Intromagazine 2018

Page 1

1


4

16

8

18

10

20

14

22

2


3


4


5


6


7


8


9


Ze woont pas twee jaar in Den Bosch, maar maakte zich de stad al helemaal eigen. Sarah Sijstermans, derdejaarsstudent Communication & Multimedia Design, deelt haar favoriete plekjes in en rondom de Bossche binnenstad.

10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


De vereniging is niet gebonden aan een opleiding of hogeschool en organiseert diverse legendarische borrels zoals Beuk je Beurs en Pre-Jazz.

21


22


23


24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.