Page 1

LASEROW LASEROWA WA TERAPIA A SKÓRY SKÓ ÓR RY 25$=5ÐĪ1(86á8*, 25$=5ÐĪ1(86á8*, .260(7<&=1( . 260(7<&=1(

CENY CENY NIE DO POBICIA

T Tel: el: 416 830 4666

905-822-2422

MACIEK CZAPLINSKI M.Arch.

Darmowy! Nr 44 (86) 30.10-5.11.2013 - Toronto, Kanada - Tel. do redakcji: (416) 848-7773

Gorące Sprzedaże Bankowe Do $1,500 Bonus na zakup mebli* Szansa wygrania Mercedesa B200 “Staging” i Konsultacje Projektowe Ponad 20 Lat w Biznesie

“Ze mną nie kupisz kota w worku”

domator

?QM΢I5QTKbMVQI aj yt 26 z C tr. s


2

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013

FREGATA LOUNGE & RESTAURANT

Dwie sale bankietowe: na 60 osób i 150

www.fregata.com • tel. 905.270.6265 1900 Dundas St. East, Mississauga

Organizujemy wszelkie przyjęcia okolicznościowe: wesela, chrzciny, komunie, rocznice, itp.

SUNDAY RECEPTION SPECIAL - ALL INCLUSIVE + OPEN BAR

$54.95* * obowiązują pewne ograniczenia * minimum 30 dorosłych osób

per person


3

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013

6รฃRZRZVWฤ•SQH 1DGV]HGรฃF]DVFKรฃRGXVรฃRW\SU]HMPXMฤ‡FHJRZLDWUXL]DSDFKXPRNU\FKOLล‹FL:WHV\PSWRP\MHVLHQL ZNRPSRQRZXMHVLฤ•MDNFRURNXVรฃRGNL]DSDFKSDOฤ‡F\FK VLฤ•]QLF]\LWRSLฤ‡FHJRVLฤ•ZRVNX=QDNลงHQDGV]HGรฃ V]F]HJyOQ\F]DVSDPLฤ•FLRQDV]\FKEOLVNLFK]PDUรฃ\FK OLVWRSDGDMHVWGQLHP]DGXP\LUHรHNVMLGREU\P PRPHQWHPGR]DVWDQRZLHQLDVLฤ•QDGVHQVHPลง\FLDWHMNUyWNLHMSRGUyลง\ NWyUDGODNDลงGHJRNRฤธF]\VLฤ•WDNVDPR'REUDWRFKZLODGR]DVWDQRZLHQLD VLฤ•QDGSU]HV]รฃRล‹FLฤ‡WHUDลฅQLHMV]Rล‹FLฤ‡LSU]\V]รฃRล‹FLฤ‡ ']LHฤธ:V]\VWNLFKลŠZLฤ•W\FKWROLVWRSDGD']LHฤธ=DGXV]Q\WROLVWRSDGD$ZLฤ•FGZDGQLFHOHEURZDQHSU]H].Rล‹FLyรฃNDWROLFNLNWyUHVฤ‡GREUฤ‡ RND]Mฤ‡GREDUG]LHMร€OR]Rร€F]QHMDQLHSUDJPDW\F]QHMRFHQ\QDV]HJRลง\FLD ยด3U]\FKRG]LP\RGFKRG]LP\FLFKXWHฤธNRQDSDOXV]NDFKยตMDNล‹SLHZD QLH]PLHQQLHRGODWยด3LZQLFDSRG%DUDQDPLยต$QRZรฃDล‹QLHRGFKRG]LP\ FLFKXWHฤธNRQDSDOXV]NDFK2GFKRG]LP\LF]\FRล‹SRQDVSR]DIRWRJUDร€ฤ‡ QDล‹FLDQLHSR]RVWDMH"7DN3DPLฤ•รพEOLVNLFK%RJRU]NDDOHEDUG]RSUDZG]LZD LJรฃฤ•ERNDP\ล‹OSU]\SRPLQDยด&=รข2:,(.ลฆ<-(7$.'รข8*2-$. 'รข8*275:$3$0,ฤ”รฝ21,0ยต $ZLฤ•FSDPLฤ•WDMP\L]DVWDQyZP\VLฤ•NLPE\รฃDEOLVNDQDPRVRED"&]\ Z\VWDUF]\NXSLรพNZLDW\]DSDOLรพ]QLF]LRGPyZLรพPRGOLWZฤ•E\RGGDรพ-HM QDOHลงQ\KRรฃG"0RลงHQDGHV]รฃDRND]MDDE\SRล‹ZLฤ•FLรพ-HMWURFKฤ•ZLฤ•FHMF]DVX 3U]\MG]LHSU]HFLHลงWDNLF]DVERSU]\Mล‹รพQLHXFKURQQLHPXVLลงHLQDVNWRล‹ NLHG\ล‹ZVSRPQL&]\GREU]HF]\ลฅOHWRMXลงZGXลง\PVWRSQLXRGQDV]DOHลง\ =Wฤ‡P\ล‹Oฤ‡SRFK\OP\ZW\FKGQLDFKJรฃRZ\QDGPRJLรฃDPLQDV]\FKEOLVNLFK 'ODPQLHRVRELล‹FLHEฤ•G]LHWREROHVQHDOHUyZQRF]Hล‹QLHZMDNLล‹VSRVyE UDGRVQHล‹ZLฤ•WRERNLONDPLHVLฤ•F\WHPXRGHV]รฃDSRGรฃXJLHMSLฤ•NQHM]LHPVNLHMZฤ•GUyZFHPRMDXNRFKDQD0DWNDUR]SRF]\QDMฤ‡FGUXJLHWDSFK\ED MHV]F]HUDGRล‹QLHMV]\HWDSGXFKRZ\WHMSRGUyลง\,SDPLฤ•รพR1LHM]DZV]H Eฤ•G]LHPQLHQDSDZDรพZLDUฤ‡RSW\PL]PHPLUDGRล‹FLฤ‡ =DSDOP\]QLF]HZV]DNRJLHฤธWRV\PEROลง\FLDQLHFKZUyFฤ‡ZVSRPQLHQLDLWZDU]HW\FKNWyU]\FKRรพSU]HV]OLMXลงVPXJฤ•FLHQLDVฤ‡]DZV]HZ P\ล‹ODFKQDV]\FK UHGQDF]3LRWU+RIIPDQQ 3ROHFDP3DฤธVWZXPDWHULDรฃQDVWURQDFKLQDWHPDWEDUG]RFLHNDZHM KLVWRULLSRFKyZNX7DP]QDMGฤ‡3DฤธVWZRZ\MDล‹QLHQLHFRWRMHVWยดZLHลงD PLOF]HQLDยตNWyUฤ‡SU]HGVWDZLDP\QDRNรฃDGFH3U]\SRPLQDPUyZQLHลงลงH ZQRF\]QDOLVWRSDGDFRIDP\]HJDU\RMHGQฤ‡JRG]LQฤ•SU]HFKRG]ฤ‡F W\PVDP\PQDW]ZF]DV]LPRZ\ SK

1DV]DGUHVHPDLOVWXGLR#UDGLRSXOVFD Firma budowlana zatrudni od zaraz pracownika z doล›wiadczeniem. Jesteล›my rรณwnieลผ zainteresowani kandydatem bez doล›wiadczenia, ale z duลผฤ… gotowoล›ciฤ… do nauki zawodu. Tel: 416-220-1678 3RWU]HEQ\WUXFNPHFKDQLNGRGXลงHMร€UP\WUDQVSRUWRZHM 3URV]ฤ•G]ZRQLรพ 

okล‚adka: Jan Hoffmann

7\JRGQLN38/6F]\WDMUyZQLHลงZLQWHUQLHFLHZZZLVVXXFRPUDGLRSXOVFD


4

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013

VIKING FISH & CHIPS

-('<1$32/6.$60$ลฆ$/1,$5<%63(&-$/,=$&-$+$/,%87 6รฃXลง\VZRLPNOLHQWRPRG1952URNX :LHORNURWQLHZ\UyลงQLRQDQDJURGDPL]DMDNRล‹รพVHUZRZDQ\FKU\E

VIKING FISH & CHIPS3RNRPSOHWQHMUHQRZDFMLZ=$35$6=$ 7KH4XHHQVZD\7RURQWRZSREOLลงX5R\DO<RUNL&267&2 )LVKDQG&KLSVZSUDZG]LZLHDQJLHOVNLPVW\OX6SUDZGลฅVDP 3U]\MHGลฅLVSUDZGลฅVDP=$35$6=$0<

Tel: 416 - 259 - 2051


PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013

5


6 WIADOMOŚCI

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013 Z

POLSKI

Awans Polski w Doing Business Rząd uczcił minutą ciszy pamięć Tadeusza Mazowieckiego

Polska jest czempionem wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej i ponownie osiągnęła bardzo dobre wyniki w rankingu "Doing Business" powiedział we wtorek podczas prezentacji raportu Xavier Devictor z Banku Światowego. Przypomniał, że w zestawieniu "Doing Business 2014" Polska przesunęła się z 55. miejsca wśród krajów najbardziej przyjaznych przedsiębiorcom - na 45. lokatę. "W ubiegłym roku Polska była krajem, który zreformował się najbardziej na świecie. W tym roku przeskoczyła o dziesięć miejsc do góry" - powiedział Devictor. Ocenił, że to "wyśmienity wynik". Jego zdaniem to wynik ciężkiej pracy, determinacji i cierpliwości. Polska

Polska awansowała w rankingu „Doing Business” o 10 miejsc; fot. Bloomberg

jest krajem, który osiągnął największe postępy w ciągu ostatnich 8 lat. Zastrzegł jednak, że mimo postępów w rankingu, Polska nadal musi nadrabiać zaległości, m.in. w budowie infrastruktury.

NIK: E-myto łupi kierowców Tadeusz Mazowiecki zmarł w wieku 86 lat; fot. Adam Warżawa/PAP

Rząd na wtorkowym posiedzeniu uczcił minutą ciszy pamięć b. premiera Tadeusza Mazowieckiego. "Żegnamy wielkiego Polaka, naszego premiera" powiedział premier Donald Tusk. Tadeusz Mazowiecki - pierwszy niekomunistyczny premier po 1989 r. zmarł w Warszawie w poniedziałek nad ranem; miał 86 lat. Na znak żałoby po śmierci Mazowieckiego do połowy masztu opuszczono flagi na budynkach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Belwederu, Pałacu Prezydenckiego, parlamentu i siedzib władz lokalnych w wielu miastach całej Polski; wyłożono też księgi kondolencyjne. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w niedzielę o godz. 11.00 w Bazylice Archikatedralnej w Warszawie pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela; pogrzeb będzie miał charakter państwowy i bę-

dzie organizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Trumna z ciałem Mazowieckiego spocznie w grobie rodzinnym na cmentarzu w Laskach. Tadeusz Mazowiecki był uczestnikiem najważniejszych wydarzeń najnowszej historii Polski: w 1968 r., gdy posłowie "Znaku" składali interpelację w sprawie wydarzeń marcowych 1968 r.; w sierpniu 1980 r. w Stoczni Gdańskiej wśród strajkujących robotników; w 1989 r. przy Okrągłym Stole, a potem na czele rządu. Mazowiecki był ostatnim premierem PRL i pierwszym premierem III Rzeczypospolitej, wybranym po wyborach 4 czerwca 1989 r. Jego rząd wprowadził kosztowny społecznie tzw. plan Balcerowicza, który miał przeprowadzić gospodarkę Polski od systemu komunistycznego do rynkowego.

System via Toll oszukiwał kierowców narażając ich na straty i niesłuszne, gigantyczne kary - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. E-myto, czyli elektroniczny system poboru opłat od ciężarówek na płatnych odcinkach dróg wprowadzono od 1 lipca 2011 r. w miejsce starych winiet. Kosztował 5 mld zł, a objął samochody o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Od początku system ostro krytykowali kierowcy zarzucając mu błędne odczyty i wielokrotne naliczenia opłat za ten sam przejazd. Raport NIK potwierdza, że kierowcy mieli rację mówiąc o wlepianiu im nieuzasadnionych gigantycznych kar. Według NIK kierowców karano niezgodnie z przepisami, bo wielokrotnie nakładano na nich niesłuszne kary pieniężne. Dlaczego niesłuszne? Bo wysokość kar za przejazd bez opłaty po tej samej drodze była uzależniona od liczby bramek, przez które przejechał samochód.

Dochodziło do wymierzania absurdalnie wysokich kar. - Najwyższe sięgały od około 60 tys. zł do ponad 90 tys. zł - mówi jeden z kontrolerów. Według NIK ponadto część bramek wykonano z materiałów nie spełniających norm.

List bez wychodzenia z domu Poczta Polska ruszyła z usługami w internecie. Teraz o każdej porze dnia i nocy można kupić znaczek lub wysłać list za pośrednictwem komputera. Pracownicy poczty go wydrukują i wyślą w formie papierowej pod wskazany adres. Zwolennicy pisania listów odręcznie mogą skorzystać z portalu Envelo i w domu zamówić sam znaczek, a następnie wydrukować go od razu na zaadresowanej kopercie. Istnieje też możliwość zlecenia wydrukowania listu pisanego ręcznie, który zeskanujemy w domu.


8 WIADOMOŚCI

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013 Z

Kanadyjski rynek nie chce niskich stóp procentowych

KANADY

Bell chce zbierać dane o klientach urząd zapowiada kontrolę Bell Canada postanowił zbierać szczegółowe dane o tym, czego klienci szukają w internecie. W rezultacie kanadyjski urząd ds. ochrony danych osobowych postanowił firmę skontrolować. Dla rynku jest to sprawdzian, gdzie przebiegają granice prywatności w internecie. We wrześniu Bell - największy w Kanadzie dostawca usług telefonicznych (stacjonarnych i komórkowych), internetu, a także właściciel stacji telewizyjnych i dostawca telewizji kablowej - poinformował, że w połowie listopada zacznie zbierać bardzo szczegółowe dane o użytkownikach mobilnego internetu. Bell chce - jak poinformował w komunikacie - zbierać dane o tym, z jakich stron internetowych korzysta klient, jakie ściąga aplikacje, jakie programy telewizyjne ogląda, a nawet jakie hasła wpisuje w wyszukiwarkę. Wszystko po to, by móc lepiej dopasować reklamy do potrzeb klientów twierdzi Bell. Firma twierdzi, że program gromadzenia danych przygotowała zgodnie z kanadyjskim prawem, ale konsumentów nie przekonała. Nie pomogło nawet zapewnienie, że z programu można się wycofać - bo znaczy to tylko tyle, że klient nie będzie otrzymywał spersonalizowanych reklam, ale dane o jego zwyczajach i tak będą gromadzone. Jedynym sposobem na rzeczywistą rezygnację z przymusowego udziału w programie jest zmiana dostawcy internetu mobilnego. Problem polega jednak na tym, że rezygnacja z umowy przed terminem jest obarczona wysokimi opłatami karnymi. Na reakcję klientów nie trzeba było długo czekać - do biura federalnej komisarz ds. prywatności (Privacy Commissioner of Canada) zdenerwowani klienci Bella zaczęli wysyłać skargi.

W końcu przed kilkoma dniami komisarz Jennifer Stoddart zapowiedziała, że sprawdzi, czy Bell działa w zgodzie z prawem. Nie jest jednak pewne, czy Kanadyjczycy dowiedzą się o rezultatach dochodzenia - w komunikacie prasowym można przeczytać, że "komisarz może zdecydować się na opublikowanie wyników postępowania, jeśli uzna, że leży to w interesie publicznym". Kanadyjskie prawo przewiduje, że firma lub urząd musi uzyskać zgodę na gro madze nie da nych o swoich klientach. Przepisy mówią jasno: jakiekolwiek zbieranie danych o indywidualnych użytkownikach internetu, także dla celów tzw. reklamy behawioralnej (dobieranej na podstawie osobistych zwyczajów w internecie), może mieć miejsce tylko za zgodą zainteresowanego.

Sklep Honest Ed's sprzedany Razem z działką zloklizowaną przy Bloor i Bathurst został sprzedany budynek, w którym od 65 lat mieścił się popularny sklep Honest Ed's. David Marvish, syn Edwina Marvisha, założyciela firmy w 1948 roku, sprzedał nieruchomość firmie budowlanej z Vancouver - Westbank Properties, znanej głównie z budowy hoteli Shangri-La w Toronto i Vancouver. Nie znane są finansowe szczegóły dotyczące tej transakcji, ale wiadomo, że David Marvish szukając kupca określił cenę na 100 milionów dolarów. Przez najbliższe 3 lata, czyli do czasu aż Westbank Properties podejmie działania, dotyczące zakupionego terenu, Marvish będzie wynajmował budynek od buildera, a sklep Honest Ed's będzie nadal otwarty.

Niskie stopy procentowe nie zawsze są dobre dla rynku - tak wynika z komentarzy po decyzji banku centralnego Kanady, który właśnie zdecydował, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, utrzymać rekordowo niskie stopy procentowe. Główna stopa procentowa Bank of Canada. (BoC) wynosi od września 2010 r. zaledwie 1 proc. Jeszcze w czerwcu tego roku bank publikował dobre prognozy dla kanadyjskiej gospodarki i sugerował, że po kilku latach tanich kredytów zaczną one drożeć. Ostrzegał zadłużonych Kanadyjczyków przed nierozsądnym zaciąganiem kredytów w związku z ryzykiem podwyżki ceny pieniądza i potencjalnymi problemami ze spłatą pożyczonych w bankach pieniędzy. Jednak w minionym tygodniu BoC zmienił prognozy i zapowiedział dalszą politykę niskich stóp procentowych. Jak BoC podał w komunikacie, składowe globalnego wzrostu stały się dla Kanady mniej korzystne, a kanadyjski eksport. wciąż nie jest w stanie się rozwinąć. Co prawda w Stanach Zjednoczonych gospodarka powinna przyspieszyć w 2014 i 2015 r., w Europie pojawiają się pozytywne sygnały, także w Chinach obserwuje się dobre oznaki, jednak obecnie gospodarka USA., głównego partnera gospodarczego Kanady, jest wciąż mało dynamiczna. Nawet podpisanie tydzień temu umowy o wolnym handlu między Kanadą a Unią Europejską nie wpłynęło na prognozy banku. Rząd federalny szacuje, że umowa przyczyni się do rozwoju gospodarki i pomoże stworzyć nawet 80 tys. miejsc pracy. Jednak wejście w życie umowy nie nastąpi szybko, komentatorzy powszechnie oceniają, że ratyfikacja umowy może potrwać nawet do dwóch lat. BoC obniżył swoje niedawne prognozy wzrostu dla Kanady z 1,8 proc. na ten rok (prognoza z czerwca br.) do 1,6 proc., z 2,7 proc. na 2014 (w czerwcu) na 2,3 proc. i z 2,7 proc. na 2015 r. do 2,6 proc.

Stephen Poloz, szef Bank of Canada fot. Chris Wattie/Reuters

Pieniądz ma pozostać tani - BoC poinformował, że zdecydował utrzymać obecny cel dla stopy overnight na poziomie 1 proc. Następna oficjalna prognoza dla stóp procentowych zostanie przedstawiona na początku grudnia. Ekonomiści sądzą, jak podawały media, że niskie stopy procentowe mogą się utrzymać nawet do 2016 r. Duża podaż taniego pieniądza spowoduje natomiast wzrost cen nieruchomości. Specjaliści zastanawiają się, jakie skutki dla rynku będzie miało utrzymanie się taniego kredytu, szczególnie kredytu hipotecznego, bo obecnie prawdopodobieństwo podwyższenia jak i obniżenia stóp procentowych stało się porównywalne. Dawn Desjardins, zastępca głównego ekonomisty RBC, największego kanadyjskiego banku, napisała w komentarzu do decyzji BoC, że "utrzymywanie się niskich stóp procentowych to kij, który ma dwa końce - zapewnia dostępność dla nabywców nieruchomości, ale i powoduje wzrost cen". W podobnym tonie wypowiadał się cytowany w dzienniku "The Globe and Mail" główny ekonomista TD Bank Craig Alexander. Podkreślił, że kluczową sprawą jest to, jak decyzja banków wpływa na konsumentów - niskie stopy procentowe w minionych latach popchnęły klientów do rekordowego zadłużania się, zaś wzrost kredytu spowodował wzrost cen nieruchomości.


PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013 WIADOMOŚCI

Chiny: Samobójca na Placu Tiananmen?

ZE ŚWIATA

Huragany w północnej Europie - 15 ofiar

Częściowo zawalony wiatrak na przedmieściach Greetsiel w Niemczech fot. Ingo Wagner/EPA

W północnej Danii zginął we wtorek mężczyzna, którego samochód uderzył w powalone przez wiatr drzewo - poinformowała policja. Tym samym liczba ofiar huraganowych wiatrów, które od niedzieli wieją w północnej Europie, wzrosła do 15 osób. To drugi wypadek śmiertelny, spowodowany przez huraganowe wiatry, do jakiego doszło w Danii w ciągu ostatnich dwóch dni. W poniedziałek na północy kraju spadająca dachówka zabiła mężczyznę. Huraganowe wiatry dotarły nad Łotwę i Estonię w nocy z poniedziałku na wtorek. Nad ranem ponad sto tysięcy gospodarstw domowych na Łotwie zostało pozbawionych energii elektrycznej. W Estonii prądu nie było w ponad 63 tysiącach domów. Z informacji lokalnych dostawców energii wynika, że porywisty wiatr, który powodował poważne straty w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i krajach skandynawskich osłabł docierając nad terytorium Łotwy i Estonii.

Do wtorkowego południa bez prądu na Łotwie pozostaje około 75 tysięcy odbiorców. Natomiast w Estonii udało się przywrócić dostawy energii co najmniej 10 tysiącom gospodarstw domowych, jednak nadal bez prądu pozostaje około 50 tysięcy domostw. Najpoważniejsze straty odnotowano w tych krajach na terenach przylegających do wybrzeża Morza Bałtyckiego. Porywisty wiatr łamał drzewa i zrywał dachy mieszkań. Powalane drzewa niszczyły linie wysokiego napięcia. Zgodnie z prognozami meteorologów wiatr wiał tam z prędkością poniżej 111 km/h. Kursujący między Karlskroną, w południowej Szwecji, a Gdynią prom towarowo-pasażerski Stena Alegra osiadł na mieliźnie nieopodal Karlskrony z powodu zerwania w poniedziałek kotwicy - poinformowała szwedzka straż przybrzeżna. We wtorek rozpoczęła się akcja zapobiegająca wyciekowi paliwa. Służby informują, że przyczyną była zła pogoda i silny wiatr. Wśród załogi są Polacy.

Wietnam: Więzienie za wpis na Facebooku Wietnamski użytkownik Facebooka, który wykorzystał go dla prowadzenia kampanii na rzecz uwolnienia swego uwięzionego za krytykowanie rządu brata, został skazany na 15 lat więzienia w zawieszeniu za "nadużywanie swobód demokratycznych". Sąd w prowincji Long An na południu Wietnamu orzekł, że 30-letni Dinh Nhat Uy naruszył te same przepisy, na mocy których skazano wcześniej jego młodszego brata. Za rozpow-

9

szechnianie krytykujących rząd ulotek 26-letni Dich Nguyen Kha otrzymał w maju karę ośmiu lat więzienia, skróconą następnie o połowę. Dinh Nhat Uy jest pierwszym Wietnamczykiem skazanym za czyny związane z korzystaniem z Facebooka. Medium to jest bardzo popularne wśród wietnamskich użytkowników internetu, których liczbę szacuje się na 30 mln, czyli jedną trzecią ludności państwa.

Chińskie władze podejrzewają, że incydent, gdy w ludzi na placu Tiananmen wjechał samochód, był atakiem samobójczym. Zginęło pięć osób, a co najmniej 38 odniosło obrażenia. Do tej pory nie było oficjalnego komentarza mówiącego, czy był to wypadek, czy atak. Jednak źródło agencji Reutera oświadczyło anonimowo, że wszystko wskazuje na "zamierzony zamach samobójczy". W poniedziałek informowano, że ofiary śmiertelne to dwoje turystów, obywatele Chin i Filipin, a także kierowca i dwaj pasażerowie samochodu, który wbił się w barierę ochronną na placu. Liczbę ofiar potwierdziła policja i władze miejskie Pekinu, ale nie ustalono, kim byli ludzie znajdujący się w samochodzie. Dostęp na plac Tiananmen, miejsce krwawej rozprawy wojska z uczestnikami prodemokratycznego protestu 4 czerwca 1989 roku, został zablokowany. Znacznie wzmocniono siły bezpieczeństwa. Jak poinformowała agencja AFP, umieszczone w internecie fotografie poniedziałkowego zdarzenia bardzo szybko zostały usunięte z sieci. Zdjęcia przedstawiały płonący samochód, nad którym unosiła się chmura dymu, przed portretem Mao Zedonga, w północnej części placu Tiananmen.

