Flux 5 - Dichterbij

Page 6

Reportage

Dichter bij Gerth De familiegeschiedenis van Petra van Alphen, sinds twee jaar onderzoeker bij het Rathenau Instituut, blijkt intiem verbonden met die van Gerhart Wolfgang Rathenau, de naamgever van het Rathenau Instituut. Dichter bij ‘oom Gerth’. Auteurs Petra van Alphen en Johan Nebbeling

D

e fotoalbums van Loes van Wijngaarden-Bakker (70) staan keurig geordend in de kast. Ze pakt het album met ‘1986’ op het omslag en bladert het door. “Dit zijn de foto’s van moeders tachtigste verjaar­ dag”, vertelt ze. “Oom Gerth heeft daar nog gesproken. Kijk, dit is ‘m.” Op de verkleurde foto staat een wat kalende oudere heer met borstelige wenkbrauwen in een grijs pak. Een licht gedrongen man, die in een zo te zien ongedwongen ambiance een toespraakje houdt. Dames en heren aan restauranttafeltjes kijken naar hem op. Het is de eerste keer dat ik Gerth Rathenau op een fami­ liefoto zie. Ik ken hem tot dusver alleen van de officiële foto’s die ik op internet heb gevonden. Mij valt vooral zijn lichtgeprononceerde kaak op. Bij Loes van Wijngaarden-Bakker en haar zus Margreet Bakker (63) brengt de foto herinneringen boven. Aan hun inmiddels overleden moeder natuurlijk, maar ook aan oom Gerth, de man die hun toeziend voogd wordt als hun vader, de natuurkundige Cor Bakker, in 1960 bij een vliegtuigongeluk in de VS om het leven komt. Oom Gerth, zo wordt snel duidelijk, heeft nog altijd een warm plekje in hun hart.

Herinneringen Dat treft, want ik ben op zoek naar herinneringen aan professor Rathenau, de naamgever van het instituut waar ik als onderzoeker werk. Bij ons thuis is de naam ­R athenau vast wel eens gevallen, maar als kind heb ik daar geen oor voor. Dat verandert als ik solliciteer op een

>> 25 JR.

rathenau instituut

6

Φ

Magazine april 2011 no. 5

1986 NOTA

nieuws

Op 17 juni stelt minister Deetman de Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspecten ­Onderzoek (NOTA) in. Belangrijkste taak: onderzoek uitvoeren naar de maatschappelijke aspecten van wetenschap en technologie (technologisch aspectenonderzoek of TA).

Op 2 mei wordt in Nederland de eerste radioactiviteit gemeten van de kerncentrale in Tsjernobyl, die op 26 april ontplofte.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.