Anselbode 2021 Kerstuitgave

Page 1

66ste Jaargang, nr. 50 | 13 december 2021 tot en met 9 januari 2022

ANSELBODE

WEEKBLAD VOOR EYGELSHOVEN EN OMGEVING

KERSTUITGAVE 2021

waarin opgenomen het parochienieuws

Het is feest in 2022: 100 jaar Grote Kerk

De grote Joannes de Doperkerk in Eygelshoven bestaat komend jaar 100 jaar. En dat gaan we vieren! Op diverse momenten, verspreid over het jaar. En hopelijk in gezelschap van zo veel mogelijk mensen. Een enthousiast feestcomité werkt hard aan de voorbereidingen. Onder vermelding van het nieuwe, frisse logo (rechtsboven in de kop) houden ze u komend jaar regelmatig op de hoogte. Ze lichten nu al vast een tipje van de sluier op. Architectuur en Kunst in de Kerk De maand mei staat in het teken van de bouw van de kerk en de kunst die ze herbergt. De kerk is een van de eerste Limburgse boogkerken van deze omvang, gebouwd zonder pilaren. Hoe kan dat? Limburgse kunstenaars hebben hun bijdrage geleverd aan de kunst in de kerk. Welke geheimen en verhalen vertellen de magische glas-in-loodramen? Kom luisteren naar een of meer lezingen en presentaties, neem deel aan de rondleidingen. Of bezoek de tentoonstelling achter in de kerk.

Egelze onder water

pagina 5

“Je halve leven spoelt op slag weg.” Henk Tebben en zijn echtgenote en drie dochters kregen op 29 juni de schrik van hun leven. Terwijl Henk op zijn zolderkamer aan de Grote Stegel nietsvermoedend zat te werken, liep de benedenverdieping in no time vol water. Met een ravage tot gevolg. Ook bij Bart Bruns zorgde de stortvloed aan hemelwater die dag voor veel ellende. Zijn ouders hadden een dag eerder de chocolaterie aan de Veldhofstraat verruild voor een welverdiende vakantie in eigen land toen het noodlot toesloeg. Ze waren gelukkig niet ver weg en dus snel ter plekke om mee te helpen de ergste zooi weer weg te krijgen. Henk en Bart vertellen op pagina 5 over wat hun overkwam.

De Grote Feestdag Hoogtepunt van het feestjaar is de feestdag op zondag 26 juni. Dan is er een pontificale hoogmis in de Grote Kerk aan de Portbeemden, met medewerking van onze koren en onze harmonie. En daarna is er feest: een verrassend opgezette brunch in de openlucht met muziek en kinderspelen. De feestdag wordt afgesloten met de trekking van een grote loterij. Met een prachtige hoofdprijs! Welke? Dat houden we nog heel even geheim. De opbrengst komt ten goede aan de renovatie van het levensgrote glas-in-loodraam van Charles Eyck, achter in de kerk. Oorlog en bevrijding Op een zondagmiddag in september gaan we terug naar Eygelshoven ten tijde van de oorlog en de bevrijding. Er valt genoeg te horen en te zien over de kerk in die periode. Kijk en luister vanuit de kerkbanken naar beelden, verhalen en muziek uit die tijd. Maar er is meer in de loop van het feestjaar: een escaperoom voor jongeren bijvoorbeeld. Of kienen met je vrienden voor het goede doel. En er zijn gastoptredens van muziekgroepen tijdens zondagse eucharistievieringen. En nog veel meer. Het feestcomité bestaat uit Alexander Bergsma, Jos van den Camp, Bea L’Espoir, Pastoor Marc Heemels, Marian Janssen, Jeroen Kleikers, Krista Krol en Boudewijn Nols. Houd de Anselbode ook in 2022 in de gaten voor nieuws en updates over het feestjaar 100 jaar Grote Kerk.

Ziekensectie St.-Jan

pagina 7

Kerstmis is in zicht en dus reden voor de dames van de Ziekensectie Sint Jan om met hun voorbereidingen te beginnen. Zij gaan immers in de donkere decemberdagen op pad om aan langdurig zieken, gehandicapten, ouderen en eenzame inwoners van Eygelshoven, geheel in de geest van de Kerstgedachte, een klein cadeautje te brengen. De Anselbode mag even meekijken in de ‘keuken’ als Rita, Hanny, Els en Kitty druk bezig zijn met het samenstellen van de presentjes.

Kay Deckers over pagina 11 verkleinen kans dementie Hij groeide op in Eygelshoven, volgde het basisonderwijs aan De Schatkist, onderaan de Kommerveldlaan. Als vierjarig jochie werd hij lid van voetbalvereniging Laura, maar stopte al vroeg met voetballen vanwege rugklachten. Hij studeerde af aan de faculteit psychologie van de Universiteit Maastricht en is inmiddels senior onderzoeker aan het Alzheimer Centrum Limburg. Aan het woord is deze week Kay Deckers.

Egelzer Kribkestocht pagina 16

Kerstgroep parochiekerk pagina 10 en 11

Zondag 2 januari is de 2de Egelzer Kribkestocht, een wandeling van ongeveer 5 km voor jong en oud langs mooie kerststalletjes in Eygelshoven. Met leuke opdrachten voor kinderen!


pagina 2

Kerkberichten H. Joannes de Doper - H. Pastoor van Ars Misintenties

Dinsdag 14 december H. Johannes van het Kruis. 19.00 uur H. Mis ter ere van H. Rita (uit dankbaarheid). Vrijdag 17 december 18.30 uur rozenkrans 19.00 uur H. Mis.

Pastoor M. Heemels Veldhofstraat 19 6471 CA Eygelshoven T 045 - 5351271 m.heemels@icloud.com facebook.com/marc. heemels Opgeven misintenties (Weekendmis € 20,00, weekmis € 7,00): via enveloppe (af te geven bij pastorie, of in de kerk) of telefonisch (045-5351271), of tijdens opening parochieadministratie (dinsdagen vrijdagmorgen van 10 tot 12). Uitvaart of ziekenzalving pastorie tel. 045- 5351271 Stipendia / Giften R.K. Kerkbestuur H. Joannes de DoperH. Pastoor van Ars, NL16RABO0151706506 t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Joannes de DoperH. Pastoor van Ars. Kerkbijdragen Commissie Kerkbijdragen, NL78RABO0151706360 t.n.v. Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven of NL14INGB0005615680 t.n.v. Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven. Contactpersoon: dhr. J.P. Cremers, Bosweg 25, 6471 GV Eygelshoven. T: 045-5352716. E-mail: jpcremers@home.nl Begraafplaats contact Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met de pastorie, liefst op dinsdag- of vrijdagochtend, 5351271. Ziekenbezoek Laat bij opname in ziekenhuis of verpleeghuis genoemde instantie weten dat u bezoek vanuit de parochie op prijs stelt. Daarvoor kunt u bellen, tel. 5351271. Ook als u ziek bent is dit nummer juist voor u geschikt.

