Page 1

jaargang 88 08 01 2014

02 Wekelijks gratis huis-aan-huis - 10.500 adressen

Gecontroleerde verspreiding in: Meerssen-Centrum Meerssen-West Rothem Bunde Geulle Moorveld Ulestraten Itteren Borgharen

Kerstpakketten

Informatie van de

Pag. 6

s(EEFTDEGEMEENTEDE JUISTEGEGEVENSVANU s*AAROVERZICHT s+ERSTBOMENBIJGFT AFVAL s/FlCIÑLEBEKENDMAKINGEN

Pegasus Uitvaartzorg voor een uitvaart met méér persoonlijke zorg Pastoor Dominicus Hexstraat 6 6231 HG Meerssen (043) 365 46 66 www.pegasusuitvaar t.nl

- Voor alle uitvaartverzekeringen -

Zondags geopend 16 -19 uur aanbiedingen zie achterpagina

KOOP NU

EN ART KA EN KI

UW

THUIS KIENEN

Ga naar: CIGO, HEMA, kapsalon Ubachs of www.vriendenbasiliekmeerssen.nl Of geef uw donatie via rekeningnr: NL38RABO035.23.20.346 t.n.v. Stichting Vrienden vd Basiliek Meerssen ANBI ERKEND

Lieve mensen, jongens en meisjes van GrootMeerssen, duizend maal dank dat u allen zo geweldig aan onze oproep om kerstpakketten te maken in deze crisistijd hebt gereageerd. Ook met de mooie donaties hebben we pakketten kunnen maken. Maandag 16 december j.l. reed de Kerstman uit met 3 auto’s vol pakketten. Bij ieder pakket van u was speelgoed voor de kinderen, geschonken door stichting Abeltje, georganiseerd door een Meerssense jonge dame. Ook zat er een runderrollade bij, gekocht van diverse donaties en geleverd met korting door Slagerijen Weltens en Doeleman. Bedankt!!! Ook danken wij het Vrouwengilde, waar we op een van hun bijeenkomsten mochten vertellen hoe de Ruggesteun-groep werkte en op welke manier het allemaal gebeurd. We mochten nadien twee maal donaties ontvangen voor ons goede doel. Bedankt ook voor uw “luisterend oor”. Dank aan onze lieverds van S.J.W.R. uit Rothem, die hun beentjes lieten lopen om lege flessen op te halen om het statiegeld om te zetten in een prachtige cheque bestemd voor de Ruggesteun. Ook “petje af” voor de leiding, die hun zo goed heeft uitgelegd dat er kinderen zijn die niet aan alles kunnen meedoen omdat er weinig inkomsten zijn. “Jong geleerd, schitterend”. Dank aan nog een dergelijk mooi initiatief van Elainne Rek uit groep 8 van de basisschool De Gansbeek. Zij stelde n.l. voor aan de leerlingen om lang houdbare producten mee naar school te nemen voor Ruggesteun. Op die manier konden we bij alle lokalen goed gevulde kratten ophalen, waar we heel wat weken mee vooruit kunnen, want iedere woensdag worden pakketten gemaakt. Bedankt schatten ook aan juffrouw Jessy. Dank ook aan het Meerssens mannenkoor, die steeds zorgen dat er heren- en sportschoenen in voorraad zijn. Wij bedanken ook onze Belgische vrienden Heidy en Ben, die ons nooit vergeten met hun donatie! Bedankt mijnheer pastoor van Meigaarden, voor de aandacht die u vroeg in de preek voor onze actie. Heel veel dank aan bakkerij Kleintjes want elke week halen we brood op – en dat al tien jaar lang – en de dagen voor Kerstmis en Nieuwjaar rijden we nog eens rond met gebak wat overblijft. Honger mag niemand hebben, zeker geen kinderen. In totaal waren 110 pakketten bezorgd, de dag voor Kerstmis werd om 18.00 uur het laatste pakket bezorgd. Dankzij u allen waren er veel blijde gezichten en emotionele momenten maar nu toch even de zorgen vergeten en Kerstmis vieren. “Last but not least” een woord van dank aan de woningstichting Meerssen voor het lokaal aan de Kuileneindestraat 5e, waar we al jaren kostenloos ons werk verrichten en iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur de rode poort openstaat zodat mensen nog draagbare kleding, voedsel of donaties kunnen brengen.

’s Middags tussen 14.00 tot 17.00 uur is er gelegenheid om de pakketten van de Voedselbank en Ruggesteun af te halen. Nogmaals dank aan u allen, God zegent u en alle goeds voor 2014!!! Want “brood dat je deelt, smaakt veel beter”!!! Dank aan alle medewerkers en ook aan onze chauffeurs van de Bruggesteun-groep van de Basiliek!!! “Kon het maar altijd kerstmis zijn”. Informatie: 043-3643388

Top 111 Aller Tieje Vastelaoves Top 111 Aller Tieje komt er weer aan De feestdagen zijn achter de rug en de carnavalsactiviteiten gaan overal weer van start. In Meerssen wordt er hard gewerkt aan de Top 111. Deze wordt dit jaar gehouden op carnavalsdinsdag 4 maart. Het betreft alweer de zevende editie en er wordt gezorgd voor een uitbundig artiestenpallet. Kartoesj opent de Top 111 op de markt, gevolgd door onder andere de Shaking Dj’s, Big Benny, Wir Sind Spitze en vele, vele anderen. Binnenkort gaat de stembus weer open en kan er gestemd worden op de Top 111. Hou de media in de gaten en noteer alvast 4 maart 2014 in je agenda. De organisatie is er klaar voor nu jullie nog!!

Oliebollenconcert

Arnold Opreij NAJAARS G OPRUIMIN Like ons!

Sierbestrating Willem Alexanderweg 4 6222 NC Maastricht Vanaf €7,95 p.m2 T:043-36 32 011 www.arnoldopreij.nl

Om het jubileumjaarjaar muzikaal te beginnen geeft Muziekvereniging Tot Onderling Genoegen een gratis nieuwjaarsconcert in Wiener sfeer in het Gemeenschapshuis van Welten op vrijdag 17 januari a.s. De slagwerkgroep -o.l.v. Sandra de Jong- zal om 19.30 uur het concert openen, waarna het harmonieorkest van zich zal laten horen en een verse oliebol na afloop is inbegrepen. Ook als je misschien interesse hebt om bij een van de onderdelen van Muziekvereniging T.O.G. te spelen -of muziekles te nemen- ben je van harte welkom om eens een kijkje te nemen. Meer informatie ook op www.tog-welten.nl

Weerterveld 10 6231 ND Meerssen

Al bijna 30 jaar kwaliteit en service voor een betaalbare prijs!

www.thewi.nl T (043) 363 03 44


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 2

Huisartsen

Trajekt welzijn Heuvelland

Cliëntenraad (Minimabeleid)

Huisartsen: Swerts Stuurman 043-3089036 Recepten 4558432 NHG geaccrediteerd vanaf 1-4-2008

Afd. Alg. Maatschappelijk Werk Rayonkantoor Meerssen: Past. Nic.Creftenstr. 10, 6231 HH Meerssen ........................3644222 Spreekuren AMW en I&A winkel is ieder werkdag van 9 tot 10.30 u.

Mergelland Vertegenwoordigers Meerssen: Meldpunt CIZ ..................... 088-007891655 (tijdens kantooruren) Voor alle informatie over zorg en indicatie-advisering op het gebied van thuiszorg, verpleeg-, zorgtehuizen, aanleunwoningen en huishoudelijke hulp.

Praktijkondersteuners: Dhr. G. van den Hof: suikerziekte Mw Ellen de Goeij: ouderenzorg Mw Andrea Kerkhofs: hart en vaatziekten Huisartsenpraktijk v. Oosterhout - Kempinski .. 043-3089035 Recepten ................................. 043-4558432

www.huisartsenmeerssen.nl Praktijkondersteuners: Mw. H. Hoomans en dhr. V. Janssen

Politieaanlooppunt Meerssen in bestuurscentrum. De politie houdt in de komende periode geen spreekuur in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen. Voor het doen van aangifte en andere politiezaken kunt u terecht bij het politiebureau van de Basiseenheid Heuvelland, Nieuweweg 24 in Valkenburg (dagelijks van 9-17 u) of het Districtsbureau, Prins Bisschopssingel in Maastricht (24 u per dag). Tel. 0900-8844 (niet spoedeisend). Bij spoed: ............................................. 1-1-2 Drugsmeldpunt ..................... 043-3505111 (dag en nacht) Voor burgers die in hun directe woonomgeving geconfronteerd worden met drugsgerelateerde overlast of criminaliteit.

Brandweer Ongevallen

1-1-2

Huisartsen Bunde Huisartsenpraktijk Bunde Huisartsen: dhr J.Urlings, Mw F. Prinsenberg en dhr J.Swaans. Tel 043-3648935, bij spoed: 043-3654423, recepten: 043-3588218 Spoed buiten kantooruren : de huisartsenpost 043-3877777 Website: www.huisartsenpraktijkbunde.nl Praktijkondersteuner: Mw M. Duyckers Huisartsenpraktijk Wiertz.. 043-3641291 Praktijkondersteuner: Mw H. Hoomans en dhr. V. Janssen

Huisartsen Ulestraten Ridderbeks, J.G.U. overdag op werkdagen: 043-3643693 ‘s avonds, ‘s nachts en in de weekends: de huisartsenpost ................. 043-3877777 www.huisartsulestraten.nl

Huisartspraktijk Geulle 043-3641504 Huisartsen: JFM Metsemakers - RPG

1-1-2

Gemeente Meerssen Bestuurscentrum, Beekstraat 51, 6231 LE Meerssen, tel. 14043 Openingstijden Loket Burgerzaken: (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.): ma t/m vrij 9-12 uur en donderdag van 15-19.30 u. (geen afspraak nodig). Overige gemeentelijke kantoren: (uitsluitend op afspraak) ma t/m vrij 9-17 u. Bel voor het maken van een afspraak bij voorkeur tussen 9 en 10 u.. Storingsdienst openbare werken gemeente Meerssen (buiten werktijden tel. 3661888) Voor het verhelpen van dringende storingen en klachten. Tijdens kantooruren ..3661617 / 3661706.

Luchtvaart

Ottenheijm - JWM Muris - I MeuwissenBerix - www.huisartsengeulle.nl Spoedlijn overdag: 043-3641504 en toets 1 Avond-, nacht- en weekenddienst: 043-3641504 en toets 1. De Beaufort Med. Serv. 043-3089038 www.debeaufort.info

Apotheken Apotheek Meerssen: Pr. de Beaufortstraat 5.......... 043-3640606 Ma t/m vrij 8.30-18 u. Za 9-13 u. Apotheek Bunde: Spoorstr. 35........................... 043-3648681 Ma t/m vrij 8.30-18 u. Dienst Apotheek Straver 24 uur per dag geopend. Akersteenweg 88 Maastricht.043-3612829 Apotheek Geulle Marktplein 12 - Geulle 043 3652747 Ma t/m vrij 8:30-13:30 en 14:30-17:30

Voor meldingen en vragen over veiligheidsaspecten van de luchtvaart: loket Luchtvaartveiligheid Handhavingsdienst Luchtvaart postbus 75788, 1118 ZX Schip- Weekenddienst - Meerssen / Margraten hol Centrum, tel. ................ 0800-8543487 Simpelveld / Gulpen/Wittem / Vaals / Valwww.minvenw.nl/loket kenburg / Berg en Terblijt / Bocholtz / Bunde Cadier & Keer / Mheer/Banholt / Ulestraten Centrale spoednummer vd dienstdoende tandarts ................................. 043-7112711 Za en zon/feestdagen van 12 tot 12.30 u. Vliegtuiglawaai en lawaaioverlast Bel de Stichting Klachtentelefoon Luchthaven MAA: ma. t/m vr. van 09.0014.00 uur ............................... 043-3652020 Claudia Gorissen, Meerssen Buiten deze tijden antwoordapparaat St. Josephstr. 1 ..................... 043-3644306 inspreken via ........................ 043-3652020 N.H. de Kruif, Dierenkliniek Raar 44 Meerssen ........043-3653550 / 0624212085 E.R.M. Croughs, Maastricht (Omnibuzz) Meerssenerweg 23 .................. 043-638452 Rit bestellen: tel 0900-0699 (1 uur van W. van de Kerkhof, Maastricht tevoren). Informatie of klachten: 0900- Brusselseweg 381 .................. 043-3470173 3310550. Voor vragen over vervoer en de WMO: ZorgLoket gemeente Meerssen. 043-3661662 (ma t/m/ vrij van 9-12 u.) Travel Doctor Meerssen Huisartsen Centrum Meerssen ....3089038

Tandartsen

Lawaaioverlast

Dierenartsen

Regiotaxi

Reisvaccinaties

Dierenbescherming

Dierenbescherming Maastricht Heugemerweg 101, 6221 GH Maastricht Algemeen nr ........................ 0900-4433224 Zwerfkat nr ............................ 043-3632197

Colofon Redactie & uitgever: Drukkerij Maenen b.v. Kruisstraat 9 6231 LJ Meerssen Postbus 1 6230 AA Meerssen Tel. (043) 364 22 25 Fax (043) 364 95 42 E-mail info@drukkerijmaenen.nl website: www.drukkerijmaenen.nl Aanleveren copij: Uiterlijk maandag vóór 12.00 uur

Persberichten digitaal Persberichten en andere ingezonden mededelingen uitsluitend aanleveren per e-mail: geulbode@drukkerijmaenen.nl info@drukkerijmaenen.nl.

Welzijn

Huisartsenpraktijk Meerssen

www.huisartsenpraktijkmeerssen.nl

Politie

Welzijn

Vrijwilligersondersteuning Meerssen

Vrijwilligers(werk) zoeken: www.vrijwilli- Zorgloket gemeente Meerssen Open elke werkdag van 9-10 uur. gerswerkheuvelland.nl. ................................................. 043-3661662 Trajekt Maatschappelijk werk en In- Voor alle vragen met betrekking tot geformatie en Advieswinkel: Spreekuren handicapten- en ouderenzorg. van ma t/m vrij van 9-10.30 u. en verder volgens afspraak. Adres: Pastoor Nicolaas Slachtofferhulp regio zuid-oost Creftenstraat 10, 6231 HH te Meerssen. Om de Toren 4, 6191 KZ Beek .. 0900-0101 Werkgebied: Limburg en Brabant NoordTel.: 043-3644222. rob.leseur@trajekt.nl Zuid Oost Iedere werkdag van 9-17 u.

