Puck 70

Page 1

DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ-NAPOCA ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Exemplar gratuit, tipărit cu sprijinul Departamentului pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului

Departamentul pentru Rela�ii�Interetnice

Diversitatea Reune�te I d e n t i t� � i


Coordonator: Daniela Vartic Traducător: Annamária Nastasă Kovács Grafică, tehnoredactare: Tudor Câmpean Redactare, corectură: Varga Ibolya, Szakács Kincső, Silvia Seușan, Adina Ungur Cîrlea Colaboratori: Roxana Croitoru, Kovács István, Kocsis Tünde Fotografii: arhiva Teatrului de Păpuși Puck Mulțumiri: Marcel Mureșeanu Koordinátor: Daniela Vartic Fordító: Annamária Nastasă Kovács Grafika, kiadványszerkesztés: Tudor Câmpean Szerkesztés, Korrektúra: Varga Ibolya, Szakács Kincső, Silvia Seușan, Adina Ungur Cîrlea Közreműködtek: Roxana Croitoru, Kovács István, Kocsis Tünde Fotók: a Puck Bábszínház Archívuma Köszönet: Marcel Mureșeanu

© Daniela Vartic, 2020

ISBN 978-973-0-32996-4


DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ-NAPOCA ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

CLUJ-NAPOCA 2020PUCK / 1950 - 2020

Emanuel Petran Directorul Teatrului de Păpuși “Puck” / a Puck Bábszínház igazgatója

Mă simt onorat că am putut prelua, ca manager, tradiția,

Megtisztelve érzem magam, hogy vezetőként folytathatom az

experiența și potențialul artistic al acestei instituții. În ultimii

intézmény hagyományainak, tapasztalatainak, valamint művészi

ani am încercat să duc mai departe, conform tiparelor timpului

lehetőségeinek az ápolását. Az utóbbi években megpróbáltuk

nostru, ceea ce predecesorii noștri au inițiat. Doar dacă vorbim

tovább vinni mindazt, amit elődeink kezdeményeztek. Ha csak

despre Kovács Ildikó, Mona Marian, Aureliu Manea, Botár Edit,

Kovács Ildikóra, Mona Marianra, Aureliu Maneara, Botár Editre,

Melania Ursu, Doina Dejica sau Péter János, putem spune că

Melania Ursura, Doina Dejicara, vagy Péter Jánosra gondolunk,

munca noastră artistică nu este și nu va fi de loc ușoară. Dar, nu

kijelenthetjük, hogy a művészi munkánk egyáltalán nem volt és

putem decât să muncim și să sperăm că în următorii ani vom

nem lesz egyszerű. Így hát nem lehet mást tenni, mint dolgozni

transforma activitatea teatrului într-o nouă perioadă de aur.

és bízni abban, hogy az elkövetkezendő években a színház tevékenységét egy új aranykorrá változtatjuk.

5


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Alin Tișe Președi ntele Consiliului Județean Cluj / a Kolozs Megyei Tanács elnöke

Consiliul Județean Cluj a înțeles mereu faptul că misiunea pe

Un moment pe care îl prețuiesc este acela în care actorii

care o are include și susținerea învățământului și a culturii.

teatrului “Puck” au decis să deschidă cortina reprezentațiilor

Teatrul de Păpuși “Puck” este mai mult decât o instituție

lor chiar și în mediul rural. Puck a ajuns în sate și comune din

județeană de cultură. Teatrul de Păpuși “Puck” este o moștenire

județul Cluj, luând cu sine și dăruind bucurie, veselie și gânduri

pe care o lăsăm copiilor noștri de fiecare dată când visele și

cuprinse de aventura eroilor care s-au înfățișat copiilor. Au fost

imaginația lor prind viață cu ajutorul actorilor și a personajelor

momente fantastice.

de poveste. Iată de ce Consiliul Județean Cluj, ca și până acum, va oferi Actul cultural desăvârșit de Puck este, deopotrivă, adresat

tot sprijinul acestor făuritori de artă, acestui etern simbol al

tuturor celor care vor să evadeze în nuanțele interpretative

copilăriei – PUCK.

ale vieții, fiind adresat tuturor vârstelor. Iată de ce palmaresul teatrului “Puck” este plin de reușite, de reprezentații pe marile

Alin Tișe

scene ale lumii, artiștii dovedind de fiecare dată versatilitate

Președintele Consiliului Județean Cluj

în jocul artistic, chiar și atunci când piesele sunt extrem de complexe sau care se adresează unui public critic.

6


PUCK / 1950 - 2020

A Kolozs Megyei Tanács mindig tudta, hogy küldetéséhez

Nagyra értékelem azt is, hogy a színészek egy adott pillanatban

hozzátartozik az oktatás és a kultúra felkarolása, erősítése.

úgy döntöttek: falun is bemutatják előadásaikat. Ezután néhány

A Puck Bábszínház nem csupán a megye egyik kulturális

hónapig bejárták Kolozs megye falvait és községeit, miközben

intézménye, ennél sokkal több. Olyan örökség, amit minden egyes

rengeteg örömöt, vidámságot, színpadi hőseik kalandvágyát

pillanatban, amikor álmaink és képzeletünk a bábszínészek és

vitték magukkal és ajándékozták az őket figyelő gyermekeknek.

mesefigurák közbenjárására életre kelnek, ráhagyományozunk

Fantasztikus pillanatok voltak ezek!

gyermekeinkre. Ennek okán, a Kolozs Megyei Tanács továbbra is, csakúgy mint A bábszínház kulturális tevékenysége – életkortól függetlenül –

eddig, minden erejével támogatni fogja ezt a művészetteremtő, a

azokhoz szól, akik az élet értelmezésének finom rezdüléseiben

gyermekkor örökkévalóságának jelképét hordozó intézményt – a

menedékre lelnek. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a világ nagy

PUCK BÁBSZÍNHÁZAT.

színpadain fellépő, játékuk és művészetük iránt minden egyes alkalommal – még akkor is, amikor kritikus közönségnek adnak

Alin Tișe

elő rendkívül bonyolult darabokat – átlag fölötti szakértelmet

a Kolozs Megyei Tanács elnöke

és elkötelezettséget tanusító bábművészek a Puck Bábszínház sikerlistáját egyre gazdagítsák.

7


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Emil Boc Primarul Municipiului Cluj-Napoca / Kolozsvár megyei jogú város polgármestere

Dragi iubitori ai teatrului, În periplul său de 7 decenii, Teatrul “Puck” a devenit un loc

ridicată. În acest context, Festivalul stradal WonderPuck și

magic pentru iubitorii de spectacole de teatru de păpuși și

Festivalul Internațional „PUCK”, concepute pentru întreaga

marionete, unde creativitatea actorilor se contopește cu

familie, au devenit evenimente emblematice ale orașului

imaginația publicului, conturând veritabile povești vii. Istoria

nostru.

aparte a teatrului e scrisă de artiști consacrați și dezvoltată continuu într-un cadru atractiv și prietenos, prin serii de

În numele comunității clujene, transmit întregii echipe a

momente artistice unice dedicate copiilor și părinților.

Teatrului “Puck” un mesaj de mulțumire pentru bucuria pe care ne-au adus-o până acum. Suntem mândri să fim, de 70 de

Pentru

Cluj-Napoca,

cultura

reprezintă

unul

dintre

ani, casa Teatrului de Păpuși “Puck”!

principalele motoare ale transformării sociale. Orașul nostru se bucură de o vitalitate culturală aparte - datorită zecilor

La mulți ani!

de instituții culturale și a sutelor de evenimente culturalartistice - ce oferă comunității oportunitatea de a asista la

Cu deosebită considerație,

spectacole de cea mai înaltă calitate.

Emil Boc Primarul Municipiului Cluj-Napoca

Primăria a sprijinit și va continua să susțină inițiativele culturale benefice orașului, astfel încât această dimensiune a Clujului să își continue dinamica efervescentă. Cluj-Napoca este un oraş al dialogului intercultural, care aduce un amestec bogat de idei şi perspective, esenţiale pentru o calitate a vieţii 8


PUCK / 1950 - 2020

Kedves színházkedvelők! Hét évtizedes kalandozása során, a Puck Bábszínház a

város, ahol az ötletgazdagságból fakadó kezdeményezések

báb- és marionettelőadások kedvelői számára fenntartott

magasabb életszínvonal távlatait nyitják meg. Ebben az

varázslatos helyszínné alakult, ahol a színészek alkotókedve a

összefüggésben, egész családok számára élvezhető WonderPuck

nézők gondolatvilágával ötvöződve igazi, élő meséket hoznak

Utcaszínházi Fesztivál és a Puck Nemzetközi Fesztivál városunk

létre. A színház rendkívüli történetét kipróbált bábszínészek

emblematikus eseményévé vált.

írják és magával ragadó, barátságos légkörben gondolják tovább, egyedi előadó-művészeti élmények sorozatát nyújtva

A kolozsvári közösség nevében köszönöm a Puck Bábszínház

gyermekek és szülők számára egyaránt.

egész társulatának mindazt az örömöt, amit eddig nekünk okoztak. Büszkék vagyunk arra, hogy 70 éve otthonra leltünk

Kolozsváron, a társadalmi átalakulás egyik legfontosabb

a Puck Bábszínházban!

hajtómotorja a kultúra. Városunkat kivételes kulturális vitalitás jellemzi: tucatnyi kulturális intézmény és többszáz

Isten éltesse Önöket!

művészeti és kulturális esemény kínál a város közösségének jó alkalmat arra, hogy a legmagasabb színvonalon bemutatott

Megkülönböztetett tisztelettel:

előadásokon részt vehessen.

Emil Boc Kolozsvár megyei jogú város polgármestere

A Polgármesteri Hivatal eddig is támogatta és ezután is felkarolja a város számára hasznos kulturális kezdeményezéseket, hiszen célja az, hogy a pezsgő kulturális élet tovább fejlődjön. Kolozsvár a kultúrák közötti párpeszéd helye, olyan sokszínű 9


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Vákár István Vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj / A Kolozs Megyei Tanács alelnöke

Obiectivul principal al Teatrului de Păpuși „Puck”, care

Îmi doresc ca Teatrul de Păpuși „Puck” să-și păstreze valorile

aniversează anul acesta șaptezeci de ani de activitate, este

culturale și tradițiile, să ajungă cu spectacole în toate

de a educa generația următoare de spectatori, de a-i face să

localitățile din județul Cluj și să aducă zâmbete pe chipul cât

îndrăgească teatrul, de a le crea dorința de a merge la teatru

mai multor copii.

și de a transmite validitatea și diversitatea genului cât mai multor copii și adulți.

Vákár István Vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj

În calitate de vicepreședinte responsabil pentru instituțiile de cultură, cu zece instituții culturale subordonate Consiliului Județean Cluj, în ultimii ani am avut în vedere ca Teatrul de Păpuși „Puck” să devină o instituție stabilă economic, să îmbine modernul cu tradiționalul, să fie creatoare de valoare, deschisă, totodată consolidată și pe plan internațional.

10


PUCK / 1950 - 2020

Az idén hetvenéves kolozsvári Puck Bábszínház alapvető

Azt kívánom, hogy a Puck Bábszínház megtartsa kulturális

célja a jövő nemzedékének nézővé nevelése, a színház

értékeit, ápolja hagyományait, eljusson elődásaival a megye

megszerettetése, a színházba járás igényének kialakítása,

minden településére és minél több gyerek arcára csaljon mosolyt.

valamint minél több gyermekhez és felnőtthöz eljuttassa a műfaj érvényességét, sokszínűségét.

Vákár István A Kolozs Megyei Tanács alelnöke

Mint kulturális intézményekért felelős alelnök, hiszen a megyei tanács alárendeltségébe tíz kulturális intézmény tartozik, az elmúlt években azt tartottam szem előtt, hogy a bábszínház minőségileg és gazdaságilag stabil intézménnyé váljon, amely modern, de ugyanakkor hagyománytisztelő, értékteremtő, nyitott és nemzetközi szinten is tovább erősödjön.

11


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Marcel Mureşeanu fost director al Teatrului de Păpuşi „Puck” din Cluj-Napoca / a kolo zsvári Puck Bábszínház volt igazgatója

Sărbătoarea a avut loc, sărbătoarea poate reîncepe! Dincolo de orice îndoială, Teatrul „Puck” a împlinit 70 de ani!

Nu sunt eu cel chemat să răscolească în jarul şi-n cenuşa istoriei

Nimic şi nimeni nu au putut împiedica această aniversare! Nicio

acestei revelaţii, în care actorul, păpuşa şi copilul vieţuiesc într-

vicisitudine, oricât de mare, nu s-a putut opune.

un ermetism perfect, nici în acelea ale întâmplărilor definitive sau provizorii ale unei instituţii adesea uitate de lumea de

Iată ce înseamnă o victorie! Sufletele copiilor au apărat templul,

dincolo de copilărie, pentru că o vor face alţii, mult mai bine ca

au apărat Oraşul, Clujul viețuirii noastre! În lunga sa istorie,

mine, în încăperile acestei cărţi, dar, ducându-mi palma la inimă,

această Cetate n-a trecut printr-o suferință mai înspăimântătoare

mărturisesc că anii din urmă n-au dat nici ei năvală numai cu

şi mai greu de înțeles. Virusul cel Groaznic, cum l-a numit un

bucurii peste noi.

copil, a devenit un personaj malefic, el va bântui multă vreme imaginarul colectiv. Poate peste ani şi ani, la o altă aniversare,

Tocmai de aceea, actorilor şi copiilor, deopotrivă, tuturor celor

un dramaturg şi o trupă de actori devotați vor aduce pe scena

care au făcut să se nască “minunile”, celor mari ce s-au împărtăşit

‚Puck”-ului nostru însăşi povestea sumbră prin realitatea căreia

din iluzie alături de noi, le adresăm această scurtă scrisoare de

trecem acum. E aprilie 2020. Copiii sunt aici la porțile Teatrului şi

început, binecuvântând clipa care ne-a adus pe toţi laolaltă.

aşteaptă să se redeschidă, iar speranțele lor nu sunt deşarte. Tuturor, celor trăitori şi celor de la Masa Umbrelor şi Tăcerilor, le Lângă ei, actorii îşi rostesc în gând rolurile viitoare, de abia

închinăm paginile de faţă.

stăpânindu-şi nerăbdarea. Suntem aici şi noi, toți ceilalți, care neam zidit în vârsta veşnic tânărului teatru.

Marcel Mureşeanu fost director al Teatrului de Păpuşi „Puck” din Cluj-Napoca

12


PUCK / 1950 - 2020

Az ünnep valóra vált, újra kezdődhet az ünnep! Minden kétséget kizáróan, a Puck Bábszínház betöltötte a 70. életévét!

Nem én vagyok hivatott arra, hogy előkeressem a történelem

Semmi és senki meg nem gátolhatta ezt az évfordulót! Semmilyen

parazsából és hamujából, sem az intézmény lezárt, vagy még

nehézség vagy akadály nem állhatott útjába.

folyamatban levő eseményei közül, melyeket a gyermekkoron túli elfelejtett világ rejt, azt a kinyilatkoztatást, mely bizonyítja, hogy a

Íme a győzelem jelentősége! A gyermeklélek, mely a szentély és a

színész, a báb és a gyermek milyen tökéletesen egymásra hangolva

Város oltalmára kelt, életterünket védelmezte! Hosszú történelme

élnek, mivel megteszik ezt mások ennek a könyvnek a lapjain,

alatt, ez a várfalakkal körülvett Város soha nem élt meg iszonyatosabb

sokkal jobban mint én, ki most, kezemet a szívemre téve bevallom,

és felfoghatatlanabb szenvedést. A Rettentő Vírus, ahogyan az egyik

hogy az elmúlt évek nem voltak mindig örömteljesek.

kis néző mondta, mint a gonosz megtestesítője, még sokáig fogja kísérteni a kollektív képzeletünket. Talán sok év múlva, egy másik

Éppen ezért fordulok e sorokkal a színészekhez és gyermekekhez

évforduló alkalmával, valamelyik akkori színműíró és elkötelezett

egyaránt, és mindazokhoz, akik hozzájárultak a „csoda” létrejöttéhez,

színészcsapat segítségével, a Puck Bábszínház színpadára kerül

ugyanakkor megáldom azt a pillanatot, mely egybegyűjt majd

ez a szomorú mese, amelynek valóságát a jelenben átéljük. 2020.

mindannyiunkat.

áprilisát írjuk. A gyerekek itt vannak és várják, hogy a bábszínház újra megnyissa kapuit, ez pedig nem maradhat hiú ábránd.

Mindenkinek, az élőknek, valamint az Árnyak és a Hallgatás Asztala körül ülőknek is ajánljuk az itt következő oldalakat.

Mellettük a színészek, alig-alig palástolva türelmetlenségüket, gondolatban ismételgetik szerepüket. Mi is, itt vagyunk, a többiek,

Marcel Mureşeanu

akik az örökifjú bábszínház idősödő létezésébe épültünk.

a kolozsvári Puck Bábszínház volt igazgatója

13


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

14


PUCK / 1950 - 2020

70 de ani de teatru de păpuși la Cluj-Napoca

“...un loc al căutării, al experimentului, al efervescenţei creatoare.”

Prima „istorie”, „deopotrivă reală și fantastică” a Teatrului Puck a fost un studiu util și necesar, un instrument de obiectivare a memoriei locului, a scenei, a vieții sutelor de angajați și miilor de spectatori care i-au trecut pragul. Lucrarea de față continuă demersul început acum 20 de ani și se datorează, în mare măsură, viziunii și entuziasmului cu care Marcel Mureșeanu a coordonat studiul inițial consacrat scenei păpușilor clujene.

1950-2000 Aniversarea la sfârşit de mileniu şi de secol a 50 de ani de

Profit de acest moment aniversar ca să trezesc în conştiinţa

teatru dă prilejul reconstituirii în pagini puţine a existenţei

celor răspunzători de soarta acestui teatru, dorinţa de a

Teatrului de Păpuşi “Puck”.

păstra mărturiile trecutului şi, de ce nu, de a realiza în timp un muzeu al Teatrului. Acum 50 de ani s-au întâlnit o mână

E greu să recreezi o atmosferă, atmosfera spectacolului, ori

de entuziaşti inimoşi hotărâtă să dea naştere celei mai vechi

ceea ce rămâne din el după trecerea timpului. Timpul nu

forme de spectacol cunoscute în România, teatrul de păpuşi.

a aşternut numai uitarea, dar a şi distrus cu brutalitate o

Regizori, păpuşari, dramaturgi, scenografi, s-au întâlnit de-a

mare parte din mărturia celor care au lăsat aici o fărâmă din

lungul timpului într-un dialog viu întru crearea de frumos.

strălucirea lor creatoare. 15


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Să ne amintim cu dragoste de toţi cei văzuţi şi nevăzuţi

artişti ce prin talent şi dăruire au trezit gustul pentru frumos

ai scenei, care prin talentul lor au făcut să vibreze ce e mai

şi adevăr în sufletul şi mintea atâtor generaţii de spectatori

profund în noi, emoţia.

mici şi mari.

Unii şi-au legat numele de Teatrul de Păpuşi din Cluj o

Teatrul de Păpuşi din Cluj s-a ivit concomitent cu alte teatre

stagiune, alţii o viaţă întreagă. Hazardul le-a păstrat amintirea

profesioniste de păpuşi şi marionete în peisajul cultural al

imortalizată într-o poză, un afiş, caiet, un program sau uneori

ţării, al căror act de naştere poartă ca dată anul 1949 sau 1950.

numai pe un stat de plată. Presa vremii, acte din dosare îngălbenite şi mărturiile celor Sunt cu toţii menţionaţi în această primă istorie. Fie ca ea

puţini rămaşi în viaţă au conservat frământările întemeierii

să fie un început pentru respectul pe care-l datorăm acestor

instituţiei. Cotidianul Lupta Ardealului, Cluj, 18 martie 1948

16


PUCK / 1950 - 2020

menţionează iniţiativa unui proiect pentru înfiinţarea unui

La 31 martie 1949, prin decizia Sfatului Popular al Comunei

Teatru de Copii şi de Păpuşi, cu activitate continuă şi două secţii:

Urbane Cluj s-a repartizat Teatrului de Păpuşi localul din str.

română şi maghiară.

23 August nr. 23 (I.C. Brătianu), o fostă prăvălie şi o magazie dezafectată. Conducerea teatrului a fost preluată de Andrási

Proiectul nu s-a materializat, în totalitate: în mai 1948 a luat

Fischer Edit, istoric de artă, director în perioada de început a

fiinţă Teatrul de Păpuşi “Păcală” / (Lúdas Matyi Bábsinház),

teatrului.

tutelat de Sindicatul Mixt al Artiştilor, Scriitorilor şi Ziariştilor cu sediul în str. Napoca nr. 16 (atelier de confecţionare păpuşi şi

Înştiinţarea nr. 2376 din 5 mai 1949 a Ministerului Artelor şi

decoruri) care, neavând sală proprie, a dat reprezentaţii numai

Informaţiilor - Direcţia Teatrelor şi Muzicii către Sindicatul

în deplasare la şcoli, grădiniţe şi cămine.

Mixt de Artişti, Scriitori, Ziarişti din Cluj acordă autorizaţie 17


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

provizorie de funcţionare Teatrului de Păpuşi “Păcală” din Cluj

s-a obţinut autorizaţia de funcţionare; directoare fiind numită

de la 4 mai 1949 până la 30 septembrie 1949.

prietena ei, Andrási Fischer Edit. Ileana Hodiş a fost angajată ca director de scenă şi director adjunct, Fuhrman Károly, artist

În aer plutea ideea înfiinţării unui Teatru de Păpuşi sub

în orfervărie, personalitate de seamă a Sindicatului Mixt al

influenţele colosului de la răsărit. Instituţie profesionistă

Artiştilor, fiind numit director administrativ. S-au alăturat

alături de celelalte instituţii de cultură din oraş, acesta urmărea

Bothár Elisabeta, actor mânuitor şi pianistă care asigura şi

perpetuarea şi dezvoltarea artei păpuşăreşti ca o modalitate

susţinerea muzicală a spectacolelor. Din lipsă de personal,

de a impune noua ideologie prin educaţie. În Transilvania au

la început de drum, în spectacole jucau şi tinerii studenţi ai

existat însă păpuşari ambulanţi, cum a fost Sebestyén Lajos,

Conservatorului de Artă Dramatică şi Muzică din localitate:

care a dat spectacole în limbile română şi maghiară pe tot

Octavian Teuca, I. Pâinişoară, Ion Tifor, Elena Cherciu. Teatrul

cuprinsul ţării. Între 1950-1952 Sebestyén Lajos a fost actor

nu avea bani şi sala trebuia amenajată. Toţi au participat

mânuitor la teatrul proaspăt înfiinţat. Noua instituţie s-a

la construirea unui zid despărţitor între sală şi scenă şi la

bazat pe personalităţi, care au reuşit să-i imprime o identitate

instalarea băncilor. Cunoştinţele şi experienţa Ilenei Hodiş

aparte.

din domeniul artelor plastice au ajutat-o la realizarea primelor spectacole. Picta decorurile, desena afişe pe bucăţele de hârtie

Un astfel de spirit ce a contribuit la naşterea şi formarea

(fluturaşi) pe care le împărţea publicului, caşera capete de

Teatrului de Păpuşi din Cluj a fost Ileana Hodiş, care a activat

păpuşi, cosea costume. I s-au alăturat în curând Ana Rusu

în anii 1949-1951. Pasiunea, preocupările-i din copilărie se leagă

Brie, actriţă, absolventă a Conservatorului de Artă Dramatică

de artele plastice, care au devenit vocaţia ei de o viaţă. Făcea

şi Muzică din Cluj, ca artist mânuitor, apoi Tisch Gizella, Mihai

parte din Sindicatul Mixt al Artiştilor, Scriitorilor şi Ziariştilor

Crişan, actor şi regizor, Benedek Dezső, Haţegan Maria, Lukász

încă din 1947 şi locuia pe strada 23 August la numărul 23. Se

Izabella, Voicu Elena şi, nu în ultimul rând, viitoarea regizoare

pregătea pentru Institutul de Arte Plastice, specializându-se în

Kovács Ildikó, cea care va deveni mentorul şi animatorul celor

arta ceramică. Scria şi ilustra basme. Pentru a-şi distra cei doi

două secţii vreme de 30 de ani.

copii, încă mici, punea în scenă spectacole de teatru de păpuşi, la care asistau şi prietenii de familie: actorii Naţionalului

Data oficială a inaugurării Teatrului de Păpuşi de Stat din Cluj

clujean Magda şi Ion Tâlvan, regizorul Giosan. Din primul

apare în unele acte la 4 februarie, în altele 5 februarie 1950. În

spectacol îşi aduce aminte doar de decor; un fundal rulant

spiritul epocii, la deschidere a vorbit Eugen Naum, şeful secţiei

pictat, ce dădea impresia de mişcare în joc a păpuşilor. De la

culturale a Comitetului Provizoriu Urban. În premieră s-au

aceste spectacole înscenate pentru delectarea celor dragi, sub

jucat la secţia română fragmente din piesa rusească Banul

impulsul prietenilor din lumea artistică s-a născut ideea de a

şi Părăluţa de Nina Ghernet iar la secţia maghiară sceneta

porni demersurile pentru înfiinţarea Teatrului de Păpuşi din

Morcovul după povestirea lui L.N. Tolstoi şi Cozonacul. Presa

Cluj. În curte se eliberase prăvălia cu magaziile aferente şi astfel

a consemnat evenimentul şi a apreciat spectacolele drept

18


PUCK / 1950 - 2020

“foarte promiţătoare”, “executate artistic”, “coloritul local

În prima stagiune s-au mai jucat următoarele piese la secţia

corespunzător” al costumelor şi decorurilor. “Păpuşile sunt

română: Punguţa cu doi bani (premiera 23 aprilie), Cele trei

foarte reuşite, artistul prinzând trăsăturile caracteristice ale

domniţe, Piciorul mare (în luna aprilie), Tibică şi Pufuleanca

tipului pe care vrea să-l reprezinte”. Notează şi: “mici scăderi

în excursie (premiera 21 mai). Spectacolele de succes erau

inerente oricărui început, cum ar fi, de exemplu, lipsa unei

reluate de la o secţie la alta, obicei perpetuat mulţi ani de acum

variaţii suficiente a vocilor” dar: “Teatrul de Păpuşi din localitate

înainte în istoria Teatrului de Păpuşi. Astfel Banul şi Părăluţa

se va bucura în curând de mare popularitate în rândul copiilor

s-au jucat şi la secţia maghiară, iar Morcovul şi Cozonacul la

şi tineretului din oraşul nostru”.

secţia română. 19


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

“Adevărate şcoli de educare, îndeosebi a tinerei generaţii” în spiritul ideilor comuniste, Teatrul de Păpuşi de Stat din Cluj a avut două titluri în premieră la 20 februarie 1950: Tractorul şi Alegeri de altădată, program de alegeri electorale, spectacole pe care teatrul le-a prezentat în deplasare. Jucau concomitent două-trei grupe de actori cu ocazia alegerilor. În acelaşi scop al “educării maselor”, Teatrul de Păpuşi a fost inclus în programul artistic de sărbătorire a zilelor de 1 Mai şi 23 August, alături de spectacole de balet, Corul CFR sau recitalurile actorilor şi cântăreţilor celor două teatre şi opere din localitate. Din informaţii trunchiate, disparate şi puţine mărturii se conturează dominanta primei stagiuni a teatrului: multe eforturi şi ingeniozitatea Ilenei Hodiş susţinută de directoarea Andrási Fischer Edit şi de toţi cei care au alcătuit mica dar pasionata trupă de actori. Cu mijloace modeste, căutând şi descoperind, au învăţat tehnica mânuirii păpuşilor, la început doar bibabo, nuanţarea vocilor, alegerea textelor pe înţelesul copiilor, adică: “de esenţă tare, izbitoare prin sens şi mai ales înălţătoare” şi găsirea acelei teatralităţi, estetici, la care “copilul se ridică inconştient şi cu o uşurinţă organică”, deoarece “copiii nu au lenea închipuirii ca adulţii”, după cum spunea Lucian Blaga. Alexandru Rusan a impus un nou stil în arta păpuşărească Din luna septembrie 1950 până în 1955 conducerea teatrului

odată cu păpuşile create pentru spectacolul Fiii pescarului de

este preluată de Elisabeta Negulescu Surány. La 11 septembrie

Ella Conovici, în 1954, în care “a modificat proporţiile păpuşii,

1950 s-a anunţat organizarea unui curs pentru instruirea

care până la el erau aproximativ realiste. Personajele aveau în

noilor cadre de păpuşari, cei corespunzători urmând a fi

acest spectacol capete foarte mari în raport cu trupul, sistem

angajaţi. În primii cinci ani s-a articulat colectivul celor două

care a început apoi să fie utilizat şi de către alţi scenografi. A

secţii, din care s-au distins în timp talente ca Horia Pop, Péter

fost, poate, primul pas către un sistem modern de reprezentare

János, Bonda Ferenc, Vasile Teiuş sau ca inegalabilul scenograf

a personajului în teatrul de păpuşi” (Dicţionarul Teatrului de

Alexandu Rusan.

Păpuşi, Marionete şi Animaţie din România, coordonator Cristian Pepino, Editura Ghepardul, Festivalul Gulliver, Galaţi, 1999).

20


PUCK / 1950 - 2020

Răsfoind stagiunile de început regăsim nume ca Ana

recunoscute, teatrului acordându-i-se diploma pentru “merite

Rusu Brie, Horia Pop, Elena Voicu, nu numai în calitate de

deosebite în munca de prezentare a spectacolelor pentru

interpreţi, ci şi de regizori, traducători sau autori de text.

pionieri şi şcolari de către C.C. al U.T.C.”

Ani de-a rândul, numele Elenei Voicu a figurat pe afişe la creaţie şi execuţie de păpuşi.

În anul următor (1956) păpuşarii clujeni s-au prezentat la Săptămâna Teatrelor de Păpuşi din Regiuni, ţinut la

Momentele de vârf ale primilor cinci ani le-au constituit

Bucureşti, cu spectacolele Mateiaş Gâscarul şi Fiii Pescarului,

spectacolele: Cei cinci chinezi (scenariul Mihai Crişan şi

recompensate cu premii. Premiul I pentru scenografia

Kovács Ildikó, regia Ileana Hodiş), jucat la ambele secţii şi

spectacolului Mateiaş Gâscarul i-a revenit clujeanului

Povestiri după Ion Creangă, spectacol coupé, jucat şi el la

Alexandru Rusan.

ambele secţii în scenografia lui Alexandru Rusan, Capra cu trei iezi în regia lui Horia Pop, Ana Rusu Brie: Ursul păcălit de

Regizorul Vasile Dan a venit dinspre teatrul “mare” spre

vulpe, Elena Voicu: Punguţa cu doi bani, La porunca ştiucii de

teatrul “mic” - pe care niciodată nu l-a considerat astfel - cu

Tarakovski în traducerea lui Ion Vlad, care a fost puţin timp

dorinţa de a armoniza şi dezvolta un colectiv în formare, la

secretar literar la teatrul de păpuşi. Spectacolul Doctor fără

nivel profesionist. Teatrul pe care l-a condus 22 de ani şi-n

voie de Molière, regia Kovács Ildikó a fost primul spectacol

care a montat la ambele secţii mai bine de un sfert de veac,

cu păpuşi wayang (păpuşi cu tijă), care se adresa, în primul

se adresa cu precădere celor mici. În rapoartele vremii: “cel

rând, publicului adult, jucat cu mult succes. Începuturile fiind

mai important factor” ce caracterizează activitatea Teatrului

depăşite, în iunie 1955 director al teatrului de păpuşi a devenit

de Păpuşi era “o permanentă efervescenţă creatoare (…) prin

regizorul Vasile Dan. Anul 1955 a fost şi anul în care, pentru

prezentarea unui repertoriu variat şi pretenţios, crearea unei

prima oară, meritele Teatrului de Păpuşi din Cluj au fost

dramaturgii proprii teatrului de păpuşi, care să servească din plin educarea politico-ideologică şi estetică a celei mai tinere generaţii”. Păpuşăria fiind un gen de teatru aparte, sincretic, genul care îmbină cele mai multe modalităţi de expresie, pornind de la dans, mişcare, trecând prin gestică şi ajungând la muzică şi rostire, necesita o pregătire aparte. Cum colectivul era eterogen cu oameni veniţi din diverse medii şi profesii, puţini dintre ei având studii de artă dramatică şi cum ambiţia directorului, insuflată şi colectivului era de a se prezenta la nivel profesionist a luat naştere Studioul Experimental 21


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

al Teatrului. Un loc al pregătirii, emulaţiei, al întrebărilor şi

în această artă liberă în care domină fantezia şi infinitele

răspunsurilor, al căutării, învăţării, autodepăşirii şi mai ales

posibilităţi de exprimare. Mizând mai puţin pe cuvânt ce apare

al creaţiei în echipă. În acest studio s-au pregătit păpuşarii în

în replici scurte, esenţializate, surpriza imaginii în teatrul de

arta mişcării scenice, arta vorbirii, sub îndrumarea unor actori

păpuşi răspunde exigenţelor spectacologice, atât ale copiilor

şi balerini de la cele două teatre şi opere din Cluj. Şi tot aici s-a

cât şi celor ale publicului adult, chiar dacă cel din urmă se

născut primul grup de pantomimă din ţară, constituit după

deplasează mai greu la un spectacol prezentat la teatrul de

război, MIM7, datorat spiritului iscoditor, novator şi mereu

păpuşi, fiind tentat să urmărească “spectacolele de animaţie”

neliniştit în găsirea multiplelor modalităţi de exprimare

mai degrabă în faţa televizorului. S-au născut astfel spectacole

artistică al regizoarei Kovács Ildikó. Studioul a dus la crearea

deosebite pentru copii şi adulţi, spectacole de pantomimă

unei atmosfere speciale în jurul teatrului, de provocare la joc

cu păpuşi sau numai de pantomimă, spectacole ce poartă

22


PUCK / 1950 - 2020

amprenta păpuşarilor, regizorilor, scenografilor clujeni ce

veseli. Citim într-un articol că-n aceste spectacole se valorifică

nu de puţine ori au fost răsplătiţi cu premii la festivalurile

experienţa studioului experimental al teatrului: “jocurile

din ţară şi din străinătate. Cu inteligenţă, echipa clujeană a

păpuşăreşti sunt legate de jocurile de pantomimă” sau: “Piesa

ştiut să depăşească constrângerile “indicaţiilor” cultivând

Drumeţii veseli este un spectacol pentru preşcolari. Are un

un repertoriu variat, adecvat şi de ţinută adresat tuturor

caracter de gen de estradă, ceea ce îl face accesibil micilor

segmentelor de vârstă. Au ştiut să transforme în evenimente

spectatori. În piesă apar personagii inedite. Are o scenografie

şi reuşite artistice un turneu care avea ca scop “culturalizarea

bogată, cu rezolvări interesante şi atrăgătoare. A fost creată o

maselor” în zona minieră cu piese Vasilache la ţară sau să

muzică corespunzătoare, melodioasă, simplă, pe care copiii o

scoată din zona didacticistă piesele: Cum au ajuns fluierul şi

învaţă uşor şi repede. Regizoarea acestui spectacol (…) actriţa

cobza la şcoala de muzică de Valentin Silvestru şi Drumeţii

Ana Rusu Brie a rezolvat sarcinile de regie cu mult gust, 23


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

pentru copii: Fraţii Grimm cu: Albă ca zăpada, Cenuşăreasa, Ion Creangă cu Harap Alb, Povestiri, Petre Ispirescu cu Ciobănaşul cel isteţ, Sarea în bucate, Prâslea cel voinic şi merele de aur, Rudyard Kipling cu Elefănţelul curios, Frank Baum cu Vrăjitorul din OZ sau dramatizări: Prisaca după poeziile lui Tudor Arghezi de Horia Pop, Baronul Münhausen de Gottfried August Bürgen, dramatizare şi scenografie Al. Rusan. Într-un sfert de veac, păpuşarii clujeni se confruntă cu colegii lor din ţară şi străinătate, în nu mai puţin de 18 festivaluri şi turnee, clasându-se pe primele locuri. Cităm aprecierile despre spectacolele clujenilor: Povestiri după Ion Creangă, Poveşti cu animale de Móricz Zsigmond, Vasilache şi Mărioara la ediţia a X-a a Festivalului de la Chrudni Cehoslovacia, 1961, urmat de un turneu în aceeaşi ţară, prima ieşire în străinătate a Teatrului de Păpuşi din Cluj: “Dintre invitaţii străini la Chrudni, spectacolele în limba română şi maghiară ale păpuşarilor din Cluj au cucerit publicul printr-o interpretare actoricească plină de vervă şi temperament (…) realizate cu mijloace de expresie interesante, care merită o atenţie deosebită” (Rude Pravo). reuşind să scoată un spectacol care corespunde nivelului

Într-o ierarhie valorică neoficială, Teatrul de Păpuşi din Cluj

artistic al teatrului nostru”. Scenografia Editei Botár la piesa

ocupa locul al II-lea din ţară, imediat după Teatrul de Marionete

Cum a reuşit fluierul şi cobza la şcoala de muzică: “a reuşit ca

“Ţăndărică” din Bucureşti. Fişele de spectacol consemnează

instrumentele neînsufleţite să creeze personaje (păpuşi) pline

reuşitele individuale şi în echipă ale clujenilor. Important

se ingeniozitate scoţând în relief caracterele lor. Spectacolul

mi se pare a ne opri la cele două spectacole pentru adulţi

are o muzică corespunzătoare, (compozitor Hary Maiorovici)

din această perioadă: Visul unei nopţi de vară, de William

inspirată din folclorul popular românesc”.

Shakespeare, Sânziana şi Pepelea, de Vasile Alecsandri şi spectacolele grupului de pantomimă MIM7.

Anual fiecare secţie avea cinci-şase premiere iar în repertoriul curent cel puţin 20 de titluri. Regăsim marii clasici ai literaturii 24

Premiera pe ţară a piesei lui Bajor Andor, Parodii (1962),


PUCK / 1950 - 2020

spectacol cu păpuşi pentru adulţi aduce pentru prima oară în

participat la primul Festival Internaţional de Pantomimă de

reprezentaţie grupa de pantomimă a studioului experimental,

la Zalaegerszeg - Ungaria, ca apoi să fie apreciat, în anul 1973

regia Kovács Ildikó, prezentată apoi şi la ediţia a III-a a

la Festivalul Internaţional de Pantomimă din Amsterdam

Festivalului Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete

- Olanda (Stichting International Mime Festival ’73): “alături

din Bucureşti. Noutatea mijloacelor de expresivitate artistică

de aproape 20 de formaţii din mai multe ţări europene,

şi talentul grupului îi impune în timp fără ca MIM7 să

bucurându-se de o deosebită apreciere a publicului, de

dispună de o susţinere logistică din partea vreunui for local.

aplauze la scenă deschisă şi ovaţii la sfârşitul spectacolului”

S-au afirmat ca un gen aparte în paleta spectacologică a

(Ilie Călian - Făclia, 30 mai 1973).

Clujului. Au avut loc reprezentaţii la Palatul Culturii din oraş, apariţii la Televiziune şi turnee prin ţară. Grupul a

Cele două spectacole, Visul unei nopţi de vară, de W. 25


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

această piesă plină la refuz de viaţă jucată cu păpuşi pe beţe (wayang n.n.) şi încă într-o limbă străină - toate astea puteau să sune sceptic. Dar ceea ce au făcut păpuşarii români din comedia shakespeareană jucată în cadrul celui de-al doilea Festival de Păpuşi de la Bonn în “Landsmuseum” a şters toate îndoielile despre o asemenea încercare” (Ilie Călian - Pe scenele lumii - Făclia 6 octombrie 1974). Din cronica poetului şi criticului Ion Cocora citim în Tribuna din 19 decembrie 1974, referitor la spectacolul Sânziana şi Pepelea: “spectacolul Teatrului de Păpuşi din Cluj Napoca se prezintă cu multă incisivitate şi vervă comică, deosebit de bogat în mijloace impuse de arta spectacolului modern, în folosirea cu inteligenţă şi fantezie a posibilităţilor pe care le oferă chiar maniera liberă în care autorul descrie “aventurile lui Pepelea”. Reprezentaţia cucereşte, fără îndoială, prin ritmul său alert, prin culori şi atmosferă de superproducţie, prin degajat şi vioi spirit popular, fiind punctată şi completată de o excelentă partitură muzicală semnată Liviu Glodeanu. De asemenea, Shakespeare şi Sânziana şi Pepelea, de V. Alecsandri, au venit

scenografia şi păpuşile lui Virgil Svinţiu apar ca elemente cu

pe acelaşi fond al căutării de noi modalităţi de exprimare

personalitate, asigură ansamblului o desfăşurare nu lipsită de

şi, de ce să nu recunoaştem, şi din dorinţa păpuşarilor şi

imprevizibil şi mai ales de armonie şi expresivitate plastică

a regizoarei Kovács Ildikó de a-şi demonstra şi confirma

(…). Am reţinut (…) pe Smaranda Stratanov, cu un joc fluent

talentul în faţa publicului adult. Visul unei nopţi de vară,

şi sensibil nuanţat în Sânziana, pe Doina Dejica-Fânăţeanu,

în inspirata scenografie a lui Alexandru Rusan, a fost astfel

Horia Pop, Ion Cherecheş, Virgil Pop, Gheorghe Bărbănţan,

apreciat la Festivalul Internaţional “Teatrul de Păpuşi al

Eftimiu Pandrea, Vasile Teiuş, Ana Rusu-Brie, (…) precum şi pe

Naţiunilor” de la Bochum - Germania şi în continuare,

componenţii orchestrei, fiecare distingându-se printr-un real

în turneul din Germania de la Nürenberg, Frankfurt,

efort de autodepăşire”.

Remscheid, Bremerhaven, Bonn: “Am admirat un spectacol excelent, de mare originalitate…mulţumim cu afecţiune

Anul 1975, an jubiliar, 25 de ani de existenţă, se anunţă

pentru acest spectacol minunat… admiraţie pentru această

ambiţios în menţinerea şi creşterea nivelului artistic al

performanţă”. (Bonner Rundschau) “Visul unei nopţi de vară,

trupei. Spectacolele pentru copii erau alese cu grijă, pe

26


PUCK / 1950 - 2020

esperanto la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi de la Zagreb la mai multe ediţii: Poveşti cu animale, de Móricz Zsigmond, Povestiri de Ion Creangă şi Prietenii Luciei, de Alecu Popovici interpretate de cei mai valoroşi actori ai celor două secţii Doina Dejica Fânăţeanu şi Balló Zoltánn au obţinut premiul I pentru interpretare, după cum spectacolul Poveşti cu animale a luat premiul I pentru arta spectacolului şi premiul III pentru cel mai bun text. Scenografia plasticienei Botár Edit la Poveşti cu animale e remarcată în Revijalni Vjesnik: “O rezolvare scenografică plină de fantezie caracterizează spectacolul Poveşti cu animale al Teatrului de Păpuşi din Cluj. Scenografia spectacolului (...) pornind categorii de vârstă: preşcolari, şcolari mici, şcolari mari şi se

de la izvorul nesecat al folclorului, a valorificat din plin

dorea atragerea studenţilor, un public atât de generos în sălile

diversitatea artei populare (ţesături, împletituri, ceramică)

de spectacol.

în valoarea şi bogăţia coloristică, diversitatea păpuşilor şi a decorului.” După cum în turneul din Germania, Allgemeine

Grupa de pantomimă MIM7 pregăteşte un spectacol de D. R.

