Page 1

LLH O&A Medlemspost #2 2013

Pride house-spesial

Ulike mennesker, like rettigheter.


Innhold LEDERE

s.04

Hans Heen Sikkeland og Ranveig Stava

MAGASIN

s.06

Den rosa imamen: Intervju med Muhsin Hendricks

s.10

Skeiv og utlending: Intervju med Susanne Demou Øvergaard

s.14

Vil synliggjøre det usynlige: Intervju med Patricia Kaatee

s.17

En sykepleiers jomfrumøte med Haakon Aars

s.18

Kampen Norge glemte: Boris Dittrich og transpersoners rettigheter

PROGRAM PROGRAMBESKRIVELSER

s.24

Ikke prøv dette hjemme: BDSM og Fifty shades of Grey

s.26

Oversikt: Med mulighet for å rive ut

s.31

Detaljert oversikt: Lørdag-søndag

Utgiver: LLH O&A. Utgaveredaktør: Ragnhild Heggem Fagerheim. Design: Ragnhild Heggem Fagerheim,, Roar Fagernes. Skribenter: Julia Loge, Julie L. Ruud, Ragnhild Heggem Fagerheim, Ellen Marit Heggem. Illustratør: Ragnhild Heggem Fagerheim. Fotokreditering: (forside) Ill. Ragnhild Heggem Fagerheim / (s.3) Marius Fiskum @fiskum.org / (s.4) LLH OA / (s.5) Julia Loge / (s.6+8+37+52) The Inner Circle / (s.9) www.litteraturhuset.no / (s.10+32b) Ellen Reiss / (s.13) Petter Ruud-Johansen / (s.14+16) Amnesty Norge / (s.17) Ill. Ragnhild Heggem Fagerheim / (s.18+19) Sebastiaan ter Burg @ Wiki Commons (s.21+35) Blackcat @ Wiki Commons / (s.22+38) Howcheng @ Wiki Commons / (s.23) encosion @ flickr.com / (s.24) Max Rebo Band @ Wiki Commons / (s.31) CF Wesenberg @ Wiki Commons / (s.32) Hothead @ Wiki Commons / (s.33) LLH OA / (s.34) lnu.no / (s.36a) forbundet.no/ (s.36b) Ellen Reiss / (s.40) Pressefoto / (s.41) Faksimile gjengitt etter tillatelse fra Fett / (s.43) Foto: Rebecca Swan / (s.48) Pressefoto / (s.50) Ill. LLH / (s.51) Privat / (s.54) Pressefoto, stensveen.no

www.skeivedager.no

Åpning

I salen Wergeland på Litteraturhuset smeller det — Pride house og Skeive Dager åpnes offisielt fredag 21. juni kl. 19:00.. Ei drøy uke med dans, fellesskap og feiring starter med sprudlende i glasset, festtaler og stolte mennesker. Esben Esther Pirelli Benestad vil lede oss gjennom åpningen som konferansier. Menneskerettsadvokat Boris Dittrich med flere vil holde taler. Og ikke minst; Mari Boine kommer for å spille for oss! Kvelden fortsetter med etterfest på utestedet So fra kl. 22:00 hvor Josefin Winther vil spille.

Vi gleder oss til å møte deg på åpningen!

Min drøm er et samfunn der alle får være den de er, den de er ment å være, at man får puste fritt som den man er uansett rase, kjønn, legning eller hva det måtte være. Uten å måtte skjule seg, skamme seg eller forestille seg. Forestilling skaper i lengden kaos og en selvforakt som i neste omgang blir til aggresjon inni en sjøl, retta mot en sjøl eller retta mot omgivelsene.

– Mari Boine

3


Festivalen er mye mer enn bare en fest. Endelig er det tid for Skeive dager, et av de viktigste kulturelle og politiske begivenhetene i Norge, men det er fortsatt mange som stiller seg undrende til hvorfor vi har denne festivalen. Vi skal være glade for at vi har en festival som setter individet i sentrum, en festival som styrker vår livsglede og omfavner åpenhet. Med årets tema, Individets rett, får vi virkelig vist publikum behovet og viktigheten av slike festivaler. Lhbtiq-festivalene (lesbisk, homofil, transperson, intersex og queer/skeiv) verden rundt har alltid hatt hovedbudskapet; friheten til å være seg selv og kunne uttrykke hvem man er, uten frykt for sosiale sanksjoner. I år har vi valgt å fokusere på grupper som vi oftere ser at møter sosiale sanksjoner og som ennå ikke har de samme rettighetene som de fleste tar for gitt. Mange transog intersexpersoner er fratatt retten til å bestemme over egen kropp og eget kjønn, flere lhbtiq-personer med annen etnisk opprinnelse lever med en velbegrunnet dødsfrykt i Norge. Og mange personer som lever med hiv er ikke åpne om sin status, fordi dette fortsatt er en svært stigmatisert sykdom hvor lovverket fratar personer som lever med Hiv retten til å ha sex med andre. Lhbtiq-kulturen har en sentral plass i Norge og ikke minst i vår hovedstad. Kulturen er viktig og riktig på så mange måter, og det er leit å se at så mange ytrer seg negativt til festivalen hvert eneste år. Heldigvis er det flere tusen som styrker lhbtiq-kulturen,

og som baner vei for en bedre og mer inkluderende hverdag for alle og en hver. Med 12.000 deltakere i paraden, 50.000 tilskuere, overveldende besøk i parken og over 900 besøkende på Pride house, når vi store deler av befolkningen og det er ingen tvil om at dette er det viktigste arrangementet og bidraget i lhbtiq-arbeidet i Norge. Nå er det bare å nyte året lengste og beste friminutt!

Hans Heen Sikkeland

Leder LLH Oslo og Akershus

4

Ulike mennesker, like rettigheter. Endelig er det her, programmet til Pride house! Styret i Pride house er stolte, glade og fornøyde, og håper at du som publikum også vil oppleve både stolte, engasjerende og flotte øyeblikk under årets Pride house i samarbeid med Amnesty International Norge. Pride house er Norges største arena for lhbti-politikk, og kan presentere over 30 forskjellige debatter, foredrag og workshops på Litteraturhuset 21. – 23. juni. Å lede et slikt prosjekt gir både gleder og utfordringer, men jeg mener vi har klart å øke kvaliteten på innholdet i hver programbolk ytterligere. På den måten fortsetter vi å sette dagsorden, samtidig som vi leverer debatter og foredrag av god kvalitet til deg som publikum. Våre tre hovedprioriteringer i år er hiv, etnisitet og trans. Noe av det viktigste for meg som leder for Pride house er å unngå dem og oss, de hivpositive, de med etnisk minoritetsbakgrunn eller de der transene. Det er oss. Vi utsettes for samme stigma og fordommer, og i de tilfellene hvor det kanskje er små forskjeller koster det oss svært lite svette i hverdagen å være solidariske. Vi kommer ingen vei om vi ikke jobber sammen for et samfunn eller et lovverk som ikke diskriminerer. Individets rett er linjen som går gjennom hele Skeive dager-uka. Med Amnes-

5

ty som samarbeidspartner har vi videreutviklet dette til vårt felles slagord ”Ulike mennesker like rettigheter.” For vi er alle ulike, ingen er som alle andre.

Ranveig Stava

Leder Pride house


Den rosa imamen Da muslimske Mushin Hendricks innså at han var homofil som 16 åring, trodde han det var ensbetydende med å havne i helvete. I dag er han en av verdens to åpent homofile imamer og har funnet sin egen måte å tolke Koranen på. Tekst: Ragnhild Heggem Fagerheim - Jeg visste bare ikke at det var homo - Koranen er i seg selv en åpen tolkning og den er fleksibel. Hvorfor skal man jeg var. Da jeg var 16 begynte jeg omsidda velge en tolkning som skader men- er å forstå det og jeg innså at jeg kom til å nesker fremfor å hjelpe dem? spør den havne i helvete. Jeg begynte å skjule seksualiteten min, selv om jeg ikke kunne sør-afrikanske imamen. I 1996 startet han The Inner Cir- forstå hvorfor gud ville straffe meg for å cle, en menneskerettighetsorganisasjon være den jeg er. Født med koranen i høyre hånd, som som arbeider for homofile muslimers han beskriver det, valrettigheter. Siden har han gte han å følge familiens vært en viktig motivator for forventninger. Han begde tusenvis av troende som ynte på religiøse studier står støtt med begge beina i i håp om å en dag kunne sin religiøse identitet, men bli imam og å på den som sliter med å stå like støtt måten følge bestefarens i sin seksuelle identitet. 22. fotspor. Da han var 23 og 23. juni får vi møte ham år giftet han seg - med på Litteraturhuset for å op- Hendricks neste side en kvinne. Om det ikke pleve hans tolkninger av den var av gjensidig kjærlighet, så kunne i hellige boken - og for å diskutere den. Det var ikke en selvfølge at at Hen- det minste ekteskapet kanskje forandre dricks skulle bli så sikker på sin legning ham. Han prøvde i åtte år. - Ingenting hadde forandret seg og som han er i dag. Han vokste opp i et ortodoks muslimsk hjem i Sør-Afrika og jeg var fortsatt den samme. Men jeg bestefaren var prest i en av Cape Towns hadde hatt god tid til å sette seg inn i komest framtredende moskeer. Familien ranens tekster, og jeg var nå sikker på at håpet at sønnene skulle følge bestefarens Koranen ikke fordømte meg. Det var det fotspor: De ønsket at en ny religiøs led- bare samfunnets frykt som gjorde. erskikkelse skulle tilføyes i stamtavlen. Hendricks kom ut av skapet som Men Hendricks følte seg annerledes enn 29-åring. En synder, ifølge mange, med guttene på sin alder. Som fireåring ville både en skilsmisse og en homofil legnhan ikke leke de samme lekene som sine ing på rullebladet. Et ærlig menneske, ifølge ham selv, som endelig kunne brødre, han var ikke helt som de andre.