Sevagram thuiszorg

Voor zorg thuis, bel voor regio Maastricht / Heuvelland ....................... 6011911

het nieuwste informatiecentrum voor al uw gezondheidsvragen. De informatie is Cicero zorgcentrum Ave Maria Geulle gratis! Iedere ma. t/m vrij 09-17 u. Info: Zorgcentrum Ave Maria Hussenberg- GGD-gebouw Maastricht. .... 043-3821717 straat 21 Geulle ..................... 043-3641010 Op ma t/m do 9 u. -16 u. Steunpunt Seni- Thuiszorg Groenekruisdomicura oren Geulle-Meerssen open 10 u. tot 12 u. Internet: www.groenekruisdomicura.nl Thuiszorg .............................. 043-3690690 Steunpunt Senioren Geulle-Meerssen Verplegen en verzorgen (24 uur per dag): Vrijdagochtend van 10 u. -12 u. geopend. ................................................ 043-3690 670 Warme Maaltijdvoorziening vanuit Ave Kraamzorg (24 uur per dag): 043-3690 630 Maria Geulle. Enkel voor inwoners van Uitleen hulpmiddelen: ........ 043-3690 660 de kernen Geulle en Bunde Voedingsvoorlichting en dieetadvisering: De kosten 3 gangen maaltijd zijn €6,65 ................................................ 043-3690 620 Inlichtingen: Coordinator Jo Kurvers 06-20585220. b.g.g. Wmo-Platform Mevr. A. Bos-van Bun ............. tel 3643238 bellen met Jos Klein 06-20960732 Mevr. J. Gommers ................... tel 3643743

St. Gehandicapten Organisatie Meerssen (GOM)

Kuileneindestraat 5e in Meerssen Centraal telefoonnummer: .. 045-5331933 E-mail: info@voedselbanklimburg.nl Verloskundigepraktijk Meerssen e.o. Website: www.voedselbanklimburg.nl Stationstraat 3, 6231 CK Meerssen. Ver- Open wo 10-12u voor kleding, tel 3643388 loskundigen regio Meerssen Bunde, Geulle, St. Thuiszorg Zorg voor Mensen Ulestraten, Schimmert, Amby, Itteren, Borg- Past. Nicolaus D Reimsstraat 45, 6231 HJ haren, Beek, Berg & Terblijt. ... 043-3642570 Meerssen ............................... 043-8501995 Praktijk voor psychotherapie en stres- email: info@tzvm.nl

scounselling Drs. Chr. Cornelissen, (hypno)-psychotherapist, aangesloten bij NGVH, EAP en NAP. Behandeling na afspraak 043-3640953.

Kringloopcentrum

AltraCura Thuiszorg.

Kringloopcentrum Zuid

Gespecialiseerde begeleiding, zorg en service (ook voor PGB houders). www.altracura.nl..............tel: 043-3580721

Watermolen 14, 6229 PM Maastricht (043) 362 08 58 - info@kringloopzuid.nl www.kringloopzuid.nl

Bechterew Vereniging Maastricht

Gemeenschapshuis De Koel Rothem

Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL

Past. Geelenplein 6, 6231 BP Meerssen Tel.: 06-20610704

Woningstichting

Steunpunt Mantelzorg ....... 043-3215046 8.30-12.30 uur www.voor man- telzorgers.nl info@voormantelzorgers.nl. Al onze diensten zijn kosteloos.

Huurdersvereniging

Wonen Meerssen Bunderstraat 28, 6231 EL Meerssen Postbus 100, 6230 AC ........... 043-3664777 Huurdersver. Meerssen Secretariaat Het kantoor is geopend ma t/m vr: 9-12.u. 043-3640710 Email: hv@wonenmeerssen.nl Website: www.wonenmeerssen.nl www.huurdersverenigingmeerssen.nl Mail: info@wonenmeerssen.nl C.v.-storingen en storingen warmwatervoorziening: 0900-1405 (7 dagen p. week, 24 u. p. dag) Andere dringende technische klachten: Voor al uw kleding- en ................................................. 043-3664777 lederreparaties en Niet-dringende technische klachten: maatkleding reparatieverzoek (schriftelijk) of melding@wonenmeerssen.nl) Eeckersteghe 26 te Elsloo

VERANDERATELIER

RIET ELIËNS

Bibliotheek Bibliotheek Meerssen ....... 043-3642411 Openingstijden: Ma: 14.00-19.30 u Di: geϜÌi˜ÊUÊ7œi\Ê£ä°ä䇣ӰääÊÕÊi˜Ê£{°ä䇣ǰÎäÊ ÕÊUÊ œ˜\Ê£ä°ä䇣ӰääÊÕÊi˜Ê£{°ääʇ£Ç°ÎäÊÕÊUÊ 6Àˆ\Ê£{°ä䇣™°ÎäÊÕÊUÊ<>ÌiÀ`>}\Ê£ä°ä䇣ΰää

Praktijk voor Acupunctuur Meerssen.

Pastoor Dominicus Hexstraat 21, 6231 HE Meerssen, 043-8517737 www.acupunctuurmeerssen.nl Info & Documentatie Service, GGD ZL Houdings- en Bewegingstherapie Cesar Voor al uw vragen over gezondheid en & Feldenkrais Proost de Beaufortstraat 1, welzijn. Ma t/m do .............. 046-850 54 50 6231EB Meerssen .............. T 06-47022177 ids@ggdzl.nl Stichting Organized Diabeteslijn .....................(033) 463 05 66 www.organized.nu info@dvn.nl voor alle vragen over diabe- Dagbesteding, coaching en maatwerk tes en over de producten en diensten van de Diabetesver. Nederland Praktijk van Kind-jeugdtherapeut Bunde Elly Boer: “ Cirkel ouder-kind coaching “ Stichting uit eigen beweging ‘t Versterken van de psychosociale weer- www.cirkelouder-kindcoaching.nl baarheid van kinderen en hun ouders/- Tel 06-48043928 opvoeders............................... 043-3261847 Buurtzorg Meerssen E-mail: uiteigenbeweging@hetnet.nl Thuiszorg voor verpleging en verzorging Meer info zie: www.uiteigenbeweging.nl (24u. per dag) Tel.: 06-83537770 De Zonnebloem Bunde, Geulle, Meerssen E-mail: meerssen@buurtzorgnederland.com (incl. Rothem en Ulestraten). Info en advies Praktijk Joyce Wetzels, Psychische en over bezoek en vakantiewerk Mw. T. Houten Korte Raarberg 32, 6231 KR Emotionele Hulpverlening Meerssen ................................ 043-3648526 Drs. J. Wetzels, Contextueel Hulpverlener, lid Mw. S. Diederen, Burg. L’Ortyestraat 2, van VCW, VCW is lid van NAP. Burg. Wil6231 HC Meerssen................. 043-3642916 marstraat 38, Meerssen, 043-3110170, Mw. H. Hazen, Ingendaalstraat 4, 6241 DD www.praktijkjoycewetzels.nl Bunde...................................... 043-3652255 Mv. M. Janssen, Hulserstraat 69 6243 BL Geulle ..................................... 043-3645750

Gemeenschapshuis

043-4558438 www.vaccinatiecentra.eu

Steunpunt Voedselbank Meerssen

Pastoor M. Sterckenstr. 6 Meerssen info@gommeerssen.nl www.gommeerssen.nl

Wekelijks oefenprogramma in sportzaal Marienwaard Maastricht: Wo 13.30-15.30 u. Vrij 14-15 u. Hydrotherapie in het verwarmde Geusseld zwembad in Maastricht 043-3644486 www.bobm.nl

Vaccinatie Centra Limburg (VCL)

Gezondheidswijzer

T.: 046-8500535 DEPOT PALTHE STOMERIJ Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag. 10 - 18 u zaterdag 9 - 13 uur maandag gesloten

Stichting Synagoge

Natuurgeneeskunde Praktijk voor klassieke homeopathie en voedingsadvies Susanne Taubitz Gosewijnstraat 12a, 6301 DT Valkenburg ............ 043-6090706 www.homeopathie-valkenburg.nl Praktijk voor natuurgeneeskundige coaching Susanne Snouck Meerssen aangesloten bij V.I.V ............. 06 10684174 www.susannesnouck.nl Praktijk voor alternatieve geneeswijzen en paranormaal therapie aangesloten bij het VAG. Bel voor afspraak................... 043-3650128

Energetisch Gezondheidscentrum Meerssen Steegstraat 5, 6231 KA Meerssen www.egcm.nl ......................... 043-3635011 Praktijk voor psycho-energetische en manuele therapie te Ulestraten An Ramak www.anramak.com 043-3647890 Lid VIT en RBNG Registertherapeut HBO Ellen Retera voedingsadvies en lifestyle coaching. Aangesloten bij VBAG, vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Pasweg 2, Bunde, 043-3640237 / 0629303806, www.ellenretera.nl Meer in Balans, praktijk voor Massage en Voetreflex Therapie, Steegstraat 5, Meerssen Tjitske Bakker tel. 06-38001919 www.meer-in-balans.nl Praktijk voor Regenesis therapie voor al uw pijn en stress klachten Centrum Carma - www.yogacarma.nl

Yoga en meditatie Hathayoga in Bunde Ria Habets gedipl. yogalerares 043-3640610 / 06-55803132 Hans Lardenoije Hulserstraat 35 Geulle, ........ 043-3641598 Hatha yoga, zwangerschapsyoga, meditatie - Centrum Carma Tussen de Bruggen 53, Meerssen Tel: 06-14532095 www.yogacarma.nl Taiji en Qigong door Antoon Noordenbos, Whu shu leraar krijgskunst. Centrum Carma - www.yogacarma.nl Mindfulness in Meerssen en Bunde www.susannesnouck.nl .......... 06 10684174 Stiltij meditatie, krijgskunst en expressie Heerenstr. 75, Moorveld....... 043-8519555 www.stiltij.nl Mindfulness en Haptonomie in Vaeshartelt - Maastricht www.mindfulinsight.nl ............. 06-13261173 Yogales Nicole Dohmen-van Meulebrouck Steegstraat 5, Meerssen 06-23166680

Logopedie Logopedie Meerssen; Jeanine America logopediste Huisartsencentrum Meerssen; Proost de Beaufortstraat 1 06-11316703 info@logopediemeerssen.nl www.logopediemeerssen.nl Logo & Co, Praktijk voor Logopedie en Dyslexie - Spoorstraat 33, Bunde t: 06-55987373 / 06-25585216 praktijk@logoenco.nl, www.logoenco.nl Medialuna Logopedisten Communicatie, eten en drinken Brommelen 1, 6243 CM GEULLE Marktplein 14, 6243 BR GEULLE Telefoon.................................. 043-3581711

Stichting Synagoge Meerssen Synagoge Kuileneindestr. 22a, Meerssen Info: Kuileneindestr. 57, Meerssen Telefoon.....043-3655 527 / 06-21 55 7530

Cesartherapie

Bewegingstherapie Cesar en Feldenkrais Ineke Sommer, Huisartsencentrum Meerssen, Pr. de Beaufortstraat 1 Familie-, Systeem & Organisatieopstellingen T: 06-47022177 www.cesartherapiemeerssen.nl met Els Thissen Moorveld/Geleen Tel 043-3647987

Familieopstellingen

www.elsthissen.nl / email: anja@elsthissen.nl

Priesteroproep In geval van nood eerst de eigen parochiepriester bellen, dan Beukeloord Telefoon..........................................3642226

Kienen

Huid- en oedeemtherapie Jacolien Plomp Proost de Beaufortstr 1 Huisartsen Centr. Meerssen. 06-14456118 www.huidtherapiemeerssen.nl info@huidtherapiemeerssen.nl

Peuterspeelzalen

Iedere dinsdag kienen door Kiencombinatie Bunde in zaal de Vos Vliegenstr. Bunde. Aanvang 19.15 uur. Uitstekende parkeergelegenheid. ’t Vliegje Bunde Schoolpad 7 043-3645968 Olleke Bolleke Meerssen Past. Dom. Hexstraat 10… 043-3646997 Fysiotherapie & Medisch fitness Olleke Bolleke Rothem Past. Geelenplein 6 …043-3655780 Centrum voor fysiotherapie Pinkeltje Ulestraten & medische fitness Dorpstraat 1…043-3642936 Past. N. Creftenstr. 4a, 6231 HH Meerssen Pinokkio Geulle Tel 043-3644066 www.medischefitness.nl Hagendoornweg 2 043-3655101


Week- en nieuwsblad De Geulbode

VRAAG & AANBOD De Meerssense Wassalon

tel. 043 - 3642223

voor het reinigen van dekbedden, dekens, slaapzakken etc. Tevens strijkservice

pagina 3

THEO SMEETS Voor advies van uw keuken, keukenonderdelen en aanpassingen

MONTAGEBEDRIJF

TE KOOP GEVRAAGD: Gebruikte meubels; in-en ver-

Wilt U uw keuken vernieuwen, renoveren of eens gewoon opfrissen....wij helpen U graag. Tevens ook voor inloopkasten, schuifdeuren,dressoirs en complete interieurs. Alles perfect afgewerkt met alom bekende uitstekende service.

koop. Meubelhal De Stalling, Professor Moserstraat 42A Maastricht. Tel: 043-362 59 01

Informeer geheel vrijblijvend:

Praktijk Pedicure Kamla - Bosstraat 16 Meerssen

T 043-3649344 F 043-3646779 Past. A. Somyasingel 245, 6231 HT Meerssen

In Elsloo, Stationsstr. 25: alle kledingreparaties, schoenreparaties, leerreparaties, sleutelservice, depot stomerij, alles onder ĂŠĂŠn dak bij

TEXTIELMODE CHRISTEL VLUGGEN T. 046-4377009 (maandags gesloten)

T: 043-3650589 Mobiel: 06-36182845 Komt ook aan huis voor behandeling. Ook voor diabetes patiĂŤnten. Voor meer info: www.kamla.nl

The place to be als het gaat om de vakkundige verzorging van uw honden en katten. Alleen op afspraak!

Tot snel.. endy Roberts W

Burg. Murisstraat 123 Telefoon 043 - 364 94 33

INFO@GROOVYGROOMERS.NL

6231 GJ Meerssen Mobiel 06- 513 537 91

WWW.GROOVYGROOMERS.NL

www.theosmeets.nl

JeGroen Tuinen voor AANLEG en ONDERHOUD Tel: 06-52306385

jeroen@jegroen.nl Nieuw cursusaanbod Italiaans voor beginners en gevorderden vanaf 14 januari 2014 in de vergaderzaal van CafĂŠ de Keizer op de grote markt in Meerssen. Kijk voor meer informatie op www.italianoperte.nl sms naar 06-25591477 of e-mail naar jacqueline@italianoperte.nl

www.tuinklusron.nl

Te huur in Geulle boven. 1ĂĄ 2 Persoons bungalow. Open keuken, 2 slaapkamers, badkamer met wc. Per direct beschikbaar. Interesse? Bel 06-12966299 PrivĂŠ bijles/studiebegeleiding/cito-training voor alle leeftijden. Brugklasbegeleiding T: 043-3644178 / 06 11187222 M: inge.laeven@leerkr8.nl I: leerkr8.nl

www.kijkmeerssen.nl

Hathayoga in Bunde. Voor een evenwichtige, rustige geest en een sterk ĂŠn soepel lichaam. Gratis Proefles. Info: Ria Habets, 043-3640610 - 06-55803132 www.yogabunde.nl

&2175$67

Meubelmaker biedt zich aan in zijn vrije tijd oude en antieke meubels te restaureren (o.a. stoelen lijmen en tafelbladen schuren en vernissen) Tegen een lage vergoeding. Tel 043-364 60 02 Bunde -Meerssen

VFKLOGHUZHUNHQ :LQWHUNRUWLQJRS %LQQHQVFKLOGHUZHUN :DQGDIZHUNLQJ %HKDQJHQ

Esso De Beaufort zoekt kassamedewerker (studenten) voor de weekenden (min. 18 jaar). Meld je bij Esso De Beaufort tel. 043 3654884 of stuur een mail: de.beaufort@planet.nl

Camper of caravanstalling te Sittard aangeboden. Opslagruimte aangeboden van 25 tot 1000 m2 Inlichtingen: 043-3648349

Raymond Ummels Klussenbedrijf Voor al uw metsel- en voegwerken nieuwbouw & verbouw Raymond Ummels Saint Remystraat 27 6241 JM Bunde Tel: 06-10.44.33.67

UITVERKOOP! * Alle afgeprijsde damesbroeken van Toni en Gardeur Nu voor â&#x201A;Ź35,* Alle afgeprijsde blouses van Erfo en Sommermann nu voor â&#x201A;Ź29,95 U bent van harte welkom! Kastanjelaan 11 Bunde tel. 043-3641837 parkeren voor de deur - Maandagmiddag gesloten

Het hele jaar rond FRUITVERKOOP

9UDDJJHUXVWQDDU HHQYULMEOLMYHQGHRIIHUWH (ULFN/HERQ(LNHQODDQ %XQGH HKMOHERQ#KRPHQO

van diverse soorten appels en peren. Milieubewust geteeld! Opgeslagen in eigen koelcellen Verser, harder, knapperiger en sappiger kan niet! Voorts: AARDAPPELS (kruimig, vastkokend en friet) tegen betaalbare prijzen Tevens: sinaasappels, mandarijnen, eieren, diverse soorten appel- en perensappen en uien. Tot ziens bij Angelien Petit-Sangen Nieuwe Vliekerweg 2, Vliek â&#x20AC;&#x201C; Ulestraten Tel: 043- 358 06 26 Geopend: maandag t/m zaterdag Dinsdags gesloten

VOOR AL UW FEESTEN, KOFFIETAFELS, VERGADERINGEN, ETC ETC.