Zaterdag 18 december Vooravond van de 4de zondag van de Advent. 13.15 uur H. Doopsel van Julia van Soerland in het oude kerkje. 14.00 uur H. Doopsel van Merle Gulpers in het oude kerkje. 19.00 uur H. Mis voor Frans Krijntjes (6wd); Daniëlla Lohman (verj en jrd); Hans Lataster; overl. fam. Van Dijk-Klümpen; overl. fam. Lataster-Donners. Zondag 19 december 4de zondag van de Advent. 10.00 uur H. Mis voor Lenie Stams-Schaufele (jrd); ouders Herinx-Vreuls en Mia Krikke; ouders GadiotNagant (st). Dinsdag 21 december 19.00 uur H. Mis voor Tilla Remans-Loozen (6wd); bijzondere intentie.. Vrijdag 24 december: Kerstavond. GEEN H. Mis. Zaterdag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis. Geboorte van de Heer. (Alleen toegankelijk met kaartje). 10.00 uur H. Mis m.m.v. Kerkelijk Zangkoor voor Ron Otermanns (13e jrd) en Nelly Otermanns-Pubben ( verj); ouders Ligtvoet-Schmetz en dochter Joke (jrd); ouders van den Bongard en Fons; ouders Derks-Quaedflieg; Sjef Engelen; Ger Fischer en fam. Fischer-Slangen; Marianne Gelissen-Klinkenberg; Reinhold Grunschel; Martha Handels-Franken en Antoon Handels; Tiny en René Hasaart en Teun van de Winkel; ouders Immers en kinderen en ouders de Liège en kinderen; Theo Janssen en Jan en Maike Willems; Piet en Fien Jongen-Schörgers; overl. ouders Kleijnen-Kunkels en schoonzoon Ton; echtpaar Herbergs-Smeets (st); overleden leden en ereleden Gem.Kerk.Zangkoor St.Johannes; ouders Gillissen-Nicolay en kinderen; echtpaar L.Horssels-Gillissen; Wiel en Gerardine Eussen en Meggy Rutten. Zondag 26 december: Tweede Kerstdag. (Alleen toegankelijk met kaartje). 10.00 uur H. Mis m.m.v. Accordia voor ouders Erkens-Collin (jrd); Sonja Erkens-Plum (jrd); Guus en Lies Erkens-Hubben (jrd); Lies Erkens-Pelzer; Gerardine Eussen-Rutten (off); Marianne Penders-Winkels; ouders Penders-Zemljak en dochter Cecilia; Nol Schoormans en bijzondere intentie; ouders Peter en Ennie Arets-Bost en zoon Jean (st); Jeannie en Wim van den Ham-Schmets en wederzijdse ouders (st); ouders Skerka-Klos en zonen Peter en Willy (jrd). Maandag 27 december 10.00 uur H. Mis in het Oude Kerkje bgv. het 50 jarig huwelijk van Lei en Marij Kleikers-Sporken. Dinsdag 28 december HH. Onnozele kinderen. 19.00 uur H. Mis.

Vrijdag 31 december. Geen mis. Zaterdag 1 januari. Nieuwjaar. 10.00 uur H. Mis voor echtpaar Herbergs-Smeets (st). Zondag 2 januari . 10.00 uur H. Mis. Dinsdag 4 januari: 19.00 uur H. Mis. Vrijdag 7 januari: 18.30 uur rozenkrans. 19.00 uur H. Mis. Zaterdag 8 januari Vooravond van de Doop van de Heer. 19.00 uur H. Mis. Zondag 9 januari Doop van de Heer. 10.00 uur H. Mis voor Annie Deckers-van Gelderen (6wd); Marianne Penders-Winkels (verj); Marianne Gelissen-Klinkenberg; Jeannie en Wim van den Ham-Schmets en wederzijdse ouders (st); echtpaar Herbergs-Smeets (st). Dinsdag 11 januari. 19.00 uur H. Mis. Vrijdag 14 januari: 18.30 uur rozenkrans. 19.00 uur H. Mis. Zaterdag 15 januari Vooravond van de 2e zondag door het jaar. 14.00 uur H. Doopsel van Lotte en Sanne Quaedvlieg in het oude kerkje. 19.00 uur H. Mis voor Tiny Jacobs-Reulen (6wd). Zondag 16 januari 2e zondag door het jaar. 10.00 uur H. Mis voor Tiny en René Hasaart (jrd); Teun van de Winkel (jrd); levende en overleden leden van de Schuttersbroederschap St. Sebastianus.

Diensten met Kerstmis

Kerstavond: geen diensten. 1ste Kerstdag: 10 uur H.Mis 2e Kerstdag: 10 uur H.Mis

Kaartjes NB Kaartjes met kerst noodzakelijk. Om zicht te houden op het aantal mensen dat de Mis bezoekt is het nodig opnieuw met kaartjes te werken. U kunt deze afhalen tijdens de openingsuren, vanaf woensdag 15 december (18 uur).


pagina 3

Terugkijken en Vooruitkijken! Beste medeparochianen, Dat was me wat, honderd jaar geleden, hadden die inbrekers een heel gat geboord in de deur van het oude kerkje. Komen ze binnen: hele kerk leeg! Blijkt net een paar dagen ervoor de hele heilige inboedel te zijn verhuisd naar de gloednieuwe kerk! Al dat onheilige werk voor niks geweest! Ze lazen blijkbaar geen krant, die inbrekers. Anders hadden ze kunnen lezen over de nieuwe kerk, de inwijding en het feest in het dorp. ‘Het geheele dorp was in feestdosch’… Het betekende in 1922 in de nieuwe kerk een eerste Pasen, eerste Eerste H.Communie, eerste Octaaf van Joannes (tegen hoofdpijn) en eerste Kerst! En dus ook een laatste kerst in het geliefde en lieflijke oude kerkje. Wat zou er met het kerkje gaan gebeuren? In de krant stond: het wordt als patronaat ingericht (wat betekent dat eigenlijk?). Een lezer hoopt dat beide ingangen behouden blijven. Beide ingangen?

Sterk zijn betekent soms dat je op moet geven. Het betekent soms een traan. Sterk zijn betekent soms dat je niet naar méér moet streven. Het betekent soms dat je moet laten gaan. Met oprechte dankbaarheid voor alle liefde die zij ons gaf, nemen wij afscheid van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, trotse oma en overgrootoma

Tilla Korbel - van der Leek

Eygelshoven-Hopel- en een stukje Landgraaf (!), oftewel de parochie H.Joannes de Doper heeft beide kerken weten te behouden. Een 1000plusmin jaar oude kerk en een bijna 100 jaar oude kerk. Volgend jaar gaan we de 100 jarige in het zonnetje zetten en daarmee ook onszelf, en onze voorouders, die in deze gewijde ruimte hebben gevierd en gerouwd. Ook in de nieuwe kerk zijn er wel eens inbrekers gewerkt. Ik herinner het me van een jaar of 10 geleden. Zij hadden flink gewerkt, van alles losgeschroefd, voor een paar dubbeltjes uit een offerblok. Beter is het ons te richten op de duizenden positieve bijdragen van zoveel mensen en zoveel generaties. Ook nu weer: kerstbomen en stal en lichtjes geplaatst, koper gepoetst, kerk gepoetst etc. Het gebeurt toch steeds maar weer. Fijn is het ons te richten op dit 100 jarig jubileum. We hopen mensen in een goede sfeer samen te kunnen brengen. We houden u op de hoogte!

“Lid in de Orde van Oranje-Nassau” echtgenote van

Fredy Korbel Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar, voorzien van het H. Sacrament der Zieken. Eygelshoven: Hurghada (Egypte): Kerkrade:

Voor nu en straks: gezegende kerstdagen. Lukt het niet naar een dienst te komen, loop misschien gewoon eens binnen om naar het stalletje te komen kijken en even te genieten van de mooie ruimte! En een gezegend en gezond 2022, jubileumjaar in Eygelshoven.