Mennesker utfordrer seg selv gjennom sin legning og sex

»

Foto: The Inner Circle

»»»

7

»»»


være den han alltid hadde vært innerst inne. Familien hans var forvirret. De hadde trodd at de skulle få en ny imam i familien, ikke en homse. Brødrene snakket ikke til ham. Og moren hans ble fysisk syk av å tenke på hvordan samfunnet ville reagere. Men så snart Hendricks begynte å være ærlig mot seg selv, oppdaget han at det var andre som ham selv også i Sør-Afrika. På torsdagskvelder arrangerte han studiegrupper for homofile muslimer, der de møttes og snakket om Koranen, profetens barmhjertighet og at denne barmhjertigheten også gjaldt for de homofile troende. Studiegruppene arrangeres fortsatt hver torsdag, og nesten hver torsdag ser Hendricks nye, nervøse ansikter i gruppen. - Folk er så dypt inne i ortodoksien at de ikke tror at de har lov til å akseptere seg selv. Jeg forsøker å si de riktige tingene til dem, at det finnes rettferdighet, at gud er barmhjertig og god. Mennesker utfordrer

seg selv gjennom sin legning og sex, og når vi blir utfordret på den måten, lærer vi også mye av barmhjertigheten som ligger i disse erfaringerne. Han mener at det har skjedd en viss forandring i de muslimske miljøene de siste årene. Flere er åpne om legningen sin og henvender seg til The Inner Circle for å få råd og veiledning. Noen av dem har også med seg foreldre til veiledningsmøter noe som aldri kunne ha skjedd få år tilbake i tid, i følge Henricks. Likevel blir homofile fremdeles nektet adgang i moskeer noen steder og mange opplever å bli avvist av samfunnet. - Det muslimske samfunnet mangler kunnskap. Vi snakker ikke om sex. Sex, kjønn og seksuell legning er fortsatt fremmedord og da blir det vanskelig å få folk til å engasjere seg. Ved å åpne opp for naturvitenskapen og alternative tolkninger av koranen, vil toleransen komme etter hvert.

Kan man være ærlig homo og ekte muslim? Åpen samtale med publikum der Mushin Hendricks viser sine tolkninger av Koranen. Interessant for troende så vel som ikke-troende. Samtalen vil bli holdt på engelsk.

Lørdag 22. juni Kl. 16.30 -18.00 [Kverneland]

& 8

Søndag 23. juni Kl. 16.30 - 18.00 [Kverneland]

Pride house på Litteraturhuset

- 33 forskjellige foredrag/debatter - Norges største arena for LHBTI-politikk - Åpent og gratis for alle!


Det er mer komplekst enn utlending og skeiv Susanne Demou Øvergaard lytter til historiene om hvordan innvandrere har opplevd voldsom diskriminering på bakgrunn av sin seksuelle identitet. Lederen i Skeiv Verden tar nasjonaliteten din på alvor. Av Julie L Ruud Hun bruker størsteparten av tiden sin på Det er ikke lenger plausibelt å be dem solidarisk arbeid i organisasjonen på friv- leve i skjul , derfor kommer utfordringen illig basis sammen med en rekke andre hvorvidt en kan påvise troverdighet anengasjerte mennesker. gående seksuell identitet. Alle spørsmål - Skeiv Verden jobber hands-on rundt denne prosessen vil bli forsøkt med enkeltsaker og fungerer som en besvart: Hvordan foregår denne troverdinettverksorganisasjon som skaper trygge ghetsvurderingen i praksis? Hvordan opmøteplasser. Det er pleves den av den enmer komplekst enn kelte asylsøker? utlending og skeiv. Vi Øvergaard vil selv skaper også bevissthet bistå i denne debatten rundt hvilke rettigheter med sin kompetanse en har krav på. som innsideperson og Under Pride house som talsperson for dem skal Skeiv Verden delta som ikke blir hørt. (22. i mange debatter, spjuni, kl. 16:30-18:00) esielt under temaet - Det er vanskelig å Demou Øvergaard neste side » etnisitet. I et tett saoverbevise UDI om at marbeid med Amnesty International, vil man er skeiv, og er i fare dersom man blir det bli mange gode debatter og samtaler sendt tilbake til hjemlandet. Vi hadde en rundt LHBT på tvers av kulturer. situasjon med en gruppe etiopiere hvor I debatten ”Beviselig LHBT?” vil halvparten fikk avslag på asyl, mens restsamtalen gå rundt Justisdepartementets en fikk bli, selv om alle hadde et tilsynelatroverdighetsvurdering på asylsøkere tende likt utgangspunkt. som søker på grunnlag på sin seksuelle Dersom den enkeltes hjemland gjenidentitet og de fatale følger en kan få der- nomfører dødsstraff for skeive har en rett som en blir sendt tilbake til hjemlandet. på asylopphold. Forholdene kan likevel

Det er mye vold og voldtekt i mottakene. Norske myndigheter gjør fint lite med disse forholdene.

Foto: Ellen Reiss

»»»

11

»»»


Tilbakeblikk: Øvergaard (foran) hører publikum dele erfaringer fra selvopplevd hatkriminalitet. Bildet ble tatt under fjorårets Pride House. Foto: Petter Ruud-Johansen være ekstremt fatale selv om lovene ikke direkte sier dette. Mange kan bli dømt formelt på bakgrunn av for eksempel narkotikabesittelse eller ran, selv om de i utgangspunktet blir dømt på bakgrunn av sin seksualitet. Dette forekommer deriblant i Iran. Skeiv Verden gir asylsøkere mulighet til å ta en pause fra mottakene for å kunne snakke med noen som lytter og å kunne fortelle om sine erfaringer til folk som opplever det samme. Det er også viktig at alle får kunnskap om hvilke rettigheter de har slik at systemet ikke utnytter deres svake posisjon. – Det er mye vold og voldtekt i mottakene. Norske myndigheter gjør fint lite med disse forholdene. Øvergaard håper på å stimulere Skeiv Verdens målgruppe til å delta på Pride house og å være aktive. Samtidig vil hun bruke arrangementet til å vise nyansene av Skeiv Verden samt å vise det skeive miljøet hvilket

arbeid de gjør og hvordan situasjonen nå er. – De færreste vet at vi enda ikke har en fungerende diskrimineringslov. - Det kan bli utfordrende for enkelte grupper å ta turen til noen av debattene under arrangementet. Debatter om surrogati, for eksempel, kan føles fjernt for noen som har utfordringer som bygger på liv og død.

