Page 1

KULDNE

TARO LIZ DEAN ILLUSTREERINUD MELISSA LAUNAY Inglise keelest t천lkinud Marju Algvere


Pühendatud MWY-le. Originaali tiitel: The Golden Tarot Liz Dean Cico Books an imprint of Ryland Peters & Small Ltd 20–21 Jockey’s Fields London WC1R 4BW www.cicobooks.com

Text copyright © Liz Dean 2008 Design and illustration © Cico Books 2008 Illustratsioonid: Melissa Launay Kõik õigused kaitstud. Ühtki selle raamatu osa ei tohi reprodutseerida mehaaniliste või elektrooniliste vahenditega ega mingil muul viisil kasutada, kaasa arvatud fotopaljundus ja info salvestamine, ilma autoriõiguse omaniku loata.

ISBN 978 1 906094 86 7 (ingl k) ISBN 978–9985–3–1901–7 (eesti k) © Tõlge eesti keelde. Marju Algvere, 2009 Tõlke toimetanud Kai Nurmik Kirjastus Varrak Tallinn, 2009 www.varrak.ee


SISUKORD SISSEJUHATUS 4

KUIDAS KAARTE LADUDA LADUMINE JA TÕLGENDAMINE 6 KOLME KAARDI TÕLGENDAMINE 7 KÜSIMUS JA VASTUS 7 NÄDALAENNUSTUS 8 KULDTÄHT 9 KELDI RIST 10

ENNUSTAMINE KINDLAKS AJAPERIOODIKS 11

SUUR ARKAAN

13

VÄIKE ARKAAN

36


4

SISSEJUHATUS

Taro on sari piltidega kaarte; suures arkaanis on 22 üksikkaarti ja väikeses arkaanis 56 neljaks mastiks jaotatud kaarti: karikad, mündid, sauad ja mõõgad. Üle poole aastatuhande on õukondlased, müstikud, misjonärid ja lugematu hulk teisi otsijaid ja selgeltnägijaid tarokaartide abil ennustanud, õpetust jaganud ja meelt lahutanud. Nii nagu kummaline kaardikomplekt, on ka taro ajalugu tulvil salapära. Siiski on tõenäoline, et nelja masti kaudu tänapäevaste mängukaartidega ühist minevikku omav väike arkaan arenes suure arkaani keerulisematest kaartidest lahus, nood arvatakse olevat pärit renessansiaegsest Itaaliast. „Kuldne taro” on loodud eritellimusel. See sai nime kahe tarotõlgendamise kuldajastu ja võimalik et taro kogu 600-aastase ajaloo kõige kuulsama kaardipaki – ühe vanema, viieteistkümnendast sajandist pärit kuldreljeefse Visconti-Sforza taro ja Rider-Waite’i taro – järgi. Viimane on kahtlemata kõige tähelepanuväärsem nüüdisaegne tarokomplekt, selle ilmumist toetas A. E. Waite, Briti okultse salaühingu Kuldse Koidu Ordu (Hermetic Order of the Golden Dawn) liige (1888–1914). Melissa Launay kaunilt maalitud „Kuldses taros” näeme mitmeid nii Visconti-Sforza kui ka Rider-Waite’i tarokaartidelt tuttavaid sümboleid. Mõnel kaardil on need kaks võimast traditsiooni üheks saanud: XIX kaardil, mis kannab nime Päike, hoiavad Visconti-Sforza keerubid taevas päikest Rider-Waite’i päevalillede kohal; kaart XVIII ehk Kuu kujutab RiderWaite’i ulguvaid koeri; kaks astroloogi, kes väljendavad kaardi teispoolsusesse ulatuvat


