Jaak Sooäär "Laulud ja lood" näidisleheküljed

Page 1

JAAK SOOÄÄR LAULUD JA LOOD COLLECTION OF ORIGINAL COMPOSITIONS

2022


Kogumikus ilmunud noote on lubatud kasutada Creative Commons litsentsi BY-NC-SA alusel. Teoseid tohib kopeerida, levitada, kohandada ja ümber töödelda tingimusel, et säilib viide autoritele ning töödeldud varianti levitatakse sama litsentsiga. Teoste kasutamine ärilistel eesmärkidel ei ole lubatud. Scores in this publication can be used under Creative Commons licence BY-NC-SA. This allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.

Toimetaja / Editor Ronja Soopan Kujundus ja noodigraafika / Design and music layout Ronja Soopan Trükk / Printing Printon AS Tänud / Thanks Eesti Kultuurkapital Jaak Sooäär Peedu Kass Karl Madis Pennar Foto / Photo Kaupo Kikkas

Jaak Sooäär “Laulud ja lood” ISMN 979-0-54002-411-6 Published and printed in Estonia Tallinn 2022 Read Kirjastus / Read Publishing OÜ www.readkirjastus.ee info@readkirjastus.eeKitarrist, helilooja ja ansamblijuht Jaak Sooäär (s. 1972 Tallinnas) on üks Eesti ja Baltikumi viimaste aastakümnete aktiivsemaid jazzmuusikuid. Pärast Tartu Ülikooli ja Tallinna G.Otsa nim. Muusikakooli lõpetamist omandas ta esimese eestlasena jazzmuusika alase kõrghariduse Kopenhaageni Rütmimuusikakonservatooriumis (2001) ning pärast Eestisse tagasi kolimist alustas tööd Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, kus juhib jazzmuusika osakonda selle asutamisest peale (2004). Samuti oli Jaak Sooäär Eesti Jazzliidu esimene juhatuse esimees (2004-2009) ning kuulub tänaseni liidu juhatusse. Jaak Sooäär on nii kodu- kui välismaal aktiivse muusikuna tegutsenud alates 1989. aastast. Teiste hulgas on tema rahvusvahelisteks koostööpartneriteks olnud Tony Allen, Ray Anderson, Conny Bauer, Han Bennink, Raoul Björkenheim, Gavin Bryars, Will Calhoun, Kent Carter, Pierre Dørge, Daniel Erdmann, Vyatcheslav Gayvoronsky, Arkady Gotesman, Mikko Innanen, Anders Jormin, Dave Kikoski, Alexey Kruglov, Dave Liebman, Joe Lovano, Ron McClure, Karlheinz Miklin, Liudas Mockunas, Markku Ounaskari, John Schröder, Louis Sclavis, Harri Sjöström, Vladimir Tarasov ja Petras Vyshniauskas, samuti on ta koos töötanud paljude eri põlvkondadest Eesti muusikutega. Jaak Sooääre rahvusvaheliste ansamblite hulka kuuluvad Sooäär/Yaralyan/Ounaskari, KruglovSooäär Quartet, The Dynamite Vikings, Erdmann/ Sooäär Dessert Time (esikoht rahvusvahelisel Peer Gyndi teemalisel improvisatsioonifestivalil Pärnus, 2001), Heavy Beauty ja Almost Zebra (kolmas koht Euroopa Improvisatsiooni Turniiril Poitiers’, 2001). 2006. aastal oli Jaak Sooäär külalissolistiks WDR Bigbändile Saksamaal. 1999. aastal osales Euroopa Noorte Jazzorkestris ja 2003. aastal EBU bigbändis. Jaak Sooäär on ansambli Eesti Keeled koosseisus võitnud Eesti Muusikaauhinna 2003. ja 2005. aastal etno/folkartisti ja 2013. aastal kvarteti Mustonen/ Sooäär/Remmel/Ruben koosseisus jazzartisti kategoorias. 2007. aastal pälvis Sooäär esimese Eesti jazzi aastaauhinna ning 2007. ja 2018. aastal Kultuurkapitali aastapreemia. 2021. aasta veebruaris pälvis Sooäär riikliku kultuuri aastapreemia. Jaak Sooäär on salvestanud üle 50 albumi ja tema plaadifirma AVA Muusika alt on ilmunud üle 20 albumi. Lisainfo www.sooaar.com


