Huisstijlgids PvdA

Page 1

stijlgids 2018 GEMEENTERAADsverkiezingen


inhoudsopgave

Inleiding Uitstraling Logo Balk Lijnen Lettertypes Kleuren

2

6 8 12 18 20 26 30


Voorbeelden

4


INLEIDING De PvdA is een partij van heel verschillende mensen die allemaal op hun eigen manier bezig zijn met het uitdragen van en vorm geven aan het sociaal-democratische gedachtegoed. Iedereen die werkzaam is binnen de PvdA heeft echter niet dezelfde opvattingen over zowel vorm als inhoud, en deze zijn ook aan verandering onderhevig. Het pluriforme karakter van de PvdA als beweging is juist wat de partij sterk maakt; het geeft mensen veel ruimte voor eigen opvattingen, werkwijzen en (nieuwe) ideeĂŤn en dat vertaalt zich in een breed scala van producten waarmee de partij zich presenteert. Daarom heeft de PvdA gekozen voor een huisstijl waarbinnen voldoende mogelijkheden blijven bestaan voor eigen ideeĂŤn en toepassingen. Enige uniformiteit in huisstijl is echter wel noodzakelijk; het vergroot de herkenbaarheid van de PvdA en komt daarmee de partij als beweging ten goede. De huisstijl van de PvdA bestaat uit een beperkt aantal regels waar iedereen zich aan dient te houden. Binnen deze regels behoudt men echter de ruimte om naar eigen inzicht vorm te geven aan de producten van de partij. Tevens biedt de huisstijl voldoende aanknopingspunten voor diegene die iets niet zelf kunnen of willen ontwerpen. De PvdA kan op deze manier het maximale voordeel halen uit het gebruik van een huisstijl. Het vergroot de herkenbaarheid van de partij, met behoud van flexibiliteit en de karakteristieke verscheidenheid. 6


UITSTRALING Binnen de gestelde regels krijgt men dus de vrijheid om zelf vorm te geven. Belangrijk daarbij is dat de partij naar binnen en buiten een zelfde uitstraling heeft. Deze uitstraling van de partij kunnen we als volgt omschrijven: De PvdA staat voor zekerheid en vooruitgang. De PvdA is zelfbewust en heeft lef zonder arrogant te zijn. Ze is modern en toekomstgericht en ook warm en gezellig. Een partij van de mensen, voor de mensen. En ook dóór de mensen, omdat de kracht van de vrijwilligers de motor van de partij vormt. Ze is een professionele organisatie zonder opsmuk. De huisstijl straalt in alles de kernwaarden van de PvdA uit: zekerheid en vooruitgang, bij de tijd, slim, betrouwbaar en samen doen. De vernieuwing van de partij komt in de huisstijl tot uitdrukking. De dragers staan op zichzelf en hebben een wisselend karakter, maar in alles moet duidelijk zijn dat het de PvdA betreft: samenhang staat voorop. Ze zijn zonder opsmuk en niet gelikt en stralen professionaliteit uit. Ze zijn strak vormgegeven, maar er is ruimte voor eigen invulling.

8


Voorbeelden

10


logo Het tekstlogo

Het tekstlogo is immer prominent aanwezig op alle grafische uitingen. Bij voorkeur wordt het tekstlogo in het rood gebruikt, tenzij op een rode achtergrond, daar wordt in de meeste gevallen wit gebruikt. Zwart is de uitvalskleur wanneer zowel rood als wit niet werkt in de uiting. Wanneer het tekstlogo en de roos bij elkaar gebruikt worden, zijn deze beide in dezelfde kleur. Het tekstlogo dient net als de roos altijd horizontaal gebruikt te worden ten behoeve van de leesbaarheid en herkenbaarheid. Het leent zich niet voor verticaal of diagonaal gebruik.

12

niet zo

maar zo


logo De Roos

De PvdA roos wordt ten opzichte van het tekstlogo tegenwoordig minder gebruikt maar blijft een krachtig en herkenbaar beeldmerkt voor de PvdA dat we ook nu blijven inzetten, hetzij met enkele veranderingen. Ten eerste is de dunne lijn om de roos verdwenen om het logo van afstand sterker te maken en beter geschikt voor kleine printuitingen en beeldschermen. Ten tweede neemt de binnenkant van de roos nu de kleur van de achtergrond aan in plaats van het wit van vroeger. Verder blijft de regel dat de roos immer rechtop gebruikt dient te worden. De roos wordt zoveel mogelijk in het rood ingezet, tenzij op een rode achtergrond dan gebruiken we de witte variant. Zwart is de uitvalskleur wanneer zowel rood als wit niet werkt in de uiting. De roos is niet meer prominent aanwezig op de voorkant van posters en flyers maar wordt als stijlelement gebruikt boven bijvoorbeeld tekstkoppen, in brieven en mails en als detail in grafische uitingen.

