Page 1

BRANDBOOK


UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

System identyfikacji wizualnej marki UPFORM to dokument powstały na

przestrzeni

kilkumiesięcznej

współpracy,

której

celem

było stworzenie rozpoznawalnego, jasnego i spójnego sposobu komunikacji.

Zawarte

w

niniejszym

materiale

informacje

to

zbiór instrukcji i wskazówek, pozwalających w czytelny sposób prezentować markę w dowolnej przestrzeni. Jednocześnie jest to komplet propozycji i wizualizacji, które pozwalają lepiej zrozumieć, w jaki sposób komunikacja ta może przebiegać, aby stać sie skutecznym narzędziem marketingowym.

1


„Logo marki odgrywa podobną rolę jak jej nazwa. Jest wynikiem potrzeby szybkiego komunikowania się i sterowania decyzjami nabywców. Powinno pomagać w rozpoznawaniu i sponsorowaniu oferty oraz stanowić jej znak gwarancyjny.”

Jerzy Altkorn, Strategia marki

2


3


UPFORM

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Logo 1. Wstęp 2. Wersja podstawowa 3. Wersja rozszerzona 4. Budowa znaku 5. Pole ochronne znaku 6. Minimalna wielkość znaku 7. Użycie sygnetu 8. Umieszczanie na tle 9. Nieprawidłowe użycie

4


UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Wstęp

Projekt logo dla marki UpForm składa się z dwóch podstawowych elementów: marki).

sygnetu

Pierwszy

charakterystyczny

z

(znaku nich znak,

graficznego) –

sygnet

oraz

to

ilustrujący

łatwo

logotypu

(nazwy

rozpoznawalny,

główne

założenia

przyświecające marce: zdrowy i aktywny tryb życia odbiorcy. Sygnet poprzez swoją dynamiczną, pochyłą formę i zastosowaną, żywą kolorystykę podkreśla założenia marki. Forma sygnetu jest również bezpośrednim nawiązaniem do nazwy – składa się z liter „U” oraz „F” będących „inicjałami” marki.

65° 115°

5


Wstęp

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Sygnet, jako główny znak graficzny stosowany będzie zarówno w zestawieniu z logotypem (tworząc całe logo), jak również osobno. W zależności od potrzeb zaprojektowane zostały różne wersje sygnetu do stosowania na poszczególnych materiałach, miejscach itd. Jedną z proponowanych wersji jest wpisanie sygnetu w okrąg. Tego typu rozwiązanie dobrze prezentuje się na takich materiałach jak np. naklejka, pin czy podkładka. Szczegółowe zostanie

omówienie

przedstawiona

w/w na

wersji,

jak

kolejnych

i

pełna

stronach

wersja

logo

niniejszego

dokumentu.

6


Wersja podstawowa

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Logo marki UPFORM może funkcjonować zarówno w wersji chromatycznej (pełnokolorowej) oraz monochromatycznej (jednokolorowej). Wersja chromatyczna logo, to forma podstawowa, która powinna być zawsze (jeżeli tylko pozwalają na to warunki) stosowana jako pierwsza. Składa się z sygnetu oraz logotypu, czyli graficznej nazwy

firmy.

Projekt

logotypu

bezpośrednio

koresponduje

WERSJA CHROMATYCZNA

z

sygnetem, dzięki czemu całość tworzy estetyczną, przejrzystą i rozpoznawalną formę komunikacji wizualnej z odbiorcą. Kolorystyka tej wersji to połączenie zielonego sygnetu oraz czarnego

logotypu

szerzej

zostanie

ona

opisana

w

dziale

KOLORYSTYKA. Wersja monochromatyczna to jednobarwna alternatywa stosowana w razie konieczności użycia logo na tłach niesprzyjających wykorzystaniu

jego

chromatycznej

wersji.

Ma

to

miejsce

w

sytuacji, w którym w/w tło mogło by zakłócić prawidłowy odbiór znaku lub gdzie technologia nie pozwala na wykorzystanie kolorów.

7

WERSJA MONOCHROMATYCZNA


Wersja rozszerzona

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

W przypadku, kiedy konieczne będzie użycie logo marki UPFORM z nawiązaniem do marki-matki, tj. MARBO SPORT, sporządzone zostały formy logo uzupełnione o graficzne nawiązanie do niej. „Belka” umieszczona bezpośrednio pod logotypem stanowi dla odbiorcy WERSJA CHROMATYCZNA

jasny sygnał z jakim podmiotem związana jest marka UPFORM i że to właśnie z MARBO SPORT należy ją utożsamiać.

