Page 1

erackijker

Afscheid nemen bestaat niet

Je m o gew et het m oon een p aar le geve n... kje


Colofon De Verackijker is het periodiek van de onafhankelijke vereniging T.C. Veracket. De Verackijker verschijnt vijf maal per jaar digitaal. Op het lidmaatschap van T.C. Veracket zijn de bepaling in de statuten en het huishoudelijk reglement van toepassing. Deze liggen ter inzage bij de secretaris en worden op verzoek toegestuurd. Adres: Postbus 1256 Bankrekeningnummer: 489323022 9725 BM GRONINGEN www.veracket.nl Redactie: E: redactie@veracket.nl Maikel Palmans (Voorzitter) T: 06-15114910 E: maikelpalmans@hotmail.com Anne Huizinga (Penningmeester) T: 06-83701468 E: anne_huizinga@hotmail.com Annemarijn de Boer (Secretaris en Lay-out) T: 06-43508448 E: annemarijn.deboer@chello.nl Anne Ensink (Lay-out) T: 06-15053884 E: anne_ensink@hotmail.com Lianne Ganzeboom T: 06-54235434 E: lianneganzeboom@msn.com

DEADLINE KOPIJ VOLGENDE VERACKIJKER: 15 DECEMBER Bestuur: E: bestuur@veracket.nl Rick Jager (Voorzitter) T: 06-11629519 E: voorzitter@veracket.nl Lars Cuperus (Penningmeester) T: 06-17738026 E: penningmeester@veracket.nl Nikki Kolman (Technisch coördinator) T: 06-44406315 E: tc@veracket.nl Sanne van Dam (Coördinator interne en externe betrekkingen) T: 06-19933091 E: iecoordinator@veracket.nl Veerle de Rond (Secretaris) T: 06-16699037 E: secretaris@veracket.nl

Opzegging lidmaatschap! Wanneer jij je lidmaatschap bij T.C. Veracket wilt opzeggen, moet je het volgende doen: 1. Ga naar www.veracket.nl 2. Via Veracket – Lidmaatschap – Opzeggen lidmaatschap kom je op de pagina waar je het opzegformulier kunt downloaden. 3. Print het opzegformulier uit. 4. Vul het in en zeg je handtekening. Als je lid wil worden van de Vertracketeers vul je ook het inschrijvingsformulier daarvoor in. 5. Stuur het formulier op naar Postbus 1256, 9701 BG, Groningen


Inhoud Voorwoord Redactie Voorwoord Bestuur Nieuw bestuur Commissies: Davis CupCie SchierCie AlmanakCie OT Chip & Charge OT Fellenoord OT Veracket Davis Cup Nieuwe Leden activiteit Oude-nieuwe leden toernooi Commissie bedankje Ik sla de bal door... Quotes Column redactielid Sweetspot Verjaardagen Agenda Filmpjes + interview Veracket Cartoonized Fotopagina Redactie vs. Bestuur Interfaces + eindstand


Voorwoord redactie Beste Veracketeers, Dit is alweer de laatste editie van de Redactionele commissie 2012-2013. Het jaar is ontzettend snel voorbij gegaan en er is veel gebeurd! In de afgelopen paar maanden hebben er ontzettend veel activiteiten plaatsgevonden die allen in deze editie de revue passeren, waaronder: het OT, Davis Cup, een voorstelrondje van de nieuwe commissies en nog veel meer interessante frivoliteiten. Verder wil ik van de mogelijkheid gebruik maken om mijn redactiegenoten Anne Ensink, Anne Huizinga, Annemarijn de Boer en Lianne Ganzeboom enorm te bedanken voor de samenwerking het afgelopen jaar! Deze topdames hebben ontzettend veel werk verzet en ik twijfel er niet aan dat dit jaar een enorme bijdrage zal leveren in jullie toekomstige carrière. Daarnaast wil ik ook het bestuur 2012-2013 bedanken voor hun bijdrage en de diverse ‘clashes’ met Redactie vs. Bestuur. Ook wil ik alle freelance schrijvers, vrijwilligers en iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de Verackijckers bedanken voor de flexibiliteit en de tomeloze inzet!! Redactie 2013-2014, ik wens jullie ontzettend veel succes het komende jaar, echter zullen jullie eerst de inauguratie/overdracht nog moeten zien te overleven, maar dat gaat wel goedkomen ;). Heel veel liefs , Maikel Palmans Voorzitter Redactie 2012-2013


Voorwoord bestuur Lieve Veracketeers, Alweer de laatste Verackijker waarin ik als Voorzitter van T.C. Veracket het voorwoord mag schrijven! Deze editie van de Verackijker zal in het thema van ‘Afscheid nemen bestaat niet’ staan. ‘Afscheid nemen bestaat niet’ is wellicht een wat vreemde tekst… Afscheid nemen is iets waar wij ons hele leven mee bezig zijn. Vaak zijn het momenten die van tijdelijke aard zijn. De momenten wanneer je vanuit college je medestudenten gedag zegt of wanneer op je werk de klok richting de 5 uur gaat en je beseft dat het tijd is om naar huis te gaan, zijn momenten die een automatisme voor ons geworden zijn. Dag / Doeg / Later / Spreek je / Groetjes enz. zijn allerlei woorden die bij een dergelijk afscheid passen. Naast deze dagelijkse momenten van afscheid onderscheiden we ook de definitieve vorm van afscheid nemen. Het afscheid nemen van een familielid, een vriend(in) of een bekende die er helaas niet meer is, zijn momenten waarbij de hele wereld even voor je gevoel stil staat. Waar we ons gedeeltelijk aan vast kunnen houden, is dat de herinneringen altijd blijven bestaan: “Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dichtdoen en verpakken in de goede gedachten der herinnering”. Deze Verackijker staat voor mij in het teken van het afscheid van het bestuursjaar 2012-2013. Een jaar waarin ik als voorzitter samen heb mogen werken met vier fantastische mensen die ik gedurende het jaar heb leren kennen als vrienden en ik hoop dat wij nog jarenlang als vrienden verder gaan! Dat dit natuurlijk geen afscheid is, is wel duidelijk, het is de start van een nieuw begin. Elise, Mark, Petra en Tim wil ik nogmaals bedanken voor de samenwerking van afgelopen jaar en voor jullie inzet voor de vereniging, wij slaan met z’n vijven een nieuwe weg in en dragen het (bestuurs)stokje over aan Rick, Nikki, Sanne, Lars en Veerle. Voor komend jaar veel plezier en succes gewenst in jullie bestuursjaar en ik eindig met de woorden van Marco Borsato: “Afscheid nemen bestaat niet Ik ga wel weg maar verlaat (je) jullie niet” Tot binnenkort bij Veracket! Met sportieve groet, Kees Panjer Voorzitter T.C. Veracket 2012-2013


Beste Veracketeers, Na een heel leuk, gezellig, leerzaam en energiek jaar zit mijn bestuursjaar er alweer op. Ik wil dan ook iedereen bedanken die hieraan een bijdrage heeft geleverd, door zich in te spannen in een van de vele leuke commissies die wij hebben. Maar uiteraard staan wij als vereniging niet stil en gaan wij vrolijk door met het organiseren van activiteiten. Hiervoor zijn wij op zoek naar enthousiastelingen die dit jaar de activiteiten willen organiseren. Op dit moment worden mensen gezocht voor de: Redactie: de Verackijker zal dit jaar voor het eerst zichtbaar worden op de Veracketsite door middel van een weblog. Vind je het dus leuk om op de hoogte te blijven van alle roddels, interfaces, mooie quotes en andere gebeurtenissen? En wil je deze met een pakkende schrijfstijl delen op de site? Meld je dan aan! Ook zijn we dit jaar op zoek naar iemand die het leuk vindt om filmpjes te maken, om de Verackijker nóg interactiever te maken! Aantal commissieleden: 6 -Functies: voorzitter, penningmeester, layout (2), moviemaker -- Tijdsbestek: het hele jaar Veracket Cup: om het succes van vorig jaar te evenaren, zijn we op zoek naar zes enthousiaste mensen om de Veracket Cup te organiseren!

