Page 1


Turun yliopisto Rauman normaalikoulu Seminaarinkatu 1 26100 RAUMA www.rnk.utu.fi Vaihde Rehtori Opettajainhuone Kanslia

02 333 51 02 333 7112 02 333 7100 02 333 7111

Lehden toimitti Laura Vuorinen, taitto ja ulkoasu Juha-Tapio Anttonen Kannen teos: Kosti Myllymaa 9b

2


HENKILÖKUNTA HENKILÖKUNTA Johtava rehtori Tapio Heino Vararehtori Ulla Rohiola Toimistosihteerit Eija Kajantola Tarja Lamminen Virastomestari, ma Teemu Tuononen IT-ylläpito Juha-Tapio Anttonen Laboratoriomestari Matti Varjo Iltapäivätoiminta Camilla Merikallio Koulunkäyntiohjaajat Kirsi Auramo Teemu Välimäki Kouluavustajat Eero Liikala Päivi Salminen Sanna Vuorre Viktor Suominen Mari Bryggare Terveydenhoitaja / Rauman kaupunki Opetushenkilökunta Luokanopettajat 1a Merja Toivanen 1b Elisa Nurmi 2a Susanna Heino 2b Heli Kallio 3a Eeva-Maija Niinistö 3b Paula Äimälä 4a Joonas Tursas 4b Talvikki Lehtinen 5a Ville Turunen 5b Juha Ståhlberg 6a Outi Kokkonen 6b Kirsi Urmson

Yläkoulun ryhmänohjaajat 7a Maria Raivo 7b Ainomari Vettenranta 8a Jaana Siivonen/Marika Rantanen 8b Susan Kylänpää 9a Sonja Siliämaa 9b Sampsa Kullas Aine- ja tuntiopettajat tekninen työ, fyke, lut Raimo Haapalahti liikunta Elina Nurmi, Heidi Nordvall erityisopettajat Tuija Saarivirta, Ainomari Vettenranta tekstiilityö Jaana Siivonen/ Marika Rantanen englanti Ulla Rohiola englanti, ranska, italia Laura Vuorinen kuvataide Heli Kallio, Marja Tervaselkä-Jalonen musiikki Sonja Siliämaa englanti, saksa, S2 Hanna Pöyry äidinkieli, kirjallisuus Maria Raivo ilmaisutaito Juha Ståhlberg, Maria Raivo englanti, ruotsi Susan Kylänpää uskonto, elämänkatsomus Susanna Heino historia Outi Kokkonen tekninen työ, OPO, erityisopetus Sampsa Kullas liikunta (pojat) Joonas Tursas liikunta (tytöt), terveystieto Heidi Nordvall biologia, yhteiskuntaoppi, maantieto Mia Koivuniemi matematiikka , fy/ke Mari Tammilehto, Otto Grönroos kotitalous Nina Sarnasto-Toivanen

3


VUODEN VARRELTA

R

auman seminaarin harjoittelukoulu aloitti toimintansa syksyllä 1898, jolloin miesseminaari oli ollut paikkakunnalla kaksi vuotta. Toimintansa alkuvuosina koulusta käytettiin nimitystä mallikoulu ja oma koulurakennus valmistui 1899. Kaksi viimeisintä lukuvuotta koulu on toiminut yhtenäisen perusopetuksen kouluna ja nyt päättymässä olevana 116. lukuvuotena koulussa on ollut ensimmäistä kertaa vuosiluokat 1-9. Koulun sisäisen kulttuurin uudistamistyö on pitkäjänteistä työtä ja se vaatii omien työtapojen ja ajattelumallien kriittistä tarkastelua. Ensimmäisen kerran koulun historiassa kirjoitetaan peruskoulun päättötodistuksia peruskoulunsa päättäville yhdeksäsluokkalaisille. Uusi koulumuoto vaatii henkilöstöltä, opetusharjoittelijoilta ja oppilailta asenteiden tarkistamista, joustavuutta, luovuutta, yhteistyökykyä ja epävarmuuden sietokykyä. Päättymässä olevana lukuvuonna kaikki opetus on voitu antaa omassa koulussa. Loppusyksyllä 2013 valmistui oma kotitalousluokka eikä enää ole tarvinnut siirtyillä Lyseoon kotitaloutta opiskelemaan. Myllymäki on sikäli ainutlaatuinen kampus, että opettajankoulutuksen Rauman yksikkö ja harjoittelukoulu ovat fyysisesti lähekkäin. Tämä on mahdollistanut tilojen yhteiskäytön ja taloudellisten resurssien kohdentamista enemmän opetukseen, ei seiniin. Yliopisto on edellyttänyt tilojen yhteiskäyttöä ja koulumme oppilaat ja opettajiksi opiskelevat ovat opiskelleet mm. liikuntaa, fysiikkaa ja kemiaa, musiikkia sekä käsityötä yhteisissä tiloissa. Tämäkin vaatii harjoittelua ja yhteistä suunnittelua opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Tulevaisuudessa yhteiskäyttöneliöt kasvavat, kun yläkoulun opetusta tullaan antamaan loppukesästä valmistuvassa Teknika-rakennuksessa. Näillä toimenpiteillä on voitu turvata opettajankoulutuksen jatkuminen Raumalla. Kulunutta lukuvuotta on sävyttänyt opetussuunnitelman uudistaminen. OPS2016 on valtakunnallinen hanke. Valtioneuvoston 2012 tekemän uuden tuntijaon pohjalta perusopetukseen laaditaan uusi opetussuunnitelma, joka tulee voimaan vuonna 2016. Tässä kehitystyössä on kartoitettu sekä oppilaiden että vanhempien käsityksiä mm. arvopohjasta. Lisäksi kaikki harjoittelukoulut toimivat Opetushallituksen kanssa solmitun sopimuksen perusteella kouluttajina oman alueensa kuntien ops-työssä. Perusopetuksen opetussuunnitelmatyön lisäksi on uudistettu yhdessä opettajankoulutuksen Rauman yksikön kanssa harjoittelusuunnitelmaa, joka tulee voimaan 1.8.2014. Päättyneenä lukuvuotena koulussa on toteutettu runsaasti oppilaille suunnattuja tapahtumia. Tällainen toiminta lisää yhteisöllisyyttä ja tuo vaihtelua arkiseen koulutyöhön. Kun yläkoulu on toiminut täydellä voimallaan, se on entisestään lisännyt aktiivisuutta ja vireyttä koulun toimintaan. Lukuisat tapahtumat ovat olleet koulun yhteisiä, muutamat on toteutettu vain ala- tai yläkoulussa. Olemme vähitellen tottuneet ajatukseen, että kaikkien ei tarvitse olla mukana kaikessa. Edelleen on opittu huomaamaan, että esimerkiksi koulun säännöt eivät voi olla ekaluokkalaisille ja ysiluokkalaisille samat. Erityisen maininnan ansaitsee norssipäivänä esitetty musikaali Painajainen talossa, jota esitettiin myös muille raumalaiskouluille. 4


Yhtenä kestopainopistealueena on ollut vuosikausia Vihreä Lippu–toiminta. Sen ympärillä on toteutettu lukuisia tapahtumia koko lukuvuoden ajan. Seminaarin puutarha on tarjonnut oivalliset puitteet Vihreälle Lipulle, joka on konkreettinen kestävän kehityksen ohjelma. Hyvät yhdeksäsluokkalaiset. Tärkeä merkkipaalu elämässänne on juuri saavutettu. Olette suorittaneet kunniakkaasti oppivelvollisuuden ja nyt katseet tähyävät jo seuraaviin haasteisiin. Parhaillaan on ratkeamassa, missä toisen asteen koulutuspaikassa tulette opiskelemaan seuraavat vuodet. Teillä yhdeksäsluokkalaisilla takananne on valtava työ: noin 1700 koulupäivää, lähemmäs 9000 oppituntia. Yhdeksän vuoden aikana olette hankkineet lukutaidon, laskutaidon, eri kielien perustaidot, olette kokeneet taito- ja taideaineissa upeita elämyksiä, olette hankkineet valtavan määrän yleissivistystä, taitoa ponnistella, sietää pettymyksiä, olette oppineet tekemään työtä yksin ja yhdessä. Olette saanet opiskella ja kehittää itseänne kansainvälisten tutkimusten mukaan maailman parhaimpiin todetussa koulutusjärjestelmässä. Teidän koulutienne on ollut sikäli poikkeuksellinen, että enimmät kouluvuodet olette ahertaneet muussa koulussa kuin norssissa, vain tämä tärkeä yhdeksäs luokka täällä Myllymäellä. Toivon, että tunnette ylpeyttä ja iloa. Sen keskellä pyydän teitä huomaamaan, että yhdessä teidän kanssanne on tavoitteiden saavuttamiseksi tehnyt työtä moni muukin; vanhempanne, opettajat, koko koulun henkilökunta. Onnitteluni oppivelvollisuuden suorittamisesta! Norssi nojaa perinteeseen ja luo tulevaisuutta. Yhdessä kotien kanssa toivomme voivamme kasvattaa oppilaistamme itseään, toisiaan sekä ympäristöään arvostavia, uteliaita ja tiedonhaluisia kansalaisia. Se merkitsee monesti hidasta etenemistä ja se vaatii koululta ja kodilta yhteistä arvopohdintaa. Yksi peruslähtökohta kaikelle inhimilliselle toiminnalle on, että kohtelemme toisiamme niin kuin haluamme itseämme kohdeltavan. Työntäyteinen lukuvuosi on takana monine teemapäivineen, retkineen, leirikouluineen ja tapahtumineen. Olemme yhdessä kokeneet monet onnistumisen hetket. Kiitän koulun henkilöstöä, yhteistyökumppaneitamme, oppilaita, opetusharjoittelussa olleita opiskelijoita ja koteja hyvästä yhteistyöstä. Toivotan kaikille virkistävää kesää.

Tapio Heino johtava rehtori 5


TUNNUSTUKSET JA STIPENDIT ALAKOULU Ryhtilautanen

Aino Louhivaara 6a Sofia Martens 6b

Hymytyttö-patsas Hymypoika-patsas

Emilia Arvela 4b Kasper Nissi 4a

Kannustusstipendi

Liinu Haakana 6a Delia Halminen 6b

Reilu kaveri

Fanni Niinistö 5b

Vanhempainyhdistyksen tsemppari-stipendit: 1A Iiris Huttunen 1B Ville Mustonen 2A Luka Järvinen 2B Anni-Lotta Aflecht 3A Ninni Sosala 3B Helmi Putaansuu 4A Essi Tuhkanen 4B Matthieu Herpin 5A Tino Torkkeli 5B Aino Perttula 6A Jennifer-Andreea Marchis 6B Roosa Virtala

TUNNUSTUKSET JA STIPENDIT YLÄKOULU Äidinkieli ja kirjallisuus: Noora Vartila Noora on osoittanut lahjakkuutta ja innostusta kirjoittamisessa. Englanti: Meri-Tuuli Pelamo Meri-Tuuli on lahjakas, tunnollinen ja motivoitunut.

Yhteiskuntaoppi: Tuulia Nurmi Aktiivinen vaikuttaja, menestynyt hyvin yhteiskuntaopissa. Matematiikka: Jenna Jalkanen Omaa matemaattista lahjakkuutta ja on osoittanut ahkeruutensa.

Fysiikka: Kristiina Aarnio Ruotsi: Tuuli Siivonen Kristiina on erittäin täsmällinen ja tarkka. Tuuli on lahjakas, tunnollinen ja motivoitunut. Hän on ollut tunneilla motivoitunut ja ahkera. Lahjakas oppilas. Biologia: Emilia Lähteenmäki Erittäin hyvästä menestyksestä biologiassa. Musiikki: Taru Varjo Lahjakas musiikin osaaja, joka on taidoillaan Maantieto: Emma Hirsimäki ja asenteellaan osoittanut loistavaa Erittäin hyvästä menestyksestä musiikillista aktiivisuutta. maantiedossa.

6


Kuvaamataito: Kosti Myllymaa Iilmiömäinen kyky toteuttaa persoonallisia monisisältöisiä töitä. Hänen töistään huokuu vahva osaaminen on sitten kyse valokuvauksesta aina omaan kuvailmaisuun. Väri- ja muotomaailma löytyvät aina Kostin töistä vahvoina elementteinä. Kotitalous: Netta Sottinen Netta on taitaja tiimipuurtaja.

Uskonto: Jenna Jalkanen Menestynyt uskonnossa erinomaisesti ja osallistuu aktiivisesti tunneilla.

Ilmaisutaito: Tuulia Nurmi Tuulia on osoittanut lahjakkuutta ja heittäytymiskykyä ilmaisutaidon tunneilla.

SISU-stipendi: Vesela Pengezova Yritteliäs ja halu oppia.

Paras 9-luokan keskiarvo tytöt: Jenna Jalkanen (9.81) Paras 9-luokan keskiarvo pojat: Santeri Suistio (8.81)

Liikunta tytöt: Peppi Suominen Peppi on osoittanut erinomaista osaamista kaikilla liikunnan osa-alueilla. Liikunta pojat: Artturi Saarela Artturi on osoittanut erinomaista osaamista kaikilla liikunnan osa-alueilla Tekninen työ: Santeri Suistio Esimerkillisestä asenteesta opiskelua ja tekemistä kohtaan.

Muut stipendit: Vuoden tukioppilas: Emma Hirsimäki Emma on positiivinen ja oma-aloitteinen sekä aina valmis auttamaan muita.

8.lk historian innokas oppija, Myllymäen killan stipendi: Risto Auramo Risto on menestynyt historian opiskelija.

Fair play -stipendit: 9A Santeri Suistio, 9B Kristiina Aarnio Stipendin saaja on omalla toiminnallaan edistänyt koulun työrauhaa, suvaitsevaisuutta ja koulutyöhön kannustamista sekä myönteistä ilmapiiriä.

Patria-Killan kirjapalkinto Sota ja Rauma: Isela Halonen 8-luokan historian opiskelija, joka keskustelee innokkaasti historian tapahtumista.

Päässälasku-kilpailu 8.lk: Pinja Taalikka ja Valtteri Poikolainen Teknologia-stipendi, lahjoittaja Kouluelektroniikka: Olli Saarinen Ollin asenne ja innostus käsillä tekemiseen on kohdallaan.

Kirjapalkinto Vihreä lippu-tiimi: Emma Hirsimäki ja Nea Mäkinen Kunniamaininta Vihreä lippu-tiimi: Emma Liesniemi ja Julia Niinistö ATK-valinnaisessa oppiaineessa toteutettu jätteiden opastava esitys. Esitys on tarkoitettu 1-3-luokkalaisille.