GEMEENSCHAPSHUIS

â&#x20AC;&#x2DC;DE KOELâ&#x20AC;&#x2122;

PAST. GEELENPLEIN ROTHEM 06 20 61 07 04

Tuinreservaten Het IVN heeft samen met de Vara e.a. een cursus opgezet om mensen te bewegen hun grote of kleine tuin of balkon diervriendelijk in te richten en zo een einde te maken aan de verstening van onze tuinen. De cursus is bedoeld voor volwassene met nog weinig kennis van de natuur. Hij wordt gegeven, bij voldoende aanmeldingen, tussen februari en juni 2014 , duurt vijf dagdelen en nog twee of drie excursies. De kosten voor deze cursus zijn â&#x201A;Ź65.- . Daarbij krijgt de cursist wel een cursusmap en de boeken â&#x20AC;&#x153;Diervriendelijk Tuinierenâ&#x20AC;? en â&#x20AC;&#x153;Van Bijenhotel tot Slakkenracebaanâ&#x20AC;? De eigen tuin of het balkon van de cursist vormen het uitgangspunt van de cursus. Zie ook www.ivn.nl/tuinreservaten. De cursus wordt gegeven in de lokatie van VTN te Cadier en Keer. U kunt zich aanmelden voor deze zeer cursus bij; Heerko Damsma: heerko-els@planet.nl, 043-4072579 of Math Kockelkoren: mjkockelkoren@freeler.nl, 045-5443342

Schildercursus Atelier Patrick Rijs, Ulestraten kleine groepjes max. 7 pers. Dinsdagochtend 9.45 â&#x20AC;&#x201C; 12.15 uur Woensdagochtend 9.45 â&#x20AC;&#x201C; 12.15 uur Woensdagavond 19.30 â&#x20AC;&#x201C; 22.00 uur Donderdagochtend 9.45 â&#x20AC;&#x201C; 12.15 uur 15 lessen â&#x201A;Ź 150,00 Ook voor privĂŠles bij U thuis bijvoorbeeld senioren of mensen met een beperking start: 21-22-23 januari patrick.rijs@kpnmail.nl http://www.patrick-rijs.nl

043 3112191 / 06 15072029


Week- en nieuwsblad De Geulbode

REKLAME VAN 10 t/m 16 januari Schenkel 500 gr..................................... â&#x201A;Ź3,75 Runderpoulet 500 gr............................. â&#x201A;Ź4,95 Provencaalse ham 100 gr. ................. . â&#x201A;Ź1,60 Zeeuws spek 100 gr............................. â&#x201A;Ź1,45

DINSDAG: Gepaneerde hamlappen 4 halen 3 betalen!

WOENSDAG: Vers gehakt 500 gr......................... â&#x201A;Ź3,00 Braadworst 500 gr. ........................ â&#x201A;Ź3,25 DONDERDAG: Malse biefstuk 100 gr. ................... â&#x201A;Ź2,25

MAALTIJD VAN DE WEEK: Kant en klare goulash

500 gram â&#x201A;Ź 6,75

Garant voor kwaliteit

Slagerij v.d. NOBELEN en ZN. St. Agnesplein 4, Bunde, Tel. 043-3641853

dak- en bouwservice

Gubbels voor vrijblijvende informatie: Tel. 043-3654047 Gsm 06-20019581 japmgubbels@hetnet.nl

pagina 4

CV â&#x20AC;&#x153;De Havermennekes Bungâ&#x20AC;? bezoeken zieken en jubilarissen Dit jaar zal het Prinsenpaar van CV â&#x20AC;&#x153;De Havermennekes Bungâ&#x20AC;? samen met hun ceremoniemeester en hun hofdame een bezoek brengen aan de zieken van Bunde. Dit kan zijn op hun woonadres, ziekenhuis of verpleeghuis. Uit de voorgaande jaren is gebleken dat de mensen die bezocht werden door het Prinsenpaar dit als heel fijn en prettig hebben ervaren. Het bezoek is voor de zieken vaak een welkome afleiding waardoor men even aan wat anders kan denken. Ook brengt het Prinsenpaar een bezoek aan de huwelijksjubilarissen. De volgende huwelijksjubilarissen worden bezocht: UĂ&#x160; xäĂ&#x160;Â?>Ă&#x20AC;Â&#x2C6;}iĂ&#x160;Â&#x153;Ă&#x2022;`iÂ&#x2DC;Ă&#x160; Ă&#x20AC;Ă&#x2022;Â&#x2C6;Â?Â&#x153;vĂ&#x152; UĂ&#x160; xxĂ&#x160;Â?>Ă&#x20AC;Â&#x2C6;}iĂ&#x160;-Â&#x201C;>Ă&#x20AC;>}`iÂ&#x2DC;Ă&#x160; Ă&#x20AC;Ă&#x2022;Â&#x2C6;Â?Â&#x153;vĂ&#x152; UĂ&#x160; Ă&#x2C6;äĂ&#x160;Â?>Ă&#x20AC;Â&#x2C6;}iĂ&#x160; Â&#x2C6;>Â&#x201C;>Â&#x2DC;Ă&#x152;iÂ&#x2DC;Ă&#x160; Ă&#x20AC;Ă&#x2022;Â&#x2C6;Â?Â&#x153;vĂ&#x152; UĂ&#x160; Ă&#x2C6;xĂ&#x160;Â?>Ă&#x20AC;Â&#x2C6;}iĂ&#x160; Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Â?Â?>Â&#x2DC;Ă&#x152;iÂ&#x2DC;Ă&#x160; Ă&#x20AC;Ă&#x2022;Â&#x2C6;Â?Â&#x153;vĂ&#x152; UĂ&#x160; Ă&#x2021;äĂ&#x160;Â?>Ă&#x20AC;Â&#x2C6;}iĂ&#x160;*Â?>Ă&#x152;Â&#x2C6;Â&#x2DC;>Ă&#x160; Ă&#x20AC;Ă&#x2022;Â&#x2C6;Â?Â&#x153;vĂ&#x152; UĂ&#x160; Ă&#x2021;xĂ&#x160;Â?>Ă&#x20AC;Â&#x2C6;}iĂ&#x160;,>`Â&#x2C6;Ă&#x2022;Â&#x201C;Ă&#x160; Ă&#x20AC;Ă&#x2022;Â&#x2C6;Â?Â&#x153;vĂ&#x152; UĂ&#x160; näĂ&#x160;Â?>Ă&#x20AC;Â&#x2C6;}iĂ&#x160; Â&#x2C6;Â&#x17D;iÂ&#x2DC;Ă&#x160; Ă&#x20AC;Ă&#x2022;Â&#x2C6;Â?Â&#x153;vĂ&#x152; Bent u zelf ziek? Of viert u een jubileum? Kent u menĂ&#x192;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;`Â&#x2C6;iĂ&#x160;âÂ&#x2C6;iÂ&#x17D;Ă&#x160;âÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x153;vĂ&#x160;`Â&#x2C6;iĂ&#x160;iiÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â?Ă&#x2022;LÂ&#x2C6;Â?>Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x160;âÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;ÂśĂ&#x160; Â&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x160;Ă&#x153;iiĂ&#x152;Ă&#x160; dat deze mensen het op prijs stellen als ons Prinsenpaar een bezoek aan ze brengt, geef het ons dan door. /Â&#x153;Ă&#x152;Ă&#x160; Ă&#x201C;Â&#x2122;Ă&#x160; Â?>Â&#x2DC;Ă&#x2022;>Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Ă&#x160; Ă&#x201C;ä£{Ă&#x160; Â&#x17D;Ă&#x2022;Â&#x2DC;Ă&#x152;Ă&#x160; Ă&#x2022;Ă&#x160; âÂ&#x2C6;VÂ&#x2026;âiÂ?vĂ&#x160; Â&#x153;vĂ&#x160; Â&#x2C6;iÂ&#x201C;>Â&#x2DC;`Ă&#x160; >Â&#x2DC;Â&#x2021; ders opgeven voor een bezoek. Aan het bezoek zijn geen kosten verbonden. Het bezoek zal plaatsvinden Â&#x153;ÂŤĂ&#x160;{Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;xĂ&#x160;viLĂ&#x20AC;Ă&#x2022;>Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Ă&#x160;Ă&#x201C;ä£{°Ă&#x160;1Ă&#x160;Â&#x17D;Ă&#x2022;Â&#x2DC;Ă&#x152;Ă&#x160;`iĂ&#x160;ÂŤiĂ&#x20AC;Ă&#x192;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x153;ÂŤ}iĂ&#x203A;iÂ&#x2DC;Ă&#x160; bij Leny Meijers van cafĂŠ De Haverput. Telefonische Ă&#x152;iĂ&#x160;LiĂ&#x20AC;iÂ&#x2C6;Â&#x17D;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x153;ÂŤ\Ă&#x160;ä{Ă&#x17D;Â&#x2021;Ă&#x17D;Ă&#x2C6;{Â&#x2122;x{{Ă&#x160;Â&#x153;vĂ&#x160;ä{Ă&#x17D;Â&#x2021;Ă&#x17D;Ă&#x2C6;{ÂŁxäĂ&#x201C;°Ă&#x160; Â&#x2DC;Ă&#x160;LÂ&#x2C6;Â?Ă&#x160; >Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x160; >Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x192;Ă&#x160;Ă&#x152;iĂ&#x160;LiĂ&#x20AC;iÂ&#x2C6;Â&#x17D;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x153;ÂŤ\Ă&#x160;ä{Ă&#x17D;Â&#x2021;Ă&#x17D;Ă&#x2C6;{Ă&#x17D;änĂ&#x2021;Ă&#x160;Â&#x153;vĂ&#x160;äĂ&#x2C6;Â&#x2021; xäÂ&#x2122;Ă&#x2C6;Ă&#x201C;Ă&#x201C;££° Het Prinsenpaar, verheugd zich om bij U op bezoek te mogen komen.

C.V â&#x20AC;&#x153;de Havermennekes Bungâ&#x20AC;? nodigen u uit voor De Prinsenreceptie en Het Prinsenbal

iĂ&#x160; *Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x192;iÂ&#x2DC;Ă&#x20AC;iViÂŤĂ&#x152;Â&#x2C6;iĂ&#x160; Ă&#x203A;Â&#x2C6;Â&#x2DC;`Ă&#x152;Ă&#x160; ÂŤÂ?>>Ă&#x152;Ă&#x192;Ă&#x160; Â&#x153;ÂŤĂ&#x160; â>Ă&#x152;iĂ&#x20AC;`>}Ă&#x160; ÂŁÂŁĂ&#x160; Â?>Â&#x2021; Â&#x2DC;Ă&#x2022;>Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Ă&#x160;Ă&#x201C;ä£{Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x160; iĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x153;Ă&#x160;iĂ&#x20AC;Â&#x17D;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x160; Ă&#x2022;Â&#x2DC;`i°Ă&#x160;/Ă&#x2022;Ă&#x192;Ă&#x192;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;ÂŁÂ&#x2122;°ääĂ&#x160; iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x201C;ä°Ă&#x17D;äĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;Ă&#x160;Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x160;Â&#x2C6;i`iĂ&#x20AC;iiÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x2026;>Ă&#x20AC;Ă&#x152;iĂ&#x160;Ă&#x153;iÂ?Â&#x17D;Â&#x153;Â&#x201C;Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x201C;Ă&#x160;Â&#x2026;iĂ&#x152;Ă&#x160; Prinsenpaar van CV â&#x20AC;&#x153;de Havermennekes Bungâ&#x20AC;? en de Havermennekes te feliciteren.

Bours Schilderwerken-Meerssen 043-3641492 /06-51875771 Winterkorting tot 1 April 2014. Vaste prijs incl: materiaal op uw binnenwerk.

In Memoriam Op maandag 29 januari 2013 is dhr. >Â&#x2DC;Ă&#x192;Ă&#x160;-VÂ&#x2026;iiĂ&#x20AC;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x160;ÂŤÂ?Â&#x153;Ă&#x152;Ă&#x192;iÂ?Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;Â&#x153;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;Â?i`iÂ&#x2DC;°Ă&#x160; In hem verliest Wereldwinkel MeersĂ&#x192;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;iiÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;âÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;LiĂ&#x192;Ă&#x152;Ă&#x2022;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;Ă&#x192;Â?i`iÂ&#x2DC;°Ă&#x160;-Â&#x2C6;Â&#x2DC;`Ă&#x192;Ă&#x160; een aantal jaren was Hans penningÂ&#x201C;iiĂ&#x192;Ă&#x152;iĂ&#x20AC;Ă&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;-Ă&#x152;Â&#x2C6;VÂ&#x2026;Ă&#x152;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x153;iĂ&#x20AC;`iĂ&#x160; zijn taak nauwgezet en op een bescheiden en integere wijze uit. Het bestuur en medewerkers van Wereldwinkel Meerssen wensen zijn vrouw Tilly veel kracht toe om dit verlies te dragen.

Kienavond Het bestuur van het Damessupporterscomitè Koninklijke >Ă&#x20AC;Â&#x201C;Â&#x153;Â&#x2DC;Â&#x2C6;iĂ&#x160;-Ă&#x152;° >iVÂ&#x2C6;Â?Â&#x2C6;>Ă&#x160; iiÂ&#x17D;Ă&#x160;Â&#x153;Ă&#x20AC;}>Â&#x2DC;Â&#x2C6;Ă&#x192;iiĂ&#x20AC;Ă&#x152;Ă&#x160;Ă&#x153;iiĂ&#x20AC;Ă&#x160;iiÂ&#x2DC;Ă&#x160;}iâiÂ?Â&#x2021; Â?Â&#x2C6;}iĂ&#x160; Â&#x17D;Â&#x2C6;iÂ&#x2DC;>Ă&#x203A;Â&#x153;Â&#x2DC;`Ă&#x160; Â&#x153;ÂŤĂ&#x160; `Â&#x153;Â&#x2DC;`iĂ&#x20AC;`>}Ă&#x160; ÂŁĂ&#x2C6;°Â?>Â&#x2DC;Ă&#x2022;>Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Ă&#x160; Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x160; Â&#x2026;iĂ&#x152;Ă&#x160; Ă&#x153;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x2DC;Â&#x2021; zorgcentrum Franciscus te Beek. In de pauze is er gratis Â&#x17D;Â&#x153;vvÂ&#x2C6;i°Ă&#x160;iĂ&#x152;Ă&#x160;Â&#x17D;Â&#x2C6;iÂ&#x2DC;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Li}Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x152;Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x201C;Ă&#x160;ÂŁÂ&#x2122;°ääĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;°Ă&#x160; iâiĂ&#x160;>Ă&#x203A;Â&#x153;Â&#x2DC;`Ă&#x160;Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x160; voor iedereen toegankelijk.