Pekińska policja podała w poniedziałek wieczorem, że w Sinkiangu, regionie autonomicznym na północnym zachodzie Chin, poszukuje dwóch podejrzanych w związku z "poważnym incydentem". W Sinkiangu od lat panują napięte stosunki między muzułmańskimi Ujgurami a chińską ludnością napływową. Ujgurzy twierdzą, że są dyskryminowani przez władze chińskie, skarżą się na prześladowania kulturalne i religijne. Pekin zarzuca ugrupowaniom ujgurskim dążenia separatystyczne i terroryzm.

Tania szczepionka na odrę i różyczkę Dzięki wsparciu fundacji Billa i Melindy Gates Brazylia rozpocznie produkcję tanich szczepionek przeciwko różyczce i odrze. Lek ma być eksportowany do krajów rozwijających się. Do roku 2017 cześć krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej ma zostać zaopatrzona w 30 milionów dawek szczepionki. Odra rocznie zabija 158 tys. ludzi. Jest chorobą wywołaną przez wirusy, którą łatwo się zarazić przez kaszel i kichanie. Podobnie jest z różyczką.

Do w wyboru yboru 500 no nowych wych c i 150 uż używanych ywanych rróżnych óżn nych samo samochodów chodów

Potrzebujesz pożyczkę na samochód, truck, cargo van a jesteś po bankructwie, proposal, masz "slow credit", rozwodzisz się...

Zadzwoń do Ryszarda Mroza! Pomoże w załatwieniu kredytu! ONTARIO CHRYSLER * JEEP * DODGE RAM 5280 DIXIE ROAD MISSISSAUGA

RYSZARD (RICHARD) MRÓZ tel. 905 - 625 -8801 ext. 390


10

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013

SPORT

Boks: Walka życia Łukasza Janika

Soczi: 100 dni do igrzysk olimpijskich

„Lodowy pałac sportu” - arena łyżwiarska w Soczi; fot. Hans Klaus Techt/EPA

Od środy do rozpoczęcia 22. zimowych igrzysk olimpijskich w Soczi pozostaje 100 dni. Komitet Organizacyjny zapewnia, że przygotowania przebiegają zgodnie z harmonogramem wszystkie obiekty sportowe są już gotowe, dobiega końca budowa infrastruktury. Olimpiada odbędzie się w dniach 723 lutego 2014 roku. Jej uczestnicy będą rywalizować w 98 konkurencjach 15 dyscyplin sportu. Igrzyska zostały podzielone na dwie części - "lodową" w Klastrze Przybrzeżnym, czyli w samym Soczi i "śniegową" w Klastrze Górskim, tj. w odległej o 40 km Krasnej Polanie. W Klastrze Przybrzeżnym rozgrywane będą zawody w łyżwiarstwie figurowym, short tracku, łyżwiarstwie szybkim, hokeju na lodzie i curlingu, a w Klastrze Górskim - w narciarstwie alpejskim, biathlonie, biegach narciarskich, kombinacji norweskiej, skokach narciarskich, bobslejach, saneczkarstwie, skeletonie, narciarstwie dowolnym i snowboardzie. Z myślą o igrzyskach powstało ponad 400 obiektów, jednak tylko 17 ma bezpośredni związek z zawodami. Pozostałe to elementy infrastruktury,

m.in. elektrociepłownia, lotnisko, dworzec kolejowy, drogi, węzły komunikacyjne, tunele i hotele. Bezpośrednio na potrzeby imprezy zbudowano Stadion Olimpijski, pałac lodowy dla zawodników łyżwiarstwa figurowego i short tracku, dużą i małą arenę lodową dla hokeistów, stadion łyżwiarstwa szybkiego, halę do curlingu, a także ośrodek dla zawodów biathlonowych i w biegach narciarskich, dwie skocznie narciarskie, ośrodek dla alpejczyków, tor saneczkowo-bobslejowy i park snowboardowy. Prezes Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (OKR) Aleksandr Żukow oświadczył, że nie ma powodów do obaw w związku z przygotowaniem obiektów sportowych do igrzysk. Wiadomo też, że nie została jeszcze oddana do eksploatacji elektrociepłownia w mieście Kudepsta, która ma dostarczać jedną trzecią energii elektrycznej niezbędnej dla potrzeb olimpiady. Nie jest także gotowe centrum prasowe w Klastrze Górskim. Wciąż nie jest również ukończony obliczony na 40 tys. widzów Stadion Olimpijski, na którym odbędą się ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk.

Boksujący w wadze junior ciężkiej Łukasz Janik stanie 2 listopada przed życiową szansą. W nowojorskiej Madison Square Garden zmierzy się z Olą Afolabim, Brytyjczykiem nigeryjskiego pochodzenia, w walce o mistrzostwo świata federacji IBO. Pojedynek o wakujący pas International Boxing Organization (to federacja spoza wielkiej czwórki - WBC, WBA, IBF, WBO) z byłym mistrzem świata WBO Afolabim to dla Janika "walka życia". "Taka okazja może się już nie powtórzyć. Stawiam wszystko na jedną kartę i liczę na swoją żelazną kondycję" – powiedział Janik. Wcześniej tytuły IBO zdobywali m.in. Roy Jones Jr. i Lennox Lewis. 28-letni pięściarz z Jeleniej Góry zdaje sobie sprawę z tego, że niewielu liczy na jego wygraną, ale w tym właśnie upatruje swojej szansy. "Także dla Afolabiego jestem bokserem anonimowym. To może osłabić jego czujność i stworzyć mi sposobność zaskoczenia go celnym ciosem. Rywal czasami opuszcza prawą rękę. Wtedy nadarza się okazja uderzenia lewym sierpem. Brytyjczyk znany jest wprawdzie z odpornej szczęki, ale może uda mi się wykorzystać moment jego nieuwagi i zakończyć wcześniej pojedynek" - stwierdził. Ale nadzieje pokłada przede wszystkim w przygotowaniu wytrzymałościowym. "Od początku kariery znany byłem z dobrej kondycji, a z biegiem lat udoskonaliłem ten atut" - przyznał

Kadra Nawałki zagra z Niemcami? Reprezentacja Polski w piłce nożnej w przyszłym roku może rozegrać kilka ciekawych meczów towarzyskich. Jak informuje niemiecki "Kicker" 13 maja ma dojść do meczu z Niemcami w Moguncji. Sześć dni później Niemcy rozpoczną zgrupowanie przed mistrzostwami świata w Brazylii. Polska, która nie zakwalifikowała się do mistrzostw świata jeszcze w tym roku rozegra dwa towarzyskie mecze ze Słowacją (15 listopada) oraz z Irlandią (19 listopada).

Łukasz Janik; fot. eurosport.onet.pl

Janik, który przygotowywał się pod okiem brata Rafała, szkoleniowca w klubie Janik Boks Jelenia Góra. Jako zawodowiec od 2006 roku Janik walczył 27 razy, przegrał raz – z Mateuszem Masternakiem.

Robert Lewandowski z nominacją do Złotej Piłki FIFA Robert Lewandowski znalazł się wśród 23 graczy nominowanych do otrzymania Złotej Piłki FIFA - nagrody dla najlepszego zawodnika 2013 r. - poinformowała we wtorek Międzynarodowa Federacja Piłkarska. Oprócz polskiego napastnika Borussii Dortmund, w gronie kandydatów do tytułu piłkarza świata są m.in. zwycięzca czterech poprzednich edycji plebiscytu Argentyńczyk Lionel Messi, Brazylijczyk Neymar (obaj Barcelona), Francuz Franck Ribery (Bayern Monachium), Portugalczyk Cristiano Ronaldo i Walijczyk Gareth Bale (obaj Real Madryt). Zwycięzca zostanie ogłoszony 13 stycznia 2014 roku na gali w Zurychu.

WTA: Radwańska piątą rakietą świata Agnieszka Radwańska zakończyła sezon na piątych miejscach w rankingach tenisistek - WTA Tour oraz WTA "Race to Championships". Jej młodsza siostra Urszula w obu jest 43., a numer jeden na świecie to Amerykanka Serena Williams. Druga jest Białorusinka Wiktoria Azarenka, a trzecia Chinka Na Li.


11

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013 SPORT

lll

Piłka nożna

lll

Polska fot. Krzysztof Cichomski/Newspix

Anglia Trzęsieniem ziemi można było nazwać rezygnację Alexa Fergusona z funkcji trenera Manchester United wiosną tego roku. Manchester United w 2013 roku po raz któryś wygrał ligę więc Sir Alex więcej już osiągnąć nie mógł. Namaścił swego następcę Davida Moyesa i poprosił wszystkich fanów o wykazanie cierpliwości. W sumie wiedział, żę wycisnął z istniejącego składu wszystko, a może i więcej. David Moyes podjął się wyzwania, ale niewiele zrobił w czasie letniego okna transferowego. Drużyna zaczęła sezon znacznie poniżej oczekiwań kibiców i najgorszą formacją jest, jak na razie, obrona. Moyes niczego tam nie zmienił, a zawodnicy w środku: Rio Ferdinand i Nemanja Vidić są coraz starsi i wolniejsi. Ostatni tydzień przyniósł nieco ożywienia w szeregach i drużyna zaczęła grać jak za dobrych czasów. Chyba strony przyzwyczaiły się nawzajem do siebie. Portugalia/Szwecja fot. freeimgdb.com

Już chciałem chwalić PZPN, lecz się wstrzymuję. O tym, że nowym trenerem kadry narodowej został Adam Nawałka dowiedziałem się z nieoficjalnych doniesień mediów. W sumie dobra, moim skromnym zdaniem, decyzja, ale jednak nie o wybór mi chodzi. W każdym cywilizowanym kraju do tradycji należy trzymanie ważniejszych decyzji w tajemnicy aż do oficjalnej konferencji prasowej. W Polsce musi być inaczej. Sam Adam Nawałka udzielił już wielu wypowiedzi w ubiegłym tygodniu, jednak dodał, że z większością informacji wstrzyma się aż do oficjalnej konferencji we wtorek. Dziś wygląda na to, że Bogdan Zając (asystent), Jarosław Tkocz (trener bramkarzy), Bartłomiej Spałek (fizjoterapeuta), to dodatkowe trzy osoby z Górnika Zabrze, które najprawdopodobniej znajdą się w sztabie szkoleniowym reprezentacji. Wypada życzyć nowemu selekcjonerowi samych zwycięstw, bo o to tylko chodzi. Niemcy Robert Lewandowski, który nie błyszczy w kadrze, świetnie spisuje sie w Bundeslidze. Jego kontrakt dobiega końca w czerwcu 2014 roku, ale sam zawodnik nie chce go przedłużyć z Borussią Dortmund. Rozumiem biznesowe pobudki piłkarza i doceniam jego profesjonalne podejście aż do całkowitego wypełnienia umowy. Nie pokazuje żadnych „fochów”, bramki strzela jak na zawołanie, a jego ostatni gol przeciwko Arsenalowi Londyn w Lidze Mistrzów należał do majstersztyków. Rzadko w świecie piłkarskim, a szczególnie wśród Polaków, mamy do czynienia z prawdziwymi zawodowcami.

1:0. Wydaje się, że nowy trener Realu Carlo Ancelotti jakoś nie może poradzić sobie ze składem zawodników. Ściągnięty za rekordową sumę z Totenhamu Gareth Bale nie błyszczał, ba, wyglął na zagubionego. W prasie brytyjskiej coraz częśćiej wspomina się o jego powrocie na Wyspy już w czasie nadchodzącego zimowego okienka transferowego. Z kolei nabytek Barcelony – Neymar - zaaklimatyzował się w drużynie całkiem dobrze. Sceptycy przewidywali brak współpracy na linii Neymar-Messi, na szczęście błędnie. lll

Sporty motorowe

lll

Formuła 1 Na trzy wyścigi przed końcem tegorocznego sezonu nowym mistrzem świata jest stary mistrz – Sebastian Vettel. Vettel wygrał w niedzielę Grand Prix Indii i ma obecnie 100 punktów przewagi nad Fernando Alonso. Alonso może maksymalnie zdobyć 75 punktów w pozostałych wyścigach i sprawa jest przesądzona. Podobnie jak w ubiegłym roku, zespół Red Bull zapewnił sobie zespołowe zwycięstwo konstruktorów. Ciekawostka jest to, że położony nieopodal Delhi tor Buddh International zadebiutował w kalendarzu F1 w 2011 roku i zna tylko jednego zwycięzcę Vettel wygrał wszystkie trzy dotychczasowe edycje GP Indii. Na domiar złego - w kalendarzu przyszłego roku Indie nie są brane pod uwagę. Rajdy samochodowe Robert Kubica mistrzem świata w klasie WRC2! Polak doskonale spisał sie w Rajdzie Hiszpanii, który wygrał w cuglach. Jego pierwsze słowa dla mediów po zwycięstwie: „Wiedziałem, że jeśli będę w stanie opanować jazdę na szutrze, będzie mnie stać na dobre wyniki. Wygraliśmy pięć rajdów. Jestem szczęśliwy, ale przede mną jeszcze długa droga”. lll

Zlatan Ibrahimovic jest moim ulubionym zawodnikiem. Jego skuteczność jest porażająca. Ostatnie gole z Ligi Mistrzów, reprezentacji czy PSG należą do najlepszych w historii. Również Christiano Ronaldo jest moim ulubionym zawodnikiem. Tak jak Zlatan, jest wielkiej fizycznej postury i podobnie do Szweda wszystko w piłce nożnej potrafi zrobić perfekcyjnie. Portugalia i Szwecja zmierzą sie w barażach kwalifikacyjnych do Pucharu Świata i tylko jedna z tych drużyn będzie grać w Brazylii. Niestety - jeden z tych wielkich piłkarzy będzie oglądał finały w telewizji. Wielka szkoda i strata dla miłośników fubolu. Hiszpania Kolejne Gran Derbi między Realem Madryt a Barceloną zakończyły się zwycięstwem Katalończyków

Sport polonijny

lll

Nabór do akademii piłkarskiej Już od połowy października 2013 roku, wszyscy młodzi piłkarze polonijni (i nie tylko) z Mississauga i okolic mają okazję wzięcia udziału w treningach naborowych do nowo powstałej w Mississauga Akademii Pilkarskiej - LU Soccer Academy. W chwili obecnej prowadzony jest nabór dla młodzieży z roczników: 1995, 96, 97, 98. Bezpłatne treningi naborowe odbywają się we wtorki w godzinach 18.00-20.00 na sali Philip Pocock Catholic Secondary School, 4555 Tomken Road, Mississauga. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 647-222-7820, Piotr Polanski - Prezes Klubu Lakeshore United. Bogdan Poprawski


12 PROSTO

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013 Z MOSTU

Kreowanie rzeczywistości „Dziennikarze: czwarta władza podporządkowana wskaźnikom zysku. Pseudo-życie pod dyktando opłacalności. Serwisy informacyjne, które przestały informować. Dwu-zdaniowe pierdo-niusy. Napuszeni dziennikarze komentujący wypowiedzi innych dziennikarzy. Perpetuum mobile” - napisali ci, którzy zamalowali witryny restauracji dziennikarza Piotra Najsztuba w Polsce. Ale taka opinia jest równie usprawiedliwiona tu, za oceanem. Tabloidyzacja mediów, polaryzacja nie tylko w świecie polityki, ale wśród dziennikarzy, którzy zbyt często podają jako wiadomości swoje opinie. Najlepszym przykładem jest tak zwana afera senacka. Dla przypomnienia: paru senatorów zadeklarowało zawyżone znacznie wydatki. Ten fakt dał powód nie tylko opozycji, ale również wielu kanadyjskim reporterom i dziennikarzom do nieprzerwanego wręcz ataku na premiera. Wszystko to zakrawa na pewną paranoję. System nominacji rządowych wygląda tak, że raz nominowana osoba nie może być przez premiera odwołana. Dlatego w przypadku kiedy ludzie nominowani na stanowiska zachowują się niezgodnie z normami, jedyną metodą jest wywieranie na nich nacisków by ustąpili sami, jako że senator może stracić swoje stanowisko tylko w opisanych w konstytucji przypadkach. Miejsce senatora staje się wolnym w

jednym z następujących przypadków: (1) Jeżeli w ciągu dwóch kolejnych sesji Parlamentu nie jest obecny w Senacie; (2) Jeśli złoży przysięgę, oświadczenie lub potwierdzenie lojalności, posłuszeństwa i przywiązania wobec obcego mocarstwa, czy też zgodnie z Ustawą stanie się poddanym lub obywatelem, lub nabędzie prawo do praw i przywilejów poddanego lub obywatela obcego mocarstwa; (3) Jeśli staje się bankrutem, jest niewypłacalny lub składa wniosek o zasiłek na mocy jakiejkolwiek ustawy dotyczącej Dłużników Niewypłacalnych, lub staje się publicznie niewypłacalnym; (4) Jeśli zostanie uznanym zdrady stanu i skazany za zbrodnie lub jakiegokolwiek przestępstwo; (5) Jeśli nie kwalifikuje się przez zmiany w odniesieniu do posiadanych nieruchomości lub miejsca zamieszkania, z zastrzeżeniem, że senator nie może stracić swych kwalifikacji w odniesieniu do miejsca zamieszkania, ze

LISTOPAD Przyszedł listopad, chmurami okryty jak płaszczem Szarooki, chłodny, o bladych, smutnych porankach Resztkami liści puste alejki w parku głaszcze Okruchy słońca gdzieś z nieba dla nas wygarnia Gdzieniegdzie drzewa kolorem się jeszcze rumienią Czasem przemknie wiewiórka wśród pustych gałęzi Ptaki zagubione kołują nad cichą już ziemią A z nimi ludzka dusza... lecz coś tu ją więzi Może to pamięć o tych, co kulom się nie kłaniali Życie oddając za Boga, Honor i Ojczyznę Może to żal, co jak ogień znowu w nas się pali Że najbliżsi odeszli, w sercu zostawiając bliznę Zadumany listopad głowę pochyla siwą Nad ludzkim losem, nad którym płoną dzisiaj znicze I razem z nami przystaje nad każdą mogiłą Wspomnijmy TYCH CO ODESZLI, niech tylko to się liczy...

Magda N.

względu na jego miejsce zamieszkania, podczas kiedy wykonuje zadania zlecone przez rząd, wymagające jego obecności. Te zasady są proste, więc kiedy na wiosnę zarówno politycy opozycji, jak wielu dziennikarzy domagało się by premier pozbył się z senatu ludzi nadużywających pieniędzy podatnika, to była to tylko retoryka polityczna. Co ciekawe ci sami ludzie, którzy wiosną uznali senatora Duffy'ego za kłamcę teraz uznają jego oskarżenia pod adresem premiera Harpera za szczerą prawdę. Stronniczość dziennikarzy, szczególnie CBC, jest trudna do ukrycia. Tematyka dominująca programy publicystyczne tej stacji telewizyjnej, komentarze, sposób zadawania pytań, dobór gości przypomina raczej dobrze prowadzoną kampanię propagandową, a nie niezależne dziennikarstwo. Podczas kiedy rząd przedstawił bardzo bogatą agendę, obiecując wiele ulg i korzyści dla przeciętnego obywatela, w CBC znakomita większość programów publicystycznych jest poświęcona skandalowi w senacie. Zamiast starać się sprawdzić czy obietnice rządu są realistyczne i co rząd zamieraz konkretnie

zrobić by wywiązać się z obietnic zawartych w mowie tronowej, słuchamy o Mike'u Duffym i Pameli Walin. Mike Duffy przez swojego prawnika stara się udowodnić, że premier Kanady wiedział o wszystkim od samego początku. Nawet przytoczył rozmowę, którą przeprowadzili przy świadku. Harper podobno zakończył rozmowę z Duffym, i powiedział: "Zwróć pieniądze". CBC i inni uznali tę informację za sensację, ale to żadna sensacja. Co w tym w końcu złego, że premier poucza nominowanego przez siebie człowieka, by zwrócił pieniądze, które mu się nie należały. Jeżeli jest jakikolwiek skandal, to to, że niechętni rządowi konserwatywnemu dziennikarze próbują stworzyć z indywidualnych, nagannych zresztą zachowań paru ludzi, aferę na miarę Watergate. Duffy wyraźnie próbuje odwrócić od siebie uwagę oskarżając premiera. Trudno oprzeć się wrażeniu, że wielu dziennikarzy w poszukiwaniu popularności wśród widzów nie zadowala się już publikowaniem tanich sensacji, ale zaczyna kreować swoje realia. Zbigniew Jemioła fot. Sean Kilpatrick/The Canadian Press


13

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013

NIERUCHOMOลšCI: CO WARTO WIEDZIEฤ†?

