at lave de store udskiftninger fra kamp til kamp. Holdet levede i store træk op til tidligere tiders bedrifter, og opnåede en ganske flot placering som nummer 2 i rækken. Serie 6 holdet leverede en ganske opløftende halvsæson med stor stabilitet i præstationerne. Holdet havde fra første kamp momentum og var efterfølgende med til at sætte et tydeligt aftryk på rækken. En placering som nummer 2 i rækken, med samme pointantal som nummer 1, er med til at underbygge dette synspunkt. Dette til trods for at holdet som tidligere sæsoner har benyttet rigtig mange forskellige spillere. Fælles for holdene i denne trup har været, at det sociale element har været prioriteret særdeles højt. Dejligt at kunne konstatere at holdene har formået at forene denne tilgang med en stor seriøsitet, engagement og gode resultater. Noget som er af stor værdi for klubben, og som forhåbentlig vil fortsætte i fremtiden.

Set og oplevet af Bjarne Pedersen – formand for herreseniorafdelingen.

)n)UHMDPHGOHPVUDEDWKHQYLVWLOGHQQHDQQRQFH

7


Danmarksserien herrer Bageste række fra venstre: Tommy Pedersen - Åsmund Råbøl - Thomas Sørensen - Anders Verwohlt - Thomas Justesen - Thomas Poulsen - Chris Jensen - Mikkel Rømer - Kjeld Mølgaard. Forreste række fra venstre: Pia Broe Mølgaard - Niklas Mortensen - Thomas Vestergaard - Nikolaj Toft - Mikkel Møller - Kaspar Rynkeby - Martin Søndergaard - Rasmus Povlsen - Søren Nielsen

Vi startede op med at være ubehjælpeligt bagefter i Danmarksserien, hvor vi kun havde fået 10 points i efteråret. Vi havde haft det svært, da jeg mente at holdet ikke var helt i træning, og vi manglede lidt spillere på forskellige pladser. Da vi så startede op i januar var vi fra starten rigtig mange til træning, både nye og gamle spillere og havde den første 1 ½ måned meget hård træning. Jeg tror efter dette, at alle spillere var blevet godt trætte af ”17 sekunders løb”! I opstarten spillede vi otte træningskampe, hvor det gik rigtig godt. 6 sejre, 1 uafgjort og et nederlag.

Derefter var der turneringsstart, og der så det ud til at alle spillere var kommet i rigtig god træning. Efter de første 6 kampe, fik vi nogenlunde lukket hullet og var tæt på nedrykningsstregen. Vi fik spillet nogle virkelig superkampe. Nogle af dem jeg vil tænke tilbage på er bl.a. hvor vi vandt 4-2 i Viby, 2-0 over Lyseng og den sidste kamp vi spillede på Djursland, hvor vi fik 2-2 og Djursland rykkede op i 2. Division. Men vi lå hele tiden i baghjulet på dem ved nedrykningsstregen, men for mig at se, var den altafgørende kamp, den mod Holstebro, hvor vi tabte 2-1 i overtid på en dommerfejl. Ellers vil jeg rose spillerne for et

utrolig godt halvår, hvor vi fik 19 points. Der er nogle spillere, der har fået et meget bedre niveau. Og det bliver virkelig dette vi skal tage med i Jyllandsserien! Samt at holde fast i træningsdiciplinen, og møde op til hver træning. Og gør vi det, skal vi nå top 4, som er målsætningen for det næste halve år. Til slut vil jeg gerne sige tak min assistenttræner Kjeld Mølgaard og mine to holdledere, Pia og Sus. Plus naturligvis Thomas, som hjælper med at træne A-truppen. Til sidst en meget stor tak til alle de frivillige i Aalborg Freja. Med venlig hilsen Tommy Pedersen

Glarmesterfirmaet

BHS Glas

Ny Kastetvej 21 9000 Aalborg Telefon

98 11 46 00 8


Serie 1 herrer Bagerst fra venstre: Træner Thomes "Türker" Jensen, Jeppe Fredborg, Lasse #Daucke, Magnus Ødemark, Dennis Eklund, Sebastian "Sebmaster" Bang, Jesper "Øko" Børsen og assisstent Allan Beer Gregersen. Forrest fra venstre: Daniel "V4" Hürdum, Henrik Beer, Theis Larsen, Niklas Mortensen, Michel "Diego" Lassen, Christian "P" Pedersen, Daniel Sortkjær og Søren Juul.

Normalt er den lange opstart i vintermånederne ikke noget hverken spillere eller trænere synes alt for meget om, men i år var tingene anderledes, idet der stod en ny kunststofbane klar til brug fra starten af januar. Netop den nye kunststofbane er endnu et af de tiltag i Freja, der er med til at gøre forholdene lige en tand bedre hos os, end hos de andre hold i Aalborg og omegn. Opstarten gik rigtigt godt for serie 1, vi var mange til træning, og der var kamp om pladserne på holdet. Konkurrencen om pladserne og den flittige træningsindsats gjorde, at vi stort set ikke tabte i vores træningskampe. Grundet træningskampene havde vi store forventninger, da turneringen endelig gik i gang. Vi skulle møde Aalborg KFUM på hjemmebane, og kampen skulle spilles på kunststofbanen, der var dog lige et men, idet der var dommerstrejke i DK, så kampen blev spillet uden linjedommere, hvilket i øvrigt fungerede ganske udmærket. Vi kom aldrig ud af starthullerne, faktisk så det ud til, at det var første gang vi havde spillet på en kunststofbane, kampen endte 1-5, og kunne have endt med dobbelte. Derfor var der lidt krise på holdet, idet vi ikke var vant til at tabe, og i næste kamp stod oprykningsfavoritterne fra Hirtshals klar. Heldigvis viste vi mere mandsmod i denne kamp, og gutterne fik det ene point, og holdet var på tavlen. Herefter gik det fremad med en del sejre, og da vi var kommet halvvejs i turneringen, kiggede vi mere mod

toppen end mod bunden. Den sidste halvdel af kampene bød på nogle helt fantastiske sejre, som jeg er sikker på, at drengene vil huske i et par sæsoner endnu. Først får holdet revanche mod Aalborg KFUM, og vinder 1-4 med 10 mand på banen det meste af kampen. Dernæst den svære udebanekamp i Hirtshals, som ville afgøre om det var dem eller os der skulle true Birkelse i toppen af rækken. Vi var presset i 1. halvleg og kommer bagud 2-0, Hirtshals var spilstyrende, og vi havde svært ved at dæmme op for deres offensive spillere, vi kom på 1-2, men Hirtshals svarede hurtigt igen til 3-1. Da der manglede 13 minutter ændrede kampen karakter - vi scorede til 2-3 og lidt senere til 3-3, og i 2 minutters overtid scorede vi til 3-4, en fantastisk sejr som drengene med god grund kan være stolte af. Alt i alt spillede vi en fantastisk anden halvdel af turneringen som gjorde, at vi stod i en form for finale i den sidste kamp mod Birkelse på hjemmebane. Birkelse skulle have 1 point for at sikre sig oprykningen, og vi skulle have 3 point for at nappe 1. pladsen. Desværre kunne vi ikke rykke op, idet Danmarksserieholdet allerede var rykket ned i Jyllandsserien. Kulissen i Frejaparken var en finale værdig, ca. 300 var mødt frem, med størstedelen fra Birkelse, men de fik alle en rigtig god oplevelse, idet kampen endte 3-3, og dermed kunne Birkelse fortjent rykke op i Jyllandsserien.

af serie 1, hvor vi virkeligt fik set, at de unge spillere i Freja såsom Lasse Daucke, Christian Pedersen, Mads Hedelund, Magnus Ødemark, Daniel Hürdum, Sebastian Bang, Søren Juul og Frederik Holt er vokset enormt i deres spil og modenhed. Dette har gjort, at holdet i perioder har spillet en fantastisk gang fodbold med mange pasninger og stor løbevillighed. Freja skal ikke være bange for, om der også i fremtiden er spillere til at løfte Frejas 1. hold.... - de er klar! Tak til Allan Gregersen for den store hjælp omkring serie 1 holdet - fantastisk at følge det enorme engagement du lægger i dit arbejde, det har været en fornøjelse. Tak til trænerteamet Tommy og Keld, og en stor tak skal der også lyde til Arne Frandsen som gør et helt fantastisk stykke arbejde for A-truppen i Freja. Alle i Freja ønskes en rigtig god sommerferie. Med venlig hilsen Thomas Jensen

Alt i alt en særdeles godkendt sæson

9


Serie 3 herrer Bageste række fra venstre: Træner Michael Laulund, Magnus Bøye, Magnus Henriksen, Kristoffer Brix, Troels Nielsen, Matthias Scherer, Jesper Hansen og Casper Hallager. Forreste række fra venstre: Anders Winther, Matthias Nielsen, Jarivan Ahmad, Martin Rusborg, Simon Larsen, Peter Hartelius og Mads Mikkelsen

Forår serie 3 herrer Hvis man ser tilbage på forårssæsonen for klubbens 3. hold (Serie 3) fik vi ikke indfriet vores målsætning (top 3) som vi spillere og trænere havde håbet på. Så vi sluttede på en 6.plads • Kampe 14 - 18 point • Vundet 5 - uafgjorte 3 - tabt 6 • Målscore 41-35 Jeg synes at spillerne har vænnet sig endnu mere til konceptet via træningen og kampene, så jeg er tilfreds med, at det har flyttet spillerne endnu mere spillemæssigt samt taktisk, siden efteråret 2012. Med det vil jeg slutte og sige tak til

alle spillere og trænere i A-B-C trupperne. Michael Laulund træner Serie 3

Forår serie 4 herrer Frejas 4. hold startede i serie 4, fordi 5.-holdet i efterårssæsonen havde været så venlige at rykke op fra serie 5. For at konsolidere holdet i serie 4 havde Freja rekrutteret 2 nye trænere samt en holdleder. Som noget nyt havde man i forbindelse med den nye trænerkonstellation valgt at dele Btruppen op i B1 og B2, således man træner hver for sig, hvor man tidligere har trænet sammen.

Træningssæsonen blev skudt lovende i gang med et stort fremmøde til træning samtidig med at vi i træningskampene slog flere af de hold, vi skulle op imod i turneringen. Vi var derfor fortrøstningsfulde frem mod turneringsstarten, men det skulle vise sig, at vi fik en brat opvågen. Der var således udsalg i Færges gavebod, og den første kamp blev tabt 4-0 til Gug. I den efterfølgende kamp var vi foran langt inde i overtiden mod ØB, men endte desværre med at tabe på to sene dødboldsmål uddelt af en vis hr. gavebod. Herefter vandt vi en række kampe og

Serie 4 herrer Bagest fra venstre: Kristoffer Staun (Træner), Mark S. Petersen, Morten Spanner, Michael Fjorback, Juss Tanvel, Tobias Findinge, Mikkel Færgemand (holdleder). Forrest fra venstre: Jonas Fjord, Jan Lund, Mads Mikkelsen, Casper Juel, Niklas Bramsen, Mads Deleuran, Rasmus Scherer. Mangler på billedet: Thomas Thomsen (Træner), Hans Thomsen, Morten Bergstrøm, Anders Teglgaard, Martin Karlsen, Casper Kiel, Christian Diserud

10


Serie 5 herrer Bagest fra venstre: Peter Grillo, Morten Bergstrøm, Daniel Steffensen, Magnus Hillgaard, Per Bech, Brian Andersen, Sigmund Torgard, Jonas Fjord, Mikkel Lundtoft. Forrest fra venstre: Morten Amdi, Martin Kjærgaard, Martin Sørensen, Theis Scherwin, Martin Ditman, Thomas Kaasing

begyndte at blande os i toppen af tabellen, og det hele skulle kulminere en fredag juniaften mod FC Ljiljan før vores afslutningsfest, hvor vi med en sejr kunne være meget tæt på oprykning med en runde tilbage. Desværre tabte vi 3-2, men det ødelagde ikke stemningen til en fantastisk afslutningsfest, hvor den gule førertrøje skiftede ejermand adskillige gange. Staun, Thomsen og Færge

Forår serie 5-6 herrer Som to uskrevne trænerblade gik vi ind til sæsonen med den målsætning, at vi ville beholde den trupsammensætning, som James har været med til at bygge op i c-truppen igennem de sidste mange sæsoner. Det har været et par store sko at udfylde, eftersom James har været en stærk personlighed i Freja, samt en

god kammerat. Det primære fokus lå i at fastholde det gode sammenhold, og at der skulle være plads til alle. Vi har derfor også fra sæsonens start valgt at træne hele C-truppen samlet for netop at nå dette mål. Den sportslige målsætning var fra start af, at både Serie 5 og Serie 6 skulle være med i kampen om oprykning. Begge hold lå godt til gennem hele sæsonen, men manglede den sidste skarphed, da turneringerne skulle afgøres. Vi har i mange kampe spillet rigtig god og flot fodbold, men må indse, at vi har manglet den sidste skarphed og det sidste held foran kassen. Som spillende trænere har vi også haft brug for at hele truppen har været med til at løfte ansvaret både til kamp og til træning. Vi havde før sæsonen vore betænke-

ligheder ved at skulle være spillende trænere, men hjælpen fra hele truppen har været fantastisk. Opbakningen mellem Serie 5 og Serie 6 har også været rigtig god, da mange er mødt op til kampene for at støtte deres kammerater. Samtidig har der også været god kommunikation mellem C-truppen og Btruppen. Vi har støttet hinanden gennem hele sæsonen, og har rykket spillere op og ned, når der har været brug for dette. Vi ser frem til en god efterårssæson, hvor målene er at både Serie 5 og Serie 6igen skal være med i oprykningskampen, og helst som 1'ere. Vi ser begge frem til at nyde et godt efterår iblandt gode mennesker i en klub, som vi begge er rigtige glade for at være i. Amdi & Mikkel Bagest fra venstre: Christian Jensen, Jonas Vagtholm, Jan Fisker, Per Bech, Andreas Betzer, Theis Scherwin, Thomas Rasmussen. Foran fra venstre: Rasmus Bjørn, Kasper Walsted, Andreas Strandfelt, Kim Johansen, Thomas Bjørn, Sonni Vinther

Serie 6 herrer 11


Det kører for kvindeafdelingen... Tak til alle, for en fantastisk sæson. Hvor vores 1. kvindehold rykkede op i 1. division, 2. kvindehold sluttede på en flot 1. plads, hvor oprykning til jyllandsserien må komme snarest og 3. kvindehold har stabiliseret sig, som et supergodt serie 2 hold, med klar potentiale til oprykning til serie 1.

Farvel til ”Linse”-lusen Lulu

Tillykke til Katrine, Louise, Michelle & Co.

3. holdet v. Christian Haahr Holdet har virkelig stabiliseret sig – der er kommet format over holdet – og det er blevet til en række sejre. Træningsindsatsen har været stabil, og der er blevet trænet teknisk og taktisk fodbold som opspilsøvelser osv. Der er kommet noget vildskab ind på holdet. Holdet har bestået af ”gamle” rutinerede spillere og helt unge, det har været et rigtig godt mix. Christian har virkelig formået at sætte et aftryk på disse piger i løbet af denne halve sæson. Så godt gået af spillerne og ikke mindst Christian. 2. holdet v. Finn Smiler Resultatet taler her med hel tydelighed, hvad holdet har været igen-

Hovedkontor: Lundeborgvej 20, 9220 Aalborg Øst Telefon: 70 235 225 · Fax: 70 235 226 · Email: post@togf.dk · www.togf.dk

12

nem dette forår. Flot, flot 1. plads – med 8 sejre og 2 nederlag, det er simpelthen så flot. Ærgerligt vi ikke kan rykke op efter det fantastiske forår, for det havde I da virkelig fortjent. Finn har formået at få det bedste ud af pigerne, ikke mindst er mandskabsplejen her helt i top. Det har været en kanon træning, som virkelig har båret frugt, hvilket også kan ses på resultatet. 1.holdet v. Lars ”Gut” Jensen Så hedder det 1. division - den oprykning blev der gået målrettet efter. Den kom således også i hus, 3 runder før sidste kamp, efter endnu en sejr over Fortuna Hjørring på 2-1. Så gik gassen af ballonen og 3 nederlag i de sidste kampe, satte et lidt træls punktum på en ellers formidabel


sæson. Alle er godt klar over, at der skal strammes baller, hvis vi skal begå os i 1. division. Så træningsindsatsen skal intensiveres, og der skal stilles krav til spillere, trænere og klubben. Tak til alle trænere, Schou og Maria, for godt samarbejde der er virkelig styr på tingene.