Aansluitend aan de receptie vindt het Prinsenbal plaats. Dit jaar wordt het Prinsenbal muzikaal opgeluisterd door Just2Perfect. Dit is een swingende allround coverband, die zich door hun aanstekelijke enthousiasme, spontaniteit en muzikale kwaliteiten onderscheidt van vele anderen. Just2Perfect is een band die duidelijk plezier uitstraalt in het maken van muziek. Door deze swingende uitstraling krijg je vanzelf zin om te gaan dansen. Dit is tevens een van de allerlaatste optredens van deze feestband, dus zorg dat je erbij bent! Tevens zal tijdens het Prinsenbal de Ă&#x152;Ă&#x20AC;iÂ&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;ÂŤÂ?>>Ă&#x152;Ă&#x192;Ă&#x203A;Â&#x2C6;Â&#x2DC;`iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â?Â&#x153;Ă&#x152;iĂ&#x20AC;Â&#x2C6;Â?Ă&#x160;Ă&#x152;°L°Ă&#x203A;°Ă&#x160;Â&#x2026;iĂ&#x152;Ă&#x160;xĂ?ÂŁÂŁĂ&#x160; Â?>Ă&#x20AC;Â&#x2C6;}Ă&#x160;LiĂ&#x192;Ă&#x152;>>Â&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x2DC;âiĂ&#x160;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;iÂ&#x2DC;Â&#x2C6;}Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x201C;ä£{°

UITNODIGING

LEDENVERGADERING!!! DINSDAG 14 JANUARI 2014 Locatie: CafĂŠ-Zaal de Notenbalk Sint Catharinastraat 12, Ulestraten Aanvang: 20.00 uur Deze avond zullen we ons verkiezingsprogramma bespreken en vragen daarin ook uw mening. Ook uw stem telt, en we vinden het belangrijk om dit samen te doen, samen met alle burgers uit alle kernen. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, tot de 14e! Bestuur en leden van FOCUS Meer info: WWW.FOCUSMEERSSEN.NL

*UDWLVZDDUGHEHSDOLQJ +HHIWXSODQQHQRPXZZRQLQJWHYHUNRSHQRIZLOWXJHZRRQ HHQVZHWHQZDWGHKXLGLJHZDDUGHYDQXZZRQLQJLV"

%HOGDQYULMEOLMYHQGRINLMNRSZZZGDPHQRJQO 8ZDFWLHYHPDNHODDU $PE\HUVWUDDW1RRUG_(*0DDVWULFKW_ZZZGDPHQRJQO _LQIR#GDPHQRJQO 0DDVWULFKW_+HXYHOODQG_6LWWDUG*HOHHQ

Rommelmarkt 2013 Rommelmarkt 2013 wederom een groot succes Het is alweer een maand geleden dat de jaarlijkse rommelmarkt van de ereleden en auw prinsen van c.v. de Aanhawwersj Ă&#x153;iĂ&#x20AC;`Ă&#x160;Ă&#x160;}iÂ&#x2026;Â&#x153;Ă&#x2022;`iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x201C;iĂ&#x152;Ă&#x160;{Â&#x2122;Ă&#x160;Ă&#x192;Ă&#x152;>Â&#x2DC;`Â&#x2026;Â&#x153;Ă&#x2022;`iĂ&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x160;Ă&#x153;>Ă&#x192;Ă&#x160; `iĂ&#x160;â>>Â?Ă&#x160;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x152;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â?>>Ă&#x152;Ă&#x192;Ă&#x152;iĂ&#x160;ÂŤÂ?>>Ă&#x152;Ă&#x192;Ă&#x160;LiâiĂ&#x152;]Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x201C;Ă&#x160;äĂ&#x2C6;°xäĂ&#x160; Ă&#x2022;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;Ă&#x160;Ă&#x192;Ă&#x152;Â&#x153;Â&#x2DC;`Ă&#x160;`iĂ&#x160;ÂŁiĂ&#x160;Ă&#x192;Ă&#x152;>Â&#x2DC;`Â&#x2026;Â&#x153;Ă&#x2022;`iĂ&#x20AC;Ă&#x160;>Â?Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;`iĂ&#x2022;Ă&#x20AC;Ă&#x160; Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;-Ă&#x152;Â&#x2C6;ÂŤĂ&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x201C;Ă&#x160;n°Ă&#x17D;äĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;Ă&#x160;Â&#x17D;Ă&#x153;>Â&#x201C;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x17D;Ă&#x160;Ă&#x160;`iĂ&#x160; ÂŁiĂ&#x160;Â&#x17D;Â&#x153;ÂŤiĂ&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x160;>Â?Ă&#x160;Â&#x17D;Â&#x2C6;Â?Â&#x17D;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;>vĂ&#x160;Â&#x2026;iĂ&#x152;Ă&#x160;Li}Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x152;Ă&#x160;ÂŁĂ&#x2C6;ääĂ&#x160; uur kwamen heel veel mensen onze rommelmarkt bezoeken en konden alle standhouders tevreden zijn . de inwendige mens werd tijdens deze dag niet vergeten de wafels door onze wafelkok Hub Conings samen met hulpkok Henk Hausoul ter plekke bereidt vonden gretig aftrekt bij `iĂ&#x160;Ă&#x203A;iÂ?iĂ&#x160;LiâÂ&#x153;iÂ&#x17D;iĂ&#x20AC;Ă&#x192;]Ă&#x160;LiÂ&#x2C6;`iĂ&#x160;Â&#x2026;iĂ&#x20AC;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x17D;Â&#x153;Â&#x2DC;`iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x201C;iĂ&#x152;Ă&#x160;Â&#x2026;Ă&#x2022;Â?ÂŤĂ&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â&#x17D;>Â&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x2C6;Â&#x2DC;i`>Â&#x201C;iĂ&#x192;Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x201C;Ă&#x160;ÂŁxääĂ&#x160; Ă&#x2022;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;Ă&#x160;Â&#x2026;iĂ&#x152;Ă&#x160;LÂ&#x153;Ă&#x20AC;`Â?iĂ&#x160;Ă&#x2022;Â&#x2C6;Ă&#x152;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;Â&#x17D;Â&#x153;VÂ&#x2026;Ă&#x152;Ă&#x160;Â&#x153;ÂŤÂ&#x2026;>Â&#x2DC;}iÂ&#x2DC;]Ă&#x160;âiĂ&#x160;Â&#x2026;>``iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x152;Â&#x153;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;ÂŁĂ&#x17D;Ă&#x160;Â&#x17D;}Ă&#x160;`ii}Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x153;>viÂ?Ă&#x192;Ă&#x160; gebakken en kregen terecht een pluim op de kokmuts. De loten verkoop voor onze tombola met mooie prijzen liep ook goed de lootjes werden goed aan `iĂ&#x160;Â&#x201C;>Â&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x2030;Ă&#x160;Ă&#x203A;Ă&#x20AC;Â&#x153;Ă&#x2022;Ă&#x153;Ă&#x160;}iLĂ&#x20AC;>VÂ&#x2026;Ă&#x152;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x201C;Ă&#x160;ÂŁĂ&#x2C6;ääĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;Ă&#x160;Â&#x17D;Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Ă&#x152;Ă&#x20AC;iÂ&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;`iâiĂ&#x160;Ă&#x152;Â&#x153;Â&#x201C;LÂ&#x153;Â?>Ă&#x160; worden gehouden de lootjes werden door Anemie Timmers getrokken en door iÂ&#x2DC;Â&#x17D;Ă&#x160;,>Â&#x201C;>Â&#x17D;iĂ&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x160;LiÂ&#x17D;iÂ&#x2DC;`Ă&#x160;}iÂ&#x201C;>>Â&#x17D;Ă&#x152;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Â&#x17D;iÂ?iĂ&#x160;ÂŤĂ&#x20AC;Â&#x2C6;Â?âiÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x153;iĂ&#x20AC;`iÂ&#x2DC;Ă&#x160;`Â&#x2C6;Ă&#x20AC;iVĂ&#x152;Ă&#x160;>Â?Ă&#x160;>v}iÂ&#x2026;>>Â?`]Ă&#x160;`iĂ&#x160; Ă&#x203A;Â&#x153;Â?}iÂ&#x2DC;`iĂ&#x160;Â&#x2DC;Ă&#x2022;Â&#x201C;Â&#x201C;iĂ&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x160;Ă&#x192;Ă&#x152;>>Â&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x2DC;Â&#x153;}Ă&#x160;Â&#x153;ÂŤiÂ&#x2DC;Ă&#x2020;Ă&#x160;iiÂ?Ă&#x160;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x2C6;Ă&#x160;Ă&#x192;Ă&#x152;Â&#x153;vâĂ&#x2022;Â&#x2C6;}iĂ&#x20AC;Ă&#x160;Â&#x2021;Ă&#x160;Ă&#x160;LÂ?>Ă&#x2022;Ă&#x153;Ă&#x160;Ă&#x201C;Ă&#x2C6;Ă&#x17D;Ă&#x160;Ă&#x153;>viÂ?Â&#x2C6;Â?âiĂ&#x20AC;Ă&#x160; qĂ&#x160;LÂ?>Ă&#x2022;Ă&#x153;Ă&#x160;Ă&#x201C;{Ă&#x2C6;Ă&#x160;ÂŤ>Ă&#x192;Ă&#x152;>Â&#x201C;>VÂ&#x2026;Â&#x2C6;Â&#x2DC;iĂ&#x160;qĂ&#x160;}iiÂ?Ă&#x160;{xäĂ&#x160;Â&#x17D;Ă&#x153;>Ă&#x192;Ă&#x152;iÂ&#x2DC;Ă&#x192;iĂ&#x152;Ă&#x160;qĂ&#x160;}iiÂ?Ă&#x160;Ă&#x2C6;ÂŁĂ&#x160;Â&#x17D;Ă&#x153;>Ă&#x192;Ă&#x152;iÂ&#x2DC;Ă&#x192;iĂ&#x152;Ă&#x160;qĂ&#x160;LÂ?>Ă&#x2022;Ă&#x153;Ă&#x160; ÂŁnĂ&#x2C6;Ă&#x160;Â&#x17D;Ă&#x153;>Ă&#x192;Ă&#x152;iÂ&#x2DC;Ă&#x192;iĂ&#x152;Ă&#x160;qĂ&#x160;}Ă&#x20AC;Â&#x153;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;{Ă&#x2C6;Ă&#x160;Ă&#x160;Â&#x17D;Ă&#x153;>Ă&#x192;Ă&#x152;iÂ&#x2DC;Ă&#x192;iĂ&#x152;Ă&#x160;*Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Â?âiÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x17D;Ă&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2DC;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x2DC;>Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x152;iÂ?ivÂ&#x153;Â&#x2DC;Â&#x2C6;Ă&#x192;VÂ&#x2026;iĂ&#x160;>vĂ&#x192;ÂŤĂ&#x20AC;>>Â&#x17D;Ă&#x160; Â&#x153;ÂŤĂ&#x160;Â&#x2DC;Ă&#x2022;Â&#x201C;Â&#x201C;iĂ&#x20AC;Ă&#x160;ä{Ă&#x17D;Ă&#x160;Ă&#x17D;Ă&#x2C6;{Ă&#x17D;nx{Ă&#x160;iĂ&#x203A;iÂ&#x2DC;Ă&#x152;Ă&#x2022;iiÂ?Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x192;ÂŤĂ&#x20AC;iÂ&#x17D;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;LÂ&#x2C6;Â?Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Â&#x17D;Ă&#x160;,>Â&#x201C;>Â&#x17D;iĂ&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x160;Â&#x2DC;>Ă&#x160;Â&#x153;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;Â?i}Ă&#x160; juiste lotnummer worden afgehaald. Rest mij nog iedereen te bedanken die dit jaar weer hebben meegeholpen om van deze rommelmarkt een succes te kunnen maken.

Wij hopen u allen te mogen begroeten tijdens de Prinsenreceptie. Noteer ook alvast de volgende datums: 4 en 5 februari 2014 Zieken- en jubilaressenbezoek 15 februari 2014Ă&#x160;-iÂ&#x2DC;Â&#x2C6;Â&#x153;Ă&#x20AC;iÂ&#x2DC;Â&#x201C;Â&#x2C6;``>} 2 maart 2014Ă&#x160;-Â?iĂ&#x2022;Ă&#x152;iÂ?Â&#x153;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;`Ă&#x20AC;>VÂ&#x2026;Ă&#x152;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;â>Â&#x17D;Ă&#x160; oplaten 3 maart 2014 Optocht 4 maart 2014 Zakaflaten

CV De Havermennekes Bung

Vrouwenbond St. Apollonia Na onze goed bezochte en zeer gezellige Nieuwjaars bijeenkomst, hebben we op 14 januari â&#x20AC;&#x2122;14 onze jaarvergadering , deze wordt gehouden in de Â&#x2026;>Ă&#x20AC;Â&#x201C;Â&#x153;Â&#x2DC;Â&#x2C6;iâ>>Â?Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Li}Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x152;Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x201C;Ă&#x160;ÂŁÂ&#x2122;°ääĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;°Ă&#x160; Nadat het jaarverslag is voorgelezen, en de ( Nieuwe ) bestuursleden zijn gekozen , wordt het programma bekend gemaakt voor het eerste half jaar. dan gaan we verder met informatie over Kunst en Antiek. Iedereen mag 2 stuks meebrengen, dus ga alvast maar eens kijken of u nog waardevolle of antieke spullen bezit. Het belooft weer een interessante avond te worden . Als U zich wil opgeven voor in het bestuur, `Â&#x2C6;Ă&#x152;Ă&#x160;Â&#x17D;>Â&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x2DC;Â&#x153;}Ă&#x160;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x152;Ă&#x160;£äĂ&#x160;Â?>Â&#x2DC;Ă&#x2022;>Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Ă&#x160;½£{Ă&#x160;Ă&#x160;LÂ&#x2C6;Â?Ă&#x160;>Ă&#x20AC;Â&#x2021; Â?iiÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x152;iÂ?iv\Ă&#x160;ä{Ă&#x17D;Â&#x2021;Ă&#x17D;Ă&#x2C6;{{Ă&#x2021;Ă&#x2021;xĂ&#x160;Ă&#x160;Wij als bestuur hopen weer op een goede opkomst.

Receptie prins Konradt I en prinses Tanja Plaats: De Auw Kerk Aanvang: 19:00u Met een geweldig en spetterend laatste optreden van

ww w. h aver m en n ek es . n l


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 5

‘N VLEUGJE HISTORIE.. Deze week: Geulle 1927 Stuur ook uw foto uit het verleden naar de redaktie van weekblad De Geulbode (Postbus 1, 6230 AA Meerssen), mailen als jpeg of even langs brengen (Kruisstr. 9 Meerssen) met enige uitleg over de afbeelding.

Varkens schnitzels Varkens filet lapjes

500 gram 500 gram

€ 4,50 € 4,75

100 gram 100 gram 100 gram

€ 1,10 € 1,25 € 1,60

Uit eigen keuken Grill-worst Kalfspastei Tonijn-salade

NIEUW!!!! Al onze vleeswaren worden gemaakt met een vermindering van 33% natrium

Slagerij WELTENS uw slager uw traiteur

St. Josephstraat 5, 6231 EC Meerssen, tel 043-3642723, GRATIS PARKEREN IEDERE ZATERDAG BEZORGEN WIJ AAN HUIS

Historie; Geulle 1927 Harie (van Drik) Janssen & Fien (van Janna) Kurvers en dochter Jeanne (ingezonden door José Simonis)

In Memoriam ‘Achter tranen van verdriet schuilt de glimlach van herinnering’

Pierre Slangen † 23 december 2013 In de kerstvakantie heeft ons het verdrietige nieuws bereikt dat meester Slangen is overleden.