EKA

Exclusieve Knipactie Anselbode

Alleen voor de lezers van de Anselbode! Op = Op besteld Gebeld =

Fredy Korbel Marcel en Karin Gianna, Mads Ricky Gerard en Karin Chris en Deshny, Jayven Janine en Tom

De plechtige uitvaartmis zal plaatsvinden in de grote St. Janskerk te Eygelshoven op zaterdag 18 december a.s. om 11.00 uur, aansluitend wordt Tilla in stilte gecremeerd. De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 30 januari 2022 om 10.00 uur in de grote St. Janskerk te Eygelshoven. Correspondentieadres: Op den Dries 37, 6471 GS Eygelshoven

Verkrijgbaar op donderdag, vrijdag en zaterdag in week 50

”Sjef de Slager” 99 • Varkensfilet €6 in Ardeense saus met gratin

• Tussenlepke

• Varkenshaas saté

met spitskoolstamppot

met rijst

799 699

Alleen opwarmen! Prijs per portie

VELDHOFSTRAAT V ELDHOFS TRAA AT T 70 70 | 6471 6471 CK CK EYGELSHOVEN EYGELS HOVEN | 045-5351263 0 4 5 -5 3 5 1 2 6 3 INFO@S LAGERIJ-JONGEN.NL | WWW.SLAGERIJ INFO@SLAGERIJ-JONGEN.NL WWW.S LAGERIJJONGEN.NL JONGEN.NL JONGEN.NL


pagina 4

Te koop betrouwbare COMBIKETEL Vaillant VR thermocompact Zuinig in gasverbruik,11 jr., in prima staat, klaar om af te halen vp € 250. T: 06 5220 1304

Wist u ... ...

dat wij alle voorkomende installatiewerk zaamheden kunnen verrichten?

... ... ...

dat wij ook het juiste adres zijn voor woningaanpassingen? dat wij een groot assortiment bad- en keukenaccessoires in huis hebben? dat ons eigen personeel uw compleet tegelwerk kan verzorgen?

Het bestuur van de ouderensociëteit ’Ons Genoegen Hopel’ wenst al haar leden, sponsoren en begunstigers een gezegend kerstfeest en een voorspoedig 2022. Bliet gezónk!

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2022!

BC Cosmos ’77 wenst u fijne feestdagen & een sportief en gezond

2022 Cafetaria ’t Höfke

Veldhofstraat 66 Eygelshoven 045 - 535 20 13

wenst iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar. Wij zijn gesloten van 24 december t/m 1 januari en vanaf 2 januari weer geopend.

Café Kunt Jód bíj d’r Peter en d’r Jacques

Fijne feestdagen en een goed 2022! Terbruggen 5 Eygelshoven 06 - 46336922 www.cafe-kuntjod.nl

Colofon De Anselbode is een uitgave van Stichting Anselbode, waarin opgenomen het parochienieuws van H. Joannes de Doper - H. Pastoor van Ars. Aanleveren advertenties, advertorials en kopij Artikelen, advertenties en advertorials voor de volgende editie (nr. 51/52 maandag 14 december) moeten uiterlijk donderdag 10 december vóór 17.00 uur aangeleverd zijn. Advertenties en advertorials via advertenties@anselbode.com 045-5352716 en kopij via redactie@anselbode.com 06-50862956 Klachten over bezorging Gelieve klachten over bezorging (tussen 18.00 en 19.30 uur) te melden bij 045 - 5352716 of per e-mail: bezorging@anselbode.com. Digitaal De Anselbode staat elke week vanaf dinsdag on line op anselbode.com


pagina 5

Egelze onder water; deel 5 en slot

door René van Zandvoort

“De Anselerbeek weer openmaken? Meteen doen!” “Je schrikt als je ziet hoe snel het water dan stijgt”, vertelt Henk. “Wij zitten hier wat hoger, maar toch stond het water ook hier 70 cm hoog. Het trok helemaal in het stucwerk. Er zit inmiddels een hele nieuwe vloer in de huiskamer, want het water was onder de vloer gelopen en zorgde voor veel vocht. We hebben zeven weken achterom in onze vrijetijdsruimte moeten wonen. Het bedrijf dat we in de arm hadden genomen om ons te helpen liet maar niets horen, dus hebben we alles maar zelf gedaan. Van de hele benedenverdieping is niks overgebleven. Het stucwerk, de vloeren, de keuken, alles van hout was verloren. Dat vieze spul in de modder was nergens uit te krijgen. Daar hebben we weken over gedaan. Je halve leven spoelt weg. En de verzekering bood maar een schrale troost.”

Hartverwarmend De Tebbens waren dan ook blij verrast met een donatie uit het rampenfonds van een evangelische kerkgemeenschap uit Kerkrade-Centrum. “Die pastoor stond ineens op de stoep met een tegoedbon van 75 euro voor boodschappen in de Jumbo. Van de collectes die hij had gedaan in de kerk. Een mooi initiatief. Hartverwarmend.”

in onze winkel aan de Veldhofstraat vol water liep. Binnen tien minuten liep een kolkende rivier door de straat en door de grote roosters aan de straatkant naar binnen.” In de kelder staat al het kartonnen verpakkingsmateriaal en de plastic mallen waarin de chocola wordt gemaakt op pallets. “Maar dat hield het niet lang. Het water kwam wel een meter hoog. Toen de brandweer begon te pompen, stortten de pallets in. We hebben alles weg kunnen gooien. Ondertussen stond bij mij thuis ook water in de kelder.” Redden wat te redden viel Pap Wim en mam Jolanda waren op vakantie en kwamen snel naar huis. Met vrienden en familie werd de hele nacht en de volgende dag met man en

macht doorgewerkt om te redden wat er te redden viel. De winkel stond vol water en met de spullen die ze uit de kelder hadden kunnen redden. De verzekering liet echter meteen weten dat je voor dit natuurgeweld als ondernemer niet verzekerd bent. “Ik ben daar twee maanden continu mee bezig geweest. Er zijn wel schadevergoedingen maar niet voor bedrijven,” zegt Bart.”

De wereld over Wat velen niet weten, is dat de chocola uit Eygelshoven de hele wereld overgaat. Gemaakt in 700 mallen voor afnemers die vooral buiten Nederland in Engeland, Frankrijk, Duitsland, België en Scandinavië zitten en de producten verder distribueren. Die mallen moesten opnieuw worden besteld bij fabrieken in Istanboel en Antwerpen. Die werden niet meteen geleverd, mede door corona en schaarste aan grondstoffen. Kolkende rivier Bart Bruns was thuis in het Waubacher- Pas vlak voor Sinterklaas kwamen de eerste binnen. Collega-chocolatiers in de veld toen de heftigste bui sinds menomgeving boden zolang uitkomst. “Die senheugenis zich in Egelze aandiende. “Mijn vrouw Sharon stond in onze winkel collectie mallen hadden we in 26 jaar opgebouwd. Alles weg. Ook de verpakin Kerkrade en ik was bij onze kinderen kingsmaterialen kopen we voor een heel Jasper en Fenne. Ik zag hoe de lucht betrok en het begon te hozen. Het zwem- jaar in. Je komt dus nog elke dag iets bad liep al over toen ik werd gebeld door tegen wat je mist.” iemand van het personeel dat de kelder Inmiddels heeft de gemeente een plan bij de bewoners neergelegd om het water definitief weg te houden door de overkluisde Anselbeek weer open te maken. “Meteen doen”, vindt Henk. “Die overkluizing is niet goed gedaan. Dus laat maar komen. Geweldig om weer een beek in het dorp te hebben. Vroeger speelden we hierin als kinderen. Mooi was dat.”

