Danskerne i det byggede miljø 2020

Page 84

Energirenovering og klima – Bekymring for ændringer i klimaet fordelt på boligform over tid Bekymringen for ændringer i klimaet har været stigende blandt dem, der bor i ejerbolig – for de øvrige boligformer er udviklingen mindre entydig.

Bekymring for ændringer i klimaet fordelt på boligform for 2018, 2019 og 2020. (tal i pct.)

15,5% 14,9%

Ejerbolig

13,0%

12,1%

Andelsbolig

14,9% 11,7%

8,9%

Lejebolig

10,2% 5,9%

0

2 2020

84

|

Danskerne i det byggede miljø – 2020 |

Base: Fuld, n = 7.158

4 2019

6 2018

8

10

12

14

16

18