Page 1

002003ASGSP_CZ 5.1.2007 15:03 Stránka 3

READER’SDIGEST VÝBĚR

Ilustrovaný průvodce zahrádkáře

pozdní jaro


010011ASGSP_CZ 4.1.2007 13:43 Stránka 10

10

nádherné cibuloviny

I N S P I R A C E

Cibuloviny jsou hlavní ozdobou jara – mají totiž úžasné barvy azcela mimořádně krásné tvary květů. Když odkvetou, postupně uvadnou, zatáhnou pod zem, kde se připravují na další rok.

Největší mezi řebčíky je řebčík královský (Fritillaria imperialis). Roste na slunci nebo vpolostínu avyžaduje bohatou, ale propustnou zem.

Americkému kandíku oregonskému (Erythronium oregonum) se dobře daří ve společnosti řeckého bramboříku vykrajovaného (Cyclamen repandum) někde ve stínu pod křovinami (vpravo).

Liliokvětý tulipán Tulipa ‘West Point’ kvete od poloviny do konce jara avýborně se hodí pro pěstování vnádobách.

Řebčík kostkovaný (Fritillaria meleagris) je pravou luční rostlinou. Jeho bílé inachové formy na vlhkých místech zahrady dobře zplaňují (dole).


010011ASGSP_CZ 4.1.2007 13:43 Stránka 11

11

Tulipány nejlépe vyniknou ve větších různobarevných skupinách (dole vpravo). Na obrázku jsou Darwinovy tulipány ‘Apeldoorn’ (červené) a ‘Apeldoorn’s Elite’ (oranžové).

Hyacinthus orientalis ‘Carnegie’

C I B U L O V I N Y

Výsadba provedená přirozeným způsobem (dole vlevo) kombinuje sasanku vábnou (Anemone blanda) se zplanělými narcisy žlutými (Narcissus pseudonarcissus), violkami aprvosenkami.

N Á D H E R N É

Bledule letní (Leucojum aestivum) je vynikající cibulovina, která se hodí do suché půdy ve stínu. Nejlépe roste, pokud se po zasazení nechá bez dalších zásahů (vlevo).


022023ASGSP_CZ 4.1.2007 14:15 Stránka 22

okrasné stromy Pozdní jaro je čas květů avětšina okrasných stromů poskytuje nádherně malebný obrázek. Dokonce istromy, které kvetou později vroce, září svěží zelení svých nových listů.

Zastřihávaný cypřišek (nahoře) sholými kmínky akupolovitou zelenou bání vytváří výrazný prvek. Pokud však chceme, aby vypadal stále takto upraveně, budeme ho muset zastřihávat alespoň dvakrát ročně.

Květuschopná planá jabloň květnatá (Malus floribunda – nahoře) je nádherná po celý rok. Má vznešený tvar, překrásnou barvu podzimního listí, ovoce je vhodné na džem – ana konci jara překrásně kvete.

Šácholan hvězdovitý (Magnolia stellata – vpravo) je jedním znejkrásnějších zástupců rodu. Jeho hvězdovité jarní květy se objevují ještě dříve, než vyraší listy. Tento druh velmi dobře toleruje vápník, některé jiné druhy jsou však vápnostřezné.


022023ASGSP_CZ 4.1.2007 14:16 Stránka 23

Vzahradě Clauda Moneta v Giverny jsou květinové výsadby ve sladké harmonii. Kvetoucí jabloň spodrostem tařiček atulipánů ukazuje, že ipřekvapivé barevné kombinace mohou působit dobře.

Formálně upravená řada lip elegantně rozděluje velkou zahradu. Podrostem pod stromy jsou bledě kvetoucí kosatce.

Do malých zahrad se výborně hodí ozdobné javory. Kultivar javoru klenu (Acer pseudoplatanus ‘Brilliantissimum’ – dole) má bledé listy azlatorůžové pupeny. Pěstujeme ho vpolostínu, aby si nespálil listy. Dva stromky zlatolisté odrůdy javoru mléče (Acer platanoides) rámují průhled (dole vpravo). Pod touto dvojicí stromů rostou pastelově zbarvené rozrazily hořcovité (Veronica gentianoides) ažlutolistý kultivar meduňky.

