Page 1

Magazyn Techniczno-Informacyjny | nr 1 (27) 2014 ISSN 1898-6064 nakład: 8000 egz.

maszyny i urządzenia energetyczne n wytwarzanie, przekształcanie i akumulowanie energii elektrycznej n przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej n aparatura kontrolno-pomiarowa, systemy automatyki i sterowania, informatyka n elektrotechniczne materiały, konstrukcje n inżynieria elektryczna i elektroniczna n technologie ochrony środowiska n usługi


Energetyka&Elektrotechnika

M

am ogromną przyjemność oddać w Państwa ręce pierwsze w tym roku wydanie kwartalnika „Energetyka & Elektrotechnika”. Pismo od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a nas cieszy fakt iż pismo staje się coraz bardziej rozpoznawalna marką wśród publikacji branżowych. Jednak nie osiadamy na laurach i w dalszym ciągu staramy się podnosić wartość merytoryczną pisma, ale przede wszystkim staramy się sprostać Państwa oczekiwaniom. Pierwszy wydanie, niejako stało się to już tradycja, jest powiązane z Targami Automaticon w Warszawie, 25-28 marca 2014. Zapraszamy Państwa serdecznie do odwiedzenia naszego stoiska.

Bliższe informacje dotyczące sympozjum, promocji oraz reklamy w naszym magazynie pod numerem telefonu 32 410 48 71. Zapraszam do współpracy.

nowości Nowości ...........................................................................................5

urządzenia pomiarowe Od 1889 roku Megger Światowy lider i marka Premium w dziedzinie urządzeń pomiarowych oraz diagnostycznych w energetyce..............................................11 HBM – nowości..............................................................................12 HBM – nowości..............................................................................14 My, nie tworzymy mikroklimatu, my go sprawdzamy!....................16

kable/przewody Przepust kablowy KDL Jumbo do kabli o dużych średnicach i stopniu ochrony IP 65................................18

wydarzenia branżowe XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywność w Unikaniu Awarii w Instalacjach Elektrycznych. Inteligentna Automatyka.Bezpieczeństwo,Oszczędność, Remonty i Usługi Elektryczne w Instalacjach"...............................20

spis odredakcji redakcji spistreści treści // od

Chciałabym również serdecznie Państwa zaprosić do wzięcia udziału w jednej z większych imprez branży energetycznej w Polsce. Cykliczne organizowana przez nasze wydawnictwo XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Efektywność w Unikaniu Awarii w Instalacjach Elektrycznych. Inteligentna Automatyka. Bezpieczeństwo, Oszczędności, Remonty i Usługi Elektryczne w Instalacjach”. Spotkanie będzie miało miejsce w Lublinie, 4-5 września br. w Hotelu Energetyk. Patronat medialny nad konferencją objęło oczywiście czasopismo „Energetyka & Elektrotechnika.

Energetyka&Elektrotechnika

Szanowni Państwo

aktualności z branży Tusk: Opole to największa inwestycja przemysłowa wolnej Polski............................................................22 Tauron: budowa bloku w Stalowej Woli zgodnie z harmonogramem.............................................................................23 550 mln euro na modernizację elektrociepłowni w Polsce..............24

Z poważaniem

Aneta Gorlach

Redaktor Naczelna

Buzek: rozwój nowych technologii w energetyce węglowej szansą dla Polski.............................................................24 Planowane przetargi.......................................................................25

lista kolporterów Lista kolporterów............................................................................27

prenumerata

S

zanowni Państwo, zachęcamy do prenumeraty magazynu Energetyka & Elektrotechnika. Periodyk ten , tworzony jest przy współpracy specjalistów z branży elektrotechnicznej. Pismo dedykowane jest energetykom, elektrykom, operatorom sieci, elektromonterom, kadrze ds. inwestycji. Naszą ideą jest, aby magazyn był dla Państwa ciekawą lekturą i inspiracją do nowych, lepszych rozwiązań. Koszt roczny to tylko 43,20 zł. Możecie Państwo wpłacić na poczcie lub przelewem na konto 03 1140 2004 0000 3102 3480 6705, odbiorca: Wydawnictwo Wag-Tech Hahn Katarzyna, ul. Główna 12, 47-411 Czerwięcice, z dopiskiem prenumerata. amówienie możecie przysłać mailem na adres marketing@ energetykaelektrotechnika.com lub faksem 32 414 9225. Nasza misją i ambicją jest , aby magazyn Energetyka & Elektrotechnika stał się Vademecum , każdej osoby związanej z elektrotechniką i energetyką. Chcemy także, najnowsze technologie, rozwiązania ze świata energetyki i elektrotechnik tworzyć i odkrywać razem z Państwem. Zapraszamy do współpracy.

Z

1/2014

 Adres Redakcji: ul. Główna 12 47-411 Czerwięcice tel. 032/410 52 88 fax 032 414 92 25 pomiar@pomiar.com www.pomiar.com Redakcja nie odpowiada za treść ogło­ szeń oraz nie zwra­ca ma­te­ria­łów nie­ za­mó­wio­nych. Za­strze­ga­my sobie pra­wo do skra­ca­nia i ad­ju­sta­cji tek­ stów. Prze­dru­ko­wy­wa­nie ma­te­ria­łów lub ich czę­ści tyl­ko za zgo­dą pi­sem­ną re­dak­cji.

 Wydawca: Wydawnictwo Wag-Tech www.wagtech.pl  Prezes Wydawnictwa Katarzyna Hahn  Redaguje zespół Redaktorzy Ryszard Hahn, Anna Gabruś, Norbert Ziętek, Krzysztof Oliwa, Aneta Kalwala  Skład i grafika: KAM ART Reklama DTP kamart@kamart.biz.pl

3


ruchu Utrzymanie +diagnostyka 

plan konferencji 2013 plan konferencji 2013

kolorystyka: Energetyka - C40, M100, Y70, K40 Elektrotechnika - C0, M0, Y0, K50 & - C20, M50, Y35, K0 Kwartalnik - C0, M0, Y0, K80

Konferencje Naukowo-Techniczne

Nasze spotkania na stałe wpisały się w kalendarz imprez branżowych i z każdym rokiem odnotowujemy wzrost zainteresowania ze strony gości uczestniczących w kolejnych sympozjach. Poniżej prezentuję Państwu harmonogram konferencji na rok 2014.

Tytuł konferencji

XXXI Konferencja

Data

Miejsce

Początek marca 2014

Ustroń

• Aparatura kontrolno-pomiarowa • Napędy i układy sterowania napędów • Zawory • Roboty przemysłowe i manipulacyjne • Automatyka przemysłowa • Elektronika przemysłowa • Bezpieczeństwo maszyn

Zakłady produkcyjne wszystkich gałęzi przemysłowych. uczestnicy: • Kierownicy AKPiA. • Dyrektorzy ds. Technicznych • Główni Automatycy, • Szefowie Utrzymania Ruchu,

Połowa czerwca 2014

Gdańsk

• Automatyzacja procesów produkcyjnych • Procesy kontrolno-pomiarowe • Automatyka przemysłowa • Napędy i sterowanie • Robotyzacja • Zapobieganie awariom i przestojom podczas produkcji / wczesne wykrywanie problemów • Podnoszenie efektywności produkcji • Aplikacje w procesach produkcyjnych • Technika liniowa • Kontrola jakości • Telemetria/ monitoring • Transport wewnętrzny • Komunikacja przemysłowa/ wewnątrzzakładowa • Utrzymanie Ruchu i Urządzeń • Logistyka • Łańcuchy • Dostawy • Bezpieczeństwo Pracy • Monitorowanie i diagnostyka w procesach produkcyjnych • Systemy wizualizacji produkcji • Systemy informatyczne w inżynierii produkcji

Zakłady produkcyjne wszystkich gałęzi przemysłowych. uczestnicy: • Dyrektorzy ds. Technicznych, • Szefowie AKPiA • Dyrektorzy i szefowie dz. produkcji • Szefowie Utrzymania Ruchu, • Główni Inżynierowie Zakładów, • Dyrektorzy ds. Inwestycji, • Główni Automatycy

Początek września 2014

Karczowiska k. Lubina (woj. Dolnośląskie)

• Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej • Aparatura kontrolno pomiarowa, • Systemy automatyki, sterowania i informatyki • Elektrotechniczne instalacje, sprzęt • Sieci niskiego i średniego napięcia • Systemy zasilające i sterujące • Systemy alarmowe i zabezpieczające • Inżynieria elektryczna i elektroniczna oraz usługi • Systemy oszczędności energii

Elektrownie, elektrociepłownie, zakłady energetyczne, przedsiębiorstwa i zakłady energetyki cieplnej uczestnicy: • Główni Energetycy, • Główni Elektrycy, • Kierownicy Działów Energetycznych i Elektrycznych, • Dyrektorzy ds. Inwestycji, • Kierownicy Produkcji, • Operatorzy sieci, • Dyrektorzy ds. Technicznych.

Koniec listopada 2014

Karczowiska k. Lubina (woj. Dolnośląskie) Teresin-Paprotnia (woj. Mazowieckie)

• Automatyka przemysłowa • Aparatura kontrolno-pomiarowa • Diagnostyka • Napędy i układy sterowania napędów • Outsorsing dla utrzymania ruchu • Zawory • Gospodarka Smarownicza • Mechanika • Elektrotechnika

Zakłady produkcyjne wszystkich gałęzi przemysłowych. uczestnicy: • Szefowie Utrzymania Ruchu, • Dyrektorzy Techniczni, • Kierownicy Działów Elektrotechnicznych, • Główni Inżynierowie Zakładów, • Dyrektorzy ds. Inwestycji, • Główni Automatycy oraz • Główni Mechanicy

„Efektywność w Automatyce, Systemach Pomiarowych oraz Bezpieczeństwo i Oszczędność”

XXXII Konferencja „Ciągłość w Procesach Produkcyjnych. Bezpieczeństwo. Oszczędne technologie i Redukcja Kosztów”

XXXIII Konferencja „Efektywność w Unikaniu Awarii w Instalacjach Elektrycznych. Inteligentna Automatyka. Bezpieczeństwo, Oszczędności, Remonty i Usługi elektryczne w Instalacjach”

XXXIV Konferencja „Oszczędne i Innowacyjne Rozwiązania w Utrzymaniu Ruchu i Diagnostyce”

Ogólny zakres tematyczny

Do kogo skierowana

więcej informacji na: www.pomiar.com www.energetykaelektrotechnika.com www.urd.com.pl


Energetyka&Elektrotechnika

Energetyka&Elektrotechnika

Detektor przecieków jest najnowszym rozwiązaniem opracowanym przez niemiecką firmę Hilger u Kern Industrietechnik do systematycznego lokalizowania przecieków w instalacjach ciśnieniowych. Dzięki ultradźwiękowym mikrofonom wykrywa przecieki przez otwory o średnicy już poniżej 0,1 mm, przy różnicy ciśnień od 1 nBar. DETEKTOR PRZECIEKÓW przetwarza mierzony sygnał ultradźwiękowy na słyszalny ludzkim uchem lub wyświetla wynik pomiaru na diodowym wskaźniku proporcjonalnie do wielkości mierzonej. Informacje od AS Instrument Polska

Systemy IT dla branży elektrotechnicznej od Asseco Business Solutions

A

R

odzina kabli sterowniczych BiT 500® produkcji BITNER spełnia najwyższe wymogi jakościowe. Szerokie spektrum zastosowań powoduje, iż stosuje się je w większości instalacji przemysłowych. Bezspornym atutem kabli jest poszerzony zakres temperatury pracy (od -40°C do 80°C) oraz zwiększona giętkość. Zastosowane materiały izolacyjne o wysokich parametrach w znaczący sposób poprawiają własności elektryczne kabli. Dodatkowym atutem jest możliwość łatwego montażu i układania. więcej na: www.bitner.com.pl

Energooszczędne sterowanie procesem

D

zięki elektronicznej przetwornicy częstotliwości serii EFC 3600 możliwe jest stworzenie oszczędnych rozwiązań dla aplikacji

1/2014

sterowania procesem zorientowanych na energooszczędność. Sterowanie zmienną prędkości w napędach elektronicznych jest głównym czynnikiem przy zwiększaniu oszczędności energii w inżynierii maszynowej. Nowa seria napędów o zmiennej częstotliwości EFC 3600 firmy Bosch Rexroth umożliwia energooszczędne aplikacje w zakresie automatyzacji ogólnej, w przetwarzaniu surowców, w pracy pomp, wentylatorów i kompresorów, które dotąd były obsługiwane w sposób ciągły i nieefektywny. Napęd o zmiennej częstotliwości (VFD) serii EFC 3600 to kompletnie nowa propozycja firmy Bosch Rexroth, uzupełniająca dotychczasowy portfel produktów z zakresu systemów napędowych, zawierający m.in. przetwornice Fe i Fv, a także wysoce dynamiczną platformę IndraDrive. EFC 3600 wspomaga kontrolę procesu poprzez kontrolery ze zintegrowanym regulatorem PID, a także poprzez system sterowania sekwencją w ośmiu krokach. Odpowiednia parametryzacja umożliwia energooszczędną pracę sprzętu i maszyn przy zachowaniu ich optymalnych osiągów. Dzięki wysokiej odporności na krótkotrwałe przeciążenia – do 200 procent – a także dzięki wysokiemu początkowemu momentowi obrotowemu do 150 procent, EFC 3600 może być używane w szerokiej gamie zastosowań o najprzeróżniejszych wymaganiach. Dowolnie skalowalna właściwość V/f (napięcie/częstotliwość) umożliwia zależną od obciążenia regulację krzywej napięcie/częstotliwość, co zapewnia dłuższe życie silnika. EFC 3600 można podłączyć do innych zautomatyzowanych topologii poprzez opcjonalne interfejsy Modbus lub PROFIBUS, lub poprzez cyfrowe i analogowe wejścia i wyjścia. Pierwsze partie serii EFC 3600 będą przeznaczone dla mocy od 400 W do 4 kW. Dzięki zintegrowanym układom hamowania i filtrom sieciowym nie są wymagane urządzenia peryferyjne. Napędy EFC 3600 są zgodne z dyrektywami Kompatybilności elektromagnetycznej EMC do zastosowań przemysłowych. Prosta konstrukcja programu i możliwość prostego wprowadzania parametrów zapewniają szybkie uruchomienie i rozruch bez potrzeby wykorzystania PC. Kontakt dla czytelników: mgr inż. Andrzej Siniarski tel. +48-738 1873 e-mail: andrzej.siniarski@boschrexroth.pl www.boschrexroth.pl

5

nowości nowości

sseco Business Solutions zaoferowało branżowe rozwiązanie klasy ERP, dedykowane dla producentów i dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych. System Asseco Softlab ERP pozwala m.in. na zarządzanie procesami logistycznymi, ofertowanie, ewidencję i rozliczanie projektów inwestycyjnych, obsługę magazynów konsygnacyjnych, ewidencję odcinków kablowych oraz bębnów (w tym kaucjonowanie). Wersja branżowa systemu Asseco Softlab ERP powstała w oparciu o bogate doświadczenie Asseco BS zdobyte podczas realizacji dużych projektów wdrożeniowych u liderów branży elektrotechnicznej w Polsce.