7


LIIKUNTA ALAKOULU Vilkas ja tapahtumarikas liikuntavuosi monine huipentumineen on taas takana päin. Olemme olleet mukana useissa koululiikunnan tapahtumissa mm. jalkapallo- ja luistelutapahtumassa. Lisäksi olemme vaihtelevalla menestyksellä osallistuneet useisiin koulujen välisiin kilpailuihin. YLEISURHEILUSSA: 3. lk Anni Paasila, Veera Helminen, Saga Helkelä, Heimo Saarinen, Frnas-Emil Andreasen, Joel Erholm ja Leevi Helenius 4.lk Unna Teerinkoski, Emilia Arvela, Ada Peltola, Aleksi Arvela ja Rasmus Kauppila 5.lk Jasmin Andreasen, Inka Putaansuu, Aino Saarinen, Markus Babb ja Jose Asela 6 lk. Venla Laine, Ia Koivisto, Eveliina Hannula, Henrik Helkelä ja Mikael Järvinen JALKAPALLOSSA: Tyttöjen koulujoukkue voitti kaupungin mestaruuden! Joukkueessa pelasivat Jennifer Marchis, Aino Louhivaara, Liinu Haakana, Eveliina Hannula, Delia Halminen, Roosa Virtala, Sofia Martens, Aino Saarinen, Aino Perttula, Inka Putaansuu, Jasmin Andreasen, Iida- Maria Molkkari, Janette Vainionpää, Milla Mäkelä ja Peppi Pihlajanniemi.

Poikien koulujoukkueessa pelasivat Markus Babb, Aksel Burjam, Tino Torkkeli, Jose Asela, Henrik Helkelä, Tero Ailio, Tiitus Koivunen, Niklas Nurmi, Lukas Aaltonen ja Emil Poutala. UINNISSA: 2.lk Aleksandra Räsänen, Belinda Niemenmaa ja Matias Babb 3.lk Anni Paasila, Saga Helkelä, Joel Erholm ja Heimo Saarinen 4lk. Lotta Saari, Elisa Tapani, Patrik Tuominen ja Rasmus Kauppila 5lk. Helmi Viitasalo, Iris Burjam, Elma Jalonen, Jasmin Andreasen, Aino Saarinen, Louis Herpin ja Markus Babb 6lk. Aino Louhivaara, Henrik Helkelä ja Joona Rantala LUISTELUSSA: Koulun joukkueessa luistelivat 2.lk Lotta Kauppila ja Matias Babb 3lk. Lotta Räsänen ja Joel Erholm 4lk. Emilia Arvela, Ada Peltola ja Rasmus Kauppila SALIBANDYSSA: Taneli Torkkeli, Aksel Burjam, Henrik Helkelä, Arttu Mikkola, Tero Ailio, Niklas Nurmi, Tiitus Koivunen, Emil Poutala, Lukas Aaltonen, Louis Herpin ja Jose Asela. 8

PESÄPALLOSSA kouluamme edusti 6 b.


LIIKUNTA YLÄKOULU Yläkoulun puolellakin on liikuttu ahkerasti ja osallistuttu moniin kisoihin. 28.8.2013 Rauman yläkoulujen tyttöjen välinen jalkapalloturnaus, sijoitus 3. Osallistujat: 7a Heta Lepistö, 7a Isla Halminen, 7b Janina Lavanto, 7b Neea Lahti, 8a Tasha Koskinen, 9a Neea Solin, 9a Peppi Suominen, 9a Netta Sottinen, 9b Taru Varjo 30.8. Rauman yläkoulujen poikien välinen jalkapalloturnaus, sijoitus 2. Osallistujat: Vilho Eriksson 9a, Santeri Suistio 9a, Kalle Järvinen 9a, Jesse Suneli 9b, Teemu Nurmi 9a, Artturi Saarela 9a, Joona Santanen 9b, Niklas Wallenius 9a, Tuomas Aaltonen 8a, Risto Auramo 8b, Aleksi Uusitalo 8b

17.9. Pori, KLL:n pm-kilpailut 100 m P 7 lk koulusarja 3. Jalmar Nordman 7b Antti Herpin 7b

100m, Tytöt 8-9 koulusarja Essi Nieminen 8b

100 m, Pojat 8-9 koulusarja Santeri Suistio 9a Artturi Saarela 9a

100 m, Tytöt 7 lk koulusarja Heta Lepistö 7b Sara-Maria Savolainen 7a

Pojat Pituus 8-9 lk koulusarja koulusrj 2. Santeri Suistio 9a Artturi Saarela 9a Vilho Eriksson 9a Teemu Nurmi 9a

Pojat Pituus 7 lk koulusarja 2. Jalmar Nordman 7b Perttu Tolvanen 7b Antti Herpin 7b Roope Väänänen 7a

Kuula, Tytöt 8-9 lk 2. Taru Varjo 9b Kuula, Tytöt 7 lk koulusarja 3. Heta Lepistö 7b

29.11. Rauman yläkoulujen poikien välinen sählyturnaus, sijoitus 2. Osallistujat: Vilho Eriksson 9a, Santeri Suistio 9a, Kalle Järvinen 9a, Jesse Suneli 9b, Teemu Nurmi 9a, Artturi Saarela 9a, Joona Santanen 9b, Niklas Wallenius 9a, Aleksi Pulliainen 8b, Tuomas Aaltonen 8a, Risto Auramo 8b, Aleksi Uusitalo 8b, Gregoire Decombe 8b, Tomi Suvala 8b

10.2. 8. luokkien Rauman yläkoulujen välinen Forest Cup -sählyturnaus, sijoitus 3. Osallistujat, 8b luokka: Essi Nieminen, Isela Halonen, Aino Peltola, Paula Väliniemi, Tomi Suvala, Aleksi Uusitalo, Greg Decombe, Wili Valavuo, Risto Auramo, Juuso Kaihtela, Pietari Kunnaala, Valtteri Poikolainen

7.4. Rauman yläkoulujen tyttöjen välinen sählyturnaus, sijoitus 4. Osallistujat: Jemina Akkanen 7b, Sara Savolainen 7a, Isla Halminen 7a, Isela Halonen 8b, Aino Peltola 8b, Paula Väliniemi 8b, Essi Nieminen 8b, Tuulia Nurmi 9a, Netta Sottinen 9b, Peppi Suominen 9a, Neea Solin 9a, Anniina Tahvanainen 9b, Taru Varjo 9b, Emma Liesniemi 9b

KLL:n lippupallon SM-turnaus Helsingissä 12.5. Osallistujat: Kalle Järvinen 9a, Neea Solin 9a, Santeri Suistio 9a, Peppi Suominen 9a, Anniina Tahvanainen 9b, Jemina Akkanen 7b, Antti Herpin 7b, Jalmar Nordman 7b, Sara-Maria Savolainen 7a, Axel Wallenius 7b

9


OPPILAAT 1a (Merja Toivanen)

2a (Susanna Heino)

Hannukainen, Silja Helminen, Matilda Huttunen, Iiris Iivonen, Aarni Inkinen, Topias Juuruskorpi, Anton Karjalainen, Alex King, Sofia Laaksonen, Noora Lehtonen, Ella Palosaari, Eelis Saari, Lilli Saarinen, Silja Tunturivuori, Johannes Vene, Sara Winter, Sohvi

Albon, William Halminen, Julius Järvinen, Luka Laine, Eveliina Mokka, Armi Niemenmaa, Belinda Pulkkinen, Anni Räsänen, Aleksandra Salmela, Santeri Sarasalo, Miro Teerinkoski, Tutta Toivanen, Eetu Tolvanen, Elsa Tsybin, Vladimir Vapaavuori, Anton Vapaavuori, Fanni Yli-Paavola, Amanda

LI Elina Nurmi LI Elina Nurmi TS, KU Paula Äimälä

1b (Elisa Nurmi) Andreasen, Elviira Basso, Elias Erholm, Emma Halonen, Kauri Hellmann, Pia Juhola, Jenna Jäschke, Toivo Kurka, Emilia Lappi, Taika-Tuulia Lehtisyrjä, Iida Mustonen, Ville Ojala, Petra Sezgin, Batuhan Sosala, Nanna Tuominen, Aada Tuominen, Vilho Vainio, Iida Vartio, Emilia LI Elina Nurmi

10

2b (Heli Kallio) Aflecht, Anni-Lotta Babb, Matias De Andrade Kallio, Tino Halminen, Tiina Hannolainen, Kiia Huttunen, Enni Kauppila, Lotta Lehto, Valtteri Molkkari, Aaro Mäkinen, Oona Niittynen, Kalle Rantala, Rasmus Saarela, Alisa Salo, Jesse Suuriniemi, Joose Thaikasam, Phuttaraksa Yli-Paavola, Anton LI Elina Nurmi MU Eeva-Maija Niinistö 


3a (Eeva-Maija Niinistö) Aaltonen, Heta Andreasen, Frans-Emil Fimbel, Lucie Helminen, Veera Juhola, Jesse Jäschke, Helmi Klemm, Jasmila Konsin, Richard Peltola, Tuomas Penkkimäki, Aapeli Raittila, Eetu Ruutu, Leevi Räsänen, Lotta Saastamoinen, Oona Soleilhavoup, Tea Somisto, Jesse Sosala, Ninni Taivainen, Tiitus Vaikasas, Aleksej LIT Elina Nurmi / LIP Heidi Nordvall TS Jaana Siivonen, Marika Rantanen TN Raimo Haapalahti EN Ulla Rohiola

4a (Joonas Tursas) Andersson, Anni Haikonen, Anna Hannukainen, Aino King, Oscar Kukkaro, Laura Lehtinen, Silja Lehtonen, Emilia Metsäkelo, Veeti Nissi, Kasper Räsänen, Niko Saari, Lotta Suuriniemi, Konsta Tapani, Elisa Teerinkoski, Unna Tuhkanen, Essi Tuominen, Patrik Widenius, Ada LIT Elina Nurmi TS Jaana Siivonen, Marika Rantanen TN Raimo Haapalahti EN Ulla Rohiola MU Sonja Siliämaa LUT Kirsi Urmson RA Laura Vuorinen / SA Hanna Pöyry

4b (Talvikki Lehtinen) 3b (Paula Äimälä) Erholm, Joel Hannukainen, Laura Helenius, Leevi Helkelä, Saga Holgeri, Hedda Järvinen, Papu Lappi, Onni Lehti, Jere Lehtinen, Laura Lehtinen, Maria Lehto, Emilia Luosma, Raakel Paasila, Anni Pihlajaniemi, Samuel Putaansuu, Helmi Saarinen, Heimo Tunturivuori, Markus Vainio, Eemil Virola, Anni LIT Elina Nurmi / LIP Heidi Nordvall TS Jaana Siivonen, Marika Rantanen TN Raimo Haapalahti EN Laura Vuorinen

Arvela, Aleksi Arvela, Emilia Halonen, Aarni Herpin, Matthieu Hilakari, Julia Holgeri, Hulda Junnila, Luka Kauppila, Rasmus Lavi, Aada Louhivaara, Veikko Peltola, Ada Saarinen, Janus Tolvanen, Annika Virtala, Samuli Välimaa, Aleksi LIT Elina Nurmi / LIP Joonas Tursas TS Jaana Siivonen, Marika Rantanen EN Laura Vuorinen MU Sonja Siliämaa LUT, KU Kirsi Urmson RA Laura Vuorinen / SA Hanna Pöyry

11


5a (Ville Turunen) Aaltonen, Lukas Andreasen, Jasmin Asela, Jose Heikola, Arttu Hekkala, Elina Herpin, Louis Holgeri, Hilda Koivunen, Tiitus Lindroos, Jannica Nurmi, Niklas Pihlajaniemi, Peppi Poutala, Emil Saaristo, Jesse Taivainen, Taneli Torkkeli, Tino Tuominen, Nelli Tuomisto, Onni Ukkonen, Jerome Vartio, Valtteri Yli-Paavola, Ada LIT Elina Nurmi TS Jaana Siivonen, Marika Rantanen TN Raimo Haapalahti EN, RA Laura Vuorinen MU Sonja Siliämaa UE Heidi Nordvall

5b (Juha Ståhlberg) Aaltonen, Kalle Babb, Markus Burjam, Aksel Burjam, Iiris Fimbel, Thiebault Jalonen, Elma Kanerva, Jalmari Kaura, Sofia Klemm, Jamilla Konsin, Lukas Lehtovirta, Jaro-Alex Leväniemi, Luukas Marinov, Ina Niemenmaa, Benjamin Niinistö, Fanni Perttula, Aino Putaansuu, Inka Rautio, Mikael Saarinen, Aino Saarinen, Tino Somisto, Oona Teerinkoski, Milla-Maria Vainionpää, Janette Viitasalo, Helmi 12

LIT Elina Nurmi / LIP Ville Turunen TS Marika Rantanen TN, BG Raimo Haapalahti EN Hanna Pöyry RA Laura Vuorinen UE Outi Kokkonen FK Kirsi Urmson

6a (Outi Kokkonen) Ailio, Tero Arponen, Kasper Gerasimov, Vlad Haakana, Liinu Haikonen, Aada Halminen, Ossi Hannula, Eveliina Keränen, Topi Lehtinen, Janica Louhivaara, Aino Marchis, Jennifer-Andreea Penkkimäki, Pietari Polttila, Jyri Rantala, Joona Saarinen, Janette Tynkkynen, Rami Vahala, Ville

6b (Kirsi Urmson) Halminen, Delia Helkelä, Henrik Järvinen, Kaarle Järvinen, Mikael Koivisto, Ia Koivunen, Eelis Laine, Venla Lehtonen, Salli Martens, Sofia Mikkola, Arttu Mäkelä, Milla Salo, Rasmus Virtala, Roosa Ylivuori, Samuli

6ab LIT Elina Nurmi / LIP Ville Turunen TS Jaana Siivonen, Marika Rantanen TN, FK Raimo Haapalahti EN6b Susan Kylänpää EN6a, SA Hanna Pöyry MU Sonja Siliämaa


7a (Maria Raivo) Aalto, Julia Andreasen, Benjamin Halminen, Isla Hiltunen, Severi Holmberg, Patrick Karjalainen, Jenni Laiho, Nita Leppimäki, Urho Marinov, Alexandra Nurmi, Jesper Poikolainen, Suvi Putaansuu, Siiri Rautio, Miika Rintamaa, Väinö Savolainen, Sara-Maria Smids, Susanna Tuominen, Moona Tyyskä, Nea Varjola, Rosanna Vidlund, Nico Virola, Ossi Väänänen, Roope Yli-Paavola, Aleksi

7b (Ainomari Vettenranta) Akkanen, Jemina Herpin, Antoine Javio, Emma Lahti, Neea Lavanto, Janina Lepistö, Heta Mäkinen, Piritta Nieminen, Ville Nordman, Jalmar Nummi, Armas Ojamaa, Oskari Pesonen, Jessica Remmer, Jan Saarela, Laura Salo, Verna Suhonen, Joel Taalikka, Roosa Taivainen, Taavi Tapani, Anni Tolvanen, Perttu Wallenius, Axel

8a (Jaana Siivonen/Marika Rantanen) Aaltonen, Tuomas Elgström, Milla Hannolainen, Paula Heino, Oscar Hiukkamäki, Noora Inkinen, Axel Koskinen, Tasha Kunnaala, Eemeli Lahti, Ninni Laiho, Niko Laiho, Sanni Lindroos, Jenna Nordlund, Nealotta Pihlaja, Kaius Raikisto, Kalle Saarinen, Olli Savolainen, Tuomas Sköld, Janina Suomi, Aku Taalikka, Pinja Teerinkoski, Noora Tuominen, Joona

8b (Susan Kylänpää) Auramo, Risto Decombe, Gregoire Halonen, Isela Heino, Tinna Kaihtela, Juuso Klemm, Jemilia Kunnaala, Pietari Lahti, Jasmin Nieminen, Essi Niinistö, Julia Peltola, Aino Pihkoluoma, Patrisia Poikolainen, Valtteri Ruusunen, Toni Suominen, Lumi Suoniemi, Janina Suvala, Tomi Uusi-Pietilä, Säde Uusitalo, Aleksi Valavuo, Wili Väliniemi, Paula

13


9a (Sonja Siliämaa) Eriksson, Vilho Järvinen, Kalle Koski, Nea Liesniemi, Emma Lähteenmäki, Emilia Nurmi, Teemu Nurmi, Tuulia Pelamo, Meri-Tuuli Pengezova, Vesela Pirinen, Iisa-Maria Saarela, Aapo Saarinen, Iiro Solin, Neea Sottinen, Netta Suistio, Santeri Suominen, Peppi Temonen, Saara Wallenius, Niklas Vartila, Noora Virtanen, Evastina

9b (Sampsa Kullas) Aarnio, Kristiina Alén, Satu Hirsimäki, Emma Jalkanen, Jenna Kaerla, Pauliina Laitila, Oona Leino, Jetta Myllymaa, Kosti Mäkinen, Nea Pulliainen, Aleksi Santanen, Joona Siivonen, Tuuli Tahvanainen, Anniina Varjo, Taru Viheroja, Elsa

14


VANHEMPAINYHDISTYS ”Norssin vanhempainyhdistys järjesti Halloween- ja Ystävänpäivädiskot. Tässä paras-asu-kilpailun voittaja luokkatovereineen Halloween-diskosta.”