Susanne Demou Øvergaard + Pride House:

Beviselig LHBT? Lørdag 22. juni kl. 16.30 - 18.00 [Skram] Skeiv og innvandrer = dobbel minoritet Søndag 23. juni kl. 14.15 - 15.30 [Skram]

13


Vil synliggjøre det usynlige

Amnesty International Norge er årets hovedsamarbeidspartner til Pride house. Patricia Kaatee, politisk rådgiver i organisasjonen i Norge, vil fortelle historiene som ikke blir hørt. Tekst av Julie L. Ruud Foto av Ragnhild Heggem Fagerheim

– Vi ble veldig glade for å bli spurt om å man Rights Watch, Veronica Scognamiglio være hovedsamarbeidspartner. Det er viktig fra Amnesty Internationals kontor i Brussel å få mer kunnskap og info om temaene som og Kaspars Zalitis fra den latviske LHBTPride house tar opp. Det er mange historier organisasjonen Mozaika. De vil sammen der ute som ikke fortelles og mye som ikke delta på en paneldebatt om LHBT-rettigheter dekkes tilstrekkelig. i Europa. Kaatee sier at Norge har store utAmnesty International har lenge jobbet fordringer når det gjelder transtematikk. aktivt med LHBT-rettigheter og på listen over – I Norge blir rettighetene til transperårets kampanjer står blant ansoner brutt på avgjørende net seksuell orientering og Trans er frem- områder. Hverken retten kjønnsidentitet. Med slag- deles en psykisk til et behandlingstilbud elordet; “Å elske er en mennesk- diagnose og blir ler en fast prosedyre for å erett” har de rettet søkelyset behandlet deretter. skifte kjønn juridisk ligger mot de 78 land i verden som Dette er en foreldet fremme. Trans er fremdeles fortsatt kriminaliserer ho- tilnærming. en psykisk diagnose og blir mofili; mot anti-propaganbehandlet deretter. Dette Intervju fortsetter neste side dalovene som i Russland og er en foreldet tilnærming andre land og regioner i Sensom strider mot anbefalintraleuropa forbyr positiv omtale av homofili; gene fra flere internasjonale organ. Man kan mot transpersoners juridiske rettigheter og spørre seg hvorfor Norge, som som oftest et myndighetenes manglende tiltak. foregangsland for skeive rettigheter, har blitt Spesielt den siste gruppen vil Kaatee og en sinke når det gjelder transrettigheter. Amnesty-teamet bruke søndagen i LitteraHun bruker en årsrapport publisert av turhuset på å diskutere. Med seg har hun noen ILGA (International lebian, gay, bisexual, av de fremste internasjonale ekspertene på trans and intersex association) som et tydelig LHBT-rettigheter, som Boris Dittrich fra Hu- bilde på situasjonen innenlands. Der kommer

»

15

»»»


En sykepleiers jomfrumøte med Norges fremste ekspert på menns seksualitet.

Amnesty + Pride House

Norge veldig dårlig ut på transpersoners rettigheter i forhold til andre europeiske land. Kaatee håper at den internasjonale kritikken vil sette søkelys på problemet og skape forandring. I tillegg til transdebatten vil Amnesty stå for tre debatter under Pride Househelgen. Den røde tråden gjennom alle debattene vil – som i Amnestys velkjente ånd – være menneskerettigheter. – Menneskerettigheter er alles anliggende, til tross for at noen kommer fra et mer frigjort ståsted, sier Kaatee.

Kjærlighet på tvers Lørdag 22. juni kl. 12.30 - 14.00 [Skram] Transpersoners rettigheter i Norge Lørdag 22.juni kl. 14.15 - 15.30 [Kjelleren] LHBT-aktivister i Europa under press Søndag 23.juni kl. 12.30 - 14.00 [Kjelleren] Skeiv og innvandrer= dobbel minoritet Søndag 23. juni kl. 14.15 - 15.30 [Skram]

16

Av Ellen Marit Heggem

Illustrasjon: Ragnhild Heggem Fagerheim

Kampanjedrevet: Under slagordet “Ulike mennesker, like rettigheter” har Amnesty og Pride House blitt ett for juni-helgen. Her er Kaatee med materiale fra Amnesty’s forrige kampanje. samarbeidspartnere.

Her har vi nok en slik en, tenkte jeg. Atter en korrekt antrukket spesialist av besteborgelig utseende som snakker om penis i de tørreste urologiske fagterminologier. Jeg var på seminar i Trondheim gjennom min jobb som sykepleier på urologisk avdeling – du vet, den avdelingen for penis, anus og andre organer i området rundt beltefestet. Jeg har en fortid med overdreven autoritetsskrekk, noe som ofte viser seg i slike sammenhenger. Men da Haakon Aars åpnet munnen og lirket ut sine første ord, var autoritetsskrekken lagt på hylla. Førsteinntrykket mitt fikk seg en kraftig nesestyver! Med en fantastisk humor forteller Aars på en trygg og uredd måte om sine møter med menn, par, heterofile og homofile. Historier om kultur, holdninger, skam, skyldfølelse, hemmeligholdelse og depresjoner. Aars er en mann som får meg oppriktig interessert i denne tematikken, fordi han viser meg hvor sammensatt den er. Denne seksualiteten vår, som er hele oss, men som vi på så mange måter prøver å skjule. Og som det ofte er et krav at vi skal skjule. Etter mitt møte med Aars fortår jeg hvor alvorlige konsekvenser det har for hvert enkelt menneske når seksualiteten, som er vår livslange venn, blir kamuflert og undertrykt. Og jeg forstår desto mindre av hvorfor mennesker skal frarøves å vise sin kjærlighet.Som sykepleier ser jeg hvor viktig det er å ha seksualiteten

Kl. 16.30 Søndag 23.juni Sal: Skram

i bakhodet når jeg møter mennesker i jobbsammenheng; seksuelle kamuflasjer kan være alt fra sjalusi til magesmerter, angst og depresjoner. Dette gjelder selvfølgelig homofile, men også utallige heterofile som skjuler sin seksualitet. Det gjelder transseksuelle, transer, mennesker med annerledes utseende og handicappede. Haakon Aars har som lege, samfunnsmedisiner og psykiater jobbet i en årrekke med feltet sexologi. Han har vært generalsekretær i Landsforeningen mot AIDS og har jobbet som overlege ved Olafiaklinikken. Han var også den første legen i Norge som hadde en definert stilling som sexolog på sykehus. Siden har han holdt foredrag og jobbet med holdningsarbeid knyttet til seksuell orientering, samt kurset allmennpraktikere i sexologi-feltet. For, hvis en skal kunne behandle et helt menneske, er man nødt til å se hele mennesket, der seksualiteten spiller en vesentlig rolle. Som han selv formulerer det i innledningen av boken “Menns seksualitet”, den første av sitt slag i skandinavia: “[Seksualiteten] berører alle plan av vår menneskelige eksistens og er en kilde til god livskvalitet, nytelse og glede”. God festival!

God festival!


Kampen Norge glemte Tekst: Julia Loge

Foto: Wikimedia Commons

Norge er ikke lenger et foregangsland for LHBT-rettigheter.

Menneskerettighetsadvokaten Boris Dittrich mener vi burde lære av Argentina, som er verdensmester på transpersoners rettigheter. På åttitallet var flere europeiske land de første i verden til å innføre en lovgivning som anerkjente transpersoner sin rett til å få nye identitetspapirer. – Nå har det gått nesten 30 år, og et land som Argentina har overgått alle europeiske land når det gjelder lovgivning for transpersoner. Det er vanskelig for europeiske land å akseptere ideen om de ikke er i førersetet lenger, men i baksetet på bussen, sier Boris Dittrich. Boris Dittrich er ”advocacy director” for LHBT-rettighetsprogrammet i den internasjonale organisasjonen Human Rights Watch. Det vil si at han jobber opp mot parlamentarikere og presse. Den nederlandske advokaten er også tidligere partileder, nåværende krimforfatter, og han har blitt slått til ridder. Dittrich skal delta på tre seminarer om transpersoners rettigheter under Pride house.

Fra førersetet… Kravet om kjønns-

korrigerende kirurgi, hormonbehandling og sterilisering kom samtidig med lovene om kjønnsskifte på åttitallet. Dittrich mener at tanken bak dette var at slik kunne man utelukke enhver mulighet for svindel. Lovgivere på den tiden hadde et

veldig fast rammeverk: du var enten mann eller kvinne. Ulike progressive europeiske land kopierte hverandres lovgivning, og derfor har de fram til nå hatt relativt like lover. Dittrich sitt hjemland, Nederland, var et av de første landene i verden som åpnet for å endre juridisk kjønn. Den nederlandske regjeringen og parlamentet har vært stolt over denne lovgivningen. De sier at de var i førersetet blant landene som hjalp transpersoner å anerkjenne deres foretrukne kjønn. I Norge finnes det ikke en spesifikk lovgivning som regulerer endring av juridisk kjønn. For å få endre kjønn på papiret, må en lege attestere på at et «ekte kjønnsskifte» har funnet sted. Et «ekte kjønnsskifte» innebærer en omfattende kirurgi, inkludert fjerning av testikler eller eggstokker.

