Page 1

SONG OF THE GOAT THEATRE ASSOCIATION


2

SONG OF THE GOAT THEATRE Teatr Pieśń Kozła, założony w 1996 roku przez Grzegorza Brala i Annę Zubrzycki, przez lata swej działalności zdobył międzynarodowe uznanie jako jeden z najbardziej nowatorskich i awangardowych zespołów europejskich. Wykorzystujący w swej praktyce unikalny trening aktorski nazwany Techniką Koordynacji, Teatr nieustannie poszukuje nowych rozwiązań artystycznych. Zespół wciąż rozwija swoje spektakle w celu otworzenia i pogłębienia perspektywy unikalnych doświadczeń, które pozwoliłyby

widzom odkrywać własną wrażliwość i humanizm. Zarówno trening, jak i próby oraz spektakle traktowane są jako część nieustannego procesu i rodzaj pracy laboratoryjnej, pozwalającej aktorom i reżyserowi poszukiwać coraz to nowszych technik i środków artystycznej ekspresji. Tym, co wyróżnia Teatr Pieśń Kozła, jest dążenie do międzyludzkiego spotkania i otwartości, które stanowią zalążek autentycznego doświadczenia. Zaangażowanie w proces tworzenia trwałych związków między jednostkami

jest punktem wyjścia do każdego nowego rodzaju treningu, który zawsze integruje ruch, głos, pieśń i tekst. Te składające się na spektakl elementy sprawiają, iż jest on głęboko zakorzeniony w muzyczności i potrafi przemawiać do widzów na bardzo sensualnym poziomie. Poprzez praktykę teatralną opartą na treningu fizycznym i wokalnym, zespół nieprzerwanie wzbogaca nie tylko własne spektakle, ale przyczynia się do artystycznego rozwoju aktorów, z którymi współpracuje.


3

Established in 1996 by Grzegorz Bral and Anna Zubrzycki, Song of the Goat Theatre (Teatr Pieśń Kozła) has developed an international reputation as one of Europe’s most innovative training-based theatre companies, committed to researching what makes theatre distinctive among other art-forms. From its base in Wroclaw, Poland, the Company constantly develops its approaches and performances with the aim of unlocking

theatre’s power to offer audiences a profound experience that can reaffirm their own sensitivity and humanity. Song of the Goat Theatre’s ever-evolving training, rehearsal and performance process is treated as laboratories, enabling the Company to research the craft of the actor and director and to develop new techniques, performance languages and work styles. A distinctive element of the Company’s practice is a search for

connection, meeting and openness as the seeds of authentic experience. This commitment to connection denotes clear information on the development of each new training approach, which always seeks to integrate movement, voice, song, and text, creating performance that has an inherent musicality and connects with the audience on a sensory level.


4

Songs of Lear has already passed into legend


5

SONGS

OFLEAR.COM

— PIEŚNI LEARA —

SONGS OF LEAR Pieśni Leara nie są linearną opowieścią, lecz ukazują świat energii i rytmów rządzących szekspirowskim dramatem. Zespół skoncentrował się na wyborze kluczowych scen z Króla Leara, które posłużyły za inspirację do snucia historii za pomocą słów, gestów i muzyki. Każda pieśń jest punktem wyjścia do kolejnego dramatycznego poematu. Muzyka staje się rzeczywistą postacią lub zdarzeniem, kreuje relacje międzyludzkie. Międzynarodowa premiera Pieśni Leara odbyła się na Fringe Festival w Edynburgu w sierpniu 2012 roku. Podczas festiwalu spektakl uhonorowany został aż trzema prestiżowymi nagrodami: Fringe First, Herald Archangel oraz Musical Theatre Matters Award. Pieśni Leara były także najwyżej ocenianym spektaklem biorącym udział w Festiwalu w 2012 roku.