Tak for kage til Rikke Jensen, selvom vi glemte den og først smagte den, da vi var kommet tilbage til Freja på terrassen ☺

Vi kunne stadigvæk godt tænke os, en holdleder til 3. holdet, så går du med en lille holdleder i maven, så sig endelig til. Stor tak til Frode for en flot indsats med vores målkvinder – du er kanon. Håber virkelig at have dig i afdelingen mange år frem. Du formår at få det bedste frem i målkvinderne. Du sparker ikke kun til bolden under træningen, men du sparker virkelig også selvtillid ind i dem. SUPER. Stor tak til Lars ”Speaker” Mørch, du er guld værd, du møder troligt op til hver eneste hjemmekamp, og med stor humor, speaker til 1. holdets kampe. Med dig og hundene på sidelinien, er alt som det skal være. Tusind tak til U13 pigerne for jeres indsats som boldpiger – I er super gode, og altid i fantastisk humør. Selv med meget kort varsel, stiller der 6 piger op. Tusind tak, det betyder så meget for 1. holdet og ikke mindst for modstanderen, at vi har boldpiger på. Fårup Sommerland turen 160 børn og hjælpere drog søndag den 23. juni til Fårup Sommerland i 3 store busser. Vejret viste sig ikke fra den bedste side – men der skal mere til at slå en Frejaner ud. Det er dejligt at se så mange glade FREJA børn indtage Fårup. Vi fulgtes i samlet flok til mødestedet, og vupti, var vi kun voksne tilbage. Mens børnene hyggede sig i forlystelserne, indtog forældre og hjælpere kaffe og rundstykker, mens snakken gik livligt omkring Freja mv. Dejligt at så mange forældre, trænere vil bruge en dag sammen med Freja i Fårup. Det var begrænset hvor meget vi så til børnene hele dagen, men da kl. nærmede sig 17, vendte de tilbage til samlingsstedet, hvor der blev grillet pølser og brød til franske hotdogs. Så snart måltidet var indtaget – kunne man lige nå at prøve den sidste ting, inden turen igen gik tilbage til Freja. Slutteligt havde en lille samlet flok af de voksne dyst i ”harederby”, om retten til at kunne kalde sig ”harederbymester 2013”. Ydmyg som jeg jo er, lod jeg lige de andre mærke, hvordan det var at vinde et løb, hvorefter jeg så vendte frygteligt tilbage, og vandt. Nr. 3 - Anette Jørgensen var vinder af

1 heat, nr. 2 - Lone Broe vinder af 2 løb og 1. pladsen gik til mig (Beth) med 3 suveræne løb, hvor de andre knap nok var kommet ud af starthullerne. Tusind tak for en fantastisk tur til børn, forældre, trænere og diverse hjælpere.

FREJAS CAFETERIA Tusind tak til alle, der har givet en hånd med cafeteriet – det er guld værd. Der mangler stadig hænder, så har du lyst til at tage en enkelt vagt i ny og næ, så kontakt venligst undertegnede. Jo flere vi er, des nemmere er det at besætte vagterne i weekenden, så der altid er åbent. Beth (vinder af Harederby 2013)

2013 RIISS SPR VINSP EV NE RN JER STJE ST

2011 VRANEC

  



  

www. www.vinspecialistenaalborg.dk vinspecialistena alborg.dk

13


Danmarksserien kvinder Bagerst fra venstre: Torill Rotevatn - Tone Mørch - Lise Roland - Anne K. Larsen - Louise Jacobsen - Christina Hansen - Marianne Fristrup Kathrine Bjørn - Katrine Reberholt - Majbritt Solsø - Simone Nygaard - Emma Reberholt - Nadia Pedersen. Forrest fra venstre: Louise Martens - Nadia Nygaard - Charlotte Batsberg - Michelle Thykjær - Jeanette Majgaard - Mette Kristensen Sara Hedelund - Marthe Lie.

Forår 2013 for kvinde 1 Så er forårets sidste kamp spillet og vi nåede målet. HIP HOP - FREJA OP. Vi spiller i efteråret 2013 i 1.Division. Det var forårets målsætning at vende tilbage til 1. Division og med efterårets flotte spil og pointhøst (nummer 1. i rækken) så lå muligheden lige til højrebenet. Muligheden blev endnu større efter at DBU besluttede at ændre 3F rækken (Danmarks bedste kvinderække) til en 8-holdsturnering og dele 1. Division op i to 8-holdsrækker (øst og vest). Ændringen betød, at der var 2 oprykkere fra hver af de 2 DS kredse. Forårets Turneringskampe i DS. 1. kamp ude mod Skovbakken. En meget lige kamp mod et stærkt Skovbakkenhold. Vi fører 1 – 0, men de udligner og kampen slutter 1 – 1.

2. kamp hjemme mod Mejrup. En vigtig kamp i bestræbelserne for at nå målet om oprykning. Mejrup er vores nærmeste rival i kampen om de 2 oprykningspladser og efter vores uafgjorte kamp i Skovbakken er Mejrup kun 5 point efter os. Mejrup spiller det bedste fodbold denne dag, men vi står godt på banen og er skarpe da chancen byder sig. Vi vinder kampen med 1 – 0. 3. kamp ude mod Esbjerg. Vi er et bedre hold end Esbjerg på dagen og vinder kampen sikkert med 3 – 0.

14

4. kamp hjemme mod Esbjerg. Efter sidste uges sikre sejr over Esbjerg på udebane var alle sikre på, at vi igen ville få en sejr og sætte 3 point mere ind på kontoen. Kampen startede fint og vi kom foran 1 – 0. Esbjerg udligner på et meget tyndt dømt straffespark. Vi scorer igen og fører 2 – 1 i pausen. Lidt justeringer og 2. halvleg starter med, at vi scorer til 3 – 1. Herefter overtager Esbjerg kampen, mest fordi vi brænder flere store muligheder for at lukke kampen. Esbjerg reducerer til 3 – 2, og vi er på hælene – vi brænder nogle flere chancer, og så sker det: Esbjerg sparker bolden op i krogen og udligner til 3 – 3. Kampens slutresultat. 5. kamp hjemme mod Fredericia. Vi er igen det bedste hold på banen. Vi fører 1 – 0 i pausen og vinder kampen med 3 – 0. 6. kamp ude mod AaB. Dette er kampen, hvor oprykningen kan komme i hus. Med en sejr er vi i 1. Division. Begge hold starter kampen nervøst, men den første halve time tilhører os. Vi kommer foran 1 – 0. Desværre får vi efter scoringen vores første skade i kampen og må skifte ud. AaB overtager kampen, men vi holder føringen indtil pausen. Efter pausen er det stadig AaB som styrer kampen. Vi får en spiller mere skadet. AaB udligner til 1 – 1. Kampen bølger lidt frem og tilbage stadig med AaB som det bedste hold. En spiller mere må udgå med en skade. AaB scorer til 2 – 1 efter noget klumpspil i vores felt. En Frejaspiller bliver liggende i feltet efter scoringen. Ud til behandling på

sidelinien og ind på banen igen – desværre er hun ikke klar til at fortsætte, og vi må spille de sidste 20 min. med kun 10 spillere. En i undertal og bagud med 2 – 1 fortsætter kampen. AaB bakker en smule, og vi overtager kampen igen. De 10 tilbageværende spillere leverer varen, og vi udligner til 2 – 2, og det bliver kampens resultat. Ingen oprykning denne dag men supergodt kommet tilbage girls trods svære odds.

7. kamp hjemme mod Fortuna Hjørring. Oprykningen er nu i hus og endda uden at spille. AaB har i en midt-uge kamp sat point til mod Fredericia og kan derfor ikke længere nå at overhale os i oprykningskampen. HIP HOP - FREJA OP. I kampen mod Fortuna er vi i første halvleg under pres. Det er et stærkt hold Fortuna er kommet på besøg med. På midtbanen har de gravet Janne Madsen frem. En legende i dansk kvindefodbold. 382 kampe for Fortuna og 61 A-landskampe for Danmark fornægter sig ikke. Fortuna scorer til 1 – 0 lige inden pausefløjtet. 2. halvleg tilhører os. Vi spiller det bedste fodbold hele foråret. Vi udligner til 1 –1 midt i halvlegen og fortsætter presset på Fortunas forsvar. Presset virker, og vi scorer til 2 – 1 og sådan slutter kampen. 8. kamp ude mod Vildbjerg. Det er de 2 nye 1. Divisionshold som tørner sammen denne dag. Vildbjerg er det bedste hold på dagen, og vi er bagud 3 – 1 i pausen. Efter pausen hænger vi stadig noget i bremsen, og


Serie 1 kvinder Bagest fra venstre: Mette Pedersen, Louise Martens, Torill Rotevatn, Malene Kær, Helene Poulsen, Birte Fjordvald, Stine Maach, Milena Walther, Cecilie Høeg, træner Finn Nielsen. Forrest fra venstre: Astrid Munk, Katrine Steiniche, Mathilde Sanden, Britta Amdi, Anita Egholm, Kristine Sørensen, Karina Søgaard. Mangler på billedet: Stinne Anker, Ane Overgaard, Maria Jensen.

vi kommer aldrig rigtig ind i kampen. Begge hold scorer en gang i anden halvleg, og kampen ender med et 4 – 2 nederlag.

9. kamp hjemme mod Skovbakken. Vi hænger stadig i bremsen og når aldrig helt op i gear i denne kamp. Skovbakken spiller bedre end os denne dag og fører fortjent 1 – 0 i pausen. Vi kommer lidt bedre med i anden halvleg - får scoret, og kampen ender 1 – 1. 10. kamp ude mod Mejrup. Sidste turneringskamp i foråret. Mejrup er bedst på dagen. Vi er bagud 2 – 0 i pausen. Efter pausen scorer Mejrup til 3 – 0, og vi vælger at sadle lidt om i vores opstilling. Vi kommer bedre med i kampen og reducerer 2 gange inden kampen fløjtes af med forårets andet nederlag til følge. Pokalkampe i foråret. Vi nåede at spille 2 kampe i årets pokalturnering. Så vi kommer heller ikke i Parken i denne omgang.

1. kamp ude mod Thisted fra Jyllandsserien. Vi er et bedre hold end Thisted i denne kamp. Vi kommer foran i 1. halvleg på et flot frisparksmål. 2. halvleg ligner første - vi scorer 2 gange mere og vinder kampen med 3 – 0. 2. kamp ude mod AaB. En mærkelig kamp hvor ingen af holdene rammer dagen. AaB kommer foran 1 – 0 på noget, som ikke er en chance. Kampen kører videre, og

begge hold sejler. Vi trykker lidt på de sidste 15 minutter, dog uden at det lykkes at få udlignet. Status for foråret 2013. • 10 Turneringskampe • 4 sejre – 4 uafgjorte – 2 nederlag • målscore 20 – 15. • 2 Pokalkampe 1 sejr – 1 nederlag – • målscore 3 – 1. Topscorere: Louise Jacobsen 6 mål. Katrine Reberholt 4 mål. Stemmeslugere: Mette Kristensen 20 stemmer. Nadia Pedersen 19 stemmer. Louise Jacobsen 18 stemmer. TILLYKKE til: • Hele spillertruppen med oprykningen til 1.Division. • Lea Kragelund med den lykkelige omstændighed. • Carina Wested som blev mor til Christoffer. • Mette Høst som blev mor til en søn. • Finn og 2. holdstruppen med Kredsmesterskabet. TAK til: • Beth vores enevældige forkvinde. • Finn og Christian for godt samarbejde igennem hele foråret. • Målmandstræner Frode og Charlotte Fys. – I gør det sgu godt. • Torben SCHOU – Verdens bedste holdleder.

GOD SOMMER TIL ALLE LARS GUT

HIP HOP - FREJA I TOP!

Forår 2013 for kvinde 2 En 1. plads kan jo ikke gøres meget bedre...... Vi har haft mange dygtige spillere til rådighed og har fået et godt humør ind i truppen, og det er et uvurdeligt for en kvinde-trup. Desværre er der ingen oprykning fra S1 i foråret, pga omlægningen, hvor JS og DS forsvinder fra turneringerne. Så alt der var bedre end 3. pladsen, var ren kosmetik, men trods disse omstændigheder, gjorde I arbejdet færdigt og blev bare bedre og bedre, som kampene skred frem. Jeg synes, at spillerne har været ualmindeligt omstillingsparate. Som 2. hold afgiver, og får man hele tiden spillere, plus egne afbud. Men det har slet ikke været til at se i vore kampe. Endvidere har vi hele tiden formået at omstille os i kampene, når det gjaldt, og det er et vigtigt aktiv, som alle skal roses for. Der bliver lyttet, snakket og budt ind med muligheder, når vi er sammen, og det er både til træning og i kamp. Det vidner om engagement, vindermentalitet og stor bredde....... og det har været holdets rygrad i foråret. Tak for de foldboldmæssige oplevelser som der bare blev flere og flere af og stort tillykke fra mig.....til hele 2. holdstruppen, tak til de spillere som vi har haft med fra 1. holdstruppen, og de spillere som har hjulpet os fra 3. holdstruppen. God sommer Finn

15


s n e d i s l So fart t s i r u T Serie 2 kvinder

Tlf. 98 17 29 00 www.solsidensturistfart.dk E-mail: soltur@mail.dk Fax 98 17 25 23

Bagest fra venstre: Stinne Anker, Sofie Tølbøll, Caroline Skov, Camilla Zyrmyhlen, Sara Møller, Mette Pedersen, Cecilie Høeg, Tina Rømer og Christian Haahr Jensen. Forrest fra venstre: Heidi Andersen, Nina Fredensborg, Sonja Andersen, Sara Villumsen og Jessica Precht

Serie 2 kvinder – Forår Som ny træner i Aalborg Freja har det været en fantastisk forårssæson, hvor jeg er blevet taget godt imod af både spillere, trænere og ikke mindst hele Freja. Selve sæsonen har resulteret i 11 point, hvilket er et pænt resultat, da vi har slået holdene på både 2. og 3. pladsen. Spillet har været lidt svingende, men dette har måske kunne udledes af, at der er kommet en pæn tilgang af nye spillere, samt det at truppen til kampene aldrig har været den samme. Set i lyset af det, har man altid kunne regne med fight igennem hver eneste kamp, og selv efter kampe hvor vi ikke har fået det resultat vi gik efter, har det altid været godt humør hos spillerne, og det er tydeligt at det kommer ud af det sammenhold som eksisterer på holdet, men som også er der igennem hele dametruppen. Der har været en tydelig fremgang hos hver enkelt spiller igennem sæsonen, og jeg er sikker på det også vil kunne spores i næste sæson, eftersom spillerne er gode til at komme til træning og yde en indsats. Jeg er sikker på, det vil kunne ses på banen i den kommende sæson. Jeg ser frem til en ny stor sæson på Freja med pigerne på serie 2. Christian

16

Henrik Christensen (H) · Jesper Møller (H) · Erling Kragh-Pedersen (H) Finn Bødstrup (H) · Jakob Kirkegaard Kortbæk · Hans Mogensen (H) · Mårten Hede (L) Kristian Højgaard Madsen (H) · Tommy Olesen (L) · Christian Løth Mortensen Klaus S. Rasmussen, adv.fm. · Maj-Britt Nedergaard Larsen, adv.fm.

ADVOKATFIRMAET HENRIK CHRISTENSEN & PARTNERE ALGADE 31 · 9000 AALBORG · TLF. 98 13 33 00

www.advokatfirmaet.dk


Bagerst fra venstre: Gorm Dich, Jan Daucke, Palle Nielsen, Jens Pedersen, Henrik Nielsen, Ole Brandt, Flemming Larsen. Forrest fra venstre: Carsten Reberholt, Michael Mathiesen, Bo Ravn, Ole Madsen, John Holm, Bjarne Larsen.

Grand Old Boys Det var en flok opsatte spillere, (der selv mente, at have selvtrænet hele vinteren, både på Frejas nye kunstgræsbane og på landevejen) der glædede sig til at forsvare VM titlen, som kom i hus sidste år. Men det danske vintervejr og Aalborg Kommune kom i vejen. Første hjemmekamp blev aflyst, da banerne stadig var frosne. Da vi endelig kom i gang med 2 udekampe, bar spillet mere præg af, at det var sofaen der var trænet på hele vinteren. Vi tabte begge kampe, uden at være i nærheden af point. Om det var de første resultater, der er skyld i det, eller om det er alderdommen der sniger sig ind, ved jeg ikke. Men i foråret har der været utrolig mange afbud, endda spillere der glemte de skulle spille (?), og var ude at handle i stedet…(???) Skader var og er der stadig nok af, et par gange var vi kun 11 af sted. I de kampe fik vi også en spiller eller to skadet og sluttede med max. 10 på banen. I kampen mod V. Hassing var vi en overgang nede på kun 8 Frejaspillere. Men spillet blev dog langsomt bedre, og de resterende 8 kampe i foråret kunne vi forlade banen uden nederlag. Det blev i alt til 6 sejre, 2 uafgjorte og 2 nederlag. Turneringen i år er meget mere jævnbyrdig end sidste år, vi kæmper med 4-5 andre hold om de 3 pladser til årets slutspil, så sommertræningen skal nok være en kende bedre, end den ”vintertræning” spillerne siger de har været igennem.

