Page 1

N

J O R D

L

U S T R U M W E D S T R I J D E N

H ollandia R o e i w e d s t r i j d e n

K . Z . & R . V.

Avant Programme K.Z.& R.V. Z

HOLLANDIA

TRITON

K.S.R.V. Z

A T E R D A G

25 Hollandia_program.indd 1

U.S.R.

APRIL

2009 26

APRIL

“NJORD”

O N D A G

2009 2-4-2009 14:28:15


Colofon De brochure “Avant program� Hollandia roeiwedstrijden is een gezame-

P rogramma

lijke uitgave van k.z.r.v. Hollandia, U.S.R. Triton en K.S.R.V. Njord Wedstrijd Commissie: Bruin Benthem(praeses), Gijs Heuts,

Z at e rd ag Ochtend

Voorwedstrijden

Middag v.a. 14.00

Finales (o.a. NK LSA2-, DSA2-)

14.00

Lezing Wilco van Rooijen

15.00

Sponsorborrel

Janna Cox, Annerie van Dalsen, Anne Hartman, Janneke van Egmond, Pieter Roorda, Jan Pieter Bruins Slot, Pieter Hermans, Jasper Wijnen, Rudmer Postma, Vera Hamberg DTP: R. J. , k.s.r.v. Njord

SA2-,

Druk: Drukkerij Zalsman, Kampen www.zalsman.nl Oplage: 1500 Adverteerders: Nolet Jeneverstokerij- Distilleerderij,

Zondag Ochtend

Voorwedstrijden

Middag v.a. 14.00

Finales (o.a. NK LSA1x, DSA1x)

14.00

Lezing Ralph Tuijn

15.00

Oud-Njord borrel

15.00

Njord-Lustrumreceptie

Zalsman Drukkerij Kampen, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Bavaria Bierbrouwerij.

SA1x,

De Hollandia Roeiwedstrijden is een samenwerking van k.z.r.v. Hollandia, u.s.r. Triton & k.s.r.v. Njord

Foto voorkant : Hollandia roeiwedstrijden 1894 te Oudshoorn.

Hollandia_program.indd 2

2-4-2009 14:28:15


Vo o r w o o r d k . z . & r. v.

Hollandia

Deelnemers, supporters en belangstellenden, hartelijk welkom bij onze roeiwedstrijden, die in samenwerking met de U.S.R. Triton en de K.S.R.V. Njord worden georganiseerd. De vruchtbare samenwerking, die de laatste jaren met Triton is ontwikkeld, wordt tot onze vreugde gecontinueerd. Njord heeft zich bereid verklaard om ook structureel te gaan bijdragen aan onze wedstrijdorganisatie. Wij verheugen ons over deze samenwerking. Het doel is om samen met beide studentenroeiverenigingen te werken aan de verdere verbetering van onze wedstrijden en van de o zo belangrijke sfeer.

Alle deelnemers, supporters en belangstellenden wens ik een geslaagd en gezellig evenement toe. S.T. van Vliet Voorzitter KZ&RV Hollandia

Hollandia_program.indd 1

A v a n t

Onze roeiwedstrijden kunnen onmogelijk worden georganiseerd zonder de inzet van een grote groep van officials en vrijwilligers, die telkenmale bereid zijn om zich in te spannen om de wedstrijden goed te laten verlopen. Ik dank hen bij voorbaat voor hun waardevolle bijdragen. Onze dank gaat tevens uit naar de medewerkers van de Bosbaan, die zorgen voor de zo belangrijke wedstrijdoutillage. De strijd op het water is natuurlijk de kern van een roeiwedstrijd. De deelnemers bedank ik graag voor hun deelname, want zij zorgen voor die strijd. Ik hoop dat sprake zal zijn van sportieve strijd, waarbij de sterksten van iedere categorie mogen winnen. Maar bedacht moet worden dat ook verliezers persoonlijk een goede prestatie kunnen hebben verricht.

P r o g r a m

Njord bestaat dit jaar 135 jaar en geeft een vervolg aan de traditie om lustrumactiviteiten te combineren met de Hollandia-roeiwedstrijden. Het Njord-lustrum geeft de goede samenwerking tussen de 3 verenigingen een extra impuls. Graag wens ik Njord van harte geluk met deze hoge leeftijd. Te beginnen met dit jaar is door de kNrB aan Hollandia voor 3 jaar de organisatie van de Nationale kampioenschappen kleine Nummers toevertrouwd. Wij stellen het op prijs om deze kampioenschappen voor roeiminnend Nederland te mogen organiseren. Als gevolg hiervan vinden onze roeiwedstrijden nu vroeg in het seizoen plaats. Net als vele jaren geleden zijn onze wedstrijden weer de eerste open wedstrijden over 2 kilometer in het roeiseizoen. Speciaal de strijders om de nationale titels wensen wij veel succes bij hun streven naar nationale roem.

1

2-4-2009 14:28:15


Vo o r w o o r d u . s . r.

Tr i t o n

Als u dit leest heeft u wellicht nog niet besloten wat u doet in het weekend van 25 en 26 april aanstaande. Even zo groot is de kans dat het reeds 25 of 26 april is en u zich nu bevindt aan de oevers van een zonovergoten Bosbaan in het Amsterdamse Bos. In dat geval wordt er reeds menig blik getrokken en verenigingslied ingezet voor de winnaars en druipen veelvouden van die aantallen winnaars af naar het finishgebied als verliezers.

