Railcarenytt 2021

Page 1

Railcarenytt Nyheter och information | Årgång 26

Maj 2021

Sidan 4-5

Sidan 12-13

MPV:n gör premiär

Kulturen sitter i var och en Sidan 14-15

Emad Zand, Northvolt om elektrifieringen Sidan 22-23

Motorkonvertering för minskade utsläpp


Innovationer för en grönare järnväg Året 2020 har varit ett minst sagt märkligt år för alla. För oss blev det också tydligt att järnvägen prioriterades, att den måste fungera även i kristid. Ljuset i tunneln är vaccinering, som pågår för fullt i många länder. Så vi får ha fortsatt tålamod även under 2021.

Fortsatt fört Railcare´s malmtåg på väg mot Narvik

Under det senaste året har vi haft fullt fokus på våra hemmamarknader i Skandinavien och Storbritannien. Leveranser har skett i alla våra verksamheter, med kvalitet och hög säkerhet som alltid. Efterfrågan på järnvägen är stor runt om i världen och vi jobbar bara på en bråkdel. Internationellt finns det många järnvägar, tunnelbanor, industrispår och gruvspår som är i stort behov av underhåll och ny teknik, för att bibehålla dessa i ett bra och säkert skick. Railcare har under många år utvecklat nya innovativa lösningar för järnvägen och har lång erfarenhet av att köra maskinerna. Nu är vi redo att ta nästa steg på nya marknader runt om i världen och hjälpa kunderna med moderna maskiner samt effektiva och miljövänliga arbetssätt. På Railcare upplever vi ett stort fokus på järnvägen i kristid. Jag tror att järnvägsindustrin kommer att få ökade medel för underhåll, där länder fortsätter investera i sina anläggningar. Både för att ha en robust järnväg och för att få fart på landets ekonomi efter pandemin. Vi hade under 2020 ett rekordår i både försäljning och resultat och volymerna ser fortsatt stabila ut, med långa avtal inom både transport-och entreprenadverksamhet. Framåt ser jag en fortsatt utveckling av våra hemmamarknader och ett växande intresse för vår maskinexport till andra länder. Vår grävande vakuumteknik på järnvägen är världsledande. Vi har innovativa metoder för snöröjning på järnväg och är nu också världsledande med batterilösningar för arbetsfordon på järnvägen. Med dessa lösningar och vår personal som främsta resurs bygger vi framtidens Railcare och en grönare järnväg. Så det ser minst sagt spännande ut framöver. I detta nummer av Railcare Nytt kan ni läsa mer om våra innovationer, verksamheter och mycket annat. Trevlig läsning.

Samarbetet mellan Railcare och Kaunis Iron fortsätter med ett tioårskontrakt för transport av järnmalm. Sträckan är 22 mil från Pitkäjärvi till Narvik. Den kör Railcare T med två tågomlopp per dag, sju dagar i veckan.

G

ruvbolaget Kaunis Iron går som tåget och de summerar 2020 som ett rekordår, trots pandemin. Stor efterfrågan på järnmalm från bland annat Kina och en minskad tillgång efter produktionsutmaningar i Sydamerika driver upp prisnivåerna. – Kaunis Iron har som relativt nystartat bolag gynnats av detta. Under 2020 nådde vi våra produktionsmål och överträffade våra ekonomiska förväntningar, säger Klas Dagertun, VD på Kaunis Iron AB.

DANIEL ÖHOLM

CEO, Railcare Group AB

2 | RA I L CAR ENYTT 2 02 1

Från gruva till kund Järnmalmskoncentratet transporteras med lastbil från gruvan i Pajala till omlastningsterminalen Pitkäjärvi


troende från Kaunis Iron

utanför Kiruna. Här lastas malmen på tåg som körs 22 mil, till Narvik. Varje tågsätt består av 2 lok och 36 vagnar och lastar i snitt 3100 ton. Railcare kör två tågomlopp per dygn, sju dagar i veckan vilket ger en volym på cirka 2,3 miljoner ton järnmalm per år. Väl i Narvik lastas malmen över till båt för vidare transport till kundernas stålverk. Värdefullt kontrakt Det nya kontraktet på transport av järnmalm är värt 740 miljoner kronor och gäller till och med november 2031. Precis som tidigare ägs vagnarna av Kaunis Iron medan Railcare T tillhandahåller linjelok och växlingslok. Railcare T ansvarar för planering av tågproduktion, resurser för växling i samband med omlastning från lastbil till järnväg vid terminalen i Pitkäjärvi och i Narviks hamn samt linjekörningen däremellan. Det goda samarbetet fortsätter - Det är glädjande med Kaunis Irons fortsatta förtroende. Med våra norrländska rötter känns det extra bra att medverka i detta projekt som stärker norra Sveriges goda rykte som producent av högkvalitativ järnmalm. Det här

har blivit den långvariga relation som vi hoppades på när samarbetet inleddes 2018, säger Daniel Öholm, CEO på Railcare Group AB. Johan Hansén, verksamhetsansvarig, Railcare T fortsätter: - Vi har ett gott samarbete med personliga kontaktvägar och flexibla arbetssätt. Det nya kontraktet ger stabilitet i Railcare T och visar att vi kan leverera bra lösningar, särskilt när det kommer till specialtransporter. Stor efterfrågan bland världens stålverk På Kaunis Iron i Pajala fortsätter produktionen av järnmalmsprodukter som 2020 passerade 2 084 tusen ton. Deras unika järnmalmskoncentrat har kvalitets- och miljöfördelar som efterfrågas bland världens stålverk, vilket gör logistikkedjan extra viktig. - Tioårskontraktet med Railcare är positivt. Det bygger en långsiktighet för vår fortsatta verksamhet och ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla vårt samarbete, avslutar Klas Dagertun, VD på Kaunis Iron AB.

RA ILCA R E N Y TT 20 21 | 3


Kulturen sitter i var och en

Kan en företagskultur froda uppfinningsrikedom? Och vad är det som gör Railcare innovativt, 29 år sedan starten? Frågorna ställs till Daniel Öholm, CEO och Ulf Marklund, en av grundarna och Vice VD på Railcare.