Dit weekend draait puur om strijd, feest en gezelligheid met al onze zusterverenigingen, waarbij uiteindelijk één team met de cup aan de haal zal gaan! Heb jij zin om dit weekend vorm te geven en te organiseren, geef je dan snel op voor de Veracket Cup commissie! Aantal commissieleden: 6 -- Functies: voorzitter, penningmeester, promotie intern, promotie extern, activiteiten (2x) -Tijdsbestek: november - maart Als je meer informatie wilt over commissies of als jij je wilt opgeven voor één van deze commissies, neem dan contact op met de nieuwe Intern- en Extern Coördinator: Sanne van Dam. Zij heeft op de OALV mijn taken overgenomen en is alle commissies gaan begeleiden. Je kan haar bereiken door te mailen naar: iecoordinator@veracket.nl of door te bellen naar de ie-telefoon: 0619933091. Sanne, heel veel plezier komend jaar. Geniet ervan. Mark Ritsma Intern en Extern Coördinator T.C. Veracket 2012-2013


Lieve Veracketeers, Alweer de laatste Verackijker van dit jaar waarin ik een voorwoord mag schrijven. Wat is het jaar snel gegaan en wat jammer dat het alweer voorbij is. Het was een mooi jaar waarin ik vele ervaringen heb opgedaan als bestuurslid. Allemaal ontzettend bedankt voor het mooie jaar en dat we met zijn allen nog vele mooie jaren bij T.C. Veracket gaan beleven! Nieuwe bestuur: succes met jullie jaar! Voor de kledinglijn kunnen jullie bij mijn opvolger terecht: Lars Cuperus (06-17738026, penningmeester@veracket.nl)! Groetjes, Petra Besselink Penningmeester T.C. Veracket 2012-2013


Van de secretaris Dit is alweer de laatste Verackijker van het jaar ’12-’13. Sinds wij de bestuurstaken hebben overgenomen, is het jaar voorbijgevlogen. Graag wil ik nog even van de gelegenheid gebruik maken om mijn opvolger Veerle de rond enorm veel succes te wensen en te genieten van een mooi bestuursjaar. Wijzigen van gegevens Bij een verhuizing, ander telefoonnummer, ander e-mailadres of veranderingen in je student- of naw-nummer: laat het me weten! Je kunt dit doen door een mail sturen naar secretaris@veracket.nl. Op de ledenlijst achter de login vind je je actuele ledengegevens. KNTLB-pasje Binnenkort zullen de KNLTB-pasjes voor 2012 worden aangevraagd. Van een aantal mensen mis ik echter nog een pasfoto. Zonder pasfoto is je pasje niet geldig! Je kunt je pasfoto zowel per post (T.C. Veracket, postbus 1256, BG Groningen) als digitaal (mailen naar secretaris@veracket.nl) bij mij inleveren.

Opzeggen lidmaatschap Wil je jouw lidmaatschap bij T.C. Veracket opzeggen? Dan mag je dit schriftelijk kenbaar maken door het opzegformulier op de site in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar: T.C. Veracket, postbus 1256, 9701 BG Groningen. De eerstvolgende opzegronde is per 1 februari 2012. Vertracketeers Ga je na je opzegging T.C. Veracket wel heel erg missen? Dan kun je lid worden van de oud-ledenclub, “De Vertracketeers”. Het aanmeldformulier voor de Vertracketeers is te vinden achter het opzegformulier op de site! Je wordt dan onder andere uitgenodigd voor de Nieuwjaarsborrel, hebt een jaarlijkse reünie tijdens het Open Toernooi en ontvangt 2x per jaar een boekje voor Vertracketeers! Voor vragen, opmerkingen of andere zaken mag je me altijd bellen of mailen! Tim Philippus Secretaris ’12-’13 Secretaris@veracket.nl 06-16699037


Hoi Veracket! Waarschijnlijk begin ik dit stukje net als mijn bestuursgenootjes: alweer mijn laatste voorwoord! Ik moet zeggen, na zoveel stukjes schrijven ben ik er nog steeds niet echt beter in geworden‌ Ik ga even van de gelegenheid gebruik maken om wat mensen te bedanken. Mijn bestuursgenootjes heb ik gister op de EALV al uitgebreid bedankt, dus dat zal ik hier niet nog een keer doen. Wie mijn jaar ook super leuk heeft gemaakt, is de TC. John, Mariette, Thijs, Sep en Sebastiaan, ik vond het echt cool om met jullie in de TC te zitten. Naast de leuke taken was het ook gewoon heel gezellig met jullie. Ik ben blij dat ik komend jaar opnieuw met jullie mag samenwerken! Ook wil ik Paul even bedanken. Drukke periodes in combinatie met mijn uitstelgedrag was ik volgens mij niet altijd de makkelijkste. Stressen kan ik heel goed, dus meerdere keren heeft hij mij moeten helpen om niet op het laatste moment in de problemen te komen. Tenslotte natuurlijk alle leden van Veracket die mijn jaar vet leuk hebben gemaakt. Tof dat jullie weer meededen met de activiteiten, mee hebben gefeest in het Haarhuisje, biertjes met mij hebben gedronken en meedachten als er iets gedaan moest worden. Al een paar weken is mijn opvolgster Nikki taken aan het overnemen. Ik vind dat ze het nu al supergoed doet en heel betrokken en enthousiast is! Ik wens haar heel veel succes en plezier aankomend jaar en ben trots dat ze mijn nieuwe voorzitster van de Technische Commissie is. Ik ga nog ff door met de TC en de Lustrumcommissie‌ Dus ik zie jullie snel weer in het Haarhuisje! Dikke kus Elise


nieuw bestuur Rick jager, Voorzitter: Rick is onze die hard. Al vier jaar lid van Veracket, plaatsgenomen in talloze commissies en daardoor een bekend gezicht voor vele Veracketeers. De ideale positie om onze prachtige vereniging een jaar in goede banen te leiden. Tot nu toe is gebleken dat hij een kei is in het overzicht bewaren. Wanneer de vergadering enigszins onrustig dreigt te worden (wat al snel gebeurt met de drie dames die zitting hebben genomen in het bestuur) weet hij altijd de rust te bewaren en iedereen terug te kletsen naar het onderwerp waar het eigenlijk over gaat. Wat deze praatgrage dames erg kunnen waarderen, is Rick zijn guilty pleasure. Zet de Backstreet Boys op en er wordt opeens een echte boybandkoning wakker, die elke tekst moeiteloos meezingt met zelfbedachte dansjes erbij. Zijn studie bedrijfseconomie komt dit jaar even op een lager pitje en bier en feesten op een iets hoger pitje. Hij heeft de ervaring, de sociale skills en er zin in! Dat moet wel goed komen dus.

Veerle de Rond, Secretaris: Deze bewegingswetenschapper in spe is een typisch voorbeeld van een gezellige Brabander. Kletsen kan ze als de beste, hoewel niet iedereen dit altijd kan verstaan. Vooral na een paar alcoholische versnaperingen of een aantal nachten slecht slapen blijkt articuleren erg pittig. Gelukkig hebben alle bestuursleden een uitstekend gehoor, dus daar komen we wel uit. Daarnaast is Veerle een echt feestbeest! Ondanks dat dansen op het moment niet mogelijk is zit ze niet bij de pakken neer en regelt ze gewoon een paar kerels die haar barkruk de lucht in kunnen tillen om zo het spring gevoel te creĂŤren . Ga met haar op stap en je hebt gegarandeerd een avond met veel gespring, gelach en gedans. Gelukkig heeft ze naast dit feest-imago een onuitputtelijk gevoel voor orde, waardoor de functie van secretaris haar op het lijf is geschreven. Gezellig, punctueel en een doorzetter.