A v a n t

P r o g r a m

In het eerste geval nodig ik u graag uit te besluiten de mede door Njord en Triton georganiseerde Nederlandse kampioenschappen klein – Hollandia roeiwedstrijden te bezoeken. In het tweede geval garandeer ik u dat ondergetekende zich zeker in uw nabijheid bevindt, al vele malen het eigen verenigingslied heeft kunnen inzetten en vol enthousiasme donkerblauwe ploegen aanmoedigt. vanwaar die vanzelfsprekende aanwezigheid? Triton voelt zich, sinds in 1883 voor het eerst – en wel tijdens de Hollandia roeiwedstrijden – een donkerblauwe overwinning werd geboekt nauw verbonden met dit evenement. Evenzo verknocht zijn wij als vereniging aan het kastje dat toentertijd gewonnen werd en dat heden ten dage nog steeds de bestuurskamer van Triton siert. Deze verbondenheid heeft geresulteerd in betrokkenheid bij de organisatie van het evenement gedurende de helft van het afgelopen decennium. En waar, vraagt u, staan de blauwe bondgenoten nu? Op het punt waar de koninklijke zeil- en roeivereniging Hollandia in samenwerking met studentenroeiverenigingen Njord en Triton de eer ten deel is gevallen het Nederlands kampioenschap roeien te mogen organiseren. rest mij niets dan de hoop uit te spreken ook u te begroeten aan de oevers van de Bosbaan 25 en 26 april aanstaande óf u simpelweg een fantastische en succesvolle dag te wensen. Job J.H. Kahmann h. t. Praeses U.S.R. Triton

2

Hollandia_program.indd 2

2-4-2009 14:28:15


Vo o r w o o r d

anderen een bevestiging dat de ingeslagen weg de juiste is. Waar de afgelopen weken de Schie, de Amstel en het Amsterdam-

KO

resultaten binnen. Voor sommigen misschien even schrikken, voor

ENTEN RO

EENIG IN

Inmiddels ligt het langebaanseizoen achter ons en zijn de eerste

UD

VER EI

Na een lange winter is het wedstrijdseizoen nu dan echt begonnen.

NKLIJKE ST NI

“Njord”

G

k . s . r. v.

N JORD

Rijnkanaal als strijdtoneel dienst hebben gedaan, is het nu tijd om onze aandacht te richten op de Bosbaan. De komende maanden gaan zich voor u als roeiers of coach afspelen rond een klein stuk water van iets meer dan twee kilometer lang. Aldaar kunt u zich meten met roeiers en roeisters uit heel Nederland, om te kijken waar u staat.

Met lichtblauwe lustrumgroet, M.E. Van Reijzen h.t. Praeses der K.S.R.V. “Njord”

Hollandia_program.indd 3

A v a n t

De koninklijke Studenten roeivereeniging “Njord” bestaat dit jaar alweer 135 jaar. Als oudste studentenroeivereniging van Nederland kunnen wij dit 27e lustrum natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. vandaar dat wij dit jaar, tezamen met de k.r.& z.v. Hollandia en de USr Triton de organisatie voor de Hollandia voor onze rekening hebben genomen. De Hollandia is dan ook het toneel voor de Njord Lustrumwedstrijden. Geniet u van de lustrumrijke ambiance, de lustrumnummers en natuurlijk de wedstrijden. voor de roeiers zijn deze wedstrijden ook bijzonder, want wanneer u straks na 2 kilometer roeien als eerste over de meet komt, wint u dubbel. U heeft dat felbegeerde blik getrokken, maar bent tegelijkertijd ook voor altijd een winnaar op de Njord lustrumwedstrijden, iets wat u uw kleinkinderen later met trots kan vertellen.

P r o g r a m

Want hoe een bosbaanseizoen beter te starten dan met een Nederlands kampioenschap? De Hollandia roeiwedstrijden zijn dit jaar namelijk tevens het Nederlands kampioenschap voor kleine nummers. Alle ploegen hebben na een lange en koude winter en de eerder genoemde opwarmrondes her en der in het land dit weekend de kans om mee te dingen naar een heuse nationale titel. kortom, dit weekend zal er een titelstrijd losbarsten die de toon zal gaan zetten voor de rest van het seizoen.

3

2-4-2009 14:28:15


Lustrum k . s . r. v.

“Njord”

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan. De Hollandia Roeiwedstrijden, dit jaar tevens het toneel van het Nederlands Kampioenschap voor skiff en twee-zonder, heeft dit jaar een extra tintje. Een roze tintje, welteverstaan, want op 25 en 26 april viert de K.S.R.V. “Njord” zijn verjaardag. Al 135 jaar scheert het lichtblauw en het wit over het water; reden genoeg om ook dit lustrumjaar een stempel te drukken op het Nederlandse roeien.

A v a n t

P r o g r a m

De keuze voor de kleur roze is gelijk een statement: Njord is een vereniging die niet aarzelt om het hoofd boven het maaiveld uit te steken. In 1874 waren we de eerste studentenroeivereniging; aan een dergelijke ontstaansgeschiedenis zijn ons inziens termen als assertiviteit en lef onlosmakelijk verbonden. Roze valt op, net zoals Njord dat hoort te doen. Echter, met alleen de term ‘opvallendheid’ is Njord helaas niet te vangen. In de loop van de jaren is Njord immers grotendeels veranderd. Dat zijn relatief kleine aanpassingen geweest, als de overstap van houten naar plastic boten en het gebruik van big blades en smoothies in plaats van macon-bladen. Er zijn daarnaast ook genoeg veranderingen die meer ingrijpend zijn geweest. Wat te denken van bijvoorbeeld de eerste vrouwen op Njord in de jaren ‘70, of de gedeeltelijke loskoppeling van de L.S.V. Minerva? Met andere woorden: hoe vat je 135 jaar geschiedenis samen in een pakkend geheel? Met die vraag hebben we als lustrumcommissie, het zogenaamde Zwanencomité, lang geworsteld. Tot op een memorabele avond waarbij de openingsnoten van Tsjaikovsky’s Dans van de Zwanen op de achtergrond begon te spelen. “Zwanenmeer” werd er ge-