…til baksetet I dag er det det sørameri-

kanske landet Argentina som har de mest progressive lovene for transpersoner. I 2012 vedtok et enstemmig parlament en lov som gir transpersoner rett til å få endret kjønn i alle offisielle dokumenter, uten å stille krav om noen form for behandling. Samtidig skal de som ønsker behandling få det dekket gjennom det offentlige, eller

18

»»»


gjennom private forsikringer. I likhet med i Norge anerkjenner allerede Argentina ekteskap mellom to personer av samme kjønn, og rettighetene til barn som har to foreldre av samme kjønn. I mange land som ikke åpner for homofile ekteskap og foreldre, risikerer transpersoner også å måtte skille seg og miste ansvar for egne barn. – Jeg vil foreslå at den argentinske lovgivningen blir tatt som eksempel i de norske diskusjonene. Det er ingen grunn til at Norge ikke bør ta utgangspunkt i den argentinske loven. Det er ett år siden loven trådde i kraft i Argentina. Flere tusen transkjønnede personer har brukt loven, og ingen problemer har blitt rapportert. Dette er viktig informasjon for lovgiverne, mener Dittrich.

Norge bryter menneskerettighetene

Loven i Argentina følger de såkalte Yogyakartaprinsippene. Det er et dokument som viser hva FNs menneskerettigheter betyr for seksuell orientering og kjønnsidentitet. Prinsippene skal gi stater råd i hvordan de kan overholde LHBTI-befolkningens menneskerettigheter. – Yogyakartaprinsippene er viktige for oss i Human Rights Watch, sier Dittrich, som ledet sesjonen da prinsippene ble presentert i FN. – Mange europeiske land har anerkjent prinsippene, i hvert fall som rådgivende. Men de har ikke forstått at de bryter dem for transpersoner rettigheter. Så snart disse regjeringene uttrykker sin støtte for prinsippene, så kan vi presse dem på transpersoners rettigheter. Dittrich viser til at det har virket overraskende godt i Nederland. Regjeringen likte ikke å bli utpekt som en regjering som

bryter menneskerettighetene, og bestemte seg for å endre loven.

Lover i endring Flere av landene i Eu-

ropa, som en gang var progressive, jobber nå med å endre lovene for transpersoner. Mye av det arbeidet er basert på Yogyakartaprinsippene, selv om ingen ennå har gått like langt som Argentina. Flere land har allerede endret lovene sine slik at det ikke stilles krav om operasjoner eller medisinske tiltak. Først ut var Storbritannia i 2004, og 22. mai i år vedtok det svenske parlamentet å endre loven. Fortsatt krever 16 EU-land sterilisering for å få endret juridisk kjønn.

Yogyakartaprinsippene

Viser at kravet om sterilisering for å få endret juridisk kjønn bryter med en rekke menneskerettigheter, blant annet ■ Retten til å bestemme over egen kropp, ■ Retten til å ikke bli tvunget til medisinsk behandling, ■ Retten til å stemme og delta i demokratiet, fordi identitetspapirene er knyttet til kjønn. ■Retten til å stifte familie. Nederlands nye lov I Nederland samarbeidet byråkrater i justisdepartementet med organisasjoner som jobber for transpersoner om å lage et forslag til en ny lov om endring av juridisk kjønn. – Det var lettere sagt enn gjort, for alle organisasjonene var ikke enige, sier Dittrich. Så satt prosessen seg fast igjen, fordi lovforslaget ikke ble prioritert i parlamentet. Det var da Dittrich bestemte seg for å presse regjeringen ved å lage en rapport om den juridiske situasjonen i Nederland. Han

»»»

20

En argentisk transsesksuell demonstrerer sin frihet under Gay Pride i hjemlandet.


presenterte aktivister for media og ga en rekke intervjuer selv. Til sist samarbeidet Human Rights Watch og LHBT-organisasjonene om et møte for parlamentarikere og statssekretæren i justisdepartementet. Rett før møtet presenterte statssekretæren lovforslaget, og på møtet lovde representantene at loven skulle få en hurtig behandling og at de ville stemme for. Dittrich mener at for å få endret lovgivning for transpersoner må det ikke framstilles som et politisk spørsmål. I Nederland dreide diskusjonen seg om de tekniske sidene av loven.

ber for transpersoner enige om hvilke krav som skal stilles for å få endret juridisk kjønn. Myndighetene viser heller ikke den samme viljen til å gripe fatt i jussen, som det Dittrich opplevde i Nederland. Dittrich har planen klar for sitt norgesbesøk. Han vil snakke med de ulike organisasjonene om hva som trengs for å oppnå deres mål. Deretter vil han diskutere med menneskerettighetsorganisasjonene hva de gjør, eller ikke gjør, for transpersoner. Med all den informasjonen vil han gå videre til byråkrater som har kjønnsidentitet i sine arbeidsfelt, og til slutt vil han spørre

Framtiden ligger ikke foran oss, den ligger inni oss. Vi kan få det til å skje. – Jeg inkluderte alltid politikere fra ulike partier i diskusjonene. Da loven ble stemt over, var alle for, unntatt ett parti langt ute på høyresiden. Yogyakartaprinsippene og Argentinas lovendring kom for seint til at det kunne brukes som en del av diskusjonen i Nederland, men Dittrich mener at det er denne loven som må danne grunnlaget for en ny norsk lov om endring av juridisk kjønn.

Norgesplaner

Det siste året har flere partier begynt å vedta politikk om transkjønnede og transpersoner. I likhet med i Nederland er ikke de ulike organisasjonene som job-

parlamentarikerne om hvorfor våre lover henger etter. Til slutt vil Dittrich bruke media for å vise fram Argentina, Nederland og andre positive europeiske eksempler. – Framtiden ligger ikke foran oss, den ligger inni oss. Vi kan få det til å skje.

Boris Dittrich + Pride House

A strategic approach to trans rights in Norway Lørdag 22. juni kl. 16.30 - 18.00 [Nedjma] LHBT-aktivister i Europa under press Søndag 23. juni kl. 12.30 - 14.00 [Kjelleren] Transpersoners rettigheter i Norge Søndag 23. juni kl. 14.15 - 15.30 [Kjelleren]

22

Åpning Pride house inviterer til offisiell åpning fredag 21. juni kl. 19:00 på Litteraturhuset. Her blir det festtaler, god stemning, flotte folk og ikke minst en intim konsert med Mari Boine!


Sikker, sunn og samtykkende sex

Ikke prøv dette hjemme

Samtykke er en kjerneverdi i BDSM-miljøet, men ikke i fortellingen i boksuksessen Fifty Shades. Morten Pedersen i UngBDSM advarer mot å praktisere sado-masochisme slik det er fremstilt i Fifty Shades-bøkene. Tekst av Julia Loge – Fifty Shades-bøkene kan gjøre folk nysgjerrige, og det er bra med positiv publisitet. I seg selv gir de lite informasjon om hvordan slike forhold i virkeligheten er, men kanskje de kan få folk til å oppsøke informasjon, håper Morten Pedersen i UngBDSM. Pedersen advarer mot å praktisere sado-masochisme slik det er fremstilt i Fifty Shades-bøkene. – Medieoppslagene kan åpne for at flere ikke forstår seg som unormale, det er bare synd at bøkene gir et så feilaktig bilde av hvordan BDSM praktiseres, sier Pedersen.

Tomt hos leverandørene

– Det er Fifty Shades som gjelder nå. Vi merker det spesielt når vi skal bestille, for det er tomt hos leverandørene våre, både i Europa og USA, sier Mona Sjo Leirkjær, som jobber i erotikkbutikken Flirt.

Butikken har merket en økt pågang etter artikler til lett lek med dominans og smerte. De selger mer av de produktene som brukes i boken, for det meste håndjern, pisker og bind for øynene. Ved siden av den vanlige S/Mseksjonen har de laget en egen Fifty Shadesvegg, med ulike ting fra boken. Det mer avanserte utstyret står fortsatt på sin vante plass eller bak kassen. På disken står boken. – Da vi fikk inn pornofilmen basert på bøkene solgte vi ti filmer de første to timene. Det er mange som refererer til boken når de handler, så vi merker hvor inspirasjonen kommer fra, forteller Leirkjær For Flirt er det viktig å informere om sikkerhet også, men det er ikke noe kundene pleier å ta initiativ til å snakke om. Leirkjær håper de som handler utstyr også oppsøker informasjon om sikkerhet og grensesetting.

24

BDSM-miljøet har et sett med etiske regler. Sex skal være sikker, ikke for eksempel en smittekilde for kjønnssykdommer. Det skal være sunt, og ikke etterlate varige skader. Og sist, men ikke minst, sex skal være samtykkende. Begge skal ønske et slikt forhold i utgangspunktet. Og begge parter skal når som helst ha mulighet til å trekke tilbake samtykket, og avslutte rolleleken eller samleiet. Pedersen etterlyser spesielt samtykkedelen i Fifty Shades. Hovedpersonene i bøkene forhandler riktignok om innholdet i sexen, men det er aldri et alternativ å ha sex uten et dominans- og underkastelsesforhold, slik bokens kvinnelige hovedperson ønsker. – Vi vil ikke bli knyttet for sterkt til Fifty Shades, vår oppfatning av BDSM er annerledes enn forfatterens, sier Pedersen.