Fijne feestdagen en een hoopvol 2022 wenst u Stichting Anselbode

Nog eens een jaar terugkijkend constateer ik dat wij rond Kerst 2020 hoopten dat wij Kerst 2021 weer onder ‘normale’ omstandigheden konden vieren. Met vrij toegankelijke kerstactiviteiten in en buiten Eygelshoven, in aanloop naar de feestdagen. Maar helaas weten we inmiddels dat het anders is gelopen. Gezien de gezondheidsrisico’s voor onze medemensen en onszelf is het vooral de kerstsfeer in en om de woning die ons begeleidt naar de komende feestdagen. Graag wil de Stichting Anselbode hieraan bijdragen door u een dubbeldik nummer aan te bieden. We mogen wel zeggen dat de Anselbode leeft. U ziet dat de adverteerders ons weten te vinden om hun goede wensen en producten bij u onder de aandacht te brengen. Door de adverteerders is het mogelijk u de Anselbode nagenoeg wekelijks aan te bieden, waarin u kunt lezen wat Eygelshoven zoal bezig houdt. Toen versoepelingen het in de loop van dit jaar weer mogelijk maakten om mooie activiteiten te organiseren, merkten wij dat de Anselbode direct weer werd ingezet om u te informeren. Uiteraard gaat het niet alleen over plezierige zaken. Wij vinden dat wij u ook moeten informeren wanneer het tegenzit. Zoals bij de wateroverlast die Eygelshoven dit jaar uitzonderlijk hard heeft getroffen. Het doet goed en motiveert dat wij daarvoor ook lovende berichten krijgen. Mijn dank gaat dan ook uit naar de tipgevers, de schrijvers, de adverteerders, de fotografen, de redactie, de drukker, de bezorgers, de medebestuurders en allen die de Anselbode, uw Anselbode, mogelijk maken. Zonder hun inzet zou het écht niet lukken. Als laatste wil ik u namens de Stichting Anselbode een gezegend Kerstfeest en alle goeds voor 2022 wensen. Dat we in onze mooie gemeenschap met aandacht voor jong en oud, met hulp en aandacht voor zij die dit kunnen gebruiken en met respect voor ieders mening, vreedzaam samen mogen leven. Roger Hoofs, voorzitter


pagina 6

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar. Wij wensen u Fijne Feestdagen toe en een veilig en gezond 2022.

Bedankt dat ik voor zoveel lieve mensen uit Eygelshoven mijn boeketten heb mogen maken in het afgelopen jaar.

Fijne feestdagen en een goed, gezond en bloemrijk 2022 Terbruggen 13 T: 045 - 8514566 E: chantal@tallysblomme.nl Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09:00-18:00 uur

Wij danken onze klanten voor het in ons gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar en wensen u allen prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2022

AutoFirst Schoormans Truytstraat 10 Eygelshoven | T 045-5351627 | autofirst-schoormans.nl

Fijne feestdagen namens team 1131 Optiek & Lifestyle


pagina 7

Ziekensectie Sint Jan

door Wim Berendsen

Stijlvolle kerstcadeau's

De ziekensectie Sint Jan bestaat 52 jaar en telt 12 leden, overigens allemaal dames. Het oudste lid is 91 jaar en was vele jaren penningmeester en is een van de oprichters. Kerstmis is niet de enige activiteit, maar ook met Pasen wordt aan de zieken, gehandicapten, oudere en eenzame inwoners gedacht. Rita, de huidige voorzitter, vertelt: “In de loop van die halve eeuw is er wel het een en ander veranderd. Ik herinner mij nog goed, dat er in de beginjaren met Pasen en de Kerst door ons koffietafels georganiseerd werden in het Dienstencentrum en later in het Socio. Andere verenigingen en instanties organiseerden ook dezelfde activiteiten en daarom ging het roer om en zijn we onder andere begonnen om presentjes persoonlijk bij de mensen thuis te brengen.” Hanny, die inmiddels in Landgraaf woont, maar de Ziekensectie Sint Jan nog steeds als penningmeester trouw blijft, legt uit hoe de lijst met te bezoeken inwoners wordt samengesteld: “We beginnen ieder jaar weer opnieuw met het samenstellen van de lijst. Het begint natuurlijk met de dames die lid zijn. Zij worden meestal wel door inwoners benaderd, die in de familie of kennissenkring iemand hebben, die in onze doelgroep past”. “Jammer is”, zegt Els, “dat we door de coronacrisis, niet meer in het dorp kunnen collecteren. Als je bij iemand aan de deur stond voor een bijdrage, kreeg je toch vaker een naam van iemand, die wel even in het zonnetje gezet mocht worden. Maar voor dit jaar telt onze lijst toch bijna 200 namen.” Ook aan het Wijkverzorgingshuis De Laethof aan de Putstraat wordt gedacht. Kitty: “Voor iedere woongroep wordt een leuk bloemstuk gemaakt, dat de kerstgedachte uitstraalt. Ook vergeten we ‘De Horizon’ niet en ook zij krijgen een mooi bloemstuk.”

Bent u nog op zoek naar stijlvolle kerstcadeau's? Naar een presentje dat iets vertelt over Eygelshoven? Dan zijn de litho van het oude kerkje (een uitgave van de Vrienden van het oude kerkje) en de kalender 2022 van de St. Eygelshoven door de eeuwen heen beslist de moeite waard om eens te overwegen. De litho is gemaakt door de Landgraafse beeldende kunstenaar Lou Thissen en afgedrukt in een gelimiteerde oplage. Het kunstwerk is ingelijst in een aluminium lijst (50x60 cm) en is te koop voor € 200,-. Heeft u belangstelling? Neem gerust contact op met Will Terpstra 06 42486282 of Paul van den Bongard 06 51314244. In de kalender van Eygelshoven door de eeuwen heen is wederom een aantal zeer fraaie foto's van Eygelshoven in vroegere tijden opgenomen. De kalender is voor € 5,00 te koop bij Chocolaterie Bruns, Benly, Bistro Socio, Bibliotheek en bakkerij Wido Thuis.

Rita: “Nog niet zolang geleden telde Eygelshoven – Hopel twee ziekensecties. De ziekensectie in de Hopel is niet meer, maar ook die mensen vergeten we niet. Ik heb ieder jaar contact met Annie, die daar vroeger de kar trok. Van haar krijg ik ieder jaar een lijstje met namen, die we dan gewoon aan onze lijst toevoegen. Trouwens wil ik nog wel even opmerken, Wim’, dat we niet alleen bij katholiekgelovigen een bezoek brengen, maar echt iedereen die hiervoor in aanmerking komt. Eygelshoven moet uitstralen, dat we een gemeenschap zijn, waarin we elkaar steunen en ook in moeilijke tijden bij elkaar aan de deur komen.” Aan het einde van het interview vraagt Kitty nog even of we in de Anselbode geen oproep kunnen plaatsen voor nieuwe leden. Nou dat is dan bij deze gebeurd. Bent u geïnteresseerd? Neem dan even contact op met een van de leden of stuur een mailtje naar redactie@anselbode.com.