”2A-luokka vastaanotti vanhempainyhdistyksen hankkimat välituntivälineet. Poikien suosikkeja olivat pallot ja tytöt pitivät hyppynaruista. Yhdistyksen puheenjohtaja Minna Rajala luovutti lahjoituksen.”

Vanhempainyhdistyksen hallitus kaudella 2013-2014 Minna Rajala puheenjohtaja Virpi Peltola sihteeri Erika Raittila rahastonhoitaja Satu Ailio Hanna-Leena Nurmi Anne Halminen Heidi Sarasalo Maarit Pulkkinen Paula Äimälä opettajajäsen 15


1 A-LUOKAN MUISTOJA ENSIMMÄISESTÄ KOULUVUODESTA OPPILAIDEN OMIN SANOIN Lilli: ”Meillä on hauskaa! Kaikki on saanut kavereita. Me ollaan juhlittu paljon. Meillä on kiva ope.”

Silja S.: ”Me saatiin ipadit. Me tehtiin tauluja. Me tehtiin kesäretki. Me ollaan juhlittu vappua. Minä olen oppinut pikkukirjaimet.”

Alex: ”Käsitöissä tehtiin lukulemmikkejä ja sydäntyynyjä.”

Iiris: ”Tykkään käsitöistä. Olisin virkannut planeettojen ympäri.”

Anton: ”Käsitöitä, puutöitä, savitöitä, maalaustöitä, rautalankatöitä, rakennustöitä, juhlia, halloween, vappu, pääsiäinen, ystävänpäivä, äitienpäivä, isienpäivä, joulu (juhlista suurin). Ipadilla sovelluksia, pelejä, laskemista. Ollaan oltu koko koulun kanssa. Petäjäksen matka. Koulussa hyvät kirjat. Myös musiikki on hyvää. Ruokakin on hyvää ja luontoretkiä. (hyvät)”

Ella: ”Meidän kouluvuosi on ollut kivaa: käsitöitä, puutöitä, juhlia, halloween, vappu, pääsiäinen, ystävänpäivä. Me saatiin ipadit. Me mentiin kesäretkelle. On ollut kivaa. Me oltiin 1a ja 1b Petäjäksessä kesäkodilla uimassa. Ensi vuonna olen 2a-luokkalainen.”

Silja H.:”Olen saanut kavereita. Olemme saaneet opettajan! Aloitimme koulun tulemalla ulos. Juhlimme pääsiäistä, halloweenia, vappua, joulua ja ystävänpäivää! Saimme ipadit ja harjoiteltiin matikkaa. Äidinkielessä teimme elokuvan. Otimme kuvia. Katsoimme elokuvia. Pidimme lelupäiviä ja pelipäiviä. Luimme kirjoja ja katsoimme meidän animaatioita. Olimme liikunnassa uimassa. Teimme äitien- ja isänpäivälahjan. Saimme yllätyksiä. Olimme kesämökillä ja uimme siellä ja söimme eväitä. Lopuksi esitimme kevätjuhlan.”

16


Noora: ”Halloweenina oli kivaa. Ipadeilla ollaan pelattu kivoja pelejä. Olemme nähneet kummeja. Kesäretkellä uitiin ja leikittiin.”

Sohvi: ”1a ja 1b oli kevätretkellä. Kesäkodilla me uimme rannassa ja kävimme saunassa. Lisäksi leikimme rannassa.”

Matilda: ”Saatiin tehdä ipadeilla kaikenlaista. Opin paljon asioita. Oli kiva opettaja. Onnea uusille oppilaille!”

Aarni: ”Ipadeilla on tehty animaatio. Aiheena oli avaruus. Se oli kivaa. Käsitöissä tehtiin sydäntyyny äitienpäivälahjaksi.”

Johannes: ”Ipadeilla on pelattu Matikkakunkkua. Ipadeilla on kuvattu. Ipadeilla on tehty tarinoita. Käsitöissä olisin virkannut vaikka koko aurinkokunnan ympäri.”

Eelis: ”Tykkään matematiikasta. Sain laskettua kaikki kirjat.”

Topias: ”Ipad -pelit on kivaa!!! Sillä voi tehdä tarinoita ja soittaa. Olen tutustunut kavereihin. Olen tehnyt isänpäivälahjan ja äitienpäivälahjan ja Karyan kodin. 1a ja 1b oli kesämökillä. Pitkä välkkä on kiva. Kävin terveydenhoitajalla. Juhlittiin vappua. Tehtiin puutöissä taulu.”

Sara: ”Koulussa oli hienot tanssiaiset. Kaikki pääsivät tanssimaan.”

Sofia: ” Juhlat, halloween, vappu, joulu. Ipadeilla saatiin pelata. Kesäretkellä saatiin uida ja oltiin keinuissa. Oli kiva vuosi 1a:lla. Isokummit ovat kivoja ja mukavia. Käsitöissä tehtiin lukulemmikki. On mukavia kavereita.”

17


1 B-LUOKAN TOUHUJA

Aloitimme koulun innokkaina uudet penaalit ja reput mukanamme. Saimme ensimmäisenä päivänä kynän, kumin ja aapisen. 4b-luokan oppilaat ovat meidän kummejamme. He olivat heti apunamme välitunnilla ja ruokailussa. Olemme tehneet kummien kanssa jouluaskarteluja ja pelanneet Kiva Koulu -peliäkin.

Saimme heti ekaluokan alkaessa jokainen omat iPadit. Opimme käyttämään niitä nopeasti. Melkein heti aloitimme oman aapisen teon Book Creator -ohjelman avulla. Otimme kuvia s-kirjaimella alkavista asioista ja kirjoitimme ne omaan kirjaan. Myöhemmin kirjoitimme jo lauseita ja äänitimme omaa lukemista. Nyt teemme jo pieniä tarinoita kuvien, tekstin ja ääneen lukemisen avulla. Meillä on ladattuna uusi ohjelma, My Story, jolla on hauska tehdä tarinoita. Matikkapelit ovat tosi kivoja. Meillä on monia pelejä, esimerkiksi Matikkakunkku, Hungry Fish, Smart Kid Maths, Geoboard ja Number Pieces. Olemme kuvanneet iPadien avulla myös syksyn ja kevään merkkejä ulkona. Videoimme myös käsinukke-esityksiä. Kuvataiteen tunnilla teimme animaatioon taustat ja hahmot. iPadeilla oli helppo kuvata animaatio. Kerroimme koululla vierailulla oleville opettajille mitä olemme iPadien kanssa tehneet. Heidän mielestään oli kiinnostava kuunnella meitä. iPadeilla voi tehdä asioita yksin tai yhdessä. Yleensä se on aina tosi kivaa.

18


Luonnontiedossa meillä oli aiheena avaruus. Tutkimme taivaankappaleita ja piirsimme kuvataiteen tunnilla oman avaruuden pastelliliiduilla. Lisäksi suunnittelimme oman avaruusaluksen, ja käsitöissä teimme käsinuken, joka on avaruusolio. Mukana oli koko ajan käsinukke Viipuli-Vaapuli, jonka nimen me keksimme itse.

Viipuli-Vaapuli halusi itselleen kivoja kavereita ja saikin niitä 18. Kirjoitimme sille mukavia viestejä ja se lähetti meille pieniä tarinoita kuunneltavaksi ja luettavaksi. Viipuli-Vaapulista tuli meidän luokan suosikki! Osallistuimme lasten linturetkeen toukokuussa. Retkellä ei ollut tarkoitus tunnistaa lintuja, vaan havainnoida yleensä mitä linnut tekevät. Bongasimme Myllymäellä paljain silmin räkättirastaan, pajulinnun, tervapääskyn, lokin ja harmaahaikaran. Käytimme lintujen tarkkailuun kiikareitakin. Kaukoputkella näimme miten emo ruokki linnunpoikasia pesässään. Poikaset olivat söpöjä!

19


MEILLÄ 2A:SSA

Suurin muutos tänä vuonna oli se, että pulpetit vietiin pois. Opettaja kertoi, että pitkään istuminen ei ole hyvästä.

20


Kuuntelemme ensin opettajaa luokan etuosassa penkeillä ja sitten työskentelemme seisten tai istuen eri paikoissa. Se on kivaa! Erityisen suosittuja paikkoja ovat olleet säkkituolit, pöllömatto, lattiatyynylaatikko, sohva ja satulatuoli (sitäkin saa käyttää vaikka onkin open). Opettaja määrää meitä vaihtamaan paikkaa tai ottamaan sylitason, jotta kirjoitusasento olisi hyvä. Toimimme yhteistoiminnallisissa ryhmissä ja saamme käyttää usein kannettavia tietokoneita. Harjoittelemme kirjoittamaan usealla sormella ;).

Tänäkin vuonna meillä oli kivoja opetusharjoittelijoita, joiden kanssa mm. kirjoitimme mielipidekirjoituksia. Muutamat niistä julkaistiin Raumalaisen verkkolehdessäkin! Ja satujaksolla meillä oli kutsuvierastilaisuus, jossa esitimme toisillemme satuja. Niitä varten oli myös otettu still– kuvia ja tehty tavaroita taikataikinasta. Nämä liittyivät myös lukuintohankkeeseemme.

21


2 B:N RIEMULLISIA OPPITUOKIOITA ‐ OTTEITA ARJESTAMME

Luonnontiedon tunnilla tutustuttiin sääilmiöihin. Lotta ja Tino saivat hoitaa meteorologin virkaa. Englannin tunnilla valmistauduttiin halloween-juhliin.

Käsitöissä harjoiteltiin tässä pintakäsittelyn tekoa. Oppilaat viimeistelevät itse suunniteltua ja valmistettua servettitelinettä. Opetusharjoittelijat Netta ja Jappe olivat monessa mukana.

22


Iloiset kuvataiteilijat Kiia ja Anni-Lotta. Aiheen inspiroijana taidehistorian revittelijä Jackson Pollock. Matias ei ollut ainut, jolla roiskahti maalia vähän muualle kuin paperille…

Viestintäkasvatuksessa opiskeltiin esimerkiksi mainosten tekoa ja mediakuvan lukemista. Tässä valmistuu kadonneen lelun arvoituksesta kertova animaatio iPadillä tehden tietenkin lasten itse suunnittelemana, käsikirjoittamana ja kuvaamana. Ryhmätyön touhussa Jesse, Oona ja Tiina. Toisessa ryhmässä kuvaustilanteen ohjaajana toimii Tino. 23


3A-LUOKAN UNOHTUMATON VUOSI Oppilaiden mieleenpainuvimmat muistot kuluneelta lukuvuodelta

Tämän vuoden mukavimpia asioita on ollut että meillä oli tosi hauska norssipäivä. Se oli siksi kiva koska siellä oli hienoja ja hyviä esityksiä, esim. painajainen talossa. Toinen mukava juttu oli että me saimme älytaulun ja omat tabletit. Olemme tehneet tableteilla kaikkia kivoja juttuja, esim. ottaneet kuvia museossa. Museossa piti valita yksi taideteos mistä piti ottaa kuva. Otin hienosta taulusta kuvan. Meillä on ollut tosi hyvät harjoittelijat Minulla on myös paljon hyviä kavereita, esim. Ninni, Tea ja Lucie. Välillä on riitoja, mutta saamme aina sovittua kaikki riidat. Jotkut aina ärsyttää, esim. pojat. Välitunneilla me pelaamme, leikimme ja välillä pomputamme pomppupalloja. Lotta

Museossa oli kivaa koska siellä sai tehdä kaikenlaista hauskaa. Siellä sai tehdä runoja ja tehdä oman meren. Kellarissa oli aika äänekäs ilmastointi. Sen jälkeen kun Aleksej kirkaisi niin melkein kukaan ei enää uskaltanut mennä kellariin. Museossa oli ihan kiva elokuvateatteri. Siellä oli hienoja meriaiheisia maalauksia. Kellarissa sai tehdä oman sinfoniaorkesterin. Richard

Koulun matka museoon Eräänä kuvaamataidon tunnilla me menimme Rauman taidemuseoon. Aiheena oli meri. Siellä meidät jaettiin ryhmiin. Minä menin Saran ryhmään. Kaverinikin pääsi samaan ryhmään. Siellä oli tehtäviä ja siellä sai kuvata. Siellä oli vastaavia paikkoja: kaksi elokuvateatteria, kammottava kellari ja kuvaluolia. Osa tytöistä pelkäsi kellaria. Oona

3a Minä tykkään omasta tabletista. 3a on hyvä luokka ja minun ope on kiva. Minulla on paljon kavereita. Kävimme museossa ja norssipäivänä oli kiva esitys ja hyvää ruokaa. Myös opetusharjoittelijat olivat kivoja, mutta he antavat paljon läksyjä. Tea

Minulle tulee ensimmäisenä mieleen museokäynti. Aiheena oli meri. Siellä oli paljon maalauksia ja kaksi tunnelia ja kaksi elokuvateatteria ja me tehtiin oma meri ja pullopostia ja kivistä sanoja ja kaikissa paikoissa oli meille pullopostia. Kun lähdettiin me leikittiin armeijaa ja opittiin vähän liikennesääntöjä, nähtiin monta ruokapaikkaa ja kauppoja. Viime kuussa eli huhtikuussa me löydettiin yläkerta, jossa ei ollut mitään näyttelystä. Se oli ullakko ja siellä oli jännää. Jesse ”Jesu” J.