Nuijje Prins De Beerbieters Wee weurt de nuijje Prins vaan CV De Beerbieters oet Hare? Dit vraoge de luij in ut maosdörrep ziech alweer aof. Uzze hint veur dit jaor is: Heer zouw Hare noets mie wélle misse en wét alles euver vésse.

De heer Slangen is tot 1987 directeur van Bs De Gansbeek geweest. In deze tijd heeft hij voor de school zeer veel betekend. In zijn eenvoud bewees hij een bevlogen onderwijsman te zijn. Zijn bevlogenheid uitte zich in het onderwijs van toen in combinatie met zijn geloof in de katholieke kerk. Zijn bevlogenheid zagen wij echter ook terug in zijn persoonlijkheid. Genoten hebben we van zijn eigen gemaakte spreuken waarbij hij ons van veel wijsheid voorzag, genoten hebben wij van zijn grappen en genoten hebben wij van zijn bulderende lach die van verre te horen was. De heer Slangen heeft onze Gansbeekschool gebouwd. Iedere steen werd gecontroleerd. Letterlijk en figuurlijk is zijn inzet voor onze school in ons fundament gemetseld. Wij zijn erg dankbaar hiervoor.

Op zaoterdag 18 jannewarie 2014 make veer de rès bekind. Dit gebaort nao `nne korte cortege door Borgharen en vervolgens zal um 15.11 oor op `t dörrepsplein de ontmaskering plaotsvinde.

Het team van BS de Gansbeek wenst zijn vrouw Maria, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en kracht toe.

Hallo Kids, afgelopen week hebben we vanwege de regen het schaatsen moeten annuleren. Het schaatsen is verplaatst naar vrijdag 17 januari, kinderen die dan mee willen gaan kunnen zich nog tot en met vrijdag 10 januari hiervoor aanmelden. In plaats van het schaatsen hebben we in de kelder een mp3 muziek kwis gespeeld en hartelijk kunnen lachen. Komende week blijven we ook binnen we spelen dan de jongens tegen de meisjes. We zien jullie graag weer allemaal vrijdag om 19:30 uur in de kelder van de koel.

Dameszitting Tutteclub 12 jannewarie 2014 Beste vrouluuj, zoondig is ‘t dan eindelik zwa wiet! De Stip zal vanaaf 10.00 oor us arabisch palies zeen. Hub geer allemaol euch pekskes klaor hange? De artieste sjtoon te trappele um veur uch te kome optreije en mit us allemoal te boekdanse! Zoondig zal de Stip dan auch de ganse daag veur de vrouluuj van Meersje en umsjtreke zeen. De deure goan um 10 oor ope en bie binnekoms is der tesjcontrole, dus num geine eige drank mit.

Aonsletend hawwe veer un recepsie vaan 16.11 oor tot 17.30 oor veur de Hoeglöstigheid in ’t Gemeinsjapshoes d’n Haarderhoof in de Sjaolstraot. Venaof 20.11 oor begint de feesaovend mèt top optreije`s vaan BIG BENNY en de meziek weurd verzörg doorDJ Michel. Ederein is vaan harte welkom!!! D’n entree is gratis.

Avontuurlijk

En... goede voornemens gemaakt? jazeker… ik stem in maart op KIJK!!! www.kijkmeerssen.nl • Iedere zondag geopend: 9:00–13:00 u. • Iedere zaterdag bezorgen wij GRATIS aan huis in Meerssen en omstreken.

Spaarkaarten Painini! Bij iedere besteding van € 10,00 gratis stempel. Bij volle kaart: gratis vlaai!

ACTIE

ainini

brood banket lunchservice

Bunderstraat 169, Meerssen Tel. 043 – 365 5521

Woensdag t/m zondag: Half om half vlaai (abrikozen/kersen) Middel Meerssense kirsch 5 Muesli bollen Vezel bruin brood Op vertoon van de dameszittingskaart 4 nonnevotten voor Belegde broodjes service = gratis levering. Exclusief gebak van Patisserie Peter Lemmens

€9,95 €8,50 €2,25 €2,35 €3,95

Hub Pfennings Hub Pfennings blijft ook in het seizoen 2014/2015 hoofdtrainer van VV Bunde. Het wordt dan het derde seizoen dat hij aan de vierdeklasser VV Bunde is verbonden.


pagina 7

CARPE DIEM MENU JANUARI 2014

Sfeervol

Meerssen

Informatie van de gemeente

Week- en nieuwsblad De Geulbode

High Tea

€17,95

Amuse van het huis *** Bospaddenstoelen soep met room en bieslook Of Taartje van gerookte en verse zalm met sampi met daarbij een frisse limoen kerrie mayonaise Of Carpaccio van ossenhaas met een fijne salade met een crème van truffelsalsa en een kwarteleitje *** Varkenshaasmedallions geserveerd met een cognac saus met bospaddenstoelen en krokante knolselderie Of Schotse kogelbiefstuk met een kalfsjus met zon tomaatjes en balsamico Of Gebakken zalmfilet met een krokantje van verse kruiden, truffel aardappel en afgeblust met Noilly prat likeur *** Huisgemaakt chocolade Ristretto cheesecake taartje met bastognekoekjes Of Kaas plateau *** Tenslotte sluiten we af met een koffie of cappuccino met huislikeurtje Menu incl. koffie & likeurtje

€ 25,-

Elke dag mogelijk

Op deze pagina treft u beknopte informatie aan. Voor uitgebreide informatie zie www.meerssen.nl -> Nieuws -> Gemeentepagina’s. Mensen zonder internet kunnen voor meer informatie contact opnemen met bureau Communicatie, tel. 043-3661608.

Tevens willen we iedereen veel geluk, liefde en vooral een goede gezondheid wensen voor 2014. Gitte, Nancy & Eric en alle medewerkers

Markt 18 Meerssen - T 043-3655040 - www.brasseriecarpediem.nl Meerssen 08-01-2014 Burgemeester en Wethouders van Meerssen

Wij wensen u een gezond en gelukkig 2014! KŽŬ ŝŶ ŚĞƚ ŶŝĞƵǁĞ ũĂĂƌ ǀĞƌnjŽƌŐĞŶ ǁŝũ ǁĞĞƌ ŐƌĂĂŐ Ƶǁ ďĞůĂƐƟŶŐĂĂŶŐŝŌĞŶ͕ ũĂĂƌƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶĮƐĐĂĂůĂĚǀŝĞƐ͘ ĞŶƚƵǀŽŽƌŚĞƚŶŝĞƵǁĞũĂĂƌŽƉnjŽĞŬŶĂĂƌĞĞŶŶŝĞƵǁĞĂĚǀŝƐĞƵƌďŝũǁŝĞŬǁĂůŝƚĞŝƚ ǀŽŽƌŽƉƐƚĂĂƚĞŶĚŝĞǀŽŽƌĂĨŵĞƚƵĚĞƉƌŝũƐǀĂƐƚƐƚĞůƚ͍EĞĞŵĚĂŶŐĞŚĞĞůǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚ ĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚŽŶƐŽƉŽŵŬĞŶŶŝƐƚĞŵĂŬĞŶ͘ tŝũnjŝũŶŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚŝŶŚĞƚŵŝĚĚĞŶĞŶŬůĞŝŶďĞĚƌŝũĨŝŶĂůůĞďƌĂŶĐŚĞƐ͕ŵĂĂƌŽŽŬ ĂůƐWͲĞƌŽĨƉĂƌƟĐƵůŝĞƌďĞŶƚƵǀĂŶŚĂƌƚĞǁĞůŬŽŵ͘ tŝũǀĞƌƌŝĐŚƚĞŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞǁĞƌŬnjĂĂŵŚĞĚĞŶ͗ 

 Ğƚ ǀĞƌnjŽƌŐĞŶ ǀĂŶ ĂůůĞ ƐŽŽƌƚĞŶ ĂĂŶŐŝŌĞŶ͕ ŽŶĚĞƌ ŵĞĞƌ ǀŽŽƌ ĚĞ /ŶŬŽŵƐƚĞŶͲ , ďĞůĂƐƟŶŐ͕KŵnjĞƚďĞůĂƐƟŶŐ͕sĞŶŶŽŽƚƐĐŚĂƉƐďĞůĂƐƟŶŐĞŶƌĩĞůĂƐƟŶŐ͘ĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĞŶũĂĂƌƌĞŬĞŶŝŶŐǀĂŶƵǁďĞĚƌŝũĨ͘& ŝƐĐĂĂů ĞŶ ĮŶĂŶĐŝĞĞů ĂĚǀŝĞƐ͕ ǁĂĂƌŽŶĚĞƌ ĮŶĂŶĐŝģůĞ ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ ďĞĚƌŝũĨƐͲ ŽƉǀŽůŐŝŶŐĞŶ͕ĂĚǀŝĞƐĂĂŶƐƚĂƌƚĞŶĚĞŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐĞƚĐ͘

 

;sŽŽƌͿŽǀĞƌůĞŐŵĞƚĚĞďĞůĂƐƟŶŐĚŝĞŶƐƚ͕ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐŝŶ ďĞnjǁĂĂƌͲĞŶďĞƌŽĞƉƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ mw. mr. Mischa Houben

  

sŽůĚĞƌƐƚƌĂĂƚϴ ϲϮϯϭ>DZ^^E ŝŶĨŽΛůĂͲƚĂdžĞ͘Ŷů


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 8

Parochie H. Catharina Ulestraten Pastorie Ulestraten: wo. en vr. 10.00 – 12.00 uur: 043-3642259 Pastoor Ismaël Quequesana, tel. 043-3111579 Priesterwachtdienst: dekenaat Maastricht: 043-6314500 (Klevarie)

Basiliek v/h Heilig Meerssen Sacrament Opgave misintenties ‘s maandag van 9-12 u. Tel. 043-3648178 Zaterdag 11 januari: 16.00 H. Mis in Beukeloord 18.00 Hubert van Roosmalen off,.; Rienij Lambrechts-Willems off. Zondag 12 januari: Doop van de Heer 11.00 zeswekendienst Sjeng Smeets; jaardienst Guillaume en Sophie Purnot-Bergenhuizen en zoon Jos; Hub en Antoinette Dohmen-Simonis; Freek v.d. Beek Maandag 13 januari: H. Hilarius, bisschop en kerkleraar. 16.00 aanbidding en meditatie in de kapel van Beukeloord 18.40 rozenkrans 19.00 voor priesterroepingen en roepingen voor het religieuze leven Dinsdag 14 januari: 10.00 H. Mis in Beukeloord Donderdag 16 januari: 13.00-16.00 Aanbidding 15.00 Geleid gebed. 15.30 vespers 19.00 voor het welzijn van de parochie, voor alle gezinnen, alleenstaanden en zieken Vrijdag 17 januari: H. Antonius, abt. 07.45 kerkelijk morgengebed 08.00 Alice Heijnens-Lambrichs Zaterdag 18 januari: 16.00 H. Mis in Beukeloord 18.00 jaardienst ouders Smeets-Pluymakers; Marieke Rooden-Erens; Hubert van Roosmalen off.; Rieny Lambrechts-Willems off.

Parochie St. JosephArbeider Zaterdag 11 januari: 19.00 voor het welzijn van de parochie, voor alle gezinnen, alleenstaanden en zieken Woensdag 15 januari: H. Arnold Janssen, priester. 15.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel 19.00 gestichte dienst tot intentie van Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina en Henriette Neven; gestichte dienst Maria Roeden-Spronck en Joannes Roeden en overleden ouders Zaterdag 18 januari: 19.00 jaardienst overleden ouders Wim Slangen en Maria Habets

Parochie

H. Agnes Bunde Zaterdag 11 januari 17.45 uur Eucharistieviering van de zondag. Opluistering: Dameskoor. Intenties: Jaardienst voor ouders Sjang en Martha Lemmens- Moonen en Nathalie, Gest. jaardienst voor Hendricus Vossen, Gest. jaardienst voor Albèr Muijtjens en Margriet Muijtjens- Hamers, Gest. jaardienst voor Hubertus Penners Zondag 12 januari 11.30 uur H. Mis. Opluistering: Stuif in koor. Intenties: Gest. jaardienst voor echtelieden Crombag- L’Ortye, Jaardienst voor Joep, Zus en Guy van Weersch- Heinen, Jaardienst voor Fienie Hermans- Cortenraad, H. Mis voor Eduard Tummers, H. Mis voor Miety Bollen- Trommelen Dinsdag 14 januari 8.30 uur Rozenkrans Woensdag 15 januari 9.00 uur H. Mis voor Thea Smeets- Ummels Donderdag 16 januari 9.00 uur H. Mis Zaterdag 18 januari 17.45 uur Eucharistieviering van de zondag. Opluistering: Gemengd Koor. Intenties: Gest. jaardienst voor Paula Vleugels, Gest. jaardienst voor Michiel en Agnes Rompelberg- Damoiseaux en zoon Bert, Jaardienst voor Pierre van Loo, Gest. H. Mis voor Eugenie Welkenhuijsen en ouders Welkenhuijsen- Hauben, H. Mis voor Miet Keijsers- Hermans (off), H. Mis voor Wim Meijers (off), H. Mis voor Ad Janssen (off), H. Mis voor een overledene

Zaterdag 11 januari: 14.30 uur: Eucharistische Aanbidding met biechtgelegenheid; 17.45 uur: H. Mis in Bunde 19.15 uur: H. Mis in Moorveld Zondag 12 januari: Doop van de Heer 09.00 uur: jrd. voor Willy Brassé, tevens voor overleden echtgenote Tiny Brassévan Weersch; gest. jrd. voor overleden ouders Brassé-Jacobs en overleden familieleden; voor Annie Raes-Schuurmans; voor Wiel Eijssen; voor Lambert Engelen; voor Frans Hendriks; voor Sef Gardeniers; Dinsdag 14 januari: Z. Petrus Donders, priester 09.00 uur: H. Mis in Moorveld Woensdag 15 januari: H. Arnold Janssen, priester 09.00 uur: gest. jrd. voor Jos Hendriks en Maria Hendriks; Donderdag 16 januari: 09.00 uur: H. Mis in Bunde Vrijdag 17 januari: H. Antonius, abt 09.00 uur: H. Mis in Geulle 10.30 uur: H. Mis in Moorveld (Ave Maria) Zaterdag 18 januari: 17.45 uur: H. Mis in Bunde 19.15 uur: H. Mis in Moorveld

Baptisten Gemeente Valkenburg: Jeugdheim ‘Achter de Erke’, Burg. Henssingel 4. Kerkdienst: zondags om 10 u. Info: tel. 06-12211914

Protestantse Gemeente Maas - Heuvelland Predikant: ds. Harrie de Reus 06-20280345 Elke zondag om 10 uur dienst in de Kloosterkerk, Oosterweg 1 te Valkenburg Voor meer informatie zie onze website www.maas-heuvelland.nl

Winterconcert Winterconcert fanfare St. Martinus Itteren en fanfare Juliana Limmel

Parochie

St. Martinus

Geulle

Vrijdag 10 januari 10.30 uur: H. Mis in Huize Ave Maria. Zaterdag 11 januari: 1e Zondag door het Jaar. Doop van de Heer 19.15 uur: H. Mis voor ouders DekkersHoven; H. Mis voor een overledene; H. Mis als Jaardienst voor Mia Vranken-Bons; H. Mis voor overl. ouders Reubzaat-Pluis; H. Mis voor de levende en overleden leden van Buurtvereniging Snijdersberg. Opluistering: Kerkelijk Zangkoor. Dinsdag 14 januari 09.00 uur: H. Mis voor een overledene. Vrijdag 17 januari 10.30 uur: H. Mis in Huize Ave Maria. Zaterdag 18 januari: 2e Zondag door het Jaar. 19.15 uur: Jaardienst voor overl. ouders Wilhelm Huck en Dora Huck-Peeters (St.); H. Mis als Jaardienst voor Sjaak Philippens (St.). Opluistering: Kerkelijk Zangkoor.