W tym domu straszy... .DลงGDRGUฤ•EQRล‹รพQDURGRZRล‹FLRZDQLHVLH]HVREฤ‡FDรฃฤ‡JDPฤ•UyลงQRURGQ\FK]DFKRZDฤธLSU]HNRQDฤธ NXOWXURZ\FK.XSXMฤ‡FGRPQDOHลง\]GDZDรพVRELHVSUDZฤ•]NDQDG\MVNLHMZLHORNXOWXURZRล‹FLLSU]\SRGHMPRZDQLXGHF\]MLQLHEDJDWHOL]RZDรพUyลงQLFNXOWXURZ\FK:VSyOQHG]LHOHQLHSU]HVWU]HQLW\SXRVLHGOHXOLFD F]\NODWNDVFKRGRZDZEXG\QNXDSDUWDPHQWRZ\PZ\PDJDQLHW\ONRWROHUDQFMLLUHVSHNWXGRQDV]HM NXOWXURZHMUyลงQRURGQRล‹FLDOHWDNลงHSHZQHMFKRรพPLQLPDOQHMZLHG]\DE\LQZHVW\FMDZQLHUXFKRPRล‹รพ E\รฃDNRU]\VWQD 0\QLH]DVWDQDZLDP\VLฤ•GODF]HJRยดยตLGRWHJRSLฤ‡WHNSU]\QLRVฤ‡QDPSHFKD 3HZQLHMHGQDNODWDWHPXNLHG\SU]\MHFKDOLล‹P\GR.DQDG\WURFKฤ•QDVPLPR ZV]\VWNRG]LZLรฃRลงHZEORNDFKQLHPDยดยตSLฤ•WUDDQXPHUDFMDZLHOXXOLFSU]HVNDNXMH]QXPHUXยดยตSURVWRQDยดยต:.DQDG]LH]PLHQLรฃDVLฤ•RGWHJRF]DVX EDUG]RVWUXNWXUDNXOWXURZD7HUD]QXPHUยดยตNWyU\ZMฤ•]\NXPDQGDU\ฤธVNLPL NDQWRฤธVNLPEU]PLMDNVรฃRZRยดล‹PLHUรพยตLMHVWXZDลงDQ\]DSU]\QRV]ฤ‡F\QLHV]F]ฤ•ล‹FLH ]QLND]R]QDNRZDฤธSLฤ•WHULDSDUWDPHQWyZZQLHNWyU\FKUHJLRQDFK*7$1XPHU ยดยตMHVWXZDลงDQ\]DSU]\QRV]ฤ‡F\QLHV]F]ฤ•ล‹FLHQLHW\ONRZNXOWXU]HFKLฤธVNLHMDOH WDNลงHNRUHDฤธVNLHMZLHWQDPVNLHMLMDSRฤธVNLHM&RUD]F]ฤ•ล‹FLHMZQRZRSRZVWDMฤ‡F\FK EXG\QNDFKDSDUWDPHQWRZ\FKร€UP\EXGXMฤ‡FHSRPLMDMฤ‡QLHW\ONRSLฤ•WURZ NRQG\JQDF\MQ\PEXG\QNXDOHWDNลงHยดLยต1LHZ\QLNDWRZFDOH]SU]HNRQDฤธ EXLOGHUDFRGRQLHVLRQHJRSU]H]WHQXPHU\QLHV]F]ฤ•ล‹FLDDOH]UDFMRQDOQHJR SRGHMล‹FLDGREL]QHVX2ND]XMHVLฤ•ERZLHPลงHZLHOXG]LHOQLFDFK*7$GRPF]\ PLHV]NDQLHR]QDF]RQHW\PLQXPHUDPLPRลงHX]\VNDรพPQLHMV]ฤ‡QDZHWGRFKRG]ฤ‡Fฤ‡ GRW\VLฤ•F\GRODUyZFHQฤ•SU]\VSU]HGDลง\:5LFKPRQG+LOOPDMDEUUDGD PLHMVNDSU]HJรฃRVRZDรฃDSU]HSLV]DEUDQLDMฤ‡F\QXPHURZDQLDQRZRSRZVWDMฤ‡F\FK GRPyZF\IUฤ‡ยดยต-Hล‹OLMHVWHล‹P\PLHV]NDฤธFDPL7RURQWRWR]DQLHFRSRQDG GRODUyZPRลงHP\Z\VWฤ‡SLรพGRZรฃDG]PLHMVNLFKR]PLDQฤ•QXPHUXSRF]WRZHJR QDV]HJRGRPX-Hล‹OLPLHV]NDP\ZGRPXRQXPHU]HยดยตWR]D]JRGฤ‡Vฤ‡VLDGD VSRGยดยตPLDVWRPRลงHQDP]PLHQLรพDGUHVQDยดDยต7RVDPRPRลงHP\]URELรพZ 0LVVLVVDG]HW\OHW\ONRลงHRSรฃDWDZ\QRVLWXGRODUyZSOXV+671LE\;;, ZLHNDMHGQDNNXSXMฤ‡FGRPZ*7$ZDUWRGREU]HVLฤ•]DVWDQRZLรพNWREฤ•G]LH ZSU]\V]รฃRล‹FLSRWHQFMDOQ\PNXSFHPQDQDV]GRP-Hล‹OLZRNROLF\GRPLQXMฤ‡ $]MDFLWRGREU]HZLG]LDQ\PQXPHUHPEฤ•G]LHยดยตDLGHDOQ\Pยดยต$JHQWNWyU\ SRPDJDQDPZNXSQLHSRZLQLHQWDNลงHSRLQIRUPRZDรพQDVMDNLPSRGVWDZRZ\P ]DVDGRP)HQJ6KXLSRZLQLHQRGSRZLDGDรพUR]NรฃDGGRPXLMHJRORNDOL]DFMDDE\ SU]\VSU]HGDลง\QLHRJUDQLF]\รพOLF]E\SRWHQFMDOQ\FKNXSXMฤ‡F\FK.DลงGDNXOWXUD

ZNAKOMITA OFERTA!!!!!!! APARTAMENTY W CENTRUM TORONTO

MXลงRGW\V )DQWDVW\F]QDORNDOL]DFMDSU]\'XQGDVL3DUODPHQW %XGXMH'DQLHOV&RUSRUDWLRQร€UPDNWyUDRGQLRVรฃD QDMZLฤ•NV]\VXNFHVZVSU]HGDลง\DSDUWDPHQWyZZ7RURQWR =QDNRPLFLHLQRZDWRUVNR]DSURMHNWRZDQHDSDUWDPHQW\ 0RGQHLQRZRF]HVQHZ\NRฤธF]HQLD 0RลงOLZRล‹รพNXSQD]DQLลงV]ฤ‡FHQฤ•LSU]\GRZQSD\PHQW W\ONR]DSRล‹UHGQLFWZHP$JHQWD9,3

Bฤ„Dลน PIERWSZY I DZWOลƒ JUลป DZISIAJ !!!!!!!!!!! Urszula Urbaล„ska 416-456-7683

PDVZRMHORNDOQH]Z\F]DMHLSU]HVฤ‡G\ZDUWR ZLฤ•FVLฤ•]QLPL]DSR]QDรพ]DQLP]GHF\GXMHP\ VLฤ•QD]DNXSQLHUXFKRPRล‹FL

8UV]XOD8UEDฤ”VNDMHVW DEVROZHQWNฤ…Z\G]LDรกX 6RFMRORJLL8:2GODW ]DMPXMฤŠVLฤŠVSU]HGDฤชฤ… QLHUXFKRPRฤžFL2EHFQLH SUDFXMHZ*R:HVW5HDOW\ /WG7HO

.DลงG\]QDVPDWDNลงHVZRMHIRELHLSU]HVฤ‡G\ .XSXMฤ‡FGRPELHU]HP\LQVSHNWRUDEXGRZODQHJR DE\VSUDZG]LรฃVWDQWHFKQLF]Q\GRPX1LHZLHOHRVyEGHF\GXMHVLฤ•MHGQDNDE\UD]HP ]LQVSHNWRUHPEXGRZODQ\PVSURZDG]LรพGRNXSRZDQHJRGRPXNVLฤ•G]DHJ]RUF\VWฤ• F]\WHลงQSPHGLXP-HGQLREDZLDMฤ‡VLฤ•ลงHGRPPRลงHE\รพQDZLHG]RQ\LQQLQLH Eฤ•Gฤ‡VLฤ•ZQLPF]XOLNRPIRUWRZRMHล‹OLZGRPXNWRล‹]RVWDรฃ]DPRUGRZDQ\OXE SRSHรฃQLรฃV]PREyMVWZRDMHV]F]HGODLQQ\FKZDลงQHEฤ•G]LHWRF]\ZGRPXW\PNWRล‹ QLHXPDUรฃ]]XSHรฃQLHQDWXUDOQ\FKSRZRGyZ'ODMHGQ\FKGRP]RSLQLฤ‡QDZLHG]RQHJRSU]H]GXFK\PRลงHE\รพQLH]Z\NOHDWUDNF\MQ\LZDUW\QDZHWZLฤ•NV]HMQLลง LQQHGRP\FHQ\SRGF]DVNLHG\LQQLQLJG\ล‹ZLDGRPLHQLH]GHF\GRZDOLE\VLฤ•QD WDNL]DNXS5R]ZLฤ‡]DQLHMHVWWXEDQDOQLHSURVWHLG]LZLPQLHลงHQLH]Z\NOHU]DGNR NRU]\VWDMฤ‡]QLHJRDJHQFLVSU]HGDลง\QLHUXFKRPRล‹FL:\VWDUF]\ZSURZDG]LรพGR XPRZ\NXSQDVSU]HGDลง\QLHUXFKRPRล‹FLNODX]XOฤ•ZNWyUHMVSU]HGDMฤ‡F\JZDUDQWXMH NXSXMฤ‡FHPXลงHZGRPXQLHPLDรฃDPLHMVFHQSล‹PLHUรพ]QLHQDWXUDOQ\FKSU]\F]\Q ลงHGRPQLHE\รฃPLHMVFHPKDQGOXQDUNRW\NDPLEXUGHOHPF]\WHลงQLHQDZLHG]DMฤ‡ JRGXFK\6SU]HGDMฤ‡F\Eฤ•G]LHZWHG\PXVLDรฃSRZLHG]LHรพSUDZGฤ•EH]Z]JOฤ•GXQD ZรฃDVQHSU]HNRQDQLDF]\WHลงSDUW\NXODUQHLQWHUHV\ 1DZV]\VWNLH3DฤธVWZDS\WDQLDGRW\F]ฤ‡FHNXSQDVSU]HGDลง\QLHUXFKRPRล‹FL FKฤ•WQLHRGSRZLHPLXG]LHOฤ•]XSHรฃQLHEH]SรฃDWQLHSRUDG\=DSUDV]DP

8UV]XOD8UEDฤธVND

63(&-$/,=8-ฤ”6,ฤ”:635=('$ลฆ$&+ 63$'.2:<&+,52=:2'2:<&+ 3(รข1$3202&35=<:6=<67.,&+(7$3$&+ =:,ฤ†=$1<&+=75$16$.&-ฤ†

856=8/$85%$ฤท6.$ *2:(675($/7</7' FHOO RII


14 OKIEM

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013 I UCHEM RADIOWCA

Czas nas uczy pogody Mamy środek jesieni, a właściwie listopad za pasem. Szczerze mówiąc nie nastraja to zbyt optymistycznie, tym bardziej, że w tych dniach powracamy naszą pamięcią do osób, ktore odeszły na zawsze. Ten czas nie musi być jednak jedynie pasmem nostalgii i wspomnień. RadioActive Toronto, przy współpracy Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej Placówka 114 w Toronto, rozpoczyna nowy program. Poza tym, że na bieżąco dotykamy istotnych spraw dotyczących współczesnego życia, gramy najnowszą muzykę z Polski i bawimy Was od ponad roku, postanowiliśmy coś dodać i ulepszyć. Mamy nadzieję, że z Waszą pomocą program, który tworzymy będzie stawał się coraz lepszy. Już od najbliższej soboty, 2 listopada rozpoczynamy nadawanie półgodzinnej audycji o seniorach. Ludziach tworzących przecież nasze społeczeństwo, niejednokrotnie zapomnianych i odepchniętych na boczny tor. Ludziach, którzy również mają swoje potrzeby, marzenia i pragnienia. Będziemy powoli odkrywać tajemnice szczęśliwości wieku dojrzałego, bo przecież przemijanie jest nieodłączną częścią naszego życia, a czeka absolutnie wszystkich. Bycie seniorem we współczesnych czasach nabiera nowego wymiaru. Wystarczy porównać serial „Czterdziestolatek”, nakręcony w latach 70-tych, i współcześniejszy nam „39 i pół”. Współczesny senior to człowiek zadowolony ze swojego życia, wierzący we własne siły, ciekawy świata i ludzi. Kluczem do sukcesu bywa aktywny tryb życia, a więcej dyspozycyjnego czasu absolutnie nie zobowiązuje do „wolnego od życia”. Często pomimo braku obowiązków zawodowych, nie zwalnia, wręcz przeciwnie, działa społecznie, uprawia sport, ma więcej czasu na rozwijanie swoich pasji. Przemijanie nie odbiera nam radości życia, nie jest również żadną barierą do bycia szczęśliwym, co zamierzamy w naszych audycjach udowodnić. Verba docent, exempla trahunt (słowa uczą, przykłady pociągają), dlatego też poprzez swoje działanie osoba starsza jest niezastą-

pionym wzorem dla młodych pokoleń. Nasze audycje będą pokazywały jaką wiedzą dysponują osoby starsze, skąd czerpią radość i pogodę ducha, jak

ruch pozytywnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie umysłu, przeciwdziała bezsenności i ogólnie poprawia samopoczucie.

można delektować się zdrowiem i ciągle gonić szczęście. Poza tym przy współpracy wielu organizacji pozarządowych i rządowych, biznesów oraz osób prywatnych, ogólnopolskiej akcji Zdrowi Wiekowi, będziemy dostarczać najnowsze informacje dotyczące poprawy jakości życia osób starszych. Wiedza na temat swojego stanu zdrowia pozwala wybrać właściwy tryb życia, zmniejsza obawy przed chorobami, daje duże możliwości zapobiegania im. Osoby sprawne fizycznie w mniejszym stopniu są narażone na wszelkie problemy zdrowotne, dlatego będziemy promować ruch, który jest nieodłącznym dopełnianiem życia. Ponadto

Nie od dziś wiadomo, że podróże są odpowiednim zagospodarowaniem czasu. Warto wykorzystać okres emerytalny na nadrobienie zaległości, jest to doskonała okazja by zobaczyć atrakcyjne miejsca, poznać ciekawych ludzi, a zarazem oderwać się od codzienności. Właściwie bez względu na wiek należy podtrzymywać relacje miedzyludzkie, co tu na obczyźnie może mieć pewne ograniczenia ze względu choćby na język. RadioActive Toronto będzie swoistego rodzaju mostem, do pogłębiania więzi międzyludzkich, proponując różne rozwiązania i spotkania z ciekawymi osobami na fali AM530. Ważnym elementem jest również edu-

kacja, uczymy się przecież przez całe życie. Dążenie do rozwoju kształtuje poczucie własnej wartości, zapobiega izolacji społecznej, oraz wpływa na pozytywne kształtowanie obrazu jesieni życia. Przyroda podlega rotacji żywiołów, podobnie jak nasze życie. Wiosna ruch i zieleń, odpowiada wzrastaniu, lato - gorąco i upał, czas dojrzewania owoców, jesień – to zbiór plonów na czas mroźnej zimy i jak w znanej piosence, jeśli myślimy o jesieni życia niech to zawsze będzie wrzesień. Pamiętajmy o tym, że duch się nie starzeje, a w zdrowym ciele zdrowy duch. Wielu seniorów potrafi przedłużyć swoją młodość i dostrzec wszystkie pozytywy płynące z wieku dojrzałego.

Musimy pamiętać o jednym, to jest nasz świadomy wybór jak chcemy zaprojektować swoje przeznaczenie. Być zdrowym, aktywnym, ciekawym świata, czy też może poddać się jesiennej nostalgii. Podarowany czas wolny należy postrzegać jako przywilej, powinien być to okres celebrowania życia, czas na regenerację sił i własny rozwój. Jeśli tylko znajdziecie chwilę czasu w sobotni wieczór, przełączcie się na RadioActive Toronto AM 530 i bądźcie z nami! Nigdy nie przestawaj zaczynać i nigdy nie zaczynaj przestawać! Tymczasem do uslyszenia! Ania Weron, 530 AM Radio Active fot. archiwum


PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013

15


16

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013

Z ลปYCIA WZIฤ˜TE

'ODF]HJRVWU]HODMฤ‡"

DPP\<DWLP]RVWDรฃ]DVWU]HORQ\ZSXVW\PWUDP ZDMXERQLH]DUHDJRZDรฃQDNLONDNURWQ\SROLF\MQ\ UR]ND]U]XFHQLDWU]\PDQHJRZUฤ•NXQRลงD3ROLFMDQW RWRF]RQ\JUXSฤ‡X]EURMRQ\FKSR]ฤ•E\NROHJyZVWU]HODรฃ GRWHJRGUREQHJRQDVWRODWNDUD]\SU]\F]\PZLฤ•NV]Rล‹รพ VWU]DรฃyZRGGDรฃGROHลงฤ‡FHJRลŠPLHUรพ<DWLPD]RVWDรฃD Vร€OPRZDQDWHOHIRQHPNRPyUNRZ\PSU]\SDGNRZ\FK VZLDGNyZZ\GDU]HQLDLWUDร€รฃDGRLQWHUQHWXZ\ZRรฃXMฤ‡F QDURGRZ\VNDQGDOGRW\F]ฤ‡F\G]LDรฃDQLDSROLFML&]\WD WUDJLF]QDล‹PLHUรพQDVWRODWNDE\รฃD]XSHรฃQLHRGRVREQLRQ\P SU]\SDGNLHPF]\WHลงGRZLHG]LHOLล‹P\VLฤ•RQLHMW\ONR G]Lฤ•NLXSXEOLF]QLHQLXDPDWRUVNLHJRร€OPXZLQWHUQHFLH"

S

.LONQDล‹FLHGQLWHPXZ]QRZLRQRล‹OHG]WZRZVSUDZLHWU]HFK]DVWU]HO RQ\FKSU]H]SROLFMฤ•RVyEZURNX5H\DO-DUGLQH'RXJODV ODW Z6\OYLD.OLELULJDLWLV ODW LZURNX0LFKDHO(OLJRQ ODW :V]\VWNLHWU]\]DVWU]HORQHSU]H]SROLFMฤ•RVRE\PLDรฃ\SUREOHP\SV\ FKLF]QHE\รฃ\ZF]Hล‹QLHMOXEDNWXDOQLHGRZ\GDU]HฤธOHF]RQH&DรฃDWUyMND ZWU]HFKUyลงQ\FKV\WXDFMDFKQLH]DUHDJRZDรฃDQDUR]ND]U]XFHQLDEURQLZ GZyFKSU]\SDGNDFKE\รฃWRQyลงZWU]HFLPQRลง\F]NL2VRE\]SUREOHPDPL SV\FKLF]Q\PLOXEPHQWDOQLHRNDOHF]RQHF]\WHลงEฤ•Gฤ‡FHSRGZSรฃ\ZHP QDUNRW\NyZDOERDONRKROX]Z\NOHQLHUHDJXMฤ‡QDZ\NU]\NLZDQHSU]H] SROLFMฤ•UR]ND]\3RWU]HEXMฤ‡UDF]HMVSRNRMQHMQHJRFMDFMLLUR]รฃDGRZDQLD QDSLฤ•FLD3ROLFMDQFLNWyU]\VWU]HODOLZZ\ลงHMZ\PLHQLRQ\FKWU]HFKSU]\ SDGNDFK]RVWDOLRF]\V]F]HQLSU]H]6SHFLDO,QYHVWLJDWLRQV8QLW]ZV]HONLFK ]DU]XWyZ:UDSRUFLHVWZLHUG]RQRERZLHPลงHMDNNROZLHNUH]XOWDWW\FK]DMล‹รพ E\รฃWUDJLF]Q\QLHR]QDF]DWRMHGQDNลงHQDOHลง\]DWRZLQLรพNRJRNROZLHN .DลงGHPXQRUPDOQLHP\ล‹Oฤ‡FHPXF]รฃRZLHNRZLWDNLHSRGVXPRZDQLHZHU G\NWXZ\GDMHVLฤ•NSLQฤ‡]DUyZQR]RE\ZDWHOLMDNLVDPHMSROLFML2ND]XMH VLHMHGQDNลงH]DVDG\G]LDรฃDQLDNDลงGHJRSROLFMDQWDVฤ‡ล‹FLล‹OHRNUHล‹ORQH

UHJXODPLQHPSRVWฤ•SRZDQLDZV\WXDFML]JURลงHQLD0รฃRG\DGHSWPXVLVLฤ• QDXF]\รพSRGVWDZRZ\FK]JyU\RNUHล‹ORQ\FKSRGUฤ•F]QLNRZ\FKV\WXDFML NWyUHZ\PDJDMฤ‡Xลง\FLDSU]HPRF\:V]NROHQLXW\PEUDNXMHMDNLFKNROZLHN ZLDGRPRล‹FLGRW\F]ฤ‡F\FKUR]ZLฤ‡]\ZDQLDNRQรLNWXOXEV\WXDFMLNLHG\QDJOH NRQรLNW]DPLDVWHVNDORZDรพ]DF]\QDVLฤ•]PQLHMV]DรพLXVSRNDMDรพ.RRUG\QD WRUGRXลง\FLDSU]HPRF\:HLOHU]$NDGHPLL3ROLF\MQHMWZLHUG]LลงHยดQLH PRลงQDVWZRU]\รพUyลงQ\FKZDULDQWyZXSRZDลงQLDMฤ‡F\FKSROLFMฤ•GRXลง\FLDVLรฃ\ ERZLHPEฤ•G]LHWR]E\WGH]RULHQWXMฤ‡FHยต1DS\WDQLHGODF]HJRSROLFMDQLH VWU]HODZQRJฤ•DOERUฤ•Nฤ•D]DZV]HZNODWNฤ•SLHUVLRZฤ‡:HLOHURGSRZLHG]LDรฃ 1LHWUHQXMHP\SROLFMDQWDDลงHE\]DELรพDOHลงHE\SRZVWU]\PDรพ%URฤธQLHMHVW MHGQDNEDUG]RSUHF\]\MQDZLฤ•FลงHE\QLHSRVWU]HOLรพSU]\SDGNRZHMRVRE\ SROLFMDQWPDVWU]HODรพZNODWNฤ•SLHUVLRZฤ‡1LFZLฤ•FG]LZQHJRลงHล‹PLHUรพ MHVW]DZV]HWUDJLF]Q\Pร€QDรฃHPWDNLFKV\WXDFML -DNZNDลงG\P]DZRG]LHOXG]LHVฤ‡UyลงQL:Lฤ•NV]Rล‹รพSROLFMDQWyZWRLQ WHOLJHQWQLLIDQWDVW\F]QLOXG]LH=QDPLFKZLHOX$OHSROLF\MQ\UHJXODPLQ L]DVDG\G]LDรฃDQLDZSDMDQHSRGF]DVV]NROHฤธQDND]XMฤ‡LPMHGQDNSU]\Mฤ•FLH UROLEH]P\ล‹OQHJRPLฤ•ล‹QLDNDยด7RVHUYHDQGSURWHFWยตWREDUG]RZ]QLRVรฃH KDVรฃRDOHMHลงHOLZNRQIURQWDFML]PรฃRG\PGUREQ\PFKรฃRSDNLHPVWRMฤ‡F\P ]QRลงHPZSXVW\PWUDPZDMXSROLFMDVWU]HODGRQLHJRMDNGRNDF]NLWR VWU]HลงQDV%RลงHSU]HGWDNฤ‡RFKURQฤ‡ 6ZRMฤ‡GURJฤ‡FLHNDZMHVWHPMDNLHEฤ•Gฤ‡HIHNW\Z]QRZLHQLDล‹OHG]WZDR NWyU\PZVSRPQLDรฃHPQDSRF]ฤ‡WNXSRZ\ลงV]HJRWHNVWX SK

(0,*5$&-$'2.$1$'< THE IMMIGRATION NETWORK CANADA )LUPDMDNLHMPRลงQD]DXIDรพ =GXลง\PVXNFHVHPSRPRJOLล‹P\VHWNRPSROVNLFK HPLJUDQWyZRVLHGOLรพVLฤ•QDVWDรฃHZ.DQDG]LH * PORADY * WIZY * PRACA * STUDIA * POBYT STAลY * * SPONSOROWANIE * ODDALANIE DEPORTACJI * ( takลผe dla osรณb bez waลผnej wizy i wychowujฤ…cych w Kanadzie dziecko)

,]DEHOD(PEDOR /LFHQFMRQRZDQ\GRUDGFDSUDZDLPLJUDF\MQHJR ODWGRVZLDGF]HQLD

8:$*$3RVLDGDP\XSUDZQLHQLDQRWDULDOQH 0RลงOLZRล‹รพZL]\WZLHF]RUQ\FKOXEZZHHNHQG\ 'ZLHORNDOL]DFMH7RURQWR (WRELFRNH 0LVVLVVDXJDL%UDPSWRQ

Tel: (416) 515-2022 e-mail: emiz@live.ca Odwiedลบ nas na stronie www.emigracjakanada.net Moje artykuล‚y na temat emigracji do Kanady proszฤ™ czytaฤ‡ w tygodniku โ€œGoniecโ€ www.goniec.com


17

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013

Alergie na koty W Ameryce Północnej około 10 milionów osób jest uczulonych na koty, lecz pomimo tej przypadłości wiele z nich trzyma w domu co najmniej jednego kota. Ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej na koty u człowieka można zmniejszyć, lecz nie da się go całkowicie usunąć. Powszechnie uważa się, że istnieją rasy kotów, które nie powodują alergii. Nie jest to prawda - nie ma takich kotów, ale pewne rasy mogą być uznane jako „nisko alergiczne” (hypoallergenic), a przez to bardziej bezpieczne dla osób wrażliwych. Białko zawarte w ślinie kota tzw. Fel D1, jest głównym elementem powodującym u człowieka alergie. Koty poświęcają dużo czasu w ciągu dnia na toaletę i zostawiają dużo śliny na futrze, która szybko wysycha. Małe drobinki białka Fel D1, zawartego w ślinie także wysychają i ulatują w powietrze. Człowiek wdycha te drobinki, a układ immunologiczny rozpoznaje je jako obce białko i uwalnia histaminę, która rozpoczyna reakcję alergiczną. Objawy mogą być bardzo groźne - aż do obrzęku górnych dróg oddechowych i problemów z oddychaniem. Wybierając kota dla osoby z alergią należy pamiętać, że nie ma kotów „nonallergenic”, są tylko „hypoallergenic”. Te ostatnie produkują tylko mniej białka Fel D1 i przez to są mniej groźne. Niektórzy zalecają częste mycie kota, nawet 2-3 razy w tygodniu w celu usunięcia alergenu (dokładnie 84 proc.!). Ale czy znacie Państwo kota, który tolerowałby to przez dłuższy czas? Nawet dziecko wie: „Baco, kota się nie pierze”. Pozostaje więc tylko wybrać kota odpowiedniej rasy, np.: balinese, podobny do syjamskiego lecz z długim włosem, lub orientalny krótkowłosy, lub jawajski, lub syberyjski. Przy wyborze pamiętać należy, że samce produkują więcej alergenów niż samiczki, niekastrowane samce więcej od kastrowanych, młode kotki mniej niż starsze, a ciemne koty więcej niż jasne. Sfinks - kot bez włosów, znany także jako hypoallergenic wymaga niestety częstych kąpieli. Devon rex i cornish rex mają krótki włos i nie wymagają tak częstego czyszczenia. Życzę Państwu dobrego wyboru. „Aaaa... psik! - Na zdrowie! To tylko pyłki kwiatów”. dr Stanislaw Naruszewicz


