Page 1

Kỷ yếu

10 năm

Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA)

www.vtca.vn


Phần 1

Hành trình

10 năm tự hào của VTCA 2

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


3


Lời ngỏ Lời ngỏ từ Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam

V

ới ý tưởng thành lập một tổ chức nghề nghiệp hướng tới mục tiêu tạo thuận lợi cho người nộp thuế đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thuế của những cán bộ Tổng Cục Thuế, cùng với sự ủng hộ và chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) ra đời, đánh dấu bởi Đại hội lần thứ nhất, ngày 17 tháng 4 năm 2008.

Nguyễn Thị Cúc Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam

Thấm thoắt thoi đưa, một thập kỷ đã trôi qua, VTCA đã từng bước lớn lên, trưởng thành, phát triển bằng chính sự đam mê nghề nghiệp, bằng tâm huyết, trí tuệ của các Uỷ viên Ban chấp hành, sự phấn đấu của cán bộ nhân viên Văn phòng Hội, sự hưởng ứng tích cực của Hội viên, sự phối hợp của các Bộ, Ban, Ngành, Hội nghề nghiệp trong nước và Quốc tế, sự đồng thuận của người nộp thuế. Và không thể không kể đến sự động viên, trợ giúp về vật chất cũng như khích lệ tinh thần của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế đã tạo tiền đề giúp cho VTCA vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, chương trình hành động đã đề ra. Trong suốt 10 năm qua, VTCA đã nỗ lực hoạt động, luôn đồng hành

4

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


với Người nộp thuế, hội viên cũng như sát cánh với ngành Tài chính, ngành Thuế góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, cắt giảm giờ nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, hoàn thiện hệ thống chính sách thuế và nâng cao hiệu quả của công tác thuế. Hoạt động của VTCA khá đa dạng và hữu ích: từ công tác tuyên truyền, phổ biến, cập nhật, hướng dẫn chính sách pháp luật thuế; hỗ trợ hội viên, người nộp thuế trong quá trình tuân thủ, đến thực hiện vai trò phản biện, tham gia đóng góp xây dựng chính sách pháp luật về thuế cũng như tham gia tích cực vào tiến trình cải cách thủ tục hành chính theo các Nghị quyết 19/CP của Chính phủ. Những đóng góp của Hội Tư vấn thuế Việt Nam trong thời gian qua đã được Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế, đối tác, các Hội nghề nghiệp quốc tế và trong nước: Hội Tư vấn thuế Châu Á – Châu Đại dương, ACCA của Anh, CPA Úc, Hiệp Hội Kế toán thuế công Nhật bản, Hội Kiểm toán hành nghề độc lập, Hội kế toán kiểm toán, Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ…mà đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp Hội viên, ghi nhận,

đánh giá cao, được lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế xem “VTCA là Cầu nối giữa cơ quan thuế và người nộp thuế”. Ngày 18 tháng 4 năm 2018, VTCA tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ 3 và Kỷ niệm 10 năm thành lập. Đây là mốc quan trọng nhằm đánh dấu chặng đường tròn 10 năm hoạt động và định hướng kế hoạch, chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ tới 2018- 2023. Với kỳ vọng vươn lên tầm cao mới, chức năng nhiệm vụ của Đại lý thuế được tăng cường, mở rộng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả nghề nghiệp với phương châm: “Chất lượng – Uy tín – Tuân thủ pháp luật – Hợp tác – Phát triển”. Phát huy kết quả được trong thập kỷ qua, Lãnh đạo Hội Tư vấn thuế Việt Nam, kêu gọi các hội viên, đại lý thuế cùng chung sức, đồng lòng phấn đấu vì sự phát triển bền vững của Hội; nâng cao trình độ nghiệp vụ, chất lượng dịch vụ, mở rộng thị phần kinh doanh; giữ vững phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, góp phần xây dựng môi trường thuế minh bạch hơn, hiệu quả và thuận lợi hơn nữa để giúp các doanh nghiệp, doanh nhân đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, mang lại lợi ích cho người lao động, cho doanh nghiệp và chấp hành đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

5


Lời ngỏ từ các Lãnh đạo cao cấp

Nhân dịp Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (giai đoạn 2018 – 2023) và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội, Tôi gửi tới Đại hội lời chúc mừng và chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Tôi ghi nhận, đánh giá và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả hoạt động của Hội 10 năm qua, nhất là nhiệm kỳ II (giai đoạn 2013 – 2018)” Vương Đình Huệ Phó Thủ tướng Chính phủ.

6

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


Có thể nói qua 10 năm trưởng thành và phát triển, Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) đã đạt được những kết quả rất tích cực…Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò phản biện tham gia chính sách của VTCA đã đồng hành cùng với Bộ Tài chính để điều chỉnh các chính sách về thuế trong thời gian qua. Chúng tôi rất tin tưởng, VTCA sẽ tiếp tục đóng góp nhiều kết quả tốt hơn nữa cho quá trình đổi mới về Chính sách tài chính nói chung trong đó có Chính sách về thuế và làm cho công tác quản lý thuế của chúng ta ngày càng đi vào quy củ hơn, phù hợp với yêu cầu mở rộng cơ sở về thuế, phù hợp với yêu cầu tài cơ cấu ngân sách.” Đinh Tiến Dũng Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Hội Tư vấn thuế đã làm tốt vai trò cầu nối giữa cơ quan thuế và cộng đồng doanh nghiệp, đã thực sự trở thành cánh tay nối dài của cơ quan Thuế trong công tác tổ chức quản lý thu nộp NSNN.. Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Thuế, tôi đánh giá cao và biểu dương các thành tích mà Hội TVTVN và các Đại lý thuế đã đạt được trong 10 năm qua…Tổng cục Thuế cam kết sẽ luôn ủng hộ và tiếp tục đồng hành cùng với Hội TVT và tin tưởng Hội TVT và hệ thống Đại lý thuế ngày càng phát triển và đóng góp ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược cải cách thuế đã được Chính phủ, Bộ Tài chính đặt ra cho ngành thuế.” Bùi Văn Nam Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế 7


Lời ngỏ từ các Lãnh đạo cao cấp

N

hân dịp Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (giai đoạn 2018 – 2023) và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội, Tôi gửi tới Đại hội lời chúc mừng và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Vương Đình Huệ Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Tôi ghi nhận, đánh giá và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả hoạt động của Hội 10 năm qua, nhất là nhiệm kỳ II (giai đoạn 2013 – 2018) trong việc thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng, kiện toàn tổ chức Hội và phát triển Hội viên; thiết lập, tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức, các hội nghề nghiệp trong nước và quốc tế; trong công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn chính sách, pháp luật; tham gia công tác cải cách thủ tục hành chính thuế và các hoạt động khác, qua đó có nhiều đóng góp tích cực vào việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đất nước ta đang bước vào giai đoạn mới của quá trình phát triển trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và khoa học công nghệ phát triển rất nhanh. Đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, nâng cao chất

8

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)

lư n tụ rằ c n k đ n c c s h

N s H H c đ v k

T


ượng các chính sách thuế cũng như công tác quản lý, cải cách thủ ục hành chính thuế. Tôi mong ằng Đại hội trên cơ sở đánh giá các kết quả, thành tựu đạt được nhiệm kỳ qua, rút ra các bài học kinh nghiệm để thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới cho phù hợp với yêu cầu, tình hình mới; bầu ra Ban chấp hành Hội có năng lực, với số lượng và cơ cấu hợp lý để điều hành tốt hoạt động của Hội.

Nhân dịp này, cho Tôi gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến tất cả các Hội viên và gia đình Hội viên của Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, chúc các đồng chí đạt nhiều thành công, đóng góp nhiều hơn nữa vào lĩnh vực thuế và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước.

