Videoguide - så använder du fjärrkontrollen för gaskaminer_SE_rev.1

Page 1

VIDEOGUIDE

SÅ ANVÄNDER DU FJÄRRKONTROLLEN FÖR GASKAMINER

INSTÄLLNINGAR •

Växla mellan °C och °F

Ange datum och klockslag

Barnsäkring

ANVÄNDNING •

Tänd och släck elden

Justera flamhöjden

Timer för släckning

Tänd och släck extrabrännare

Ställ in LED-belysning

Ställ in fläkt (endast vid köp av tillval)

Kaminen har tre driftlägen:

- Termostatläge (Flamhöjden justeras efter en angiven temperatur)

- Programläge (Kaminen tänds och släcks vid angivna datum och klockslag)

- Eco-mode (Flamhöjden växlar mellan hög och låg i en cykel på 20 min.)

KLICKA PÅ KNAPPARNA för att se filmer som visar hur fjärrkontrollen fungerar


VIDEOGUIDE

SÅ ANVÄNDER DU FJÄRRKONTROLLEN FÖR GASKAMINER

FELSÖKNING •

LED-belysningen fungerar inte. Om lampikonen visas i displayen, men belysningen ändå inte tänds, kan det bero på att du har råkat skruva ned LED-

belysningen helt. Se hur du skruvar upp den här.

Temperaturen är inställd på Fahrenheit i stället för Celsius. Växla mellan °C och °F. Se hur du gör här.

Knapparna är låsta – jag kan inte trycka på någon av dem. Du kan ha råkat aktivera barnsäkringen. Se hur du stänger av den här.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.