Zeitung Bochum nota despre spectacolul Povestiri de Ion

Popescu Grădina cu Pupeze (Făclia – 4 octombrie 1975).

Creangă, regia artistică Vasile Dan şi decorurile realizate de Alexandru Rusan, astfel: “cu toate că uneori pasaje întregi

În cei 22 de ani de directorat ai regizorului Vasile Dan şi mai

au fost interpretate doar în limba română, ne-au satisfăcut

bine de un sfert de veac ai teatrului, Teatrul de Păpuşi din

pe deplin prin coloritul interpretării, mişcările expresive şi

Cluj a reuşit să se impună pe un drum propriu într-o paletă

gestica plină de temperament din care s-a născut acţiunea.

diversă de spectacole, să-şi formeze o echipă redutabilă

Păpuşile, pur şi simplu delicioase, au vorbit singure despre

căreia i s-au alăturat, pe lângă cei de la început, viitoarele

ele. În simplitatea lor păreau aproape stilizate şi totuşi

vedete ale trupei, Smaranda Stratanov şi Doina Dejica-

neverosimil de naturale pentru că au amprenta tipică genului

Fânăţeanu, individualizate prin premii la festivalurile-

lor atât în forma, cât şi în expresia feţelor”.

concurs din 1974, respectiv 1976 de la Sinaia şi să-şi atragă compozitori de valoare ca Hary Maiorovici, Liviu Glodeanu,

Nu au lipsit greutăţile: lipsa de spaţiu pentru depozitarea

George Sbârcea, Petre Sbârcea, Tudor Jarda, scriitori clujeni

decorurilor, a păpuşilor şi a recuzitei, leitmotiv al Teatrului

- Alexandru Căprariu, Mircea Vaida şi Mircea Opriţă. Un

de Păpuşi din Cluj, lupta pentru obţinerea unei maşini pentru

mod de a se impune atenţiei internaţionale a fost iniţiativa

deplasări, bani pentru renovarea sălii. Cu toate acestea, în

actriţei Sigmond Júlia de a prezenta unele spectacole în limba

1977, criticul Mircea Ghiţulescu preia un teatru cu un colectiv 27


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

scriitorului Mircea Vaida: “Acest poem spectacol de Anton Tauf pe versurile lui Nichita Stănescu (...) într-un cadru plastic de Octavian Cosman se constituie într-o inedită pledoarie asupra condiţiei dintotdeauna a creatorului în luptă cu materia, cu elementele, cu lumea pe care vrea s-o pătrundă şi s-o împingă înainte, în fine, cu sine. La exprimarea acelui sine ascuns, la iluminarea sensurilor cu mijloacele cuvântului, ale gestului şi cadrului, îşi dau concursul, alături de Anton Tauf: Kovács Ildikó (un competent consultant artistic), Octavian Cosman (inspirat şi sugestiv), actorii Sigmond Júlia, Péter János, Tiberiu Stoi, Balló Zoltán (prezenţe care subliniază nuanţat enunţurile interpretului principal) şi Frunzina performant şi un repertoriu solid. Beneficia de colaborarea

Boancă. (...) E o demonstraţie de o remarcabilă virtuozitate.”

secretarului literar Constantin Ştefănescu care va semna în deceniul petrecut la Teatrul de Păpuşi din Cluj ca autor al unor

După Sânziana şi Pepelea a urmat un alt spectacol

piese originale, dramatizări sau ca regizor al unor spectacole

Alecsandri adresat adulţilor: Ion Păpuşarul, dramatizare şi

importante. Strategia repertorială a vizat menţinerea

regie Constantin Ştefănescu, scenografia T. Th. Ciupe de la

spectacolelor valoroase. Sânziana şi Pepelea a participat

Naţionalul clujean, muzica Mircea Octavian. Spectacolul

în 1978 la 2 festivaluri: Festivalul de la Constanţa din ţară

prezentat la cea de-a şasea ediţie a Săptămânii Teatrelor de

şi Festivalul Internaţional de Păpuşi de la Bialsko-Biala din

păpuşi de la Constanţa, mai 1980, împreună cu cel al secţiei

Polonia. A continuat seria premierelor pentru adulţi: Omul şi

maghiare Te aştept! de Molnár Erzsébet (foarte apreciat)

masca, spectacol de pantomimă, în concepţia aceleiaşi Kovács

naşte controverse: Ion Păpuşarul, conceput pentru adulţi,

Ildikó care a fost premiat la Festivalul Naţional “Cântarea

ca spectacol politic, a surprins prin varietatea mijloacelor de

României”, faza pe ţară cu premiul I şi titlul de laureat.

expresie, de la păpuşa clasică a micului teatru de bâlci a lui

Teatrul a găzduit şi s-a implicat într-un spectacol-recital din

Ion Păpuşarul, foarte bine interpretat de Horia Pop, la păpuşi

poezia lui Nichita Stănescu, alcătuit şi interpretat de actorul

mari, actori mascaţi şi nemascaţi... “este un spectacol cu un

Naţionalului clujean, Anton Tauf cu trupa de pantomimă

grad ridicat de dificultate pentru interpreţi, deveniţi actori

MIM7, în regia lui Kovács Ildikó şi scenografia lui Octavian

“totali”, solicită publicul, care trebuie să-l abordeze cu aceeaşi

Cosman: Când sinele cu sine... Spectacolul a fost receptat ca

concentrare ca pe un spectacol “de artă”, pentru a-i înţelege

“un spectacol de autentică artă (...) iar iniţiativa conducerii

ţesătura de simboluri, aluzii, replici şi scene contrapunctice,

Teatrului de Păpuşi din Cluj Napoca salutară”. Notăm câteva

etc. Deosebit de ambiţios, încercând să recupereze scene

aprecieri despre spectacol şi realizatorii săi din cronica

din teatrul politic al lui Alecsandri, în viziune actualizată

28


PUCK / 1950 - 2020

Un spectacol de succes, premiat cu premiul al III-lea la Festivalul Naţional “Cântarea României”, 1979, faza pe ţară a fost Anotimpuri, de Mihai Crişan. Întâlnirea fericită dintre regizoarea Kovács Ildikó, compozitorul etnomuzicolog Iosif Herţea şi scenografa Botár Edit a creat un spectacol inedit în care tradiţiile populare româneşti de veacuri, legate de cele patru anotimpuri, se recompun din măşti, obiecte, mâini, pe o muzică adecvată, în interpretarea păpuşarilor ce au îmbinat în mod fericit momentul de pantomimă (Soarele şi Luna) cu cel al mânuirii, inserând şi o scenă din teatrul de bâlci cu Mărioara şi Vasilache. Spectacolul a constituit o reuşită pentru ambele secţii. şi adresându-se publicul adult, Ion Păpuşarul, în ciuda unor opinii critice formulate la adresa lui, fiind singurul

Într-un moment, am crede, deloc propice creaţiei artistice,

spectacol care a provocat decisa departajare a opiniilor şi a

România anilor ’80, când foamea, frigul şi întunericul

stârnit ambiţia, declarată ori secretă, de a realiza spectacole

căleau “omul de tip nou” al regimului dictatorial Ceauşescu,

asemănătoare” (Ilie Călian – Făclia, 8 iunie 1980).

s-a născut pe scena Teatrului de Păpuşi din Cluj, la fel ca pe multe scene ale teatrelor “mari” din ţară, ca un scut de

Pe afiş figurează numele unor autori clujeni, ispitiţi de

rezistenţă prin artă, un spectacol memorabil: Ubu rege de

dramatizarea sau crearea pieselor pentru acest gen atât

Alfred Jarry. A fost momentul de graţie al directoratului

de dificil, piesa pentru teatrul de păpuşi. Poveste despre pământul ţării de Mircea Vaida “este un bun debut al celei de-a XXX-a stagiuni a Teatrului de Păpuşi clujean, al cărui colectiv a întâmpinat acest jubileu cu 5 premii, la faza finală a celei de-a doua ediţii a Festivalului Naţional “Cântarea României” (Ilie Călian - Făclia - 21 septembrie 1979). Un alt spectacol apreciat al stagiunii 1979 – 1980 este Scufiţa Roşie, dramatizare de Mircea Vaida şi Povestea Pierdută de Eugen Uricariu şi Leonida Neamţu. De asemenea, regăsim reluări sau premiere cu basme şi poveşti din repertoriul clasic şi universal: Albă ca Zăpada, Fata babei şi fata moşului, Harap Alb. 29


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Mircea Ghiţulescu şi de creaţie al regizoarei Kovács Ildikó şi, de ce să nu subliniem, un act de mare curaj. Într-o perioadă de apogeu a dictaturii dezlănţuite, cutezanţa înscenării unui text ce descrie ascensiunea şi decăderea unui tiran, a tiraniei, demonstrează libertatea absolută pe care şi-o asumă creatorii pentru descoperirea prin frumos (citeşte spectacol) a adevărurilor fundamentale ale vieţii. Puţine spectacole au şansa de a putea fi reconstituite. Ubu rege s-a bucurat de o analiză amănunţită pe care Horia Deleanu i-a consacrat-o în capitolul Omul şi păpuşa din cartea sa Elogiul regizorului, editura Meridiane, Bucureşti, 1985. Din amplul studiu se desprinde personalitatea regizoarei prin doi poli ai creaţiei sale: Ursuleţul Winnie Pooh şi Ubu rege. Acest text din urmă, în traducerea de excepţie a lui Romulus Vulpescu, a fost adaptat de regizoare inserând fragmente şi din alte două piese ale lui Jarry: Ubu încoronat şi Ubu înlănţuit. Soluţia regizorală pentru care a optat Kovács Ildikó a fost cea a unui spectacol cu actori şi marionete. “Nu există nici un dubiu că directoarea de scenă a fost trainic încurajată în frumoasa-i aventură teatrală de respectul tandru pe care Jarry îl purta păpuşii (...) Numai marionetele, al căror stăpân suveran şi creator suntem (...) traduc, pasiv şi rudimentar, ceea ce este schema exactităţii, gândurile noastre” spune Jarry. Pentru cuplul “unic” în literatură “o chintesenţă a izolării în nebunie, în univers absurd, incoerent, exercitând delirant samavolnicia dictatului aberant (...) regizoarea a propus, cât se poate de bine inspirată, acest rol (Madam Ubu) unei actriţe de remarcabilă forţă, de foarte interesantă vibraţie artistică: Melania Ursu. Însoţind-o pe Melania Ursu, cu mai puţin experimentatul dar foarte înzestratul şi parcă predestinatul pentru această partitură, actorul Tudorel Filimon, regizoarea 30


PUCK / 1950 - 2020

a constituit, în limite posibile, o pereche ideală pentru perechea

costume, păpuşi) şi muzica deosebit de inspirată a lui Valentin

Ubu (...) Tudorel Filimon şi Melania Ursu, bine îndrumaţi de

Fărcaş. Spectacolul a cărui premieră a avut loc la 30 octombrie

regizoare au jucat admirabil, odată cu foamea insaţiabilă de

1980 a avut o viaţă lungă şi nu lipsită de sinuozităţile specifice

putere nelimitată şi tema demenţei ucigaşe, distrugătoare de

deceniului în care s-a jucat. Dar s-a bucurat de o recunoaştere

tot ce mai încearcă să rămână omenesc. (...) Ei au sugerat tot

exemplară, fiind ovaţionat în sălile pline de la Cluj, mai apoi în

timpul, cu multă iscusinţă artistică, că ipoteticul lor dialog

turneul prin ţară din anul 1981, la Târgu Mureş, Sibiu, Piteşti,

cu lumea este un solid monolog în care sunt implicaţi, fiecare

Bucureşti, la Festivalul Internaţional de Teatru de Păpuşi

în parte, doi debili mintal, doi psihopaţi (...) S-ar fi putut juca

- Pécs, Ungaria, şi, ca o deplină împlinire, la prima ieşire de

şi simpla psihopatologie a două subiecte clinice, fără a intra

după 1989 a teatrului la Festivalul de Teatru din Vlissingen,

într-o evidentă eroare. Dar ar fi fost cu totul insuficient. Aşa

Olanda, august 1990.

i s-a părut lui Kovács Ildikó care a ales o soluţie, mult mai complicată, dar şi mult mai fertilă de teatru politic, jucând cu

Anul 1980 a încheiat directoratul criticului Mircea Ghiţulescu,

concursul unor admirabili actori, nu cazul Ubu, ci categoria

o perioadă, 1977-1980, în care Teatrul de Păpuşi din Cluj a reuşit

Ubu (...) Distribuirea în aceste roluri a doi excelenţi actori

să-şi impună stilul, cultivând în aceeaşi măsură spectacolele

din teatrul de proză (de la Naţionalul clujean n.n.) a înlesnit

pentru copii şi adulţi, într-un repertoriu ales cu atenţie, în

realizarea unui spectacol mare în teatrul mic (...) Intră în joc

permanentă grijă de a menţine nivelul performant al trupei

şi “Guignolii” (...) Contribuie consistent şi în această direcţie

de actori.

prezenţa fermecătoare a actorilor neanimaţi care se înscriu în ciclul firesc al desluşirii înţelesurilor de bază cuprinse în

Din 1980, vreme de un deceniu, la direcţia Teatrului a stat

spectacol. Păpuşile sunt ţinute, în general, într-un fel de casete

Nicoleta Brad. Un deceniu greu pentru toate instituţiile de

paralelipipedice, purtate de “Guignoli”, de slujitori. Ele ies la

artă din ţară, perioadă în care se strângea “şurubul” în toate

iveală din cutiile gata deschise sau care se deschid special

segmentele vieţii noastre sociale. În 1981, regizorul Vasile

când au... un cuvânt de spus, când declanşează şi motivează

Dan s-a retras din teatru, iar în 1983 regizoarea Kovács Ildikó

o acţiune internă. Actorii neanimaţi creează o serie de

s-a pensionat. Repertoriul teatrului s-a axat mult mai mult

momente admirabile (...) de pildă descăpăţânarea lui Bordură

pe spectacolele pentru copii. Dar chiar şi chiar aşa, Teatrul

- Horia Pop” (Horia Deleanu, Elogiul regizorului, Editura

de Păpuşi din Cluj n-a căzut în deriziune. Între 1982 - 1989 a

Meridiane, Bucureşti, 1985). În sublinierea grotescului, un rol

fost angajat talentatul regizor Aureliu Manea. A montat zece

determinant l-a avut machiajul cu aspect de mască al celor

spectacole dintre care opt la secţia română şi două la secţia

doi protagonişti, ca şi costumele supradimensionate ale celor

maghiară. Premierele sale, adevărate evenimente în contextul

doi, întregite de folosirea unui timbru vocal “special” aşa cum

destul de sumbru al vieţii clujenilor de atunci, erau aşteptate

şi-a dorit Jarry. În reuşita concepţiei regizorale se înscrie şi

cu nerăbdare de colegii de breaslă, critici şi public. Venind

spaţiul de joc simplu, al scenografului Virgil Svinţiu (decor,

dinspre teatrul dramatic, soluţiile lui Manea în spectacolul 31


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

de păpuşi valorificau formulele teatrului-imagine de bogată

După “jocul de-a Cenuşăreasa”, a doua premieră a stagiunii i se

semnificaţie, satisfăcând aşteptările publicului de la mic la mare.

datorează tot lui Aureliu Manea, de această dată absolută, pe

Aureliu Manea nu putea să se limiteze, chiar în cadrul unui

textul dramaturgului clujean Constantin Cubleşan: Iepurilă,

repertoriu pentru copii la o singură dimensiune de receptare a

varză dulce un subiect cu precădere adresat preşcolarilor.

textului. Cronicile primului său spectacol la Teatrul de Păpuşi din

“Aureliu Manea a montat spectacolul cu actori şi păpuşi, unii

Cluj, Cenuşăreasa, dramatizare a poetului Al. Căprariu, decor şi

actori îmbrăcaţi în costumele personajelor. Întreaga echipă

păpuşi Virgil Svinţiu, precizează polivalenţa proprie montării

a jucat simplu, cu farmec, cel mai adesea cu umor (...) reuşita

sale: “Aureliu Manea, acest regizor, care mărturiseşte cu fiecare

spectacolului se datorează şi scenografei, Botár Edit, care a

gest al său, în orice context, o neţărmurită iubire pentru actul

construit un decor unic, simplu” (Ilie Călian, Făclia, 1982).

teatral, urmăreşte să concretizeze datele unui spectacol pentru totdeauna, adică unul pe care să-l poţi urmări şi savura în fiecare

Stagiunea se încheie, în notă Manea, cu spectacolul Emelian

an al vârstei. Viziunea sa regizorală preconizează un act de lectură

şi toba cea goală, de Horia Bădescu după L.N. Tolstoi,

în miezul scenei sugerând basmului prezenţa nedezminţită şi

textul, fiind “contemporaneizat”, a fost pe înţelesul micilor

rituală în paginile unei cărţi eterne (...) Regia animă totul, cuvânt

spectatori, “folosind cu succes ironia şi umorul”. Spectacolul

şi marionetă, într-atât încât ieşirea mânuitorilor-interpreţi

a fost considerat o reuşită. “Aureliu Manea a acordat o mare

din vechea convenţie a anonimatului lor de după cortină nu

atenţie (...) asigurării unei fluenţe a spectacolului, cu accentul

surprinde nici o clipă (...) Cuplul care se cimentează între omul-

pus pe structura evenimentelor într-o unitate spectacologică,

marionetă şi păpuşa-om beneficiază, desigur, de duble nuanţe

pe de o parte şi reliefarea evoluţiei personajelor pe de altă

afective, aparţinând mobilităţii umane, cât şi simbolisticii

parte” (Radu Bădilă – Tribuna, iulie 1983). Din alte cronici

obiectuale. Viaţa care se transferă marionetelor este, la un

desprindem valoarea decorurilor lui Virgil Svinţiu, autor al

moment dat, desăvârşită şi independentă, astfel că interpretele

păpuşilor fiind sculptorul Günter Wallner, ilustraţia muzicală

pot să-şi schimbe rolurile, fără ca personalitatea personajelor să

aparţinând Anei Marius (un nume tot mai des întâlnit pe

sufere ceva” (Valentin Taşcu, Tribuna, 7 octombrie 1982).

afişul păpuşarilor clujeni). Actorii-mânuitori (sau mai bine zis şi actori şi mânuitori) Mirela Bândea, Tiberiu Stoi au realizat

Nu trece neobservată adecvarea, dăruirea, celor trei interprete

“autentice creaţii actoriceşti”, secondaţi de Virgil Pop, Horia

Mirela Bândea, Carmen Pop şi Frunzina Boancă, “garda

Pop, Carmen Pop, Ion Cherecheş. Au pigmentat şi au înviorat

de schimb” din trupa păpuşarilor clujeni în desăvârşirea

atmosfera Doina Dejica Fânăţeanu, Vasile Teiuş, Gheorghe

aerului unitar al spectacolului, întregit de decorul sumar

Bărbânţan, în timp ce Smaranda Stratanov a fost o “apariţie

ce “se îmbogăţeşte pe măsură ce existenţa marionetelor se

de mare efect scenic”.

dezvoltă natural (creaţia lui Virgil Svinţiu)” şi, aş adăuga eu, lightdesign-ul regizorului ce învăluie spectacolul într-o

Venirea lui Aureliu Manea în colectivul trupei de păpuşari

atmosferă dureros de frumos rafinată.

clujeni a urmat momentelor importante în dezvoltarea

32


PUCK / 1950 - 2020

colectivului spre un spectacol de artă a cărui frumuseţe şi

importanţi ai scrisului clujean ca: Horia Bădescu, Mircea

profunzime continuă deschiderea spre un public adult şi avizat,

Vaida, Al. Căprariu, Constantin Cubleşan, să menţină trupa

cultivând în acelaşi timp candoarea şi pofta de joc atât de dragi

în “formă”, prin ritmicitatea reprezentaţiilor, chiar şi atunci

micilor spectatori. Premierele sale s-au succedat pe afişul

când sala se afla în renovare şi, asigurând aceeaşi afluenţă a

teatrului, fără a avea şansa, în acea perioadă, de a fi itinerate

publicului mai ales tânăr, dar şi a celui adult.

în festivaluri. Menţionăm din cronici: “Aureliu Manea a găsit formula necesară pentru a crea dificilul cadru al îmbinării

Evenimentele din Decembrie 1989 au zguduit şi mica trupă

armonioase a realului ştiinţific cu lumea antropomorfizată a

a păpuşarilor, anul 1990 înscriind doar câte o premieră, a

animalelor, mitologia şi realismul când satiric, când afectuos

aceleiaşi piese la ambele secţii: Fata babei şi fata moşului de Ion

cu care e privită lumea umană” (Ilie Călian, Cronică la Cartea

Creangă în regia tânărului Traian Săvinescu care semnează şi

cu Apolodor de Gellu Naum).

muzica. S-a reluat spectacolul de succes Ubu rege.

“Noua

premieră

(Flautul fermecat de

W.A.

Mozart)

Mircea Ghiţulescu a revenit în 1990 pentru o scurtă perioadă

corespunde spiritului îndrăzneţ al lui Manea, care caută

la cârma teatrului, până la numirea sa ca Director al Direcţiei

variate formule de inovare pe scena păpuşărească, paralel cu

Teatrelor în Ministerul Culturii. I-a urmat, la 1 septembrie

soluţii de sobrietate realistă în ultimele premiere pe scenele

1990, Diana Cozma, actriţă în trupa teatrului, mai apoi

teatrelor dramatice (...) Problema înscenării la păpuşi a acestei

studentă a nou-înfiinţatei Catedre de Teatru din cadrul

opere-basm se poate rezolva în două feluri: ori prin fastul

Facultăţii de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai.

feeric al basmului, ori, mai aproape de structura libretului şi caracterul unor personaje, prin accentuarea elementelor

Spectacolul străzii era mult mai incitant în anul 1990 decât

comice şi prin parodie. Cum era şi firesc, Aureliu Manea a

spectacolul de pe scenă, reevaluarea misiunii teatrului, a

ales a doua cale, obţinând adesea efecte comice remarcabile...”

mentalităţii artistice, a concepţiei despre artă îi frământă şi pe

(scria acelaşi Ilie Călian).

păpuşarii clujeni. Se simţea acel val de înnoire ce venea din afară. Era nevoie de timp pentru ca spectacolul să îşi găsească

Am amintit câteva dintre premierele lui Manea la Teatrul de

expresia aşezată într-o nouă “matcă”. În acest context “teatrul

Păpuşi din Cluj, fiindcă trecerea lui a lăsat urme de neşters;

mic” al păpuşarilor, ca şi cel “mare”, dramatic, a stabilit

unele dintre spectacolele sale menţinându-se şi azi în

contacte cu teatre din lume pentru a se racorda în libertate

repertoriu, prin gratitudinea actorilor şi a unor regizori. Dar

circuitului teatral european. Aşa a devenit Teatrul “Puck”

despre asta puţin mai târziu...

(botezat astfel în timpul scurtului directorat din 1990 al lui Mircea Ghiţulescu), gazdă pentru diverse companii teatrale

Energic manager cum am spune azi, Nicoleta Brad, directoarea

din ţară şi din străinătate (să nu uităm acel fascinant Ubu rege

timp de un deceniu, a reuşit să-şi aleagă colaboratori

în interpretarea lui Massimo Schuster cu ocazia turneului 33


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

pe care o trăim (...) spectatorul a trăit magia totului ajutat şi de decorurile şi păpuşile concepute de un plastician cu nume mare Tiotiu Epaminonda, un grafician care a trecut în lumea “periculoasă” a teatrului” (Dorin Serghie, Adevărul de Cluj, 15 aprilie 1992). Referitor la cel de-al doilea spectacol al Mariei Mierluţ, acelaşi cronicar remarcă “afluenţa publicului (în ultima vreme teatrul nu a cunoscut asemenea prezenţă masivă) şi firescul montării”: “Textul este generos şi regizorul a ştiut să-l exploateze, lăsând povestea să se desfăşoare lent, ca un caier de lână, punctând fazele dramatice cu moderaţie şi “Printemps de la Liberté” venit din Franţa în primăvara anului

lăsând personajele să se împartă în bune sau rele, după cum

1990). Au avut loc spectacole literare, expoziţii de artă plastică,

va fi înţeleasă povestea în fine”.

happening-uri şi Festivalul Teatrelor de Păpuşi în Limba Franceză, organizat de Teatrul “Puck” împreună cu Centrul

Trupa a devenit tânără. Cei câţiva piloni, Doina Dejica

Cultural Francez din Cluj Napoca.

Fânăţeanu, Frunzina Anghel, Vasile Teiuş au încercat să constituie un colectiv din tineri, cu: Dana Porumb, Leonard

Tinerii actori au participat la stagii de specializare în Elveţia şi

Dan şi alţii, dar care, “supuşi vremurilor”, puţini dintre ei au

acasă la Cluj, păpuşarul Liviu Matei beneficiind de un stagiu

rămas fideli păpuşăriei şi instituţiei clujene.

de pantomimă în Franţa. S-au creat legături între Teatrul de Păpuşi “Puck” şi Compania Teatrală Dimitri, Verscio din

A revenit Kovács Ildikó pentru a relua Ubu rege şi pentru a

Elveţia şi cu Teatrul “Ciróka” din Kecskemét - Ungaria.

monta, în scenografia lui Epaminonda Tiotiu, Coana Chiriţa cu Diana Cozma în rolul principal. Spectacolul, plin de vervă, s-a

Repertoriul nu includea multe titluri, dar se observa o

bucurat de o reprezentaţie apreciată şi pe scena Naţionalului

preocupare pentru atragerea de noi talente şi o diversificare

clujean. Cei vechi au continuat cu profesionalism un drum

a pieselor reprezentate. Maria Mierluţ de la Teatrul “Ariel” din

greu, cel al tranziţiei, în care tenacitatea, talentul şi abnegaţia

Târgu Mureş a montat din repertoriul clasic Scufiţa Roşie,

pentru o profesie care le era vocaţia s-au făcut remarcate. În

după Charles Perrault (20 martie 1992) şi Capra cu trei iezi,

acest registru apreciem cele două spectacole, în regia Doinei

după Ion Creangă (28 martie 1993). În Scufiţa Roşie “dorinţa

Dejica Fânăţeanu: Crăiasa Zăpezii, de H. Ch. Andersen

(regizoarei n.n.) a fost să înlăture orice convenţie şi să aducă

(premiera 25 septembrie 1991) şi Vis de Crăciun, un text

inteligenţa şi sensibilitatea copilului mai aproape de realitatea

aparţinând Doinei Dejica Fânăţeanu (premiera 22 decembrie

34


PUCK / 1950 - 2020

1991). “Spectacolul Crăiasa Zăpezii, în regia Doinei Dejica

înaintea concediului, când s-a produs schimbarea) încrezător

Fânăţeanu, scenografia Mihai Nemeş ne propune o descindere

în susţinerea factorilor de resort ai urbei şi a Ministerului

plină de poezie şi căldură în lumea fascinantă a basmului.

Culturii, regizorul Tudor Chirilă şi-a anunţat ambiţios

Spectacolul evoluează pe linia unei totale accesibilităţi, a unei

intenţiile: “Dacă reuşesc să aduc Teatrul “Puck” într-o stagiune

comunicări directe între sală şi scenă, jocul păpuşarilor fiind

între primele trei din ţară, voi fi foarte mulţumit, voi considera

susţinut de jocul actoricesc al interpreţilor, la vedere (...) fapt

că mi-am atins scopul. Dacă nu, mă voi retrage” (Adevărul de

ce captivează dintr-un bun început atenţia şi interesul micilor

Cluj, 22 iulie 1994).

spectatori” (Constantin Cubleşan). Ca strategie managerială, a anunţat în program intenţia de: S-a remarcat “apetitul de joc” al interpreţilor dar şi tinereţea

“a redescoperi teatrul original, teatrul ancestral de păpuşi,

unei echipe în formare: Dana Porumb, Ion Ardeleanu şi Radu

căruţa cu păpuşi” prin itinerarea de spectacole în judeţ;

Ghiţulescu.

refacerea spectacolului de referinţă din repertoriul teatrului, Ubu rege, de Alfred Jarry, prin invitarea regizoarei Kovács

Vis de Crăciun, un dar oferit micilor spectatori, demonstrează

Ildikó şi a actorului Tudorel Filimon de la Teatrul “Ţăndărică”

pe lângă calităţile de artist multilateral ale Doinei Fânăţeanu

din Bucureşti şi reluarea spectacolului Iepurilă Varză Dulce,

Dejica, aici regizor şi interpret, şi talentul ei de povestitor,

de Constantin Cubleşan, în regia lui Aureliu Manea.

“făcător de poveşti” pentru cei mici într-un spectacol interactiv, cu mare priză la public.

Cu ocazia sărbătorilor Crăciunului, urma să se reia Vis de Crăciun, de Doina Dejica Fânăţeanu, iar la secţia maghiară,

La Festivalul Teatrelor de Păpuşi de la Botoşani, 1994, actriţa

în acelaşi context al sărbătorilor, urma să aibă loc premiera

Dana Porumb din generaţia tânără a păpuşarilor clujeni s-a remarcat în spectacolul Uriaşul Periferigerilerimini de H. Ch. Andersen, regia Maria Mierluţ, scenografia Josif Haller şi a obţinut premiul de interpretare. Pe un fond de disoluţie a trupei actoriceşti, în care desele plecări au făcut aproape imposibilă menţinerea constantă a spectacolelor, iar luptele interne, în lipsa acelui mentor care să coaguleze valenţele artistice, subminau activitatea, a fost numit director al Teatrului de Păpuşi “Puck” regizorul Tudor Chirilă. După o evaluare corectă a potenţialului artistic şi a stării materiale a teatrului, (destul de precară în vara lui 1994, 35


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Betlehem aparţinând lui Pillári Gábor. Tudor Chirilă anunţă şi o campanie de “salvare, restaurare şi de conservare” a spectacolelor valoroase; un proiect Media care trebuia să includă în preţul biletului şi caietul de sală al spectacolului şi o revenire la sistemul de abonamente. Premiera de deschidere a stagiunii 1994-1995 a fost cu Motanul Încălţat, după Charles Perrault în regia lui Tudor Chirilă la 1 octombrie, urmat, la secţia maghiară, de premiera Lúdas Matyi. Proiectul cel mai generos al noului director îl constituia Gala Naţională a Păpuşarilor, pe care şi-a dorit-o ca pe un eveniment anual. Ea îşi propunea să reunească cele mai valoroase spectacole păpuşăreşti ale anului, premiate în ţară şi peste hotare, precum şi cele mai “controversate” montări prin noile limbaje teatrale propuse, urmând să acorde un premiu pentru întreaga activitate în domeniul păpuşăriei. Alte două deziderate importante pe care şi le-a propus spre o rapidă rezolvare directorul Tudor Chirilă au fost o dreaptă aşezare valorică a păpuşarilor în schema de salarizare şi achiziţionarea unui autobuz care să le permită deplasarea spectacolelor. În cei 3 ani în care regizorul Tudor Chirilă a condus Teatrul de Păpuşi “Puck” a reuşit să-i asigure altitudinea artistică, să-l reintroducă în circuitul festivalier naţional şi internaţional, să creeze o atmosferă favorabilă în jurul premierelor şi manifestărilor teatrului. Gala Naţională a Păpuşarilor, prima şi, din păcate, ultima, din decembrie, 1994 a reunit 13 spectacole ale teatrelor de păpuşi din ţară într-o explozie de fantezie şi inventivitate şi a marcat valoarea artei teatrale de animaţie. Cele două secţii ale teatrului au fost, la rândul lor, prezente în 10 festivaluri 36


PUCK / 1950 - 2020

în ţară şi străinătate, dacă ar fi să amintim numai: Festivalul Gulliver de la Galaţi, 1995, la care spectacolul Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, după P. Ispirescu, în regia Monei Chiriliă, a obţinut premiul pentru scenografie, acordat Eugeniei Tărăşescu-Jianu, iar regizoarea Varga Ibolya de la secţia maghiară, premiul pentru debut, cu spectacolul Don Cristobal de Federico García Lorca. La festivalul de la Botoşani, 1996, actriţa Doina Dejica Fânăţeanu a luat premiul de interpretare pentru rolul titular din Motanul Încălţat, în regia lui Tudor Chirilă. Tot în 1996, s-a reluat legătura, după o lungă întrerupere, cu Festivalul Internaţional Pif de la Zagreb, la care teatrul a participat cu Motanul Încălţat. În aceeaşi dorinţă de a focaliza şi menţine interesul pentru teatrul de păpuşi, premiera cu spectacolul Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte din 19 noiembrie 1995 a marcat aniversarea a 50 de ani de la atestarea primei echipe de teatru de păpuşi, a cadrelor didactice, din Cluj. După festivalul de la Galaţi, spectacolul a avut două reprezentaţii pe scena Naţionalului “în întâmpinarea necesităţii de transmitere a mesajului dinspre zona animaţiei spre problematizarea dramatică intrinsecă, fiind în acelaşi timp o demonstraţie a faptului că limbajul scenic poate fi unic şi independent de obişnuitele distincţii de vârstă, spaţiu sau aşteptări” (Daniela Vartic,

Ambasada României la Roma, fundaţia Soros şi din veniturile

Adevărul de Cluj, 9 ianuarie 1996).

proprii ale teatrului.

În noiembrie 1996, la invitaţia Asociaţiei teatrale româno-

Continuând tradiţia teatrului, alegerea pieselor pentru fiecare

italiene “Maschere Sui Ponti”, prin preşedintele ei, domnul

stagiune, la ambele secţii, s-a făcut în funcţie de eşantionul

Claudio Barletta, Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de

de vârstă al publicului (stagiunea 1996 se adresa cu precădere

moarte a fost prezentat în câteva oraşe din Italia în cadrul

preşcolarilor), de interesul pentru creaţiile folclorice ale zonei,

unui turneu susţinut de Ministerul Culturii din România,

de marile nume ale literaturii pentru copii. 37


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Reuşitele directoratului lui Tudor Chirilă, pe lângă organizarea

poveştii, ci să contribuie activ la facerea ei de către actorul

Galei Naţionale a Păpuşarilor, premiile şi participările

păpuşar, la vedere, împreună cu marioneta sa, un stil pe care

la festivalurile şi turneele din ţară şi străinătate au fost

îl începuse la “Puck” regizorul Aureliu Manea. Iată câteva

spectacolele în premieră: Motanul Încălţat, Tinereţe fără

aprecieri semnificative despre aceste spectacole: “Motanul

bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, Cenuşăreasa şi mai apoi

Încălţat - Adevăratele sale aventuri într-o nouă înscenare de

Emelian şi toba cea goală. Spectacolele amintite au impus o

Tudor Chirilă a mizat mult pe funcţiile vizualizării (...) A creat

nouă modalitate de receptare din partea copilului spectator,

modalităţi de joc diferenţiate pentru actori şi pentru apariţia

presupunând un efort intelectual datorat referinţelor

marionetelor, a asigurat o cinetică semnificativă decorurilor”

culturale ori livreşti ale textului şi o conştientizare a actului

(Mircea Morariu, Familia, nr 10 - 11 / 1994); în acest spectacol

artistic la care participă. Nu trebuia să asiste pasiv la derularea

“păpuşile Eugeniei Tărăşescu-Jianu cu sugestii într-un

38


PUCK / 1950 - 2020

baroc uşor epurat sunt (precum remarca şi criticul Valentin

inventivitatea şi farmecul perpetuu al ambientului scenic”

Silvestru), adevărate şi superbe bibelouri” (Jeana Morărescu,

(Dorin Serghie, Adevărul de Cluj - 24 martie 1995). Păstrând

Literatorul, nr 1-2 / 1995).

şi în acelaşi timp îmbogăţind miza (la Mona Chirilă actorii cântă melodiile) cu un desen sigur şi rafinat, regizoarea

Referitor la Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte,

restituia un spectacol de mare eleganţă în stil “Manea”. “Un

după P. Ispirescu, scenariul şi regia Mona Chirilă, critica

trio de excepţie, înzestrat cu toate calităţile de mişcare şi voce

remarca faptul că: “Regizoarea aduce pe scenă, într-un

a fost cel al păpuşarilor Frunzina Anghel, Emilia Nechita şi

sistem perfect articulat, o seamă de informaţii ce se află în

Codruţ Marin” (Dorin Serghie).

straturile de adâncime ale basmului lui Ispirescu (informaţii de ordin mitologic, axiologic, istoric, folcloric, filosofic) pe

Emelian şi toba cea goală, adaptare după povestirea lui

care le ordonează în asemenea chip încât face din spectacol

Tolstoi, de Horia Bădescu, a fost reluarea unui titlu montat tot

o meditaţie pe tema speranţei şi deziluziei, a vieţii şi a morţii.

de Aureliu Manea în urmă cu 13 ani. Spectacolul a fost pus în scenă de Marin D. Aurelian, de la Naţionalul clujean, pe baza

Înfăptuirea scenică nu urmăreşte atât biografia unor eroi,

unor imagini vizuale şi auditive de specific tradiţional rusesc,

cât biografia şi eşecul unor idei (...) regizoarea îşi află aliaţi

ca o poveste veselă, dinamică. În distribuţie: Doina Dejica

de nădejde în scenografa Eugenia Tărăşescu Jianu, autoarea

Fânăţeanu, Frunzina Anghel, Doina Porumb, Vasile Teiuş, Călin

unor rafinate efecte cromatice, generatoare de dramatic

Mureşan, Daniela Gherman, Mălina Mândru, Mioara Olteanu.

şi substanţial implicate în spectacol şi în muzica de scenă, cu inflexiuni de început de lume, compusă de Iosif Herţea.

La conferinţa de presă ce anunţa premiera Emelian şi toba

Caligrafia demersului artistic e meritoriu susţinută de

cea goală directorul Tudor Chirilă a făcut cunoscut presei că:

interpretare (...) Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de

“printr-o decizie iresponsabilă şi cu totul ilegală, patrimoniul

moarte e o reuşită” (Mircea Morariu, Familia, decembrie 1995).

acestei instituţii de cultură a fost distrus, dispărând astfel, pentru totdeauna, cincizeci de ani de păpuşărie” (Adevărul de

În distribuţia spectacolului au evoluat actori ai secţiei

Cluj, 12 iulie 1996).

române şi maghiare ai teatrului “Puck” şi studenţi din anul IV, actorie, clasa conf. univ. Melania Ursu, ai Catedrei de

Teatrul de Păpuşi “Puck” din Cluj, de la înfiinţare, s-a luptat

teatru a Facultăţii de Litere din Cluj.

cu lipsa unui spaţiu adecvat pentru depozitarea decorurilor, păpuşilor şi a recuzitei. O problemă ce pare că nu-şi va găsi

Cenuşăreasa, spectacol realizat în urmă cu 15 ani de Aureliu

rezolvarea prea curând. Dintr-o neînţelegere, tensiunile

Manea, a fost reluat în viziunea Monei Chirilă cu aceleaşi

dintre Teatrul de Păpuşi şi Opera Română s-au acutizat. Tudor

păpuşi, realizate de Virgil Svinţiu şi în noul decor creat

Chirilă s-a simţit hărţuit şi părăsit în momentele de cumpănă

de Epaminonda Tiotiu “ce ne-a obişnuit cu simplitatea,

şi a abandonat conducerea instituţiei. 39


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

A avut şi reuşite dar şi neîmpliniri pe măsură. Din teatrul pe care îl visa refăcut, într-un spaţiu multifuncţional, cu dotare tehnică modernă, cu un colectiv şi un repertoriu stabil, au rămas doar câteva proiecte începute. Spiritul său tumultuos s-ar fi împlinit, poate, şi ca manager şi animator după ce a scos “din inerţie o instituţie”, cum nota Ion Cocora după Gala Păpuşarilor din 1994, dacă Tudor Chirilă ar fi luat-o din aproape în aproape, ceea ce el nu a dorit. Un omagiu în aceste pagini i se cuvine Csillei Fazakas, secretar literar al teatrului, vreme de aproape 35 de ani, care a părăsit teatrul pensionându-se cu puţin timp înainte de plecarea lui Tudor Chirilă. O istorie vie, Fazakas Csilla a fost în repetate rânduri secretarul literar al celor două secţii. Face parte din acea specie rară, din păcate din ce în ce mai rară, a cărei competenţă, abnegaţie şi nesfârşită dragoste pentru meseria îmbrăţişată se desfăşoară pe tăcute. N-a avut parte de un loc al ei, dar tot ce se mai poate reconstitui despre istoria acestui “mic teatru”, cu o arhivă în veşnică mutare, se datoreşte acribiei cu care Fazakas Csilla a ştiut să o păstreze şi s-o apere. Îi mulţumim. Perioada de interimat, după plecarea lui Tudor Chirilă de la direcţiunea Teatrului “Puck” şi numirea noului director, a fost asigurată de criticul Petru Poantă. În urma concursului organizat de Consiliul Judeţean Cluj, Ministerul Culturii şi Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Cluj, la 3 iulie 1997 a fost numit director poetul Marcel Mureşeanu, fost consilier şef la Inspectoratul pentru cultură Suceava şi director adjunct al Teatrului Naţional “Vasile Alecsandri” din Iaşi. Primordială pentru noul 40


PUCK / 1950 - 2020

manager a fost refacerea repertoriului şi a sălii. De la început

În stagiunea următoare, 1998-1999, a fost invitat regizorul

programarea spectacolelor a fost riguros respectată. S-a jucat

Bogdan Ulmu pentru o nouă montare a piesei Scufiţa

la Casa Municipală de Cultură şi în deplasare. La ambele

Roşie, dramatizare a unui alt scriitor clujean, Cornel Udrea.

secţii s-au reluat spectacole în care înlocuirile se făceau din

“Abordarea basmului în cheie post-modernă, convenţia

mers, cu noii angajaţi. La secţia română se repeta Pinocchio,

scenică fiind declarată de la bun început şi reiterată pe

adaptare de Constantin Cubleşan după Carlo Collodi, în regia

parcurs s-a dovedit a fi o formulă foarte bine primită de micii

tinerei regizoare Alina Hiristea, iar la secţia maghiară intră

spectatori ai sfârşitului de secol XX” (Anca Rotescu, Dreptatea,

în lucru Rózsa şi Ibolya, de Arany János în regia lui Varga

23 decembrie 1998). Spectacolul alert în interpretarea

Ibolya.

actorilor: Doina Dejica Fânăţeanu, Frunzina Anghel, Liviu Matei, Adina Ungur, Mălina Mândru, Virgil Vesa, George

Pinocchio, cu premiera la 12 decembrie 1997, în preajma

Borza şi Călin Mureşan a adus bucurie în zile de sărbătoare

Crăciunului, a marcat începutul unei etape de aşezare, de acalmie

copiilor din spitalele de pediatrie, cămine, şcoli ajutătoare.

la Teatrul “Puck”. Spectacolul de mare “libertate imagistică”, în spaţiul simplu, multifuncţional şi păpuşile asamblate din obiecte

Nici stagiunea 1998-1999 nu a adus mult aşteptata sală de

la vedere, de către artiştii interpreţi şi mânuitori (scenografia:

spectacole renovată. Ultima premieră a stagiunii, Albă ca

Epaminonda Tiotiu) asigură, în concepţia regizoarei, “atmosfera,

Zăpada, din 16 iulie 1999 s-a jucat tot în “deplasare”, în sala

comuniunea, dialogul, gesturile şi atitudinile, cursivitatea

mică a Academiei de Muzică “Gheorghe Dima”. “Piesa este

acţiunii şi veridicitatea personajelor”.

mai puţin a acţiunilor, cât a raporturilor dintre fiinţe – o ierarhizare de valori umane, personajele acţionând în funcţie

Prezentat la Festivalul “Ion Creangă” de la Bacău, în 1997,

de principiile lor proprii, călăuzitoare…” spunea despre acest

spectacolul i-a adus Alinei Hiristea premiul pentru debut

spectacol scenograful Epaminonda Tiotiu. Dramatizarea

regizoral. Un an mai târziu, spectacolul a fost receptat ca un

lui Radu Bădilă, şi el clujean, în regia Alinei Hiristea şi

succes şi la Festivalul “Gulliver” de la Galaţi. Jocul actorilor se

scenografia lui Epaminonda Tiotiu, reface basmul fraţilor

îmbina armonios cu cel al păpuşilor într-un elan al fanteziei şi

Grimm “în stil renascentist (...) într-un spaţiu scenografic

umorului în care excela Doina Dejica Fânăţeanu (Pinocchio),

unic, cu iluminare proprie - oferă, astfel, posibilitatea unui joc

secondată cu aplomb de Frunzina Anghel, Daniela Gherman,

păpuşăresc rafinat” (Roxana Croitoru, Teatrul Azi, nr. 12/1999).