E

ljest är ett ord som används för att beskriva Railcare. Det är ett norrländskt uttryck för annorlunda, udda eller avvikande. Ulf Marklund, Vice VD beskriver: - Vi gör ofta saker lite annorlunda och löser problem på nya sätt. Egentligen kommer vi sällan med helt nya uppfinningar. Istället paketerar vi etablerade tekniker som andra utvecklat och applicerar dem ute på järnvägen.

“Medarbetarna är våra viktigaste ögon och öron.” 4 | R A I L CAR ENYTT 2 02 1

Kulturen sitter inte i väggarna Sedan starten 1992 har Railcare vuxit i affärsområden, enheter och anställda. Ulf var en av grundarna och är idag en tydlig kulturbärare. Daniel Öholm började 2010 och är idag CEO. - Railcares kultur sitter inte i väggarna. Den sitter hos var och en av våra duktiga medarbetare som vill lösa kundens problem och är särskilt viktig ute på spåret, säger Daniel och Ulf fortsätter: - Medarbetarna är våra viktigaste ögon och öron. Många förbättringar föds hos maskinförarna som kan ringa mig eller Daniel och bolla sina idéer. Allt blir kanske inte en färdig lösning, men för att vi ska fortsätta utvecklas är deras samtal både uppskattade och viktiga.


Familjär företagsanda En del i Railcares strategi har varit att bibehålla den familjära företagsandan. Bland annat genom att inte växa med för stora enheter. Dotterbolagen är sällan över trettio personer, vilket ger en platt organisation som kan agera snabbfotat. De bästa idéerna hanteras i ett definierat arbetssätt med tydliga beslutsvägar. Man tittar på lösningens affärsnytta, kundnytta och så räknar man på affären. Allt som utvecklas ska både Railcare och kunderna vinna på.

“Allt som utvecklas ska både Railcare och kunderna vinna på.” Finns det då något som förenar Railcares medarbetare? Frågan går till Daniel. - Energi, det är något jag tycker alla har. Vi är påhittiga och klöser i frågor på nya sätt. Många är också tävlingsinriktade, vilket bidrar till vårt fokus.

Innovationer att vara stolta över Avslutningsvis får Daniel och Ulf beskriva vilken innovation de är mest stolta över. Båda funderar och sedan svarar Daniel: - Det var ju egentligen genialt att börja smälta snö på järnvägen, istället för att transportera bort den. Men själva idén att smälta snö är ju inte unik i sig. Vi fick prova oss fram en hel del tills allt satt som det skulle, men idag kan vår snösmältare underlätta för Trafikverket under snörika perioder. Ulf som varit med sedan starten fyller i: - Jag är mest stolt över att företaget som en gång startade som ett lokstall i Skelleftehamn idag finns listat på Nasdaq Stockholm. Vägen dit består av många idéer och tekniska delar, men det är den resan som jag är mest stolt över.

Under åren har Railcare både utvecklat nya produkter och vidareutvecklat etablerade tekniker. På nästa sida kan du läsa mer om några av dessa.

RA ILCA R E N Y T T 20 21 | 5


Innovationer genom tiderna Här ger vi dig som läsare en liten inblick i Railcares innovationer genom tiderna. Från Railvacs vacuumteknik 1992 till dagens senaste innovation, den batteridrivna MPV:n.

1992

Railvac

Grundarna till Railcare, Ulf Marklund och Leif Dahlqvist, tar vacuumtekniken från sugbilar och anpassar den till järnvägen. Det blir startskottet för företaget och att gräva med hjälp av vacuum har visat sig fördelaktigt på många områden på järnvägen.

2002

Relining

Railcare skalade upp den redan existerande metoden att infodra ett befintligt rör med en flexibel glasfiberstrumpa som sedan härdas med UV-ljus. Det förenklade metoden att renovera trummor under järnvägen utan att störa tågtrafiken.

6 | RA I L CAR ENYTT 2 02 1


2011

Innovativ snöröjning

Varför transportera bort snö när man kan smälta den? Att smälta snö är inte unikt i sig, men att utveckla en maskin som effektivt kan göra det på järnvägen var ett genombrott. Snöröjningskontraktet med Trafikverket gav också möjligheten att ta fram fler innovativa metoder för snöröjning, till exempel den flexibla snöplogen SR 200.

2015 Ballast Feeder System

När man har en Railvac som effektivt gräver upp ballast, utvecklade Railcare en kompletterande maskin för återfyllnad. Med Ballast Feeder System skapades ett industrikoncept med hög effektivitet, pålitlighet och säkerhet.

2020

Multi Purpose Vehicle

Elektrifieringen går framåt i många delar i samhället. Railcare tog sig an utmaningen att växla upp batteritekniken för industrimaskiner, till att klara av de egna järnvägsmaskinerna. Resultatet blev MPV, Multi Purpose Vehicle, den största batterdrivna underhållsmaskinen på järnvägen.

RA ILCA R E N Y T T 20 21 | 7


UV-härdad infodring är bäst för miljön Vid årsskiftet släppte Trafikverket sin rapport ”Infodring - En helhetsbedömning”. Den är ett resultat av cirka två års utvärdering av infordringsmetoder och härdningsteknikers miljöpåverkan.

P

å Railcare är infodring en etablerad teknik. Den första trumman renoverades 2003 med fortsatt god hållfasthet och metoden som används har alltid varit UV-härdat glasfiberarmerat foder. Tobias Lindgren, verksamhetsansvarig på Railcare Lining berättar: - Vi ser mycket positivt på att Trafikverket gjort denna rapport. Railcare har deltagit i utvärderingen och Trafikverket har närvarat vid infodringen på flera trummor för att mäta och dokumentera värden. Det är bra att vi får en samlad bild över vilka tekniker som är mest miljövänliga. Det kommer att göra hela branschen bättre. Visar stora skillnader mellan tekniker På marknaden finns idag två olika typer av foder: Filtfoder