SISSEJUHATUS

5

tähendust, ilmusid esimest korda Charles VI tarokaartidel (veel üks renessansiajastu kullafondi kuuluv kaardipakk). Neid mõjutusi ühitades jääb loota, et „Kuldsel tarol” on tekkinud oma maagiline alkeemia, mis juhib teid läbi kaartide tähendusrikkuse ja äratab teis selgeltnägija. Neid kaarte tõlgendades olete seotud sümbolitega, mis on sadu aastaid vanad, igavikku tähistavast number kaheksast maagilise saua ja õigluse mõõgani, või arhetüüpidega nagu Erak, Armastajad, Maag või Ema (Keisrinna). Kõik need ärgitavad teie alateadvust, ergastades mälestusi ja intuitiivseid teadmisi iseenda ja teiste kohta. Tarokaartide tõlgendamine aitab teil näha valikuid, mõista suhteid, õppida minevikust, mõtiskleda oleviku üle ja valmistuda tulevikuks. Ehk eelistate laduda ennustuskaarte ainult iseendale või heita pilku olnud ning olevatele suhetele ja olukordadele. Sõprade ja tuttavate seltsis saate tõlgendamist harjutada ilma „täppimineku” surveta; nende aus tagasiside kasvatab teie enesekindlust. Teistele tarokaarte ladudes ja tõlgendades võib abi olla, kui suhtute tegevusse pigem kui jagatud uurimiskogemusse, mitte kui kontrolltöösse. Üheskoos võite avastada, et taro rännak on otsekui tasapisi lahtihargnev lugu, milles kaartide tähendused muutuvad sõnadeks ja lauseteks. Et luua side oma uue kaardipakiga, asetage see paari nädala jooksul magamise ajaks padja alla ning puudutage kaarte regulaarselt, et neid oma energiaga laadida. Kaartidega mõtete ja puudutuste abil ühendust luues muutute nende tähenduse suhtes tundlikumaks ja tõlgendamine sujub ladusalt ja loomulikult.


6

LADUMINE JA TÕLGENDAMINE Tarokaartide ladumine ja tõlgendamine on eriline rituaal. Valmistuge selleks: valige aeg, mil teid ei häirita, ja looge oma tegevuseks sobiv vaikne keskkond. Mõned tarotõlgendajad süütavad enne, kui kaarte segama hakkavad, küünla – mis sümboliseerib otsekui teise reaalsusesse sisenemist –, mille pärast taroseansi lõppu kustutavad. Valige järgmistelt lehekülgedelt ladumis- ehk paigutusviis ning segage kaardid, lastes oma mõtetel ja tunnetel käte kaudu kaartidesse kanduda. Kui laote kaarte kellelegi teisele, paluge tal teha sama, ent anda siis kaardipakk teie kätte lauale ladumiseks. Pange tähele, kui mõni kaart pakist segamise ajal välja kukub – see võib ladumisel uuesti välja ilmuda ning sel juhul omandab mahakukkunud kaart erilise tähenduse. Segamise ajal võite kaardi või mitu tagurpidi keerata, ilma et ise märkaksite. Seda tuleks pidada pigem intuitiivseks teoks kui juhuseks, sest taros on tagurpidi kaartidel teistsugune tähendus kui õigetpidi kaartidel. Sageli on tagurpidi laotud kaardi tähendusvarjund õigetpidi laotud kaardi omale vastupidine. Siiski viitavad mõned tagurpidised kaardid lihtsalt sellele, et õigetpidi kaardi ennustatav hüve jääb hiljaks või hägustub. Näiteks lubab sauade neli rahulolu, mis lükkub tagurpidi kaardi korral edasi. Mõõkade poiss tähistab intelligentsust, samal ajal kui tema tagurpidine segadust tekitav teisik viitab vaid üleannetusele, ei too aga kaasa hävitavat või vapustavat sündmust, mida võiks tagurpidisest mõõgast eeldada. Kui olete taros algaja, siis võiksite lugeda kõigepealt ainult õigetpidi kaardi tähendust, kaardipakiga aegamööda harjudes saate mõlema aspektiga tutvust teha. Seadke kaardid lauale, pildipool all, ja valige vasaku käega, mida peetakse saatusekäeks, ladumiseks vajalik hulk kaarte. Või jaotage kaardipakk kolmeks ja tõstke ringi, nii et all olnud pakiosa jääks peale, ning hakake sealt kaarte järjest välja laduma. Tehke nii, kuidas teile õige tundub. Kui olete taroseansi lõpetanud, mässige kaardid riidesse (näiteks tükk tumedat siidi või sametit) või pange karbi sees kindlasse kohta, kuni olete jälle valmis uueks seansiks.


KUIDAS

KAARTE

7

LADUDA

KOLME KAARDI TÕLGENDAMINE Kolmest kaardist piisab, et vastata teie ükskõik millisele küsimusele mineviku, oleviku ja tuleviku seisukohast. See on kiirtee probleemi 1 MINEVIK 2 OLEVIK 3 TULEVIK tuumani jõudmiseks, olgu asjaolud millised tahes. Üks valitud kaart esindab teie minevikku ja selle mõju käesolevale olukorrale; teine kaart näitab praegust seisu või probleemi/küsimuse olemust; ja kolmas kaart paljastab tuleviku või praeguses seisus võimaliku tagajärje. Ehk meeldiks teile harjutada alguses ainult suure arkaani kaartidega, nii õpite neid tundma, enne kui hakkate tööle kogu kaardipakiga. Kaardipakki segades koondage mõtted oma küsimusele, seejärel tõstke pakki (või valige vasaku käega, pildipool all, lauale seatud kaartide hulgast; vt lk 6).