4

Hollandia_program.indd 4

2-4-2009 14:28:17


mompeld, gevolgd door de semi-gevatte woorspeling “Zwaan en Meer”. Dit thema bleek net een goede wijn: na enige tijd te hebben gelegen kon het alleen maar op meer waardering rekenen. ‘Zwaan & Meer’. Het symbool van Njord, de zwaan, en de veelzijdigheid van de roeivereniging die er mee verbonden is gevangen in het simpele woord ‘meer’. De Hollandia is het eerste evenement waarin Njord ook voor de buitenwereld het lustrum viert. Lustrumwedstrijden met hoofdnummers, een uitgebreid programma op de kant met twee gastsprekers in de VIP-tent, grootse aankleding en nog veel meer. Ook buiten het sportieve element dat we met de Hollandia willen vangen is er genoeg extra’s voor de Nederlandse roeiwereld dit jaar. Het gala van 7 juni, bijvoorbeeld. Tot die tijd zullen onze roeiers echter moeten laten zien waar 135 jaar Njord voor staat. Hard roeien. En daarna hard feesten. Ik wens u een fantastisch weekend toe!

A v a n t

Michiel Jonkman Praeses Zwanencomité voor het 27ste lustrum der K.S.R.V. “Njord”

P r o g r a m

Met roze lustrumgroet, ook names de rest van het Zwanencomité,

5

Hollandia_program.indd 5

2-4-2009 14:28:19


Vo o r b e s c h o u w i n g Hollandia

Roeiwedstrijden

Het is na een Olympisch seizoen altijd eerst weer even kijken wie er wel en niet door zijn gegaan met roeien. Is de naar de top teruggekeerde coryfee nu toch écht gestopt? En gaat die ene roeier of roeister zich nu eindelijk storten op de lang uitgestelde maatschappelijke carrière? Wie studeert inmiddels in het buitenland? En, belangrijker misschien wel, wie van de talloze talenten die er in Nederland rondlopen gaat het dit jaar helemaal maken? Al deze vragen – en meer – worden hopelijk beantwoord bij het eerst echte meetpunt van het nieuwe seizoen. De Nederlandse kampioenschappen kleine nummers, waar de hoogste nationale medailles van het seizoen voor de skiff en de twee zonder verdeeld gaan worden.

A v a n t

P r o g r a m

Z wa r e M a n n e n : David McGowan is dit jaar aangesteld als hoofdcoach van de groep zware mannen. Vorig jaar zorgde de geboren Australiër al voor voldoende verbazing door niet alleen de nieuwe Holland Acht te laten kwalificeren voor Beijing, maar ook door de groep grotendeels jonge honden naar de vierde plek overall te loodsen. Dit jaar ziet McGowan het ongetwijfeld anders; hij is geen wonderdokter, maar veel meer iemand die de gretigheid van de Nederlandse roeiers graag beloond ziet worden. Met andere woorden: je mag één keer kijken om het kijken, de volgende keer en daarna moet je gewoon meedoen voor de medailles. Op het WK in Poznan dit jaar zal de groep zich dus willen laten zien, en daarvoor moet hard gevaren worden. Op dit moment bestaat de groep zware mannen uit 12 personen – gezien de afwezigheid van Meindert Klem, Olivier Siegelaar (beiden in Amerika) en Sjoerd Hamburger (Engeland) is het volgens McGowan onzinnig om meer mensen uit te nodigen terwijl genoemde kanon-

6

Hollandia_program.indd 6

2-4-2009 14:28:19


nen nog op de lijst staan én dit jaar gewoon graag in een oranje pakje uitkomen. Het wordt dus dringen vooraan bij de mannen. Wie zal er dus met de hoogste eer gaan strijken tijdens de Hollandia? McGowan houdt wijselijk zijn mond. Wij gelukkig niet. In het twee-zonder veld, waar de meeste ploegen zullen verschijnen, lijkt er één favoriet te zijn: de Skadi twee-zonder met aan boord Mitchel Steenman en David Kuiper. Wie hen kan bedreigen? Misschien wel opstomend talent Thijs Bosgoedt? Of toch een van de senioren-B ploegen? In het skiff-veld lijken de kaarten hoe dan ook geschud. Roel Braas, kersvers Nederlands kampioen op de ergometer, heeft zijn titel voor het oprapen.

Lichte Mannen:

Z wa r e Da m e s : De titel ‘zware dames’ klinkt wat oneerbiedig, zeker als men het resultaat van Beijing in acht neemt. De dames acht van René Mijnders veroverde daar verrassend de zilveren medaille. Veel roeisters uit die ploeg zijn echter gestopt, niet alleen ‘oudgedienden’ Helen Tanger, Annemiek de Haan en Sarah Siegelaar, maar ook relatief jonge roeisters als Roline Repelaer van Driel. De tijd lijkt dus rijp voor een nieuwe generatie dames om op

A v a n t

In het twee-zonder veld lijkt het slechts een kwestie van tijd wie er wint – in letterlijke zin. Vorig jaar noteerden de gebroeders Muda op de Holland Beker nog een fabuleus resultaat van 6:31 op de klokken. Dat zal nu misschien niet lukken, maar in de tweezonder zijn ze hoe dan ook de te kloppen ploeg. In de skiff zal tweevoudig Nederlands kampioen Jaap Schouten zijn titel willen verdedigen. Maar zal hij het winnen van oude rivaal Tim Heijbrock, en nieuw roeimaatje Paul Drewes?

P r o g r a m

Het veld der lichte roeiers is een beetje een enigma. Er is lange tijd geen duidelijkheid geweest over een bondscoach. Voor het senioren-B traject is Rob Jonkman aan de gang geslagen met een groep, maar daarboven is het chaos troef. De overblijvers van de lichte acht (brons op het WK in 2008), alsook illustere namen als de Muda’s, Tim Heijbrock, Arnoud Greidanus en Roeland Lievens, maar ook Jaap Schouten en Paul Drewes trainen al maanden op eigen initiatief. Het wordt dus interessant om te zien wie er het beste uit de winter is gekomen, wiens schema het beste heeft aangeslagen.