Květy zmarliky Jidášovy (Cercis siliquastrum – dole) se objevují na holých větvích. Vypadá lépe, když ji pěstujeme jako košatý keř.

Japonská sakura Prunus ‘Shirotae’ (dole) je výjimečně krásný dekorativní strom.


054055ASGSP_CZ 23.1.2007 18:11 Stránka 54

54

trávník

P R A K T I C K Ý

Pozornost,kterou věnujeme trávníku v těchto dnech,se projeví na jeho kvalitě vlétě.Trávník na jaře pravidelně zbavujeme mechu,plevele asuché trávy,aby byl kvalitní amohl dobře růst.

nyní je vhodná doba…

D E N Í K

 zlikvidovat jednotlivé rostliny plevele, které ničíme tekutým nebo gelovým herbicidem; herbicid používáme ve formě postřiku nebo jím potíráme listy.  ošetřit trávník prorostlý plevelem kombinovanou metodou (viz vpravo).  skarifikovat trávník, abychom ho zbavili odumřelé trávy.  uvažovat otom, zda někde nepoložíme nový trávník (viz str. 142–145).  začít se sekáním trávníku, když tráva začne růst, tedy poté, co teplota půdy dosáhne asi 5–7°C.  zjistit,zda se někde vtrávníku nevyskytují žlutá místa. Ta se mohou objevit jako důsledek takzvané plísně sněžné nebo žíru larev tiplic (viz protější strana).

bezpečná práce s herbicidy ✓ Přečteme si návod kpoužití adodržujeme ho. ✓ Herbicidy uchováváme uzamčené mimo dosah dětí azvířat. ✓ Po použití jakékoli chemické látky na zahradě si vždy umyjeme ruce. ✗ Nikdy nemícháme herbicidy sjinými chemickými látkami používanými na zahradě. ✗ Herbicidy nikdy nepřeléváme do neoznačených nádob. ✗ Nikdy herbicidy (neředěné ani zředěné) nevyléváme do odpadu. Vylijeme je na kousek holé půdy, někde daleko od rostlin. (Chemické látky obsažené vherbicidech se po čase rozloží apřestanou být účinné.)

odstraňujeme plevel Tráva na jaře roste stále rychleji, ale rovněž tak iplevel. Pozdní jaro, když tráva bujně roste anepoškodí ji opatření proti růstu plevele, je nejlepší dobou kpoužití kombinovaného chemického apěstebního zásahu proti plevelům. Na celou plochu trávníku použijeme selektivní herbicid. Tento typ herbicidu obsahuje chemické látky, které Pokud neradi používáme způsobí, že se listy astonky chemické látky, můžeme plevele zkroutí, zdeformují plevele vyrýt individuálně starým asměřují vzhůru. Plevel je kuchyňským nožem nebo si tím oslaben ajeho listy jsou ktomuto účelu vyrobíme nástroj snadno dosažitelné čepelemi zvaný vypichovač. sekačky, což je výhodné spojení chemického apěstebního zásahu. Pokud je plevele vtrávníku hodně, bude nejspíš zapotřebí provést několik zásahů, abychom se ho úplně zbavili. Metodu ještě vylepšíme tím, že použijeme při různých zásazích různé herbicidy. Svěží zelený koberec dobře udržovaného trávníku je skvělým popředím pro barevné záhony a lemy.