19

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013 

   

 

 

     

    !   " #"$ "# #%"&  ' ()*+,- .'/0 "12$ "3+"  0 "4" )*+,$5 /  6

 # "#" 7##"  8 #93, :;.... "9<=0/ # " #! 0 "6>"   # :(;.... 2" " 0 . "  :(;... :';?...# "9<=0 @/0 6 A" /?6" :(.. " 

  

 

 !"#$##%#&' ( &'

.('< &&B(.(2$ 9C);@'$'" D " 

HISTORIE

Z ĹťYCIA WZIÄ&#x2DC;TE

Dorothy, czyli nigdy nie jest za późno Pierwszy raz zobaczyliĹ&#x203A;my Dorothy okoĹ&#x201A;o dziesiÄ&#x2122;Ä&#x2021; lat temu, gdy w bardzo deszczowy dzieĹ&#x201E; pojawiĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; tuĹź przed zamkniÄ&#x2122;ciem kliniki. Dorothy, urodzona w latach trzydziestych ubiegĹ&#x201A;ego wieku, mimo kanadyjskiego pochodzenia i znajomoĹ&#x203A;ci tematu aparatĂłw sĹ&#x201A;uchowych (nabytej z telewizji oraz od swoich znajomych) odczuwaĹ&#x201A;a, typowÄ&#x2026; dla ludzi jej wieku, niechÄ&#x2122;Ä&#x2021; do ich noszenia. ByĹ&#x201A;a jednak bardzo przejÄ&#x2122;ta swoim sĹ&#x201A;uchem i nalegaĹ&#x201A;a na jego zbadanie. Wyniki wskazywaĹ&#x201A;y, na typowÄ&#x2026; dla wieku, utratÄ&#x2122; sĹ&#x201A;uchu, ale teĹź miaĹ&#x201A;a tak zwany â&#x20AC;&#x17E;recruitment" czyli bardzo maĹ&#x201A;Ä&#x2026; róşnicÄ&#x2122; miÄ&#x2122;dzy komfortowÄ&#x2026; i zbyt duĹźÄ&#x2026; gĹ&#x201A;oĹ&#x203A;noĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; dĹşwiÄ&#x2122;kĂłw. OkazaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; teĹź, Ĺźe jej rozumienie mowy byĹ&#x201A;o obniĹźone aĹź do dwudziestu paru procent i to w sytuacji, gdy gĹ&#x201A;oĹ&#x203A;noĹ&#x203A;Ä&#x2021; byĹ&#x201A;a podniesiona do 90 decybeli. Podczas, gdy norma zakĹ&#x201A;ada miÄ&#x2122;dzy sto a dziewiÄ&#x2122;Ä&#x2021;dziesiÄ&#x2026;t procent. Dorothy nie wydawaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; byÄ&#x2021; zdziwiona rezultatami testu sĹ&#x201A;uchu i po dokĹ&#x201A;adnym przeanalizowaniu wynikĂłw (zazwyczaj poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;camy na to sporo czasu, aby zainteresowana osoba zrozumiaĹ&#x201A;a, na czym polega jej problem) poprosiĹ&#x201A;a o naszÄ&#x2026; opiniÄ&#x2122; w zwiÄ&#x2026;zku z jej zamiarem zakupienia aparatĂłw sĹ&#x201A;uchowych. OkazaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122;, Ĺźe Dorothy otrzymaĹ&#x201A;a swoje pierwsze w Ĺźyciu aparaty sĹ&#x201A;uchowe, okoĹ&#x201A;o piÄ&#x2122;Ä&#x2021; lat wczeĹ&#x203A;niej i po pierwszych, nieudanych, prĂłbach trzyma je do tej pory w szufladzie - nieuĹźywane od lat. Otrzymane przez niÄ&#x2026; aparaty, to tak zwane BTE, czyli duĹźe aparaty zauszne z czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; wchodzÄ&#x2026;cÄ&#x2026; do ucha (earmould) wyprodukowane przez Siemens w czasach, gdy aparaty cyfrowe nie byĹ&#x201A;y jeszcze tak powszechne, jak w momencie jej wizyty w naszym biurze. Poza ich wielkoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; i kolorem (prosthetic beige) najwiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; bolÄ&#x2026;czkÄ&#x2026; Dorothy byĹ&#x201A;a koniecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dokonywania ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ych zmian gĹ&#x201A;oĹ&#x203A;noĹ&#x203A;ci, powodowanych nie tylko jej bardzo maĹ&#x201A;Ä&#x2026; tolerancjÄ&#x2026; na gĹ&#x201A;oĹ&#x203A;noĹ&#x203A;Ä&#x2021; (róşnica miÄ&#x2122;dzy dobrÄ&#x2026; i zbyt duĹźÄ&#x2026; gĹ&#x201A;oĹ&#x203A;noĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;), ale takĹźe bardzo prostÄ&#x2026; konstrukcjÄ&#x2026; samych aparatĂłw, gdzie poza minimalnÄ&#x2026; (wbudowanÄ&#x2026; w ukĹ&#x201A;ad elektroniczny) zdolnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; do tak zwanego â&#x20AC;&#x17E;compression" i bardzo prostÄ&#x2026; regulacjÄ&#x2026; maksymalnej gĹ&#x201A;oĹ&#x203A;noĹ&#x203A;ci nie dysponowaliĹ&#x203A;my, w aparatach tej klasy, ĹźadnÄ&#x2026; innÄ&#x2026; moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; regulacji. Fakt, Ĺźe przez te wszystkie lata, Dorothy, nie nosiĹ&#x201A;a tych aparatĂłw wcale, spowodowaĹ&#x201A; nie tylko znaczy ubytek zdolnoĹ&#x203A;ci rozumienia mowy (ten proces odby-

wa siÄ&#x2122; w naszym mĂłzgu), ale takĹźe wywoĹ&#x201A;aĹ&#x201A; inne skutki uboczne, jak jej nadmiernie zwiÄ&#x2122;kszonÄ&#x2026; wraĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na gĹ&#x201A;oĹ&#x203A;noĹ&#x203A;Ä&#x2021; dĹşwiÄ&#x2122;kĂłw. To, z kolei, spowodowaĹ&#x201A;o, Ĺźe gdy czĹ&#x201A;onkowie jej rodziny mĂłwili do niej ciszej, ona nie byĹ&#x201A;a ich w stanie zrozumieÄ&#x2021;, nawet starajÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; czytaÄ&#x2021; z ust czy mimiki twarzy, gdy tylko osoba mĂłwiÄ&#x2026;ca podnosiĹ&#x201A;a gĹ&#x201A;os, Dorothy krzyczaĹ&#x201A;a, Ĺźe przecieĹź nie jest gĹ&#x201A;ucha. Taki efekt jej utraty sĹ&#x201A;uchu przyczniĹ&#x201A; siÄ&#x2122; do tego, Ĺźe jej najbliĹźsi podjÄ&#x2122;li postanowienie o umieszczeniu Dorothy w domu spokojnej staroĹ&#x203A;ci oraz o ograniczeniu jej praw do stanowienia o sobie, ze wzglÄ&#x2122;du na brak moĹźliwoĹ&#x203A;ci komunikowania siÄ&#x2122; z niÄ&#x2026; a przez to uznanie jej za osobÄ&#x2122;, ktĂłra nie wie co siÄ&#x2122; z niÄ&#x2026; i w jej otoczeniu dzieje. To jednak byĹ&#x201A;o spowodowane tym, Ĺźe Dorothy trudno byĹ&#x201A;o zapamiÄ&#x2122;taÄ&#x2021; coĹ&#x203A; czego przecieĹź w ogĂłle nie sĹ&#x201A;yszaĹ&#x201A;a. Dorothy zostaĹ&#x201A;a umieszczona w domu spokojnej staroĹ&#x203A;ci Grenadier, z ktĂłrym wspĂłĹ&#x201A;pracowaliĹ&#x203A;my od lat, przez co byliĹ&#x203A;my znani jego obsĹ&#x201A;udze i personelowi tego domu. Ze wzglÄ&#x2122;du na niewielkÄ&#x2026; odlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021;, Dorothy, po uzyskaniu informacji o naszej klinice wybraĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; ktĂłregoĹ&#x203A; dnia do nas z nadziejÄ&#x2026;, Ĺźe pomoĹźemy jej odzyskaÄ&#x2021; utraconÄ&#x2026; przez niÄ&#x2026; niezaleĹźnoĹ&#x203A;c i moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; decydowania o sobie. Ze wzglÄ&#x2122;du na bardzo duĹźÄ&#x2026; utaratÄ&#x2122; rozumienia mowy przepisaliĹ&#x203A;my jej dwa â&#x20AC;&#x17E;full shell" douszne aparaty Widex Senso (jedne z pierwszych aparatĂłw cyfrowych). CharakteryzowaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; one bardzo dobrymi efektami w poprawie rozumienia mowy, poprzez swojÄ&#x2026; zaawansowanÄ&#x2026;, jak na tamte czasy, konstrukcjÄ&#x2122;. Ze wzglÄ&#x2122;du na bliskoĹ&#x203A;Ä&#x2021; naszej kliniki do jej miejsca zamieszkania, widywaliĹ&#x203A;my Dorothy raz w tygodniu, pracujÄ&#x2026;c z niÄ&#x2026; nad poprawieniem jej zdolnoĹ&#x203A;ci rozumienia mowy przez prawie rok. Po tym czasie Dorothy byĹ&#x201A;a w stanie przejĹ&#x203A;Ä&#x2021; â&#x20AC;&#x17E;Mental Assesment" w stopniu nie tylko wykluczajÄ&#x2026;cym demencjÄ&#x2122;, ale takĹźe pozwalajÄ&#x2026;cym na odzyskanie przez niÄ&#x2026; jej prawa decydowania o sobie. Niestety jej dom byĹ&#x201A; juĹź sprzedany, ale z pomocÄ&#x2026; jednej z jej cĂłrek, udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; Dorothy zakupiÄ&#x2021; maĹ&#x201A;y apartament w dopiero co oddanym condominium przu ulicy Bloor, nadal w naszym bliskim sÄ&#x2026;siedztwie.

c.d. na str. 23


20

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013

Kancelaria Prawna w Polsce Oferujemy kompleksową obsługę prawną na terenie całej POLSKI w zakresie: • reprezentacja przed urzędami i sądami na terenie całej Polski • spadki i darowizny • prawo rodzinne • nieruchomości • sprawy sądowe • rejestracja spółek • sprawy gospodarcze i handlowe Cell. 011 (48) 664-063-301 ul. Pileckiego 110/41 02-794 Warszawa Tel./Fax: 011 (48) (22) 407 6102

Małgorzata Milewska Radca Prawny m.milewska.kancelaria@wp.pl


21

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013 ZDROWIE

PRZYWRACAMY RADOŚĆ ŻYCIA...

REUMATYZM MOŻE DOTKNĄĆ KAŻDEGO - SZCZEGÓLNIE JESIENIĄ Tak naprawdę nie ma jednej choroby o nazwie reumatyzm. Ten medyczny termin obejmuje ponad sto różnych schorzeń reumatycznych. Każde z nich ma inną przyczynę i objawy. Każde inaczej przebiega. Łączy je to, że wszystkie dotyczą narządu ruchu, atakują różne jego elementy: stawy, kości, mięśnie, ścięgna, więzadła. Wszystkie są przewlekłe i zawsze przysparzają bólu. Pogoda ma istotny wpływ na nasilenie objawów reumatycznych. Badania pokazują, że dla 70 do 90 proc. pacjentów z chorobami reumatoidalnymi, warunki pogodowe odgrywają znaczącą rolę przy bólach reumatycznych. Objawy nasilają się najbardziej w zimnych i wilgotnych warunkach atmosferycznych. Jeszcze do niedawna choroby reumatyczne kojarzyły się przede wszystkim z osobami w podeszłym wieku. Obecnie na tak zwany "reumatyzm" cierpi coraz więcej młodych ludzi, nawet 20latków oraz coraz częściej dzieci. Przyczyną tego stanu rzeczy jest wiele, ale naukowcy wskazują przede wszystkim na zmianę trybu życia oraz na niewłaściwą dietę. Szczególnie jesienią coraz więcej pacjentów skarży się lekarzom i fizjoterapeutom na „łamanie, strzykanie czy rwanie w kościach”. Inni mówią o artretyzmie lub bólach reumatycznych. Tymczasem wszystkie te określenia dotyczą reumatyzmu, który jest pojęciem bardzo ogólnym obejmującym wielu schorzeń. Ich cechą wspólną są przewlekłe dolegliwości stawów: ból, sztywność, ograniczenie ruchomości i obrzęki. Młodość nie chroni przed reumatyzmem, choroba ta może zaatakować w każdym wieku, a niektóre choroby reumatyczne upodobały sobie nawet głównie ludzi młodych. Zwyrodnieniowa choroba stawów Należy do najczęstszych chorób reumatycznych. Kiedyś cierpieli na nią niemal wyłącznie ludzie starsi. Było to zrozumiałe, gdyż stawy zużywają się z wiekiem. Obecnie coraz częściej zmiany zwyrodnieniowe w stawach mają już ludzie młodzi, nawet trzydziestokilkuletni. Przyczyną tego jest, według lekarzy, siedzący tryb życia oraz nadwaga. Reumatologiczne zapalenie stawów To najpowszechniejsza choroba reumatyczna i bardzo groźna. Dotyka przede wszystkim ludzi młodych, między 30. a 50. rokiem życia, głównie kobiety. Może rozwijać się w sposób ciągły lub w rzutach. Najczęściej najpierw atakuje stawy dłoni i stóp, wywołując w nich stan zapalny. Zaatakowane stawy puchną i bolą, a także pojawia się tzw. sztywność poranna. Z czasem procesy zapalne rozprzestrzeniają się na wszystkie stawy, a nawet na inne narządy. Chorzy na RZS cierpią z powodu ogromnego bólu, który często uniemożliwia poruszanie się, wykonywanie najprostszych codziennych czynności, pozbawia snu. Choroba ta zbyt późno wykryta lub źle leczona prowadzi do uszkodzenia stawów i trwałego kalectwa, a nawet do przedwczesnej śmierci. Do końca nie wiadomo, co jest przyczyną RZS. Przypuszcza się, że winne mogą być infekcje wirusowe i bakteryjne. A także nasz własny system odpornościowy, który z nieznanych przyczyn zaczyna nagle atakować i niszczyć tkanki stawów. Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów Choroba atakuje przed 16 rokiem życia. Jej objawy przypominają RZS - chore stawy są obrzęknięte, bolą, występuje ich poranna sztywność, ograniczenie ruchomości. Ale w odróżnieniu od RZS u dorosłych młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów zaczyna się nie od stawów dłoni i stóp, ale najczęściej od stawów kolanowych (nieco rzadziej od skokowych, biodrowych, łokciowych). Zwykle choroba rozwija się powoli, całymi latami. W 80 proc. przypadków przechodzi w typowe zapalenie reumatoidalne. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa) Dotyka głównie młodych mężczyzn (kobiety cztery razy rzadziej), w wieku od 15. do 30. roku życia. Na skutek zmian zapalnych kręgi kręgosłupa ulegają stopniowemu usztywnieniu. W konsekwencji plecy zaokrąglają się, a głowa opada. U części chorych dochodzi do zesztywnienia klatki piersiowej, co utrudnia oddychanie. Choroba przebiega rzutami, czasem z długimi okresami bez dolegliwości. W czasie zaostrzeń pojawiają się bóle krzyża i dolnej części pleców nasilające się w pozycji leżącej. Ale wielu chorych skarży się przede wszystkim na ból stawu kolanowego lub pięty. Łuszczycowe zapalenie stawów Występuje u blisko 20-30 proc. osób chorych na łuszczycę niezależnie od ich wieku. Cierpią na nie także dzieci (u nich zmiany w stawach często wyprzedzają zmiany na skórze). Najczęściej bolesny stan zapalny rozwija się we wszystkich stawach jednego palca dłoni lub stopy, ale choroba może zaatakować także te same stawy w kilku palcach, jak również skokowe i kolanowe. Każda choroba reumatyczna, a zwłaszcza taka, której towarzyszą procesy zapalne, może zamienić życie w koszmar. Obrzęknięte, zesztywniałe stawy utrudniają swobodne poruszanie się. Najmniejszy ruch często niesie ze sobą trudny do opisania ból. Można do tego wszystkiego nie dopuścić, a przynajmniej znacznie ograniczyć cierpienie. Szansę taką daje wczesna, prawidłowa diagnoza i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. W przypadku wszystkich chorób reumatycznych, a więc także RZS, młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby Bechterewa i łuszczycowego zapalenia stawów, leczenie musi być kompleksowe. Oznacza to, że zawsze powinno obejmować stosowanie dobieranych indywidualnie leków ale przede wszystkim właściwych zabiegów fizykoterapeutycznych i rehabilitacyjnych. A współczesna medycyna zna ich coraz więcej. Właściwie dobrana fizjoterapia może skutecznie i trwale ograniczyć dolegliwości bólowe oraz przywrócić sprawność fizyczną. Tak naprawdę to od chorego zależy, jaka będzie jakość jego życia oraz ile wykaże determinacji w walce z chorobą.

Zabiegi fizykoterapeutyczne w leczeniu chorób reumatycznych: - Elektroterapia, czyli zabiegi z wykorzystaniem różnego rodzaju prądu. Poprawiają ukrwienie tkanek, rozluźniają mięśnie, zmniejszają ból. - Leczenie polem magnetycznym. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, pobudza regenerację tkanek. Usprawnia krążenie krwi, hamuje procesy destrukcyjne w stawach. Zabiegi trwają od 5 do 30 minut. Jedna seria obejmuje od 5 do 15 zabiegów początkowo wykonywanych codziennie, później co drugi dzień. - Ultradźwięki. Te niesłyszalne dla ludzkiego ucha dźwięki wytwarzane przez specjalne urządzenia powodują drgania drobin tworzących nasze tkanki. Drgania te są rodzajem mikromasażu, a ponadto wytwarzają ciepło. Zabieg trwa od 2 do 10 minut i powinien być kilkanaście razy powtórzony.Terapia z zastosowaniem ultradźwięków działa przeciwbólowo oraz przeciwzapalnie, zmniejsza napięcie mięśniowe, rozszerza naczynia krwionośne, oddziałuje na układ nerwowy, jakby go "uspokaja". - Kinezyterapia, czyli gimnastyka leczniczo-rehabilitacyjna. Odpowiednio dobrane, dostosowane do możliwości każdego chorego ćwiczenia to najskuteczniejszy sposób zapobiegania deformacji stawów. Decydują one o zachowaniu sprawności fizycznej. Co więcej, zmniejszają ból stawów, który jest główną przyczyną ograniczania ruchów. Warto pamiętać, że często to właśnie brak aktywności fizycznej prowadzi do powstawania dalszych zniekształceń i nasilania się dolegliwości bólowych. Program takich ćwiczeń musi opracować specjalista rehabilitant. Także ich wykonywania trzeba nauczyć się pod fachowym nadzorem, by nie wyrządzić sobie krzywdy. - Terapia falą uderzeniową, nowoczesna, wysoce efektywna metoda leczenia. Fale uderzeniowe przyspieszają proces zdrowienia poprzez: pobudzenie metabolizmu i cyrkulacji krwi, zwiększenie produkcji kolagenu, obniżenie napięcia mięśni. Uszkodzona tkanka stopniowo regeneruje się co wspomaga proces leczenia w obszarze poddanym terapii. Leczenie falą uderzeniową stosuje się do zwalczania przewlekłego bólu narządu ruchu. Daje ona szybką ulgę i przywraca sprawność ruchową. UWAGA !!! Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z możliwościami terapeutycznymi fizjoterapii serdecznie zapraszam w dniu 9 listopada 2013 r. (sobota) od godziny 9 do 14 na Dzień Otwarty do GLEN ERIN PHYSIO & REHAB 3476 Glen Erin Drive, suite 220, Mississauga, ON L5L 3R4 tel. 905 569 6431 lub 416 838 7599 Każda osoba skorzysta z darmowej konsultacji wykwalifikowanego fizjoterapeuty, jak również z zabiegu oferowanego przez naszą klinikę. Rodzaj zabiegu dobrany będzie indywidualnie po konsultacji z fizjoterapeutą. Jednocześnie informuję, że podczas dnia otwartego każda osoba, która zapisze się na terapię falą uderzeniową będzie mogła skorzystać z 20 proc. rabatu. Myślę, że warto poświęcić czas na odwiedzenie naszej Kliniki i przekonanie się na miejscu co mamy do zaoferowania naszym pacjentom, aby w możliwie najlepszy sposób „ Przywrócić radość życia...”. Krystyna Rozbicka


22

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013


23

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013

BEATA GOTUJE

fot. mojaliterkam.blogspot.com

MAGIA SMAKU I AROMATU Większość z nas jest łasuchami, a wbrew pozorom Panowie najbardziej przepadają za słodkościami, więc co nam pozostało, Drogie Panie - dogadzać naszym Panom. Pieczmy ciasta i ciasteczka ku ich radości i wspólnej przyjemności rozkoszowania się dobrym smakiem i aromatem.

WIŚNIOWA ROZKOSZ Ciasto: 50 g zmielonych migdałów, 6 jajek, 150 g cukru, 30 g mąki ziemniaczanej, 100 g dobrej białej mąki, 50 g kakao. Sposób przygotowania: Oddzielić żółtka od białek. Żółtka utrzeć na krem z 50 g cukru, dodawać stopniowo mąkę, mąkę ziemniaczaną, kakao i migdały, cały czas mieszając. Białka ubić na sztywną pianę z resztą cukru, delikatnie połączyć wszystko razem i piec w nagrzanym piekarniku w tem. 340 F. Po upieczeniu biszkopt przestudzić i przekroić na 3 części w poprzek. Polewa: 100 ml przegotowanej wystudzonej wody, 100 ml soku z zalewy wiśniowej, 50 ml czystej wódki, cukier do smaku. Sposób przygotowania: Wszystkie składniki dobrze wymieszać i nasączyć poszczególne płaty ciasta, przed ich połączeniem z innymi składnikami. Masa i przybranie: 1/2 lub więcej słoiczka wiśniowego dżemu, 2 duże słoiki wiśni w zalewie, 1/2 litra śmietany do ubicia (nutriwhip), 1-2 łyżki wiórek lub płatków migdałowych, 2-3 kostki startej na tarce gorzkiej czarnej czekolady. Sposób przygotowania: Wiśnie odsączyć z zalewy, kilka pozostawić do dekoracji. Jeden płat biszkoptu posmarować dżemem, śmietanę ubić na sztywną pianę, niewielką ilością śmietany posmarować biszkopt, wyłożyć 2/3 porcji wiśni i posmarować niewielką porcją śmietany. Wiśnie przykryć drugim płatem ciasta, lekko przycisnąć, i posmarować dżemem, następnie wyłożyć na to bitą śmietanę tak aby powstała warstwa grubości 1 cm. Przykryć trzecim płatem lekko docisnąć, posmarować pozostałą śmietaną, wierzch i boki, obsypać wiórkami migdałowymi i startą czekoladą, udekorować pozostałymi wiśniami. Schłodzić.

CZEKOLADOWE UNIESIENIE Składniki: 4 łyżki mąki, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 10 łyżek cukru, 4 jajka, szczypta soli, łyżka kakao, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 2 gruszki z zalewy, 150 ml soku gruszkowego, 2 łyżki żelatyny, 2 łyżki soku ze świeżo wyciśniętej cytryny, 40 dag bitej śmietany, 4-5 łyżek wódki, 40 dag polewy czekoladowej.