8 | RA I L CAR ENYTT 2 02 1

och glasfiberarmerade foder. Filtfoder värmehärdas med vattenånga eller varmvatten medan glasfiberarmerade foder härdas med UV-ljus. Rapporten visar att filtfoder kräver tjockare rörvägg för att uppnå samma styrka som glasfiberarmade foder. I båda teknikerna används styren som reaktivt lösningsmedel. Analysen visar dock stora skillnader i halter av reststyren efter härdningsprocessen, beroende på vilken typ av foder och härdningsteknik som används. Trafikverket gjorde 2018 uppföljningar på trummor med olika infodringsåtgärder. Resultaten visar att värmehärdade filtfoder lämnar styrenhalter i vatten över PNEC-värdet (Predicted No-Effect Concentration) flera veckor efter


installation. Medan infodring med UV-härdade glasfiberarmerade foder utsöndrar betydligt lägre styrenhalter i vatten och visar värden under PNEC-värdet, redan en timme efter att trumman tas i bruk. Railcares metod är den mest miljövänliga - Det här bekräftar att Railcares metod för relining är den mest miljövänliga idag. Glasfiberarmerat foder ger den bästa styrkan och kan därmed appliceras tunnare, vilket maximerar vattenflödet. Vi ser också att UV-härdningen ger ett minimalt styrenutsläpp. Andra miljövinster med relining istället för trumbyte är besparing av maskintid och lägre utsläpp från grävare samt omdirigering av trafik. Vi kan göra jobbet med ytterst lite trafikpåverkan och totalt sett betydligt lägre koldioxidutsläpp, berättar Tobias Lindgren.

“Det här bekräftar att Railcares metod för relining är den mest miljövänliga idag.” Lämplig även för miljötrummor Rapporten visar också att Railcares metod ger så låga utsläpp att den är lämplig även för de mest krävande vattenförande trummorna, så kallade miljötrummor. - Här kan vi bistå beställare med underlag som förenklar ansökan om vattenverksamhet hos Länsstyrelsen, där det finns krav på ansökan innan åtgärd, avslutar Tobias Lindgren.

RA ILCA R E N Y TT 20 21 | 9


45 km förarbete mellan Herrljunga och Borås Mellan Herrljunga och Borås har Trafikverket en järnvägssträcka på 43 km som benämns system M. På hela denna sträcka ska spårbyte och ballastrening ske. Ett arbete som Railcare påbörjade 2020 och som fortsätter 2021. Här berättar Anders Magnusson och Piere Högberg från Trafikverket mer om projektet.

I

huvudsak kommer detta projekt att utföras under en totalavstängning hösten 2021. De mellanliggande driftsplatserna Ljung och Fristad, samt linjeplats Borgstena ska rivas i sin helhet. Både spår och växlar ska ersättas och dessutom ska fjärrblockering införas vilket innefattar installation av ett utbrett datoriserat ställverk. Anders Magnusson, delprojektledare signal på Trafikverket berättar: - Inför huvudentreprenaden och för att minimera riskerna med genomförandet valde Trafikverket att anlita Railcare i

1 0 | R A I L CAR ENYTT 2 02 1

förarbetet. Det har handlat om kabelsänkning av befintliga kablar, förläggning av ny mellanortskabel (kopparkabel) samt ny multidukt (plaströr) för blåsning av mikrofiber. Minimala driftsstörningar under arbetet - Railcare har skonsamma arbetsmetoder, vilket gjorde att arbetet kunde utföras nattetid, då banan inte nyttjas för trafik, vilket ger minimal risk för driftsstörningar. Merparten av kabelsänkningen och förläggningen kunde därför ske utan att påverka banstabiliteten, säger Anders och fortsätter:


- Detta projekt har även inneburit nya arbetsmoment och utbildningsinsatser för Railcare, då deras normala åtagande utökades med både mellanortskabel och multidukt. Även här möttes vi av sann samarbetsanda som fungerat utmärkt för båda parter.

“Vi har kunnat tillgodogöra oss Railcares långa erfarenhet av kabelsänkningar.” Löpande avstämningar och kvalitativa underlag I projektet har även Piere Högberg, delprojektledare bana på Trafikverket varit delaktig. - Vi har kunnat tillgodogöra oss Railcares långa erfarenhet av kabelsänkningar. De har varit lösningsorienterade och löpande lämnat förslag som vi diskuterat och tagit ställning till. Underlagen har varit kvalitativa med bra prognoser, vilket bidragit till att vår interna planering och budgetering fungerat smidigt och med hög noggrannhet, säger Piere. Anders Magnusson summerar förarbetet så här: - Tack vare ett mycket bra genomförande så har vi nu en väl förberedd och dokumenterad anläggning, redo inför kommande entreprenad. Några kompletterande kabelsänkningar återstår på platser som inte var åtkomliga i den första etappen. Det är förarbeten som ska göras i vår och som Railcare har fått förtroendet att utföra.

En Railvac i fullt arbete med kabelsänkning

RA ILCA R E N Y TT 20 21 | 11


Positiva vindar och regn på Railcares världspremiär

En oktober morgon i ett mulet, regnigt och nära på stormigt Skelleftehamn trotsade gästerna vädret för att delta på Railcares pressvisning av världens största batteridrivna underhållsmaskin för järnvägen.

M

ed paraplyer, förstärkta tält och vädertåliga kläder samlades besökarna på Railcares huvudkontor. På grund av den rådande pandemin, skedde invigningen parallellt på två platser. Utomhus skedde invigningstal och maskindemonstration, som också filmades. Samtidigt och i skydd av regnet tog övriga gäster del av invigningen via storbildsskärm, inne i Railcares verkstad.