Thân ái,

9


Lời ngỏ từ các Lãnh đạo cao cấp

C

ó thể nói qua 10 năm trưởng thành và phát triển, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (HTVTVN) đã đạt được những kết quả rất tích cực. Thông qua sự tâm huyết, năng lực, trí tuệ cao, lãnh đạo hội cũng như các hội viên đã tham gia với Bộ Tài Chính (BTC) rất nhiều công việc. Và có thể nói hoạt động của HTVTVN là cầu nối của doanh nghiệp (DN), người nộp thuế (NNT) với cơ quan thuế (CQT) và đặc biệt là cánh tay nối dài của BTC. Thể hiện trên những nội dung như sau:

Đinh Tiến Dũng Bộ trưởng Bộ Tài Chính

1. Với chức năng phản biện chính sách của mình, HTVT đã tham gia rất tích cực với BTC và TCT trong vấn đề phản biện các pháp luật liên quan đến thuế và NNT. Trong đó có những vấn đề đổi mới về phương thức quản lý thuế (QLT) cũng như là hiện đại hóa ngành thuế và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) về thuế. Chất lượng phản biện tham gia và cùng xây dựng chính sách với BTC đã giúp cho công tác QLT của chúng ta trong thời gian vừa qua được đổi mới rất căn bản. Đổi mới kể cả về phương thức QLT, đổi mới kể cả về hiện đại hóa ngành thuế và đến nay có thể

10

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)

nói dài theo tế.

Và tổ c đán thờ TTH thuậ rất sách đã đ chỉn gian

2. V tập NN cao truy cũn

Qua bản thự Tro nhữ


chúng ta đã đi được 1 bước cải cách về TTHC về thuế và nội dung thuế o yêu cầu của quá trình hội nhập quốc

đã được cộng đồng DN cũng như các chức quốc tế như Ngân hàng thế giới nh giá cao về cải cách về thuế trong ời gian vừa qua, đặc biệt là cải cách HC, giảm giờ nộp thuế cũng như tạo ận lợi cho NNT. Chúng tôi đánh giá cao vai trò phản biện tham gia chính h của HTVT trong thời gian vừa qua đồng hành cùng với BTC để điều nh các chính sách về thuế trong thời n vừa qua.

Với chức năng của mình, HTVT đã trung vào việc tuyên truyền hỗ trợ NT, đào tạo, mở các hội thảo để nâng o nhận thức của NNT cũng như tuyên yền các chính sách về thuế cho BTC ng như CQT.

a đó giúp cho đổi mới một cách căn n nhận thức của NNT trong vấn đề ực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. ong tgian tới, tôi nghĩ rằng phát huy ững kết quả đã đạt được, HTVT tiếp

tục nâng cao trình độ, cũng như đổi mới phương thức hoạt động đồng hành cùng với BTC, CQT, NNT để tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý về thuế và các chính sách thuế phù hợp với yêu cầu hội nhập, với yêu cầu theo chủ trương nghị quyết đại hội đảng toàn quốc cũng như Bộ chính trị, nghị quyết của quốc hội về tái cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý an toàn nợ công trong tgian tới. Và chúng tôi rất tin tưởng với kết quả đã đạt được, tâm huyết, trí tuệ của mình cũng như với khả năng phát huy, mở rộng Hội viên thì trong thời gian tới HTVT sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa, kết quả tốt hơn nữa cho quá trình đổi mới về chính sách tài chính nói chung trong đó có chính sách về thuế và làm cho công tác QLT của chúng ta ngày càng đi vào quy củ hơn, phù hợp với yêu cầu mở rộng cơ sở về thuế, phù hợp với yêu cầu tài cơ cấu ngân sách.

11


Lời ngỏ từ các Lãnh đạo cao cấp

T

rước hết thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Thuế (TCT), tôi nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật lần thứ 10 và Đại hội nhiệm kỳ lần thứ 3 của Hội Tư vấn thuế Việt Nam (TVTVN).

Ngay từ những ngày đầu thành lập Hội tư vấn thuế đến nay, bản thân Tôi và lãnh đạo Tổng cục thuế cùng toàn thể ngành thuế đã luôn đồng hành, hỗ trợ Hội tư vấn thuế, cũng như chứng kiến sự trưởng thành, phát triển của Hội trong suốt thập kỷ qua.

Bùi Văn Nam Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Có thể khẳng định, Hội Tư vấn thuế đã làm tốt vai trò cầu nối giữa cơ quan thuế và cộng đồng doanh nghiệp, đã thực sự trở thành cánh tay nối dài của cơ quan Thuế trong công tác tổ chức quản lý thu nộp ngân sách nhà nước, mà nổi bật là các hoạt động sau: Hội đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính trong công tác tham gia nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật thuế; Hội đã tập hợp, thu thập ý kiến từ hàng trăm hội viên, nên ý kiến tham vấn của Hội phản ánh khá đầy đủ, sinh động tình hình thực tế, nhiều ý kiến của Hội đã được ghi nhận và điều chỉnh trong chính sách. Hoạt động đào tạo về chính sách thuế, quản lý thuế của Hội được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao: tại các buổi cập nhật do Hội tự tổ chức, hoặc phối hợp với các Cục Thuế địa phương, các hiệp hội nghề nghiệp đồng tổ chức đã chuyển tải kịp thời các nội dung thay đổi về thuế; đồng thời giải đáp hàng nghìn vướng mắc cho doanh nghiệp, doanh nhân. Hoạt động này đã hỗ trợ rất tích cực cho ngành thuế trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế.

12

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


Đặc biệt, Hội đã có nhiều hoạt động tích cực trong việc thúc đẩy sự ra đời, phát triển của hệ thống Đại lý thuế Việt nam. Năm 2008, chỉ có vài Đại lý thuế ra đời nhưng hầu như chưa hoạt động được, nhưng đến nay số Đại lý Thuế đang hoạt động đã có trên 400 đại lý. Không chỉ tăng về số lượng, mà chất lượng của các Đại lý Thuế ngày càng được nâng cao. Có một số Đại lý đã có trên 300 doanh nghiệp ký hợp đồng làm các dịch vụ thủ tục về thuế cho doanh nghiệp. Một trong các hoạt động của các Đại lý thuế được đánh giá cao, đó là: chung tay với các Cục Thuế địa phương thực hiện “Tuần lễ tư vấn miễn phí” cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp. Thực hiện hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân vào tháng 3 hàng năm. Nổi bật nhất là các Đại lý thuế tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Không chỉ khẳng định chất lượng và vị thế của Hội tư vấn thuế ở trong nước, Hội còn được bạn bè, các Hội nghề nghiệp Quốc tế đánh giá cao. Những hoạt động của Hội cùng đoàn cán bộ của Tổng Cục thuế nghiên cứu học tập kinh nghiệp phát triển Đại lý thuế ở Nhật bản, Hàn quốc… mà đặc biệt là sự kiện Hội Tư vấn thuế tổ chức đăng cai thành công Hội nghị thường niên của Hiệp Hội Thuế Châu Á – Châu Đại dương tại Hà nội - có sự tham gia về nội dung của Tổng cục thuế - đã góp phần

nâng vị thế của thuế Việt nam trên trường quốc tế. Để thúc đẩy và phát huy hơn nữa vai trò của Hội Tư vấn thuế và các Đại lý thuế, Tổng cục thuế và Hội Tư vấn thuế đã ký kết và triển khai Quy chế phối hợp từ tháng 6 năm 2016. Tổng cục thuế đã có công văn chỉ đạo các Cục Thuế quán triệt và triển khai thực hiện Quy chế này. Trên cơ sở đó, Hội đã phối hợp với nhiều Cục Thuế tổ chức được các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, các Đại lý thuế; ký kết các cam kết hỗ trợ về hướng dẫn thủ tục hành chính thuế, khai thuế, tư vấn thuế miễn phí... cho cộng đồng các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp được chuyển đổi từ Hộ, cá nhân kinh doanh… Nhân dịp này, tôi thay mặt lãnh đạo TCT, tôi đánh giá cao và biểu dương các thành tích mà Hội TVTVN và các Đại lý thuế đã đạt được trong 10 năm qua. Tổng cục Thuế cam kết sẽ luôn ủng hộ và tiếp tục đồng hành cùng với Hội TVT và tin tưởng Hội TVT và hệ thống Đại lý thuế ngày càng phát triển và đóng góp ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược cải cách thuế đã được Chính phủ, Bộ Tài chính đặt ra cho ngành thuế.