Dorothy, czyli nigdy nie jest za późno dok. ze str. 19 Ostatnie wyniki testu jej słuchu ciągle wskazywały na dużą utratę słuchu, ale rozumienie mowy, poprawiło się do około 80 procent, przy głośności 80 decybeli. Był to duży sukces, chyba głównie Dorothy, gdyż miała dużo samozaparcia, aby walczyć o swoją niezależność. Morał z dzisiejszej historii jest taki, że chociaż czasami wydaje się, że jest już naprawdę za późno, zapamiętajmy, że dopóki żyjemy warto starać się poprawić jakość i warunki swojego życia, nie czekając bezczynnie na to, co nam przyniesie los. Życząc Państwu, niezmiennie, dobrego rozumienia mowy, zapraszamy na bezpłatny test słuchu (skierowanie od lekarza nie jest potrzebne) do Metro Hearing Clinic w Mississauga. Wszystkie osoby zainteresowane tematem dzisiejszej opowieści zapraszamy do naszej kliniki, gdzie mogą Państwo uzyskać wszystkie informacje związane z poruszonym w tym artykule zagadnieniem. Alicja i Janusz Toboła Metro Hearing Clinic 905 273 7717 www.metrohearingclinic.com

Sposób przygotowania: Białka oddzielić od żółtek, ubijać białka ze szczyptą soli i dodać powolutku 5 łyżek cukru i dodać żółtka i dokładnie wymieszać. Przesianą mąkę, mąkę ziemniaczaną, proszek do pieczenia i kakao połączyć, porcjami wsypywać do jajek. Wszystko dokładnie wymieszać, rozsmarować na wyłożonej pergaminem blaszce, piec w tem. 380 F. około 12 minut. Po upieczeniu przełożyć na wilgotną i posypaną cukrem ściereczkę, zwinąć i pozostawić do wystudzenia. Obrane gruszki podzielić na ćwiartki, usunąć gniazda nasienne i pokroić w kostkę. Sok gruszkowy połączyć z cytrynowym i zagotować, następnie dodać gruszki i dusić na małym ogniu przez 3 minuty, osączyć i ostudzić. Żelatynę rozpuścić według przepisu. Połowę czekolady połamać na kawałeczki. Śmietanę ubić z resztą cukru. Wódkę podgrzać, połączyć z żelatyną, wymieszać z 3 łyżkami kremu i połączyć z pozostałym kremem, dokładnie mieszając. Krem dokładnie rozsmarować na cieście pozostawiając wolne brzegi. Na kremie ułożyć kostki gruszki i trochę połamanej czekolady, uformować roladę schłodzić w lodówce około 3 godz. Pozostałą polewę stopić, posmarować nią roladę i ponownie schłodzić.

ROGALIKI „PALCE LIZAĆ” Składniki: 40 dag przesianej mąki, 20 dag masła roślinnego, 10 dag cukru pudru, 1 jajko, 2 żółtka, szczypta soli, 2 -3 łyżki śmietany, 5 dag drożdży, 20-25 dag powideł śliwkowych, białko do posmarowania, cukier puder do posypania. Sposób przygotowania: Na stolnicę wysypać mąkę, dodać masło, cukier puder (lecz niekoniecznie), jajko i żółtka, szczyptę soli śmietanę i pokruszone drożdże. Wszystkie składniki przesiekać nożem i szybko, ale starannie zagnieść. Zawinąć w folię plastikową a następnie w ściereczkę i włożyć do lodówki na co najmniej pół godziny. Po schłodzeniu, rozwałkować ciasto na placki i każdy placek podzielić na osiem trójkątów, nakładać powidła na grubszej krawędzi ciasta, zwijać w rogaliki, zaczynając od podstawy trójkąta. Uformować rogaliki, posmarować roztrzepanym białkiem. Układać na blaszce do pieczenia, uprzednio wyłożonej pergaminem. Piec w dobrze nagrzanym piekarniku (około 360-380 F) ok. 20-25 minut (w zależności od danego piekarnika). Po wyjęciu z piekarnika, przestudzić rogaliki i posypać cukrem pudrem za pomocą sitka.

Serdecznie pozdrawiam i życzę smacznego. Beata Orgacka


24

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013

MOTORYZACJA

Długi Range Rover Już w marcu 2014 pojawi się nowa, przedłużona wersja Range Rovera. Będzie to pierwsze tego typu auto od 22 lat. Długość nadwozia mierzyć ma aż 5,2 m tyle, co w przedłużonej klasie S Mercedesa... Z zewnątrz samochód niewiele różni się od standardowego Range Rovera. Sympatycy marki dostrzegą jedynie delikatnie przemodelowany grill, czy wydłużone tylne drzwi. Dodatkowe centymetry wykorzystano, by poprawić komfort podróży z tyłu. W stosunku do standardowego "Range'a" pasażerowie drugiego rzędu zyskają aż 14 cm miejsca na nogi. W tylnej części kabiny mogą być zamontowane dwa indywidualne, regulowane elektrycznie fotele z funkcją masażu. Korzystający z nich mają do dyspozycji rozkładane elektrycznie aluminiowe stoliczki ze skórzanym blatem (wyposażone w podstawki na kubki i złącza USB), dwustrefową klimatyzację i lodówkę. Rozdzielającą fotele konsolę wykonano z wysokiej jakości, lakierowanego na wysoki, połysk drewna. Standardowym wyposażeniem będą m.in. elektrycznie sterowane rolety tylnych drzwi i panoramiczny dach. W zagłówkach przednich foteli zamontowano ciekłokrystaliczne ekrany o przekątnej 10,2 cala. Wydłużona odmiana będzie rzecz jasna najdroższą z oferty brytyjskiej marki. Wstępne szacunki mówią o cenie rzędu 140 tys. funtów za podstawowy model i 150 tys. za wersję z napędem hybrydowym. Jak myślicie, czy wydłużony Range Rover okaże się godnym przeciwnikiem dla nowej klasy S, która w niespełna trzy miesiące od debiutu sprzedała się już w 30 tys. egzemplarzy? fot. materiały prasowe

ZAPROSZENIE Parafia św. Maksymiliana Kolbe w roku jubileuszowym serdecznie zaprasza na sympozjum poświęcone wielkim Polakom. "Współcześni Polacy, ich tożsamość i znaczenie dla świata" – to temat konferencji, jakie w dniach 16, 17 oraz 24 listopada, odbędą się w naszej parafii. Omawiane będą dwie postaci: św. Maksymilian Kolbe oraz Jan Paweł II. Prelegenci: Ks. Prof. Andrzej Szostek, uczeń Karola Wojtyły, były rektor KUL, Ks. Prof. Marcin Tkaczyk, KUL, Dziekan Wydziału Filozofii, franciszkanin oraz Ks. prof. Leon Dyczewski.

PROGRAM: 16 listopada, sobota, godz. 20:00, sala parafialna Ks. prof. Andrzej Szostek, były rektora KUL, wygłosi prelekcję o Janie Pawle II. 17 listopada, niedziela, godz. 20:00, sala parafialna Ks. prof. Marcin Tkaczyk, KUL, Dziekan Wydziału Filozofii, franciszkanin, będzie prezentował postać św. Maksymiliana Kolbe oraz jego rolę w świecie 24 listopada, niedziela, godz. 20:00, sala parafialna Ks. prof. Leon Dyczewski - Nowoczesne apostolstwo ojca Maksymiliana O. Janusz Błażejak OMI, Proboszcz

Samochód na godziny W Europie Zachodniej w ramach tzw. carsharingu organizowane są specjalne wypożyczalnie aut, działające trochę tak, jak te rowerowe. Dobrym przykładem jest tu inicjatywa car2go, wspierana przez koncern Daimler Benz. Wszystko zaczęło się w 2008 r. w niemieckim Ulm. Dzisiaj car2go ma około 120 tysięcy użytkowników i funkcjonuje w 18 miastach Europy oraz Ameryki Północnej, m.in. w stolicy Austrii. Wiedeński car2go dysponuje flotą ok. 600 Smartów, spalinowych i elektrycznych, z manualnymi lub automatycznymi skrzyniami biegów. Aby przystąpić do systemu, należy wykupić za 10 euro kartę członkowską. To wszystko. Później, jak zachwalają pomysłodawcy, nie trzeba wnosić żadnych stałych opłat, abonamentów itp. Płaci się wyłącznie za czas korzystania z pojazdu. Stawki, z naszego punktu widzenia, nie są niskie: 0,31 euro za minutę, 14,90 euro za godzinę, 69 euro dziennie, 0,19 euro za minutę postoju, w przypadku wyjazdu za granicę - dodatkowo 250 euro. W tej cenie mieszczą się już jednak wszystkie koszty związane z użytkowaniem auta. Smarta car2go można zamówić (z 30-minutowym wyprzedzeniem, m.in. poprzez specjalną aplikację na smartfony) lub skorzystać z auta napotkanego na ulicy (na interaktywnej mapie w Internecie widać, ile pojazdów jest dostępnych w danej chwili w okolicy). Zbliżamy naszą kartę do czytnika, znajdującego się za przednią szybą. Jeżeli drzwi samochodu się otworzą - jest on wolny, jeżeli nie - został już przez kogoś wynajęty. Po zajęciu miejsca za kierownicą za pośrednictwem klawiatury na ekranie dotykowym wpisujemy swój indywidualny PIN. Potem musimy jeszcze - w ten sam sposób - wystawić ocenę, czy pojazd jest czysty i nieuszkodzony. Następnie przekręcamy kluczyk i możemy ruszać. Liczba przerw i zasięg podróży są nieograniczone. Ważne, aby kończąc ją, "wymeldować" się kartą członkowską i pozostawić smarta w tzw. home area, czyli na obszarze funkcjonowania systemu (miasto Wiedeń). Zaparkować można w dowolnym miejscu, byle bezpłatnym i nie na zakazie. Tankowaniem pojazdów zajmuje się obsługa. Użytkownik jest do tego zobowiązany tylko wtedy, gdy poziom paliwa w baku spadnie poniżej jednej czwartej. Za dokonanie tej czynności przysługuje mu 20 darmowych minut. Karta paliwowa znajduje się wewnątrz pojazdu. Można z niej korzystać na stacjach kilku współpracujących z car2go dużych sieci. Oczywiście w przypadku pojazdów elektrycznych procedura "tankowania" jest odmienna. źródło: interia.pl

TRENDY

HALLOWEENOWY BIZNES Święta to biznes. Coraz częściej, nawet te najważniejsze, duchowe święta, posądza się o komercję. Przepych, zbędne wydatki, zamiast skupienia i refleksji. Przed nami kolejna taka okazja, której świętem nie nazwiemy, ale okazją do wydania ogromnych pieniędzy - a i owszem. Od 2009 roku wydatki Kanadyjczyków na celebrowanie Halloween zaczęły znacznie wzrastać. Na same cukierki dla dzieci wydaliśmy w sumie 331 mln dolarów. Gotowość ludzi na takie wydatki automatycznie kreuje rynek biznesowych możliwości. Przeciętny mieszkaniec Kanady i USA planuje wydać na celebrowanie Halloween około 70 dolarów. Obowiązkowym wydatkiem tego dnia jest oczywiście kostium i dynia. W drugim rzędzie, ale jednak, wydajemy na dekorowanie domu i ogrodu lub kupujemy bilety na zorganizowane imprezy, z natury święta - straszliwe. Powstają również nowe trendy, za którymi podążamy, a to kosztuje kolejne kilkadziesiąt dolarów. Kostiumy dla dorosłych, które idą w kierunku bardziej niegrzecznym niż strasznym, oraz kostiumy dla zwierza. W efekcie w jednym domu stroją się wszyscy: rodzice, dzieci i pies. Kilka dużych sieci handlowych, na przykład Value Village, odnotowało rosnącą z roku na rok sprzedaż kostiumów i dekoracji nawet o 35 proc. Za trendem podążyła również sieć Canadian Tire, która od kilku lat odnotowuje trzy największe sezony zakupowe. Pierwszy to Boże Narodzenie, zaraz potem sezon letnio-ogrodowy, a na trzecim miejscu właśnie Halloween. Statystyki na przyszłość wskazują, że właśnie to święto jest jednym z najlepszych okresów sprzedażowych i daje szansę na realizację własnego biznesowego pomysłu. Jeśli masz jakiś oryginalny pomysł na biznes sezonowy, to weź pod uwagę dwa produkty, które kupuje prawie każdy: dynię i cukierki. Ale jeśli marzysz o większym biznesie wykorzystaj fakt, że Halloween jest w Kanadzie najbardziej dekoracyjnym świętem, drugim po Bożym Narodzeniu. Największe pieniądze leżą w kostiumach, kreowaniu ich popularności na kilka miesięcy wcześniej. Kostiumy modne w tym roku inspirowane są największymi, a raczej najbardziej spektakularnymi wydarzeniami minionego roku. Nikt nie przebierze się za laureata Nagrody Nobla, ale za skandaliczną Miley Cyrus, królową beżowego latexu z rozdania MTV Music Awards - to już owszem. Oferta bardziej skierowana dla dorosłych niż dla dzieci. Dzięki narodzinom brytyjskiego następcy tronu na szczyty hitowych przebrań wszedł kostium małego księcia, a za nim wszelkie odmiany odzienia typu Royal. Kostiumem najbardziej popularnym od 20 lat jest, inspirowany filmem "Krzyk", czarny płaszcz z kapturem i niezmiennie przeraźliwa biała maska plastikowa, za jedyne 35 dolarów komplet. Marta Kaczmarski


25

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013 ZDROWIE

NA ZDROWY ROZUM...

ZAPALENIE PĘCHERZA I DRÓG MOCZOWYCH Wraz z nadejściem chłodnych dni jesteśmy bardziej narażeni na kłopoty z pęcherzem. Często z pozoru taka niewinna dolegliwość potrafi skutecznie zepsuć nam normalne funkcjonowanie. Problemy z układem moczowym mają różny charakter i podłoże. Przybierają postać zapaleń pęcherza i dróg moczowych, zakażeń bakteryjnych, czy uciążliwych dolegliwości związanych z nietrzymaniem moczu. Wzmacnianie tkanek budujących i otaczających układ moczowy oraz ograniczanie rozwoju bakterii patogennych jest sposobem na łagodzenie i przeciwdziałanie nawrotom dolegliwości układu moczowego. Zapalenia pęcherza moczowego i dróg moczowych to najpowszechniejsze dolegliwości związane z układem moczowym. Nasilają się w okresie jesienno-zimowym, gdy nie sprzyja nam pogoda oraz podczas osłabienia odporności spowodowanego innymi schorzeniami czy stresem. Układ moczowy kobiety jest o wiele bardziej narażony na infekcje, zapalenia i urazy niż u mężczyzn. Powodem są różnice w budowie anatomicznej i sąsiedztwo dróg rodnych. Zapalenie pęcherza zdarza się także u mężczyzn mających problemy z opróżnianiem pęcherza moczowego z powodu rozrostu prostaty, osób obłożnie chorych i z założonym cewnikiem. Infekcje bakteriami chorobotwórczymi osłabiają tkanki i nabłonki układu moczowego powodując zapalenia. Skutkiem zapalenia pęcherza jest nieprzyjemne stałe uczucie pieczenia i parcia na pęcherz oraz uczucie bólu i pieczenia w czasie oddawania moczu. Leczenie polega na przyjmowaniu leków bakteriobójczych i innych preparatów o działaniu odkażającym i tonizującym. Niektórzy stosują także ciepłe nasiadówki mające złagodzić ból i pieczenie. Nieleczone, nawracające zapalenia dróg moczowych mogą prowadzić do poważniejszego schorzenia - nietrzymania moczu (NTM), zwanego również inkontynencją, postrzeganego jako wstydliwa dolegliwość. Wyróżnia się wiele rodzajów NTM związanych z mimowolnymi wyciekami moczu podczas wysiłku, kichania, kaszlu, czy snu oraz poprzedzone nagłym parciem. Najcięższa postacią choroby jest stały niekontrolowany wyciek moczu. NTM stwierdza się dwukrotnie częściej u kobiet, zwłaszcza po 45. roku życia, niż u mężczyzn. Do najbardziej istotnych czynników ryzyka należą zatem płeć, wiek, menopauza, brak aktywności fizycznej po porodach, zabiegi operacyjne układu moczowo-płciowego oraz niektóre choroby tj. przerost prostaty, udar mózgu, stwardnienie rozsiane, cukrzyca czy niewydolność krążenia. NTM jest chorobą postępującą, gdy nie jest leczone i nigdy nie cofa się samoistnie. Aby uchronić się przed dolegliwościami ze strony układu moczowego warto zacząć

spożywać produkty na bazie owoców żurawiny, takie jak naturalny sok żurawinowy, bądź wyciągi z żurawiny dostępne w formie preparatów w postaci kapsułek. Żurawina jest znaną rośliną zielarską wykorzystywaną od dawna w leczeniu zakażeń układu moczowego. Pozyskiwany z woców żurawiny naturalny sok zawiera niezwykle cenne składniki pomagające usunąć przyczynę zapaleń, czyli bakterie chorobotwórcze. Sok z żurawin jest bogaty w polifenole, antocyjany i witaminy, które mają bardzo korzystny wpływ na stan układu moczowego. Niezwykłe właściwości soku z żurawin znalazły potwierdzenie w wielu publikacjach naukowych. Udowodniono, że regularne picie soku z żurawin zmniejsza o połowę częstotliwość nawrotów zakażeń, gdyż ogranicza przyczepianie się chorobotwórczych bakterii do ścian pęcherza moczowego i moczowodów. Najczęstszą przyczyną infekcji układu moczowego jest bakteria Escherichia coli. Zawarte w żurawinie taniny i proantocyjany utrudniają bakteriom chorobotwórczym E. coli osadzanie się na błonach śluzowych. Proantocyjany zmieniają kształt bakterii, utrudniają im wydzielanie substancji sygnałowej związanej z rozwojem kolonii, wskutek czego nie są one w stanie tworzyć biofilmów (nie zakładają kolonii na powierzchni błon śluzowych) i są łatwiej wypłukiwane z pęcherza przy oddawaniu moczu. Sok z żurawiny bogaty jest ponadto w przeciwutleniacze (polifenole, flawonoidy i antocyjany), które unieszkodliwiają wolne rodniki i uszczelniają ściany naczyń krwionośnych. Flawonoidy żurawinowe podobne są w budowie do tych obecnych w czerwonym winie, ale mają jeszcze dodatkowa zaletę - działają przeciwzakrzepowo i zapobiegają zlepianiu się (agregacji) płytek krwi. Dzięki temu w naczyniach nie tworzą się skupiska płytek krwi, które mogłyby zatkać naczynia krwionośne i spowodować zator, bądź zakrzep. Flawonoidy żurawinowe działają przeciwmiażdżycowo, gdyż zapobiegają utlenianiu cholesterolu i tworzeniu przez niego płytek miażdżycowych, ponadto uszczelniają i rozszerzają naczynia krwionośne. W wyniku ich dużej zawarto-

ści nadają sokowi charakterystyczny, cierpki smak. Inne cenne dla zdrowia składniki soku żurawinowego to: białka, błonnik, kwasy organiczne (cytrynowy, jabłkowy), kwas foliowy, witamina A, C, witaminy z grupy B, minerały: wapń, żelazo, fosfor, magnez. Owoce żurawiny zawierają mało sodu - pierwiastka szkodliwego w dużych ilościach, odpowiedzialnego za zatrzymywanie wody w organizmie. Aby zachować sprawne funkcjonowanie układu moczowego do późnej starości, należy o niego dbać przez całe życie m.in. poprzez wzbogacanie swojej codziennej diety w produkty wspomagające jego prawidłowe funkcjonowanie. Owoce żurawiny lub naturalny, bezpośrednio wyciskany z owoców sok żurawinowy niewątpliwie należą do tych produktów. Oprócz preparatów na bazie żurawiny w zapaleniu układu moczowego warto stosować również: Omega-3 - wzmacniają błony komórkowe nefronów, wpływają na skurcz pęcherza moczowego, niwelują ból związany z zapaleniem, mobilizują układ odpornościowy do walki z chorobą. Regularne stosowanie kwasów z grupy omega 3 może stale i skutecznie ograniczyć lub zlikwidować objawy chorobowe ze strony układu moczowego. Najlepszym źródłem tych kwasów jest olej lniany NOVALIN. Korzeń lubczyka - substancje zawarte w korzeniu rośliny mają najsilniejsze działanie lecznicze, ale pozostałe części lubczyku również pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Z korzenia wykorzystywany jest odwar, który dzięki swoim właściwościom moczopędnym odtruwa organizm z toksyn. Wraz z potem i moczem wydalane są szkodliwe związki, takie jak mocznik i kwas moczowy (nadmiar kwasu moczowego sprzyja rozwojowi m.in. artretyzmu). Owoc jałowca - Olejek eteryczny i flawonoidy zawarte w owocach jałowca mają silne właściwości moczopędne. Jałowiec działa bakteriobójczo w układzie pokarmowym i moczowym. Pietruszkę - zarówno korzeń, jak owoce i nać pietruszki mają działanie przede wszyskim moczopędne, lecz owoce, a szczególnie olejek w nich zawarty, działa silniej niż pozostałe jej części. Substancje lecznicze pietruszki wskazane są dla osób cierpiących na schorzenia nerek i pęcherza moczowego, anemię, reumatyzm, przy słabym wzroku. Wykazuje się też działaniem odkażającym, zmniejszającym napięcie jelit i ułatwiającym trawienie. Pokrzywę zwyczajną - przede wszyskim korzeń ma własciwości moczopędne. Pomaga wydalic zbędny chlor i mocznik oraz oczyścić organizm ze złogów kwasu moczowego. Świeze soki i odwary z liści pokrzywy pobudzają procesy metaboliczne, zwiekszają zdolność wydzielania soków żołądkowych. Substancje zawarte w pokrzywie wspomagają pracę wątroby, dzięki czemu odtruwają organizm. Z przewodów żółciowych odprowadzają złogi żółciowe. Skrzyp polny - ziele skrzypu działa diuretycznie. Stosuje się go w obrzękach pourazowych i zastoinowych, w stanach zapalnych i zakażeniach bakteryjnych dróg moczowych oraz w celu zwiększenia ilości wydalanego moczu i wywołania efektu płukania. Liść brzozy - surowcem leczniczym są przede wszystkim liście, ale również guz brzozy i sok z pnia i gałęzi brzozy. Liście

brzozy mają działanie moczopędne, napotne, przeciwreumatyczne, poprawiają przemianę materii, działają odtruwająco na układ krwionośny. Wyciąg z liści brzozy stosuje się przy przewlekłych infekcjach dróg moczowych. Świeży sok z liści, zebranych w okresie wiosennym, pobudza przesączanie w kłębkach nerkowych i zwiększa wydalanie szkodliwych produktów przemiany materii. Poprawia zdolność filtracyjną nerek, pobudza wydalanie moczu i wypłukuje „piasek”, zapobiegając tworzeniu się kamieni moczowych. Fiołek trójbarwny (bratek) - jest stosowany na zapalenia pęcherza moczowego oraz może być używany w leczeniu objawów częstego i bolesnego oddawania moczu. Borówka brusznica - obfituje w wiele substancji o działaniu leczniczym - glikozydy, arbutyna i metyloarbutyna (rozpada się na glukozę i hydrochinon - związek aromatyczny o działaniu pier wotniakobójczym, bakteriobójczym i przeciwwirusowym), kwasy organiczne, garbniki, cukry, witaminy: B1, B2, PP, C. Borówka wykazuje działanie moczopędne, bakteriobójcze, rozkurczowe, przeciwzapalne, przeciwkrwotoczne i przeciwbiegunkowe. UWAGA! Uważaj na olej lniany pochodzący z niewiadomego źródła! Oleje lniane otrzymywane w niewłaściwy sposób lub odmiany lnu, nie daj Boże jeszcze modyfikowanej genetycznie (w Kanadzie wszystkie odmiany są modyfikowane) mogą nie przynieść pożądanych efektów terapeutycznych, ale wręcz mogą nawet zaszkodzić. Dlatego przestrzegam przed zaopatrywaniem się w olej lniany u przygodnych ludzi, którzy posiadają olej z niewiadomego źródła i nie mających kompleksowej wiedzy na ten temat, którzy kierują się tylko i wyłącznie chęcią zysku mając za nic jakość produktu i zdrowie konsumentów. Jeżeli chcesz poprawić swoją kondycję zdrowotną lub wykorzystać olej lniany w celach terapeutycznych, to w Kanadzie istnieje tylko jeden olej spełniający najwyższe standardy jakościowe. Używaj tylko: NOVALIN - NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI OLEJ LNIANY.