Hållbarheten betonades På plats fanns Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark samt Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson. De framförde alla hållbarhetsperspektivet med Railcares senaste innovation. - Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Då är Railcares initiativ oerhört viktigt. Vi är tydliga med att vi ska fasa ut fossila transporter i hela landet. Alla som står inför stora investeringsbeslut kommer behöva titta på carbon footprints och välja fossilfria transporter, sa Tomas Eneroth, infrastrukturminister. Trio av samarbete Multi Purpose Vehicle, som i dagligt tal kallas för MPV:n har Railcare utvecklat i samarbete med Epiroc och Northvolt. Även ABB har varit delaktiga i arbetet. Målet var att skapa en grönare underhållsmaskin för järnvägen, med batteridrift och multifunktion. - Det är en unik produkt, utsläppsfri och med samma höga prestanda som våra andra maskiner. Jag är stolt över sam-

1 2 | RA I L CAR ENYTT 2 02 1

arbetet med alla inblandade och att vi är först i världen, sa Daniel Öholm, CEO på Railcare Group. Välutrustad med batteridrift MPV:n är utrustad med egendrift, vakuumpumpar, hydraulik och manöverhytter, vilket gör att fordonet kan nyttjas som ett komplement till Railcares vakuumsugare och snösmältare. Dessutom kan den under spårarbete fungera som dragfordon för exempelvis makadamvagnar. Driften består av Epirocs batterielektriska teknologiplattform och Northvolts batterier. Batterisystemet passar för maskiner som är verksamma i tuffa miljöer och som traditionellt drivs av dieselmotorer. Kapaciteten i Railcares MPV motsvarar 30 stycken elbilar. Emad Zand, President Systems på Northvolt, och Erik Svedlund, Head of Marketing på Epiroc deltog på invigningen och berättade om elektrifiering i större skala inom industrin. - Samarbeten som detta, skapar gröna jobb i Sverige. Det accelererar omställningen och positionerar Sverige som världsledande inom batterielektrifiering, sa Erik Svedlund. Förbättrad arbetsmiljö på järnvägen En av de största fördelarna med MPN:n är sänkta ljudnivåer ute på järnvägen. Något som också betonades av Sveriges arbetsmarknadsminister; - Det här möjliggör att arbetsmiljön på järnvägen kan för-


Infrastrukturminister Tomas Eneroth

bättras avsevärt och att tätbebyggda områden inte påverkas negativt av utsläpp och höga ljudnivåer, sa Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister. Kan bli en gamechanger - Med MPV:n bidrar Railcare till en mer hållbar framtid. Vi kan förbättra arbetsmiljön med mindre avgaser och buller, vilket är särskilt efterfrågat i stadskärnor, tunnlar och gruvor. Den här maskinen kan bli en gamechanger för hela järnvägsindustrin, fortsatte Daniel Öholm, CEO på Railcare Group.

Aktiva besökare Efter invigningstal och avtäckning fick landshövding och ministrar prova MPV:n, som denna dag monterats med en Railvac Material Container. Med hjälp av en kontrollpanel fick de manövrera maskinen i skarpt läge, vilket gjordes med både skratt och imponerande blickar. På bangården sögs makadam lika beslutsamt som det ihållande vädret, helt i drift av batterier.

Från vänster: Tomas Eneroth, Helene Hellmark Knutsson, Eva Nordmark, Daniel Öholm, Ulf Marklund

RA ILCA RE N Y TT 20 21 | 13


Emad Zand, President Systems på Northvolt:

- Elektrifieringen har bara börjat Precis nu etableras Europas största batterifabrik i Skellefteå i norra Sverige. Northvolt har säkrat en finansiering på 3,5 miljarder dollar och har idag 1 300 anställda, varav ett hundratal i Skellefteå. Emad Zand var en av de första som klev in projektet. För Railcare delar han med sig av sina visionära perspektiv och Northvolts roll i elektrifieringen.

Emad Zand President Systems på Northvolt

E

mad växte upp i Linköping med föräldrar som kom från Iran. Han beskrivs som driven, samhällsengagerad och företagsam. - Som familj fick vi göra en klassresa i Sverige. Från föräldrarnas studiebidrag, till att mamma blev entreprenör och till att jag själv hamnade på handelshögskolan. Jag fick tydligt se att ju högre upp man kommer i samhället desto större möjlighet har vi att förbättra men också försämra livet för andra människor. Ung och driven 2015 sålde Emad ett av sina bolag. Han letade efter ett nytt bolag att investera i och kom i kontakt med Northvolt och grundaren Peter Carlsson efter att ha läst om bolaget. - Peter beskrev Northvolt vision och vilken påverkan det skulle få i både klimat och samhällsomställning. Jag lockades av den höga ambitionsnivån och kulturen, där Peter lät unga drivna människor få kliva fram.

14 | RA I L CAR ENYTT 2 02 1

Idag har Emad titeln President Systems på Northvolt och är tvåbarnspappa. Han mediterar och tränar kampsport regelbundet och reflekterar över att hans resdagar minskat avsevärt. Både med anledning av pandemin, men framför allt för att medarbetarna blivit fler och yngre talanger kan ta plats. Cirkulärt uppdrag Northvolts vision är att möjliggöra framtidens energisystem. Emad beskriver det så här: - Vi ser vårt uppdrag som cirkulärt. Från kravbilden mot gruvorna, sedan att ta in rena metaller hela vägen till batteriet, med en definierad datamodell. Därefter följa våra batterier ut till kunderna med spårbarhet, så att de kan komma tillbaka för återvinning. När den cirkeln är sluten är affärsmodellen komplett. Därefter handlar det om skala upp för att nå fler människor i världen.


Idag har Northvolts engagemang utmynnat i en forskningsanläggning i Västerås. I Skellefteå har batterifabriken utökats med en återvinningsfabrik och fler fabriker etableras även i Tyskland och Polen. Delar gör Northvolt i egen regi och andra i partnerskap med andra. Det andra benet i Northvolts affärsmodell är att säkerställa batterisystem, som andra kan använda för att påskynda elektrifieringen. Exempelvis samarbetet med Epiroc som resulterat i batterilösningar för gruvmaskiner och järnvägsmaskiner, som i Railcares senaste innovation, underhållsmaskinen Multi Purpose Viechle. - Den viktigaste länken just nu är ett grönt, billigt och etiskt batteri. Först ut är bilarna, sen kommer lätt och tung lastbil, gruv- och järnvägsmaskiner, tunga industriapplikationer och även korta distanser i det marina. Därför är samarbeten av det här slaget oerhört viktiga för oss, berättar Emad.

