Page 1

Copenhagen Puppet Festival Projektbeskrivelse 19.–29. marts 2009


”As guest speaker I had the pleasure of visiting the Copenhagen Puppet Festival in 2007. A little gem set in the heart of Copenhagen. The organisers who were very welcoming to audience and participants alike had managed to put together a varied programme and at the same time brought together several key players from the European puppet scene. So I was quite surprised to discover that it was the first time the festival took place. To me it seemed like it was all they had ever done.” Lucille Bodson, director Institut International de la Marionette, Charleville-Mézières, France.

¹(oversættelse) ”Som oplægsholder havde jeg fornøjelsen af at deltage i Copenhagen Puppet Festival i 2007. En lille perle i hjertet af København. Arrangørerne, som var meget imødekommende overfor publikum såvel som festivalens deltagere, havde formået at sammensætte et alsidigt program og samtidig samle flere centrale aktører fra den europæiske dukketeaterscene. Så jeg blev noget overrasket, da jeg fandt ud af, at det var første gang festivalen fandt sted. For mig virkede det som om, at de aldrig havde lavet andet.” Lucille Bodson, direktør Institut International de la Marionette, Charleville-Mézières, Frankrig. ²Instituttet er blandt verdens førende forskningscentrer og skoler for dukketeater. 3


Indholdsfortegnelse

Baggrund

5

Indhold

6

Formål

7

Pladsen

8

Hvad sker hvor?

9

Forestillinger

10

Tour de Chambres

12

Nat Scenen

14

Installation

16

Debatter

17

Workshops

18

Laboratoriet

19

Pressen

19

Markedsføring

20

Samarbejdspartnere

21

Bag om festivalen

21

Spilleplan & kapacitet

22

Projektbeskrivelsen er tænkt som en opslagsbog, hvor man hurtigt kan finde frem til og læse om de dele af festivalen, man finder relevante. 4


Baggrund I marts 2009 afholdes Copenhagen Puppet Festival for anden gang, og som noget nyt vil festivalen udelukkende være rettet mod voksne. Det bliver første gang Danmark er vært for en international dukketeaterfestival, der kun har et voksent publikum i sigte. Selvom vi herhjemme kan takke DR og vores unikke børneteaterscene for, at vi har en stærk dukketeatertradition, så retter den sig primært kun mod børn. Dukketeater for voksne er stadig relativt ukendt i Danmark, og det har arrangørerne bag festivalen i en årrække arbejdet på at ændre. Ser man på andre lande, er dukketeater et kendt og anerkendt fænomen, der gennem tiden er blevet brugt til alt fra terapi over uddannelse og oplysende arbejde til politisk teater. For eksempel brugte man i Frankrig dukketeater til at kritisere den nazistiske besættelsesmagt under anden verdenskrig, og i Østeuropa, anvendte man dukketeaterforestillinger til skjult kritik af Sovjetstyret. Det har bevirket, at man i andre lande ikke forbinder dukketeater med noget der nødvendigvis henvender sig til børn, men i lige så høj grad (og i enkelte lande i stor grad) som noget henvendt til voksne. Flere af de grupper vi tidligere har inviteret til landet har således skrevet en minimums aldersgrænse på 12 år og derover i deres kontrakt. På den internationale scene har dukketeater været i en rivende udvikling i de sidste årtier, og dukketeater for voksne er i flere lande nu en anerkendt teatergenre på linie med traditionelt teater. I flere lande er det således i dag muligt at tage en uddannelse som dukkefører på de statslige teaterskoler, og effekterne fra dukketeater inddrages stadig mere i andre teatergenrer. Samtidig er der indenfor for dukketeaterscenen sket en nyskabelse, idet man her har blandet dukketeater med moderne teknologi, dans, musik og traditionelle teaterformer. Denne bølge er ikke fuldt ud nået til Danmark endnu og det er en skam, for mange voksne herhjemme går glip af en verden af tankevækkende teater, der stimulerer både sanser og fantasi på en ny og anderledes måde. På Copenhagen Puppet Festival i 2009 bliver det muligt at få et indblik i dukketeatrets mangfoldige muligheder, samt de mange kvaliteter mediet rummer. I programlægningen har vi således bestræbt os på at præsentere forskellige stilarter indenfor dukketeatertraditionen. Publikum vil derfor kunne opleve japanske bunraku, hænder, objektteater, projektioner, stopmotion, hånddukker, skyggeteater m.v. – alt sammen af høj kunstnerisk kvalitet. Samtidig vil vi i festivalens øvrige program gennem workshops, film, debatter m.v. stille skarpt på nogle af de muligheder dukketeater ellers rummer. Festivalen vil fremover udelukkende være rettet mod et voksent publikum og være en tilbagevende begivenhed der afholdes i alle ulige år.