Liviu Matei, Călin Mureşan. Pinocchio a fost urmat de premiera În ţara zmeilor cu creastă verde, a scriitorului

Stagiunea 1999-2000 a stat sub semnul apropiatului

clujean Miron Scorobete, în regia lui Varga Ibolya. Piesa

jubileu. Cu sprijinul Consiliului Judeţean Cluj, lucrările de

se înscrie în dezideratul direcţiunii de a prezenta micilor

renovare a teatrului se îndreaptă spre final. Pe afiş putem

spectatori autori clujeni.

urmări 12 titluri curente la secţia română. Au avut loc două premiere: Stan Păţitu’ de Ion Creangă, dramatizare şi regie 41


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Bogdan Ulmu şi Două împărătese, de V. Sinachievici, regia

magia dialogului şoptit cu păpuşa, despre copilăria uitată.

aparţinând cunoscutului interpret şi regizor de la Teatrul

Închei aceste rânduri cu sentimentul că această succintă

“Ariel” din Târgu Mureş, Rudolf Moca. Ambele spectacole

trecere în revistă a celor 50 de ani de păpuşărie profesionistă

au solicitat la maximum disponibilităţile interpreţilor ca:

a secţiei române a Teatrului de Păpuşi “Puck” din Cluj e

actori, mânuitori, dansatori, cântăreţi. Stan Păţitu’, cea mai

numai un început, o încercare de a face puţină ordine

reuşită înscenare a lui Bogdan Ulmu la Teatrul de Păpuşi din

în memoria teatrului şi că ea va fi un reper şi un impuls

Cluj, îmbină spiritul ludic al regizorului cu verva dezlănţuită

pentru o viitoare monografie, o analiză aplicată, stagiune de

a interpretei lui Chirică: “A excelat în rolul năzdrăvanului

stagiune, spectacol de spectacol, o evocare a tuturor celor ce

Chirică, imprimând ritmul întregului spectacol, actriţa

şi-au legat numele de Teatrul “Puck”.

Camelia Constantin” (R. Croitoru, Teatrul Azi, nr 3-4/2000). La bilanţul semicentenarului, Teatrul de Păpuşi Puck se Prezenţa în Teatrul de Păpuşi “Puck” a lui Lucian Boldor,

poate mândri că a ştiut să surmonteze impedimentele legate

organizator de spectacole, moştenitorul şi continuatorul

de lipsa, de multe ori, a unui spaţiu de joc adecvat, cu dotări

tradiţiei artistice a familiei Şesan, artişti care au pus bazele

tehnice învechite şi să facă din spectacolul său acel spaţiu

păpuşeriei în ţara noastră, e parcă o confirmare a faptului

de manifestare a exploziei de fantezie şi de inventivitate ce

că acest teatru are vocaţia de a aduna oameni pasionaţi, care

îşi trage seva din inocenţa şi curiozitatea ludică a publicului

cred în această artă. Păpuşile actorilor Vera Mora, Milan

său - Copilul. Teatrul de Păpuşi “Puck” a fost şi este mereu un

Şesan se alătură, în momentele festive, păpuşilor Teatrului

loc al căutării, al experimentului, al acestei arte în continuă

“Puck”, marcând astfel frumuseţea, prin varietate, a acestei

schimbare, al efervescenţei creatoare. Aşezat în matca sa,

arte şi oferind un spectacol al forţei păpuşii de a depăşi

cu un colectiv întinerit ce se susţine pe “greii” trupei, Doina

bariere temporale, prilej pentru noi, spectatorii, de a regăsi

Dejica Fânăţeanu şi Frunzina Anghel, cărora li s-au alăturat

42


PUCK / 1950 - 2020

Dana Porumb, Camelia Constantin, Liviu Matei şi alţii, cu un

nouă casă a teatrului, sala de spectacole renovată, pentru ca

scenograf de talia plasticianului Epaminonda Tiotiu şi a mai

publicul atât de generos, copiii, să continue împreună marea

tânărului său coleg, plasticianul Marian Sandu, cu o regizoare

aventură care se cheamă Teatrul de Păpuşi.

în plină ascensiune, Varga Ibolya, cu eminenţa cenuşie atât de importantă în stabilirea şi menţinerea strategiei repertoriale

Roxana Croitoru

de nivel artistic, care e tânăra secretară literară Daniela Vartic, aşezământul are toate şansele de izbândă. Mai cu seamă că directorul Marcel Mureşeanu a ştiut să aplaneze conf licte şi să urmărească liniile de forţă în viaţa instituţiei, adică să refacă repertoriul şi un colectiv viabil şi stabil într-o 43


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

44


PUCK / 1950 - 2020

2000 – 2020

rememorat începuturile Teatrului de păpuși din Cluj, definind calitatea specială a acestei forme de expresie de a se adresa direct sufletului copilului, într-un spațiu al „miracolului posibil”. În discursul inaugural, directorul Teatrului, Marcel Mureșeanu, spunea: „așadar, Teatrul de Păpuși din Cluj a

Aniversarea de 50 de ani a Teatrului ”Puck” a fost marcată

intrat în istoria locului, purtat pe umeri de câteva sute de

de apariția primului studiu monografic atent coordonat de

slujitori ai săi (...). Purtat pe umeri de aceștia, dar și de gigantul

Marcel Mureșeanu, directorul care a condus instituția în una

miriapod al spectatorului, al celor mult peste un milion de

din cele mai dificile perioade ale tranziției post-decembriste.

copii, care, în jumătatea de secol, n-au găsit altceva mai bun

Deși cu o sală în renovare și cu spectacole jucate în diferite

de făcut decât să ia cu asalt cele zece mii de reprezentații, chip

locații din oraș, în deplasări sau turnee, în anii 1997 - 2001 s-au

concret al unui impresionant șir de titluri și autori. Aceasta

pus bazele unui repertoriu echilibrat, gândit astfel încât să

mi se pare adevărata evocare, dar, obligați de împrejurări, o

realizeze o foarte originală conexiune între poveștile clasice

facem la dimensiuni păpușerești.”

ale copilăriei și texte ale unor valoroși autori contemporani: Constantin Cubleșan, Mircea Vaida Voievod, Cornel Udrea,

Numărul mare de premiere completează repertoriul celor

Miron Scorobete, Radu Bădilă, Horia Bădescu, Bogdan Ulmu,

două secții cu titluri ca: Pinocchio, și Albă ca Zăpada, regia

Calistrat Costin, Orbán János Dénes, Egyed Emese ș.a. Acest

Alina Hiristea, Stan Pățitu’, Scufița Roșie, regia Bogdan Ulmu,

demers inedit și programatic a lăsat o amprentă asupra

Plüm Plüm și Luntrașul din lună – regia Varga Ibolya. Printre

stagiunilor următoare prin prezența notabilă a Teatrului

premierele programate pe scena renovată a Teatrului Puck se

Puck la numeroase festivaluri naționale și internaționale.

numără: Prințul fericit după Oscar Wilde, regia Varga Ibolya,

Preocuparea pentru calitatea dramatizării în spectacolul de

scenografia Epaminonda Tiotiu și Gulliver de Jonathan Swift,

teatru de păpuși a devenit în această perioadă un prilej de explorare conștientă a posibilităților și regulilor dramatice care creează imagini deopotrivă sugestive și memorabile în conștiința micilor spectatori. Evenimentul aniversar din decembrie 2000 a reunit personalități care au marcat în timp evoluția teatrului, printre care Vasile Dan, fost director al Teatrului timp de peste două decenii, foști angajați, oficiali, cronicari. Profesorul Ion Vlad, fost secretar literar al Teatrului la începuturile acestuia, într-un elogiu adresat păpușarilor și teatrului de păpuși a 45


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

regia Bogdan Ulmu, scenografia Valentin Codoiu. O etapă diferită în istoria Teatrului de Păpuși Puck începe în anul 2001, odată cu venirea la conducere a regizorului Traian Savinescu. Sunt invitați regizori importanți ai scenei teatrului de păpuși: Kovács Ildikó, Decebal Marin, Maria Mierluț, Rumi László și scenografii Mihai Pastramagiu, Valentin Codoiu, Carmencita Brojboiu, Perrine Lacroix. Spectacolul Ursulețul Winnie Pooh de A. Milne, regia Kovács Ildikó, scenografia Valentin Codoiu a fost montat la ambele secții, iar construcția acestuia a fost un adevărat laborator de creație pentru actorii teatrului. Un spectacol inedit, extrem de apreciat de critica națională, dar și la festivaluri internaționale este Motanul vrăjitoarei, după Korky și Thomas, în viziunea regizorală a lui Decebal Marin, actor al Teatrului Țăndărică și cadru didactic la UNATC I.L.Caragiale, secția Păpuși-Marionete, scenografia fiind semnată de Sandu Marian. Este un spectacol nonverbal care mizează pe explorarea resurselor expresive ale marionetei, pe dinamism și alternanța de stări și situații comice, dar și pe o scenografie inspirată și surprinzătoare. De-a lungul timpului, Motanul vrăjitoarei va fi invitat la numeroase festivaluri naționale și internaționale. Un proiect important demarat în anul 2002 este Festivalul Internațional de Animație PUCK - ANIMAFEST, despre care Ion Cazaban scria în revista Teatrul azi “Desigur, ca să se nască, un festival, trebuie mai întâi conceput. Şi încă bine conceput din artă şi multă ştiinţă (managerială), la care se adaugă, în egală măsură, pasiune şi luciditate, dorinţă şi posibilitate, înformaţie şi intuiţie... Că numai aşa se poate, ne-a arătat şi noul Festival internaţional de animaţie organizat în luna aprilie a.c. de Teatrul de Păpuşi „Puck” din Cluj-Napoca. Un 46


PUCK / 1950 - 2020

festival născut „în ieslea cea săracă”, având totuşi ursitoare de viaţă lungă câţiva sponsori şi parteneri inimoşi, iar ca naşi, inevitabil, o mână de cronicari dramatici, sensibili la eveniment. Nu a fost uşor pentru organizatori să depăşească dificultăţile oricărui început, dar totul e bine când se termină cu bine, programul celor trei zile dovedind calitatea deosebită a majorităţii spectacolelor, implicit seriozitatea şi profesionalismul criteriilor de selecţie” (nr. 6-7-8-9, 2002, p. 44). La cea de-a doua ediție a Festivalului este invitat Miguel Arreche, secretarul general al UNIMA și director al unui important centru al artelor animației din Tolosa, Spania. Într-un interviu acordat unei publicații locale acesta spunea că “în asemenea ocazii festivaliere, artiștii au ocazia de a-și îmbogăți experiența artistică pentru a realiza alternativa la un teatru amorțit în formule clasice și prăfuite” (Daniel Sârbu, Buna ziua, Ardeal, 14 aprilie 2003). Următoarea ediție păstrează conceptul inițial și invită trupe din țară și din Polonia, Bulgaria, Israel, Croația, Ungaria, Moldova etc., oferind premii celor mai apreciate spectacole și artiști, printre care premiul Solo Puck pentru actorul Călin Mureșan pentru rolul principal din spectacolul Stan Bolovan, regia Maria Mierluț. Primele trei ediții ale festivalului au ca particularitate organizarea de reprezentații în alte localități din județ. Printre titlurile stagiunilor 2001 – 2005 se numără spectacolele: Ivan Turbincă, regia Rumi László, Magii, Inelul fermecat, Copilul și vrăjile, Alina și gâscănelul, Puzzle – regia Traian Savinescu, Ursulețul Winnie Pooh, Hamless – regia Kovács Ildikó, Frumoasa și urâtul satului, Vasilache și Marioara, Lúdas Matyi - regia Varga Ibolya, Stan Bolovan, Omulețul de nisip – regia Mimi Mierluț, Silențium, se visează!, Prințesa Pasăre - regia Marius Șopterean, Aladdin - regia Hatházi András, Motanul vrăjitoarei 47


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Ambasada României la Washington, dar și cu festivalurile de profil din Ungaria. Schimbarea majoră ţine de dinamică, de deschiderea spre colaborări externe, dar şi de accentul pe echilibrarea repertoriului cu titluri din creaţia literară universală clasică, pe de o parte şi creația naţională clasică şi contemporană, pe de altă parte. Pe lângă autorii clasici, H. Ch. Andersen, Fraţii Grimm, A. Milne, Carlo Gozzi, Carlo Collodi, sunt promovaţi autori maghiari: Weöres Sándor, Arany János, autori români: Ion Creangă, Ioan Slavici, Petre Ispirescu, Gellu Naum şi scenarii originale semnate de Varga Ibolya, Mona Marian, – regia Decebal Marin. Spectacolele au participat la festivaluri

Orbán János Dénes, Alina Nelega s.a. Ponderea fiecărei

și turnee naționale: Galați, București, Arad și internaționale:

secţiuni este sensibil egală în alcătuirea repertoriului anual,

Polonia, Germania, Ungaria, Croația, Ucraina.

astfel că echilibrul de care vorbeam asigură o constanţă în atenţia publicului, de la reprezentarea poveştilor cunoscute

Începând cu anul 2005, odată cu proiectul managerial al Monei

(pentru copiii mici), la deschiderea pentru spaţii culturale

Chirilă Marian, au fost lansate o serie de programe noi, într-o

noi (copiii din grădiniţe şi şcoala primară) și dirijarea atenţiei

dinamică mult diferită de perioadele anterioare. În afară de

spre creaţia contemporană (copii cu vârste între 10 si 14

numărul foarte mare al premierelor, şapte – opt spectacole

ani). Dintre titlurile cele mai cunoscute, poveşti din creaţia

noi în fiecare stagiune, care presupuneau un volum de muncă aproape imposibil pentru micile ateliere ale Teatrului, a fost lansat proiectul Căruţa cu paiaţe – program de spectacole itinerante, programul de Nocturne – cu spectacole adresate adolescenților și adulţilor, Integrala Creangă, Regizori străini pe scena Teatrului Puck şi Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete Puck. De asemenea, au fost stabilite relaţii cu parteneri din străinătate, cu scopul reprezentării şi promovării creaţiei literare şi teatrale contemporane. Astfel, s-au dezvoltat relaţii importante în mediul academic nordamerican la Arizona State University, cu reprezentanţele Institutului Cultural Român din Polonia, Spania, Cehia şi 48


PUCK / 1950 - 2020

universala amintim: Cenuşăreasa, Albă ca Zăpada, Scufiţa Roşie, Croitoraşul cel isteţ, Crăiasa Zăpezii, Hansel şi Gretel, Aladin, Ursuleţul Winnie Pooh, trilogia Gozzi cu Vrăjitorul şi corbul, Regele Cerb, Dragostea celor trei portocale; din creaţia românească: Punguţa cu doi bani, Capra cu trei iezi, Dănilă Prepeleac, Stan Păţitu’, Ivan Turbincă, Cartea cu Apolodor, Regele clovn, Poveste de iarnă, apoi Zurinka după poveşti din folclorul romanes; din literatura maghiară: Cojocelul fermecat, Búbocska, Frumoasa domniţă Trestie, János cel puternic, Cipike, Sărmanul Djoni şi Árnika, Mateiaş Gâscarul. Pe lângă formulele clasice de mânuire a diferitelor tipuri de păpuşi, pentru care virtuozitatea unora dintre actori e un

Ulmu, Decebal Marin, scenografii: Eugenia Tărășescu Jianu,

etalon în competiţiile naţionale - mă refer aici la Frunzina

Carmencita Brojboiu, muzicienii: Venczel Péter și Corina Sîrbu.

Anghel, Bothos Júlia, Balló Zsuzsa, Doina Dejica, Csortán Márton, György László, Dana Bonţidean, Călin Mureşan,

În cadrul programului de Nocturne e promovat un limbaj

Ramona Atănăsoaie, Angelica Pamfilie, Urmánczi Jenő,

diferit, plecând de la ideea unui spaţiu al expresiei artistice

Enikő Takács ş.a – explorarea altor limbaje teatrale a rămas o

ignorat în România: spectacole care stau sub semnul

preocupare în alcătuirea repertoriului pentru copii și adulti.

experimentului din zona animaţiei, păpuşeriei, clowneriei

Printre colaboratorii importanți îi amintim pe regizorii: Bogdan

sau musicalului, adresate adulţilor. Publicul nou are prilejul să treacă de bariera generatoare de inhibiţii legate de spaţiul teatral destinat doar copiilor şi să urmărească evoluţia actorilor păpuşari dornici de experiment în această zonă a teatrului de figuri, a experimentului plastic şi teatral. Titlurile programului de Nocturne: Angajare de clovn, Femeia ca un câmp de luptă, Istoria comunismului povestită bolnavilor mintal de Matei Vișniec, Camera oglinzilor, spectacole regizate de Mona Marian, dar și creații ale studenților, spectacoleexamen ale absolvenților Facultății de Teatru și Televiziune: Fotografi și clovni invizibili – regia Cristian Luchian, Hora Testamenti – regia Delia Gavlițchi, Oximoron – regia Alexandra

49


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

acestui program au fost montate spectacolele Pulcinella și măgarul diavolului, Teatrul umbrelor, Grădina cadourilor secrete și Tăticuțul are întotdeauna dreptate, producții realizate în atelierele Teatrului. Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete Puck, începând cu ediția 2005, a fost un demers al cărui scop declarat a fost scoaterea artei păpuşeriei din zona de ’penumbră’, prin reunirea la Cluj a celor mai bune producţii de teatru de păpuşi adresate deopotrivă copiilor Sofonea. Spectacolele secției maghiare incluse în programul

şi adulţilor. Cele opt ediții coordonate de Mona Marian

de Nocturne sunt: Don Perlimplin de Federico Garcia Lorca,

au adus pe scenele clujene spectacole remarcabile ale

Búbocska de Orbán János Dénes regia Varga Ibolya, Regele

artiştilor păpuşari şi ale studenţilor din ţară şi din Europa,

Cerb de Carlo Gozzi, regia Mona Marian.

bucurându-se în timp de prezenţa şi susţinerea unor personalităţi ca Ion Parhon, Margareta Niculescu, Eugenia

Programul Regizori străini pe scena Teatrului Puck a prilejuit

Tărăşescu Jianu, Roxana Croitoru, Pályi János, Charlotte

întâlnirea publicului clujean cu personalităţi europene

Puyk, Szebeni Zsuzsa sau Gaspare Nasuto. Mesajul Monei

consacrate ca: Gaspare Nasuto din Italia, Rumi László, Sramó

Marian în toţi aceşti ani a fost unul de respect şi gratitudine

Gábor din Ungaria sau Robert Raponja din Croaţia. În cadrul

faţă de delicateţea acestui tip de artă şi creatorii scenelor cu păpuşi, astfel că, dincolo de caracterul profesional al evenimentului, a primat calitatea comunicării dintre

50


PUCK / 1950 - 2020

artiști și public.

Arlechino din Braşov şi regia Mihai Chirilă la Teatrul Puck din Cluj, Gaspare Nasuto cu Tradiţia antică a lui Pulcinella,

Preocuparea pentru commedia dell’ arte a avut de-a lungul

Pulcinella și măgarul diavolului etc. și numeroase creații ale

anilor o semnificaţie specială în programul Festivalului şi a

școlilor de teatru invitate în Festival.

reunit ateliere profesionale și spectacole programate în multe dintre edițiile Festivalului: Vrăjitorul și corbul și Regele cerb

Începând cu anul 2013, sub conducerea lui Emanuel Petran,

/ Secretul magic de Carlo Gozzi, regia Mona Chirilă Marian,

Festivalul Internațional Puck continuă să invite creatori de

Farsele iubirii de Jean Variot, regia Oana Leahu – Teatrul Gong

referință ai artei animației europene, dar și directori ai unor

din Sibiu, Dragostea celor trei portocale – montări după schiţa

importante festivaluri internaționale de gen, printre care

teatrală a lui Carlo Gozzi: regia Georgeta Lozincă la Teatrul

Slobodan Markovics, directorul Festivalului Internațional de 51


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Teatru din Subotica, Serbia, Louise Lapointe – reprezentanta

examen, lecții deschise, prezentări coordonate

comisiei de festivaluri UNIMA și directoarea Festivalului

Ildikó, Gavril Cadariu s.a. Facultatea de Teatru a Universității

Casteliers din Montreal, Canada, Selcuk Dincer, directorul

de Arte George Enescu din Iași a participat, de asemenea

festivalului Izmir International Puppet Days. În acești ultimi

la câteva ediții ale Festivalului cu producții coordonate de

ani, evenimentul câștigă notorietate în peisajul festivalier

profesorii Raluca Bujoreanu și Ciprian Huțanu. Facultatea de

internațional și național, ajungând în această toamnă la

Teatru și Televiziune a Universității clujene a fost reprezentată

ediția cu numărul 19. Printre artiștii internaționali invitați în

de producții ale studenților coordonați de Miriam Cuibus,

acești ultimi ani îi amintim pe Stephan Mottram, Charlotte

Palocsay Kisó Kata și Filip Odangiu.

de Kozsik

Puijk-Joolen, Viktor Antonov, Pályi János, Gaspare Nasuto, David Zuazola, Magali Chouinard și numeroase companii

Printre proiectele importante ale ultimilor ani se numără

naționale și internaționale. Continuă, de asemenea, secțiunea

Festivalul Stradal WonderPuck, eveniment gândit să se

dedicată studenților facultăților de teatru cu spectacole-

adreseze comunității prin evenimente artistice notabile și o

examen, ateliere, conferințe, comunicări într-un dialog

prezență mult mai vizibilă a artiștilor Teatrului în peisajul

util între școlile de teatru pe de o parte și studenți și mediul

cultural clujean. Proiectul inițiat în anul 2017 a ajuns în acest

teatral profesionist, pe de altă parte. De-a lungul timpului,

an la cea de-a 4-a ediție și a reunit sute de artiști naționali și

această secțiune a programat spectacole memorabile ale

internaționali, zeci de mii de spectatori și, mai ales, un tip de

studenților Departamentului Păpuși și Marionete, din UNATC

vizibilitate necesară, care aduce în atenția comunității creații

I.L.Caragiale București, producții coordonate de Cristian

ale artiștilor păpușari, altfel decât pe mica scenă a Teatrului

Pepino, Daniel Stanciu, Decebal Marin, Ioan Brancu și Liliana

Puck. Despre sala de spectacole a Teatrului de Păpuși din Cluj

Gavrilescu. Universitatea de Arte din Tg. Mureș a fost constant

se știe că este cea mai mică sală de teatru pentru copii din țară,

reprezentată de linia maghiară de studii, cu spectacole

un spațiu inadecvat și lipsit de posibilitatea de a fi amenajat

52


PUCK / 1950 - 2020

și dotat la standarde actuale. Efortul declarat al ultimilor ani este și acela de a obține un spațiu corespunzător nu doar pentru activitatea artiștilor celor două secții, atelierelor și spațiilor administrative ale Teatrului, ci și pentru publicul care îi trece pragul. Muzeul păpușilor e un proiect anual important, aflat la cea de-a 13-a ediție și realizat în colaborare cu Muzeul de Artă din Cluj, acesta găzduind în fiecare an expoziții de păpuși, elemente de scenografie, fotografii și afișe din repertoriul curent și din arhiva teatrului. Caravana păpușilor Puck se desfășoară de asemenea, în fiecare an, programând un număr mare de reprezentații în mediul rural și în localități izolate din regiune. Hai-hui printre povești este un proiect dedicat zilei copilului și are loc anual în Parcul Cental al orașului. Un proiect inedit al ultimelor stagiuni este dedicat personalităților care au alcătuit istoria instituției, Povești din spatele cortinei. Sunt omagiați astfel, în fiecare an, cei mai importanți artiști ai scenei clujene și le sunt dedicate momente speciale, documentare biografice și premii pentru întreaga carieră. În anul 2017 a fost omagiată actrița Doina 53


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Dejica, una dintre cele mai importante personalități artistice

Ioana Olăhuț – sceongrafi, sunt invitați colaboratori precum

ale secției române. În cadrul aceluiași proiect în anul 2018 a

Decebal Marin, Călin Mocanu, Mihai Lungeanu, Gabriel

fost editată monografia Kovács Ildikó – regizor de teatru de

Apostol, Radu Dinulescu, Szentirmai László, Szabó Attila, Rachel

păpuși, iar în 2019 a fost realizat filmul documentar dedicat

Warr, Patrice Seiler, Vlad Tănase, Miareczky Edit. Actorilor

actriței Balló Zsuzsa.

experimentați ca Frunzina Anghel, Csortán Márton, György László, Călin Mureşan, Ramona Atănăsoaie, Angelica Pamfilie,

Revenind la premierele ultimilor ani, pe lângă creatorii

Patka Ildikó, Pünkösti Laura, Urmánczi Jenő, Giriti Réka,

clujeni Varga Ibolya, Traian Savinescu, Vadas Lázsló, Cristinel

Ionuț Constantinescu, Laura Corpodean, Adina Ungur, Radu

Nedea – regizori, Ovidiu Pecican, Egyed Emese – dramaturgi,

Lărgeanu li se alătură tineri absolvenți ai UNATC I.L. Caragiale

Epaminonda Tiotiu, Sandu Marian, Elena Ilaș, Florin Marin,

sau ai Universității de Arte din Iași: Andreea Bolovan, Robert

54


PUCK / 1950 - 2020

Gutunoiu, Andra Ștefan, Robert Trifan, Ion Iurcu, Iulian Lungu

asemenea, cele două secții participă la festivaluri și turnee

sau ai Facultății de Teatru de Limba Maghiară din Tg. Mureș și ai

internaționale în Franța, Muntenegru, Serbia, Ungaria, Israel,

Facultății de Teatru și Televiziune din Cluj: László Réka, Domokos

Turcia, Ucraina, Belgia, Albania, obținând numeroase premii.

Szabolcs, Bondár Tibor, Erdei Emese, Mostis Balázs, Balogh

Participarea la Festivalul de Teatru din Avignon, cu spectacolele

Dorottya. Repertoriul cuprinde titluri clasice și contemporane:

Strada cu îngeri, regia Decebal Marin și Lupul Interzis, scenariul

Frumoasa din pădurea adormită, Rățușca cea urâtă, Pinocchio,

și scenografia Patrice Seiler, regia Radu Dinulescu, a marcat o

Albă ca Zăpada, Prin ochii Micului Prinț, Hänsel și Gretel, Fata

necesară deschidere către un spațiu festivalier de referință în

babei și fata moșului, Aventurile lui Paprikajanci, Alfonso și

mediul teatral.

Vrăjitoarea, Strada cu îngeri, Șoricelul fără frică, Spiridușul voinic, Lupul Interzis, Povești clujene, Ciobănașul cu ochi de stele s.a. De

O particularitate a scenei clujene este caracterul bilingv al

55


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

creațiilor, fapt care a dus, în timp, la potenţarea nivelului

și o modalitate importantă de diversificare a repertoriului.

artistic al celor două secții, proiecte similare fiind adaptate fiecărei echipe artistice. Spectacole produse astfel la ambele

Ultimele decenii au marcat o îmbunătăţire a percepţiei

secţii au avut un parcurs diferit, în funcţie de răspunsul

publice asupra teatrului de păpuși, fiind evidentă o creștere

publicului, de conjuncturile de moment, dar au fost, de fiecare

a interesului părinţilor şi educatorilor pentru această formă

dată, un prilej de confruntare pozitivă, un veritabil „schimb

de educaţie vizuală, muzicală, teatrală. Teatrul de păpuşi este

profesional”. Câteva titluri relativ recente montate la ambele

spaţiul şi momentul din viaţa copilului în care trecerea de

secţii sunt: Ursuleţul Winnie Pooh de A. A. Milne, Muzicanţii

la reprezentarea „imaginarului personal” spre „imaginarul

din Bremen de Fraţii Grimm, Regele Cerb de Carlo Gozzi, Poveste

colectiv” se face în cadrul unor convenţii ce vor fi valabile

de iarnă de Varga Ibolya, sau Cenuşăreasa de Fraţii Grimm.

pe parcursul întregii sale evoluţii. Educarea atenţiei pentru

Colaborarea celor două secţii e astfel o oportunitate profesională 56


PUCK / 1950 - 2020

detaliul vizual, muzical, lingvistic, pornind dinspre poveste este un parcurs necesar în evoluția copilului. Profesorul Ion Vlad consemna în unul din interviurile sale că ”teatrul de păpuşi e o realitate artistică absolut indispensabilă oricărei societăţi; o societate care nu gustă farmecul teatrului de păpuşi, farmecul poveştii, farmecul basmului, jucat şi reprezentat pe scenă, care să ducă la acea stimulare, incitare a imaginaţiei copilului, a bucuriei de a fi, de a judeca, de a sancţiona sau de a aplauda binele, nu există.” Daniela Vartic 57


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Interviu cu

Ion Vlad Profesor universitar

... „Cui lăsăm educaţia artistică: pe seama televiziunii şi a desenului animat, adesea imbecil, adesea dezastruos?”

DANIELA VARTIC: Stimate domnule profesor, aţi fost secretar literar al Teatrului de Păpuşi de Stat din Cluj-Napoca în perioada de început a acestuia. Vorbiţi-ne despre întâlnirea dvs. cu această instituţie. ION VLAD: Da. O fac cu mare plăcere. E o perioadă, evident revolută, dar care merită să fie reamintită, reanimată; dacă e să refaceţi istoricul acestui teatru, unul dintre cele mai remarcabile pentru teatrul românesc de păpuşi într-o anumită perioadă a sa, cel puţin - n-am acum o imagine a valorilor şi a calităţilor unora dintre scene; în ceea ce priveşte scena clujeană, fireşte, am să rămân întotdeauna la convingerea că a fost capabilă de realizări remarcabile 58


PUCK / 1950 - 2020

şi uneori exemplare şi pentru alte teatre, cu atât mai mult

Teatrul de păpuşi era mai puţin atins, în acel moment, de

cu cât e un teatru care a cultivat programatic păpuşa şi nu

ceea ce însemnau rigori politice, cenzură, pentru că era

marioneta. Şi asta datorită unui om absolut remarcabil

un teatru adresat copiilor şi pentru că textele, scenariile,

precum Kovács Ildikó, o personalitate a teatrului de

dramatizările veneau dinspre texte care nu erau puse la

păpuşi, aş spune chiar un teoretician atât de împătimit

index, aşa cum se întâmpla cu o mare parte a literaturii,

în ceea ce înseamnă arta păpuşii, încât eu însumi am fost

de aici şi posibilitatea de a lucra în acest domeniu. Noi n-am

contaminat(…).

simţit acolo, niciodată, nişte restricţii şi nişte limitări la care, fireşte, pe vremea aceea teatrele erau supuse.

Împrejurările au fost următoarele: eram student în anul IV

Pe vremea aceea, Teatrul Naţional era un monstru de

şi, simţind nevoia să am un suport material mai convingător,

spectacole înspăimântătoare aproape. Aici însă libertatea

gândindu-mă că urmează perioada de după terminarea

păpuşilor de a “gândi”, inventivitatea, imaginaţia, acestea

studiilor – fiind într-o prietenie de boemă cu câţiva colegi de-

erau datele formidabile ale acestui teatru, care m-a cucerit

ai mei, printre care regretatul Aurel Gurghianu – poetul, Ion

total. M-a cucerit, întâi de toate, teoretic, m-a făcut să

Brad şi alţi câţiva, unii dintre ei au devenit mai apoi cercetători

cred în păpuşă, m-a făcut să cred că marioneta este un act

iluştri în domeniul lingvisticii, alţii au devenit istorici literari

non-artistic şi că nu ţine de estetica teatrului de păpuşi,

remarcabili, sau alţii au devenit profesori, nişte dascăli demni

probabil cu un anumit exclusivism, dacă mă gândesc

de toată stima; aşadar, lucrurile se petreceau în anii 1951 –

acum, şi m-a făcut să asist la numeroase spectacole; am

1952, m-am prezentat la concursul anunţat şi, spre marea

ajuns până acolo încât să traduc eu însumi din limba

mea surpriză, am fost “adoptat” de teatru, spun adoptat,

maghiară un text care venea dinspre literatura rusă – La

gândindu-mă la felul în care am fost primit şi acceptat în

porunca ştiucii. Uitasem de facultate în mare măsură, nici

acest colectiv. Ajuns secretar literar astfel, pe bază de concurs,

nu mă gândeam la facultate şi la ce mă aştepta la sfârşitul

am constatat că acest teatru, de pe actuala stradă Brătianu,

studiilor, după licenţă, atât de bine mă simţeam în acest

e un loc al miracolelor, al pasiunii pentru păpuşi, pentru

mediu al păpuşarilor. Mai mult decât atât, un episod pe care

inventarea unor păpuşi de o expresivitate care n-avea nimic

merită să-l relatez este acela că într-o seară, când, în lipsa

de-a face cu naturalismul sterp şi calp al unora dintre teatrele

unuia dintre interpreţii secţiei române, care urma să joace

vremii; păpuşi care aveau expresie, care aveau conotaţii

în Doctor fără voie – era un spectacol care aducea deja şi o

uneori extraordinare; repet, cred că în cea mai mare măsură

inovaţie în ceea ce priveşte tehnica păpuşilor, pus în scenă

lucrurile se datorau acestei formidabile femei, o adevărată

de Kovács Ildikó – într-o situaţie limită, am interpretat eu

vrăjitoare pentru mine, care este Kovács Ildikó. Ea m-a învăţat

textul, în timp ce un actor al teatrului, dl. Benedek Dezső,

ce înseamnă păpuşa, ce înseamnă a putea construi expresiv,

mânuia păpuşa. Aşadar, mi-am făcut şi debutul în felul

cu ajutorul a trei degete de la mână, acea păpuşă bi-ba-boo,

ăsta, în calitate de actor.

inventând diverse exerciţii pe care ea însăşi le făcea cu colegii. 59


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

D.V.: Cum aţi simţit, din interiorul Teatrului, atmosfera

nişte piese cu funcţie educativă maniheistă, pentru că era vorba

socială şi culturală a momentului?

de texte, era vorba de Creangă, de Puşkin, de o literatură care avea o finalitate educativă, aceasta fiind şi raţiunea de a fi a

I.V.: În ceea ce priveşte Teatrul de Păpuşi, ţin să vă spun că

teatrului de păpuşi; această finalitate educativă, ţinând seama

eu, cel puţin, la vârsta pe care o aveam atunci, 23-24 de ani,

de psihologia şi vârsta copilului, n-avea cum să transmită mesaje

n-am simţit niciodată acele rigori ideologice, pe care celelalte

ale realismului socialist să zicem. Mi se pare chiar ridicol să ne

instituţii de teatru sau de artă le simţeau. Cum colaboram pe

gândim la aceste lucruri ţinând seama de acel spaţiu.

vremea aceea la “Almanahul literar”, devenit ulterior, în 1953, revista “Steaua” şi ştiam că acolo sunt nişte rigori ideologice

În ceea ce priveşte climatul, trebuie să vă spun că ceea ce mi

extrem de draconice, dar pe care le eludam cu uşurinţă, graţie,

s-a părut şi mi-a rămas în memorie, elogiind acel spaţiu, este

atunci, lui A. E. Baconsky, iar la Teatrul Naţional repertoriul

sentimentul de solidaritate colegială pe care aceşti oameni l-au

însemna un “pat al lui Procust” înspăimântător adesea, cu

trăit, pentru că făceau o muncă puţin văzută, aproape deloc

multe piese greu digerabile, un repertoriu sovietic obligatoriu

apreciată, făcută cumva la periferia vieţii artistice, ignoraţi de

în anumite proporţii, la Teatrul de Păpuşi, chiar dacă erau

foarte multă lume, dar în acelaşi timp gustaţi de un public de

prezente spectacole cu dramatizări după autori ruşi, acestea

o candoare şi de o spontaneitate extraordinare. Cine poate să

nu aveau nici un fel de impact de natură să creeze dificultăţi.

uite reacţia copiilor la interpelarea lor de către actori, acest gust

Probabil că dificultăţile ideologice existau, în ceea ce priveşte

pentru participare, pe care niciodată teatrul profesionist, pentru

oamenii, cariera lor, dar eu trăiam în afara acestor obligaţii

adulţi, nu l-a atins; deşi această taxinomie, teatru pentru adulţi –

legate de condiţia zilei de mâine şi, în această dulce inocenţă

teatru pentru copii este foarte relativă. Nu vă ascund că, adesea,

a vârstei tinere, nu am simţit aceste lucruri. Repet, probabil că

piese pentru copii jucate pe această scenă de nişte remarcabili

ele erau, probabil că unii din cei care au fost atunci în Teatru

actori, ca voce, ca expresie, ca expresivitate a mişcării păpuşilor,

le-au simţit. Mai degrabă s-au simţit ulterior, după acei primi

şi mă refer mai ales la păpuşa tradiţională, creează un univers,

ani, când eu m-am despărţit de Teatrul de Păpuşi, pentru că, în

un tărâm pentru care nu pot să nu am nostalgie. Era într-adevăr o

toamna lui 1952, am fost pus în faţa alternativei: Teatru de Păpuşi

atmosferă de colaborare, o atmosferă privilegiată de comunitate

sau catedra de literatură română, ca asistent al profesorilor

şi solidaritate, nealterate de atmosfera politică jalnică a acelei

Dumitru Popovici şi Ion Breazu.

perioade. Deşi două secţii, erau nişte relaţii excelente, nealterate de microbi de altă natură; era, din acest punct de vedere, o epocă

Probabil că mai târziu aceste lucruri s-au simţit. De pildă

mult mai favorabilă decât cea de astăzi; sunt absolut convins.

prietenul meu de profesie, domnul Vasile Dan, ar putea să

Nu deţin nici un fel de date, dar sunt convins, pentru că acei

relateze lucruri mai edificatoare din acest punct de vedere.

oameni, care făceau un act de pionierat, erau însufleţiţi mereu

Teatrul avea însă un privilegiu: acela de a fi un teatru al

de informaţia, de gustul, de cultura teatrală a acestei Kovács

literaturii pentru copii; nu era o problemă obligaţia de a juca

Ildikó, care mi-a rămas prietenă.

60


PUCK / 1950 - 2020

În Universitate, în schimb, am simţit ceea ce nu simţisem în

dar cred că aveţi perfectă dreptate. Cel puţin vă pot spune cu

Teatru: când eu am venit aici student, a fost anul înlăturării

certitudine că dl. Benedek Dezső era avocat şi probabil a fost silit

de la catedră a lui D. D. Roşca, a lui Lucian Blaga, a lui Ion D.

să nu profeseze avocatura, nici nu era un moment favorabil unui

Sârbu, a multor oameni de mare valoare, a lui Liviu Rusu,

licenţiat să profeseze în momentul acela; probabil a fost şi cazul

oameni care au fost îndepărtaţi datorită unor ticăloşi precum

altora; necunoscându-le biografia, mă gândesc la doamna Ana Rusu

Pavel Apostol sau alţii de teapa lui. Universitatea a trăit în

Brie, Alexandru Rusan, doamna Botár Edit, Horia Pop – nu-i exclus

anii aceia şi până relativ târziu într-o atmosferă de tensiune

ca aceşti oameni să fi găsit aici un refugiu într-un spaţiu mai puţin

şi suspiciune politică. Poate nu la noi, la catedra de literatură

atins de privirea cenzorului sau de privirea ideologului – e o zonă

română – este un miracol, ce sentiment de prietenie a existat

a periferiei care nu intră în impact direct cu problemele ideologice,

între profesorii noştri, de la Dumitru Popovici şi Ion Breazu

nu putea să aibă cine ştie ce repercusiuni, deşi, ce admirabil loc de

până la cei mai tineri care eram atunci asistenţi, ce admirabilă

educaţie e un asemenea teatru! Din fericire însă n-a atras atenţia

solidaritate, la care s-au adăugat cei care au venit ultimii la

– probabil fiind considerat ca un fel de act secundar şi de minimă

catedră, ca dovadă că n-au existat nici un fel de asperităţi,

însemnătate şi tratat în consecinţă în subsidiar.

nici un fel de desolidarizări, nici un fel de suspiciuni; ca să nu mai spun că n-au existat nici un fel de delaţiuni care puteau

Nu m-am despărţit cu uşurinţă de Teatrul de Păpuşi, recunosc

să coste atunci ani grei de închisoare; noi trăiam şi la catedră

fără nici un fel de ipocrizie şi fără nici o exagerare, pentru că mă

într-o insulă uimitoare. În Teatru, faptul că eram la început,

simţeam bine; erau nişte oameni printre care mă simţeam egalul

faptul că totul se inventa, era ca un fel de moment al genezei,

şi colegul lor cu un sentiment de profundă preţuire. Erau nişte

dacă e să-l numesc metaforic, începând cu desenul pentru

oameni care făceau pionierat; eram într-un “drum spre vest” şi,

păpuşă şi acel miraculos decor pe care îl realiza Alexandru

deci, solidari cu toţii şi apărându-ne cu toţii.

Rusan sau păpuşile care erau realizate de mai mulţi, împreună cu doamna Botár Edit – un mare talent.

D.V.: Ce vă amintiţi despre repertoriul acelor ani şi despre spectatorii Teatrului de Păpuşi?

D.V.: Am impresia că atmosfera tulbure a perioadei a produs aici, în teatru, un fenomen paradoxal: ea a însemnat refugiul

I.V.: Era un repertoriu cu dramatizări după operele scriitorilor

în această periferie, cum îi spuneaţi, a multor oameni de

români, maghiari, după marii autori de literatură pentru copii:

valoare. Aceasta cred că ar fi explicaţia faptului că-n acel

Fraţii Grimm, Andersen, Creangă; secţia maghiară crease un

moment în teatru erau atâţia oameni de calitate ce au creat

spectacol după acel erou al folclorului maghiar Lúdas Matyi,

spectacole de excepţie.