Songs of Lear is a non-linear dramatic event that shows the world of subtle energies and rhythms that govern Shakespeare’s tragedy. The ensemble members have chosen crucial scenes from King Lear to weave a story out of gestures, words and music. Each song is a starting point for another dramatic poem. Here the music becomes a character, it embodies relationships and events. The creative process has been divided into several phases: preparing the concert, dramatizing the songs (an oratorio), creating movement and visual structures, integrating text, music and movement and finally molding the performance into a mature shape. Songs of Lear is a constantly evolving creative research project in which our audience may witness a very intimate artistic process. Songs of Lear had its international premiere during Fringe Festival in Edinburgh in August 2012, where it received three prestigious awards: Scotsman Fringe First, Herald Archangel and Musical Theatre Matters Special Award. Songs of Lear was the overall highest ranked performance during the 2012 Festival.


6

— PORTRETY WIŚNIOWEGO SADU —

PORTRAITS OF THE CHERRY ORCHARD The Director has created for each character a story which is expressed through individual gesture, movement and dance.


7

REŻYSER SNUJE HISTORIĘ BOHATERÓW ZA POMOCĄ GESTÓW, RUCHU, TAŃCA, NA PIERWSZYM PLANIE POZOSTAJE JEDNAK ZAWSZE MUZYKA. Spektakl Portrety Wiśniowego sadu w reżyserii Grzegorza Brala i muzycznej interpretacji Guya Pearsona i Macieja Rychłego to opowieść o raju utraconym. Tytułowy roztrwoniony Wiśniowy sad z dramatu Czechowa, symbol unicestwionych wartości, poetycko mitologizuje się w pamięci. We wspomnieniach dawny świat przeistacza się w nieosiągalną doskonałość. Reżyser snuje historię bohaterów za pomocą gestów, ruchu, tańca, na pierwszym planie pozostaje jednak zawsze muzyka. Kreuje relacje, definiuje zdarzenia i bohaterów, tworząc w połączeniu z liryką Osipa Mandelsztama i Anny Achmatowej wyszukane poematy muzyczne.

Portraits of The Cherry Orchard is based on Anton Chekhov’s drama The Cherry Orchard and is directed by Grzegorz Bral. The musical interpretation of Anton Chekhov’s drama has been composed by Guy Pearson and Maciej Rychły. It is the story of a lost paradise in which the eponymously squandered Cherry Orchard is symbolic of spoiled values becoming poetical myth. The characters’ memories of a former existence become an unreachable perfection. The Director has created for each character a story which is expressed through individual gesture, movement and dance. Underlined by an ever present musical score, relations are formed, actions and characters defined and using Osip Mandelstam’s and Anna Akhmatova’s lyrical poetry, he creates notable musical poems.


8

RETURN TO

THE VOICE — www.ReturnToTheVoice.com —


9

Sięgając do korzeni kultury szkockiej, wykorzystując wiedzę na temat muzyki oraz przekazów ustnych tych ziem, reżyser Grzegorz Bral stworzył całkowicie nowatorskie wydarzenie muzyczne. Do pracy zaprosił wybitną wokalistkę jazzową Annę Marię Jopek oraz kompozytorów Macieja Rychłego oraz Jean-Claude Acquaviva. Archaiczne skale pochodzące z Na h-Eileanan Siar i elitarny już dziś język gaelicki wprowadzono w nowy kontekst muzyczny, Produkcja Return to the Voice powstała na bazie archiwalnych zapisów źródłowych i materiałów pozyskanych podczas wypraw badawczych, które odbyły się w grudniu 2012 (Fort William, wyspa Skye, Edynburg, Glasgow) oraz we wrześniu 2013 (wyspy Lewis i Skye).

Reaching the roots of the Scottish culture, utilizing the knowledge of music and oral traditions of these areas, director Grzegorz Bral has created an entirely new musical experience. He invited the eminent jazz vocalist Anna Maria Jopek and composers Maciej Rychły and Jean-Claude Acquaviva to co-work on this production. Archaic notes from the Na h-Eileanan Siar and the Gaelic language were put in a new musical context. Return to the Voice was created on the basis of archival records and source materials obtained during research expedition which took place in December 2012 (Fort William, Isle of Skye, Edinburgh, Glasgow) and in September 2013 (Lewis and Skye islands). Return to the Voice was commissioned by Eleven and Summerhall in association with the School of Scottish Studies at the University of Edinburgh supported by Creative Scotland, Adam Mickiewicz Institute and Polish Cultural Institute.


