Page 1

Pracovní sešity aktivity a inspirace pro rozvoj našich dětí Nové řady pracovních sešitů jsou praktickou a inspirativní pomůckou pro všechny starostlivé rodiče a prarodiče i pro aktivní učitele a vychovatele, kteří chtějí ještě více podpořit výchovu a rozvoj svých dětí.

» » »

pro předškoláky pro školáky pro děti se speciálními potřebami


rozvíjí — připravuje — pomáhá — napravuje — baví! Nové řady pracovních sešitů jsou praktickou a inspirativní pomůckou pro všechny starostlivé rodiče a prarodiče i pro aktivní učitele a vychovatele, kteří chtějí ještě více podpořit výchovu a rozvoj svých dětí. Co nové řady pracovních sešitů nabízejí?

• aktivity • úkoly • hry

• přípravu • procvičování • zábavu

• rozvoj • pomoc • vzdělávání

• kreativitu • motivaci • inspiraci

Čím se mohou pochlubit navíc? Odborností, propracovaností a zároveň dostupnou a jednoduchou formou!

Pracovní sešity edice KuliFerda a jeho svět

• pro predškoláky • pro školáky děti se speciálními • pro potřebami Každý pracovní sešit je sestaven tak, aby s ním dítě mohlo pracovat samostatně — rodič by měl motivovat, být oporou, povzbuzovat!

Forma

• podporuje pozitivní motivaci • umožňuje rozvíjet kreativitu • poskytuje přehlednou navigaci

2

pohyb samostatnost jazyk a řeč manipulace vnímání

určeny k procvičování konkrétních dovedností, • jsou schopností a znalostí dětí v domácím prostředí děti cílevědomě pracovat a hravou formou • učí je motivují k zvládání jednotlivých úkolů praktickou nápovědu a doporučení pro rodiče • obsahují vč. rozšiřujících aktivit

Koncepce

• jsou odborně koncipované a současně jednoduché metodicky propracované se zaměřením • jsou na vzdělávací cíle • vedou děti k vytváření kompetencí a rozvíjí dovednosti • obsahují ověřené úkoly, příklady a aktivity • jsou zpracované zkušenými učiteli a odborníky z praxe • jsou srozumitelné a nezahlcují odbornými výrazy • mají vysokou výtvarnou úroveň a dostupnou formu

Na jaře 2011 jsme ve spolupráci s několika mateřskými školami začali ověřovat koncepci metodiky a pracovních sešitů s názvem KuliFerda, které systematicky podporují rozvoj školní zralosti a které jsou současně pro děti hravé a motivující k objevování a poznávání. Rok 2012 ukázal rostoucí zájem o tento druh pracovních materiálů nejen ze strany vyučujících, ale také ze strany rodičů. A co víc — rodiče dětí, které používaly ve školce KuliFerdu, chtěli v takové domácí přípravě pokračovat i po jejich nástupu do školy. Klíčem této koncepce je správná motivace dětí — pokud aktivity děti baví, pak samy chtějí dál objevovat, a tak se přirozeně rozvíjí. Při vhodném vedení jsou pak děti šťastné, když mohou takto „pracovat“. Dnes s KuliFerdou pracují učitelky a vychovatelé ve stovkách školek po celé republice, a KuliFerda je tak kamarádem a průvodcem již více jak 10 000 předškoláků!

KuliFerda a jeho svět Proto jsme v loňském roce začali připravovat ve spolupráci s dalšími zkušenými učiteli a odborníky celou edici praktických a dostupných pracovních sešitů s názvem KuliFerda a jeho svět. Tyto sešity hravou formou motivují děti k zvládání jednotlivých úkolů a obsahují praktickou nápovědu a doporučení pro rodiče. Logické uvažování, kladení otázek a hledání souvislostí — to jsou prvky, které výrazně odlišují tyto sešity od ostatních na trhu. Všechny aktivity vhodně navazují na předškolní a školní vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a praktických dovedností. Základ koncepce je postaven na tom, aby s nimi dítě mohlo pracovat samostatně — rodič by měl motivovat, být oporou, povzbuzovat! V této koncepci chceme pokračovat i dále a již nyní připravujeme atraktivní a praktické publikace také pro starší děti.

A proč KuliFerda? Jméno Kuliferda použil Karel Čapek v jednom ze svých sloupků Ze života slov a podle nás se krásně hodí jako synonymum dětské zvídavosti a šikovnosti. A edice KuliFerda a jeho svět bude zahrnovat nejen sešity, ale i další aktivity pro zvídavé a šikovné děti od 3 do 10 let.

Vyzkoušejte je se svými dětmi také!

9 DOVEDNOSTÍ ŠKOLÁKA

budoucího školáka

1. 2. 3. 4. 5.

Pracovní sešity

Dějiny KuliFerdova světa se začaly psát na jaře roku 2011…

6. 7. 8. 9. 10.

myšlení paměť pravidla tvořivost znalosti

• • • • •

KLADENÍ OTÁZEK POROZUMĚNÍ MOTIVACE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ROZVOJ

• • • •

KuliFerda a jeho svět — rozvíjí —připravuje — pomáhá — napravuje — baví!

HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ VÝZNAM UČENÍ KOMUNIKACE SEBEHODNOCENÍ …více informací na pracovnisesity.raabe.cz

pracovnisesity.raabe.cz


PRACOVNÍ SEŠITY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI PRACUJEME SE ŠKOLÁKEM S ADHD V ML ADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU

IPR 978-80-87553-84-8 978-80-87553-85-5 978-80-87553-86-2 978-80-87553-87-9 978-80-87553-88-6 978-80-87553-90-9 978-80-87553-91-6 978-80-87553-92-3 978-80-87553-93-0 978-80-87553-94-7 978-80-87553-95-4

Zrakové vnímání I Zrakové vnímání II Čtení I Čtení II Samohlásky I Orientace Sluchové vnímání I Sluchové vnímání II Pozornost I Pozornost II Pozornost III

pracovnisesity.raabe.cz

Všechny aktivity lze jednoduše zařadit přímo do výuky na ZŠ bez nutnosti náročné metodické přípravy. autorský tým: Mgr. Věra Gošová, Bc. Šárka Veselá, ilustrace: Mgr. Veronika Nádeníčková PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS 7 PS 8 PS 9 PS 10 PS 11 PS 12

69 Kč 69 Kč 69 Kč 69 Kč 69 Kč 69 Kč 69 Kč 69 Kč 69 Kč 69 Kč 69 Kč

jednotný formát A4, rozsah 20–24 str., praktická sešitová vazba s pevnou obálkou

E

AV UJ EM IPR

Motivují děti a pomáhají rodičům!

    

JEDINEČNÁ METODIKA PRO RODIČE Motivují děti a pomáhají rodičům!

Helena Brožovská, Jan Michal Mleziva, Veronika Pavlas Martanová, Vladimíra Strculová Procházková, Monika Sedláková

PŘÍPRAVA NA VYJMENOVANÁ SLOVA SL S LOVA L OVA P rac u je me s e š koláke m s A D H D v mlad š ím š kolním v ě k u

E

5

prac ov ní sešit

6

    

JEDINEČNÁ METODIKA PRO RODIČE Motivují děti a pomáhají rodičům!

Helena Brožovská, Jan Michal Mleziva, Veronika Pavlas Martanová, Vladimíra Strculová Procházková, Monika Sedláková

pro předškoláky s ADHD a jejich rodiče

pro děti s ADHD mladšího školního věku a jejich rodiče

Pracovní sešity obsahují praktická doporučení, náměty a materiály pro práci s předškolákem s ADHD. Díky jedinečné metodice rodiče předškoláků získají účinnou pomoc ve formě popisu konkrétních životních situací a osvědčených návrhů jejich řešení. Každý text je doprovázen pracovním listem pro dítě, jehož prostřednictvím se hravou formou učí orientovat v dané situaci.

Sada šesti pracovních sešitů je určena rodičům dětí s ADHD v mladším školním věku. Jedinečnost těchto materiálů spočívá v propojení srozumitelné metodiky pro rodiče a pracovních listů pro vlastní práci dítěte. Jsou výsledkem dlouholeté praxe autorů, kteří sami s dětmi s ADHD pracují — snaží se rodičům předat praktické a osvědčené náměty, jak s dítětem pracovat, rozšiřující doporučení a tipy.

Pracovní sešity jsou koncipovány zkušenými poradenskými pracovníky pro oblast specifických poruch učení a chování. Hravou formou cvičení motivují děti a pomáhají rodičům trénovat a prohlubovat konkrétní dovednosti předškoláka.

Pracovní sešity obsahují popis konkrétních situací ze života dětí s ADHD a praktické návrhy jejich řešení. Každý text je doprovázen pracovním listem pro dítě, jehož prostřednictvím se dítě hravou formou učí orientovat v dané situaci.

autorský tým: Mgr. Jaroslava Budíková, Mgr. Lenka Křapková, Mgr. Romana Růžičková, ilustrace: Jakub Nádvorník

autorský tým: Mgr. Helena Brožovská, Jan Michal Mleziva, PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D., Vladimíra Procházková, Mgr. Romana Růžičková, Mgr. Monika Sedláková, ilustrace: Jakub Nádvorník

Koncipováno poradenskými pracovníky pro oblast specifických poruch učení a chování

JEDINEČNÁ METODIKA PRO RODIČE

POMŮCKA PRO RODIČE pracovní sešit č. 6, Samohlásky II, je vyprodaný

JEDINEČNÁ METODIKA PRO RODIČE

AV UJ EM

Motivují děti a pomáhají rodičům!

3

    

IPR

JEDINEČNÁ METODIKA PRO RODIČE

prac ov ní sešit

IPR

    

P rac u je me s e š koláke m s A D H D v mlad š ím š kolním v ě k u

E

4

AV UJ EM

prac ov ní sešit

prac ov ní sešit

Helena Brožovská, Jan Michal Mleziva, Veronika Pavlas Martanová, Vladimíra Strculová Procházková, Monika Sedláková

POČÍTÁNÍ

E

PSANÍ

P rac u je me s e š koláke m s A D H D v mlad š ím š kolním v ě k u

IPR PŘ

IPR PŘ

Helena Brožovská, Jan Michal Mleziva, Veronika Pavlas Martanová, Vladimíra Strculová Procházková, Monika Sedláková

Helena Brožovská, Jan Michal Mleziva, Veronika Pavlas Martanová, Vladimíra Strculová Procházková, Monika Sedláková

Sada pracovních sešitů je praktickou pomůckou pro práci s dětmi s potenciálním rozvojem SPU a pro reedukaci specifických poruch učení u žáků na 1. stupni základních škol. Rodiče dětí s diagnostikovanými SPU mohou sešity velmi vhodně využít pro domácí procvičování!

2

Motivují děti a pomáhají rodičům!