13


Lịch sử phát triển VTCA thành lập theo Quyết định số 242/QĐ/BNV ngày 13/3/2008 của Bộ Nội vụ, Đại hội lần đầu tiên ngày 18/4/2008 công bố sự ra đời Hội Tư vấn thuế Việt Nam và bầu ra Ban chấp hành VTCA nhiệm kỳ I. Qua 10 năm hình thành và phát triển, VTCA đã đạt được những thành quả rất quan trọng, đáng tự hào, trên các lĩnh vực tiêu biểu như: • Phục vụ hội viên và phát triển hoạt động hành nghề đại lý thuế tại Việt Nam; • Tuyên truyền, phổ biến, cập nhật chính sách, chế độ về thuế và kế toán cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế; • Tham vấn, phản biện góp ý xây dựng và hoàn thiện chính sách, cơ chế quản lý hành chính thuế; • Giữ vai trò là cầu nối giữa cơ quan thuế và người nộp thuế nhằm nâng cao tính tuân thủ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của chính sách thuế và quản lý thuế, hỗ trợ người nộp thuế thuận lợi và giảm rủi ro trong tuân thủ pháp luật thuế; • Mở rộng hợp tác với các hội nghề nghiệp trong nước và quốc tế để trao đổi kiến thức, học tập kinh nghiệm trong hành nghề đại lý thuế và quản lý chất lượng hành nghề.

14

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


15


Lịch sử phát triển 17/04/2008

Thành lập VTCA Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 lần đầu tiên quy định về tổ chức hành nghề làm thủ tục về thuế (đại lý thuế) là căn cứ pháp lý và tiền đề ra đời của VTCA, tổ chức nghề nghiệp duy nhất của các pháp nhân, thể nhân, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ làm thủ tục về thuế trên phạm vi cả nước. Hội đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; hỗ trợ và tạo thuận cho người nộp thuế trong tuân thủ pháp luật thuế.

16

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


10/2008

Tham dự Hội nghị AOTCA 2008 Thượng Hải Ngay trong năm đầu tiên hoạt động, VTCA đã được mời tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp Hội Tư vấn thuế Châu Á Châu Đại dương tại Thượng Hải, Trung Quốc với tư cách quan sát viên.

17


Lịch sử phát triển 19/11/2009

Gia nhập AOTCA – Mumbai Ấn Độ 10/2008 Tại Hội nghị thường niên Hiệp hội Tư vấn thuế Châu Á Châu Đại dương vào Tháng 10/2009, VTCA đã chính thức được kết nạp là thành viên của Hiệp hội. Cho đến nay, VTCA vẫn là tổ chức duy nhất đại diện của Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn thuế tham gia tổ chức quốc tế này.

18

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


26/04/2013

VTCA là tổ chức duy nhất đại diện của Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn thuế tham gia Hiệp hội Tư vấn thuế Châu Á Châu Đại dương.

VTCA tổ chức thành công Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ II Ngày 26/4/2013 VTCA tổ chức thành công Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ II tại Hà Nội. Đại hội đã vinh dự đón nhận Thư chúc mừng của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, và sự tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam và hơn 100 đại biểu cho các đại lý thuế.

19


Lịch sử phát triển XX/YY/201X 16/10/2013

AOTCA-Sự kiện lớn mang tầm quốc tế về thuế lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

Đăng cai và tổ chức thành công Hội nghị thường niên AOTCA VTCA đã đăng cai và tổ chức thành công Hội nghị thường niên AOTCA tại khách sạn Sheraton Hà Nội vào các ngày từ 16 đến 18/10/2013. Đây là sự kiện lớn mang tầm quốc tế về thuế lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

20

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


2015

VTCA đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng cờ thi đua Đơn vị có thành tích xuất sắc nhất năm 2015

Đơn vị có thành tích nổi bật trong các năm 2013 - 2015 Với các thành tích nổi bật trong các năm 2014-2016, VTCA đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành tài chính năm 2015. Một số hội viên đại lý thuế và Uỷ viên Ban chấp hành VTCA cũng được Bộ trưởng Tài chính tặng Bằng khen nhân dịp kỷ niệm 8 năm thành lập VTCA vào tháng 4/2016.

21


Lịch sử phát triển Từ 2014 đến 2018

Tham gia Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng toàn diện (GIG) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Đây là các hoạt động quan trọng thể hiện vai trò của VTCA trong lĩnh vực nghiên cứu đánh giá chính sách, tham vấn xây dựng chính sách thuế. VTCA đã ký kết và thực hiện các đề án với các tổ chức phi chính phủ, cơ quan tài trợ của quốc tế như: IMF, ActionAid, USAID.

22

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


03/06/2016

VTCA đã ký kết và thực hiện các đề án với các tổ chức phi chính phủ, cơ quan tài trợ của quốc tế

Ký kết với Tổng cục Thuế Quy chế Phối hợp Ngày 03/6/2016 VTCA đã ký kết với Tổng cục Thuế Quy chế Phối hợp với các mục tiêu: Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của chính sách thuế và công tác quản lý thuế; Hỗ trợ và phát triển hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

23


Lịch sử phát triển

Khẳng định vai trò cầu nối giữa cơ quan thuế v

Các hoạt động tuyên truyền, cập nhật chính sách thuế cho hội viên và cộng đồng doanh ngh quan hệ hợp tác, phối hợp với các Hội nghề nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước đã gó và cộng động doanh nghiệp và người nộp thuế.

24

Ký kết Bản ghi nhớ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội

VTCA tham gia Cuộc phát động nghiệp

(VTCA phối hợp với Cục Thuế Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp và Ký kết biên bản ghi nhớ về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế.)

Tại buổi lễ công bố Chương trìn Các Đại lý thuế tiêu biểu tham nhớ cam kết hỗ trợ doanh nghiệ

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


và cộng đồng doanh nghiệp

hiệp, tham gia phản biện xây dựng và hoàn thiện chính sách, cơ chế quản lý thuế cũng như các óp phần khẳng định giá trị và vai trò của VTCA là cầu nối không thể thiếu giữa cơ quan thuế

g đồng hành cùng doanh nghiệp khởi

Tham gia lễ Khởi động chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp

nh Đồng hành cùng doanh nghiệp, dự và ký với Tổng Cục Thuế Bản ghi ệp khởi nghiệp.)

(Đại diện lãnh đạo VTCA tham dự và phát biểu tại lễ khởi động Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp)

25


Con người VTCA Ban chấp hành Nhiệm kì I

Nguyễn Thị Cúc Chủ tịch

Đỗ Thị Thìn Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký

26

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)

Hà Thị Thu Thanh Phó Chủ tịch


Vũ Thị Thu Hương Ủy viên BCH

Đinh Thị Quỳnh Vân Ủy viên BCH

Nguyễn Văn Nam Ủy viên BCH

Nguyễn Minh Trí Ủy viên BCH

Lê Thị Phụng Ủy viên BCH

Bùi Văn Thảo Ủy viên BCH

Hồ Thị Bích Hạnh Ủy viên danh dự BCH

Đặng Xuân Cảnh Ủy viên danh dự BCH 27


Con người VTCA Ban chấp hành Nhiệm kì II

Nguyễn Thị Cúc Chủ tịch Hội Bà Nguyễn Thị Cúc, đã giữ cương vị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế 13 năm liên tục từ năm 1995 đến 2007, là một trong những người sáng lập Hội và là Chủ tịch Hội từ khi thành lập 2008 đến nay. Với những đóng góp cho sự nghiệp thuế, Bà Nguyễn Thị Cúc đã được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng nhất, và nhiều Bằng khen.

Hà Thị Thu Thanh Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Bà Thanh tham gia Ban chấp hành Hội Tư vấn thuế Việt Nam từ năm 2008 và giữ vị trí Phó chủ tịch Hội từ đó đến nay.

28

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


Nguyễn Đình Cư Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ông Nguyễn Đình Cư đã từng làm việc tại Tổng cục Thuế 25 năm, đã giữ vị trí vụ trưởng các đơn vị trong các lĩnh vực quản lý thuế các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, quản lý nợ, cải cách và hiện đại hóa. Ông Cư tham gia Hội Tư vấn thuế Việt Nam từ 2013 và giữ vị trí Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

Đinh Thị Quỳnh Vân Tổng giám đốc Công ty TNHH PwC Việt Nam Bà Vân là một trong những người đầu tiên tham gia Ban vận động thành lập Hội. Bà giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội.