Parochie H. Hart van Jezus Rothem Zondag 5 januari: Openbaring van de Heer 10.00 zang: zangkoor Cantate voor alle levende en overleden leden van buurtvereniging Quartier Lapin; jaardienst Dre Ummels; Mia Janssen-Caris

12-01-2014 10.00 uur A Meulmeester in Gemeenschapshuis De Koel Past. Geelen-plein 6 Rothem-Meerssen. Info 043-3654551

Meerssen, januari 2014

Dankbetuiging We danken iedereen hartelijk en oprecht voor de troostende woorden, de vele kaarten en de aanwezigheid tijdens de diensten in de kerk en het crematorium bij het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en fantastische opa

SJENG SMEETS Een bijzonder woord van dank voor Pater van Meijgaarden en het zangkoor voor de mooie, persoonlijke dienst. De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 12 januari a.s. om 11.00 uur in de Basiliek van het H. Sacrament in Meerssen. Martha Smeets-Budé Robert en Marianne Smeets-Slangen Gerry Smeets en kleinkinderen

Harmonie St. Caecilia Geulle

043-3648000

Voor uw gas, water, sanitair, dakbedekking, cv en rioolwerkzaamheden.

Bunderstraat 13, 6231 EH Meerssen krauthbv@gmail.com Tel. 043 364 22 75 Gsm 06 533 834 16

Terugblik harmonische winteravond Geulle 21 december Na een gure, half natte zaterdag in december, even genieten en energie krijgen van knusse warme harmonische klanken. Dat was het idee dit jaar van de traditionele harmonische winteravond, die Harmonie St. Caecilia Geulle organiseerde op zaterdag 21 december 2013. Dit alles voorbereidende niet wetende dat deze zaterdag echt qua weer een dag was om snel te vergeten. Met dezelfde snelheid kan echter deze harmonische winteravond in de geschiedenis van de vereniging bijgeschreven worden als een druk bezochte, verrassende en gevarieerde muziekavond. De drumband van Harmonie St. Caecilia onder leiding van mevrouw Sandra de Jong opende de avond. Muzikanten, in het bijzonder leerlingen, brachten vervolgens hun kwaliteiten over de bühne. Dit waren ensembles of solo muzikanten. Verrassing van de avond was een kwartet getalenteerde, jeugdige gitaristen. De Mini Stars, de jongste muzikanten van de vereniging, presenteerden zichzelf ook. De avond werd afgesloten door een optreden van het leerlingenorkest van harmonie St. Caecilia Geulle. De Stars en het leerlingenorkest staan onder leiding van de heer Bart van den Hof. Dank gaat uit naar alle deelnemers en de vrijwilligers die mee hebben geholpen aan de organisatie van de avond. Op www.harmoniegeulle.nl treft u foto’s aan van deze avond.

ZijActief Meerssen

Maak het makkelijker met kozijnen van Alkuplus

PROFIT NU N EER VAN D OG E KORTINBTW G!

Christelijke gemeente ‘De stem van de Goede Herder’

Wordt vervolgd, Michel Bruynen

Zondagmorgen 12 januari – Nieuwjaarsconcert Het speciale Limburgse zondagochtendgevoel. Met de geur van verse koffie en wafels luisteren naar de prachtige klanken van muziek. Dit gevoel wil Harmonie St. Caecilia bereiken tijdens haar nieuwjaarsconcert op zondag 12 januari in Cultureel Centrum De Harmoniezaal aan de Hulserstraat 77 te Geulle. Iedereen is van harte welkom en de enHet concert begint om 11.00 uur en de entree is gratis. Het concert wordt tree is gratis! geopend door het slagwerkensemble van Harmonie St. Caecilia onder leiding van mevrouw Sandra de Jong. Het ensemble begint met een mars genaamd Tropical Drums van de hand van M. Hessels. Vervolgens wordt Stormbreak van Jim Casella gespeeld. Het slagwerkensemble besluit haar concert met Schubert Variaties van K. Nijssen, een werk dat bestaat uit 4 delen. Aansluitend is het muzikale woord aan het harmonieorkest onder leiding van de heer Victor Vaessen. Op het muzikale programma staan o.a. de volgende werken, in willekeurige volgorde: Italian Polka, Champagner Polka, Radetzky March, Tritsch-Tratsch Polka, Pizzicato-Polka, Ungarische Tanz no. 5, España Wals, Egyptische Marsch, Feuerfest Polka etc.etc. Een groot aantal van deze werken klinkt u zeker bekend in de oren. We heten u alvast van harte welkom op onze eerste concert in dit nieuwe jaar en staan garant voor een gezellig muzikaal begin van deze zondag!

Parochie WaalsenMoorveld Tel. Z.E.H. Pastoor 043-3111579. Giro 4153797, bankrek. 116502037 - v. Gezinsbijdrage. Giro 1056996, Bankrek. 116501006 Kerkbestuur

Giel zien vrow Zjan haet op unne zoaterdigmiddig in un zaak in de sjtad unne hood gekoch. Giel bekik ut keunssjtök en barsj in eine sjaterlach oet. “Ich vroag mich aaf wieste dat deenk op diene kop unne hood kins neume,” zaet heer. Wha op Zjan giftig zaet: “ En ich vroag mich aaf wieste dat deenk oonder dien patsj unne kop kins neume!”

kern: Valkenburg - Meerssen

Op zondag 12 januari om 11.00 uur wordt in het St. Martinushoes in Itteren, aan de Ruyterstraat 2, een prachtig winterconcert ten gehore gebracht door het combinatie fanfareorkest St. Martinus uit Itteren en Juliana uit Limmel. Er wordt bekende en populaire muziek gepresenteerd met zelfs een solo op mondharmonica door Nick van Oerle. Hij vertolkt “The Circle of Smiles”, de bekende tune van de politieserie Baantjer. De tweede solist is Bas Gärtener, hij vertolkt op zijn Bugel “Con Te Partiro”. Dit muziekstuk is wereld beroemd geworden door de Italiaanse Tenor Andrea Bocelli. Deze Giro 1179675 twee muziekstukken zijn een streling bank 11.65.01.391 voor je oren. Onder het genot van een Vrijdag 10 januari kop koffie kunt u deze zondag genie09.00 uur: H. Mis voor de arme zielen in ten van mooie muziek en een prachtig het vagevuur (St.); H. Mis voor een over- concert. ledene. Zondag 12 januari: 1e Zondag door het Jaar. Doop van de Heer. 10.15 uur: H. Mis als Jaardienst voor overl. ouders Tilmans-Loenis (St.); H. Mis als Jaardienst voor overl. ouders WoltersWijnand (St.); H. Mis voor de zielenrust van Agnes Cauberg-Oligaarts, tevens voor Sjo Cauberg en hun beider ouders (St.); H. Mis voor Louis Janssen (1). Vrijdag 17 januari: 09.00 uur: H. Mis voor Tilke Janssen, overl. ouders, broer en zus (St.). Zondag 19 januari: 2e Zondag door het Jaar. 10.15 uur: Jaardienst voor Elise en Leo Hoeben-Janssen (St.); H. Mis voor Agnes en Sjo Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders (St.); H. Mis voor Louis Janssen (2).

Ons meerssens 475

Topmerken voor comfortabel wonen KOZIJNEN ZONWERING TERRASOVERKAPPING

HEERDERDWARSSTRAAT 25 MAASTRICHT TEL. 043 - 363 55 88 WWW.MARATEC.NL

Het nieuwe jaar 2014 is knallend en feestelijk begonnen en ook onze activiteiten gaan weer van start. Om te beginnen is er een viering in het kader van het octaaf van St. Gerlach op woensdag 8 jan. om 10 uur in de kerk van St.Gerlachus in Houthem. Deelname is op eigen initiatief. Donderdag 9 jan. om 19.30uur is iedereen welkom in de Stip op onze eerste avond van het nieuwe verenigingsjaar om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen en te genieten van een gezellige avond die omlijst wordt door de Accordeonvrienden ’95 uit Kerkrade. Deze week is het nog mogelijk om je op te geven voor de cursus Politieke Scholing. In het programmaboekje staan de data en de kosten. Opgave en betaling kan bij de penningmeester op 9 jan. Telefonische informatie bij Marie-José Peters 043 3113322


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 9

Een goed begin Hopelijk bent u het nieuwe jaar goed begonnen, want zoals het spreekwoord zegt: “Een goed begin is het halve werk”. Dat dachten wij ook toen we onze activiteiten voor januari invulden. We hebben deze maand heel wat voor u in petto. Kijk maar eens in ons activiteitenoverzicht van januari! Zoals u ziet kunt u biedt de bibliotheek ook cursussen aan, zowel in de bibliotheek als online. In de bibliotheek start op 14 januari de collegereeks “Het ontstaan van der nieuwe tijd en de eerste wereldoorlog, gegeven door Frank Janssen. De eerste groep voor deze cursus is vol, maar tot 9 januari kunt u inschrijven voor de tweede groep. De 10-delige cursus “Inleiding in de Griekse en Romeinse wereld” die in samenwerking met het Stella Maris College aangeboden wordt is op dit moment aan de gang, dus inschrijven kan niet meer. Echter het is wel al mogelijk om in te schrijven voor de herhaling van de cursus, die bij voldoende belangstelling, in het najaar weer wordt georganiseerd. Online kunnen bibliotheekleden gratis cursussen bij de Hema Academie volgen. Zelf DJ zijn, een mooie presentatie leren maken of het beste halen uit je iPad of digitale camera? Vanaf 12 december kan dat bij de Bibliotheek. U kunt de cursussen via uw computer of laptob volgen waar en wanneer u maar wilt. De maand januari is de voorleesmaand. Op 22 januari organiseert Bibliotheek Meerssen voor de peuters en kleuters van Meerssen het Nationale Voorleesontbijt. Deelname is gratis, alleen even van tevoren aanmelden, zodat we weten hoeveel broodjes we moeten kopen. Ook voor de muziekliefhebbers hebben we deze maand een activiteit. Op 24 januari organiseert de Stichting Vrienden van de Bibliotheek een Blues avond waarbij het Belgische Duo Catfish & Cotton een muzikaal reisverslag uitbrengt van hun zoektocht naar de wortels van de Blues. Op 28 en 30 januari vinden lezingen plaats. In samenwerking met het Stella Maris College wordt de lezing “Socialbesitas” georganiseerd. Sociale media brengen ons veel goeds, maar er zit ook een keerzijde aan, nl. het ontstaan van de nieuwste kwaal van deze: socialbesitas. Wat houdt dit in en welke gevaren brengt het met zich mee? Op 30 januari verzorgt Gilbert Heijnen de lezing “Zuid-Limburg melange”. Diverse aspecten van Limburgse geschiedenis, gebruiken en landschappen komen aan de orde. U ziet het, er is weer volop activiteit in de bibliotheek. Meer informatie over de genoemde activiteiten krijgt u de komen weken via de Geulbode en uiteraard kunt u ook alvast via de website een en ander nakijken. Volg ons ook op facebook, want dan bent u altijd op de hoogte van het reilen en zeilen in de bibliotheek. Activiteiten in januari: 14 januari Collegereeks “Het ontstaan van de nieuwe tijd en de eerste wereldoorlog” 22 januari Nationale Voorleesdagen en het voorleesontbijt 24 januari Catfish & Cotton; drivin’ down the blues highway georganiseerd door Vrienden van... 28 januari Lezing “Socialbesitas” i.s.m. het Stella Maris College 30 januari Lezing “Zuid Limburg melange” door Gilbert Heijnen Openingstijden bibliotheek: UÊ>>˜`>}Ê\Ê£{°ä䇣™°ÎäÊÕÊUÊ ˆ˜Ã`>}\Ê}iϜÌi˜ÊUÊ7œi˜Ã`>}\Ê£ä°ä䇣ӰääÊÕÊi˜Ê£{°ä䇣ǰÎäÊÕÊ UÊ œ˜`iÀ`>}\Ê£ä°ä䇣ӰääÊÕÊi˜Ê£{°ääʇ£Ç°ÎäÊÕÊUÊ6Àˆ`>}\Ê£{°ä䇣™°ÎäÊÕÊ UÊ<>ÌiÀ`>}\Ê£ä°ä䇣ΰääÊÕÕÀ Adres: Parallelweg 58, 6231 CJ Meerssen, Tel.: 043-3642411 Website: www.bibliotheekmeerssen.nl E-mail: info@bibliotheekmeerssen.nl

St. Agnesplein 12, Bunde +31 (0)6 55 16 05 05 www.toetiefroetieshop.nl

AANBIEDI

Veld sla

200 gram

€ 0,99

NGEN

100 gr.

Vitamine salade

€ 0,99

100 gr.

Boerenkool stamppot

€ 0,59 € 1,49

Broccoli

500 gr.

KNALLERS E N I M A T I V

Zoete Clementines

Zoete Handsinaasappels 7 stuks

15 stuks

€ 2,49

€ 2,49

Deze acties zijn geldig van dinsdag 07 Jan t/m zaterdag 11 Jan 2014

 -‡ - Ê, -/1, /

º/ Ê, "7»

Past. Dom. Hexstraat 68 6231 HG MEERSSEN Tel. 043-3642379

Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag 16.00 - 21.30 uur Zondag en Feestdagen 12.00 - 21.30 uur Maandag Gesloten Maandag 13 en 20 januari 2014 Geopend van 16.00 - 20.00 uur

C €11,50    - 1½- Menu (voor 2 personen) voor 2 à 3 personen

Menu A €16,00

UÊ >LˆÊ*>˜}>˜}ÊU Tjap tjoy UÊKoe Lo YukUÊ->ÌjÊ Uʈ˜ˆÊœi“«ˆ>½ÃÊÊUÊ7ˆÌÌiÊÀˆÃÌÊU

Menu B €16,00

UÊ >LˆÊ*>˜}>˜}ÊUʈ«wʏiÌʓiÌÊ taussiesaus UÊœiÊ9œ˜}Ê>ˆÊU ->ÌjÊU ˆ˜ˆÊœi“«ˆ>½ÃÊU UÊ7ˆÌÌiÊÀˆÃÌÊU Bij menu’s: i.p.v. witte rijst met nasi of bami is €0,80 extra: met mihoen is €3,00 extra

UÊ >LˆÊ*>˜}>˜}ÊU->œÀÊ}Àœi˜Ìi˜ UÊœiÊ9œ˜}Ê>ˆÊUʈ˜ˆÊœi“«ˆ>½ÃÊUÊ7ˆÌÌiÊrijst Kleine gerechten voor 1 persoon Met nasi of bami

£°Ê >LˆÊ*>˜}>˜}..................................... € 5,00 Ӱʍ>“Ê*>˜}>˜} ................................... € 5,00 Î°Ê >LˆÊi̍>« ........................................ € 5,00 K4. Ajam Ketjap ....................................... € 5,00 K5. Kip Kerrie .......................................... € 5,00 È°Ê,>“iÃÊ,՘`ۏiiÃ.............................. € 5,00 K7. Tjap Tjoy ............................................ € 4,50 n°ÊœiÊ9œ˜}Ê>ˆ ..................................... € 4,50 K9. Koe Lo Yuk ......................................... € 4,50 £ä°Ê->Ìj ................................................... € 4,50