Motivují děti a pomáhají rodičům!

pro žáky se specifickými poruchami učení na 1. stupni ZŠ

ČTENÍ prac ov ní sešit

JEDINEČNÁ METODIKA PRO RODIČE

JEDINEČNÁ METODIKA PRO RODIČE

Helena Brožovská, Jan Michal Mleziva, Veronika Pavlas Martanová, Vladimíra Strculová Procházková, Monika Sedláková

P rac u je me s e š koláke m s A D H D v mlad š ím š kolním v ě k u

    

    

P rac u je me s e š koláke m s A D H D v mlad š ím š kolním v ě k u

SOCIÁLNÍ KOMPETENCE

1

E

prac ov ní sešit

AV UJ EM

P rac u je me s e š koláke m s A D H D v mlad š ím š kolním v ě k u

AV UJ EM

VĚCNÉ UČENÍ

AV UJ EM

PR ACUJEME S PŘEDŠKOL ÁKEM S ADHD

E

PRO Ž Á K Y SE SPECI F ICK Ý M I P ORUCH A M I UČEN Í

978-80-7496-113-7 978-80-7496-114-4 978-80-7496-115-1 978-80-7496-116-8 978-80-7496-117-5 978-80-7496-118-2

Pozornost a soustředění Chování a prožívání Hyperaktivita a impulzivita Komunikace, řeč a myšlení Relaxační metody Vybrané možnosti podpory

PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS 6

79 Kč 79 Kč 79 Kč 79 Kč 79 Kč 79 Kč

jednotný formát A4, rozsah 24 str., praktická sešitová vazba s pevnou obálkou

připravujeme připravujeme připravujeme připravujeme připravujeme připravujeme

Věcné učení Sociální kompetence Čtení Psaní Počítání Příprava na vyjmenovaná slova

Motivují děti a pomáhají rodičům!

JEDINEČNÁ METODIKA PRO RODIČE PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS 6

79 Kč 79 Kč 79 Kč 79 Kč 79 Kč 79 Kč

jednotný formát A4, rozsah 24 str., praktická sešitová vazba s pevnou obálkou

KuliFerda a jeho svět — rozvíjí —připravuje — pomáhá — napravuje — baví!

3


PRACOVNÍ SEŠITY PRO PŘEDŠKOLÁKY PRO D O M ÁCÍ PŘ Í PR AV U ŠI KOV N ÝCH DĚ T Í

PRO ROZ VOJ ŠKOL N Í Z R A LOS T I U DĚ T Í V M Š

pracovní sešity pro rozvoj dětí při poznávání okolního světa

Klíčové oblasti školní zralosti

budoucího školáka

VHODNÉ TAKÉ PRO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

PRO DĚTI 4–6 LET pracovní sešity pro předškoláky ve věku 4–6 let

pracovní sešity pro rozvoj školní zralosti u dětí v MŠ

Sada sedmi pracovních sešitů je určena předškolákům od 4 let a jejich rodičům k domácí přípravě. Pracovní sešity rozvíjejí všechny oblasti školní zralosti dětí a vhodně doplňují předškolní vzdělávání v mateřské škole.

Sada osmi pracovních sešitů je praktickou pomůckou pro rozvoj školní zralosti a také pro práci s dětmi s potenciálním rozvojem SPU.

978-80-7496-064-2 978-80-7496-065-9 978-80-7496-066-6 978-80-7496-067-3 978-80-7496-068-0 978-80-7496-069-7 978-80-7496-070-3

Grafomotorika a jemná motorika Poznatky Zrakové vnímání Sluchové vnímání Řeč a myšlení Předmatematické dovednosti Mámo, táto, pojď si povídat

PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS 6 PS 7

59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč

autorský tým: Mgr. Martina Kupcová, Mgr. Michaela Gondeková, ilustrace: Mgr. Veronika Nádeníčková

autorka: Mgr. Věra Gošová, ilustrace: Mgr. Veronika Nádeníčková

autorský tým: PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D., Mgr. Jana Pechancová, ilustrace: Mgr. Veronika Nádeníčková

jednotný formát A4, rozsah 16 str., praktická sešitová vazba s pevnou obálkou

978-80-87553-76-3 978-80-87553-77-0 978-80-87553-78-7 978-80-87553-79-4 978-80-87553-80-0 978-80-87553-81-7 978-80-87553-82-4 978-80-87553-83-1

KuliFerda a jeho svět — rozvíjí —připravuje — pomáhá — napravuje — baví!

Zrakové vnímání I Zrakové vnímání II Grafomotorika Rozvoj myšlení Předmatematické představy Orientace Sluchové vnímání Pozornost

PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS 6 PS 7 PS 8

Sada šesti pracovních sešitů obsahuje aktivity a činnosti zaměřené na rozvoj dítěte předškolního věku zábavnou formou. Pracovní listy jsou zaměřeny na rozvoj pohybových a rytmických dovedností, myšlení, řeči a paměti, grafomotoriky, předmatematické gramotnosti a smyslového vnímání Sešity také obsahují náměty na drobné pokusy, které může rodič dělat společně s dítětem. Pracovní sešity byly vytvořeny v návaznosti na tzv. konkretizované očekávané výstupy v oblasti předškolního vzdělávání. Velmi vhodně tak doplňují předškolní vzdělávání — pomáhají rodičům s přípravou na úspěšný vstup do 1. třídy a hlavně děti baví!

Všechny aktivity lze jednoduše také zařadit při práci s dětmi v MŠ nebo v přípravných třídách bez nutnosti náročné metodické přípravy. Pracovní sešity jsou vhodné především pro domácí procvičování s rodiči!

Pracovní sešity usnadňují dětem zvládnout přechod z MŠ do ZŠ, vhodně doplňují předškolní vzdělávání v MŠ, pomáhají rodičům při domácí přípravě dětí na školu, jsou zaměřené na klíčové oblasti školní zralosti a jsou koncipovány odborníky na předškolní vzdělávání a školní zralost.