24


Norssipäivä Norssipäivä oli kiva koska siellä oli hyvä esitys (Painajainen talossa). Ja oli hyvää ruokaa ja buffetti oli kiva. Oli paljon soittimia. Normaalikoulun juhla oli kiva. Opetusharjoittelijat ovat mukavia, mutta he antavat paljon läksyjä. Lucie

3a Hei olen Aleksej ja minä muistan museon retkestä, jossa oli vähän pelottava kellari, ja joka oli maan alla. Ja nyt minä kerron siitä että minulla oli syntymäpäivä joka oli 14.5.2014. Ja seuraavana päivänä minulla oli 4kg karkkia. Aleksej

Koulun olympialaiset Sain olla onnetar. Kävi tuuri kun Frans ja Jasmila voittivat tarkkuusheiton, sitten oli eläinviesti ja taas voitettiin. Siinä oli Jesu ja Tea. Sitten oli palapeliviesti, siinä oltiin toisia ja siinä oli Jesse ja Heta. Ja oli köydenveto jossa oli Leevi ja Lucie. Ne hävisivät 3b:lle. Tuomas

Kiva kolmosluokka On ollut kiva kolmosluokka tähän mennessä. Silloin oli vihreälippu. Tekstiili oli hauskaa, mutta tekninen oli hauskempaa. Norssipäivän esitys oli kamala. Pelaaminen iPadeilla on hauskaa. Ope on ollut tosi mukava. Matematiikka oli vähän vaikeata. Kolmas luokka on ollut kivoin luokka. Nykyään pelaamme välituntisin jalkapalloa. Parhaita kavereitani ovat Tiitus ja Jesse S. Aleksej on myös kiva kaveri. Kun menimme taidemuseoon, niin siellä oli kamalaa (en osaa tulkita). Kaikki tähän mennessä on ollut kivaa. Aluksi kolmosluokan äidinkieli oli hauskaa runojen kirjoittamista, mutta se on muuttunut aikanaan hauskemmaksi. Kirjoitin tämän tekstin 16.5.2014. Pesäpallo on hauskaa, mutta välillä siinä epäonnistuu. Nyt luonnontiedossa teemme tällä samalla iPadilla projektia. Siinä yhdistetään yksi veden eläin ja yksi selkärangaton eläin. Eetu

Kolmosluokalla on tapahtunut paljon kivoja asioita, esim. kun tein käsityön tunnilla ahvenen ja kun norssipäivänä oli ”painajainen talossa” esitys missä näkyi kun kissoja. Tykkään kaikista meidän luokkalaisista, mutta jotkut välillä ärsyttää. Olen tällä hetkellä ulkona maalivahtina, mutta Jesu on myös maalivahtina ja Frans myös, molemmat heistä ovat hyviä maalivahteja. On kyllä pakko sanoa, että kaikki meidän luokkalaiset on hyviä maalivahteja. Olin ennen jalkapallossa kenttäpelaaja ja tein joka päivä ainakin kaksi maalia jos en ollut maalissa. Tiitus

Olympiakisat Minä olin tarkkuusheitossa toisen meidän luokan tytön kanssa. Hän tuli ensimmäiseksi ja minä tulin myös ensimmäiseksi. Muut luokkalaiset kannustivat meitä ja vappuriehakin oli kiva. Siellä leikittiin tietovisoja ja pukeutumisleikkejä. Meidän luokassa voitti Tuomas. Siellä syötiin kaikkea hyvää. Frans-Emil 25


Vappurieha! Vappurieha oli tosi kiva koulupäivä. Sai syödä karkkia ja jutella kaverin kanssa. Oli myös koulun olympialaiset. Olin Jessen kanssa samassa ryhmässä ja meillä oli palapeliviesti. Oli myös tietovisa ja pelattiin hirsipuuta ja vappurieha kesti kello 8-13. Sai pukeutua ja minä pukeuduin judokaksi ja paras puku palkittiin. Jasi ja Frans-Eemil oli samassa joukkueessa ja niillä oli tarkkuusheitto. Helmi ei valitettavasti päässyt mihinkään lajiin. Arttu ja Sara oli auttamassa vappuriehassa. Lucie oli Leevin kanssa köydenvedossa. Tea ja Jesu oli eläinviestissä. Heta

Olemme olleet vanhan Rauman taidemuseossa. Siellä näimme paljon kaikkea. Olemme saaneet omat iPadit 3luokalla. 3a on paras luokka! Kaverit on parhaita luokalla. Jesse S.

Vappurieha! Vappurieha oli kiva koska oli ykkösestä kolmoseen koulun olympialaiset. Ja sai ottaa kouluun karkkia. Myös sai pukeutua jos halusi. Vappuriehassa oli kivaa myös tietokilpailu. Luokassa oli myös kivaa. Olin Fransin kanssa tarkkuusheitossa. Frans sai 2 ja minä 1. Oli tosi kivaa. Hetä ja Jesse oli palapeliviestissä. Leevi ja Lucie köydenvedossa. Tea ja Jesu oli eläinviestissä. Jasmila

Museoreissu! Kun saatiin tietää että mennään museoon niin en oikein innostunut. Mutta sitten matkalla sinne niin matka osoittautui aika mukavaksi koska parinani oli Riku ja hänen kanssaan matka meni rattoisasti. Mutta sitten kun päästiin perille tajusin että tästä kahdesta tunnista tulisi erittäin tylsiä. Sitten kun päästiin tekemään sinne tehtäviä. Niin sitten se muuttui aika kivaksi. Leevi

Taidemuseoreissu Käynti Rauman taidemuseossa katsomassa Rantaudutaan näyttelyä. Näyttely oli meriaiheinen kuten nimestäkin huomaa. Siellä oli kiviä joihin oli kirjoitettu meriaiheisia sanoja ja niistä piti muodostaa meriaiheinen runo. Siellä oli myös pulloja hiekassa joihin voi kirjoittaa oman pullopostin. Siellä oli vanha rakennus jonka nimi oli navetta mutta oikeasti siellä oli meriaiheisia tauluja ja muita taideteoksia. Yhdessä paikassa pyöri video jonka aihe oli: näin paljon ihminen käyttää vettä päivässä. Museossa oli pimeä kellari, jossa oli pulloja jotka oli täytetty meriaiheisilla asioilla ja niistä piti muodostaa oma merellinen sinfonia. Kävimme myös museon majakassa. Siellä oli laituri ja majakan valo jolla osoitettiin yhtä taulua ja tutkittiin sitä. Lopuksi väritimme A4-paperille ja tiputimme laiturilta alas. Rauman taidemuseo on hieno paikka ja voisin käydä siellä vaikka joka näyttelyssä. Oli mukavaa kun näyttely oli osaksi ulkona ja me saimme ottaa lopuksi vielä kuvia iPadeilla ja omalla kännykällä hienoimmasta taideteoksesta. Veera

26


Museossa oli kivaa kun sai tutkia paikkoja ja kun tytöt kiljuivat koska luulivat että kellarissa on käärme. Ja kiva kun sai ottaa kuvia hienoista kuvista/maalauksista. Tyhmintä oli kävellä museoon ja takaisin kouluun ja kun pääsin takaisin kouluun olin ihan väsynyt. Aapeli

Minun nimi on Helmi Jäsche ja kerron vuoden 2014 vappuriehasta. Ensimmäiseksi oli tietovisa jonka voitti 1a. Toiseksi oli 1-3 –luokkien välinen kilpailu. Oli myös naamiaiset jonka palkinto oli leffalippu, sen voitti meidän luokalta Tuomas Peltola. Kilpailusta vielä sen verran että parhaat kaverini Jasmila ja Heta. Jasmila kisasi renkaanheitossa ja hänen apunaan oli Frans-Emil. Heta kisasi palapeliviestissä ja hänen apunaan oli Jesse S. Helmi

Olen miniministeri ja meitä opettaa Juha. Juha on tosi mukava ope. 3a on paras luokka koko maailmasta ja opettajakin on tosi mukava. Haluaisin että meille tulee vähemmän läksyä! Tykkäsin kun olimme Artun ja Saran kanssa museossa. Tykkäsin myös kun oli vappuriehapäivä. Meillä oli olympialaiset siellä ja kun oli norssipäivä niin menimme saliin ja sisällä oli tosi paljon kaikkia hienoja esityksiä, esim. painajainen talossa. Minulla on paljon hyviä kavereita, esim. Lotta, Tea ja Lucie. Välillä on riitoja mutta saamme aina sovittua. Odotan myös innolla kesälomaa! Ninni

27


3B-LUOKAN VUOSI

” 3B-LUOKKA RETKEILI LUKUVUODEN VARRELLA USEASTI. SYKSYLLÄ TUTUSTUIMME MAATILAN ELÄIMIIN.”

”LUOKKAMME KOKO VUODEN TEEMANA OLI SUOMI, KANSANPERINNE JA SUOMALAINEN LASTENKIRJALLISUUS. SYKSYLLÄ TUTUSTUTTIIN LUOKASSA SUOSITTUJEN TATUN JA PATU-KIRJOJEN TEKIJÖIHIN OPETUSHARJOITTELIJOIDEN OHJAUKSESSA.” 28


KEVÄTLUKUKAUDEN ALUSTA ALOIMME TOIMIMAAN YHTEISTOIMINNALLISISSA RYHMISSÄ. TÄSSÄ LÄPPÄRI RYHMÄN TYÖKALUNA.” ” TOUKOKUINEN PYÖRÄRETKI MAITOTILALLE JÄNNITTI AINAKIN MUKANA OLLEITA AIKUISIA, MUTTA KOLMASLUOKKALAISET OLIVAT REIPPAITA RETKEILIJÖITÄ.”

29


4A-LUOKAN TUNNELMIA LUOKKARETKESTÄ HEUREKAAN tä , et n e llin n” nne urekaa o i s a, n to n He kava a, u m ”Oo mentii va oli assa a, mahta me i k e r ”Heu , hauska töntä ja -Ess kivaa ä, miele ä jänn ellistä.” e t tie ta s -Kon

oli solu elokuva n o ”Se etaario -plan ” . hyvä i n -An

tosi

”Minä tein ko lik oli oma kuvan on, jossa i. Se oli hieno.” -Laura

”Aik ene aa oli kiva mmän. pitäny Muu t olla -Ain a.” ten o oli

30

”Ol i me tosi h Tell mentii auska r lait usta ja n katto etki ja t -Un eisiin. menin maan na ” kaik kiin

”Kun p y nuoraa öräilimme yl h pelotta pitkin, se oli äällä vaa.” -Patrik

”H olimeurek jos me assa hei sa oli maan oli kiv -Sil luu.” talo järist aa, k , jo yks un ja ess ka ä,


ella

iva

”Siellä oli rott a Ne rotat oliva koripallo. t ihan sairaan söpöjä.” -Emilia

t atsa n v n i e i e syöt a jälk a s k s n xi on ”Ra een, j takaisi t täy imme ” lähd malle. Rau a n -An

oli k a s s xi ”Ra ia.” juom ar -Osc

it seko

”Menti i planeta n katsomaan nimi ol arioelokuvaa , i paras!” Se on solu. S jonka e oli ” -Niko

”Oli niin kivaa ja hauskaa ettemme huomannet, miten nopeasti lisi ” o aika kului.” lta pois. u s -Lotta eis teä r h ltä lä i si nut E ” lun ha lisa syöd tosi ”Heure -E -Ka ä Raxi kivaa j kassa spe o ssa. a ol r i kiv li ” a

31


4B JA RETKI HEUREKAAN Olimme Heurekassa tiistaina 13.5.14. Matka alkoi Merikoulunkadulta. Kaikki neloset olivat innostuneita matkasta. Matkaa kesti noin kolme tuntia. Heurekan pihalla kuulimme satakielen laulua! Sitten saimme rannekkeet. Olin malttamaton, koska Heureka näytti niin hienolta!. – Kiersimme ”Heureka tulee hulluksi” -näyttelyssä. Hui! Siellä oli Fobia -huone, jossa oli pelottava hissi. Sitten oli Psykoosihuone, se oli pelottavampi. Mielenterveysnäyttelyn ohella oli Heurekan klassikkoja. Mieleeni jäi myös ”Se on solu!” -planetaarioelokuva, toisin sanoen, se oli fantastinen!. – Pian lähdettiin jo Raxiin. Nam, mitä ruokaa! Vatsat kylläisinä bussiin ja Raumalle. Annika

Bussimatka oli kaikista paras. Heurekassa me mentiin johonkin tiedeohjelmaan, jonka nimi oli Tellus. Sitten sai vähän aikaa liikkua vapaasti ennen planetaarioelokuvaa, jonka nimi oli ”Se on solu!”. Sen jälkeen oli vapaa-aikaa ennen Raxiin menoa. Minä söin tosi paljon ja muut myös. Syömisen jälkeen lähdettiin takaisin Raumalle. Heurekan retki oli tosi kiva. Janus

Minä olin kaverini kanssa monissa hauskoissa vempeleissä. Me käytiin maanjäristyshuoneessa, pallonheitossa ja monissa muissa hauskoissa vempeleissä. Minä teetin itselleni myös kolikon. Paluumatkalla me käytiin Raxissa. Siellä sai syödä niin paljon kuin jaksaa. Paluumatka oli aika levoton, koska jotkut huusivat. Samuli

Minusta kaikista laitteista jännin oli narullapyöräily ja kivoin oli planetaario; se ei ole laite mutta voisi niin sanoa, koska kun kuva liikkui niin se tuntui aivan siltä, että me oltaisiin liikuttu. Minusta myös jalkapallotutka oli kiva tai no oikeastaan kaikki oli. Ostin Heurekasta jännää mönjää, joka hohti pimeässä. Kävin myös Einstein -kahvilassa. Aarni Bussiin päästyämme menimme kiireesti paikoille, että paikkaa ei varattaisi. Bussimatka oli hauska. Heurekassa isoin näyttely oli ”Heureka tulee hulluksi”. Näyttelyssä kerrottiin ihmisen tunteista esimerkiksi pelkoon, masennukseen ja kuviteltuihin asioihin. Meille oli varattu ohjelma ”Tellus”. Tilan keskellä oli iso pallo, johon heijastettiin kuva ja siitä esitettiin kysymyksiä. Kierrellessä vastaan tuli potkumittaaja, kaikki melkein kokeilivat sitä. Ada P. Olimme Heurekassa 4a:n kanssa. Bussissa oli tosi kivaa, olin Kasperin, Lukan ja Aarnin kanssa. Sitten kun päästiin Heurekaan, mentiin syömään jättiläisten pöytään, jokaiseen tuoliin mahtui 1-5 oppilasta. Sitten kun oltiin syöty, mentiin katsomaan esitys, jonka nimi oli Tellus, siellä laitettiin kysymyksiä seinään maapallosta ja saatiin vastata pienillä laitteilla. Matthieu 32