•H Heltidsulykkeforsikring eltidsulykkeforsikring • Ingen Ingen fareklasser fareklasser • Bedre dækning dækning • Fordelagtig Fordelagtig priser priser

Freja Freja kode: kode: fr freja100 eja100

! !"#$%&#'()'*)#+,#-*#"*./#$0&1./&.*)#)-**-2#3',40&)#5&-6'1#'7',-#2-(#8-&9"1:#!-9#-&#-*#;.*<;.*#$0&#4-))-#='&9-&:#!"# "#$%&#'()'*)#+,#-*#"*./#$0 0&1./&.*)#)-**-2#3',40&)#5&-6'1#'7',-#2-(#8-&9"1:#!-9#-&#-*#;.*<;.*#$0 0&#4-))-#='&9-&:#!"# $$%&#4-(&-#(>/*.*)#0)#?@#&'4'9#=%#$0&1./&.*)-*A#0)#5&-6'#$%&#-9#4-,B4#$0&#CD-&#$0&1./&.*)A#(-&#4,.D-&#9-)*-9:# %&#4-(&-#(>/*.*)#0)#?@#&'4'9#=%#$0&1./&.*)-*A#0)#5&-6'#$%&#-9#4-,B4#$0&#CD-&#$0&1./&.*)A#(-&#4,.D-&#9-)*-9:# ; ;;:E-&9"1<$0&1./&.*):(/#$0&#2-&-#.*$0#-,,-&#&.*)#FG#GH#IJ#HH#+,#5&-6'1#,0/',-#')-*9"& ;;;:E-&9"1<$0&1./&.*):(/#$0&#2-&-#.*$0#-,,-&#&.*)#FG#GH#IJ#HH#+,#5&-6'1#,0/',-#')-*9"&

17


Bagerst f. v.: Mads Ø, Boserup, Gomm, Modvind,Møller. Forrest f. v. Terry, Kim, Kaj, Henning.

Veteraner Bagest f. v.: Ulrik, Henning, Moppe og Revisor. Forrest f. v.: Baxi, Kaj, Ryberg og Børge

bekymret så til, mens Brians præstation gik fra elendig, til at vi alle bekymrede os om, hvor vidt han ville overleve turen tilbage til klubhuset. Han overlevede heldigvis, og kunne selv berette om sin fejltagelse. Men når vanskelighederne er nævnt, skal det også huskes, at vi jævnligt har været i stand til at mønstre et hold, der har kæmpet sig til gode sejre. Når vi stiller i stærkeste opstilling, uden kunstige stimulanser eller øvrige remedier fra Hjælpemiddelcentralen, og når vilje og gejst er til stede, kan vi slå dem alle. Og vi har kvalificeret os til slutspillet i den bedste halvdel, så vi i efteråret skal spille med om Oldies But Goodies mesterskabet for veteranhold. Vi håber at alle potentielle veteranspillere bliver fri af skader samt arbejds- og familierelaterede forpligtelser, så resten af sæsonen kommer til at forløbe uden de store udfordringer med holdopstillingen. Og skulle der blandt dette indlægs læsere være en holdleder ”in spe”, vil vi være tak-nemmelige, hvis du vil hjælpe os. I den forbindelse er transport til kampe og øvrige praktiske gøremål ikke noget problem, det er vi flere som gerne hjælper med.

Forår Super Veteraner

SuperVeteraner Forår Veteraner Veteranerne (53+) står uden fast holdleder, idet Ebbe ”Krølben” er blevet skadet, og derfor forståeligt nok har ønsket at blive frigjort fra opgaven. Stor tak til Ebbe for indsatsen hidtil. Ebbe har dog været behjælpelig ved opstart af sæsonen, og Kaj og jeg har i samarbejde, efter bedste evne, forsøgt at stille et slagkraftigt mandskab til de resterende kampe. Det har dog indledningsvis været en udfordring. Og vanskelighederne kan nok bedst illustreres ved at berette om kvalerne med at stille hold til kampen mod Dall Ferslev den 18/4, hvor Ebbe havde kontakt til mere end 20 potentielle spillere, for at stille et veteranhold med 7 mand. Dall Ferslev’s holdleder havde også haft problemer, og fortalte umiddelbart før kampen, at han havde 8 afbud fra faste spillere, idet de alle skulle køre gylle ud netop den aften, så han havde været nødsaget

18

til at bede sin datter om at stille op (hvilket vi naturligvis ikke havde noget imod). Alligevel tabte vi kampen. Og ”Rinso” meddelte i arrigskab umiddelbart efter kampen, at han hellere ville løbe en tur derhjemme, end stå på mål og fryse, mens han kiggede på al den elendighed. Ex holdleder Jan ”Fryser” har jævnligt spøgt med, at han måske kunne blive nødsaget til at opsøge forstærkning på ”Støberiet”, og jeg må indrømme at jeg op til et par af kampene har tænkt tanken: Gad vide om en enkelt eller to fra ”Støberiet”, med fuldt opladet kørestol, kunne pynte på holdopstillingen. Deres speed og udholdenhed ville i hvert fald være en klar forbedring. I et forsøg på at forbedre præstationen på fodboldbanen, ville Brian Modvind styrke sig med lidt smertestillende håndkøbsmedicin, og kom derved til at tage fejl af konens hjertemedicin, med det resultat at vi

Old-Boysturneringen var ikke begunstiget af det bedste startvejr og det medførte aflysninger af de 2 første kampe grundet baneforholdene. Super veteranerne har nu 8 hold, idet Gug har besluttet sig for at deltage i vores turnering. Det må siges at være en fortrinlig udvikling i betragtning af at turneringen i sin tid startede med 4 hold. Freja indtager en flot 2. plads p.t. og har kun indkasseret et nederlag – godt nok en alvorlig afklapsning på hjemmebane med 7-2 mod topholdet NUBI. Freja blev simpelthen udspillet og tabte helt figterånden i 2. halvleg. Jan La fik i øvrigt sin debut for veteranholdet i denne kamp. Vi rejste os allerede i næste kamp og vi fik en sejr over Chang med 4-2 trods Chang føring med 1-0. Her var kampmoralen i top og især 2. halvleg kørte helt på Frejas præmisser. Det blev inden sæsonstarten besluttet, at vi skulle prøve med skiftende holdledere og den løsning fungerer upåklageligt.

En lille dreng gik til politiet og sagde: ”Jeg vil ikke bo ved min far, fordi han altid slår mig. Hvad med din mor. Det vil jeg heller ikke for hun slår mig også.....Jamen hvor vil du så bo?” spørger politimanden.. ”Jeg vil helst bo i Brøndby, fordi de slår aldrig nogen.”


19


20


Thorst, tørstig og tip-top-træf Gule ærter med Frejanere i alle aldre og vægtklasser fra nær og fjern Enhver klub med respekt for sig selv har sine mærkedage. I Freja har det årlige træf den første fredag i marts med servering af gule ærter og/eller skipperlabskovs med tilbehør og nedskylning ad libitum udviklet sig til et af de sikreste kryds i kalenderen. Træffet i år var ingen undtagelse i så henseende. Igen myldrede det ind i klubhuset med små 200 mænd med blå og hvide farver i hjertet, og som sædvanlig var der en palaver, som ville få en kvinde-ø-lejr på Femø til at ligne en stilfærdig sykreds. Hold da op, hvor mænd (også) kan sladre og knevre. Men historierne står altså bare i kø for at blive fortalt. Det er også tydeligt, at mange for længst har forladt den vægtklasse, som i sin tid gjorde dem til svævende fjerlette fodboldstjerner på diverse Freja-hold – og igen måtte man undre sig over så upåagtet skiftende herremoder går hen over forsamlingen. Her ses stadig dobbeltradede habitter, kassebukser og skjorter med tungeflipper. Men som sædvanlig blev alle bænket ved de veldækkede borde, og stilheden sænkede sig da aftenens første højdepunkt blev nået, nemlig toastmaster Keld ”Melis” Jensens velkomst, hvor der – som sædvanlig – i et veloplagt sprog med skudfinter og snurrige driblinger blev delt kærlige hilsener ud til højre og venstre, og naturligvis blev alle, der havde ventet den verbale glidende tackling med formand Tom ”Butchi” Nielsens manglende førsteholdskampe, ikke skuffede. Traditioner er vel til for at blive holdt! Og med lige så stor selvfølgelighed returnerede formanden toastmasterens bemærkning ved i stedet at fremhæve sin flere-årige topscorerværdighed på diverse sekundahold, inden han gav forsamlingen en kort briefing om livet og status i gode, gamle Aalborg Freja. Og her indtog sidste års store jubilæumsfestligheder samt den nye kunststofbane naturligvis centrale pladser.

Hold da kæft hvor er der mange verdensstjerner og spildte, oversete talenter til stede sådan en aften – og sikke kampe, de har spillet! Én, der med garanti har indskrevet sig i de nordjyske fodboldannaler med stor hæder, var aftenens ”hemmelige gæst”: Den gamle AaB-forsvarskæmpe Søren Thorst, nu chef for Aalborg Events, hvad der er god mening i, for Thorst er en event i sig selv. Han leverede varen i interviewet med undertegnede skribent, der bl.a. spurgte, hvorfor Thorst ikke var inde i billedet som afløser for Lynge (Jacobsen) som sportsdirektør i AaB. Jamen, jeg har været væk fra det game alt for længe, og jeg har verdens bedste job, så nej tak. Men jeg håber bare, at de finder én, der stadig kan tale jordnært dansk selvom han har spillet et halvt år i England! Thorst delte rundåndet ud af anekdoter fra et langt liv i fodboldens tjeneste – dengang, der blev tacklet igennem i de bagerste geledder, og hvor stadsgartneren var nervesammenbruddet nær når Thorst & Co. pløjede de regntunge og mudrede baner op. Bedste oplevelse? Jo, det var nok Europa Cup-sejren hjemme over Deportivo la Coruna, hvor Thorst scorede sejrsmålet direkte på frispark. Og den værste oplevelse? Returkampen! Den tørre bemærkning fra den gamle holdkammerat Mogens Jørgensen blev afleveret i et splitsekunds stilhed og vakte stor jubel. Mogens kom lige forbi – bl.a. sammen med chefen for DBUs træneruddannelse Peter Rudbæk og den fine fodboldkommentator Jens Jørgen Brinch, som begge er blevet trofaste Frejanere efter at have været gennem møllen som hemmelige gæster. AaB tabte returkampen i Spanien med

5-0. Men den slags går ikke en hærdet fodboldveteran på, så Thorst kvitterede for det fortjente taktfaste bifald med en bemærkning om Freja som en ægte Aalborg-klub med den rette ånd og atmosfære – og efter at have modtaget Keld ”Melis” Jensens fortræffelige karikaturtegning samt en kurv med øl og cigaretter, forsvandt Thorst ud på terrassen for at inhalere endnu en af de smøger, han ikke kan sige farvel til. Den aften fik Freja en ny ven!

Formandens kolde fidus Efter endnu en runde snak og flydende indtagelse, var turen kommet til, at ærteudvalgets Jan ”Fryser” Frederiksen skulle overrække den årlige hæderspris, Erik ”Longo” Lyngøs ”kolde fidus”. Og han var ikke langt inde i sin morsomme og elegante tale, før det gik op for alle, at modtageren af fidusen denne gang var ingen ringere end formanden, Tom ”Butchi” Nielsen, som naturligvis fik prisen som ærteudvalgets stilfærdige anerkendelse af den kæmpeindsats, formanden har gjort i Frejas tjeneste. Ved jubilæumsfesten i 2012 blev ”Butchi” udnævnt til æresmedlem – og med den kolde fidus blev så den sidste, ultimative hædersbetegnelse opnået. Resten er historie: Ærtefesten fortsatte, som den skulle med slukning af halsbrande og almindelig tørst, udveksling af diverse løgnehistorier og anekdoter. Men også rundt om stilfærdig snak og en arm om en skulder, når gamle venner mødes. Så vi tør endnu en gang konkludere: Årets ærtefest er et tip-top-træf. Vi ses næste år. Jørgen ”Mua” Pyndt

Thorst tog teten Og så rullede armadaen af serveringsvogne ind i lokalet, kyndigt betjent af ærteudvalgets bedre og smukke halvdele i samarbejde med udvalgte fodboldpiger. Der blev langet ærter og labskovs ud til højre og venstre, og nævefulde øller og duggede kolde snapse blev båret rundt, mens snakken gik og gik.

21


22


23


Ungdomsafdelingen forår 2013

Af ungdomsformand Martin Jørgensen

orden at melde afbud. Og da slet ikke aftenen før en kamp, så træneren bliver nødt til at trække holdet. Fodbold er en holdsport, hvilket man bør gøre sig klart inden man starter med at spille fodbold. Der er andre mennesker i verden end ”sig selv”. Man svigter sine holdkammerater, venner og trænere, når man melder afbud.

Folk tænker anderledes i dag, end man gjorde tidligere. Man er blevet sig selv nærmest, og har ikke længere den samme forpligtelse over for sin klub og sine holdkammerater. Man tænker ikke over, hvilke udfordringer træneren og klubben står tilbage med, når spillere melder afbud, fordi man hellere vil til fest eller fordi man skal til moster Tuts 47 års fødselsdag. Selv om Aalborg Freja er en frivillig forening, er der alligevel lige så meget mødepligt til træning og kamp, som der er mødepligt i skolen og fritidsjobbet. Vi skal have ændret folks holdning om, at det ikke er i

Engang kunne man nøjes med at være en 15-16 spillere på et drengehold. I dag skal man være 17-18 spillere for at kunne stille hold. Der er altid skader og afbud. På pigesiden skal man være endnu flere spillere for at kunne stille hold. Pigerne prioriterer anderledes end drengene. Hvor drengene prioriterer fodbolden øverst, har pigerne en anden prioritering. For nogle piger fylder fodbolden ikke så meget. Jeg fristes til at dele pigerne ind i procenter for at tegne et billede af pigernes prioritering af fodbold: 1 00%-pigerne er dem der kommer hver gang, 75%-pigerne kommer 3 ud af 4 gange, 50%-pigerne kommer hver anden gang og endelig kommer 25%-pigerne hver fjerde gang. Det betyder groft sagt, at man skal bruge fire 25%-piger for at have en ”hel spiller”. De prioriterer skolen, arbejdet, kæresten, veninder og fester før fodbolden ligesom der i denne gruppe også skal medregnes skader, som mange piger døjer med. Det er måske lidt firkantet stillet op, men jeg håber, læseren forstår

meningen. Den blå tråd så dagens lys for et par år siden, og jeg mærker flere steder i klubben, at den er ved at vinde indpas blandt trænere, ledere og spillere. Blandt andet på overgangen til senior ser det positivt ud. Men også med hensyn til rekrutteringen af trænere og ledere ser det positivt ud. Flere af vores såkaldte ”egne spillere” er i løbet af det seneste års tid enten blevet træner i ungdom eller senior ligesom nogen af dem er blevet dommere og dømmer mange af kampene nede i børneafdelingen. Rekrutteringen af trænere og ledere er et vigtigt punkt i bestræbelserne på at bevare klubånden, men også for at vi hele tiden har ledere og trænere til at tage over, når de ældre stopper. I bund og grund handler det hele bare om én ting; at Freja altid skal bestå! På nuværende tidspunkt ser det positivt ud på trænersiden. Der er trænere til alle hold, og hvis muligt vil der blive suppleret med flere trænere til de hold, hvor det vurderes at være nødvendigt. Der er i løbet af den seneste tid kommet en del ansøgninger ude fra, hvilket må tolkes som værende et udtryk for, at Aalborg Freja er en attraktiv klub at være i - samt et udtryk for, at vi har et godt navn i Aalborg og Nordjylland. Når alle der færdes i Freja opfører sig ordenligt, taler godt om klubben og bidrager til fællesskabet, bliver det hele meget nemmere for os alle sammen. Vi giver dermed en positiv smittende effekt på hinandens arbejde, hvilket gør den frivillige indsats ikke så lidt nemmere. Som ungdomsformand med ansvaret for træneransættelser i ungdomsafdelingen er jeg dybt taknemlig for den indsats, I alle yder. Jeres engagement og indsats er med til at lette mit arbejde, da det er forholdsvis nemt (den frivillige verden taget i betragtning) at rekruttere trænere – også udefra. Men husk det er vigtigt, at alle bidrager til fællesskabet uanset om, man er medlem, spiller, træner eller forælder. Det er nemlig betingelserne i en forening. God sommer!