5


Indhold På Copenhagen Puppet Festival 2009 vil der være forestillinger fra ind- og udland, herunder forestillinger på Enghave Plads og en Tour de Chambres, der fører publikum gennem fire lokaler i Vesterbro Kulturhus med hver deres lille intime visning; workshops op til og under festivalen; debatarrangementer med førende fagfolk fra ind- og udland; et laboratorium med dukketeaterstuderende fra Polen og England; en interaktiv installation i gården ved selve festivalpladsen; og som noget helt nyt i år en natscene, hvor man efter mørkets frembrud kan opleve Kabaret og skæve dukke- og animationsfilm – helt gratis. Vores plan er at vise syv forestillinger, der hver spiller otte gange over fire dage i løbet af festivalens elleve dage. Herunder spiller fire af festivalens forestillinger i Tour de Chambres. Dette giver publikum en god mulighed for at opleve flere forestillinger og samtidig få tid til at deltage i festivalens øvrige arrangementer.

6


Formål Formålet med Copenhagen Puppet Festival er at introducere det voksne publikum for dukketeatrets mange facetter gennem forestillinger, film, installationer, debatter og workshops - alt sammen præsenteret af fagfolk fra den internationale dukketeaterscene. Vi vil skabe et rum, hvor dukkeførere, entusiaster, arrangører og nyankomne i dukketeaterets verden kan mødes og dele dets mange glæder. Hvor professionelle kan inspirere nye talenter, hvor udenlandske studerende kan arbejde sammen med unge danske dukkeførere og afprøve materiale på publikum, og hvor offentligheden kan få små smagsprøver eller kaste sig ud i hele menuen. Med Copenhagen Puppet Festival ønsker vi at sætte fokus på voksent dukketeater ved at invitere førende grupper fra ind- og udland til København, samtidig med at vi skaber en scene for de nye kræfter, der er på vej frem. Vi mener, at de mange muligheder dukketeatermediet rummer stadig er relativ oversete i Danmark og forsøger med festivalen at sætte fokus på, hvad godt dukketeater kan. Vi lægger vægt på at festivalen på den ene side bliver en international begivenhed samtidig med, at vi ønsker styrke det nordiske samarbejde og støtte op om danske talenter. Vores internationale og nordiske orientering afspejles i de forestillinger vi præsenterer, vores samarbejde med ambassader og internationale organisationer, samt interessen fra udenlandsk presse og publikum. Vi støtter de danske talenter - blandt andet gennem festivalens Laboratorium, ved at sætte dem i forbindelse med studerende og nøglepersoner fra udlandet og ved at bruge festivalen som et vindue for hvad dansk dukketeater kan (se afsnittet Bag om festivalen). Selv om festivalen bliver en tilbagevendende begivenhed, lægger vi vægt på, at hver festival er enestående og adskiller sig fra de forrige. I 2009 har vi således lagt vægt tre områder: 1) Den synlige dukkefører. Da hovedvægten af forestillingerne blander dukke/objektteater med skuespil, er dukkeførerne ikke skjult for publikum, men hele tiden synlig på scenen og træder skiftevis ud og ind af de to roller. 2) Få virkemidler. Under Tour de Chambres søger vi at vise, hvor enkelt man kan fortælle en god historie. 3) Anvendt dukkeføring. Under debatarrangementerne UNIMA International Forum, sættes der fokus på brug af dukkeføring i terapeutisk behandling og uddannelse af dukkeførere.

7


Pladsen Copenhagen Puppet Festival finder sted i Vesterbro Kulturhus’ lokaler på hjørnet af Enghavevej og Lyrskovgade på Vesterbro. Fra Enghavevej 42 føres man gennem en port ind i en lille gård, hvorfra der er indgang til Børnekulturstedet og Basement. På Lyrskovgade bliver 2. og 3. sal taget i brug. I festivalens anden uge vil der desuden være forestillinger på Enghave Plads, og en flok dukker i skikkelse af gamle damer vil indtage udvalgte bænke i lokalområdet med henblik på at gøre festivalen mere synlig i det offentlige rum. Med erfaringer fra tidligere arrangementer har det været vigtig for os at koncentrere festivalen til et begrænset område, således at vi kan skabe et rum, som folk træder ind i og øjeblikkelig føler sig som en del af festivalen. Samtidig skaber de små scener, som vi afvikler festivalen på, en intimitet mellem publikum og dukkeførere. En intimitet der trods festivalens korte historie er blevet vores kendetegn og som dukkeførere, oplægsholdere m.v., fremhævede som noget positivt ved sidste festival.

8


Hvad sker hvor? Her følger en kort opremsning af festivalens aktiviteter og rum. For uddybning af de enkelte aktiviteter se de følgende afsnit.