ˆiÕÜiÊ`>˜}À>>`ʅœÕ`iÀÃÊÛ>˜Ê >À>ÌiÊ œÊ*",ÊiiÀÃÃi˜Ê Een groep karateka’s is een jaar geleden gestart met de voorbereidingen voor hun danexamen. Een strikt trainingsprogramma is opgesteld, waarin verplichte externe stages werden opgenomen. Een groot aantal examen kandidaten schreven in op kata toernooien om kata’s te kunnen oefenen in een “zenuwachtige en spannende omgeving”. Niets werd aan het toeval overgelaten. Als voorbereiding op het danexamen van de Karate Bond Nederland is op zaterdag 21 december eerst examen gedaan bij de Shotokan Ryu stijlgroep. Het werd niet het standaard examen van maximaal 45 minuten. Het examen vond plaats achter gesloten deuren. Verder is van links naar rechts: Max Bouwens, Frank Hensen, Gerry Dierx, Paul Dexters, tijdens het Shotokan Ryu examen alle stof gevraagd, inclusief theorie, waarPeter Gerardts en trainer Roger Heuvelsland door deze toetsing aanmerkelijk langer duurde. Aanpassings- en uithoudingsvermogen waren nodig om het examen te doorstaan en met goed gevolg af te sluiten.

iÊ}iÏ>>}`i˜ÊÛ>˜Ê>À>ÌiÊ œÊ*œÀ>\ £iÊ`>˜Ê7œÀ`Ê-…œÌœŽ>˜Ê,ÞÕ\ *>ÕÊ iÝÌiÀÃ]Ê*iÌiÀÊiÀ>À`ÌÃ]Ê>ÝÊ œÕÜi˜Ã]ÊÀ>˜ŽÊi˜Ãi˜ ÓiÊ`>˜Ê7œÀ`Ê-…œÌœŽ>˜Ê,ÞÕ\ iÀÀÞÊ ˆiÀÝ Voor wie het niet weet: Karate is een sport en verdedigingskunst die beoefend kan worden van jong tot oud. Van zeer fanatiek tot recreatief. Een aanrader voor iedereen die aan zijn of haar conditie, kracht en houding wil werken en ook zelfverdediging en zelfvertrouwen. Zie voor lestijden en andere info www. pora.nl.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 10

Kerstviering Seniorenvereniging

Profile Tyrecenter Maastricht Korvetweg 20-22, 6222 NE, Maastricht, Telefoon: 043 – 3638585 Ma t/m Vrijdag geopend van 8.00 tot 18.00 u. Zaterdag geopend van 8.00 tot 12.00 u.

2x per week op dinsdag en donderdag APK

AKTIE nu €17,50 Nationale APK autobon ook geldig. Wij zijn er ook voor particulieren.

Sylvesterconcert St. Agnes groot succes! Zaterdag 28 december was het weer zover: het jaarlijkse Sylvesterconcert van Harmonie en Drumband St. Agnes in Bunde. Het mag wel de avond van de jeugd worden genoemd, want het waren m.n. de vele jeugdige muzikanten die de aandacht trokken. Een half uur voor aanvang was er al geen stoel meer te krijgen in de bomvolle Auw Kerk in Bunde. Stipt om 19.30 startte het jeugdorkest o.l.v. Els ClaessensWischmann. De jonge muzikanten speelden met overtuiging en enthousiasme hun programma waarbij het bekende nummer SkyFall, met zangeres Josie Smeets, veel bijval kreeg. Bij het laatste stuk werd de Jeugdharmonie aangevuld met alle leden van de Bungelkes en leerlingen in opleiding. Onder luid applaus werd dit deel van het concert afgesloten. Vervolgens was de Slagwerkgroep o.l.v. Rick Maassen aan de beurt. Dat dit allang geen gewone drumband meer is maar een slagwerkgroep met veel talent en een keur aan slagwerkinstrumenten werd meteen weer duidelijk. Hoogtepunt was zeker het optreden van de jonge solist Koen Direks op Marimba die een fantastisch mooie vertolking gaf van het werk; Marimba Spiritual. De zaal heeft ademloos zitten luisteren. Na de slagwerkgroep was de harmonie o.l.v. Jacques Claessens aan de beurt. Na een wat klassieker begin met als hoogtepunt de hele mooie uitvoering van Concertino, met onze eigen Xander Urlings als solist op dwarsfluit, werd er langzaam overgeschakeld naar een wat lichter programma met ook meer ruimte voor entertainment. Alles werd uit de kast getoverd, van zelfgemaakte videofilms tot rondvliegende borden. Ook in dit gedeelte was weer volop ruimte voor m.n. jeugdige solisten. Het concert werd traditioneel afgesloten met de Radetsky Mars. Als de jeugd de toekomst heeft dan zit het met de harmonie en drumband uit Bunde de komende decennia zeker goed. Dat heeft in ieder geval het laatste Sylvesterconcert maar weer duidelijk aangetoond. St. Agnes Koperkwintet tijdens Nieuwjaarsreceptie Gemeente Meerssen Op 3 januari 2014, tijdens de nieuwjaarsreceptie van gemeente Meerssen, heeft een koperkwintet gespeeld bestaande uit Dennis, Elly, Wouter, Stijn en Leo, leden van Harmonie St. Agnes Bunde. Ze hebben drie keer een blok van 20 minuten gespeeld en dat viel goed in de smaak bij de aanwezigen. De burgermeester zei over de muziek dat hij het prettige achtergrondmuziek vond op een niveau waarop je nog aangenaam met elkaar kon praten. Kortom, voor herhaling vatbaar.

Steun Oliebollenactie SJWR Rothem Allereerst de beste wensen voor 2014. Langs deze weg willen we de inwoners van Rothem en Weert bedanken voor hun aankoop van de Oliebollen. De belangstelling voor de Oliebollenactie was dit jaar groot waardoor het echter niet is gelukt om alle straten van Rothem aan te doen. De straten die dit jaar niet gehaald zijn zullen bij de volgende oliebollenactie als eerste gedaan worden in 2014. Dit zijn de volgende straten: Den Olieberg, Geuldalweg, Tussen de Bruggen, Klinkenberg en de Heideweg. Bedankt voor de grote belangstelling van de Oliebollenactie.

Om 13.00 uur ging de zaal open en rond 13.30 uur was iedereen voorzien van koffie / thee en kerstbrood. De voorzitter begon deze kerstmiddag met een welkomstwoord waarin hij vertelde dat deze middag door het bestuur met een andere insteek was opgezet dan de voorgaande jaren, namelijk om er een gezellige feestmiddag van te maken maar toch met Kerstmis in gedachten. Ook Pastoor van Meijgaarden had zijn Kerstgedachte aan 2013 aangepast en vertelde een verassend verhaal met een inhoud waar men het komend jaar misschien eens wat vaker bij stil moet staan. Daarna kwam Gaston Jacobs die beloofd had zijn repertoire aan te passen en dit ook gedeeltelijk gedaan had. Helaas was niet iedereen het eens met deze muziekkeuze. Con Gerards wist echter de sfeer weer helemaal terug te brengen met zijn muzikale repertoire. Geen traditionele kerstmuziek dus maar gewoon rustige en gezellige muziek waarbij men een drankje kon nuttigen en gezellig met elkaar kon babbelen. Toen kwam Erick Reck ten tonele die een mix had gemaakt van kerst en carnaval en dit via een buut op een leuke wijze tot uiting wist te brengen. Tijdens de pauze werden de Tombola loten verkocht en na de pauze kwam Gaston nog eens terug, helaas met alleen maar carnavalsliedjes wat natuurlijk niet in ieders goede aarde viel. Jammer, maar desalniettemin kon Con Gerards met zijn muziek de sfeer weer vlug herstellen en met een prettig muziekje op de achtergrond kon men weer genieten van een heerlijk kerstdiner en liet iedereen het zich lekker smaken. Tot slot was er de Tombola met zijn mooie prijzen waarna de voorzitter Jef Conings nog een mooi gedicht voordroeg en de aanwezige leden hartelijk bedankte voor hun komst en iedereen alvast een Zalig Kerstfeest toewenste. Het bestuur wenst alle leden een gezond, gelukkig en een Voorspoedig 2014.

Donateursactie Geulmennekes Het nieuwe carnavalsseizoen staat weer voor de deur, daarom houden we in de week van 13 t/m 19 januari 2014 onze donateursactie. Wij als bestuur van de Geulmennekes en vrijwilligers zullen bij de inwoners van Meerssen aan de deur komen voor een financiële bijdrage. Wij hopen dat u ons niet zult vergeten, want mede door uw bijdrage is het voor ons mogelijk om voor de jeugd en ouderen in Meerssen een geweldig carnavalsfeest te organiseren. Laat ons dus niet in de kou staan als wij bij u aan de deur komen. Steun de jeugd want zoals u allemaal weet, de jeugd heeft de toekomst. Programma 2014 02-02-2014 16-02-2014 23-02-2014 02+03-03-2014

Prinsen proclamatie Zitting “Keenger Oonderein” Brunch – Babybal Carnaval in De Stip

50% 0% KORTI KO ORTING ORTIN TIN TING NG OP DEE HELE HEL ELLLEE CO COLLE COLLECTIE COLLE LEC C Stationstraat 10 Meerssen 043 - 365 5112 info@nummer-t10n.nl www.nummer-t10n.nl

Catfish & Cotton Blues: Catfish & Cotton op 24 januari in de Bibliotheek Meerssen De bibliotheek is zoveel meer dan alleen boeken lenen: de bieb staat ook voor ontmoeting en cultuur. Daarom organiseren de Vrienden van de Bibliotheek Meerssen op vrijdag 24 januari een Blues avond waarbij het Belgische Duo Catfish & Cotton een muzikaal reisverslag uitbrengt van hun zoektocht naar de wortels van de Blues. Luc & Marc Borms brengen hun reisverslag op een muzikale manier. De verhalen van hun zoektocht naar de ‘roots’ van de blues worden gekoppeld aan live muziek en bovendien rijkelijk geillustreerd met beelden en clips die ze tijdens hun reis gemaakt hebben, en die ook terug te vinden zijn in het boek. Kortom, dit is een boeiende ontmoeting met de personen en plaatsen die ze bezochten, en de muziek die ze speelden met de “giants of the blues”! Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om het boek aan te kopen, te laten signeren door de auteurs. De Bluesavond start op vrijdag 24 januari om 20.00 in de Geulgalerie van de Bibliotheek Meerssen. Entree is €5,00 pp, vrienden van de Bibliotheek gratis. Kaarten tijdens openingsuren te koop bij de Bibliotheek, en tijdens de avond zelf

Nieuwjaarsconcert Op zondag 5 januari vindt weer het jaarlijks nieuwjaarsconcert plaats van de Wieker Fanfare Sint Franciscus, voor het eerst onder begeleiding van de nieuwe dirigent Tim Versteegen. Deze middag wordt weer een gevarieerd muzikaal programma ten gehore gebracht door het fanfareorkest. Het concert vindt plaats in de concertzaal van Kumulus, Sint Maartenspoort 2 te Maastricht. U bent van harte welkom vanaf 13.00 uur; het concert begint om 13.30 uur. De toegang is geheel gratis. Na het concert brengen we in de bar van Kumulus gezamenlijk een toost uit op het nieuwe muzikale jaar. De leden en het bestuur van Wieker Fanfare Sint Franciscus hopen u te mogen begroeten op deze gezellige en muzikale middag!

Thuiskienen Trekking van december: De volgende nummers zijn getrokken: 89, 79, 2, 40, 60, 88, 43, 23, 32, 57, 69, 1, 67, 81, 73, 37, 16, 12, 63, 78, 48, 20, 76, 72, 44, 71, 27, 59, 83, 6, 77, 56, 53, 14, 28, 46, 87, 24, 39, 86, 70, 50, 30, 41, 74, 36, 42, 5, 64, 55, 58, 8, 17, 26, 51, 11, 54, 3, 34, 90, 7, 18, 82, 38, 62, 85, 65, 80, 45, 49, 10, 9, 68, 15, 52. De eerste prijs is gevallen op kaartnummer 277, de tweede en derde prijs worden gedeeld door de kaartnummers 146 en 225. De winnaars ontvangen een bericht. Wist u dat het eerste geld van het thuiskienen al is uitgegeven? Er is een nieuw drumstel aangeschaft waardoor ook het jeugdorkest de beschikking heeft over een instrument om hen allen mee op sleeptouw te nemen. Dank voor uw bijdrage, zonder u allen was dit niet mogelijk geweest.

Op stap met heks Eliza Wie gaat er mee met een echte heks? Zaterdag 11 januari 2014 gaan de kinderen van de IVN-jeugdgroep Meerssen op stap met heks Eliza. Ze neemt de kinderen mee op struintocht door de Dellen. Onderweg zoeken we naar planten die magische krachten hebben en gaan daaraan ruiken en proeven. Natuurlijk weten de kinderen dat heksen kunnen vliegen op hun heksenbezem. Heks Eliza zal leren hoe je zo’n bezem maakt. En is het niet spannend om daarna echte vliegles te krijgen? In de IVN-hut in de Dellen gaan we nog even gezellig bij elkaar zitten voor een heksendrankje met een toverhapje. Je krijgt misschien wel je heksen- diploma. Heb je zin in dit heksenavontuur? Ga dan mee! Ook al ben je (nog) geen lid van IVN; je bent welkom. Zorg wel dat je stevige schoenen of laarzen aan hebt. Het is in het jaar van de heks 2014 op zaterdag 11 januari. Vertrekpunt de parkeerplaats bij Uitspanning de Nachtegaal. Gemeentebroek 6 6231 RV in Meerssen. Vertrektijd is om 09.30 uur. Om 12,30 uur zijn wij weer terug op de parkeerplaats bij de Nachtegaal, waar de kinderen door hun ouders kunnen worden opgehaald. Informatie Jeanne Lam 043-3649012 en Marie-José Steyns 045-4041639


Week- en nieuwsblad De Geulbode

SP

S.V. MEERSSEN HOOFDSPONSOR

DONDERDAG 16 JANUARI JAARVERGADERING!!! SV Meerssen – DESK 3 – 1 De bezoekers uit Kaatsheuvel (Eerste Klasse C) openden de score in deze oefenwedstrijd. Nog voor rust bracht Michiel Knops Meerssen met een mooi schot langszij. Na de pauze kopte Lennart Moonen de 2 – 1 binnen. Het fraaiste doelpunt kwam op naam van Danny Goessens met een schot in de driehoek (3 – 1). Volgende Kaartavond Deze is op donderdag 9 januari 2014. Jaarvergadering op 16 januari Donderdag 16 januari wordt de Jaarvergadering om 19.30 uur gehouden in de Kantine. Voorlopig Oefenprogramma in januari Dinsdag 14 januari SV Meerssen – EHC GAAT NIET DOOR! Donderdag 16 januari SV Meerssen 2 – MVV A1 19.30 uur Competitie Eerste Klasse D Zondag 19 januari SSS’18 – SV Meerssen 14.30 uur (Bij tijdige afgelasting SV Meerssen – SVME om 12.00 uur) Zondag 26 januari SV Meerssen 1 – RVU 1 14.30 uur, onder voorbehoud! (Bij tijdige afgelasting EVV – SV Meerssen om 12.00 uur) Zondag 2 februari SC Susteren – SV Meerssen 14.30 uur (Bij tijdige afgelasting SV Meerssen – Schaesberg om 11.30 uur) Verder IASON 1 – SV Meerssen 2 of omgekeerd om 11.30 uur