29


Con người VTCA Đỗ Mạnh Cường Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC Ông Cường tham gia Ban chấp hành Hội Tư vấn thuế Việt Nam Nhiệm kỳ II từ 2013 đến 2018.

Vũ Thị Thu Hương Phó Tổng giám đốc, phụ trách điều hành Chi nhánh Hà Nội Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Bà Hương tham gia Hội Tư vấn thuế Việt Nam từ năm 2008 và giữ vị trí Ủy viên thường vụ Ban chấp hành.

Nguyễn Minh Trí Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Ông Trí tham gia Ban chấp hành Hội Tư vấn Thuế Việt Nam từ năm 2008 đến 2018, đồng thời kiêm Trưởng ban kiểm tra của Ban chấp hành Hội.

30

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


Nghiêm Quang Cường Giám đốc Công ty TNHH Đại lý thuế Cường Linh Ông Cường là Ủy viên Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ II từ 2013 đến 2018.

Nguyễn Văn Được Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn thuế Trọng Tín Ông Được là Ủy viên Ban chấp hành Hội tư vấn Thuế Việt Nam nhiệm kỳ II từ 2013 đến 2018. Ông là đại biểu tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 2 và là Doanh nhân trẻ suất xắc năm 2015 và 2016.

Hồ Thị Bích Hạnh Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH KPMG Bà Hạnh tham gia Ban chấp hành Hội tư vấn Thuế Việt Nam từ năm 2010 đến nay. Bà Hạnh đã hoạt động trong lĩnh vực tư vấn Thuế và đầu tư tại KPMG từ năm 1996. Bà đã tư vấn và hỗ trợ nhiều nhà đầu tư lớn thành lập và triển khai kinh doanh thành công. 31


Con người VTCA Hoàng Khôi Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) Ông là trưởng Dịch vụ Tư vấn Thuế. Ông Khôi tham gia Ban chấp hành Hội tư vấn Thuế Việt Nam nhiệm kỳ II tử 2013 đến 2018.

Lê Khánh Lâm Phó Tổng giám đốc - Thuế và Tư vấn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam Ông Lâm là Ủy viên Ban chấp hành Hội tư vấn Thuế Việt Nam Nhiệm kỳ II từ 2013 đến 2018.

Trần Ngọc Mai Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá M&H Ông Mai là Ủy viên Ban chấp hành Hội tư vấn Thuế Việt Nam nhiệm kỳ II từ 2013 đến 2018.

32

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


Hoàng Văn Mô Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Trọng Luật (Đồng Nai) Ông Mô là Ủy viên Ban chấp hành Hội tư vấn Thuế Việt Nam Nhiệm kỳ II từ 2013 đến 2018.

Nguyễn Văn Nam Sáng lập viên/ Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Nam Nguyễn Consulting (“NNC”) Ông Nam có kinh nghiệm hơn 25 năm làm tư vấn thuế cho các công ty Big 4 tại Việt Nam. Ông là Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Hội tư vấn Thuế Việt Nam từ 2008 đến 2018.

Nguyễn Đức Nghĩa Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Trí Nguyễn Ông Nghĩa là Ủy viên Ban chấp hành Hội tư vấn Thuế Việt Nam nhiệm kỳ II từ 2013 đến 2018.

33


Tự hào VTCA

1. Phục vụ phát triển hội viên và củng cố bộ máy tổ chức Phát triển Hội viên được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Hội. Khi mới thành lập Hội có 100 hội viên đến nay Hội đã có gần 700 hội viên, tăng gần 7 lần so với khi mới thành lập. Bên cạnh các nghiên cứu, tham vấn xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động hành nghề đại lý thuế, Hội đã đa dạng các phương thức phục vụ hội viên như: 34

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)

1/

3/

tổ chức các hội thảo chuyên môn; hướng dẫn và cập nhật chính sách mới cho hội viên qua website và email …


2/

Chú thích ảnh: 1/ Cùng Tổng cục Thuế VN khảo sát, học tập về quản lý hành nghề Đại lý Thuế của Nhật Bản 4/

2/ VTCA cùng GDT khảo sát, học tập về quản lý hành nghề Đại lý Thuế tại Hàn Quốc. 3/ Hội thảo với các Đại lý Thuế tại Tp Hồ Chí Minh T7/2014 4/ Hội thảo định hướng phát triển Đại lý Thuế 14/12/2012. 5/ 5/

5/ Hội thảo định hướng phát triển Đại lý Thuế 14/12/2012. 35


Tự hào VTCA

2. Tuyên truyền và phổ biến pháp luật Hội đã tổ chức 65 hội thảo, buổi cập nhật miễn phí và có thu phí hướng dẫn phổ biến chính sách thuế mới với những nội dung thiết thực đã thu hút khoảng 4550 lượt người tham dự, với khoảng hơn 900 doanh nghiệp cử nhân viên/cán bộ quản lý tham gia tập huấn. Hội cũng đã biên soạn phát hành được 32 đầu sách hướng dẫn về chính sách và thủ tục hành chính thuế, sách do Hội phát hành được cộng đồng doanh nghiệp và cả cơ thuế đón nhận và coi là cẩm nang trong thực thi chính sách thuế.

65

hội thảo

4550

người tham

32

đầu sách 36

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


1/

2/

Chú thích ảnh: 1/ Lớp cập nhật chính sách thuế bằng tiếng Anh cho các doanh nghiệp FDI

o

0

2/ Lớp cập nhật chính sách thuế bằng tiếng Anh cho các doanh nghiệp FDI

3/

m dự

3/ Lớp cập nhật chính sách thuế bằng tiếng Nhật cho các doanh nghiệp tại Tp Hà Nội. 4/ Cập nhật miễn phí cho Hội viên VTCA tại Tp Hồ Chí Minh.

h 4/

37


Tự hào VTCA

3. Đào tạo, cập nhật kiến thức cho hội viên và người nộp thuế Hàng năm, VTCA tổ chức tối thiểu 2 lần cập nhật miễn phí cho hội viên của VTCA. Đồng thời, cũng phối hợp với ACCA tổ chức cập nhật mỗi năm ít nhất 2 lần tại Tp Hồ Chí Minh và Hà Nội, với CPA Úc tổ chức 05 buổi hội thảo ở Hà Nội. Trong 10 năm qua VTCA đã tổ chức được 57 khóa học cho các cá nhân dự thi lấy chúng chỉ hành nghề đại lý thuế với trên 4.000 lượt học viên tham dự.

38

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)

1/

Chú thích ảnh: 1/ Đào tạo cập nhật miễn phí cho Hội viên VTCA và ACCA. 2/ Lớp cập nhật chính sách thuế bằng tiếng Nhật cho các doanh nghiệp tại Tp Hồ Chí Minh. 3/ Đào tạo thi lấy chứng chỉ Đại lý Thuế. 4/ Đào tạo thi lấy chứng chỉ Đại lý Thuế.


ít nhất 02

lần/năm cập nhật kiến thức miễn phí cho hội viên 2/

3/

Phối hợp với

57

khóa học

>4000 học viên

4/

39


Tự hào VTCA 4. Mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài nước 1/ Ngày 22 Tháng 3 năm 2013, VTCA đã Ký kết thỏa thuận hợp tác với VACPA. Các lĩnh vực hợp tác giữa hai Hội tập trung vào các lĩnh vực trao đổi kinh nghiệm về quản lý hành nghề, phát triển hội viên, cung cấp các dịch vụ hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong đào tạo, cập nhật kiến thức cho hội viên. 2/ VTCA đã Ký kết thỏa thuận hợp tác với ACCA lần thứ nhất ngày 07/01/2011 tại Hà Nội và Biên bản hợp tác 5 năm lần 2 vào năm 2016. Phối hợp tổ chức các sự kiện chung về thuế và kế toán, kiểm toán, cung cấp các dịch vụ gia tăng chuyên sâu, hỗ trợ ACCA các khóa đào tạo nâng cao kiến thức về chính sách thuế. 3/ VTCA đã Ký kết thỏa thuận hợp tác với CPA Úc ngày 08-10-2014 tại Hà Nội. Hai bên phối hợp triển khai các khóa đào tạo cập nhật cho hội viên về chính sách thuế, kế toán, kiểm toán.