14

niet zo

maar zo


Voorbeelden

16


balk Één van de belangrijkste veranderingen in de huisstijl voor de gemeenteraadsverkiezingen zit hem in het gebruik van de rode balk. Deze is flexibeler geworden waardoor hij makkelijk te gebruiken is voor uitingen van alle formaten. Dit in tegenstelling tot de ‘klassieke’ balk onder een hoek van 5 graden die eigenlijk alleen geschikt is voor staande uitingen. De eerste opvallende verandering is de kleur, deze is niet meer volledig egaal wat de balk meer diepte geeft en minder aggressief maakt. Rechts kan je zien hoe de gradient is opgebouwd.

R 226 C 0 G 0 M 100 B 26 Y 100 K 0

R 140 C 25 G 0 M 100 B 20 Y 100 K 25

Tweede opvallende zaak is dat de hoek van de balk niet meer standaard 5 graden is maar eigenlijk onder de hoek mag staan die geschikt is voor die specifieke uiting of dat nu 5 of 50 graden is. Met als voorwaarde dat de balk wel van linksonder naar rechtsboven loopt.

18

19


lijnen in de rode balk

Een andere opvallende verandering in de huisstijl is het toepassen van horizontale en verticale lijnen. Deze zijn bedoeld om tekst meer houvast te geven en minder te laten zweven. In de rode balk kaderen de horizontale lijnen twee teksten in die met een verticale streep aan elkaar verbonden worden. De onderste tekst wordt in principe gebruikt voor de slogan en de bovenste tekst voor een standpunt dat bij die slogan hoort. Er kan echter ook voor gekozen worden om de bovenste tekst te vervangen door het tekstlogo van de PvdA, bijvoorbeeld als er elders op de uiting geen ruimte is voor het logo of als het een algemene uiting betreft voor de partij of kandidaat. De dikte van de lijn is 2pt op een A5 uiting en schaalt mee met het formaat van de uiting. Dus 4pt voor A4, 8pt voor A3 enzovoorts.

Eerlijke huurprijzen ook in amsterdam. 20

SAMEN VOORUIT

21


Voorbeelden

22


lijnen in titels

In het geval van titels en koppen is het gebruik van lijnen wat vrijer, hoewel er wel richtlijnen voor zijn. Zo wordt er bij koppen in artikelen een lijn boven de titel aangeradenmet de PvdA roos erbij, en bij standpunten op een flyer worden een lijn boven en onder de titel aangeraden met een verticale scheidingslijn. De lijnen zijn in de kleuren van de tekst en dienen als houvast maar ook als herkenbaar designelement op uitingen met veel tekst. De dikte van de lijn in titels is 1pt op een A5 uiting en schaalt mee met het formaat van de uiting. Dus 2pt voor A4, 4pt voor A3 enzovoorts.

eerlijk werk Het ombudsteam Vragen? zorgen? Loopt u vast?

Gemeenteraad

24


LETTERTYPES titels

Alle titels zijn in Bebas Neue Bold*. Een krachtig en goed leesbaar lettertype met strakke, elegante lijnen dat zich goed leent voor zowel print als web. Bijkomend voordeel is dat het een lettertype is met veel hoogte en een beperkte breedte waardoor je relatief veel tekst kwijt kan op kleine ruimtes. Standaard wordt er gebruik gemaakt van een tracking van 10 om net iets meer ademruimte te geven aan de koppen. Als het bij een specifieke uiting mooier uitkomt om de tracking te verhogen of verlagen kan dat echter ook. Koppen zijn standaard drie keer zo groot als de broodtekst en subkoppen zijn anderhalf keer zo groot als de broodtekst. Ook hier geldt weer dat dit als uitgangspunt geldt en uitingen hier vanaf mogen wijken.

broodtekst

De broodtekst (de inhoudelijke tekst) is in Avenir Next*. De lijnen sluiten goed aan bij de Bebas Neue koppen en dragen bij aan het moderne uiterlijk. De tracking van 40 geeft de tekst zijn nodige ruimte. De vier soorten Avenir die we gebruiken zijn Ultra Light, Regular, Demi Bold en Bold. *Lettertypes te downloaden in Mijn PvdA

26

bebas neue bold Titels

Avenir Next Ultra Light

Broodtekst

Avenir Next Regular Broodtekst

Avenir Next Demi Bold

Broodtekst

Avenir Next Bold

Broodtekst


Voorbeelden

28


Kleuren Binnen de kleuren zijn er twee in het oog vallende veranderingen. Om te beginnen is het standaard gebruik van de kleur blauw in de logo’s vervallen. Deze oogde verouderd en maakt het geheel drukker. Daarom is ervoor gekozen om de logo’s enkel nog in het rood en zwart/wit te gebruiken.

print & WEB

Daarnaast heeft het grote rode vlak nu een verloop, gradient, om meer diepte aan de uitingingen te geven. Met dit verloop mag iets gespeeld wanneer deze niet goed tot zijn recht komt. Op bijvoorbeeld een hele kleine uiting kan het verloop te sterk zijn en op een hele grote juist te zwak. Neem echter altijd het standaard verloop en kleuren als uitgangspunt.

print

web

print

web

print

web

Zie pagina 11

C M Y K

C M Y K

C M Y K

30

0 100 100 0

0 0 0 100

0 0 0 0

R G B

R G B

R G B

226 0 26

0 0 0

255 255 255


vragen? redactie@pvda.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.