Gjentakelse av fordommer

I følge Pedersen er det ikke uvanlig i populærkulturelle framstillinger av S/M at den underdanige blir tillagt karakterbrister for å forklare underdanigheten. Han mener det er resultat av en utdatert og psykiatribasert tilnærming til BDSM. Den dominante karakteren i boken er en svært vellykket og selvsikker forretningsmann, mens den underdanige er en ung, ubemidlet og litt klumsete jente som foretrekker å sitte usett bakerst i rommet. Hun er jomfru og han er erfaren. Slik tar forholdet mellom dem med seg maktforhold fra den virkelige verden inn i rollespillet. Grey sine mørke sider blir forklart med omsorgssvikt og mishandling i barndommen. Slik kan leseren få

bekreftet en vanlig fordom om at de som liker sex som involverer smerte og dominans, er psykisk syke. – Fifty Shades-bøkende er ikke normaliserende på noen måte, forteller Pedersen. De bryter ikke med noen fordommer, jeg vil heller si at de bekrefter stereotypier. Det er nytt at bøker som erotiserer smerte så direkte blir salgssuksesser, men det har blitt gjort i bøker før. Fifty Shades-serien ligger an til å bli verdens hurtigst selgende bøker. Denne høsten kommer de på norsk. Det har blitt hevdet at verden over selges det en Fifty Shades-bok i sekundet, og E L James sine tre bøker topper New York Times sin bestselgerliste for både e-bøker og pocketbøker.

Fakta

■ BDSM står for en rekke forkortelser: ■ B/D – bondage og disiplin ■ D/S – dominans og underkastelse ■ S/M – sadisme og masochisme.

■ Transvestitter, sadomasochister og fetisjister

ble friskmeldt av Helsedirektoratet i 2010. Ingen kan dermed rettmessig kalle BDSM-ere syke. ■ BDSM-ere tilhører en av de minste seksuelle minoritetene. ■ Ung BDSM er et utvalg i organisasjonen Skeiv Ungdom. ■ Kilder ikke i punktliste.

Virkelighetens Fifty shades of Grey Myter og fakta om BDSM Søndag 23. juni Kl. 16:30-18:00 Kjelleren.

25


Riv ut for 책 f책 programmet i hendig format!

PROGRAM


LØRDAG 22. JUNI Sal 12.3014.00

Skram Kjærlighet på tvers Arr: Amnesty Norge, Regionkontor Øst. Språk/ language: NO

30 år med hiv, en markering. Arr: Ungdom14.15- snettverket på 15.30 HIV og Verdens AIDSdag Språk/language: NO

18.1519.45

= Annet

= Hiv

= Trans

Skram

Nedjma

Kjelleren

Kverneland

Assume Nothing. Film av Kirsty McDonald, kjønnsidentitetstematikk.

You look so Shane today! Arr: Pride House. Språk/language: NO

Hvorfor trenger vi møteplasser for eldre? Arr: Seniornettverket LLH OA. Språk/language: NO

Arr: Pride house Hvem sine fortellinger og hvem sin praksis? Arr: Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM), Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Skeiv Verden.

Transpersoner i Norge – hvilke Religionsfrihet – rettigheter er på for alle? plass, og hva Arr: Norges mangler? Kristelige StudentArr: Amnesty forbund. International Spr å k / l ang u age : Norge. Språk/lanNO guage: ENG

25 år etter hiv A strategic approach to trans positives organisasBeviselig LHBT? rights in Norway. jon Pluss ble til: 16.30- Arr: Pride house. hva er endret? Arr: Skeiv 18.00 Språk/language: Ungdom. NO Språk/language: Arr:Nye Pluss. Språk/ ENG language:NO

Queer art and activism. Arr: Internasjonalt utvalg LLH i samarbeid med Kunstplass 5. Språk/language: ENG

= Etnisitet

Intet rettsvern – hva nå BDSM-er? Arr: Svein Skeid. Språk/language: NO

What does islam say about lgbt? What is religion and what is culture? Arr: Skeiv Verden. Språk/language: ENG

Definisjonsmakt for The need for more LGBTQ litterature. hvem? Arr: Arr: Fett i Hallongrottans samarbeid med venner. Pride house. Språk/language: Språk/language: SWE/ENG NO

La meg være meg! Respekt i møtet mellom religion og lhbt. Arr: Antirasistisk senter. Språk/ language: NO Skeiv og innvandrer = dobbel minoritet. Arr: Amnesty International Norge. Språk/language: NO

Kåte menn og følsomme typer Arr: Haakon Aars i samarbeid med Pride House. Språk/language: NO

Hiv Norge

Sjekk det oppdaterte programmet på www.skeivedager.no

SØNDAG 23. JUNI Nedjma

Kjelleren

HIV & OSS. LHBT- aktivister Arr: Pride house i Europa under press. i samarbeid med Arr: Amnesty Merete Klausen, farmasøyt med hiv Internation Norge. som spesialfelt. Språk/language: Språk/language: ENG NO

Hva skjuler den Sjekk det samiske stillheten? oppdaterte Arr: Pride house. programmet på Spr å k / l ang u a ge : www.skeivedager.no NO/SWE

Intersexion. En film av Grant Lahood. Intersex-tematikk.

Virkelighetens Fifty shades of Grey Myter og fakta om BDSM Arr. SMil Norge

Kverneland Tr anskjønne t ungdom i norsk skolehverdag. Arr: Skeiv Ungdom. Språk/language: NO Familien min! Arr: Regnbuefamilier LLH Oslo Akershus. Spr å k / l ang u age : NO

Is there room for religion in the lgbt communities? Is there room for the lgbt people in religion? Arr: Skeiv Verden. Språk/language: ENG.

Trygg i eget uttrykk/ Finnes det en queer

Gender Bender! vi er alle annerledes. bevegelse i Sápmi? Arr: Oslo Queer. Arr: Stensveen Arr: Queering Språk/language: Ressurssenter. Sápmi. NO/ENG

Språk/language: NO

Språk/language: SWE/NO


LØRDAG 22. JUNI Debatt: Ny

LLH OA gir deg Pride house — Bli medlem i dag! www.llh.no

diskrimineringslov – hjelper det?

Sted: Wergeland kl. 12.30 - 14.00. Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til politisk debatt om den nye diskrimineringsloven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. I debatten stilles spørsmål som: Hva betyr den nye diskrimineringsloven i praksis? Hva skal til for at den får praktiske konsekvenser? Er dette bare en symbolsk lov når det ikke er sanksjonsmuligheter? Statssekretær i Barne -, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Ahmad Ghanizadeh presenterer den nye loven. Møteleder: Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. Bård Nylund (LLH), John Jeanette Solstad Remø (Menneskerettsalliansen) og Åsulv Solstad (LDO) kommenterer. Arr: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Gi beskjed hvis du trenger tegnspråktolk og/eller om det er andre forhold vi bør vite om på post@ldo.no Arrangementet vil bli streamet.

Likestillingsog diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik inviterer til debatt. Foto: CF Wesenberg/ Wikimedia Commons

31


LØRDAG 22. JUNI Samtale:

LØRDAG 22. JUNI Debatt: Hvorfor

trenger vi møteplasser for eldre?

Kjærlighet på tvers

Sted: Skram kl. 12.30 - 14.00 Mange mennesker opplever at miljøet rundt dem mener de har rett til å diskriminere dem og deres kjærlighet. For eksempel fordi de har en kjæreste av samme kjønn eller med en annen kulturell bakgrunn. Hvordan oppleves dette, og hva gjøres med holdningene i ulike miljøer? Medlemmer av Skeiv Verden forteller om hvordan det er å være skeiv og flerkulturell i Norge i dag. Møteleder: Guro Sibeko, forfatter og samfunnsdebattant. Panel: Skeiv Verden, Håvard Øvregård (Med idretten mot homohets/ Norges Idrettsforbund), se www.skeivedager.no for mer info. Litterære innslag: Forfatterne Arne Garvang og Tarald Stein. Arr: Amnesty International Region Øst.

Guro Sibeko vil lede samtalen om kjærlighet på tvers av miljøer og kjønn. Foto: Guro Sibeko/ Wikimedia Commons

32

Sted: Kverneland kl. 12.30 - 14.00 Varme nystekte vafler, kaffe, dans og teselskap er «in» mens sauna, darkroom og flatfyll er «ut» i det eldre lesbiske, homofile og bifile miljøet i hovedstaden. Seniorkafeén og det nye dansetilbudet til kvinner over 40 år, Silver Ladies Tea Dance på utestedet Elsker, har blitt en braksuksess for Seniornettverket i LLH Oslo og Akershus. Nå får også menn sitt eget teselskap, Club Silver Boys 40+. Er det nødvendig å etablere egne møteplasser og aktiviteter for eldre lhbt? Arrangør: Seniornettverket i LLH Oslo og Akershus.