Heurekassa oli kivointa olla kavereiden kanssa. Siellä oli hyviä juomia. Minusta kokonaisuutena siellä oli aika kivaa. Tyhmintä oli se, että en ehtinyt käydä psykiatrisessa huoneessa, missä oli ilmeisesti kuulokkeet, mistä kuului psykiatrisia ääniä. Tellus oli aika outo, siis hyvällä tavalla, tarkoitan, että se oli aika tai siis en ennen tiennyt niin paljon. Luka Heurekassa oli paljon nähtävää, esimerkiksi maanjäristyskone, joka heilui. Sitten siellä oli se pyörä, joka on ollut siellä ikuisuuden. Itse en mennyt siihen. Oltiin myös koko porukka Telluksessa, jossa meiltä kysyttiin kysymyksiä ja kerrottiin maapallosta. Oltiin myös Se on solu -leffassa, jossa nimensä mukaan kerrottiin ihmisen soluista ja se oli aika hauska. Julia Kun pääsimme sisälle, söimme eväät ja lähdimme kohti Tellus-ohjelmaa. Tellus oli mielenkiintoinen ohjelma, jossa tutustuttiin maapallon ihmeelliseen maailmaan. Seuraavaksi menimme toiseen ohjelmaan, jonka nimi oli Se on solu! Siinä tutustuttiin solujen maailmaan. Aleksi A. Minä olin pyöräilemässä nuoralla, se oli aika korkealla mutta sen alla oli kuitenkin verkko. Minä pidin matkasta ja Raxin ruoka oli tosi hyvää. Söin paljon pitsaa ja jäätelöä. Olimme koko luokan kanssa katsomassa Tellus-nimistä esitystä. Hauskinta esityksessä oli, kun saimme vastata kysymyksiin, jotka heijastettiin seinälle. Sen jälkeen oli elokuva nimeltä Se on solu!, jossa oli koko katon kokoinen tv. Rasmus Se oli aika pitkä matka, se kesti kolme tuntia, mutta ei se ollut tylsäkään. Päästyämme Heurekaa satoi ja sitten odotimme, että saisimme rannekkeet, siinä kesti kauan, mutta ei se ollut tylsää, sen jälkeen menimme katsomaan ”Tellus” -nimistä ohjelmaa. Bussissa oli kova ääni ja muuten oli tosi kivaa! Hulda Ensin söimme eväät ja sitten olimmekin valmiit ”Tellus” –nimiseen ohjelmaan, jossa ensin meille kerrottiin asioita maapallosta ja sen jälkeen saimme äänestää oikean vastauksen. Sitten oli vapaa-ajan aika. Ajoin vaijerin päällä kulkevalla pyörällä ja nostin auton. Ostin Heurekashopista UV-valolla näkyvän näkymättömyyskynän ja sulkakynän. Emilia Lähdimme aamulla kello 7.30 ja aamutunnelma oli jännittynyt. Bussissa meno kuitenkin kävi riehakkaaksi ja keskusteltiin Heurekasta paljon. Heurekassa oli todella mielenkiintoinen näyttely ”Heureka tulee hulluksi”. Näyttelyssä oli hirmu mielenkiintoista juttua mielenterveyshäiriöistä. Kävimme myös Tellus-nimisellä ryhmätunnilla ja katsomassa planetaariossa 3D-elokuvan ”Se on solu!” Kävimme syömässä Raxissa ja lähdimme kello 16.30 kotimatkalle ja bussissa esiteltiin Heureka-Shopista ostamiamme tuotteita. Aada L. 33


Bussissa kaikilla oli aika hauskaa. Kun tulimme bussista ulos, meille annettiin pillimehu ja sämpylä, söimme eväät loppuun ja sitten päästiin Heurekaan. Melkein heti meillä oli ”Tellus” -niminen ohjelma. Menimme pehmeille kuutioille istumaan. Yksi Heurekan työntekijä esitteli meille maan ilmiöitä. Saimme vastata kaikenlaisiin kysymyksiin. Ohjelman loputtua minä ja pari muuta menimme ylhäällä olevaan pyörään, joka kulki rautaista nuoraa pitkin. Sitten teimme kaikenlaista hauskaa. Ostin ison kumista tehdyn pallon, jossa oli kivoja hapsuja. Pidin erityisesti semmoisesta kivasta jutusta, siinä oli tavallaan pyssy, joka ampuu pallomeren palloja. Veikko

Kävin kaksi kertaa ajamassa pyörällä, joka oli nuoralla. Olimme katsomassa Tellus -nimistä ohjelmaa. Sitten saimme vapaa-aikaa. Teimme kaikkea hauskaa ja kivaa. Ohjelma ”Se on solu!” oli hauska. Me söimme Raxissa, siellä oli hyvää ruokaa. Minä, Rasmus ja Aleksi A. ostettiin kaasulima. Aleksi V.

34


5A Syksyllä teimme kuvataidetunneilla paljon geometriaan liittyviä töitä, osa perspektiivipiirustuksia, mallipiirustuksia mm. Vanhassa Raumassa ja sitten 3Drakennelmia, kuten kuvassakin näkyy. Liikunnassa tutustuimme myös uusiin lajeihin, kuten skeittaamiseen ja frisbeegolffiin. Keväällä opeteltiin mm. animaatioiden ja videoiden tekemistä eri välineillä ja eri ohjelmistoilla. Opittuja asioita hyödynnettiin kevätjuhlan tekemisessä. Puutarhalla olemme käyneet pitkin vuotta ja päässeet nauttimaan sekä kylvetyn sadon korjuusta, että kotiin vietävistä kukista; tulppaaneista ja narsisseista. Uusina kasveina olemme juuri kesän kynnyksellä kylväneet porkkanaa ja sitruunamelissaa. Kävimme myös luokkaretkellä 5B:n kanssa; syksyllä Sammallahdenmäellä ja keväällä Turussa. Syksyllä tutustuimme Sammallahdessa Suomen pronssikauteen maailmanperintökohteessa. Kevään reissulla ohjelmistossa oli keskiajan tunnelmissa mm. Aboa Vetus, Turun tuomiokirkko. Reissun kruunasi uintihetket Caribialla.

35


Skeittihallilla

Karkkirakennelmia 36


Puutarhalla

Draamaa 37


5B -LUOKAN LEIRIKOULUPROJEKTI Koulussa me suunnittelemme yhteisprojektin avulla, minne haluamme lähteä leirikouluun. Suunnittelemme matkaa esimerkiksi kirjoittamalla muistiin, miten keräämme rahaa. Tarkoituksenamme on järjestää koulussamme välituntikahvila. Valmistamme tuotteet itse leipomalla ja myymme ne, jotta saamme rahaa matkaa varten. Projektia teemme siksi, että haluamme saada sellaisen leirikoulun, jossa kaikilla olisi hauskaa.

Menimme äänekkäästi ja suorinta reittiä (Juhan reittiä) Lidl-kauppaan ostamaan tuotteita kahvilaa varten. Leivoimme Master Chef -tunnelmassa maukkaita ja tuoksuvia mokkapaloja ja pitsarullia. Teimme myös hinnastoja ja lajittelimme karkkeja pusseihin. Jotkut olivat asettelemassa kahvilan pöydät huomista varten valmiiksi. Vanhemmat olivat mukana leivontaillassa. Tunnelma oli mukava ja mukana oli myös pieniä apureita. Olimme positiivisia ja teimme yhteistyötä.

Kahvila alkoi hyvin, mutta sitten limsat, karkit ja popcornit loppuivat. Asiakkaat eivät saaneet, mitä halusivat, joten päätimme lähteä kauppaan ja hakea lisää myytäviä tuotteita. Ensimmäisellä reissulla olisimme voineet ostaa enemmän Cokista ja vähemmän Fantaa sekä karkkeja. Teimme vielä toisenkin reissun Lidliin. Kiireessä ja epähuomiossa emme katsoneet poppareiden makua tarkkaan ja valitsimme vahingossa makeita poppareita :DDDD 38


Tämän kertomuksen (ja toiminnan) opetus on, että maailma on kallis, kaikki maksaa ja mikään ei ole ilmaista. Sen huomasimme, kun ostimme ainekset itse ja valmistimme tuotteita myytäväksi. Opimme myös sen, että yhteistyöllä onnistutaan ja kaikki ovat mukana!

5b-luokka aloitti leirikouluprojektin, joka jatkuu tämän kevään ajan ja koko ensi vuoden. Projektin tarkoituksena on osallistaa oppilaat heitä koskevan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä kannustaa oppilaita yrittäjämäiseen toimintaan.

Projektimme lähtökohtina ovat oppijalähtöisyys, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus. Toteutamme projektia yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien sekä opettajaopiskelijoiden kanssa.

MTV3 oli kuvaamassa toimintaamme yhden päivän ajan ja teki materiaalistaan pienen pätkän televisioon, joka esitettiin 20.4.2014.

39


6A LUOKAN ELÄMÄÄ LUKUVUONNA 2013-14 UNICEF – KÄVELY Koulumme osallistuu vuosittain Unicef- kävelyyn, jonka tarkoituksena on kerätä rahaa kehitysmaiden hyväksi. Jokaisella oppilaalla on vähintään yksi sponsori, joka antaa tietyn määrän rahaa kävellystä kilometristä. Juoksimme siis kehitysmaiden hyväksi. TEKSTIILI Aloitimme syksyllä helposta työstä, karkkipapereista tehdystä pussukasta. Seuraava työmme oli neulomistyö. Vaihtoehtoina olivat lapaset, pipo, säärystimet ja panta. Suurin koetuksemme oli huppari. Hupparin piti sisältää vetoketju, applikaatio tai nyörit. Kankaan sai päättää itse. Teimme myös kesäasusteita, joista saimme itse päättää mitä teimme. TEKNINEN Olemme tehneet teknisessä mm. lukollisen alumiinilaatikon, cd- telineen, elektroniikkapelin ja kirjatelineen. Kirjateline on ollut kaikkien mieleen ja siinä oli monia mielenkiintoisia vaiheita. MUSIIKKI JA BÄNDI Musiikin tunneilla olemme käyneet läpi erilaisia musiikkityylilajeja esimerkiksi musikaali, ooppera ja elokuvamusiikki. Kävimme katsomassa Karinkoulun musiikkiluokkien tekemän Kirppu – musikaalin. Tunneilla olemme pääosin harjoitelleet kitarasointuja ja bassoääniä. Suurin osa luokan tytöistä on myös bändissä. Bändi on esiintynyt koko koululle. Viimeksi soitimme ”Rakkauden haudalla”. FYSIIKKA JA KEMIA Olemme oppineet kuudennella luokalla, ettei junan katolle kannata mennä, koska voi jopa kuolla. Olemme myös imaisseet tiedon, miten salama syntyy. POIKIEN LIIIKUNTA Olemme oppineet paljon eri pallopeleistä ja kaiken huippuna kaupunkisotaa. Kaupunkisodassa tarkoitus on selvitä ja väistää palloja. Tärkeintä on pelata reilu peli ja pitää hauskaa. TYTTÖJEN LIIKUNTA Syksyn aloitimme jalkapallolla. Kun jalkapallojakso loppui, moni oli kehittynyt paljon. Seuraavaksi menimme suunnistamaan Äijänsuolle. Suunnistimme pareittain. Sitten siirryimme yleisurheiluun ja uintiin. Sisällä meillä oli lentopalloa, koripalloa ja telinevoimistelua. Meillä oli myös tanssia poikien kanssa. Tanssijakson jälkeen meillä oli tennistä ja sulkapalloa. Pesäpallossa pelasimme myös poikien kanssa. 40


YSTÄVÄNPÄIVÄ- DISCO Discossa tanssittiin musiikin tahdissa. Saimme ehdottaa itse biisejä. Discossa oli buffetti ja esityksiä. Se oli klo 18.00-20.00. Kaksi räppäripoikaa ja musiikinopettaja heittivät karkkia yleisöön. Discon järjesti vanhempainyhdistys. YRITYSKYLÄ Yrityskylässä kuudesluokkalaiset tutustuvat työelämään työskentelemällä leikkiyrityksissä tai julkisissa palveluissa. Meidän koululle oli nimetty tietyt työpaikat, joihin saimme hakea esim. K - Supermarket, ISS – Ravintola ja Terveystalo. Saimme myös omat pankkikortit, jotka toimivat Yrityskylässä. PÄÄSIÄISMUNAJAHTI Kiirastorstaina koko koulu kokoontui kentälle. Luokat olivat sitä ennen keksineet oman jahtihuudon, joka huudettiin ennen metsästystä. Tarkoituksena oli etsiä arvoitus kartan avulla ja ratkaisua vastaan sai suklaamunan. VAPPU Kävimme puutarhalla ”vappuhuiskaamassa” koko luokan voimin. Haravoimme puutarhan aluetta, palkkioksi saimme mehua ja keksiä. Ilma oli tuulinen, mutta aurinko paistoi. Vappuna koko koululla oli pukeutumiskilpailu, sekä muita leikkimielisiä kilpailuja luokkien kesken. PUUTARHASSA Olemme vierailleet usein puutarhassa ja tehneet siellä monenlaisia töitä. Kasvatimme kurkkuja, jotka olivat piikkisiä. Pinaattia saimme viedä kotiin. Kirjoitimme puutarhavihkoihin tarinan voimapinaatista, joka antoi erikoisia voimia syöjälle. Isälle vietiin lahjaksi värinokkonen. Joulutulppaanit saimme kotiin jouluksi. Pääsiäisnarsisseista tuli hienoja. Äidit saivat äitienpäivänä hienot rahapuut upeassa ruukussa. Toukokuussa kylvimme maissia. Voimme käydä kesällä katsomassa miten maissimme jaksaa. FANTASIA TRAILERIT Kuvataiteen tunneilla teimme ryhmissä fantasia trailerit. Kohtaukset kuvattiin pääosin ulkona, ja muokattiin iMovie ohjelmalla. Jokaisella ryhmällä oli oma taikaesine, jonka piti näkyä trailerissa. Taikaesineitä olivat esimerkiksi taikasauva, avain, maaginen kivi, hattu ja luuta. Kun trailerit olivat valmiit, katsoimme ne luokan kesken with popcorn. ESINEEN ”UUSI ELÄMÄ” Meillä oli ympäristökasvatusta. Kävimme Punaisen Ristin kirpputorilla. Kirpputorilta ostetulle tavaralle piti keksiä ainakin kolme uutta käyttötarkoitusta ja sitten otimme niistä kuvat. Esimerkiksi vauvanhelistin voi olla käsihieroja, vappuhelistin ja avaimenperä. 41


LASTEN LINTUVIIKKO Olimme puutarhassa bongaamassa lintuja. Meillä oli kaukoputket ja kiikarit sekä retkilomake. Kun näimme tai kuulimme lintuja, merkkasimme retkilomakkeeseen. Näimme jopa merikotkan, joka oli iso ja liitelevä! Sää oli mukavan lämmin ja oli kiva etsiä lintuja. SÄRKÄNNIEMI Olimme luokkaretkellä Särkänniemessä 21.5. yhdessä 6b - luokan kanssa. Perille päästyämme menimme Sara Hildénin taidemuseoon katsomaan Andy Warholin näyttelyä. Tunnin kestäneen opastuksen jälkeen, saimme mennä laitteisiin. Suosituimpia laitteita olivat esimerkiksi Tornado, Half Pipe ja Tukkijoki. Syöminen hoidettiin omatoimisesti. Lähtö Raumalle oli kello 18. Retki oli ikimuistoinen. Ensi vuonna meitä odottaa 7.-luokka. Saamme uusia luokkatovereita ja tutustumme uusiin opettajiin. Oppiaineitakin tulee lisää, joten tunteja on enemmän. Yläluokille meno kuulostaa hauskalta, mutta omalla tavalla myös jännittää. Kirjoitti yhteistyössä koko 6a-luokka

42


6B -LUOKAN VUOSI

S채rkkis

43


Leirikoulussa oli kivaa

44


Leirikoulussa

lla

arha

Puut

45


7A:N KOMMELLUKSIA Syyskuussa molemmat seiskaluokat kokoontuivat Meriristiin, jossa Rauman seurakunta piti ryhmäytymispäivän. Tapahtumalla kasvatettiin ja parannettiin luokkahenkeä erilaisten leikkien ja tehtävien avulla. Aluksi seurakunnan jäsenet pitivät leikkejä, joihin luokanvalvojatkin joutuivat osallistumaan. Sen jälkeen oli tehtäviä, joissa luokka jaettiin kahteen ryhmään. Toisessa tehtävässä ryhmät olivat vastakkain ja toisessa tehtävässä piti toimia ryhmänä.