şi a fost un moment care a însemnat trecerea înspre audienţa spectacolului adult, a fost Molière – Doctor fără voie, cu un alt tip de

I.V.: Da. Cred că aveţi dreptate. Eu nu m-am ocupat de biografia

mânuire şi un alt tip de păpuşă, cu alte exigenţe. Sigur, încă nu era

niciunuia, nu aveam misiunea să mă ocup de probleme de cadre,

momentul pe care ulterior l-am putut admira, acel extraordinar 61


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

şi curajos spectacol – e aproape de neînţeles cum a putut fi jucat

de a pune în mişcare jocul imaginarului, pentru a pune astfel în

– acel Ubu, al lui Kovács Ildikó, jucat în afara scenei Teatrului, cu

mişcare acest joc uluitor al copilului, al imaginaţiei copilului,

piesa lui Jarry.

cu posibilitatea de a da expresie şi comunicare unor elemente care ţin de marile texte ale literaturii lumii. Modalităţile de

Am redevenit apropiat Teatrului de Păpuşi atunci când nepoţii

expresie sunt uimitoare, totul depinde, fireşte, de felul cum

mei şi-au făcut debutul ca spectatori şi când am revenit în

un teatru îşi asumă actul artistic, prin calitatea actorului şi

această sală şi am redescoperit aceeaşi fascinaţie, graţie

prin posibilităţile materiale pe care le are. Oricum, e un zbor

acestei cooperări dintre copii şi actori. Cel mai bun spectator,

dincolo de real şi dincolo de convenţiile restrictive ale teatrului

aşa cum nu o dată Kovács Ildikó ţinea să sublinieze, este acel

de actori. Şi conjugarea jocului actorului cu păpuşa şi felul

copil capabil să participe, mult mai viu, mult mai direct decât

cum actorul de pantomimă poate coopera cu păpuşa – toate

spectatorul adult şi care e, astfel, net superior adultului.

astea mă fac să mă gândesc că teatrul de păpuşi e o mare şansă, pentru că un teatru modern, atunci când dispune de ceea ce

D.V.: Cum credeţi că s-ar putea analiza distincţia teatru

este necesar, adică o sală autentică, o tehnică extraordinară şi,

“dramatic” – teatru de păpuşi?

fireşte, nişte actori pregătiţi special pentru teatrul de păpuşi e un ideal cultural, dar care rămâne de decenii întregi tot un

I.V.: În romanul lui Thomas Mann, Doctor Faustus, personajul

ideal – un vis al păpuşarilor.

principal îşi pregăteşte o lucrare muzicală, un oratoriu care angajează într-un veritabil spectacol muzica, recitativul, corala

Noi am avut aici, în Cluj, privilegiul acestei minunate femei –

şi marionetele. M-am întrebat adesea de ce Thomas Mann a

Kovács Ildikó care a putut face ca Teatrul de Păpuşi să aibă o

gândit în acest mod. Răspunsul e: tocmai pentru că marioneta

respiraţie intelectuală şi estetică cert superioară.

are o veche tradiţie; e o cultură teatrală veche; nu mă refer la teatrul popular; n-am în vedere acel teatru prezent în toate

D.V.: Faptul că teatrul de păpuşi are o istorie considerabilă

ţările europene, jucat de actorii ambulanţi, de păpuşari, în

mă îndreptăţeşte să cred că putem vorbi de anume

pieţele burgurilor medievale şi jucat până târziu, spre deliciul

“permanenţe” ale acestei forme de teatru. Care ar fi

copiilor, pe aceleaşi scenarii, într-un fel de spectacol de

“permanenţele” teatrului de păpuşi?

happening avant la lettre, mult înainte de a exista o conştiinţă a ceea ce avea să însemne happening-ul. Vreau însă să spun

I.V.: Permanenţele depind de repertoriu şi de încă ceva. Atâta

că, fără îndoială, păpuşa şi teatrul de păpuşi au posibilităţi de

timp cât sala aceasta nu va redeveni ceea ce ar trebui să fie, adică

expresie superioare teatrului profesionist, “de actori”. De unde

o sală cu toate utilităţile tehnice – până atunci e foarte greu,

vine aceasta? Din faptul că, în teatrul de păpuşi, convenţiile

fiindcă teatrul are obligaţia de a se face mult mai cunoscut; n-are

sunt infinit mai largi. Adică e o lume a imaginarului, o lume

voie să rămână timorat într-un fel de complex de inferioritate

care transcede convenţia scenei de tip italian, cu posibilitatea

cum adeseori se întâmplă ca teatrul de păpuşi să rămână.

62


PUCK / 1950 - 2020

Teatrul de păpuşi e o realitate artistică absolut indispensabilă

– literatura pentru copii – atât de numeroase alte opere ar

oricărei societăţi; o societate care nu gustă farmecul teatrului

putea furniza nişte scenarii extraordinare: de la Shakespeare,

de păpuşi, al poveştii, al basmului, jucat şi reprezentat pe

de la Cervantes, până la Thackeray şi Bâlciul deşertăciunilor;

scenă, care să ducă la acea stimulare, incitare a imaginaţiei

de la unele din povestirile hazlii ale lui Balzac sau de la

copilului, a bucuriei de a fi, de a judeca, de a sancţiona sau

Boccaccio şi până la literatura sau teatrul simbolist european.

de a aplauda binele, nu există. Cui lăsăm educaţia artistică:

De la expresionismul european şi până la marii scriitori

pe seama televiziunii şi a desenului animat, adesea imbecil,

ai secolului al XX – lea care au scris literatură pentru copii:

adesea dezastruos?

Cehov cu Stepa - cu acel copil care priveşte lumea, nu zic că e un text dramatizabil, dar vreau să zic că există potenţialităţi

Teatrul de păpuşi trebuie să iasă puţin din carapacea lui şi

în marea literatură a lumii pentru teatrul de păpuşi. Eu am

să fie mult mai cunoscut. Să vină şi să producă nişte acte de

rezervele mele, uneori, când mă gândesc la Creangă. Creangă

cultură, provocând astfel participarea oamenilor, indiferent

nu e atât de uşor de asimilat pentru copii; sau Ispirescu – el

de vârstă. Sigur că există întotdeauna spectacolul destinat

poate fi dramatizat pentru oamenii maturi, pentru că marile

copiilor, dar există întotdeauna o reîntoarcere la copilărie a

simboluri ale basmelor lui Ispirescu se adresează mai degrabă

omului matur atunci când actul teatral e un act de cultură

adulţilor. Există o mare literatură: Brătescu-Voineşti, Emil

realmente interesant şi care poate fi făcut şi înfăţişat ca atare.

Gârleanu, Nicu Gane, Vasile Alecsandri, George Călinescu, marea literatură stă la dispoziţia teatrului de păpuşi. Ea trebuie

D.V.: Ce ar însemna pregătirea viitorului spectator de teatru?

revăzută în colaborarea dintre regizor şi secretarul literar – e de văzut în ce măsură există posibile echivalenţe; pentru că

I.V.: El trebuie format în aşa fel încât să nu uite spectacolul

echivalenţele teatrale nu înseamnă neapărat fidelitate faţă de

din sala de teatru. Ştiu că sunteţi adesea prezenţi în şcoli,

textul literar. Acesta poate fi adesea un pretext – nimeni n-o să

dar spectacolul din sală e cu adevărat important, spectacolul

considere o crimă, dacă o feerie sau o comedie shakesperiană

precedat de o bună publicitate, de o avanpremieră la care

este prelucrată pentru o dramatizare pentru teatrul de păpuşi.

să participe personalităţi, Clujul are cronicari de teatru

Până şi Caragiale e un dramaturg şi un prozator apt pentru

remarcabili, care pot fi provocaţi să se pronunţe.

teatrul de păpuşi, pentru că – îmi amintesc că o spunea Kovács Ildikó – are marea şansă de a produce grotescul mult mai uşor

D.V.: Revenind, în final, la repertoriul teatrului de păpuşi,

şi mult mai expresiv.

care ar fi, în viziunea dumneavoastră, câteva posibile titluri de pe afişul acestuia?

Discuţie consemnată de Daniela Vartic

I.V.: Sunt atâtea opere ale literaturii universale, nu numai care aparţin unei asemenea categorii relative şi discutabile 63


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Interviu cu

Kovács Ildikó Regizor

“Există taine, tainele artei, ale creaţiei, şi este bine să le acceptăm.”

DANIELA VARTIC: Stimată doamnă Kovács Ildikó, întrun interviu anterior, distinsul profesor de la catedra de Teoria literaturii a Facultăţii de Litere, domnul Ion Vlad, vorbea despre dumneavoastră ca despre teoreticianul artei păpuşăreşti. Succesele dumneavoastră regizorale se leagă, cu siguranţă, de capacitatea de a gândi programatic această meserie. Vorbiţi-ne despre perioada de început a teatrului de păpuşi instituţionalizat, în Cluj şi în ţară. KOVÁCS ILDIKÓ: Cred că noi, la începutul începutului, “am păşit cu dreptul” (bineînţeles doar instinctiv) preferând păpuşa pe mână, forma, tehnica de mânuire cea mai dinamică, vie, cu un umor naiv, cu o notă grotescă în înfăţişare, din cauza proporţiilor determinate de mărimea, constituţia mâinii omeneşti. Păpuşa pe mână are cap mare, braţele scurte, 64


PUCK / 1950 - 2020

picioarele adăugate pe haină (sau folosite separat). Jocurile

cinci chinezi, dramatizare după o piesă populară chinezească

tradiţionale, populare de teatru de păpuşi au folosit în toată

de Kovács Ildikó şi Mihai Crişan şi La porunca ştiucii, de E.

Europa păpuşa pe mână, care oferă un joc dinamic, vioi, mişcări

Tarachovski, după o poveste populară rusă.

care transmit cu maximă sensibilitate cea mai mică vibraţie a degetelor, palmei păpuşarului, creând legătura cea mai directă

În dezvoltarea noastră profesională, pasul hotărâtor a fost

între om şi păpuşă.

înfiinţarea unui Studio, în scopul perfecţionării profesionale, deoarece nu exista nici o formă de studiu pentru artiştii

În ceea ce priveşte alegerea pieselor, de la început ne-am

păpuşari din ţară. Singura modalitate de perfecţionare a

orientat către piese pentru copii mici, cu multă acţiune,

artiştilor-păpuşari era organizarea unor cursuri în cadrul

umor, cu o învăţătură, cu o morală sănătoasă; în primul rând

teatrului: ore de dicţie, mânuire, interpretare, arta mişcării,

piese care aveau la bază povestea populară! Aceste spectacole

muzică, discuţii despre artă, crearea unor mici spectacole

ne-au învăţat, ne-au dovedit forţa artistică, psihologică a

experimentale, unde actorii au trasat concepţia regizorală

acestei arte minunate, care reuşeşte să creeze fără nici un

a scenetei, au confecţionat decorul şi păpuşile, au jucat

artificiu o legătură vie, directă între sală şi scenă, actorii şi

spectacolul. Am încercat să folosim diferite metode pentru a

copiii ajungând la un joc comun. Copiii trăiesc, iau parte cu

dezvolta creativitatea actorului. Deosebit de folositoare s-au

maximă intensitate la jocul păpuşilor. O asemenea legătură,

dovedit exerciţiile de improvizaţie zilnice. Din cursul de “arta

comunicare vie, nu se naşte nici la spectacolul de teatru, cu

mişcării” s-a născut grupa de pantomimă “Mim 7”.

atât mai puţin în faţa televizorului sau a computerului. Însă tot de această perioadă de început (anii 1950 – 1955) se leagă şi

Rezultatul acestei preocupări a fost o trupă cu două secţii,

apariţia în repertoriu a spectacolelor pentru adulţi:

(formată bineînţeles în timp) cu morală şi stil de muncă

Molière: Doctor fără voie, Karinthy F. Scaunul fermecat. La

profesioniste, un teatru cu spectacole de calitate, iubit şi

aceste spectacole a apărut deja păpuşa wayang (păpuşa cu

frecventat, apreciat de public, chiar şi de critică. În spatele

proporţii mai umane, cap mic, braţe lungi mânuite cu ajutorul

acestor rezultate se “ascunde” pasiunea pentru arta noastră,

beţelor, a sârmelor).

multă muncă şi perseverenţă.

A fost interesant faptul că aceste spectacole au avut public

D.V.: Aţi montat cu succes spectacole pentru copii şi pentru

adult, fapt care la Cluj s-a menţinut şi mai târziu, la spectacolele

adulţi; care este distincţia ce se poate opera în cadrul aceluiaşi

noastre pentru adulţi (până în anul 1985, cu Regele Ubu).

gen, din punctul de vedere al receptării?

În această perioadă timpurie au apărut primele spectacole

K.I.: Întreaga perioadă a muncii mele (50 de ani petrecuţi în

pentru copii cu o regie gândită, lucrată conştient, cu

teatrul de păpuşi) a fost marcată, acompaniată de cuvinţelul

scenografie, muzică, stil de joc adecvat pieselor respective: Cei

numai. Numai teatrul de păpuşi, numai pentru copii. 65


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Teatrul de păpuşi este considerat, în general, o artă minoră,

Cunoaştem teatre care în programul lor fixează anumite limite

marginalizată. Oare de ce? Din cauza dimensiunii păpuşilor?

de vârstă: spectacole între 3 – 5 ani, 5 –7 ani, 7 – 10 ani etc. În

Din cauză că astăzi profilul teatrelor de păpuşi se adresează în

primul rând trebuie să constatăm că, din punct de vedere

primul rând copiilor? Şi copiii? Oare adulţii cred despre copii

emoţional, dar şi intelectual, copiii sunt mult mai receptivi

că, din cauza vârstei, şi a dimensiunilor “reduse”, copii sunt

decât presupun, în general, adulţii. Am putut constata aceasta,

fiinţe reduse?

la nişte spectacole mai deosebite. Exemplul cel mai elocvent a fost “Patria” de Krystyna Milobedzka, o scriitoare poloneză de

De atâţia ani n-am reuşit să dezleg “misterul”: de unde provine

mare valoare. Piesa vrea să conştientizeze, să apropie de copii

indiferenţa, distanţa, prăpastia dintre lumea adulţilor şi cea a

noţiunea de “patrie”, de “loc natal”; importanţa acesteia, locul

copiilor? De unde provine lipsa de logică elementară, cu ajutorul

ei în viaţa noastră. Însă forma piesei este cu totul neobişnuită.

căreia ar trebui să înţelegem rolul determinant al copilăriei

În spectacol joacă cinci actori cu nişte cuburi colorate, fiind

asupra vieţii adultului, asupra viitorului unei societăţi? Dacă

un spectacol de animaţie, fără păpuşi. Personajele sunt: Vocea,

am uitat de copilăria noastră, ar trebui să acceptăm măcar

Casa, Drumul, Căpitanul şi Cubul. Scriitoarea foloseşte texte,

scopurile pragmatice! Arta pentru copii, problemele acestei

acţiuni simbolice, jocuri asociative, alternări surprinzătoare,

arte nu prezintă o temă majoră în viaţa societăţii, nici în

ca să ne vorbească despre viaţă, prietenie şi egoism, agresiune

critică, nici în conştiinţa părinţilor, pedagogilor, artiştilor!

şi solidaritate, despre drumurile vieţii, care, în ultimă instanţă

Îmi pare de-a dreptul absurd şi profund revoltător “peisajul”

ne duc acasă, la locul natal, unde avem rădăcina noastră,

social, economic al lumii, unde se cheltuiesc sume exorbitante

trecutul, strămoşii şi viitorul, copiii, unde este patria noastră.

pentru arme, bombe din ce în ce mai “eficace”, unde se

A fost un spectacol emoţionant, foarte interesant. Şi noi l-am

aruncă milioane la nunta unui star de cinema american,

jucat pentru toate vârstele! Când revista “Korunk” ne-a cerut

unde corupţia serveşte la îmbogăţirea oamenilor politici,

un spectacol experimental, pentru un număr cu profil “vârsta

care de fapt ar trebui să lupte, să lucreze pentru binele unei

de grădiniţă”, am jucat numai pentru copiii din grădiniţe. În

ţări şi al populaţiei ei etc. etc. Toate aceste absurdităţi vis à

urma spectacolului, copiii trebuia să povestească părinţilor

vis de problemele grave, neglijate, nerezolvate ale copiilor,

ceea ce au văzut, pentru ca ei să noteze şi să ne trimită acest

începând de la copiii înfometaţi din ţările subdezvoltate, până

material scris; dar, trebuia să şi deseneze copiii. Materialul

la situaţia, starea pedagogiei, a instituţiilor care se ocupă de

scris şi desenele au dovedit că aceşti copii de vârstă preşcolară

creşterea, educaţia copiilor, până la problemele de sănătate

au înţeles deplin mesajul, ideea spectacolului. Spre marea

fizică şi psihică ale copiilor.

surpriză a unor psihologi şi pedagogi!

În privinţa distincţiei între vârste, se vehiculează multiple

Bineînţeles că am jucat frecvent spectacolul pentru copiii de la

teorii. Unele chiar exagerate. (Un exemplu ar fi prejudecata că

şcoala experimentală, dar şi pentru copiii din primele clase de

până la 5 ani nu trebuie să duci copilul la teatrul de păpuşi!).

liceu. Şi cu ocazia unui turneu cu o revistă pentru tineret, am

66


PUCK / 1950 - 2020

jucat pentru tineri de 18 – 22 de ani. Din reacţia sălii am înţeles

societate cu nişte copii plictisiţi, indiferenţi, sceptici, egoişti,

că acest spectacol a prins, a avut succes, a fost înţeles la toate

cu sufletul îmbolnăvit de lumea adulţilor, unde, din ce în ce

vârstele. Excepţie au făcut câţiva pedagogi care şi-au exprimat

mai mult, domină fenomene îngrijorătoare. Acestea sunt

nedumerirea, câteodată chiar revolta, spunând că nu înţeleg

reflectate zi de zi în jurnalul TV, în filmele ieftine, agresive, în

acest spectacol! Acest spectacol ne-a dovedit cel mai elocvent

viaţa politică, în legile schematice, mărginite, anti-viaţă ale

că nu avem voie să subestimăm capacitatea de înţelegere a

societăţii, care îngrădesc viaţa, în loc să o ajute, din păcate

copiilor şi că avem datoria să le vorbim şi despre temele majore

ajungând să fie prezente şi în pedagogie!

ale vieţii, bineînţeles găsindu-le forma potrivită. Am mai putea adăuga la tematica “vârstă – spectacol” În ceea ce priveşte fenomenele fizice, psihice legate de vârstă

un fenomen interesant: la spectacolele noastre pentru

ca şi durata atenţiei, concentrării, perceperea noţiunilor etc.,

copii

putem constata că şi aici s-au întâmplat modificări faţă de

(Nu de mult, în urma spectacolului “Albă ca Zăpada”, din

acum, să zicem, 30 de ani. Copiii de astăzi s-au născut într-o

Bulgaria, o fată de 16 ani, care a asistat la o repetiţie mi-a

lume cu un ritm alert, sunt dominaţi de evoluţia tehnicii, sunt

spus: “N-am cuvinte! Mi-am descoperit copilăria!” Acesta fiind,

într-un fel precoce, manifestă reacţii prompte dar şi răbdare

poate, un compliment din cele mai frumoase!)

şi

adulţii

se

distrau,

savurând

jocul

scenei.

mai limitată. Şi invers, spre surpriza noastră, la spectacolele pentru adulţi Totuşi, cel mai important este faptul că aceşti copii de astăzi

ca şi “Ubu Rege”, “Văduva Karnyó”, “Furtuna” etc., am avut

încă mai sunt, au rămas copii! Sunt deschişi să primească

copii care voiau să revadă, chiar de mai multe ori, spectacolul!

orice eveniment, impuls sufletesc, spiritual, sunt apţi, dispuşi

De exemplu, la spectacolul “Ubu Rege” o fetiţă de 8-9 anişori

oricând la joacă, au un simţ al umorului sănătos şi un simţ

n-a scăpat nici o reprezentaţie, chiar şi bolnavă, cu o tuse

al dreptăţii nealterat, înnăscut. Pe toate acestea le putem

persistentă insista să vină la spectacol! Misterele artei! Este

constata din reacţiile lor, o adiere de şoaptă, încântată dacă pe

foarte bine că nu putem explica toate fenomenele. Există

scenă apare o păpuşă frumoasă, gingaşă, o revoltă cu strigăte,

taine, tainele artei, ale creaţiei, şi este bine să le acceptăm!

dacă pe scenă cineva comite o nedreptate, un râs sănătos, voios, dacă jocul de pe scenă le oferă peripeţii, cuvinte sau

D.V.: Există reguli perene ale teatrului de păpuşi?

personaje hazlii. Sunt apţi să primească, să înţeleagă ceea ce le transmitem cu arta noastră.

K.I.: Fiecare gen de artă îşi naşte regulile proprii de creaţie izvorând din mijloacele specifice de expresie pe care le posedă.

Întrebarea gravă este: “ce se întâmplă cu imensa noastră

De exemplu, filmul se foloseşte exclusiv de imagine, camera

responsabilitate?” Oricum avem posibilitatea să ne luptăm

de luat vederi poate pătrunde în gândurile, sentimentele

pentru a păstra copilăria copiilor noştri! Să nu ajungă o

oamenilor, poate materializa idei, gânduri, sentimente, prin 67


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

imagini etc. (Din păcate, de multe ori filmele se rezumă doar

nemaivăzute, putem hoinări în spaţiul spiritului; păpuşa

la fotografierea vieţii cotidiene, ajungându-se la fabricarea

noastră posedă forţa râsului şi a plânsului.

filmelor de comerţ.) F. G. Lorca spunea: “Teatrul este şcoala râsului şi a plânsului”. Teatrul este jucat de actori; actori care dau viaţă, reprezintă

Putem să slujim pe deplin acest gând al lui Lorca ( a scris şi o

pe scenă personajele, cu caractere bine determiante, tipuri

piesă pentru teatrul de păpuşi!).

diferite, creând conflicte dramaturgice, prin care se transmite mesajul, ideea piesei. Pe scenă apar şi decorul, costumele,

Având în vedere că procedeul de creaţie în teatrul de păpuşi

machiajul, muzica şi lumina – mijloace artistice care

este strâns legat, înrudit cu jocul copiilor, arta noastră, scena

completează, ajută jocul actoricesc. Dar putem crea spectacol

noastră emană o atmosferă specială, cu un efect psihologic

de teatru artistic, convingător şi fără elemente ajutătoare, pe o

foarte special. Este destul de greu de găsit definiţia precisă

scenă goală, numai cu actori, cu jocul actoricesc. (Bineînţeles

pentru acest efect special. De fapt are mai multe componente.

cu actori de valoare, elementul esenţial pentru un spectacol teatral.)

Caracterul jocului este determinat de păpuşă, actorul rămâne în umbră (chiar şi atunci când mânuieşte păpuşa în văzul

Teatrul de păpuşi, în schimb, nu se poate juca fără Păpuşi!

publicului!). Acest fapt naşte “morala de paravan”, te obligă

Bineînţeles şi aici oamenii-actori mânuiesc păpuşile, dar

la modestie, umilinţă artistică. Păpuşa este primordială, nu

mijlocul de expresie al acestei arte este păpuşa. Ea dictează

fizicul, prezenţa actorului, succesul lui personal. Păpuşa nu

legile artei noastre.

ne permite să alimentăm vanitatea noastră fizică, să şarjăm, să smulgem aplauze cu mici (sau mari) provocări, trăgând cu

Cine este Păpuşa? O fiinţă cu legile ei autonome. Ea este Păpuşa

ochiul la public, aşteptând succesul, efectul imediat.

cu P mare. Este un semn, o fiinţă magică, cu putere magică.

Păpuşa învie doar dacă credem în viaţa ei, dacă ne jucăm cu

Această putere porneşte din miracolul învierii materiei moarte,

bucuria jocului. Aşa se naşte jocul pur. Fără interes! Dar un

când păpuşa prinde viaţă. Dar acest miracol se produce doar

astfel de joc pretinde un suflet sănătos, liber, care are sursă

atunci când actorul-păpuşar crede în viaţa păpuşii. Dacă acest

de bucurie şi generozitatea de a-l împărtăşi! Cred, dar am

crez lipseşte din jocul păpuşarului, atunci totul se rezumă, se

şi constatat de nenumărate ori că fără legătura cu propria

degradează la mânuirea tehnico-funcţionărească a păpuşii,

copilărie, cu rădăcinile ancestrale ale omului în viaţa, în

pierzându-se forţa artei noastre specifice.

natură, nimeni nu poate crea, în această artă, spectacole, roluri adevărate. Cunosc mulţi “funcţionari artistici”, meseriaşi buni,

Dar dacă reuşim să celebrăm ritualul artei noastre, putem

sau mediocri, dar puţini artişti-păpuşari! Chiar şi în lumea

descoperi posibilităţile lui infinite în zborul liber al fanteziei,

întreagă!

al imposibilului, al creării, făuriri unor lumi miraculoase, 68


PUCK / 1950 - 2020

Câteva cuvinte despre Păpuşă, despre această fiinţa tragi-

Este vorba de păpuşa din spectacolul “Cazul Pinocchio”, un

comică. Tragică, prin vulnerabilitatea ei, o fiinţă plăpândă,

spectacol care vorbeşte despre dragostea părintească, despre

la cheremul nostru şi al împrejurărilor. Dar fiecare păpuşă

prietenie, despre lumea copilăriei, a viselor. Păpuşa este

ascunde, posedă şi o notă comică, în momentul în care începe

capodopera lui Dan Frăticiu, sculptorul, scenograful Teatrului

să se mişte, când dă primul semn de viaţă; acest fapt provoacă

din Sibiu. Pinocchio al nostru este simbolul copilului, la

un surâs de surpriză, tuturor, fără excepţie. Iar faptul că nu

cheremul societăţii, al lumii adulţilor. În timpul spectacolului,

este om, ci o creaţie de artă plastică, simbolul omului, ascunde

păpuşa era apărată, salvată de copiii din sală; o reacţie spontană,

o notă de grotesc, chiar şi la păpuşa cea mai lirică.

nedirijată, neprovocată! O manifestare a sentimentelor, a

Bineînţeles, în afară de legea de bază determinată de păpuşă,

simţului dreptăţii, cum n-am mai văzut la nici un spectacol, o

elementul de creaţie al artei noastre, mai avem şi multe legi ale

reacţie care a impresionat, a zguduit adulţii din sală, câteodată

meseriei propriu-zise, ceea ce deja ar necesita întocmirea unui

până la lacrimi. Copiii s-au identificat cu acest Pinocchio, au

mic manual, pentru a le putea înşira şi analiza.

înţeles că el este simbolul copilului, datorită, în primul rând, acestei creaţii de artă plastică, o păpuşă vie şi, bineînţeles,

Cred că în lumea de astăzi este mare nevoie de o asemenea

datorită dramatizării care a ascuţit conflictele. Această păpuşă

sursă spirituală, sufletească. Jocul nostru emană şi încredere

are o viaţă proprie şi, în afara scenei, are o forţă artistică, efect

în viaţă, nu numai în viaţa păpuşii. Faptul că publicul devine

de test psihologic pentru cei care îl văd pentru prima dată. Am

părtaş la jocul scenei, prin prezenţa vie, prin intimitatea sălii,

văzut adulţi care l-au îmbrăţişat cu lacrimi în ochi, am văzut

prin faptul că şi el crede, împreună cu noi, în jocul păpuşii, ne

adulţi care s-au speriat de privirea lui, cunosc adulţi care se

face complice sufleteşte.

feresc de această privire, cunosc copii care îl consideră fiinţă vie, se joacă cu el, mângâindu-l, consolându-l. Şi este “doar” o

Probabil aşa se naşte atmosfera specială a unui spectacol

păpuşă dintr-un spectacol!

adevărat de teatru de păpuşi. Un spectacol care poate deveni pentru publicul format din copii, dar şi pentru adulţi, o

D.V.: Vorbiţi-ne despre spectacolele de mare succes montate

adevărată tămăduire sufletească. Arta păpuşărească are o

în cei 30 de ani cât aţi fost regizorul Teatrului de Păpuşi

legătură strânsă cu ritualurile ancestrale, cu un şamanism

“PUCK”.

lecuitor, posedând o forţă artistică specială, prin care putem dărui, lecui, trezi, zgudui sufletul publicului nostru.

K.I.:

Dar există şi excepţii în ceea ce priveşte regulile de bază:

importante, despre problemele, bucuriile acestei munci şi

cunosc o păpuşă care trăieşte şi atunci când nu este însufleţită,

despre procedeul de creaţie, ar necesita să scriem o carte.

Ca să vorbim despre spectacolele noastre cele mai

mânuită de păpuşar. O păpuşă cu o privire sugestivă, pătrunzătoare, tristă, plină de durere, de înţelepciune. Această

Privind în urmă, în ceea ce priveşte munca mea profesională,

privire te întreabă, te trage la răspundere, îţi vorbeşte.

cred că spectacolele mele au avut două caracteristici pregnante: 69


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

acelea care s-au adresat în primul rând copiilor, sufletului,

“Ubu Rege”! Un joc nebun şi plin de fantezie. Împreună

încercând să iradieze bucurie, poezie, căldură, umor, jucăuşie,

cu nişte actori grozavi, am reuşit să ajungem din urmă

cum ar fi:

lumea grotescă, absurdă, creată de acest scriitor original. Tudorel Filimon, un Ubu, om-păpuşă, cu masca lui stranie,

“Ursuleţul Winnie-Pooh”, (A. A. Milne , dramatizare Kovács Ildikó

cu burdihanul imens, te făcea să râzi în hohote, dar să te

şi Cristina Pepino)

şi îngrozeşti. Tiberiu Stoi, maestrul de joc al spectacolului,

“Poveşti cu animale”

un actor inteligent, cu mult firesc în interpretare, lejeritate,

(Móricz Zsigmond, dramatizare Kovács Ildikó)

umor fin, conducea jocul bizar comentând, jucând cu

“Te aştept” (Lawson )

păpuşile care erau la cheremul acestui “Rege”, dictator sadic

“Omuleţul de puf” (Al. T. Popescu)

şi vulgar. Melania Ursu, “Madam Ubu” (în prima distribuţie), cu un temperament vulcanic, a creat un personaj bizar, o

etc., spectacole adresate în primul rând adulţilor, cu temă

fiinţă realistă, cu o sete de putere dezlănţuită, îndemnându-

satirică, unele atingând chiar grotescul, cum ar fi:

şi soţul la război şi la crime. Totuşi, acest personaj periculos a reuşit să stârnească şi râsete la un moment dat. Horia

“Inimi sfâşiate” (Bajor Andor)

Pop, “Căpitan Bordură” (om-păpuşă) a creat un personaj

“Visul unei nopţi de vară” (William Shakespeare)

mai grotesc, cu un umor bizar, cu gesturi elegante şi o

“Ubu Rege” (Alfred Jarry)

interpretare colorată.

“Sânziana şi Pepelea” (Vasile Alecsandri) “Văduva Karnyó” (Csokonai Vitéz M.)

O experienţă aparte ne-a oferit comedia lui Csokonai-Vitéz Mihály, Văduva Karnyó, text scris aproximativ acum 200 de

şi câteva spectacole mai neobişnuite ca şi conţinut şi formă:

ani, într-o limbă arhaică.

“Patria” de Krystyna Milobedzka

Din acest text s-a născut un spectacol care ar fi trecut şi

“Csinn – Bumm în Ţara Muzicii” (un spectacol pentru educaţia

de 100 de reprezentaţii dacă am fi fost ajutaţi şi dacă nu

muzicală a copiilor) – dramatizare Kovács Ildikó

ar fi murit Péter János. Această veche comedie are un umor satiric special şi elemente chiar absurde, groteşti.

Fiecare spectacol înseamnă o aventură nouă în creaţie, un eveniment nou, un obstacol nou, o descoperire, o nouă

Pentru prezentarea ei scenică, trebuia să găsim o formulă

luptă.

mai specială, una inedită (cel puţin în teatrul nostru nu a apărut nimic asemănător). Personajele comice, groteşti ale

Am avut marea plăcere să mă joc, să ne jucăm împreună, eu şi

comediei au fost materializate prin oameni-păpuşi, dar

Alfred Jarry, cel care a dat naştere acestui monstru fantastic,

fiecare a fost dublat şi de păpuşa lui proprie! Ceea ce ne-a

70


PUCK / 1950 - 2020

oferit jocuri puţin absurde, neaşteptate, bizare, cu un comic

am apărut în câteva spectacole de televiziune, regizate şi

mai aparte.

organizate de dânsul.

În ciuda textului scris într-o limbă arhaică, spectacolul a

Cunoştinţele dobândite în arta pantomimei le-am fructificat

avut o viaţă, o trăire absolut contemporane. A fost gustat

şi în spectacolele teatrului, în primul rând în “Inimi sfâşiate”,

de un public foarte larg; a avut un succes la intelectualii cei

de Bajor Andor, apoi în spectacolul “Văduva Karnyó”.

mai pretenţioşi dar şi la ţăranii din satul cel mai ascuns de pe graniţă (unde am ajuns din întâmplare), de la tineri până

În rolul văduvei bătrâne, Péter János a creat un rol măreţ. Cu

la vârstnici. Toate categoriile sociale şi de vârste.

un umor irezistibil , cu o disciplină profesională fantastică, cu măiestrie în actorie, interpretare şi mişcare. Niciodată

Bineînţeles, acest spectacol nu s-ar fi putut realiza fără

n-a şarjat, întotdeauna s-a jucat cu pofta de joc a unui copil,

actorii talentaţi, fără cunoştinţele lor desăvârşite. Oamenii-

cu maximă dăruire şi sinceritate. Partener pe măsură i-a

păpuşi au avut machiaj grotesc de păpuşă, s-au mişcat după

fost regretatul Balló Zoltán, cel care a jucat rolul băiatului

o coregrafie foarte riguroasă.

văduvei, un copil cam prostuţ, puţin debil. Ambele roluri ascund nişte capcane periculoase, de unde se poate ajunge

Totuşi, mişcarea lor, acţiunile lor păreau spontane,

ori la naturalism, ori la şarjare, în comedie. Ambii actori

dinamice. Mişcarea lor stilizată s-a putut realiza doar

au rezolvat sarcinile lor problematice, grele, cu măiestrie,

datorită cunoştinţelor şi experienţei de pantomimă.

ajungând la un joc actoricesc plin de umor, mişcare, voce

În cadrul studioului s-a format grupul nostru de pantomimă

stilizată, totuşi foarte vie. Dar toată trupa a fost la înălţime

“Mim 7”. Într-un mod autodidact am ajuns la o tehnică, o

prin acest joc stilizat, în această comedie care a bucurat un

gândire pantomimică; cu multe exerciţii, improvizaţii etc.

public numeros, stârnind un râs irezistibil. Şi râsul este un

Rezultatul a fost un spectacol de pantomimă cu diferite

dar, reprezintă sănătate pentru suflet şi pentru trup. Poate

numere. Deoarece nimeni nu ne-a ajutat să găsim o formă

nu am lucrat şi nu ne-am jucat degeaba.

instituţionalizată, un timp Casa de Cultură ne-a dat voie să jucăm în sala lor din când în când. Totuşi, cu ajutorul lor

Scenografia spectacolului Văduva Karnyó a fost realizată

am ajuns la un festival internaţional din Ungaria, urmarea

de Botàr Edit, fiind considerată drept cea mai fidelă

fiind o invitaţie de participare la un Festival în Amsterdam

teatrului, care în nenumărate spectacole a bucurat ochii

şi la un Work-Shop, la Wroclaw, Polonia.

copiilor datorită culorilor ei vii, senine, datorită imaginilor basmelor, a poveştilor jucăuşe şi expresive.

Trebuie să menţionez că munca noastră în ceea ce priveşte exersarea spectacolelor a fost o muncă voluntară, fără nici

Muzica spectacolului a fost scrisă de Vermessy Péter, un

o recompensă. Totuşi, datorită regretatului Tudor Vornicu,

compozitor deosebit, cu o muzică spirituală, plin de umor. 71


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

D.V.: Spectacolul “Visul unei nopţi de vară” a fost un vârf al

Puck plutea deasupra lor în văzduh, folosind în felul acesta

creaţiei dumneavoastră. Care au fost inovaţiile aduse scenei

diferenţierea de spaţiu, pentru sugerarea materializării celor

cu păpuşi în acest spectacol?

trei lumi.

K.I.: Întâlnirea cu Shakespeare înseamnă întotdeauna o

Bineînţeles că şi Titania şi Oberon au fost prezenţi în spaţiul

confruntare dură, un examen de măiestrie, de creaţie.

lui Puck, dar i-am reprezentat tot prin actori-oameni, având în vedere sentimentele lor accentuat umane, gelozia, vanitatea,

Atât de amplu, atât de complex, încât trebuie să te contopeşti

răzbunarea etc.

cu lumea lui, încercând să nu te rătăceşti prin acest labirint al abundenţei de gânduri, idei, sentimente, personaje. Trebuie să

Titania şi Oberon au fost modelaţi în spiritul zeilor greceşti.

cauţi firul salvator şi este fascinantă descoperirea logicii ferme

Puck, în schimb, a primit atributul magic al vrăjii, ceea ce, pe

dramaturgice în această vegetaţie abundentă.

scena noastră, nu putea să fie altceva decât păpuşeria, arta teatrului de păpuşi!

Aşa s-a întâmplat că întâlnirea mea cu Visul…a dus la descoperirea celor trei lumi, a caracteristicilor acestora, a

Scenografia a fost realizată de talentatul, regretatul Alexandru

diferenţierii lor pregnante; căutarea şi găsirea mijloacelor

Rusan. Ne-a luat câteva săptămâni, cu discuţii aprinse, creative,

scenice pentru materializarea acestor lumi atât de

bine

până când s-a cristalizat concepţia regizorală, scenografică,

conturate, atât prin stilul textului, cât şi prin diferenţele de stil în

cu găsirea modalităţilor scenice de expresie. Oricum, acest

crearea acţiunilor, în formarea personajelor etc. Descoperirea

spectacol a însemnat un salt calitativ pentru noi toţi.

că această piesă nu este o feerie dulce, ci o parodie, o satiră despre slăbiciunile omeneşti, despre dragoste şi îndrăgostiţi.

Alexandru Rusan a creat o scenografie inspirată, ingenioasă.

Mulţi ani de zile a fost jucat, în teatrele dramatice doar parţial,

O scenuţă, în stil elisabetan, cu elemente foarte sumare, dar

în majoritatea cazurilor ca o feerie încântătoare!

şi cu o atmosferă feerică: figurine albe, graţioase, expresive, frumoase, costume haioase pentru meşterii din faţă.

Această piesă ne-a oferit din plin folosirea mijloacelor specifice ale teatrului de păpuşi! Materializarea diferenţei calitative

Spectacolul în limba română a avut două variante. Pentru

a celor trei lumi a fost rezolvată prin actori, oameni pentru

reprezentarea Titaniei şi a lui Oberon, la reluarea spectacolului,

lumea meşterilor, păpuşi imobile, figurine stilizate, graţioase,

înainte de turneul din R. F. G., am găsit o formulă nouă. De altfel,

reprezentând îndrăgostiţii, mânuite de către spiriduşul

revista “Bonner Rundschau” a scris despre spectacolul nostru

“Puck”, care, cu ajutorul teatrului negru, plutea deasupra lor,

ca despre un spectacol Shakespeare de analiză, contemporan.

sub forma unei feţe umane şi a două mâini. Meşterii au fost prezenţi pe pământ, în faţa scenuţei graţioase a păpuşilor, 72

Rezolvarea spinoasei probleme: reprezentarea naturii şi a


PUCK / 1950 - 2020

zânişoarelor, din alaiul Titaniei. Datorită concepţiei spectacolului,

umor fin, o mânuire expresivă, şi nu în ultimul rând meşterii

scenografia atât de esenţializată, stilizată, nu se potrivea nici cu o

plini de haz, plini de umor.

rezolvare naturalistă, banală. Rusan a găsit rezolvarea spirituală, ingenioasă: “mâinile – unealta păpuşarului”. Aşa s-a născut

Un actor genial, Péter János, leagă spectacolele interpretate în

coregrafia feerică a mâinilor: în mănuşi albe, de diferite lungimi,

limba română cu cele interpretate în limba maghiară. După

luminate cu lampa de quartz. Prin metamorfoză, mâinile

mulţi ani de zile am reluat spectacolul şi în limba maghiară,

reprezentau flori, copaci, păsări, şi chiar zânişoare.

păstrând formula iniţială. Am mai completat doar imaginea personajului Puck, accentuând faptul că el este artist, spiriduş,

După “examenul” regizorului şi al scenografului, urma

păpuşar, triplând prezenţa lui cu apariţia păpuşilor sale proprii.

examenul actorilor. Cele trei lumi necesitau interpretare

Péter János a jucat în ambele spectacole, fiind meşterul care

diferită ca stil, modalitate, fapt care ridica probleme, rezolvări

se transformă în măgar, datorită vrăjii lui Puck. Din păcate,

foarte pretenţioase profesional. A urmat o muncă migăloasă,

pentru spectacolul în limba maghiară nu am avut la fel de

perseverentă. Şi de o durată neobişnuită: 42, 44 repetiţii la

mult timp pentru repetiţii ca la prima variantă a spectacolului.

masă! Cu rezultate uluitoare, surprinzătoare, de foarte bună calitate. După aceasta urmau repetiţiile pe scenă (aproximativ

D.V.: Într-un interviu acordat colegilor noştri de la Târgu-

32, 35).

Mureş, aţi afirmat că teatrul de păpuşi trebuie regândit în totalitate. Cum vedeţi evoluţia acestui gen?

Rezultatul acestei munci au fost nişte creaţii actoriceşti remarcabile, pe care le puteam constata la toţi actorii, toate

K.I.: Societatea, care (se pare) nu mai are nevoie de artă, nu

interpretările fiind de un nivel calitativ foarte bun. Ar fi foarte

sprijină teatrul, nu-l ocroteşte. Mai ales teatrele pentru copii

greu să fac diferenţieri de calitate între ele. Totul a ajuns astfel

suferă şi vor suferi din această cauză.

să transmită un mesaj, într-un mod convingător. Totul părea că prinde viaţă, fapt pe care l-am putut constata din reacţia

Teatrele ar trebui, sau trebuia demult să revizuiască sistemul

publicului, din aşa zisul succes al spectacolului.

lor administrativo-organizatoric instituţional. S-a rămas la

Cred că succesul adevărat nu poate fi altceva decât jocul

nişte forme administrative greoaie, învechite, care încarcă

comun, viu, adevărat cu publicul, jocul dintre scenă şi sală.

bugetul existent. De exemplu, o instituţie mică, cum este teatrul de păpuşi, ar putea funcţiona cu doi-trei funcţionari,

Totuşi, trebuie să amintim eleganţa intelectuală a lui Oberon,

maximum, în loc de 7-8 oameni!

jucat de regretatul Horia Pop, vitalitatea, feminitatea sclipitoare a Titaniei, interpretată de Ana-Rusu Brie, jucăuşia

Atenţia maximă ar trebui îndreptată către partea artistică:

sclipitoare, spirituală a Carmenei Pop, dar şi pe cei patru

repertoriu, concepţia, stilul personal al teatrului, creativitatea

îndrăgostiţi cu nişte caractere foarte bine conturate, cu un

actorilor, perfecţionarea profesională permanentă şi calitatea 73


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

artistică. Toate acestea ar fi partea practică a demersului muncii în teatru. Dar mult mai grav se prezintă partea spirituală, artistică, de creaţie. Care este locul teatrului de păpuşi în anii 2000? Teatrul de păpuşi îşi are rostul său, o artă atât de vie, de sensibilă, are un viitor, cu toate că este atât de fragilă într-o lume care devine din ce în ce mai dură, mai agresivă, tehnicizată, înstrăinată! Eu cred profund în puterea artei noastre. Sunt conştientă că avem în mână doar o “armă” fragilă, dar, totuşi, o consider o armă eficace, cu care putem să dăm ceva copiilor, adulţilor, zâmbet, râs, sentimente nobile, cultura sufletească, destindere, sau catarsis, toate acestea printr-o formă unică, simbolică, fragilă, specială, care are efectul şi influenţa mărită, datorită formei, modalităţii speciale prin care ne adresăm publicului. În sălile de teatru de păpuşi simţi o vibraţie, o comunicare unică între sală şi scenă, public şi actori. Am speranţa că mesajul nostru spiritual, intelectual, estetic rămâne undeva întipărit în subconştientul copiilor, în primul rând, şi că le ajută cât de cât în orientare, în ancorarea, mai profundă, mai sigură în viaţă. Interviu consemnat de Daniela Vartic

74


PUCK / 1950 - 2020

OMAGIU

Elena Voicu a fost nu numai o actriţă remarcabilă, jucând totdeauna cu multă bucurie, seninătate, dar a şi creeat păpuşi frumoase, expresive, a dramatizat împreună cu Pop Horia şi Ana Rusu Brie Povestiri de Ion Creangă.