“Jag tror och hoppas att det vi tillverkar i framtiden kommer att användas och delas med flera.” När vi ber Emad att visionera kring ett fossilfritt samhälle så målar han upp denna bild. - I ett fossilfritt Europa, kommer stora delar av energin från vind-, vatten- och sol. Avancerade industrier producerar högprestandamaterial som batterier, elmotorer, styrsystem och mjukvaror för att optimera eldrift. Vi ser parkeringsplatser med el laddare, solenergi på de flesta byggnader och medlemskap i bilpooler. Det är ett resursslöseri att vi idag använder så mycket material och råvara till att bygga bilar som har en ägare och som ofta står stilla. Jag hoppas och tror att det vi tillverkar i framtiden kommer att användas och delas av flera.

Byggnationen av Northvolts anläggning i Skellefteå

Från vänster: Erik Svedlund, Epiroc, och Emad Zand vid Railcares pressvisning av MPV:n.

Visionen kring ett fossilfritt samhälle Vad kommer då detta att innebära för Sverige som land? Här betonar Emad vår tillgång och kompetens kring grön el med också mjukvara, serverhallar och tjänster på nätet. - I världen idag finns både råmaterial och pengar. Det vi har minst av i det här området är kompetens. Om vi kan attrahera 1 300 personer från 70 olika länder så är det inte bara ett positivt betyg för Northvolt som bolag, utan för Sverige som land. Det ger oss ett kompetensförsprång på området.


Roliga fakta från våra verksamhetsorter Railcare har idag verksamhet på fyra orter. I Sverige finns huvudkontoret i Skelleftehamn, kontor i Stockholm och järnvägsverkstad i Långsele. I England återfinns vi i järnvägsnavet Derby. Här följer ett axplock av anekdoter och fakta från alla orter vi är verksamma på.

DERBY Världens första fabrik Derby Silk Mill är känd som världens äldsta fabrik. Den startade som ett silkesväveri 1721 och är idag ett museum över Derbys långa industriella historia. Varmkorvens uppfinnare Harry M Stevens var en uppfinnare från Derby som immigrerade till USA på 1800-talet. Han introducerade baseballstyrkortet och läsk som dracks genom pappersrör. Historien säger också att han lanserade idén om varma ”taxkorvar” i rullar, till väntande fans inför baseballmatcher i New York. Ett kunskapsnav för järnväg och tåg Derby har sedan mitten av 1800-talet varit en stolt stad av järnvägstekniker och tågtillverkare. Rolls Royce historia börjar här Här slog Henry Royce och Charles Rolls sina påsar ihop och företaget Rolls Royce tog sin början. 1906 lanserades deras första bil, sex-cylindriga Silver Ghost och än idag är företaget en viktig aktör inom bil- och flygindustrin.

LÅNGSELE Ett järnvägsnav i Sverige Långsele är en järnvägsknut med både station och järnvägssträckor som möts och korsar varandra. Här passerar exempelvis stambanan och orten är ett resultat av järnvägens framväxt och efterkrigstidens kraftverksbyggande. Hockeybröderna Gradin Thomas och Peter Gradin är Långsele bröderna som bidragit till Sveriges hockeyhistoria. Peter vann SM-guld med AIK 1982. Detta upprepades 1984 då han också deltog i vinter-OS och tog brons. Storebror Thomas värvades tidigt till Vancouver Canucks där han spelade i åtta år och röstades 1990 fram som deras bästa forward någonsin. Faxälven Faxälven går genom landskapet med sina totalt 400 km. Här i Meåforsen finns ett av Sveriges bästa harrfisken och i anslutning till uppskattade Långsele Camping ligger det vackra Strandbadet. 1 6 | RA I L CAR ENYTT 2 02 1


SKELLEFTEHAMN Kallholmen var namnet Skelleftehamns historia inleds runt 1900 och hette på den tiden Kallholmen. Orten var ursprungligen ett fiskesamhälle och döptes om till Skelleftehamn när handelshamnen etablerades. Tätorten är uppbyggd runt det stora smältverket Rönnskär i samband med att guldet hittades i närheten av Boliden 1924. Pokerbacken En plats längs strandpromenaden som fått sitt namn av just pokerspel. Här samlades många arbetare i samband med att veckolönen utbetalades. Historien säger också att pokerproffs kom till platsen, för att spela till sig stora summor pengar från ortsborna. Ö-liv och småbåtshamn I Kurjovikens småbåtshamn trängs små och stora båtar som tar gästerna till sina fritidshus och skärgårdsöar. Gåsören är en av de mest välbesökta öarna och har väglett sjöfarande med sin fyr sedan 1881. Lokalt i glaset Gillar man lokalproducerad dryck så finns både Fermenteriet, som är ett mikrobryggeri med uppskattade ölsorter och Kurjovikens, ett bränneri som precis lanserat sin första gin.

STOCKHOLM Restaurang från 1722 Den anrika restaurangen Gyldene Freden startade 1722 i Gamla stan och är den äldsta bevarade stadskrogen i Stockholm. Den är därmed en av världens äldsta restauranger, som fortfarande är i bruk. Gamla Stan Byggdes upp under medeltiden på Stadsholmen och är Stockholms historiska centrum. Gamla Stan räknas till en av världens största och bäst bevarade medeltida stadskärnor och är än idag mycket välbesökt. Flest museer per capita i världen Med nästan 100 museum sägs Stockholm ha flest museer per capita i världen. En av de mest välbesökta är Abba the Museum. Här visas rekonstruerade miljöer och originalföremål från gruppens karriär. Ett piano är sammankopplat med Benny Anderssons nuvarande studio, så att det börjar självspela när han spelar i sin studio. En huvudstad av öar och broar Staden är uppbyggd på 14 öar som är förbundna med 57 broar och Stockholms skärgård består av cirka 30.000 öar. Mer än 30 procent av Stockholm består av vatten och många hävdar att det är just skärgården som gör Stockholm till en av världens vackraste huvudstäder. RA ILCA R E N Y T T 20 21 | 17


Prisvinnande vagn Kiruna Wagon är en av Skandinaviens ledande producenter av järnvägsvagnar för gruvindustrin. Här finns lång erfarenhet av kundspecifika lösningar så när Northland Resources behövde en ny sorts avlastning med hög kapacitet, resulterade det i Helix Dumper. En nytänkande prisvinnare som gett eko i världen.