Tehtävien jälkeen mentiin toiseen huoneeseen, jossa laadittiin luokan säännöt (ks. kuva). Välillä grillattiin makkaraa ja syötiin omia eväitä. Iltapäivän ohjelmasta vastasi poliisi, joka kertoi työstään ja vastaili meitä kiinnostaviin kysymyksiin. Vielä sen jälkeen oli mahdollista mennä uimaan. Yllä olevassa kuvassa on luokkamme säännöt, jotka on allekirjoitettu sormenjäljillämme.

46


MOKUBILEET PERJANTAINA 8.11.

Mokubileitä sai tänä lukuvuonna odottaa, koska tukioppilaat vasta aloittelivat toimintaansa, mutta hyvää kannattaa odottaa. Meillä seiskaluokkalaisilla oli perjantaina 8.11. edessään kahden tunnin piina.

Edellisenä päivänä tukioppilaat olivat käyneet esittämässä ehtonsa meille: asuna pitää olla jätesäkki, jalassa saappaat ja koulureppuna ämpäri. Jos näitä ehtoja ei noudata, oli edessä rangaistus mokubileissä…

Pimeässä salissa meitä odotti jyskyttävä kauhumusiikki ja pimeä, musta, märkä tunneli, mihin piti vain rohjeta ryömiä. Tunneli johdatti lavalle, jossa oli erilaisia ohjelmanumeroita. Oli valan vannomista ja erilaisia leikkimielisiä kisoja. Yllä olevassa kuvassa kilpaillaan siitä, kuka pojista letittää nopeimmin tytön hiukset. Tehtävä oli yllättävän vaikea. Toisella mokutunnilla oli disko. Silloin tanssittiin mm. ponitanssia ja kasi- ja ysiluokkalaisetkin pääsivät osallistumaan, pelkän yleisönä olemisen sijaan. Varsin onnistunut mokukaste! 47


VAPPURIEHA KESKIVIIKKONA 30.4. Vapun aattona vietimme koko koulun väki vappuriehaa. Päivä oli myös pukeutumispäivä ja jokaisessa luokassa äänestettiin luokan parhaiten pukeutunut oppilas.

Päivän mittaan oli erilaista ohjelmaa. Studioluokasta tuli tietovisalähetys, johon jokainen luokka osallistui luokkana ja mitteli muita yläkoulun luokkia vastaan. Tietovisa kesti yhden oppitunnin. Toisella tunnilla oli mestaruuskisat koulun kentällä ja jälleen yläkoulun luokat ottivat mittaa toisistaan. Lajeina olivat pussihyppely, akankanto, tukkihumalajuoksu, kolmijalkajuoksu, saappaanheitto ja kottikärrykuljetus. Mestaruuskisoissa meidän luokkamme pärjäsi erittäin hyvin! Luokka 9.a voitti kolme lajia ja 9.b yhden lajin sekä 7.a luokka kaksi lajia. Olimme voittamattomia saappaanheitossa ja tukkihumalajuoksussa!

Viimeisellä tunnilla koko koulu kokoontui palkintogaalaan saliin. Salissa palkittiin tietovisassa parhaiten menestyneet luokat sekä joka luokan parhaiten pukeutunut oppilas. Palkintojenjakoa seurasi yläkoulun karaoke.

Kuva on kentän mestaruuskilpailuista. Luokkamme oppilaat Isla ja Miika ovat valmiita tulevaan koitokseen eli pesemään muut kottikärrykuljetuksessa. 48


NORSSIPÄIVÄ LAUANTAINA 10.5. Päivä alkoi kello yhdeksän. Klo 9-10 kasi- ja ysiluokkalaisten ilmaisutaitoryhmät sekä musiikin valinnaisaineryhmä esittivät kevään aikana valmistamansa musiikkinäytelmän. Sen jälkeen tuli musiikin yksilöesityksiä. Meidän luokaltamme Jenni Karjalainen lauloi kappaleen ”All of me” ja samalla säesti itseään pianolla. Syömään menimme klo 10.45. Ruuaksi oli pizzaa. Sen jälkeen oli vielä viidesluokkalaisten muotinäytös ja bändiesityksiä. Meidän luokaltamme moni on jo tottunut esiintyjä bändissä. Alla on kaksi kuvaa tämänvuotisista bändiesityksistä. Meidän luokka on aivan paras. (open lisäys :)

Kuvassa 7.A:n oppilaat Nico, Aleksi, Rosanna ja Sara (sekä 7.B:n Joel ja Anni)

Kuvassa 7.A:n oppilaat Patrick, Miika ja Isla (sekä 7.B:n Axel, Antti ja Jemina) 49


7B. LUOKKA Tämä vuosi oli ensimmäinen vuoteni yläluokkalaisena ja siksi varmaankin mieleen painuva. Erilaista tänä vuonna on ollut ainakin se että ei ole ollut vakituista luokkaa, vaan ollaan siirrytty aina luokasta toiseen vuorollaan. Aluksi oli hieman hankalaa muistaa mitä ainetta on seuraavaksi, ja missä. Mutta siihen kyllä tottui hyvin nopeasti. Muuten vuosi on ollut aika samanlainen toisiin verrattuna. Vuosi on kulunut ihan mukavaan tahtiin ja kokeita on tullut ja mennyt nopeaan tahtiin vuoden lopulla niin täytyi lähes joka päivä lukea eri kokeeseen.

Tämä kouluvuosi on ollut mukava vaikka kokeet ovatkin olleet vaikeampia ja on tullut enemmän läksyä. Minusta luokkien sekoittaminen ei ollut huono asia, koska tulin kaveriksi monen uuden ihmisen kanssa. Vuoden varrella on myös ollut paljon kivoja teemapäiviä ja tapahtumia kuten: vappurieha tai liikuntapäivä. Vuosi on ainakin omalta osaltani ollut tosi kiireinen, mutta silti erittäin kiva.

50


VUODEN VARRELTA 7B Kun tulimme seiskalle…

Meidän luokanvalvojaksi tuli Aikku ja meidän luokkamme oli sekoitettu 6A ja -B keskenään. Me kävimme Meriristissä heti lukuvuoden alussa. Siellä me tehtiin ryhmäytymisharjoituksia, grillasimme ja söimme herkkuja.

Meille tehtiin mokukaste. Piti tulla kouluun jätesäkkiin pukeutuneena, saappaat jalassa ja ämpärissä koulukirjoja kantaen. Ensin piti kulkea tunnelin läpi, jonka varrella tuli märkiä papereita naamaan ja matkalla oli myös valintatehtäviä, yhdessä oli esim. karkkia ja jotain mausteita.

Kun pääsimme lavalle, meille oli tehtäviä. Tukioppilaat valitsivat henkilöt, jotka tekivät ne. Esim. poikien piti tehdä tytöille letit, koko luokka piti nostaa narun yli ja vaatteista piti tehdä mahdollisimman pitkä köysi.

Meillä oli syksyllä myös Unicef-kävely, joka järjestetään joka vuosi.

51


8A-LUOKAN TERVEISET Vuosi kului nopeasti. Kuluneeseen kouluvuoteen kuului iloa ja surua, onnistumisia ja pettymyksiä. Koulussa oli kuluneen vuoden aikana monenlaisia hienoja tapahtumapäiviä, jotka antoivat mukavaa vaihtelua arkeen. Päällimmäisenä mieleen jää värikkäät muistot vuoden varrelta… kaikki se on nyt historiaa ja suuntaamme katseet kohti tulevaa. Hengähdetään kuitenkin ensin hetki. Hyvää kesää!

52


53


SATTUU JA TAPAHTUU - KOKEMUKSIA JA TUNTEMUKSIA 8B:N VUODEN VARRELTA Syyslukukausi Lukuvuosi potkaistiin käyntiin melkoisella rysäyksellä; lähes koko opettajakaarti oli vaihtunut ja tilalle oli tullut melkoinen määrä uusia kasvoja. Fiilis jolla vuosi startattiin, oli melko kepeä. Kesäloman jälkeen oltiin saatu akut kunnolla ladattua, ja uusi lukuvuosi oli valmis niitattavaksi. Saimme pian huomata, että opettajien ”nuorennusleikkaus” oli johtanut opetusmenetelmien ja tuntien kulun huomattavaan modernisoitumiseen sekä yleisesti ottaen rennompaan meininkiin. Muutos oli täten positiivinen, sillä uudet opettajat vaikuttivat melkeinpä kaikkien oppilaiden motivaation nousuun.

Vuosi syyslukukauden kannalta rullasi eteenpäin hyvää vauhtia, ja ote koulunkäyntiin oli myönteinen. Lukukausi itsessään oli melko hiljainen ilman sen kummempia erikoisuuksia, ellei lasketa perinteisiä Halloween-naamiaisia, lukuisia kahvioita joita luokkamme järjesti ja aina-niin-odotettua joulujuhlaa (Jee, loma!). Syksy oli lähinnä valmistautumista tulevan kevään koetulviin sekä eri tapahtumiin ja tempauksiin, joita oli huomattavasti enemmän kuin syksyn sateisessa ilmassa. Kuitenkin syksy oli kaikin puolin vallan rattoisa ja mielekäs lukukausi.

Kevätlukukausi Kun porukka palasi kouluun joululoman jälkeen, luokassa ei ollut tapahtunut oikein mitään muutoksia. Luokalla olivat samat oppilaat, sekä rento ja mukava ilmapiiri oli myös säilynyt hyvin. Fiilis koulunalkuun oli tietenkin pitkän joululoman jälkeen hieman kärsinyt, mutta opettajat saivat taas samalla mystisellä tavalla kuin syksyllä meidät taas innostumaan koulunkäynnistä.

29. tammikuuta koulussamme valinnaisaineiden opettajat olivat järjestäneet tuleville 8- ja 9-luokkalaisille aivopesutapahtuman, jossa he yrittivät saada oppilaita valitsemaan juuri heidän valinnaisaineensa. Ruokalaan oli pystytetty kojuja, joissa he esittelivät omaa valinnaisainettaan.

54


12. helmikuuta olikin sitten liikuntapäivän vuoro, jolloin osa luokastamme lähti Ellivuorelle laskettelemaan. Reissu oli ikimuistoinen, vaikka bussikuski olikin hieman pelottava. Jäljelle jäänyt osa lähti Lähdepellolle nauttimaan kauniista talvipäivästä, sekä luistelemaan ja lenkkeilemään.

14. helmikuuta oli ystävänpäivä, jolloin koko koululla oli teemapäivä: ”Pukeudu punaiseen”. Keräsimme myös pahvista askarreltuihin sydämiin ystäviemme nimiä ja haleja. 10. huhtikuuta 6-9 luokilla oli yhteinen taksvärkkipäivä. Luokastamme oli lähtenyt oppilaita työskentelemään eri paikkoihin, kodeista supermarketteihin. Päivän aikana oli hauska tutustua eri töihin.

16. huhtikuuta oli pääsiäispäivä, johon kuului pääsiäismunien etsintää ja yleistä hauskanpitoa. Tukarit pitivät puutarhalla kanikahviota.

30. huhtikuuta tukioppilaat järjestivät vappuriehan, jolloin pukeuduttiin hauskoihin asuihin ja kisailtiin leikkimielisesti koulun kentällä. Emme voittaneet yhtään kisaa :( - paitsi tietovisan! Päivän päätteeksi oli karaokea salissa.

Norssipäivä järjestettiin 10.5 jolloin oli vuorossa bändiesityksiä, sekä paljon odotettu ilmaisutaidon ja valinnaismusiikin yhteisprojekti: näytelmä nimeltä – Painajainen talossa. Norssipäivänä oli myös palkintojen jakoa.

Emme lähteneet luokkaretkelle tänä vuonna, sillä keräämme rahoja yhdeksännellä järjestettävään Helsingin reissuun, olemme esimerkiksi myyneet karkkeja ja keksejä. Pian tulee kesäloma ja todistusten jako. Toivottavasti kaikkien todistus on hyvä! 8B toivottaa kaikille rentouttavaa kesälomaa, ja erityisesti lähetämme terveisiä tuleville mokkereille, jotka tapaamme syksyllä! ;) Julia, Isela, Juuso ja Säde 8B

55


9-LUOKKIEN MERKITTÄVIMPIÄ TAPAHTUMIA 9.-luokan tanssiaiset 23.5.2014 Olimme jo alusta asti halunneet tanssiaiset 9.-luokkalaisille, ja ne me saimmekin 23.5.2014. Tanssiaiset olivat ensimmäiset Normaalikoulussa, mutta sitäkin hienommat ja kaikki sujui hyvin! Harjoittelimme ahkerasti liikuntatunneilla muun muassa valssia ja cicapota. Mukaan kuvioihin tuli myös muutamien ysien itse koreografioima freestyle-tanssi. Tanssiaisviikolla oli harjoitukset joka päivä, koska toiseksi viimeisellä kouluviikolla ei enää ollut kokeita tai muitakaan erityisen tärkeitä tunteja. Harjoituksissa oli usein hauskaa, joskin silloin tällöin joillakin meni hermot yksiin sun toisiinkin oppilaisiin, kun aina ei jaksanut keskittyä. Tällöin myös freestyle-tanssin koreografit ja samalla myös sen opettajat ymmärsivät oman sanomansa mukaan, että opettajilla saattaa joskus mennä hermot oppilaisiin ihan ymmärrettävistäkin syistä... Tanssiaispäivä alkoi valokuvauksella ja Prom Queen & Kingin äänestämisellä. Kuvia otettiin ensin pareittain halukkaille, sitten tyttöjen kuva, yhteiskuva ja poikien kuva. Siitä siirryttiinkin jo pukuhuoneisiin valmistautumaan. Päivä oli tukalan kuuma, eikä ulos meneminen helpottanut kuumuuteen mitenkään. Siitä huolimatta tanssit sujuivat hyvin, vaikka hiki kyllä taisi tulla kaikille. Prom Queeniksi valittiin Taru Varjo ja Prom Kingiksi Santeri Suistio. He saivat yhdessä

tanssia

viimeisen

valssin,

johon

muutkin

yhtyivät omaan tahtiin. Valssin jälkeen siirryttiin ottamaan omia kuvia ja odottelemaan juhlaruokailun alkamista.