Energetyka&Elektrotechnika

Nowa seria cewek Rogowskiego RCTrms-3ph

nowości nowości

J

est to 3-fazowa cewka przeznaczona do instalacji na stałe. Elastyczna i rozpinana sonda sprawia, że pomiar prądu może być dokonywany w trudno dostępnych miejscach. Przetwornik mierzy z bardzo dobrą dokładnością wartość skuteczną rzeczywistą prądu AC (TrueRMS). Przemysłowe wykonanie czyni serię RCTrms 3ph doskonałą dla kontroli i monitoringu procesów. Wykorzystywana jest z systemami SCADA, PLC, rejestratorami danych oraz urządzeniami zabezpieczającymi.

irma ENCO Sp. z o.o. - producent małogabarytowych stacji transformatorowych w różnych wykonaniach, rozdzielnic SN typu RP24 oraz rozdzielnic nn typu RTS – w (z), wprowadziła do produkcji najnowszy typ rozdzielnic - RTS w-g z przełącznikiem transformator – generator. Rozdzielnica zapewnia możliwość zasilenia odpływów z generatora w momencie braku zasilania rozdzielnicy ze strony transformatora. Pozwala to na redukcję czasu przerw w dostawach energii elektrycznej.

Właściwości nowej serii to np.: • • • • •

prądy znamionowe od 100 A do 50 kA; sygnał wyjściowy w standardzie 4-20 mA lub 0-5 Vdc; montaż panelowy lub na szynie DIN; pasmo przenoszenia do 100 kHz; możliwość podłączenia cewek do integratora przy pomocy odłączanych przewodów z końcówkami BNC.

Aplikacje, w których cewka znajduje zastosowanie:

Energetyka&Elektrotechnika

F

• pomiary prądów w rozdzielniach elektrycznych; • pomiary prądów silników elektrycznych; • pomiary prądów w układach kompensacji mocy biernej; • pomiary prądów w systemach zasilania awaryjnego; • pomiary prądów pieców łukowych. www.dacpol.eu

Nowa walizka serwisowa W-26 produkcji Energoaparatura!

E

nergoaparatura wiodący producent aparatury zabezpieczeniowej prezentuje nowy model walizki serwisowej W-26 będący zadajnikiem napięcia. Walizka przeznaczona jest do badania przekładników napięciowych w rozdzielniach średniego i wysokiego napięcia. Może służyć również do badania stanu izolacji urządzeń i kabli średniego napięcia. Wyposażona jest w trzy autotransformatory o mocy 500 VA, które poprzez przekładniki napięciowe generują regulowane napięcie 3 x 6000 V. Podanie napięć na poszczególne fazy jest sygnalizowane optycznymi wskaźnikami diodowymi poprzez światło migowe. Więcej na stronie www.enap.com.pl ENERGOAPARATURA SA ul. gen. K. Pułaskiego 7 40-273 KATOWICE tel. 32 7285 492 fax. 32 7285 411 poczta@enap.com.pl

E

LKO-BIS CAD – pierwszy polski, w pełni autorski program do projektowania instalacji odgromowych w środowiskach programów graficznych typu CAD. Innowacyjne narzędzie ułatwiające prace projektowe i kosztorysowe w zakresie ochrony odgromowej. Pełna bezpłatna licencja. Program nagrodzony Statuetką Złotego VOLTA Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki jako najlepszy produkt elektrotechniczny targów ENERGETAB 2013. Zachęcamy do pracy z programem. więcej na www.elkobis.com.pl

Nowa generacja narzędzi hydraulicznych do zaprasowywania końcówek HBM 6 O EV, HBM 7 O EV, PBM 7 O EV, GBM 7 O EV już dostępna w ofercie ERGOM.

Dzięki nowym praskom będziesz bezkonkurencyjny na rynku, ponieważ: • •

6

umożliwiają zaciskanie końcówek w zakresie 16-400 mm2 niezależnie od ich materiału wykonania (Al/Cu); dają dużą wydajność pracy, ponieważ są zasilane z akumulatorów w technologii NiMh lub Li-Ion; 1/2014


Energetyka&Elektrotechnika

zapewniają szybkość i łatwość zaprasowywania dzięki obracanej o 1800 i otwieranej głowicy roboczej; wykluczają możliwość popełnienia pomyłki, gwarantują jakość oraz niezawodność połączenia dzięki wykorzystaniu nowej metody zaciskania.

Energetyka&Elektrotechnika

Więcej informacji o nowych narzędziach znajdziesz na: http://.axsales.ergom.com:8250/poradniki.aspx

Targi Expopower 2014 – podwójnie doładowane

13

-15 maja 2014, na targach Expopower w Poznaniu będzie można zobaczyć najnowsze produkty, technologie elektroenergetyczne, a także poznać najlepsze praktyki nowoczesnej i bezpiecznej energetyki oraz elektrotechniki. Dzięki partnerom strategicznym targów: ENEA S.A. oraz TIM S.A., targi zyskały niezwykłą możliwość uatrakcyjnienia ekspozycji. Wśród wystawców targów są już między innymi: ABB, Mikronika, Elektromontaż Poznań, Elektrobudowa, ENEA S.A., ENEA Operator, Jean Muller Polska, Siba, ZPUE.

Najnowsza seria kamer termowizyjnych Fluke z zaawansowanym systemem regulacji ostrości LaserSharp™

F

SMARMAX® EMK wyróżnia się kilkakrotnie dłuższą żywotnością w wysokich temperaturach w porównaniu do smarów tradycyjnych, długą stabilnością w wodzie, doskonałą ochrona antykorozyjną, cichą pracą bez wibracji (cichobieżność) i niskim momentem pracy (niższe zużycie energii elektrycznej) w szerokim zakresie temperatur od –40 do 200°C. Jest polecany jako smar nr 1 do silników elektrycznych, wentylatorów, pomp i napędów w utrzymaniu ruchu w przemyśle energetycznym, górniczym, hutniczym...

K

iedy zbliżymy się do elektrowni wiatrowej, zdajemy sobie sprawę z ogromu tej konstrukcji; operacje obsługowe są więc niezmiernie utrudnione. Niemcy jako lider technologii wiatrowej a jednocześnie wydajności pracy znaleźli optymalne rozwiązanie. Zastosowanie środka smarnego Longterm 2 Plus (Molykote) do łożysk zapewniło jednocześnie długotrwałe smarowanie, odporność na wodę oraz zabezpieczenie przed zapiekaniem. Zawartość stałych środków smarnych zapewnia odporność na ekstremalne obciążenia.

1/2014

Progresywny układ smarowania Lincoln dla elektrociepłowni

N

ajczęstszą przyczyną awarii maszyn i urządzeń jest niewłaściwe smarowanie. Smarowanie ręczne nie zapewnienie właściwej kontroli i aplikacji ilości środka smarującego. Doprowadza to do szybszego zużycia maszyny i wyłączenia jej z eksploatacji. Progresywne układy smarowania LINCOLN pozwalają na wbudowanie systemu do maszyn i urządzeń oraz aplikacje oleju o lepkości powyżej 40 cST i smarów o klasie konsystencji do 3 wg NLGI. Nadają się do układów posiadających do 200 punktów smarowania. Podczas pracy pompy, element smarujący jest równomiernie oraz w odmierzonej ilości rozprowadzany pod wysokim ciśnieniem do docelowych miejsc smarowania. Rozdzielacze progresywne pracują sekwencyjnie. Odpowiednia dawka smaru jest podawana zawsze w tej samej kolejności,

7

nowości nowości

irma Fluke wprowadziła na rynek nową serię kamer termowizyjnych o wysokiej wydajności – Fluke Ti200, Ti300, Ti400. Wszechstronne przyrządy wyróżnia zaawansowany system łączności oraz automatyczny system regulacji ostrości LaserSharp™. Laserowy pomiar odległości do mierzonego obiektu sprawia, że obrazy termiczne są szczegółowe i wyraźne za każdym razem.


Energetyka&Elektrotechnika

nowości kable / przewody nowości

czynności związanych z pomiarami wybranych parametrów sieci elektroenergetycznej, monitorowaniem jej stanu, a także sterowaniem urządzeniami znajdującymi się w takiej stacji.

Energetyka&Elektrotechnika

w określonym czasie. Obsługa układu ogranicza się do napełniania zbiornika smarem lub olejem oraz do obserwacji układów sygnalizacji prawidłowości działania. HENNLICH Sp. z o.o. ul. Thomasa Wilsona 24A 44-190 Knurów tel. +48 32 420 67 00 fax +48 32 420 67 08 hennlich@hennlich.pl www.hennlich.pl

RIoTboard w ofercie element14

Z

akłady Polcontact Warszawa – polska firma z tradycjami i nową myślą technologiczną. Lider na rynku pod względem produkcji przekładników prądowych i napięciowych, przekształtników i przetworników niskiego napięcia. Specjalne konstrukcje przekładników na podwyższoną częstotliwość. Nowe opracowania przetworników prądowo-napięciowych o charakterystyce liniowej, wyróżnionych na międzynarodowych targach w Brukseli.

P

latforma open source Revolutionising the Internet of Things została zaprojektowana dla systemu operacyjnego Android. Bazuje na mikroprocesorze Freescale i.MX 6 Solo z rdzeniem Cortex-A9. RIoTboard zawiera zestaw urządzeń peryferyjnych, interfejs Ethernet 10Mb/100Mb/1Gb, 4 interfejsy USB High Speed (host), interfejsy LVDS, HDMI i równoległy RGB, interfejsy kart micro TF i SD, złącza dla mikrofonu i słuchawek analogowych, interfejs dla kamery, porty szeregowe, interfejs JTAG.

Nowe łączniki krzywkowe w ofercie SN PROMET

Ł

O

rmazabal Polska wprowadza najnowsze rozwiązania w zakresie stacji transformatorowych rozumianych jako część inteligentnych systemów elektroenergetycznych – smart grid. Stacje transformatorowe typu PF-P i ormaSET-P mogą być wyposażone w wielofunkcyjne urządzenia analityczne produkcji Current Ormazabal, umożliwiające użytkownikowi wykonywanie szerokiego zakresu

8

ączniki krzywkowe serii TS to nowa rodzina łączników o prądzie łączeniowym do 10A. Charakteryzują się małymi gabarytami oraz nowoczesnym wyglądem – okrągła płyta czołowa i ergonomiczne pokrętło. Segmentowa budowa, wykorzystanie pojedynczej krzywki w komorze dla dwóch par zesty1/2014


Energetyka&Elektrotechnika

www.sn-promet.pl

O

becnie w coraz większej liczbie aplikacji przemysłowych wymagane są łatwe w instalacji rozwiązania z zakresu automatyki i techniki napędowej. SINAMICS V20 to prosty, kompaktowy i ekonomiczny przekształtnik częstotliwości dopasowany do takich aplikacji. Krótki czas uruchomienia, łatwość sterowania, odporność na warunki środowiskowe i efektywność kosztowa to cechy wyróżniające SINAMICS V20. więcej informacji na stronie: www.siemens.pl/sinamics-v20 Filmy instruktażowe na: www.siemens.pl/sinamics/youtube Sprawdź dostępność u dystrybutorów: www.radarproduktow.pl

Zawór regulacyjny regulujący mieszaninę helu i azotu do +600°C

P

OLNA S.A. zaprojektowała i dostarczyła zawór regulacyjny który dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów korpusu i dławnicy zawór jest w stanie regulować przepływ mieszaniny helu i azotu o temperaturze do 600°C. Przedstawiony na zdjęciu zawór typu Z1A z siłownikiem pneumatycznym P-400 został wyposażony w elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu SMART i filtroreduktor. Więcej informacji na: http://www.polna.com.pl/nowosci.html

Ekonomiczny, niezawodny i łatwy w obsłudze przekształtnik do uniwersalnych zastosowań.