Så här började det När det 2004 skulle offereras 110 stycken vagnar till LKAB och Kockums Industrier tillsattes Fredrik Kangas som kvalitetsansvarig och konsortiet startades upp igen. - Vi insåg att det här skulle bli ett långsiktigt projekt och upprättade strategiska mål om att inte blanda ihop de separata verksamheterna med konsortiet. Det medförde att vi startade upp en separat organisation i egna lokaler. Det var grunden till dagens Kiruna Wagon, berättar Fredrik. 2005 tog Fredrik över som VD och efter två år hade de inledande målen uppfyllts. De upptäckte sin unika position i Kiruna och Gällivare.

1 8 | RA I L CAR ENYTT 2 02 1

- Vi såg att man sökte sig söderut för att få svar på sina problem, för att sedan vända sig norrut igen. I hela Europa var det bara här som man visste hur man kör tungt, långt och robust i vinterklimat. Här löser vi problemet och har förutsättningarna att bygga världens bästa malmtransporter. Idag tar vi hem de flesta affärerna i Skandinavien och har skräddarsytt lösningar till alla våra kunder. Vår produktportfölj täcker numera alla transportbehov på järnväg för gruvor. Lossningsutmaningar 2012 skulle Northland Resources starta gruvan i Kaunisvaara och man mötte utmaningar när järnvägsvagnarna skulle lossas i Narviks hamn. Det järnmalmskoncentrat som skulle transporteras var fuktigt och riskerade att frysa fast i botten av korgen. Därför tvingades man frångå etablerade lösningar med bottentömmande vagnar. Inhyrd expertis från USA och Kanada förespråkade en så kallad ”rotary car dumper/roterande dumper”, som helt enkelt

Foto: Fredric Alm

K

iruna Wagon har sin grund i ett samverkansprojekt mellan tre mekaniska verkstäder i Kiruna. Med jämna mellanrum har konsortiet samarbetat för att kunna ta på sig större projekt än de klarar av var för sig. Detta har gett både erfarenheter och skapat ett bra samarbetsklimat.


Tömningen av Helix-vagnarna i Narvik

vänder vagnen upp och ner. Det visade sig vara oerhört kostsamt för de stora aktuella volymerna. Samarbete med ÅF Via ÅF i Luleå etablerades en kontakt med Hilding Månström som hade arbetat med LKAB tidigare och även gjort en lossningslösning för en vagn som transporterade borrkax när man drev en vattentunnel. Principen byggde på en vagn med robusta gångjärn och en korg som går på en spiral och lossar. - De kontaktade oss och frågade om vi vill ta fram en sådan lösning. Eftersom vi finns i regionen och jobbar med kundspecifika system var vi intresserade och efter avtalsförhandlingar tog vi på oss projektet, säger Fredrik. Tillsammans med ÅF designade och skalade man upp produktionen till hur den ser ut idag. Fredrik minns tillbaka och berättar: - Vi hade ont om tid vilket gjorde att vi byggde prototypen parallellt med att serieproduktionen startade. Processen med typgodkännande är tidskrävande på järnvägen så vi var många som bet på naglarna när den första Helix Dumpern, en 100-tonsvagn skulle testas. När vi såg hur smidigt det gick så kunde alla släppa ner axlarna och slappna av. Lösningen visade sig fungera otroligt bra. Helix Dumpern – en prisvinnare Idag har många runt om i världen visat intresse för syste-

met med Helix Dumper. 2017 var Kiruna Wagon en av 200 nominerade företag till Swedish Steel Prize. För att nomineras ska lösningen vara innovativ, innehålla höghållfasta material och ge en ökad kundnytta.

“... de traditionella lösningarna kommer dö ut som dinosaurierna.” Helix Dumpern kammade hem priset och uppmärksammandes i och med det ytterligare. -Helix Dumper vagnarna har en hög ratio mellan egenvikt och lastvikt. Det har vi uppnått genom bra design men också genom att använda höghållfast stål. Dessutom har den extremt hög lossningskapacitet. Vi har gjort tester på upptill 35 000 ton per timme och mätningarna visar nästintill inga ökade krafter in i vagnen, trots högre hastighet, säger Fredrik och fortsätter: -Vår tidigare tekniska chef hävdade till och med att när det här får fästa i de större gruvmarknaderna, så kommer de traditionella lösningarna att dö ut som dinosaurierna.

RA ILCA R E N Y T T 20 21 | 19


Linda Krondahl VD på Things i Stockholm

Bygger broar för nya samarbeten och innovation Med innovation löser vi problem och nya idéer leder till fler bolag och tillväxt. Därför är alla länder måna om sin innovationskraft. Linda Krondahl är VD på Things i Stockholm, som vill skapa relationer mellan stora etablerade bolag och innovativa små företag.

I

nkubatorer, startup-scener och kreativa mötesplatser är alla exempel på initiativ för att driva på innovation och tillväxt. Många av dessa vänder sig främst till digitala bolag som utvecklar appar och mjukvara. Som ett komplement öppnades därför 2015 Things i Stockholm. - Vår erfarenhet var att bolag som jobbar med produkter och hårdvara inte hade samma arenor för att mötas och skapa affärer, berättar Linda Krondahl, VD på Things. Den egna resan som innovatör Linda har själv varit både innovatör och företagare. Mellan