Wenche Solberg Hansen (til høyre) fra seniornettverket i LLH

33


LØRDAG 22. JUNI Markering av:

LØRDAG 22. JUNI

30 år med hiv i Norge

Sted: Skram kl. 14.15 - 15.30 Historiene er mange og tunge, men i dag er de nye historiene noe helt annet. Vi skal under denne markeringen få høre noen historier fra tiden før medisiner, fra tiden da medisiner og straffelovverk ble en del av hverdagen, og historiene fra unge nysmittede. Med mye stigma, selvstigma og manglende kunnskap har vi en lang vei igjen før vi virkelig kan få bukt på viruset, men gjennom åpenhet skal vi danne kunnskapsgrunnlaget som skal gjøre dette mulig. Under markeringen vil også hiv-bloggen lanseres. En blogg der skriveferdige personer med hiv, berørte av hiv eller engasjerte i hiv-spørsmål skriver sine tanker, ideer og historier. Arr: Ungdomsnettverket på HIV og Verdens AIDS-dag

Bildet under: Kronprinsesse Mette Marit sammen med Ungdomsnettverket på Hiv i LNU på AIDS-konferanse i Washington i 2012.

34

Debatt:

Transpersoners rettigheter i Norge

Sted: Kjelleren kl. 14.15 - 15.30 Det er viktig og bra at Norge er et internasjonalt foregangsland for rettighetene til seksuelle minoriteter, men sterkt beklagelig at norske myndigheter ikke tar rettighetene til transpersoner i Norge med det samme alvor. Det er per i dag ingen spesifikk lovgivning som regulerer endring av juridisk kjønn i Norge. Endring av juridisk kjønn er bare mulig dersom det kan bevises at et «ekte kjønnsskifte» har funnet sted. Et «ekte kjønnsskifte» innebærer en omfattende kjønnskorrigerende behandling, inkludert fjerning av testikler eller eggstokker. Den norske praksisen der det stilles krav om sterilisering som en forutsetning for å få endret juridisk kjønn bryter flere menneskerettigheter, inkludert retten til best mulig helse. Hva må til for å få på plass et bedre vern av transpersoners rettigheter i Norge? Møteleder: Patricia Kaatee, politisk rådgiver Amnesty International Norge. Panel: Veronica Scognamiglio (European Campaign Coordinatoron Discrimination, Amnesty International), Boris Dittrich (Human Rights Watch), norske helsemyndigheter er invitert til å delta. Arr: Amnesty International Norge.

35


LØRDAG 22. JUNI Debatt: Religionsfrihet – for alle? Sted: Kverneland kl. 14.15 - 15.30 Norges Kristelige Studentforbund ønsker velkommen til debatt om skeive kristnes religionsfrihet i Norge. Mange skeive har opplevd at andre vil begrense deres religionsutøvelse. Hvilke utfordringer finnes innad i trossamfunnene? Er det rom for å snakke positivt om religion i skeive miljøer? Hvilke muligheter har vi selv til å påvirke dette? Møteleder: Sara Moss. Panel: Hilde Raastad. Sjekk oppdatert program på nett for flere navn. Arr: Norges Kristelige Studentforbund. Se www.skeivedager.no for oppdatert program

Debatt:

Sara Moss fra Norges Kristelige Studentforbund

Beviselig LHBT?

Susanne Demou Øvergaard fra Skeiv Verden.

Sted: Skram kl. 16.30 - 18.00 Etter en høyesterettsdom og etterfølgende instruks fra Justisdepartementet kan asylsøkere ikke lenger sendes tilbake til hjemlandet med beskjed om å skjule sin seksuelle orientering. Det avgjørende i dag er om asylsøkeren virkelig er homofil, lesbisk eller trans*, eller om vedkommende vil bli oppfattet som det i hjemlandet. Hvordan foregår denne troverdighetsvurderingen i praksis og hvordan oppleves den av den enkelte asylsøker? Hvilke bevis kreves og hva slags kunnskap er nødvendig for å ivareta både rettssikkerhetsmessige og innvandringspolitiske hensyn? Møteleder: Stine Bang Svendsen (forsker ved NTNU). Panel: Jon Ole Martinsen (rådgiver NOAS), Kari Weider Lothe (enhetsleder asylavdelingen UDI), Susanne Demou Øvergaard (Skeiv Verden). Debatt. Arr: Pride house.

36

LØRDAG 22. JUNI What does islam say about LGBT? What is religion and what is culture?

Samtale/ foredrag:

Sted: Kverneland: 16.30 - 18.00 Islam is currently the most debated religion also in the lgbt community. We often hear how lgbt muslims are forced to marry, face violence and threats, social control, some break with their families, all in the name of religion. But what does the primary source, the Quran actually say? This training is specifically geared towards people from other faiths and beliefs. The session will cover some of the basic principles of Islam, and concepts such as compassion, peace and equity, that forms the basis for social justice and human rights. It will give participants a clearer understanding of the essence of Islam and the fundamental message of peace through the Prophet of Islam. It will also briefly touch on the different faces of Islam and how the power of Islam is sometimes undeniably usurped for political gain, to sustain patriarchal norms and to prevent Muslims from thinking independently. The training attempts to clear up the misconceptions and allow for a more authentic engagement with a belief system that still proves to be spiritually and socially beneficial to billions across the globe. The training will be lead by one of the worlds two openly gay Imams Mushin Hendricks from the Inner circle in South Africa. Språk/language: ENG Arr: Skeiv Verden i samarbeid med Pride house

37


LØRDAG 22. JUNI Samtale:

LØRDAG 22. JUNI

A strategic approach to trans rights in Norway

Sted: Nedjma kl. 16.30 - 18.00 For the last years, the fight against forced sterilization of trans people has been a central part of the queer political lobbyism in Norway, especially for Skeiv Ungdom (Queer Youth Norway). Swedish activists have also been fighting this clause, and after a verdict from the Supreme Administrative Court in December 2012 Sweden will no longer force people to sterilize in order to change legal gender status. However, is stopping forced sterilization our ultimate goal? The Netherlands is getting a new law concerning gender this summer and Argentina got a new law in 2012. How can we ensure rights and protection in all areas? How do we need to structure our activism? Møteleder: Åshild Marie Vige. Panel: Boris Dittrich (Human Rights Watch), Anniken Sørlie (jurist med trans som spesialfelt), sjekk oppdatert program på nett. Samtale. Arr: Skeiv Ungdom.

Menneskerettighetsadvokat Boris Dittrich vil delta i samtalen om transpersoners juridiske rettigheter i Norge.

38

Debatt:

25 år etter hivpositives organisasjon Pluss ble til: Hva er endret?

Sted: Kjelleren kl. 16.30 - 18.00 For 25 år siden sto Arne Husdal fram på forsiden av VG sammen med tre andre hivpositive kvinner. De ba om ikke å bli mobbet mer som hivpositive. 25 år etter lever de fleste hivpositive lange liv med god fysisk helse takket være effektive medisiner med få eller ingen bivirkninger. Samtidig viser undersøkelser at mange hivpositive føler at kostnadene ved å være åpen på arbeid, overfor familie og venner fremdeles er for store: Kunnskapene i befolkningen er fremdeles lave, holdningene overfor hivpositive er ikke ulike dem som eksisterte da epidemien startet på åttitallet. Enkelte mener deler av homomiljøet er mer fordømmende enn for 20 år siden. Samtidig smittes langt flere menn som har sex med menn enn noen gang tidligere. De årlige tallene er omlag tredoblet av hva de var på nittitallet. Vil vi ha det slik? Hva må til for å endre dette? Møteleder: sjekk oppdatert program på nett. Panel: Nye Pluss, helsemyndigheter, fagfolk, politikere, ungdom. Debatt. Arr: Nye Pluss.

39


LØRDAG 22. JUNI

LØRDAG 22. JUNI

Queer art and activism.

Seminar: Sted: Skram kl. 18.15 - 19.45 How can art and aesthetic practices be important for queer activists to get public attention? How can queer artists through their practice raise questions about the sex-gender-sexuality regimes? Photographer and visual activist Zanele Muholi (South Africa) will in dialogue with feminist, queer activist and scholar Ellen Mortensen (Norway) discuss these and several other questions. Zanele Muholi is an award-winning South African photographer, who is openly gay. Her work reflects black lesbian identity. She document stories of hate crimes against the queer community and bring forth the realities of “corrective” rape and assault in post-Apartheid South Africa. www.inkanyiso.org. Ellen Mortensen is the Director of the Centre for Women’s and Gender Research in Bergen and a professor of comparative literature. She is the author of many books and articles on gender theory, feminist aesthetics, feminist philosophy and Anglo-American, French and Scandinavian literature. Møteleder: Linn Cecilie Ulvin (kunstner og forfatter). Panel: Zanele Muholi, Ellen Mortensen. Arr: FOKUS, SAIH, LLH og -kunstplass 5.