4

PRO ROZVOJ DĚTÍ PŘI POZNÁVÁNÍ OKOLNÍHO SVĚTA

69 Kč 69 Kč 69 Kč 69 Kč 69 Kč 69 Kč 69 Kč 69 Kč

jednotný formát A4, rozsah 20–24 str., praktická sešitová vazba s pevnou obálkou

978-80-7496-104-5 978-80-7496-105-2 978-80-7496-106-9 978-80-7496-107-6 978-80-7496-108-3 978-80-7496-109-0

Voda Zvířata Roční období Rodina Povolání Svět techniky

PRO DĚTI 5–7 LET uvnitř

NÁPOVĚDA PRO RODIČE PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS 6

59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč

jednotný formát A4, rozsah 16 str., praktická sešitová vazba s pevnou obálkou

pracovnisesity.raabe.cz


KULIFERDOVO DESATERO BUDOUCÍHO ŠKOLÁKA

PRACOVNÍ SEŠITY PRO PŘEDŠKOLÁKY CO MÁ VAŠE DÍTĚ UMĚ T A ZNÁT, NEŽ PŮJDE DO ŠKOLY POHYB MANIPULACE Co má vaše dítě umět a znát, než půjde do školy

prac ov ní sešit

1

VNÍMÁNÍ TVOŘIVOST

Co má vaše dítě umět a znát, než půjde do školy

    

MYŠLENÍ PRAVIDLA

Co má vaše dítě umět a znát, než půjde do školy

prac ov ní sešit

uvnitř

NÁPOVĚDA PRO RODIČE

NÁPOVĚDA PRO RODIČE

Zpracováno v souladu s Desaterem pro rodiče dětí předškolního věku, vydaného MŠMT

Zpracováno v souladu s Desaterem pro rodiče dětí předškolního věku, vydaného MŠMT

prac ov ní sešit

4

    

prac ov ní sešit

5

ZNALOSTI TVOŘIVOST

Co má vaše dítě umět a znát, než půjde do školy

    

uvnitř

Martina Kupcová Michaela Gondeková

PAMĚŤ, MANIPULACE SAMOSTATNOST Co má vaše dítě umět a znát, než půjde do školy

    

uvnitř

NÁPOVĚDA PRO RODIČE

Martina Kupcová Michaela Gondeková

prac ov ní sešit

pracovní sešity pro ověřování školních předpokladů dětí

6

    

uvnitř

NÁPOVĚDA PRO RODIČE

NÁPOVĚDA PRO RODIČE

Zpracováno v souladu s Desaterem pro rodiče dětí předškolního věku, vydaného MŠMT

Zpracováno v souladu s Desaterem pro rodiče dětí předškolního věku, vydaného MŠMT

budoucího školáka

uvnitř

Martina Kupcová Michaela Gondeková

uvnitř

NÁPOVĚDA PRO RODIČE Zpracováno v souladu s Desaterem pro rodiče dětí předškolního věku, vydaného MŠMT

Martina Kupcová Michaela Gondeková

3

Zpracováno v souladu s Desaterem pro rodiče dětí předškolního věku, vydaného MŠMT

Martina Kupcová Michaela Gondeková

Co má vaše dítě umět a znát, než půjde do školy

2

    

uvnitř

JAZYK A ŘEČ ZNALOSTI

prac ov ní sešit

OV ĚŘOVÁ N Í ŠKOL N ÍCH PŘ EDP OK L A DŮ DĚ T Í

NÁPOVĚDA PRO RODIČE

Martina Kupcová Michaela Gondeková

pracovní sešity pro přípravu k zápisu a na nástup do 1. třídy

V souladu s RVP pro předškolní vzdělávání

Sada tří sešitů je praktickou pomůckou pro ověřování klíčových oblastí školních předpokladů dětí ve věku 6–7 let.

Rodiče předškoláků si díky nim mohou orientačně ověřit, zda je jejich dítě v dané oblasti již dostatečně připravené, či potřebuje-li ještě dále procvičovat a stimulovat. Součástí každého sešitu je praktická hodnoticí tabulka, která přehledným způsobem pomáhá rodiči získat přehled o dovednostech, schopnostech a znalostech svého dítěte.

Sešity jsou koncipovány zkušenými odborníky na školní zralost a připravenost — motivují děti a pomáhají rodičům! Všechny aktivity lze jednoduše využít pro domácí procvičování při přípravě na úspěšný vstup do 1. třídy ZŠ.

Sada šesti pracovních sešitů je praktickou pomůckou pro procvičování dovedností, schopností a znalostí dítěte před vstupem do základní školy. Je určena všem, kteří mají doma budoucího školáka. Všechny aktivity lze jednoduše využít pro domácí přípravu na úspěšný vstup do 1. třídy.

autorský tým: Mgr. Martina Kupcová, Mgr. Helena Vlčková, ilustrace: Mgr. Martina Šimková

Pracovní sešity vhodně završují předškolní vzdělávání v MŠ, pomáhají s přípravou na úspěšný vstup do 1. třídy, ověřují dovednosti, schopnosti a znalosti dětí, jsou koncipovány odborníky na školní zralost a předškolní vzdělávání, motivují děti a pomáhají rodičům a jsou zpracovány v souladu s Desaterem pro rodiče dítěte předškolního věku.

autorský tým: Mgr. Martina Kupcová, Mgr. Michaela Gondeková, ilustrace: Milena Križková

978-80-7496-072-7 978-80-7496-073-4 978-80-7496-074-1 978-80-7496-075-8 978-80-7496-076-5 978-80-7496-077-2