2 0 | R A I L CAR ENYTT 2 02 1

åren 2007–2014 skissade, utvecklade och lanserade hon produkten HiLight, en kombinerad solcellslampa och laddningskälla. 2011 utsågs hon till en av årets supertalanger och 2013 till Årets Kvinnliga Uppfinnare. - De åren lärde mig mycket om produktutveckling. Vi hade identifierat friluftsliv som vår målmarknad, men insåg att låginkomstländer med mörka kvällar och långa avstånd till elektricitet behövde vår produkt ännu mer. Vi reste runt i afrikanska landsbygden och förde dialog med Rädda Barnen, lokala organisationer och myndigheter. Vi kämpade, men insåg att vår produkt blev för dyr att tillverka för en


köpsvag målgrupp. På den tiden var till exempel prototyper både dyrt och tidskrävande, något vi idag kan lösa med 3D-skrivare, berättar Linda. Inkubator för hårdvaruföretag Under åren med HiLight ingick Linda i inkubatorn Sting. Så när frågan kom om att starta en mötesplats för hårdvaruföretag tackade Linda ja. På Things delar hon erfarenheter och knyter ihop olika aktörer. Här finns både en fysisk plats, en digital arena och ett brett nätverk av cirka 100 medlemsföretag, både svenska och internationella. Bland storföretagen finns exempelvis IHI Corporation, Mavenir, Assa Abloy och Husqvarna. - Inledningsvis var medlemmarna främst företag från Stockholm. Efterhand hörde allt fler företag utanför storstäderna av sig och nu växer även antalet internationella medlemmar. Här får bolag skapa innovation med nya arbetssätt, göra pilotprojekt och komma i kontakt med andra kompetenser. Sverige som innovationsland Hur ser då innovationskraften ut i Sverige som land och kan den mätas? Detta görs i Wipo Global Innovation Index som 2020 rankade 131 länder. I gruppen high income economies listades Schweiz på första plats, Sverige på andra plats och USA på tredje plats. Stockholm har dessutom det högsta an-

talet unicornsbolag per capita i världen, efter Silicon Valley. - Att Sverige är ett litet land har både för- och nackdelar. Vi har ett tryggt system, men ibland begränsar det människor att våga prova något nytt. Vi har en hög teknisk nivå, är bra på engelska och öppna i vår personlighet.

“Som litet land har Sverige en liten hemmamarknad, vilket gör det viktigt att nå ut internationellt.” Dock är vår hemmamarknad mycket liten och det blir viktigt att nå ut internationellt, förklarar Linda och fortsätter: - Jag skulle vilja se fler svenska bolag göra affärer med små startup-bolag. Annars finns en risk för att de små försvinner eller blir uppköpta av internationella aktörer. Jag hoppas att vi kan nå längre ut i landet med våra projekt och initiativ – här finns outnyttjade möjligheter för etablerade bolag att hitta lösningar som kompletterar nuvarande teknik, avslutar Linda Krondahl.

Genom Things får bolag som jobbar med produkter och hårdvara göra pilotprojekt och bygga nya samarbeten.

RA ILCA R E N Y TT 20 21 | 2 1


Minskade utsläpp och bibehållen kapacitet med motorkonvertering Sveriges lokflotta utgörs av 56 procent ellok. Resterande lok drivs nästan uteslutande av fossila bränslen. För att minska utsläppen har Railcares Lokverksad specialiserat sig på motorkonverteringar som förlänger diesellokens brukstid och gör loken grönare.

2 2 | RA I L CAR ENYTT 2 02 1


S

kälet till att många diesellok inte kan elektrifieras idag beror på att de i stor utsträckning nyttjas inom järnvägsunderhåll eller vid växling där tillgång till laddning och elektrifiering saknas. Den motorkonvertering som Railcares Lokverkstad i Långsele har specialiserat sig på möter kraven på minskade utsläpp och förlänger diesellokens brukstid. Under 2020 uppgraderade Railcare Lokverkstad två diesellok av typen T44. Båda fick nya renare dieselmotorer och används nu dagligen i Railcares växlingsuppdrag till Kaunis Iron i Kiruna och Narvik. Tidigare var dessa T44 lok utrustade med en tvåtakts dieselmotor från General Motors med en effekt om 1235kW. Dessa har Railcare ersatt med en modern fyrtakts dieselmotor från Caterpillar som uppfyller emissionsklass steg 5 och har en effekt om 950kW. Bibehålla varvtal Att konvertera en gammal dieselmotor till en ny har vissa utmaningar. För att åstadkomma ett fördelaktigt högre vridmoment installeras en växellåda mellan motor och generator som sänker varvtalet till motorns ursprungliga varvtal. Patrik Söderholm, Verksamhetsansvarig på Railcare Lokverkstad förklarar: - Att hålla fast vid det tidigare varvtalet medför flera fördelar. Bland annat bibehålls lokets alla körlägen och T44 lokets redan beprövade styr- och reglerteknik. Det gör att lokets nya moderna dieselmotor uppträder på precis samma sätt gällande upp- och nedkoppling, slirning och körsätt, vilket vi ser mycket positivt på. Stora effekter Utöver ny dieselmotor och växellåda består konverteringen också av flera andra förbättringar och komponenter.

Mellan generator och växellåda har det tillkommit en ny kardanaxel och till den befintliga huvudgeneratorn har man adderat en dimensionerad lagerhållare. Detta eftersom den tidigare lagringen försvann i samband med att den gamla dieselmotorn plockades bort. Bra kapacitet De två första motorkonverteringarna har dessutom fått en bra testperiod i och med den dagliga driften i Kiruna och Narvik.

- Vi har nu ungefär tusen timmars erfarenhetsdrift och alla är mycket nöjda. Kapaciteten på de konverterade loken är riktigt bra och växling av ett helt malmtåg med cirka 3500 ton är inga bekymmer. Extra positivt ser vi på de minskade utsläppen som också visar sig tydligt i dieseltanken. På en månad har vi minskat förbrukningen med cirka tusen liter, avslutar Patrik Söderholm.

RA ILCA REN Y T T 20 21 | 2 3


400 provgropar

på Cardiff Valley järnvägslinje I Wales kommer ett regeringsprojekt att elektrifiera Core Valley Lines samt Coryton och City Lines, genom huvudstaden ner till Cardiff Bay. Amey Keolis samarbete med Railcare resulterade i en kostnadseffektiv, produktiv och säker lösning med att göra 400 provgropar på tre veckor.