24


U 19 drenge U-19 har i år haft en skuffende sæson ingen tvivl om det. Afdelingen har været hårdt ramt af skader og ikke mindst måtte man trække 2. holdet pga. for få spillere, og det har resulteret i en sæson, hvor vi resultatmæssigt har været under niveau. Starten var god og en sejr over rækkens senere nummer 1 lovede godt, men de førnævnte skader ramte os hårdt. Skader er en del af spillet, og det må man acceptere som spiller og træner, men kvaliteten i de enkelte kampe for de resterende spillere har heller ikke levet op til vores forventninger, specielt har vores forsvarsspil og afslutningsspil ikke været godt nok, og derfor ender vi meget skuffende kun med 7 point.

www.madogfest.dk • info@madogfest.dk • Tel. 98 78 03 00 Fax 98 78 04 00 • Magisterparken 18 • 9000 Aalborg

I en klub som Aalborg Freja skal man huske på hvilken trøje man repræsenterer. Uanset om man spiller mesterrække eller får stamspillere skadet, så er 7 point ikke godt nok! I en klub som Aalborg Freja er der ikke plads til at præstere under niveau som hold eller spiller. Heldigvis har den nye U19 trup allerede givet håndslag på, at vi aldrig vil lade det ske igen, fordi i den her fantastiske klub må man ikke svigte sig selv eller klubben – det er vores styrke, og vil være det igen i den nye U-19 trup. Til sidst vil jeg gerne takke en fantastisk forældregruppe som i svære tider altid har bakket spillerne op, og vi har aldrig manglet: biler, kaffe, kage osv. På vegne af hele U-19 truppen vil jeg gerne takke for jeres fantastiske opbakning. Mark H. Olsen

•H Heltidsulykkeforsikring eltidsulykkeforsikring • Ingen Ingen fareklasser fareklasser • Bedre dækning dækning • Fordelagtig Fordelagtig priser priser

Freja Freja kode: kode: fr freja100 eja100

! !"#$%&#'()'*)#+,#-*#"*./#$0&1./&.*)#)-**-2#3',40&)#5&-6'1#'7',-#2-(#8-&9"1:#!-9#-&#-*#;.*<;.*#$0&#4-))-#='&9-&:#!"# "#$%&#'()'*)#+,#-*#"*./#$0 0&1./&.*)#)-**-2#3',40&)#5&-6'1#'7',-#2-(#8-&9"1:#!-9#-&#-*#;.*<;.*#$0 0&#4-))-#='&9-&:#!"# $$%&#4-(&-#(>/*.*)#0)#?@#&'4'9#=%#$0&1./&.*)-*A#0)#5&-6'#$%&#-9#4-,B4#$0&#CD-&#$0&1./&.*)A#(-&#4,.D-&#9-)*-9:# %&#4-(&-#(>/*.*)#0)#?@#&'4'9#=%#$0&1./&.*)-*A#0)#5&-6'#$%&#-9#4-,B4#$0&#CD-&#$0&1./&.*)A#(-&#4,.D-&#9-)*-9:# ; ;;:E-&9"1<$0&1./&.*):(/#$0&#2-&-#.*$0#-,,-&#&.*)#FG#GH#IJ#HH#+,#5&-6'1#,0/',-#')-*9"& ;;;:E-&9"1<$0&1./&.*):(/#$0&#2-&-#.*$0#-,,-&#&.*)#FG#GH#IJ#HH#+,#5&-6'1#,0/',-#')-*9"&

25


U 17 drenge 1 Øverst fra venstre: Træner Jens Peter Bendixen, Jakob Juul, Kasper Bøgelund, Frederik Larsen, Lasse Leth, Kristian Porse, Kristian Røndrup. Nederst fra venstre: Kalle Thue, Nichlas Jørgensen, Oliver Linus, Peter Ibsen, Emil Holt, Frederik Arentsdorff.

U17 forårssæson 2013 2013 startede med 4 måneders opstart. Løb rundt om væddeløbsbanen, træningskampe og et lille hjørne på den nye kunststofbane. Det var betingelserne inden sæsonen kunne sparkes i gang. Vi var kommet i pulje med Grenå, Randers, Dronningborg, VRI og Lystrup, jamen hej hej E45!! Efter oprykningen til M2 var der kommet 5-6 nye spillere, så jeg syntes vi var rigtig godt stillet ifht at gøre en god figur i mesterrækken. Målsætningen var at gøre det bedre end sidste forårs besøg i mesterrækken. Dengang fik vi 12 point, så målet var realistisk. Vi startede hjemme mod de kom-

mende puljevindere Randers Freja. Kampen gik frem og tilbage, og bød på i alt 9 mål. Desværre tabte vi med 5-4! Nu skulle vi rejse os i udekampen mod Dronningborg. Men når man lader et mål gå ind, i egen net efter 15-20 sekunder, er der langt til toppen af bjerget. Vi kæmpede videre og pressede Dronningborg tilbage i eget felt i de sidste 10-15 min., dog uden held. Vi tabte kampen 2-1. Så skulle vi endnu en gang ud på E45. Vi skulle til Lystrup. Den kamp er glemt og slet ikke værd at skrive om, da vi havde en kollektiv offday. Vi taber 3-0! Så kom Grenå på besøg. Et hold vi spillede ud af banen i store dele af

kampen. Vi var oppe med 2-1, med 10 min. igen. Vi får tildelt straffe, som vi desværre brænder. Efterfølgende scorer Grenå 2 mål og vinder en bizar kamp 3-2. ”0 og 4” var ikke lige den start på sæsonen man havde håbet på. Så kom VRI, et hold vi også spillede ud af banen, men en kamp som alligevel skulle blive neglebidende spændende til sidste sekund. Heldigvis har vi lidt held på vores side og vinder 2-1. Så var destinationen Randers. Vi spiller nok forårets bedste kamp, men har igen ikke heldet på vores side. Så vi ender med at tabe 3-2. Endnu engang skulle vi møde de store bondedrenge fra Dronningborg. Vi spillede 1-1 efter en kamp, der kunne have gået begge veje. Lystrup var næste modstander, og vi var klar til revanche. Vi trækker for én gangs skyld det længste strå og vinder 4-3. Humøret var højt og vi var klar til at tage til Grenå og tage de 3 point med hjem. Sådan skulle det ikke gå. Vi laver 4 personlige fejl, som alle blev straffet. Vi taber en pinlig kamp 7-3. Heldigvis havde vi en kamp tilbage. En kamp mod VRI som vi vidste vi kunne slå. Så vi tog E45 for sidste gang i denne sæson og drog til Århus. Men efter de første 40 min var vi bagud 3-1, grundet alt for passivt spil på banen. Heldigvis får jeg lidt gejst ind i drengene i halvlegen, og vi slutter sæsonen af med at vinde 6-4. Desværre blev det kun til 10 point og ikke de 12 som var min målsætning. Vil slutte med at sige tusinde tak for en god sæson og ønsker alle 96’ere en god U19 tid! Jens Peter Bendix en

- har du fået din Freja-historie? - ellers hent den i klubhuset... 26


U 17 drenge 2 U17 Drenge 2 – fortsættelse på den fantastiske optur... Holdet og spillet i centrum. Forårssæsonen for U17 Drenge 2 bød på mange fantastiske oplevelser, både resultatmæssigt og socialt. Opturen efter efterårssæsonens sikre puljesejr og dermed oprykning til B1 blev fulgt op med en endnu flottere forårssæson. Resultatmæssigt blev det til 8 sejre, 1 uafgjort og 1 nederlag, hvilket rakte til en sikker førsteplads med en målscore på 27-12. Med denne førsteplads var holdet kvalificeret til ottendedelsfinale i det Jyske Mesterskab, hvor det desværre blev til et 1-3 nederlag efter at have været foran 1-0 ved pausen. De flotte resultater var dog ikke kun forbeholdt DBU-regi, men forekom også i Aalborg City Cup, hvor holdet var tilmeldt en åben U17-række. I puljen blev det til en andenplads, hvilket betød, at holdet skulle spille kvartfinale mod førsteholdet. Denne kamp blev som forventet et fantastisk ”lokalbrag”, hvor der var masser af nerve. Med masser gejst og flot fodbold vandt holdet 1-0 og var dermed videre til semifinalen. Denne blev – ligesom bronzekampen – desværre

tabt, hvormed det blev til en meget flot fjerdeplads med dertilhørende pokal. Det positive gennem hele sæsonen har især været udviklingen i spillet, som er bygget op omkring pasningsog positionsspil. Denne spillestil har holdet gennem sæsonen taget til sig, hvilket har givet flere flotspillede kampe. Ydermere har holdet vist en stor fightervilje, som har gjort forskellen, da holdet i mange af kampene har villet yde mest, hvilket sammen med det flotte spil gav de mange sejre. Socialt har der også været en positiv udvikling igennem forårssæsonen, for der er kommet et rigtigt godt sammenhold. Dette har givet en positiv gejst og spilleglæde til hver træning,

hvor der i gennemsnit har været 16 spillere. Endvidere har det gode sammenhold givet masser af hygge og ”ballade” til de sociale arrangementer. Sidst, men ikke mindst, vi jeg gerne takke alle spillerne for deres bidrag til den fantastiske sæson, som vi har haft både på og udenfor banen. Igennem forårssæsonen har I vist stor spillelyst, fightervilje, glæde og et fantastisk sammenhold, hvilket gør det dejligt nemt og givende at være træner. Tak for alt dette! Slutteligt skal der også lyde en stor tak til alle forældre for deres støtte til sæsonens kampe og de fælles arrangementer. Med fantas tis k s tor Freja-hils en Kenneth Erfurt

U 15 drenge Bagerst fra venstre: Træner Anders Wendel-Hansen, Peter Larsen, Emil Nørgaard, Magnus Back, Victor Brøchner, Mark Kongsbak, Jeppe Kjærgaard. Forrest fra venstre: Mathias Glerup, Esben Møller, Lasse Bols, Emil Munk, Mathias Lind Sloth, Christoffer Delmar.

27


U15 - Målsætningen blev opnået... Efter en vinter, der har budt på mange kolde timers træning på Frejas kunststofbane, var det med spænding at vi gik ind til den kommende forårsturnering i B-rækken. Målsætningen var klar og tydelig; vi ville forbedre vores placering i forhold til efterårssæsonens tredjeplads og om muligt spille med om 1. pladsen, hvilket i trænerteamets optik virkede sandsynligt og realistisk. Dette skulle desuden ses i lyset af, at mange af de hold, der var med i rækken, herunder Aalborg Chang, Gug B og Vejgaard B var hold, vi tidligere havde krydset klinger med, og desuden var nogen, vi kunne hamle op med. For at opnå målsætningen om en topplacering var det naturligvis vigtigt, at spillerne dels var enige i målet for sæsonen og dels ydede en kæmpeindsats til træning og til kamp, hvilket i den grad har været tilfældet igennem sæsonen. Længslen og lysten efter at spille kampe var enorm efter en lang vinterperiode og kom tydeligt til udtryk i de indledende træningskampe imod bl.a. Gug B, Aalborg Chang og LKB/Gistrup, hvor spillerne udviste godt kombinationsspil og ikke mindst vilje til at vinde. Disse kampe gav ligeledes et indtryk af niveauet hos vores kommende modstandere (Gug B og Aalborg Chang) som vi stod overfor at møde i forårsturneringen. Vi spillede 2-2 mod Gug B og vandt 7-0 over Aalborg Chang. Resultatet af kampen imod Gug B var i særdeleshed overraskende, idet de udover at være et

godt spillende hold også var nedrykkere fra A-rækken. Dette gav i særdeleshed tro på, at vi kunne være med i toppen af B-rækken. Gug B skulle vi allerede møde i første spillerunde af turneringen, hvorfor det skulle vise sig, om vi kunne gentage kunststykket fra tidligere. Dette var dog ikke tilfældet, idet vi aldrig rigtig formåede at presse Gug B for alvor, ligesom at Gug B var os overlegne i alle facetter af kampen – de vandt fortjent 1-4 i Frejaparken. Ærgerlig start på forårsturneringen, men vi kom stærkt igen ved at vinde den næste kamp ude mod Aalborg Chang (1-4), hvorefter vi spillede uafgjort 3-3 hjemme mod Vejgaard B. Kampene gav enorm selvtillid i truppen og med udsigt til to vigtige kampe imod Skalborg SK’s andethold, hvori vi helst skulle have point, kunne vi stadig presse Gug B i kampen om 1. pladsen. Kampene mod Skalborg SK udartede sig desværre ikke som håbet, og vi tabte begge kampe. Den første kamp var meget lige, hvor uafgjort havde været mest rimeligt, men grundet en meget tvivlsom dommerkendelse i slutminutterne, der resulterede i straffe til SSK, måtte vi gå fra banen som tabere (resultat 2-3). Anden kamp bar præg af at være domineret fra start til slut af Skalborg SK på hjemmebane, og de vandt fortjent 5-1. Disse to kampe skulle dog vise sig at være de sidste nederlag i sæsonen, idet vi vandt de sidste fire kampe imod Aalborg Chang, Vejgaard B, Gug B og FC Solsiden. Sejren over FC Solsiden var en skrive-

U 14 drenge Bagest fra venstre: Julius Wendelboe, Koshu Pariyar, Jonathan Starup, Emil Nørgaard, Træner Christian Lykke Madsen. Forrest fra venstre: Marcus Bang, Markus Hedin, Sebastian Ryttersgaard, Mathias Ling Sloth, Mikkel Ek Boe Andersen Mathias Lind, Emil Munk og Julius Wendelboe.

28

bordssejr, idet de trak holdet ud af turneringen fra starten af sæsonen. Især kampene mod Vejgaard og Gug B var højdepunkter i forårssæsonen, hvor begge hold mildest talt blev spillet ud af banen af et velspillende Frejahold. Desværre bidrog sejrene ikke til en 1. plads (denne gik til Gug B), men målsætningen om at forbedre tredjepladsen fra efteråret blev trods alt nået, eftersom vi præsterede at få en 2. plads. Rigtig godt gået og alt i alt en rigtig flot præstation af U15 drengene!

U14 - Fight for alle pengene... Denne sæson har for U14 holdets vedkommende været en god blanding af op- og nedture i 7-mandsrækken og har både budt på store sejre, men også store nederlag. Noget, der altid har præget vores kampe, lige så vel som træningen, har været fightervilje, godt humør samt positiv indstilling. Dette har ligeledes været kendetegnende for holdet, når de har været bagud, hvilket eksempelvis kom til udtryk i udekampen mod Jetsmark IF, hvor spillerne indledningsvis var på hælene og havde svært ved at spille sig ind i kampen. Ved pausen var vi bagud 4-0 samtidig med at to af spillerne var blevet skadet. Vi havde herudover ingen udskiftere grundet ét afbud inden kampen, hvorfor det så rimelig sort ud, men både træner og spillere blev enige om, at vi måtte tage det her som mandfolk, og om ikke andet gå ud og pynte på resultatet. Da kampen sluttede, havde Freja kun tabt med ét enkelt mål og spillerne kunne tage hjem til Aalborg med æren i behold efter en heroisk indsats, hvor spillerne via positiv indstilling præsterede at fighte sig tilbage i kampen. Denne kamp kendetegner meget godt sæsonen for U14 holdet. Ikke det at vi tabte kampen, men at vi kæmpede en vis legemsdel ud af bukserne, således at vi kunne se os selv og hinanden i øjnene bagefter. Der skal til sidst lyde en stor tak til spillerne for den indsats, de har ydet gennem året. Det har været en sæson, hvor spillerne har vist stor villighed til at lære, og hvor engagementet har været i top hver gang til træning og kamp, hvilket har været til stor glæde for vi trænere. Herudover skal der lyde en tak til alle de forældre, der trofast møder op for at støtte deres drenge til kampene. Med venlig hilsen Anders Wendel-Hansen & Christian Lykke Madsen


U13 drenge forår 2013 M1 har haft et hårdt/godt forår! Selvom det startede med nogle ”knubs”: • Vi mistede endnu en spiller til AaB • Vi havde en del skader, da vi skulle spille Brøndby mini Cup. Vi ryger ud i semifinalen på straffespark til FC Nordsjælland – vores målmand blev kåret som turneringens bedste! • Vi taber 2 kampe i Viborgs elite stævne til Viborg FF og Randers Freja, men slår Esbjerg FB og spiller uafgjort med Horsens FS – de store klubber har fået samlet nogle superstærke hold! • Vores eget påskestævne gav en sejr og to nederlag mod hold vi normalt burde slå! Så har foråret ikke været så ringe endda: • Vi vandt DBU’s jyske mesterskab i indendørs (Finale mod et sammen sat hold fra Esbjerg/Skjern, hvor fra 3 af spillerne er optaget på FCM Akademi) • Vi har vundet 6 af de 7 indendørs stævner vi stillede op i – bl.a. Randers Frejas elitestævne!

U 13 drenge M M1-trup : Lars Dam Møller (træner), Magnus Bech Kristensen, Rasmus Sønderup, Jacob Hastrup Larsen, Kasper Toft Bostrup, Finn Christensen (træner), Lukas Klitten, Frej Thagaard Rosenbæk, William Frølund Korsholm, Malte Dam Møller, Lasse Holm Jensen, Christian Allerød, Sune Breum, Emil Rask, Niels Riise, Oliver Klitten.

• Vi vandt City Cuppen for 3. år i træk (første gang med 11-mands) • Vi blev nr. 3 Mesterrække 1 og har dermed kvalificeret os til U14 M1 • Og så har vi netop vundet DBU-Pokalen for første gang i Frejas historie (med U13) Vores ”nye” træner Finn C. der, udover selv at have spillet fodbold på højtniveau, har Atræner licens, har været assistenttræner under Erik Hamrén i AaB (m.m.) også har været førsteholdstræner i Frejas seniorafdeling,

har mestret skiftet til U13 og har fået ”tav’et” på 12-årige drenge og er både afholdt og højt respekteret! Han har: • Arbejdet meget med ”possesion” fx hvordan vi forsvarer os med bolden i egne rækker • Fået 4-back kæden til at arbejde super flot sammen • Arbejdet med flere midtbane opstillinger, så vi kan ændre opstilling i forhold til hvilken type hold vi møder • Udviklet på vores angreb, så vi nu har flere strenge at spille på (selvom vi godt kunne bruge lidt flere mål) • Arbejdet med indstillingen (fx holdånd, personligt mod og aftaler)

Vinder af DBU/Jylland pokalen 2012/13 29


Fortsat udvikling af ydeevne og holdet I forbindelse med ”vigtige” kampe har vi indført et par nye tiltag fx: • Så spiser vi sund ”performance mad” sammen minimum 2 timer inden kampstart. • Ellers spiser vi en fælles hyggefrokost efter kampen, hvor vi får ”snakket af!” • Og nogle gange laver vi mental opvarmning, hvor vi arbejder med ting som: ”grounding”, visualisering og mentalt fokus.