1/2014

iszpańska firma Arteche wprowadziła do sprzedaży optyczny przekładnik prądowy wysokiego napięcia. Jest to bardzo innowacyjny produkt i stanowi alternatywę do klasycznych rozwiązań. Zbudowany jest z 3 podstawowych elementów: sensora, izolatora i terminala elektronicznego. Sensor działa z wykorzystaniem zjawiska Faradaya, podając sygnał prądowy na światłowodami do terminala. Silikonowy izolator pełni rolę wsporczą i nie jest wypełniony ani olejem ani gazem SF6. Jest to izolator powietrzny bardzo lekki i łatwy w instalacji. Terminal elektroniczny pełni rolę przetwornika sygnałów do którego mogą być przyłączone optyczne przekładniki prądowe a także klasyczne przekładniki napięciowe. Wyjście cyfrowe jest standardowe zgodnie z IEC 61850. Zalety rozwiązania to: wysoka klasa pomiarowa, brak zjawiska nasycenia, mniejszy koszt instalacji, możliwość pomiaru w instalacjach AC i DC, przyjazny dla środowiska. Na targach Energetab 2013 w Bielsku-Białej optyczny przekładnik prądowy otrzymał srebrny medal. Przedstawicielem producenta w Polsce jest firma Protektel.

Wieloparametrowe mierniki TYBO BB-01

M

ierniki wieloparametrowe TYBO BB-01 służą do dokładnych pomiarów i rejestracji różnych wielkości. Zależnie od podłączonych sond, mogą mierzyć: temperaturę, różnice ciśnień, wilgotność względną powietrza i temperaturę punktu rosy, przepływ powietrza, małe rezystancje, iloraz rezystancji. Umożliwiają równoczesny pomiar z użyciem dwu dowolnych sond. Posiadają: funkcję HOLD (plus wskazania względne), PAMIĘĆ (4000 zapisów), ZEGAR, ALARMY (min, max), USB (odczyt pamięci i wskazania online).

9

nowości nowości

Nowe, atrakcyjne ceny przekształtnika częstotliwości SINAMICS V20

H

Energetyka&Elektrotechnika

kowych, pozwoliło na stworzenie łącznika sterującego najczęściej spotykanymi i wymaganymi programami łączeń Kąt obrotu pokrętła może wynosić 60° lub 90°. Łączniki TS wykonywane są w dwóch wersjach kolorystycznych: z czarnym pokrętłem i płytą czołową, z czerwonym pokrętłem i żółtą płytą czołową.


Energetyka&Elektrotechnika

R

i marka Premium w dziedzinie urządzeń pomiarowych oraz diagnostycznych w energetyce

cji i USA oraz w Niemczech. Megger z ponad 120-letnim doświadczeniem w rozwoju i produkcji specjalistycznego sprzętu pomiarowego oferuje najszerszy zakres aparatury pomiarowej do pomiarów parametrów sieci i urządzeń od elektrowni do gniazdka domowego.

W ofercie firmy znajdują się : Pierwsze mierniki rezystancji izolacji powstały w 1889 roku. Megger jest słusznie uważany za wynalazcę pierwszego megaomomierza i producenta urządzeń pomiarowych o najdłuższej tradycji na świecie. Ta przewaga technologiczna wynikająca z długoletniej tradycji i doświadczeń utrzymuje się do dzisiaj.

testery instalacji elektrycznych, wskaźniki napięć, multimetry, omomierze oraz – ważny segment grupy produktów Megger – specjalistyczny sprzęt diagnostyczny dla sieci i urządzeń SN i WN – urządzenia opracowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie w konstrukcji specjalistycznych urządzeń – szwedzkiej marki PROGRAMMA.

Główna siedziba firmy Megger znajduje się w Wielkiej Brytanii, w mieście Dover. Ponadto firma posiada zakłady produkcyjne w Szwe-

Megger

R

Wyłączny Importer Sprzętu Pomiarowego Megger na Polskę Seba Polska Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 42 A, 05-500 Stara Iwiczna, Piaseczno tel. 22 715 83 33 , fax : 22 715 83 32 email: info.pl@megger.com www.megger.com.pl 1/2014

11

urządzenia pomiarowe kable kable // przewody przewody urządzenia pomiarowe

W połowie 2012 roku doszło do fuzji dwóch marek z jednej branży Megger i SebaKMT. W ten sposób Megger rozszerza zakres oferowanych urządzeń o sprzęt do diagnostyki kabli oraz podziemnej infrastruktury wodnej i energetycznej.

Energetyka&Elektrotechnika

Od 1889 roku Megger Światowy lider


urządzenia pomiarowe urządzenia pomiarowe Energetyka&Elektrotechnika

Energetyka&Elektrotechnika

HBM – nowości Wydajne obliczanie wartości wielkości elektrycznych w czasie rzeczywistym. W obrębie oprogramowania Perception przeznaczonego do współpracy z rodziną układów pomiarowych Genesis High-Speed firmy HBM stworzono nowe funkcje takie jak obliczenia w czasie rzeczywistym różnych wartości rozszerzając tym samym możliwości tego programu. Wielkości elektryczne takie jak prąd i napięcie są mierzone i przetwarzane podczas testów wydajności i bezpieczeństwa w m.in. sektorze lotniczym i motoryzacyjnym w zakresie napędów elektrycznych oraz monitoringu generatorów, silników i inwerterów. W każdej sekundzie takich testów konieczne jest zmierzenie, zapisanie i wyświetlenie milionów danych pomiarowych. W tym celu rejestratory danych z grupy Genesis HighSpeed, produkowane przez firmę HBM Test and Measurement oferują szereg dedykowanych funkcji.

obszar i energia, bez opóźnień, czasie rzeczywistym. Dodatkowo, prędkość próbkowania może być automatycznie przełączona za pośrednictwem sygnału z układu wyzwalania, odnoszącym się do kanałów obliczeniowych w czasie rzeczywistym. Maksymalne częstotliwości próbkowania są szczególnie istotne jedynie dla wybranych, interesujących momentów pomiarowych. To skutkuje mniejszymi ilościami danych wynikowych dzięki czemu badania i obliczenia stają się bardziej wydajne.

Nowa izolowana karta 8 kV do akwizycji danych została ostatnio zaprezentowana pośród tej grupy wyrobów. Pojawienie się tej karty pomiarowej oznacza, że napięcia elektryczne, aż do ±1 kV mogą być mierzone z wysoką dokładnością pomiarową przy częstotliwości próbkowania aż do 2 MS/s. Intuicyjny interfejs użytkownika programu Perception zapewnia szybkie i bezpieczne przetwarzanie dużej liczby danych. Opcje wykorzystania produktów z serii Genesis High-Speed z wykorzystaniem tej karty 1kV zostały ponownie rozszerzone wraz z wprowadzeniem nowego oprogramowania w wersji 6.42. Obecnie użytkownicy mogą implementować obliczenia w czasie rzeczywistym dla danego kanału używając w tym celu kilku logicznych kanałów kalkulacyjnych. Teraz można wyliczyć takie wartości jak: rzeczywista wartość RMS (True RMS), minimum / maximum / war- Kompletny pakiet produktów z rodziny Genesis High-Speed, w połączeniu z kartą wzmacniacza 1 kV i nową wersją oprogramowania Perception, tość rednia, peak–to-peak, wspiera wydajny pomiar w rozbudowanych aplikacjach

12

1/2014


HBM – nowości Wysoko precyzyjne tensometry dla trudnych środowisk pomiarowych

Energetyka&Elektrotechnika

urządzenia pomiarowe urządzenia pomiarowe

Energetyka&Elektrotechnika

Nowy tensometr serii V firmy HBM idealne nadaje się do użycia w badaniach strukturalnych w ciężkich warunkach środowiskowych

Firma HBM opracowała specjalny tensometr w powłoce ochronnej z czterema plecionymi przewodami przyłączeniowymi który oferuje całkowicie nowe możliwości dzięki swojej mocnej konstrukcji, łatwej instalacji i wysokiej precyzji. Wysoka ochrona mechaniczna tensometru jest kluczowym parametrem dla udanego pomiaru w trudnych warunkach jakie występują podczas badań strukturalnych. Oczekiwania w tym zakresie dotyczą zapewnienia, że ani warunki pogodowe, ani długie odcinki przewodów nie wpłyną na wynik pomiaru. Jako rozwiązanie, HBM Test and Measurement opracowało powleczony tensometr z czterema plecionymi przewodami przyłączeniowymi. Ta powłoka zapewnia optymalną ochronę tensometru (seria V) przed urazami mechanicznymi i wilgocią. Konstrukcję cechuje łatwa i szybka instalacja tensometru bez konieczności wykonywania powłoki

14

ochronnej. Cztery przewody przyłączeniowe tego tensometru, plecione, każdy o dł.3m są szczególnie odpowiednie do połączenia do wzmacniaczy pomiarowych HBM wraz z ich opatentowanym rozszerzonym obwodem Kreuzera. Ten obwód idealnie kompensuje straty napięcia z uwagi długich przewodów przyłączeniowych lub wpływy temperatury na przewód, umożliwiając wysoce precyzyjny pomiar. Pomiary na zewnątrz, np. na liniach kolejowych, statkach, konstrukcjach kominów stają się znacznie łatwiejsze. Ten nowy tensometr serii V firmy HBM z czterema przewodami przyłączeniowymi jest dostępny w dwóch wersjach, jedna o oporności 120 Ohm, a druga: 350 Ohm. Oferują one użytkownikowi największą możliwą elastyczność podczas realizacji badań strukturalnych. 1/2014


Energetyka&Elektrotechnika

KA

energetykaelektrotechnika.com

Energetyka&Elektrotechnika

25 LAT

Doświadczenia

elpod

Polski producent oferuje najwyższej jakości

REZYSTORY REZYSTORYPRECYZYJNE PRECYZYJNE dodo montażu przewlekanego ( TYP montażu przewlekanego THT RWE) o podstawowych parametrach: Oznaczenia RWE 0207 RWE 0411

-zakres rezystancji * * 0,3 0,3Ω Ω -zakres rezystancji -tolerancja (%) ±0,01% ±0,01 -tolerancja -TWR (TC) (ppm/K) ±5 (*dowolne wartości rezystancji)

(*dowolne wartości rezystancji)

do 10MΩ 10MΩ do do ±0,5% ±0,5 do do ±50

do montażu powierzchniowego SMT Oznaczenia SMD 0805 SMD 1206( TYP SMD) do montażu powierzchniowego - zakres rezystancji* 10 Ω do 1M o podstawowych parametrach: tolerancja 0,1% - zakres rezystancji* 10 Ω dodo 1M1% ( *rezystancje wg szeregu E-24, E-96) - tolerancje 0,1%; 0,25%; 0,5% ;1% - TWR (TC) 10 ; 15; 25 ; 50 ppm/K

urządzenia pomiarowe kable kable // przewody przewody urządzenia pomiarowe

ów). W wielu czujniki temzmian tem-

Rok założenia 1989

( *rezystancje wg szeregu E-24, E-96)

energetykaelektrotechnika.com

biuro@elpod.com.pl www.elpod.com.pl tel. 124102550-51 fax 124102552 30-716 ELEKTRONIKA Kraków ul.Przewóz 34 • ApARATuRA pOmIAROwA • AuTOmATyKA

1/2014

11

15


urządzenia pomiarowe urządzenia pomiarowe

Energetyka&Elektrotechnika

Andrzej Łobzowski, Wojciech Szkolnikowski

My, nie tworzymy mikroklimatu, my go sprawdzamy! Wielu naszych klientów zadaje nam pytanie o mikroklimat, ponieważ słyszeli, że firma LAB-EL zajmuje się mikroklimatem. Jest to prawda. Firma LAB-EL zajmuje się mikroklimatem i klimatem lecz w zakresie monitoringu ich parametrów. Tytuł artykułu jest zatem adekwatny do zakresu działania firmy w stosunku do klimatu (to co na zewnątrz) i mikroklimatu (to co wewnątrz).