Pohyb – Manipulace Vnímání – Tvořivost Myšlení – Pravidla Jazyk a řeč – Znalosti Paměť – Manipulace – Samostatnost Znalosti – Tvořivost

pracovnisesity.raabe.cz

PS 1 PS 2 PS 3 PS 4

59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč

PS 5

59 Kč

PS 6

59 Kč

jednotný formát A4, rozsah 16–24 str., praktická sešitová vazba s pevnou obálkou

978-80-7496-110-6 978-80-7496-111-3 978-80-7496-112-0

Motorika a myšlení Vnímání a řeč Emoce a znalosti

POHYB — Už umím házet a chytat míč, běhat a skákat. Dovedu se obléci a uklidit své hračky. Umím správně stolovat, používat kapesník a toaletu… SAMOSTATNOST — Už umím být občas bez rodičů. Dovedu říci, co si myslím, s čím souhlasím a nesouhlasím, a dodržuji dohodnutá pravidla… JAZYK A ŘEČ — Už umím správně vyslovovat hlásky, rozumím většině slov, dovedu vyprávět a povídat si. Napíšu hůlkovým písmem své jméno… MANIPULACE — Už umím pracovat se stavebnicemi, kreslit, stříhat a malovat. Dovedu správně držet tužku a znám základní geometrické tvary. Vím, kde je vpravo a vlevo… VNÍMÁNÍ — Už umím rozeznat barvy, velikosti a tvary věcí. Dovedu slabikovat, znám základní dopravní značky a dovedu správně zareagovat na zvukové a světelné signály… MYŠLENÍ — Už umím počítat na prstech, srovnávám předměty podle počtu, tvaru a velikosti. Dovedu se orientovat a umím řešit jednoduché hádanky a příklady… PAMĚŤ — Zapamatuji si, co jsem viděl a slyšel, a dokážu o tom vyprávět. Pamatuji si říkadla a písničky. Dokážu se soustředit na úkoly a dokončit je… PRAVIDLA — Už umím pozdravit, poděkovat a omluvit se. Dokážu se dohodnout s kamarádem a podělit se o hračky. Pomáhám mladším dětem… TVOŘIVOST — Znám pohádky, písničky a říkadla. Účastním se různých akcí a dovedu říci, co mne zaujalo. Dokážu si hrát na školu, na rodinu, na cestování… ZNALOSTI — Už se orientuji ve svém okolí a vím, jak se mám chovat. Poznám řadu věcí, osob, rostlin a zvířat, vím již hodně o svém městě i zemi, naší planetě i vesmíru…

PRO DĚTI 6–7 LET

…celé desatero a více informací na pracovnisesity.raabe.cz

HODNOTICÍ TABULKA ŠKOLNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Zpracováno v souladu s Desaterem pro rodiče dětí předškolního věku, vydaného MŠMT

PS 1 PS 2 PS 3

89 Kč 89 Kč 89 Kč

jednotný formát A4, rozsah 32 str., praktická sešitová vazba s pevnou obálkou

1. 2. 3. 4. 5.

pohyb samostatnost jazyk a řeč manipulace vnímání

6. 7. 8. 9. 10.

myšlení paměť pravidla tvořivost znalosti

KuliFerda a jeho svět — rozvíjí —připravuje — pomáhá — napravuje — baví!

5


PRACOVNÍ SEŠITY PRO ŠKOLÁKY PRO C V IČOVÁ N Í UČI VA 1. T Ř Í DY ČEŠTINA 1. díl PRO PRVŇÁKY

prac ov ní sešit

P r o c v i č o v á n í u č i v a č e s ké h o j a z y k a , m a t e m a t i k y a p r v o u k y p r o 1. a ž 2 . r o č n í k Z Š

1

Jazyk a jazyková komunikace

ČEŠTINA 2. díl PRO PRVŇÁKY

prac ov ní sešit

P r o c v i č o v á n í u č i v a č e s ké h o j a z y k a , m a t e m a t i k y a p r v o u k y p r o 1. a ž 2 . r o č n í k Z Š

2

Jazyk a jazyková komunikace 1. až 2. TŘÍDA

ČTEME S POROZUMĚNÍM

PROC V IČOVÁ N Í UČI VA ČE SK ÉHO JA Z Y K A prac ov ní sešit

P r o c v i č o v á n í u č i v a č e s ké h o j a z y k a , m a t e m a t i k y a p r v o u k y p r o 1. a ž 2 . r o č n í k Z Š

3

Jazyk a jazyková komunikace 1. až 2. TŘÍDA

1. až 2. TŘÍDA

písmena m, l, t, p, s, j, n, y, v, z, d, k, r, š, c, h dvojhlásky au, ou vlastní jména

písmena b, č, ř, ž, ch, h, f, g, ď, ť, ň slabiky di|dí, ti|tí, ni|ní, dy|dý, ty|tý, ny|ný

porozumění textu vyhledávání informací hlavní myšlenka posloupnost děje tvoření textu

porozumění komunikace motivace

komunikace hledání souvislostí sebehodnocení

Dana Tvrďochová, Stanislava Andršová

Dana Tvrďochová, Stanislava Andršová

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ

POČÍTÁME DO DESETI

prac ov ní sešit

P r o c v i č o v á n í u č i v a č e s ké h o j a z y k a , m a t e m a t i k y a p r v o u k y p r o 1. a ž 2 . r o č n í k Z Š

4

Člověk a jeho svět

porozumění kladení otázek motivace

Dalibor Dudek

prac ov ní sešit

P r o c v i č o v á n í u č i v a č e s ké h o j a z y k a , m a t e m a t i k y a p r v o u k y p r o 1. a ž 2 . r o č n í k Z Š