Indgang

- Gården ved Enghavevej 42 vil efter mørkets frembrud blive hjemsøgt af den interaktive installation Emotional Fish skabt af den danske performancekunstner Miss Fish. - Fra gården fører en dør ind til Børnekulturstedets værested og sal, der begge bliver omdannet til Daglig Stuen. Her kan folk mødes i løbet af festivalen, drikke en kop kaffe, købe billetter, få information om festivalens aktiviteter og program, snakke, læse sidste nyt om festivalen eller checke deres e-mail. Daglig Stuen er hjertet af festivalen. Det er området hvor publikum kan mødes før og efter forestillingerne, det er her debatterne finder sted og ikke mindst er det her, hvor de involverede i festivalen mødes for at spise aftensmad sammen.

Scener og lokaler

- Fra Daglig Stuen er der adgang til det rå kælderlokale Basement. Dette lokale vil fysisk blive delt op i to områder: X Scenen (navn endnu ikke fastlagt) og Nat Scenen. - På X Scenen spiller engelske Blind Summit og norske/danske/hollandske/svenske Stugu/Romme produktioner. Der er forestillinger fra torsdag til søndag i uge 1 og onsdag til lørdag i uge 2, alle dage kl. 17 og 20. - Nat Scenen benyttes til film og Kabaret, torsdage til lørdage fra kl. 22. Studerende fra England og Polen står for Kabareten i festivalens sidste uge og en enkelt aften vil være afsat til at vise resultatet fra Laboratoriet. Øvrige festivaldeltagere bliver også inviteret til at komme med indslag den aften. Der er gratis adgang til Nat Scenen. - I Lyrskovgade bliver udvalgte lokaler på 2. og 3. sal omdannet til små intime scener. På 2. salen vil man finde Y Scenen (navn endnu ikke fastlagt), mens 3. sal rummer For- og Bag- og Z Scenen (navn endnu ikke fastlagt). I festivalens første uge vil disse fire scener sammen være vært for Tour de Chambres, hvor publikum bliver ført rundt mellem de forskellige lokaler og her oplever korte stykker af grupper fra Frankrig og Holland. - På For- og Bag Scenen vil der tirsdag i uge 2 være en workshop for begyndere og letøvede. - På Enghave Plads opfører Franske Scopitone torsdag til søndag i uge 2 objekt teater i fire skure, understøttet af toner fra danske rejsegrammofons entusiaster. En gruppe talende dukker i skikkelse af gamle damer indtager desuden bænke i lokalområdet. - Endelig bliver Bagholdet på Vesterfælledvej også taget i brug til en workshop og Laboratoriet. - Tirsdag i uge 1 er der en workshop for professionelle dukkefører i den japanske Bunraku stil. - Tirsdag og onsdag i uge 2 afholdes Laboratoriet for unge danske dukkeførere og studerende fra den engelske London School of Puppetry og polske Statens Teaterskole i Wroclaw. I de efterfølgende dage har de involverede adgang til lokalerne, hvor de kan arbejde videre på egen hånd.

9


Forestillinger Low Life

Blind Summit Theatre (UK)

Dukker med forviklinger og som er løse på tråden… Fem skæbner i en bar giver et indblik i verden set fra dukkehøjde. Mød blandt andet action VVS’eren Bud, divaen der drikker for at glemme og privatdetektiven Jack Belane i selskab med de andre små blå mænd. Udråbt som en af Englands førende dukketeatertrupper henter Blind Summit deres inspiration fra det japanske Bunraku. De er typisk tre dukkeførere per dukke og er kendt for deres interaktion mellem dukke og førere.

“Hvis dukketeater bliver det nye rock’n’roll kunne disse animatorer meget vel være frontløberne” Timeout Sprog: Engelsk Varighed: 55 min. Web: www.blindsummit.com Instrueret af: Blind Summit Theatre Dukkeførere: Ben Thompson, Mark Down, Curtis Jordan og Josie Daxter. Lysdesign af: Fiona Simpson

10


Edit(h)

Stugu/Romme produktioner (N/DK/S/NL)

Rynker kommer ikke af ingenting… Der foregår noget inde hos Edith Andersen. Ingen har set hende i flere uger, men bag den låste dør høres lyde. Hun taler med nogen... Edith er i gang med at redigere sine minder. Gemmer nogen, polerer andre og snubler over ting fra fortiden, hun for længst har glemt. Stugu/Romme produktioner er en nystartet konstellation. I Edit(h), der er deres første forestilling, blander de skuespil med projektioner, lydlandskaber og dukker. Forestillingen bliver produceret i efteråret 2008. Sprog: Begrænset norsk tale Varighed: 75 min. Web: www.myspace.com/edit_edith Koncept: Sissel Romme Christensen og Guro Hustad Stugu Spillere: Gunhild Hovden Kvanngardsness, Glenn Ziqver Xavier og Guro Hustad Stugu Teknik og video: Diana Wildschut Teknik og lyd: Harmen G. Zjip Scenografi: Sissel Romme Christensen Co-producer: Figurteatret i Nordland, Norge

Ze Patrecathodics Scopitone & Cie (F)

Rejsegrammofoner møder objektteater. Barbiedukker, coladåser, discokugler og personer tages i brug, når klassiske eventyr gengives på en måde, du sjældent har oplevet dem før. Forestillingerne foregår i fire skure på Enghave Plads, hvor en rejsegrammofon i hver fortæller historien. Publikum splittes op i fire grupper, og ved hver visning vil man kunne opleve tre eventyrfortællinger. Lokale rejsegrammofonentusiaster sørger for musik op til, mellem og efter visningerne.