Energetyka&Elektrotechnika

7. inne przyrządy wyposażone w interfejs cyfrowej pętli prądowej S-300 lub posiadające przetwornik prądowy 0/4–20 mA lub napięciowy 0/1 – 5 V lub 0/2 – 10 V lub generujące sygnał logiczny aktywny (napięciowy) i/lub pasywny (zestyk zwierny lub rozwierny); 8. trasy kablowe łączące przyrządy pomiarowe z koncentratorami LB-480 (dla interfejsu S-300 jest to ekranowana skrętka telefoniczna np. YTKSY 2*0,5 ekw, długość takiego pojedynczego połączenia do 1500 m. W przypadku interfejsów analogowych (prądowe i/lub napięciowe), sygnały mogą być prowadzone Monitoring parametrów mikroklimatu wytworzonego w pomieszczetaka samą skrętka telefoniczną lecz ze względu na większą niach magazynowych, przechowalniczych, uprawowo-hodowlanych wrażliwość zakłóceniowa długość takich tras nie powinna jest związany z bezpieczeństwem produktów magazynowanych, przekraczać 20m dla sygnałów prądowych i do 10m dla sygnaprzechowywanych czy uprawianych. Nie jest to element wyboru, lecz łów napięciowych i stykowych; konieczność wymagana przez przepisy prawne związane z systema9. koncentratory LB-480 zbierające dane pomiarowe z przyrządów mi bezpieczeństwa produktów np. żywnościowych - HACCP, farmapodłączonych przewodowo np. LB-710A (8 wejść pomiarowych ceutycznych – GMP lub wymaganiami lokalnych systemów zarządzaS-300) lub bezprzewodowo LB-525A (ilość nieograniczona); Andrzej nia Łobzowski, jakością.Wojciech Szkolnikowski 10. urządzenia sygnalizacyjne np. sygnalizatory optyczno-akustyczne do sygnalizacji świetlno-dźwiękowej wystąpienia stanów alarmoJak zbudowany jest taki system? wych, np. przekroczenia zadanych wartości granicznych wybraneMy, nie tworzymy mikroklimatu, my go sprawdzamy! Na rysunku przedstawiono schemat blokowy systemu monitoringu go parametru mikroklimatu; Wielu naszych klientów zadaje nam pytanie o mikroklimat, ponieważ słyszeli, że firma LAB-EL mikroklimatu: 11. lokalna sieć komputerowa LAN (Ethernet); zajmuje się mikroklimatem. Jest to prawda. Firma LAB-EL zajmuje się mikroklimatem i klimatem lecz w zakresie monitoringu ich parametrów. Tytuł artykułu jest (podłączenie zatem adekwatnyprzewodowe) do zakresu 1. termohigrometry, np. LB-710, LB-710A 12. komputer „serwer”, na którym zainstalowane zostało oprogramodziałania firmy w stosunku do klimatu (to co na zewnątrz) i mikroklimatu (to co wewnątrz). lub LB-525A (bezprzewodowy – radiowy); wanie LBX zarządzające pracą systemu; Monitoring mikroklimatu wytworzonego w pomieszczeniach magazynowych, 2. parametrów termometry, np. – LB-710T, LB-710AT; 13. komputer „klient”, na którym zainstalowano wersję kliencką oproprzechowalniczych, uprawowo-hodowlanych jest związany z bezpieczeństwem produktów 3. barometry, np. – LB-716; gramowania LBX; magazynowanych, przechowywanych czy uprawianych. Nie jest to element wyboru, lecz konieczność wymagana4. przez przepisyzawartości prawne związane z systemami bezpieczeństwa produktów np. czujniki CO2, np. – LB-852; 14. modem telefonii komórkowej wysyłający komunikaty o zdarzeżywnościowych - HACCP, farmaceutycznych - GMP lub wymaganiami lokalnych systemów 5. jakością. anemometry (mierniki prędkości przepływu powietrza), np. – LBniach alarmowych, poprzez SMS. zarządzania -801; Jak zbudowany jest taki system? Jak to działa? 6. czujniki zalania, np. – LB-910; Na rysunku przedstawiono schemat blokowy systemu monitoringu mikroklimatu Przyrządy pomiarowe: (1–7), są rozmieszczone w wyznaczonych miejscach (wynikających z wcześniejszego mappingu lub wymagań 1 10 12 określonych przez użytkownika pomieszczenia). Przyrządy są połą2 8 czone (patrz opis schematu blokowego) z wejściami koncentratorów 14 9 3 ` np. LB-480. Koncentrator ten posiada możliwość podłączenia do 8 przyrządów. Wartości pomiarowe oraz czas dokonania pomiaru reje4 13 strowane są w tzw. rekordach, w nielotnej pamięci koncentratora. 11 10 W zależności od rodzaju podłączonych czujników, liczba zapisanych 5 8 w pamięci rekordów może być różna (w większości przypadków wy6 9 stępuje możliwość zapisu do kilkunastu tysięcy rekordów). Przyrządy 9 7 pomiarowe zasilane są z koncentratora, dlatego w celu zapewnienia ciągłości pomiarów, zasilanie koncentratorów powinno być chronione (1) – termohigrometry, np. LB-710, LB-710A (podłączenie przewodowe) lub LB-525A (bezprzewodowy – radiowy); (2) – termometry, np. – LB-710T, LB-710AT; (3) – barometry, np. – LB-716; (4) – czujniki zawartości CO2, np. – LB-852; (5) – anemometry (mierniki prędkości przepływu powietrza), np. – LB-801; (6) – czujniki zalania, np. – LB-910;

16

1/2014


Energetyka&Elektrotechnika

Główne zalety systemu to: • zwartość systemu; • zdalna diagnoza systemu; • aktualizacja oprogramowania (pobieranie ze strony www.label.pl); • łatwość rekonfiguracji: • automatyczne tworzenie archiwum bazy danych; • powiadamianie o stanach awaryjnych; • możliwość pracy autonomicznej (w przypadku wykorzystania LB480, system może pracować bez komputera); • możliwość podglądu danych i stanu systemu przez przeglądarkę www

Cena systemu zależy od ilości czujników pomiarowych, przy czym dołączenie kolejnego czujnika wiąże się z opłatą licencyjną dotyczącą tylko tego czujnika. Licencja jest generowana na czas nieokreślony, jednakże aktualizację oprogramowania można pobierać przez okres 2 lat, po czy należy wnieść opłatę wynoszącą 20% ceny początkowej systemu na kolejne 2 lata, itd.

Gwarancja i serwis? Udzielana jest gwarancja na system i poszczególne jego elementy standardowo na okres 24 miesięcy, chyba, że w indywidualnej umowie tą kwestię potraktowano w sposób niestandardowy. Istnieje możliwość podpisania tzw. umowy serwisowej, w której określone są indywidualne zasady obowiązujące w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Wzorcowanie czujników? Czujniki mogą być wzorcowane w akredytowanym laboratorium LAB-EL (akredytacja PCA AP 067), a na okres wzorcowania możliwe jest wypożyczenie czujników zastępczych.

Badanie mikroklimatu, walidacje? Wykonujemy również w ramach działalności laboratorium badawczego (akredytacja PCA AB 0679) badania rozkładu temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, tzw. mapping. Na podstawie analizy sprawozdania z takiego badania można wysnuć wnioski odnośnie rozmieszczenia czujników w przestrzeni pomieszczenia. W przypadkach, kiedy wymagania lokalne użytkownika lub przepisy ogólne tego wymagają, przeprowadzamy tzw. walidacje i kwalifikacje systemu skomputeryzowanego, wg zaleceń GMP (szczegółowe wymagania – przewodnik GAMP5).

Jakie korzyści? System generuje gotowe raporty z danymi pomiarowymi w postaci raportów tekstowych, wykresów, histogramów. Tworzy również tzw. dziennik zdarzeń, gdzie wszelkie zdarzenia systemowe np. wysłane powiadomienia, logowania do systemu, awarie sprzętu, itp. są rejestrowane. Dzięki możliwości podglądu pracy systemu przez przeglądarkę internetową, można z dowolnego miejsca na świecie przekazywać odpowiednie dyspozycje, co do dalszych działań. 1/2014

17

urządzenia pomiarowe kable kable // przewody przewody urządzenia pomiarowe

Jakie to ma zalety?

Jaka cena?

Energetyka&Elektrotechnika

(np. zasilanie z chronionej sieci zasilającej lub poprzez lokalny UPS lub też poprzez moduł POE). Koncentratory wyposażone są w moduły przekaźnikowe (2 moduły, po 2 przekaźniki), które poprzez styki, załączają sygnalizację optyczno-akustyczną, w przypadkach wystąpienia stanów alarmowych (ustawiane przez użytkownika). Koncentratory podłączone są do sieci komputerowej LAN, a ich liczba w sieci jest nieograniczona. Nadzór nad pracą systemu pełni oprogramowanie LBX, zainstalowane na wskazanym przez użytkownika komputerze w systemem Windows (XP, Vista, Windows 7, Windows 8, itp.), który staje się serwerem w naszym systemie monitoringu. Oprogramowanie serwerowe umożliwia automatyczny odczyt danych pomiarowych z pamięci koncentratorów, uzupełniając w ten sposób główną bazę danych tworzona na dysku serwera lub w innym, wskazanym miejscu systemu lub poza nim. Do komputera – serwera podłączony jest modem telefonii komórkowej GSM, poprzez który system wysyła powiadomienia SMS o zaistnieniu sytuacji alarmowych (alarmy systemowe i przekroczenia wartości granicznych). W sieci komputerowej można zainstalować dowolną ilość tzw. stanowisk klienckich. Każdy klient systemu ma prawa zdefiniowane przez administratora i może oglądać dane pomiarowe bieżące, historię z bazy danych oraz przy odpowiednich uprawnieniach może zmieniać konfigurację systemu, ustawiać progi alarmowe, tworzyć nowe zmienne, itp. Istnieje możliwości uruchomienia na serwerze tzw. serwera www, który umożliwia na prawach licencyjnych dokonywanie podglądu pracy systemu i bazy danych przez przeglądarkę www.


Energetyka&Elektrotechnika

kable kable // przewody przewody

Energetyka&Elektrotechnika

Przepust kablowy KDL Jumbo do kabli

o dużych średnicach i stopniu ochrony IP 65

Nowy listwowy przepust kablowy KDL Jumbo firmy Murrplastik Systemtechnik to system w pełni dzielony, umożliwiający doprowadzenie do obudowy wstępnie konfekcjonowanych przewodów i ich uszczelnienie, bez konieczności demontażu wtyczki. Z zastosowaniem przepustu KDL Jumbo możliwe jest wygodne instalowanie ciężkich i sztywnych przewodów o średnicach do 65 mm. Przepust kablowy KDL Jumbo do wstępnie konfekcjonowanych przewodów w bardzo znacznym stopniu redukuje czasy montażu. Główną zaletą tego sytemu jest fakt, że nie ma już potrzeby demontażu wtyczek. Nowy system uszczelnienia gwarantuje wysoką szczelność odpowiadającą stopniowi ochrony IP 65. Dzięki temu KDL Jumbo doskonale nadaje się do zastosowania w trudnych warunkach np. w pojazdach kolejowych. KDL Jumbo może być stosowany w zakresie temperatur od –30 do +100°C. Ponadto cechuje się wysoką odpornością na słabe kwasy i zasady, materiały pędne, alkohole, oleje mineralne oraz tłuszcze. Przepust KDL-Jumbo spełnia wymagania klasy palności V0 wg klasyfikacji UL94 i posiada dopuszczenia do stosowania w kolejnictwie zgodnie z niemiecką normą (DIN 5510-2) i francuską normą techniczną dla urządzeń transportu kolejowego (NF F 16-101) oraz certyfikat homologacji typu wydany przez GL (12 449 – 10 HH). KDL Jumbo posiada dzielony pierścień uszczelniający, z którym zintegrowane jest na stałe odciążenie naciągu. Efekt odcią-

18

żenia naciągu można jeszcze wzmocnić za pomocą opaski zaciskowej umieszczonej po wewnętrznej stronie szafy. Kolejna zaleta przepustu KDL Jumbo to stopniowany system uszczelnienia na pierścieniach uszczelniających, na który składają się umieszczone jedna za drugą, zachodzące na siebie różnej wielkości wypusty uszczelniające oraz niemożliwa do zgubienia uszczelka piankowa na ramce. Pierścienie uszczelniające do przepustu kablowego KDL Jumbo są dostępne w siedmiu rozmiarach dla następujących średnic przewodów: 30-35 mm, 35-40 mm, 40-45 mm, 45-50 mm, 50-55 mm, 55-60 mm oraz dla średnicy 60-65 mm. Wystarczy bowiem założyć poszczególne połówki pierścieni uszczelniających na połówki ramki, aby następnie nałożyć je na przewód, skręcić ze sobą, a potem przykręcić do obudowy. 1/2014


Energetyka&Elektrotechnika

Przepusty KDP na przewody bez złącz

1/2014

System KDP jest atrakcyjną alternatywę dla dławnic kablowych. Dzięki temu systemowi możliwe staje się bardzo szybkie montowanie przewodów. Oszczędzamy czas zarówno przy instalacji listwy przepustowej, jak i doprowadzaniu lub przeprowadzaniu przewodów. Oferujemy przepusty z tworzywa sztucznego, aluminium lub ze stali szlachetnej. Przepusty KDL dzięki swojej konstrukcji nadają się w szczególności do doprowadzania (przeprowadzania) wcześniej konfekcjonowanych przewodów, takich jak: przewody do drukarek, czujników, przewodów transmisji danych. Przewodzące elementy metalowe (EMC) zintegrowane z całością, umożliwiają w sposób możliwie prosty stworzenie systemu całkowicie uziemionego. Użycie metalowych ramek KDL, razem z pierścieniami wyposażonymi w taśmy przewodzące, pomaga w uwolnieniu niepożądanych ładunków.

19

kable kable // przewody przewody

Uniwersalny system mocowań kabli

Energetyka&Elektrotechnika

Gotowe! Jeżeli potrzebne jest jeszcze oznakowanie systemu, można to załatwić w ciągu paru sekund za pomocą tabliczek oznaczeniowych Murrplastik, które po prostu wpina się w zatrzask. Przepust KDL Jumbo jest częścią wszechstronnego systemu przepustów kablowych firmy Murrplastik .


Energetyka&Elektrotechnika

wydarzenia branżowe wydarzenia branżowe

Energetyka&Elektrotechnika

XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywność w Unikaniu Awarii w Instalacjach Elektrycznych. Inteligentna Automatyka. Bezpieczeństwo,Oszczędność, Remonty i Usługi Elektryczne w Instalacjach"

4-5 września br., Nałęczów k. Lublina, hotel „Energetyk” Sympozjum to idealna okazja do spotkania się specjalistów oraz praktyków związanych z przemysłem energetycznym oraz przemysłem elektrycznym z całej Polski. Spotkanie dedykowane jest głównym energetykom/ elektrykom, kierownikom działów energetycznych i elektrycznych, dyrektorom ds. inwestycji, kierownikom produkcji, operatorom sieci oraz dyrektorom ds. technicznych. Wydarzenie gromadzi kadrę inżynieryjno –techniczną, a także firmy współpracujące z branżą, oferujących nowoczesne technologie i urządzenia. Program Konferencji obejmuję między innymi tematykę związane z aparaturą łączeniowa, automatyka modułową, budową maszyn, oświetleniem, urządzeniami pomiarowymi i diagnostycznymi oraz z hydrauliką i miernictwem

Panele tematyczne: • Nowe rozwiązania w obszarze efektywnego przesyłu energii elektrycznej w przemyśle – Kable i przewody. • Nowoczesne rozwiązania dotyczące efektywnego zabezpieczenia urządzeń końcowych wykorzystywanych w przemyśle. • Automatyka modułowa stosowana w rozdzielnicach – Najnowsze rozwiązania w tej dziedzinie wykorzystywane w przemyśle.