Lars Cuperus, Penningmeester: De penningmeester van dit jaar is een echt figuur van de lange adem: zijn conditie verslaat die van menig marathonloper. Niet zo gek, want als echte Fries moet je natuurlijk altijd voorbereid zijn op een eventuele Elfstedentocht. Ook gaat hij al zijn 5de Veracket jaar beginnen en is daarmee het langste lid van het bestuur. Naast het tennissen en voetballen houdt hij zich bezig met een studie Finance, waardoor het geld dit jaar wel in goede handen lijkt te zijn. Op vergaderingen heeft hij bewezen een dromerig figuur te zijn, regelmatig moeten even de laatste paar zinnen herhaald worden om te zorgen dat Lars ook alles kan blijven volgen. Daarnaast hopen we dat hij iets sneller leert fietsen, anders vliegen de bestuurskilo’s van de taarten die Lars mag bakken omdat hij te laat is er aan! Nikki Kolman, Technisch Coördinator: De stuiterbal uit Sauwerd. Deze Groningse chick heeft altijd energie voor tien en volume voor honderd. Dit schrikt soms mensen af, maar meestal zorgt dit ervoor dat zich rondom Nikki een klein feestje aan het vormen is. De restanten energie die ze nog over heeft na het feesten in het Haarhuisje, gebruikt ze graag op de tennisbaan of het volleybalveld. In beide sporten getalenteerd en even fanatiek, want sporten is toch niet voor de lol? Winst is het enige dat telt! Ze is daarom heel geschikt om voor de competitieteams te zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek komen. Hoewel de rest van het bestuur aan het einde van het jaar waarschijnlijk een gehoorapparaat nodig heeft, zouden we haar geschreeuw niet meer willen missen.

Sanne van Dam, Intern & Extern Coördinator: is een echte stadjer. Geboren en getogen in Groningen gaat ze al springend door het leven. Zet dromendans of Wake me Up op en deze dame gaat helemaal los. Springen in het Haarhuisje zat er ook al vroeg in. Sanne was namelijk al aanwezig bij Veracket voordat ze goed en wel van de middelbare school af was. Met haar enthousiasme en open persoonlijkheid is de functie intern & extern coördinator haar op het lijf geschreven. Commissies begeleiden, Veracket vertegenwoordigen in de Set… daar draait ze haar hand niet voor om. En ook al is ze de jongste van het stel, met haar energie zorgt ze ervoor dat het hele bestuur fantastische feestjes zal beleven. Wel is het oppassen voor je rug, want ze heeft er een handje van om je te bespringen in haar vreugde.


Davis Cup commissie 2013 Voordat we ons voorstellen trekken we even een adt.


almanakcie

Hoi Veracketeers! Wij zijn de almanakcie van ’13-’14. We zijn vijf meiden, daarom wordt het dit jaar weer zo’n mooie almanak! We zijn pas net opgestart, maar de sfeer zit er al goed in. Veel te veel ideeën, veel te weinig tijd en te veel gezelligheid. Toch hopen we dat dit een goede combinatie zal zijn en we jullie over een paar maanden blij kunnen maken met hét boekwerk van Veracket. Het thema heeft ons al wekenlang wakker doen liggen, maar we zijn er dan nu toch echt uit. We houden dit helaas nog even stil, al zijn we misschien nog wel ergens door om te kopen. Zo laat voorzitster Chantal misschien wel wat informatie los tijdens het zingen van Nederlandstalige hitjes in Bar Players. Secretaris van deze Almanakcie is Berber. Voor een pot Ben&Jerry’s loopt ze wel warm en zal ze misschien ook wel wat informatie vrijgeven. De vormgeving wordt geregeld door Iris en Alie. Als je het aandurft om met Iris en Alie in een roeiboot een startje te doen, zullen zij wellicht ook wel het een en ander vertellen. Zie je iemand op de bar slapen? Dat kan zo maar onze penningmeester Lobke zijn. In deze staat kan ze nog wel het een en ander mompelen. Kortom, de wonderen zijn de wereld nog niet uit en het thema ook nog niet! Foto’s maken de almanak, dus jij kan de almanak maken! Heb je nog mooie, gekke, leuke, gezellige foto’s? Mail ze naar almanakcieveracket@gmail.com. Liefs, de Almanakcie


SchierCie 2013

Deze gezellige groep mensen gaat binnenkort met de nieuwe leden op een geweldig gezellig weekend naar Schier. Bijzijn is meemaken!

genoeg bot-spierverbindingen moeten leren, dus de bus-bootverbinding zal voor hem niet lastig zijn.

Pieter Doornbos Deze fanatieke jongeman staat nog maar kort op de tennisbaan. Ondanks zijn korte carrière, weet hij het al ver te schoppen. Een echt natuurtalent, anders kunnen we het niet noemen. In de Schiercommissie is Pieter verantwoordelijk voor promo & vervoer. Met zijn enthousiasme weet hij alle nieuwe leden te strikken voor dit geweldig weekend. En wat betreft het vervoer…dat gaat helemaal goed komen! In zijn studie fysiotherapie heeft hij

Michelle ‘Melle’ Lobeek Nadat Michelle het vorig jaar als nieuw lid erg naar haar zin heeft gehad op Schier (voor zover ze het zich kan herinneren), is deze Achterhoekse dame dit jaar vol enthousiasme zelf in de Schiercommissie gestapt. ‘Melle’ is dit jaar verantwoordelijk voor de financiën. Hopelijk kan ze dit jaar in tegenstelling tot vorig jaar, net zoals de mensen om haar heen, zonder schrammen van Schier terug keren. Met haar 19 jaar jong is ze het één na jongste


commissielid van de Schiercie. Deze jonge en fleurige dame is van alle markten thuis en zorgt ervoor dat je het Schierweekend nooit meer zal vergeten! Lianne Ganzeboom Pas 19 jaar en dan al preases. Het zal je maar overkomen! Lianne is echter van alle markten thuis en blijkt daarom wonderlijk goed geschikt voor deze functie. Zo kan ze geweldig zuipen (tja, zo doen ze dat nou eenmaal in het oooosten) en staat er ook nog eens een klinkende 4/4 op haar KNLTB-pasje. Als het aan haar ligt is dat volgend jaar trouwens ‘gewoon’ weer 5/5. Kortom, ook bescheidenheid is haar niet vreemd. En dat allemaal op haar 19e! Schier vorig jaar vond ze naar eigen zeggen ‘dondersmooi’, dus een echte verrassing is het niet dat deze advocate in spé dit jaar gekozen heeft om nog maar een jaartje naar Schier te gaan. En als je dat doet, doe je het natuurlijk ook gelijk goed; precies, als preases van de Schiercie! Deze meid, waaraan je niet eens eerst hoeft te vragen waar ze vandaan komt, gaat ervoor zorgen dat je dit Schierweekend nooit meer uit je hoofd gaat krijgen! Annemarijn de Boer Deze vlotte tweeëntwintigjarige meid begint eveneens aan haar tweede jaar bij Veracket. En actief dat ze is! Na de Redactie is de Schiercie alweer haar tweede commissie. Kreeg ze vorig jaar tijdens Sinterklaas voor commissies nog een gedicht dat ze vrijgezel moest worden, dat is haar gelukt. Dus heren: sla uw slag! In de jeugd heeft deze Zutphense op recreatief niveau getennist, maar na de vrijdagcompetitie heeft ze de smaak van de tenniswedstrijden te pakken. Winnen is nog niet heel vaak gelukt, maar met haar nieuwe racket in de aanslag gaat daar vast verandering in komen. Binnen de commissie heeft Annemarijn gezorgd voor de acquisitie, waardoor de biertjes en wijntjes goedkoop