EEN ERFENIS VERDELEN

INGOEDEVREDE.NL

Niet tevreden, geen kosten.


pagina 8

Het team van gevelelementen Kruijen wenst u hele fijne kerstdagen en een gezond en sprankelend

2022

Nievelsteenstraat 5 - 6471 CB Eygelshoven - T 045-5414770 - info@kruijen-frissen.nl - www.kruijen-frissen.nl

KV Burgerlust 1924 wenst u allen een

Willems vof

drankenhandel

wenst u prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar! Uw feest begint bij ons! Verhuur van grote en kleine tapinstallaties, glaswerk, serviesgoed, tafels, statafels, stoelen, barkrukken en koelkasten. Buizerdweg 5 Landgraaf Tel. 045 - 531 18 30

Zalig Kerstfeest en vooral een

Gezond 2022

Het DB van Kerkrade Noord-Hopel wenst u allen hele fijne feestdagen en een goed 2022

Terbruggen 16 | 045-5454414 | 0634856337

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen u fijne feestdagen. Wattstraat 20, 372 AL Landgraaf | +31 45 531 1232 info@nimik.nl | www.nimik.nl www.facebook.com/nimikwoningstoffering Openingstijden Kantooruren: dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur Showroom: dinsdag t/m zaterdag op afspraak

Openingstijden december zaterdag 08:30-17:00 uur zondag 13:00 -17:00 uur Afhalen vrijdag t/m zondag van 17:00-20:30 uur

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig & gezond 2022!


pagina 9

Voorinschrijvingen Seniorencarnaval KV Burgerlust 1924 Op maandag 21 februari 2022 vindt de traditionele Seniorenkarneval in d’r narrentempel het Socio Project in Eygelshoven plaats. De zaal is vanaf 18:00 uur geopend en het programma begint om 19:30 uur. Anders dan andere jaren worden nu alleen zitplaatsen verkocht aan tafels met 8 personen waardoor de bezoekers ruimschoots uit elkaar kunnen zitten. Ook het carnavalsprogramma zit weer vol verrassingen. De volgende artiesten zullen acte de présence geven op deze zietsoeng, te weten: Tom van Osch, Dans en showgroep Burgerlust, Los Mar Joa, Grün Weiss Funken Zippchen, Erwin, La Bamba, Kölsche Harlequins en de Kellerjunges. De muzikale omlijsting is in handen van Bombenstimmung.

voor alle leden, supporters, sponsoren en vrijwilligers

Ons Kerkrade wenst iedereen een gelukkig Kerstfeest en een gezond 2022! Dat 2022 vooral een ànder jaar mag worden. Samen tégen Corona, Samen vóór elkaar: Haod poal!

Inschrijven De inschrijvingen start op woensdag 15 december 2021 in de Ouderensoos Eygelshoven van 10:0012:00 uur. Op donderdag 16 december 2021 is de voorverkoop bij Welsun op het Sunplein in Nieuwenhagen van 10:00-12:00 uur. Ook voor het busvervoer kan worden ingeschreven voor €3,00 per persoon. Als het evenement doorgang vindt dan wordt u benaderd door de KV Burgerlust en kunnen de kaarten tegen contante betaling worden opgehaald. Hoe en waar de entreekaarten kunnen worden opgehaald, hierover wordt u dan geïnformeerd. Vanaf 17 december kan alleen nog ingeschreven worden via dhr. Gijs Vercouteren mobiel 06-52382334 van maandag t/m vrijdag van 18:00-20:00 uur. LET OP: De evenementen zijn uitsluitend toegankelijk op de dat moment geldende coronamaatregelen en er is geen avondkassa.

Fractie Ons Kerkrade

Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en een gezond en voorspoedig

2 2 20 Kölsche Harlequins


CO

M

E

OR

N

JE

IT

A

pagina 10

N

o

o

EY

G

ELS

HO

V

E

Het Oranje Comité Eygelshoven wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Scrap Metal Recycling B.V. Inkoop van oud ijzer en metalen Gratis plaatsen van container voor oud ijzer, zowel voor particulieren als bedrijven. Oók uw partner voor containers Voor het afvoeren van bouw- en sloopafval, puin, (tuin)grond, groenafval, stortmateriaal en houtafval.

Fijne feestdagen en dank voor het gestelde vertrouwen!

Bart van Slobbestraat 7 * 6471 WW Eygelshoven * T 045-5268845 * W scrapmetalrecycling.nl * E info@scrapmetalrecycling.nl

WAS- & STRIJKSERVICE

SLANGEN

Albert Thijmstraat 8B 6471 WX Eygelshoven T: 06-19332698 info@wasenstrijkserviceslangen.nl

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar. Een Zalig Kerstfeest en een gezond 2022 wensen u bestuur en medewerkers van Sport- en Cultuurstichting Eygelshoven

Bestuur en leiding van Sportvereniging Eygelshoven wensen u allen Prettige Feestdagen en een gelukkig en sportief 2022

Kerstgroep parochiekerk Eyg

Onderstaand één van de drie kerstgroepen die onze parochieke enthousiasme opgezet door een groep vrijwilligers. De hoofden van de figuren van deze groep werden vervaardigd De kleding werd verzorgd door mevrouw R. Vroemen-Jagers. Voo te mevrouw Vroemen gebruik van kostbare stoffen, zoals lapjes


gelshoven

erk in bezit heeft. De kerstgroep wordt elke jaar met zorg en

door Dries Engelen (1927-2021), beeldhouwer te Maastricht. or dit precisie-werk, dat ruim een maand in beslag nam, maaks kant, goud- en zilverbrocaat, gouddraad en kralen.

pagina 11

Eygelshovenaar Kay Deckers Kans op dementie verkleinen door Wim Berendsen “Ik werd geboren in het ziekenhuis van Brunssum, maar groeide op in Eygelshoven, aan de Molenweg. Met vier jaar meldden mijn ouders mij aan bij de F’jes van voetbalvereniging Laura. Ik heb daar een mooie tijd gehad, doorliep de hele jeugdopleiding, maakte de fusie mee en bij de senioren speelde ik nog een paar jaartjes in de spits van LHC 3. Absolute hoogtepunt van mijn ‘voetbalcarrière’ was de avondwedstrijd uit bij De Leeuw, die we wonnen en zo in de halve finale van de beker terechtkwamen. Meer zat er niet in. Ik kreeg steeds vaker, na het sporten, last van mijn rug, dus op vrij jonge leeftijd hingen mijn voetbalschoenen al aan de wilgen. Ik studeerde in die tijd (neuro)psychologie aan de Universiteit Maastricht en raakte in de ban van dementie. Ik schreef mijn scriptie over een vraagstuk binnen dit onderwerp en bij mijn promotieonderzoek idem dito.

Deze ‘puzzelstukjes’ zijn: Niet roken, alcohol met mate, een gezonde voeding, minimaal een half uur beweging per dag, mentaal actief zijn door bijvoorbeeld de hersenen te stimuleren met het lezen van een nieuw boek of een andere taal dan het Nederlands te leren. Controle van bloeddruk, cholesterol, hart, nieren en suikerwaardes is een must. Verder zijn overgewicht en je stemming factoren die meespelen. Natuurlijk kun je niet alles voorkomen door je leefstijl aan te passen, maar voor 40 procent is de kans op het krijgen van dementie potentieel wel beïnvloedbaar. Mijn boodschap is wat dit betreft dan ook: zoek een paar puzzelstukjes uit en ga er mee aan de slag. Kortom, de puzzelstukjes geven je ook inzicht waar je wel goed mee bezig bent en laten je zien waar mogelijk verbetering in zit.