WERSJA MONOCHROMATYCZNA

8


UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Budowa znaku

Logo UPFORM to klasyczne połączenie sygnetu oraz logotypu. Dzięki takiemu zestawieniu identyfikacja marki jest klarowna i jasna- logotyp informuję odbiorcę o nazwie, natomiast sygnet, jako graficzny symbol, staje się rozpoznawalną w przestrzeni

SYGNET

LOGOTYP

publicznej forma korespondencji wizualnej.

LOGO

SYGNET

LOGOTYP

LOGO

9


Budowa znaku

Logo

UPFORM

zaprojektowane

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

jest

horyzontalnie.

Stosunek

wielkości sygnetu do logotypu to 1:1,73. Skala ta sprawia, że logo jest proporcjonalne i żadna z jego części nie jest dominująca. Dzięki temu jest ono również bardziej czytelne i łatwiejsze do zastosowania.

x

1.73x

0.45y y

10


UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Jednym

z

warunków

ochronnego.

Jest

użycia to

logo

przestrzeń

Pole ochronne znaku

jest

zastosowanie

zapewniająca

tzw.

pola

swobodny

jego

odbiór i dająca pewność prawidłowego odczytu. Pole ochronne znaku rezerwuje obszar wokół logo równy wysokości sygnetu liczony od wszystkich czterech krawędzi- jest więc on uzależniony od wielkości logo i nie jest przedstawiany stałymi wartościami liczbowymi. Jak widać na poniższej grafice zastosowanie pola ochronnego pozwala na jego estetyczne zastosowanie i komfortowy odbiór.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut

odit aut fugit, sed

quia

magni

eos

consequuntur qui

ratione

nesciunt.

Neque

dolores

voluptatem

sequi

porro quisquam est,

qui dolorem ipsum

quia

amet, consectetur,

adipisci velit, sed

quia

eius

non

numquam

dolor modi

sit

tempora

incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut ali.

11


Minimalna wielkość znaku

MINIMALNA WIELKOŚĆ ZNAKU 25 mm

MINIMALNA WIELKOŚĆ ZNAKU 50 mm

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Aby uniknąć sytuacji, w której logo mogłoby nie być czytelne ze względu na jago wielkość wprowadza się tzw. minimalną wielkość znaku. Rozwiązanie to gwarantuje czytelność logo w przypadku ograniczonego pola, na którym musimy je zastosować. Dla podstawowej wersji minimalna długość to 25 mm, dla wersji z „belką” wynosi ona 50 mm. Również sam sygnet posiada określoną wielkość minimalną i wynosi ona 10 mm. W każdym z tych przypadków znak należy skalować proporcjonalnie

50 mm

75 mm

– szczegółowe informacje zawarte zostały w dziale NIEPRAWIDŁOWE UŻYCIE.

MINIMALNA WIELKOŚĆ SYGNETU 10 mm

20 mm

30 mm

40 mm

100 mm

12


Użycie sygnetu

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

W przypadkach wymagających niestandardowego użycia oraz dla uatrakcyjnienia

wizualnego

materiałów

firmy

UPFORM

stworzona

została seria 3 sposobów wykorzystania sygnetu. Pierwszy z nich został przedstawiony we wstępie rozdziału, i dotyczył on wpisania sygnetu w okrąg. Drugą formą jest zastosowanie sygnetu pochylonego pod kątem 25°.

Wersja

ta

stosowana

powinna

być

m.in.

w

materiałach

promocyjnych zawierających slogan lub takich, gdzie może ona stanowić dopełnienie całego logo. Trzecia

wersja

to

pochodna

formy

drugiej,

dopełniona

o

sposób kadrowania (cięcia). Powinna być stosowana wyłącznie w materiałach, gdzie naturalna krawędź styka się z sygnetem w prawym, dolnym rogu. Mimo cięć forma ta pozostaje wciąż czytelna dla

odbiorcy,

jednocześnie

jej

umiejscowienie

w

połączeniu

z odpowiednią skalą pozwala na uatrakcyjnienie oznakowanego produktu.