Jaak Sooäär (b. 1972 in Tallinn, Estonia) has been one of the busiest jazz musicians of the Baltics during the last decades. His first concerts (all over the Soviet Union) took place as a member of the Estonian Boys’ Choir in which he started singing at the age of seven. Since 1989, he has been active on the Estonian scene ranging from jazz to rock and folk to classical. In 1994, he graduated from Tartu University (major in international economy), in 1996 from the Music College in Tallinn and, in 2001, from the Rhythmic Music Conservatory in Copenhagen. Since 2001 he has taught guitar and ensemble at the Jazz Music Department of the Estonian Academy of Music and Theatre and was elected to a professor position in 2010. In 2004 he was one of the founders of Estonian Jazz Union which has promoted jazz very successfully in Estonia and Estonian jazz abroad. Since the late 1990s, Sooäär has performed with many internationally known jazz musicians, including Tony Allen, Ray Anderson, Conny Bauer, Han Bennink, Raoul Björkenheim, Gavin Bryars, Will Calhoun, Kent Carter, Pierre Dørge, Daniel Erdmann, Arkady Gotesman, Mikko Innanen, Anders Jormin, Dave Kikoski, Alexey Kruglov, Dave Liebman, Joe Lovano, Ron McClure, Karlheinz Miklin, Liudas Mockunas, Andres Mustonen, John Schröder, Louis Sclavis, Harri Sjöström, Vladimir Tarasov and Petras Vyshniauskas. Sooäär has been active in several international bands, including Sooäär/Yaralyan/Ounaskari, Heavy Beauty, Kruglov-Sooäär Quartet, Han Bennink/Jaak Sooäär, The Dynamite Vikings, Erdmann/Sooäär Dessert Time (1st prize at international Peer Gynt Improvisation Contest in Pärnu, Estonia, in 2001) and Almost Zebra (3rd place at the 5th European Improvisation Tournament in Poitiers, France, in 2001). In May 2006 Sooäär performed as a guest soloist with WDR Big Band (Germany). In 1999, Sooäär toured with The European Jazz Youth Orchestra and, in 2003, took part in the EBU Big Band in Istanbul, Turkey. One of his Estonian groups, Eesti Keeled, was given the Estonian Music Award as the best etno/folk artist both in 2003 and in 2005. In 2013 the quartet “Mustonen-Sooäär-Remmel-Ruben” recieved the Estonian Music Award as the best jazz artist for album “A Tempo” (AVA Muusika). In 2007 Sooäär was the first jazz musician to get Estonian Annual Jazz Prize. He has also received annual prize of Estonian Culture Endowment (Eesti Kultuurkapital) both in 2007 and 2018 and received an annual national culture prize of the Estonian government in February 2021. Jaak Sooäär appears on around 50 jazz CD-s. In 2004 he established the record label AVA Muusika which has released 21 albums by now. More information www.sooaar.com


Olen käesoleva kogumiku valmimise üle väga rõõmus. Siia laulude ja lugude valimine kujunes 2022. aasta alguses ning see on vaid üks osa minu põneval muusikuteel valminud omaloomingust. Valiku aluseks oli soov tutvustada eri aegadel tegutsenud erinevate ansamblite repertuaari, mis hõlmab muusikat erinevates stiilides jazzist folgi ja rockini. Valikust jäid välja keerulisemad ja pikema vormiga ning väga spetsiifilist kitarrikasutust nõudvad lood.

Lood on enamasti kirja pandud võimalikult lihtsalt ja liigset detailsust vältides, et algne seade ei takistaks neid mängimast muudel pillidel või teistmoodi kontseptsiooniga. Lauludes võib meloodia rütmi interpreteerida tekstile vastavalt. Lisatud on originaalsalvestuste info, mis aga ei tähenda, et neid lugusid peaks esitama salvestustega „üks-ühele”. Lisainfot salvestiste ja neid esitanud ansamblite kohta võib soovi korral leida www.sooaar.com.

Kogumiku esimese osa moodustavad eestikeelsed laulud, mis on kirjutatud ansamblitele Eesti Keeled ja Juhan. Nende nootide selgitavad kommentaarid on eesti keeles. Sellele järgnevate instrumentaalide ja ka paari ingliskeelse laulu nootide kommentaarid on inglise keeles. Lugude järjekord on võimalikult neid esitanud ansamblite kaupa, kuigi seda raskendab asjaolu, et nii mõnigi neist on esitatud ja salvestatud mitme eri kollektiivi poolt. Näiteks „Sabaga täht” oli algselt Eesti Keeltele kirjutatud laul, mis hiljem on rahvusvaheliselt levinud instrumentaalina nime all „A Shooting Star”.

Soovin südamest tänada kõiki muusikuid, kellega mul on olnud au neid lugusid koos mängida ning Ronja Soopanit ja Read Kirjastust, ilma kelleta see kogumik ilmselt teoks ei oleks saanud. Suur tänu toetuse eest, Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital! Trio Sooäär/Yaralyan/Ounaskari poolt salvestatud lood on avaldatud o-tone music lahkel loal. Jaak Sooäär märts 2022

Esitusloendi kogumiku lugudest leiad siit Find the playlist here www.readkirjastus.ee/jaak-sooaar


I am very happy to see this songbook become real. The selection of tunes was made at the beginning of 2022 and this is just a fraction of the compositions I have written on my exiting road of being a musician. The book includes different tunes from several ensembles in various styles, ranging from jazz to folk and rock. It was decided to leave out more complicated and long-form compositions or tunes which require very special guitar playing skills and methods.