Zapraszam do słuchania audycji radiowej na temat zdrowia " NA ZDROWY ROZUM" w każdą niedzielę od 18-19 w Radiu Active Toronto 530 AM. Można również słuchać przez internet - www.radioactivetoronto.com. Teamaty poruszane w radio opisuję w tygodniku PULS, do czytania którego serdecznie zapraszam. mgr farm. Katarzyna Łozińska fot. archiwum


26

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013

SPOลECZEลƒSTWO

ลฆ\ZLLPDUWZLZG]LHMDFKล‹ZLDWD +RPRHUHFWXVF]\OLF]รฃRZLHNZ\SURVWRZDQ\SRMDZLรฃVLฤ•QD=LHPLSU]HGPLOLRQDPLODW0XVLDรฃRMHGQDNXSรฃ\Qฤ‡รพ]W\FK Sฤ•FLXPLOLRQyZODWRNRรฃRF]WHUHFKLSyรฃPLOLRQDDE\WXลงSU]HGSRMDZLHQLHPVLฤ•+RPRVDSLHQVF]รฃRZLHNDP\ล‹Oฤ‡FHJRZ PLHMVFDFKOXG]NLFKVLHG]LESRMDZLรฃ\VLฤ•JURE\

P

ierwszymi, ktรณrzy chowali swoich ]PDUรฃ\FKE\OLSRSU]HG]DMฤ‡F\QDV 1HDQGHUWDOF]\F\ยฒZVSyรฃF]HVQ\V\PERO FDรฃNRZLWHJR]DFRIDQLDXP\VรฃRZHJR WHFKQLF]QHJRLXF]XFLRZHJR$MHGQDN QLHMHVWWRGRNRฤธFDSUDZGฤ‡1DVWDQRZLVNDFKDUFKHRORJLF]Q\FKZMDVNLQLDFK ZNWyU\FKPLHV]NDรฃ\JUXS\1HDQGHUWDOF]\NyZRSUyF]SU\PLW\ZQ\FK QDU]ฤ•G]LRGNU\WRUyZQLHลงV]NLHOHW\ NRELHWPฤ•ลงF]\]QLG]LHFL6SRVyE ZMDNL]RVWDOLRQLSRWUDNWRZDQLSR ล‹PLHUFLZVND]XMHZ\UDลฅQLH ลงHJU]HEDQRLFK]SHZQ\P U\WXDรฃHPยฒXรฃRลงRQ\FKZSR]\FMLSรฃRGRZHMREV\SDQ\FK ]LRรฃDPLLNZLDWDPL &]\WDNLHXรฃRลงHQLHZVND]XMHQDWRลงH1HDQGHUWDOF]\F\ZLHU]\OLลงHล‹PLHUรพMHVW URG]DMHPVQXลงH]PDUOL SRZUyFฤ‡PLฤ•G]\ลง\Z\FK" 1LHZLDGRPRZLDGRPR MHGQDNQDSHZQRลงH]PDUรฃ\ QLH E\รฃ GOD QLFK QLF QLH ]QDF]ฤ‡F\PWUXFKรฃHP2ND]\ZDOLPXV]DFXQHNPRลงH RSรฃDNLZDOL:SyลฅQ\FK SRFKRG]ฤ‡F\FK VSU]HG W\VLฤ•F\ODWJUREDFK G]LHFLฤ•F\FK]QDMGRZDQR QDZHWSU\PLW\ZQH]DEDZNL SRรฃRลงRQHWDP]DSHZQHUฤ•Nฤ‡ matki. 1 H D Q G H U W D O F ] \ F \ ]QLNQฤ•OL ] SRZLHU]FKQL =LHPL NUyWNR SR URNX GZXG]LHVWRW\VLฤ•F]Q\P SU]HGQDV]ฤ‡HUฤ‡ยฒGRWHM SRU\ QLH ZLDGRPR GODF]HJR)DNWลงHSR]RVWDZLOL SRVRELHJURE\SR]EDZLDLFK ]ZLHU]ฤ•FRล‹FLXZ\SXNODMฤ‡F FHFK\OXG]NLH 3R LFK ]QLNQLฤ•FLX FL NWyU]\]DVLHGOLOL=LHPLฤ•MXลง]DZV]H RND]\ZDOLRJURPQ\V]DFXQHN]PDUรฃ\P =DF]ฤ•WRZ\]QDF]DรพVSHFMDOQHGRล‹รพ ]Z\NOHRGOHJรฃHRGVLHG]LEOXG]NLFK PLHMVFDSRFKyZNyZลŠPLHUรพL]PDUรฃ\FK WUDNWRZDQR]V]DFXQNLHPDOHLSHZQฤ‡ REDZฤ‡ VWฤ‡G QDMUyลงQLHMV]H U\WXDรฃ\ PDMฤ‡FH]QLHFKฤ•FLรพ]PDUรฃ\FKGRSRZURWXPLฤ•G]\ลง\Z\FK %OLลงV]DQDPERSRFKRG]ฤ‡FDVSU]HG RNRรฃR ODW NXOWXUD P\NHฤธVND SU]\GDZDรฃDMXลง]PDUรฃ\PQDGURJฤ• Z ]Dล‹ZLDW\ SU]HGPLRW\ NWyU\PL SRVรฃXJLZDOLVLฤ•]Dลง\FLD7HZV]\VWNLH ]DELHJLPLDรฃ\UDF]HMFKDUDNWHUPDJLF]Q\ QLลงUHOLJLMQ\:LHONLHUHOLJLHMHV]F]HVLฤ• ZWHG\QLHXNV]WDรฃWRZDรฃ\:RNUHVLH QDVWฤ•SQ\FKW\VLฤ‡FOHFLNWyUHSRSU]HG]Lรฃ\ SU]\Mล‹FLHQD=LHPLฤ•&KU\VWXVDล‹ZLDWZ QDV]\P]QDF]HQLXLQWHOHNWXDOQ\PยฒF]\OLREHMPXMฤ‡F\FDรฃฤ‡OXG]NRล‹รพQLHLVWQLDรฃ

,VWQLDรฃR]DWRZLHOHล‹ZLDWyZORNDOQ\FK UyZQROHJรฃ\FKGRVLHELHU]ฤ‡G]ฤ‡F\FKVLฤ• VZRLPLZรฃDVQ\PLSUDZDPLPDMฤ‡F\ VZRLFKZรฃDVQ\FKERJyZNDSรฃDQyZL NDSรฃDQNLLFR]W\P]ZLฤ‡]DQHVZRMH ZรฃDVQH]Z\F]DMHJU]HEDOQH&RFLHNDZH E\รฃZQLHNWyU\FK]Z\F]DMDFKMHGHQ ZVSyOQ\F]\QQLNยฒZLDUDZลง\FLHSR ล‹PLHUFL'RWHJRลง\FLD]PDUรฃHPX(JLSFMDQLQRZLSRWU]HEQDE\รฃDMHJR]LHPVNLD SRZรฃRNDVWฤ‡GFDรฃ\SU]\ล‹ZLฤ‡W\QQ\ SU]HP\VรฃZ'RPDFKลŠPLHUFLยฒEDO-

5]\PLDQLHWDNEDUG]RSU]\ZLฤ‡]DQL GRลง\FLDGRF]HVQHJRQLHZLHU]\OL Zลง\FLHSR]DJURERZH.UHPRZDOL VZRLFK]PDUรฃ\FKLFKRZDOLQDFPHQWDU]DFKSRรฃRลงRQ\FKSU]\GURJDFK Z\ORWRZ\FK]0LDVWD:LHONRล‹รพG]LDรฃHN JURERZ\FK]DOHลงDรฃDRG]DPRลงQRล‹FL ]PDUรฃHJRLZDKDรฃDVLฤ•RGGR PHWUyZNZDGUDWRZ\FK=DQDMOHSV]H PLHMVFDXZDลงDQRWHOHลงฤ‡FHWXลงSU]\ EUDPDFKPLHMVNLFK1DG]LDรฃNDFKZ ]DOHลงQRล‹FLRGLFKZLHONRล‹FLVWDZLDQR

VDPRZDQLHSU]\JRWRZ\ZDQLHPXPLLL]DEH]SLHF]DQLHLFKPy]JyZL ZQฤ•WU]QRล‹FL2JURPQHQHNURSROLH FKRรพE\WHZ'ROLQLH.UyOyZNU\รฃ\ ZVZRLFKJURERZFDFKJUREDFKVDUNRIDJDFKLSLDVNDFKW\VLฤ‡FH]PDUรฃ\FK 1LHRGZLHG]DQRQLJG\W\FKPLHMVF SRFKyZNyZ]D]PDUรฃ\FKPRGORQR VLฤ•Zล‹ZLฤ‡W\QLDFKLSU]\GRPRZ\FK RรฃWDU]\NDFK1DWHUHQLH0H]RSRWDPLL ZZLGรฃDFK7\JU\VXL(XIUDWXREU]ฤ•G\ SRJU]HERZHPLDรฃ\NUZDZ\SU]HELHJ,P ERJDWV]\E\รฃ]PDUรฃ\W\PZLฤ•FHMRร€DU OXG]NLFKL]ZLHU]ฤ•F\FKWRZDU]\V]\รฃRPX SRล‹PLHUFL:RGNU\W\PZ8UJURERZFX NUyOHZVNLPRSUyF]FDรฃHJRU]HF]RZHJR SRล‹PLHUWQHJRZ\SRVDลงHQLD]QDOH]LRQR ZLHOHV]NLHOHWyZNRQLZRMRZQLNyZL VรฃXลงE\1DVWUXQDFKSU]HSLฤ•NQHM]รฃRWHM KDUI\OHลงDรฃERJDWRSU]\VWURMRQ\V]NLHOHW KDUร€VWNL

Eฤ‡GลงNDPLHฤธQDJUREQ\]RGSRZLHGQLPLLQVNU\SFMDPLEฤ‡GลงNDSOLFฤ•] RรฃWDU]HPSU]HGZHMล‹FLHPSRGNWyU\P SU]HFKRZ\ZDQRXUQฤ•]SURFKDPL1LH PRJรฃRUyZQLHลง]DEUDNQฤ‡รพNDPLHQQHJR รฃRลงDDOERLNLONXJG]LHZURF]QLFฤ• ล‹PLHUFL]PDUรฃHJRURG]LQDXF]WRZDรฃD ZVSyOQLH]SU]\MDFLyรฃPL3RGNRQLHF ,,ZQHQDMSUDZGRSRGREQLHMSRG ZSรฃ\ZHPUR]SU]HVWU]HQLDMฤ‡FHJRVLฤ•Z 5]\PLHFKU]Hล‹FLMDฤธVWZD]DQLHFKDQR NUHPDFMLLFKRZDQR]PDUรฃ\FKZNDPLHQQ\FKVDUNRIJDFK%LHGRWDPLHMVND QLHPLDรฃDSUDZDGRลงDGQ\FKR]GyE QDJUREDFKยฒSU]\VรฃXJLZDรฃMHMMHG\QLH SROQ\NDPLHฤธLSRFKyZHN]LHPQ\Z REUฤ•ELHVDNUDOQ\PPLDVWDRF]\ZLล‹FLH SR]DMHJRPXUDPL -HG\QD UHOLJLD PRQRWHLVW\F]QD WHJRRNUHVXMXGDL]PZ\NUHRZDรฃD REU]ฤ•G\SRJU]HERZH]NWyU\FKGXลงD

F]ฤ•ล‹รพSU]HWUZDรฃDGRZSyรฃF]HVQRล‹FL =PDUรฃ\FKQDOHลงDรฃRFKRZDรพZSLHUZV]HM GRELHSRล‹PLHUFLUD]HP]HZV]\VWNLPL SU]HGPLRWDPLNWyUH]HWNQฤ•รฃ\VLฤ•] MHJRNUZLฤ‡]HZV]\VWNLPLSURWH]DPL NWyU\FKXลง\ZDรฃ]Dลง\FLDNWyUHMHGQDN ZNรฃDGDQRGRJUREXRVREQR2EHFQLH Z,]UDHOXSR]DPDFKDFKWHUURU\VW\F]Q\FK]ELHUDVLฤ•NUHZ]XOLFLFKRZD UD]HP]Rร€DUDPL'RNRฤธFD;,;Z ]PDUรฃ\FKFKRZDQRQDJLFKRZLQLฤ•W\FK ZVSHFMDOQ\FDรฃXQSRJU]HERZ\REHFQLH MHGQDN]HZ]JOฤ•GXQDSU]HSLV\VDQLWDUQHSRFKyZNL RGE\ZDMDVLฤ•ZWUXPQDFK -XGDL]P]DEUDQLDQDUXV]DQLDVSRNRMX]PDUรฃ\PVWฤ‡G FDรฃNRZLW\]DND]DXWRSVML HNVKXPDFML F]\ OLNZLGRZDQLDJUREX=DND]WHQ PRลงHE\รพXFK\ORQ\MHG\QLH ZSU]\SDGNXSU]HQLHVLHQLD SURFKyZQDFPHQWDU]Z,]UDHOX:SU]\SDGNXEUDNX PLHMVFDQDSRFKyZNLQD NLUNXW\QDZR]LVLฤ•U]ฤ‡G SRU]ฤ•G]LHZDUVWZฤ•]LHPL Z\VWDUF]DMฤ‡Fฤ‡ QD QRZH JURE\-HG\Q\P]QDQ\P PLFPHQWDU]HPJG]LH]DVWRVRZDQRWDNLHUR]ZLฤ‡]DQLH MHVW&PHQWDU]ลฆ\GRZVNL Z :DUV]DZLH JG]LH QD JUREDFK]JRGQLH]WUDG\FMฤ‡ QDGDOVNรฃDGDVLฤ•]DPLDVW NZLDWyZNDP\NLSDPLฤ•FL 7\OHG\JUHVMLZUyรพP\GR FLฤ‡JXKLVWRU\F]QHJR &KU]Hล‹FLMDฤธVWZRSRZROL UR]SU]HVWU]HQLDรฃR VLฤ• Z (XURSLH-HJRSU]HVรฃDQLH FDรฃNRZLFLH ]PLHQLรฃR ]Z\F]DMH SRJU]HERZH 2F]\ZLล‹FLHQLHE\รฃWRSURces natychmiastowy. Przez NLONDVHWODWSU]HQLNDรฃRVLฤ•ZV]\VWNR ยฒNXUKDQ\6F\WyZNDSOLFHJURERZH *RWyZL:L]\JRWyZSRVSLHV]QHL QLHFKOXMQHSRFKyZNL:DQGDOLFHOW\FNLH LVรฃRZLDฤธVNLHREU]ฤ‡GNLVWRV\SRJU]HERZH:LNLQJyZLLFKNRELHWNWyUH GREURZROQLHV]รฃ\QDล‹PLHUรพ&Lฤ‡JOH VWDรฃ\SRJDฤธVNLHFKUDP\QD5XJLLLZ NUDMX6DVyZL3UXVyZ $OHVWRSQLRZR(XURSDVWDZDรฃDVLฤ• FKU]Hล‹FLMDฤธVND.Rล‹FLRรฃ\VWDรฃ\VLฤ•QLH W\ONRPLHMVFHPNXOWXDOHLPLHMVFHP NUyOHZVNLFKLU\FHUVNLFKSRFKyZNyZ 3U]\NRล‹FLHOQHFPHQWDU]HSU]\MPRZDรฃ\ QDZLHF]Q\VSRF]\QHN]Z\F]DMQ\FK SURVW\FKOXG]L6WDรฃ\VLฤ•RQHUyZQLHลง PLHMVFHP]JURPDG]HฤธZLHUQ\FKPLHMVFHPUR]VWU]\JDQLDORNDOQ\FKZDล‹QLL VSRUyZ -HGQRF]Hล‹QLH .Rล‹FLyรฃ Z VZRMHM Pฤ‡GURล‹FLZรฃฤ‡F]\รฃZVZRMHREU]ฤ•G\


27

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013 QLHNWyUH SRJDฤธVNLH ]Z\F]DMH QDSHรฃQLDMฤ‡FLFKQLH]PLHQLRQฤ‡IRUPฤ• QRZฤ‡FKU]Hล‹FLMDฤธVNฤ‡WUHล‹FLฤ‡,WDN ZUXVWDQRZLRQH]RVWDรฃRลŠZLฤ•WR =PDUรฃ\FKREFKRG]RQHGRWHMGHF\]ML DNRPLQQVรฃRZLDฤธVNLH']LDG\F]\ FHOW\FNL+DOORZHHQ7RQDV]G]LHฤธ LVWRSDGDยฒ:V]\VWNLFKลŠZLฤ•W\FK $OHRSUyF](XURS\QDล‹ZLDWVNรฃDGDMฤ‡ VLฤ•MHV]F]HLQQHNRQW\QHQW\6XENRQ W\QHQW,QGLLPLDรฃVZRMHVSHF\ร€F]QH ]Z\F]DMHSRU]HERZHNWyUHSU]HWUZDรฃ\ GRG]Lล‹+LQGXLล‹FLRGSDUXW\VLฤ•F\ODW SDOฤ‡VZRLFK]PDUรฃ\FKDLFKSURFK\ ZU]XFDMฤ‡GRZRG\QDMFKฤ•WQLHMGRU]HNL 2GVWXOHFLQDVSHFMDOQ\FKPLHMVFDFK JU]HEDOQ\FKQDG*DQJHVHPSรฃRQฤ‡ VWRV\SRJU]HERZH-HVWWRFHUHPRQLD EDUG]RNRV]WRZQD]HZ]JOฤ•GXQDEDUG]R Z\VRNฤ‡FHQฤ•GUHZQD1LHZLHOXQDQLฤ‡ VWDรพLF]ฤ•VWRGRZRG\ZU]XFDQHVฤ‡ HG\QLHQDGSDORQH]ZรฃRNL3U]H]VWX HFLDQDVWRVDFKSRJU]HERZ\FKF]ฤ•VWR ZUD]]H]PDUรฃ\PSรฃRQฤ•รฃDยฒQLH]DZV]H GREURZROQLHยฒลงRQD,FKRรพSUDNW\NLWH ]RVWDรฃ\]DND]DQHSU]H]DGPLQLVWUDFMฤ• EU\W\MVNฤ‡SRGNRQLHF;,;ZMHV]F]H G]Lล‹V]F]HJyOQLHQDJรฃฤ•ERNLHMSURZLQFML ]GDU]DMฤ‡VLHVSRUDG\F]QHSU]\SDGNL VDNKWL:VNXSLVNDFKKLQGXVNLFKSR]D JUDQLFDPL,QGLLFLDรฃR]PDUรฃHJRMHVW

NUHPRZDQHDSURFK\ZU]XFDQHGR ZRG\ZZ\]QDF]RQ\FKGRWHJRFHOX PLHMVFDFK3RSRZURFLH]FHUHPRQLL SRJU]HERZHMZV]\VF\MHMXF]HVWQLF\ PXV]ฤ‡Z]Lฤ‡รพSU\V]QLFLRERZLฤ‡]NRZR ]PLHQLรพXEUDQLHQDW\FKPLDVWMHSLRUฤ‡F &RFLHNDZHFKRรพQLHNWyU]\]QLFK ZLHU]ฤ‡ZUHLQNDUQDFMฤ•GOD+LQGXVyZ ล‹PLHUรพMHVWGHร€QLW\ZQ\PNRฤธFHP ZV]\VWNLHJRDMHG\Q\Pล‹ODGHPSR ]PDUรฃ\PMHVWZLV]ฤ‡FDQDล‹FLDQLHIRWR JUDร€D 0LHV]NDMฤ‡FDZ,QGLDFKVHNWD=DUD WXV]WULDQ3DUVRZLHRG,,ZLHNXQDV]HM HU\EXGXMHGODVZRLFK]PDUรฃ\FKZ\VRN LHNDPLHQQHZLHลงHSXVWHZล‹URGNXL QDNU\WHNDPLHQQ\PVWURSHP]WU]HPD RNUฤ•JDPL1DMZLฤ•NV]\SU]H]QDF]RQ\ HVWGODPฤ•ลงF]\]Qล‹UHGQLGODNRELHWD QDMPQLHMV]\GODG]LHFL=ZรฃRNLZ\V WDZLRQHVฤ‡QDG]LDรฃDQLHZDUXQNyZ DWPRVIHU\F]Q\FKSU]H]URNDQDVWฤ•SQLH ]U]XFDQHGRล‹URGNDZLHลง\NWyU\VSHรฃQLD UROฤ•RVVDXULXP3DUVRZLHQD]\ZDMฤ‡VZyM REU]ฤ•GSRJU]HERZ\ร…RVWDWQLPJHVWHP PLรฃRVLHUG]LDF]รฃRZLHNDยตERMHJRFLDรฃR VWDMHVLฤ•SRZ\QLHVLHQLXQDGDFKZLHลง\ SRNDUPHPGODSWDNyZ:LHลงHWHQD] ZDQRZOLWHUDWXU]HDQJLHOVNRMฤ•]\F]QHM :LHลงDPL0LOF]HQLD SDWU]RNรฃDGND L QD]ZDWDMHVWREHFQLHZSRZV]HFKQ\P Xลง\FLXUyZQLHลงZล‹UyG3DUVyZ

=NROHLZ&KLQDFKSU]HGUHZROX F\MQ\FKFKRZDQR]PDUรฃ\FKZHGรฃXJ ZLHORZLHNRZHJRU\WXDรฃX=DFKRZDรฃ VLฤ•RSLVSRJU]HEXFHVDU]D;LDQIHQJD NWyU\]PDUรฃZU3Rล‹PLHUFL]ZรฃRNL FHVDU]DZรฃRลงRQRGRF]HUZRQHMWUXPQ\ DQDF]HOQ\HXQXFKZVXQฤ‡รฃPXGRXVW ZLHONฤ‡SHUรฃฤ•SU]HZLฤ‡]DQDF]HUZRQฤ‡ QLWNฤ‡1DVWฤ•SQLHQLWNฤ•SU]\ZLฤ‡]DQR GRJX]LND]DSLQDMฤ‡FHJRFHVDUVNLNDI WDQSRGV]\Mฤ‡3HUรฃDE\รฃDV\PEROHP LVWRW\ลง\FLDLR]QDF]DรฃDF]\VWRล‹รพL V]ODFKHWQRล‹รพ=DZLฤ‡]DQDZLPLHQLX QLHOHWQLHJR QDVWฤ•SF\ WURQX F]HU ZRQDQLWNDWRZ\UD]ลงDOX]SRZRGX RGHMล‹FLDRMFDLMHGQRF]Hล‹QLHV\QRZVNLH EรฃRJRVรฃDZLHฤธVWZR1DVWฤ•SQLHSU]HWDUWR GHOLNDWQLHSRZLHNL]PDUรฃHJRFHVDU]D Nรฃฤ•EXV]NLHPPRNUHMZDW\8PRลงOLZLรฃR WR]PDUรฃHPX1LHELDฤธVNLH:LG]HQLH :W\PPRPHQFLHQD]HZQฤ‡WU]SDรฃDFX ]DF]ฤ•WRSDOLรพZ\NRQDQH]SDSLHUX ร€JXU\]ZLHU]ฤ‡WSDSLHURZHSDรฃDFHL VSHFMDOQHSRJU]HERZHSLHQLฤ‡G]H3R NLONXGQLDFKQDUDPLRQDFKWUDJDU]\ ]DQLHVLRQRWUXPQฤ•GR3HNLQXNWyU\E\รฃ PLHMVFHPXURG]HQLDFHVDU]D=JRGQLH] PDQGลงXUVNฤ‡WUDG\FMฤ‡]PDUรฃ\SRZLQLHQ ZUyFLรพSRล‹PLHUFLGRPLHMVFDVZRMHJR XURG]HQLD:SU]\SDGNX]Z\Nรฃ\FK OXG]LR]QDF]DรฃRWRMHGQRF]Hล‹QLHZ\EyU PLHMVFDSRFKyZNX-HGQDNZSU]\ SDGNXFHVDU]DPLHMVFHMHJRJURERZFD XVWDODQRQDSRGVWDZLHZ\OLF]HฤธDVWUR ORJLF]Q\FKUHOLJLMQ\FKLPDJLF]Q\FK *UyEFHVDU]D;LDQIHQJD]QDMGXMHVLฤ• ZRGOHJรฃRล‹FLNPRG3HNLQXL SU]HWUZDรฃGRQDV]\FKF]DVyZ7DWUDG\ FMDXWUXGQLDEDUG]RORNDOL]DFMฤ•JUREyZ LQQ\FKFKLฤธVNLFKFHVDU]\VWฤ‡GRGNU\FLH WRZDU]\V]ฤ‡FHMMHGQHPX]QLFKROEU]\ PLHMWHUUDNRWRZHMDUPLLE\รฃRF]\VW\P SU]\SDGNLHP8SDGHNFHVDUVWZDL GRMล‹FLHGRZรฃDG]\NRPXQLVWyZNRP SOHWQLH]PLHQLรฃ\]Z\F]DMHSRJU]HERZH :VSyรฃF]HVQ\P&KLฤธF]\NRP]RVWDรฃ\ MHG\QLHSDSLHURZHEDQNQRW\QDGDO ZREร€WRล‹FLSDORQHQDSRJU]HEDFKL F]HUZRQHWUXPQ\ZNWyU\FKZ\UXV]DMฤ‡ ZVZRMฤ‡RVWDWQLฤ‡GURJฤ•