10

BRAVE festival BRAVE FESTIVAL POMAGA PRZETRWAĆ ZAGROŻONYM KULTUROM ORAZ WZMACNIA WSPÓLNOTY W ICH POCZUCIU JEDNOŚCI I SIŁY.

Brave Festival został zainicjowany w 2005 roku jako spotkanie marginalizowanych społeczności, które mogą podzielić się bogactwem swoich kultur. Program festiwalu obejmuje spektakle, filmy dokumentalne, wystawy oraz debaty, które stają się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń ludzi z najdalszych zakątków świata. To wyjątkowe święto inspirowane jest przez artystów, którzy umożliwiają niecodzienny wgląd w różnorodność swoich kultur. Oddając głos strażnikom zanikających tradycji, Brave Festival pomaga przetrwać zagrożonym kulturom oraz wzmacnia wspólnoty w ich poczuciu jedności i siły. Artyści uczestniczący w tym unikatowym święcie inspirowani są do budowania własnych centrów kultury w swoich rodzimych stronach. Brave Festival wspiera zagrożone kultury także w sposób bezpośredni, przekazując wpływy ze sprzedaży biletów na Organizację Humanitarną ROKPA International. Podstawowym założeniem tej organizacji jest niesienie pomocy wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna, przy jednoczesnym poszanowaniu wszelkich odrębności kulturowych (www.rokpa.org).


11

Brave Festival provides a platform for marginalized cultures to share the artistic traditions that are deep-rooted in their way of life. Brave Festival is celebrating and supporting the rich traditions of vanishing cultures from around the world. The Festival was launched in 2005 and, from that time, through an annual programme of performances, documentary films, music events, exhibitions and discussions, Brave Festival provides a platform for marginalized cultures to share the artistic traditions that are deep-rooted in their way of life. The festival encourages expression and dialogue through performances that provide rare insight into the experience of diverse cultures. Each year Brave Festival explores themes that are inspired by its visiting artists and their unique voices. By giving artists from marginalized cultures a voice and opportunity to engage in conversation with international audience and artists, Brave Festival is helping to

empower visiting communities to reaffirm and advocate for their own cultural identity. Such is the case of some presenting artists who need to garner support towards building their own cultural centres. Brave Festival provides direct benefits to the marginalised and vulnerable communities it aims to support by donating revenues from ticket sales to ROKPA International – the charity which actively helps countries and regions in need of humanitarian aid whilst respecting cultural values.

BRAVE

FESTIVAL.PL


12

Projekt został zainicjowany w 2009 roku jako część Brave Festival. Przez trzy tygodnie dzieci uczestniczą w warsztatach, podczas których doskonalą i wymieniają się swoimi umiejętnościami według zasady Dzieci uczą dzieci. Efektem jest spektakl finałowy, podczas którego ponad setka przedstawicieli różnych kultur występuje na jednej scenie. To również świadectwo, że obok siebie – niezależnie od tego, jak bardzo skomplikowany jest świat dorosłych – dzieci o różnym statusie społecznym i materialnym mogą wspólnie działać. Dla polskich widzów

BRAVE kids jest to niepowtarzalna okazja, by przeżyć niezwykłe wydarzenie artystyczne. Ważnym aspektem Brave Kids jest włączenie do projektu lokalnej społeczności. Co roku dzieci przyjeżdżają i mieszkają u polskich rodzin, które oferują im nie tylko miejsce do spania i wyżywienie, ale oddają im swój czas i serce. Wszyscy otrzymują wielką lekcję otwartości i wrażliwości.


13

Every year, children come and stay at Polish families, who offer them not only a place to sleep and food, but also their time and heart.

Brave Kids is an educational project consisting of such actions, which enable learning through art and creating something with a group. The project was launched as a part of Brave Festival in 2009. For three weeks, the children participate in workshops, where they improve their skills and exchange them according to the principle Children teach children. The effect of the workshops is the final performance, where over a hundred of children representing various cultures perform together on one stage. This is also a proof that – no matter how complicated the adult world is – children of different social and materials status can work together. For the Polish audience this is an opportunity to experience an exceptio-

nal artistic event. One, which is unique in the world. An important aspect of Brave Kids is that local community is included in the project. Every year, children come and stay at Polish families, who offer them not only a place to sleep and food, but also their time and heart. Everybody receives a great lesson of openness and sensitivity.