5

Matematika a její aplikace

POČÍTÁME DO DVACETI

prac ov ní sešit

P r o c v i č o v á n í u č i v a č e s ké h o j a z y k a , m a t e m a t i k y a p r v o u k y p r o 1. a ž 2 . r o č n í k Z Š

6

Matematika a její aplikace

Jazyk a jazyková komunikace

1. až 2. TŘÍDA

1. až 2. TŘÍDA

1. až 2. TŘÍDA

rok, čtyři roční období jaro, léto, podzim, zima proměny přírody rostliny, živočichové člověk v přírodě

tání do 10 sčítání a odčítání do 10 porovnání čísel vpravo, vlevo geometrické tvary slovní úlohy o více, o méně logické úlohy

tání do 20 sčítání a odčítání do 20 porovnání čísel vpravo, vlevo geometrické tvary prostorové vnímání slovní úlohy o více, o méně logické úlohy

motivace porozumění řešení problémů

motivace porozumění hledání souvislostí

porozumění hledání souvislostí rozvoj

Petra Vondrová, Stanislava Andršová

PROC V IČOVÁ N Í UČI VA M AT E M AT I K Y

Renata Nogolová, Stanislava Andršová

Renata Nogolová, Stanislava Andršová

pracovní sešity pro 1. až 2. ročník ZŠ

pracovní sešity pro 2. až 3. ročník ZŠ

pracovní sešity pro 2. až 3. ročník ZŠ

Sada šesti pracovních sešitů je určena prvňákům, je však vhodná také pro procvičování učiva na začátku 2. ročníku základní školy.

Sada šesti pracovních sešitů je určena všem školákům 2. až 3. ročníku základní školy k procvičování učiva českého jazyka.

Sada šesti pracovních sešitů je určena všem školákům ve 2. až 3. ročníku základní školy k procvičování učiva matematiky a geometrie.

Pracovní sešity rozvíjejí všechny dovednosti, které jsou důležité pro zvládnutí učiva 1. ročníku, jejich společným cílem je všestranný rozvoj dítěte. Dítě při procvičování získává nové znalosti a dovednosti v oblasti českého jazyka, matematiky a prvouky – aktivity pomáhají rozvíjet porozumění textu v přirozených situacích, logické uvažování a orientaci dítěte v dění kolem sebe. Dítě rozvíjí své dovednosti na příkladech, které důvěrně zná ze svého života. Důraz je rovněž kladen na vztah dítěte k přírodě, jejímu poznávání a ochraně.

Pracovní sešity rozvíjí zajímavou a motivační formou základní dovednosti, které jsou důležité pro úspěšné zvládnutí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Dítě díky nim procvičuje jednotlivé jazykové jevy a pravidla, ale především rozvíjí svoji schopnost porozumět textu, přemýšlet o něm a přečtené vnímat v souvislostech s reálným životem. Všechny aktivity tak vhodně navazují na školní vzdělávání podle RVP ZV s důrazem na rozvoj komunikačních kompetencí. Pracovní sešity nabízejí optimální objem aktivit a díky dosažitelnosti úspěšného zvládnutí úkolů podporují pozitivní motivaci dítěte.

Pracovní sešity rozvíjejí zajímavou a motivační formou základní dovednosti, které jsou důležité pro zvládnutí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Dítě díky nim aktivně procvičuje jednotlivé tematické okruhy učiva matematiky, ale především rozvíjí své logické uvažování, matematickou i finanční gramotnost, což je klíčové pro jeho budoucí praktický život. Všechny aktivity tak podporují školní vzdělávání v návaznosti na RVP ZV s důrazem na rozvoj matematických dovedností. Každý z pracovních sešitů přináší různorodé aktivity a podporuje pozitivní motivaci dítěte.

Řada vhodně podporuje školní vzdělávání v návaznosti na RVP ZV. Každý pracovní sešit je sestaven tak, aby s ním dítě mohlo pracovat samostatně. Rodič by měl motivovat, být oporou, povzbuzovat! Pracovní sešity připravili zkušení učitelé a učitelky s dlouholetou praxí práce s prvňáčky.

1. až 2. TŘÍDA

autorský tým: Mgr. Stanislava Andršová, Mgr. Dalibor Dudek, Mgr. Renata Nogolová, Mgr. Dana Tvrďochová, Mgr. Petra Vondrová, Ph.D., ilustrace: Petra Bobalová

V souladu s RVP pro základní vzdělávání

Každý pracovní sešit je sestaven tak, aby s ním dítě mohlo pracovat samostatně – rodič by měl motivovat, být oporou, povzbuzovat! Pracovní sešity připravili zkušení učitelé a učitelky s dlouholetou praxí práce ve škole.

2. až 3. TŘÍDA

autorský tým: Svatopluk Mareš, Mgr. Petra Cemerková Golová, Naděžda Kalábová, Mgr. Renata Nogolová, Mgr. Dalibor Dudek, ilustrace: Vhrsti, Petra Bobalová

V souladu s RVP pro základní vzdělávání

Pracovní sešity pro vaše děti připravili zkušení učitelé a učitelky s dlouholetou praxí práce ve škole. Každý pracovní sešit je sestaven tak, aby s ním dítě mohlo pracovat samostatně. Rodič by měl motivovat, být oporou, povzbuzovat!