• Vi koordinerer holdets aktiviteter v.h.a. en fælles Google kalender + udførlige uge mails fra vores sportschef • Vi har fået en ny dygtig spiller på holdet – velkommen til Sune Breum, der med sin arbejdsiver, snævre driblinger og store hjerte passer perfekt ind i Freja! • Vi har prøvet og vil fortsat prøve flere spillere fra vores dygtige Atrup af til M-træning.

A-trup: ender sæsonen i øverste halvdel af tabellen A-truppen ender på en flot 3. plads i puljen efter en sæson med en række meget jævnbyrdige kampe. Truppen har spillet meget stabilt gennem hele sæsonen, hvor det kun er blevet til to marginale nederlag mod de to stærke hold fra Jetsmark og Aabybro, som truppen imidlertid også har spillet uafgjort mod. Gennem sæsonen er det blevet til i alt 4 sejre og 4 uafgjorte kampe. Socialt er A-truppen en solidt sammentømret og homogen flok drenge, der altid er aktive på og udenfor banen. Stemningen er altid høj og positiv både før, under og efter en kamp. Alle 16 spillere har flittigt passet de tre ugentlige træningspas samt mindst en ugentlig kamp. Årets spiller i A-truppen anno 2013 er Mathias Daucke, der som holdets anfører både har det store overblik, fighter viljen og evnen til at opmuntre sine holdkammerater. Brian Klitgaard har som cheftræner gennem de seneste tre år stået i spidsen for A-truppen, stærkt sekunderet af Jacob Kristensen som assistenttræner de seneste to sæsoner.

30


I forbindelse med sommerpausen har Brian valgt at takke af som træner. Derfor skal der fra hele A-truppen lyde et kæmpe TAK til Brian for den superindsats og de mange frivillige timer han har ydet for hele holdet! – Vi håber selvfølgelig fortsat at se Brian på sidelinjen, når der skal spilles kampe.

U13 drenge B U 13 Drenge B- Holdet sluttede helt fantastisk sæsonen af med tre sejre. Desværre blev vi "snydt" for en kamp mod RKG, som misforstod en spilledato, og den kamp havde vi selvfølgelig vundet. Dette havde betydet, at vi have sluttet på en flot 3 plads. Men desværre må vi nøjes med 5. pladsen med 11 point og en målscore på 16-25. Vi startede desværre sæsonen lidt dårligt – også med hensyn til træningsindsatsen. Vi tabte de første kampe, men det har drengene så rettet op på her på det sidste. Dette takket været vores dygtige træner Kristian Stavad, som virkelig har fået alle på holdet til at rykke sig, og nu møder alle op til træning hver gang og lærer en masse.

U 13 drenge A A-trup: Jacob Kristensen (træner), Victor Thygesen, Simon Dreyer Nielsen, Alvin Shangula, Yonas Afghani, Victor Brix Thy, Mathias Daucke, Rasmus Terp Jensen, Aksel Kamp Schubert, Brian Klitgaard (træner), Jeppe Sloth Mortensen, Mathias Bak, Jens Klitgaard, Philip Brandtoft, Anton Warming, Jacob Bahnsen, Peter (Pitor) Dawidowicz, Rasmus Hjulmand.

Erik startede for tre år siden med fodbold, og har siden udviklet sig til at være en af de mest værdifulde spillere på holdet, han er utrolig flittigt til træning, han er en fantastisk spiller at have for træneren, vil gerne lære, gør altid sit bedste både til træning og kamp, utroligt hvad han har lært og utrolig som han har udviklet sig på bare tre år. Tillykke til Erik der er kåret til årets spiller på 3. holdet. Vi trænere i årgang 2000 har valgt at give årets fiduspokal til Sofus "Rommedahl" Toft. Sofus er en "ægte" Frejadreng, der altid møder velforberedt op til træning. Han er en god kammerat overfor sin medspillere på holdet, både til træning og især i kamp, hvor han på midtbanen dirigerer og opmuntrer sine medspillere med positive tilråb. Og så er han vores sikre straffesparksskytte. Tillykke til Sofus som er årets kammerat i hele U13-afdelingen.

U 13 drenge B B-trup: Niels Eberhardt, August Mondrup Møller, Nicolai Løvaas, Sebastian Mygind Andersen, Sofus Toft, Christoffer Ryesgaard Larsen, Christian Lønstrup, Eric Mago Nielsen, Paolo Maido, Marius Jørgensen, Rasmus Føns Pedersen, Karl Birk Andersen, Tommy Le.

Hip Hop Frejas B- Hold helt i top!

31


U 18 piger Bagest fra venstre: Træner Henrik Bjerregaard, Julie Syndergaard, Emilie Rosenbeck, Thea Rasmussen, Maja Schrøder, Ditte Skyum, Nanna Ryttersgaard, Louise Schiby, Camilla Jensen, Line Nibe, Katja Bruun, Træner Kristian Lyng Nielsen. Forrest fra venstre: Anne Bruun, Mathilde Degn, Ghita Krogsgaard, Emilie Kellmer, Louise Ebbekær, Freja Henriksen, Emilia Thiesson, Anna Katinka Kristensen.

Foråret i U18 afdelingen Forårssæsonen i U18 afdelingen, blev igen en kæmpesucces såvel sportsligt som socialt. Opstarten var dog ikke den bedste vi kunne ønske os, da tre af de ”gamle” piger pludselig mistede lysten til at spille fodbold, og et par andre af pigerne var ”sene” startere. Da de første træningskampe skulle spilles var vi kun 11-12 spillere, og vi trænere var virkelig i tvivl om vi overhovedet fik et hold stablet på benene. Men med stor hjælp fra U15 afdelingen lykkedes det os at komme i gang, og da græsset blev grønnere og lufttemperaturen blev tocifret, dukkede der to nye spillere op, og to af de ”frafaldne” piger vendte tilbage, og vi var nu 17 spillere i truppen. Turneringen startede med en svær kamp mod FC Solsiden, som dog blev banket med 4-0, og da den næste kamp mod Gudumholm blev vundet med 7-2, kunne både spillere og trænere begynde at ”drømme” om endnu et kredsmesterskab og deltagelse i kampen om det Jyske Mes-

terskab for fjerde sæson i træk. Midt i sæsonen trak Støvring deres hold ud af turneringen, og de resterende 6 kampe blev vundet i suveræn stil. Max. point og en målscore på 51 - 6. Suverænt! Vi var nu blevet kredsmestre for sjette gang ud af otte mulige, og var klar til kampen om JM, hvor målet efter sidste års finalenederlag til Esbjerg B., var at komme helt til tops, som det første Freja pigehold nogensinde. Første kamp var en kvartfinale mod et stærkt hold fra Bindslev, som blev fejet af banen med 5-2. Semifinalen mod ASV blev desværre endestationen efter et meget ufortjent 2-3 nederlag. I Aalborg City Cup, kom pigerne for fjerde sæson i træk på medaljeskammelen. Efter fire sejre og kun et enkelt nederlag i den indledende pulje, bl.a. en 10 sejr over ærkerivalerne fra Gug B., mødte vi et fysisk stærkt hold fra Fyn i finalen. I en kamp der bølgede frem og tilbage, trak vi desværre det korteste

Nyhed , stort salatbar i vores ny afdeling i østerågade 5 100 gr. 8,32

strå og tabte 0-1. Trods nederlaget var det en flok stolte piger, der til store klapsalver kunne betræde det næstøverste trin på medaljeskammelen. Socialt har der også i dette forår været stor aktivitet i afdelingen. Efter standerhejsningen, havde vi en hyggelig weekend i klubhuset, hvor der blev quizzet, tegnet, grinet og spillet lidt fodbold både indendørs og udendørs. I starten af marts var hele truppen på den traditionelle hyttetur i Hammer Bakker, hvor det sociale var i højsædet. Pigerne hyggede sig virkelig, og mange nye venskaber opstod. Denne hyttetur er uden tvivl, den bedste ”investering” man kan gøre, for at skabe et suverænt sammenhold i afdelingen. Udover arrangementerne med overnatning, har der også været afholdt flere fællesspisninger og en rigtig fin afslutningsfest. Det er virkelig en fornøjelse at planlægge sociale arrangementer i U 18 afdelingen, da stort set alle pigerne deltager og arrangementerne er helt sikkert med til at gøre det endnu sjovere at spille fodbold i Freja.


Desuden er det en stor fornøjelse at se hvor godt nye piger bliver modtaget i afdelingen. Her ser man ikke en ny spiller som en konkurrent, men som en forstærkning af holdet og en potentiel ny veninde. Det er også blevet tid til at sige farvel til årgang 95 (Kellmer, Frederikke, Ditte, Thea og Schiby) og Maja der skal på efterskole i Mariager. Tak for 3 gode år i jeres selskab, det har bestemt ikke været kedeligt og jeg er sikker på, at I lynhurtigt får skabt en masse nye venskaber i Frejas store seniorafdeling.

Årets pokaler: Årets U 18 spiller: Ditte Skyum Fiduspokalen: TheaNygaard Rasmussen Stemmepokalen: Mathilde Degn Jeg vil gerne på vegne af os trænere, sige Jer alle sammen tak for en fantastisk sæson, både sportsligt og socialt. Det har været en stor fornøjelse at være i Jeres selskab, såvel på træningsaftenerne, som til alle de sociale arrangementer vi har afholdt. Altid godt humør, masser af drillerier og en hel masse seriøsitet, der har givet nogle helt suveræne sportslige resultater. Kristian og jeg har allerede sagt ja tak til endnu en sæson, og vi glæder os allerede til at komme i gang med de ”nye” årgange. En stor tak skal også lyde til jer forældre, for en suveræn opbakning til holdet. Uden jeres store opbakning havde vi aldrig opnået de flotte resultater og det suveræne sammenhold i afdelingen. Det skal I have stor tak for. En særlig tak skal lyde til forældrerådet, for altid at stå klar med hjælp, uanset hvor skøre idéer, vi trænere får. I ønskes alle en god og forhåbentlig varm sommer. Sportslig hilsen Krølle, Lose & Bjerregaard

Vejgård Torv 5 · 9000 Aalborg · Tlf. 98 13 89 86

33


U 15 piger 1 U15 piger Fortællingen om årgang 99 og 98 er en historie om, hvordan den grimme ælling blev til en smuk svane. Udgangspunktet for trænerteamet i efteråret, var at skabe et mere seriøst træningsmiljø, hvor pigerne kunne udvikle de forskellige kompetencer. I dette træningsmiljø søgte trænerteamet, at få pigerne til at træne for at træne. Det vil sige at minimere pjatten i træningen og i stedet finde morskaben gennem forbedring af evner og opleve at træningen nytter i kampen. En af de grundlæggende årsager til dette paradigmeskifte, var at pigerne skulle prøve kræfter i Mesterrækken. Denne række gav en masse fodbolderfaringer pigerne uden tvivl kan bruge senere hen i deres fodboldliv. Ydermere følger et spillestilsskifte med et trænerskifte. Metaforen fra første sætning om den grimme ælling henviser også til den spillemæssige ændring, der er sket over det seneste år. Pigerne har udviklet sig til at ville spille fodbold fremfor at sparke fodbold, dog kan en succesfuld spillestil ikke blive spillet ind på et år, og slet ikke på en måned. Hvilket derfor også betød meget resultatmæssig modgang i efteråret,

Kystens Perle Bådehavnsvej 10 9000 Aalborg Tlf. 98 11 41 87

34

men som man siger: ”What doesn’t kill you, makes you stronger.”. Pigerne blev i løbet af efteråret stærkere og mere målrettet i deres træning. Det kan virke naivt at skifte spillestil, men i trænerteamet havde vi en tro på udvikling fremfor resultater. Vintertræningen bød på en ny form for træning, da vi ingen indendørstræninger eller stævner havde. Dette var på grund af den nye fine kunstbane Freja har fået, som pigerne og trænerne nåede at blive meget glad for i vintermånederne. Fodbolden stod selvfølgelig aldrig stille, hvilket var en udfordring i de kolde vintermåneder, men piger trodsede tit det kolde vejr for at komme til træning. Generelt har pigerne været seje gennem hele året og formået at spille fodbold i minimum 2 meter sne. Efter efterårets resultater skulle vi prøve kræfter med Mesterrække 2, hvor vi begyndte at nærme os spillestilen, men mangler stadig flere elementer, for at spillet på banen kan komme nærmere spillestillen. Afpudsning overlader vi trygt til U18 trænerne efter sommerferien. I løbet af forårssæsonen er det stille og roligt gået op for trænerne, hvor meget pigerne har rykket sig på alle områder.

Pigerne er på det ene år modnet utroligt meget og blevet de ansvarsfulde, selvstændige og målrettede spillere, der kan arbejde effektivt i kollektivet. Trænerne er voldsomt stolte af pigerne og hvad de har formået på et år; teknisk, taktisk, fysisk, mentalt og socialt. Trænerteamet ønsker alle et fortsat godt fodboldliv i Freja. Heffar og Mads

U13-piger (9-mands) ”Beth” efterlyste i januar en ny træner til U13-pigerne. Jeg vidste ikke helt, hvem U13-pigerne var, men jeg havde da lagt mærke til, at der rendte nogle piger rundt på den nye kunstbane og trænede på trods af bidende kulde. Det tog mig ikke længe at overveje tilbuddet og takke ja, for der måtte da være noget gåpåmod og spilleglæde i de her piger, når de rendte rundt derude i kulden og gjorde noget, som mange seniorspillere ikke skulle nyde noget af, før græsset blev grønt. I februar startede Katrine Thorup og jeg så træningen op med pigerne, og det stod hurtigt klart, at der her var 17 glade piger, som havde lyst til at lære og lege på samme tid. Udgangspunktet var dermed godt, og vi kunne bare gå i gang med at forberede træning, som ville udvikle pigerne. Vi trænede i al slags vejr, og der var flot fremmøde hver gang. Jeg kan tælle på én hånd hvor få gange, vi har været under 12 spillere til træning. Det er stærkt gået! Vi holdt et møde med pigerne i opstarten for at få en føling på, hvad de ønskede at lære og lave til træning. De var enige om, at de ønskede at udvikle sig teknisk og holdmæssigt. Det har vi så arbejdet med, og der er


U 13 piger Bagest fra venstre: Træner Christina Hansen, Johanne Møller, Emilie Birkemose Hansen, Ida Lønskov, Rebecca Wiberg, Karen McAleenan, Emilie Barrit, Sille Selma Hellerup Koldsø, Natasja Thomsen og assistenttræner Katrine Thorup. Forrest fra venstre: Johanne Mosbæk, Amalie Lund, Anna Staahltoft, Julie Houen, Catharina Mortensen, Mathilde Grevelund, Christine Jacobsen, Mathilde Nørgaard og Freya Hansen.

sket en hel masse. Første gang vi bad dem om at tage en bold ned med låret, heade til bolden, osv. blev vi mødt med opgivende miner og udsagn om, at det kunne de ikke finde ud af, og det ville de aaaldrig lære. I dag fem måneder senere gør pigerne det pr. automatik, når de bliver bedt om det, og de mestrer det til UG, når ellers koncentrationen er til det ☺ Derudover er pigerne også blev meget bedre til at snakke sammen, dirigere hinanden på banen og gøre brug af de ting, vi ellers øver i træningen. Det er en fornøjelse at stå på sidelinjen og se, hvordan der bliver fightet mere og mere, og hvordan der bliver sat hovedet på bolden og tæmmet med brystkassen, som et af de få hold i puljen. Sæsonen gik i gang i starten af april, og her løb vi desværre ind i lidt af en øretæve. Vi møder Aabybro og taber 9-4. Vi kommer bagud med mange mål i første halvleg, men pigerne træder i karakter i anden halvleg og vinder halvlegen. Det skal de have stor ros for. Aabybro har været suveræne i denne sæson og er gået ubesejret igennem puljen, så det var en hæderlig indsats af pigerne. Det er aldrig en skam at tabe til et bedre hold, hvis man har ydet sit bedste, og det gjorde de! Herefter rejser vi os igen og vinder flot de fire næste turneringskampe. Så støder vi på Aabybro igen og taber 5-0, men pigerne holder stand længe og er flot med i spillet, men så slår Aabybros godt sparkende piger til og vinder kampen – måske med flere mål end hvad rimeligt var.