Den Sør-afrikanske fotografen Zanele Muholi vil delta på seminaret om skeiv kunst.

40

Debatt:

Definisjonsmakt for hvem?

Sted: Kjellen kl. 18.15 - 19.45 Internasjonalt har vi sett eksempler på kjente feminister som har uttalt seg svært transfobisk, og her i Norge ser vi at når spørsmål om kjønn og identitet stilles i møte mellom transfolk og deler av feminismebevegelsen stiller ofte feministene seg på en tradisjonell og diskriminerende linje overfor transpersoner. På den andre siden har deler av transbevegelsen en tendens til å videreføre stereotypiske kjønnsroller heller enn å bidra til en videre mangfoldiggjøring og problematisering av kjønn. Hvorfor er samarbeidet og samspillet så lite velfungerende mellom to bevegelser som tradisjonelt kunne ha mye å lære av hverandre og mye å samarbeide om? Møteleder: Kristine Bue (Masterstudent på Gender Studies UiO). Innleder: Luca Dalen Espseth (transaktivist, transfeminist og blogger) Panel: Mona Nesje (medlem i 8.marskomiteen i Oslo), Ida Irene Bergstrøm (samfunnsviter og journalist i Fett), Kai Eidsvik (tidligere leder i Skeiv Ungdom, med bakgrunn fra feministisk selvforsvar i Sosialistisk Ungdom). Arrangør: Tidsskriftet Fett i samarbeid med Pride house.

Tidsskriftet Fett arrangerer debatten om trans i et feministisk perspektiv.

41


LØRDAG 22. JUNI Debatt:

The need of more LGBTQlitterature!

Sted: Kverneland kl. 18.15 - 19.45. Join Hallongrottans friends as we tour the Nordic countries on this summers PRIDE tour.Hallongrottans brings some of the most prominent Nordic LGBTQ-authors to all the Nordic PRIDE festivals and make room for queer literary talks. Some of the questions we ask ourselves, the authors and readers are, why is literature with LGBTQ -theme important? Why is there an urge for more of it? Do we have enough coming out literature or do we need more? Where are the stories about what happens after the coming-out? Join us in a discussion about lgbtq-literature and the need for it and meet some of your favorite LGBTQ -writers. Make sure to check out our website for continuous updates on when we visit your city and what authors we’re bringing there! www.hallongrotansvanner.com Møteleder: Hallongrottan. Panel: Forfatterne Håkan Lindquist (SV), Eva-Stina Byggmästar (FI), Kristina Nya Glaffey (DK), Kristín Omarsdottir (ISL) and Maja Lee Langvad (DK) Arr: Hallongrottans vänner.

Samtale:

LØRDAG 22. JUNI Film:

Assume Nothing Sted: Nedjma kl. 12.30 - 14.00

En film om kjønn og identitet, og de mange måtene å gjøre det på. Many of us assume that there are only two genders and that being female or male follows from the sex of our biological bodies. Focusing on the art, photography and performances of four “alternative” gender artists Assume Nothing poses the questions: “What if “male” and “female” are not the only options? How do other genders express themselves through art?” Assume Nothing takes its title from the work of renowned NZ photographer Rebecca Swan’s book “Assume Nothing” (2004), which reveals an extraordinary diversity of gender identity from the Pacific region and beyond. Assume Nothing creates “living” portraits of four artists featured in Swan’s work, woven together by a portrait of Swan herself as an artist, blurring the conventions of documentary, animation, drama and gender in the process. - Kirsty McDonald, director of Assume Nothing. Engelsk tale. Regissør: Kirsty McDonald Dokumentar, 2009, 82 minutter.

Intet rettsvern – hva nå bdsm-er?

Sted: Nedjma kl. 18.15 - 19.45 Erfaringer med levekår for og diskriminering av fetisjister og bdsmere. Innledning ved Svein Skeid med påfølgende gruppediskusjon og oppsummering i plenum. Arr: Svein Skeid/SMIA

42

43


LØRDAG 22. JUNI

Hvem sine fortellinger og hvem sin praksis? / Whose stories and whose practices? Workshop:

Sted: Nedjma kl. 14.15 - 15.30 Hva er de «vanlige» fortellingene om LHBT-folk? Hvem sine spørsmål er vi opptatt av? Hvem er «vi»? Hvordan påvirker media og policy på innvandrings- og integreringsfeltet LHBT-miljøene?

Vi ønsker velkommen til en workshop hvor disse spørsmålene tas opp og til å bli mer bevisst på føringene som former policy og praksis på LHBT-feltet. Bli med på å brainstorme en ny, sexy, likeverdig LHBT-strategi for alle! What are the “common” stories about LGBT people? Whose questions are we concerned with? Who are “we”? How do the media and policies around immigration and integration affect LGBT-communities? We welcome you to workshop these questions and to become more aware of the forces that shape LGBT policy and practice? Join us in brainstorming toward a new, sexy, equitable strategy for everyone!

SØNDAG 23. JUNI

La meg være meg! Respekt i møtet mellom religion og LHBT. Debatt:

Sted: Skram kl. 12.30 - 14.00 I et fungerende mangfoldig samfunn hvor forskjellige religioner, kulturer, kjønnsuttrykk, meninger og livsstiler lever side om side er det viktig med respekt for hverandre. I krysningsfeltet mellom religion og LHBT eksisterer det mange dilemmaer og konflikter. Med dette arrangementet ønsker vi å være med på å legge et grunnlag for en god debatt om en del av disse problemstillingene. Det blir også utstilling av Martin Hashemi, iransk flyktning. Møteleder: Claus Jervell (LDO). Innleder: Skeiv Verden. Panel: Frode Kinserdal, (Åpen Kirkegruppe), Yousef Assidiq (debattant og konvertitt til islam), Haavar Simon Nilsen (prest og dominikanerbror i den Katolske kirke), Lynn Claire Feinberg (rabbiner og religionshistoriker), Line Halvorsrud (Skeiv Ungdom), Bård Nylund (LLH). Arr: Antirasistisk Senter.

Arr: Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM), Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) og Skeiv Verden.

Kari Helen Partapouli, leder i Antirasistisk Senter, har arrangert debatten om religion og LHBT.

44

45


SØNDAG 23. JUNI

Intersexion

Film: Sted: Nedjma kl. 16.30 - 18.00 When a baby is born, the first question we ask. Is it a boy or a girl? What if it’s neither? But what happens when doctors cannot answer that question? 1 baby in 2,000 is born with genitalia that is so ambiguous that noone can tell if the child is male or female. “I was amazed to discover just how common intersex conditions are in the world”, the documentary director Grant Lahood says. “Yet it was something I, probably like a lot of people, assumed was incredibly rare. Why is it that none of us know any of the 1 in 2,000 people who might be intersex?” www.intersexionfilm.com. Engelsk tale Regissør: Grant Lahood Dokumentar, 2012, 68 minutter

Virkelighetens Fifty shades of Grey - Myter og fakta om BDSM

Debatt:

Sted: Kjelleren kl. 16.30 - 18.00 Triologien om Fifty shades of Grey har tatt verden med storm og skapt en ny bølge med interesse for BDSM. Mange har stilt spørsmål om det man leser i boka gir et realistisk bilde av BDSM. Alpha.Female fra SMil Norge kommer og holder foredraget “Virkelighetens Fifty shades of Grey- Myter og fakta om BDSM”. Hun vil fortelle litt om BDSM generelt og så ta for seg noen av mytene som finnes om BDSM og folk som utøver BDSM eller er fetisjister. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål om BDSM både anonymt og ved håndsopprekning. Møteleder: Alpha.Female er Zforedragsholder og svarer på spørsmål. Arrangør: SMil Norge

46

SØNDAG 23. JUNI

Hiv & oss!

Foredrag : Sted: Nedjma kl. 12.30 - 14.00 Hiv i Norge i dag – gode & dårlige nyheter! Hva smitter? Hva smitter ikke! Hiv-test; Når? Hvor? Hvordan? Hvor ofte? ”Pep” og PreP”; PostEksposisjonsprofylakse og PreEksposisjonsprofylakse. Hvilke spørsmål ønsker DU svar på? Møteleder: Merete Klausen, den eneste farmasøyten i Norge som arbeider spesielt med hiv. Hun har arbeidet med hiv siden 1985, først i 26 år på Ullevål sykehusapotek og Sykehusapoteket Aker, og fra 2010 på Apotek 1 Storgata som er ressursapotek for hivpositive. Arr: Pride house.