Aniversarea unui teatru ar trebui să fie un prilej să ne amintim de actorii, regizorii, scenografii, tehnicienii care au dat naştere

Botár Erzsebét s-a numărat printre fondatori. A fost pianista

atâtor spectacole, unii cu o dăruire totală, cu pasiune şi

teatrului, dar a jucat şi pe scenă. Cu firea ei optimistă, cu

devotament, alţii cu conştinciozitate, cu toţii slujind această

umorul ei, ne-a ajutat totdeauna să trecem peste greutăţile

artă nobilă.

inevitabile ale începutului. Tisch Gizella a fost una dintre puţinele acriţe femeie-clown, pe

Să ne amintim de genialul Péter János, un păpuşar înnăscut,

care le-am cunoscut, plină de jucăuşie, dinamism, umor, poftă

cu umorul lui special, cu farmecul lui scenic, cu pofta lui de

de joacă, deşi viaţa nu a răsfăţat-o deloc.

joc, cel mai bun păpuşar, cel mai bun pantomim cu care am avut bucuria să lucrez. Era un om modest, a cărui viaţă scurtă

Ana Rusu Brie cu un temperament debordant, a fost una

reflectă pasiunea pentru această artă. A dăruit cu generozitate

din actriţele de frunte ale secţiei române, cu multe roluri

celor din jurul său, prin talentul lui, prin creaţia lui, bucurie,

remarcabile.

evenimente artistice remarcabile, miracole. Din păcate nu-i putem aminti pe toţi pe nume, deşi toată Să ne amintim de actorul păpuşar Pop Horea, o personalitate

lumea a contribuit la făurirea spirituală, fizică a acestui teatru.

marcantă, cu un umor sarcastic, spiritual, o eleganţă

Teatrul este o artă colectivă unde partea fiecăruia este foarte

înnăscută, fantezie, talent actoricesc remarcabil; de Balló

importantă, făurind întregul. Să le mulţumim pentru tot ceea

Zoltán, partenerul cel mai bun al lui Péter János, atât în

ce au făcut, măcar în gând, măcar acum!

păpuşerie, cât şi în pantomimă; era plin de umor, fantezie, avea date formidabile şi în artele plastice.

Kovács Ildikó

Să ne amintim de Alexandru Rusan, scenograful talentat, sensibil, plin de fantezie, care ne-a lăsat în amintire păpuşile fermecătoare, unice din Visul unei nopţi de vară, marionetele expresive, comice din Parodia de operetă a lui Bajor Andor. Ne-a părăsit şi el, cât şi ceilalţi actori talentaţi foarte devreme, prea devreme, dar lăsând amprenta lui artistică pe întregul repertoriu al Teatrului de Păpuşi din Cluj. 75


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Interviu cu

Mona Chirilă-Marian REGIZOR , DIRECTOR

„Copiii sunt un organism cu aură de lumină“

Suntem la Teatrul „Puck“ din Cluj-Napoca, în 17 octombrie 2011. Peste tot, în oraş, se simte aerul de sărbătoare al păpu­ şilor din teatru, mult dorite, iubite şi aplaudate îndelung de micii spectatori. Astăzi fiind deschiderea celei de a zecea ediţii a Festivalului Teatrelor de Păpuşi şi Marionete „Puck“, copiii aleargă grăbiţi spre sala de spectacol, îmbujoraţi de frigul de afară sau, mai curând, de emoţia reîntâlnirii cu poveştile şi cu păpuşile îndrăgite. Pe acest fundal al emoţiilor, ajutat de clinchetele şi râsetele zglobii ale celor mici, mă îndrept spre biroul directorului Teatrului „Puck“, doamna Mona Marian. Această întâlnire semnifică un moment deosebit, un început de drum al întrebărilor, al căutărilor, al curiozităţilor, al dorinţei de a af la, de a descoperi lucruri şi oameni ştiuţi şi neştiuţi, de a aduce lumină în casa şi în suf letele păpuşarilor din România. 76


PUCK / 1950 - 2020

TOMA HOGEA: Doamnă Mona Marian, am încercat să-mi

T.H.: Aş îndrăzni să vă întreb ce înţelegi dumneavoastră

fac temele, venind spre dum­neavoastră, şi am constatat că aţi

prin tradiţie în arta pă­puşărească? Tradiţia poate constitui o

parcurs un traseu destul de variat: năs­cută la Cugir, absolvind

piedică în calea evoluţiei, a noului?

liceul la Sibiu, urmând studiile universitare la Insti­tutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale“ Bucureşti,

M.C.M.: Depinde de fiecare dintre noi ce înţelegem prin tradiţie.

Facul­ tatea de Teatru, Cinematografie şi Televiziune,

Tradiţia, prin defi­niţie, înseamnă un joc repetitiv, înseamnă o

Specializarea Regie teatru – film, iar lumea teatrului de păpuşi

matrice stilistică care se repetă odată cu scurgerea timpului.

aţi descoperit-o la Constanţa. Cum era în acea perioadă?

Rigoarea în tradiţie e foarte importantă, ritualul face întoc­mai acelaşi „dans“, este, prin sine, legat de definiţia tradiţiei.

MONA CHIRILĂ-MARIAN: „L-am descoperit“ e un fel de a spune, pentru că, într-adevăr, Constanţa a însemnat, pentru

Eu, personal, văd tradiţia ca fiind legată şi de cămăruţa care

mine, un început, dar a fost şi o staţie foarte importantă în ceea

permite libertatea, şi de locul acela, în interiorul unui joc

ce poate să însemne dragostea mea pentru teatrul de păpuşi.

închis, în care te poţi recentra văzând lucrurile într-o altă lu­

Am început relaţia mea cu teatrul de animaţie, de fapt, în

mină. Tradiţia, în opinia mea, înseamnă şi libertatea nu atât

ultimul an de studenţie, cu două specta­cole pe care le-am făcut

de a ieşi din şabloa­ne, dar de a reconstitui lucrurile ştiute

la Teatrul „Ţăndărică“. Unul a fost Cartea cu jucării şi cel de-al

într-un nou tipar, care poate să fie şi din şabloanele tradiţiei

doilea, Steaua lui Arlecchino, un spectacol foarte drag mie. Era

altfel compuse, recompuse; o văd ca pe un joc de construit şi

un spectacol Commedia dell’Arte, făcut cu marionete şi cu o

reconstruit ulterior. În lumina aceasta, tradiţia cred că e un

actriţă care îmi fusese colegă şi prietenă – Simona Măicănescu –

lucru foarte impor­tant, pentru că ea conservă, ea certifică

care astăzi este actriţă la Paris. Am lucrat cu două marionetiste

tehnologii, mijloace, forme şi sensuri, dar tot în lumina aceasta,

importante la vremea aceea, doamna Ioana Stoica şi doamna

ea poate să fie şi permisivă; dincolo de actul de conservare şi

Florentina Tănase. Florentina este pensionară în momentul

de îngheţare a anumitor lucruri, a anumitor elemente, are şi

acesta, dar încă mai lucrează în Teatrul „Ţăndărică“, iar Ioana

posibilitatea eli­berării de ele. În momentul acesta, tradiţia

Stoica este undeva în Germania, are o trupă de marionete.

devine un joc liber şi permisiv.

După terminarea facultăţii, am fost repartizată la Constanţa,

T.H.: Aş îndrăzni să vă întreb, în calitatea dumneavoastră de

am fost angajată ca regizor la teatrul dramatic, dar răspundeam

regizor artistic şi director, care consideraţi că este locul pe

şi de teatrul de păpuşi, asta pen­tru că aveam ceva experienţă ca

care-l ocupă, prin ceea ce face şi cum face, echipa Teatrului

regizor în materie de teatru de animaţie. Aici am cunoscut-o pe

„Puck“, şi cum vedeţi relaţia scenă – public astăzi?

actriţa Aneta-Nuţi Forna, care era un om absolut remarcabil, un pă­puşar de talie mondială; era un talent ieşit din comun şi un

M.C.M.: Eu cred că locul pe care îl ocupă Teatrul „Puck“ e

om absolut minunat.

un loc important, e un loc aproape central legat de mişcarea 77


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

păpuşărească. Avem o trupă care s-a construit în ani de zile, o

centimetri, a păpuşii sau a mario­netei. Este un lucru foarte, foarte

trupă care a eliberat, la un moment dat, oamenii-pilon, oamenii

greu de înţeles şi greu de asimilat, greu de in­teriorizat pentru ei,

de bază, pentru că a venit momentul şi vârsta pentru timpul

pentru că, timp de patru ani, cât au făcut facultatea de ac­torie,

pensionării. Dar noi am păstrat pe doamna Doina Dejica, după

au fost învăţaţi să se exprime cu tot corpul, cu toată fiinţa lor, cu

„intrarea“ la pensie, domnia sa lucrând la noi ceva ani, atât cât

toată energia lor, să-şi distribuie forţele pe tot trupul lor, şi acum

ne-a permis legea să ţinem aproape oamenii de bază. Acum,

vin aici ca să înveţe să se ascundă în spatele unui paravan, ca

doamna Funzina Anghel s-a pensionat, la rândul ei, şi continuă să

să dea expresie şi viaţă unui obiect care se află în afara lor, dar

funcţioneze în interiorul trupei. Dar, în momentul acesta, avem

care trebuie să trăiască, trebuie să respire, trebuie să vor­bească,

câţiva oameni de bază, cum este doamna Dana Bonţidean, cum

trebuie să aibă expresie. Chiar dacă are faţa de lemn îngheţată,

este domnul Călin Mureşan şi, de ce nu, domnul Rareş Stoica,

sculptată şi, aparent, fără expresie în lumina scenei, ea trebuie

lângă care au venit actori noi. Să nu uităm că, în momentul

să se mişte într-un anume fel, ea trebuie să fie investită cu aură,

acesta, toţi actorii trupei din Cluj sunt absolvenţi de facultate

pentru ca să capete viaţa de care are nevoie.

de teatru, cei mai mulţi dintre ei făcând facultatea aici, în Cluj, facultatea de actorie, o parte dintre ei au fost, întâi, păpuşari,

T.H.: În afară de performanţa spectacolelor trupei

apoi au făcut facultatea de actorie; cum este Dana Bonţidean

dumneavoastră, cum reu­şiţi să aduceţi publicul de astăzi

sau Călin Mureşan. Asta i-a ajutat, le-a consolidat poziţia de

în sala de spectacol, nefiind comod şi uşor nicicum, când

păpuşari. O altă parte dintre ei au terminat facultatea de teatru

toţi copiii de astăzi privesc fascinaţi la programele cu

şi s-au apropiat de teatrul de pă­puşi şi, iată-i, funcţionează în

desene animate, la computer şi la jocurile de pe calculator

interiorul trupei noastre acum. Eu am asistat, timp de şapte ani

despre care consideră că sunt mult mai tentante. Ce secrete

– cât am fost şi încă mai sunt director al teatrului, la schimbul

profesionale aveţi, din moment ce sala de spectacole este tot

acesta de generaţii, la apropierea sau depărtarea unor oameni de

timpul neîncăpătoare?

teatrul nostru de pă­puşi, de felul în care apropierea înseamnă şi o concentrare a atenţiei pe dobân­direa unor dexterităţi care ţin de

M.C.M.: Să nu uităm că o parte din instituţiile de teatru din

specialitatea aceasta de arta actorului-păpuşar. Pe lângă lucrurile

ţara asta încă au mai păs­trat colaborarea cu Inspectoratele de

care, oricum, şi le-au cultivat în facultatea de actorie, păpuşăria

Cultură, încă se mai bucură de colaborarea profesorilor sau a

vine să-i înveţe şi alte subtilităţi. Vine să-i înveţe, zic eu, un lucru

învăţătorilor din şcoli, prin intermediul cărora se poate încă

esenţial. Ei fac un fel de pas în spatele lor, ei acum învaţă să se

organiza spectacolul de teatru de păpuşi în şcoli, în internate,

substituie cu ceea ce înseamnă constructul plastic numit păpuşă,

în grădiniţe, în şcolile speciale. Încă mai avem colaborarea

marionetă sau obiect animat. Toate calităţile lor – voce, expresie,

cadrelor didactice. Altminteri, spec­tacolele noastre „la liber“,

energie – vin, de data aceasta, neinvestite, în totalitate, pe toată

ca în toată ţara, sunt sâmbăta şi duminica, asta pentru că avem

dimensiunea corporală a actorului, vin reduse, focalizate,

două secţii, o secţie de limbă maghiară şi o secţie de limbă

redistribuite şi reproporţionate pe dimensiunea a şaptezeci de

română. Sâm­ băta şi duminica, când spectacolele nu sunt

78


PUCK / 1950 - 2020

organizate, sunt „la liber“, oferim spectacole care să fie titluri

în repertoriul teatrului de păpuşi, întâi şi, după aceea, în

importante, de care să fie atraşi şi părinţii, şi copiii, să simtă

repertoriul Teatrului Naţional. Avem o invitaţie la Washington,

şi părintele că acţiunea de a veni la teatru e una importantă

acum, la început de noiembrie. Este o invitaţie la un festival

în educaţia copilului său. Noi, în continuare, ne zbatem într-o

cu reputaţie, intitulat EuroKids, orga­ nizat de Ambasadele

locaţie mult prea mică, avem un teatru cu nouăzeci şi patru

Europene de la Washington. E un festival organizat de Am­

de locuri. Deşi Clujul este un oraş foarte mare, de­ocamdată,

basada Franţei, care include, pe lângă spectacole organizate

n-am găsit sprijinul şi înţelegerea organelor tutelare, să zicem,

în locuri remarca­bile, şi workshop-uri cu copiii americani.

ca să putem să ne construim un teatru mai mare. Duminica,

Teatrul „Puck“ cred că este al treilea teatru care este invitat la

de exemplu, jucăm două spectacole; pentru că vin foarte mulţi

Eurokids. Primii au fost Teatrul „Ţăndărică“, după ace­ea, un

copii, sala este mică, vizibilitatea este des­tul de improprie şi

teatru dintr-un oraş-centru cultural european, Sibiul, şi, iată,

de proastă, sala nu este construită în pantă, scena este prea

acum suntem şi noi în rândul acestor teatre.

joasă, aşa că sunt, în continuare, probleme cu această sală şi cu această locaţie. Sperăm să trecem însă de aceste probleme,

T.H.: Doamnă Mona Marian, fără să abuzez prea mult de

proiectându-ne visul unui teatru care să fie pe măsura trupei

amabilitatea dum­neavoastră, nu pot să închei plăcuta vizită

pe care o avem şi pe măsura oraşului pe care îl avem.

în oraşul şi teatrul domniei voastre, înainte de a vă ruga sămi destăinuiţi dacă a existat ceva sau cineva anume care v-a

T.H.: Am citit şi am constatat cu plăcere că există, în teatru,

determinat să vă apropiaţi de acest specific al teatrului de

încă din anul 2005, un proiect intitulat „Nocturne“, în care se

animaţie.

regăsesc spectacole şi pentru adulţi. Am remarcat că excelaţi în dramaturgia lui Matei Vişniec…

M.C.M.: Aceasta chiar este o întrebare interesantă. Şi eu m-am întrebat ce anume m-a apropiat de teatrul de păpuşi, ce anume

M.C.M.: Asta pentru că este un dramaturg foarte interesant,

m-a obligat să fac teatru de păpuşi, fiind regizor şi la Teatrul

scrie bine şi dă posibili­tatea unor distribuţii mai mici, unor

Naţional, terminând o facultate de regie într-o ţară unde,

spectacole care să fie mai puţin investite din punct scenografic,

şi aici chiar trebuie să arătăm lucrul ăsta, regia de teatru de

care nu e atât de complicat, deşi am făcut şi spectacole mai

păpuşi şi actorul-păpu­şar e privit cu mare dispreţ, să nu uităm.

complicate, cum ar fi Istoria comunismului povestită bolnavilor mintal, care, din scriitură, ar cere o scenografie, o construcţie

Chiar trebuie să fii foarte rănit şi foarte frustrat ca să stărui, să

scenografică mai complicată. L-am făcut mai simplu. Cu el

zicem, într-un lucru care e penalizat într-un fel. Eu sunt regizor

am fost şi în turnee în America, el a fost preluat, într-o formă

de teatru mare, mă duc în teatrul mare şi anumite indicaţii

adaptată trupei Teatrului Naţional, şi încă se mai joacă.

sunt preluate de actori, se uită lung la mine spunând: „ştii ce,

Matei Vişniec chiar ne mulţumeşte de fiecare dată, pentru

chestiunea asta spune-o păpuşa­rilor tăi“. Am fost, în 1992, la

că, iată, acest text se joacă în Cluj de nişte ani buni. A intrat

Wiener Festival, unde a fost un workshop foarte interesant 79


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

cu domnul Peter Brook, o somitate în materie de regie, şi eu,

tânăr regizor, atâta vreme cât toată lumea te ignoră? Şi cei

care eram venită din România, mă întrebam dacă să-i spun

care dau admitere la teatrul de păpuşi, la regie, trăiesc aceeaşi

domnului Brook că eu mai fac şi regie de teatru de păpuşi. Am

frustrare pe care şi-o asu­mă sau, dimpotrivă, nu pot să facă

decis să-i spun că fac doar regie de teatru, şi tot acolo, la acel

regie de dramă, fac puţină regie de păpuşi, ca, după aceea, să

workshop, care era primul şi ultimul workshop pe care Peter

facă regie de dramă. Ştiu atâţia actori care nu au avut unde să

Brook îl făcea cu regizorii din partea de răsărit a Europei, erau

se angajeze, s-au angajat în teatrul de păpuşi şi visează, încă,

regizori tineri din Ungaria, Cehia, Polonia şi din Austria. Venise

după ani de zile, la de­butul lor în teatrul mare. Ce se întâmplă

un tânăr, Yan, din Cehia, regizor la un teatru redutabil de

cu noi, de ce nu ne avem locul nostru de onoare în peisajul

păpuşi, şi el a mărturisit: „eu sunt regizor de păpuşi“, iar Brook

teatral? Sunt atâtea ţări foarte apropiate de noi, cum e Ungaria,

a făcut ochii mari, a explodat realmente şi a zis: „vai ce frumos,

nu vorbesc de Polonia, nu vorbesc de Cehia, unde teatrul de

incredibil, fenomenal!“, şi l-a ţinut pe Yan în dreapta lui ca pe o

păpuşi este un lux, e privit cu mare stimă. Noi suntem, într-

achiziţie rară. Atunci, am mărturisit, cu jumătate de gură, că şi

adevăr, o placă turnantă, România, dacă tot se vehiculează

eu fac regie de teatru de păpuşi. Recunosc că aşa eram învăţată,

sintagma, dar să nu uităm, în Bulgaria, teatrul de păpuşi e pri­

veneam acasă rănită şi frustrată, pentru că mi s-a dat de multe

vit cu mare stimă, în Rusia la fel, nu mai vorbesc de unguri, de

ori peste mână în clipa în care spuneam: „da, mie îmi place şi

sârbi, de vecinii noştri. Ce se întâmplă cu noi, românii, încât

chestiunea asta“. Iată, acolo, pentru prima oară, am realizat că

trăim acest coşmar? Probabil e legat şi de copilul interior. Nu

lucrul pe care îl fac, dragostea mea pentru teatrul de păpuşi

cred – şi ăsta e un lucru la care ar trebui să reflectăm –, nu cred

era validată, era altfel privită decât ştiam eu, şi de­cât eram eu

şi nu am văzut locuri în care teatrul de păpuşi să fie privit ca

învăţată. A fost, realmente, o lecţie pentru mine, pentru că, din

„verişor“. Ce se întâmplă cu noi? Ceva, totuşi, este. Cred că la

mo­mentul acela, am mers altfel, am mers cu dragostea mea

proporţia de conştiinţă colectivă ar trebui să ne gândim noi,

pentru teatrul de păpuşi şi m-am arătat altfel în faţa lumii. Nu

românii. Ce se întâmplă cu noi de dispreţuim, de atâta vreme,

m-au mai atins niciodată remarcile legate de ce faceţi voi acolo.

teatrul de păpuşi? Ce se întâmplă cu eu-ul nostru social, cu noi,

Sigur, eu am avut această experienţă a întâlnirii cu Brook,

românii, ca naţiune?

care a explodat de entuziasm în clipa în care a auzit de oameni tineri care se ocu­pau de teatrul de păpuşi. Dar regizorii tineri

T.H.: Constat şi vă simt suferinţa, faţă de tot ce se întâmplă

care ies de pe băncile şcolii şi vi­sează la o carieră fulminantă,

cu „viaţa şi exis­tenţa teatrului de păpuşi“ şi de aceea, aş

la un debut remarcabil, cum ar fi să debuteze ei într-un teatru

îndrăzni, pentru finalul întrevede­rii noastre, să vă invit să

de păpuşi, să aibă un debut neremarcat de către critici, pentru

ne mărturisiţi un gând pentru această breaslă a păpuşarilor,

că teatrul de păpuşi este privit aşa cum este privit în România?

atât de obidită.

Cred că nu e bine, pentru că, în momentul acela, pentru ei, ar însemna moartea viselor lor, a proiec­ţiilor lor. Cum să te ocupi

M.C.M.: Eu le spun păpuşarilor să aibă încredere în menirea

de teatrul de păpuşi cu mare entuziasm şi cu mare energie ca

lor şi în meseria lor. Ea le aduce foarte multă bucurie, mult mai

80


PUCK / 1950 - 2020

multă decât pot să proceseze sau să-şi dea seama. Au salarii

preajma acestei fiinţe angelice care este copilul. Este o stare

mici, au locuri de muncă care nu sunt foarte importante,

de graţie, de binecuvântare, este o bucurie absolut divină în­

să zicem, nu fac cariere notabile în materie de consemnare

găduinţa aceasta ca pe pământul acesta, atâta cât vieţuim noi

critică, dar au un public absolut remarcabil, care vine cu o

şi ne trăim misiu­nile, să trăim în preajma luminii angelice.

energie divină, să nu uităm acest lucru. Actorii din teatrul mare

Este un lucru absolut extraordinar, ar trebui să se bucure toţi

pot să fie iradiaţi de un public foarte divers, foarte neomogen,

că, o viaţă întreagă, au trăit pe coasta acestui deal, în preajma

care poate să vină cu tensiunile, cu fricile şi resentimentele

luminii angelice.

lui pe care le poate descărca în materia luminoasă a actorului, în aura lui, în energia lui. La teatrul de păpuşi nu se întâmplă

Interviu realizat de Toma Hogea și publicat în volumul Despre arta

asta, publicul nostru este un public cu aură. Dacă ar fi să ne

păpușarilor români - Dialoguri cu maeștrii scenei, Volumul II, Iași, 2012

gândim, copiii sunt un organism angelic, sunt un organism cu aură de lumină, iar actorii teatrului de păpuşi trăiesc în

81


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Interviu cu

Epaminonda Tiotiu Grafician şi scenograf al Teatrului de Păpuşi Puck din Cluj, în perioada 1988 – 2015

Pendulând între concept şi forma plastică, păpușile sunt simboluri poetice, substitute ale unor fiinţe vii, personaje aflate pe drumul dintre arta plastică şi arta teatrală

Absolvent al Institutului de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj, 1973; membru al UAP, secţia grafică, din 1977; scenograf la Teatrul de Păpuşi Oradea ( 1973 - 1983); scenograf la Teatrul de Păpuşi Puck din Cluj (1988 - 2015); doctor în arte vizuale la Universitatea de Artă şi Design Cluj (2012). Premii şi distincţii: Premiul pentru Tineret al UAP Cluj (1982); Diplomă de excelenţă tehnică la Expoziţia de Fotografie – 50 de ani de existenţă a firmei Hasselblad, Stokholm, Suedia (1995); Premiul Uniunii Artişilor Plastici din Ungaria (2001); Premiul Uniunii Artişilor Plastici din România pentru Instalaţii – Multimedia 82


PUCK / 1950 - 2020

– Foto-video-performance (2002); Premiul pentru scenografie

acestui tip de teatru, este forma unei unei idei plastice în

– Festivalul Interaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete

mişcare şi nu este o întâmplare că printre cei mai mari păpuşari

Puck (2008); Premiul pentru expresivitatea vizuală în spectacolul

ai lumii se întâlnesc de multe ori artişti plastici – de exemplu

Crăiasa Zăpezii, de H. Ch. Andersen – Festivalul Internaţional

Henk Boerwinkel sau Albrecht Roser. Păpuşa reprezintă

al Teatrelor de Animaţie Bucurii pentru Copii, Spectacole de

o expresie simbolică a omului plasat într-un univers în

Colecţie, Bucureşti (2013); Premiul pentru Profesionalismul şi

miniatură. Când te gândeşti la păpuşă / păpuşărie, te gândeşti

rafinamentul imaginii scenice în spectacolele montate pe scena

la un univers miniatural, un univers poetic, metaforic, la o

Teatrului de Păpuşi Puck (2014).

bijuterie teatrală. Păpuşile nu constituie apanajul exclusiv al lumii ludicului infantil. Pendulând între concept şi forma

DANIELA VARTIC: Aţi absolvit secţia de grafică a Universităţii

plastică, ele sunt simboluri poetice, substitute ale unor fiinţe

de Arte Plastice “Ion Andreescu” din Cluj, ca şef de promoţie, aţi

vii, personaje (tipologii) aflate pe drumul dintre arta plastică

continuat să lucraţi ca grafician şi scenograf. Cum s-a produs

şi arta teatrală. Viaţa insuflată păpuşii, de la schiţa grafică

trecerea de la grafică la scenografia de teatru de păpuşi?

la forma sculpturală, de la atelier la spectacol constituie un joc serios în care ideile şi senzaţiile sunt sublimate în

EPAMINONDA TIOTIU: Păpuşăria e un “microb”: pentru a

expresivitatea formelor şi în grija pentru detaliu. Dar aceste

deveni păpuşar trebuie să treacă nişte ani până te “molipseşti”

elemente de artă plastică trebuie să fie subordonate legilor

dar, odată “bolnav” de păpuşărie, “boala” asta nu mai trece!

spectacolului (elementul timp), fapt pe care foarte mulţi artişti

Iar trecerea de la grafică la scenografie se face – în funcţie

plastici, atunci când fac un happening sau o “acţiune”, nu-l

de structura respectivului plastician – uşor, greu sau deloc...

iau în calcul şi eşuează în ridicol... Dacă în teatrul dramatic

Scenografia presupune o exprimare plastică foarte complexă, o

regizorul îşi poate ascunde lipsurile în spatele farmecului

afirmare a unui stil – cel mai greu fiind cel eclectic, bineînţeles...

unui actor, în teatrul de păpuşi aşa ceva nu este posibil: păpuşa

Trebuie să existe o unitate de stil între elementele spectacolului,

creată de artistul plastic este sau nu este un personaj, are sau

altfel începe să “scârţâie”...

nu are un caracter distinct, bine conturat. Acesta este riscul, acesta este şi pariul: îl pierzi sau îl câştigi.

D.V.: Îmi vine în minte o afirmaţie a domnului Cristian Pepino care numea arta animaţiei – “artă plastică în mişcare” şi, după

D.V.: Cum aţi descrie evoluţia profesională pornind de la

o viaţă pe scena păpuşilor, cred că îi daţi dreptate.

Teatrul de Păpuşi din Oradea şi cum aţi resimţit revenirea la Cluj?

E. T.: Are foarte mare dreptate, aşa este, în păpuşărie primează vizualul (nu există spectacol/teatru de păpuşi radiofonic!).

E. T.: După ce am terminat facultatea, la secţia de grafică a

“Teatrul de păpuşi începe acolo unde încetează posibilităţile

Institutului de Arte Plastice “Ion Andreescu” din Cluj, în 1973,

actorului”, spunea Serghei Obraztsov. Păpuşa este regina

am plecat la Bucureşti, pentru repartizarea obligatorie pe 83


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

atunci. Ca şef de promoţie pe ţară, am intrat primul la repartiţie,

de a vedea că ideile tale prind viaţă şi, nu în ultimul rând,

fiind pus să aleg un post de profesor de desen – ofertele fiind

satisfacţia de a vedea bucuria publicului, atunci când lucrurile

– Tg. Jiu şi Babadag... În oraşele mari precum Bucureşti sau

merg bine pe scenă. Până când, în primăvara anului 1988,

Cluj nu exista nici un singur loc pe lista ministerului! Citind

pictorul Virgil Svinţiu, scenograf la Teatrul de Păpuşi din Cluj

respectiva listă (afişată) de sus în jos şi înapoi, am găsit două

(aveam atelierele UAP în acelaşi complex de ateliere, practic

posturi de scenograf, la Brăila, la Teatrul Dramatic şi la

vis-à-vis, pe acelaşi coridor) m-a anunţat într-o bună zi că va

Oradea, la Teatrul de Păpuşi. Am cerut Oradea şi argumentele

pleca de la teatru şi ar fi păcat să nu dau concurs pe postul

mele i-au convins (cântam muzică folk, făceam fotografie şi

lui, care va rămâne liber. Am refuzat, salariul de scenograf

film la cineclubul studenţesc etc). Aşa am ajuns la Teatrul de

la Teatrul de Păpuşi era doar o treime din cât câştigam eu la

Păpuşi din Oradea, unde am stat un deceniu. Oglinda scenei

vremea respectivă. A insistat, aproape zilnic mă bătea la cap

era de 6m x 2m. Mare! Păpuşile erau de tip wayang lung,

– în final, m-am gândit că poate are dreptate şi ar trebui să

decorul trebuia să fie de mari dimensiuni, pentru (a putea

fac (din nou) acest pas şi l-am făcut. Nu l-am făcut pentru

umple) acel spaţiu. Ce era să fac, m-am adaptat! Orice trecere

bani, ci pentru păpuşărie. Concursul a fost extrem de serios

de la o modalitate plastică la alta pune (anumite) probleme

– a durat aproximativ două săptămâni, timp în care fiecare

specifice. Depinde de structura respectivului artist vizual –

şi-a prezentat CV-ul, mapa cu schiţe pentru scenografie (dacă

dacă – şi cum (poate) face acea trecere, acel pas. Mi-au trebuit

avea), a conceput schiţe pentru un spectacol şi (în doar două

câţiva ani pentru a-mi adapta mijloacele de exprimare plastică

zile!), trebuia să realizeze una dintre păpuşile concepute de el

la păpuşărie, apoi am făcut şi muzica (compoziţie originală şi

(cu munca proprie şi ajutorul efectiv al atelierelor din teatru).

interpretare) la câteva spectacole (“Să urcăm încă o treaptă,

Am fost şapte sau opt candidaţi pentru acel post. Luci Matiş,

ce surpriză ne aşteaptă?”, „Ionică-fără-Frică”, „Harmatcsepp”

ceramist, s-a înscris, dar nu s-a mai prezentat la concurs: când

(Strop de Rouă), „Acesta e pământul nostru!“, “Ceasul cu cuc”).

ne-am întâlnit în curtea Teatrului şi a aflat că vin şi eu, mi-a

Am făcut de asemenea scenografia spectacolelor „Jónás” de

spus că renunţă...

Babits Mihály, “Frumoasele Sabine” şi „Calul în Senat” de Leonid Andreev şi „Stella” de J. W. Goethe, la Teatrul Dramatic

D. V.: Ce colaborări v-au marcat de-a lungul carierei şi care

din Oradea (Teatrul de Stat), în anii ‘80 – ‘81, spectacole în care

sunt spectacolele pe care le consideraţi importante pentru

am folosit (şi) mijloace păpuşăreşti.

artistul Epaminonda Tiotiu, pentru teatrele unde au fost montate şi pentru public?

După ce am plecat de la Oradea, în 1983, am fost o vreme artist liber-profesionist, lucrând şi vânzând prin Fondul Plastic al

E. T.: M-a marcat, în primul rând, colaborarea cu regizoarea

UAP. Începusem să câştig mai mult decât salariul de la teatru,

Kovács Ildikó – era extraordinară, avea un şarm special, avea

dar îmi lipsea păpuşăria, plăcerea de a concepe un spectacol,

reacţii şi observaţii neaşteptate, surprinzătoare şi o autoritate

lupta şi lucrul cu materialele (de la gând la ateliere), bucuria

neştirbită. La concursurile de angajare pentru actori, corpul

84


PUCK / 1950 - 2020

tehnic sau ateliere, una din probele de concurs consta în

personaje, situarea lor într-un spaţiu adecvat, totul trebuie

alcătuirea de către candidaţi a unor “păpuşi” din elemente

să fie consonant, să nu existe derapaje/rabaturi de la intenţia

vegetale (dădea bani cuiva din teatru şi îl ruga să meargă la

primă... Dacă există un singur păpuşar – el va trebui să fie

piaţă, să cumpere fructe şi legume – care constituiau apoi

regizor, scenograf şi intrepret/actor.

materialul cu care se jucau candidaţii), o interesa spiritul ludic şi imaginaţia candidaţilor, mai mult decât orice altceva!

D. V.: Aveţi un doctorat în arte plastice cu o teză a cărei temă, la o primă vedere, nu are o legătură directă cu scenografia

Apoi colaborarea cu Mona Chirilă, surprinzătoare şi ea, dar în

sau cu teatrul. Tema mandalei şi arhetipurile teatrale se

alt fel... şi relaţia creativă cu Dan Alexandrescu...

întâlnesc însă, la nivel subtil, în construcţia mesajului vizual şi apoi în descifrarea semnificaţiei acestuia.

Dintre spectacole – le consider importante (pentru mine), la Oradea „Ninigra şi Aligru”, „Arvinte şi Pepelea”, „Stella” de J. W.

E. T.: Nu eram obligat să-mi dau doctoratul, am fost unul dintre

Goethe, care a fost premieră mondială, la Cluj – „Peripeţiile lui

puţinii care s-au înscris la doctorat fără să-l oblige ceva sau

Pinocchio”, “Hänsel şi Gretel”, “Cartea cu Apolodor”, “Crăiasa

cineva. Am vrut neapărat să parcurg acest drum – un demers

Zăpezii”, “Răţuşca cea urâtă”... Spun că aceste spectacole au

atât teoretic cât şi practic – pentru că doream să înţeleg unele

fost importante pentru mine pentru că au fost mari provocări,

lucruri despre lumea înconjurătoare, despre elementele

am învăţat câte ceva (în plus) despre mine sau lumea în care

structurale ale imaginii şi despre procesul de descifrare şi de

trăim... Am ajuns în punctul în care conştientizez cât de puţine

înţelegere a ei. Să înţeleg şi să mă înţeleg, ca fiinţă şi plastician.

lucruri ştiu, din toate cele câte sunt... Când m-am înscris la doctorat, i-am propus d-nei Livia Drăgoi, D. V.: Revenind la rolul imaginii scenice în ansamblul

conducătoarea mea de doctorat, două teme, pentru care aveam

spectacolului de teatru de păpuşi, este scenograful artizanul

deja şi interes şi ceva material adunat: prima – despre lumea

privilegiat al atmosferei şi mesajului vizual transmise

magică a păpuşii, tratată atât ca obiect cultic cât şi ludic (unde

spectatorului şi mai ales copilului din sală?

aveam material pentru scenografie, pentru păpuşa în teatru) şi, a doua, despre mandală – ca figură vizuală arhetipală şi,

E. T.: Aici ar fi (foarte) multe de spus, pe scurt: dacă pe scena

ca figuri arhetipale conexe – Graalul creştin, Kapala orientală

teatrului

decorul/spaţiul

şi Fântâna. În esenţă un plan al universului şi simbol al

spectacolului şi costumele actorilor, la teatrul de păpuşi

înţelepciunii, mandala ţine în echilibru forţele centrifuge şi

el concepe – în primul rând – chiar “actorii”, păpuşile!

cele centripete ale lumii văzute ca o mişcare ciclică, perpetuă,

Caracterele personajelor – păpuşi sunt create de el! Apariţia

combinând începutul cu sfârşitul… Iar trăsăturile comune ale

unei păpuşi începe cu proiectarea “interiorului” ei, caracterul

celor trei motive arhetipale sunt: centrul, iniţierea, sacrificiul,

şi expresivitatea ei (vizuală), apoi apare relaţia dintre

lumina şi nemurirea, fiecare dintre ele conţinând în centrul

dramatic

scenograful

creează

85


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

său o substanţă/esenţă.

început, cu oameni care s-au implicat cu toată fiinţa în

Doamna Livia Drăgoi m-a sfătuit să aleg mandala – o temă,

această artă, dar şi cu exemple negative, cu oameni care nu

spunea ea, grea, dar mult mai ofertantă. Şi avea dreptate. Aşa

aveau ce căuta aici, interesul/interesele lor fiind în cu totul

că, atunci când am început studiul pentru tema mandala –

altă parte.

ipostază a nemuririi – cu universul complex şi fascinant al mandalei orientale, element vizual arhetipal de o deosebită

Despre ziua de azi, ce să mai vorbim... A dispărut entuziasmul,

complexitate (pseudomandala şi mandala individualizată

poate chiar plăcerea de a avea păpuşi cât mai frumoase,

reprezintă forme plastice (profane) ale exteriorizării), aveam

mai expresive, acum creşte sectorul funcţionarilor, în

deja destul de mult material – lucrări proprii, mandalice –

detrimentul celui creativ. Din păcate acest lucru a influenţat

obiecte, instalaţii, fotografie, lucrări pentru care primisem

şi influenţează parcursul teatrului. Nu se spune că “omul

în anul 2002 Premiul UAP din România pentru Instalaţii –

sfinţeşte locul”? N-au fost prea mulţi sfinţi aici, să nu vorbim

Multimedia (Foto-video-performance).

de zilele de acum... A încercat Marcel Mureşeanu să îmbuneze karma acestui teatru: la inaugurarea refacerii sălii şi holului

Despre legătura dintre această temă şi teatru/scenografie:

teatrului a adus un sobor de preoţi să-şi dea binecuvântarea.

este vorba despre elemente componente ale imaginii

O fi folosit la ceva? Nu ştiu. Mă întreb: ce-ar fi fost dacă nu

vizuale: schema, structura, arhetipul, care se manifestă prin

veneau acei preoţi...?

intermediul simbolului arhetipal, simbolul – cu multiplele lui conotaţii – şi semnul, simbol decăzut din puterile pe care le are.

Spre ce ar trebui să se îndrepte Teatrul de Păpuşi “Puck”

Toate acestea se întâlnesc şi pe scenă, în toată complexitatea

din Cluj? Bună întrebare! Să primeze păpuşa, imaginea

şi desfăşurarea lor. O “plimbare” cu privirea pe suprafaţa

plastică, specificul acestei arte! Să nu încerce să “submineze”

mandalei este (şi) o călătorie a eroului (vezi Joseph Campbell,

alte teritorii artistice. Fiecare gen de artă are mijloace şi

Tarotul, David Wilcock), călătorie care are loc (aproape) în

expresivitate proprie, nu trebuie să amestecăm lucrurile.

orice spectacol teatral… Am fost întrebat dacă nu-mi pare rău

Rolul experimentului este benefic în orice artă, cu o condiţie:

pentru anii investiţi în această cercetare/căutare… Nu, nu-mi

să nu încerce să-şi aroge drepturi care nu i se cuvin şi n-o

pare deloc rău (deşi am avut o mică doză de inconştienţă când

îmbogăţesc artistic, să nu încerce să fie altceva decât este! În

am abordat acest subiect…). A fost un pariu câştigat (parţial) –

istoria artei universale, pictura a fost şi va rămâne pictură,

după cei opt ani de trudă am reuşit să văd lumea (puţin) altfel…

grafica – grafică, păpuşăria – păpuşărie. Teatrul de păpuşi nu va putea fi înlocuit (deşi unii doresc acest lucru, în

D. V.: Cum aţi descrie evoluţia Teatrului de Păpuşi din Cluj şi

neştiinţa lor) de teatrul pentru copii (cu actori în costume),

spre ce ar trebui să se îndrepte acesta?

sau de teatrul pentru tineret... Vor apărea noi posibilităţi de exprimare artistică, noile tehnologii vor îmbogăţi paleta

E. T.: Cred că a fost un drum sinuos, cu mult entuziasm la 86

expresivităţii vizuale, dar sunt convins, noile media nu vor


PUCK / 1950 - 2020

ştirbi puterea de seducţie a artelor tradiţionale. D. V.: Dacă ar fi să propuneţi câteva titluri de spectacole pentru un repertoriu ideal, pe scena unui teatru ideal, acestea ar fi... E. T.: ... Nu neapărat în această ordine, ar fi “Micul Prinţ”, “Degeţica”, “Pinocchio”, “Kaştanka”, “Visul unei nopţi de vară”, “Faust” ... şi aici mă opresc, să nu cer prea mult....

87


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Interviu cu

Dan Vasile Director al Teatrului de Păpuşi în perioada 1955 – 1977

“A fost odată...”