Most of the tunes are notated as simply as possible, avoiding excessive detail, so the tunes could be played on other instruments or with a different concept. In songs, the rhythms of the melody should be interpreted freely according to the lyrics. You can also find information of the recorded versions in the score but this does not mean that the tunes should be performed the same way as on the recordings. Additional information about the recordings and the groups can be found on www.sooaar.com.

The first part of the book consists of songs in Estonian which were composed for groups Eesti Keeled and Juhan. The explanatory commentaries of these scores are in Estonian. The rest of the book consists of instrumental tunes and a few songs in English, the comments of which are also in English. The tunes are, where possible, ordered by groups which performed them, though some of the tunes have been performed and recorded by several ensembles. For example, “Sabaga täht” was originally composed as a song for Eesti Keeled, but later it has been performed internationally as an instrumental tune named “A Shooting Star”.

I would really like to thank all the musicians with whom I have had the honour of playing these tunes. Thanks so much to Ronja Soopan and Read Publishing without whom this book would probably not have happened. Many thanks for your kind support, Cultural Endowment of Estonia! The music recorded by Sooäär/Yaralyan/ Ounaskari is published with kind permission of o-tone music. Jaak Sooäär March 2022


Sisukord / Table of Contents 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32

LAULUD / SONGS Sabaga täht / A Shooting Star Mere tagant Valgust valgub Virvendus Minevik Nendel on teised silmad Kella tiksumist Vangis Kandke vilja kannatades Ei ma mõista palvet teha Kust jalgtee kõrvale käänab

34 36 38 40 41 42 44 46 48 52 53 54 56 62 64 66 68 69 70

LOOD / TUNES Teisele kaldale / To The Other Side Goodbye July Rõõmus vang / Cheerful Prisoner Vaga vesi Kaamos Waltz For A.A. Zula Happy Monster Perfect Escape Portrait Of A Small Plant December Almost Dreaming Winter Song Bottle Eater Ten Little Funky Vikings Kiri / Letter Kõver Polka / Twisted Polka Happy End Rainy Summer


Sabaga täht / A Shooting Star Jaak Sooäär 2001

rahulikult

C

 44 

ad lib.

A

 

C

  

5

C7

1. Ta - sa - ne 2. Val - la - tu

 

tae - va - kaar, väl - gu - sööst,

C

9

 

Ui Sõ

B 13

 -

nu - mas nu - meid

C E

2 C E

 

Tar vai

 

C E

 

 

- du - vas - ki - vad

 



 

- du - vas - ki - vad



-

het - kes soo - vid

öi - seis mõt sir - miks sul

-

F A

C

   

 



kah - va - tab. sil - ma - piir.

C G



 

teis gub

F A

leek lah - va - tab. kaa - sa ta viib.

F

 

G9

leek lah - va - tab. kaa - sa ta viib.

F

2 C E

Kuu o - ma Si - na - vaks

vai - kind tuul. Lin - nu - teelt,

C G

C

het - kes soo - vid

öi - seis mõt sir - miks sul

     

25

 

D  C

F

 Tar Vai

tõus - mas kuu. teel ko - meet.

F

Kuu o - ma Si - na - vaks

21

C

u - du - saar, sü - gis - ööst,

 

17

C7( 5) C6

 



D  C

G9



teis gub

   

kah - va - tab. sil - ma - piir.

Eesti Keeled “Sabaga täht” (2002) Sooäär/Yaralyan/Ounaskari “A Shooting Star” (2018) Read Kirjastus 2022 / © Jaak Sooäär

C



 

11


Virvendus Jaak Sooäär 2001

bossalik

Intro / Soolo 2 C 9

 4     4

A  7( 11)

E 9

     

5

A 11

G F

1.

E  9

G add2

A G

   

   

G

2.