kunnen blijven! Mark van Hesteren Deze 21-jarige fanatiek tennissende student uit Hoogland (Amersfoort) lijkt op het eerste gezicht bescheiden. Toch zit hij nu bijna drie jaar bij Veracket en slaat er een aardig balletje op los. Hij tennist al vanaf zijn 10e en tennist zelfs in de selectie, best netjes toch?! Actief is Mark zeker binnen de vereniging, van de ClubCie tot de SchierCie, Mark is van alle markten thuis. Altijd scherp en hij heeft overal kennis van. Ook houdt hij zo nu en dan van een borrel en blijft hij vaak tot in de late uurtjes in het Haarhuisje. Dit jaar verzorgt Mark de activiteiten tijdens Schier, dit doet hij samen met Marjolein. Wij denken dat Mark dit door zijn bedrijfskundige studie deze bijzonder leuke activiteiten goed weet te managen! Marjolein Benes Marjolein is met haar vijfentwintig jaar de oude rot van de commissie. Al anderhalf jaar is zij afgestudeerd en ze was al lid bij Veracket toen Michelle en Lianne nog in de brugklas zaten. Kortom: met al haar kennis, verstand en inzicht is ze zeker van grote waarde binnen de commissie! Op tennisgebied is ze daarnaast ook goed bezig, want afgelopen zomer heeft ze maar liefst drie toernooien op haar naam weten te schrijven, en wie weet hoeveel titels daar nog bij gaan komen! Haar functie Activiteiten is door haar levenservaring op haar buik geschreven, en ze gaat er dan ook samen met Mark voor zorgen dat het hele weekend vol staat met waanzinnige activiteiten die je nooit meer zult vergeten!


OT Chip en Charge Na een prachtig weekend te hebben gehad in juli bij onze vrienden in Eindhoven, was de koek voor een twintigtal Veracketeers nog niet helemaal op. Ook in augustus staat er namelijk zo’n extern toernooi op de kalender, en het zou toch zonde zijn om die te laten schieten! Dus de tent maar weer op de schouders gehesen, de tas weer gevuld, de rackets gepoetst en in gestrekte draf richting de trein gegaan die ons richting onze hoofdstad zou dirigeren: Amsterdam, het domein van zustervereniging Chip & Charge. Was het in Groningen nog stralend weer, bij aankomst in Amsterdam was de lucht al aardig betrokken en kwam er bij aankomst op het park helaas een eerste plens water uit de lucht vallen. Ondergetekende had eigenlijk zijn eerste wedstrijd gelijk moeten spelen, maar omdat de hardcourtbanen bij Chip helaas niet tegen zoveel nattigheid bestand bleken, werden er eerst maar eens even een aantal biertjes naar binnen gefietst. Chip was begonnen! Gelukkig bleek al snel dat het ook gewoon droog kon zijn in Mokum en konden de eerste Veracketpartijen de baan op. Gaandeweg kwamen er nog meer clubgenoten onze delegatie versterken en na een aantal uurtjes

ging de buitenbar open. Nou hoor ik je denken; een buitenbar? Ja, een buitenbar. Een standje buiten met een tapsysteem en en eigen muziekinstallatie. Voor bierafname daar dien je eerst even lid te worden en tien eppies af te tikken. Daarmee help je dan de club om de (bier)prijzen zo laag mogelijk te houden. Maar, de buitenbar houdt meer in dan dat. De buitenbar heeft een eigen crew van leden die zo te zien niet bepaald voor het eerst bij Chip waren. Had het Chip OT als thema ‘heroes and villains’, de buitenbar leek er een eigen thema op na te houden. Het was kermis rond de buitenbar, inclusief boksbal, hamerslaan en bijpassende tunes in de trant van ‘Alweer een winnaar; een gouden polshorloge!’, die je te pas en te onpas om de oren werden geslingerd. Dat je in Amsterdam was werd ook al snel duidelijk, want vanaf een uurtje of vier werd het ene na het andere album van Hazes er ingeslingerd door de heren van de buitenbar. Enfin, na een mooie donderdag werd het tijd voor het eerste feestje. Helaas zijn de sluitingstijden bij Chip wat minder riant dan bij ons in het ’t Haarhuisje, maar desondanks kunnen we toch spreken van een geslaagde avond. Een wekker zetten hoeft niet bij Chip,


je wordt door de muziek rond een uurtje of 10 vanzelf wel wakker. Ideaal als je om 12 uur de baan op moet. En als je dan vroeg speelt, moet je ook lekker uitpakken. Na 3 sets, waarvan de laatste twee elk de volle 13 games duurden, was ondergetekende in ieder geval goed wakker. De rest van de dag werd voornamelijk gevuld met wat je altijd doet op een extern toernooi. Een beetje onderuitgezakt langs een baan kijken hoe de rest van je clubgenoten zich in het zweet werkt. Idealiter met een ietwat lauw pilsje in je hand. Prima dagbesteding dus! Intussen waren er nog wat meer Veracketeers gearriveerd, (sommige zelfs letterlijk) om de feestvreugde te verhogen. Het themafeest ging beginnen en natuurlijk was ondergetekende een outfit vergeten. Tussen al de helden en schurken die er rondliepen viel dit gelukkig niet al te veel op en werd er wederom een mooi feestje gehouden. Zaterdag begon en daarmee ook het uitbrakken van het themafeest. Veel anders dan de vrijdag verliep dit niet, behalve dan dat een

aantal Veracketeers besloten de stad nog eens met een klein bezoekje te vereren. De tennisprestaties schoten helaas niet echt op, waardoor steeds meer Groningers al uitgespeeld waren. Alleen Mark R. en Hylke in de HD5 en Frank met partner van Chip in de GD8 mochten zondag nog aantreden voor een finale. Gelukkig was er eerst nog een feestje. Helaas merk je toch, dat wanneer een themafeest op vrijdag is geweest, het feest op zaterdag niet heel veel meer voorstelt. Voor de verandering dus maar relatief op tijd het tentje opgezocht. De volgende ochtend was het vooral regenachtig, waardoor het tent afbreken en het tennis wat werd bemoeilijkt. Uiteindelijk kwam dit ook goed en ondanks dat Veracket geen enkele categorie gewonnen heeft, was Chip toch een zeer geslaagd toernooi te noemen! Pieter Doornbos


OT Fellenoord Het Fellenoord Open is inmiddels een ware traditie geworden op de Veracketkalender. Steeds meer Veracketeers trekken aan het begin van de zomervakantie richting Eindhoven om lekker te tennissen, maar vooral ook om te genieten van de feestjes. Zoals gezegd zetten elk jaar meer leden van Veracket hun tentje op de camping aan de Costa del Dommel. Een prachtige Spaanse naam voor het o zo pittoreske grasveld op de campus. Dat terwijl we nou niet echt konden spreken van een mediterraan klimaat. Het weer liet de afgelopen jaren het toernooi in de Lichtstad namelijk behoorlijk in de steek. Regen, regen en nog eens regen, dat was waarop deelnemers getrakteerd werden. Desondanks bleef iedereen er altijd vrolijk onder en werden de feestjes heus niet minder. Toch was er dit jaar een soort opluchting toen bleek dat de weergoden ditmaal het toernooi wel gunstig gestemd waren. Een zonovergoten week, was wat de deelnemers kregen voorgeschoteld. In plaats van allemaal natte kleding, lekke tentjes en verkleumde tennissers, werd er nu vooral geklaagd over verbrande schouders, gezichten en ruggen. Veel Veracketeers liepen een beetje rood aan.