KÜSIMUS JA VASTUS Oma küsimusele leiate vastuse ükskõik millise taro ladumisviisiga, kui aga eelistate lihtsat „jah” või „ei” vastust ilma pikema analüüsita, proovige „Küsimuse ja vastuse” meetodit. Viies kaart annab märku mõjust, mida vastus teile kaasa toob. Segage kaardid ja tõstke pakki, seejärel laduge lauale vasakult paremale viis kaarti, pildipool all.

1

2

3

1 2 3 4 5

Teie ja praegune olukord. Mida saate ette võtta. Takistused või proovikivid. Tulemus. Mõju.

4

5


8

KUIDAS

KAARTE

LADUDA

NÄDALAENNUSTUS Selles populaarses ladumisvõttes, mis laseb teil heita kiire pilgu lähitulevikule, on kesksel kohal tähenduskaart. Tähenduskaart võtab tõlgenduse kokku, seega näitab teie eelolevat nädalat valitsevaid mõjusid. Ülejäänud seitsmest kaardist on igaüks seotud ühe nädalapäevaga. Segage kaardid ja tõstke pakki. Tähenduskaart pange lauale kõigepealt, seejärel laduge seitse kaarti päripäeva nagu allpool näidatud. Tähenduskaarti tõlgendage esimesena, nädalapäevadele vastavaid kaarte võite tõlgendada suvalises järjestuses. Tähenduskaart: valitsevad mõjud 1 2 3 4 5 6 7

Esmaspäev Kolmapäev Reede Pühapäev Teisipäev Neljapäev Laupäev

7 1

6

TÄHENDUSKAART 2

5

4

3


KUIDAS

KAARTE

LADUDA

9

KULDTÄHT Tundeelu küsimusest tööalase valikuni – ladumisviis valgustab kõike teie jaoks tõeliselt olulist. Ladumisel kesksele kohale paigutatav tähenduskaart toob esile vaadeldava küsimuse tuuma. Segage kaarte ja tõstke pakki, seejärel laduge lauale kuus kaarti, pildipool all, näidatud kujundis ja järjekorras. Tähenduskaarti tõlgendage esimesena, seejärel ülejäänud kaarte numbrite järjekorras: 1, 2, 3, 4 ja 5. Tähenduskaart: probleemi tuum 1 Olevik. 2 Teadaolevad soovid. 3 Varjatud tegurid. 4 Võimalikud takistused ja hoiakud. 5 Tulemus. 5

3

4

TÄHENDUSKAART

1

2


10

KUIDAS

KAARTE

LADUDA

KELDI RIST „Keldi rist” on traditsiooniline ladumisviis, mis heidab valgust mineviku, oleviku ja tuleviku võimalustele ning lubab lahti mõtestada üsna keerulist olukorda või suhete kogumit. Kaardid 1 ja 2 esindavad teid ennast ja seda, mis teid täiendab või takistab. Keskmist kaardikujundit (kaardid 1– 6) saate kasutada eraldi ka juhul, kui vajate mingi otsuse tegemisel või raske 10 valiku ees seistes kiiresti abi. Segage kaardid ja tõstke pakki, seejärel laduge näidatud järjekorras kümme kaarti lauale, pildipool all. 1 Praegune olukord. 2 Mis teid aitab või takistab.

3

3 Parim, mida võite

9

praegu saavutada. 4 Varjatud tegurid. 5 Minevik.

2

5

1

8

6

6 Teie järgmine samm. 7 Millisena näete iseennast. 8 Teiste hoiakud. 9 Lootused või hirmud. 10 Tulemus.

4

7


11

ENNUSTAMINE KINDLAKS AJAPERIOODIKS

Lihtsaim aega järgiv ladumisviis on „Nädalaennustus” (lk 8). Võite laduda ka meetodil „Aastaennustus”, asetades kõigepealt paika tähenduskaardi ja ladudes selle ümber päripäeva kaksteist kaarti, mis tähistavad kuid, alustades käimasolevast. Aega järgib ka meetod, milles aastaajad seostatakse väikese arkaani mastidega: karikad suvega, mündid sügisega, mõõgad talvega ja sauad kevadega. Vahel kasutatakse aja tähistamiseks numbrikaarte, st väikese arkaani kaarte: karikad viitavad päevadele, mündid aastatele, mõõgad kuudele ja sauad nädalatele. Võtke viimasena lauale laotud numbrikaart ja määrake selle masti järgi numbriline seos kas nädalate, päevade, aastate või kuudega. Seega, kui viimane laotud kaart juhtus olema mõõkade kaheksa, hõlmab tõlgendus kaheksat kuud. See süsteem sobib hästi karikate, mõõkade ja sauadega (mis tähistavad päevi, kuid ja nädalaid), müntidega aga mitte, sest müntide kümme tähendaks kümmet aastat. Pealegi tuleks kindlasti meeles pidada, et asjaolud ei pruugi kulgeda täpselt