7

Hollandia_program.indd 7

2-4-2009 14:28:19


de deuren van de KNRB te gaan kloppen. Toch is de gevestigde orde nog niet helemaal verdwenen. Femke Dekker, ook al aanwezig in 2000 en 2004, plakt nog minimaal een jaar aan haar al imposante roeicarrière vast. En ook Nienke Kingma heeft na de zilveren plak van Beijing nog genoeg toekomstdromen over. Het zal daarom in de skiff, het voorkeursnummer voor de selectie, een strijd worden tussen oud en nieuw. Femke Dekker is daarin met al haar ervaring de favoriete voor de eindzege, Nienke Kingma een goede tweede. En de derde stek? Die komt misschien op naam van gevaarlijke outsiders als Jacobine Veenhoven of Nienke Groen, of van opstomende senioren-B talenten. Het is hoe dan ook zaak voor de bondscoach om uit deze grote melting-pot aan talent een solide groep te destilleren die de successen voort kan zetten. En de twee-zonder? Het nummer lijkt dit jaar vooral interessant voor de talenten van de toekomst om zich te laten zien. De bondscoach senioren B zal ongetwijfeld nauwlettend kijken hoe de succesvolle vier-zonder van afgelope WK onder 23 zich tentoon zal stellen.

A v a n t

P r o g r a m

Lichte Dames: Officieel is Marit van Eupen nog niet gestopt, maar het wordt nu hoe dan ook tijd voor een nieuwe generatie dames die de scepter over gaan nemen.. Of er in één jaar roeisters van wereldniveau op zullen staan valt te betwijfelen. Wel is het duidelijk dat er een aantal interessante dames rondlopen op een verscheidenheid aan verenigingen. Het lichte dames-roeien lijkt de laatste jaren met recht aan populariteit in te winnen. Het valt te hopen dat die trend wordt doorgezet. Wat betreft de titel lijkt er maar één favoriet: Maaike Head van Skadi liet op de NKIR van 2008 al een verbluffende tijd van 7:09 zien, en ook in de skiff noteert de nog relatief onervaren roeister imposante tijden. Haar kansen op de Nederlandse titel lijken daarom groot, maar wellicht dat de groep lichte Nereus-dames concurrentie kan bieden.

8

Hollandia_program.indd 8

2-4-2009 14:28:19


Junioren: Het NK Kleine Nummers zou geen echt Nederlands kampioenschap zijn zonder de talloze juniorenploegen die aan de start verschijnen. Om het enthousiasme van de laatste jaren (vaak meer dan 100 inschrijvingen in de J18 skiff en M18 skiff!) wat te temperen gaven bondscoaches Diederik de Boorder en Rob Robbers na de Winterwedstrijden een helder advies: alleen de eerste twintig van die wedstrijd zouden moeten starten in de skiff – het nummer van voorkeur van de KNRB. De rest zou hun heil moeten zoeken in grotere nummers.

Het wordt, met andere woorden, nog goed spannend wie plaats zullen nemen in de dubbelviertjes die de twee bondscoaches de Boorder en Robbers samen zullen gaan stellen aan de hand van de resultaten op het NK. Vast staat in ieder geval dat het publiek de winnaar wordt van deze onderlinge strijd.

A v a n t

Bij de jongens is het ook louter talent wat de klok slaat. De Boorder en Robbers hebben op deze manier hun handen vol aan de nieuwe lichting Nederlandse toproeiers die misschien al in 2012 hun opwachting zullen moeten maken. Interessante roeiers zijn zonder meer Bastiaan Vervoort (Nautilus) Paul Pontenagel en Erik Dekker (beiden van de Roosendaalse), Thijs IJsbrandy (het Spaarne) en Tim van de Vendel (de Laak). Laatstgenoemde zal zijn enigszins teleurstellende race van de Winterwedstrijden ongetwijfeld teniet willen doen met een eerste plaats tijdens de Hollandia.

P r o g r a m

Wie zijn bij de meisjes dan de meest opvallende namen tussen die twintig? Natuurlijk kersvers ‘Talent van het Jaar’ Annick Taselaar, zij zal ongetwijfeld haar nieuwe eretitel waar willen en ook moeten maken. Genoeg talentvolle meisjes onder haar zullen haar naar de kroon proberen te steken: Sara Papineau Salm van de Hoop is zo iemand, en ook Daphne van Wees en Ilse Paulis (Nederlandse kampioene op de ergometer) zullen hoge ogen kunnen gooien.

9

Hollandia_program.indd 9

2-4-2009 14:28:19


Lezing

R a l p h Tu i j n

Zeven dagen per week, elke dag van de maand roeien. Het is de kwintessens van het wedstrijdroeien, de raison d’être van de wedstrijdroeier. Het zijn de lange sessies in de regen, hagel of sneeuw, de intensieve stukken op zaterdagochtend wanneer het studentenvolk zich nog in stase bevindt, die hem ferm aan de top van de academische voedselketen plaatsen. “Wat een drijfkracht”, “wat een toonbeeld van karakter”, “wat een luister valt hem ter ere” gonst het meer dan eens door de met ontzag vervulde collegezaal wanneer hij na een

A v a n t

P r o g r a m

ochtendtraining binnenstapt. De werkelijkheid is natuurlijk anders en ook wij wedstrijdroeiers blijven als het buiten onweert lekker binnen. In het kader van het lustrumthema van Njord “Zwaan & Meer” zocht de organisatie naar personen die hun sport naar juist dat hogere niveau tillen en een nieuwe betekenis geven aan de woorden drijfkracht en karakter. Zij vond deze in de gedaante van beroepsavonturier en roeier Ralph Tuijn die op 27 september 2006 begon aan de Zeeman Ocean Challenge. Ter voorbereiding roeide hij met broer Michael de Atlantische Oceaan over, een tocht waar hij 86 dagen over deed. Op 14 maart 2007 begon hij aan het grootste waagstuk van de Zeeman Ocean Challenge: de solo-oversteek van de Stille Oceaan.

