Programació abril Espai Horta 71

Page 1

ESPAI HORTA 71 - PROGRAMACIÓ ABRIL 2011 Tots els dijous de 18 a 20h ASSESSORAMENT SOBRE DRETS I DEURES LABORALS al Punt d’Informació Juvenil PUNT 7 Demana cita prèvia a punt@horta-guinardo.org o al 93.420.25.95

TALLER DE RECERCA DE FEINA A L’ESTIU Dijous 7 a les 18:30 Si tens poca experiència laboral, o és el primer cop que busques feina... Si busques una feina per guanyar uns diners mentre continues estudiant... Apropa’t i aprofita aquesta oportunitat! (Cal inscriure’s a punt7@punt7.org)

A càrrec de Tània López (Assessora en drets i deures laborals) Organitza: Punt 7

XERRADA: “ESTRATÈGIA CATALANA CAP AL RESIDU ZERO” Dimarts 12 a les 19:00 A la ciutat fem molts residus, massa! Molts d’aquests residus són recursos que no s’aprofiten. Veniu a conèixer quines són les propostes que s’estan fent des de la ciutadania per canviar l’actual política de residus. Es prega confirmar assistència a craj@crajbcn.cat o al 93 265 52 17.

A càrrec de Joan Salabert (Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius) Organitza: CRAJ (Centre de Recursos per Associacions Juvenils)

OPENWALLS.ORG - PRESENTACIÓ DEL PROJECTE. Dijous 7 a les 20h: Openwalls és un projecte que proposa la creació d'una xarxa de murs legals on poder intervenir-hi lliurement. Funciona obtenint els permisos de manera automàtica via web i és la continuació de la Galeria Oberta, un projecte que va permetre pintar les antigues tanques del Parc de les Aigües. Del 7 al 29 d’abril exposició de fotografies dels projectes que ha desenvolupat Difusor al districte els darrers anys.

A càrrec de Difusor Organitza: Punt 7

ESPAI HORTA 71 C/Horta 71, 08032 BCN – 93.420.25.95 Metro: L5 Horta - Bus: 45, 39, 86, 87, 112, 102, 185 i N4 – Bicing


ESPAI HORTA 71 C/Horta 71, 08032 BCN – 93.420.25.95 Metro: L5 Horta - Bus: 45, 39, 86, 87, 112, 102, 185 i N4 – Bicing PUNT 7 www.punt7.org punt7@punt7.org

gestionat per:


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.