054055ASGSP_CZ 4.1.2007 18:22 Stránka 55

55

Během roku zůstává vposekaném trávníku stále více avíce kousků posekané trávy, ikdyž je sekačka vybavena sběrným zařízením. Kousky listů spolu se zbytky mechu leží na zemi aodumírají. Pokud tento rostlinný odpad necháme být, vytvoří vrstvu odumřelého materiálu, „travní plst“. Ta zůstává často skryta, ale její přítomnost poznáme, když trávník trochu pruží. Narostlý trávník tedy potřebuje dobře vyčistit, vykartáčovat, vyhrabat, tedy skarifikovat. Na vyhrabování veškerých zbytků trávy, odumřelé trávy amechu používáme drátěné vějířové hrábě. Na trávnících ovětší ploše nám práci usnadní motorový skarifikátor. Jakmile zmizí organické zbytky, klistům trávy se lépe dostane vzduch ake kořenům může snadněji pronikat voda. TIP NA NOVÝ TRÁVNÍK Nový trávník neskarifikujeme. Stejně tak neskarifikujeme ani trávník, který jsme nedávno položili.

odumřel; teprve pak trávník vyhrabeme. Všechna místa, která mechem opět zezelenají, budeme muset ošetřit znovu. Odumřelý mech sebereme avyhodíme, ale nikoli do kompostu, protože zbytky chemických látek by ho mohly znehodnotit.

sekáme trávník Vchladnějších oblastech začínáme sekat trávník až ke konci jara. Čím těžší je půda, tím déle se prohřívá. (Voblastech, kde půda nezamrzá, bychom ve stejné době měli za sebou už několikeré sekání.) Vždy začínáme tak, že hustý trávník jen lehce přejedeme sekačkou sčepelemi nastavenými co nejvýše. Je pravidlem, že nikdy nezkracujeme při jednom sekání délku trávy ovíce než jednu třetinu, protože jinak trávník poškodíme. Jakmile tráva začne růst stejnoměrně, můžeme začít sekat více nakrátko, ačepele sekačky tedy postupně snižovat.

Tento poměrně razantní zásah ho totiž může poškodit.

choroby aškůdci odstraňujeme mech Chceme-li se úspěšně zbavit mechu, musíme se vyrovnat spříčinami, které způsobují jeho nárůst – se zastíněním, slehlou půdou ašpatnou propustností vody. Mech může na jinak zdravém trávníku nadměrně narůst iběhem mírné vlhké zimy. Pokud sním něco neučiníme, začne trávu dusit, až ji zahubí. Hodně zaměstnanému zahrádkáři pomůže ušetřit čas kombinace několika druhů zásahů najednou – do trávníku rozhodí vhodný písek smíchaný sherbicidem, přípravkem na hubení mechu ahnojivem. Protože tato směs pohnojí trávu, způsobí její rychlou obnovu atráva přeroste prázdná místa, kde předtím rostl mech. Pro zásah si vybereme den, kdy je po ránu silná rosa, protože tehdy chemické látky lépe přilnou kmechu alistům plevele. Mech idalší plevel během pěti až sedmi dnů zčerná, přesto počkáme, dokud mech nezhnědne. To je totiž znamením, že opravdu

Utrávníku se většina problémů ukáže vlétě aještě více na podzim. Už na konci jara můžeme vtrávníku pozorovat vznik žlutých kruhovitých skvrn.  to mohou být první příznaky plísně sněžné, známé jako fuzarióza trávníku, která může činit značné potíže, zvlášť za vlhkého počasí. Její výskyt můžeme omezit nižším množstvím hnojiva svysokým obsahem dusíku aprovzdušněním trávníku vpichy tak, aby se kolem báze travin neshromažďovala voda.  příčinou vzniku žlutých skvrn vtrávníku může být také výskyt larev tiplic. Ty se živí kořínky trav apůsobí její odumírání. Nejjednodušším způsobem jak se jich zbavit je žluté skvrny pořádně zalít ana noc je zakrýt černou plachtou zplastu. Ráno plachtu sejmeme ana povrchu země najdeme larvy tiplic, které se sem stáhly. Larvy můžeme posbírat, nebo na místo pohodíme drobky analákáme sem ptáky. Ptáci pak vyzobají drobky ilarvy.

odstraňujeme mech Po povrchu trávníku rovnoměrně rozhodíme speciální písek na úpravu trávníku vmnožství doporučeném výrobcem.