Endnu engang rejser vi os kampen efter og slår Dronninglund. Desværre blev det efterfølgende til et nederlag til Biersted/Nørhalne, som vi ellers flot slog 4-1 i første opgør. Herefter ventede Vadum IF, som vi skulle møde på en varm søndag formiddag. Vi kommer bagud 1-0 på et superflot mål af Vadum, som vi ikke kunne stille noget op imod. Men pigerne kæmper videre med oprejst pande og laver et mønsterangreb og udligner flot til 1-1. Det er varmt, og pigerne bliver trætte, men med gode udskiftere er det intet problem, og vi får lukket kampen kort før tid på et flot langskudsmål, som rammer indersiden af sammenføjnin-

Husk

gen og går i mål. Kanon sejr at hive hjem! Der var nu en enkelt runde tilbage af turneringen, og vi var allerede sikret en flot 2.plads, men for at sætte streg under berettigelsen til 2.pladsen, vinder pigerne da også lige sidste kamp 2-1. Pigerne skal nu føres videre af Beth og Katrine Thorup, og det bliver mindst ligeså godt som foråret har været. Jeg vil ønske pigerne, forældrene og det nye trænerteam al held og lykke fremover, og så vil jeg takke Katrine Thorup, pigerne og forældrene for et super godt samarbejde og en rigtig fed oplevelse! Hip hop Freja i top! Mvh Christina.

Onsdags-snegle.... ÅBENT ALLE UGENS DAGE KASTETVEJ 115 BORGERGADE 32

35


City Cup for 10. gang Alt ved det gamle – men også med enkelte fornyelser Det havde næppe mange troet, da det hele begyndte yderste beskedent for 10 år siden: At Aalborg Freja skulle blive en yderst kompetent og professionel arrangør af en stor international fodboldturnering år efter år. Men det er altså en kendsgerning, at klubben nu 10 år i træk har trukket på alt, hvad der er af frivillighed og velvilje i klubben for at kunne stå bag den internationale ungdomsfodboldturnering Aalborg City Cup. I år var der 190 hold med fra syv forskellige europæiske lande, og med de lokale hold rundede turnering knapt 2.500 spillere. Og der blev som sædvanlig gået til den på alle baner og i alle aldre og hos begge køn. Det er et fantastisk skue et gå rundt på Frejas og Firmasportens baner og se den glæde og entusiasme, der bliver udfoldet indenfor og udenfor kridtstregerne. Så på den led var akt ed det gamle i år. Et par enkelte nyskabelser på det organisatoriske og logistiske plan var der dog: Det store spisetelt med omliggende boder var flyttet væk fra den gamle ”Kamillen”, som nu er kunststofbane i international klasse. I stedet var teltet slået op på banen ved siden af bane 1, og det fungerede fint. Knap så fint var det, at flere af boderne var nærmest usynlige, men det vil blive rettet op.

En anden nyskabelse var, at præmieoverrækkelserne til de fire bedste hold samt fair play-pokaler i hver enkelt aldersgruppe skete løbende på en dertil indrettet og meget velegnet plads mellem klubhuset og depotet. Det gav en god afvikling, hvor der var tid og plads til fotografering og glæde og kampråb – i stedet for den store, samlede præmieoverrækkelse lørdag aften, som kunne være svær at styre. Så mon ikke denne form er kommet for at blive. Men ellers var det traditioner og rutine med indkvartering, turneringsafvikling, bespisning, lederaften, salg fra boder og klubhus. Et kæmpearbejde, som er med til at binde klubben sammen – og som giver en god skærv i den altid sultne klubkasse. Den officielle åbning blev i år foretaget af AaBs populære anfører Thomas Augustinussen, Fristedets dygtige kor og dansere underholdt, og Aalborg Kanonlaug skød det hele i gang. Og for det meste skinnede solen venligt ned over Frejas de græsgrønne baner, men ind imellem trak skyer sammen og lettede sig. Alt i alt var alt, som det skulle være. Tak for indsatsen til alle på hver deres plads. Godt gået! Jørgen ”Mua” Pyndt

36


37


38


39


første 6 ud af 7 kampe! Specielt pigernes forståelse af deres placering på banen og sammenspillets funktion har løftet deres spil til et nyt plan. Deres evne til at se og lære nye ting og samtidig implementere dem umiddelbart efter i spillet er også blevet styrket. Eksempelvis da vi mødte et meget velspillende hold i City-cuppen kunne de hurtigt se, hvad det var de andre var bedre til og med det samme vende det positivt og tage det til efterretning - det skulle vi tage ved lære af! Så alt i alt en sæson hvor solen skinner på os, og pigerne stråler af selvtillid og fodboldglæde :-) Fodbold hilsen Annette, Chalotte, Rene og Christian

U12 drenge, forår 2013

U 12 piger Bagest fra venstre: Rene Studsgaard Nielsen(træner), Chalotte Harrig (træner), Cecilie Ørbæk, Elisabeth Dahl, Frida Mouritzen, Anna Flauenskjold, Caroline W Thisen, Camilla Harrig, Lærke Laursen, Annette Rosenbæk (administrator), Christian Vardinghus (træner) Midten fra venstre: Anneka Thiesson, Sofie Johansen, Josefine Vestergård, Frederikke Enggaard; Maria Vardinghus, Mané Amien. Forrest: Pil Rosenbæk. Liv Silke Harrig (lillesøster) har sneget sig med på billedet☺. Følgende piger var forhindret da billedet blev taget: Katja Eisensbohr og Julie M. Madsen

U12 piger, forår 2013 Fodboldsæsonen er i fuld gang og vores U12 piger deltager fortsat med fokus på det gode kammeratskab, det givende og forpligtende samvær omkring fodboldspillet og ikke mindst

U 12 drenge 40

fokus på udviklingen af deres fodboldforståelse og spillemæssige evner både på det individuelle og det holdmæssige plan. De har i den grad udviklet sig på alle planer i det forløbne år og er i år startet med at vinde de

Kære drenge og forældre; så er det ved at være tiden hvor årgang 2001 overgår fra børne- til ungdomsafdelingen. De fleste af vi forældre som har stået for træningen trækker os tilbage, da der nu tilknyttes yngre, betalte kræfter. De nye trænere er godt uddannet indenfor fodbold og kan forhåbentlig inspirere drengene, så deres udvikling for alvor tager fart. Det er god timing, da drengene nu er i deres ”guldalder”, hvor teknik og spilforståelse har gode betingelser. Men det er også vemodigt, da mange af os har været med siden begyndelsen. Hvad skal vi dog bruge al den tid til? Tiden der går med koordiner-


ing, forberedelse, træning, kampe, møder etc. var der ikke nogen som nævnte da vi startede… Nå, men efter en lang vinter med træning på kunststofbanen om onsdagen og inde på katedralen om fredagen, var vi klar til træningsturneringen. Men vinteren ville ikke slippe sit tag og de fleste kampe måtte aflyses. Vi humpede derefter i gang med den rigtige turnering – nu kun med 2 hold. Frafaldet fra efteråret var for stort til, at vi turde tilmelde 3 hold, og det har betydet, at der er drenge som sidder over til kampe. Det positive er, at træningsdeltagelsen er steget, da alle gerne vil med til kamp. I City Cup kunne vi dog lige mønstre 3 hold, da vi lånte nogle tidligere spillere. Sportsligt havde B holdet mest succes, med en flot 4 plads og dermed en kæmpe pokal. Vi har i foråret trænet i 2 trupper, med baggrund i den turnering hver trup deltager i. A-truppen er på 12 mand og B-truppen på 15. B truppen deltager i DBUs C turnering og resultaterne har været fine. A truppen deltager som tidligere i DBUs A turnering og venter stadig venter på den første sejr. Vi har så småt taget hul på 11 mands i træningen og A holdet har tyvstartet med en 3-2 sejr over VB, som vi ellers har problemer med i 7-mands. Det er et kvantespring, men ikke bare til større mål på en dobbelt så stor bane, krydret med off-side. Det er også et skift fra mands- til zone-opdækning, at kunne stå på en linie i 4-back kæden, at holde afstanden til makkeren, samt ”skubbe op” eller presse når vi stiller om. Vi arbejder med 4-4-2, da det er en simpel opstilling. Det ser dog ud til, at drengene i U13 kommer til at omstille til 4-5-1 defensivt. I skrivende stund er planen at have et A og B hold tilmeldt 11-mands turneringen, men da vi er nede på 27-28 spillere, vil efteråret vise om det stadig er kursen i 2014. Men det tager de nye trænere sig af ☺ Trænerne ønsker drengene nogle gode år i Frejas ungdomsafdeling og glæder sig til den nye rolle som forældre, når drengene spiller kamp. Frejahilsen Claus, John, Torben og Christian

Flot indsats af U-11 drengenes 2. hold i årets City Cup Det blev til 6 spændende kampe, hvor U-11 drengenes 2. hold i løbet af de 3 dage kæmpede bravt mod hele 5 nationer. Der var massiv opbakning fra sidelinjen fra både forældre, søskende og bedsteforældre - og ikke mindst fra drengene fra A-holdet, som heppede med, når de havde tid imellem deres egne kampe. Så stemningen var i top, og det blev ikke ringere af, at det lykkedes at spille alle kampe i tørvejr – det var vist ikke alle, der var så heldige.

med 1. pladsen – helt imponerende. Det var umuligt for Muddi – på trods af stort pres fra drengene – at udpege en enkelt spiller til at vinde den eftertragtede titel som City Cup-dagenes spiller nr. 1. Æren måtte nødvendigvis tilfalde hele holdet, der ydede en fantastisk holdindsats, spillede fair og viste, hvordan det skal gøres, når man spiller sammen.

Muddi var på Cup’ens sidste dag nødsaget til at forlade sine drenge til fordel for en rund fødselsdag på trods af, at de stadig manglede at spille 2 kampe, så der var en heftig SMS-korrespondance mellem Frejas baner og festlokalet. Drengene opnåede en flot 5. plads ud af hele 15 hold, og det lykkedes dem at spille 0-0 mod det hold, der løb

41


U 11 • 10 piger U10 U11 piger: Bagerst fra v.: Gaub, Emilie, Emma F, Sonia, Dicte, forrest fra v: Mille S, Nadia, Miriam, Benedicte, Olivia Mangler fra U11: Malou, Caroline, Linnea, Josefine, Mille Ø, Freja, Mahdis. Mangler fra U10: Emma H, Victoria, Mille S, Sophia, Øverst til højre: City CupFair play Pokal U10: Gaub, Emma F, Miriam City Cup Fjerdeplads pokal U11:Bagerst fra v:Sonia, Freja, Miriam, Linnea nederst: Malou, Mille

En sæson med flotte pokaler og godt kammeratskab. Pigerne har haft et super forår, med store sportslige præstationer og masser af sjov. Højdepunktet for det sportslige var nok at vinde to store og flotte pokaler ved City Cup. Med hjælp fra gamle og nye spillere deltog vi med to hold. U10 vandt fairplay-pokalen, med en flot fair indstilling og spillestil i alle kampe, og det var en flok stolte spillere der fik pokalen overrakt af Tom. U11 fik en flot fjerdeplads. U11 spillerne var travlt beskæftigede i madteltet, da de blev kaldt over højttalerne. Så lidt forsinket, i silende regn og ”Medhjælper T-shirts”, fik de pokalen overrakt - til stor jubel fra de 4 forældre der trodsede regnen. Sæsonen startede godt med en holdtur til Ålestrup der bød på natløb, venskabskampe med lokale hold, og masser af hygge. For U11 er hygge, sjov og lidt ballade også nøgleordene for sæsonens kampe, hvor vi har spillet et par kampe lige op, scoret nogle flotte mål, men mest har vundet "3. halvleg" med masser af sjov, hygge og brydekampe med træneren. U10 er stadig ubesejrede i A-rækken, og stormer flot fremad. Vi har fået gode nye spillere på U10, men der er plads til nye i begge årgange.

42

U 10 drenge Fremgang på alle hold Vi startede vintertræningen op i den anden uge af januar med en stamme på 16-18 spillere fordelt på et A-hold og et C-hold. Vi har trænet to gange om ugen hele vinteren på den fantastiske kunstgræsbane, hvilket er et kæmpe hit hos spillere, trænere og de hold, som er kommet for at spille træningskampe mod os. I løbet af februar og fremefter har vi fået tilgang af 7 nye spillere, som gør at vi i dag har 23 spillere. Det er det største antal spillere årgangen nogensinde har haft. Vi tager det som et tegn på, at det både er sjovt og udfordrende at spille fodbold på vores årgang. Ligeledes har vi i de sidste to år kørt med de samme trænere og den samme administrator, hvilket giver en god ro på holdet og et godt samspil med de andre forældre. Tilgangen af de mange nye spillere har betydet, at nogle spillere er blevet rykket fra et hold til et andet, ligesom både gamle og nye spillere og forældre har skulle finde hinanden såvel inde som uden for banen. Det har givet nogle små bump på vejen, men sådan vil det altid være

når der sker forandringer. 1. holdet 1. holdet rykkede ved årsskiftet op i Arækken og vi var spændte på, hvordan vi ville matche de andre hold. Vi spillede derfor et større antal træningskampe i løbet af februar og marts. Det gik ganske fornuftigt og vi er tilmed blevet forstærket med spillere fra andre klubber. Det har givet en god stærk stamme på holdet, med gode individualister. De mangler dog lige at finde helt sammen på banen og fungere som et sammenspillet hold. Træningsmæssigt har det bevirket en større intensitet og klar fremgang for mange spillere. Resultatmæssigt er det gået fornuftig med lutter tætte kampe, mange sejre og det tegner til, at vi ender i den bedste halvdel af Arækken, hvilket matcher vores forventninger. Når spillerne får mere tid sammen forventer vi, at de vil vokse yderligere som hold og så bliver det for alvor sjovt at følge dem. 2. holdet 2. holdet var sidste år en blanding af faste 2. holdspillere og spillere, der spillede med på begge vores hold.


U 10 drenge Med tilgangen af de nye spillere, har vi nok til at stille med et fast C-hold. Vi kan se, at det har været rigtig godt for dem. De har individuelt og holdmæssigt udviklet sig meget siden sidste år. De er blevet bedre til at løbe for hinanden på banen og til at spille sammen. Resultatmæssigt var sidste år ikke noget at skrive hjem om. I år er det gået meget bedre, og indtil videre er vi gået ubesejret gennem foråret. Det er blevet til flotte mål på hovedstød og med det ”kolde” venstreben. Dejligt at se at skudtræning med begge ben ikke er forgæves, men fører til scoringer i kampene. Målsætningen for foråret er en fortsat udvikling af spillerne individuelt og kollektivt samt en plads blandt de bedste i rækken – og hvis alt flasker sig, en oprykning til B-rækken. Vi er indtil videre godt på vej… Bobler-holdet Vi har i foråret oprettet et ”boblerhold” for de spillere som er nye på fodboldbanen, og for de som ikke er så meget med i spillet på C-holdet. Vi har i første omgang lavet et samarbejde med Aalborg KFUM og Svenstrup/Godthåb og efter sommerferien vil NB, GUG og et par andre hold også deltage. Her spiller vi hver anden torsdag kampe hos hinanden på 5-mandsbaner, men med 7-mandsmål. Fokus er ikke på resultatet, men at det skal være sjovt at spille med for alle spillere fra alle hold. Det har været en stor succes og specielt husker jeg, da Henrik scorede i den første kamp. Han blev helt overrasket og råbte højt: ”Jeg scorede”, med stor stolthed i ansigtet. At vi også vandt kampen gjorde ikke dagen dårligere. Ambitionen med holdet er, at det skal være sjovt at spille fodbold, og at alle spillere skal udvikle sig i deres omgang med bolden og deltage aktivt i spillet både frem ad banen og i forsvaret.

City Cup Vi deltog i årets City Cup med to hold. U10 var ikke niveaudelt, hvorfor vi besluttede at lave to lige stærke hold. Det ene hold klarede sig godt i puljen og var tæt på at komme i semifinalen, men manglede et enkelt mål i den sidste puljekamp. Det andet hold tabte alle tre indledende kampe, men det viste sig til sidst, at holdet var kommet i en stærk pulje med både de samlede vindere og nummer 3. Lørdagen var lige omvendt for holdene og begge Frejahold endte med at få to sejre hver og en 6. og en 9. plads. Socialt var der masser af højt humør og drengene var nærmest ikke til at trække med hjem fra Freja. Det var også et stort hit at stå i slik/isboden.

ALT TIL KONTORET! Kig ind i vores lokaler på Gøteborgvej 14 i Aalborg.