”Brilliante med et nostalgisk islæt... Scopitone får publikum i alle aldre til at grine.” Le Télégramme Sprog: Engelsk Varighed: 45 min. Web: scopitoneetcompagnie.free.fr Kunstnerisk leder: Cédric Hingouët Dukkeførere: Didier Lahaye, Nathalie Le Flanchec, Juan Pino og Cédric Hingouët

11


Tour de Chambres Hænder, skygge, objekt og projektioner - dukketeatermediet spænder vidt. Vi tillader os at fortolke traditionen bredt og præsenterer fire korte stykker hver af maksimum 15 minutters varighed. Gennem to etager i Vesterbro Kulturhus bliver publikum ført ind og ud af små lokaler, hvor tre udenlandske grupper optræder med fire forestillinger. Publikum deles op i mindre grupper, der hver oplever tre forestillinger på touren – en af hver teatergruppe. Alle stykkerne har det tilfældes, at de benytter sig af meget enkle virkemidler til at formidle deres historier. For beskrivelse af de enkelte stykker se nedenfor: Varighed: 55 min. Sprog: Ingen Flyv Vincent de Rooij (NL)

Et kamera, en skål klar kyllingesuppe og en flue danner rammen om denne forunderlige fortælling, der fører os fra suppen henover jorden og ud i det ydre rum. Med en enkel scenografi, sig selv og objekter guider Vincent de Rooij os gennem sit vanvittige associationsunivers. Det hele filmes samtidig live og projiceres op på en skærm. Selv betegner Vincent sit arbejde som visuel teater og benytter sig af hverdagsobjekter, minimalistisk multimedie og live musik.

”En genial multimedia nyskabelse... hvis du vil lave en film, så er Flyv en dynamisk demonstration af hvordan det skal gøres.” All About Movies Sprog: Ingen Varighed: 9 min. Web: www.vincentderooij.nl Animatorer: Vincent de Rooij Musiker: Daan Mathot Hænderne fulde Le Grand Manipule (F)

Stykket starter med to mørkklædte figurer og fire utålmodige hænder. To af hænderne tiltrækkes af hinanden og herfra udspiller resten af plottet sig. Klassiske elementer fra enhver blockbuster film tages i brug og formidles med bare fire hænder i en absurd fortælling, der byder på erotik, jalousi og biljagt. Le Grand Manipule er kendt for deres skæve historier. De ynder at blande skuespil med objektteater, der understøttes af hjemmelavede sprog og lyde. Sprog: Ingen Varighed: 12 min. Web: www.legrandmanipule.com Instrueret af: Gilbert Epron Dukkeførere: Mathieu Gervaise og Mélanie Devoldére

12


Basta Théâtre d’Ombres (F)

En sort/hvid fortælling om kampen mellem det gode og det onde - fortalt med ufattelig få virkemidler. Et samfund opstår og udvikler sig, men med udviklingen følger skovhugst, forurening og atomkraft. Civilisation og natur fremstår som uforenelige modsætninger og den ene må til sidst bukke under… Théâtre d’Ombres er et enmandsteater med en holdning. Skyggeteatret spiller med skygge og lys, kontraster og ikke mindst maling. Sprog: Ingen Varighed: 15 min. Web: Ingen Animatorer: D. Boulard Concerto Cosmique Théâtre d’Ombres (F)

Endnu en fortælling af Théâtre d’Ombres fortalt med nogle af skyggeteatrets simpleste virkemidler. På mindre end et kvarter vises udviklingen fra Big Bang over solsystemets skabelse, til de første encellede organismer, menneskets evolution og til sidst opsendelsen af satellitter. Det ene stemningsbillede afløser det andet og publikum føres på en musikalsk drømmerejse gennem kosmos fortalt med en enkelhed, som kendetegner Théâtre d’Ombres’ arbejde. Et lærred, skygge og lys – hvad mere behøves? Sprog: Ingen Varighed: 15 min. Web: Ingen Animatorer: D. Boulard