Als senior onderzoeker ben ik nu werkzaam bij het Alzheimer Centrum Limburg. Dit is een samenwerkingsverband tussen diverse gezondheidszorginstellingen in Limburg en de Universiteit Maastricht.

Wel misschien leuk, Wim, om hier te vermelden dat we een app ontwikkeld hebben met de toepasselijke naam ‘MijnBreincoach'. Je krijgt dan dagelijkse tips voorgeschoteld in de vorm van noten en de bedoeling is om deze noten te kraken en hiermee je hersenen te prikkelen. Ook op deze manier willen

Mijn persoonlijke missie is het om risicoreductie van dementie een vast gespreksonderwerp te laten worden in de huisartsenpraktijk. Een medicijn is er niet, je moet het meer zien als een puzzel, waar de stukjes langzaam een geheel vormen.

we handvatten aanreiken om mensen te bewegen om een gezondere leefstijl te hanteren. De app was wel een succesje, binnen enkele weken was hij 15.000 keer gedownload en niet alleen in Limburg. De app is korte tijd geleden vertaald in het Duits, Frans en Deens.

Het is nog een lange weg om dit te bereiken, maar het begin is gemaakt. Het is namelijk nu een bespreekbaar onderwerp dat dementie te voorkomen is door je leefstijl aan te passen. Dit geldt met name voor personen tussen de 40 en 75 jaar. Dat is onze doelgroep!

Ik werd daarom geïnterviewd door een Deense krant en je merkt dan ook wel dat dementie niet alleen hier in Nederland een hot item is.

Een van mijn uitgangspunten is dat alles wat goed is voor het hart, ook goed is voor ons brein. We hebben daar een voorspellend model voor ontwikkeld.

We doen bij Alzheimer Centrum Limburg meerdere onderzoeken, die er onder andere op gericht zijn om de kans van het krijgen van dementie te verlagen. We hebben inmiddels stappen gemaakt, maar er is nog heel wat werk aan de winkel.”


pagina 12

Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen. Team Autoservice Dave Dikken wenst iedereen heel fijne Feestdagen en een gezond 2022!

Wat veur e joar Vanoes China is ós corona braad En dat woar jevierlieg woeët jezaad ’t woare d’r mit e kepje vuur de moel Häue vier dat vruier mar jedoa óppen koel Da häue ós vaddere jinne sjtub krèje Nè, zoeëjet woeët vuur d’r koelman versjwèje D’r minister hat van al aajevange Zoeëjaar óp inne aafsjtand van 1 meter 50 sjtil jesjtange, Knoevele, puutsje … al woeët verboane Mennieginne vólt ziech óp d’r sjtats jetroane En da nog jet um uvver tse kalle Hei in Holland is ’t kabinet Rutte jevalle versjtank hauw hem in d’r sjtich jelosse; heë wós ’t nit mieë heë wool ziech droes kalle, mar ’t woar tse sjpieë; mar ’t Hollendsj vólk woar nit tsevreie wat wils te angesj; vier hant vöal tse vöal partije en noen mósse formateure alles bijenee sjrabbe en de 2e Kamer zitst maar doa en is an ‘t jape En hat uur in Egelzer en rónks erum al ins sjtil jesjtange Wie ‘t ós mit ‘t reënwasser hat jejange Óp vöal plaadzje in ós dörp woar alles ónger jelofe In vöal huus koeët me de vloere joa sjlope Uvveral woare de lu uvver inne ramp an ‘t kalle En óp ’t Belsj en óp ’t Duutsj zint nog doeë jevalle Losse vier hoffe dat alles werm jód kunt En dat jidderinne, aod en jónk tsevreie zunt

Laurastraat 39 Eygelshoven info@de-posthoorn-kerkrade.nl

Tel. 045-5351526 www.de-posthoorn-kerkrade.nl

Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond 2022.

Vier wunsje uuch dan óch allenäu ing sjun Krismes en e jód nui joar Famillieë Frans Krasovec

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2022!

Eygelshoven - Laurastraat 51 (045) 5351777


pagina 13

Héél veel was anders dit jaar! De behoefte aan zekerheid en zicht op financiën is gebleven! Om onze en uw gezondheid te bewaken, werken wij graag voor u in een veilige omgeving en op afspraak.

Wij wensen u en uw dierbaren mooie feestdagen en vooral een gezond 2022!

Vlakbij in eigen dorp! Terbruggen 27, 6471 JS Eygelshoven

Beste mensen van Eygelshoven, de leden van het Bewoners initiatief Op de Bossen (BIB), wensen iedereen hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2022. We hopen dat we volgend jaar activiteiten kunnen organiseren in onze buurt, en de leefbaarheid dan weer kunnen ondersteunen.

Het team van Kegelhal Socio wenst U fijne feestdagen en een mooi en gezond nieuw jaar.

wenst u hele fijne feestdagen & een voorspoedig en gezond nieuwjaar. De medewerkers van de Ruilwinkel Eygelshoven wensen u allen een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2022. Mocht u nog een uurtje over hebben, wij zoeken vrijwilligers voor de maandag-, dinsdag- of woensdagmiddag. Aanmelden kan op het emailadres: secretaris@ruilwinkeleygelshoven.nl


pagina 14

NIEUW IN EYGELSHOVEN.....

December, de gezelligste maand van het jaar bij The Dream! "We naderen Sinterklaas en Kerst en dat betekent ook bij het Jongerenwerk van Impuls elk jaar weer een van de drukste – maar vooral ook gezelligste - tijden van het jaar. Ook dit jaar, met alle beperkingen en regelgeving rondom covid19, maken wij er voor de kinderen en jongeren van Kerkrade toch een mooi feestje van!

de leukste en betaalbaarste kleding- en accessoirewinkel voor Baby & Kids tot 14 jaar! Openingstijden: woensdag tot en met vrijdag 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag 10.00 tot 16:00 uur

En stilzitten, dat kunnen wij van het jongerenwerk niet zo goed. Van de drukbezette hulppieten die bij al onze kidsclubs langskwamen tot aan Winktersjpas 2021 in een aangepaste editie in de wijkpunten, in plaats van de gebruikelijke festiviteiten in de Rodahal. Daarnaast zullen wij het nieuwe jaar fris starten – nee, niet met een nieuwjaarsduik- maar met een ‘duik’ in de knutselpakketten van Impuls, die wij gaan rondbrengen op 3 januari bij 100 kinderen in heel Kerkrade!.

Veldhofstraat 60 Eygelshoven Volg ons op facebook en instagram! www.lunobabyenkids.nl Tel nummer: 0641689849

Hopelijk tot snel, Nathalie Ritzen.