VV RVU WWW.RVU.EU

RVU-NIEUWS

pagina 11

RT

den vol aan de bak moesten om hun overwinningen binnen te halen. Zeker tegen de fysiek zeer sterke tegenstanders Gulpen en RKMVC moest men veel geduld opbrengen om deze krachtige tegenstanders alsnog het zwijgen op te leggen. In beide wedstrijden kon men pas in het laatste kwartier afstand nemen van haar opponenten. De beslissing in deze competitie viel drie wedstrijden voor het einde toen RVU bij haar naaste belager Keer een zwaar bevochten 1-4 overwinning boekte. In de aanvangsfase werd RVU destijds een beetje overrompeld door Keer dat twee punten achterstand telde. Al spoedig kwam de thuisclub dan ook op een 1-0 voorsprong maar binnen 10 minuten namen de roodwitten de regie in handen. Uiteindelijk boekte men alsnog een ruime 1-4 zege en werd de titel binnen gehaald. Het staat buiten kijf dat het B1 in de Voorjaarsreeks meer en vaker tegenstand zal gaan ondervinden hetgeen hun weerbaarheid en ontwikkeling alleen maar ten goede zal komen. RVU B1 behaalde 11 overwinningen met een veelzeggend doelsaldo van 84-3. Ook in de bekercompetitie doet men nog mee om de prijzen. In de derde bekerronde hield men zich net Caesar B2 van het lijf door in Beek met strafschoppen te winnen. Wanklank bij deze mooie prestaties van dit jeugdelftal is dat in de slotfase tegen Keer Habib Rasid een enkelbreuk opliep. De spelers, het jeugdkader van het B1 en de jeugdcommissie wensen Habib heel veel beterschap en spoedig herstel van zijn zware blessure. De spelersgroep van het B1 bestaat uit: Boy Ubachs, Youp Poper, Sander Hoedemaekers, Noé Salden, Youssef en Habib Rasid, Twan Thimister, Guus Grootenboer, Glenn Dolmans, Ruben Petit, Jordy Lassauw, Mo Menten, Youri Poper, Thijs Veugen. Verder droegen de Cspelers: Stacey Collijn, Bas Mullenders, Bas Poper, Mike Dolmans en Dwayne Dolmans eveneens hun steentje bij aan deze mooie successen van het B1. Shirtsponsor: B.WORKS MODE GELEENMAASTRICHT. Begeleidend kader: Henk Boesten, Eric Veugen, Roger Poper, Edwald Duran, Jos Ubachs, Rafal Kolsut en Hay Dolmans.

Wedstrijdprogramma: Vrijdag 10 januari a.s. 19:30 uur Groene Ster 1 – RVU 1 Zondag 12 januari a.s. 12:00 uur of 14:00 uur complex Groene Ster RVU 1 - Sittard 1 of Vaesrade 1 Zondag 19 januari a.s. 14:30 uur RVU 1 - DESO 1 Activiteitenkalender:. Dinsdag 7 januari a.s. Hervatting trainingen RVU 1, 2, Dames en A1 Woensdag 15 januari a.s. Hervatting training B1 Vrijdag 21 februari a.s. Carnavalsavond Mededelingen RVU-Jeugdafdeling: A-1 trainingen Gedurende deze maand januari trainen de A-spelers zowel op de dinsdag als ook op de vrijdag mee met de spelersgroep van ons 2e elftal. A-spelers, die niet in de gelegenheid zijn om op deze trainingsdagen de trainingen te volgen, hebben de mogelijkheid om op maandag en woensdag de B-training te volgen. Kampioenengalerij Op zaterdag 21 december j.l. speelde ook ons B1 haar laatste competitiewedstrijd in de Najaarsreeks en wel uit en tegen Simpelveld alwaar men met 1-8 zegevierde. Al vroeg stond vast dat het B1 te laag was ingedeeld. Ondanks enkele verzoeken aan de KNVB bleef men in deze klasse gehandhaafd. Dat betekende dat onze B-spelers slechts enkele wedstrij-

Eigen gemaakte 4 Hamburgers + 500 gr. Rundergehakt Samen €6,50 KANT EN KLAAR

€5,25 Zuurvlees 500 GRAM €6,95

500 GRAM.............

.............

Woensdag gehaktdag KILO ................................................

Mini-mix toernooi Op vrijdagavond 3 januari 2014 heeft het mini-mix toernooi met aaneensluitend de nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden. Het toernooi was net zoals voorgaande jaren een daverend succes. 42 deelnemers, verdeeld over 5 topteams, hebben tot het bittere eind met (letterlijk) bloed, zweet en tranen gevochten voor een podiumplek. Onder leiding van 3 scheidsrechters en met bemoedigend commentaar van de heren Robin en Bram is dit vlekkeloos verlopen. Mannen, bedankt hiervoor! Aan het eind van de strijd is er een terechte winnaar uitgekomen. Met 1 punt meer heeft Barcelona de titel veroverd en daarmee de eeuwige roem. Net naast de hoofdprijs grepen Bayern München en Manchester United, die desondanks toch trots kunnen zijn met een tweede, respectievelijk derde plek. Speler van het toernooi werd Rick van de B met nummer 2, die deze prijs vooral te danken had aan zijn prachtige (indirecte) vrije trap. Keeper van het toernooi werd Bas Goessens, die met zijn fantastische reddingen de andere keepers achter zich liet. Net zoals het toernooi was ook de derde helft een succes. Met de vele lekkere biologische Weizen van Gulpener is deze helft nog tot in de late uurtjes doorgegaan en is het nieuwe jaar goed ingeluid! 3e Achten – van Gent wintertoernooi VV Bunde Zaterdag 18 januari 2014 organiseert VV Bunde voor de 3e maal het Achten -

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Entre Côte + gratis kruidenboter

€2,10 Livar Rib Eye 10 100 gr. .............€2, 100 gr.............

Proef het verschil!

VLEESWAREN & SALADE’S

Gebraden gehakt 100 Gram ............................ €1,10 Italiaanse grillworst 100 Gram ............................ €1,10 Snijworst 100 Gram ............................ €1,10 Tonijn-salade 100 Gram ............................ €1,69 Eiersalade 100 Gram ............................ €1,29

Lasagna

€5,

50

KEURSLAGER (1890) de tijd! AMERICA SlagersJongvanbijoudsher

Donderdag marktaanbieding: Runderpoulet

Kilo ...........................

€9,98

Beekstr. 42, Meerssen Tel 043-3642261 KWALITEIT VOOROP van Gent wintertoernooi, voor de E- en F-teams. Voor het F-toernooi zijn nog een aantal plaatsen vrij, teams kunnen zich nog opgeven door een mail te sturen naar jeugdtoernooi@vvbunde.nl Het inschrijfgeld bedraagt €12,50 per team. Voor meer info kijk ook op www. vvbunde.nl/jeugdtoernooi. Het F-toernooi zal in de ochtend gespeeld worden, ±09:00 - ±13:00 uur, afhankelijk van het aantal deelnemende teams. Het E-toernooi zal aansluitend plaats vinden, ±14:00 – ±18:00 uur. U ziet in de winterstop is bij VV Bunde nog volop te beleven, beide dagen kunt u genieten van leuk en aantrekkelijk voetbal. Kom op 11 januari en 18 januari naar Sportpark het Heiveld en zult zich niet vervelen. Bestuur VV Bunde

Paul Meulenberg verlaat RVU op het eind van dit voetbalseizoen ! Uitslagen Nieuwjaarswedstrijden zaterdag 4 januari 2014 RVU 1 - Sterrenelftal Jordy van Kan 8-1 RVU 2/3 - RKASV combinatie 1-2 RVU Dames - RVU Veteranen 4-10 RVU C1 - “Uitdagende” vaders en leiders C1 9-7

KEURSLAGER KOOPJE

Minitoernooi VV Bunde D1 Zaterdag 11 januari 2014 organiseert VV Bunde voor de D1 een minitoernooitje. De deelnemende teams zijn: - FC Maasgouw D1G (1e hoofdklasse K) - DVO D1G (2e hoofdklasse L) - Scharn D1 (9e 2e divisie D) - Bunde D1 (1e 2e klasse 601) Een zeer sterk bezet mini toernooi, dus wilt u leuk voetbal zien, kom dan op 11 januari 2014 naar Sportpark Heiveld te Bunde. Programma: 13:30 uur DVO D1G - Scharn D1 Bunde D1 - FC Maasgouw D1G 14:15 uur Bunde D1 - DVO D1G FC Maasgouw D1G - Scharn D1G 15:00 uur DVO D1G - FC Maasgouw D1G Scharn D1 - Bunde D1

HV Marsna Uitslagen Beker HS1 3e ronde Blerick HS1- Marsna HS1 Marsna DS1 - Margraten

34-8 13-16

Marsna - Margraten 13-16 (7-10) Valse start Marsna in nieuwe jaar Voor een volle tribune was het afwachten welke van de twee teams in deze derby de feestdagen het best verteerd had. Na twee weken van kerstdiners en nieuwjaarsborrels moest blijken of het handballen er niet onder geleden had. De start was voor Marsna met twee doelpunten binnen drie minuten. Achteraf de enigste keer dat zij op voorsprong stonden in de wedstrijd. Daarna nam Margraten de regie over en bij 4-4 sloegen zij het eerste gaatje. Niet dat Margraten zo geweldig speelde, het

was alsof na de openingsfase bij Marsna de wafels en oliebollen in de benen schoten. Slecht afspelen, geen bezieling en overtuiging, weinig kansen creëeren en de kansen die er kwamen werden niet goed afgerond of gestopt door de keepster. Margraten had haar defensie goed op orde en pikte zo nu en dan een doelpuntje mee. Illustratief voor Marsna bleek net voor rust. Met nog 6 seconden te spelen stond iedereen naar de klok te kijken en letterlijk te wachten op het rustsignaal. Margraten nam een inworp snel en speelde de cirkelspeelster helemaal vrij voor het doel. Het was aan een voortreffelijke redding van keepster Veerle te danken dat daardoor met rust het verschil bij drie doelpunten bleef, 7-10. In het Marsna kleedlokaal had het in de pauze gedonderd, dat bleek bij de start van de tweede helft. Na tien minuten was de achterstand weggewerkt en stond het 12-12. Iedereen dacht ?erop en erover? maar dat bleek een misvatting. De hele opbouwrij gaf ?niet thuis?, getuige drie doelpunten in de hele wedstrijd. Aangezien Ilona op de cirkel ook niet bereikt werd moest Marsna het hebben van de hoeken en de breaks. Dat lukte ook niet en zodoende scoorde Marsna in de laatste twintig minuten nog maar een keer. Ook Margraten kon geen potten meer breken ( 6-6 in tweede helft) maar het was wel voldoende om de twee punten mee naar huis te nemen. Zo eindigde de wedstrijd meer spannend dan fraai. Zestien doelpunten tegen krijgen in een handbalwedstrijd is niet veel maar dertien keer scoren is wel erg aan de magere kant. Dat aantal had Marsna in twee seizoenen niet meer gehaald. Uithuilen en volgende week tegen ESC?90 er vol tegenaan is de medicijn voor het spoedigste herstel. Doelpunten: Svenja 4, Ilona 3 (1p), Lotte 3 (2p), Yentl 1, Gwen 1 en Rachelle 1. MARSNA C1 - Eurotech Bevo C1 9-18 (3-6) Uiteraard de grote vraag of onze meiden de vele oliebollen overleefd hadden, en verteerd. Zeker voor rust een gelijkopgaande wedstrijd tegen de dames uit Panningen. En zeker bij een stand van 3-3 werd even gedacht door de moeders aan een stuntje. De vaders hadden verplicht verlof in verband met de Hierezitting, dus de M-side was een stuk rustiger. Net voor rust konden onze meiden de versnelling van de opponent niet bijhouden, hetgeen resulteerde in een 3-6 ruststand. In vergelijking met voorgaande matches zat het verdedigend een stuk beter in elkaar, aanvallend blijft het moeizaam. Er wordt hard gewerkt maar de vele vangfouten blijven opvallend. Dat moet er toch echt uit want dit kost vele vaak

onnodige tegendoelpunten. Na rust liep Bevo uit naar een verdiende 9-18 zege. Gelukkig maakte Lara P. na vele maanden blessureleed haar rentree. Ook positief sprongen Veerle, Janneke en Ellen er uit. Zij maakten het de coaches nog even moeilijk om tot hun beslissing van speelster van het jaar te komen. Deze eer viel verdiend te beurt aan keepster Lara R. die ook deze wedstrijd enkele knappe reddingen paraat had. Dus Lara R. van harte perfisia. De van de D1 geleende reserve keepster Fee werd in haar team ook tot speelster van het jaar gekozen zodat de moeders van beide keepsters het hoogste woord hadden tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie. Het zij hun van harte gegund. Tijdens de survival of the fittest ardennen-wandeling in de kerstperiode hebben onze meiden en coaches elkaar beloofd om de 2e helft van de competitie te gaan vlammen. Dit was nog maar het begin. Iedereen nog de beste wensen voor 2014. Doelpunten: Janneke (3), Zoë en Ellen (2), Pernille en Julie C. Programma Zaterdag 11-1 12:00 Vilt/Be Quick F1- Marsna F1 12:30 ESC’90 DB1 - Marsna DB2 13:10 BFC D5 - Marsna D1 15:45 Esia E1 - Marsna E1 17:00 Eurotech/Bevo DC1- Marsna DC1 20:10 Marsna - ESC’90 DS1 Zondag 12-1 08:45 Marsna E2 - Vlug en Lenig E3 09:35 Marsna DB1 - BFC DB2 15:45 Blerick DA1 - Marsna DA1 17:00 Marsna HS1 - Manual HS1 Dinsdag 14-1 20:15 BDC’90 DS1- Marsna DS2

Uitslag loterij Jeugd Geulsche Boys Dit jaar hebben jeugdleden en leiders van de Geulsche Boys ruim 2800 loten verkocht. Iedereen die heeft meegewerkt en loten gekocht, hartelijk bedankt voor jullie bijdrage! De winnende nummers van de loterij Jeugd Geulsche Boys 2013-2014 zijn: 1ste prijs €75,00 lotnr. 3741, 2de prijs €50,00 lotnr. 4022, 3de prijs €30,00 lotnr. 3021, 4de prijs €25,00 lotnr. 2354, 5de prijs €20,00 lotnr. 1606. Gewonnen prijzen zijn af te halen bij Peter en Josy, Schoolstraat 19 in Moorveld-Geulle. Bel even vooraf om zeker te weten dat we thuis zijn... 06-45382541.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 12

Albert Heijn Dijkstra

Alfa, Grolsch of Warsteiner pijpjes Krat

Varkenshaas kort 99

5.

99

500 gr.

Kalfsleverworstje Stuk 200 gr.

99

Vleesribjes Limburgs ambacht

6.98

Kilo

5.

98

AH Yorkham Vers van â&#x20AC;&#x2DC;t mes

1.89

2.19

1.

1.

39

Lekkerbekjes of kibbeling AH puur en eerlijk

10.

7.

Limburgs ambacht

Slagerij Keulen

13.99

40% KORTING

100 gr.

Abrikozenvlaai Bakkerij v.d. Weerdt

Groot

10

9.95

8.

75

Winnaar van de EKO- en Fair Trade Award 2013 van de gemeente Meerssen!! Aanbiedingen zijn geldig van maandag 6 januari t/m zondag 12 januari 2014

Gewoon bij Albert Heijn.

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur. Vrijdag 8.00 - 21.00 uur. Zaterdag 8.00 - 20.00 uur. Zondag 16.00 - 19.00 uur

Geulbode 02 14  

Geulbode van woensdag 8 januari 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you