Vi glæder os meget til at fortsætte arbejdet med drengene og se om de kan fortsætte den fine fremgang på alle vores tre hold. På vegne af trænerteamet Morten Larsen, træner Gøteborgvej 14 · 9200 Aalborg SV Tlf. 98 14 48 88 · Fax 98 14 47 77 www.asgerjensen.dk

43


U 9 drenge U9 drenge forår 2013 Vores U9-afdeling er nu på over 40 aktive medlemmer, og der kommer stadig nye til, hvilket er meget positivt, men selvfølgelig også giver en del udfordringer i planlægningen og udførelsen af træningen for de frivillige trænere. Drengene er meget trofaste og engagerede, og vi trænere glæder os løbende over at opleve hver eneste dreng udvikle sig. Spillerne tager flere og flere gode beslutninger på banen og vigtigst af alt er de alle rigtig gode kammerater til træningen. Trods den store flok, er de rigtig gode og sunde sammen. Vi har lavet mange øvelser for at ryste dem sammen, hvor drengene fx skal kalde på hinanden for at få bolden. Vi gør også en dyd ud af at ryste posen og sætte nye spillere sammen på kryds og tværs for at imødegå små grupperinger. Samtidig har vi jævnligt opdeling i hvid og blå gruppe for at alle spillerne hver især får mest muligt ud af træ-

ningen. Vi oplever også, at drengene mingler på tværs af skoleskel, fordi de spiller fodbold sammen – det er skønt at se. Vi har 5 hold med i DBU-turneringen her i foråret og de klarer sig alle rigtig godt. Spillestilen i vores eget lille 5mandskoncept vist sig at være levedygtigt og god for udviklingen af spilforståelse. Det er også tydeligt, at kunstgræsbanen har haft en positiv effekt. Det har været skønt at træne på den som supplement til indendørstræningen og drengene har været heroiske i al slags vejr. Vi har ud over DBU-turneringen deltaget i en del forskellige supplerende stævner hen over vinteren og foråret bl.a. for at forberede den store overgang fra 5-mandsfodbold til niveaudelt 7-mandsbold efter sommerferien. CityCuppen var en stor oplevelse, hvor vi var med for første gang med hele fire hold. Det var spændende for drengene at spille mod hold fra

Tyskland, Holland og Frankrig. Der var nogle rigtig gode hold med og alle vores egne U9-hold kæmpede heroisk og blev placeret mellem nummer 3 og 10 – flot gået! En stor tak til de forældre, der lægger et kæmpearbejde i vores store U9afdeling og en tak til alle jer drenge på banen – I er skønne at træne og så er I altså nogle supergode fodboldspillere! På trænerstabens vegne Simon

Boldglæde og kampgejst hos U8-drengene De havde egentlig bare ventet på det hele vinteren: at komme på græs igen. Og da først udendørssæsonen blev skudt i gang, myldrede U8-drengene ind på banen efter en alt for lang vinter med alt for lidt fodbold. Og det er de fortsat med at gøre, så der nu ofte er op mod 30 drenge til

U 8 drenge Bagest fra venstre: Nicholas, William, Andreas, Philip Møller, Jonas, Silas, Casper, Nikolaj, Philip Madsen, Malthe, August, Gustav, Lukas Bruhn og Mads. Forrest fra venstre: Simon, Julius, Aske, Marcus, Anton, Lucas, Emil, Alexander, Ari, Victor og Hjalte.

44


både mandags- og onsdagstræning. Med høje råb og stort engagement i fodboldspillet indtager de deres pladser på grønsværen og går til den, både når det gælder nærkampe, skudøvelser, teknisk træning og selvfølgelig også, når der har vovet sig et modstanderhold ind på banen lørdag eller søndag formiddag. De klarer sig generelt rigtig fint resultatmæssigt i mødet med hold fra andre klubber, men først og fremmest kan vi som trænere glæde os over, at alle drenge kæmper virkelig godt og udviser stor glæde ved at lege og spille med bolden. I træningen prioriterer vi netop også, at de skal have både kamptræning og boldkontakt så meget som overhovedet muligt. Det kræver en del trænere at have så stort et hold drenge to gange om ugen, men heldigvis har der også været tilgang på det område, så vi nu er syv forældre i trænerteamet. Det er også godt at opleve det gode fællesskab mellem drengene og det positive engagement fra forældregruppen. Vi er sikre på, at både forældre og trænere roligt kan glæde sig til at følge, hvordan denne herlige bunke fodboldglade drenge kommer til at spille sig til mange sjove og gode oplevelser i de kommende år. Venlig hilsen træner-teamet

Frejas super seje U7 piger Lørdag den 23. marts 2013 var der standerhejsning for børneafdelingen i Freja – solen skinnede og det vrimlede med børn og der iblandt også en dejlig flok fodboldpiger, der trængte til at komme på græs – men det var også koldt – super koldt. Det kolde vejr fortsatte længe og udskød opstarten på forårssæsonen, men endelig kom vi i gang og vi startede op med 13-14 piger, der alle bare elsker at spille bold i Freja. Torsdag den 25. april 2013 afholdt Freja Pigeraketten og de fleste af pigerne deltog i denne fantastiske eftermiddag, hvor der blev leget med bold i 3 timer. Der var denne eftermiddag også mange piger med, som i forvejen ikke gik til fodbold, og dette gode arrangement har båret frugt. Det vrimler stadig til med piger til Frejas super seje U7 piger og til sidste træning var der mødt 20 piger op til træningen. Pigerne er med til DBU’s 3-mands turnering med 2 hold, og de elsker at komme ud og spille kamp og får både scoret mål og vundet kampe, og ikke mindst så hygger de sig, når de er af sted sammen☺ Til alle kampe både inden og efter er der gang i pigernes kampråb – ingen er i tvivl om, hvor vi kommer fra. Vi er hvide, vi er blå, vi er ikke til at slå – åhhh FREJA!

U 7 piger De super seje U7 piger er: Sidsel, Flora, Ingrid, Liva, Yi Yi, Ida, Filippa A., Meera, Emilie, Ida Katrine, Filippa M.H., Liv, Emma, Isabelle, Signe, Sara, Gertrud og Katrine. De super seje U7 pigetrænere er: Jesper, Mikkel og Trine

Freja super seje U7 piger var ikke så seje, hvis ikke var for deres super seje trænere – Mikkel, Jesper og Trine – så tusind tak for deres store indsats og engagement – vi håber alle, at I bliver ved i mange år ☺ Også en stor tak til

forældregruppen, som altid møder talstærkt frem til både træning, kamp og andre arrangementer. På vegne af Frejas super seje U7 piger Tina Torp Staffe, administrator

..ved hvad der skal skal til til for at være bland blandtt de bedste Intego A/S

Blytækkervej 3-7 Aalborg Intego A/S • Aalborg Aalborg • Tlf. Tlf. 99 36 40 9000 00

9 UGLVNDEHQGH(OWHNQLVNH/¡VQLQJHUłZZZLQWHJRGN    

45


U 7 drenge Bagest fra venstre: Lukas, Kasper, Elias, Christian S., Oskar, Daniel, Lucas og Jonathan. Midterste række fra venstre: Runar, Louis, Gustav Gr., Michael, Frederik T., William K., Aksel, Linus, Christian W og Mads Emil Forrest fra venstre: Frederik R.L., Malthe, Gustav Ga., Mads, Holger B, Malte, William E., Magnus og Luca

Masser af energi på og udenfor banen U7 årgangen rummer i dag 30 drenge, som giver den gas til træning, i kampe og i de mange stævner. Træningen er siden nytår blevet udvidet fra en til to gange om ugen. Det er blevet taget vel imod af både drengene og forældrene. Træning to gange om ugen giver dels drengene et større socialt fællesskab på tværs af skoler, og dels giver det trænerne bedre mulighed for at tilgodese hver enkelt spillers udvikling og omgang med bolden. Vi kan se, at det giver pote, og vi er ved at have en stor gruppe af spillere, som rigtigt har taget fodbolden til sig, og som simpelthen ikke kan få nok af spillet med den runde kugle. Træningsmæssigt har der været - og er fortsat - stor fokus på at styrke drengenes grundfærdigheder som i den alder handler om at blive mere fortrolige med bolden. Det være sig i løb, ved driblinger, skud, afleveringer og i kampsituationer. Træningen er stadig opdelt i stationer, og det virker rigtig godt for drengene, at der ikke er for mange samlet

på én gang, så fokus kan være på fodbolden og ikke på så meget andet. Stationstræningen betyder også, at vi løbende har brug for lidt hjælp til enkelte øvelser fra forældrene, og det fungerer heldigvis rigtig fint med god forældreopbakning. Vi har i foråret deltaget med fire hold i den almindelige turnering, og vi har deltaget i Aalborg KFUMs Forårs Cup, Changs Zebra Cup og skal deltage i Vodskov Cup. Det har været sjovt for drengene både spillet på banen og ikke mindst før og mellem kampene. Her findes der til tider godt gemte kræfter. Det handler nok om at skabe den helt rette motivation, for der kan være mange fristelser, når man kun er 6 år. Skabelse af den rette motivation er også noget, vi forsøger at have med i træningen, hvor børnene motiveres af forskellige ting og er forskellige i forhold til, hvor længe de kan holde koncentrationen i en øvelse. I kampene er det gået rigtig godt og alle fire Frejahold har scoret masser af mål, spillet god fodbold, kæmpet for hinanden og det er blevet til sejre i langt over halvdelen af kampene. Sammenlignet med de andre klubber ser det ud til, at vi har en stærk U7 årgang.

Her skal gives et stort klap på skuldrene til trænerne Christian og Rasmus, for deres indsats – både fodboldmæssigt og pædagogisk… Vi har i foråret haft vores første opgave med klubbens årlige stævne City Cuppen. Vi skulle hjælpe med at stille det store telt op og hjælpe med at få det ned igen. Det gik rigtig godt, så stor tak til alle forældrene, der gjorde en stor indsats. Det forlyder i øvrigt i denne sammenhæng, at Anders Bredgaard senere på året vil blive udnævnt til officiel stormester i teltrejsning på stor bane... Så hvis der er noget Hjallerup Teltudlejning vil vide inden næste år – så spørger de bare! Nu glæder vi os til, at drengene bliver gamle nok til selv at spille med, når de bliver U9 drenge om to år. Vi ser også meget frem til efter sommerferien, hvor vi bliver til store drenge og skal spille 5-mandsbold, med flere spillere på banen, en rigtig målmand og bedst af alt: Meget større mål! Drengene er meget klare til at skulle spille 5-mandsbold og enkelte har været med ude at spille sammen med U8 drengene. Det er gået rigtig fint, og vi er fulde af fortrøstning til de nye udfordringer som U8 spillere efter sommerferien. Sidst vil vi gerne takke for et godt samarbejde med forældrene og for den altid positive tilgang til børnene og til at give en hånd med. På vegne af U7 årgangen Morten Larsen

46


U 6 drenge Forår 2013 U6 drenge Så er forårssæsonen for U6 ved at være færdig. Vi mangler i skrivende stund lidt træning, et stævne og et par turneringer, men derefter melder sommerferien sig. Hvordan er det så gået i dette forår. Jo, vi har deltaget i en del stævner og turneringer, og selvom vi ikke fører regnskab med resultaterne, så har vi fornemmelsen af, at vi har klaret os rigtig godt. Det samme gør sig gældende for træningen. Der er ved at være en god intensitet, og vi kan se på gutterne, at de hygger sig og har det sjovt. Sådan skal det være. Også på den sociale front har vi haft et godt forår. Til turneringerne har vores nye sociale udvalg stået for pølsehorn, boller, kage, saft osv., og til det nylige hjemmestævne, havde det sociale udvalg skåret en masse frugt og lavet en masse saft, så der var nok til alle de deltagende hold.

Det viser er stort socialt overskud, og det har været rigtig fantastisk. Så alt i alt har det været et fremragende forår, men det betyder ikke, at efteråret kan blive endnu bedre. Det vil trænerteamet og det sociale udvalg arbejde på. God sommer til alle i Freja. Og til U6 gutterne... vi ses efter sommer. Hilsen Trænerteamet, det sociale udvalg og administratoren for U6.

Nyt fra årgang U4/U5 Vi er kommet godt i gang med træningen for årgangen U4/U5. Selvom solen ikke altid er med os, så er vi altid ca. 15-20 børn til træning, hvilket er helt fantastisk. Børnene er alle født i både 2008-2009, så vi tilretter træningen ud fra princippet: Alle skal have en dejlig oplevelse både børn, samt forældre. Børnene skal helst gå fra træningen med et smil på læben.

Alt dette foregår gennem forskellige lege med og uden bold, vi prøver dog at få bolden med næsten alle aktiviteterne, da det selvfølgelig er fodbold vi spiller. Træningen er overordnet genkendelig, med forskellige nye øvelser i løbet af den time vi træner – vi slutter altid træningen af med en lille kamp mellem forældrene og børnene – forældrene vinder ”næsten” altid ;-) Vi er ikke tilmeldt nogen turnering under DBU-regi, men vi er tilmeldt to turneringer henholdsvis den 16. og 23. juni, som vi glæder os meget til. Efter sommer bliver nogle af drengene U6 og andre forbliver U5. T ak for støtten af forældrene til hver træning, det sætter vi meget pris på. Vi træner fra 16:30 til 17:30 på kunststofbanen på Aalborg Frejas anlæg. Med venlig hilsen Peter, René og René

U 4-5 drenge 47


Børnestanderhejsning på ”Kunsten”

200 kamps jubilar Lørdag d. 23. marts var der standerhejsning for børneafdelingen i Aalborg Freja. Igen var der mødt rigtig mange børn og forældre op. Selv om solen skinnede fra en skyfri himmel, så var det alligevel råkoldt. Børneformanden holdt en tale som omhandlede forældrekollektivet, ligeværdighed og vigtigheden af godt kammeratskab i fodbold. Flaget gik til tops til efterfulgt af det klassiske Freja-hurra (et langt og tre korte hurra afsluttende med Freja). Bagefter affyrede Frejas svar på kanonkongen - Tom Houen – en kanonsalut, som fik alt fugleliv til at forsvinde i miles omkreds. I knap en uge var der ingen fuglekvidder eller mågeskrig omkring vestbyens ”yderste marker”. Derefter stod den på træning. Denne gang var træningen helt speciel, da den foregik på vores nye, dejlige kunststofbane. Der var en vrimmel af fodboldpoder på ”Kunsten”. Et fantastisk syn. Efter træningen var der fodboldkagemand og saftevand i klubhuset, som var fyldt til bristepunktet med spillere, forældre og søskende. Nogle spillere, trænere og forældre måtte indtage deres kage og saft på terrassen. Tak til forældrene fra årgang 2003, som var ansvarlig for kage- og saftevandslogistikken. Med Sportslig hilsen Morten ”Muddi” Ubbesen Børneformand

48

Charlotte Batsberg har spillet sin kamp nr. 200 for Aalborg Freja. Hun er den tredje spiller, der runder dette antal kampe. Udover Bats, har Louise Jacobsen og Pia Simonsen spillet over 200 kampe. Bats har spillet i Aalborg Freja siden 1999, og kun afbrudt skader opstået ved andet end fodbold. Bats er en stabil holdspiller – hun har et træningsiver, der siger spar to. Hun løber gerne en lang tur, inden træningen, hvilket gør, at hun nok er den spiller, der i allerbedst form, på trods af hendes ”unge” alder ☺ Bats er udpræget klubmenneske, deltager i alt, hvad klubben byder på af fester, arrangementer og hjælp til diverse opgaver. Bats er meget vellidt, og sætter sit aftryk på alt, hvad hun deltager i. Vi håber, Bats er at finde i rigtig mange år frem her i verdens bedste klub. Stort tillykke, Bats. /Beth


Samarbejde med Fortuna Hjørring på pigesiden Fortuna Hjørring har i foråret 2013 indgået samarbejdsaftaler med Thisted FC, Aalborg Freja, Nibe Boldklub og Støvring IF. Det vil sige, at Freja pr. 1. 7. 2013 indgår i et samarbejde med Fortuna Hjørring på pigesiden for alderen 9-15 år. Fortuna Hjørring skal tilbyde teknisk træning for fodboldinteresserede piger i alderen 9-15 år, der har lyst til ekstra træning. Tilbuddet skal være åbent for alle piger uanset niveau og tilbydes ud fra følgende kriterier: • Være et tilbud om træning ud over den almindelige træning

TIPSDYST DANMARKSSERIEN HERRER Lørdag 8. juni kl 16.00 AALBORG FREJA - IF LYSENG

• Skal tilbydes minimum 8 andre klubber fra området • Bør udnytte træningstider, der ikke benyttes så ofte, f.eks. fra kl.15.00 – 16.00 på hverdage, fredage osv., så dette ekstra tilbud ikke tidsmæssigt falder sammen med den normale træning • Skal være et tilbud om ekstra træning min. 50 dage, dog minimum 100 timers træning på en sæson. Det skal være frivilligt for spillerne at deltage, men de skal have mulighed for at deltage, når det passer dem i forhold til deres normale træning. • Der må max. være 12 spillere pr. træner / assistenttræner Aalborg Freja, Støvring IF og Nibe Boldklub er på skift vært for træningen i Teknikskolen, se nedenstående ”træningsplan for samarbejdsklubber”, dvs. hver 3. uge, og alle praktiske ting aftales mellem værtsklubbens koordinator og Cheftræneren for Teknikskolen. Cheftræneren for Teknikskolen og/eller træner/spiller fra Fortuna Hjørring deltager hver gang i træningen i Teknikskolen.