Elsa Viheroja Freestyle -tanssi

56


Juhlalounas 23.5.2014 Tanssiaisten jälkeen oli juhlalounas, johon osallistui kaikki ysiluokkalaiset, heidän luokanvalvojansa ja kunniavieraat. Kunniavieraina olivat koulun rehtori ja vararehtori. Juhlalounas aloitettiin alkumaljalla ja isännän tervetulo-puheella. Pian sen jälkeen pöytään tuotiin alkukeitto, porkkanasosekeitto. Kun se oli syöty, tarjottiin pääruoka. Pääruoaksi nautittiin kanaa, riisiä, porkkanoita ja kurkumakastiketta. Pääruoan jälkeen rehtori piti kiitos-puheen. Sen jälkeen tuotiin jälkiruoka, jonka aikana luokanvalvoja ja vararehtori pitivät puheen. Jälkiruoka oli maukas suklaavaahto. Ruoka oli hyvää ja näytti maistuvan kaikille. Koko lounaan ajan paikalla oli etikettineuvoja. Hän kertoi meille hyviä ruokatapoja ja etikettisääntöjä. Lounaalle oli valittu emäntä ja isäntä, joiden tehtäviin kuului pääasiassa istua kunniavieraiden vieressä ja jutella heidän kanssaan lounaan ajan. Isäntänä toimi Vilho Eriksson ja emäntänä Peppi Suominen. Tilaisuus kesti reilun tunnin ja päättyi isännän kiitospuheeseen. Tilaisuus oli kokonaisuudessaan onnistunut ja kaikki viihtyivät. Peppi Suominen

57


Luokkaretki 25.-26.5.2014 Lähdimme opintoretkelle 9-luokkalaisten kesken Kuuskajaskariin Poroholman laiturilta sunnuntaiaamuna 25.5.14. Matkanteko sujui mukavasti lautalla, oli erittäin lämmin ilma ja kaikilla riitti mukavaa jutusteltavaa. Mutta kun saavuimme perille, niin hetken aikaa joukossamme vallitsi suuri hämmennys paikasta jossa nukuimme. No, ei asia kauaa vaivannut, sillä pääsimme kiertelemään opettajien kanssa saarta ja tutustumaan Kuuskajaskarin historiaan, ja sen jälkeen syömään. Illalla saunoimme ja uimme, melko kylmässä vedessä. Illan kruunasi Suomi-Venäjä-pelin katselu valkokankaalta. Pojat olivat ottaneet mukaansa ison radion, jonka kanssa kuuntelimme hyvää musiikkia. Potkittiin myös palloa ja pelattiin kirkonrottaa. Saimme myös vapaasti kierrellä saarta ja tutustua paikkoihin. Yö sujui oikein rennosti (opettajat eivät varmaan ole samaa mieltä kanssamme :) Jutustelimme, söimme herkkuja ja päätimme lähteä ulos vilvoittelemaan, koska sisällä oli niin lämmin. No se siitä, loppujen lopuksi kaikki nukahtivat. Aamulla söimme herkullisen aamupalan, jonka jälkeen pidimme tietokilpailun ja grillasimme makkaraa ja maissia. Sitten olikin jo aika lähteä kotiin. Kaikin puolin opintoretkemme oli aivan mahtava ja olisi voinut kestää kauemminkin. Kiitos ysiluokkalaiset upeasta vuodesta. Pauliina Kaerla

58


KOTITALOUDEN LUOKKA Yhdeksännen luokan alussa aloitimme kotitalouden tunnit Lyseossa. Meidän ryhmämme sai tehtäväksi pakata ja kantaa tavarat autoon. Jouduimme kantamaan paljon tavaroita, se oli melko tylsää ja raskasta, mutta tavaroiden tutkiminen oli mielenkiintoista. Pakkaaminen oli myös haikeaa, koska olimme viettäneet viimeiset kaksi lukuvuotta Lyseossa. Hauskaa oli se, kun opettaja sanoi, että sieltä tulee pakettiauto ja sieltä tulikin rehtori Tapion auto perävaunun kanssa. Normaalikoulun kotitalousluokka näytti hienolta ja modernilta, luokka oli myös pirteän näköinen. Vuoden myötä luokka osoittautui melko epäkäytännölliseksi ja puutteelliseksi. Tavaroita onkin ollut välillä vähän vaikea löytää. Aleksi Pulliainen

3b kotitalousluokassa leipomassa äitienpäiväkeksejä

59


NUORTEN PARLAMENTIN ISTUNTOPÄIVÄ 28.3.2014 Lähdimme perjantaiaamuna bussilla kohti Helsinkiä Raumanmeren, Nanun ja Uotilanrinteen peruskoulun parlamenttikerhojen kanssa.

Päästyämme Helsinkiin suuntasimme Eduskuntatalolle ja pääsimme sisälle, kun henkilöllisyytemme varmistettiin. Olimme sen verran jäljessä aikataulusta, joten emme ehtineet eduskuntatalon ruokalassa pidettävälle aamukahville. Ilmoittautumisen jälkeen edustajaoppilaat saatettiin valiokuntiin ja toimittajaoppilaat poliitikko-nonstopiin, missä he saivat kysellä kansanedustajapaneelilta kysymyksiä ja ottaa valokuvia.

Edustajaoppilaat saatettiin eri valiokuntien kokoushuoneisiin esim. sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Juha Rehula kertoi meille valiokunnan eri tehtävistä ja siitä miten lakeja joko uudistetaan tai suunnitellaan uusia.

Heti valiokuntiin tutustumisen jälkeen suuntasimme täysistuntosaliin harjoittelemaan kyselytuntia varten, mitä siellä tehdään ja miten toimitaan, kun haluaa tai joutuu kysymään tai vastaamaan kysymykseen. Harjoitukset kestivät n. 30 min., jonka jälkeen menimme kahvioon odottamaan varsinaisen kyselytunnin alkua.

Kyselytunnin alkaessa edustajaoppilaat siirtyivät omille paikoilleen täysistuntosaliin ja toimittajaoppilaat sekä opettajat kokoontuivat lehterille seuraamaan istuntoa. Istunto lähetettiin suorana lähetyksenä televisiosta. Istunnon alkaessa edustajaoppilaat nousivat seisomaan ja tervehtivät puhemies Eero Heinäluomaa. Istunnossa esitettiin paljon kysymyksiä Venäjän ja EU:n viisumivapauksista aina mopojen nopeusrajoituksiin asti. Välillä kysymyksien mielipiteistä äänestettiin ja parvella olleet kansanedustajat naurahtelivat muiden edustajien vastauksille. 60


Istunnon jälkeen meidät kutsuttiin juhlasaliin syömään ja tapaamaan sekä valokuvaamaan paikalla olevia kansanedustajia. Syömisen jälkeen lähdimme kuuntelemaan satakuntalaisten kansanedustajien pitämää luentoa, missä saimme paljon infoa kansanedustajan työstä ja muista eduskuntaan liittyvistä asioista. Kaiken tämän jälkeen menimme takaisin bussille ja lähdimme ajamaan takaisin kotiin päin.

Teksti: Kristiina Aarnio 9B, kuvat: Pinja Taalikka 8A

61


OPETUSHARJOITTELIJANA RAUMAN NORMAALIKOULUSSA Minä opiskelen Seminaarinmäellä luokanopettajaksi. Koulutus kestää noin viisi vuotta ja se koostuu sekä kasvatustieteen teoriasta että käytännön harjoittelusta. Harjoittelukertoja on yhteensä neljä kertaa. Olen nyt suorittanut ensimmäisen ja toisen perusharjoittelun Rauman normaalikoulussa. Ensimmäisen harjoittelun suoritin ensimmäisenä opiskeluvuotena 2013 ja toisen harjoittelun toisena opiskeluvuotena 2014. Perusharjoittelut suoritetaan pareittain oman vuosikurssin opiskelijan kanssa. Lisäksi toiseen perusharjoitteluun kuuluu oma päivä, jolloin opiskelija harjoittelee yksin pitämällä koko päivän kaikki tunnit. Harjoitteluluokat ja -parit pyritään pitämään samoina molemmissa harjoitteluissa, mutta esimerkiksi ensimmäisessä harjoittelussa 6-luokilla harjoitelleet suorittavat toisen harjoittelunsa tavallisesti 1-luokilla. Perusharjoittelu koostuu neljän aineen opettamisesta, kustakin aineesta opetetaan kuuden tunnin mittainen jakso. Aineet on jaettu A- ja B-aineisiin. A-aineisiin kuuluvat äidinkieli, uskonto/historia (luokkatasosta riippuen ja ajankohdasta riippuen), kuvataide sekä käsityö. B-aineisiin kuuluvat matematiikka, fysiikka/kemia/biologia/maantieto (luokkatasosta ja ajankohdasta riippuen), liikunta sekä musiikki. Ensimmäisessä harjoittelussa A-aineita harjoitelleet opettavat toisessa harjoittelussa B-aineita ja toisinpäin. Niinpä opiskelija pääsee harjoittelemaan lähes kaikkia alakoulun oppiaineita kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Itse harjoittelin viime vuoden perusharjoittelun A- aineissa 4a-luokassa. Aluksi harjoittelu tietysti jännitti hieman: miten oppilaat käyttäytyvät, kuinka opin tuntemaan oppilaat ja miten kaikki käytännössä toimii? Luokanlehtori antoi hyvän ohjauksen, jonka lisäksi yliopistomme opettajat auttoivat jaksosuunnitelmien teossa. Myös harjoitteluparista oli hyötyä, koska hänen kanssaan ideat kehittyivät toimiviksi tunneiksi. Harjoittelu sujui mielestäni hyvin ja oppilaat varmasti pitivät vaihtelevista tunneistamme. Äidinkielessä opiskelimme erilaisia lausetyyppejä sarjakuvan avulla. Uskonnossa opiskelimme pääsiäisen tapahtumia Raamatun mukaan. Kuvataiteessa opiskelimme värioppia vesivärityöllä. Käsityössä teimme ensimmäisen 62

elektroniikkatyön.


Toisen perusharjoittelun suoritin B- aineissa 5a-luokassa. Luokka pysyi samana, joten harjoittelun aloittaminen ei jännittänyt juurikaan. Myös toisessa harjoittelussa saimme luokanlehtorilta hyvän ohjauksen, jossa kävimme läpi ryhmänhallintaa ja opetusmenetelmien käyttöä. Yliopiston opettajat antoivat jälleen apua jaksosuunnitelmien tekemisessä. Myös parin apu oli tärkeää. Harjoittelu oli paljon helpompaa, sillä luokan toimintatavat ja oppilaat olivat tuttuja viime vuodesta. Niinpä itse opetukseen pystyi keskittymään paremmin. Matematiikassa opiskelimme murtoluvun, desimaaliluvun ja prosenttiluvun yhteyttä mm. pelejä pelaamalla. Maantiedossa teimme ryhmätöitä Euroopan valtioista, jotka esitettiin jakson lopussa muulle luokalle. Poikien liikunnassa emme päässeet säiden vuoksi hiihtämään, joten harjoittelimme telinevoimistelun liikkeitä mm. kärrynpyörää ja kuperkeikkaa. Musiikissa opiskelimme musiikin tyylikausia, klassismia ja romantiikkaa sekä kitaransoittoa.

Juho Kuokka

63


LEHTORI ELINA NURMI ELÄKKEELLE Lehtori Elina Nurmi jää eläkkeelle 1.8.2014. Hän on ns. kaksoiskelpoinen opettaja. Elina on suorittanut Turun yliopistossa sekä teknisen käsityön opettajan tutkinnon 1974 että luokanopettajan tutkinnon 1991. Opettajaksi

valmistumisen

jälkeen

Elina

aloitti

40

vuotta

jatkuneen työuransa Turun yliopistossa. Hän on toiminut Rauman opettajankoulutuslaitoksessa puutyön vs. lehtorina ja didaktikkona vuosina 1974–76, liikunnan didaktikkona, tekstiilityön tuntiopettajana ja tutkimusassistenttina vuosina 1985–1990. Eniten työvuosia on kertynyt Rauman normaalikoulun palveluksessa. Norssissa Elina on toiminut tekstiilityön ja liikunnan opettajana 1976–91 sekä luokanopettajana toimivana lehtorina vuodesta 1991 alkaen. Nimikkeestä huolimatta Elina on ollut ennen kaikkea liikunnan opettaja vuosiluokilla 1-6. Norssissa Elina on tullut tunnetuksi monitoimisena opettajana. Hän on ollut erilaisten yhteisten tapahtumien aktiivinen järjestäjä. Erityisesti hänen sydäntään lähellä on ollut liikunnan opettamisen kehittäminen. Lukuisat oppilas- ja opetusharjoittelijaikäpolvet ovat saaneet Elinalta innoitusta liikkumiseen ja liikunnan monipuoliseen opettamiseen. Työelämässä hän on ollut luotettava ja yhteisöllisyyttä korostava persoona, joka on toiminut opettajien luottamushenkilönä useat viime vuodet. Lisäksi Elinan vastuulla on ollut koulun laatukäsikirja. Siviilipuolella Elina tunnetaan aktiivisena luonnossa liikkujana, joka on kutsunut kotiinsa työtovereita nauttimaan itse valmistamistaan pöydän antimista. Usein yhteinen saunailta on rentouttanut meidät. Iloisena ja positiivisena ihmisenä Elina on saanut meidät muutkin irrottautumaan arjen työpaineista ja aina on kotiin lähdetty hyvillä mielin. Kaikki me työkaverit toivomme, että Elinakin lähtee viettämään eläkepäiviään hyvillä mielin. Kiitos yhteisistä vuosista. Tapio Heino 64


ELINALLE On kulunut vuosia jo kolme ja nolla, kun opintomme alkoivat Laurilehdon kartanolla. Elina uraa uursi , hitsausta ja liitosta tosissaan puursi. Vain muutama tyttö haalarit päälleen puki ja teknisen työn opettajaksi luki. Mutta tiedämme: laatu aina korvaa määrää, kun työssä kuin työssä Elina taitavasti häärää. Tekstiilityönkin salat oppi, kai Seijalta monta niksiä noppi. Liikkua ja liikuttaa Elina hienosti taisi, ei työhön parempaa mistään saisi. Ei riittänyt hänelle vieläkään taito ja tieto, halus karttakeppiä käyttämään oppia. Gradua tehdessä lisääntyi paineen sieto, välillä pesäpalloa lyömään pääsi ja ottamaan koppia. Voimia lienee myös antanut joki, on ihmetellyt varmaan monikin lohi kun kanootissa Elina ja Pekka melaa sohi. Vauhdilla paperit valmiiksi laittoi, ja opetustyö taas hyvältä maittoi. Askeleet kuin ruusuntipat käytävällä kuuluu, se Elina on - tai ei kun oli, on meno reipasta tai nivelet puutuu. Virtain tytöllä tarmo on suurta, hän honkain ja karhunkaatajain henkistä kai on sukujuurta. Lehtori Talvikki Lehtisen runo Elinalle 50-vuotispäivänä

65


LEHTORI RAIMO HAAPALAHTI ELÄKKEELLE Lehtori, KM Raimo Haapalahti jää eläkkeelle 1.8.2014. Hän on ns. kaksoiskelpoinen opettaja. Raimo on suorittanut luokanopettajan tutkinnon 1977 Oulun yliopistossa ja teknisen työn aineenopettajan tutkinnon Rauman opettajankoulutuslaitoksessa 1983. Raimon

työura

alkoi

Simon

kunnassa,

jossa

hän

toimi

luokanopettajana 1977–83. Tämän jälkeen Raimo toimi vs. puutyön lehtorina, va lehtorina puutyön didaktiikassa ja kone- ja sähköopin va

lehtorina

Rauman

opettajankoulutuslaitoksessa

1983–85.

Rauman norssissa hän on ollut teknisen työn lehtorina vuodesta 1985 alkaen. Raimo on ollut aktiivinen käsityön opetuksen kehittäjä. Hän on tuonut käsityön opetukseen laajuutta yhdistämällä perinteiseen puu- ja metallityöhön teknologiaa ja tietokoneen käytön. Luovuus on saanut kukkia Raimon tunneilla, kun oppilaat ovat uusia tekniikoita opetellessaan suunnitelleet ja toteuttaneet kulloisenkin tehtävän. Raimo on tuonut oppilaineen koululle useita palkintoja käsitöihin liittyvistä kansallisista kilpailuista.