13


Nat Scenen Torsdage til lørdage fra kl. 22 inviteres publikum indenfor på Nat Scenen. I festivalens første uge vises der film af både etablerede og spirende kunstnere. I festivalens sidste uge indtager studerende fra London School of Puppetry (GB) og den polske Statens Teaterskole i Wroclaw Nat Scenen. Torsdag og fredag spiller de Kabaret og lørdag runder de deres besøg af med at vise resultatet af Laboratoriet (se senere). Festivalens øvrige deltagere bliver også inviteret til at komme med indslag i løbet af festivalen. Der er fri entre til Nat Scenen. It Came From The West - film Happy Flyfish (DK)

To så forskellige genrer som western- og zombiefilm forenes for første gang i dette vanvittige voldsorgie bragt til live af det danske produktionsselskab Happy Flyfish. Da den mystiske figur Stammeflækkeren atter udspreder skræk og rædsel blandt de lokale indianere, ser stammens høvding ingen anden udvej end at udføre det forbudte ritual. De døde vækkes til live og en hær af zombier indtager den lokale salon - hvor Virgil bor alene med sin far…

“Første klasses dansk dukke-vold!” M! Magasin Sprog: Dansk Varighed: 17 min. Web: www.zombiewestern.com Instruktør: Tor Fruergaard Producer: Søren Fleng Dukkeførere: Claus Toksvig Kjær og Jesper Soelbjerg Stemmer: Niels Peter Henriksen, Kim Jeppesen og Carsten Reinholt Musik: El Ray og The Tremolo Beer Gut Street Crocodiles - film Brothers Quay (USA)

Inspireret af Bruno Schulz’ novelle af samme navn fører tvillingerne Quay os ind i et dunkelt og surrealistisk univers. Amputerede legetøjsdukker, skumle scenografier og stemningsfuld underlægningsmusik bærer denne dystre fortælling frem, der bedst kan beskrives som ubehagelige sindsstemninger. Quay brødrene anses som nogle af de mest indflydelsesrige stopmotion animatorer, og Street Crocodile er af Terry Gilliam blevet udråbt som én af de 10 bedste animationsfilm nogensinde. Sprog: Ingen Varighed: 21 min. Instruktør: Brothers Quay Producer: Brothers Quay Musik: Leszek Jankowski

14


Meet the Feebles Wingnut Films (NZ)

Sex, vold, stoffer - og tøjdyr. Festivalens arrangører har gravet kultfilmen fra deres ungdom frem. Meet the Feebles er en varieté, hvor vi følger alt det, der foregår på og ikke mindst bag scenen. Her overlapper den ene forvikling den næste og driver handlingen mod det mest utænkelige og humoristiske voldsklimaks nogensinde set i en dukkefilm. Filmen er fra 1989, dengang Peter Jackson (Ringenes Herre og King Kong) kun var et kendt navn blandt outrerede teenagere. Sprog: Engelsk Varighed: 94 min. Instruktør: Peter Jackson Manuskript: Peter Jackson og Danny Mulheron Stemmer: Donna Akersten, Stuart Devenie, Mark Hadlow, Danny Mulheron m.fl. Kabaret London School of Puppetry & Statens Teaterskole i Wroclaw (GB & P)

I festivalens anden uge indtager engelske og polske dukketeaterstuderende og -undervisere Nat Scenen. Her opfører de to aftener en række korte stykker i to blokke af 30 minutters varighed. Forestillingerne er udviklet specielt til festivalen og viser forskellige traditioner indenfor dukketeater. Visning

London School of Puppetry, Statens Teaterskole i Wroclaw m.fl. (DK, GB & P)

Den sidste lørdag under festivalen vises resultatet af Laboratoriet (se senere). Her vil studerende fra Polen og England, sammen med unge danske dukkeførere visse korte stykker, som de har arbejdet på under festivalen. Visningen opføres kun denne enegang. Web: www.londonschoolofpuppetry.com og www.pwst.krakow.pl/wroclaw/index.jsp

15


Installation Emotional Fish Miss Fish (DK)

Efter mørkets frembrud hjemsøges den lille baggård ved festivalpladsen af den androgyne og mystiske figur Miss Fish. Sammensat af fem forskellige typer: mand, kvinde, gudinde, dæmon og fisk ædrer Miss Fish sig afhængig af aktiviteten i gården. Ophører al bevægelse, forsvinder Miss Fish helt. Emotional Fish anvender virkemidler fra interaktive digi¬tale medier og performance art, og blander elektronisk musik med koreograferede bevægelser, still-fotos og video. Web: missfish.net Koncept: Jørgen Callesen Lyd design: Giuseppe de Bellis Programmering: Jacob Tekiela og Jørgen Callesen Koreografi: Peter Juhl Nieslen og Jørgen Callesen Kostyme: Christian van Schijndel Performer: Miss fish Installations design: Bernhad Frankel Salig er de der venter…

Stugu/Romme produktioner (DK, N & NL)