25°

13


Użycie sygnetu

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

14


UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Umieszczanie na tle

W zależności od tła na którym logo zostanie użyte, należy zastosować

jego

umieszczenie

odpowiednią

chromatycznej

formę.

wersji

Gdy

logo

niemożliwe

należy

jest

wybrać

jego

wersję jednokolorową- w kolorze zielonym, białym lub czarny, w zależności od tła- możliwie najbardziej kontrastową. Dla tła w kolorze szarym należy zastosować wersję chromatyczną lub wersję wersje jednokolorową- białą lub zieloną zależnie od odcienia tła. Jednocześnie

przestrzega

się

przed

użyciem

logo

w

sposób

nieprawidłowy. Najczęściej popełnianymi błędami w zastosowaniu jest spłaszczanie, zwężanie, niezależne skalowanie poszczególnych części logo lub zamiana ich kolejności. Unikać należy również zmian

kolorów

niezgodnych

z

obowiązującym

wszelkiego rodzaju przezroczystości.

15

dokumentem

oraz


Nieprawidłowe użycie

DEFORMACJE

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

NIEPRAWIDŁOWE UŻYCIE KOLORU

16


17


UPFORM

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Kolorystyka 1. Kolory firmowe

18


UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Kolory firmowe

Podstawowa kolorystyka marki UPFORM składa się z dwóch kolorów. Pierwszy z nich do odcień koloru zielonego(CMYK: 70 0 100 0; RGB 82 174 50), drugi to kolor czarny(CMYK: 0 0 0 100; RGB: 0 0 0). W

przedstawionych

we

wcześniejszych

etapach

przypadkach

zastosowań użycia samego sygnetu oraz wersji monochromatycznych

CMYK: 70 0 100 0

dopuszcza się również użycie koloru białego(CMYK: 0 0 0 0; RGB:

RGB: 82 174 50

255 255 255) jako koloru podstawowego.

Lab: 64 -46 51 HEX #51ae32 RAL 6018 ORACAL 064

CMYK: 0 0 0 100 RGB: 0 0 0 Lab: 0 0 0 HEX #000000 RAL 9005 ORACAL 070

19


Kolory firmowe

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

CMYK: 70 0 100 0 RGB: 82 174 50 Lab: 64 -46 51 HEX #51ae32 RAL 6018 ORACAL 064

CMYK: 0 0 0 100 RGB: 0 0 0 Lab: 0 0 0 HEX #000000 RAL 9005 ORACAL 070

20


21


UPFORM

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Typografia 1. Typografia w logo 2. Fonty i ich użycie

22


UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Typografia w logo

Dla wszelkiej dokumentacji oraz innych form użycia, w których konieczne jest zastosowanie ramek tekstowych zaleca się użycie fontów z rodziny IBM Plex- IBM Plex Sans w wersjach bold, semi

IBM PLEX SANS - BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

bold oraz medium i IBM Plex Mono w wersjach bold italic, bold oraz medium italic. Stosowanie się do tej reguły ujednolici wszelkie materiały, a dzięki zasotsowaniu w/w fontów dodatkowo je uatrakcyjni.

‘?’“!”(%)[#]{@}/&\<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

IBM PLEX SANS - SEMI BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ‘?’“!”(%)[#]{@}/&\<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

IBM PLEX SANS - MEDIUM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ‘?’“!”(%)[#]{@}/&\<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

23


Fonty i ich użycie

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

IBM PLEX MONO - SEMI BOLD ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ‘?’“!”(%)[#]{@}/&\<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

IBM PLEX MONO - SEMI BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ‘?’“!”(%)[#]{@}/&\<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

IBM PLEX MONO - MEDIUM ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ‘?’“!”(%)[#]{@}/&\<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

24


25


UPFORM

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Akcydensy 1. Papier firmowy 2. Teczka 3. Koperty 4. Zaproszenia 5. Wizytรณwki 6. Pieczฤ…tki

26


UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Papier

produktowy

to

jeden

Papier firmowy

z

podstawowych

elementów

pozwalających na zwiększenie rozpoznawalności marki, zwłaszcza wśród klientów biznesowych. Zastosowanie logo w wersji z „belką” podkreśla relacje między submarką a marką-matką, a zastosowanie zielonych elementów w stopce dokumentu uatrakcyjnia wizualnie, korespondując jednocześnie z sygnetem. Pieczątka obok podpisu to dodatkowy sygnał dla odbiorcy, świadczący o profesjonalnym podejściu ze strony UPFORM. Logo zaleca się umieszczać zgodnie ze specyfikacją przedstawioną na kolejnej stronie.

27


Papier firmowy 30 mm

UPFORM â&#x20AC;&#x201C; SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

45 mm

30 mm

28


Teczka

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Teczka firmowa to element obowiązkowy, wykorzystywany zarówno w

działaniach

biznesowych

jak

i

w

organizacji

wewnętrznej

firmy. Zastosowanie logo w postaci nagłówka, użycie sygnetu ciętego i w formie z okręgiem oraz zastosowanie przewodniego koloru zielonego jednoznacznie identyfikuje teczkę jako produkt świadomego marketingu firmy UPFORM. Poleca się zastosowanie specyfikacji technicznej przedstawionej na kolejnej stronie.