10

Hollandia_program.indd 10

2-4-2009 14:28:20


De lezingen vinden plaats in de VIPlounge en zijn vrij toegankelijk.

Collega avonturier Wilco van Rooijen, bergbeklimmer en bedwinger van de Everest en K2 geeft zijn lezing op zaterdag om 14.00 uur.

Meer weten? www.ralphtuijn.nl www.wilcovanrooijen.nl

Bang? Tuijn antwoord in een artikel van het NRC Handelsblad “Angstig ben ik eigenlijk nooit geweest, op een keer na. Toen kwam ik in een onweersveld terecht. Er schoten allemaal vuurballen over me heen en ik raakte verblind door het flitslicht. Ik dacht echt dat het met me gebeurd was en dood zou gaan. Het was erg spectaculair. Als ik niet zo angstig was geweest, had ik er van kunnen genieten.”

A v a n t

In zijn zelfgebouwde roeiboot begon Ralph Tuijn aan zijn poging om zonder ondersteuning vanuit Zuid-Amerika Australië te bereiken. Ralph trotseerde acht meter hoge golven, sloeg meerdere keren om en werd achtervolgd door haaien. Na 163 eenzame dagen werd hij tot overmaat van ramp verrast door enorme golven, die hem vijfmaal over de kop deden slaan en hem deden stranden op het eiland Atafu. Van de boot was weinig meer over maar met hulp van de eilanders slaagde hij erin zijn boot te repareren en zijn tocht te vervolgen. Orkanen die zijn kant op kwamen dwongen hem, na 201 dagen en 15.000 geroeide kilometers, uit te wijken naar de Fiji-eilanden. Het was een wijs besluit zo bleek: de windsnelheden van 275 km/uur van orkaan Daman zou hij niet overleefd hebben. In mei 2008 ging hij op weg naar Australië, maar moest vanwege de uiterst gevaarlijke riffen in de Koraal- en Salomonzee zijn einddoel verleggen naar PapoeaNieuw-Guinea. Na 19.500 km en 281 dagen kwam daar een einde aan dit spectaculaire avontuur.

P r o g r a m

Ralph Tuijn houdt een lezing over de Zeeman Ocean Challenge op zondag om 14.00 uur.

11

Hollandia_program.indd 11

2-4-2009 14:28:20


Interview

A n d r e w Tr i g g s H o d g e

Gezien zijn prijzenkast vol gouden medailles – waaronder een goudkleurige Olympische plak uit Beijing – is hij ongetwijfeld de belichaming van de grootste vijand van het Nederlandse roeien de afgelopen jaren. Andrew Triggs Hodge (30), slag van de Britse zware vier zonder en inmiddels ook MBE dankzij het resultaat in China, is echter de vriendelijkheid zelve. “De Nederlandse roeiers zijn op en naast de baan fantastische mensen om mee om te gaan. Vooral naast de baan!” Hoog tijd dus voor een interview. H o e h e b j e d e v o o r b e r e i d i n g n a a r B e i j i n g e r va r e n ?

P r o g r a m

D e e e r s t e t w e e j a a r va n d e r e i s n a a r B e i j i n g g i n g e n o g e n s c h i j n l i j k m a k k e l i j k . E e n r e l at i e f s i m p e l e o v e r w i n n i n g i n G i f u , v i c t o r i e o p h e t t h u i s wat e r i n Eton, en toen de verrassende nederlaag in Münc h e n . Vo e l d e n j u l l i e j e n o g w e l f av o r i e t i n B e i j i n g ?

A v a n t

“De Olympische Spelen vormden het toernooi waar we al vier jaar voor aan het trainen waren, en aan het eind van die cyclus was het aan ons om uit alle ervaring die we hadden opgedaan het beste roeien te destilleren, en dat op het water te leggen. Het was in de laatste weken naar Beijing toe erg bemoedigend om te merken dat we nog steeds progressie maakten en dat we onze topsnelheid dus nog niet bereikt hadden.”

“Nauwelijks! Op de laatste wereldbeker in Poznan hadden we nog verloren van de Nederlandse vier (met Cirkel, Gabriëls, Vellenga en Vermeulen, red.), dus we wisten dat het niet makkelijk zou worden. De eerste race op Shinyu was daarom wat zenuwachtig. Vanaf de halve finale kwamen we meer in ons ritme, en werden we misschien door de buitenwereld als ‘favoriet’ bestempeld. Wij wisten wel beter: de finale zou absoluut niet makkelijk worden.

12

Hollandia_program.indd 12

2-4-2009 14:28:20


H o e h e b j e d i e f i n a l e d a n e r va r e n ? “Eén groot gekkenhuis! We wisten dat de Australiërs erg sterk waren in het middenstuk van de race. Onze tactiek was om ze niet te ver te laten weglopen als ze voor kwamen te liggen. Toen ze op de 1000 meter toch een redelijk gat hadden geslagen begon ik me zorgen te maken. Zeker toen we op 250 meter voor het eind nog steeds een hoop goed moesten maken. Op dat moment heb ik mezelf gedwongen om niet meer te twijfelen en vol te gaan. De andere drie (Peter Reed, Tom Lucy en Steve Williams) deden dat ook. Dat we als eerste over de streep kwamen kwam enkel en alleen door onze passie voor goud. Ik ben de jongens extreem dankbaar voor dat moment, zonder twijfel het mooiste moment in mijn leven.