2. až 3. TŘÍDA

autorský tým: Svatopluk Mareš, Mgr. Petra Cemerková Golová, Naděžda Kalábová, ilustrace: Vhrsti, Petra Bobalová

V souladu s RVP pro základní vzdělávání

978-80-7496-131-1 978-80-7496-132-8

6

978-80-7496-119-9 978-80-7496-120-5 978-80-7496-121-2 978-80-7496-122-9 978-80-7496-123-6 978-80-7496-124-3

Čeština pro prvňáky – 1. díl Čeština pro prvňáky – 2. díl Čteme s porozuměním Čtyři roční období Počítáme do deseti Počítame do dvaceti

PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS 6

59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč

jednotný formát A4, rozsah 16–24 str., praktická sešitová vazba s pevnou obálkou

978-80-7496-125-0 978-80-7496-126-7 978-80-7496-127-4 978-80-7496-128-1 978-80-7496-129-8 978-80-7496-130-4

KuliFerda a jeho svět — rozvíjí —připravuje — pomáhá — napravuje — baví!

Slovo a abeceda Párové souhlásky Samohlásky Souhlásky Podstatná jména a slovesa Čteme s porozuměním

PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS 6

59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč

jednotný formát A4, rozsah 16–24 str., praktická sešitová vazba s pevnou obálkou

978-80-7496-133-5 978-80-7496-134-2 978-80-7496-135-9 978-80-7496-136-6

Sčítání a odčítání do 20 Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky Sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky Násobení a dělení − malá násobilka 0−5 Svět financí Geometrie

PS 1

59 Kč

PS 2

59 Kč

PS 3

59 Kč

PS 4

59 Kč

PS 5 PS 6

59 Kč 59 Kč

jednotný formát A4, rozsah 16 str., praktická sešitová vazba s pevnou obálkou

pracovnisesity.raabe.cz


PRACOVNÍ SEŠITY PRO ŠKOLÁKY PRO C V IČOVÁ N Í UČI VA PR VOU K Y

PROC V IČOVÁ N Í UČI VA ČE SK ÉHO JA Z Y K A

PROC V IČOVÁ N Í UČI VA M AT E M AT I K Y

POROZUMĚNÍ HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V souladu s RVP pro základní vzdělávání

pracovní sešity pro 2. až 3. ročník ZŠ pracovní sešity pro 3. až 4. ročník ZŠ Pracovní sešity jsou určeny k procvičování učiva prvouky všem školákům 2. až 3. ročníku, resp. 3. až 4. ročníku základní školy a jejich rodičům. Pracovní sešity rozvíjejí základní dovednosti, které jsou důležité pro zvládnutí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Školák se rozvíjí v oblasti přírodovědné, sociální a informační gramotnosti. Pracovní sešity mu pomáhají porozumět sobě i svému okolí, přemýšlet o dění v souvislostech a orientovat se v reálném životě.

Procvičování učiva prvouky pro 3. až 4. ročník ZŠ 978-80-7496-151-9 Česká republika 978-80-7496-152-6 Lidské tělo

pracovnisesity.raabe.cz

PS 1 PS 2

59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč

Sada šesti pracovních sešitů je určena všem školákům ve 3. až 4. ročníku základní školy k procvičování učiva matematiky a geometrie.

autorský tým: Svatopluk Mareš, Mgr. Petra Cemerková Golová, Naděžda Kalábová, Mgr. Renata Nogolová, Mgr. Dalibor Dudek, ilustrace: Vhrsti, Petra Bobalová

autorský tým: Svatopluk Mareš, Mgr. Petra Cemerková Golová, Naděžda Kalábová, ilustrace: Vhrsti

PS 1 PS 2

pracovní sešity pro 3. až 4. ročník ZŠ

Sada šesti pracovních sešitů je určena všem školákům ve 3. až 4. ročníku základní školy k procvičování učiva českého jazyka. Pracovní sešity rozvíjí zajímavou a motivační formou základní dovednosti, které jsou důležité pro úspěšné zvládnutí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Dítě díky nim procvičuje jednotlivé jazykové jevy a pravidla, ale především rozvíjí svoji schopnost porozumět textu, přemýšlet o něm a přečtené vnímat v souvislostech s reálným životem. Všechny aktivity tak vhodně navazují na školní vzdělávání podle RVP ZV s důrazem na rozvoj komunikačních kompetencí. Pracovní sešity nabízejí optimální objem aktivit a díky dosažitelnosti úspěšného zvládnutí úkolů podporují pozitivní motivaci dítěte. Každý pracovní sešit je sestaven tak, aby s ním dítě mohlo pracovat samostatně – rodič by měl motivovat, být oporou, povzbuzovat! Pracovní sešity pro vaše děti připravili zkušení učitelé a učitelky 3. až 4. TŘÍDA s dlouholetou praxí práce ve škole.

Sada vhodně podporuje rozvoj dítěte v návaznosti na školní vzdělávání podle RVP ZV. Pracovní sešity pro vaše děti připravili zkušení učitelé a učitelky s dlouholetou praxí práce ve škole. Každý pracovníracovní sešit je sestaven tak, aby s ním dítě mohlo pracovat samostatně. Rodič by měl motivovat, být oporou, povzbuzovat!