29


Teczka 32 mm

217 mm

5 mm

UPFORM â&#x20AC;&#x201C; SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

217 mm

302 mm

ul. Boczna 41 / 27-200 Starachowice / www.upform.pl / tel.+48 41 274 23 80 / kontakt@upform.pl

30


UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Koperty

Użycie logotypu w wersji z tzw. „belką” na korespondencji oraz na kopertach to kolejny sygnał świadczący o sile marki i jej niezależności. Koperty są łatwo rozpoznawalne i jasno określają nadawce korespondencji. Przeniesienie danych adresata w lewy dolny róg koperty balansuje ciężar całości, pozwalając jednocześnie na bardziej czytelny odbiór.

31


Koperty

KOPERTA C6

UPFORM â&#x20AC;&#x201C; SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KOPERTA C5 KOPERTA DL MARBO SPORT ul. Boczna 41 27-200 Starachowice www.upform.eu

KOPERTA C4 MARBO SPORT ul. Boczna 41 27-200 Starachowice www.upform.eu

MARBO SPORT ul. Boczna 41 27-200 Starachowice w w w .upform.eu

MARBO SPORT ul. Boczna 41 27-200 Starachowice www.upform.eu

32


Zaproszenia

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Zaprezentowane materiał

do

formy

zaproszeń

wykorzystania

w

okolicznościowych

przypadku

to

organizacji

gotowy

spotkań,

konferencji czy bankietów. Estetyczna prosta forma uzupełniona wersjami

sygnetu

zastosowaniu.

33

to

eleganckie

rozwiązanie

o

uniwersalnym


Zaproszenia

UPFORM â&#x20AC;&#x201C; SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

34


UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Bezsprzecznie

o

dobrym

Wizytówki

przygotowaniu

reprezentantów

firmy

stanowi zaopatrzenie w firmowe wizytówki. Przedstawione warianty to z jednej strony najbardziej aktywna forma reklamy, z drugiej podstawa w biznesowej komunikacji. Zamknięte w subtelnej formie, z zastosowaniem znaków firmowych wersje to otwarta droga do aktywnego rozwoju dialogu biznesowego.

35


Pieczątki

Podobnie

jak

w

przypadku

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

wizytówki,

pieczęć

to

wciąż

znak

solidnych fundamentów w biznesie. Towarzysząca podpisowi dodaje powagi i jest symbolem każdego poważnego kontrahenta. Poniżej propozycje dwóch wersji pieczęci- w wariacji sygnetu oraz wersja klasyczna z pełnym logo i danymi firmowymi.

30 mm

55 mm

19 mm 30 mm

NIP: 6641963729

REGON: 292794781

ul. Boczna 41 27-200 Starachowice

36


37


UPFORM

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Materiały promocyjne 1. Katalog produktowy 2. Materiały prasowe 3. Reklama zewnętrzna 4. Flagi 5. Drogowskazy 6. Stoisko targowe

38


UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Katalog produktowy

Katalog produktowy to jedno z głównych narzędzi w komunikacji handlowej. Dobrze skonstruowana baza produktowa przedstawiona w eleganckiej, estetycznej formie to jeden z filarów dobrze funkcjonującego

przedsiębiorstwa.

Propozycja

okładki,

utrzymana w kanonie poprzednich elementów marketingowych, to również kolejny element szeroko zakrojonej promocji i spójnej komunikacji. Jednocześnie forma przedstawionej propozycji rodzi możliwość łatwego dostosowania jej zarówno pod kolejne edycje kwartalne czy

roczne

wydawnicze.

39

oferty

produktowej

jak

również

mniejsze

formy


Materiały prasowe

Reklama

prasowa

to

wciąż

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

jedno

z

głównych

źródeł

promocji

zarówno całej firmy, jak i konkretnych produktów. Odpowiednio dobrana pod kątem klienta docelowego jak i charakteru danego wydawnictwa staje się potężnym narzędziem marketingowym. Przedstawione

propozycje,

uzupełnione

slogan,

o

to

zawierające gotowa

forma

logo

oraz

promocji

sygnet,

firmy

wśród

czytelników.