A v a n t

“Uiteraard een pas op de plaats. De gouden medaille bracht een hele hoop met zich mee, een hoop aandacht ook. Ik vond het echter heel belangrijk om mijn roeivereniging, Molesey, naar een hoger plan te tillen. Er zit heel veel potentie in, en ik hoop dat ik mijn ervaring in het roeien kan gebruiken om goede prestaties voor de club te bewerkstelligen, maar ook om die prestaties vast te blijven houden. Tussen de junioren van nu lopen wellicht Olympisch kampioenen van de toekomst! De kans om tot wasdom te komen is voor hen alleen maar groter als ik mijn verantwoordelijkheid op Molesey goed voor ogen heb.”

P r o g r a m

Wat h e b j e n a B e i j i n g g e d a a n ?

13

Hollandia_program.indd 13

2-4-2009 14:28:21


En hoe zit het met het roeien? In welk nummer komen we je dit jaar tegen op de wereldbekers? “Ik heb een grenzeloos vertrouwen in Jürgen (Grobler, de coach van de Britse zware mannen, red.). Hij heeft al zo vaak bewezen dat hij goede ploegen in elkaar kan zetten, dat het raar zou zijn om aan hem te twijfelen. Het hoogst haalbare voor een roeier is een gouden medaille, of Jürgen me voor dat doeleinde in een acht, een vier of zelfs een skiff zet maakt me niet uit. Ik probeer in elk nummer zo hard mogelijk te roeien.”

En kunnen we je volgend jaar misschien bewonderen op de Hollandia?

A v a n t

P r o g r a m

“Ook dat hangt van Jürgen af. Zijn schema leidt tot gouden medailles, maar het nadeel is dat je weinig vrije tijd hebt om reisjes te maken of zomaar in het buitenland te starten. Er komt ongetwijfeld een tijd dat ik niet meer mee zal trainen in zijn programma, maar dat duurt nog wel even. Bovendien: als Jürgen en ik ons gezamenlijke doel bereiken hoef ik na 2012 niet alleen met mijn gouden medaille van Beijing naar Nederland te komen voor een goed feestje!”

14

Hollandia_program.indd 14

2-4-2009 14:28:23


EEN DEEL VAN ONS GEHEIM ZIT IN HET VUUR. Een deel van het geheim van KETEL 1 zit in het vuur,

ingrediënten die Joannes Nolet in 1691 toevertrouwde

het vuur onder de oudste nog in werking zijnde

aan zijn dagboeken en die nu al meer dan driehonderd

distilleerketel van Schiedam. De originele koperen distilleer-

jaar veilig liggen opgeborgen in de kluis van Nolet. Maar

ketel waaraan deze ambachtelijk gestookte graanjenever

één Nolet per generatie heeft toegang tot dit zorgvuldig

zijn naam te danken heeft. Het vuur onder deze ketel is

bewaarde geheim. En zo blijft ook de komende generaties

niet het enige geheim van het succes van KETEL 1. Het

de receptuur van KETEL 1 graanjenever het best bewaarde

grootste geheim vormt het distilleerproces en de lijst van

geheim van Schiedam. www.ketel1.nl

K E T E L 1 ,

H E T

087-Adv A5 Kleur Vuur.indd 1 Hollandia_program.indd 15

B E S T

B E W A A R D E

G E H E I M

V A N

S C H I E D A M .

06-04-2005 12:31:30 2-4-2009 14:28:23


Interview

R o l i n e R e p e l a e r va n D r i e l

Roline Repelaer van Driel vertegenwoordige Triton en Nederland bij de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Samen met haar ploeggenoten won ze zilver in de Dames 8+ finale. Hoe kijkt zij op haar Olympische avontuur terug?

A v a n t

P r o g r a m

D e O l y m p i s c h e S p e l e n wa r e n n at u u r l i j k d e b e l a n g r i j k s t e g e b e u r t e n i s d e n k i k v o o r j o u , v o o r Tr i t o n , maar ook voor de Nederl andse roeisport in het afg e l o p e n r o e i s e i z o e n . H o e vo n d j e h e t i n h e t O ly m pisch dorp? Dat was echt overweldigend gewoon. Ik had er wel al veel over gehoord, want het merendeel van mijn ploeg was al in Athene geweest met de vorige Spelen. Maar als je daar komt dan is het echt, het is zo bizar! Je ziet vanuit elke uithoek van de wereld mensen lopen van landen waarvan je niet eens wist dat ze bestonden. En je ziet sporters van 2.30m en 1.30m. Ik las een stuk van Midas Dekkers, hij had het erover dat de Olympische spelen eigenlijk één grote freakshow is. En dat is ook wel zo.

L o o p j e d a a r e e n b e e t j e r o n d a l s V. I . P. ? Ja, want we moesten tijdens de spelen in de kleding van onze sponsor lopen, ook als je buiten het dorp gaat. Maar dat betekent dus ook dat iedereen je herkent. Dat heb je sowieso als 1.90m lange blonde vrouw dat je wel redelijk herkend wordt tussen alle Chinezen. Als je daar loopt dan gaan ze echt aan je hangen en handtekeningen en foto’s vragen. Als je je medaille tevoorschijn haalt ben je echt verloren. Dat moet je dus niet doen want dan is het chaos.

16

Hollandia_program.indd 16

2-4-2009 14:28:23


Vo n d e n j u l l i e d e r a c e z e l f a c h t e r a f d e p e r f e c t e race? Nee, het was niet zoals wij het hadden geoefend. Heel veel mensen zeggen, jullie hebben vast zo geoefend op de eindsprint. Ja, we hebben er wel op geoefend, maar het is niet dat we het van tevoren zo bedacht hadden. Je had kunnen zeggen, wat nou als het eerste stuk ook heel goed was gegaan, wat was er dan gebeurd? Maar je moet wel reĂŤel blijven. Ik denk niet dat we de Amerikanen nog hadden kunnen pakken, dus in dat opzicht was dit het beste wat we hadden kunnen doen.

Vi n d j e d at e r d o o r d e m e d i a v o l d o e n d e a a n d a c h t aan roeien besteed wordt?