I festivalens anden uger indtager 8 dukker i skikkelse af gamle damer udvalgte bænke på Vesterbro. Her vil de sidde og kommentere livet omkring dem og ikke mindst fortælle deres livshistorier. Dukkerne er egentlig fremstillet til forestillingen Edit(h), men teknikerne bag har indvilliget i at videreudvikle dukkerne til festivalen, så de bliver mobile med indbygget lydanlæg og højtalere. Dette gør det muligt løbende at ændre i deres ordstrøm. Ideen er i skrivende stund stadig under udvikling. Teknik: Diana Wildschut og Harmen G. Zjip Dukkemager: Sissel Romme Christensen

16


Debatter Dagligstuen vil to gange danne rammen om en række oplæg med efterfølgende rundbordsdiskussion under titlen UNIMA International Forum. Inviterede fagfolk fra det internationale dukketeatermiljø, samt festivalens udøvere, vil diskutere nogle af de aktuelle problemstillinger og udfordringer dukke- og animationsteateret står overfor i forhold til uddannelse, traditioner og nyskabelse, samt stille skarpt på de muligheder mediet rummer med hensyn til terapi. Formålet er at udveksle erfaringer og udbygge det netværk, der blev grundlagt på sidste festival. UNIMA International Forum vil foregå på engelsk under ledelse af UNIMAs lokalafdelinger i Storbritannien og Danmark. UNIMA er en verdensomspændende organisation tilknyttet UNESCO, der siden 1929 har arbejdet for udviklingen af dukketeater som scenekunst. Uddannelse

UNIMA Danmark (DK)

I dette forum sættes der fokus på dansk dukketeater, og at der i Danmark ikke findes en dukketeateruddannelse. Vi har inviteret nogle af de folk, der arbejder på at etablere en uddannelse, som vil fortælle om deres visioner og de udfordringer, de står overfor. Samtidig vil der være repræsentanter fra udenlandske dukketeaterskoler, som vil fortælle om, hvordan deres uddannelse er skruet sammen, hvilke traditioner de ligger vægt på og hvordan dukketeater ellers er blevet brugt i uddannelses/ oplysningssammenhænge. Men hvad skal en dansk uddannelse indeholde? Er der en særlig dansk stil, som skal fremelskes? Og hvordan kommer vi videre? Oplægsholdere: Martin Elung (Scenekunstens Udviklingscenter), Hans Hartvig (Thy Teater), Professor Jolanta Góralczyk (Polske Statens Teaterskole i Wroclaw) mfl. Terapi

BrUNIMA (UK)

Herhjemme forbindes dukketeater med scenekunst. I udlandet har man i flere år brugt det i andre sammenhæng, herunder i terapi. Man er således gået nye veje i behandling af autister, sindslidende, incestofre m.v. To oplægsholdere - begge professionelle dukkeførere og den ene psykiatrisksygeplejerske, den anden leder af London School of Puppetry og forfatter til en lang række artikler og bøger om terapi - giver et indblik i nogle behandlingsforløb, hvor man har brugt dukker og dukkeførere. I løbet af forummet vil der være praktiske opgaver og efterfølgende åben debat. Oplægsholdere: Ann Champion og Caroline Astell-Burt (GB)

17


Workshops I samarbejde med Scenekunstens Udviklingscenter byder festivalen på to workshops: Bunraku

Blind Summit Theatre (UK)

Som optakt til festivalen afholdes en halvdags workshop med fokus på Blind Summits fortolkning af japansk Bunraku, hvor deltagerne arbejder i grupper af tre om én dukke. Der arbejdes med koordination, improvisation, fokus og ikke mindst den synlige dukkeførers rolle. Workshoppen henvender sig til øvede og har en max kapacitet 18 personer. Underviser: Mark Down og Curtis Jordan Web: www.blindsummit.com Nye medier

Graense-loes (DK)

I denne workshop blandes dukketeater med moderne teknologi. Der arbejdes med grundlæggende manipulation og derfra eksperimenteres der med kameraer og projektioner. Workshoppen giver en basal fortrolighed med dukkeføring og teknologi. Deltagerne skal medbringe et objekt eller en dukke med et simpelt styringssystem. Workshoppen henvender sig til begyndere og let øvede. Max kapacitet 12 personer. Undervisere: Katrine Karlsen og Sissel Romme Christensen Web: www.graense-loes.dk

18


Laboratoriet Under ledelse af lærerne fra London og Wroclaw vil studerende fra London School of Puppetry (GB), Statens Teaterskole i Wroclaw (P) arbejde sammen med unge danske dukkeførere i festivalens sidste uge. De studerende, der allerede er i København som del af Nat Scenen, vil under Laboratoriet få indblik i hinandens traditioner og arbejdsformer. Resultatet af Laboratoriet vil som bekendt blive vist på Nat Scenen.