• Najnowsze rozwiązania dotyczące aparatury łączeniowej wykorzystywanej w przemyśle. • Urządzenia pomiarowe i diagnostyczne oraz narzędzia ułatwiające naprawę i lokalizowanie awarii – rozwiązania dla przemysłu – urządzenia wykorzystywane w przemyśle • Nowoczesne rozdzielnice S/N i N/N stosowane w przemyśle niezawodność zasilania obiektów. • Systemy oszczędności energii Spodziewana liczba uczestników oscyluje wokół liczby 150 osób. Podczas tego spotkania zostanie również rozstrzygnięty konkurs na najlepszy produkt w poszczególnych kategoriach tematycznych. Jedną z najważniejszych informacji jest fakt, iż każdy słuchacz konferencji otrzyma imienny certyfikat, świadczący o udziale w warsztatach. Serdecznie zapraszamy do udziału! Więcej informacji pod numerem tel. 32-410 48 71

20

1/2014


Energetyka&Elektrotechnika

aktualności z branży aktualności z branży

Energetyka&Elektrotechnika

Tusk: Opole to największa inwestycja przemysłowa wolnej Polski To jest prąd, który popłynie do ponad 2 mln gospodarstw domowych w Polsce. Taka jest skala tej inwestycji. Ta inwestycja warta 11,5 mld złotych, to jest tak naprawdę największa inwestycja przemysłowa wolnej Polski po roku 1989 – to też daje wyobrażenie o ogromie tego przedsięwzięcia – mówił w sobotę w Opolu premier Donald Tusk. Na wstępie premier Donald Tusk podkreślił, że wspólnie z ministrem Włodzimierzem Karpińskim bardzo konsekwentnie działał na rzecz uruchomienia inwestycji w Opolu i od samego początku głęboko wierzył w jej wielowymiarowy sens. – Nikogo nie muszę przekonywać, jak bardzo jest to ważne dla Opolszczyzny (...). Dane pokazują jak wielka jest to szansa, szczególnie w tych czasach, gdzie praca jest takim dobrem (...). Budowa nowych bloków to przede wszystkim miejsca pracy. Tutaj pracować będzie 4 tys. ludzi – mówił podczas sobotniej konferencji prasowej Donald Tusk. Szef rządu podkreślał również, że realizacja nowych bloków będzie miała ogromne znaczenie również dla gminy na terenie, której one powstaną. Inwestycja może bowiem oznaczać zwiększenie budżetu Dobrzenia Wielkiego o połowę. Odniósł się również do samej skali inwestycji i jej znaczenia dla gospodarki kraju.

Największa inwestycja przemysłowa wolnej polski – To jest prąd, który popłynie do ponad 2 mln gospodarstw domowych w Polsce. Taka jest skala tej inwestycji. Ta inwestycja warta

22

11,5 mld złotych, to jest tak na prawdę największa inwestycja przemysłowa wolnej Polski po roku 1989 – to też daje wyobrażenie o ogromie tego przedsięwzięcia – dodał premier. Zauważył także, że realizacja kontraktu to nie tylko umowa z samym konsorcjum, ale to praca dla ok. 350 dostawców i 200 innych wykonawców. – Przygniatająca większość pracy będzie w Polsce. Nawet jeśli współpracujemy tutaj z firmą Alstom, tj. zagraniczną firmą, to ona ma fabryki także w Polsce i jej produkty będą wyrabiane w Elblągu i Wrocławiu– zapewniał premier.

Celem bezpieczeństwo energetyczne kraju Tusk wskazał również, że główną przyczyną leżącą u podstaw podjęcia decyzji o budowie nowych bloków w Opolu oraz realizacji innych projektów energetycznych jest chęć zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. – Jedno wydaje się bezdyskusyjne, bo ten spór w Polsce i Europie, dotyczący ostatecznego kształtu mixu energetycznego, będzie pewnie jeszcze trwał głównie ze względu na rygory klimatyczne i kwestie emisji CO2, ale jedno nie ulega wątpliwości, że polska energetyka jeszcze przez długi, dług czas będzie oparta na węglu kamiennym i brunatnym. Niektóre instalacje będą musiały zostać wyłączone ze względu na przestarzałe technologię i wysoką emisję i dlatego ta inwestycja jest bezdyskusyjnie potrzebna ze względu na nasze energetyczne bezpieczeństwo – wyjaśniał premier. Warto w tym miejscu przypomnieć, że po perturbacjach związanych z pozwoleniem środowiskowym, gdy wydawało się, że inwestycja ruszy, w kwietniu 2013 roku zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna poinformował, że podjął decyzję o zamknięciu zadania inwestycyjnego „Projekt Opole II” polegającego na budowie nowych bloków ze względu na zmiany na rynku energetycznym oraz

1/2014


Energetyka&Elektrotechnika

O projekcie i konsorcjum Zgodnie z postanowieniami kontraktu na rozbudowę Elektrowni Opole o wartości 11,6 mld zł brutto przekazanie do eksploatacji bloku numer 5 nastąpi w III kwartale 2018 r., a bloku numer 6 w I kwartale 2019 r. Zastosowanie najnowocześniejszych technologii spalania węgla kamiennego pozwoli Spółce pozyskać jednostki charakteryzujące się najwyższą dostępną na rynku wydajnością wytwarzania energii elektrycznej (tzw. sprawność netto bloków wyniesie co najmniej 45,5 proc.) i jednocześnie średnio o ok. 20 proc. niższą emisją CO2 w porównaniu do obecnie funkcjonujących w Polsce elektrowni. Inwestycja będzie realizowana w formule „pod klucz” obejmującej projektowanie, dostawę urządzeń, budowę, rozruch, przekazanie do eksploatacji i serwis w okresie gwarancyjnym (EPC – engineering, procurement, construction). Nowe bloki produkować będą do 13,4 TWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na dostarczenie energii elektrycznej do ponad 2 mln gospodarstw domowych. Potrzeba do tego będzie ok. 4,1 mln ton węgla, który zapewni Kompania Węglowa w ramach wieloletniej umowy.

PGE planuje, że największe nakłady inwestycyjne przypadną na lata 2015 (3,8 mld zł) i 2016 (3,3 mld zł). Realizacją inwestycji zajmie się konsorcjum w skład którego wchodzą Rafako, Polimex Mostostal oraz Mostostal Warszawa, do których dołączył również francuski Alstom. Polskie firmy wchodzące w skład konsorcjum jeszcze cztery lata temu, kiedy ogłaszano przetarg były w dobrej sytuacji. Jednak zmieniła się ona w sposób diametralny. Rafako wchodzi w skład grupy PBG, która jest w stanie upadłości układowej. Polimex-Mostostal jest w trakcie procesu głębokiej restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej, a w styczniu PXM wycofał się kontraktów drogowych. Sytuacja Mostostalu Warszawa również nie należy do najlepszych. – Nie odpowiadam za kondycję finansową żadnego z konsorcjantów. Jestem jednak odpowiedzialny za to, jak została skonstruowana umowa, w jaki sposób utworzono konsorcjum i jak interesy PGE, a konkretnie spółki zależnej – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zostały zabezpieczone – mówił niedawno w rozmowie z portalem RynekInfrastruktury.pl Marek Woszczyk, prezes Polskiej Grupy Energetycznej. Gwarancje bankowe udało się w dużej mierze uzyskać dzięki dokoptowaniu podwykonawcy – koncernu Alstom Power. – Nie ma co ukrywać, że to Alstom jest gwarantem przewidywalności tej inwestycji. Ale oczywiście obecność partnerów krajowych nas cieszy – mówi Woszczyk zaznaczając, że sposób zabezpieczenia od strony finansowania inwestycji i od strony realizacyjnej uważa za maksymalny.

Prace przy budowie bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola postępują w szybkim tempie. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym bez przeszkód prowadzona jest budowa głównych obiektów elektrociepłowni – zapewnia Tauron

W projekcie Elektrociepłowni Stalowa Wola 50 proc. akcji posiada Tauron a drugie 50 proc. spółka PGNIG Termika z grupy PGNiG. Koszt inwestycji to ok. 1,5 mld zł.

Równocześnie powstaje maszynownia turbiny parowej i gazowej, kotłownia oraz budynek elektryczny. Wykonany został już także fundament pod turbinę gazową. Trwają prace przy fundamentach estakady rurociągu gazowego i budowie progu spiętrzającego na Sanie. Do elektrociepłowni dostarczono także część maszyn i urządzeń. Na miejscu znajdują się już m.in. walczak i wirnik generatora turbiny gazowej. W grudniu odbyły się testy fabryczne wyłączników generatora, pomp głównego układu wody chłodzącej oraz krat i sit dla wody chłodzącej. – Zgodnie z planem w najbliższych miesiącach zbudowana zostanie linia wyprowadzenia mocy do stacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych, pompownia wody chłodzącej oraz nastąpi montaż rurociągów. Na teren elektrociepłowni sukcesywnie dostarczane będą pozostałe maszyny i urządzenia – w tym te najważniejsze, tj. turbiny gazowa i parowa – zapowiada Tauron. Powstający w Stalowej Woli blok gazowo – parowy o mocy 450 MW będzie największą i najnowocześniejszą jednostką tego typu w Polsce. Blok będzie pracował w wysokosprawnej kogeneracji, obok energii elektrycznej będzie wytwarzał ciepło. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, inwestycja zostanie przekazana do eksploatacji w 2015 r. 1/2014

23

aktualności z branży aktualności z branży

Tauron: budowa bloku w Stalowej Woli zgodnie z harmonogramem

Energetyka&Elektrotechnika

w otoczeniu makroekonomicznym. Decyzja ta wywołała ogromne niezadowolenie w regionie oraz gniew samego premiera. Przez kolejne miesiące toczyła się dyskusja o zasadności budowy nowych bloków w Opolu, która zakończyła się zmianą decyzji PGE i przyczyniła się do odejścia ze spółki jej ówczesnego szefa Krzysztofa Kiliana.


Energetyka&Elektrotechnika

aktualności z branży aktualności z branży

Energetyka&Elektrotechnika

550 mln euro na modernizację elektrociepłowni w Polsce Grupa EDF wyda 550 mln euro na realizację programu dostosowującego jej bloki energetyczne w Polsce do nowych unijnych norm ochrony środowiska i podnoszącego ich efektywność. Modernizowane będą elektrociepłownie we Wrocławiu, Rybniku, Krakowie, Gdańsku i Gdyni. Grupa EDF wyda 550 mln euro na realizację programu dostosowującego jej bloki energetyczne w Polsce do nowych unijnych norm ochrony środowiska i podnoszącego ich efektywność. Modernizowane będą elektrociepłownie we Wrocławiu, Rybniku, Krakowie, Gdańsku i Gdyni Inwestycje mają też podnieść efektywność operacyjną bloków i przedłużyć okres ich eksploatacji co najmniej do 2035 roku. Według niego dzięki budowie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, emisje tlenków siarki zmniejszą się w tych zakładach od pięciu do siedmiu razy, a tlenków azotu od dwóch do trzech razy, w zależności od lokalizacji. Zmniejszy się również trzykrotnie ilość emitowanego do atmosfery pyłu.

– Te decyzje inwestycyjne wpisują się w długofalowy proces umacniania pozycji EDF w Polsce jako istotnego gracza na rynku energii – zaznaczył prezes. W poniedziałek odbyła się oficjalna inauguracja inwestycji w elektrociepłowni EDF w Krakowie. Zaplanowane przedsięwzięcia w tym zakładzie pochłoną 530 mln zł do 2016 roku. Jak podkreślili przedstawiciele spółki, instalacje odsiarczania i odazotowania spalin dla krakowskiej elektrociepłowni wpłyną na poprawę jakości powietrza oraz zapewnią długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii dla stolicy Małopolski. Zaznaczyli, że dzięki zaplanowanym inwestycjom oraz zadaniom już zrealizowanym, w 2016 roku emisja pyłów z krakowskiego zakładu zmniejszy się 17-krotnie w porównaniu z 2007 rokiem. Francuska Grupa EDF jest największym producentem energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, zaopatrując w ciepło Kraków, Gdańsk i Gdynię, Wrocław, Zieloną Górę i Toruń. Jest też największym zagranicznym inwestorem w branży energetycznej w Polsce. Grupa EDF posiada w Polsce 10 proc. udziału w rynku energii elektrycznej, 15 proc. w rynku ciepła sieciowego i zatrudnia 3,4 tys. pracowników w całym kraju.

Buzek: rozwój nowych technologii w energetyce węglowej szansą dla Polski Polska gospodarka węglowa powinna być niskoemisyjna – przyniesie to korzyści nie tylko dla środowiska, ale także dla biznesu – uważa prof. Jerzy Buzek, wskazując, że nowe efektywne technologie energetyczne znajdą nabywców w innych krajach UE, a także w Chinach czy Indiach – Trzeba robić wszystko, by gospodarka oparta na węglu była równocześnie gospodarką o małej emisji. Stawiajmy na to również w skali całej UE, tym bardziej że Unia jest dzisiaj gotowa wiele zapłacić za to, że ktoś opracuje tego rodzaju technologie. To jest również wielki skok do przodu, jeśli chodzi o możliwość ich sprzedaży do Chin czy Indii. Oni nie zamierzają zrezygnować z węgla i będą go używać także w przyszłości – przekonuje prof. Jerzy Buzek, europoseł, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego. – Jeśli chcemy chronić klimat i zmniejszyć emisję w skali świata, to musimy dostarczyć im takie technologie. Innowacyjność, również w energetyce, ma kluczowe znaczenia dla poprawy konkurencyjności europejskich gospodarek na arenie międzynarodowej. Podstawowym warunkiem jest jednak tania energia. – Stany Zjednoczone mają dzisiaj niemal dwukrotnie tańszą energię elektryczną, a gaz na potrzeby chemii jest tam czterokrotnie tańszy niż w Unii Europejskiej, a zwłaszcza w Polsce. Nie mamy szans na to, żeby być konkurencyjni przy takich cenach energii – podkreśla prof. Buzek.