40

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)

1/

3/

4/ Hợp tác với Hiệp hội Kế toán thuế công Nhật Bản. 5/ Ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Thuế và Đầu tư quốc tế (ITIC) ngày 25/07/2016. Hai bên phối hợp trong các hoạt động nghiên cứu, đánh giá chính sách thuế.


2/

4/

5/

41


Tự hào VTCA 5. Phản biện, tham vấn xây dựng chính sách Tham vấn, phản biện để xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách thuế là nhiệm vụ chính trị của Hội, được các cơ quan chủ trì đánh giá cao. Nhiều ý kiến đóng góp của Hội được các cơ quan quản lý nhà nước và Ban soạn thảo ghi nhận trong tiến trình xây dựng, sửa đổi các văn bản pháp quy về thuế.

1/ 1/

Hoạt động phản biện, tham vấn xây dựng và hoàn thiện pháp luật thuế được Hội thực hiện thường xuyên, liên tục thông qua việc tham dự và phát biểu tại các diễn đàn hội thảo do Quốc Hội, Chính phủ và tổ chức chuyên môn tổ chức trên các kênh truyền thông báo viết, báo nói và truyền hình; tham gia góp ý bằng văn bản với các dự thảo văn bản pháp quy về thuế của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế chủ trì…

2/

Chú thích ảnh: 1/ Hội thảo về đề án sửa Luật Quản lý thuế 02/12/2017. 2/ Hội thảo về cải cách thủ tục hành chính thuế T8/2014. 3/ Hội thảo về thuế Môi trường T7/2011.

42

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)

3/


6. Tham gia các hoạt động xã hội Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, Hội còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: Ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt Miền Trung (Quảng Bình), miền núi phía Bắc (huyện Mù Cang Chải). Quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, bảo đảm các quyền lợi của cán bộ theo quy định của Nhà nước.

1/

Chú thích ảnh: 1/ Thiện nguyện tại Quảng Bình 2016. 2/ Thiện nguyện tại Quảng Bình lần 2 (2017).

2/

3/ Thiện nguyện tại Mù Cang Chải.

3/

43


Tự hào VTCA 7. Ghi nhận và khen thưởng

Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế đến người nộp thuế, tham gia phản biện đóng góp trong công tác xây dựng chính sách chế độ thuế, cơ chế quản lý thuế. Hoạt động của Hội và đại lý thuế đã giúp việc tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế ngày một được nâng cao, tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế...” – Trích thư gửi VTCA của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chúc mừng Đại hội lần thứ 2 VTCA

44

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)

Hội Tư vấn thuế đã t thực hiện tốt sứ mện của mình, là cầu nối quan quản lý nhà nư và người nộp thuế. B chính đánh giá cao v động và sự phát triển tư vấn thuế Việt Nam

– Trích bài phát biểu c trưởng Bộ Tài chính V tại Đại hội VTCA lần


từng bước nh lịch sử i giữa cơ ước về thuế Bộ Tài vai trò hoạt n của Hội m…”

của Thứ Vũ Thị Mai thứ 2

Các danh hiệu thi đua nhà nước VTCA được trao tặng:

1

Huân chương lao động hạng Nhất Chủ tịch nước trao tặng cho Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt nam

2

Huân chương Lao động hạng Ba Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Tư vấn Thuế Việt Nam

3

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân

4

Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong lĩnh vực tư vấn thuế Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân

45


Một số hình ảnh về Đại hội N

Chú thích ảnh: 1/ Đại hội lần thứ III Hội Tư vấn Thuế Việt Nam. 2/ Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo Đại hội. 3/ Hội Tư vấn Thuế Việt Nam được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba. 4/ Trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân. 5/ Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể và cá nhân. 6/ Ban chấp hành nhiệm kỳ III ra mắt Đại hội.

46

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


Nhiệm kì III

1/

2/

3/

4/

5/

6/

47


Chương trình hành động nhiệ Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2018 – 2023

2 1 • Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Đại lý Thuế; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc khó khăn về thực hiện chính sách pháp luật thuế đến cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế, góp phần nâng cao ý thức, tuân thủ pháp luật thuế. • Phát huy trí tuệ của Ban chấp hành, hội viên trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách thuế. • Tiếp tục phát huy vai trò là cánh tay nối dài của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế với cộng dồng doanh nghiệp, người nộp thuế. 48

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)

• Xây dựng Hội thành một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp vững mạnh. • Trợ giúp hội viên quy trình hành nghề Đại lý thuế, tạo niềm tin với doanh nghiệp, người nộp thuế, cơ quan thuế. • Không ngừng phát triển đội ngũ hội viên chất lượng – chuyên nghiệp – uy tín. Phát triển Đại lý Thuế trên khắp các tỉnh, thành phố cả nước.


ệm kỳ III 4 3 • Mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp trong nước và nước ngoài, học tập kinh nghiệm quản lý thuế, đại lý thuế.

• Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn đại lý thuế tiềm năng góp phần cùng Ngành Thuế thực hiện thắng lợi chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020.

• Tích cực tham gia Hội nghị thường niên Hiệp hội tư vấn thuế Châu Á – Châu Đại dương góp phần quảng bá với quốc tế về hình ảnh Việt Nam, chính sách thuế, quản lý thuế, xu hướng cải cách thuế của Việt Nam, thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh vào Việt nam, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường Quốc tế cũng như vị thế của Hội Tư vấn Thuế – Hội của những người làm Đại lý Thuế của Việt Nam.

49


Phần 2

Những hội viên

tiêu biểu của VTCA

50

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


51


Chia sẻ từ Hội viên tiêu biểu PwC Việt Nam rất vinh dự được tiếp tục song hành cùng Hội trên chặng đường ý nghĩa này.

Là một trong những người đầu tiên tham gia Ban vận động thành lập Hội, tôi được may mắn đồng hành và chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Hội, từ khoảng 100 hội viên nay đã là điểm hội tụ của gần 700 hội viên, với rất nhiều các hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng và đưa các chính sách, chế độ pháp luật thuế vào cuộc sống cũng như giới thiệu đến đối tác quốc tế. Chúc Hội tiếp tục phát triển bền vững và là cầu nối tin cậy cho cơ quan thuế và người nộp thuế. PwC Việt Nam rất vinh dự được tiếp tục song hành cùng Hội trên chặng đường ý nghĩa này.” Đinh Thị Quỳnh Vân Tổng Giám Đốc | Công ty TNHH PwC Việt Nam

52

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


Bùi Ngọc Tuấn Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Thuế Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Trong 10 năm qua, với vai trò của một hội nghề nghiệp chuyên nghiệp, VTCA đã hoạt động hiệu quả, trở thành “cầu nối” giữa hội viên, người nộp thuế, các đại lý thuế với các cơ quan quản lý Thuế. Thông qua đó, VTCA đã góp phần tích cực và hiệu quả vào việc xây dựng, đổi mới các chính sách pháp luật về thuế; tuyên truyền chính sách hỗ trợ người nộp thuế; giúp phát triển ngành dịch vụ tư vấn thuế tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng, với những giá trị và thế mạnh đã đạt được, VTCA sẽ tiếp tục ghi thêm nhiều dấu ấn và thành công mới trên hành trình phát triển tiếp theo.”

VTCA sẽ tiếp tục ghi thêm nhiều dấu ấn và thành công mới trên hành trình phát triển tiếp theo.

53


Chia sẻ từ Hội viên tiêu biểu VTCA đã trở thành Hiệp hội nghề nghiệp vững mạnh, là cầu nối giữa người nộp thuế và cơ quan thuế.