IOAN-PAVEL AZAP: Domnule Dan Vasile, aproape o jumătate din existenţa Teatrului de Păpuşi din Cluj este legată de directoratul dumneavoastră. Cum aţi ajuns director al teatrului? DAN VASILE: Teatrul de Păpuşi din Cluj a fost înfiinţat în 1950 dintr-o formaţie de amatori, care lucra în cadrul Sindicatului Artiştilor din Cluj, în anii 1948-1949, dând spectacole în grădiniţe, în şcoli, un grup de entuziaşti. Eu, lucrând la Teatrul Naţional ca asistent de regie din anul 1949, fiind absolvent al Academiei de Teatru din Cluj, secţia regie, am primit la un moment dat, în 1955, propunerea de a lucra atât ca regizor cît şi ca director la Teatrul de Păpuşi... I.P.A.: S-a numit încă de la înfiinţare “Puck”? D.V.: Nu, teatrul nu avea nici un fel de nume, era Teatrul de Păpuşi de Stat din Cluj, cu două secţii – secţia română, secţia 88


PUCK / 1950 - 2020

maghiară – cu colective complet separate, cu personal, atât

un fel de conservă, nu mai pătrunde la sufletul copilului, nu

artistic cât şi tehnic complet independent. Dar cu un singur

mai este legătura dintre scenă şi sală. Pentru că există un

plan de activitate, de spectacole, de premiere... Când am primit

dialog, în foarte multe piese, între scenă şi sala de spectacole,

propunerea, am stat puţin pe gânduri. Trebuie să vă spun că

cu întrebări, cu răspunsuri date personajelor. Apoi, au fost

toată viaţa mea am dorit să lucrez pentru copii, am vrut să mă

piese în care membrii unui colectiv, ai unei secţii jucau la

fac medic pediatru. Din păcate, condiţiile nu mi-au îngăduit să

cealaltă secţie. Cum am spus la început, a fost o trupă foarte

îmi pot termina studiile de medicină, fiind foarte bolnav, şi în

entuziastă, compusă din oameni proveniţi din diferite medii,

primii ani de studenţie a trebuit să întrerup medicina. Având

cu diferite ocupaţii. Erau acolo avocaţi, foşti studenţi, care

o atracţie spre teatru, făcând şi teatru de amatori în cadrul

din anumite motive nu şi-au putut termina studiile, casnice,

U.N.S.R. – Uniunea Naţională a Studenţilor din România – şi

profesori, un mecanic de avioane, o fotografă - erau şi tineri

în 1948 înfiinţându-se Institutul de Artă din Cluj (cu mai multe

care au fost angajaţi prin concurs. Era o problemă, aceea a

secţii: muzică, teatru, arte plastice, coregrafie), m-am înscris,

concursurilor şi a felului cum au fost angajaţi oamenii şi cum

prin concurs desigur, la secţia regie. După un an de zile, pentru

s-a lucrat cu ei, pentru că nu exista o şcoală de specialitate,

că era lipsă de cadre tinere, cum se spunea pe atunci, am fost

nici acum nu există decât la Bucureşti şi mi se pare şi la Iaşi

angajat la Teatrul Naţional. Când am primit această propunere,

o secţie. Noi am dus o luptă fantastică, pentru ca să putem

de a trece la Teatrul de Păpuşi, am ezitat puţin, am cerut un

pregăti oamenii la nivel de studii superioare, precum actorii

timp de gândire şi chiar un timp de probă. Şi, după câteva luni,

teatrelor “dramatice”, ai teatrelor “mari”. N-am considerat

m-am dus la cei care m-au ales şi m-au determinat să plec de la

niciodată teatrul de păpuşi ca fiind un teatru mic; e un teatru

teatrul “dramatic”, şi am declarat că îmi place foarte mult şi voi

pentru cei mici, asta nu înseamnă că este un teatru mic, cum

continua munca la Teatrul de Păpuşi. Iniţial, a fost un colectiv

foarte mulţi consideră. Pot să vă spun că toţi aceşti oameni

destul de restrâns, 33-34 de angajaţi. În perioada în care am

proveniţi din diferite meserii, au format o echipă – asta a fost

lucrat în teatru, de peste 20 de ani, am reuşit să cresc numărul

baza şi secretul succesului teatrului de păpuşi, în perioada

de angajaţi la aproape 70 de oameni. Fiecare secţie, cum am

când am lucrat eu acolo, pentru că nu pot să vorbesc decât

spus, avea personal tehnic, personal artistic separat, de multe

despre acea perioadă, nici nu doresc să vorbesc decât despre

ori o secţie lucra acasă, iar cealaltă era în deplasare. Deci, ca şi

acea perioadă: spiritul de echipă, conştiinciozitatea, dorinţa de

cum ar fi fost două teatre. Când a fost vorba de piese mai mari,

autodepăşire, efortul pe care l-au depus oamenii ca să înveţe

pentru că noi aveam 12 actori pe secţie, 6 bărbaţi şi 6 femei, dar

cât mai mult.

jucam şi piese care au avut în distribuţie şi 20 de personaje, un actor interpreta, pe mai multe voci, mai multe personaje. Aici

I.P.A.: Cum se pregăteau actorii, trupa?

aş face o paranteză. Pe vremea respectivă noi jucam un teatru pe viu. Eu am fost totdeauna împotriva înregistrării vocilor,

D.V.: După anunţarea unui concurs, se prezentau zeci de

care în momentul de faţă se practică, pentru că găsesc că este

candidaţi, iar cei rămaşi

după preselecţie erau pregătiţi 89


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

cam două săptămâni, după care urma examenul. Cel ce a

artişti profesionişti. Cursurile le-am făcut cu actori de la Teatrul

reuşit era angajat pe timp de probă, după care, de la caz la

Naţional sau de la Teatrul Maghiar, cu balerini care predau

caz, primea angajament permanent. Noi făceam şi cursuri

arta mişcării scenice. Actori ca Horia Pop, Péter János, Ana

de dicţie şi tehnica vorbirii, făceam cursuri de

mânuire,

Brie, Pilu Pandrea, Balló Zoltán şi Zsuzsa, dr. Benedek Dezső,

făceam şi gimnastică, cursuri de tehnica atitudinii, atitudinea

Carmen Poiană, Smaranda Stratonov, Vasile Teiuş, Csortán

corporală care va fi transmisă păpuşii – pentru că actorul era

Márton, Bothos Júlia, Koblicska Kálmán, Doina Fânăţeanu-

jos, sub scenă, scena care nu era la vedere, cum este astăzi. Şi

Dejica, Frunzina Boancă (din păcate nu am spaţiu pentru toţi

în perioada aceea au încercat unii să facă un teatru la vedere,

entuziaştii trupei), prin talentul lor, devotamentul şi dorinţa de

abuzând la un moment dat chiar de această prezenţă fizică

autodepăşire, au dat spectacole de nivel profesionist, Teatrul

în faţa spectatorului, pe care eu am combătut-o de multe ori,

de Păpuşi din Cluj fiind considerat, printre cele 19 teatre de

spunând că actorul, omul estompează şi eclipsează păpuşa. În

păpuşi cu 24 de secţii din ţară, ca al doilea, devansat doar de

anumite situaţii, contexte, cu nişte măşti, cu nişte păpuşi mai

Teatrul “Ţăndărică” din Capitală.

mari, acceptam ca păpuşile să fie mânuite la vedere. Dar, în general, am fost pentru un teatru de păpuşi care se juca după

I.P.A.: Există o diferenţă de substanţă, de esenţă între teatrul

paravan, cu păpuşi, şi pentru copii şi nu pentru satisfacerea

de marionete, de păpuşi şi teatrul pentru scena fără paravan?

eventuală a refulărilor unor actori, de a ieşi neapărat din spatele paravanului ca să joace în faţa publicului. Această tendinţă s-a

D.V.: Fără discuţie. În teatrul de păpuşi trebuie să dai viaţă

putut materializa mai târziu, când, sub conducerea colegei

unor personaje create din material textil, din hârtie, din lemn.

mele, a regizoarei Kovács Ildikó, pe care o apreciez deosebit

Nu se poate pune egalitate între jocul actorului pe scenă, care

de mult, ca regizoare, ca un factor de efervescenţă a mişcării

este la vedere, în care acesta poate să-şi exprime sentimentele

păpuşereşti din ţară, s-a înfiinţat un grup de pantomimă la

prin mimică, de exemplu, şi jocul păpuşilor. Dar noi am dorit

Cluj. Noi am îmbrăţişat această iniţiativă într-o perioadă

să facem şi teatru de adulţi, pentru adulţi. Şi am reuşit, am

în care pantomima nu a fost înţeleasă. Foarte puţină lume,

făcut nişte spectacole special pentru adulţi, cum a fost Visul

foarte puţini dintre cei care veneau la teatru au putut savura

unei nopţi de vară, după Shakespeare, cum a fost Don Cristobal

umorul, ironia, parafrazarea anumitor apucături omeneşti

de Garcia Lorca, cum au fost Parodiile scriitorului maghiar

prin pantomimă. A avut succes, am jucat în diferite oraşe din

Bajor Andor. De asemenea, spectacole pentru adulţi – adaptări

ţară, dar cel mai mare succes l-am avut în străinătate, în ’73,

după Molière: Doctorul fără voie, Hasek: Soldatul Svejk, V.

când am reuşit să participăm la un festival internaţional de

Alecsandri: Sânziana şi Pepelea, Madam Karnyó au făcut

pantomimă la Amsterdam.

deliciul publicului adult.

Întorcându-mă la acest entuziasm al trupei, am încercat să

I.P.A.: Cum aţi condus, practic două teatre, mă refer la cele

compensăm, să completăm dorinţa de a ajunge la nivelul unor

două secţii: română şi maghiară? Au existat probleme?

90


PUCK / 1950 - 2020

Dincolo de conlucrarea de care vorbeaţi şi concurenţa

mai puţin clar, nu erau admise, dar asta mai mult privea

firească dintre ele.

repertoriul pentru adulţi. În ce priveşte stabilirea repertoriul, acesta se stabilea la începutul stagiunii, aveam obligaţia să

D.V.: Problema concurenţei s-a pus, ca şi problema

facem cam 5, 6 premiere la fiecare secţie pe an. Majoritatea

întrajutorării între cele două secţii. Fiecare secţie a încercat

erau piese pentru copii, clasice, româneşti şi universale, poveşti

să se autodepăşească şi să depăşească cealaltă secţie. Au

arhicunoscute de copii, începând de la autori cum ar fi: Creangă,

fost şi momente, câteodată neplăcute, când au fost anumite

Ispirescu, trecând prin Andersen, Perrault, Fraţii Grimm, A. A.

manifestări neprincipiale din partea unora sau altora, pentru

Milne... Am participat la multe festivaluri internaţionale şi de

că acea concurenţă despre care am vorbit nu era doar o simplă

fiecare dată teatrul nostru s-a întors cu premii şi cu diplome. O

concurenţă profesională, ci câteodată s-a măsurat şi pe linie

iniţiativă interesantă a fost cea a actriţei de la secţia maghiară,

naţională. Şi, cum ştiţi, în Clujul nostru iubit, problema

Sigmond Júlia, care ştia limba esperanto (nu prea agreată în

naţională s-a pus totdeauna, de când există Clujul. Am avut

perioada respectivă), care a format o echipă şi i-a învăţat limba

câteodată de furcă în problemele astea, dar încercam să le

esperanto, astfel încât să poată juca în “limba universală”. Şi,

rezolvăm prin discuţii, prin adunări generale, în care oamenii

la festivalurile de teatru esperanto, care erau organizate în

au înţeles că sunt o singură trupă, o singură echipă. În ceea

Iugoslavia din doi în doi ani, teatrul nostru a luat întotdeauna

ce priveşte dorinţa de autodepăşire despre care v-am vorbit,

locul I, pentru că dicţia, accentul nostru a fost cel mai bun, dar

trebuie să vă spun că a existat o conştiinţă profesională

şi datorită nivelului artistic.

deosebită. Nu erau ore fixe în care lumea venea şi se uita la ceas când pleacă. Se venea la spectacol cu o oră înainte, nu în ultima

Încă o treabă pe care vreau să o relev este că noi am căutat

clipă şi nu se pleca imediat după spectacol. Oamenii stăteau de

totdeauna să distrăm copiii, educându-i totodată, dar

vorbă, discutau, se simţeau bine în Teatru. Era, cuvântul poate

niciodată didacticist. Am avut asemenea cereri, de exemplu

să pară puţin preţios, era o efervescenţă creatoare în cadrul

să învăţăm copiii să se îngrijească, să se spele pe dinţi etc., să

echipei şi, desigur, eu având şcoala unui teatru dramatic, am

facem asemenea spectacole. Aceste lucruri le-am introdus în

încercat să stimulez, să induc în conştiinţa oamenilor această

cadrul pieselor noastre în mod firesc. Copiii credeau într-o aşa

tendinţă de a face mai mult, mai bine, de a se autodepăşi.

măsură, mai ales cei mici, grupa mică, în ceea ce se întâmpla pe scenă, încât unii, care au văzut spectacolele de mai multe

I.P.A.: Cum vă alegeaţi repertoriul, care era marja de libertate

ori, veneau pur şi simplu înarmaţi cu pietricele şi le aruncau în

şi care era formula, procedura de stabilire a repertoriului?

personajele negative, gesturi însoţite de exclamaţii furtunoase.

Existau condiţionări de natură ideologică, politică? În ceea ce priveşte greutăţile... Noi am întâmpinat nişte reacţii D.V.: Acuma, din perspectiva anilor şi a felului de a gândi de

negative cu spectacolul Ubu Rege, pe care ani de zile nu ne-au

astăzi, existau momente în care anumite piese, cu un conţinut

lăsat să-l jucăm pentru că era o satiră demascatoare la adresa 91


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

dictaturii. Până la urmă s-a reuşit să se joace, era un spectacol

dar primeam texte şi de la Bucureşti. Printre autorii clujeni au

pentru adulţi, şi s-a jucat cu succes. Desigur, nu trebuie să

fost Mircea Vaida şi Palocsay Zs., care ne-au scris dramatizări.

vă spun că veneau tot timpul controale de la diferite foruri.

Pe urmă, vreau să vă spun că am avut şi scenografi foarte

Noi aparţineam de mai multe foruri, de Comitetul de Cultură

buni, cum a fost regretatul Alexandru Rusan, V. Svinţiu, cum

Municipal, Comitetul de Partid Municipal, de Comitetul

a fost talentata pictoriţă Botár Edit, cunoscută şi pe plan

Judeţean de Cultură, Comitetul Judeţean de Partid, plus

internaţional, ca şi sculptorul T. Servatius, Wallner Günter;

activiştii, plus cenzura... Să vă dau un exemplu de absurditate

am lucrat şi cu compozitori foarte buni: George Sbârcea, Liviu

a cenzurii. Am jucat pe vremea aceea, pe viu, la T. V. Bucureşti,

Glodeanu, H. Maiorovici, Tiberiu Olah, care a făcut şi muzică

un spectacol delicios pentru copii şi, la vizionare, ni s-a cerut

pentru film, apoi compozitori ca: G. Orban, P. Vermesy, B. Csiky,

să schimbăm numele căţelului Hămălache, un personaj

regizori ca Leonte Mihai, Hunyadi András, Kovács Ildikó,

răutăcios, pentru că primarul capitalei se numea Dănălache.

constructorul de păpuşi Lukasz Liana. M-aţi întrebat cum am reuşit să ţinem împreună acest colectiv? Nu au fost fluctuaţii

I.P.A.: Vorbiţi-ne despre oamenii cu care aţi lucrat.

de cadre, cum există la ora actuală şi cum, din păcate, treaba asta se reflectă şi se resimte în nivelul artistic al teatrului. Poate

D.V.: În primul rând, încercam să facem dramatizări după

vi se pare lipsit de modestie, dar, vorbind în termeni actuali,

anumite opere clasice şi să folosim texte ale unor autori locali,

cred că am fost un manager corespunzător! I.P.A.: Aţi vorbit despre Teatru, ca instituţie,

despre

repertoriu, despre actori, despre directorul Dan Vasile. Ce a făcut, cum s-a simţit – împlinit, neîmplinit – regizorul Dan Vasile în tot acest timp? D.V.: Am montat multe spectacole apreciate de public, copii şi adulţi, printre care aş aminti doar de Harap Alb, Vrăjitorul din Oz, Albă ca Zăpada, Elefănţelul curios, Prâslea cel voinic şi merele de aur, Soldatul Svejk, Scufiţa Roşie, Poveşti de Ion Creangă, Lúdas Matyi ş.a. Cunoscând ambele limbi şi fiind de profesie regizor, am avut norocul că am lucrat cu amândouă secţiile, am montat când la o secţie când la cealaltă. Sunt un om deosebit de tolerant, concepţia mea despre viaţă este o concepţie profund umanistă, de toleranţă, de înţelegere a problemelor altora. Am suferit destul de mult în viaţă – eu 92


PUCK / 1950 - 2020

sunt de origine evreu şi am fost deportat, m-am întors din iad, am făcut Auschwitz-ul, am făcut Buchenwald-ul, de unde 7-8% am scăpat cu viaţă. Atât de mult am suferit în viaţă şi-am văzut ce înseamnă homo homini lupus, încât m-am ferit totdeauna să fac rău altuia. La un moment dat am fost şi criticat că sunt prea tolerant. Răspunsul meu a fost că, în primul rând, pentru că am suferit mult în viaţă nu pot să văd în jurul meu oameni supăraţi, cu frunţi încreţite, cu suflete rănite, cu sechele, am eu destule; în al doilea rând, sunt coleg cu ei, eu nu sunt stăpânul lor, eu nu sunt omul cu biciul. Eu sunt coleg cu ei şi trebuie să lucrez zi de zi cu ei, nu pot să mă distanţez de problemele lor, nu pot să mă distanţez de felul în care unii gândesc, eventual, greşit. Trebuie să-i lămuresc, trebuie să stau de vorbă, să ne înţelegem şi să ne despărţim ca prieteni, acesta a fost crezul meu. Şi din cauza asta am avut multe probleme, pentru că mulţi nu m-au înţeles, au crezut că sunt un om slab, au crezut că pot să profite de această slăbiciune a mea, de firea deosebit de iertătoare, ca unul care uită necazurile, fiind o fire optimistă, dar ăsta mi-a fost crezul şi nu pot să fiu altul. Dar am rămas, în legătură şi cu teatrul şi cu viaţa mea, cu amintiri foarte frumoase, cu satisfacţii deosebite. Pot să vă spun că această perioadă de peste două decenii de activitate la teatrul de păpuşi a fost cea mai frumoasă din viaţa mea. M-am bucurat de respectul oamenilor şi am avut satisfacţia unei datorii împlinite. În încheiere, aş cita din memorie pe genialul Brâncuşi: “În clipa în care ai uitat că eşti copil, încetezi să mai exişti.” Discuţie consemnată de Ioan-Pavel Azap Iunie, 2000, Cluj-Napoca

93


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Interviu cu

Csortán Márton Artist păpușar, compozitor

Reprezentarea semnului animat cere smerenie

CSORTÁN MÁRTON artist păpușar, compozitor. S-a născut la Cluj, în 19 martie 1951. A absolvit Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”; în anii 1997-2002 studiază teatrologia la Facultatea de Teatru, Universitatea Babeș Bolyai Cluj. Din 1979 până în prezent este păpușar la Teatrul de Păpuși ”Puck”, secția maghiară. A jucat în numeroase spectacole de pantomimă și de păpuși. Cu spectacolul ”Jocuri de copii”, realizat împreună cu păpușarii Varga Ibolya și Csák Zsolt au obținut marele premiu la Gala Recitalurilor, Botoșani în 1988. FISCHER BOTOND: De când e lumea, toți te știu ca artist al Teatrului de Păpuși „Puck”. Regizoarea Kovács Ildikó, fondatoarea școlii păpușărești din Cluj, anul trecut ar fi împlinit nouăzeci de ani. Ai cunoscut-o, ai lucrat cu ea. Când și cum ai ajuns la teatrul de păpuși ?

94


PUCK / 1950 - 2020

CSORTÁN MÁRTON: Întâmplarea face ca Teatrul de Păpuși să

pe când restul personajelor erau îmbrăcate în port popular

se af le lângă Academia de Muzică. Fiind student la Academie,

din ținutul Călata. Muzica scrisă de Vermessy Péter era

treceam deseori prin curtea teatrului de păpuși. Vedeam

minunată, spectacolul avea și cor. S-a scris despre spectacol și

scena, repetițiile. Treptat am ajuns să cunosc această lume

în Ungaria. De bine. În șirul acestor premiere s-a încadrat și

miraculoasă cu oamenii ei minunați, deschiși, creativi. Am

o poveste populară din Sic (culeasă de Nagy Olga), cu muzică

colaborat la realizarea coloanelor sonore ale spectacolelor.

populară din satul Sic.

Am lucrat cu compozitorii Vermessy Péter, Orbán György, Simon Gábor, artiști care au compus muzică pentru teatrul de

F. B.: Spectacolul avea muzică live ?

păpuși. Pe vremea aceea (anii `60, n.t.) muzica instrumentală se înregistra cu microfonul, uneori se lucra și noaptea.

C. M.: Deși mișcarea promovării dansului popular a pornit

Fonotecarea era o muncă migăloasă, banda de magnetofon

din teatrul de păpuși, nu s-a putut rezolva ca spectacolul să

se tăia, se lipeau ”blancurile”... până la urmă, am ajuns să

aibă muzică live. A existat în schimb muzică instrumentală

cunosc pe toată lumea. Au urmat trei ani furtunoși, petrecuți

în teatrul de păpuși în `51, adică la înființarea teatrului. (Se

la Petroșani, ani în care, fiind hărțuit de fosta Securitate, ar

pare că sunt de aceeași vârstă cu instituția și cu vița de vie din

fi trebuit să dispar, dar soarta m-a adus acasă, aici, la Teatrul

curtea teatrului, care probabil a fost plantată la înființare...)

de Păpuși.

Orchestra de odinioară avea pian, contrabas, se cânta live.

Un coleg păpușar, care-mi semăna, tocmai plecase, astfel am

Teatrul de păpuși din anii 50 avea la bază realismul, școala

ajuns pe locul lui. Dar s-a întâmplat să fie mai mult decât de

rusească, tehnici de mânuire foarte bune, și multe povești

o simplă înlocuire. În această perioadă (până-n anul 1985,

rusești în repertoriu. Cu toate acestea, în teatrul de păpuși nu era

n.t), am avut ocazia să lucrez cu regizoarea Kovács Ildikó

deranjant realismul socialist, ceea ce e interesant e însă faptul

și să simt că muzica, poezia și teatrul pot deveni pedagogie

că și regizori ca János Taub, Hunyadi András au pus în scenă

la cel mai înalt nivel. Această definiție, deși îmi aparținea,

spectacole în această manieră. Precum și Silviu Purcărete, care

se apropia și de viziunea lui Ildikó. În acest cerc s-a născut

a pornit din teatrul de păpuși din Constanța. În această viziune

recitalul actriței Vajda Zsuzsa cu poezii de Weöres Sándor

era conceput și spectacolul ”Trenul de noapte nu mai oprește

și spectacolul „Csiribiri” al actriței Árkossyné Toszó Ilona,

în zori aici” de Tennessee Williams, cu muzica lui Iosif Herțea.

prezentat pe scena Teatrului Maghiar din Cluj. În acest

Muzica Lui Herțea era o muzică interpretată pentru instrumente

spectacol am jucat împreună cu actorul

Salat Lehel de

populare și instrumente transformate sau inventate, era o

cel puțin șaptezeci de ori. A urmat un vechi text dramatic

muzică adaptată la cerințele dramaturgiei și la posibilitățile

maghiar de Valkai András: Istorisirea lui Bánk Bán, probabil

spectacolului. Muzica cântată live este un lucru foarte important

în anul `83. A fost o experiență unică, pentru că eu eram

în teatru. De-a lungul anilor am avut colegi care cântau la diverse

personajul negativ, singurul costumat în ”haine de oraș”,

instrumente (violoncel, chitară), astfel aveam (la secția maghiară 95


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

a Teatrului de Păpuși din Cluj - n.t.) uneori și orchestră. A fost

școală. Din `85 până în nouăzeci trupa se adaptează cerințelor

memorabil din acest punct de vedere spectacolul Lúdas Matyi

de supraviețuire, cu ochii pe cei care se pregătesc să fugă în

(Mateiaș Gâscarul), în regia lui Pályi János.

străinătate. Unii mor, alții pleacă. Rulam patru, cinci titluri pe stagiune, trăiam din spectacole refăcute exigent.

F. B.: Dar nu ați jucat doar spectacole pentru copii. F. B.: Deci ați stagnat, ținând cont de exigențele profesionale. C. M.: Desigur că nu. Aș aminti Visul unei nopți de vară, Ubu Rege la secția română sau recitalul Weöres Sándor. Viziunea

C. M.: Da, se poate spune și așa. Dar aveam foarte multă

regizorală a lui Kovács Ildikó era deschisă. Cu spectacolele

dragoste și încredere unii față de alții. Eram uniți ca într-o

de pantomimă s-au făcut multe turnee în Polonia. A fost o

familie, ca cei opt frați din Sărmanul Djoni (spectacol din

perioadă când teatrul de păpuși a fost prezent la festivaluri

repertoriul secției maghiare al Teatrului de Păpuși ”Puck”,

internaționale în limba Esperanto, au adus și marele premiu

autor: Lázár Ervin, regia: Varga Ibolya, n.t.). Dacă unul

de la Zagreb. Era o deschidere ascunsă, asemănătoare cu cea

dintre noi suferea, sufereau și ceilalți șapte. Cu schimbarea

făcută de Harag György sau cu deschiderea adusă de tânărul

de regim am câștigat și am pierdut foarte multe lucruri.

Tompa la teatrului maghiar clujean. Kovács Ildikó s-a întors

În primul rând am pierdut turneele din Gheorgheni,

de la Oradea în `54 și a găsit aici o generație tânără și viguroasă.

Miercurea Ciuc și regiunea Partium.

Toți cei din această generație au ajuns din motive ”politice” în teatrul de păpuși. Trei au venit din deportări sovietice, unul

F. B.: Din motive materiale ?

era de origine ”moșier”, altul fiu de pastor unitarian, altul orfan sau un altul, avea tatăl fotograf profesionist, în final

C. M.: Nu, problema era viziunea sau mai precis lipsa de

m-am alăturat și eu acestei generații.

viziune. După Ghițulescu au început să apară tot feluri de directori incompetenți. El a ajuns la minister, Dumnezeu să-l

F. B.: S-a jucat Ubu rege, Weöres Sándor, Nichita Stănescu pe

ierte, era un om bun, cunoscător de teatru și de cultură. Din

scena teatrului de păpuși. Cenzura a fost mai permisivă cu

fericire au apărut discipolii lui Kovács Ildikó (Rumi László,

Teatrul de Păpuși decât cu Teatrul Național ?

Pályi János, familia Pilári Gábor), care au adus un suf lu proaspăt din Ungaria. S-au făcut spectacole bune din care

C. M.: În acea perioadă era director Mircea Ghițulescu.

am trăit ani buni, deschizând căi de comunicare cu Ungaria.

Trecusem de era directorilor tipic comuniști, în politică se

A urmat directoratul lui Tudor Chirilă, de fapt perioada de

simțea o schimbare, apăruse generația Echinox, dar și pe

deschidere a teatrului. Cu spectacolul regizat de Mona Chirilă

la redacții, pe la teatre, pe la opere se schimbau directorii.

(Tinere fără bătrânețe și viață fără de moarte - n.t.) am ajuns

Ceva mai încolo se pensionează Kovács Ildikó. A făcut un

chiar și la Roma, o experiență unică pentru mine. După Tudor

pas curajos, continuând să lucreze în Ungaria, unde a creat

Chirilă s-au plimbat tot felul de directori, dar nu s-a mai

96


PUCK / 1950 - 2020

produs o deschidere estetică reală. În schimb am organizat

F. B.: Are teatrul de păpuși vreun rol în societatea contemporană?

turnee în Sălaj și în zona Târnavelor, demonstrând că se poate juca fără pierdere financiară și în diasporă.

C. M.: Cu siguranță că da și această întrebare ar trebui să și-o pună fiecare director, în fiecare zi. Uneori am senzația că

F. B.: Să ne întoarcem la începuturile carierei...

suntem în vid, deși ar trebui să fim prezenți în fenomenele socio-culturale. De mult n-am mai ajuns la târguri, zile

C. M.: La Academia de Muzică era foarte importantă

culturale din alte orașe, sate sau la evenimente din Ungaria.

prezența personalităților ca Vermessy Péter, Bretter György,

Consider un neajuns că teatrul de păpuși nu a participat la

Angi István. Bretter pe lângă materialul predat, vorbea

șirul de evenimente festive organizate cu ocazia împlinirii

despre Heidegger, dar aducea la cursuri și texte de filosoful

a 500 de ani de la înființarea bisericii lutherano-calvine,

Hamvas Béla. Și ne-a mai spus un lucru foarte important:

deși exista cerere din partea comunității pentru acest lucru.

în Transilvania vom exista (noi, maghiarii, n.t.), cât timp se

Suntem așteptați în diaspora maghiară din Maramureș, care

vor naște creații noi. La ce creații mă refer? În anii optzeci

prin intermediul radioului din Cluj este dornică să fie cuplată

a fost scrisă trilogia lui Sütő András, simfonia a treia (in

la centrele culturale regionale. E o chestiune pragmatică, nu

memoriam Bartók) de Vermessy Péter, compozițiile superbe

filosofică, totul ține de organizare.

ale lui Csíky Boldizsár, a fost genul rock, formația Metropol, festivalul Siculus, Bardócz Lajos, Cseh Gusztáv, Baász Imre,

F. B.: Artiștii clujeni participau la munca de creație din teatrul

Sipos László, Pusztai János, Bodor Ádám, deci avem despre

de păpuși, erau incluși în viața teatrului?

ce vorbi. În jurul teatrului de păpuși s-a format un cerc din scriitori, poeți care veneau la premiere, un public permanent

C. M.: Da. Faptul că azi teatrul maghiar din Cluj și din Sfântu-

de la Sütő András la Bretter, de la poetul Király László la

Gheorghe prezintă spectacole de interes mondial, la un nivel

scriitorul Bajor Andor. Pentru Kovács Ildikó era important

artistic foarte înalt, nu știu în ce măsură leagă aceste instituții

ca literatura contemporană maghiară să fie prezentată

de artiștii locali. Pe vremuri, mi-aș fi dorit să deschidem teatrul

pe scena teatrului de păpuși. Această viziune e continuată

de păpuși spre spațiile clujene. Să existe în parcul central, cum

până-n zilele noastre de regizorul Varga Ibolya. Printre

era odinioară în parcul din Budapesta, un chioșc păpușăresc.

alții, punând în scenă operele scriitorilor, poeților Weöres

Teatrul de bâlci are tradiții în Cluj, prin păpușa de tip mănușă.

Sándor, Lázár Ervin, Kányádi Sándor, Fodor Sándor, Méhes

Această tradiție este și moștenirea lui Kovács Ildikó. Au fost

György, Egyed Emese, László Noémi, Szántai János, Orbán

producții teatrale realizate cu eforturi uriașe, care au avut

János Dénes, Zágoni Balázs. Tot de activitatea ei regizorală

puține reprezentații, fie pentru că tehnic nu am reușit să

se leagă și păstrarea în repertoriu a jocurilor dramatice

rezolvăm prezentarea lor în condiții de deplasare, fie pentru

populare cu caracter sacru, cum ar fi vicleimul.

că protagoniștii au plecat între timp din teatru. Astfel s-au pierdut spectacole importante pentru mine. 97


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

F. B.: Este specific teatrului ca opera creată să dispară după

Sándor, Lászlóffy Aladár, Markó Béla, Vásárhelyi Géza,

un timp ?

Ferenczes István, Jánk Károly. Acestea sunt muzici compuse de dinaintea muzicii electronice. Fiind și actor care interpretează

C. M.: Nu neapărat. În teatrul de repertoriu spectacolele pot

pasajele muzicale, mă străduiesc ca jocul și muzica să coexiste

fi reluate și prezentate acolo unde nu au fost văzute, ’orice

în armonie. Cea mai bună muzică teatrală e cea care rămâne

poantă e nouă pentru un nou născut’. Spectacolele pot muri

pe jumătate nedetectabilă, pentru că servește spectacolul. Ca o

și din alte motive: unele sunt șlefuite ca diamantul și rezistă în

umbră agilă.

timp, altele nu. F. B.: Ai lucrat și ca organizator. F. B.: Doar în teatrul de păpuși întâlnim spectacole care funcționează și peste zeci de ani sau putem întâlni acest

C. M.: De mai multe ori. În perioada când lucram ca

lucru în orice gen de teatru ?

organizator, am pierdut turneele din Secuime și din regiunea Partium, dar am reușit să organizez mai multe

C. M.: Sunt exemple și în celelalte două genuri (teatrul dramatic

ieșiri în nordul Câmpiei Transilvane, în Bistrița, Sălaj, zona

și opera, n.t.). Nu uit niciodată, piesa Familia Tót, montată de

Târnavelor. Ne cazam cu trupa pe la pensiuni reformate

Harag György la Teatrul Național din Cluj, a fost jucată timp de

sau catolice. Am avut turnee în nordul Sălajului, spre

zece ani. Sau sunt spectacole de operă cu decoruri de cinzeci-

Satu-Mare, în valea Nirajului, în zona Aiudului, totul era o

șaizeci de ani. Opera rămâne valabilă pentru că partitura

chestiune de organizare. Din păcate, nu cunoaștem suficient

muzicală nu poate fi tăiată, caracterele nu pot fi mutate, opera

comunitățile locale. Deși publicul ar trebui cunoscut, pentru

rămâne totuși un gen artistic complex și exigent. Seamănă cu

că există. Orice copil maghiar din Transilvania merită să

teatrul de păpuși, ambele genuri sunt puternic stilizate.

vadă un spectacol de teatru de păpuși. Dacă copilul vede un spectacol de păpuși de neuitat, va merge la teatrul de păpuși

F. B.: Vii dinspre muzică. A adăugat acest lucru un plus la

și când va ajunge student la Cluj sau într-un alt oraș. Dar

cariera ta ?

observ că în ultima vreme, publicul nostru este format din copii din ce în ce mai mici. Explicația ar fi că părinții aleg

C. M.: Prin muzică am cunoscut bunul simț artistic și limbajul

teatrul de păpuși din oferta de evenimente.

formelor. Am compus muzică pentru spectacolele Mutter Courage, teatrul german din Timișoara, Hamlet din `81, în

F. B.: Permite-mi o întrebare care provoacă nostalgie. Există

regia lui Tompa Gábor, Elefănțelul curios, un musical pentru

ceva în trecut din care se poate învăța ?

copii pe care-l jucăm din `81. Spectacolul are mai multă muzică decât text. E plin de songuri pentru copii. Dar pot vorbi

C. M.: E regretabil că scenografii și compozitorii de azi

și despre adaptările muzicale scrise pentru poezii de Weöres

lucrează din rutină și nici păpușarii nu prea merg la

98


PUCK / 1950 - 2020

spectacole de teatru. Pe vremea lui Kovács Ildikó trupa

încă un exemplu. Înainte de `89 oamenii nu prea cumpărau

avea abonament la teatru. Acum e altfel. Invidie, frustrări,

sculpturi, picturi, astfel s-a format obiceiul ca plasticienii

spaime la tot pasul, amatorisme, orgolii. Ar trebui să vină o

să facă schimburi între ei. Când l-am vizitat pe pictorul

năpastă aducătoare de schimbări. Pe vremea când spaniolii

Kancsura István, avea pe pereți tablouri de la alți pictori. Nu

au părăsit orașul Napoli, s-a schimbat moda. Bărbierii au

sunt atât de singur, zicea el, pentru că stau și ei aici.

rămas fără muncă. Au început să meargă unii la alții ca să nu-și închidă prăvăliile. După câțiva ani, când bărbieritul a

F. B.: Acest obicei de a face schimburi s-a înrădăcinat și în alte

revenit la modă, bărbierii au început din nou să facă bani,

arte sau era doar între plasticieni ?

dar între timp au reușit să salveze breasla. Ar trebui să vină o criză și azi ca să se adune breasla păpușarilor. Dar pot aduce

C. M.: Nu știu, dar tata se ocupa și de apicultură, astfel eu am 99


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

cumpărat pe trei kile de miere un tablou de la un pictor tânăr. Cu o altă ocazie, la Târgu Mureș mi-au făcut o păpușă pentru două kile de caș... F. B.: Ai pomenit adineaori de muzica electronică. Poate fi folosită tehnica sau tehnologia modernă în teatrul de păpuși ? C. M.: Teatrul dramatic și teatrul de păpuși sunt forme deschise. Ajunge să vedem spectacolele trupelor din occident cu doi-trei protagoniști sau spectacolele făcute în cabina neagră, care înseamnă că totul e negru, joci într-un culoar de lumină, lucru inventat de cehi încă din anii `20. Se pot face tot feluri de lucruri cu această tehnică. În Sărmanul Djoni, dâmbul acela superb care se vede, e din burete suflat cu vopsea. De la distanță are o textură minunată. Orice e posibil dacă servește genul. Azi păpușile se fac mai rar din lemn. Dar orice material poate fi folosit pentru tehnică, la urma urmei nu tehnica contează. Contează ca păpușa ca element, ca obiect în mișcare, ca o formă însuflețită și investită cu personalitate să evolueze în spațiu pentru a servi unitatea spectacolului. Vorbim de un fenomen teatral kinetic care există prin triunghiul contactelor de priviri dintre păpușarpăpușă-public. Eu (păpușarul n.t.) privesc păpușa, păpușa te privește pe tine (spectatorul n.t.). În acest triunghi se decide destinul relației. F. B.: Cu ce tehnici ai lucrat ca păpușar ? C. M.: În primul rând cu păpușa de tip mănușă, care provine din teatrul de bâlci. Inima acestei culturi a fost în piața SaintGermain din Paris. Totul depinde de cum e formulat mesajul, cum se transmite acest lucru prin mânuire. Teatrul de Păpuși 100


PUCK / 1950 - 2020

din Cluj era bun în păpușa de tip mănușă, în mânuirea

manevrează și ajută semnul primar. (Traducere din limba

păpușii cu tije și în teatrul de umbre. Dar, dacă avem umbre

maghiară de Varga Ibolya)

într-un spectacol, acesta nu poate fi prezentat la sate, pentru că acolo nu sunt asigurate condițiile de lumină, întunericul

Revista “Helikon”, XXIX , nr. 739, din 05. 2018

în săli. Azi, sunt multe spectacole de stradă în străinătate

Interviu realizat cu actorul păpușar Csortán Márton, de către Fischer

sau în Ungaria, unele bune, altele slabe. În unele cazuri vezi

Botond la data de 10 martie 2018.

cum relația dintre păpușă și păpușar se destramă, mânuitorul devine mai important decât păpușa. Reprezentarea semnului animat cere smerenie de la păpușar, ego-ul actoricesc trebuie să rămână în planul doi, ca semn secundar. Semnul secundar 101


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Interviu cu

Botár Edith Scenograf

“Poate peste 30 de ani se va vedea rezultatul a ceea ce am încercat să transmit copiilor.”

Stimată doamnă Botár Edit, 30 de ani din cariera dumneavoastră artistică se leagă de Teatrul de Păpuşi din Cluj; care a fost momentul în care aţi decis să vă apropiaţi de această instituţie? În anul 1956 am terminat Institutul “Ion Andreescu”, atunci am dat examenul de stat şi în acelaşi timp a fost un concurs pentru un post de scenograf la Teatrul de Păpuşi din Cluj. Profesorul meu mi-a propus să vin la acest examen. Eram foarte indignată fiindcă am fost prima textilistă pe ţară şi aveam impresia că teatrul de păpuşi e ceva minor şi m-a deranjat faptul că profesorul meu mă trimite la Teatrul de Păpuşi. Pe baza acestui concurs am ajuns scenograf la Teatrul de Păpuşi şi ulterior am realizat de ce am fost trimisă aici de profesorul meu. El ştia că sunt un om inventiv şi după o 102


PUCK / 1950 - 2020

vreme mi-am dat seama că acesta era un loc pentru mine. A

aminti de Cenuşăreasa. Se poate vorbi de răspundere în teatrul

fost destul de interesant faptul că aici practicam cu totul alt

de păpuşi – aceea faţă de copii.

gen de artă decât învăţasem în şcoală, la “Andreescu”, trebuia să mă adaptez şi să cunosc scena şi să cunosc genul de teatru

Cum se poate opera, din punctul de vedere al scenografului,

de păpuşi. Am avut noroc cu domnul Alexandru Rusan, care

distincţia între teatrul de păpuşi şi teatrul “pentru copii”?

a fost un coleg deosebit şi foarte talentat, el m-a introdus în atmosferă şi mi-a povestit anumite lucruri. Aşa am rămas 30

Teatrul de păpuşi trebuie să rezolve nişte lucruri care sunt

de ani la Teatrul de Păpuşi, deşi, adesea, era destul de greu să

aproape de înţelegerea copiilor. Nu trebuie să ne ferim de

fii scenograf, să fii şi executant, să faci şi devize, să faci rost şi

lucrurile care ni se par simple, obişnuite. La un moment dat

de materiale.

existau nişte tendinţe şi în teatrul de păpuşi şi în teatrul mare

A fost un gen de care m-am îndrăgostit pentru faptul că

de a experimenta tot felul de lucruri. Copiii, din punctul meu

puteam să fac orice. În sensul că la teatrul de păpuşi, dintr-un

de vedere, trebuie să înveţe abecedarul artei şi abia apoi vor

coş, poţi să faci o păpuşă, dintr-un ghem de lână poţi să faci un

putea să savureze stilul modern; dar până când nu au o bază,

cap… Sunt nişte posibilităţi incredibile în scenografia teatrului

experimentele sunt inutile. Nu avem dreptul să nu oferim

de păpuşi.

copilului un bagaj de cunoştinţe pe care-l va duce cu el în viaţă; asta este menirea teatrului de păpuşi.