Het mooie weer zorgde er zeker voor dat de sfeer nog beter werd, met name in de jacuzzi’s. Bovendien kon het op voorhand eigenlijk alleen maar weer beter worden dan de jaren ervoor. We kregen het namelijk opnieuw voor elkaar om een recordaantal deelnemers af te vaardigen. De vijftig spelers die er in 2012 waren leek onmogelijk te overtreffen, maar niets bleek minder waar. Zestig!! Veracketeers kwamen in actie op de kunstgrasbanen en dan kwam er ook nog eens een groep feestgangers bij. Een klein Veracketfeestje op locatie dus. Feestjes die alleen maar mooier worden door grote groepen Chippers, Stennisers en niet te vergeten de thuisspelende Fellenoorders. Natuurlijk werd er ook getennist, maar de goede feesten in het Paviljoen kwamen toch weer behoorlijk op de voorgrond. Uiteraard de biercantus, waar met name Daan Seelen er achter kwam, dat je mede-Veracketeers niet altijd kan vertrouwen. Maar ook de kroegentocht en uiteraard het themafeest zorgden ervoor dat het bier rijkelijk vloeide. Het thema van dit jaar was Dirty Disney dus zagen we een hoop Mickey’s, Minnie’s, Donalds en dergelijke. Maar ook een grote groep dalmatiërs en het bestuur had zich uitgedost als figuren uit Peter Pan. Uiteraard aangevoerd door Peter Panjer himself.


Bij een extern toernooi hoort natuurlijk ook tennis en met zo’n grote groep deelnemers verwacht je dan toch ook successen. De Veracketeers deden het ook zeker niet slecht, maar naarmate de week vordert, het aantal nachten in tentjes verstrijkt, zie je toch dat het niveau langzaam maar zeker afneemt. Het resulteerde desondanks in maar liefst negen finales met inbreng van Veracket, maar slechts twee overwinningen. Voor Rixt de Jong speelde een halve thuiswedstrijd, niet geheel verrassend dat het Veracket- en Fellenoordlid goed was voor twee finales, waarvan ze er één won. De enige volledige Veracketwinst was er voor Teun Ennema en Sanne van Dam in de GD6. Maar eigenlijk waren er alleen maar winnaars in Eindhoven. We hadden prachtig weer, schitterende feestjes en heel veel gezelligheid. Wat wil je nog meer? Nou ja, wellicht volgend jaar weer een nieuw record, op naar de zeventig deelnemers! Frank van der Weck


OT Veracket

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Het is inmiddels alweer een paar weken geleden dat het Open Toernooi van Veracket plaatsvond. Het slotstuk van ieders zomervakantie, de kers op de taart! Op zondag werden met prachtig weer de eerste wedstrijden van het toernooi gespeeld. Meestal is de eerste zondag van een toernooi een beetje lafjes doordat er weinig mensen komen kijken, dit was echter nu niet het geval! Veel mensen kwamen alvast een kijkje nemen en wat biertjes nuttigen. De dagen daarna scheen de zon ook volop waardoor het ook in de eerste paar dagen gezellig druk was op het park. Met als thema Veracket: Roadtrip USA werden elke dag verschillende activiteiten georganiseerd en kon er elke avond lekker worden gegeten. De activiteiten varieerden van het spel ‘weerwolven’ tot een American Footbalclinic. Ook werd een kroegentocht georganiseerd langs de meest bekende kroegen van Groningen. Op woensdag kwamen de eerste externen al op het park, waardoor het vanaf dat moment van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat druk was op het park. Velen van hen deden ook mee aan de biercantus op vrijdagavond. Dit was echt een fantastische avond voor velen. Met ongeveer 70 mensen liedjes zingen en biertjes drinken gaat je niet in de koude kleren zitten. Een collectief adtje gestrekt echter wel ;).

Het slotfeest met als thema Hollywood was ook druk bezocht, misschien iets minder dan het feestje na de biercantus. Wellicht was de nasleep van de biercantus vrij heftig.. Veel mensen hadden zich nog wel uitgesloofd met gekke outfits waardoor de sfeer er vanaf het begin goed in zat. De gratis fustjes maakten de sfeer nog beter! Maarrrr uiteraard draait het toernooi om tennis. De zondagochtend begon al vroeg met een aantal halve- en hele finales. Naast een aantal verschrikkelijke wedstrijden zijn er ook veel goede wedstrijden gespeeld. Deze mooie finaledag werd afgesloten met een prijsuitreiking in combinatie met de zoveelste pizza van de week. Als laatst wil ik nog iedereen bedanken die heeft meegeholpen met de organisatie van dit toernooi. Vooral de commissie: Karin, Sanne, Laura, Robert, Sebastian, Kirsten en Erik-Jan, bedankt voor mijn mooiste week van het jaar!! Nikki Kolman


Nieuwe leden acitiviteit Running Dinner Op woensdag 11 september was het zover: m’n allereerste Veracket-activiteit, een running dinner! Samen met zo’n 60 andere nieuwe leden, een paar oudere leden en natuurlijk het bestuur, was dat de perfecte gelegenheid om het nieuwe studie- en tennisjaar goed te beginnen. Om ongeveer 17:30u sprak ik af met een vriendinnetje, overigens het enige meisje dat ik kende van Veracket. We gingen naar de Negende Cirkel, waar we verwelkomd werden door het bestuur en een papiertje kregen met daarop drie adressen. Iedereen kreeg zo’n papiertje en met slechts één ander iemand had je exact hetzelfde papiertje. Er stond op het papiertje een merk of een logo, en degene met hetzelfde logo was jouw buddy voor die avond. In de Negende opende voorzitter Rick samen met Lars de avond, beginnend met een iets aangepaste versie van de ‘petje op, petje af’-quiz. In drie categorieën kon er een fantastische Veracket-zonnebril gewonnen worden! De quiz was niet helemaal voor mij weggelegd, maar desondanks was het zeker leuk! Na nog een tijdje wat drinken en praten gingen we op weg naar het eerste adresje. Daar kregen we een voorgerecht en leerden we wat ouderejaars kennen, die ons meer vertelden over Veracket. Ik was met mijn ‘buddy’ en de andere twee duo’s bij twee meisjes van de Schiercie beland, die ons natuurlijk heel enthousiast maakten over het introkamp! Vervolgens gingen we door naar adres twee, waar we bij Tim en Mark (en hun vriendinnetjes, die volgens mij hadden gekookt) gezellig verder gingen met wijntjes en/of biertjes drinken. Een typische studentenpasta (die trouwens wel erg lekker was!) en een uurtje verder was adresje drie aan de beurt. Bij Jeffry en Sigrid én natuurlijk de kat, sloten we het running dinner goed af met brownies, vanille-ijs en aardbeien. Zij vertelden wat meer over verschillende commissies, en vooral over de Barco. Ik ben helaas zelf niet meer naar het Haarhuisje geweest, maar ik kan concluderen dat het een ontzettend leuke activiteit was en ik denk dat het zeker gelijkstaat aan de gezelligheid en openheid die Veracket te bieden heeft! Willemijn de Jong