1

Na vyhrabání odumřelého mechu arostlinných zbytků použijeme kovové vějířovité hrábě. Postupujeme od okrajů trávníku směrem do jeho středu, abychom zbytky živého mechu zbytečně nerozšiřovali.

2

Napichováním trávníku na konci jara anásledným provzdušněním půdy omezíme výskyt mechu. Kořeny rostlin tak mohou lépe dýchat. Mech se znovu objeví pravděpodobně nejdříve vzastíněných amokrých místech.

3

T R ÁV N Í K

co stravním odpadem


088089ASGSP_CZ 9.1.2007 12:16 Stránka 88

88

tulipány

V Ý B Ě R

Tulipány jsou cibuloviny do formálních výsadeb ido nádob. Sázíme je na podzim, do hloubky 10–15cm do úrodné, propustné půdy na slunce. Do nádob používáme normální zahradní substrát.

R O S T L I N

1 Tulipa ‘Spring Green’ Pozdní tulipán ze skupiny Viridiflora; ta je charakterizována květy zelenými nebo kombinací zelené barvy sdalší barvou. Výška: 40 cm Šířka: 10 cm Doprovodné druhy: Buxus sempervirens; Primula x pubescens ‘Lovebird’

2 Tulipa ‘Mount Tacoma’ Není sice tak elegantní jako jednoduché bílé pozdní tulipány, třeba liliokvětý ‘White Triumphator’, ale tento plnokvětý pozdní kultivar vykvétá trvanlivými květy úchvatné čistoty. Výška: 40 cm Šířka: 10 cm Doprovodné druhy: Syringa vulgaris ‘Katherine Havemeyer’; Tulipa ‘Queen of Night’

3 Tulipa ‘West Point’ Jednoduché citronově žluté květy tohoto liliokvětého tulipánu mají tvar zúženého pohárku selegantně zakřivenými špičkami okvětních lístků. Výška: 50 cm Šířka: 10 cm Doprovodné druhy: Bellis perennis, série Pomponette; Primula ‘Guinevere’

4 Tulipa ‘Queen of Night’ Zářivé květy tohoto jednoduchého pozdního tulipánu jsou výjimečné svou barvou – jsou totiž tmavě červenohnědé. Výška: 60 cm Šířka: 10 cm Doprovodné druhy: Cheiranthus cheiri ‘Ivory White’; Malus x moerlandsii ‘Profusion’; Philadelphus coronarius ‘Aureus’

5 Tulipa ‘Estella Rijnveld’ Papouškovitý tulipán snazelenalými poupaty azvlněnými okraji okvětních lístků. Když se květy otevřou, naskytne se podívaná na extravagantní kombinace bílé ačervené barvy. Výška: 60 cm Šířka: 10 cm

1

2

Doprovodné druhy: Bellis perennis, série Pomponette; Hyacinthus orientalis ‘Carnegie’; Primula ‘Guinevere’

6 Tulipa ‘Red Wing’ Roztřepený okraj okvětních lístků dal jméno celé skupině – třepenité tulipány. Tato odrůda má jasně červené květy charakteristického tvaru. Výška: 50 cm Šířka: 10 cm Doprovodné druhy: Bellis perennis; Hyacinthus orientalis ‘Ostara’; Primula, skupina Cowichan Garnet

7 Tulipa ‘Fancy Frills’ Sytě růžové okvětní lístky stéměř bílou spodní částí jsou lemovány bledým třepením. Výška: 45 cm Šířka: 10 cm Doprovodné druhy: Hyacinthus orientalis ‘Carnegie’; Myosotis sylvatica ‘Royal Blue’; Tulipa ‘Queen of Night’

8 Tulipa ‘Shirley’ Mezi tulipány skupiny Triumph patří odrůdy vykvétající ve více pastelových barvách. Okvětní lístky tohoto kultivaru mají slonovinově bílou barvu ajsou lehce nepravidelně tmavočerveně čárkované. Výška: 60 cm Šířka: 10 cm Doprovodné druhy: Cheiranthus cheiri ‘Ivory White’; Tulipa ‘Mount Tacoma’