Zo lijkt het nog wel een beetje, omdat het toch een kracht-uithoudingssport is, dat mannen meer aandacht krijgen. Maar je ziet op de Spelen dat de vrouwen het beter doen dus ja‌

A v a n t

Vi n d j e d at e r v o l d o e n d e a a n d a c h t v o o r v r o u w e n r o e i e n i s , o f l i g t h e t a c c e n t n o g a lt i j d o p d e m a n nen?

P r o g r a m

Over het algemeen wordt er helemaal geen aandacht aan besteed en dan is er in een Olympisch jaar opeens heel veel aandacht. Dat is wel gek. Het gunstige van meer aandacht kan zijn dat er meer sponsoring komt, en dus meer geld, en dus meer mogelijkheden.

17

Hollandia_program.indd 17

2-4-2009 14:28:23


Ho l l a n d i a

Jeugdklassement 2009

Dit jaar zullen we op de Hollandia/NK natuurlijk weer het klassement opmaken, en na elk blok zal een update volgen over de stand op dat moment. Hoe kan je dit winnen? Meedoen is natuurlijk belangrijk, daarom krijgt elke vereniging die met minimaal 3 ploegen meedoet een kleine bonus op de totale punten van het weekend. De meeste punten zijn natuurlijk te winnen door hard te roeien, maar niet alleen de winnaars krijgen punten, elke roeier in een finale krijgt punten, hoe dichter bij de winnaar hoe meer punten. Voor elke vereniging worden deze punten gemiddeld, en de vereniging die het beste scoort krijgt aan het eind van het weekend de bokaal die bij het jeugdklassement hoort, ĂŠn een prijs voor de hele vereniging. Deze prijs was in 2007 een bezoek aan de junioren WK te Brandenburg gewonnen door het Hilversumse Cornelis Tromp en in 2008 is het Amsterdamse RIC op een geheel verzorgde roeiclinic georganiseerd door Triton. Dit jaar zal de prijs weer in het kader staan van roeien, op de wedstrijden zal bekend gemaakt worden wat er dit jaar te winnen is.

A v a n t

P r o g r a m

Wie gaat dit jaar het klassement winnen, het roei-evenement van 2008 bleef lange tijd spannend, verschillende verenigingen waren dicht bij de winst, maar uiteindelijk wist RIC het weekend af te sluiten met de winst van het jeugdklassement. In de zomer zijn zij op roeiclinic geweest met enkele bekende coaches en roeiers.

18

Hollandia_program.indd 18

2-4-2009 14:28:24


Wi n e e n ‘ g r o e n e ’ i p o d n a n o (product Red)

A v a n t

P r o g r a m

Naast het jeugdklassement hebben we deze wedstrijden meer voor de jeugd te doen, zo zullen we een verloting houden onder iedereen die meedoet aan de ‘groene’ competitie. In de tent zullen we een informatiehoek hebben waar elke jeugd deelnemer aan de roeiwedstrijden 250 meter op de ergometer kan roeien om een lot voor deze verloting te krijgen. Na vermelden van de nummers die je start kan je per persoon 1 lot verdienen, dit doe je door de 250 meter te ergometeren, de energie die je daarmee hebt opgewekt zullen wij voor je omrekenen naar hoeveel seconden een normale lamp en hoeveel seconden een spaarlamp hierop kan branden. Let op de wedstrijden op de ‘Duurzaam met Energie’ stand.

19

Hollandia_program.indd 19

2-4-2009 14:28:24


Wi s s e l p r i j z e n Hollandia

Roeiwedstrijden

Ve r e n i g i n g s p r i j z e n : De Bertha Prijs De Bertha-prijs werd in 1928 door ‘Bloemen Bertha’ beschikbaar gesteld als wisselprijs die jaarlijks zou worden uitgereikt aan de vereniging, die het grootste aantal eerste prijzen behaalt in de herennummers. In 1961 werd door de K.Z.&R.V. ‘Hollandia’ een nieuwe maar blijvende Bertha-wisselprijs beschikbaar gesteld, ter herinnering aan ‘Bloemen-Bertha’, met de bepaling dat uitsluitend overwinningen in de gladde nummers over 2000 meter zouden gelden. Met ingang van 1985 wordt de prijs uitgereikt aan de vereniging, die het grootste aantal eerste prijzen behaalt in de gladde zware herennummers.

A v a n t

P r o g r a m

D e Tr o m p P r i j s Door Dr. Ir. Th.P. Tromp werd in 1963 een wisselprijs ter beschikking gesteld, ter gelegenheid van het feit dat het in 1963 40 jaar geleden was, dat hij voor het eerst op Hollandia startte. Deze prijs was bestemd om als blijvende wisselprijs te dienen voor de sprintnummers heren over 500 meter. De toekenning geschiedde overeenkomstig het voor de Coupe Glandaz bij het EK van de FISA geldende stelsel. Derhalve kwam de prijs in eerste instantie toe aan de vereniging, die het grootste aantal eerste prijzen behaalde in de elite-nummers 500 meter. Bij het vervallen van de sprintnummers kreeg de prijs in 1985 een nieuwe bestemming en wel voor de lichte herennummers over 2000 meter. Met ingang van 2002 wordt de prijs uitgereikt aan de vereniging, die het grootste aantaleerste prijzen behaalt in de gladde lichte herennummers.

K o l o n e l v a n d e r Tr a p p e n P r i j s De Kolonel van der Trappen-prijs werd in 1954 door mevrouw van der Trappen beschikbaar gesteld ter herinnering aan haar echtgenoot. Deze wisselprijs werd bestemd voor de vereniging die de beste resultaten behaalde in de overnaadse herennummers. In 1967 werd door het bestuur van ‘Hollandia’ in verband met het vervallen van de overnaadse nummers voor heren over 2000 meter besloten dat de prjis voortaan zou toevallen aan de vereniging die het beste resultaat behaalde in de lange afstandswedstrjid. Met ingang van 2002 wordt de prjis uitgereikt aan de vereniging, die het grootste aantal eerste prjizen behaalt in de jeugdnummers.