Pressen Vi har gennem årene fået opbygget en god kontakt til pressen og håber således at kunne opnå samme pressedækning i 2009 som ved festivalen i 2007, hvor omtalen i ind- og udenlandske medier løb op på 37 artikler/omtaler i dagspressen, flere radioindslag på P1, P2, P4, Vesterbro Lokalradio og Radio Escapade og endelig en stribe TV indslag på Euro News, TV2 News, SBS TV og Vesterbro Lokal TV. Pressen skrev blandt andet om sidste års Copenhagen Puppet Festival:

“Dukker er også for voksne, siger de hos Copenhagen Puppet Festival. Jo tak. Man skal faktisk være temmelig voksen for at klare mosten.” Dagbladet Information “Når du tænker på dukketeater, forestiller du dig så noget traditionelt, hvor det mest tekniske er et stykke snor? Københavns aller første internationale dukketeaterfestival skulle meget gerne sætte en stopper for den slags fordomme…” Copenhagen Post. “En overraskende succes…” Jyllands Posten Da flere medier efterlyste bedre mulighed for at skrive omtale og anmeldelser i 2007, vil vi to dage før festivalens start i 2009 holde to presseforestillinger og pressemøde med Blind Summit.

19


Markedsføring Festivalen vil blive markedsført gennem plakater, programmer, pressemeddelelser, nyhedsmails, udenlandske dukketeatermagasiner, samt diverse hjemmesider, herunder festivalens egen, vores samarbejdspartnere, samt vores profiler på facebook.com, myspace.com, bebo.com og puppethub.com, hvorfra der også udsendes nyheder og invitationer. Vi udsender løbende nyheder om festivalen til vores omfattende danske og udenlandske mailinglister. Nyhedsmailen består derfor af en dansk og engelsk version. Modtagerne er alt fra dukketeaterentusiaster, organisationer, teatre, ambassader, magasiner, hjemmesider m.v. fra hele verden, der beskæftiger sig med dukketeater – herunder festivalens egne samarbejdspartnere. Flere af disse har selv mailinglister, hvor de videresender vores nyhedsmails - både redigerede og uredigerede. Én enkelt af vores modtagere har således 5.000 personer på deres mailingliste, så når vi udsender information ved vi, at det kommer vidt omkring. Det er et fast princip, at vi ikke ”overspammer” folk. Vi udsender kun nyhedsmails hvert kvartal, med mindre der er en presserende nyhed, der ikke kan vente. Op til og under festivalen stiger frekvensen af nyhedsmails dog, og vi vil anvende dem til at øge folks nysgerrighed, ved at blandt andet at offentliggøre enkelte hovednavne op til billetsalget åbner. På vores mailingliste er blandt andre udgiveren af det tyske dukketeatermagasin Double, der udkommer kvartalsvis. De har allerede indvilliget i at bringe en foromtale i deres oktober nummer. Vi har hyret SP Outdoor til at stå for distribution af programmer og plakater, og i fællesskab med dem har vi udarbejdet en plan for format og distribution. Plakaten vil være i A2 format og festivalens program vil havde samme format som et postkort, der gør den let at udsende og have med sig. Programmets indhold vil igen være på både dansk og engelsk. Al materialet udsendes af tre omgange. Medio januar åbner festivalens billetsalg og samtidig hermed køres der en indendørs kampagne i HUR området og Malmö, hvor 200 plakater og 4000 programmer vil blive fordelt på caféer, hoteller, kollegier, videregående uddannelser m.v. Seks uger før festivalen køres en udendørs kampagne, hvor 800 plakater vil blive sat op i København. Samtidig hermed suppleres der med 1500 programmer og 100 plakater i den føromtalte indendørs kampagne. To uger før festivalens start tages en ny omgang indog udendørs kampagne, hvor der suppleres med 1500 programmer, 50 indendørs og 200 udendørs plakater. Laver man en global google søgning på ”puppet festival” dukker vores festival (www.puppetfestival. dk) op som de 3 første hits. I starten af efteråret søsætter vi en ny version af hjemmesiden, hvor vi vil forsøge at optimere dens position på søgemaskinen. Hjemmesiden vil forsat blive brugt til løbende informationer om grupper, sponsorere og samarbejdspartnere, men vil samtidig lave skiftende links til relevante artikler og hjemmesider. Samtidig inviterer vi flere nøglepersoner fra dukketeatermiljøet til at blogge på hjemmesiden, hvor de kan lufte deres tanker om deres eget arbejde og hvor dukketeaterscenen er på vej hen m.v. På den måde håber vi også at gøre hjemmesiden til et site, hvor folk ikke kun henter information om vores festival, men samtidig bruger den til at orientere sig om og diskutere, hvad der sker i miljøet. Dette gøres også med den bagtanke at få nye besøgende ind på siden, og dermed øge kendskabet til festivalen, samtidig med at vi fastholder de folk der allerede bruger siden. Vi har en fast medarbejder, der sidder med opdatering af hjemmesiden, en anden der tager sig af Facebook, MySpace og Puppethub og endelig har vi tre personer, der arbejder med nyhedsmails, pressemeddelelse og kontakt til pressen. Vi ligger pt. i forhandling med Politikken og Københavns Internationale Teater om billetsalg, og er i dialog med andre aktører omkring formidling selve af salget. Alle sponsorere fremgår på plakaten, i programmet, de elektroniske flyers og på festivalens hjemmeside. Samarbejdspartnere fremgår i programmet og på hjemmesiden. Efterhånden som diverse sponsor- og samarbejdsaftaler falder på plads vil disse også fremgå som indlæg på hjemmesidens forside. 20