9 Tulipa saxatilis ‘Lilac Wonder’, skupina Bakeri Tulipán skalní Na hřejivém slunci se fialově růžové okvětní lístky této odrůdy tulipánu skalního plně otevřou aukážou svůj citronově žlutý střed. Druh vhodný do skalek. Výška: 20 cm Šířka: 8 cm Doprovodné druhy: Aubrieta ‘Doctor Mules’; Muscari botryoides ‘Album’; Phlox subulata ‘McDaniel’s Cushion’

3

4


088089ASGSP_CZ 9.1.2007 12:17 Strรกnka 89

5

6

8

7

9


130131ASGSP_CZ 9.1.2007 18:54 Stránka 130

130

osazujeme terasu

Ú P R AV Y

Každou terasu osazení rostlinami zkrášlí.Strochou přemýšlení anásledné péče tak můžeme venkovní místo pro

Z A H R A D Y

Prostor terasy nebo atria je obvykle omezený, proto je důležité, abychom vybrali kompaktně rostoucí rostliny, které nezaberou příliš prostoru. Vzhledem k tomu, že terasy bývají obvykle umístěny na slunci, hodí se sem aromatické keříky jako šalvěj, rozmarýna či levandule, kterým se zde výborně daří. Jsou to užitečné kosterní rostliny vzhledem k tomu, že jsou stálezelené. Je přitom jedno, jestli je necháme růst volně nebo je tvarujeme třeba jako obvodový živý plůtek. I pomalu rostoucí stromky, které jednou za rok pečlivě zastřiháváme, ovlivňují celkové uspořádání; sem

posezení přetvořit voázu plnou barev avůní. patří třeba zimostráz (Buxus), cesmína (Ilex) a vavřín vznešený (Laurus nobilis). Možná nás napadne postavit na místo kam praží slunce mřížku nebo pergolu, po kterých povedeme popínavé rostliny. Kromě toho, že poskytnou stín, budou pozadím pro mnoho nejrůznějších rostlin, které budou toto místo oživovat v průběhu celé sezony.

osazujeme kapsy vdláždění Vzhled dlažby na terase můžeme vylepšit tak, že sem vysadíme několik větších rostlin, které zaplní takzvané kapsy. Nejjednodušší způsob je, že odstraníme část nebo celou dlaždici; musíme si ale nejdříve dobře

promyslet místo. Malé, hustě sesazené skupinky rostlin bývají někdy na pohled příjemnější než náhodně zasazené solitéry. Navíc se k tomuto účelu některá místa hodí více, jiná méně. Na nejteplejší místo můžeme zasadit choulostivé rostliny nebo rostliny na hranici mrazuvzdornosti, místa velmi dobře chráněná před větrem jsou vhodná třeba pro japonské javory, které vítr nesnášejí. • obvykle nečiní potíže vyjmout jednu dlaždici či kamennou desku, případně ji příčně rozpůlit a odstranit potřebnou část. • zem pod dlaždicí bude zřejmě jalová, a tak jí odstraníme co nejvíc, aby místo pokud možno propouštělo vodu. Vyhloubenou jamku znovu zaplníme dobrou zahradní zeminou nebo směsí zahradní zeminy a substrátu pro pokojové rostliny. Zvýšené záhony zdřevěných fošen (vlevo) jsou ideální pro střešní terasu nebo na balkon. Musíme však nejdřív zkontrolovat nosnost konstrukce, zda osazený záhon unese. Střechu ibalkon bychom také měli zatěžovat pokud možno jen unosných zdí. Zakrslé tulipány (dole vlevo) jsou zasazeny do kapes mezi kamennými deskami. Spolu strávou oživují terasu na konci jara. Zakrslým rostlinám, jako badilu ochuzenému (Sisyrinchium depauperatum), stačí kživotu trocha země vmezerách mezi deskami (dole vpravo).