24

Obniżaniu cen pomogą nie tylko nowe technologie, lecz także dobre wykorzystanie rodzimych źródeł energii. Dla Polski dużą szansą może być gaz z łupków, którego poszukiwania trwają, o ile Bruksela – jak chce część państw członkowskich – nie podejmie decyzji w sprawie ograniczania możliwości jego wydobycia. Zdaniem byłego przewodniczącego PE polski przemysł da się zmienić w bardziej nowoczesny, a to z kolei przełoży się na konkurencyjność Polski w świecie. Proces ten przyspieszyłby uruchomienie koła zamachowego, którym w tym przypadku mógłby być przemysł zbrojeniowy. Tym bardziej, że rząd rozpoczyna wielki program modernizacji polskiej armii. – Jeśli to wyposażenie będzie produkował polski przemysł, to nie ma żadnych wątpliwości, że zrobimy ogromny skok technologiczny i dzięki temu cały przemysł się rozwinie. Bo przemysł zbrojeniowy najczęściej wytwarza finalne produkty, a w produkcję tego, co potrzebne jest w zbrojeniówce, są zaangażowane także inne gałęzie przemysłu – mówi Buzek. – Przykładem są Rosomaki [kołowe transportery opancerzone – red.] produkowane w Siemianowicach, na Śląsku na podstawie technologii fińskiej. Są konkurencyjne w skali światowej dzięki temu, że kiedyś kupiliśmy technologię i przekształciliśmy ją tak, że dziś jest najlepsza na świecie. MON w październiku ub.r. podpisał z produkującymi transportery Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi w Siemianowicach Śląskich umowę na zakup kolejnych 307 Rosomaków do 2019 roku. Wartość kontraktu to 1,65 mld zł. 1/2014


Energetyka&Elektrotechnika

Szanowni Państwo, zamieszczone inwestycje krajowe powstały w wyniku analizy ogłoszeń w lokalnej prasie. Wybraliśmy tylko te przedsięwzięcia, które mogą Państwa zainteresować z punktu własnego udziału. Terminy realizacji przetargów podaliśmy w tabeli.

PRZETARG

1. Usługi energetyczne 2. Usługi techniczne 3. Usługi techniczne układów pomiarowych

1. Wykonanie robót budowlanych pn. Hala filtrów Polkowice 2. Automatyzacja pracy 3. Wykonanie projektu technicznego we wszystkich wymaganych branżach

1. Doposażenie istniejącej armatury w napędy 2. Dostawa: napędy

Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych

1/2014

2014-0304 09:00

INWESTOR

INNE INFORMACJE

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach Miejsce i termin realizacji ul. Portowa 14 do dnia: 2015-12-31 44-100 Gliwice

2014-0304 11:00

WĘGLOWA S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice

ENERGETYKA Sp. z o.o. ul. Skłodowskiej-Curie 58

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach

Beata Mes tel. +48/32/757 29 05 Tomasz Norski tel. +48/32/ 757 27 94 Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

ENERGETYKA sp. z o.o. ul. M.Skłodowskiej-Curie 58 59-301 Lubin sekretariat@energetyka.lubin.pl

KOMPANIA 2014-0304 09:15

KONTAKT

59-301 Lubin

2014-0304 11:00

EDF POLSKA S.A. ul. Ciepłownicza 1 00-120 Warszawa

KRAKÓW.WROCŁAW, GDAŃSK, GDYNIA

Maciej Brzeski e-mail: maciej.brzeski@edf.pl fax +48 126209639

2014-0304 12:00

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi Zakład Górnośląski ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa

Dostawa wyłączników górniczych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Osoba do kontaktów: Magdalena Gawron 00-681 Warszawa tel. +48 327143572 e-mail: m.gawron@pkpenergetyka.pl fax +48 327143571

aktualności z branży aktualności z branży

Dostawa sprzętu instalacyjnego łącznikowego i bezpiecznikowego

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Energetyka&Elektrotechnika

Planowane przetargi

25


Energetyka&Elektrotechnika

aktualności z branży aktualności z branży

Energetyka&Elektrotechnika

Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych

Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych

Dostawa dwóch ognioszczelnych stacji transformatorowych

Dostawa kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej SN

1. Wykonanie odstawy granulatu mułu węglowego 2. Wykonanie nowej konstrukcji stalowej 2 pomostów dla taśm 3. Montaż przenośników 4. Montaż urządzeń elektrycznych

26

2014-0305 09:00

Katowicki Holding Węglowy S.A. ul. Damrota 16-18 40-022 Katowice

2014-0305 11:00

Katowicki Holding Węglowy S.A. ul. Damrota 16-18 40-022 Katowice

2014-0305 14:00

Południowy Koncern Węglowy S.A. Wydział Zaopatrzenia ul. Grunwaldzka 37 43-600 Jaworzno

2014-0305 11:00

2014-0306 09:50

PKP Energetyka S.A. Zakład Łódzki ul. Tuwima 28 90-002 Łódź

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice

Okres w miesiącach: 3 (od udzielenia zamówie­ nia)

Osoba do kontaktów: mgr Dorota Przygoda 40-022 Katowice tel. +48 327573035 e-mail: d.przygoda@khw.pl, d.karcz@ khw.pl Faks: +48 327573110

Miejsce i termin realizacji Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówie­ nia)

Osoba do kontaktów: mgr Izabela Czarnecka-Latko 40-022 Katowice tel. +48 327573170 e-mail: i.czarnecka-latko@khw.pl fax +48 327573269

do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Południowy Koncern Węglowy S.A. ul. Grunwaldzka 37 43-600 Jaworzno Sławomir Gębala Tel. 32 627 0649

Miejsce i termin realizacji do 30.04.2014 r

Michał Dudek tel. 697 049 130 e-mail: m.dudek@pkpenergetyka.pl) Roman Filipczak tel. 697 040 259 (e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl)

Osobami udzielaj ącymi informacj i w sprawach formalnych ze strony zamawiającego są: a) Przewodniczący Komisji Przetargowej - Tadeusz Pasich tel. +48 32 716 55 93 b) Sekretarz Komisji Przetargowej Anna Jurczyk tel. +48 32 716 56 03 godziny pracy: od 60.00 do 14.00.

1/2014


Energetyka&Elektrotechnika

KOD

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

dolnośląskie

74-645-79-77 75-767-87-73 76-835-21-05 71-711-71-30 71-376-09-00 71-343-94-00 71-359-75-61 74-831-86-00 74-645-60-51 75-773-94-84 71-388-21-40 71-333-23-20 76-852-23-64 75-752-57-89 71-336-29-16 71-376-22-37 71-355-25-15 74-840-20-77 76-850-62-87 71-376-22-37 74-867-88-40 75-767-87-65 76-835-29-09

58-200 58-500 62-200 53-609 53-609 50-439 53-607 58-200 50-541 59-920 52-315 50-513 59-220 58-500 50-513 54-156 53-612 58-306 59-200 55-011 57-300 58-500 67-200

DZIERŻONIÓW JELENIA GÓRA GŁOGÓW WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW DZIERŻONIÓW WROCŁAW BOGATYNIA WROCŁAW WROCŁAW LEGNICA JELENIA GÓRA WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW WAŁBRZYCH LEGNICA SIECHNICE KŁODZKO JELENIA GÓRA GŁOGÓW

ZIELONA 12 K. MIARKI 18 MECHANICZNA 5 FABRYCZNA 20C WAGONOWA 5-7 KOŚCIUSZKI 124 ROBOTNICZA 1A STRUMYKOWA 2 AL. ARMII KRAJOWEJ 45 ARMII WOJSKA POLDK. 10 KOBIERZYCKA 18 BUFOROWA 2 JAWORZYŃSKA 252 PIOTRA SKARGI 2 GAZOWA 24/25 JAWORSKA 11/13 JAWORSKA 11/13 OGRODOWA 1A NOWODWORSKA 23 E. KWIATKOWSKIEGO 24 OBJAZDOWA 12 SPÓŁDZIELCZA 35 PAULINÓW 10

łodzkie

ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. ONNINEN SP. Z O.O. PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. PPHU „LASKOMEX” TIM S.A. HURTOWNIA ŁÓDŹ TIM S.A. HURTOWNIA SIERADZ WPUPH „HEMPIS” S.C. ZPCHR WPUPH „HEMPIS” S.C. ZPCHR WPUPH „HEMPIS” S.C. ZPCHR WPUPH „HEMPIS” S.C. ZPCHR WIGUS S.C. HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA

44-633-69-62 42-253-25-77 44-649-02-65 42-640-75-51 42-651-26-81 42-674-04-17 42-652-78-02 43-822-89-64 44-724-28-23 44-682-29-76 44-646-15-53 44-632-99-06 42-640-52-02

97-400 91-204 97-300 91-341 91-341 93-231 91-231 98-200 97-200 97-500 97-300 97-400 91-222

BEŁCHATÓW ŁÓDŹ PIOTRKÓW TRYB. ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDŹ SIERADZ TOMASZÓW MAZ. RADOMSKO PIOTRKÓW TRYB. BEŁCHATÓW ŁÓDŹ

STASZICA 8 DUŃSKA 3/5 DMOWSKIEGO 26 BRUKOWA 16/18 BRUKOWA 12 DĄBROWSKIEGO 249 RATAJSKA 8 POW 64A M. C. SKŁODOWSKIEJ 41/45 11 LISTOPADA 5 PROMIENNA 2A MIELCZARSKIEGO 11 ŚW. TERESY 105

małopolskie

AKKOP KOPEREK S.J. ACEL J.M. CISKOWSCY SP. KOMANDYTOWA ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. EL-SIGMA SP. Z O.O. ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. ELEKTROSKANDIA ELIKA S.C. HURTOWNIA MATER. ELEKTRYCZ. FHU MAKRO KARO – HURTOWNIA ELEKTROTECH. NR 2 MEGAEL PHUW „MULTIMAT” S.J. SCHRACK ENERGITECHNIK BIURO TECHNICZNE SOLAR ELEKTRO SP. Z O.O.

12-413-18-88 12-290-14-14 12-635-19-20 18-264-81-50 33-843-24-09 12-415-35-01 12-262-97-77 12-653-46-01 12-653-20-12 12-644-30-04 12-292-80-51 33-845-26-95 14-629-84-60 18-264-62-45 12-260-94-70 12-638-91-00

31-422 31-357 30-716 34-400 32-600 31-217 31-231 30-732 30-832 31-946 30-045 32-650 33-100 34-400 30-418 30-233

KRAKÓW KRAKÓW KRAKÓW NOWY TARG OŚWIĘCIM KRAKÓW KRAKÓW KRAKÓW KRAKÓW KRAKÓW KRAKÓW KĘTY TARNÓW NOWY TARG KRAKÓW KRAKÓW

STRZELCÓW 18 J. KONRADA 51 PRZEWÓZ 2 CERAMICZNA 10 KOLBEGO 12 GRAŻYNY 4A BOCIANA 22 PŁK. DĄBKA 15 PŁK. DĄBKA 15 OS. TEATRALNE 24 KRÓLEWSKA 2 KRAKOWSKA 3 PRZEMYSŁOWA 39 SKŁADOWA 1 ZAKOPIAŃSKA 85 28 LIPCA 43 ROKU NR 8A

kujawsko-pomorskie

NAZWA JEDNOSTKI

ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROCENTER S.C. ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. ELMOT J.J. WASILWSCY ELEKTROTECHNIKA MAROS SP. Z O.O. ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O. HURTOWNIA ELEKTRYCZNA BYCHOWO HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA ELTECH H-EL HURTOWNIA ELEKTRYCZNA KONSORCJUM PRODUKCYJNE „DOL-BY” ONNINEN SP. Z O.O. PHU „ELMEHURT” S.C. PHU „ELMEHURT” S.C. PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. PPH „ELNOWA” P.Z. ROLPAS S.A. Z.P.CHR. TIM S.A. HURTOWNIA TORUŃ

54-231-54-50 54-236-26-18 56-611-64-70 52-332-80-82 52-342-31-97 52-366-39-35 56-669-14-00 52-345-30-50 52-348-33-00 52-342-09-83 52-341-08-38 56-619-33-00 54-231-34-72 54-412-12-11 54-234-48-26 52-373-09-04 52-342-40-42 56-623-34-50

87-800 87-800 87-100 86-170 85-746 85-766 87-100 87-100 85-766 85-758 85-605 87-100 87-800 87-800 87-800 85-312 85-744 87-100

WŁOCŁAWEK WŁOCŁAWEK TORUŃ NOWE BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ TORUŃ TORUŃ BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ TORUŃ WŁOCŁAWEK WŁOCŁAWEK WŁOCŁAWEK BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ TORUŃ

WITOSA 5 TORUŃSKA 113/115 MAZOWIECKA 63/65 PL. ŚW. ROCHA 5 TOWAROWA 36 FORDOŃSKA 246 POLNA 107 CHROBREGO 135/137 FORDOŃSKA 246 PRZEMYSŁOWA 8 KASZTANOWA 60-62 POLNA 129 OKRĘŻNA 2 SPÓŁDZIELCZA 1 KRUSZYŃSKA 33 SZUBIŃSKA 17 STARTOWA 5 CHROBREGO 145/147

AKKOP KOPEREK S.J. ASAJ SP. Z O.O. ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A

