Danskerne i det byggede miljø 2020

Page 4

Indholdsfortegnelse 1. Boligens betydning, side 5 - Boligen og livskvalitet - Det optager boligejerne

2. Det bekymrer danskerne, side 19 - Overblik over bekymringer - Det bekymrer boligejerne - Det bekymrer lejerne

4. Oplevelse af lokalområdet, side 51 - Valg af bopæl - Flytteårsager - Lokalområde og livskvalitet

5. Boligens sundhed og indeklima, side 61

3. Naborelationer, side 33

- Overblik over indeklimaproblemer - Forebyggelse og forbedringer - Indeklima og livskvalitet

- Overblik over naborelationer - Naborelationer og livskvalitet - Tryghed omkring boligen

6. Energirenovering og klima, side 71 - Motiver og barrierer - Energirenovering

4

|

Danskerne i det byggede miljø – 2020 |

7. Boligforbedringer, side 85 - Motiver og barrierer

8. Metode, side 101 - Oversigt over baggrundsvariable