Samarbejdspartnere Copenhagen Puppet Festival 2009 bliver arrangeret i samarbejde med Figurteateret I Nordland (N), Scenekunstens Udviklingscenter, Den Polske Ambassade, UNIMA-Danmark, BrUNIMA (GB), London School of Puppetry (GB), Statens Teaterskole i Wroclaw (P) m.fl.

Bag om festivalen Copenhagen Puppet Festival er organiseret af Børnekulturstedet og Kultur Vesterbro. De to kulturinstitutioner har, sammen og hver for sig, i en årrække arbejdet på at sætte fokus på de mange muligheder dukketeater rummer blandt andet ved at invitere dukketeatergrupper med stor kunstnerisk kunnen fra ind- og især udland til at optræde i København, samt ved at arrangere debatter, hvor fagfolk fra den internationale dukketeaterscene har stillet skarpt på, hvor dukketeater bevæger sig hen. Børnekulturstedet har gennem årene arrangeret forestillinger, workshops og projekter, der tager udgangspunkt i dukketeater for børn og unge, mens Kultur Vesterbro fortrinsvis har beskæftiget sig med dukketeater for voksne, herunder særopsætningen af den verdenskendte Stuffed Puppet Theatres (NL) RE:Frankenstein i 2005 med livemusikere fra Berlin og et Københavnsk børnekor. Arbejdet med dukketeater førte til, at de to institutioner gik sammen og arrangerede Fokus på Dukketeater i 2006 og 2008 samt Copenhagen Puppet Festival i 2007. Disse to arrangementer skal nu blive fast tilbagevendende begivenheder med hver deres indhold og målgruppe. Copenhagen Puppet Festival vil fra 2009 udelukkende rette sig mod voksne, have et mere internationalt sigte og finde sted i alle ulige år på Vesterbro. Fokus på Dukketeater har derimod fra februar 2008 hovedsageligt præsenteret danske grupper, rettet mod børnefamilier og afvikles alle lige år flere steder i København. Med de to arrangementer håber vi at kunne fungere som et vindue for dansk og udenlandsk dukketeater og bruge arrangementerne til at samle og hjælpe unge talenter videre på deres vej. Vi har for eksempel i en årrække arbejdet tæt med Graense-loes, som er et netværk af udøvende danske scenekunstnere, og til Copenhagen Puppet Festival 2007 producerede de forestillingen Fucking Alene. Siden har de fået henvendelser fra flere af de udenlandske arrangører, der deltog i festivalen og har blandt andet optrådt i Mexico, efter arrangørerne fandt frem til dem via vores hjemmeside. Ligeledes har vores faste samarbejde med det norske Figurteatret i Nordland været én af de medvirkende årsager til, at de nu co-producerer forestillingen Edit(h) (se afsnittet Forestillinger) med Sissel Romme Christensen fra Graense-loes. Denne forestilling spiller som bekendt på festivalen i 2009 og har desuden hollandske Hermann G. Zjip som tekniker. Han var også med i RE:Frankenstein opsætningen i 2005. Figurteatret i Nordland vil 2009 igen støtte festivalen med teknisk assistance, samt lyd og lys. I 2007 og 2008 oplevede vi massiv pressedækning på Fokus på Dukketeater og Copenhagen Puppet Festival, og alle forestillinger meldte udsolgt. Det kan ses som et tegn på, at mange års benarbejde har båret frugt. De værste skeptikere synes at være blevet omvendt, og folk forbinder nu arrangementerne med et indhold af høj kunstnerisk kvalitet. Da de ansvarlige i de to kulturinstitutioner i forbindelse med arrangementerne har fået opbygget en stor viden om dukketeaterets kvaliteter, et godt ry, en stor publikumsskare, et bredt internationalt netværk og ikke mindst gode pressekontakter i ind- og udland, vil det fremtidige arbejde med dukketeaterarrangementer have et godt grundlag at bygge videre på.

21


22

Copenhagen puppet festival 2008  
Copenhagen puppet festival 2008  

Projektbeskrivelse af Copenhagen puppet festival 2008

Advertisement