Montagevejl RAIS Woodwall bagplade

Page 1

Montagevejledning RAIS Woodwall med Bagplade


Stykliste for RAIS Woodwall m. bagplade

2x

Bøjle for væg

4x

Skruebøsning

2x

M5 møtrik

1x

2x

Montageplade

Dækplade for væg

2x

1x

Pinolskrue M5x8

Unbraconøgle 5mm

2x

1x

Pinolskrue M5x12

2

montagebeslag for dækplade


Montagevejledning RAIS Woodwall

1300 mm / 1900 mm

1.

ca 350mm

Find den passende placering for Woodwall’en. Først monteres den øverste montageplade,

2.

3.

start med at niveller den øverste montageplade ud, og placerer den i højde som er vist ovenfor.

Marker derefter hullerne, hvis væggen kræver at der skal forbores inden montage

3


Montagevejledning RAIS Woodwall

4.

Monter den øverste montageplade som vist på billedet

Monter dernæst den nederste montageplade.

5.

6.

Marker som vist, under bøjlerne, til at placerer den nederste montageplade efter. Hæng bøjlerne på den øverste montageplade for at marker placeringen af den nederste montageplade, og sørg for at bøjlerne hænger lodret,

4


Montagevejledning RAIS Woodwall

7.

8.

Placerer den nederste montageplade efter mærkerne fra bøjlerne.

Marker derefter hullerne, hvis væggen kræver at der skal forbores inden montage.

9.

Monter den nederste montagepade som vist på billedet

5


Montagevejledning RAIS Woodwall

10.

Monter bøjlerne ind over de to montageplade.

11. 12.

Fastgør først bøjlerne i toppen, med pinolskruerne M5x12mm

6


Montagevejledning RAIS Woodwall

13.

Fastgør dernæst bøjlerne i bunden, med 2 stk. pinolskruer M5x8mm

14.

så er vi klar til at monter dækpladen.

7


Montagevejledning RAIS Woodwall

15.

Fastgør montagebeslaget for dækpladen med de 2 stk. medsendte M5 møtrikker

16.

Så skal dækpladen hænges på, og det gør man ved at placer den mellem bøjlerne, og dreje den 90 grader, hvorefter man så til sidst kan hægte den fast på montagebeslaget. se illustration på de efterfølgende steps.

8


Montagevejledning RAIS Woodwall

17.

18.

9


Montagevejledning RAIS Woodwall

19.

10


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.