Leren van casuïstiek: MDO Lombok 'de eerste 1000 dagen'

Page 1

Samen werken aan een kansrijke start in de regio Utrecht

Leren van casuĂŻstiek Kansrijke start in Lombok


Samen werken aan een kansrijke start in de regio Utrecht


Samen werken aan een kansrijke start in de regio Utrecht

Kansrijk Lombok leert van casuĂŻstiek


Samen werken aan een kansrijke start in de regio Utrecht

WAARTOE | WAT IS HET DOEL VAN HET OVERLEG? •

• • •


Samen werken aan een kansrijke start in de regio Utrecht

WAT

• • •


Samen werken aan een kansrijke start in de regio Utrecht

WIE • • • •


Vier casussen


Samen werken aan een kansrijke start in de regio Utrecht

Casus

Het verhaal via‌


Samen werken aan een kansrijke start in de regio Utrecht

Casus

Het verhaal via‌


Samen werken aan een kansrijke start in de regio Utrecht

Casus

Het verhaal via‌


Samen werken aan een kansrijke start in de regio Utrecht

Casus

Het verhaal via‌


Samen werken aan een kansrijke start in de regio Utrecht

WINST

• • • 


Samen werken aan een kansrijke start in de regio Utrecht

WINST • • • •


Samen werken aan een kansrijke start in de regio Utrecht

WINST • •

• • •


Samen werken aan een kansrijke start in de regio Utrecht

WINST


Samen werken aan een kansrijke start in de regio Utrecht

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door: • • • • •


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.