40


Reklama zewnętrzna

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Wszelkie formy reklamy zewnętrznej pozwalają na zaistnienie w świadomości szerokiego grona odbiorców. To doskonały sposób komunikacji obecności firmy na rynku, jak również regularnego informowania

klientów

o

zachodzących

zmianach,

kierunkach

rozwoju i konkretnych produktach. Przedstawione propozycje rollupów, citylightów czy billboardu, utrzymane nośników

w

wyróżniającej

koncepcji.

sie

i

spójnej

Monochromatyczne,

dla

wszystkich

czarno-białe

zdjęcia

dodają szlachetności i nie rozpraszają uwagi od kontrastującej formy sloganu i samego logo. Dzięki temu są jasne w odbiorze i czytelne, działając motywująco na użytkowników sprzętu firmy UPFORM, a tym samym na potencjalnych klientów.

41


Reklama zewnętrzna

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

42


UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Flagi

Swoją obecność na rynku warto zaznaczać nie tylko za pomocą reklamy,

ale

również

dzięki

wyraźnemu

oznakowaniu

siedziby

oraz oddziałów. Jest to zarówno domena prężnie rozwijających się, dumnych ze swoich działań przedsiębiorstw, jak i jasny komunikat dla klientów. Począwszy od szyldu głównego, poprzez zawierające logo i sygnet flagi, na dopasowanych kolorystycznie tablicach informacyjnych kończąc- wszystko to stanowi o sile marki i jej ugruntowanej pozycji, dumnie broniąc reprezentowanych przez nią wartości.

43


Drogowskazy

UPFORM â&#x20AC;&#x201C; SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

44


Stoisko targowe

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Aktywna obecność na imprezach branżowych to możliwość promocji i aktywnego rozwoju kontaktów biznesowych. Istotna jest tu forma prezentacji, będąca wizytówką działalności. Warto więc zadbać o jak najbardziej reprezentacyjną formę wystawy. Trzyczęściowa

forma

stoiska

targowego

składa

się

z

punktu

biznesowego, punktu informacyjnego oraz ścianki reklamowej. Dzięki

wyraźnemu

oznakowaniu

każdego

z

punktów,

materiałom

promocyjnym w postaci ulotek i rollupów oraz wykwalifikowanej kadrze promocja podczas targów będzie istotnym wydarzeniem w rozwoju naszego przedsiębiorstwa.

45


Stoisko targowe

UPFORM â&#x20AC;&#x201C; SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

BETTER EVERY DAY.

46


47


UPFORM

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Gadżety 1. Gadżety firmowe 2. Gadżety prezentowe 3. Odzież i dodatki

48


Gadżety firmowe

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Wyposażenie

przedsiębiorstwa

w

komplet

gadżetów

to

krok

w kierunku obecności marki w życiu codziennym przyszłych i obecnych klientw, oraz forma dodatkowej reklamy. Obecność logo oraz form sygnetu na gadżetach pozwala na trwałe zaistnienie w świadomości odbiorców i jednocześnie na stabilizację marki na rynku. Seria gadżetów firmy UPFORM to przedmioty codziennego użytku, takie jak smycz lub notes, ozdobne, takie jak piny i naklejki lub reklamowe, jak np. ulotki. Dzięki takim rozwiązaniom każdego dnia marka utrwala się w przestrzeni życia, co z czasem skutkuje stałym przywiązaniem i lojalnością klientów w stosunku do niej.

49


Gadżety firmowe

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

50


UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Gadżety prezentowe

Wychodząc z inicjatywą w kontaktach biznesowych warto pomyśleć o

drobnych,

gustownych

formach

prezentów.

Dzięki

nim

nie

tylko zrobimy dobre pierwsze wrażenie, ale również zwiększymy zasięg reklamy poprzez obecność marki w codziennej przestrzeni klientów. Zaprezentowane kubki lub shakery, zapakowane w torby z firmowym oznakowaniem, to praktyczne, estetyczne upominki przypominające na co dzień o marce UPFORM.

51


Gadżety prezentowe

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

52


Odzież i dodatki

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Powyższą

propozycję

można

poszerzyć

o

wachlarz

odzieży

i

dodatków. Stanowiące formę aktywnej reklamy elementy ubioru w połączeniu z aktywnością fizyczną to znakomita promocja zarówno sportu jak i samej marki UPFORM. Kolekcja

ta

to

zbiór

koszulek,

leginsów,

torby,

plecaka

i

innych dodatków, oznakowanych sygnetem i logiem marki UPFORM. Dominujący kolor zielony optymistycznie nastraja, symbolizując jednocześnie

zdrowy

tryb

życia.