oude nieuwe leden toernooi Filmfestival Veracket Op woensdag 18 september was het weer tijd om onze nieuwe leden eens goed te laten zweten. Tijdens het oude-nieuwe leden toernooi speelden die avond teams met zowel oude als nieuwe leden wederom om de felbegeerde titel. Veracket zou Veracket niet zijn als het alleen om het tennis ging, dus konden er ook punten worden binnengesleept met het halen van pitchers en met ‘regelen’. Het thema van de avond was film. Elk team had van tevoren een film toegewezen gekregen. Uiteraard werd er ook een fabuleuze prijs uitgereikt aan het team dat de meest spetterende thema-outfit had aangetrokken. Ondanks dat het ene team de handen duidelijk wat verder uit de mouwen had gestoken dan het andere, leverde het een kleurrijk gezelschap op. Zo zagen we onder andere wat verdwaalde Dalmatiërs, een paar Rambo’s, een stel smurfen, wat 007’s en een aantal Simba’s en Mufasa’s. Intussen grepen de naar vers bloed smachtende commissies in ‘t Haarhuisje de kans om alle nieuwe leden eens goed te informeren, wat voor sommige commissies heel wat aanmeldingen opleverde. Een aantal enerverende wedstrijden en heel wat pitchers later, was het gedaan met het tennis. Onze vrienden van team ‘Harry Potter’ gingen er uiteindelijk met de titel vandoor. Wat de outfits betreft waren de Simba’s en Mufasa’s naast de jungle ook op Veracket oppermachtig, team ‘Lion King’ was namelijk het beste gekleed volgens de jury. Ondanks het onwaarschijnlijk hoge niveau van alle wedstrijden, hadden de meeste filmsterren nog wel wat energie over om door te gaan met het halen van pitchers in ’t Haarhuisje. Waar die energie ontbrak, werd er door de SchierCie gezorgd voor een energierijk culinair hoogstandje. Mede hierdoor bleef ’t oh zo gezellige Haarhuisje, waar het na een gratis fust natuurlijk nog veel gezelliger was, de uren daarna nog goed gevuld... Aron Vijzelman


Ik sla de bal door... Mirjam Gietema --> Steven de Vegt Allereerst: ben je al terug in Nederland? Wanneer ben je van plan terug te komen, of ben je blijvend verliefd geworden daar aan de andere kant van de wereld? Dat is een goede vraag ;). Momenteel zit ik nog steeds in Australie. Ik verlaat het land de 3e van oktober, om daar Thailand, Laos een Cambodja te bezoeken. Mid-/ eind november ben ik van plan om weer terug naar Nederland te gaan. Over de vrouwen kan ik 1 ding zeggen: de mooiste vrouwen komen nog steeds uit Europa, ik wil dus in Nederland ook weer kunnen genieten van de “Europese” vrouw ;). Je ontmoet hier mooie vrouwen en leuke vrouwen, maar ik wil eerst nog wat jaren kunnen genieten voordat het huisje/boompje/beestje verhaal begint ;). Een groot deel van je tijd heb je daar doorgebracht met Dorus, hoe was dat? Werd je niet een beetje gek van hem? Mensen kennen Dorus van 2 perspectieven: de aardige sociale gozer waar het altijd gezellig mee is, of de misschien ietwat arrogante klootzak. Ik heb hem leren kennen als de sociale gozer en ik heb er dan ook zeker geen spijt van gehad om samen met hem te reizen! Ik kende hem namelijk al van mijn opleiding, het leven met hem in hetzelfde studentenhuis en natuurlijk van Veracket ;). Dorus is een man die weet welke beslissingen hij wil nemen, ook al zijn dit niet altijd de goede beslissingen ;). Maar tot nu toe heb ik aan Dorus nog steeds mijn beste reispartner gehad. Sommige vrienden van thuis die samen op reis gaan hebben vriendschappen moeten verbreken. Ik denk dat deze trip de band tussen Dorus en mij alleen maar heeft versterkt! Dan over ons thema: afscheid. Heb je er geen moeite mee dat je Nederland al zo lang moet missen? Het is anders als je een lange tijd weg bent. Je bouwt hier een nieuw leven op, nieuwe vrienden, hebt elke dag nieuwe ervaringen en daardoor denk je minder aan het leven thuis. In de eerste paar maanden was ik nog druk bezig met de mensen thuis, echter heeft dat naar mijn mening weinig zin.

Ik heb geen invloed op wat er in Nederland gebeurd en de mensen thuis hebben geen invloed op wat ik hier aan de andere kant van de wereld doe. Na een aantal maanden heb ik dit ook meer achter me gelaten, om alleen het gezin thuis af en toe nog op de hoogte te houden. Natuurlijk mis ik de mensen uit Nederland, geen twijfel mogelijk. Echter weet ik dat als ik thuis kom er niks veranderd is, ook al is er meer dan een jaar voorbij gegaan dat ik sommige goede vrienden gezien heb. Na een halfjaar in Italie en meer dan een jaar aan de andere kant van de wereld is het mooi geweest en ben ik ook wel weer blij om terug te gaan naar Nederland. Je werd door Mirjam omschreven als de Dries Roelvink van Veracket, wat heb je daarover te zeggen? Haha, Mirjam is eigenlijk niet degene die dit bedacht heeft. Heer Zondag heeft dit geintroduceerd. Maar goed, ik heb de traditie hier in stand gehouden, alleen meer in de “surflook kind of way”. Momenteel loop ik door Australie met mijn nog blondere lange manen, een pet en een zonnebril ;). Waarschijnlijk is het nog steeds te bewonderen bij Veracket als ik terugkom. Ik heb met mezelf een deal gemaakt om het zeker nog voor een week te behouden als ik terugkom in Nederland ;). Wat is er overgebleven van je tennistalent, of heb je op je lange vakantie nog getennist? Sinds begin april 2012, heb ik 2 keer getennist. 1 keer in Italie en 1 keer in Australie met Dorus. Ik merk echter wel dat mijn skills een beetje in het water gevallen zijn. Ik zal dus weer veel moeten oefenen als ik terugkom in Nederland. Aankomend jaar zal ik dus ook hopelijk weer veel aanwezig zijn bij Veracket en het nieuwe Haarhuisje (dat ik nog niet heb kunnen meemaken), want het was toch wel mijn tweede huis in Groningen! Tot slot: aan wie wil je de bal doorslaan & waarom? (het liefst een meisje) Elke Veenman: deze vraag is een opvolger voor het eerste antwoord ;). Ik hoop dat Elke, vrouw die in Zweden heeft gestudeerd voor een periode, mij kan vertellen waarom (bijna) elke vrouw in Zweden zo aantrekkelijk is.


Quotes


Column redactielid Afscheid nemen bestaat niet Met het begin van het nieuwe schooljaar en het einde van de zomervakantie hebben we afscheid moeten nemen van een heleboel dingen. De warme temperaturen in het oosten van Europa, de lange reis naar de vakantiebestemming, chillen in de avondzon bij de Hoornse Plas, etentjes op het balkon, cocktails op het dakterras en de wijntjes in het Noorderplantsoen mis ik het meest. Nu, begin oktober, begint ook langzamerhand het bruine tintje te verdwijnen. De ‘echte’ zomer, die in Nederland maar kort geduurd heeft, lijkt alweer lang geleden… Ook bij Veracket komt aan veel goeds een eind. Het laatste biertje in het Haarhuisje is getapt, het laatste zomertoernooi wordt op het moment dat ik dit schrijf gespeeld en ook het bestuur heeft haar laatste taken afgerond. Zelfs de laatste vergadering van de Redactie komt, nadat we de laatste Redactie vs. Bestuur gespeeld hebben, de laatste stukjes geschreven zijn en de Verackijker voor de laatste keer wordt gecontroleerd, in zicht. Lang kunnen we hier niet om treuren. Want zoals het gezegde luidt: afscheid nemen bestaat niet, en dat klopt! Het nieuwe Haarhuisje is al ingewijd, en begint al aardig te ruiken naar de oude. Het nieuwe bestuur heeft haar intrede gedaan, en ook het eerstvolgende wintertoernooi duurt niet heel lang meer. Elk einde betekent dus een nieuw begin, maar aan sommige dingen komt gewoon ook geen eind! Door de gewonnen Davis Cup partijen twee weken geleden tegen Oostenrijk, gaat het Nederlandse team door naar Tsjechië. Door de support van een heleboel enthousiaste Veracketeers zullen de mannen ook tegen Tsjechië naar de overwinning geholpen worden. Van het Nederlandse Davis Cup team hoeven dus we binnenkort nog geen afscheid te nemen! Aan de laatste column, van de laatste Verackijker van dit jaar komt wel een eind. Maar ook hier een nieuw begin, want de Redactie 2013-2014 staat al klaar om jullie te benaderen voor het schrijven voor stukjes, de interfaces te verzamelen en quotes te noteren. Van de Verackijker hoeven we dus in ieder geval nog lang geen afscheid te nemen! Anne Huizinga