rostliny vhodné kosázení štěrbin • Acaena • Aubrieta • Campanula cochleariifolia • Erinus alpinus • Pratia • Thymus

keře vhodné do kapes • azalky • Buxus sempervirens • Daphne • Hebe • Ilex crenata • Laurus nobilis • patiové růže • Phlomis fruticosa


130131ASGSP_CZ 9.1.2007 18:55 Stránka 131

131 O S A Z U J E M E

stavíme zděný zvýšený záhon BUDEME POTŘEBOVAT • cihly • maltu • zednickou lžíci • vodováhu

T E R A S U

Vyznačíme si plochu aspočítáme, kolik cihel budeme potřebovat. Na metr délky počítáme zhruba tři apůl cihly. První řadu cihel položíme na tenkou vrstvu tužší malty rozestřené po podkladu.

1

Při práci vodováhou stále kontrolujeme, zda postupujeme vrovině. Pokud řada cihel není vodorovná, dorovnáme místo maltou. Některé svislé spáry mezi cihlami necháme nevyplněné maltou kvůli odtoku přebytečné vody.

2

osazujeme spáry mezi dlažebními kameny I celoplošně vydlážděné terasy či atria umožní pěstování spousty rostlin. Ve štěrbinách mezi dlažebními kameny dobře poroste celá řada suchomilných rostlin, včetně některých skalniček a většina druhů mateřídoušek. K výsadbě těchto rostlin je ideální jaro, ale dají se dobře vysazovat i na podzim. Nevhodným obdobím jsou však horké léto či zima. • pro osazování spár je ideálním materiálem mezi kameny písek nebo směs písku a zeminy. Cementová malta, pokud není nová a hodně tvrdá, se dá v místech, kde chceme mít kapsy pro rostliny, docela snadno vyškrábat. Pokud se k vydláždění terasy teprve chystáme, nechme mezi kameny trochu větší mezery (2–3 cm naprosto postačí) a vyplňme je směsí písku a zeminy. • pokud byly kameny pokladeny jen do směsi písku a cementu položené na rovný podklad, není ani zapotřebí je zalívat cementovým mlékem. Až se rostliny mezi nimi uchytí, udrží kameny pevně na místě. • pokud jsme si k osázení mezi dlažbu pořídili skalničky, jejich kořenový bal se

Vrchní řadu cihel necháme nahoře bez malty, avyplňujeme tedy jen svislé spáry mezi cihlami. Maltu necháme dva dny zatvrdnout. Pak záhon zaplníme kvalitní zeminou – použijeme dobře propustný písčitohlinitý substrát nebo jeho směs srašelinou (či snáhražkou rašeliny).

4 Když začneme pokládat druhou vrstvu, začneme rohovou cihlou, aby řada dobře vázala.

3

do spár nemusí vejít. Stačí však některé kořeny nožem seříznout, aby se do štěrbiny vešly. Musíme však dbát na to, aby byly rostliny zasazeny dostatečně hluboko. Spodní část stonku musí být ve stejné úrovni s povrchem kamene. Rostliny do spáry lehce zatlačíme a pak přebývající zeminu smeteme. Rostliny pravidelně a dostatečně zaléváme nejen hned po přesazení, ale až do doby, kdy se jejich kořenový systém dostatečně rozroste.

tipy kosázení terasy • chceme-li zkontrolovat, zda voda dobře odtéká, nalijeme do jamky připravené na sázení vědro vody a dáme si pauzu na kávu. Pokud je v jamce voda i po našem návratu, nesázíme. • na stavbu zvýšeného záhonu použijme raději staré cihly, které mají patinu. • pokud si nejsme jisti, zda opravdu chceme trvalý zvýšený záhon, postavme si jeden menší a zatím nevyzdívaný maltou. • po terase nechme volně rozšířit rostliny, které se rozmnožují samovýsevem, třeba violky, pomněnky nebo kontryhel.

Zvýšený záhon zaplníme rostlinami, třeba skalničkami, které vyžadují zvlášť propustný substrát.

Ilustrovaný průvodce zahrádkáře - Pozdní jaro :: Listování v knize  

rdeshop, knihy, listování

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you