Trải qua quá trình 10 năm thành lập và phát triển hội tư vấn thuế VN đã có những đóng góp hết sức to lớn đối với công tác quản lý thuế nói riêng và công tác của ngành tài chính nói chung. Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền,phổ biến hướng dẫn chính sách pháp luật và công tác tư vấn thuế qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng như tổ chức hội thảo, tập huấn, phát hành sách… Tham gia tích cực và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong qua trình xây dựng chính sách, chế độ pháp luật thuế. Mở rộng hợp tác với các hội nghề ngiệp quốc tế góp phần giới thiệu đến các nhà đầu tư nước ngoài về chính sách khuyến khích đầu tư và chính sách thuế của việt nam, góp phần quan trọng trong việc kêu gọi các nhà đầu tư đến với Việt Nam. Hội tư vấn Thuế thực sự là cầu nối giữa cơ quan Thuế và người nộp Thuế, đảm bảo lợi ích của người nộp thuế đồng thời giúp người nộp thuế tuân thủ đúng pháp luật về Thuế. “ Nghiêm Quang Cường Giám đốc | Công ty TNHH Đại lý thuế Cường Linh

54

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


Tham gia Hội tư vấn Thuế - VTCA từ những ngày đầu thành lập, chúng tôi luôn đánh giá cao những bước phát triển vượt bậc của Hội với tư cách là tổ chức nghề nghiệp duy nhất trong lĩnh vực thuế ở Việt Nam. Sau 10 năm thành lập, với các hoạt động chuyên sâu, hiệu quả và rộng khắp, VTCA đã trở thành Hiệp hội nghề nghiệp vững mạnh, là cầu nối giữa người nộp thuế và cơ quan thuế. Đặc biệt, VTCA có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển nguồn nhân sự chất lượng cao trong lĩnh vực thuế và kế toán để phát triển hệ thống đại lý thuế còn non trẻ ở nước ta. Ngoài ra, chúng tôi còn đặc biệt ghi nhận những nỗ lực của VTCA trong việc liên tục đóng góp ý kiến sửa đổi bổ sung các chính sách thuế cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế cũng như tương đồng với hệ thống thuế trong khu vực và trên thế giới.” Trần Đình Cường Tổng Giám đốc | Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

55


Chia sẻ từ Hội viên tiêu biểu “

Công ty chúng tôi KPMG Việt Nam rất lấy làm cảm kích về các họat động tích cực và hữu ích của Quý Hội tư vấn Thuế Việt Nam trong trong thời gian vừa qua. Hội tư vấn Thuế Việt Nam đã và đang phối hợp thành công cùng KPMG tổ chức nhiều chương trình tập huấn quy mô lớn nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định và thông tư mới, tạo thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế tại Việt Nam, đồng thời, cùng trao đổi và đóng góp ý kiến xây dựng các quy định thuế. Chúng tôi luôn hy vọng sự hợp tác giữa Hội tư vấn Thuế Việt Nam và KPMG được nâng lên tầm cao mới trong việc tư vấn và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.” Warrick Anthony Cleine Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, đứng đầu Bộ phận tư vấn Thuế và Đầu Tư | Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Là tổ chức nghề nghiệp duy nhất trong lĩnh vực thuế tại Việt Nam, VTCA là đơn vị dẫn đường tâm huyết cho hệ thống ĐLT tại Việt Nam trở thành “cánh tay nối dài của cơ quan thuế . Bên cạnh đó, VTCA cũng chính là môi trường bồi dưỡng nguồn nhân sự tư vấn thuế chất lượng cao, cầu nối giữa NNT & CQT.Nhìn lại chặng đường đồng hành cùng VTCA, Công ty thuế Tâm Việt vô cùng tự hào khi được trở thành thành viên chính thức kể từ năm 2013.”

Lương Thị Thu Tổng Giám Đốc | Công ty CP DV ĐLT & TVĐT Tâm Việt

56

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


“ Chúng tôi xem Lãnh đạo Hội TVTVN như cánh chim đầu đàn bay không bao giờ mỏi ...

Năm 2013 Đại Lý Thuế Trương Gia chính thức gia nhập Hội Tư Vấn Thuế. Cùng năm này chúng tôi được lãnh đạo của Hội Tư Vấn Thuế ghé thăm, đặc biệt là có sự hiện diện của Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ Tịch Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam. Chuyến viếng thăm của Hội Tư Vấn năm đó đã truyền cho chúng tôi ngọn lửa ấm áp, thôi thúc chúng tôi phải phát triển ngành nghề mình đang theo và từ đó với sự dìu dắt và tư vấn của Hội – với sự hướng dẫn chu đáo và nhiệt tình của Bà Cúc, chúng tôi đã đồng hành cùng với ngành thuế và trưởng thành như hôm nay. Với Lãnh đạo Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam, Nhất là với Bà Cúc – Chúng tôi xem Bà như cánh chim đầu đàn bay không bao giờ mõi cánh. Bà đã tạo cho chúng tôi lòng đam mê và nhiệt huyết, đến với hội chúng tôi học hỏi được nhiều điều và mở mang thêm kiến thức về thuế.”

Dương Thị Ngọc Lan Giám đốc | Đại lý Thuế Trương Gia

57


Hội viên tiêu biểu/ Nhà tài tr Hội Tư vấn thuế Việt Nam trân trọng cảm ơn các Hội viên, Đại lý thuế và các đối tác của Hội đã đồng hành và góp phần vào sự thành công của Hội trong suốt thời gian qua. Kỷ yếu 10 năm VTCA hân hạnh là bức tranh tổng quan đầy sinh động về lịch sử hình thành, phát triển của Hội cũng như là điểm kết nối giao lưu và quảng bá một cách thiết thực nhất về các Hội viên, các Nhà tài trợ đã song hành cùng Hội trong dịp kỷ niệm đầy dấu ấn này. Chính những tình cảm sâu sắc, những sự hỗ trợ, đóng góp đầy ý nghĩa và những lời chúc tốt đẹp Quý vị, trong đó không thể không kể đến là sự đầu tư nghiêm túc, tâm huyết và chuyên nghiệp của Công ty TNHH PwC Việt Nam trong quá trình cùng Hội biên tập và chuẩn bị Kỷ yếu đã góp phần giúp chúng ta cùng nhau lưu dấu một ấn phẩm sinh động, ý nghĩa và rất đáng tự hào. Một lần nữa, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã ủng hộ nguồn lực tài chính, vật chất và công sức để Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ III thành công tốt đẹp.

58

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


rợ

59


Hội viên tiêu biểu/ Nhà tài tr Hội viên Kim Cương

PwC Việt Nam

PwC là mạng lưới cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới với hơn 236.000 nhân viên tại 158 quốc gia. PwC cung cấp các dịch vụ toàn diện, bao gồm kiểm toán và đảm bảo, tư vấn hoạt động, tư vấn thương vụ, tư vấn thuế và pháp lý. Tại Việt Nam, PwC hoạt động từ năm 1994 với hai văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Với đội ngũ trên 1.000 chuyên gia trong và ngoài nước am hiểu sâu sắc về môi trường kinh doanh, PwC Việt Nam cam kết đồng hành trên con đường phát triển mạnh mẽ và bền vững của doanh nghiệp. Mục tiêu của PwC là tạo dựng niềm tin trong cộng đồng và góp phần giải quyết các vấn đề

60

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)

quan trọng thông qua việc tư vấn và cung cấp các giải pháp chất lượng cao phù hợp nhất dành cho từng doanh nghiệp. PwC tự hào là đối tác tri thức duy nhất của sự kiện quốc tế: Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo doanh nghiệp APEC trong suốt 8 năm liên tiếp (2011 – 2017), với mong muốn đóng góp tầm nhìn về các vấn đề mang tính toàn cầu và khu vực có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. Những kết quả và sự đóng góp xuất sắc của PwC đã được vinh danh qua rất nhiều giải thưởng danh giá quốc tế như Thương hiệu


rợ

dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu (Bảng xếp hạng Global 500 của Brand Finance năm 2018), Nhà cung cấp Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp hàng đầu Thế giới và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (IDC MarketScape 2018). Đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn thuế, tập thể và các cá nhân của PwC Việt Nam đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính vì các thành tích xuất sắc và đóng góp cho ngành thuế. Các chuyên gia của PwC được tạp chí International Tax Review tôn vinh là Nhà Tư vấn Giải quyết Tranh chấp Thuế hàng đầu trong 5 năm liên tiếp (2013-2017). Bên cạnh đó, tạp chí uy tín này cũng vinh danh PwC Việt Nam là Công ty Tư vấn Thuế hàng đầu thế giới và Công ty Tư vấn về Giá giao dịch liên kết của năm tại Việt Nam năm 2016.