Sweetspot K#T PRIKKERS! We verliezen allemaal wel eens van een prikker, iemand die de bal alleen maar terug slaat; niet agressief speelt, maar alleen wacht totdat jij een fout maakt. Je weet dat je een betere speler bent, je verslaat zelfs spelers waarvan deze prikker verliest, en toch heb je moeite met zijn of haar spel. Er is hoop. De meeste spelers lopen vroeg of laat tegen deze uitdaging aan. De sleutel is om tegen deze spelers, die als een muur alles langzaam en vaak hoog terugslaan, je tennistactiek te veranderen. Je moet geduldiger worden. Er zijn vier soorten standaard negatieve reacties die spelers maken wanneer ze tegen prikkers spelen. Eerste twee hebben te maken met je tactiek, de derde en vierde zijn mentaal tactisch. Tactische tennistips Je tegenstander gaat geen fouten maken, dat weet je en daar denk je voortdurend aan. Als reactie wil je snel scoren. Je wordt ongeduldig en misschien zelfs agressief.

Mentale tennistips Spelen tegen prikkers betekent veel fouten zelf maken. Dit is een ingrediënt voor emotionele uitbarstingen. Deze emoties onder controle houden is super moeilijk. Het kan zelfs negatieve gedachten over de tegenstander creëren en als het echt uit de hand loopt, zoek je dingen om boos over te kunnen worden op je tegenstander. Tip: Niet overbodig om te benadrukken, emotionele uitbarstingen helpen geen enkele tennistactiek. Bij competitiewedstrijden zijn de effecten nog erger, want je emotionele uitbarstingen beïnvloeden ook je teamgenoten; en dat alles terwijl je misschien wel nog 1 of 2 wedstrijden moet spelen die dag, tegen dezelfde prikkende tegenstander. Geloof me, de sfeer wordt er ook niet veel beter op… ‘Ik verlies altijd van prikkers. Het is gewoon niet mijn spel’. Als je weet dat je tegen een prikker moet, geven we soms bij voorbaat al op. Dit is de grootste fout die je kan maken. Je probeert het niet eens meer!

Tip: Vermijd die drang om je slagen te forceren. De kans is klein dat een prikker zelf een Tip: Geef niet op nog voordat de wedstrijd winnende shot gaat maken. Je tactiek moet juist begint. Denk niet aan de resultaten uit het niet zijn om hem/ haar te snel af te zijn. verleden mocht je vaak verloren hebben van prikkers. Bereid jezelf voor op het feit dat je Een andere reactie op prikkers kan zijn, veel fouten gaat maken. Zie jezelf met geduld meeprikken. Zelf constant de bal rustig terug en beheersing daarop reageren. Bereid je gaan spelen. Eigenlijk heel dom, aangezien je tennistactiek uitvoerig voor. Bereid jezelf fysiek tegenstander daar waarschijnlijk veel beter in voor om een lange wedstrijd aan te gaan. is. Kortom, forceer je slagen niet en laat je niet Tip: In feite worden we dan meegezogen in meezuigen in het prikspel van je tegenstander. het spel van de tegenstander, een spel waarin Focus op je eigen tactiek. Wees geduldig, hij waarschijnlijk veel beter is. Houd vast aan beheers je emoties, maar bovenal; bereid jezelf je eigen plan en je eigen wapens, laat je niet voor op een moeilijke partij, waarvan jij aan het meezuigen in het prikspel van je tegenstander. einde als winnaar van de baan zal lopen. Zie prikkers als een leuke tactische uitdaging.


14. Michael van den Bulk 15. Maaike Bruin Tom Versluijs 17. Marinke Pragt 18. Jelmer de Visser Pieter Doornbos Tomas Hiemstra 19. Lonneke Moed Anke Hodes 20. Leonie Timmer Jeroen Heikens 26. David de Vries Sanne de Wit 27. Djim Kanters Martijn Peters Fleur Kuhlemeier Florian van Loo 28. Maartje de Rond Renske van der Wel 29. Freek Haasjes 30. Kirsten Notenbomer 31. Charlotte van Woerden

1. Geert Lanting 2. Christa van der Lei Fianne van Loveren Anne Ensink Teun Hendrickx 3. Wouter Meinders 5. Wytze Postma Saskia Hanemaaijer 6. Marit Spek 7. Jeffry van Hoorn 8. Linde Koops Martine Vermeulen 9. Maarten Wichgers Peter van Dijk Monique Boekema Kelly Oostewechel 11. Frank Woltjes Laura Mollema 13. Bert Boer 14. Liset Meyer Jelmer Jager 15. Rixt de Jong Debby Sebel

‘89 ‘87 ‘90 ‘92 ‘92 ‘92 ‘89 ‘89 ‘91 ‘89 ‘82 ‘93 ‘84 ‘84 ‘89 ‘89 ‘92 ‘92 ‘88 ‘90 ‘94 ‘89 ‘91

16. Frank Terpstra Maarten Strokappe 17. Pieter Dijkstra Thieu Werter 19. Floris Willenborg 20. Sébastien Volker Hester Weusthof 21. Kim Wolbers 26. Ivo Steunebrink 29. Matthias de Groot Rogier van Essen Sebastiaan ter Horst Ditsie Jansen 30. Tim Philippus Vincent Bloemberg Vicky Dellas

‘93 ‘91 ‘91 ‘92 ‘92 ‘88 ‘91 ‘89 ‘90 ‘90 ‘92 ‘87 ‘93 ‘89 ‘87 ‘90 ‘92 ‘88 ‘93 ‘89 ‘92 ‘92

‘89 ‘90 ‘88 ‘90 ‘89 ‘89 ‘91 ‘93 ‘89 ‘84 ‘88 ‘88 ‘94 ‘88 ‘91 ‘92

November

‘87 ‘89 ‘89 ‘91 ‘92 ‘93 ‘94 ‘90 ‘93 ‘94 ‘91 ‘87 ‘91 ‘93 ‘90 ‘87 ‘90 ‘93 ‘94 ‘92 ‘93 ‘91

Oktober

1. Niek Weijer 2. Ingrid Karsch 3. Frank Willems Anne Schulten Paul Beker Simone Attema 4. Jorrit Bock Jelle ten Broek 5. Ilse van der Woude Sanne Boverhof Jorien Brouwer 6. Tim Smit 8. Christel Hoijtink Stèfanie Beekhuizen 9. Chris Bechtum 10. Achmed Abdel-laten 11. Kelly Schultz Job Geerling Iris Erasmus 12. Willemijn van Rijt Irma Harms 13. Eline Hageraats


Verjaardagen ‘86 ‘88 ‘91 ‘91 ‘93 ‘91 ‘92 ‘88 ‘92 ‘89 ‘87 ‘91 ‘88 ‘91 ‘92 ‘90 ‘93 ‘90 ‘85 ‘91 ‘90 ‘91 ‘89 ‘89 ‘91 ‘94 ‘90 ‘90 ‘91 ‘89 ‘88 ‘90 ‘85 ‘87 ‘90 ‘91 ‘92 ‘88 ‘90 ‘89 ‘91