12

ENNUSTAMINE

KINDLAKS

AJAPERIOODIKS

ennustuse kohaselt. Iga valiku ja otsusega muutub teie tulevik; muutused kajastuvad ka tõlgenduses. Suure arkaani kaartide (vt lk 13–35) astroloogilised seosed aitavad teil samuti sündmuste toimumise aega ennustada. Näiteks on Armastajate kaart seotud Kaksikute sodiaagimärgiga (22. mai–21. juuni), seega tuleks ühe tõlgenduse kohaselt sellel perioodil ehk langetada mõni tähtis otsus. Erak on seotud Neitsi märgiga, seega võite augustis või septembris (24. august–23. september) kodust lahkuda ja reisima minna, või võtta ette erakliku vaimse või emotsionaalse teekonna. Aja jooksul võib kasu olla päeviku pidamisest. Pange oma ennustused tagantjärele lühidalt kirja ning vaadake nädala või paari pärast uuesti üle, kas mõni neist on olnud eriti täpne. Tõlgendusi korrapäraselt üles tähendades ja kõige õnnestunumaid välja valides hakkate oma intuitsiooni ja kaartide interpreteerimise võimet üha rohkem usaldama.


13

SUUR ARKAAN

Suure arkaani 22 kaarti annavad märku teie tulevikku mõjutavatest olulistest teguritest ja sündmustest ning ilmuvad sageli lauale siis, kui olete teinud või asute langetama tähtsaid otsuseid. Erinevalt väikesest arkaanist, mis on seotud pigem argielu sündmustega, viitavad suure arkaani kaardid märksa võimsamatele jõududele ja nende tegutsemise tagajärgedele. Tarokaartide sarja 0-st 21-ni võime vaadelda ka hinge rännaku ehk müstilise otsinguna. Null ehk Narr on elu alguse kosmiline muna, samal ajal kui 21 ehk Maailm tähistab edukat lõpulejõudmist, uuestisündi ning loomulikku nullpunkti tagasipöördumist – ning tarotsükkel võib taas alata. Õnneratta number on 10, see on otsingu keskpunkt: ratta pöörlemisel ühele või teisele poole võib kõike juhtuda. Tõlgendamisel võivad kaartide numbrid viidata teie elu või suhte arenemise järkudele. Vahel eelistatakse laduda ainult suure arkaani kaarte, sest need heidavad valgust elu võtmeküsimustele. Algajale oleks igati paslik enne väikese arkaani kaartide juurde asumist suurt arkaani tundma õppida.


14

SUUR

ARKAAN

0 NARR VÕTMESÕNAD: RISK, SÜÜTUS, LAHKUMINE, UUS RADA SEOS PLANEEDI VÕI MÄRGIGA: URAAN

Kojanarri rõivastes noormees asub optimistlikult teele, võtnud rännakule kaasa vaid hädavajaliku. Pika sammuga oma unistuse poole astudes ei pane ta tähele koera, kes teda jalast naksab ja hoiatab, et järgmine samm viib otse kuristikku. Ta on ideaalist tiivustatud arhetüüpne Narr, süütu ja tormakas.

ÕIGETPIDI KAARDI TÄHENDUS Uus elurada. Endast annavad märku algused ja võimalused. Aeg olla lootusrikas, julge ja südamelt noor. Siiski võib ees oodata ka midagi ohtlikku, seega Narr hoiatab ja tuletab meelde, et enne tegutsemist tuleks kõik hoolega läbi mõelda. Ärge loobuge pöörasest seiklusest või idealistlikust täiuseotsingust, kuid kandke hoolt ka elu asise külje eest. Samuti kuulutab Narr ette lõbu, meelelahutust ja armumist. TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS Vale otsus. Halb nõuanne viib teid vales suunas, seega kaaluge hoolikalt kõiki ettepanekuid. Tagurpidi Narr võib tähendada ka pettust. Samuti võite sündmusi liialt tagant kiirustada, see annab ainult vastupidise tulemuse. Proovige muid võimalusi.