G add2

            

1. Mee - nu - tu - se 3. Puu - du - tus on

A

     

10

Csus

hurm hirm soe

14

18





Csus

   

   

- iik - tund viib

i - ga - vi - ku kin - gi - tu - se sü - da - öi - ne

öö öö öö

mõ - te am - mu - ne tu - le - vik on teel kord on käes see tund

Csus

Dsus

   

D7

A  7( 11)

   

a - ja - li - ku surm tead - ma - tu - se - sirm kau - gu - sed ei loe

Dsus

  

riik teeb tiib

Dsus

   

u - nis - tu - se luul sa la ja - ne lend mi - ne - vi - ku - hõng

he - len - dav kuid rän - na - ku viib kil - du - dest on

D7

   

  

su - me sü - gis - öö su - me sü - gis - öö su - me sü - gis - öö

Gsus

hä - gu - ne lõ - pu - le mus - ter saand

A  7( 11)

vii - pav lin - nu - tee oo - da - ta on veel ilm - si nä - hes und

A  7( 11)

Gsus

   

G7

   

tun - de - mo - sa saa - bu - mi - se lä - he - ma - le

G7

   

Pruu - ni - kas U - du - ne Pruu - ni - kas

Gsus

võ - lu - sõ - nad suul mõis - ta - tu - se vend mui - nas - ju - tu - lõng

on on on

G7

   

u - sal - du - se kao - tus see või kau - gel ko - du

To Coda 1, 2 Dsus 22

16



Csus

   

proov võit siit

mee - ldi - mi - se val - gus mur - rab tu - gev on see



 

Coda 1 peale 2. salmi Coda 2 peale 3. salmi

A  7( 11)

  

soov on see või kin - del teed siis kui jõu - an liit tei - si - ti ei

Gsus

G7

  

tead - mi - ne pä - ra - le? ol - la saa!

Eesti Keeled “Sabaga täht” (2002) Read Kirjastus 2022 / © Jaak Sooäär

saatehääl

 


Virvendus

B

D

   

  

26

     

A

G

F A

tu - led veel

a - ken - dest

       

Ük - si - kud

30

C

F

 

tu - le - me.

   B

    

34

G 7

E  9

tu - le - le,

            

 Coda 1

     

39

 

B

  

pii - lu

-

vad,

kui

C

  

D F

G add2

          

Dsus

C 9

A  7( 11)

E 9

        

          ümisedes

Gsus

A 11

 

E 7

 

x4

G7

          G F

    

1. 2. 3.

4.

G add2

                   

47

2. Pi - me - du - se

D. . al Coda 2

Csus

A  7( 11)

sead

     

a - se - me.

 Coda 2 43

Soolo 1

 

ü - les teen peh - mei - ma

    

õh - tu - se lee - me

             

mi - na

kui tu - len,

A



Si - na

D 9

tu - led,

       

   

       

B

            

D

A

C

A

G B

E 7

G

          17


Teisele kaldale / To The Other Side Jaak Sooäär 2010

 4   4  A

Intro G2

1.

      

      

     

18

 

G2

 

G2

      

C 2



          

14

      

A E

G2

10

G2

let ring, cont. same background

G2

6

A E

2.

C 2

A E



G2



C 2



C 2

A E

      

G2

 

G2

G2





2x only

    

A E

C 2

G2



( F )

1. 22

34

G2

     

A E

C 2

     

     

Tuule Kann – Jaak Sooäär “Teisele kaldale / To The Other Side” (2011) Sooäär/Yaralyan/Ounaskari “Goodbye July” (2020) Read Kirjastus 2022 / © Jaak Sooäär

G2

     

   


Teisele kaldale / To The Other Side

B1

2.

E

    

26

D

C

  

D

1.

G

 

2 4

F 

 

4 4

E

Dsus

A sus C

    

 

C2

 4 4

2 4

2.

4  

E

30

4

D

C

Solo G2

C2

E

    

37

C 2

G2

   

   

   

D

C

  

D

G

 

2 4

E

F 

 

4 4

Dsus

A sus C

    

( F )

 

C2

2 4

 

x4

 4 4

4.

4     4         

 4   4 

4 4

A E

2. 41

2 4

1. 3.

B2

46

D

last x only

 4       4 

33

E

E

D

C

Outro G2

     

E

D

C

E D C  E D C            

1.

A E

     

C 2

     

2 4

4 4

2.

G2

2

   

G2

     

35


Kaamos Jaak Sooäär 2001

A

 A  44   

F 11

13sus

B ( 6 )

5

 







F  11

9

13

F  sus

B A

17

A13sus

B ( 6 )

 

25





F  11

 A B

F 11

C      

G 



11

 

    

 

 

9









E 11

  







E9



7 B E





F  sus





 

  D9



 E 11

C 

 

B7( 11)













G 11

B 13sus

A13sus



  

 

F 7( 11)

 

29

D9

B7( 11)

 

 

 

21

 

 



 





  B



F 7( 11)

 

 

E9

  



B 13sus

A13sus







 

 

9

7 B E



D. .





 

repeat AB for solos, on cue D.S.

rit. 33

A13sus

 





F 11



 

Eesti Keeled “Sabaga täht” (2002) (named Kaamos.ee) Sooäär/Yaralyan/Ounaskari “A Shooting Star” (2018) Read Kirjastus 2022 / © Jaak Sooäär



 

A13sus

41


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.