December

3. David van Beekum Carel Dieudonné Heleen de Groot 4. Sanne Bouma Pien Mos 5. Maurice Swiersema Sebastian van Sleen 6. Manon Olyslager 7. Carlijn Terpstra 8. Marieke Eg 9. Wendelien Hutten Birgit Nielsen 10. Ilona Bosker 11. Simone Oosterhuis Iris Koning 12. Riekje Elema Vera Batelaan 14. Christian Heeren Ewout van der Schoor Joost Ritsma 15. Kari Nieuwenhuis 17. Maarten de Groot 18. Hessel Loerts 19. Marte van der Schaft Walter Kuks Dylan Goslinga 21. Menno Veldman 22. Jasper Wiersema 24. Erik Hardenberg 25. Nézar Lourens 26. Joost de Bos Ellis Nijland 27. Sander Spook Lisette Das 28. Stijn Verheggen Jorien Roelfsema Edwin Dasselaar 29. Paul van Lier 30. Rianne Bosman 31. Yvonne Bosman Rick Veldman


Activiteiten kalender Oktober 1 oktober 11-13 oktober 19 oktober

Borrel Schierweekend! Zaterdagavondtoernooi

November 5 november 15 november 23 november 25 november

Borrel Game Crawl Clinic Sint voor commissies

En natuurlijk is er elke woensdagavond vanaf 20.00u de gebruikelijke toss!


K oekoeks murf

Heel lang geleden... Wat kijk je, MONGOL!

Ik denk mijne... Die van Kees is groter‌:)

LeTje, Panjer?

k T o o LE a n g ee Ik or vo

Verhaal van:

Belettering door:


Ik word genaaid door het bestuur!

Niet te hard, meneer de voorzitt er.. Ga eens bier halen, FEUT!

Hoi Thijs!


Waar kan jij geen afscheid van nemen? http://www.youtube.com/watch?v=UClwLvHSreA


Redactie vs. bestuur 5 Pubquiz

2 oktober 2013 De laatste van de vijf clashes tussen Redactie en Bestuur is inmiddels voorbij. Bij deze laatste editie hebben we ervoor gekozen om een ‘kennisclash’ op te zetten in de vorm van een Pubquiz. Plaats delict was Speciaalbiercafe de Toeter, waar Sebastiaan ter Horst (Bestuur 2012-2013), ons de hele avond voorzag van hapjes en drankjes (nog bedankt, Bassie!).

In de eerste 4 ronden gingen beide teams gelijk op, maar daarna was de Redactie ‘in the zone’ en demoraliseerde de Redactie het Bestuur compleet. De achterstand werd ingeluid door Tim Phillipus, die op de vraag ‘wat is de sterkste spier van het menselijk lichaam’, als antwoord ‘de penis’, gaf. Uiteraard gaf de Redactie wel het juiste antwoord, namelijk: de tong!

De pubquiz bestond uit 8 ronden en 30 teams die allen vragen kregen uit verschillende categorieën. De prognose was dat de Redactie zou capituleren wegens gebrek aan levenservaring (ahum). Echter bleek niets minder waar te zijn.

Vol verdriet en ongeloof kwamen er steeds meer biertjes op tafel van het Bestuur. De Redactie was theoretisch al verzekerd van de winst, echter wilden wij een top 10 klassering noteren! Ondanks dat al onze hersencellen structureel werden afgebroken, slaagden wij met verve!!! Eindstand: 9e Redactie 2012-2013 (Anne Ensink, Anne Huizinga, Lianne Ganzeboom, Annemarijn de Boer en Maikel Palmans) 21e Bestuur 2012-2013 (Kees Panjer, Mark Ritsma, Tim Phillipus en Elise Sporken)


Interfaces

Lieve Veracketeers, Er is wat af geregeld afgelopen jaar bij Veracket. Helaas net iets minder dan vorig jaar, maar er zijn dan ook een heleboel Veracket-stelletjes tegenwoordig. Ook dit jaar gaat de interface bokaal naar een net nieuw bestuurslid. Was vorig jaar Mark Ritsma de interfacekoning, dit jaar is het nieuwbakken bestuurslid Veerle de Rond de interface koningin met 5 interfaces. Op de tweede plaats, met allemaal 4 interfaces, zijn geëindigd: Sep van den Berg, Mariet ter Wolde en Rick Jager Hopelijk staat Schier komend weekend weer garant voor vele ‘intensieve’ contacten.


Chris Jan V. en Mariet ter W.

Diederik en Sanne W,

Frank van der W. Frank van der W. en en Mariet ter W. Veerle de R.

Dorus W. en Krista de J.

Engel en Veerle de R.

Frank van der W. en Monique B.

Geert N. en Nynke A.

Hans G. en Kelly O.

Hielke B. en Kristel K.

Hylke H. en HoiYau (Stennis)

Iemand van GSTC en Lonneke M.

Iemand van Veracles en Lisanne H.

Jan van B. en Debby S.

Jan Pieter V. en Michelle L.

Jan Pieter V. en Kirsten R.

Jasper K. en Lisanne H.

Jasper T. en Michelle L.

Jasper W. en Rianne Ba.

Jasper W. en Nikki K.

Jasper W. en Mariet ter W.

Jeffry van H. en Margriet W.

Jeffry van H. en Sep van den B.

Joost B. en Marjon L.

Joost B. en Nikki K.

Kees P. en Annelies W.

Lars C. en Renske S. (Chip)

Lars C. en Siri G.

Lars C, en Laura S.

Lars O. en Michelle L.

Laura M. en Joris (FLN)

Luuk B. (FLN) en Kirsten R.

Mark H. en

Mark van H. en Marjon L

Mark van H. en Debby S.

Veerle de V.


Mart A. en Kim R.

Mart A. en Chantal van L.

Maurits A. en Kristel K.

Oscar (TAM) en Suzanne S.

Paul W. en Marlon de J.

Pieter D. en Veerle de V.

Pieter D. en Mira (Chip)

Redmer van de V. en Dagmar T.

Rick J. en Margriet W.

Rick J. en Elke A.

Rick J. en Annemarijn de B.

Rick J. en Kirtsten R.

Robert W. en Claudia L.

Ruud K. (FLN) en Nikki K.

Sebastiaan ter H en Jesje V.

Sebastian van S. en Iris G.

Sep van den B. en Mariet ter W.

Sep van den B. en Jeffry van H.

Sep van den B. en Suzanne S.

Sep van den B. en Monique B.

Sep van den B. en Carlijn T.

Stefan C. (FLN) en Veerle de R.

Thijs W. en Krista de J.

Thijs W. en Kelly O.

Tim H. (FLN) en Marlon de J.

Tim P. en Krista de J.

Wigger B. en Carlijn T.

Tom V. en Veerle de R.

Vincent B. en Tamar van ‘t W.

Vincent B. en Debby S,

Ward van M (GSTC) en Sietske V.

Werner L. en Ina M.

Werner L. en Merel K. (TAM)

Werner L. en Kirsten R.

Werner L. en Michelle


Wigger B. en Veerle de R.

Wigger B. en Lianne M.

Yuri van V. (FLN) en Lianne M.

Meeste interfaces: Sep van den B. (5) Veerle de R. (5) Heb je Mariet een nieuwe ter W. interface (4) teRick melden? J. (4) Werner L. (4) redactie@veracket.nl Debby S. (4) Kirsten R. (4)

Janine B en Niek K


Š T.C. Veracket 2013

Verackijker5  

Afscheid nemen bestaat niet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you