,VODP NWyU\ RG 9,, ZQH UR]SU]HVWU]HQLDรฃ VLฤ• QD %OLVNLP :VFKRG]LHZLHOHVZRLFKREU]ฤ•GyZ SRJU]HERZ\FKSU]HMฤ‡รฃRSDUDGRNVLH] MXGDL]PX=PDUรฃHJRQDOHลง\SRFKRZDรพ MDNQDMV]\EFLHMSRล‹PLHUFLEH]WUXPQ\ MHG\QLHRZLQLฤ•WHJRFDรฃXQHP*UyEPXVL E\รพWDNJรฃฤ•ERNLLWDNXV\WXRZDQ\DE\ ]PDUรฃ\JG\XVรฃ\V]\Z]\ZDMฤ‡FHJR QDVฤ‡GWUฤ‡E\XVLDGรฃZQLP]ZUyFRQ\ WZDU]ฤ‡GR0HNNL*URE\XPLHV]F]D VLฤ•EDUG]REOLVNRRERNVLHELHUyZQR ]]LHPLฤ‡,FKMHG\Qฤ‡R]GREฤ‡Vฤ‡GZD NDPLHQQHล‹FLฤ•WHVWRลงNLยฒZ\ลงV]\Z JรฃRZDFKDQLลงV]\ZQRJDFKJUREX 2EHFQLH]HZ]JOฤ•GyZVDQLWDUQ\FK PX]XรฃPDQLH]PXV]HQL]RVWDOLGRXลง\WNX WUXPLHQNWyUH]DZV]HVฤ‡]LHORQH 3UHNROXPELMVND$PHU\NDFKRZDรฃD VZRLFK]PDUรฃ\FKZQDWXUDOQ\FKEฤ‡Gลง Z\NXW\FKMDVNLQLDFK&LDรฃDXOHJDรฃ\Z QLFKQDWXUDOQHMPXPLร€NDFML1LHVWHW\ PXPLHSUHNROXPELMVNLHQLHF]ฤ•VWR WUDร€DMฤ‡GRPX]HyZ3RRSXV]F]HQLX ล‹URGRZLVNDZNWyU\PSU]HE\ZDรฃ\RG VWXOHFLUR]SDGDMฤ‡VLฤ•ZS\รฃ1LHE\รฃ\

SUHSDURZDQHWDNMDNPXPLHHJLSVNLHD WHVZyMGRVNRQDรฃ\SRW\VLฤ‡FOHFLDFKVWDQ ]DZG]Lฤ•F]DMฤ‡JรฃyZQLHF]WHUG]LHVWRG QLRZHPXPRF]HQLXZUR]WZRUDFKVROL LLQQ\FKPLQHUDรฃyZNWyUHJRWRSURFHVX QLHSU]HFKRG]Lรฃ\PXPLHLQGLDฤธVNLH =LHPLDXVLDQDMHVWJUREDPL6ฤ‡QD ล‹ZLHFLH PLHMVFD JG]LH OXG]L QLH] PLHQQLHJU]HELHVLฤ•RGW\VLฤ•F\ODW -HGQ\P]QLFKMHVWZHQHFND:\VSD =PDUรฃ\FKQDNWyUHMSRFKyZNLRGE\ZDMฤ‡ VLฤ•QLHSU]HUZDQLHRG]DรฃRลงHQLDPLDVWD Z9ZQH3R]RVWDรฃ\SU]\NRล‹FLHOQH F]\QQHFPHQWDU]HQDHXURSHMVNLHML DPHU\NDQVNLHMSURZLQFML-HGQDNZLHOH ]QLFKV]F]HJyOQLHWHSU]\NDWHGUDFKL NRล‹FLRรฃDFKZZLHONLFKREHFQLHPLDVWDFK XOHJDรฃRVWRSQLRZROLNZLGDFMLDNRล‹FL ]PDUรฃ\FKQDQLFKSRFKRZDQ\FK]QDOD]รฃ\ PLHMVFHRVWDWHF]QHJRVSRF]\QNXZ NRล‹FLHOQ\FKNU\SWDFK'DOHNRSR]D PLDVWDPLSRZVWDMฤ‡QRZHQHNURSROLH JG]LH]QDMG]LHVLฤ•PLHMVFHGODNDลงGHJR 1LHVWHW\LQDQLFK]DF]\QDURELรพVLฤ•WรฃRN L.Rล‹FLyรฃNDWROLFNLFKRรพQLHFKฤ•WQLH ]H]ZDODREHFQLHQDNUHPDFMHยฒMHVW WRZ\PyJQDV]\FKF]DVyZ 1LHNWyUHFPHQWDU]HยฒZDUV]DZVNLH 3RZฤ‡]NL SDU\VNL FPHQWDU] 3HUH /DFKDLVHZLHGHฤธVNL=HQWUDOIULHGKRI Vฤ‡VDPHZVRELHG]LHรฃDPLV]WXNL=DG EDQHSLฤ•NQHSRPQLNLQDJUREQHEXMQD ZLHNRZD]LHOHฤธVWZDU]DMฤ‡QDQLFK DWPRVIHUฤ•VSRNRMXL]DGXP\$OHVฤ‡L FPHQWDU]HRNWyUHQLNWQLHGEDEREOLVF\ W\FKNWyU]\WDPVฤ‡SRFKRZDQL]DPLHQLOL VLฤ•ZSRSLyรฃNWyU\ZLDWUUR]ZLDรฃSR ล‹ZLHFLH7ROLF]QHNLUNXW\JG]LHMXลง QLNWQLHNรฃDG]LHQDUR]V\SXMฤ‡F\FKVLฤ• JUREDFKNDPLHQLSDPLฤ•FL :WHQV]F]HJyOQ\G]LHฤธOLVWRSDGRZ\ SRFK\ODMฤ‡FVLฤ•ZPRGOLWZLHQDGJUREDPL QDV]\FKEOLVNLFKL]DSDODMฤ‡F]QLF]H V\PEROHZLHF]QHJRลง\FLD]PyZP\ PRGOLWZฤ•UyZQLHลง]DW\FKSU]\JUREDFK NWyU\FKQLHPDVLฤ•MXลงNWRPRGOLรพ 1LHZDลงQHNLPE\OL1DV]DPRGOLWZD ]RVWDQLHSU]\Mฤ•WD%RSU]HFLHลง%yJ MHVW0LรฃRล‹FLฤ‡ 0)

3RUR]PDZLDMP\RNVLฤ‡ลงNDFK

-RDQQD&KPLHOHZVNDยด=DSDOP\SLHUZV]H]QLF]Hยต 3U]H]MHGQ\FKQLH]QDQDSU]H]LQQ\FKNRFKDQDQLHNZHVWLRQRZDQD NUyORZDOLWHUDWXU\OHNNLHMรฃDWZHMGRZFLSQHML]DZV]Hล‹ZLHWQLHVLฤ• F]\WDMฤ‡FHMMXลงQLJG\QLHQDSLV]HQRZHMNVLฤ‡ลงNL2GHV]รฃDQD]DZV]H SDลงG]LHUQLND:LHONDWRV]NRGDERZV]\VWNLH-HMNVLฤ‡ลงNLSLVDQHSLฤ•NQฤ‡ VRF]\VWฤ‡SROV]F]\]Qฤ‡RGW\OXODWE\รฃ\F]\WDQHSU]H]F]WHU\MXลงSRNROHQLD &]\WDรฃDMHPRMDPDPDF]\WDรฃ\ล‹P\RELH]VLRVWUฤ‡F]\WDรฃ\QDV]HFyUNL DWHUD]RG]LZRF]\WXMHMHPRMDGRUDVWDMฤ‡FDZQXF]ND-XลงQLHEฤ•G]LH SRORZDฤธQDNROHMQฤ‡NVLฤ‡ลงNฤ•LSU]HND]\ZDQLDMHMSyลฅQLHM]Uฤ‡NGRUฤ‡N GRV]\ENLHJRSU]HF]\WDQLD -RDQQD&KPLHOHZVNDVWZRU]\รฃDVZyMZรฃDVQ\QLHSRZWDU]DOQ\VW\OFDรฃฤ‡ JDOHULฤ•SRVWDFLRNWyU\FKP\ล‹ODรฃRVLฤ•MDNROXG]LDFKGREU]H]QDQ\FKD -HMLOXVWURZDQDREร€FLH]GMฤ•FLDPLDXWRELRJUDร€DZV]\VWNRWRSR]ZROLรฃD QDP]REDF]\รพQDZรฃDVQHRF]\ =RVWDรฃRSXVWHPLHMVFHQDSyรฃFHQDNWyU\PMXลงQLJG\QLHSRVWDZLP\ ร…QRZHM&KPLHOHZVNLHMยต 0)


28

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013

Jak Ustrzec Się Przed Rakiem Jelita? Z powodu dolegliwości żołądkowo - jelitowych coraz więcej odnotowuje sie przypadków śmiertelnych. Z chorób nowotworowych rak jelita grubego zajmuje drugie miejsce. Do poradni medycznych najczęściej zgłaszają się osoby z problemami niewłaściwej pracy jelit. Wizyty te często jednak są zbyt późne. Istnieją jednak pewne metody które pozwalają szybko ocenić pracę jelit przy tym bezboleśnie i bezpiecznie. Dzięki niej znajdziemy przyczyny złego stanu zdrowia, ale również otrzymamy szansę na eliminację problemów jelitowych. Jak pracują jelita W jelitach kontynuowany jest proces trawienia składników pokarmowych, które wchłaniane są przez komórki nabłonka jelita. Następnie są one transportowane do krwi lub limfy. Jelita odpowiedzialne są także za wydzielanie enzymów trzustki, żółci i soku jelitowego. Pobudzają też motorykę przewodu pokarmowego. Jelito cienkie odpowiedzialne jest również za proces trawienia. Jelito grube z kolei odpowiedzialne jest dodatkowo za wydalanie soli wapnia, magnezu oraz żelaza. Bakterie występujące w jelicie grubym odpowiedzialne są za wytwarzanie witamin z grupy B i witaminy K. Hamują one rozwój przedostających sie do jelita bakterii chorobotwórczych. Najczęstrze schorzenia jelit przybieraja postać. – 1 zatwardzenia , biegunki, kolki, niedrożność jelit. 2 zaburzenia trawienne niestrawność ( fermentacyjna, gnilna, tłuszczowa). 3 stanów zapalnych – wyrostek robaczkowy, dur brzuszny, gruzlica,czerwonka). 4 nowotworów- jelita grubego odbytnicy. 5 schorzeń wywołanych obecnością pasożytów typu glista ludzka, owsiki, włosogłówka, tęgoryjec dwunastnicy. Symptomy najczęściej występujące i sugerujące, że z naszymi jelitami może być coś nie tak to 1. Brak apetytu, nudności wymioty. 2. Bóle brzucha różnego rodzaju. 3. Biegunki ostre lub przewlekłe, z wydzieliną sluzową bądż krwistą. 4. Stan podgorączkowy lub gorączka. 5. Zaburzenia wchłaniania składników pokarmowych, witamin, minerałów, oraz objawy tych niedoborów. 6. Ropnie, owrzodzenia, przetoki na ścianach jelit. 7. Alergie pokarmowe. Przyczyny schorzeń jelitowo – żołądkowych. Ogólnie mówiąc, choroby jelit wywołują tak zwane Obciążenia Organizmu. Jak dowodzą badania prowadzone przez WHO ( Światowa Organizacja Zdrowia) to właśnie one są przyczyną ponad 90% wszelkich schorzeń. Zalicza się tu: Zatrucia alkocholem, ciężkostrawne i surowe potrawy, zbyt duża ilość przypraw, metale cięzkie, zakażenia wywołane przez mikroorganizmy czyli bakterie, wirusy - np.Helicobakter wywołujący zapalenie błony śluzowej żołądka, chorobę wrzodową, rak jelita grubego, występowanie pasożytów przewodu pokarmowego. toksyny, niedobór niektórych witamin i minerałów, alergie pokarmowe np. zaburzenia dotyczące przyjmowania glutenu (celjaka). Klucz do zdrowia. Czy istnieją jakieś pewne i przede wszyskim korzystne rozwiązania. Oczywiście że tak . Jest nim Test Obciążeń Organizmu. Otóż Test Obciążeń to zupełnie bezbolesne badanie polegające na kompleksowym wykryciu Obciążeń Organizmu za pomocą specjalistycznej bezinwazyjnej aparatury. Ponadto w klinice naszej dysponujemy urządzeniem do oczyszczania jelita grubego tzw. Hydrokolonoterapia. Zabiegi oczyszczania jelita grubego to najskuteczniejsza metoda oczyszczania organizmu z toksyn. Od 25lat specjalizujemy się w prblemach z nadwagą dajemy 100% gwarancji na skuteczne i zdrowe pozbycie się zbędnych kilogramów. W klinice naszej niektóre serwisy mogą być pokrywane przez ubezpieczenia pracownicze.

BIOVIS Wellness Centre - Bogdan Szpirak Weight Loss – nadwaga Hydrokolonoterapia 905- 804 8885 Test Obciążeń Organizmu 39 raportów.

Sen jest ważny! Fitness dla każdego

Witamy Was ponownie. W naszych artykułach piszemy o walorach treningu i zdrowym odżywianiu. Dziś trochę o śnie. Chcemy przedstawić dlaczego odpowiednia ilość snu jest bardzo ważna dla naszego zdrowia i nie tylko. Sen jest potrzebny każdemu, a przede wszystkim osobom, które ćwiczą. Wiadomo, że bez snu nie jesteśmy w stanie odpowiednio funkcjonować. Badania wskazują, że niedobór snu może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca i choroby układu krążenia. Odpowiedni sen regeneruje układ mięśniowy oraz odpornościowy. Badania wykazują, że brak snu może obniżyć poziom testosteronu i hormonu wzrostu, hormonów odpowiedzialnych za rozwój mięśni, spalanie tłuszczu i zwolnienie procesu starzenia się. Brak snu może jednocześnie podnieść poziom hormonu stresu,kortyzolu. Sen to także kluczowy składnik regeneracji potreningowej. W śnie ważna jest jego ilość, jak i jakość. Naukowcy uważają że potrzebujemy około 7-9 godzin nieprzerwanego snu dziennie! Ważne są warunki w jakich śpimy. Najlepiej, kiedy śpimy w przewietrzonym pomieszczeniu, bez żadnego sprzętu - wtedy nasz mózg również odpoczywa. Ważne aby nie objadać się przed snem. Ostatni posiłek nie powinien być jedzony później niż dwie godziny przed zaśnięciem, ponieważ nasz organizm będzie trawił jedzenie. Brak snu powoduje także nadmierne uczucie głodu i skłonność do podjadania tłustych i słodkich potraw. Dzieje się tak, ponieważ niedobór snu wzmaga wydzielanie greliny, czyli hormonu odpowiedzialnego za uczucie głodu. Osoby, które śpią mniej, jedzą więcej. Braku snu powoduje że układ odpornościowy słabnie, co zwiększa prawdopodobieństwo chorób. W stanie osłabienia układu odpornościowego choroby takie jak grypa trwają dłużej i są cięższe do przejścia. Brak snu powoduje, że nie możemy ćwiczyć na najwyższych obrotach, a także sprzyja kontuzjom. Każdy kto już ćwiczy jakiś czas i zna swe ciało, wie jaką ogromną różnicę sprawia dobrze przespana noc przed kolejnym treningiem.

Sen to najlepsze lekarstwo na ciężki dzień. Regeneruje nasz organizm, naprawia wszystkie uszkodzone za dnia komórki i utrwala naszą pamięć. A więc widzicie jak ważny jest dla nas sen! Postarajcie się zadbać o niego, Wasze ciała na pewno na tym skorzystają! *** W ubiegłym tygodniu odbyło się nasze Fitness Party w klubie Fregata. Impreza była przygotowana w celu podziękowania naszym klientom i przyjaciołom za wsparcie przez lata, oraz w celu przedstawienia fitness oraz idei wakacji fitness nowym osobom. Rozmawialiśmy o treningach i zdrowym odżywianiu. Jak na tego typu imprezę przystało nie zabrakło wyłącznie zdrowego jedzenia! Chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy przyszli za miłą atmosferę. Bawiliśmy się świetnie! Postanowiliśmy organizować imprezy tego typu częściej. Poinformujmy wszystkich chętnych o następnej! Chcieliśmy tutaj skorzystać z okazji i podziękować właścicielom Fregaty za pomoc w zorganizowaniu tej imprezy! Chcieliśmy także przypomnieć Wam o następnej edycji naszych wakacji fitness, które odbędą się 25 listopada. Tym razem jedziemy na Kubę, a dokładniej do pięciogwiazdkowego hotelu Riu Varadero. Jak zwykle oferujemy 2 treningi dziennie oraz warsztaty na temat zdrowego odżywiania. Zapraszamy osoby, które chcą schudnąć lub poprawić sylwetkę w miłej atmosferze! Są jeszcze wolne miejsca. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę www.wilkfitness.com. Train Hard.Live Well. Magda i Poldek Wilk


29

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013 czyli chaotyczna historia rocka

- Moim bogiem jest rock and roll. A jedną z najważniejszych części mojej religii jest gra na gitarze. Muzyka jest wszystkim. Uważam, że ludzie powinni być gotowi oddać za nią życie. Oddają je za wiele bzdur. Dlaczego nie mieliby umierać dla niej? - zastanawiał się kiedyś.

Lou Reed nie żyje, założyciel Velvet Underground zmarł w wieku 71 lat. Grał w takich zespołach jak The Jades, The Warlocks czy The Falling Spikes. Członkowie tego ostatniego stworzyli później grupę The Velvet Undergo-

LOU REED, MIRA, WAGIEL I SYNOWIE und, która koncertowała w latach 196573. Reed odszedł z Velvet Underground w 1971 roku. Dwa lata później wydał solową płytę, ale ta nie okazała się komercyjnym sukcesem. Zwrotem w karierze było poznanie Davida Bowie, który wyprodukował kolejną płytę Reeda - Transformer. To z niej pochodzą największe hity np. A Walk On The Wild Side i Perfect Day. Poszłabym za tobą… 25 października, w 8. rocznicę śmierci Miry Kubasińskiej (1944 – 2005), na murze Starego Cmentarza w Rzeszowie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą wybitnej wokalistce zespołów Blackout i Breakout. Akt odsłonięcia był bardzo symboliczny (spalono kwef zasłaniający tablicę), nawiązując jakby do słów piosenki autorstwa Franciszka Walickiego z muzyką Tadeusza Nalepy „Poszłabym za tobą… do samego piekła… Poszłabym za tobą do samego nieba, ale…”. Tablica Miry Kubasińskiej, obok ta-

blicy Nalepy upamiętnia osoby związane z rzeszowska kulturą. W czasie uroczystości nad cmentarzem świeciło jasno słońce…

Piosenki rodzinne Waglewski, Fisz, Emade nagrali mocny bluesowo-folkowy album „Matka, Syn, Bóg" o rodzinie, mediach i życiu duchowym. – Po pięciu latach od poprzedniej płyty zatęskniliśmy do wspólnego muzykowania i komponowania opartego na tradycyjnej skali bluesowej – mówi Bartek Fisz Waglewski, wokalista, autor większości tekstów. – Pomyślałem, że skoro już poruszamy się w obrębie tradycyjnych brzmień – to dobra okazja do pisania o sprawach podstawowych, starych jak świat. – Na całym świecie rock wykonał pętlę. I słusznie, bo to, co w nim najzdrowsze, to improwizowanie wywodzące się z muzyki bluesowej – mówi Wojciech Waglewski. Producentem muzycznym albumu jest Piotr Emade Waglewski, który gra także we wszystkich utworach na perkusji. www.perfectrockband.pl Seweryn Reszka

Emade, Waglewski........i Fish.

CIEKAWOSTKI

Tajemnicze światło na Buck Hill Road

Niewiele jest osób, które nie lubią od czasu do czasu posłuchać historii o duchach. Lubimy ten skok adrenaliny przynoszony przez opowieść o „dotknięciu nieznanego”. Jeśli opowiada nam taką historię osoba, którą darzymy szacunkiem i która nie ma skłonności do konfabulacji i zmyślania, to czasami opowieść ta pozostaje w naszej pamięci na zawsze.

Większość z nas nigdy osobiście nie spotkała ducha i nie była świadkiem niwytłumaczalnych zjawisk. Ci, którzy wolą podnosić poziom swojej adrenaliny opowieściami, mogą spokojnie pozostać w swoich wygodnych fotelach i słuchać o paranormalnych zjawiskach, popijając dobre wino. Tym, którzy chcieliby sami doświadczyć przygody proponujemy nocną wyprawę na Buck Hill. Buck Hill Road to leśna bita i wąziutka droga, zlokalizowana w pobliżu polskich Kaszub; od Barry's Bay i Wilna to niecałe 20 km drogi. Wystarczy wjechać drogą nr 60 z Barry's Bay przez Wilno i dojechać do Simpson Pit Road, skręcić w lewo i po kilkunastu minutach dojechać do leśnej drogi o nazwie Buck Hill Road (byliśmy tam, i...). Jak głosi legenda, w okresie wielkiego kryzysu lat 20-tych, podczas wyjątkowo ostrej zimowej nawałnicy, córeczka mieszkającej przy Buck Hill Road rodziny drwala wybiegła do lasu za małym pieskiem. Dziecko zaginęło i nigdy się nie odnalazło. Oszalały z bólu ojciec do końca swojego życia wędrował nocami po lesie z latarnią w poszukiwaniu zaginionej córeczki. Od lat wśród miejscowej ludności krąży opowiadanie, że na Buck Hill Road ukazują się nocą dziwne światła w kształcie kuli, przypominającej baseballową piłkę w kolorze białym, pomarańczowym lub niebieskim. Wystarczy wjechać na wzgórze Buck Hill, zawrócić w wąskiej drodze auto i obserwować dolinę (byliśmy tam, i...). Niektórzy twierdzą, że należy trzykrotnie zawołać: „daddy, daddy, daddy”, aby drogą zaczęło wędrować, powoli albo z ogromną prędkością, kuliste światło. Są też tacy, którzy twierdzą, że widzieli w tym świetle mężczyznę niosącego latarnię. Buck Hill Road to wąska leśna droga, nocą ten las wydaje się wyjątkowo nieprzyjazny, ponury, wręcz groźny. W letnie noce najczęściej przyjeżdżają tam miejscowe nastolatki w poszukiwaniu przygody i mocnych wrażeń. Podobno bywa różnie. Kilka miesięcy temu namawialiśmy synów naszych przyjaciół - Moniki i Kuby z pobliskiego Comberere, aby wybrali się z nami na Buck Hill. Chłopcy grzecznie odmówili, tłumacząc że dziękują, że już tam byli i nigdy więcej już się tam nie wybiorą, nawet w obecności dorosłych. Dlaczego? No właśnie. A my, niepoprawni, jednak tam pojechaliśmy, i...! (p.h. i u.u.)