SUUR

ARKAAN

15

I MAAG VÕTMESÕNAD: SEIKLUS, UUED KAVATSUSED, ENERGIA, LOOVUS, ALGUSED SEOS PLANEEDI VÕI MÄRGIGA: MERKUUR Maag töötab taro suure arkaani nelja algenergiaga: karikate, mõõkade, sauade ja müntidega. Lemniskaat ehk lõpmatuse sümbol Maagi pea kohal viitab, et ta töötab ühtaegu maisel ja vaimsel tasandil. Praegu loodav mõjutab tulevikku positiivselt.

ÕIGETPIDI KAARDI TÄHENDUS Te olete valmis unistusi teoks tegema. Kaart ilmub sageli lauale enne tähtsat reisi või uut projekti, mida ootab edu – seda sümboliseerivad kasvavad roosid ja päike. Kõik soosib edu saabumist, seega andke ärile hoogu, tegelege suhetega või võtke midagi hoopis uut ette. Kõik läheb ladusalt, sest liigute pärivoolu ja olete tulvil energiat ja ideid. Töö tundub pigem kutsumuse kui tüütu kohustusena. TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS Tüssamine. Suurtel plaanidel puudub alus. See kaart hoiatab sageli teiste inimeste motiivide eest – nad ei pruugi sugugi teie huvide eest seista. Samuti võib see anda märku pettumusest, sest ehkki olete valmis edasi liikuma, kohtate teel pidevalt takistusi. Kui olete seotud kunstiga, viitab kaart loometõrgetele.


16

SUUR

ARKAAN

II ÜLEMPREESTRINNA VÕTMESÕNAD: TARKUS, NAISELIKKUS, INTUITSIOON, MINEVIK, SALADUSED, VAIMSUS SEOS PLANEEDI VÕI MÄRGIGA: KUU Ülempreestrinna seisab kahe samba vahel rippuva varikatte ees, mis eraldab siinset maailma vaimuvallast ning teadvust teadvustamatusest. Raamat annab märku tema suurest õpetatusest ja tarkusest ning granaatõunad viitavad ta mõtete viljakandvusele. Ülempreestrinna märk – Kuu – ühendab teda Isis-Hathoriga, Egiptuse maagia ja viljakuse jumalannaga. ÕIGETPIDI KAARDI TÄHENDUS Uus tarkus. Enesekindluse kasvades tugevneb ka teie intuitsioon. Tihti ilmub see kaart lauale siis, kui tajute end liikumas õigel rajal, loovalt ja vaimselt. Mis puudutab inimesi ja kohti, siis toimige sisetunde järgi – nad võivad teid juhatada teadmiste uuele tasandile. See on emotsionaalne kaart, mis annab märku sügavatest tunnetest ja viitab tööle, mida te salaja teete. TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS Avalikuks tuleb varjatud informatsioon ja sellega kaasneb pettumus või vapustus. Paljastub saladus, mis võib heita varju inimesele, keda pidasite eeskujulikuks. Usaldusväärne õpetaja pole see, kes paistab. Olge praegu nõu küsides või kedagi usaldades ettevaatlik, olgu tegu selgeltnägijate või eakamate naissoost sugulastega.


SUUR

ARKAAN

17

III KEISRINNA VÕTMESÕNAD: VILJAKUS, EMADUS, KIINDUMUS, TURVALINE SUHE, ILU SEOS PLANEEDI VÕI MÄRGIGA: VEENUS IV kaardi, Keisri kaaslane Keisrinna esindab emadust ja kõiki naisi, millele viitavad Veenuse sümbolid tema kleidil. Õunapuuõied tähendavad kasvamist ja viljakust. Keisrinna kilpi kaunistab kotkas, valitseja sümbol, mis ühendab teda abikaasa suguvõsaga. Käes hoiab ta riigiõuna.

ÕIGETPIDI KAARDI TÄHENDUS Õnn, ilu ja hoolitsev harmooniline kodu. Hea märk suhete puhul, viitab pühendumisele ja stabiilsusele. Keisrinna võib kuulutada abielu ja rasedust. Noorema isiku korral võib ta näidata ema või emakuju positiivset mõju; tema ilmumine võib anda märku heast tervisest ja tasakaalus suhetest. TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS Tagurpidi Keisrinna viitab raskustele vanema naisega, nagu ema või ämm, eeldatavasti klammerdumise või armukadeduse tõttu. Kodused rahaprobleemid avalduvad ihnsuse või ohtliku ülemäärase kulutamisena. See kaart võib tähendada ka vanemate ja laste vastasseisu.

Kuldne taro  
Kuldne taro