Raksilan asukasyhdistys ry

Asukasyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on suojella ja kehittää Raksilan asuinaluetta ja sen viihtyvyyttä sekä ylläpitää alueen kulttuurihistoriallista arvoa. Vuosittain julkaistavat Raksila-lehdet sekä muut julkaisut kootaan tänne. Ajantasaisen tiedon asukasyhdistyksen toiminnasta saat www.raksila.fi ja www.facebook.com/raksilanasukasyhdistys

Publications