81-743-80-50 25-798-97- 27 81-887-71-62

20-207 21-400 24-100

LUBLIN ŁUKÓW PUŁAWY

TURYSTYCZNA 9 MIĘDZYRZECKA 74 DĘBLIŃSKA 6A

3/2013

lista listakolporterów kolporterów

KONTAKT

AEP SP. Z O.O. AKKOP KOPEREK S.J. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. FEGA POLAND SP. Z O.O. FRANPRESS-CENTRALA HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O. HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTR. ELHURT KACZMAREK ELECTRIC ŁODYGA SP. Z O.O. ONNINEN SP. Z O.O. PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. PZ „MORS” SP. Z O.O. PHUP „TEM” SCHRACK ENERGITECH. BIURO HANDLOWE TIM S.A. TIM S.A. HURTOWNIA WROCŁAW TIM S.A. HURTOWNIA WAŁBRZYCH TIM S.A. AHURTOWNIA LEGNICA TIM S.A. CENTRALA TIM S.A. HURTOWNIA KŁODZKO TIM S.A. HURTOWNIA JELENIA GÓRA TIM S.A. HURTOWNIA GŁOGÓW

Energetyka&Elektrotechnika

LISTA KOLPORTERÓW MAGAZYNU ENERGETYKA&ELEKTROTECHNIKA

27


81-745-10-08 81-441-73-03 81-744-56-31 52-345-30-50 84-638-43-97 82-565-45-24 81-748-90-73 81-534-62-89 81-745-70-73 81-524-48-55 82-576-25-40

20-309 20-445 20-468 22-400 22-400 22-100 20-445 20-004 20-315 20-406 22-300

LUBLIN LUBLIN LUBLIN ZAMOŚĆ ZAMOŚĆ CHEŁM LUBLIN LUBLIN LUBLIN LUBLIN KRASNYSTAW

ŁĘCZYŃSKA 5 ZEMBORZYCKA 61 ENERGETYKÓW 15 WYSZYŃSKIEGO PRZEMYSŁOWA 2 OKSZOWSKA 39 ZEMBORZYCKA 112 NARUTOWICZA 18 AL. W. WITOSA 3 ENERGETYKÓW 47 NIECZAJA 4

lubuskie

ELE SP. Z O.O. ELE SP. Z O.O. ELFACH HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O. HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O. HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O. HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O. KACZMAREK ELECTRIC ONNINEN SP. Z O.O. ONNINEN SP. Z O.O. PH „ARTEL” HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZ. TIM S.A. HURTOWNIA ZIELONA GÓRA Z.W. SIECI ELEKTRYCZNYCH GORZÓW S.A.

68-326-53-84 95-742-22-08 68-383-80-30 95-725-76-22 68-452-40-63 95-726-36-03 68-477-18-88 68-477-46-66 68-323-87-00 68-387-28-85 68-385-00-81 68-329-60-00 95-725-87-00 68-382-38-71 68-324-78-17 95-732-18-37

65-077 66-300 66-600 66-400 65-775 66-412 68-200 68-100 65-705 67-100 66-120 65-785 66-400 66-200 65-364 66-400

ZIELONA GÓRA MIĘDZYRZECZ KROSNO ODRZ. GORZÓW WLKP. ZIELONA GÓRA GORZÓW WLKP. ŻARY ŻAGAŃ ZIELONA GÓRA NOWA SÓL KARGOWA ZIELONA GÓRA GORZÓW WLKP. ŚWIEBODZIN ZIELONA GÓRA GORZÓW WLKP.

AL. WOJSKA POLSKIEGO 33 KONSTYTUCJI 3 MAJA 2 BOH. WOJSKA POLSKIEGO 7 PODMIEJSKA-BOCZNA 16 ZACISZE 20 TRAUGUTTA 6 WAPIENNA 3 NOWOGRÓDZKA 8 NAFTOWA 2B GŁOGOWSKA 1 DWORCOWA 9 OSADNICZA 28 WALCZAKA 25 SIKORSKIEGO 21 KOŻUCHOWSKA 20 A WALCZAKA 29

opolskie

BOMAP SP. Z O.O. ELEKTROSKANDIA ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. GRODNO SP. Z O.O. ONNINEN SP. Z O.O. PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. TIM S.A. HURTOWNIA OPOLE

77-451-31-44 77-458-19-04 77-453-90-88 77-482-69-20 77-423-24-44 77-402-92-80 77-474-77-06 77-452-87-44

45-202 45-315 45-131 47-200 45-202 45-323 45-837 45-005

OPOLE OPOLE OPOLE KĘDZIERZYN-K. OPOLE OPOLE OPOLE OPOLE

BUDOWLANYCH 2A GŁOGOWSKA 22 J. CYGANA 2 BALWIRCZAKA 1 BUDOWLANYCH 2A ZIELONOGÓRSKA 4 WSPÓLNA 1 BUDOWLANYCH 101 A

ELEKTRO SPARK SP. Z O.O. ELEKTRO SPARK SP. Z O.O. ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O. INTER ZAPAS SP. Z O.O. MEGAEL ONNINEN SP. Z O.O. PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. PPHU ELEKTROPOMIAR PHU ELEKTRONIKS S.J. PHUW MULTIMAT PHUW MULTIMAT ZPCHR OSTEL HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ZPCHR OSTEL HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

17-863-42-74 16-621-11-12 16-675-13-15 16-623-32-84 17-585-35-39 17-241-12-52 17-854-74-24 17-788-12-24 17-865-56-60 17-860-31-80 17-854-30-71 17-788-69-09 13-446-47-26 18-353-52-33 16-657-02-54 16-652-10-44

35-959 37-500 37-700 37-500 39-300 37-310 35-085 39-300 35-103 35-205 35-105 39-300 38-200 38-300 37-600 37-760

RZESZÓW JAROSŁAW PRZEMYŚL JAROSŁAW MIELEC NOWA SARZYNA RZESZÓW MIELEC RZESZÓW RZESZÓW RZESZÓW MIELEC JASŁO GORLICE PRZEMYŚL DYNÓW

OKULICKIEGO 18 GARBARZE 4 JASIŃSKIEGO 56A PONIATOWSKIEGO 65 PIASKOWA 9 T. REJTANA 5 LANGIEWICZA 33 WOLNOŚCI 24 HANASIEWICZA 15 TOROWA 3 BOYA ŻELEŃSKIEGO 16 PRZEMYSŁOWA 10 JANA PAWŁA II 11 LISTOPADA 26 BOHATERÓW GETTA 63 MICKIEWICZA 17

ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROMIL HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. ELCOR HURTOWNIA ELEKTRYK HURTOWNIA ELEKTRYK HURTOWNIA ELEKTRYK KACZMAREK ELECTRIC KACZMAREK ELECTRIC ONNINEN SP. Z O.O. PPH EL-HURT S.J PHU EL-HURT I SC PPH EL-HURT SC PPHU ELKOND S.C. PPHU ELKOND S.C.

87-566-32-12 81-746-62-51 87-621-07-91 87-566-75-33 85-748-21-85 85-745-49-60 86-272-38-03 87-610-79-90 87-520-19-73 85-744-10-77 85-664-73-06 85-661-02-33 85-732-91-36 85-833-20-42 87-643-27-27 86-218-53-81 85-742-12-43

16-400 15-399 19-300 16-400 15-008 15-455 19-203 19-300 19-400 15-354 15-399 15-956 15-399 17-100 16-300 18-400 15-399

SUWAŁKI BIAŁYSTOK EŁK SUWAŁKI BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK GRAJEWO EŁK OLECKO BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIELSK PODLASKI AUGUSTÓW ŁOM,ŻA BIAŁYSTOK

SZKOLNA 8 SKŁADOWA 10 ŁUKASIEWICZA 3 MICKIEWICZA 10 RYSKA 1 CIOŁKOWSKIEGO 159 SZPITALNA 5 SUWALSKA 91 WOJSKA POLSKIEGO 65 POGODNA 22 SKŁADOWA 10 ELEWATORSKA 9 HANDLOWA 6 MICKIEWICZA 5/1 NADRZECZNA 3 AL. LEGIONÓW 114B HANDLOWA 6

ACEL J.M. CISKOWSCY SP. KOMANDYTOWA ACEL J.M. CISKOWSCY SP. KOMANDYTOWA BYCHOWO ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.

58-340-14-45 58-628-52-36 55-279-21-67 58-785-99-99 58-762-18-12

80-871 81-335 82-500 81-061 80-404

GDAŃSK GDYNIA KWIDZYN GDYNIA GDAŃSK

TWARDA 6C J. WIŚNIEWSKIEGO 13 TORUŃSKA 36 HUTNICZA 35 KLINICZNA 2A

lubelskie

ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. ELEKTROSPARK SP. Z O.O. FIRMA HANDLOWA ARNO M. JEDLIŃSKI HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O. HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O. PPH „ELKABEL” SP. J. PHU ANNA CZERSKA TIM S.A. HURTOWNIA LUBLIN ZPCHR OSTEL HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ZPCHR OSTEL HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

podkarpackie

LISTA KOLPORTERÓW MAGAZYNU ENERGETYKA&ELEKTROTECHNIKA

podlaskie

Energetyka&Elektrotechnika

lista listakolporterów kolporterów

Energetyka&Elektrotechnika

28

1/2014


pomorskie

GDAŃSK CHOJNICE BYTÓW GDAŃSK GDYNIA GDAŃSK GDYNIA ELBLĄG CZŁUCHÓW LĘBORK GDYNIA GDAŃSK

TWARDA 6C KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 20 DWORCOWA 18 MARYNARKI POLSKIEJ 84 HUTNICZA 49 TRAKT ŚW. WOJCIECHA 3/11 PUCKA 35A PASŁĘCKA 3 BATOREGO 14 I ARMII W.P. 42 HUTNICZA 40 NARWICKA 5

wielkopokskie

BHU S.A. ELE SP. Z O.O. ELE SP. Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP.Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP.Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP.Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP.Z O.O. ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. ELEKTRO-KRAN S.J. HURT. ART. ELEKTRYCZ ELTEL SP. Z O.O. HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O. HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O. KACZMAREK ELECTRIC KACZMEREK ELECTRIC ONNINEN SP. Z O.O. ONNINEN SP. Z O.O. PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. PW ELEKTRO-HURT PW ELEKTRO-HURT PW ELEKTRO-HURT SCHRACK ENERGITECHNIK BIURO HANDLOWE TIM S.A. HURTOWNIA POZNAŃ TIM S.A. HURTOWNIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI TEXOMA SP. Z O.O. HURTOWNIA ELEKTROTECH.

61-856-17-50 68-347-34-47 68-386-91-10 65-520-29-24 63-246-76-50 67-352-07-81 61-646-43-94 62-735-77-55 63-245-70-03 63-243-07-19 61-886-16-00 61-842-57-27 63-245-08-81 68-384-67-38 68-347-09-65 65-529-72-62 61-894-11-00 61-864-57-12 61-876-69-09 61-822-10-29 63-277-82-91 61-847-08-91 61-428-40-31 61-813-17-56 61-872-04-33 62-592-26-66 61-426-49-78

60-479 64-200 64-360 64-100 62-510 64-920 61-248 63-400 62-510 62-510 60-123 60-462 62-510 64-360 64-200 64-100 60-179 60-189 61-023 60-693 62-230 60529 62-200 62-030 61248 63-400 62-200

POZNAŃ KARPICKO ZBĄSZYN LESZNO KONIN PIŁA POZNAŃ OSTRÓW WIELKP. KONIN KONIN POZNAŃ POZNAŃ KONIN ZBĄSZYN WOLSZTYN LESZNO POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ WITKOWO POZNAŃ GNIEZNO LUBOŃ POZNAŃ OSTRÓW WIELKP. GNIEZNO

STRZESZYŃSKA 58 PODGÓRNA 16 17 STYCZNIA 1920 r NR 44 NIEPODLEGŁOŚCI 47 ZAKŁADOWA 4A KOSSAKA 98 DZIADOSZAŃSKA 10 RADŁOWSKA 10 SPÓŁDZIELCÓW 16 SPÓŁDZIELCÓW 26 ALBAŃSKA 17 SZARYCH SZER. 23 SPÓŁDZIELCÓW 6 POZNAŃSKA 1 GAJEWSKICH 32 1 MAJA 11 KAMIENNOGÓRSKA 22 ZŁOTOWSKA 30 ŚW. MICHAŁA 24 OBORNICKA 263 PWST. WIELKOPOLSKICH 2 DĄBROWSKIEGO 81/85 WITKOWSKA 9-11 CHOPINA 15A DZIADOSZAŃSKA 10 DŁUGA 19 SŁONECZNA 25B

AKKOP KOPEREK S.J ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTRO SPARK SP. Z O.O. HURTOWNIA ELEKTRYCZNA MASTEL S.J. HURTOWNIA ELEKTRYCZNA CEGLAREK KOLPORTER S.A. ONNINEN SP. Z O.O. PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. WPUPH HEMPIS S.C. ZPCHR ZPCHR OSTEL HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

41-366-46-31 41-265-46-62 41-347-34-60 41-348-32-91 41-344-60-35 41-247-92-79 41-344-72-62 41-337-88-88 41-335-01-10 41-348-08-41 44-756-56-43 15-832-99-96

25-671 27-400 25-620 25-217 25-415 27-400 25-528 25-659 25-671 25-435 26-300 27-600

KIELCE OSTROWIEC ŚW. KIELCE KIELCE KIELCE OSTROWIEC ŚW. KIELCE KIELCE KIELCE KIELCE OPOCZNO SANDOMIERZ

BATALIONÓW CHŁOPSKICH 77 WARDYŃSKIEGO 3 KOLBERGA 17 GEN. HAUKE BOSAKA 8 GÓRNA 20 KILIŃSKIEGO 35B ZAGNANSKA 36 STRYCHARSKA 6 BATALIONÓW CHŁOPSKICH 71 E. ORZESZKOWEJ 52 MICKIEWICZA 5 TRZEŚNIOWSKA 2