Într-o

discuţie

anterioară

aminteaţi

de

credinţa

dumneavoastră în rolul educativ, formativ al acestei arte. Se

Moda teatrului “pentru copii”– cu actori costumaţi – a apărut

poate educa gustul estetic al copilului prin teatru de păpuşi?

destul de târziu. Acesta este cu totul alt gen; teatrul de păpuşi

Cum aţi gândit această misiune din punctul de vedere al

nu poate fi înlocuit cu teatrul pentru copii. Păpuşa e altceva,

scenografiei?

omul are mimică, poate să se mişte; dar ceea ce se poate face la păpuşi nu se poate face în altă parte. Construcţia păpuşii

Aveţi dreptate. În fond, postul de scenograf este o misiune

trebuie să sugereze caracterul omului şi asta m-a făcut să

pentru că noi suntem răspunzători de primul contact al

iubesc teatrul de păpuşi şi, de aceea, în artă – am făcut în

copiilor cu arta. Pentru mine, întotdeauna textele au fost

paralel acuarelă, ulei, textile şi altele – nu am fost curioasă să

hotărâtoare; ele au cerut stilul scenografiei sau al păpuşilor.

fac experimente; atât de multe lucruri am putut să încerc în

Întotdeauna m-am gândit să fac un lucru din care copiii să

scenografie încât nu a fost nevoie de altceva. E un gen fantastic

rămână cu ceva, dintr-un anumit stil sau moment al artei, pe

ce nu e valorificat în suficientă măsură şi, din păcate, este

care îl vor întâlni mai târziu şi le va fi familiar. De exemplu,

considerat şi astăzi un gen minor. Teatrul “mare” poate să facă

am făcut Cenuşăreasa într-un stil de miniaturi din secolul al

multe lucruri, dar ceea ce poţi să faci în teatrul de păpuşi nu

XIII – lea, şi sunt convinsă că atunci când cei care au văzut

poţi să faci în altă parte.

spectacolul, copii fiind, vor întâlni respectivul stil, acesta le va 103


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Vorbiţi-ne despre perioada de aur a Teatrului de Păpuşi din

fantastici: Péter János şi Balló Zoltán – ei, jucând, aveau idei

Cluj, atunci când toată lumea de aici credea în rolul formativ

pe care le propuneau regizorului, ajutând la executarea

despre care vorbeam; când se avea în vedere finalitatea

pieselor. Cu timpul, această atmosferă a dispărut. Poate şi

acestui act artistic.

fiindcă Teatrului din Cluj nu i-au fost recunoscute meritele, neprimind categoria I, categorie pe care o merita, dar care

Trebuie să vă spun că a fost o perioadă de creaţie foarte

nu o deţinea decât Teatrul “Ţăndărică”.

frumoasă. O perioadă de creaţie în sensul că toţi oamenii de teatru – artişti, tehnicieni, scenografi, regizori – au pus

Aţi părăsit Teatrul de Păpuşi în 1985. Cum vedeţi acum

sufletul în ceea ce făceau. În artă nu se poate minţi, dacă faci

această instituţie?

ceva cu sufletul se vede; la secţia maghiară au fost doi artişti 104


PUCK / 1950 - 2020

În 1985 am plecat după ce am făcut 79 de piese, nu pot

sunt opt poveşti. La prima rezolvare am încercat ca fiecare

spune câte păpuşi sau decoruri, dar multe. Venind în fiecare

piesă să aibă un colorit anume, prin aceasta să despart cele

an pe la Teatru, m-a durut că entuziasmul din vremea

opt poveşti; a doua rezolvare a fost mult mai frumoasă: am

noastră, când toată lumea ajuta la executarea păpuşilor, la

încercat să caut genuri diferite de artă populară: pictura

rezolvarea unor probleme de tehnică a mişcării păpuşilor,

de mobilă, cusături populare, ţesături populare, ceramică

nu mai exista. Dar cel mai dureros a fost faptul că nu s-a

populară; împletituri de nuiele. A fost un spectacol foarte

păstrat aproape nimic din ceea ce am muncit în 30 de ani.

frumos cu care am primit premiu la Zagreb în 1968, spectacol

E păcat că în loc să fi donat păpuşile copiilor, grădiniţelor

care se află încă pe afişul Teatrului de Păpuşi “PUCK”.

sau şcolilor – celor care ar fi fost fericiţi să aibă o păpuşă de la teatru – acestea au fost duse în depozitul din Baciu, unde s-au distrus. Dar asta e arta. Profesorul meu, Witman Walter, care pe vremuri a fost scenograf la Operă, spunea că arta teatrelor e o artă efemeră. Degeaba aduc eu acuma desenele, schiţele – sunt frumoase, interesante, fiecare în alt stil – dar această artă trăieşte doar atunci când pe scenă păpuşa ia viaţă – este mişcare, este muzică, este ritm, este text – acesta este spectacolul de teatru de păpuşi. Eu sunt liniştită şi mulţumită: am făcut cu atâta drag şi atâta plăcere fiecare piesă în parte, indiferent cine a fost autorul sau regizorul, încât în fiecare spectacol am căutat ceva nou şi interesant, ceva care să rămână în mintea copiilor. Poate peste 30 de ani se va vedea rezultatul a ceea ce am încercat să transmit copiilor. Vorbiţi-ne despre realizarea practică a dorinţei de a transmite valorile estetice în care credeţi şi de a educa gustul copiilor în spectacolul care a fost jucat în Teatrul de Păpuşi mulţi, mulţi ani, “Poveşti cu animale”. A fost un spectacol foarte îndrăgit, în aceşti 30 de ani am făcut de două ori scenografia “Poveştilor cu animale”, în care 105


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

In memoriam

Sigmond Júlia Actor păpuşar, membră MIM7

SZEBENI ZSUZSA: De ce ai ales tocmai teatrul de păpuşi? Care este acel lucru ce ţi-a captat interesul, fantezia? Sigmond Júlia: Sunt un spirit asociat cu bufonii, totuşi am dat examenul de admitere la medicină. Am reuşit, dar nu am fost admisă la cursuri. Conform legilor de atunci, eram de categoria a treia (muncitor, ţăran, intelectual), din cauza că tatăl meu era contabil. Am lucrat zece ani în Fabrica de pantofi din Cluj, când pe un post de funcţionar, când muncitor (aşezam calapoadele pe bandă). Apoi la întâlnirea de zece ani cu colegii de liceu miam dat seama că trenul vieţii mele a ajuns într-o fundătură. Atunci am văzut un anunţ: se caută păpuşari. Imediat m-am prezentat! În liceu am jucat într-o grupă de păpuşari, am recitat poezii, am cântat solo şi la pian, am condus corul clasei. Citind anunţul, simţeam că locul meu este la teatrul de păpuşi. La admitere, m-au acceptat! Au început cei 25 de ani fericiţi pe care i-am petrecut la Teatrul de Păpuşi din Cluj. 106


PUCK / 1950 - 2020

S. Z.: Când şi cum ai început să lucrezi cu Kovács Ildikó?

fiecare gest. Eu am primit rolul lui Făt-Frumos (nu există roluri mici...) şi cântam fericită textul minunat al lui Csokonai pe

S. J.: „Noi, ochelaristele, trebuie să fim solidare!” – era celebra

splendida muzică a lui Péter Vermessy. Ildikó a creat din mine

mea remarcă de la admitere. Iar eu cu Kovács Ildikó am fost

un Făt-Frumos hazliu.

împreună şi solidare din prima clipă. A fost o experienţă incredibilă şi un cadou special din partea sorţii faptul că am

Aveam părul până la brâu şi o mustaţă mică, dichisită, cu

putut lucra cu ea! Am învăţat multe de la numeroși oameni în

jobenul pe cap şi în blugi, ţinând în mână un baston (precum

viaţa mea, aşadar sunt recunoscătoare multora. Însă lui Ildikó

Chaplin) introduceam pe scenă zânele cântând de veselie.

îi datorez „realizarea” vieţii mele. Am ajuns la teatrul de păpuşi

Celelalte personaje apăreau uneori pe scenă şi ca păpuşi, iar

ca o fată bătrână, de 30 de ani, iar datorită ei şi a colaborării cu

noi zânele eram păpuşi revenite la viaţă.

dânsa am simţit însă că nu întâmplător şi nu degeaba m-am aflat acolo. În decursul anilor am învăţat enorm de la ea. Nu

Ildikó, cu o intuiţie incredibilă şi talent de regizor-păpuşar

numai dragoste şi recunoştinţă este ceea ce simt pentru ea, ci

adevărat, ştia mereu cu exactitate, fără să greşească, ceea ce

şi un respect profund.

doreşte să realizeze la câte un spectacol. Depindea de actorii păpuşari, de îndemânarea şi talentul lor mai mare sau

S. Z.: Realizarea lui Făt-Frumos este deosebită, cum a fost

mai mic, ce se va realiza din ideile ei. Explica cu o răbdare

plăsmuit acest personaj şi ce a însemnat pentru tine acest

extraordinară, îmbunătăţea performanţa actorilor de la

lucru? Se pot afla multe detalii interesante legate de relaţia

spectacol la spectacol.

actorului cu regizorul... S. Z.: Din prima clipă ai participat la MIM 7. Ce tip de S. J.: Pentru noi toţi a însemnat o mare bucurie să aflăm că

revelaţie a însemnat pantomima? Cum se completau

vom prezenta “Văduva Karnyó” de Csokonai. Recunosc, la

reciproc păpuşeria şi pantomima?

început am fost dezamăgită, crezând că eu voi juca văduva. Spre mirarea tuturor, Ildikó a distribuit acest rol de femeie

S. J.: “MIM 7” era un miracol! Am avut un noroc fantastic

unui bărbat. Ehei! Ce greu aş putea găsi cuvintele pentru a

pentru că exact atunci a început această activitate când eu

exprima ce văduvă Karnyó era colegul meu Péter János!!! Dacă

am intrat la teatrul de păpuşi. Ildikó ne-a explicat că dacă

spun că era de neegalat, abia reuşesc oarecum să exprim că

nu putem stăpâni propriul corp, nu vom stăpâni nici păpuşa,

văduva jucată de alţii, până acum, nici măcar nu semăna cu

n-o putem mişca în mod credibil şi natural. Evident, la

reprezentaţia oferită de Jánoska! Pur şi simplu era o văduvă

început „făceam pe neîndemânaticii”, dar cum trecea timpul

Karnyó minunată şi reală. Nu te puteai plictisi de ea. La cel de-

deveneam tot mai pricepuţi, iar la sfârşit am ajuns să avem

al 99-lea spectacol (pe care-l juca de parcă ar fi fost premiera),

un asemenea succes ca actori dramatici, încât – pot spune –

am stat în culise şi savuram din toată inima fiecare cuvânt,

am ajuns la nivelul profesioniştilor. Eu personal am simţit că 107


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

pantomima mă ajută enorm în mânuirea păpuşilor. În fapt a

foarte bună. Era un spectacol „obligatoriu” despre pionieri.

început să-mi placă mai mult munca păpușărească datorită pantomimei. Cu siguranţă a devenit mai uşor.

Îmi plăcea mult mama vitregă din “János Viteazul” [“János Vitéz”], deşi o mânuiam cu greu, pentru că păpuşa avea o

Pantomima nu este pur şi simplu un joc mut, aşa cum ar

greutate prea mare. Mi-era dragă şi cealaltă vrăjitoare rea, cea

crede mulţi. Corpul nostru nu doar personifică diverşi

din “Frumoasa adormită” [“Csipkerózsika”]. Am avut multe

oameni, dar poate deveni şi plantă, animal sau obiect, iar

roluri mici, reprezentând animale. În “Prinţesa şi broscoiul”

ceea ce este extraordinar, noi putem percepe spaţiul, timpul,

[Békahercegnő] eram Ludmila, mireasa unuia dintre prinţi.

diverse situaţii, toate acestea fără nici un cuvânt rostit, doar

Spuneam fără-ncetare textul, dar figura nu prea vroia să se

utilizând corpul uman. Pantomima este o formă de artă

nască. Ildikó a văzut că mă chinui, la una dintre repetiţii, îmi

tot atât de veche, ancestrală, precum păpuşeria. Te învaţă

spune: „caută-i o voce!” Atunci am început să-mi interpretez

disciplină fizică şi psihică. Expunerea în faţa publicului a

rolul într-o voce ciudată, guturală. Colegii mei erau pe jos de

unui număr de pantomimă – la care se râde frenetic ori se

râs, abia au reuşit să se obişnuiască cu Ludmila care scotea

ascultă într-o linişte desăvârșită, căci înţeleg, simt şi gustă cu

sunete un pic bărbătoase când îi zicea logodnicului: – Stephan!

toţii ceea ce văd – este o experienţă fantastică. Nu degeaba au fost numiţi membrii de atunci ai Teatrului de Păpuşi din

În cele peste 60 de spectacole, mi-aduc aminte de multe roluri

Cluj „trupa de aur”, care pe lângă mânuirea păpuşilor au

dragi, dar unul era cu totul deosebit. Piesa “Patria” de Krystyna

jucat şi pantomimă. Succesul uriaş al repertoriului format

Miłobędzka, în care noţiunea de patrie era formulată într-un

din aproximativ 20 de numere – dintre cele mai bune – a

mod neobişnuit. Erau 5 personaje, 2 femei şi 3 bărbaţi, iar

justificat existenţa pantomimei. Graţie fanteziei inepuizabile

păpuşile erau înlocuite de cuburi colorate cu care făceam

a lui Ildikó, la multe dintre spectacolele păpuşăreşti a fost

construcţii, le dărâmam, ne certam, ne împăcam. Era un

utilizat jocul cadru pantomimic.

spectacol fantastic. Abia am încăput pe scena aceea minusculă şi poate că asta a fost cel mai grozav în această chestiune, că

S. Z.: Care a fost păpuşa ta preferată (rolul preferat), în care

trebuia să învăţăm cu toţii: se impune să avem loc unul lângă

dintre spectacole şi de ce? Ca regizor, ce anume a spus Ildikó

celălalt şi trebuie să trăim în pace!

despre acest rol ori păpuşă care te-a surprins ori te-a ajutat mult în timpul spectacolului?

Am tradus piesa în esperanto şi am prezentat-o la Zagreb, la Festivalul Internaţional de Limbă Esperanto al Teatrelor

S. J.: Păi este greu să răspund la aceste întrebări. Am iubit

de Păpuşi. Spectacolul nostru a fost premiat de juriu, care a

toate păpuşile. Poate că pe prima nu atât de mult, pe Benő

apreciat prestaţia deosebită! Atunci a fost acolo şi Ildikó cu noi

Fălosul, care era primul meu rol şi-l mânuiam catastrofal de

şi se putea bucura de succes.

rău, spuneam textul „cântând”, însă nici piesa în sine nu era 108


PUCK / 1950 - 2020

S. Z.: (Cu această întrebare comit un sacrilegiu) Nu v-aţi

invitaţi în total de patru ori, dar am avut şi turnee în vechea

gândit că ar trebui să puneţi în scenă „Ubu rege” la secţia

Iugoslavie, iar odată am fost la Sarajevo, unde spectacolul

maghiară? Ce părere aţi avut despre acest spectacol?

nostru premiat cu un an înainte, “Fabule” [“Állatmesék”] de Móricz Zsigmond, a fost prezentat la televizor.

S. J.: Ildikó a regizat “Ubu rege” cu un succes răsunător! Este un miracol că a putut fi prezentat, deoarece conţine multe texte

În 1972 la Zalaegerszeg, în 1973 la Amsterdam am participat

cu „subînţeles”! Ar fi fost destul de riscant să-l jucăm în limba

la festivaluri internaţionale de pantomimă, prezentând însă

maghiară! Nemaivorbind despre faptul că avea o excelentă

spectacolele noastre, în afara oraşelor mari din România, şi la

traducere în limba română! Într-adevăr, a devenit un spectacol

Budapesta ori la Belgrad.

superb! La fel ca piesa “Sânziana şi Pepelea” scrisă de Vasile

Am multe amintiri frumoase şi despre turneele din ţară. În cei

Alecsandri, care a dat o formă de basm unei satire politice. A

25 de ani cât am lucrat la teatrul de păpuşi am fost în aproape

numit-o un joc feeric. În acest spectacol am colaborat împreună

toate satele mici din Secuime, unde i-am bucurat mereu pe cei

cu doi colegi ca orchestră vie, interpretând pe mai multe

mici cu spectacolele noastre în grai viu, aşadar nu înregistrate

instrumente, iar eu am fost şi dirijor. Apoi, a fost un spectacol

pe magnetofon!

excepţional şi “Visul unei nopţi” de vară de Shakespeare, prezentat şi la secţia maghiară. Şi să nu uităm “parodiile” lui

S. Z.: În ce constă acea putere a lui Ildikó de a reuşi să formeze

Bajor Andor. Spectacol pentru adulţi cu un succes uriaş (au

comunităţi?

existat spectatori care au venit la fiecare reprezentaţie), unde în partea de operă parodie am jucat ca dirijor. Evident, un

S. J.: Ildikó a ştiut să vorbească pe placul fiecăruia! Zilnic avea

spectacol apropiat inimii mele era şi “Ursuleţul Winnie Pooh”!

noi şi noi idei, pe care a şi reuşit să le pună în practică în colectivitatea noastră. Niciodată nu ne lăsa să ne odihnim prea

S. Z.: Din păcate, s-au păstrat foarte puţine amintiri legate de

mult, să lâncezim. Exersam creativitatea. În ceea ce priveşte

turnee în străinătate, participări la festivaluri sau deplasări

educaţia actoricească, Ildikó ne obliga să improvizăm pentru

în ţară. Povesteşte, te rog, despre acestea.

a ne dezvolta creativitatea. Venea cu diverse proiecte, găsinduşi mereu acei membri însufleţiţi care-i adoptau planurile şi o

S. J.: La renumitul “PIF” (Pupteatra Internacia Festivalo),

ajutau să le realizeze. În fapt, era mama tuturor, iar noi trăiam

Festivalul Internaţional de Limbă Esperanto al Teatrelor de

şi lucram împreună, ca o mare familie. Se năşteau prietenii

Păpuşi, din 1968, teatrul nostru era primul din România care

pentru o viaţă.

a participat. Adevărul este că în cele 19 teatre de păpuşi de stat existente atunci eram singurul actor păpuşar care ştia limba

S. Z.: În ce era cea mai pricepută ca actor păpuşar? La o catedră

esperanto. După reprezentaţia celor de la Cluj, au fost invitate,

imaginară, ce ar fi trebuit să predea?

pe rând, aproape toate celelalte teatre de păpuşi. Noi am fost 109


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

S. J.: Ildikó ar fi trebuit să predea totul la o catedră imaginară,

caută locul natal. La sfârşitul spectacolului – când se auzea

la fel cum ne preda nouă. Ar fi trebuit să ne înveţe cum să ne

în cor: MULŢUMIM FRUMOS! – am izbucnit în plâns. Dar

mişcăm, să vorbim, să ne predea literatură, muzică, artele

nu puteam plânge prea mult, pentru că copiii au început să

plastice, să ne înveţe să iubim viaţa şi artele, să fim oameni

cânte acea melodie care se repeta în piesă, deşi n-o cunoşteau

adevăraţi!

exact. Ştergându-mi lacrimile am ieşit printre ei, le-am scris textul cântecului pe versurile poetului Lászlóffy Aladár şi

S. Z.: Ce crezi, de ce tocmai la Kecskemét şi-a găsit locul pentru

i-am învăţat să-l cânte. O mică ţigancă minunată, cu ochi de

o vreme în cele din urmă?

tăciune, a cântat cel mai bine. Cine ştie? Dacă s-ar fi născut în altă parte ar fi putut deveni o nouă Maria Callas. Ei i-am dat

S. J.: După părerea mea, generozitatea lui Ildikó este

textul şi pe ea am învăţat-o cântecul, pentru că simţeam că

nemărginită. Oriunde, oricând o chemau, ea se ducea, ajuta,

ea îi va învăţa şi pe ceilalţi. Iar copiii cântau fără oprire. Am

preda şi regiza. Atunci, la Kecskemét erau cei mai talentaţi

auzit cântecul lor, până ce am ieşit cu autobuzul din curtea

păpuşari, într-o vreme când acasă pe ea n-o lăsau să lucreze!

orfelinatului. Şi acum îl mai aud:

După ştiinţa mea s-a dus acolo pentru că în acel loc erau tineri foarte independenţi, o trupă cu spirit revoluţionar.

„Hai cu mine-acum, hai la drum,

De altfel, oriunde a lucrat era foarte apreciată pentru ceea

Îmi este cunoscută calea,

ce a făcut, dar din păcate, în acelaşi timp, mulţi au abuzat

Cu mine trece supărarea,

de dragostea ei mereu iertătoare, mulţi s-au folosit de

Întăreşte-ţi inima acum.”

bunăvoinţa ei naivă. Din păcate, puţini îi sunt cu adevărat recunoscători. Doar aceia, care ştiau că au ocazia să lucreze

Am făcut fericiţi o mulţime de copii, poate am trezit şi

cu cel mai bun regizor de teatru de păpuşi nu al veacului al

speranţa în inima unora dintre micii orfani, că vreodată vor

XX-lea, ci al lumii întregi! A fost dureros să vezi de-a lungul

găsi acel drum spre acasă!

anilor, din partea mai multora, nerecunoştinţa provenită din neştiinţa profesională.

(interviu consemnat de Szebeni Zsuzsa pentru monografia Kovács Ildikó – regizor de teatru de păpuși)

S. Z.: O istorioară dragă, personală, care este importantă... S. J.: La un turneu, în spectacolul întitulat “Te aștept!” [“Eljöhetnél hozzám!”], o înlocuiam pe colega mea în rolul Băieţelului. Mergeam în micile sate mici din Secuime. Într-o zi am jucat într-un orfelinat. Doar pe parcursul spectacolului am realizat actualitatea tristă a piesei: un băieţel orfan îşi 110


PUCK / 1950 - 2020

111


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Varga Ibolya Regizor

- ... A murit moartea, măi! – strigă Vasilache și Marioara la

și trădează funcția cu care a fost învestită, păpușa în teatrul

final de spectacol, după ce i-au cotonogit pe geambaș, pe

de păpuși rămâne atotputernică și nemuritoare.

ipistat, pe drac, apoi unul pe altul și au alungat cu o bătaie zdravănă moartea. A murit moartea, măi!, strigă păpușarul

Spectacolul de teatru păpuși e joacă de copii și ritual de creare a

din dosul paravanului, dând de veste asistenței din bâlci și

lumii. Dacă stăm să-l analizăm, sau să îl feliem în componente

lumii întregi că moartea a fost biruită.

teoretice, dacă păpușa rămâne doar simbolul unei ființe lipsite de voință, dacă umbrele proiectate pe pereți ne amintesc doar

Am auzit acest strigăt triumfător al vieții de zeci de ori în

de frumoasa alegorie platoniană, atunci spectacolul viu și

teatrul de păpuși și mă bântuie și azi întrebarea: dacă, într-o

nemuritor al păpușilor nu va lumina calea în călătoria noastră

zi, moartea nu va mai veni, cine-o va birui ? Păpușarul sau

dintre lumi.

păpușa? Între timp figurile încropite din lemn, pânză și câlți, au părăsit Pentru asistența din fața paravanului, omul de după paravan,

chioșcurile bâlciurilor de altă dat` și s-au instalat în teatrul

păpușarul nu există. La fel cum publicul de cinema nu stă să se

clujean de pe strada I. C. Brătianu. Azi, după șaptezeci de ani,

gândească la tehnicianul din spate și nu-l preocupă lanterna

își revendică dreptul la zbor ca puii zmeilor care au crescut și

magică din cabina de proiecție. Eventual dă semne de interes

au prins aripi.

dacă se întrerupe filmul. Pentru publicul de teatru de păpuși sau de film, există în genere, ceea ce se vede: spectacolul. O

Pui de zmei, luați-vă avânt, zburați și suflați flăcări! Și din flăcările

comparație cam desuetă, recunosc. Reprezentația în teatrul de

voastre să renască în toate timpurile jocul păpușilor la Cluj!

păpuși implică trei actanți: păpușarul, păpușa și spectatorul. Păpușa e elementul determinant: plasată în centrul privirilor e purtătoarea mesajelor dintre păpușar și public. Cât timp nu112

Cluj, la 20 octombrie 2020


PUCK / 1950 - 2020

Rumi László Regizor

Puck se ivește de oriunde, după bunul plac. Curios, se strecoară

Plouă cu găleata. Trupa română se prezintă drept curtea regelui

în atelierul de croitorie ca să vadă cum îi șade costumul sau își

Ubu, restul – la care se alătură și „mustăcioșii cu picioare lungi”

bagă capul pe ușa tâmplarului: vai de mine, atelierul vuiește de

– se pregătesc să joace povestea Sfântului Gheorghe cu balaurul

sunetul fierăstrăului! Zboară prin birouri aterizând pe mașinile

în Piața Unirii, cu păpuși uriașe și simultan în două limbi. Ploaia

de scris: domnișoarele maestre ale tastelor, înfiorate, greșesc

însă cade necontenit. – Până începem, o să se oprească, n-aveți

tastele (ha-ha-ha)! Însă locul unde ghidușul se simte cu adevărat

grijă! – îi încurajează tanti Ildikó pe comedianții deznădăjduiți.

în largul său e printre băncuțe, de unde tot trage de cortină: hai

Nici umbră de speranță să iasă soarele, dar dacă ea zice așa, e

magie, începe odată!

altceva, pentru că ea e în relații bune cu prim-luministul ceresc! Și, vezi minune, norii chiar s-au rușinat, lăsând publicul și

Observ, iată, că frazele mele sunt la fel de mlădioase precum

actorii să se întâlnească, într-o bucurie euforică.

cârceii viței de vie din curtea de un pitoresc ireal a Teatrului de Păpuși, ascunzând pereții ponosiți și de o măreție emoționantă.

Această bucurie neașteptată și nădejde dată de curcubeu nu

O altă revelație mă așteaptă intrând în penumbra vestiarului,

m-au mai părăsit pe tot parcursul carierei mele. Am avut

unde mă salută personajele din basmele lui Lázár Ervin. – Aha,

norocul să mă întorc de nenumărate ori în tufișul răcoros al lui

deci aici se dedă creației echipa vestită a lui tanti Ildikó! – îmi

Puck. Am muncit din greu cu aceste persoane extrem de drăguțe

ziceam atunci. Cam așa arată deci, țara poveștilor devenită

și deschise, în spatele sau în fața paravanului. Și încheiam ziua

realitate!

cu sufletul plin de bucurie la o masă cu bere, muzică și cântec.

După care, încetul cu încetul, fac cunoștință cu „mânuitorii”

Fie ca această bucurie, răbdare și noroc să rămână cu noi!

care animă acest univers deosebit.

Cu ocazia împlinirii celor șaptezeci de ani, vă doresc o viață lungă!

... Deja mascați și în costume, stăm chirciți în vestiarul îngust. 113


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

114


PUCK / 1950 - 2020

Repertoriul Teatrului de Păpuși ‘Puck’ 1950-2000 1.

BANUL ŞI PĂRĂLUŢA

Tervező/scenografia: Szakács György és Elena Voicu

După Lev Tolstoi

Bemutató/data premierei: 1950 február 5.

Autor: Nina Ghernet Scenografia: Szakács György şi Elena Voicu

PROGRAM DE ALEGERI ELECTORALE TRACTORUL

Data premierei: 5 februarie 1950

Alegeri de altădată

Regia: Kovács Ildikó

3.

Data: 20 februarie 1950

2.

KRAJCÁR ÉS KRAJCÁRKA BANUL ŞI PĂRĂLUŢA

4.

Szerző/autor: Nina Ghernet

MORCOVUL ŞI COZONACUL CAPRA CU TREI IEZI

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Data premierei: 19 martie 1950 115


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

5.

BOBUL DE MAZĂRE

Tervező/scenografia: Mircea Matcaboji

După H. Ch. Andersen

Bemutató/data premierei: 1950 április 22

Regia: Kovács Ildikó Data premierei: 1 aprilie 1950

11.

CASA PISICII De S. Marsac

6.

TIBICĂ ŞI PUFULEANCA ÎN EXCURSIE

Traducerea: Dan Deşliu

Data premierei: 21 mai 1950

Regia: Ileana Hodiş Scenografia: Szakács György, Surány Elisabeta

7.

STEAUA PĂCII

Data premierei: 30 ianuarie 1951

Autor: Ligeti Herta Scenografia: Szakács György

A CSODÁLATOS KALUCSNI GALOŞUL FERMECAT

Data premierei: 21 decembrie 1950

Szerző/autor: Serghei Malreeva

Regia: Ileana Hodiş

12.

Fordította/traducerea: Szegő Iván

8.

A BÉKE CSILLAGA STEAUA PĂCII

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Szerző/autor: Ligeti Herta

Bemutató/data premierei: 1951 január 31

Tervező/scenografia: Szakács györgy és Elena Voicu

Rendező/regia: Crişan Mihai és Kovács Ildikó Tervező/scenografia: Szakács György és Voicu Elena

13.

Bemutató/data premierei: 1950 december 21

COMORILE DIN HIMOLA De Brausevici Regia: Ileana Hodiş şi Mihai Crişan

9.

FORRÓ VIZET A KOPASZRA

Scenografia: M. Matcaboji

Szerző/autor: Lukász Bella

Muzica: S. Seres

Rendező/regizor: Kovács Ildikó

Data premierei: 22 aprilie 1951

Tervező/scenografia: Lukász Bella és Elena Voicu Bemutató/data premierei: 1950

14.

CEI CINCI CHINEZI De M. Crişan

10.

116

A HIMOLA KINCSEI COMORILE DIN HIMOLA

şi Kovács Ildikó

Szerző/autor: Bransevici

Decoruri: Surány Erzsébet

Fordította/traducerea: Verskovics Pál

Costume: Ghizela Bene

Rendező/regia: Crişan Mihai

Melodii originale chinezeşti

Regizor: Ileana Hodiş


PUCK / 1950 - 2020

Data premierei: 7 octombrie 1951

15.

DOCTOR FĂRĂ VOIE De Moliére

Data premierei: 6 aprilie 1952

20. PILÓTA PETI MESÉI POVEŞTILE LUI PETRICĂ AVIATORUL

Regia: Kovács Ildikó şi Mihai Crişan

Szerző/autor: Lukász Bella, Voicu Elena,

Scenografia: Szakács György

Rusan Melinda

Data premierei: 25 septembrie 1951

Rendező/regia: Lukász Bella, Kovács Ildikó, Elena Voicu

16.

AZ ÖT KIS KÍNAI CEI CINCI CHINEZI

Tervező/scenografia: Rusan Alexandru Bemutató: 1952

Szerző/autor: Mihai Criáan és Kovács Ildikó Rendező/regia: Kovács Ildikó

21.

LA PORUNCA ŞTIUCII

Tervező/scenografia: Surány Erzsébet

De Tarakovski

Bemutató/data premierei: 1951 november 7

Traducere: Ion Vlad Regia: Mihai Crişan

17.

A BOTCSINÁLTA DOKTOR DOCTOR FĂRĂ VOIE

Scenografia: Szakács György, Elena Voicu,

Szerző/autor: Moliére

Data premierei: 25 ianuarie 1952

Kovács Ildikó

Rendező/regia: Kovács Ildikó Tervező/scenografia: Szakács György

22.

Bemutató/data premierei: 1951 december 25

POVEŞTILE LUI PETRICĂ AVIATORUL Autori: Nagy Melinda, Elena Voicu, Benedek Dezső, Ana Ioniţă, Lukász Bella

18.

GALOŞUL FERMECAT

Regia: Nagy Melinda, Elena Voicu, Benedek Dezső,

De Malreeva

Ana Ioniţă, Lukász Bella

Regia: Kovács Ildikó

Scenografia: Alexandru Rusan

Scenografia: Szakács György

Păpuşi: Elena Voicu

Data premierei: 21 decembrie 1951

23. 19.

TRAISTA FERMECATĂ

PĂCALĂ, NĂZDRĂVANUL

De Meszöly Miklós

Autor: Atanasiu Atlas

Regia: Ana Rusu Brie

Regia: Kovács Ildikó

Decor: Szakács György

Scenografia: Szakács György

Păpuşi: Elena Voicu 117


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

24.

A CSUKA PARANCSÁRA LA PORUNCA ȘTIUCII

Fordította/traducerea: Hunyadi András

Szerző/autor: Tarakhovski

Tervező/scenografia: Rusan Alexandru és Elena Voicu

Fordította/traducerea: Szegő Iván

Bemutató/data premierei: 1953 október 18

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Rendező/regia: Kovács Ildikó Tervező/scenografia: Szakács György és Elena Voicu

29.

DE LA CLUJ LA POLUL SUD De Méhes György

25.

TERÜLJ TÁSKA TRAISTA FERMECATĂ

Traducerea: Dorin Almăşan

Szerző/autor: Mészöly Miklós

Scenografia: Balló Zoltán

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Ilustraţia muzicală: Seres Ştefan, Péter János

Regia Horia Pop

Tervező/scenografia: Rusan Alexandru Bemutató/data premierei: 1952 november 7

26.

30.

MESÉK INNEN-ONNAN POVEŞTI DE ICI DE COLO

ARTIŞTII PĂDURII

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Autor: Nina Ghernet

Tervező/scenografia: Rusan Alexandru

Regia: Kovács Ildikó

Bemutató/data premierei: 1953 április 5

Scenografia: Szakács Gyögy Păpuşi: Elena Voicu

31.

Data premierei: 23 octombrie 1953

IEPURELE ÎNGÂMFAT Autor: S. Mihalcov Traducere: S. Alexeev

27.

PĂCALĂ A FURFANGOS LEGÉNY NĂZDRĂVĂNIILE LUI PĂCALĂ

Regie: Eugen Vancea

Szerző/autor: Atanasiu Atlas

Păpuşi: Elena Voicu

Fordította/traducerea: Antal Pál

Data premierei: 24 octombrie 1954

Decor: Alexandru Rusan

Rendező/regia: Kovács Ildikó Tervező/scenografia: Surányi Erzsébet Bemutató/data premierei: 1953 április 6

32.

MESEORSZÁG DIN ŢARA BASMULUI Szerző/autor: Marsak, Marton Lili, Majakovszki

28.

118

AZ ERDŐ MŰVÉSZEI ARTIŞTII PĂDURII

Rendező/regia: Ana Rusu Brie

Szerző/autor: Nina Ghernet

Bemutató/data premierei: 1954

Tervező/scenografia: Szász Béla és Elena Voicu


PUCK / 1950 - 2020

33.

GÂSCĂNELUL

37.

MÂNA FERMECATĂ

Autor: Nina Ghernet

Autori: Karinthy Frigyes, Nina Cassian, Bajor Andor

Regia: Hunyadi András

Regia: Kovács Ildikó, Mihai Crişan

Decor: Alexandru Rusan

Scenografia: Alexandru Rusan

Păpuşi: Elena Voicu Data premierei: 24 octombrie 1954

34.

38.

A HENCEGŐ NYUSZI IEPURELE ÎNGÂMFAT

A BÁTOR CĂTĂLIN CĂTĂLIN FĂT FRUMOS

Szerző/autor: Mihalkov

Szerző/autor: Mihai Stoian

Tervező/scenografia: Rusan Alexandru és Elena Voicu

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Bemutató/data premierei: 1954 május 24

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Tervező/scenografia: Szász Béla és Elena Voicu

39. 35.

36.

SCAUNUL FERMECAT (1954)

CĂTĂLIN, FĂT-FRUMOS PĂDURARUL

Autori: F. Karinthy, Nina Cassian, S. Mihalcov.

Autor: Mihai Stoian

Regia artistică: Vanea Eugen, Kovács Ildikó,

Regia: Kovács Ildikó

Hunyadi András

Decor: Alexandru Rusan

Decor: Elisabeta Negulescu, Alexandru Rusan

Păpuşi: Elena Voicu

Păpuşi: Bene Gizella

Data premierei: 4 aprilie 1954

Ilustraţia muzicală: Botár Erzsébet

A BŰVÖS KÉZ MÂNA FERMECATĂ

40. LIBÁCSKA MICUL GÂSCĂNEL

Szerző/autor: Karinthy Frigyes, Nina Cassian,

Szerző/autor:Nina Ghernet

Bajor Andor

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Rendező/regia: Kovács Ildikó, M. Leonte,

Tervező/scenografia: Rusan Alexandru és Elena Voicu

Hunyadi András

Bemutató/data premierei: 1954

Tervező/scenografia: Rusan Alexandru, Elena Voicu, Bene Gizella Bemutató/data premierei:1954

41.

DIN ŢARA BASMULUI CĂSUŢA DIN CÂMPIE Autor: Marsak

119


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

42.

PRIMA LECŢIE

48.

Autor: Ana Ioniţă

DĂNILĂ PREPELEAC După Ion Creangă Regia: Mihai Leonte

43.

MOŞ GERILĂ ÎN ŢARA LITERELOR

Scenografia: Alexandru Rusan

Autor: Marton Lili

49. 44. CE SĂ FIU

45.

46.

LÚDAS MATYI MATEIAŞ GÂSCARUL

Autor: Maiacovski

Szerző/autor: Fazekas Mihály, Móricz Zsigmond

Regia: Ana Rusu Brie, Alexandru Rusan,

Dramaturg/dramatizare: Hunyadi András

Melinda Rusan, Kovács Ildikó

Rendező/regia: Hunyadi András

Decor: Szász Béla

Tervező/scenografia: Rusan Alexandru és

Păpuşi: Elena Voicu

Teodorescu Hannibal

Data premierei: 11 ianuarie 1954

Bemutató/data premierei: 1955 április 24

URSULEŢII VESELI 1955 RÂNDUNICA

50.

FIII PESCARULUI Autor: Ella Conovici şi Jeni Dumitriu

Autori: Polivanova, Kovács Ildikó

Regia: Mihai Leonte

Regia: Kovács Ildikó

Scenografia: Alexandru Rusan

Scenografia: Alexandru Rusan

Muzica: Hary Maiorovici

POVESTEA PORCULUI 1955

51.

POVESTIRI DE ION CREANGĂ

Dramatizare: Maria Cupcea, după Ion Creangă Regia: Mihai Leonte

CAPRA CU TREI IEZI

Scenografia: Valer Vasilescu

Dramatizare şi regie: Horia Pop URSUL PĂCĂLIT DE VULPE

47.

MEDVÉCSKÉK URSULEŢII VESELI

Dramatizare şi regie: Ana Rusu Brie

Szerző/autor: Polivanova

Dramatizare şi regie: Elena Voicu

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Scenografia: Alexandru Rusan

Tervező/scenografia: Rusan Alexandru és Elena Voicu

Construcţia păpuşilor: Elena Voicu

Bemutató/data premierei: 1955

120

PUNGUŢA CU DOI BANI


PUCK / 1950 - 2020

52.

53.

A KIS FECSKE RÂNDUNICA

57.

URSULEŢII VESELI 1957

Szerző/autor: Kovács Ildikó

Autor: Polivanova

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Regia: Vasile Dan

Tervező/scenografia: Rusan Alexandru és Elena Voicu

Scenografia: Alexandru Rusan

Bemutató/data premierei: 1955

Păpuşi: Elena Voicu

MOŞ GERILĂ

58.

Autor: M. Surinova

TÉLAPÓ MOŞ GERILĂ

Regia: Hunyadi András, Vasile Dan

Szerző/autor: Surinova

Scenografia: Botár Edit

Rendező/regia: Hunyadi András, Vasile Dan

Data premierei: 25 decembrie 1955

Tervező/scenografia: Botár Edit Bemutató/data premierei: 1956 december 24

54.

55.

HAMUPIPŐKE CENUŞĂREASA Szerző/autor: Grimm testvérek

CSILICSALI CSALAVÁRI CSALAVÉR CILICIALI

Dramaturg/dramatizare: Mészöly Miklós

Szerző/autor: Móra Ferenc

Rendező/regia: Hunyadi András

Fordította/traducerea: Pápai Rebi

Tervező/scenografia: Rusan Alexandru

Tervező/scenografia: Rusan Alexandru, Botár Edit

Bemutató/data premierei: 1956 május 13

Bemutató/data premierei: 1956

CENUŞĂREASA Regia: Kovács Ildikó Scenografia: Alexandru Rusan

59.

60. KARÓ DANI DĂNILĂ PREPELEAC Szerző/autor: Ion Creangă Dramaturg/dramatizare: Mircea Suciu

56.

CREANGĂ MESÉK POVESTIRI DE ION CREANGĂ

Fordította/traducerea: Hunyadi András

Szerző/autor: Ion Creangă

Tervező/scenografia: Rusan Alexandru

Dramaturg/dramatizare: Horia Pop, Elena Voicu,Ana Rusu Brie

Bemutató/data premierei: 1957 február 16

Rendező/regia: Hunyadi András

Rendező/regia: Horia Pop, Elena Voicu, Ana Rusu Brie Tervező/scenografia: Rusan Alexandru, Elena Voicu Bemutató/data premierei: 1956 november 11 121


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

61.

PILÓTA PETI MESÉI POVEŞTILE LUI PETRICĂ AVIATORUL

Rendező/regia: Leonte Mihai Tervező/scenografia: Rusan Alexandru

Szerző/autor: Lukász Bella, Benedek Dezső Rendező/regia: Lukász Bella, Benedek Dezső

66.

PERIPEŢIILE BRAVULUI SOLDAT SVEJC 1957

Tervező/scenografia: Rusan Alexandru, Botár Edit

De Iaroslav Hasek

Bemutató/data premierei: 1957

Adaptare: Cornel Sava Scenografia: Alexandru Rusan

62.

A HALÁSZ FIAI FIII PESCARULUI

67.

Szerző/autor: Ella Conovici

A SZARVASKIRÁLY REGELE CERB

Fordította/traducerea: Hunyadi András

Szerző/autor: Carlo Gozzi

Rendező/regia: Leonte Mihai

Fordította/traducerea: Heltai Jenő

Tervező/scenografia: Rusan Alexandru

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Bemutató/data premierei: 1957 június 6

Tervező/scenografia: Rusan Alexandru, Botár Edit Bemutató/data premierei: 1958 szeptember 21

63.

64.

65.

122

A PAJKOS MEDVEBOCSOK URSULEŢII VESELI Szerző/autor: Polivanova

A VARÁZSHEGEDŰ VIOARA FERMECATĂ

Fordította/traducerea: Balla Tamás

Szerző/autor: Carlo Pocci

Rendező/regia: Dan Vasile

Rendező/regia: Péter János, Benedek Dezső

Tervező/scenografia: Rusan Alexandru, Elena Voicu

Tervező/scenografia: Rusan Alexandru

Bemutató/data premierei: 1958 február 3

Bemutató/data premierei: 1958 május 9

FRAM, URSUL POLAR 1957

68.

69.

ALBINUŢA AURIE 1958

Dramatizare: Adriana Kiseleff

De Al. Căprariu

Regia: Mihai Leonte

Regia: Mircea Suciu

Scenografia: Alexandru Rusan

Scenografia: Alexandru Rusan

FRAM, A JEGESMEDVE FRAM URSUL POLAR

70.

HÓPEHELYKE ŞCOALA SNIGURCĂI

Szerző/autor: Cezar Petrescu

Szerző/autor: Tompa János

Dramaturg/dramatizare: Adriana Kiseleff

Rendező/regia: Kovács Ildikó


PUCK / 1950 - 2020

Tervező/scenografia: Rusan Alexandru

Rendező/regia: Kovács Ildikó Tervező/scenografia: Rusan Alexandru

71.

SNEGUROCICA 1958

Bemutató/data premierei: 1959

Regia: Kovács Ildikó Scenografia: Alexandru Rusan

76.

MARELE VRĂJITOR 1959 Regia: Mircea Suciu

72.

ARANYOS MÉHECSKE ALBINUŢA AURIE Szerző/autor: Alexandru Căprariu

73.

Scenografia: Alexandru Rusan

77.

ARTIŞTII PĂDURII 1959

Fordította/traducerea: Tompa János

De Nina Ghernet

Rendező/regia: Mircea Suciu

Traducere: Mara Nicolau

Tervező/scenografia: Alexandru Rusan

Regia: Vasile Dan

Bemutató/data premierei: 1958

Scenografia: Botár Edit

ÁLLATMESÉK POVEŞTI CU ANIMALE

78.

MAREA AVENTURĂ De Alecu Popovici

Szerző/autor: Móricz Zsigmond

Scenografia: Botár Edit

Dramaturg/dramatizare: Kovács Ildikó Rendező/regia: Kovács Ildikó

79.

Tervező/scenografia: Botár Edit

TREI PAŞI ÎN UNIVERS Scenografia: Alexandru Rusan

Bemutató/data premierei: 1959 február 15

80. 74.

ÁRGYILUS KIRÁLYFI PRINŢUL ARGYILUS

CUCUIEŢII Regia: Mircea Suciu Scenografia: Alexandru Rusan

Szerző/autor: Mészöly Miklós Rendező/regia: Kovács Ildikó

81.

ALBĂ CA ZĂPADA

Tervező/scenografia: Botár Edit

Dramatizare: M. Manoilescu

Bemutató/data premierei: 1959

Regia: Vasile Dan Scenografie: Alexandru Rusan

75.

FORDÍTOTT VILÁG O LUME ÎNTOARSĂ Szerző/autor: Marton Lili

82.

MOTANUL CEL ISTEŢ / DE FISCHER EDIT Traducerea: Hodiş Ileana 123


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

83.

ALBĂ CA ZĂPADA

87.

După Fraţii Grimm

JÁNOS VITÉZ IANOŞ CEL VITEAZ

De Magdalena Manoilescu

Szerző/autor: Petőfi Sándor

Regia:Vasile Dan

Dramaturg/dramatizare: Szilágyi Dezső

Scenografia:Alexandru Rusan

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Muzica: Hary Maiorovici

Tervező/scenografia: Botár Edit

Data premierei: 29 martie 1960

Zene/muzica: Csíky Boldizsár Bemutató/data premierei: 1960 december 22

84.

AVENTURĂ ÎN PĂDURE De Kozma Elza (piesă originală)

88.

Regia: Kovács Ildikó

MESÉK INNEN-ONNAN POVEŞTI DE ICI DE COLO

Scenografia: Botár Edit

85.

Data premierei: 13 aprilie 1960

LABDÁCSKA MINGICA MINGIULICĂ

KALAND AZ ERDŐBEN AVENTURĂ ÎN PĂDURE

Szerző/autor: Ian Mahlik

Szerző/autor: Kozma Elza

A CSACSI FÜRDŐJE

Rendező/regia: Kovács Ildikó

BAIA MĂGĂRUŞULUI

Tervező/scenografia: Botár Edit

Szerző/autor: Liliana Bernasconi

Bemutató/data premierei: 1960 április 13.

89. 86.