Zoals elk jaar geven we ook dit jaar bij jongerencentrum The Dream een stukje bewustwording mee aan de kinderen en jongeren tijdens onze clubjes. Zo maakten de kinderen bij de kidsclub dit jaar speciaal voor de Kerst kleine presentjes voor bewoners van Eygelshoven, gewoon, omdat we ook tijdens deze periode van covid19 een glimlach op jullie gezicht willen toveren met onze handgemaakte cadeautjes. Dus, wordt er volgende week bij u aangebeld, misschien zijn het wel de kinderen van The Dream! We maken tenslotte van de gelegenheid gebruik om onze vrijwilligers via deze weg te bedanken, die elk jaar weer wekelijks of zelfs dagelijks voor ons klaarstaan, onvermoeibaar en onvoorwaardelijk. Zonder jullie konden wij niet doen voor de kinderen en jongeren van Kerkrade wat we nu allemaal mogelijk maken! Dankjewel! En dan rest mij om af te sluiten met feestelijke Kerstwens namens Impuls aan u, we wensen u mooie dagen toe en alvast een heel goed 2022!". Mandy Römkens Jongerenwerk Impuls Kerkrade Jongerencentrum The Dream


pagina 15

Team Chocolaterie Bruns wenst u fijne feestdagen!

Leden en bestuur van Harmonie St.-Caecilia en leden van de Commissie van Bijstand wensen u fijne feestdagen en een gelukkig en vooral gezond 2022!

Fijne feestdagen en een voorspoedig Maak snel uw afpraak 2022 Tel. 045-5333355 • www.pro-tand.eu Hovenstraat 135 • 6374 HC Landgraaf


pagina 16

Schuttersbroederschap St. Sebastianus wenst iedereen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar

We wensen iedereen een fijn kerstfeest en gezond nieuwjaar toe. Wij zijn van 24 december gesloten tot 4 januari 2022. We hopen op een Corona-arm jaar en veel ”lopende“ mensen te zien. Ook voor alle klanten bedankt voor het vertrouwen in ons en we zien u graag terug in onze zaak vanaf 4 januari 2022. Myneke, Armand en Raimondo.

TCLE

wenst iedereen Fijne Feestdagen en een gezond en sportief 2022!

Zondag 2 Januari 2022

2de Editie Kribkestocht door Egelze!

Op zondag 2 januari vindt vanaf 13.00 uur de 2de Egelzer Kribkes-tocht plaats. Uiteraard zullen de dan voorgeschreven coronaregels in acht gehouden worden. Op de route zijn verschillende kribjes te bewonderen en zijn de mooie kerken van Eygelshoven opengesteld. Voor de kinderen zijn er leuke opdrachten in de route. De wandeling begint vanuit de H.Joannes de Doper-H. Pastoor van Ars kerk (St.Jansstraat Eygelshoven). Tussen 13.00 uur en 15.00 uur kan er gestart worden met de tocht. Het is een wandeling van ongeveer 5 kilometer, geschikt voor alle leeftijden en ongeacht de grootte van schoenmaat te lopen. Het belooft een mooie route te worden voor alle Lichtjes-zoekers die een uurtje in beweging willen komen en daarbij willen genieten van mooie Kerststallen die opgesteld zijn achter gevelramen. Deelname is gratis, wel s.v.p. vooraf aanmelden: Helmijanssen@hotmail.com. Daarbij vermelden naam en aantal kinderen en volwassenen. Coronaregels: Probeer in eigen bubbel te lopen, houd voldoende afstand van andere mensen die deelnemen. Draag in de kerken een mondkapje. Een routebeschrijving wordt u aan de start verstrekt en onderweg gaat u een aantal extra leuke verrassingen tegenkomen. Nieuwsgierig geworden en zin in actie? Noteer de KRIBKES WANDELING dan beslist in uw agenda.

€ 1.295,Kribke 'Gans Egelze mozaiekt' op het terras bij Bistro Socio.


pagina 17

Nieuwjaarsbijeenkomsten gemeentebestuur Kerkrade Ook in 2022 zal er geen traditionele nieuwjaarsreceptie in het Raadhuis zijn. Wel zijn alle inwoners van Kerkrade welkom om 1 januari zo veel mogelijk te genieten van het prachtige buitengebied van de gemeente. Bij twee locaties in Kerkrade bent u op nieuwjaarsdag van harte welkom voor het overbrengen van de nieuwjaarswensen onder het genot van een warme chocomel of glühwein. De bijeenkomst op beide locaties vindt buiten plaats. Uiteraard onder de geldende coronaregels. Burgemeester en wethouders zijn op nevenstaande locaties aanwezig:

Brasserie Nieuw Ehrenstein (Nieuw-Erensteinerweg 5). Tussen 13.00 en 15.00 uur trakteert de gemeente u ‘to go’ graag op een kop koffie, thee of warme chocomelk. By Iris (Hammolenweg 7C). Van 15.00–17.00 uur bieden de gemeente u ‘to go’ een glühwein aan.

voor bewoners wijkzorgcentrum & alle bewoners van Eygelshoven

Restaurant

Laethof

Putstraat 1 | Eygelshoven | tel. 0450-7002010 Wij heten u van harte welkom in ons restaurant, voor een warme of koude drank, gebak of een gerecht van onze kleine kaart. Wij zijn iedere dag voor u geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Reserveren is verplicht, aan de deur of telefonisch op tel: 045-7002010.

WeekTopper

maandag 13 t/m zondag 19 december

Loempia met atjar, kroepoek,garnering ketjap & 20

€3

Medewerkers, bewoners en vrijwilligers van de Laethof wensen U fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. We zien u ook dan weer graag tegenmoet.


pagina 18

Kapsalon Janine wenst iedereen een geweldig Kerstfeest en een fantastisch

2022 Terbruggen 9 Eygelshoven 045 5352992/06 10790938 kapsalonjanine.nl

Nievelsteenstraat 4G 6471 CB Kerkrade T 045 - 707 48 34 M 06 - 17 14 01 78 autocentrumjulia.nl

Autocentrum JULIA Dank voor het in ons gestelde vertrouwen!

Fijne Kerstdagen en een gezond 2022!

Laatste inleverdag kerstbestellijst zaterdag 18 december! Gewijzigde openingstijden do 23 dec 8.00-16.00 uur vr 24 dec 8.00-14.00 uur gesloten za 25, zo 26 en ma 27 dec di 28, wo 29 en do 30 dec 8.00-18.00 uur vr 31 dec 8.00-14.00 uur gesloten za 1 t/m wo 5 jan

Wij wensen u gezellige en smakelijke feestdagen en een fantastisch 2022! Wij danken alle klanten voor het in ons gestelde vertrouwen. Team Vanthoor wenst u fijne en smakelijke feestdagen & een goed en gezond Nieuwjaar. Laurastraat 9 - 6571 JG Eygelshoven T 045 - 5351208 E info@vanthoor.keurslager.nl

Laurastraat 41 Eygelshoven Tel: 045 - 40 40 270

dec dec dec dec jan

Haanraderstraat 74 Kerkrade Tel. 045 - 546 09 86

Bert en Inge Vanthoor

Wij wensen u een vrolijk Kerstfeest & een gelukkig en gezond Nieuwjaar

24 25 26 31 1

Bakkerij Wido Thuis

gesloten gesloten gesloten gesloten 16.00-21.00 uur

fà|v{à|Çz ÁXçzxÄá{ÉäxÇ wÉÉÜ wx xxâãxÇ {xxÇË wenst u prettige feestdagen en alle goeds voor 2022.