Procvičování učiva prvouky pro 2. až 3. ročník ZŠ 978-80-7496-137-3 Rok a jeho proměny 978-80-7496-138-0 Rodina a škola

pracovní sešity pro 3. až 4. ročník ZŠ

jednotný formát A4, rozsah 16 str., praktická sešitová vazba s pevnou obálkou

978-80-7496-139-7 978-80-7496-140-3 978-80-7496-141-0 978-80-7496-142-7 978-80-7496-143-4 978-80-7496-144-1

Podstatná jména Slovesa Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po L, M, P, S, Z Vyjmenovaná slova po V Čteme s porozuměním

V souladu s RVP pro základní vzdělávání PS 1 PS 2 PS 3

59 Kč 59 Kč 59 Kč

PS 4

59 Kč

PS 5 PS 6

59 Kč 59 Kč

jednotný formát A4, rozsah 16 str., praktická sešitová vazba s pevnou obálkou

Pracovní sešity rozvíjejí zajímavou a motivační formou základní dovednosti, které jsou důležité pro zvládnutí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Dítě díky nim aktivně procvičuje jednotlivé tematické okruhy učiva matematiky, ale především rozvíjí své logické uvažování, matematickou i finanční gramotnost, což je klíčové pro jeho budoucí praktický život. Všechny aktivity tak podporují školní vzdělávání v návaznosti na RVP ZV s důrazem na rozvoj matematických dovedností. Každý z pracovních sešitů přináší různorodé aktivity a pdporuje pozitivní motivaci dítěte. Pracovní sešity pro vaše děti připravili zkušení učitelé a učitelky s dlouholetou praxí práce ve škole. Každý pracovní sešit je sestaven tak, aby s ním dítě mohlo pracovat samostatně. Rodič by měl motivovat, být oporou, povzbuzovat! autorský tým: Svatopluk Mareš, Mgr. Petra Cemerková Golová, Naděžda Kalábová, ilustrace: Vhrsti, Petra Bobalová

978-80-7496-145-8 978-80-7496-146-5 978-80-7496-147-2 978-80-7496-148-9 978-80-7496-149-6 978-80-7496-150-2

Malá násobilka 6−10 Sčítání a odčítání do 100 Sčítání a odčítání do 1000 Násobení a dělení Svět financí Geometrie

PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS 6

3. až 4. TŘÍDA V souladu s RVP pro základní vzdělávání

59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč 59 Kč

jednotný formát A4, rozsah 16 str., praktická sešitová vazba s pevnou obálkou

KuliFerda a jeho svět — rozvíjí —připravuje — pomáhá — napravuje — baví!

7


Nakladatelství Dr. Josef Raabe s. r. o. Radlická 2487/99, 150 00, Praha 5

rozvíjí — připravuje — pomáhá — napravuje — baví!

tel.: 284 028 940 nebo 284 028 941 e-mail: raabe@raabe.cz

EDIČNÍ PLÁN věk /ročník

vydání

Domácí příprava pro šikovné děti

4–6 let

podzim 2013

Činnosti a aktivity pro rozvoj dětí při poznávání okolního světa

5–7 let

jaro 2014

Pracovní sešity pro rozvoj školní zralosti u dětí v MŠ

5–7 let

jaro 2013

Co má Vaše dítě umět a znát, než půjde do školy

6–7 let

podzim 2013

Ověřování školních předpokladů dětí

6–7 let

jaro 2014

Procvičování učiva českého jazyka, prvouky a matematiky pro 1. ročník ZŠ

1. až 2. třída

jaro 2014

Procvičování učiva českého jazyka pro 2. až 3. ročník ZŠ

2. až 3. třída

jaro 2014

Procvičování učiva matematiky pro 2. až 3. ročník ZŠ

2. až 3. třída

jaro 2014

Procvičování učiva prvouky pro 2. až 3. ročník ZŠ

2. až 3. třída

jaro 2014

Procvičování učiva českého jazyka pro 3. až 4. ročník ZŠ

3. až 4. třída

jaro 2014

Procvičování učiva matematiky pro 3. až 4. ročník ZŠ

3. až 4. třída

jaro 2014

Procvičování učiva prvouky pro 3. až 4. ročník ZŠ

3. až 4. třída

jaro 2014

Pracujeme s předškolákem s ADHD

5–7 let

jaro 2014

Pracujeme se školákem s ADHD v mladším školním věku

7–10 let

léto 2014

Pracovní sešity pro žáky s SPU na 1. stupni ZŠ

7–10 let

jaro 2013

Více informací o projektu naleznete na pracovnisesity.raabe.cz

…a další připravujeme!

O nakladatelství RAABE RAABE se již 18 let úspěšně profiluje jako odborné pedagogické nakladatelství — specializujeme se na vydávání metodických příruček a odborných publikací pro učitele a ředitele MŠ a ZŠ a nově také pracovních sešitů pro podporu rozvoje našich dětí. Naším dlouhodobým cílem je podpora kvality vzdělávání. Chceme být profesionálním a spolehlivým partnerem při řešení specifických i každodenních potřeb vedení škol, učitelů i dalších odborných pracovníků ve školství. V neposlední řadě pomáháme předškolákům, žákům, studentům i jejich rodičům.

Společně pro kvalitní vzdělávání

Více informací o nás a našich projektech se můžete dozvědět na internetových stránkách:

www.raabe.cz kuliferda.raabe.cz dobraskola.raabe.cz vzdelavani.raabe.cz pracovnisesity.raabe.cz

Kde nakoupit? Pracovní sešity pro domácí přípravu si můžete objednat prostřednictvím e-shopu pracovnisesity.raabe.cz nebo nebo zakoupit u svého knihkupce. Jsou běžně v distribuci a v nabídce většiny knihkupectví a knižních e-shopů. Každý dobrý knihkupec vám samozřejmě pružně zajistí objednání a dodání všech dostupných titulů z nabídky! Uvedené doporučené prodejní ceny (DPC) jsou včetně 15% DPH a jsou doporučeny všem prodejcům. Změny cen se vyhrazují.

Vaše knihkupectví:

Podrobné obchodní podmínky najdete na pracovniseity.raabe.cz. © Nakladatelství Dr. Josef Raabe s. r. o., Praha, 2014. Za tiskové chyby neručíme.

speciální potřeby

školáci

předškoláci

řada

Pracovní sešity RAABE – katalog 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you