Với đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước am hiểu sâu sắc về môi trường kinh doanh, PwC Việt Nam cam kết đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của doanh nghiệp.

61


Hội viên tiêu biểu/ Nhà tài tr Hội viên Kim Cương

Deloitte Việt Nam

Với năng lực đẳng cấp thế giới và hiểu biết chuyên sâu về thị trường trong nước, Deloitte giúp khách hàng thành công tại bất kỳ nơi đâu. Deloitte là một mạng lưới các công ty thành viên cam kết mang đến chuẩn mực hoàn hảo trong các dịch vụ chuyên ngành cho các khách hàng tư nhân hoặc các công ty công hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, thông qua một chiến lược toàn cầu được thực hiện tại từng thị trường. Với nguồn tri thức chuyên sâu của hơn 264.000 nhân viên tại hơn 150 quốc gia trên toàn thế giới, Deloitte cung cấp các dịch vụ chuyên ngành vượt trội cho hơn 80% doanh nghiệp trong danh

62

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)

sách các doanh nghiệp hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng Global Fortune500. Deloitte Việt Nam là Công ty tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn và Kiểm toán với kinh nghiệm gầ 27 năm tại thị trường Việt Nam, và là thành viên của Deloitte Toàn cầu - một trong bốn hãng cung cấp dịch vụ chuyên ngành lớn nhất trên thế giới. Deloitte Việt Nam hiện có hơn 800 nhân viên chuyên nghiệp làm việc tại văn phòng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thông hiểu sâu sắc luật pháp và môi trường kinh doanh tại Việt Nam với toàn bộ thế mạnh của Deloitte Đông Nam Á. Thông qua mạng lưới rộng lớn này, Deloitte Việt Nam cung cấp các dịch vụ chuyên ngành


rợ

tới khách hàng, bao gồm Dịch vụ Tư vấn Thuế, Quản trị Rủi ro, Tư vấn Tài chính, Kiểm toán và các Dịch vụ Đào tạo chuyên ngành. Dịch vụ Tư vấn Thuế của Deloitte Việt Nam phát triển mạnh mẽ ghi dấu với các giải thưởng quốc tế lớn và uy tín trong đó có Giải thưởng “Hãng Tư vấn Thuế xuất sắc của Việt Nam” (Vietnam Tax Firm of the Year) do tạp chí Thuế Quốc tế (International Tax Review) trao tặng trong 2 năm liên tiếp 2016, 2017. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Deloitte Việt Nam luôn tích cực tham gia và hỗ trợ các hiệp hội nghề nghiệp chuyên nghiệp, trong đó có Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), nhằm trợ giúp cho sự phát triển bền vững của ngành Tư vấn Thuế tại Việt Nam.

Với năng lực đẳng cấp thế giới và hiểu biết chuyên sâu về thị trường trong nước, Deloitte giúp khách hàng thành công tại bất kỳ nơi đâu.

63


Hội viên tiêu biểu/ Nhà tài tr

Hội viên Vàng

Ernst & Young Việt Nam EY Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đầu tiên trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn được cấp giấy phép thành lập tại Việt Nam năm 1992. Trên toàn thế giới, EY là một công ty hàng đầu cung cấp các dịch vụ tư vấn, kiểm toán, tư vấn thuế và tư vấn giao dịch. Tính đến nay, EY Việt Nam có gần 1200 nhân viên đang làm việc tại 2 văn phòng: Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, EY Việt Nam còn mở rộng hoạt động sang Lào và Campuchia

64

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


rợ

Hội viên Vàng

KPMG Việt Nam KPMG hiện có trên 1,200 nhân viên chuyên nghiệp làm việc tại các văn phòng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và được Bộ Tài chính (BTC) và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) công nhận là công ty kiểm toán và tư vấn lớn nhất Việt Nam xét về doanh thu, số lượng Thành viên Điều hành và nguồn nhân lực. Tiêu chí của tất cả các công ty thành viên trong mạng lưới KPMG là biến kiến thức thành giá trị vì lợi ích của khách hàng, của cộng đồng, của nhân viên chúng tôi và thị trường vốn. Các công ty thành viên của KPMG luôn hướng tới mục tiêu sử dụng các kiến thức sâu rộng chuyên ngành của mình để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tài chính và kế toán đa dạng với chất lượng thống nhất toàn cầu.

65


Hội viên tiêu biểu/ Nhà tài tr

Hội viên Vàng

ACCA

ACCA (Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc) là một hiệp hội quốc tế của các chuyên gia ngành tài chính kế toán. Mục tiêu hoạt động của Hiệp hội là mang đến cơ hội đạt được chứng chỉ nghề nghiệp có giá trị quốc tế cho bất kì những ai có niềm đam mê năng lực và quyết tâm theo đuổi nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, tài chính và quản trị. ACCA hiện hỗ trợ hơn 200,000 hội viên và gần 500,000 học viên trên 180 quốc gia và giúp họ phát triển sự thành công trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính và quản trị kinh doanh dựa trên các kĩ năng mà nhà tuyển dụng yêu cầu với mạng lưới gồm 101 văn phòng và trung tâm cùng với hơn 7,200 doanh nghiệp đối tác có tên tuổi trên toàn thế giới có tiêu chuẩn cao về đào tạo và phát triển nhân viên.

66

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


rợ

Hội viên Vàng

CPA Australia Được thành lập vào năm 1886, CPA Australia là một trong những tổ chức kế toán chuyên nghiệp lớn nhất thế giới, đại diện cho hơn 163.000 hội viên làm việc tại 125 quốc gia trên thế giới, với hơn 25.000 hội viên làm việc ở các vị trí lãnh đạo cao cấp. CPA Australia thúc đẩy lợi ích của các hội viên thông qua việc tập trung vào giáo dục và trao đổi tri thức, phát triển các mạng lưới chuyên nghiệp, vận động chính sách, các tiêu chuẩn và quy định và đẩy mạnh giá trị của các thành viên CPA Australia đến các nhà tuyển dụng, chính phủ, nhà quản lý và công chúng.

67


Hội viên tiêu biểu/ Nhà tài tr

Hội viên Vàng

Unilever

Unilever là một trong những công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới chuyên về các sản phẩm chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình và thực phẩm.Thông qua mạng lưới với khoảng hơn 150 nhà phân phối và hơn 300.000 nhà bán lẻ, Unilever Việt Nam đã cung cấp việc làm trực tiếp cho gần 1.700 người và cung cấp hơn 15.000 việc làm gián tiếp cho những người làm việc trong các bên thứ ba, nhà cung cấp và nhà phân phối của chúng tôi. Tháng 12/2017, Unilever vinh dự được nhận giải thưởng “Top 10 Doanh nghiệp bền vững xuất sắc nhất” tại Lễ công bố bảng xếp hạng “100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam” trong hai năm liên tiếp, ghi nhận những nỗ lực và thành tựu mà Unilever đạt được trong phát triển bền vững cũng như cùng chung tay hành động xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người dân Việt Nam. 68

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


rợ

Hội viên Vàng

Coca-Cola Coca-Cola là một trong những thương hiệu quốc tế nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Coca-Cola Việt Nam hiện có các nhà máy đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội, tạo ra khoảng 4.000 công việc trực tiếp cũng như gián tiếp tạo số lượng việc làm gấp 6 đến 10 lần từ các hoạt động trong chuỗi cung ứng của mình. Với CocaCola Việt Nam, phát triển bền vững luôn được xem là trọng tâm của các hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm tổ chức môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, và ưu tiên đào tạo và phát triển nhân viên. Từ năm 2010 đến nay, Coca-Cola đã đầu tư hàng triệu Đô la Mỹ cho hàng loạt các dự án cộng đồng tại Việt Nam, bao gồm dự án trung tâm hoạt động cộng đồng EKOCENTER, chương trình tiếp cận nước sạch, bảo tồn tài nguyên nước, nâng cao năng lực phụ nữ, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, hỗ trợ các gia đình khó khăn, ứng phó và cứu trợ thiên tai. 69


Hội viên tiêu biểu/ Nhà tài tr Hội viên Bạc

RSM Việt Nam RSM Việt Nam được thành lập bởi các kiểm toán viên công chứng và chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp đã và đang hoạt động trong ngành kiểm toán và tư vấn ngay từ những ngày đầu khi những dịch vụ này mới được hình thành tại Việt Nam. Những lợi thế này cho phép RSM Việt Nam tập hợp được nguồn nhân lực hùng hậu có thể cung cấp các dịch vụ vừa phù hợp với đặc điểm của Việt Nam vừa đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu trên thế giới.

