Advertisement
The "Raymond R. Hausoul" user's logo

Raymond R. Hausoul

Dr. Raymond R. Hausoul (1979) werkte als bouwkundig ingenieur en studeerde theologie in Leuven (ETF). Hij is bedienaar van de eredienst te Ieper, in het kader van de ECV. Verder geeft hij onderwijs via prediking, studies en boeken in binnen- en buitenland en is hij al jarenlang docent bij verschillende organisaties (IBV, ETS, C7). Daarnaast is hij als wetenschappelijk onderzoeker aan de Evangelisch Theologische Faculteit te Leuven verbonden. Zijn onderzoek richt zich vooral op de thematiek van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het fysieke herstel. Raymond is gehuwd met Belinda en beiden genieten van hun twee kinderen, Adriël en Ilja.

Publications