ARTELEK S.C. BEKAZET S.C. ODDZIAŁ LEWOBRZEŻE BEKAZET S.C. ODDZIAŁ PRAWOBRZEŻE BHU S.A. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. HURTOWNIA ELEKTRYCZNA KOPEL SP. Z O.O. HURTOWNIA ELEKTROTECH. W. KOSTKA ONNINEN SP. Z O.O. PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. PHU ELEKTROMID S.C. PHU ELWIM TRAFO PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYCZNE TWN SP. Z O.O. HURT. MAT. ELEKTRYCZNYCH ZWSE GORZÓW SA

91-421-29-11 91-464-46-43 91-462-62-65 67-258-01-85 91-485-00-54 91-573-36-04 59-841-26-25 59-845-62-61 91-487-87-78 94-316-30-23 91-415-12-21 91-432-66-50 91-454-00-32 94-343-09-05 95-765-74-89 91-423-84-10 91-392-69-22 91-460-12-47

71-520 71-484 71-484 78-600 70-321 73-110 76-200 76-200 71-126 76-039 74-100 70-812 71-656 75-400 73-200 71-468 72-200 70-812

SZCZECIN SZCZECIN SZCZECIN WAŁCZ SZCZECIN STARGARD SZCZE. SŁUPSK SŁUPSK SZCZECIN KOSZALIN GRYFINO SZCZECIN SZCZECIN KOSZALIN CHOSZCZNO SZCZECIN NOWOGARD SZCZECIN

NIEMCEWICZA 24 A MACIEJOWSKA 36E/B MACIEJOWSKA 36E/B BYDGOSKA 122 26 KWIETNIA STACJA PKP TURZYN USŁUGOWA 1A POZNAŃSKA 42 POZNAŃSKA 1A 26 KWIETNIA 83 STARE BIELICE 7B POMORSKA 57A POMORSKA 66 DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 1A PIASTOWSKA 1 JAGIEŁŁY 22 SOSNOWA 6 A BOHATERÓWWARSZAWY 34 POMORSKA 122

ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. HURTOWNIA ELEKTRYK HURTOWNIA ELEKTRYK HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O. ONNINEN SP. Z O.O. TIM S.A. ZW ELTMED

89-533-92-51 89-532-02-63 87-429-29-55 55-236-02-15 89-532-96-80 89-534-08-77 89-533-16-53

10-406 10-904 11-500 82-300 10-416 10-701 10-601

OLSZTYN OLSZTYN GIŻYCKO ELBLĄG OLSZTYN OLSZTYN OLSZTYN

LUBELSKA 32E LUBELSKA 43A BIAŁOSTOCKA 31 GRUNWALDZKA 2 TOWAROWA 15 TOWAROWA 17 PSTROWSKIEGO 29

warmińsko -mazurskie

zachodniopomorskie

80-557 89-600 77-100 80-557 81-061 80-044 81-036 82-300 77-300 84-300 81-061 80-557

3/2013

lista listakolporterów kolporterów

58-342-21-03 52-397-30-88 59-822-39-30 58-304-18-09 58-660-75-80 58-320-62-00 58-623-50-99 55-234-03-43 59-834-34-18 59-862-65-48 58-623-13-89 58-762-19-25

Energetyka&Elektrotechnika

ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. HURTOWNIA ELEKTRYCZNA KOPEL SP. Z O.O. HURTOWNIA ELEKTRYCZNA KOPEL SP. Z O.O HURTOWNIA ELEKTRYK ONNINEN SP. Z O.O. ONNINEN SP. Z O.O. PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. PW BAZA PZ MORS SP. Z O.O. TIM S.A. HURTOWNIA GDYNIA TIM S.A. HURTOWNIA GDAŃSK

świętokrzyskie

Energetyka&Elektrotechnika

29


śląskie mazowieckie

Energetyka&Elektrotechnika

lista osprzęt instalacyjny listakolporterów kolporterów osprzęt instalacyjny

Energetyka&Elektrotechnika

30

ZW ELTMED ZW ELTMED WIESŁAW HOJDA

89-526-06-26 89-533-16-53

10-355 10-027

OLSZTYN OLSZTYN

ŻEROMSKIEGO 23 STARE MIASTO 28

BMK CENTRUM ELEKTROINSTAL. I OŚWITLENIA BMK CENTRUM ELEKTROINSTAL. I OŚWITLENIA BMK CENTRUM ELEKTROINSTAL. I OŚWITLENIA CENTROELEKTRYK 2 HURT. ELEKTR-PRZEMYS. ELEKTROSKANDIA POLSKA ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELGRA SP. Z O.O. EL-PLUS SP. Z O.O. ELTRANS ELEKTRA S.C. HURT. ART. ELEKTROTECHNICZ. HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O. HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O. HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O. KARO HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA ONNINEN SP. Z O.O. ONNINEN SP. Z O.O. ONNINEN SP. Z O.O. PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. PHUP AMAR PPHU BIELMAT SP. Z O.O. PW TOTAL HURT. ELEKTROTECHNICZNA RELPOL-TAPAL SP. Z O.O. SCHRACK ENERGIETECHNIK BIURO HANDL. TIMA S.A.HURTOWNIA KATOWICE

32-205-81-12 32-203-02-01 32-245-92-62 32-282-70-99 32-327-19-18 32-203-94-02 32-303-85-05 33-814-01-80 32-401-00-80 32-350-72-30 32-422-14-09 32-282-60-21 32-346-01-00 32-254-52-32 32-271-75-53 32-781-49-49 34-365-12-91 34-361-10-97 33-812-62-25 34-369-71-65 32-231-80-81 32-609-10-50 32-228-29-36 32-761-53-76 33-811-99-20 32-298-89-18 32-252-30-80 32-292-53-60 32-203-70-50

40-555 40-201 41-503 41-902 43-100 40-203 44-100 43-300 44-100 40-609 44-200 41-902 41-506 40-859 41-800 40-203 42-200 42-200 43-300 42-200 44-100 40-203 41-100 42-500 43-300 41-219 40-544 41-100 41-100

KATOWICE KATOWICE CHORZÓW BYTOM TYCHY KATOWICE GLIWICE BIELSKO-BIAŁA GLIWICE KATOWICE RYBNIK BYTOM CHORZÓW CHORZÓW ZABRZE KATOWICE CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHOWA BIELSKO-BIAŁA CZĘSTOCHOWA GLIWICE KATOWICE SIEMIANOWICE ŚL. BĘDZIN BIELSKO-BIAŁA SOSNOWIEC KATOWICE TYCHY SIEMIANOWICE ŚL.

ROLNA 43 AL. ROZDZIEŃSKIEGO 95 AZOTOWA 21 KOCHANOWSKIEGO 21 ASNYKA 1 AL. ROZDZIEŃSKIEGO 188A PORTOWA 14X LIPNICKA 30 PSZCZYŃSKA 13 KOLEJOWA 19 PROSTA 15 SKŁADOWA 20 INWALIDZKA 11 INWALIDZKA 11 CHOJNICKIEGO 15 ROZDZIEŃSKIEGO 188B PIOTROWSKA 16 SIKORSKIEGO 13/1 LEGIONÓW 93 BOR 71/75 PSZCZYŃSKA 13 ROŻDZEŃSKIEGO 188A KAPICY 9 MAŁOBĄDZKA WARSZAWSKA 56 BRACI MIEROSZEWSKICH 93 SIENNA 7 ASNYKA 1 BUDOWLANA 19

ASAJ SP. Z O.O. ASAJ SP. Z O.O. ACEL J.M. CISKOWSCY SP. KOMANDYTOWA BARGO SP. Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O. ELEKTRO SPARK SP. Z O.O. ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A. ELMET SP. Z O.O. GRODNO SP. Z O.O. GRODNO SP. Z O.O. GRODNO SP. Z O.O. GRODNO SP. Z O.O. GRODNO SP. Z O.O. GRODNO SP. Z O.O. GRODNO SP. Z O.O. GRODNO SP. Z O.O. GRODNO SP. Z O.O. HURTOWNIA ELEKTRYCZNA KOPEL SP. Z O.O. HURTOWNIA ELEKTRYCZNA KOPEL SP. Z O.O. HURTOWNIA ART. ELEKTRYCZNYCH AZKIN S.C. HURTOWNIA ELEKTRYCZNA CONECT HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA JANTESSA HURTOWNIA ELEKTRYCZNA JALEX HURTOWNIA ELEKTRYCZNA AMPER S.C. KOLPORTER S.A. ONNINEN SP. Z O.O. ONNINEN SP. Z O.O. ONNINEN SP. Z O.O. ONNINEN SP. Z O.O. ONNINEN SP. Z O.O. ONNINEN SP. Z O.O. PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O. PPHU STALEX PHU ELMONT S.C. PHU ELGAL PPHU DORIAN SEA HURTOWNIA ELEKTRYCZNA SCHRACK ENERGIETECHNIK TIM S.A. HURTOWNIA WARSZAWA

25-758-29-95 25-644-72-88 22-868-07-65 22-751-29-29 23-672-71-11 29-760-84-89 24-262-17-53 48-383-54-14 22-837-06-25 22-852-25-05 22-811-25-96 48-362-24-86 22-677-85-40 22-632-20-60 22-772-45-15 22-834-67-13 22-644-91-46 22-826-16-12 22-621-86-69 22-862-70-38 22-843-50-63 22-815-91-45 22-77245-15 22-632-81-18 24-235-25-81 81-883-01-51 25-786-28-90 22-751-30-88 22-788-65-99 24-264-17-73 22-355-05-65 22-724-17-46 22-737-05-93 48-365-55-47 22-632-13-57 22-567-90-00 22-519-40-10 24-366-62-88 22-573-91-01 22-667-74-01 41-754-84-88 24-262-25-47 22-772-87-12 22-756-73-89 22-331-48-31 22-858-12-71

05-300 08-110 02-273 05-092 06-400 07-410 09-400 26-600 01-401 02-673 03-186 26-612 03-565 01-217 05-126 01-854 02-819 00-344 00-673 01-229 02-673 04-246 05-126 01-208 09-500 08-530 08-400 05-092 05-400 09-409 05-080 05-825 05-500 26-600 01-242 02-295 03-185 09-400 02-213 02-495 08-300 09-402 05-119 05-500 03-310 05-820

MIŃSK MAZOW. SIEDLCE WARSZAWA ŁOMIANKI CIECHANÓW OSTROŁĘKA PŁOCK RADOM WARSZAWA WARSZAWA WARSZAWA RADOM WARSZAWA WARSZAWA MICHAŁÓW GRAB. WARSZAWA WARSZAWA WARSZAWA WARSZAWA WARSZAWA WARSZAWA WARSZAWA WARSZAWA WARSZAWA GOSTYNIN DĘBLIN GARWOLIN ŁOMIANKI OTWOCK PŁOCK IZABELIN MOŚCI. GRODZISK MAZ. PIASECZNO RADOM WARSZAWA WARSZAWA WARSZAWA PŁOCK WARSZAWA WARSZAW URSUS SOKOŁÓW PDLSK. PŁOCK LEGIONOWO PIASECZNO WARSZAWA WARSZAWA

PIŁSUDZKIEGO 34 TEMAJERA 1 MUSZKIETERÓW 13 KOLEJOWA 223 MAZOWIECKA 10 TARGOWA 39H KOSTROGAJ 15 WROCŁAWSKA 8 PRYMASA TYSIĄCLECIA 103 KONSTRUKTORSKA 10 MODLIŃSKA 103 LIMANOWSKIEGO 134 D BORZYMOWSKA 17 KOLEJOWA 9/21 KWIATOWA 14 BRONIEWSKIEGO 74 PUŁAWSKA 294 DOBRA 26 WILCZA 51 WOLSKA 91 KONSTRUKTORSKA 7 MARSA 46A MICHALÓW GRABINA PRZYOKOPOWA 5A PRZEMYSŁOWA 7 PRZECHODNIA 4 AL. LEGIONÓW 47 WARSZAWSKA 51 ŚWIDERSKA 22 ŻYZNA 1 BAKALIOWA 3 ŻYRARDOWSKA 29 PUŁAWSKA 38 1905 ROKU 21 PRYMASA TYSIĄCLECIA 83 EMALIOWA 28 ZABŁOCKA 9 KOSTROGAJ 5 BORSUCZA 40 SPISAKA 11A KOSOWSKA 5 CHOPINA 5 WARSZAWSKA 10B JANA PAWŁA II 62 STANIEWICKA 5 REGULSKA 2B

1/2014


Mam na imię Malwinka... Urodziłam się 17 lutego 2010 roku z zespołem downa i niedosłuchem. Moja rodzina, czyli rodzice i brat są również niesłyszący. W związku z moimi schorzeniami moi bliscy mają wiele wydatków na rehabilitacje i wizyty w gabinetach lekarskich. Dzięki Państwu w ubiegłym roku udało mi się pomóc mojej rodzinie, za co pragnę wszystkim bardzo podziękować! Moi rodzice mogli kupić mi aparaty słuchowe, dzięki którym mam większy kontakt ze światem oraz dalsza rehabilitacje u logopedy stała się łatwiejsza. Moi rodzice nie musieli się martwić o kolejny rok mojego rozwoju. Chciałam również wszystkich poinformować o postępach, jakie poczyniłam. Jeszcze rok temu nie umiałam samodzielnie siedzieć, dzisiaj potrafię stać, a nawet potrafię zrobić kilka kroczków W tym roku również zwracam się z prośbą o przekazanie mi swojego 1% podatku, za co z góry gorąco dziękuję! Słodkie buziaki Malwinka

WYPEŁNIJ SWÓJ PIT Z SERCEM Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” KRS: 0000037904 Cel szczegółowy: 11462 Matuszek Malwina


ENARGETYKA I ELEKTROTECHNIKA  
ENARGETYKA I ELEKTROTECHNIKA  

Najnowszy numer magazynu Energetyka i Elektrotechnika!

Advertisement