24 | R A I L CAR ENYTT 2 02 1


I

mitten av december 2020 garanterades projektet tillgänglighet till spåret, delvis på grund av Covid-19 restriktioner för resor. Det innebar att järnvägen skulle vara tillgänglig för arbeten 24 timmar om dygnet under tre veckor med start 4 januari 2021. De ansvariga på Amey Keolis kontaktade Steve Mugglestone på Railcare med frågan om de med kort varsel kunde bistå med en Railvac och tillhörande operatörsteam, med uppdraget att gräva 400 provhål och undersöka huvudgasledningen i närheten av spåret. Nya metoder - Amey Keolis hade tidigare använt traditionella metoder för att gräva provgropar, vilket medförde stora behov av arbetskraft, flera arbetsgrupper och grävmaskiner. En metod som är både långsam, arbetskrävande och medför risker för skador på befintlig kabel, berättar Steve som är projektledare på Railcare i Storbritannien. Den här typen av projekt har Railcare genomfört tidigare i Wales, på GWEP-projektet. Nu var det första gången som Amey Keolis fick möjlighet att använda en ny teknik som möjliggör en säker, kostnadseffektiv och produktiv arbetsmetod. Steve berättar: - På kort tid ordnade vi vägtransporter av vår Railvac, installation av en accesspunkt för att flytta över maskinen på spåret, operatörsteam för att arbeta dygnet runt, boende, arbetsplanering och bränsleleveranser. Allt för att arbetet skulle kunna starta i tid den 4 januari. Jobbet inleddes nästa dag och innefattade en färdig planering av skift för de följande tre veckorna.

Fantastiskt resultat Railcare och samarbetspartnern Quantum, slutförde arbetet i tid, inom budget och viktigast av allt - på ett säkert sätt, utan tillbud eller olyckor. Projektteamet uppgav att detta möjliggjort för dem att i god tid planera framåt med strukturdesign och installationsfaser för den kommande elektrifieringen.

“... agerade professionellt, arbetade proaktivt och hade ett gott bemötande.” Steve Mugglestone sammanfattar: - Arbetet med Railvacen gjorde att projektteamet och de lokala walesiska tjänsteleverantörerna kunde lokalisera och registrera positionen för huvudgasledningen vilket gör framtida arbete på och runt gasledningen mycket säkrare för järnvägs- och serviceföretag. Det värmde att höra Amey Keolis kommentarer om hur bra Railcare-teamet fungerade. Att vår personal agerade professionellt, arbetade proaktivt och hade ett gott bemötande.

RA ILCA REN Y TT 20 21 | 2 5


Tågresor att

uppleva Trots pandemitider med restriktioner som vi alla får förhålla oss till, så ser vi fram emot att resa och skapa nya minnen. Här berättar Railcares egna medarbetare Sofie Dåversjö om några av hennes mest intressanta och fantastiska tågresor.

Kuranda Scenic Railway

»

När vi var i norra Australien för att besöka det stora barriärrevet och hade tagit flyget från Sydney till Cairns ansågs det vara ett måste att få uppleva världens äldsta regnskog, Daintree Rainforest. Vi valde att göra detta på flera sätt varvid ett var att ta Skyrail Rainforest Cableway till Kuranda. Kuranda etablerades 1885 och byggnationen av järnvägen från Cairns nådde till slut Kuranda sex år senare. Den nuvarande järnvägsstationen var klar år 1915. Under tågresan från Kuranda fick vi uppleva den fantastiska och otroliga natur som vi tidigare hade fått se via Skayrail, men nu från ett annat perspektiv där vattenfall och regnskog var mycket nära för att åskåda. Världens äldsta regnskog gjorde inga misstag att imponera på oss under vår resa ner från Kuranda.

2 6 | RA I L CAR ENYTT 2 02 1


Machu Picchu - Cusco

»

Under en resa till Sydamerika under slutet av 2015, för att vandra Incaleden, fick vi uppleva en otroligt vacker tågresa. Den tar dig antingen tur och retur till Cusco för att uppleva Machu Picchu, eller så tar man tåget tillbaka efter några dagars vandring efter Incaleden, som avslutas med en vacker vy vid ”the sun gate” för att sedan uppleva Incastaden Machu Picchu.

Efter en guidad tur genom Machu Picchu åkte vi buss ner till Aguas Calientes (Machupicchu Pueblo) för att invänta vårt tåg som skulle ta oss tillbaka till Cusco. Denna resa är lite av en mardröm för oss som arbetar inom järnvägen, då spåren är otroligt smala och inte så väl underhållna. Det var dock härligt att få uppleva den natur och det tåg som vi tidigare hade fått se på avstånd när vi vandrade till fots via Incaleden.

Nairobi - Mombasa

»

En safariresa genom Kenya 2013 avslutades med att ta nattåget från Nairobi till Mombasa för ett antal dagars solsemester. Resan startar vid Nairobi Railway Station, en antik byggnad från 1899, och slutar vid Mombasa. Med alla förseningar, stopp och växlingar, som sköts manuellt, tog resan upp emot 20 timmar. Tågsättet som vi reste med hade nog aldrig renoverats och togs säkerligen i bruk i början av 1900-talet. Under resans gång fick vi uppleva många vackra vyer över Kenyas slätter och dess fantastiska djur- och naturliv. Intressant var att många boende i Nairobi tog denna resa varje helg för att få uppleva sol och bad. Trots den långa resan tyckte de att det var värt tiden samt att de om och om igen fick uppleva Kenyas praktfulla och orörda natur.

RA ILCA REN Y T T 20 21 | 2 7


Railcarenytt utges av Railcare Group AB info@railcare.se, www.railcare.se Näsuddsvägen 10, Box 34, 932 21 Skelleftehamn Tel 0910-43 88 00 Innehållet får gärna återges om källan anges.

Stöd till sjukvård och näringsliv under pandemin D en svenska staten beslutade att sänka arbetsgivaravgiften under perioden mars till juni 2020 som ett stöd till företag under den pågående Covid-19 pandemin. Railcare var inte beroende av de sänkta arbetsgivaravgifterna, även om sänkningarna välkomnas. Istället beslutade man att använda dessa medel för att bland annat hjälpa sjukvård och näringsliv i de geografiska områden bolaget är verksamma på.

I samarbete med lokala restauranger delade Railcare ut 8 400 matlådor till hälsocentraler, sjukhus och personal inom äldreomsorgen. Railcare beställde 3000 liter handsprit från whiskytillverkaren Mackmyra (som ställde om sin produktion). Handspriten skänktes bland annat till vårdinrättningar. Initiativet utmynnade även i en nominering i Skellefteås näringlivsgala Alvargalan, i kategorin Årets Övervinnare.