Skeiv og innvandrer = dobbel minoritet Sted: Skram kl. 14:15 - 15:30 Hvordan er livet til en som verken er hvit nordmann eller heterofil? Hvordan er det å være på flyktningmottak som skeiv? Det er tid for historiefortelling på Pride House. Her får du et personlig møte med hun som ble født som en gutt og ikke tør å gå på norskkurs fordi hun er redd for hva de andre synes om transpersoner, blant mange andre. Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær i Skeiv Verden, er personen som kjenner livssituasjonen til disse menneskene aller best, nest etter dem selv. Hun vil gi oss noen overblikk. Hvilke seire er vunnet? Hva slags utfordringer står vi overfor? Men først og fremst er møtet satt av til historiene. Fordi de trenger å fortelles. Møteleder: Kristin Klaveness fra Amnesty. Arr: Amnesty International og Skeiv Verden

47


SØNDAG 23. JUNI Debatt:

SØNDAG 23. JUNI

Hva skjuler den samiske stillheten? Stefan Mikaelsson, sametingspresident i Sverige og queer, deltar i debatten om hvordan det er å være queer i et samisk samfunn.

Workshop:

Familien min!

Sted: Kverneland kl. 14.15 - 15.30 Regnbuefamilier LLH Oslo og Akershus gjentar fjorårets suksess med kreativt verksted på Pride house. Tema er «Familien min». Vi ønsker alle barn hjertelig velkommen. Husk klær som tåler en malingsflekk! Workshop for små og store barn. Arr: Regnbuefamilier i LLH Oslo Akershus. Maleriet under er lagd av en ukjent kunstner fra fjorårets verksted for regnbuefamilier.

Sted: Nedjma kl. 14.15 - 15.30 Hvordan oppleves det å være queer i Sápmi? Både eldre og nyere fortellinger viser at queere samer har mange negative erfaringer hvis de er åpne om likekjønnet seksuell orientering eller fremviser alternative kjønnsuttrykk. Dette er fortellinger som også forskning underbygger. Hvor sterke er kjønnsnormene i Sápmi, og hvorfor utsettes så mange for negative sanksjoner om de brytes? Finnes det en queer bevegelse også i Sápmi, og hvilket ståsted har Sametinget i dette arbeidet? Møteleder: Ane Hedvig Heidrunsdotter Løvold (masterstudent UiT). Panel: Sven Henriksen (dramatiker og skuespiller), Hagbart Grønmo (rådgiver for Sametinget i Norge), Stefan Mikaelsson (ordförande for Sametinget i Sverige og queer), Elfrida Bergman, (Queering Sápmi), Arne Backer Grønningsæter (forsker Fafo) og Lemet Ánde Stueng (valgkandidat for Nsr i sametinget og ung, skeiv samisk politiker). Arr: Pride house.

48

49


SØNDAG 23. JUNI

Kåte menn og følsomme typer

Foredrag:

Sted: Skram kl. 16.30 - 18.00 Et foredrag med Haakon Aars, Norge fremste ekspert på mannlig seksualitet. Er vi menn alltid kåte? Er det greit ikke å alltid å ha lyst? Er skeive menn annerledes enn heteromenn? Er størrelsen så viktig? Har alle homser analsex? Erogene soner, er det forbeholdt kvinner? Sex er en like naturlig og nødvendig del av livet, som sult og tørst er et uttrykk for livsnødvendige behov. Det er en sentral del av oss som individ, en drift til å søke nærhet til oss selv og til å finne nærhet og kjærlighet til en annen person. Kåthet, nytelse, berøring, innlevelse, intimitet, gi seg hen og få orgasme - alt hører med til god sex. Seksualiteten er også påvirket av samfunnet, kulturen og de nære omgivelsene. Den har til alle tider, i alle kulturer og under ulike ideologiske og religiøse forhold vært påvirket av dette. Ikke minst gjelder det den seksualiteten som retter seg mot en av samme kjønn. Arr: Pride house.

50

SØNDAG 23. JUNI

Intersexion

Film: Sted: Nedjma kl. 16.30 - 18.00 En film av Grant Lahood. Intersex-tematikk. When a baby is born, the first question we ask. Is it a boy or a girl? What if it’s neither? But what happens when doctors cannot answer that question? 1 baby in 2,000 is born with genitalia that is so ambiguous that noone can tell if the child is male or female. “I was amazed to discover just how common intersex conditions are in the world”, the documentary director Grant Lahood says. “Yet it was something I, probably like a lot of people, assumed was incredibly rare. Why is it that none of us know any of the 1 in 2,000 people who might be intersex?” www.intersexionfilm.com. Engelsk tale Regissør: Grant Lahood Dokumentar, 2012, 68 minutter

51


SØNDAG 23. JUNI

Is there room for religion in the LGBT communities? Is there room for the lgbt people in religion? Samtale:

Sted: Kverneland kl. 16.30 - 18.00 In this session we invite religions leaders to answer these questions, and discuss if faith can be inclusive also for lgbt people. They will talk about the patriarchy in the interpretations of religious texts. Patriarchy has an undeniably strong influence on religion. All the Abrahamic prophets were men. God spoke about women through men. Men made rules for women and for those marginalized sexualities and genders. Scriptures get interpreted by men through the lens of patriarchy. We find today that many of the socio-economic issues facing women and sexual minorities are as a result of patriarchal interpretations of religious text. It is only in the last few decades that we see the rise of female Imams, Rabbis and Priests. Very recently we’ve also seen women and queer people making all-inclusive interpretations of scripture as a way to claim their space within religion. The workshop is held by the open gay imam Mushin Hendricks from the Inner circle in South Africa. Språk/language: ENG Arr: Skeiv Verden i samarbeid med Pride house.

52

SØNDAG 23. JUNI Samtale:

Trygg i eget uttrykk – vi er alle annerledes

Sted: Kjelleren kl. 18.15 - 19.45 Marion Arntzen og John Jeanette Solstad Remø møter publikum i en direkte og åpen samtale. Hva er normalt og hva er naturlig? Terminologi og definisjoner klargjøres, vi går fra barn som transer til foreldre som transer og over på norsk og internasjonalt lovverk. Hva er egentlig livssituasjonen og livsvilkårene for transpersoner? Møteledere: Marion Arntzen (kvinne og leder av Stensveen Ressurssenter) og John Jeanette Solstad Remø (transperson og marineoffiser /ubåtsjef). Arr: Stensveen Ressurssenter. Fra venstre: Jon Jeanette Solstad Remø fra Stensveen Ressurssenter og Marion Arntzen.


SØNDAG 23. JUNI Foredrag:

Finnes det en queer bevegelse i Sápmi?

Sted: Kverneland kl. 18.15 - 19.45 Queering Sápmi er projektet som setter lyskasterne på samiske personers livshistorier, historier om å utmane normer om kjønnn och seksualitet. Projektledarne Elfrida Bergman og Sara Lindquist gir en ”work-in-progress”- presentasjon om utfordringene og mulighetene for queere samers rettigheter. Møteledere: Elfrida Bergman og Sara Lindquist (Queering Sápmi). Arr: Queering Sápmi.

SØNDAG 23. JUNI Debatt:

Lhbt-aktivister i Europa under press

Sted: Kjelleren kl. 12.30 - 14.00 Over hele verden forfølges mennesker på grunn av sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet. I flere land og regioner i Sentral-Europa, blant annet i Russland, blir det nå vedtatt såkalte anti-propagandalover som forbyr positiv omtale av homofili. Innføringen av slike lover er et nedslående bevis på hvordan utviklingen enkelte steder går i helt feil retning. I mange europeiske land vil myndighetene også prøve å hindre gjennomføringen av homo-parader ved å nekte nødvendige tillatelser eller viktig politibeskyttelse. Enkelte steder vil pridene bli møtt med voldelige motdemonstrasjoner. Møteleder: Patricia Kaatee (politisk rådgiver Amnesty International Norge). Panel: Veronica Scognamiglio (European Campaign Coordinatoron Discrimination, Amnesty International), Boris Dittrich (Human Right Watch), Kaspars Zalitis (Mozaika, latvisk lhbt-organisasjon). Den russiske og latviske ambassadøren er invitert til å delta i møtet. Debatt. Arr: Amnesty International Norge.

54


www.skeivedager.no

Pride house Oslo//Oslo Pride 2013  

Pride house setter i gang 21. juni på Litteraturhuset, og får æren av å kickstarte hele Skeive dager-festivalen. Her får du lese intervjuer...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you