Komend jaar willen wij u graag in alle opzichten van dienst zijn! Bezoek ook eens onze website www.stichting-eygelshovendoordeeeuwenheen.nl

Putstraat 17 | 6471 GB Eygelshoven

fà|v{à|Çz ÁXçzxÄá{ÉäxÇ wÉÉÜ wx xxâãxÇ {xxÇË

Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Johannes wenst u allen en allen die u lief zijn een gezegende Kerst en een gelukkig 2022 Het Gilde van St. Jan en H. Pastoor van Ars wenst iedereen een Zalig Kersfeest en een Gelukkig Nieuwjaar


pagina 19

Vitaal Kerkrade reikt eerste certificaten uit De eerste tien deelnemers van het programma Vitaal Kerkrade hebben met succes de training afgerond. Zij ontvingen in het Flexiforum een certificaat als bewijs van deelname en een fruitmand. Re-integratie consulente Peggy Ras-Senden van de gemeente Kerkrade was één van de begeleiders: “Het was mooi om de deelnemers te zien groeien. Een ieder heeft op zijn of haar manier de nodige vooruitgang geboekt.” Vitaal Kerkrade maakt deel uit van het grootschalige gezondheids- en vitaliteitsproject Vie - Leven in beweging. Het doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in twaalf weken dichter bij participatie aan de samenleving te brengen. Dat kan zijn in de vorm van betaald werk als ook op het gebied van vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld mantelzorg. De deelnemers worden getraind op vier hoofdonderdelen: vitaliteit, bewegen, voeding en participatie. De trainingen vinden plaats op dinsdag en donderdag. Eerst een uur theorie gevolgd door een uur bewegen. Roger Fran-

ck (56) was één van de deelnemers. “Vitaal Kerkrade heeft mijn leven een boost gegeven”, zegt hij. “Het sociale contact met de andere deelnemers, ervaringen uitwisselen, heeft mij goed gedaan. Ik doe best veel alleen en wil nu in groepsverband gaan sporten, de gemeente gaat me daarbij helpen. We zoeken naar iets dat goed bij me past.” De brede opzet van het programma spreekt Franck bijzonder aan. “Aanvankelijk dacht ik dat we iedere week uitsluitend over werk zouden praten, maar het tegendeel bleek waar. Er was veel variatie in onderwerpkeuze en het bewegen zorgde ook voor afwisseling. Al snel verheugde ik me wekelijks op de afspraken. De meiden van de gemeente, Peggy en Kelly, deden het ook super. Jammer dat het programma is afgelopen.” Roger Franck kampt met hartproblemen en

zou het liefst in de toekomst enkele uren vrijwilligerswerk of betaald werk (verkoop) willen verrichten. “Ik kom graag onder de mensen en wil nog iets bijdragen aan de maatschappij. Daarnaast is wat extra geld ook welkom, want een bijstandsuitkering is geen vetpot”, zegt hij. In 2022 zijn drie terugkomdagen gepland. Peggy Ras-Senden: “We bespreken dan waar de deelnemers op dat moment staan. Hoe ver zijn ze in het realiseren van hun persoonlijke doelen? Wat is er eventueel nog aanvullend nodig? Hoe kunnen wij als gemeente nog ondersteuning bieden?” Vanwege corona is het vooralsnog onduidelijk wanneer in 2022 de volgende groepen van start gaan. Foto: Roger Franck heeft succesvol het programma Vitaal Kerkrade afgerond.

Nieuwe dienstregeling Buurtbus lijn 723 per 12 december

Met ingang van 12 december a.s geldt voor Lijn 723 een nieuwe dienstregeling. De wijzigingen zijn weliswaar zeer bescheiden. Een van de meestr in het oog springende aanpassingen is dat vanaf 12 december station Landgraaf in de dienstregeling is opgenomen.

Buurtbus Lijn 723 Maandag t/m Vrijdag vanaf 12‐12‐2021

8:16

9:16

10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16

Rimburg Markt

7:22

8:22

9:22

10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22

Ubach o. Worms Past. Scheepersstraat

7:29

8:29

9:29

10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29

Eygelshoven Markt

7:35

8:35

9:35

10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35

Eygelshoven Station Hopel

7:38

8:38

9:38

10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38

Landgraaf Mondo Verde

7:41

8:41

9:41

10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41

Landgraaf Station A

7:44

8:44

9:44

10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16::44 17:44 18:44

Landgraaf Station V

7:46

8:46

9:46

10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46

Landgraaf Mondo Verde

7:49

8:49

9:49

10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49

Eygelshoven Station Hopel

7:52

8:52

9:52

10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52

Eygelshoven Markt

7:55

8:55

9:55

10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55

Ubach o. Worms Past. Scheepersstraat

8:01

9:01

10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01

Rimburg Markt

8:08

9:08

10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08

Ubach Palenberg Station Perron B

8:16

9:16

10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16

Ubach Palenberg Station Perron B

Buurtbus Lijn 723 Zaterdags vanaf 12‐12‐2021

Ubach Palenberg Station Perron B

8:16

9:16

10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16

Rimburg Markt

8:22

9:22

10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22

Ubach o. Worms Past. Scheepersstraat

8:29

9:29

10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29

Eygelshoven Markt

8:35

9:35

10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35

Eygelshoven Station Hopel

8:38

9:38

10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38

Landgraaf Mondo Verde

8:41

9:41

10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41

Landgraaf Station A

8:44

9:44

10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16::44 17:44

Landgraaf Station V

8:46

9:46

10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46

Landgraaf Mondo Verde

8:49

9:49

10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49

Eygelshoven Station Hopel

8:52

9:52

10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52

Eygelshoven Markt

8:55

9:55

10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55

Ubach o. Worms Past. Scheepersstraat

9:01

10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01

Rimburg Markt

9:08

10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08

Ubach Palenberg Station Perron B

9:16

10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16


pagina 20

Sylvester Gourmet

Gourmet de luxe

Kogelbief, varkenshaas, kipfilet gekruid, kipschnitzel, varkensoester gekruid, hamburgertjes, shoarma reepjes

Kogelbief, kalfsoester, kipfilet gekruid, varkenshaas, pepersteak, shoarma reepjes, mini cevapcici

€ 8,50 p.p.

€ 8,95 p.p.

Gourmet á la Annelies (extra veel)

Basis koude schotel (2 - 3 pers.)

Kogelbief, varkenshaas, kipfilet, hamburger, gem varkensoester, schnitsel, baconburger, kip chilli, shoarma

Koude schotel, Gevuld eitje, Ham asperge rolletje, Ganda ham meloen, Gegr. boerengehakt, Garnering, Cocktailsaus

€ 11,98 p.p.

€ 19,95 per schaal

Luxe koude schotel compleet (2 - 3 pers.) Koude schotel, Gevuld eitje, Ham asperge rolletje, Parma ham meloen, Stukje grillworst(lummel), Truffel salami, Kip carpaccio, Vitello, Pollo picanto, Piri balletjes, Griekse olijfjes, Garnering, Knoflookbrood/tzaziki

€ 50,00 per schaal • Klassieker die nooit verveelt voor jong en oud: Verse knakworsten • Zaterdag 1-1-2022 start het jaar met een steak: malse entrercote (met pepersaus) • Gegrilde lummels • Cowboyspek, Italiaanse grillworst, piri balletjes • Om op te warmen, de lekkerste balletjes in tomatensaus • Snackschaal (4-6 personen) Ventricina, olijfjes, serranoham, peppadews, walnootsalami, grillworst, filet american

Veldhofstraat 70 | 6471 CK Eygelshoven Tel. 045 535 1263 | info@slagerij-jongen.nl Slagerij Jongen | www.slagerij-jongen.nl

€ 9,90 per 500 gr. € 7,99 p. st. 4 halen; 3 betalen € 7,50 per 500 gr. € 23,50 per schaal


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.