20

Hollandia_program.indd 20

2-4-2009 14:28:24


Mevrouw Cole Herinneringsprijs Door de heer G.H. Cole werd in 1966 aan de vereniging een eeuwig durende wisselprijs aangeboden. Deze mevrouw Cole-herinneringsprijs werd door het bestuur in overleg met de schenker bestemd als prijs voor die vereniging, die telkenjare het grootste aantal punten heeft behaald in de dames scullingnummers. Met ingang van 2002 wordt de prijs uitgereikt aan de vereniging, die het grootste aantal eerste prijzen behaalt in de gladde sculling damesnummers.

De Kesper Prijs De Kesper-prijs werd sinds 1947 telkens welwillend door de Hoogedelgestrenge Heer Mr. L.A. Kesper, destijds Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, ter beschikking gesteld. De prijs was bestemd om te worden uitgereikt aan de vereniging, die het grootste aantal prijzen won in de damesnummers. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der vereniging in 1957 werd deze jaarlijkse prijs omgezet in een eeuwig durende wisselprijs. Met ingang van 2002 wordt de prijs uitgereikt aan de vereniging, die het grootste aantal eerste prijzen behaalt in de gladde boord damesnummers.

P r i j z e n Z wa r e H e r e n : Senior A twee zonder stuurman

Senior A vier zonder stuurman Een zilveren beker uitgeloofd door de heer Dr. R.J.T. Meurer.

Senior A acht, Hoofdnummer Een zilveren beker ingesteld door de oud-leden van ‘Laga’ ter gelegenheid van Laga’s lustrum in 1911. Deze beker wordt op ‘Hollandia’ verroeid in de jaren dat door de D.S.R.V. ‘Laga’ geen open wedstrijden worden georganiseerd. In 1936 werd voor het Hoofdnummer (Oude Acht) door mevrouw R.M. FokkerMohr aangeboden de Fokker-herinneringsbeker ter nagedachtenis aan haar echtgenoot en zijn nauwe banden met ‘Hollandia’.

A v a n t

P r o g r a m

Een zilveren uil met riemen uitgeloofd door de Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond.

21

Hollandia_program.indd 21

2-4-2009 14:28:24


Overgangs twee zonder stuurman Een zilveren beker uitgeloofd door de Roeivereniging ‘Willem III’.

Nieuwelingen skiff Een zilveren beker uitgeloofd door de K.A.R.& Z.V. ‘De Hoop’.

Nieuwelingen vier met stuurman Een zilveren beker aangeboden door mevrouw Mr. E.M. Kesper-Beckering.

Beginnelingen vier met stuurman Een zilveren beker uitgeloofd door de A.S.R. ‘Nereus’ ter vervanging van de oorspronkeljike door de U.S.R. ‘Triton’ uitgeloofde beker welke tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 verloren is gegaan.

Beginnelingen acht

Eerstejaars acht Een zilveren beeld uitgeloofd door de Koninklijke Nederlandsche Roeibond.

A v a n t

P r o g r a m

Een zilveren beker uitgeloofd in 1921 door de heer L. Graaf van Limburg Stirum te Noordwijk.

22

Hollandia_program.indd 22

2-4-2009 14:28:24


Prijzen Lichte Heren: Lichte Senior A twee zonder stuur Een zilveren beker in 1923 uitgeloofd door de heer H. Wunderly, destijds President der ‘Grashopperclub’ te Zurich.

Lichte Nieuwelingen vier met stuur Een zilveren beker uitgeloofd door enige Hollandia-leden uit Alphen aan den Rijn en omstreken.

Lichte Beginnelingen vier met stuur Een zilveren sigarettendoos in 1957 aangeboden door Jhr. G.J. Stoop ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van ‘Hollandia’.

Lichte Eerstejaars acht Een oorspronkelijk voor het sprintnummer in de acht door de K.S.R.V. ‘Njord’ uitgeloofde beker. Met ingang van 1983 heeft deze beker een nieuwe bestemming gekregen.

Een zilveren bakje in 1957 aangeboden door de K.Z.& R.V. ‘De Maas’ ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van ‘Hollandia’.

Overgangs vier met stuurvrouw Een zilveren beker in 1941 aangeboden door mevrouw J.N.A. Hudig-Turk. Tot en met 1993 was de prijs bestemd voor de winnaar van het nummer Senior A dubbelvier. Met ingang van 1994 heeft deze beker een nieuwe bestemming gekregen.

A v a n t

Senior A skiff

P r o g r a m

Prijzen Dames:

23

Hollandia_program.indd 23

2-4-2009 14:28:24


Nieuwelingen vier met stuurvrouw Een beker in 1957 aangeboden door het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van ‘Hollandia’.

Eerstejaars acht Een beker in 1931 uitgeloofd door mevrouw M. Marres-Grassé en tot en met 1982 verroeid in het nummer Senior A acht. Met ingang van 1983 heeft deze beker een nieuwe bestemming gekregen.

Prijs Juniores: Meisjes 17 – 18 jaar dubbel twee

A v a n t

P r o g r a m

De Stoop van Oudshoorn, in 1968 aangeboden door de Douairière L.E. Stoop van Oudshoorn-Barones Taets van Amerongen, maar later verloren gegaan. In 2007 is deze wisselprijs, een oude inhoudsmaatkan, opnieuw aangeboden door de Heer P.J. Hoogenberk ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar, dat destijds door zijn tante was aangeboden.

24

Hollandia_program.indd 24

2-4-2009 14:28:25


Hollandia_program.indd 25

2-4-2009 14:28:25


Hollandia_program.indd 26

2-4-2009 14:28:25

Hollandia Avant Programme  
Hollandia Avant Programme  

Hollandia Avant Programma 2009

Advertisement