Hội viên Bạc

Grant Thornton Việt Nam Grant Thornton Việt Nam là thành viên của Grant Thornton International, thành lập tại Viêt Nam từ năm 1993 với hơn 250 nhân viên và 02 văn phòng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp cho các công ty và tổ chức đa ngành nghề. Với doanh thu 5 tỷ đô la Mỹ, hơn 50,000 chuyên viên tại 140 quốc gia, Grant Thornton là một trong những tổ chức kiểm toán và tư vấn quốc tế được công nhận bởi thị trường vốn, các nhà lập pháp và những tổ chức ban hành chuẩn mực kế toán trên toàn thế giới.

70

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


rợ Hội viên Bạc

Tâm Việt Thuế Tâm Việt là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn về thuế có trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại thành phố Bắc Ninh. Tháng 04 năm 2016, Thuế Tâm Việt đã nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về thành tích hỗ trợ người nộp thuế giai đoạn 2013 – 2015. Sau 03 năm tham gia VTCA, doanh số của Thuế Tâm Việt đã tăng gấp 2,5 lần trong đó 75% được hình thành từ khách hàng FDI. Cảm ơn sự hỗ trợ của VTCA.

Hội viên Bạc

VTAX

Công ty CP Đào Tạo và Tư Vấn Thuế Việt Nam gọi tắt là “Đại Lý Thuế VTAX” chính thức đi vào hoạt động ngày 22/10/2012 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0312018098 là một trong những công ty đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thực hiện các thủ tục thuế, cung cấp dịch vụ đại lý thuế trên cả nước, được Cục Thuế TP.HCM cấp giấy phép hành nghề năm 2012. Đại Lý Thuế VTAX là thành viên của Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam, đồng thời là thành viên sáng lập của CLB Đại Lý Thuế TP HCM thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM.

71


Hội viên tiêu biểu/ Nhà tài tr Hội viên Bạc

Trọng Luật Công ty TNHH Trọng Luật được thành lập năm 2004 và là một trong những đơn vị làm dịch vụ kế toán, tư vấn thuế đầu tiên ở tỉnh Đồng Nai. Cho đến hiện nay, chúng tôi là địa chỉ tin cậy về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế của hàng trăm doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng như một số tỉnh lân cận. Công ty cũng là nơi đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng hành nghề thực tế về kế toán, thuế cho các sinh viên mới ra trường.

Hội viên Bạc

Thanh Hạnh Đại lý thuế Thanh Hạnh (THtax) đã và đang trở thành doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ về thuế, có khả năng xử lý các tình huống về thuế để khách hàng an tâm phát triển kinh doanh. Với bề dầy hơn 12 năm kinh nghiệm, với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, đến nay THTax đã phục vụ cho hơn 5.000 khách hàng thành lập doannh nghiệp, làm dịch vụ thuế cho hơn 300 khách hàng và giải quyết vướng mắc về thuế cho hơn 100 vụ. Nhờ vào sự tận tâm và chuyên nghiệp nên THTax luôn được tất cả khách hàng hài lòng, tin tưởng và ủng hộ.

72

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


rợ Hội viên Bạc

M&H

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá M&H (“M&H”) được thành lập vào năm 2000, hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn thuế và thẩm định giá. Đối tượng khách hàng chủ yếu là doanh nghiệp FDI. Với nguyên tắc hoạt động “Độc lập, Khách quan và Chính trực”, M&H coi chất lượng là thước đo cho sự hoàn hảo trong mỗi dịch vụ cung cấp và luôn đem lại sự hài lòng cho các khách hàng.

Hội viên Bạc

Trọng Tín Đại lý Thuế Trọng Tín có trụ sở tại TP. HCM và văn phòng tại: Bắc Ninh, Bình Phước, Vũng Tàu. Khách hàng của Chúng tôi chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các Tổng công ty, tập đoàn kinh tế và các doanh nghiệp FDI. Nhân sự của chúng tôi là các chuyên gia Thuế, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm luôn học hỏi và hết lòng phục vụ khách hàng với giải pháp và giá trị tốt nhất. Trọng Tín vinh dự được xác lập “Kỷ lục Việt Nam về Thuế”, Bộ tài chính tặng Bằng khen và nhiều danh hiệu cao quý khác.

73


Hội viên tiêu biểu/ Nhà tài tr Hội viên Bạc

Trí Luật

Công ty Cổ phần Tư vấn Trí Luật được thành lập 17/09/2004 có tên giao dịch đối ngoại: Triluat Co.,Ltd). Trí Luật là một trong những Đại lý thuế đi đầu trong lĩnh vực kê khai thuế và đã được vinh dự nhận được bằng khen của Ông Đinh Tiến Dũng - Bộ Trưởng Bộ Tài Chính. Chúng tôi hướng đến tầm nhìn: là trở thành Đại lý thuế cung cấp dịch vụ thuế chất lượng nhất tại Việt Nam, hướng đến một Đại lý thuế hàng đầu tại Việt Nam.

Hội viên Bạc

Trương Gia Đại Lý Thuế Trương Gia là một trong những Đại Lý Thuế đầu tiên của TP.HCM được Cục Thuế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Đại Lý Thuế từ khi có TT117/BTC ( 14/11/2012 ). Từ một doanh nghiệp non trẻ chưa đến 10 nhân viên, lại làm một ngành nghề hầu như chưa có doanh nghiệp nào biết đến, chúng tôi đã phải chịu nhiều áp lực và tưởng chừng như không trụ nổi. Nhưng với lòng đam mê và nhiệt huyết của đội ngũ nhân viên, chúng tôi đã vượt qua những khó khăn và đạt được hiệu quả như hôm nay. Với hơn 40 nhân viên và 3 chi nhánh, chúng tôi tin rằng Trương Gia sẽ là một địa chỉ cho các doanh nghiệp tìm đến trong tương lai. 74

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)


rợ Hội viên Bạc

AASC

Hãng Kiểm toán AASC là một trong hai Công ty đầu tiên của ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam thành lập năm 1991 và hiện là Công ty TOP5 các công ty kiểm toán dẫn đầu thị trường. Với tư cách là thành viên của HLB International Mạng lưới quốc tế các Hãng Kiểm toán và tư vấn quản trị chuyên nghiệp hàng đầu thế giới và kinh nghiệm qua 27 năm hoạt động, AASC đã cung cấp hàng ngàn dịch vụ uy tín về Kiểm toán Báo cáo tài chính, Kiểm toán Quyết toán dự án hoàn thành, dịch vụ Tư vấn quản trị doanh nghiệp và Thuế. Chúng tôi cam kết nỗ lực vì một nền tài chính Việt Nam minh bạch và thịnh vượng.

Hội viên Bạc

TAC

Là một đơn vị được thành lập từ năm 2010. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu bao gồm: Dịch vụ làm thủ tục về thuế & Đào tạo kế toán thi hành nghề Đại lý thuế. Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC hiện nay có tất cả 27 cán bộ công nhân viên bao gồm đội ngũ lãnh đạo và các cán bộ đã tốt nghiệp thạc sỹ, đại học. Công ty hiện đang cung cấp dịch vụ đại lý thuế hàng năm với trên 100 khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

75

Ky yeu 10 nam VTCA 2018  
Ky yeu 10 nam VTCA 2018  
Advertisement