30 PLOTKI

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013

George Clooney - randki z Katie Holmes

ZE ŚWIATA SZOŁ-BIZNESU

Michael Fassbender nie znosi wytwornych ceremonii

Katie Holmes chodzi na randki z George'em Clooneyem. Jeszcze do niedawna łączono aktorkę z Jamie Foxxem, jednak szybko okazało się, że rzekomy romans przyjaciół został wymyślony przez media. Dziś kolorowa prasa przekonuje, że była żona Toma Cruise'a spotyka się z George'em Clooneyem. "Katy i George znają się od lat, poznali się przez Toma - tłumaczy znajomy pary. - Zawsze umieli się dogadać. Oboje są teraz samotni. Spotkali się niedawno na imprezie u kolegi i od tamtego czasu byli na kilku randkach. To na razie nic poważnego, po prostu dobrze się bawią". Przypomnijmy, że Holmes zakończyła 5-letnie małżeństwo z Cruise'em w 2012 roku.

Monica Bellucci - piękna singielka Michael Fassbender zdradził, że nie przepada za wytwornymi galami, nazwał je "harówką". Z powodu licznych nominacji za rolę we "Wstydzie" z 2011 roku musiał brać udział w swoistym maratonie ceremonii wręczenia nagród. W tym sezonie również ma szansę zdobyć szereg nagród za kreacje w filmach "Zniewolony" i "Adwokat". "Jestem bardzo zajęty, nie będę miał

na to czasu - mówi Fassbender. - Rozumiem, każdy powinien wykonywać swoją pracę. Musisz starać się pomóc najlepiej, jak potrafisz, ale nie dam się wciągnąć w ten proceder jeszcze raz. To czysta harówka. Nie jestem politykiem, ale aktorem". "Zniewolony" Steve'a McQueena zadebiutował na amerykańskim festiwalu Telluride 30 sierpnia.

PAUL MASTER DESIGNS POSZUKUJE INSTALATORÓW PODŁÓG DREWNIANYCH HARDWOOD/LAMINATE/ENGINEERED WYMAGANE MINIMALNE DOŚWIADCZENIE, PRAWO JAZDY, SAMOCHÓD

647 500 5572 KUCHNIE JAN'S WOODWORK'S - wymiana drzwiczek - wymiana blatów - nowe kuchnie - wszelkie prace stolarskie tel: (416) 473 - 2486 JANEK

"Jakie to dziwne, jestem singielką" to wyznanie Moniki Bellucci trafiło na

okładkę najnowszego włoskiego wydania pisma "Vanity Fair". Gwiazda kina po separacji z mężem, aktorem Vincentem Casselem, opowiedziała w wywiadzie o swej nowej sytuacji życiowej. Podkreśliła, że separacja nie odbyła się na "wojennej ścieżce". "Wiele rzeczy może się zmienić, ale nasza rodzina pozostaje nietykalna" zapewniła Bellucci. Gwiazda dodała, że nie jest z nikim związana. Na pytanie o jej rzekomy związek z bogatym przedsiębiorcą z Azerbejdżanu zareagowała, mówiąc: "Nie wiem, skąd wzięła się ta wiadomość; nie ma o czym mówić". Monica Bellucci jako singielka czuje się bardzo dobrze. Podkreśliła, że przekazuje swym dwóm córkom następujący komunikat: "Nie ma obowiązku mieć męża albo towarzysza życia. Samotność nie powinna napawać nas strachem".

Jonathan Rhys Meyers wygląda jak złoczyńca? Jonathan Rhys Meyers najczęściej obsadzany jest w rolach czarnych charakterów, bo wygląda jak złoczyńca. Tak przynajmniej twierdzi sam aktor, który od lat walczy z uzależnieniem od alkoholu i któremu zdarza się nie panować nad agresją. "Dostaję role złych facetów, bo wyglądam jak zły facet - tłumaczy Meyers. - Ponieważ jest we mnie prawdziwy konflikt, widać go też na ekranie. Nie muszę się tego uczyć. Każdy potrafi dostrzec, że szukam spokoju, równowagi, że cały czas ze sobą walczę". Jonathan Rhys Meyers występuje obecnie w serialu "Dracula", w którym gra tytułową postać. Wcześniej mogliśmy podziwiać go w cyklu telewizyjnym "Dynastia Tudorów".


31

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013 ŚRODA, 30 PAŹDZIERNIKA 06:15 Dziedzictwo del Monte - telenowela 07:00 Serwis pogodowy 07:20 W-11 Wydział Śledczy 07:50 Na Wspólnej - serial obyczajowy 08:15 Dzień dobry TVN - magazyn 10:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 11:35 Rozmowy w toku - talk show 12:20 Wawa non stop - serial 13:05 Serwis pogodowy 13:20 Dziedzictwo del Monte - telenowela 14:05 Szpital - serial 14:50 Pan i pani Pells - telenowela 15:40 Prawo Agaty - serial obyczajowy 16:25 Wiem, co jem - program poradnikowy 16:50 Dziedzictwo del Monte - telenowela 17:35 Rozmowy w toku - talk show 18:20 Szpital - serial 19:10 Wawa non stop - serial 20:00 Fakty - program informacyjny 20:30 Sport - program informacyjny 20:35 Pogoda - program informacyjny 20:40 Uwaga! - program interwencyjny 21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy 21:30 W-11 Wydział Śledczy 22:05 Bitwa o dom - program rozrywkowy 22:55 Idealna niania - program rozrywkowy 23:30 Na osi - program motoryzacyjny 23:55 44 niezapomniane obciachy 00:25 Miłość na przekór - komedia, Francja 01:55 Pani Gadżet - program poradnikowy 02:20 W-11 Wydział Śledczy 02:50 Wawa non stop - serial 03:35 Szpital - serial 04:20 Rozmowy w toku - talk show 05:00 Fakty - program informacyjny 05:25 Sport - program informacyjny 05:30 Pogoda - program informacyjny 05:35 Uwaga! - program interwencyjny 05:50 Wiem, co jem - program poradnikowy

CZWARTEK, 31 PAŹDZIERNIKA 06:15 Dziedzictwo del Monte - telenowela 07:00 Serwis pogodowy - Polska 07:20 W-11 Wydział Śledczy 07:50 Na Wspólnej - serial obyczajowy 08:15 Dzień dobry TVN - magazyn 10:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 11:35 Rozmowy w toku - talk show 12:20 Wawa non stop - serial 13:05 Serwis pogodowy 13:20 Dziedzictwo del Monte - telenowela 14:05 Szpital - serial 14:50 Pan i pani Pells - telenowela 15:40 Bitwa o dom - program rozrywkowy 16:25 Pani Gadżet - program poradnikowy 16:50 Dziedzictwo del Monte - telenowela 17:35 Rozmowy w toku - talk show 18:20 Szpital - serial 19:10 Wawa non stop - serial 20:00 Fakty - program informacyjny 20:30 Sport - program informacyjny 20:35 Pogoda - program informacyjny 20:40 Uwaga! - program interwencyjny 21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy 21:30 W-11 Wydział Śledczy 22:05 Perfekcyjna Pani Domu - program rozrywkowy 22:55 Stylowy magazyn - program poradnikowy 23:30 AUTOMANIAK - program motoryzacyjny 00:15 Zdrowsza opcja II - serial dokumentalny 00:40 Ekomaniak w kuchni - serial dokumentalny 01:05 Kuchenne rewolucje 01:50 Pyszne 25 - program kulinarny 02:15 W-11 Wydział Śledczy 02:50 Wawa non stop - serial 03:35 Szpital - serial 04:20 Rozmowy w toku - talk show 05:00 Fakty - program informacyjny 05:25 Sport - program informacyjny 05:30 Pogoda - program informacyjny 05:35 Uwaga! - program interwencyjny 05:50 Pani Gadżet - program poradnikowy

PIĄTEK, 1 LISTOPADA 06:15 Dziedzictwo del Monte - telenowela 07:00 Serwis pogodowy 07:20 W-11 Wydział Śledczy 07:50 Na Wspólnej - serial obyczajowy 08:15 Dzień dobry TVN - magazyn 10:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 11:35 Rozmowy w toku - talk show 12:20 Wawa non stop - serial 13:05 Serwis pogodowy - Polska 13:20 Dziedzictwo del Monte - telenowela 14:05 Szpital - serial

14:50 Pan i pani Pells - telenowela 15:40 Perfekcyjna Pani Domu 16:25 Nieuleczalni - serial dokumentalny 16:50 Dziedzictwo del Monte - telenowela 17:35 Rozmowy w toku - talk show 18:20 Krzysztof - film obyczajowy, Polska 2010 20:00 Fakty - program informacyjny 20:30 Sport - program informacyjny 20:35 Pogoda - program informacyjny 20:40 Uwaga! - program interwencyjny 21:00 Kuchenne rewolucje 21:50 Miłość nie liczy lat - film, Czechy 2012 23:30 Miasto Kobiet - talk show 00:20 Ugotowani 01:05 Kuba Wojewódzki - program rozrywkowy 01:55 Miejska dżungla - serial 02:45 Krzysztof - film, Polska 2010 04:20 Rozmowy w toku - talk show 05:00 Fakty - program informacyjny 05:25 Sport - program informacyjny 05:30 Pogoda - program informacyjny 05:35 Uwaga! - program interwencyjny 05:50 Nieuleczalni - serial dokumentalny

SOBOTA, 2 LISTOPADA 06:15 Byłem figurantem SB Krzystof Skiba cz.1 06:40 Byłem figurantem SB Krzysztof Skiba cz.2 07:05 Madla i Tuptuś - serial rodzinny 07:15 Niedźwiadki - serial rodzinny 07:25 Niedźwiadki - serial rodzinny 07:40 Ekomaniak w kuchni - serial 08:10 Kuchenne rewolucje 09:00 Dzień dobry TVN - magazyn 11:10 Co za tydzień - magazyn 11:30 Maja w ogrodzie - program ogrodniczy 11:55 Pyszne 25 - program kulinarny 12:20 Idealna niania - program rozrywkowy 12:55 Pani Gadżet - program poradnikowy 13:20 Prawo i medycyna II - serial obyczajowy 14:15 Zdrowsza opcja II - serial dokumentalny 14:40 Miłość na przekór - komedia, Francja 16:15 Byłem figurantem SB Krzystof Skiba cz.1 16:40 Byłem figurantem SB Krzysztof Skiba cz.2 17:00 Bitwa o dom - program rozrywkowy 17:50 Przepis na życie - serial obyczajowy 18:40 Lekarze- serial obyczajowy 19:30 33 największe kłamstwa 20:00 Fakty - program informacyjny 20:25 Sport - program informacyjny 20:35 Pogoda - program informacyjny 20:40 Uwaga! - program interwencyjny 21:00 Mam talent - program rozrywkowy 22:40 Miejska dżungla - serial 23:35 Kot i myszy - film, Francja 2010 01:15 Magiel Towarzyski 01:50 Miasto Kobiet - talk show 02:35 Miłość nie liczy lat - film, Czechy 2012 04:15 Kuba Wojewódzki 05:00 Fakty - program informacyjny 05:25 Sport - program informacyjny 05:30 Pogoda - program informacyjny 05:35 Uwaga! - program interwencyjny 05:50 Na osi - program motoryzacyjny

NIEDZIELA, 3 LISTOPADA 06:15 Prawo i medycyna II - serial 06:15 Miasto Kobiet - talk show 07:05 Magiel Towarzyski - program rozrywkowy 07:40 Zdrowsza opcja II - serial dokumentalny 08:10 Ugotowani - program 09:00 Dzień dobry TVN - magazyn 11:10 Magiel Towarzyski - program rozrywkowy 11:45 Mam talent - program rozrywkowy 13:20 Czerwony Orzeł - serial obyczajowy 14:15 Ekomaniak w kuchni - serial dokumentalny 14:45 Na Wspólnej Omnibus - serial obyczajowy 16:15 Uwaga! Pirat - program motoryzacyjny 16:55 Doradca smaku - program kulinarny 17:05 Pyszne 25 - program kulinarny 17:30 Perfekcyjna Pani Domu 18:20 Prawo Agaty - serial obyczajowy 19:10 Na językach - program rozrywkowy 20:00 Fakty - program informacyjny 20:25 Sport - program informacyjny 20:35 Pogoda - program informacyjny 20:40 Uwaga! - program interwencyjny 21:00 Ugotowani 21:50 Przepis na życie - serial obyczajowy 22:40 Miłość na przekór - komedia r, Francja 00:10 Superwizjer - program reporterów 00:35 Mam talent - program rozrywkowy 02:05 Uwaga! Pirat - program motoryzacyjny 02:40 Kot i myszy - film, Francja 2010 04:15 Na językach - program rozrywkowy 05:00 Fakty - program informacyjny 05:25 Sport - program informacyjny

05:30 Pogoda - program informacyjny 05:35 Uwaga! - program interwencyjny 05:50 Co za tydzień - magazyn

PONIEDZIAŁEK, 4 LISTOPADA 06:15 Dziedzictwo del Monte - telenowela 07:00 Serwis pogodowy 07:20 Byłem figurantem SB Krzystof Skiba cz.1 07:50 Byłem figurantem SB Krzysztof Skiba cz.2 08:15 Dzień dobry TVN - magazyn 10:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 11:35 Rozmowy w toku - talk show 12:20 Na językach - program rozrywkowy 13:05 Serwis pogodowy 13:20 Dziedzictwo del Monte - telenowela 14:05 Pyszne 25 - program kulinarny 14:30 Na osi - program motoryzacyjny 14:50 Pan i pani Pells - telenowela 15:40 Przepis na życie - serial obyczajowy 16:25 SOS Uroda - program rozrywkowy 16:50 Dziedzictwo del Monte - telenowela 17:35 Rozmowy w toku - talk show 18:20 Szpital - serial 19:10 Wawa non stop - serial 20:00 Fakty - program informacyjny 20:30 Sport - program informacyjny 20:35 Pogoda - program informacyjny 20:40 Uwaga! - program interwencyjny 21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy 21:30 W-11 Wydział Śledczy 22:05 Lekarze- serial obyczajowy 22:55 Uwaga! Pirat - program motoryzacyjny 23:35 Byłem figurantem SB Franciszek Starowieyski 00:00 Byłem figurantem SB Agnieszka Holland 00:20 Miłość nie liczy lat - film, Czechy 2012 01:55 Maja w ogrodzie - program ogrodniczy 02:20 W-11 Wydział Śledczy 02:50 Wawa non stop - serial 03:35 Szpital - serial 04:20 Rozmowy w toku - talk show 05:00 Fakty - program informacyjny 05:25 Sport - program informacyjny

05:30 Pogoda - program informacyjny 05:35 Uwaga! - program interwencyjny 05:50 SOS Uroda - program rozrywkowy

WTOREK, 5 LISTOPADA 06:15 Dziedzictwo del Monte - telenowela 07:00 Serwis pogodowy 07:20 W-11 Wydział Śledczy 07:50 Na Wspólnej - serial obyczajowy 08:15 Dzień dobry TVN - magazyn 10:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 11:35 Rozmowy w toku - talk show 12:20 Wawa non stop - serial 13:05 Serwis pogodowy 13:20 Dziedzictwo del Monte - telenowela 14:05 Szpital - serial 14:50 Pan i pani Pells - telenowela 15:40 Lekarze- serial obyczajowy 16:25 Pascal: po prostu gotuj 16:50 Dziedzictwo del Monte - telenowela 17:35 Rozmowy w toku - talk show 18:20 Szpital - serial 19:10 Wawa non stop - serial 20:00 Fakty - program informacyjny 20:30 Sport - program informacyjny 20:35 Pogoda - program informacyjny 20:40 Uwaga! - program interwencyjny 21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy 21:30 W-11 Wydział Śledczy 22:05 Prawo Agaty - serial obyczajowy 22:55 Kuba Wojewódzki - program rozrywkowy 23:45 Magiel Towarzyski - program rozrywkowy 00:20 Kot i myszy - film kryminalny, Francja 2010 02:00 Co za tydzień - magazyn 02:20 W-11 Wydział Śledczy 02:50 Wawa non stop - serial 03:35 Szpital - serial 04:20 Rozmowy w toku - talk show 05:00 Fakty - program informacyjny 05:25 Sport - program informacyjny 05:30 Pogoda - program informacyjny 05:35 Uwaga! - program interwencyjny

Nasz adres email: studio@radiopuls.ca


32

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013

Tygodnik PULS czytaj również w internecie - www.issuu.com/radiopuls.ca

Potrzebna kucharka do SUPER KOLBASA. Dogodne warunki, weekendy wolne. Proszę dzwonić: (416) 567-2410 lub (905) 206-1846


PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013

33

Tygodnik PULS czytaj r贸wnie偶 w internecie: www.issuu.com/radiopuls.ca


34

PULS nr 44 (86) 30.10-5.11.2013

KRZYŻÓWKA Nosi plusy na nosie

Letnia "ływa"

Czyta ze ladów

Klatka z drobiem

Rolina wodna

7

Hektary ranczera

S siad Lacha

11

Marka laptopa

21

Kaczy zadek

Lek na nieyt nosa

17

Esbecja w byłej NRD

Karambol na szosie

Kraj w Afryce

3

24

Litery z pól ponumerowanych utworz 3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Będziesz popadał z emocjonalnej skrajności w skrajność. Twoja nowa sympatia nie będzie potrafiła się zdecydować, czy to jest przyjaźń, czy kochanie, czy jest twoim partnerem, czy tylko kolegą z pracy. Niestety, również ty nie będziesz potrafił się odnaleźć. Zrób krok w tył i daj sprawom rozwijać się swoim tempem.

LEW

Pamiętaj, że wszystko leży w twoich rękach. Może okazać się, że problemy w związku, z którymi do tej pory walczyłeś, zostaną pokonane. Jednak nie siłą tylko sprytem. W momencie, kiedy partner zorientuje się, że zaczynasz się od niego oddalać, będziesz mógł cieszyć się jego uczuciami i wreszcie podjętą właściwą decyzją.

PANNA

Jeżeli już jesteś w związku, może się okazać, że w tym tygodniu nie będziesz miał dla tej osoby czasu. Nie zachowuj się jak skończony egoista i postaraj się wygospodarować jakąś wolną chwilę tylko we dwoje. Osoby samotne raczej nie spotkają nikogo dla siebie. Wędrując między domem a pracą, mało ma się ku temu okazji. Nie pozwól swojemu partnerowi pozostać w tyle. Ty rozwijasz się zawodowo, ale pamiętaj, że związek to nie tylko samorealizacja. Jeżeli wy nawzajem nie będziecie siebie wspierać, to na kim możecie polegać? Odciąż go w obowiązkach, niech ma chwilę tylko dla siebie. To bardzo wzmocni wasz związek i poprawi wzajemne relacje.

19 Szczeliwo dla szklarza

25

Atmosfera fizyczna

Utrzymanie

5

WAGA

rozwi zanie - myl Jana Szerszenia.

13 14 15 16 17 18

19

20 21 22 23 24 25 26

SKORPION

HUMOR Rozmawiają dwie ciężarne koleżanki: - Zauważyłam, że w im bardziej zaawansowanej ciąży jestem, tym więcej kobiet się do mnie uśmiecha. Nie rozumiem dlaczego. - Bo jesteś od nich grubsza... ***** Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę nauczycielkę polskiego. Ta nazajutrz dzwoni do męża: - Kochany, jestem taka szczęśliwa! Wyobraź sobie: rodzaj męski, liczba mnoga!

SUDOKU

STRZELEC

KOZIOROŻEC

WODNIK

***** - Co musi się zmienić, żeby polskie drogi odpowiadały normom europejskim? - Normy europejskie... ***** W środku nocy pielęgniarka w szpitalu budzi pacjenta. - Co się stało? - pyta zaspany chory. - Zapomniał pan wziąć tabletki na sen.

Właśnie twój świat stanął na głowie. Zerwany związek, to bardzo boli. Jednak na twojej drodze już stoi bardzo miła alternatywa. Możesz poznać przysłowiowy plasterek na rany. Znajomość bardzo miła i intensywna pozwoli ci zapomnieć o poprzedniej porażce. Uważaj tylko, żeby znów się niepotrzebnie nie zaangażować. Najbliższy okres nie będzie łatwy i będziesz musiał nauczyć się uspokajać. Nie dość, że dzieci mogą dać ci w kość, to jeszcze partner nie wykaże krztyny zrozumienia. Nie wpadaj w czarną rozpacz i nie naprawiaj niczego na siłę. Niech to się wszystko przewali jak burza gradowa, a potem zrobisz z tym porządek. Związek partnerski albo małżeństwo, w którym jesteś, dadzą ci teraz najwięcej szans na rozwój. Nie tylko osobisty, ale również ten wspólny. Dopracujecie się odpowiednich kompromisów, wszelkie sprawy zostaną wyjaśnione. Gwiazdy są tobie przychylne także w momencie, kiedy poszukujesz kogoś do przytulenia.

RAK Rybacki teren

Duo powie o twojej budowie

22

2

… Cudzoziemska

13

Kryty

1

9

4

OszkloJan …, ne pseudootwory nim Marii Konopnickiej

6

BYK

Rudy z serialu Stolica Wietnamu

18

BARAN

BLIŹNIĘTA

Jest ni otrzewna

Komplet naczy

15

Miejska kolej Cyfry na metce

Krótki, pobieny opis

26

Kowalski z lektury

Oddwik Angielski klub

Element Morski wagi pierOkres wotniak fartu

10

Potocznie o insekcie

16 Ma tylko długo

20

23

Boek z łukiem

2 Klpa z lasu

14

8

Powitalna oracja

1

Borsucze nory

12

Dowcip

Stolica w Europie

Borys Godunow

Wiruje

Film z Bradem Pittem w roli Achillesa

HOROSKOP

PANORAMICZNA

RYBY

Jeżeli twoja relacja właśnie się rozpada, nie martw się. Bardzo szybko znajdziesz kogoś, z kim będzie można chociaż szczerze porozmawiać. Odległość, która was dzieli, w zasadzie uniemożliwi stworzenie normalnego związku, ale przydadzą się zwierzenia i omówienie twoich problematycznych spraw uczuciowych. Uważaj na wszelkiego rodzaju pokusy. I to nie z twojej strony. To przy twoim partnerze pokazuje się osoba, która będzie chciała go dla siebie zawłaszczyć. Będziesz musiał bardzo się postarać i wynaleźć wspólne zajęcia, które zajmą mu wolny czas. Bądź wyrozumiały i miły, a okaże się, że przetrwacie ten krótki kryzys. Jeżeli jesteś osobą wolną, zainteresowanie płci przeciwnej raczej będzie cię wprawiać w zakłopotanie niż oczekiwaną radość. Może się jednak okazać, że osoba, która zupełnie nie nadaje się na partnera, stanie się wspaniałym przyjacielem. Nie zawsze wszystko musi kończyć się związkiem. W związku czekają cię trudne chwile. Ale pamiętaj, że obecność w takich momentach może scementować waszą relację. Może być znakomitą sposobnością do umocnienia tego, co jest miedzy wami. Osoby samotne zakończą ten etap i mocno się kimś zauroczą. I to z wzajemnością. Wreszcie spotkasz kogoś, kto nie tylko obdarzy cię swoim sercem, ale pozwoli poprawić sytuację zawodową i materialną. Jeżeli do tej pory nie zwracałeś uwagi na kolegę z pracy, rozejrzyj się dookoła. Jest ktoś tobą zainteresowany z zupełnie poważnymi zamiarami.


Like new. All you.

%

OFF

EVERYTHING MONDAY, NOVEMBER 4TH DOORS OPEN AT 7AM! For one day only, receive 50% off everything* at Talize. One-of-aNLQGDQGH[DFWO\ZKDW\RX¡UHORRNLQJIRUGLVFRYHULWDOOIRUOHVV *Sale excludes new merchandise

Hamilton | Kitchener | London | Mississauga | Brampton | Delta, BC Visit us at www.talize.com

Talize Mississauga 3100 Dixie Rd., Mississauga Ph. 905.273.5858

Regular Hours of Operation: Monday to Saturday 9:00 am to 9:00 pm Sunday 10:00 am to 7:00 pm SALE: Opens at 7am


Puls no86 october 30 2013  
Puls no86 october 30 2013  
Advertisement