Całość

budzi

pozytywne

skojarzenia, stając się silnym narzędziem promocyjnym marki.

53


Odzież i dodatki

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

54


55


UPFORM

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Materiały reklamowe 1. Bannery internetowe 2. Prezentacja Power Point 3. Mailing 4. Layout Facebook’a

56


Banery reklamowe

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Prezentacja

banerów

webowych-

jednej

z

podstawowych

form

promocji w Internecie. Przedstawiające formy aktywności fizycznej bezpośrednio odwołują się do produktów marki UPFORM. W

zależności

od

serwisów,

na

których

banery

te

zostałyby

umieszczone, przygotowane zostały dwie wersje- obydwie skupiające się wokół ćwiczących osób, z zachowaniem firmowej kolorystki i sygnetami oraz logo w kontrastujących z tłem odcieniach.

57


Banery reklamowe

Obydwie

formy

zostały

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

zaprezentowane

na

standardowych

wielkościach reklam używanych w sieci- jednak dzięki odpowiednio zastosowanym formom sygnetu łatwo dostosować można je pod inne wymiary.

58


Prezentacja Power Point

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Popularne

prezentacje

Power

Point

to

narzędzie

aktywnie

wykorzystywane w biznesie- zarówno w prezentacjach wewnątrz firmy jak i w komunikacji z klientem na różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach i innych wydarzeniach. Musi być zatem spójna z pozostałymi elementami systemu identyfikacji i godnie prezentować markę. Przedstawione

propozycje

jasno

komunikują

się

z

marką

za

pomocą kolorystyki, logo oraz czcionek, a jednocześnie stanowią elegancką i estetyczną forme prezentowania danych. Dzięki

takiemu

rozwiązaniu

prezentowane

informacje

będą

zrozumiałe, a każdy kolejny slajd potwierdzał będzie spójność systemu identyfikacji marki.

59


Prezentacja Power Point

UPFORM â&#x20AC;&#x201C; SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

60


UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Mailing

Podobnie jak klasyczna korespondencja również mailing powinien posiadać

jasne

nawiązania

do

reprezentowanej

marki.

Dzięki

zastosowaniu sugerowanych czcionek zapewniamy czytelny odbiór wiadomości, a kolorystyka i logo oraz formy sygnetu nawiązują bezpośrednio do całości identyfikacji.

61


Layout facebook’a

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Konto marki w serwisie Facebook to potężne narzędzie w rękach świadomego marketingowca. Pozwala nie tylko dotrzeć do olbrzymiej rzeszy potencjalnych klientów, ale również ułatwia komunikację z nimi, pozwala zbierać dane dotyczące ich oczekiwań oraz na bieżąco informować o planowanych promocjach, wydarzeniach itp. Ten

ważny

kanał

komunikacji

wymaga

szczególnej

uwagi

i

prezentacji zgodnej z całością koncepcji systemu identyfikacji wizualnej marki. Zastosowanie odpowiednich, czarno-białych zdjęć w połączeniu z sygnetem i logo pozwoli na jasną komunikację z odbiorcą na czyim fanpage’u się znajduje i utrwali w jego świadomości obecność marki. Jednocześnie

prawidłowo

oznakowane

posty

wraz

ze

zdjęciami

przy odpowiednim wykorzystaniu narzędzi promocyjnych Facebooka zaprocentują zwiększeniem zasięgu reklamy i tym samym dotarciem do nowych potencjalnych klientów.

62


63


UPFORM

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Wizualizacja pojazdów 1. Auto osobowe 2. Van 3. Auto ciężarowe

64


UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Ważnym

aspektem

w

Auto osobowe

rozpoznawalności

marki

jest

prawidłowe

oznakowanie firmowych pojazdów. Czytelna i spójna identyfikacja na autach pozwoli nie tylko podkreślić obecność marki na rynku, ale również stanie się aktywną reklamą w przestrzeni publicznej.

65


Van

UPFORM â&#x20AC;&#x201C; SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

66


UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Auto ciężarowe

Podobnie jak w przypadku samochodów osobowych i van, również flota aut transportowych powinna aktywnie zaznaczać swoją przynależność do marki, stając się jednocześnie jej reprezentantem. Dodatkowo ze względów na swoje gabaryty naczepy stają się naturalnym banerem i atrakcyjną przestrzenią reklamową.

67


Auto ciężarowe

UPFORM – SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

68


for

na zlecenie AB Studio

Up form brand book  
Up form brand book  
Advertisement