Advertisement
The "Raksilan asukasyhdistys ry" user's logo

Raksilan asukasyhdistys ry

Asukasyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on suojella ja kehittää Raksilan asuinaluetta ja sen viihtyvyyttä sekä ylläpitää alueen kulttuurihistoriallista arvoa. Vuosittain julkaistavat Raksila-lehdet sekä muut julkaisut kootaan tänne. Ajantasaisen tiedon asukasyhdistyksen toiminnasta saat www.raksila.fi ja www.facebook.com/raksilanasukasyhdistys

Publications

Raksila-lehti 2022


December 1, 2022

Raksila-lehti 2021


December 3, 2021

Raksila-lehti 2020


December 7, 2020

Raksila-lehti 2019


November 19, 2019

Raksila-lehti 2018


April 5, 2019

Raksila-lehti 2017


December 1, 2017

Raksila-lehti 2016


December 1, 2016

Raksila-lehti 2015


December 1, 2015

Raksila-lehti 2014


November 30, 2014

Raksila-lehti 2013


December 2, 2013

Raksila-lehti 2012


November 30, 2012

Raksila-lehti 2011


December 1, 2011

Raksila-lehti 2010


December 1, 2010

Raksila-lehti 2009


December 1, 2009

Raksila-lehti 2008


December 1, 2008

Raksila-lehti 2007


December 3, 2007