Joillakin opettajilla on

luontainen kyky saavuttaa oppilaiden luottamus suuremmin hötkyilemättä. Raimo on sellainen pedagogi. Myös opettajiksi opiskelevat ovat poikkeuksetta antaneet hänelle positiivista palautetta opetusharjoittelun ohjauksesta. Työpaikalla Raimo tunnetaan harkitsevana, rauhallisena, ystävällisenä ja auttavaisena kollegana. Koulun turvallisuustyöryhmä on ollut hänen johdettavanaan useita vuosia. Siviilipuolella Raimo harrastaa matkailua. Viime vuosina kohteena on ollut erityisesti Yhdysvallat. Tämä sopii hyvin hänen yhteen erikoiseen harrastukseensa, joka on lentokonebongaus ja digikuvaus. Suuren perheen isänä ja nyt myös isoisänä Raimon yksi tärkeä elämänarvo on perhekeskeisyys. Me työtoverit toivotamme sinulle Raimo hyviä eläkepäiviä ja vaiherikkaita matkoja maailman turuille. Kiitos yhteisistä vuosista. Tapio Heino 66


VIHREÄ LIPPU LIEHUU EDELLEEN NORSSIN LIPPUTANGOSSA! Suomen ympäristökasvatuksen seura myönsi kokouksessaan 20.5.2014 koulullemme jälleen Kestävän tason Vihreän lipun käyttöoikeuden toukokuuhun 2016 saakka, edellyttäen että toimintaa jatketaan.

Kuluneen lukuvuoden aikana on Norssissa harjoitettu aktiivista Vihreä lippu -toimintaa. Vihreä lippu -toiminta on yksi koulumme painopistealueista. Se on Suomen ympäristökasvatuksen seuran organisoima kestävän kehityksen ohjelma, joka on tarkoitettu erityisesti kouluille ja oppilaitoksille. Toiminta on osa kansainvälistä YK:n suosittamaa ECO SCHOOLS -ohjelmaa. Toimintaa on koordinoinut koulun aikuisista koostuva tiimi. Oman koulun väen lisäksi mukana on ollut yliopisto-opettaja Heli Keinänen ja puutarhuri Marketta Kortelahti. Jokaiselta luokalta ja lisäksi Taikatakista kuuluu oppilaiden Vihreä lippu -raatiin kaksi henkilöä. Olemme pitäneet kokouksia ahkerasti, suunnitelleet toimintaa ja toteuttaneet suunnitelmiamme.

Syksyllä teemamme oli Vihreä puutarha – sata vuotta puutarhatoimintaa Rauman normaalikoulussa. Vuonna 2012 tuli kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun normaalikoulussa on aloitettu puutarhatoiminta niin, että siitä on ollut oma opetussuunnitelma. Vuoden 2014 alussa aloitimme uuden teeman, joka keskittyy jätteiden vähentämiseen, lajitteluun ja kierrätykseen. Tätä teemaa jatkamme lukuvuonna 2014–15.

Puutarhatoiminnalle on asetettu ympäristökasvatuksellisia tavoitteita, jotka toteutuivat. Nämä ovat: 1. 2. halua 3. 4. 5.

Puutarhan toiminta on tärkeä osa koulun ympäristökasvatustyötä. Lapselle luodaan omakohtaista luontosuhdetta. Lasten ympäristöherkkyyttä ja suojella luontoa kasvatetaan. Lasten lajituntemusta kehitetään. Lasten osallisuus on tärkeä päämäärä. Lapselle selviää, mistä ruoka on peräisin. Lapsi oppii arvostamaan työntekoa.

Syksyllä 2013 järjestettiin jo perinteeksi muodostunut puutarhailta, johon osallistui oppilaita perheenjäsenineen sekä koulun henkilökuntaa.

Koulussa aloitettiin puutarha-TET, joka toteutui hienosti. Jokainen 6.-8.- luokkalainen työskenteli puutarhassa. Jokaisella koulun luokalla on lisäksi omat nimikkokasvit, joiden kylvö, istutus ja korjuu hoidetaan. Toinen kasveista on esikasvatettava ja toinen suoraan maahan kylvettävä.

67


Syyskuussa vietettiin sadonkorjuuviikkoa ja tutustuttiin näyttelyyn, johon oppilaat olivat tehneet kasvikylttejä englanniksi. Korjasimme keväällä istuttamamme kasvit talteen. Lokakuussa ekaluokkalaiset istuttivat Kauppapuutarhaliiton lahjoittamia kukkasipuleita yhdessä kummiluokan kanssa. Marraskuussa pidettiin kirpputori, josta jälleen saatiin rahaa kevätretkeen. Lasten oikeuksien päivänä 6. luokat järjestivät kahvilan puutarhalla. Marraskuussa puutarhan Marketta järjesti Vihreä lippu -raatilaisille ja heidän kotiväelleen joulukranssi-illan. Innokkaita osallistujia oli yli 30 ja hienoja kransseja syntyi. Joulukukkaviikolla puutarhan joulukukkanäyttelyssä kävi paljon koulun ulkopuolistakin väkeä. Raatilaiset järjestivät puutarhalla ”Kahvila joulutulppaanin” ja saivat jälleen lisää rahaa kevätretkeen. Koko koulun väki istutti kotiin vietäväksi oman joulutulppaanin. Luokissa tehtiin ruukunsuojuksia vanhoista joulukorteista.

Heti vuoden 2014 alussa istutimme jälleen kaikkien oppilaiden voimalla pääsiäisnarsissit. Osallistuimme taas maaliskuussa maailmalaajuiseen Earth hour -tapahtumaan. Raatilaiset pitivät aiheesta päivänavauksen ja olimme luokissa tunnin ilman sähköä, siis opiskelimme ilman tietokoneita, dokumenttikameraa ja dataprojektoria. Luokissa käsiteltiin ilmastonmuutosta ja energiansäästöä. Suosittelimme myös kotiväelle osallistumista tähän tapahtumaan seuraavana päivänä, jolloin oli virallinen Earth hour.

Huhtikuussa 6.- 9.-luokkalaiset osallistuivat WWF:n taksvärkkiin. Osallistumisprosentti oli yli 90. 6. -luokkalaisista 100% osallistui. Rahat käytetään WWF:n vapaaehtoistyöhön, mm. Raumalla elokuussa toteutettavaan öljyntorjuntaharjoitukseen PIHLUS 2014.

Huhtikuussa toteutettiin myös perinteinen ”Vappuhuiskaus”. Luokat työskentelivät tunnin ajan puutarhalla henkilökunnan apuna. Palkkioksi saatiin paikallisen kauppaliikkeen tarjoamat mehut ja piparit. Huhtikuussa toteutettiin yhdessä Freinet- koulun kanssa UNICEFin Jano 2014 keräys. Raatilaiset toimivat kerääjinä.

68


Toukokuussa kaikilla oppilailla oli mahdollisuus mennä bongaamaan lintuja Lasten ja nuorten lintuviikolla (Birdlife). Asiantuntijoiden opastuksella ja kaukoputkella tiiraten näimme monia lintuja aivan läheltä. Räkättirastaat hautoivat pesässään ja toiset jo ruokkivat poikasia. Merikotkakin liiteli korkeuksissa, kunnes naakat häätivät sen pois.

Kevätpuolella tarkkailtiin erityisesti ruokalaa. Agentit saivat selville, että valitettavasti isompien ruokailussa heitetään aivan liikaa ruokaa roskikseen. Ensi vuonna raatilaiset tulevat puuttumaan tähän ”ankaralla kädellä”. ”Syö mitä otat”, on tavoitteemme. Pienet raatilaiset ovat huomanneet, että tavattoman monessa vessassa palaa valo aivan turhaan. Tämänkin suhteen ollaan ensi lukuvuonna tiukkoja. Keväällä raatilaisia työllisti myös yrttien kasvatus ja Yrttimyymälä. Tienasimme rahaa yhteistä kevätretkeä varten.

Kevätretki toteutui toukokuun 22. päivä. Raatilaiset olivat itse tienanneet bussirahat ja kaikki pääsymaksu- ja opastuskulut. Retkelle osallistui yhteensä 34 henkilöä. Suuntasimme ensin Vuojoen kartanoon, jossa kartanon Armo ja hänen sukulaisensa kreivitär meitä odottivat ja opastivat meitä sekä kartanossa että puistossa. Kreivitär osasi onneksi muutakin kuin ranskaa! Aurinkoisella nurmikolla orangerien edessä pidimme pienen välipalatauon. Vuojoelta suuntasimme Reposaareen. Reposaaren sillan pielessä kipusimme lintutorniin ja tarkkailimme asiantuntijoidemme Marketan ja Annan kanssa vaihteeksi merilintuja. Ravintola Reposaaressa söimme lohikeittoa ja jälkiruoaksi jäätelöä. Reposaaressa vanha saarelainen opasti meitä ja kertoi jännittäviä tarinoita mm. Reposaaren kirkon synnystä. Ja sitten kohti Poria. Siellä Luontotalo Arkissa tutustuimme lintujen elämään, Satakunnan muuhun luontoon, näimme trooppisia perhosia sekä katsoimme Selkämerifilmin. Pehmoelukoita ja muita matkamuistoja ostettiin Arkin myymälästä siihen malliin että saimme koululle lahjaksi luontoaiheisen kirjan. Ja sitten koulua kohti ja kesälomalle.

MUISTATHAN KESÄLLÄKIN TOTEUTTAA VIHREÄ LIPPU-AATETTA JA KERÄTÄ VOIMIA ENSI SYKSYN TYÖHÖN! Toivottaa Outi Kokkonen

69


NORMAALIKOULULAISETN PUUTARHATOIMINTAA LUKUVUOTENA 2013-14

tohvelit :)

puutarhan päärakennus

Elokuussa koululuokat kävivät tutustumassa omien palstojensa kasveihin ja kotitalousluokat kävivät hakemassa yrttejä ja omenia.

Hyvin kasvanutta satoa korjattiin innokkaasti ja tutustuttiin uusiin makuihin ja kasveihin. Syyskuussa viikko 39 oli PUUTARHAVIIKKO, jolloin järjestimme puutarhalle SADONKORJUUNÄYTTELYN. Koululaiset tekivät kieliviikolla kasveille nimikyltit englanniksi ja se olikin hienoa. Näyttely saikin suuren suosion, sillä monet Rauman koulut ja päiväkodit kävivät tutustumassa siihen. Myös ranskalainen koulu kävi tutustumassa näyttelyyn.

Harmillista oli että joku pitkäkyntinen varasti kompostista näyttelyn päätähden, jättiläiskurpitsamme, juuri kun se alkoi olla jättiläinen. Asialla oli luultavasti aikuinen, koska kurpitsa oli jo hyvin painava…

Lokakuussa oli koulun puolesta hiljaista puutarhalla ja keskityimme siementenkeruuseen. Saimmekin tosi hyvän sadon! Keväällä jotkut TET-oppilaat osallistuivat siementen puhdistukseen ja monet tekivät ”kapseleita” eli säilytyspusseja siemenille. 70 7 0


Marraskuussa Vihreä Lippulaiset askartelivat ruokalaan pienet pöytäasetelmat. Niissä oli sammalta, kiviä ja pieniä maatilaeläimiä. Hauskoja! 20.11. oli Lasten oikeuksien päivä ja silloin koululaiset pitivät KAHVILAA puutarhalla. Joulukuussa kaikki koululaiset saivat istuttaa kotiin joulutulppaaniruukut.

Puutarhalla oli JOULUKUKKANÄYTTELY viikoilla 50-51 ja kaikki koululuokat kävivät tutustumassa. Esillä oli tavallisimmat joulunajan kukat ja asetelmia sekä istutuksia. Tammikuussa piti heti alkaa miettiä pääsiäistä. Heti koulun alettua aloimme istuttaa pääsiäisnarsisseja! Kaikki koululuokat istuttivat itselleen narsissit ja ne vietiin kellariin kylmäkäsittelyyn ja odottamaan pääsiäistä.

29.1 oli koululla VALINNAISAINE-ilta ja puutarha oli siellä myös edustettuna mukana. Helmikuussa aloitettiin puutarha-TET. Siihen osallistuivat 6., 7. ja 8. -luokkalaiset. Tunti puutarhalla jotakin hommaa; tiskijukan hommista (ruukkujen pesua) pakkauspussien tekoon ja monta muuta siltä väliltä. Olivat kovasti hyödyksi meille. Myöskin kylvöjä tekivät jotkut Tettiläiset kevään aikana.

Ensimmäinen koululaisten kasvien kylvö oli 10.2., jolloin kylvettiin Chili-paprikat. Maaliskuussa aloitettiin kasvattamaan Vihreä Lippu-retken tukemiseksi myytäviä yrttejä. Ne onnistuivat tosi hyvin ja menivät viimeistä myöten kaupaksi!

Koululaisten esikasvatettavien palstakasvien kylvöt ovat täydessä vauhdissa. Huhtikuussa Vihreä Lippu -yrttejä myytiin koulun tiloissa ja kerran myös puutarhalla oli Yrttimyymälä (lehdistökin tuli paikalle).

Koululaisia osallistui RaumArs-taiteilija Päivi Raivion teoksen kasvien kylvöihin. Toukokuussa istutettiin RaumArs-taiteilija Päivä Raivion kasvit Sepän torpalle. Ne oli kasvatettu puutarhalla. 71


24.4. oli Vihreä Lippu -myymälä puutarhalla. Palstan kasveja istutetaan ja kylvetään niin paljon kun sää sallii ja aikataulut antavat myöten.

Viikko 21 oli LASTEN LINTUVIIKKO, jolloin kaikilla koululuokilla oli mahdollisuus tulla tarkkailemaan lintuja puutarhalle tunnin ajaksi. Lintuoppaana olivat Marketta puutarhalta ja Anna Innola, joka on viime kesänä eläkkeelle jäänyt puutarhurimme. Innokkaita lintuharrastajia molemmat . Joka päivä oli useita luokkia ja havainnoimme mm. räkättirastaiden pesistä haudontaa ja ruokintaa. Viikon aikana havaitsimme oppilaiden kanssa 31 eri lintulajia puutarhan alueella!

22.5. oli Vihreä Lippu-retki Vuojoen Kartanoon, Poriin Reposaareen ja Luontotalo Arkkiin. Tähänkin retkeen sisältyi lintujentarkkailu-osuus Porissa lintutornilla. Retkipinnoja, eli retkellä havaittuja lajeja (Marketta ja Anna) yhteensä huikeat 45.

kruunusuvikakkara

72


TAIKATAKKI

73


74


75


9-LUOKAN KUVIKSEN LOPPUTYテ傍

Elsa Viheroja 9B,  Jenna Jalkanen 9B  Meri-Tuuli Pelamo 9A

76


 Kristiina Aarnio 9B  Nea Koski 9A

77


Tuuli Sihvonen 9B,  Netta Sottinen 9A  Besela Pengezova 9A

78


79


LUKUVUOSI 2014-2015 Lukuvuosi alkaa tiistaina 12.8.2014 Syysloma vk 43 20. - 24.10. 2014 Syyslukukausi päättyy lauantaina 20.12.2014 Kevätlukukausi alkaa keskiviikkona 7.1.2015 Urheiluloma vk 8, 16. - 20.2.2015 Lukuvuosi päättyy lauantaina 30.5.2015

80

Vuoden varrelta  
Vuoden varrelta  
Advertisement