John Hjelm

2 René Bak

2

Brohusgade 2B, 9000 Aalborg Tlf. 9633 1331

Søren Krogh

Hellevadvej 24, Klokkerholm, 9320 Hjallerup Tlf. 9824 6350

Tommy Toft

Flemming Thingbak

1

1 2

Kastetvej 115, 9000 Aalborg Tlf. 9812 5306

Kystvejen 62, 9400 Nørresundby Tlf. 9819 4011

Carl Johan Jensen

Lille Kongensgade 6, 9000 Aalborg Tlf. 98128333

x

Flere oplysninger omkring Teknikskole 2013 på: http://www.fortunahjorring.klubcms.dbu.dk/page.aspx?id=6006 Uge 31 Opstartsmøde for klubbernes koordinatorer i Frejas klubhus Uge 34 Fredag 23.08.2013 1600-1800 Nibe Boldklub Uge 35 Fredag 30.08.2013 1600-1800 Støvring IF Uge 36 Fredag 06.09.2013 1600-1800 Aalborg Freja Uge 37 Fredag 13.09.2013 1600-1800 Nibe Boldklub Uge 38 Fredag 20.09.2013 1600-1800 Støvring IF Uge 39 Fredag 27.09.2013 1600-1800 Aalborg Freja Uge 40 Fredag 04.10.2013 1600-1800 Nibe Boldklub Uge 41 Fredag 11.10.2013 1600-1800 Støvring IF Uge 43 Fredag 25.10.2013 1600-1800 Aalborg Freja Uge 44 Fredag 01.11.2013 1600-1800 Nibe Boldklub Uge 45 Fredag 08.11.2013 1600-1800 Støvring IF Uge 46 Fredag 15.11.2013 1600-1800 Aalborg Freja Uge 47 Fredag 22.11.2013 1600-2000 Stævne (evt. weekend) Fortuna Hjørring Lignende program for foråret 2014 vil blive udarbejdet primo 2014. Aalborg Freja forventer sig rigtig meget af dette samarbejde. Dels vil det udvikle vores pigespillere væsentligt rent teknisk, samtidig vil der bliver rig mulighed for at Frejas trænere at få inspiration til deres træning, ved at overvære de træningspas, der foregår på Freja. Koordinator i Aalborg Freja: Beth (Bettina) Madsen (U14 pigetræner) /BETH

Jan Daucke

1

Kastetvej 40, 9000 Aalborg Tlf. 9810 3110

Ole Nielsen

2 Jesper Nielsen

1

2 Michael Kastrup

x Bo Bojer

Henrik Bonderup

2 Kastetvej 87, 9000 Aalborg Tlf. 9870 4100

Lennart Sørensen

2

Istedgade 37A, 900 Aalborg Tlf. 6017 1001

Ny Kastetvej 21 9000 Aalborg 98 11 46 00 www.bhs-glas.dk

Kastetvej 57 9000 Aalborg Tlf. 9816 2826

Stillingen efter 5 af 14 runder

Alverdens Gulve ............................30 Aalborg Kaffe .................................20 Alabu Bolig .....................................20 BHS Glas ........................................20 Malerfirmaet Bonderup.................20 Himmerland Boligfor. ....................10 Aalborg Slotskro............................10

Nørresundby Bank ........................10 Kokkens Køkken............................10 Aalborg City .....................................0 Frugt Karl ..........................................0 Guldbageren Vestbyen ...................0 Spar Nord .........................................0

49


Redaktion "Frejaneren": Keld Jensen (ansvarsh.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anke@stofanet.dk Baneanlæg og klubhus: Aalborg Freja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 13 80 77

98 13 31 13

Vestre Fjordvej 15 · 9000 Aalborg

www.aalborgfreja.dk mail: aalborgfreja@aalborgfreja.dk Hovedbestyrelse: Tom Nielsen, hovedformand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . butchi@mail1.stofanet.dk Jan Petersen, næstformand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . janpetersen@stofanet.dk Ole Madsen, økonomiformand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inspektor@aalborgfreja.dk Bjarne Pedersen, herreseniorformand . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjarne.Pedersen@Gammelhasserisskole.dk Bettina Madsen, kvindeseniorformand . . . . . . . . . . . . . . . . Bethham23@yahoo.dk Martin Jørgensen, ungdomsformand . . . . . . . . . . . . . . . . . . martin_joergensen4@hotmail.com Sportsbestyrelse: Bjarne Pedersen, herreseniorformand. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjarne.Pedersen@Gammelhasserisskole.dk Ole Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inspektor@aalborgfreja.dk Martin Karlsen, B-trup: karlsen147@gmail.com Brian K.S. Andersen, C-trup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b-skaarup@anarki.dk Bettina Madsen, kvindeseniorformand . . . . . . . . . . . . . . . . Bethham23@yahoo.dk Martin Jørgensen, ungdomsafdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . martin_joergensen4@hotmail.com Morten Ubbesen, børneafdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mu-kultur@aalborg.dk 1.-2. holdsudvalg herrer: Bjarne Pedersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjarne.Pedersen@Gammelhasserisskole.dk Karsten Mortensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arne Frandsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arnefrandsen@gmail.com

22 44 74 14 40 76 87 11 29 42 99 52 27 15 01 02

22 82 41 46 30 20 05 55

29 42 99 52 40 13 16 65 22 94 15 93

27 15 01 02

Kasserer: Ole Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inspektor@aalborgfreja.dk

40 76 87 11

Inspektør: Ole Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inspektor@aalborgfreja.dk

40 76 87 11

Kampfordeler: Lars Johannesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lars.schaumburg@mail.dk

22 50 40 68

Vennerne: Jan Daucke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . daucke@tdcspace.dk

Baner og klubhus:

22 44 74 14

20 13 80 77

Medlemmer/kontingent: Jan Petersen . . . . . . . . . . . . . . . . . janpetersen@stofanet.dk

22 44 74 14

FrejaShoppen: Ole Post Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inspektor@aalborgfreja.dk

40 76 87 11

Internet-udvalg: Lars Mørch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lars@morch.dk

22 13 39 22

29 42 99 52

27 15 01 02

26 16 49 00

Arkiv-udvalg: Keld Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anke@stofanet.dk

A-trup: JS og serie 1 Tommy Pedersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tommyp@worldonline.dk Kjeld Mølgård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fam.moelgaard@webspeed.dk Thomas Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tbj100@yahoo.dk

51 90 28 97

98 12 03 69

22 50 40 68

TRÆNERE OG LEDERE I S ENIORAFDELINGEN :

40 76 87 11

40 76 87 11

Cafeteria-udvalg: Lars Johannesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lars.schaumburg@mail.dk

22 82 41 46

Kvindeudvalg: Bettina Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bethham23@yahoo.dk

Sponsor-udvalg: Jens Kærvad Pedersen, formand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kaervad@gmail.com Lars Johannesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lars.schaumburg@mail.dk Jesper Thomsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hedegaard00@gmail.com Ole Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inspektor@aalborgfreja.dk

50

26 16 49 00

Ole Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inspektor@aalborgfreja.dk Bent Christensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bentchr63@gmail.com Tom Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . butchi@mail1.stofanet.dk Jan Petersen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . janpetersen@stofanet.dk

B-trup: Serie 3 og serie 4 Michael Rene Laulund Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . laulund80@gmail.com Mikkel Færgemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomas Thomsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristoffer Staun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-trup: Serie 5 og Serie 6 Brian K. S. Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b-skaarup@anarki.dk Mikkel Lundtoft Kristensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mikkel.lundtoft@hotmail.com Morten Vollbrecht Amdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OLD BOYS AFDELINGEN: Old Boys: Morten Kjær Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk@smv.dk Grand Old Boys: Ole Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inspektor@aalborgfreja.dk Super Grand Old Boys: Steven Ellingsen . . . . . . . . . . . . . . . . ellingsen63@hotmail.com Veteraner: Ebbe Dalsgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dalsgaarda27@stofanet.dk Superveteraner: Ulrik Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . frobelsvej@gmail.com

21 25 66 60 29 40 70 87 20 34 85 59

30 55 07 30 23 23 07 27 22 32 59 00 25 29 50 25 51 90 28 97 20 99 70 20 22 97 15 90 28 56 59 11 40 76 87 11 29 78 06 90 27 52 03 46 20 93 41 95

KVINDEAFDELINGEN: 1. Div is ion, S ERIE 1, SERIE 2 22 11 81 81 22 50 40 68 26 14 70 95 40 76 87 11 98 10 31 61

Lars Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . larsgut@webspeed.dk Torben Schou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finn Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . finnsmil@hotmail.com Maria Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Haahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . haahr87@gmail.com Bettina Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bethham23@yahoo.dk Frode Andersen, målmandstræner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fwimony@hotmail.com

24 40 01 67 20 41 64 35 20 14 30 37 42 75 35 56 60 50 21 32 27 15 01 02 98 83 72 72


TRÆNERE OG LEDERE I UNGDOMS AFDELINGEN: U19 drenge: 1. holds træner: Mark Hellerup . . . . . . . . . . . . cmcvine@gmail.com Ass. træner: Daniele Buccinnà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . buccinna_daniele@hotmail.com 2. holds træner: Martin Ingvorsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ingersen7@hotmail.com

22 72 26 29 22 72 78 02 40 57 68 29

U17 drenge: Træner: Jens Peter Bendixen . . . . . . . . . . . . . . jp.bendixen@hotmail.com

20 74 01 61

U15 drenge: Træner: Anders Wendel-Hansen . . . . . . . . . . . awende09@student.aau.dk Ass. træner: Christian Pedersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . freja3000@hotmail.com

22 29 18 67

U14 drenge: 1. holds træner: Finn Christensen . . . . . . . . . . fchri@ferslevskole.dk Ass. træner: Lars Møller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ldm@nsbic.dk Ass. træner: Jesper Kristensen: jek@keylearning.dk 2. holds træner: Ass. træner: Jacob Christensen. . . . . . . . . . mrgunners_jr@hotmail.com 3. holds træner: Kristian Stavad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kristian@ednord.dk Administrator: Christian Hjulmand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . christian@hjulmand.net

30 11 37 67 21 47 83 08 20 75 58 98 61 10 39 69 26 84 57 96 24 82 78 44

U13 drenge: 1. holds træner: Peter Holm . . . . . . . . . . . . . . . holm_108@hotmail.com Ass. træner: Mick Alsted: mickjaal@gmail.com 2. holds træner: Torben Baun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administrator: Ole Olsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dorteoleolsson@stofanet.dk

31 43 30 07

U18 piger: 1. holds træner: Henrik Bjerregaard . . . . . . . . . . hebj@privat.tdcadsl.dk Ass. træner: Kristian Lyng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kristianlyng@youmail.dk 2. holds træner: Henrik Ladefoged . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . heffar.ladefoged@gmail.com

40 10 53 23

24 60 07 62

U9 drenge, årgang 05: Bjørt Nybo, holdleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aalborgfreja05@gmail.com Kim Pedersen, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . basse123@email.dk Trine Andersen, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trine.andersen@skolekom.dk Anders Møller, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . heidioganders@hotmail.com Rene Svendsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hyldgaard1@gmail.com Jesper Fodgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fodgaard@vip.cybercity.dk Jørn Thorgaard, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . joern.Thorgaard@schneider-electric.com Lars Møller, træner: lars.moller@stofanet.dk U8 drenge, årgang 06: Peter Sønderlund, holdleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . soenderlund@stofanet.dk Rasmus Henriksen, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . grevrasmus@gmail.com Christian Kjølby, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ck@optimizer.dk Vibeke Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Torben Kjeldgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristian Eriksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henrik Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U7 Drenge, årgang 07 (Drenge og piger): Jesper Thomsen, administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hedegaard00[a]gmail.com Thomas Kjeldsen, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thomas[a]kjeldsen.mail.dk Arne Banasik, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arne_banasik[a]hotmail.com Thomas Røntved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thr@law.aau.dk

28 23 42 37 24 45 95 39 22 51 15 55 30 29 00 23 61 33 32 64 60 63 55 35 20 75 22 63

22 50 12 42 22 79 30 91 27 84 30 60 28 71 34 91 28 90 65 80 21 14 85 95 25 17 12 36 26 14 70 95 24 29 00 43 24 82 03 16 31 31 65 81

60 50 39 99 31 43 03 41

U14 piger: Træner: Bettina Madsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bethham23@yahoo.dk Ass. træner: Kathrine Thorup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kathrinethorup94@outlook.com

27 15 01 02

U13 piger: Træner: Christian Vardinghus . . . . . . . . . . . . . . . fiva@stofanet.dk Træner: Chalotte Harrig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch@delta-ejendom.dk Træner: René Studsgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . studse@stofanet.dk Administrator: Annette Rosenbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fam.rosenbaek@gmail.com

72 69 06 28

40 18 07 10

24 41 77 70 24 20 61 82 25 11 32 91

U6/U5, årgang 08/09 (Drenge og piger): Jesper Thomsen, administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hedegaard00@gmail.com Peter Snabe, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . petersnabe@hotmail.com Rene Tengstedt, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tengstedt50@gmail.com Rene Sejer, træner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rene-sejer@godmail.com Piger U12, årgang 01: Christian Vardinghus, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIVA@stofanet.dk Chalotte Harrig, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch@delta-ejendom.dk Rene Studsgaard Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . studse@stofanet.dk Annette Rosenbæk, administrator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fam.rosenbaek@gmail.com

26 14 70 95 61 77 96 76 28 44 64 39 28 60 92 40

72 69 06 28 24 41 77 70 24 20 61 82 25 11 32 91

TRÆNERE OG LEDERE I BØRNEAFDELINGEN: Børneafdelingsformand:Morten Ubbesen, . . . . . . . . . . . . . mu-kultur@aalborg.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administrator og kasserer, børneafdelingen: Lars Gaub . . lars.gaub@gmail.com U12 drenge, årgang 02: Morten Ubbesen, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mu-kultur@aalborg.dk Michael Mathiesen, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . micmar@stofanet.dk Bo Larsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kontakt@worksolution.dk Rikke Ørsted, holdleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rcthomsen@mail.dk

20 68 17 17 21 62 69 66

20 68 17 17 40 44 44 20 23 92 93 93 30 96 87 96

U11 drenge, årgang 03: Hans Henrik von Platen, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmus Nørgaard, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morten Larsen, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgen Barrit, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henrik Sørensen, administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sindholt@yahoo.dk

21 57 21 25 40 30 65 65 26 49 01 23 22 40 05 38 30 29 37 07

U10 drenge, årgang 04: John Keller, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jesper Bradsted, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simon Sigfusson, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christina Waldorph, administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . waldorph@privat.dk

40 18 36 08 28 54 76 16 26 14 43 48 40 53 32 00

Piger U12/U11, årgang 02 – 03: Ricky Thygesen, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cmt@willis.dk Gry F. Svendsen, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GFS@vesthimmerland.dk Martin og Pernille Østergaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pernillegram@me.com Annemette Arent, holdleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annemette.arent@mail.tele.dk Mette Hansen, holdleder U10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piger U10/U9, årgang 04 – 05: Rasmus Greve Henriksen, administrator . . . . . . . . . . . . . . . . grevrasmus@gmail.com Susanne Kjeldsen, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ske@rn.dk Gertrud Sindbjerg, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ggs@ah.dk U8 piger, årgang 06: Tina Torp Staffe, administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erik@staffe.dk Mikkel Søndergaard, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mikkeljsondergaard@gmail.com Jesper Karmisholt, træner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsk@rn.dk Trine Theilmann, træner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trine@husetmoller.dk

22 24 66 57 26 18 87 16 41 22 35 87 24 45 95 74 60 75 64 26 22 79 30 91 60 95 22 02 30 20 05 55

30 24 50 53 28 73 29 18 28 90 97 36 20 86 52 00

51


Re v i s o r b ra n c h e m y t e :

Revisorer Revisorer ssover over aldrig! aldrig!

RI

N

G

L ’S A R EJ RE R F SE

TI

S KA

FEJL! FEJL! Vi holder ikke døgnåbent. Vi kommer heller ikke sovende til vort honorar som en kundemyte indikerer. Derimod er udhvilede medarbejdere, fleksibel arbejdstid og plads til begejstring en del af Vejgaard Revision.

”Ferie? Nej, desværre ikke.... Vi er midt i statusperioden!” eller ”Nej, vi har moms!” Måske, men status og moms forstyrrer ikke vores nattesøvn. Det er et spørgsmål om planlægning og velopdragne kunder, og begge dele er synonymt med Vejgaard Revision. Interesseret i at blive kunde hos en udhvilet revisor, der også holder ferie...?

www.vejgaardrevision.dk

V e j g a a r d R e v i s i o n A p S · D a n a l i e n 1 , 1 . s a l · 9 0 0 0 A a l b o r g · Te l . 9 8 1 0 3 0 7 7 · F a x 9 8 1 0 3 3 1 2 w w w.v e j g a a r d r e v i s i o n . d k · w w w. k v i s t j e n s e n . d k

Frejaneren nr.1 2013  

Vi hæver pokalen... Kvinderne nød champagnen med oprykningtil 1.division, U13 vandtDBU-pokalen,gutterne på billedet tog en CityCup-pokal og...

Frejaneren nr.1 2013  

Vi hæver pokalen... Kvinderne nød champagnen med oprykningtil 1.division, U13 vandtDBU-pokalen,gutterne på billedet tog en CityCup-pokal og...

Advertisement