BRAVE KIDS.EU


14

— LSPAP —

LONDON SCHOOL OF PERFORMING ARTS PRACTICES Przedmiotem zajęć jest Technika Koordynacji, oryginalna i autentyczna metoda pracy Teatru Pieśń Kozła. London School of Performing Arts Practices we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła będzie prowadzić roczne studia dla aktorów i praktyków teatralnych. Przedmiotem zajęć będzie przede wszystkim Technika Koordynacji, oryginalna i autentyczna metoda pracy Teatru Pieśń Kozła. W ciągu roku czasu studenci będą mieć możliwość uczestnictwa w intensywnym kursie pracy z tekstem, głosem, ciałem, wyobraźnią i energią. Zajęcia praktyczne wzbogacone będą o kontekst teoretycznych wykładów pod tytułem Anthropology of Ac-

ting. Kurs przeznaczony jest dla aktorów, performerów, tancerzy i reżyserów, ponieważ integruje dotychczasowe doświadczenia twórców, poszerza możliwości i otwiera nowe przestrzenie dla wyobraźni i kreatywności.


15

LSPAP

London School of Performing Arts Practices in cooperation with Song of the Goat Theatre will run a one-year course for all theatre actors and practitioners. The main subject of the course is coordination technique, the fundamental training method of Song of the Goat Theatre. This course consists of the organic linking together and integration of voice, text, energy, and imagination. Classes are enhanced by lectures entitled Anthropology of Ac-

ting. This studies programme has been designed for actors, directors, performers, and dancers and it is aimed to integrate their previous experience, broaden their skills, and open brand new space for their imagination and creativity.

LSPAP . C O M


16

GRZEGORZ BRAL

President of Song of the Goat Theatre Association


17

THEATRE:

BRAVE KIDS:

Grzegorz Bral – Artistic Director

Karol Gołaj – Executive Producer karol.golaj@bravefestival.pl, (+48) 713441816

Marianna Wasik – Deputy Director, Production Manager mariannawasik@piesnkozla.pl, (+48) 668133769

Iwona Staňková – Brave Kids Manager

Alicja Mańkowska – Selling Agent, Marketing, Workshop Coordinator in London alicia@lspap.com, (+44) 7852348144, (+48) 794474026

Maja Wojciechowska – Production Assistant maja@bravefestival.pl, (+48) 713441816

Olga Chrebor – Project Manager, Workshop Coordinator in Poland olgachrebor@piesnkozla.pl, (+48) 713427110

LONDON SCHOOL OF PERFORMING ARTS PRACTICES: Grzegorz Bral – Head of School

Urszula Rybicka – Administration Manager office@piesnkozla.pl, (+48) 713427110 Mariusz Iwańczak, Urszula Gesing – Accountancy office@piesnkozla.pl, (+48) 713427110 Kamil Piwko – Technical Manager

BRAVE FESTIVAL: Grzegorz Bral – Artistic Director biuro@bravefestival.pl Marek Mieleszko – Executive Producer,Program Manager artists@bravefestival.pl, (+48) 713441816 Agnieszka Kiewicz – Associate Executive Producer agnieszka@bravefestival.pl, (+48) 713441816 Natalia Janiszewska – Administration Manager, Fundraiser natalia@bravefestival.pl, (+48) 713441816 Weronika Szota – Artist Liaison weronika@bravefestival.pl, (+48) 713441816 Maciej Prokopowicz – Technical Manager technika@bravefestival.pl Piotr Motyl – Stage Manager

Alicja Mańkowska – Manager, Contact Person alicia@lspap.com, UK: (+44) 7852348144, PL: (+48) 794474026


18

Special thanks to our partners [dziękujemy]


19


Teatr katalog web 5  
Teatr katalog web 5  
Advertisement