PIROSKA ÉS A FARKAS SCUFIŢA ROŞIE

ÁLLATMESÉK POVEŞTI CU ANIMALE

Dramaturg/dramatizare: Koppányi György

Szerző/autor: Móricz Zsigmond

Rendező/regia: Vasile Dan

Dramaturg/dramatizare: Kovács Ildikó

Tervező/scenografia: Alexandru Rusan

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Zene/muzica: Paul Urmuzescu

Tervező/scenografia: Botár Edit

Bemutató/data premierei: 1961 április 22

Zene/muzica: Csíky Boldizsár Bemutató/data premierei:1960szeptember 10

90. VASILACHE ÎN HAINE NOI

Premiul III la festivalul Internaţional de Teatru de

De Nela Stroiescu şi Ana Uto Predescu

Păpuşi, Bucureşti (ediţia a III-a)

Regia: Vasile Dan Scenografia: Alexandru Rusan

124


PUCK / 1950 - 2020

Muzica: Liviu Glodeanu

95.

Data premierei: 5 iunie 1961

91.

HARAP ALB

ROCHIŢA CU FIGURI De Viorica Filipoiu

96.

CU PANTALONII PE DOS

După Ion Creangă, de Nela Stroiescu

De Alecu Popovici

Regia: Vasile Dan

Regia: Horia Pop

Scenografia: Botár Edit

Scenografia: Alexandru Rusan

Muzica: Paul Urmuzescu

Muzica: Vermesy Péter

Data premierei: 25 mai 1961

Data premierei: 22 noiembrie 1962 – spectacol selecţionat pentru ediţia a II-a a Festivalului

92.

KOLOZSVÁRTÓL A DÉLI SARKIG DE LA CLUJ LA POLUL NORD

Internaţional Bucureşti 1963

Rendező/regia: D. Szabó Lajos

CSILI CSALA BÁCSI CSODÁI LICI PĂCĂLICI

Tervező/scenografia: Balló Zoltán

Szerző/autor: Török Sándor és Tóth Eszter

Zene/muzica: Seres István

Rendező/regia: Szabó Erzsébet

Bemutató/data premierei: 1962 julius 13

Tervező/scenografia: Botár Edit

Szerző/autor: Méhes György

97.

Zene/muzica: Seres István

93.

DOCTORUL AUMĂDOARE

Bemutató/data premierei: 1962 november 26

De S. Korostilev Regia: Kovács Ildikó

98.

MEGHASADT SZÍVEK / PARODII

Scenografia: Alex. Rusan

Szerző/autor: Bajor Andor

Muzica: Vermesy Péter

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Data premierei: 31 iulie 1962 OPERETT PARÓDIA / PARODIA DE OPERETĂ

94.

DE LA CLUJ AL POLUL SUD

Tervező/scenografia: Rusan Alexandru

De Méhes György

Zene/Muzica: Oláh Tibor

Regia: Horia Pop Scenografia: Balló Zoltán

KRIMI PARÓDIA / PARODIA DE ROMAN POLIŢIST

Muzica: Seres István

Tervező/scenografia: Szervátiusz Tibor

Data premierei: 22 noiembrie 1962

Zene/muzica: Vermesy Péter prezentat la ediţia a III a a Festivalului Internaţional Bucureşti 125


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

99.

CUM AU INTRAT FLUIERUL ŞI COBZA LA ŞCOALA DE MUZICĂ

103. LÚDAS MATYI MATEIAŞI GÂSCARUL

De Valentin Silvestru

Szerző/autor: Fazekas Mihály és Móricz Zsigmond

Regia: Dan Vasile

Dramaturg/dramatizare: Hunyadi András

Scenografia: Botár Edit

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Muzica: Hary Maiorovici

Tervező/scenografia: Alexandru Rusan

Data premierei: 18 iulie 1963

Zene/muzica: Huber Valter Bemutató/data premierei: 1964 június 16

100. A BÉKAKIRÁLYLÁNY PRINŢESA BROASCĂ Szerző/autor: Nina Ghernet

104. KATI ÉS A KROKODIL KATIA ŞI CROCODILUL

Fordította/traducerea: Fazakas Csilla

Szerző/autor: Nina Ghernet

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Dramaturg/dramatizare: Margareta Niculescu

Tervező/scenografia: Botár Edit

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Zene/muzica: Vermesy Péter

Tervező/scenografia: Botár Edit

Bemutató/data premierei: 1963 december 29

Zene/muzica: Seres István Bemutató/data premierei: 1964 március 25

101. CENUŞĂREASA după Fraţii Grimm

105. ELEFĂNŢELUL CURIOS

de Al. Căprariu

După R. Kipling

Regia: Kovács Ildikó

Dramatizare de Nina Cassian

Scenografia: Botár Edit

Regia: Vasile Dan

Muzica: Vermesy Péter

Scenografia: Botár Edit

Data premierei: 26 februarie 1964

Muzica: montaj - Porzsolt Victor Data premierei: 27 septembrie 1964

102. VOINICII DIN DELTĂ de Lizica Muşatescu

106. DOKTOR BRRR…

Regia: Pop Horia

Szerző/autor: Méhes György

Scenografia: Alexandru Rusan

Rendező/regia: Vasile Dan

Data premierei: 15 aprilie 1964

Tervező/scenografia: Botár Edit Zene/muzica: Porzsolt Viktor Bemutató/data premierei: 1964 október 25

126


PUCK / 1950 - 2020

107. IGAZ MESÉK, SZÍNES MESÉK DIN POVEŞTILE POPOARELOR Román, arab, magyar, afrikai, lengyel, német és kínai népmesék

110. VISUL UNEI NOPŢI DE VARĂ De William Shakespeare Traducere: St. O. Iosif Adaptare: Kovács Ildikó

Dramaturg/dramatizare: Kovács Ildikó

Regia: Kovács Ildikó

és Kozma Elza

Scenografia: Alexandru Rusan

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Muzica: Günter Schüller

Tervező/scenografia:

Data premierei: 30 iunie 1965

-Botár Edit (román, arab, magyar népmesék) -Kovács Ildikó (lengyel népmese) -Wallner Günter (német népmese)

111. 26. HUPIKÉK PÉTER PIETREC CEL ALBASTRU

-Balló Zoltán ( kínai népmese)

Szerző/autor: Levith Him

-Rusan Alexandru (afrikai népmesék)

Dramaturg/dramatizare: Urbán Gyula

Zene/muzica: Terényi Ede

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Bemutató/data premierei: 1965 május 31

Tervező/scenografia: Botár Edit Zene/muzica: Seres István

108. PRISACA

Bemutató/data premierei: 1965 december 30

După poeziile lui Tudor Arghezi Scenariul: Pop Horia

112. CIOBĂNAŞUL CEL ISTEŢ

Regia: Horia Pop

După: Petre Ispirescu

Scenografia: Andu Rusan

Dramatizare: Ion Kerekeş

Creaţie păpuşi: Elena Voicu

Regia: Horia Pop

Muzica: George Sbârcea

Scenografia: Andu Rusan

Data premierei: 30 martie 1965

Data premierei: 30 martie 1966

109. BUTURUGA MICĂ RĂSTOARNĂ CARUL MARE Dramatizare: Benedek Dezső

113. LEPKESZÁRNYON PE ARIPI DE FLUTURE

Regia: Horia Pop

Szerző/autor: Kovács Ildikó ötlete alapján írta Palocsay Zsigmond

Scenografia: Andu Rusan

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Muzica: Alexandru Muscă, Őtvős Ludovic

Tervező/scenografia: Botár Edit

Data premierei: 7 decembrie 1965

Zene/muzica: Vermesy Péter Bemutató/data premierei: 1966 június 30 127


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

114. VRĂJITORUL DIN OZ (R) De Frank Baum

Zene/muzica: Porzsolt Viktor Bemutató/data premierei: 1966 december 30

Dramatizare: Andu Rusan Regia: Vasile Dan

118. TIGRIŞORUL PETRIŞOR

Scenografia: Andu Rusan

De H. Janusewsca

Muzica: Petre Sbârcea

Regia: Taub János

Data premierei: 30 iunie 1966

Scenografia: Andu Rusan Muzica: Farkas Csaba

115. PLÜM-PLÜM ÉS PLUF KALANDJAI AVENTURILE LUI PLUM-PLUM Szerző/autor: José Géal

119. BARONUL MUNCHAUSEN

Fordította/traducerea: Kányádi Sándor

Dramatizare: Andu Rusan

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Regia: Vasile Dan

Tervező/scenografia: Botár Edit

Scenografia: Andu Rusan

Zene/muzica: Vermesy Péter

Muzica: Vermesy Péter

Bemutató/data premierei: 1966 szeptember 29

Data premierei: 24 iunie 1967

116. DIN POVEŞTILE POPOARELOR Farse populare

120. AKI BÚSUL, MEGÖREGSZIK CINE-I TRIST ÎMBĂTRÂNEŞTE

Dramatizare: Kovács Ildikó, Kozma Elza

Szerző/autor: Palocsay Zsigmond

Regia: Kovács Ildikó

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Scenografia: Botár Edit, Kovács Ildikó,

Tervező/scenografia: Botár Edit

Walner Günther,Balló Zoltán, Andu Rusan

Zene/muzica: Szabó Csaba

Data premierei: 26 decembrie 1966

Bemutató/data premierei: 1967 június 30

117. A KIVÁNCSI ELEFÁNTKÖLYÖK ELEFANŢELUL CURIOS

121. IARMAROCUL PITICULUI CLIP De Al. T. Popescu

Szerző/autor: R. Kipling

Regia: Horia Pop

Dramaturg/dramatizare: Nina Cassian

Scenografia: Botár Edit

Fordította/traducerea: Kányádi Sándor

Muzica: Farkas Csaba

Rendező/regia: Vasile Dan

Data premierei: 4 mai 1967

Tervező/scenografia: Botár Edit 128

Data premierei: 25 martie 1967


PUCK / 1950 - 2020

122. POVESTIRI DE ION CREANGĂ

Data premierei: 30 martie 1968

Punguţa cu doi bani, Ursul păcălit de vulpe, Capra cu trei iezi

(premieră pe ţară, colaboratori – tineri de la

Dramatizare: Horia Pop, Ana Rusu Brie, Elena Voicu

Teatrul Naţional Cluj: Sighi Munthe, Dorel Vişan,

Regia: Vasile Dan

Octavian Lăluţ)

Scenografia: Andu Rusan Muzica: Farkas Csaba Data premierei: 13 octombrie 1967

123. ÚGY SZERETEM MINT A SÓT SAREA ÎN BUCATE

126. A LUSTA KISMOZDONY LOCOMOTIVIOARA LENEŞĂ 127. KÉK SÜNI ARICIUL ALBASTRU

Szerző/autor: P. Ispirescu

Szerző/autor: Al. T. Popescu

Dramaturg/dramatizare: Alecu Popovici V. Gafiţa

Fordította/traducerea: Szilágyi Domokos

Fordította és versbe szedte/traducerea şi versurile:

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Szilágyi Domokos

Tervező/scenografia: Kovács Ildikó és Botár Edit

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Zene/muzica: Vermesy Péter

Tervező/scenografia: Botár Edit

Bemutató/data premierei: 1968 május 15

Zene/muzica: Almási István Bemutató/data premierei: 1967 november 13

128. PUI DE OM De Victor Eftimiu

124. BĂIATUL SI CIOCÂRLIA; INIMA DE HÂRTIE

Regia: Dan Vasile

De Mircea Vaida

Scenografia: Ion Gănescu

Regia: Kovács Ildikó

Muzica: Almási István

Scenografia: Al. Rusan

Data premierei: 28 iulie 1968

Muzica: Vermesy Péter Data premierei: 30 decembrie 1967

125. MISTERUL SATULUI MONTAUK

129. CSINN-BUMM ZENEORSZÁGBAN CIN-BUM ÎN ÎMPĂRĂŢIA MUZICII Szerző/autor: Kovács Ildikó

După Howard Fast

Rendező/regizor: Kovács Ildikó

Dramatizare de Horia Pop

Tervező/scenografia: Botár Edit és Balló Zoltán.

Regia: Horia Pop

Zene/muzica: Vermesy Péter

Scenografia: Wallner Günter

Bemutató/data premierei: 1968 december 12

Muzica: Farkas Csaba 129


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

130. CSIPKERÓZSIKA FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ

134. ALBĂ CA ZĂPADA După fraţii Grimm de Magdalena Manoilescu

Szerző/autor: Grimm testvérek

Regia: Vasile Dan

Dramaturg/dramatizare: Ignácz Rózsa

Scenografia: Alexandru Rusan

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Data premierei: 17 septembrie 1969

Tervező/scenografia: Botár Edit Zene/muzica: András Enikő Bemutató/data premierei: 1968 október 5

135. 45. MICIMACKÓ URSULEŢUL WINNIE POOH Szerző/autor: A. A. Milne

131. CINI SAMU EGÉR KALANDJAI AVENTURILE ŞORICELULUI CHIT-MIT

Dramaturg/dramatizare: Kovács Ildikó Rendező/regia: Kovács Ildikó

Szerző/autor: Kovács Ildikó

Tervező/scenografia: Botár Edit

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Zene/muzica: Vermesy Péter

Tervező/scenografia: Alexandru Rusan

Bemutató/data premierei: 1969 november 21

Zene/muzica: Vermesy Péter Bemutató/data premierei: 1968 október 5

136. PRÂSLEA CEL VOINIC ŞI MERELE DE AUR După Petre Ispirescu

132. WILHELM TELL

Dramatizare: Ana Rusu Brie

Dramatizare: Benedek Dezső,

Regia: Dan Vasile

Regia: Horia Pop

Scenografia: Al. Rusan

Scenografia: Botár Edit

Data premierei: 28 februarie 1970 (premieră pe ţară)

Muzica: Farkas Csaba Data premierei: 25 martie 1969 (premieră pe ţară)

133. SAREA ÎN BUCATE

137. TOBIÁS ÉS KELEMEN DOI COCOŞI AVENTUROŞI Szerző/autor: Veres Zoltán

După Petre Ispirescu de Al. Popovici şi Viniciu Gafiţa

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Regia: Kovács Ildikó

Tervező/scenografia: Botár Edit

Scenografia: Botár Edit

Bemutató/data premierei: 1970 január 3

Muzica: Almási István Data premierei: 10 mai 1969 (preluare de la secţia maghiară)

138. CREANGĂ MESÉK POVESTIRI DE ION CREANGĂ Dramaturg/dramatizare: Ana Rusu Brie, Horia Pop,

130


PUCK / 1950 - 2020

Elena Voicu

Scenografia: Andu Rusan

Rendező/regia: Vasile Dan

Muzica: Vermesy Péter

Tervező/scenografia: Rusan Alexandru

Data premierei: 30 iunie 1970

Bemutató/data premierei: 1970 május 19

143. MIC…MAC…MUC ÎN PRIMEJDIE 139. MISTERUL SATULUI MONTAUK

De Urbán Gyula

De Horea Pop

Traducere: Horia Pop

Regia: Horea Pop

Regia: Horia Pop

Scenografia: Günter Wallner

Scenografia: Botár Edit

Ilustraţia muzicală: Farkas Csaba

Muzica: Bencze Ferencz

Data premierei: 30 martie 1970

Data premierei: 20 noiembrie 1970

140. POVEŞTI CU ANIMALE De Móricz Zsigmond

144. DOLGOZZ MACSKA FATA RĂSFĂŢATĂ

Scenariu: Kovács Ildikó Regia: Kovács Ildikó Scenografia: Botár Edit

145. CSODAFAZÉK OALA FERMECATĂ

Muzica: Csíky Boldizsár

Szerző/autor: Kovács Nemere

Data premierei: 20 noiembrie 1970

Rendező/regia: Kovács Ildikó Tervező/scenografia: Botár Edit

141. ÁLLATMESÉK POVEŞTI CU ANIMALE Szerző/autor: Móricz Zsigmond Dramaturg/dramatizare: Kovács Ildikó

Zene/muzica: Almási István

146. TIGRUL PURPURIU CĂRUIA ÎI PLĂCEAU CLĂTITELE

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Texte scrise de copii sub îndrumarea lui Ruth Bryers

Tervező/scenografia: Botár Edit

Regia: Ioan Taub

Zene/muzica: Csíky Boldizsár

Scenografia: Andu Rusan

Bemutató/data premierei: 1970 november

Data premierei: 12 martie 1971

142. OMULEŢUL DE PUF

147. ANOTIMPURILE

De Al. T. Popescu

După poeziile lui Ion Brad

Regia: Kovács Ildikó

Scenariu: Kovács Ildikó 131


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Regia: Kovács Ildikó

151. OMUL CU UMBRELA ROŞIE

Scenografia: Sipos László

De Titel Constantinescu

Muzica: Ábrahám Jolán

Regia: Horia Pop

Data premierei: 6 mai 1971

Scenografia: Balló Zoltán Muzica: Ivan Carol

148. ELEK APÓ MESÉI POVEŞTILE LUI BENEDEK ELEK Szerző/autor: Benedek Elek

Data premierei:11 martie 1972

152. OLTUL ŞI MUREŞUL

Dramaturg/dramatizare: Palocsay Zsigmond

De Al. Mitru

Rendező/regia: Vasile Dan

Regia: Kovács Ildikó

Tervező/scenografia: Botár Edit

Scenografia: Fux Paul

Zene/muzica: Almási István

Muzica:Orbán György

Bemutató/data premierei: 1971 április 12

Data premierei: 30 iunie1972

149. SVEJK

153. CIPPOLINO

De Iaroslav Hasek

Szerző/autor: S. Rogomazov

Dramatizare: Cornel Sava

Dramaturg/dramatizare: Kolesova

Regia: Vasile Dan

Rendező/regia: Vasile Dan

Scenografia: Alexandru Rusan

Tervező/scenografia: Botár Edit

Data premierei: 30 decembrie 1971

Zene/muzica: Porzsolt Viktor Bemutató/data premierei: 1972 június 16

150. FRAM A JEGESMEDVE FRAM URSUL POLAR Szerző/autor: Cezar Petrescu

132

154. AZ ERDŐ MŰVÉSZEI ARTIŞTII PĂDURII

Dramaturg/dramatizare: Adriana Kiseleff

Szerző/autor: Nina Ghernet

Fordította/traducerea: Deák Tamás

Fordította/traducerea: Hunyadi András

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Versek/versurile: Lászlóffy Csaba

Tervező/scenografia: Botár Edit

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Zene/muzica: Ábrahám Jolán

Tervező/scenografia: Botár Edit

Bemutató/data premierei: 1972 február 12

Bemutató/data premierei: 1972 szeptember 16


PUCK / 1950 - 2020

155. RĂI ŞI NĂTĂRĂI De W. Busch

159. A HAZA PATRIA

Dramatizare: Alecu Popovici

Szerző/autor: Krystina Milocedzka

Regia: Vasile Dan

Fordította/traducerea: Veres Zoltán

Scenografia: Virgil Svinţiu

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Muzica: Paul Urmuzescu

Tervező/scenografia: Svinţiu Virgil

Data premierei: 28 decembrie 1972

és Wallner Günther Zene/muzica: Vermesy Péter

156. SZEGÉNY ÖRDÖG DRACUL SĂRAC Szerző/autor: Tamási Áron Rendező/regia: Kovács Ildikó

Bemutató/data premierei: 1973 december 29

160. BÚBOS VITÉZ VITEAZUL BUBOŞ

Tervező/scenografia: Botár Edit

Szerző/autor: Tamási Áron

Zene/muzica: Vermesy Péter

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Bemutató/data premierei: 1973 március 16

Tervező/scenografia: Botár Edit Zene/muzica: Vermesy Péter

157. PLANETA ALBASTRĂ

Bemutató/data premierei: 1973 június 29

De Mircea Opriţă Regia: Horia Pop

161. TIP ŞI TOP

Scenografia: Virgil Svinţiu

De Dorina Tănăsescu

Muzica: Cornel Pop

Regia: Kovács Ildikó

Data premierei: 16 martie 1973

Scenografia: Botár Edit Muzica: Alexandru Vîrtic

158. AVENTURILE UNEI VRĂJITOARE

Data premierei: 30 martie 1974

De Rolf Thieme Regia: Vasile Dan

162. SÂNZIANA ŞI PEPELEA

Scenografia: Botár Edit

De Vasile Alecsandri

Muzica: Gabriel Mărgărint

Regia: Kovács Ildikó

Data premierei: 29 septembrie 1973

Scenografia: Virgil Svinţiu Muzica: Liviu Glodeanu Data premierei: 19 noiembrie 1974

133


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

163. AZ ARANYALMA PRÂSLEA CEL VOINIC ŞI MERELE DE AUR

Zene/muzica: Alexandru Vîrtic Bemutató/data premierei: 1975 szeptember 20

Szerző/autor: Petre Ispirescu Dramaturg/dramatizare: Ana Rusu Brie

167. INIMA ARLECHINULUI

Rendező/regia: Dan Vasile

De Mircea Vaida

Tervező/scenografia: Rusan Alexandru

Regia: Vasile Dan

Zene/muzica: Vermesy Péter

Scenografia: Virgil Svinţiu

Bemutató/data premierei: 1974 május 30

Muzica: Alexandru Vîrtic Data premierei: 22 februarie 1975

164. ANYÁM KINCSE IOANEA MAMEI Szerző/autor: Ioan Slavici

De Nina Ghernet

Dramaturg/dramatizare: Palocsay Zsigmond

Dramatizare: Margareta Niculescu

Rendező/regia: Dan Vasile

Regia: Vasile Dan

Tervező/scenografia: Botár Edit

Scenografia: Virgil Svinţiu

Zene/muzica: Almási István

Muzica: Alexandru Vârtic

Bemutató/data premierei: 1974 december 27

Data premierei: 19 septembrie 1975

165. KARNYÓNÉ VĂDUVA KARNYO

169. POVEŞTI CU ANIMALE De Móricz Zsigmond

Szerző/autor: Csokonai Vitéz Mihály

Dramatizare: Kovács Ildikó

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Regia: Kovács Ildikó

Tervező/scenografia: Botár Edit

Scenografia: Botár Edit

Zene/muzica: Vermesy Péter

Muzica: Csíky Boldizsár

Bemutató/data premierei: 1975 március 20

Data premierei: 20 noiembrie 1975

166. TIPP ÉS TOPP TIPP ŞI TOPP

134

168. KATIA ŞI CROCODILUL

170. KOBAK MESÉI / POVEŞTILE LUI KOBAK Szerző/autor: Hervay Gizella

Szerző/autor: Dorina Tănăsescu

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Fordította/traducerea: D. Szabó Lajos

Tervező/scenografia: Botár Edit

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Zene/muzica: Könczei Árpád

Tervező/scenografia: Botár Edit

Bemutató/data premierei: 1976 január 16


PUCK / 1950 - 2020

171. BRUMI VOI AVEŢI UN URSULEŢ?

175. SÎNZEANA ÉS PEPELEA SÂNZIANA ŞI PEPELEA

Szerző/autor: Alecu Popovici

Szerző/autor: Vasile Alecsandri

Fordította és a dalszövegeket írta/traducerea

Rendező/regia: Kovács Ildikó

şi versurile: Palocsay Zsigmond

Tervező/scenografia: Virgil Svinţiu

Rendező/regia: Dan Vasile

Zene/muzica: Liviu Glodeanu

Tervező/scenografia: Botár Edit Zene/muzica: Orbán György Bemutató/data premierei: 1976 március 27

176. ÖRDÖGŰZŐ TARISZNYA IVAN TURBINCĂ Szerző/autor: Ion Creangă

172. MINIMUM CEL ISTEŢ ŞI LEUL PE CATALIGE

Dramaturg/dramatizare: Sütő András

De Alexandru Popescu

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Regia: Horia Pop

Tervező/scenografia: Virgil Svinţiu

Scenografia: Botár Edit

Zene/muzica: Vermesy Péter

Muzica: Orbán György Data premierei: 29 februarie 1976

177. PRIETENII LUCIEI De Alecu Popovici

173. KALEIDOSZKÓP CALEIDOSCOP

Regia: Vasile Dan Scenografia: Botár Edit

(A MIM 7 pantomimcsoport felnőtt előadása,

Muzica: Orbán György

a román és magyar társulat közös produkciója)

Data premierei: 13 aprilie 1977

Szerző/autor: I.L.Caragiale, Kovács Ildikó, Ana Predescu Rendező/regia: Kovács Ildikó Tervező/scenografia: Virgil Svinţiu Zene/muzica: Gergely Katalin

178. MESE A SZÜLŐFÖLDRŐL POVESTE DESPRE PĂMÂNTUL ŢĂRII Szerző/autor: Mircea Vaida Fordította/traducerea: Palocsay Zsigmond

174. CELE TREI DOMNIŢE

Rendező/regia: Cselényi László

De Dumitru Văcariu

Tervező/scenografia: Virgil Svinţiu

Regia: Vasile Dan

Bemutató/data premierei: 1977 június 28

Scenografia: Botár Edit Muzica: Tudor Jarda Data premierei: 30 decembrie 1976

179. ATENŢIE, STOP! De Botár Edit 135


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Regia: Dan Vasile

Regia: Dan Vasile

Scenografia: Botár Edit

Scenografia: Virgil Svinţiu

Muzica: Orbán György

Muzica: Orbán György

Data premierei: 17 septembrie 1977

Data premierei: 30 iunie 1978

180. BÓBITA OMULEŢUL DE PUF

184. ANOTIMPURI De Mihai Crişan

Szerző/autor: T. Popescu

Regia: Kovács Ildikó

Fordította/traducerea: Saszet Géza

Scenografia: Botár Edit

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Muzica: Iosif Herţea

Tervező/scenografia: Botár Edit

Data premierei: 30 decembrie 1978

Zene/muzica: Vermesy Péter Bemutató/data premierei: 1977 december 30

185. ALBĂ CA ZĂPADA De Fraţii Grimm

181. FATA BABEI ŞI FATA MOŞNEAGULUI

Dramatizare: M. Manoilescu

De Ion Creangă

Regia:Vasile Dan

Dramatizare: Ion Puiu Stoicescu

Scenografia: Botár Edit, Al. Rusan

Regia: Vasile Dan

Muzica: Hary Maiorovici

Scenografia: Virgil Svinţiu

Data premierei: 30 februarie 1979

Muzica: Almási István Data premierei: 11 martie 1978

186. HARAP ALB De Ion Creangă

182. KALI MARCI MEG A CSODAMASINA KALI MARCI ŞI MAŞINA FERMECATĂ

Dramatizare: Nela Stroiescu Regia: Vasile Dan

Szerző/autor: Kovács Ildikó és Nagy Olga

Scenografia: Virgil Svinţiu

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Muzica: Paul Urmuzescu

Tervező/scenografia: Botár Edit

Data premierei: 31 martie1979

Zene/muzica: Könczey Árpád Bemutató/data premierei: 1978 december 30

187. CÂND SINELE CU SINE Recital Nichita Stănescu,

183. POVESTEA PIERDUTĂ De Eugen Uricariu şi Leonida Neamţu 136

cu Anton Tauf şi trupa de pantomimă MIM7 Regia: Kovács Ildikó


PUCK / 1950 - 2020

Scenografia: Octavian Cosman

192. ION PĂPUŞARUL

Data premierei: 26 aprilie 1979

De Vasile Alecsandri Dramatizare: Constantin Stefănescu

188. AZ EMBER ÉS A MASZK / OMUL ŞI MASCA

Regia: Constantin Ştefănescu

( A MIM 7 pantomimcsoport országos bemutatója)

Scenografia: T. Th. Ciupe

Szerző/autor: Kovács Ildikó

Muzica: Mircea Octavian

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Data premierei: 4 martie 1980

Zeneszerző/muzica: Vermesy Péter Bemutató/data premierei: 1979 április 28

193. SCUFIŢA ROŞIE După Fraţii Grimm

189. POVESTE DESPRE PĂMÂNTUL ŢĂRII

Dramatizare: Mircea Vaida

De Mircea Vaida

Regia: Vasile Dan

Regia: Pop Horia

Scenografia: Virgil Svinţiu

Scenografia: Virgil Svinţiu

Muzica: Ábrahám Jolán

Muzica: Orbán György

Data premierei: 30 aprilie 1980

Data premierei: 17 septembrie 1979

190. AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNYOK LÎNA DE AUR

194. AZ ÁLLANDÓ A VÁLTOZÓBAN PREMANENŢELE EFEMERULUI (Vajda Zsuzsa színművésznő és

Szerző/autor: Bajor Andor

a bábszínház művészeinek közös szavalóestje.)

Rendező/regia: Dan Vasile

Szerző/autor: Weöres Sándor

Tervező/scenografia: Botár Edit

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Zene/muzica: Csíky Boldizsár

Tervező/scenografia: Botár Edit

Bemutató/data premierei: 1979 november 25

Zene/muzica: Csortán Márton Bemutató/data premierei: 1980 június 3

191. 101. ELJÖHETNÉL HOZZÁM! / TE AŞTEPT! Szerző/autor: J. Lawson Dramaturg/dramatizare: Molnár Erzsébet

195. SZENTIVÁNÉJI ÁLOM VISUL UNEI NOPŢI DE VARĂ

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Szerző/autor: W. Shakespeare

Tervező/scenografia: Virgil Svinţiu

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Zene/muzica: Ábrahám Jolán

Tervező/scenografia: Botár Edit és Alexandru Rusan

Bemutató/data premierei: 1979 december 29

Zene/muzica: Vermesy Péter 137


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Bemutató/data premierei: 1980 június 3

Scenografia: Virgil Svinţiu Muzica: Tudor Jarda

196. PIROSKA ÉS A FARKAS SCUFIŢA ROŞIE Szerző/autor: Grimm testvérek Fordította/traducerea: Fazakas Csilla

Data premierei: 1 martie 1981

201. SZABADON VÁLASZTOTT GYAKORLATOK EXERCIŢII LIBER ALESE

Rendező/regia: Dan Vasile

(Pantomim előadás)

Tervező/scenografia: Virgil Svinţiu

Szerző/autor: Kovács Ildikó

Zene/muzica: Ábrahám Jolán

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Bemutató/data premierei: 1980 szeptember 30

Tervező/scenografia: Virgil Svinţiu Zene/muzica: Szegő Péter

197. UBU REGE

Bemutató/data premierei: 1981 június 23

De Alfred Jarry Traducere: Romulus Vulpescu Regia: Kovács Ildikó

202. A KÍVÁNCSI ELEFÁNTKÖLYÖK ELEFANŢELUL CURIOS

Scenografia:Virgil Svinţiu

Szerző/autor: R. Kipling

Muzica: Valentin Fărcaş

Dramaturg/dramatizare: Nina Cassian

Data premierei: 1980

Fordította/traducerea: Kányádi Sándor Rendező/regia: Koblicska Kálmán

198. A LUSTA KISMOZDONY LOCOMOTIVIOARA LENEŞĂ

Tervező/scenografia: Botár Edit Zene/muzica: Csortán Márton Bemutató/data premierei: 1981 szeptember 30

199. FAÁGACSKA / CRENGUŢA Szerző/autor: Kovács Ildikó

203. CĂSUŢA DIN CÂMPIE

Rendező/regia: Kovács Ildikó

De J. Marşak, Dramatizare: Dan Deşliu

Tervező/scenografia: Botár Edit

Regia: Horia Pop, Data premierei: 23 septembrie 1981

Zene/muzica: Vermesy Péter és Kelemen László Bemutató/data premierei: 1981 március 1

204. MICUL GÂSCĂNEL De Nina Ghernet, Xenia şi Aurel Bouşteanu Regia: Vasile Teiuş

200. HOREA LA ÎMPĂRATU’ De Mircea Vaida Regia: Vasile Dan 138

Data premierei: 23 septembrie 1981


PUCK / 1950 - 2020

205. TREI PRIETENI DE ZĂPADĂ De Milan Pavlik

209. A RETTENETES CILINDER JOBENUL BUCLUCAŞ

Dramatizare: Marius Răcăsanu

Szerző/autor: Györffy Kálmán

Regia: Maria Mierluţ

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Scenografia: Botár Edit

Tervező/scenografia: Botár Edit

Muzica: Sárosy György

Zene/muzica: Simon Gábor

Data premierei: 19 octombrie 1981

Bemutató/data premierei: 1982 június 19

206. PLUM - PLUM

210. CURAJOŞII PĂDURII

De Jose Geal

De Mateev

Traducerea: Alecu Popovici

Dramatizare: Constantin Ştefănescu

Regia: Kovács Ildikó

Regia: Constantin Ştefănescu

Scenografia: Botár Edit

Data premierei: 26 iunie 1982

Muzica: Vermesy Péter Data premierei: 17 decembrie 1981

211. CENUŞĂREASA După Fraţii Grimm

207. FRAM, A JEGESMEDVE FRAM URSUL POLAR

Dramatizare: Al. Căprariu

Szerző/autor: Cezar Petrescu

Scenografia: Virgil Svinţiu

Dramaturg/dramatizare: Adriana Kiseleff

Muzica: Ovidiu Cosac

Fordította/traducerea: Deák Tamás

Data premierei: 19 septembrie 1982

Regia: Aureliu Manea

Rendező/regia: Kovács Ildikó Tervező/scenografia: Botár Edit

212. IEPURILĂ, VARZĂ DULCE

Zene/muzica: Ábrahám Jolán

De Constantin Cubleşan

Bemutató/data premierei: 1982 január 30

Regia: Aureliu Manea Scenografia: Botár Edit

208. BAGHETA FERMECATĂ De Eugenia Zaimu

Muzica: Ana Marius Data premierei: 7 septembrie 1982

Regia: Kovács Ildikó Scenografia: Virgil Svinţiu Muzica: Ábrahám Jolán Data premierei: 10 aprilie 1982

213. JÁNOS VITÉZ IOAN, VITEAZUL Szerző/autor: Petőfi Sándor 139


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Dramaturg/dramatizare: Saszet Géza

Tervező/scenografia: Virgil Svinţiu

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Zene/muzica: Iosif Herţea

Tervező/scenografia: Virgil Svinţiu

Bemutató/data premierei: 1983 június 18

Zene/muzica:Vermesy Péter Bemutató/data premierei: 1982 november 7

218. COCOŞELUL NEASCULTĂTOR De Alexei Tolstoi

214. KAJTIKÓ KAJTIKO

Dramatizare: Andrási Fischer Edit Traducere: Constantin Ştefănescu

Szerző/autor: Zágoni Olga

Regia: Vasile Teiuş

Rendező/regia: Aureliu Manea

Muzica: Ivan Carol

Tervező/scenografia: Botár Edit

Data premierei: 6 octombrie 1983

Zene/muzica: Ana Marius Bemutató/data premierei: 1983 február 18

215. CUM VĂ PLACE

219. LÚDAS MATYI MATEIAŞI GÂSCARUL Szerző/autor: Fazekas Mihály/Móricz Zsigmond

De W. Shakespeare

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Regia: Constantin Ştefănescu

Tervező/scenografia: Botár Edit

Scenografia: Botár Edit

Zene/muzica: Könczey Árpád

Muzica: Iosif Herţea

Bemutató/data premierei: 1983 december 20

Data premierei: 1 martie 1983

216. EMELIAN ŞI TOBA CEA GOALĂ

220. HÁROM KIRÁLYKISASSZONY CELE TREI DOMNIŢE

După Lev Tolstoi

Szerző: D. Vacariu

Dramatizare: Horia Bădescu

Fordította/traducere: Fazekas Csilla

Regia: Aureliu Manea

Rendező/regia: Koblicska Kálmán

Scenografia: Virgil Svinţiu

Tervező/scenografia: Botár Edit

Data premierei: 16 iunie 1983

Zene/muzica: Carol Ivan Bemutató/data premierei: 1984 február 16

217. SOSE HALUNK MEG NU MURIM NICIODATĂ

140

221. MOTANUL ÎNCĂLŢAT

Vásári bábjáték.

De Charles Perrault

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Dramatizare: Constantin Cubleşan


PUCK / 1950 - 2020

Regia: Constantin Ştefănescu

Scenografia: Wallner Günter

Scenografia: Botár Edit

Data premierei: 19 noiembrie 1984

Muzica: Carol Ivan Data premierei: 26 aprilie 1984

222. FLAUTUL FERMECAT

226. A LYUKASMARKÚ TÜNDÉR ZÎNA CEA ÎNDEMĂNATICĂ Szerző/autor: Palocsay Zsigmond

De W. A. Mozart

Rendező/regia: Koblicska Kálmán

Regia: Aureliu Manea

Tervező/scenografia: Virgil Svinţiu

Scenografia: Virgil Svinţiu

Zene/muzica: Simon Gábor

Data premierei: 16 februarie 1984

Bemutató/data premierei: 1984 december 5

223. MICIMACKÓ URSULEŢUL WINNIE-POOH

227. IARMAROCUL PITICULUI CLIP De Al. T. Popescu

Szerző/autor: A.A. Milne

Traducere: Fazakas Csilla

Dramaturg/dramatizare: Kovács Ildikó

Regia: Aureliu Manea

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Scenografia: Virgil Svinţiu

Tervező/scenografia: Botár Edit

Muzica: Ana Marius

Zene/muzica: Vermesy Péter

Data premierei: 12 martie 1985

Bemutató/data premierei: 1984 április 2

228. POVESTEA PORCULUI 224. A CSIZMÁS KANDÚR MOTANUL ÎNCĂLŢAT

După Ion Creangă Dramatizare: Maria Cupcea

Szerző/autor: Ch. Perrault

Regia: Constantin Stefănescu

Dramaturg/dramatizare: Constantin Cubleşan

Scenografia: Günter Wallner

Rendező/regia: Balló Zoltán

Data premierei: 10 mai 1985

Tervező/scenografia: Botár Edit Zene/muzica: Csortán Márton Bemutató/data premierei: 1984 július 2

229. ÁRGYILUS KIRÁLYFI / PRINŢUL ARGYILUS Dramaturg/dramatizare: Molnár Ilona és Mészöly Miklós Rendező/regia: Balló Zoltán

225. DOI COPII ŞI UN CĂŢEL

Tervező/scenografia: Wallner Günter

De Constantin Ştefănescu

Zene/muzica: András Enikő

Regia: Constantin Ştefănescu

Bemutató/data premierei: 1985 április 20 141


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

230. SCUFIŢA ROŞIE De Fraţii Grimm

234. CSODAFAZÉK OALA FERMECATĂ

Dramatizare: Mircea Vaida

Dramaturg/dramaturgia: Kovács Nemere

Regia: Vasile Dan, Aureliu Manea

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Scenografia: Virgil Svinţiu

Tervező/scenografia: Botár Edit

Muzica: Ábrahám Jolán

Zene/muzica: Almási István

Data premierei: 5 octombrie 1985

Bemutató/data premierei: 1986 április 26

231. HAMUPIPŐKE CENUŞĂREASA

235. DĂNILĂ PREPELEAC De Ion Creangă

Szerző/autor: Grimm testvérek

Dramatizare: Constantin Ştefănescu

Dramaturg/dramatizare: Molnár Ilona

Regia: Aureliu Manea

és Mészöly Miklós

Scenografia: Virgil Svinţiu

Rendező/regia: Kovács Ildikó

Muzica: Cornel Pop

Tervező/scenografia: Virgil Svinţiu

Data premierei: 20 iulie 1986

Bemutató/data premierei: 1985 december 29

232. PRIVIGHETOAREA

236. JANCSI ÉS JULISKA HANSEL ŞI GRETEL

De Hans Christian Andersen

Szerző/autor: Grimm testvérek

Dramatizare: Constantin Ştefănescu

Dramaturg/dramatizare: Szilágyi Dezső

Regia: Constantin Ştefănescu

Rendező/regia: Balló Zoltán

Scenografia: Virgil Svinţiu

Tervező/scenografia: Virgil Vinţiu

Muzica: Constantin Ştefănescu

Zene/muzica: Humperdinek

Data premierei: 29 decembrie 1985

Bemutató/data premierei: 1986 július 20

233. CARTEA CU APOLODOR De Gelu Naum

237. MEZEI VIRÁGOK FLORI DE CÂMP

Regia: Aureliu Manea

Szerző/autor: Eugenia Zaimu

Scenografia: Wallner Günter

Rendező/regia: Aureliu Manea

Muzica: Hary Maiorovici

Tervező/scenografia: Günter Wallner

Data premierei: 12 iunie 1985

Zene/muzica: Cornel Pop Bemutató/data premierei: 1986 december 20

142


PUCK / 1950 - 2020

238. AVENTURILE LUI RICĂ IEPURICĂ

243. CIPI, PITICUL CEL URIAŞ

De Constantin Ştefănescu

De Fodor Sándor

Regia: Vasile Teiuş

Traducere: D.R. Popescu

Scenografia: Günter Wallner

Regia: Constantin Ştefănescu

Muzica: Constantin Ştefănescu, Ivan Carol

Scenografia: Günter Wallner

Data premierei: 23 noiembrie 1986

Muzica: Constantin Ştefănescu Data premierei: 26 aprilie 1987

239. CĂSUŢA URSULEŢILOR De Constantin Ştefănescu

244. SAREA ÎN BUCATE

Regia: Smaranda Stratonov

De Petre Ispirescu

Scenografia: Gunter Wallner

Dramatizare: Al. Popovici

Data premierei: 23 noiembrie 1986

Regia: Constantin Ştefănescu Scenografia: Virgil Svinţiu

240. ALBĂ CA ZĂPADA De Fraţii Grimm

Muzica: Constantin Ştefănescu Data premierei: 2 aprilie 1987

Dramatizare: M. Manoilescu Regia: Horia Pop

245. POVESTE DE IARNĂ

Scenografia: Günter Wallner

De Constantin Ştefănescu

Muzica: Hary Maiorovici

Regia: Constantin Ştefănescu

Data premierei: 6 februarie 1987

Scenografia: Wallner Günter Muzica: András Enikő

241. A PAPIRSZÍV INIMA DE HÂRTIE 242. AZ ARLECCHINO ÉS A CICA ARLECHINUL ŞI PISICA

Data premierei: 10 martie 1987

246. CSIPIKE CIPI Szerző/autor: Fodor Sándor

Szerző/autor: Mircea Vaida

Rendező/regia: Koblicska Kálmán

Fordította/traducerea: D. Szabó Lajos

Tervező/scenografia: Günter Wallner

Rendező/regia: Koblicska Kálmán

Zene/muzica: András Enikő

Tervező/scenografia: Virgil Vinţiliu

Bemutató/data premierei: 1988 március 10

Bemutató/data premierei: 1987 március 26

143


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

247. TREI PISICUŢE DRĂGUŢE

Data premierei: 6 ianuarie 1989

De Constantin Ştefănescu Dramatizare şi regie: Constantin Ştefănescu Scenografia: Voichiţa Svinţiu

252. ELJÖHETNÉL HOZZÁM! TE AŞTEPT!

Muzica: Constantin Ştefănescu

Szerző/autor: J. Lawson

Data premierei: 17 aprilie 1988

Fordította/traducerea: Reinhardt Erzsébet Rendező/regia: Kovács Ildikó

248. A CSUKA PARANCSÁRA LA PORUNCA ŞTIUCII Szerző/autor: Tarachovszkij

Tervező/scenografia: Virgil Svinţiu Zene/muzica: Ábrahám Jolán Bemutató/data premierei: 1989 február 20

Rendező/regia: Balló Zoltán Tervező/scenografia: Günter Wallner Zene/muzica: Balló Zoltán Bemuató/data premierei: 1988 május 4

253. EMBERPALÁNTA PUI DE OM Szerző/autor: Victor Eftimiu Rendező/regia: Balló Zoltán

249. BÓBITA OMULEŢUL DE PUF

Tervező/scenografia: Günter Wallner Bemutató/data premierei: 1989 február 20

Szerző/autor: Al. T. Popescu Fordította/traducerea: D. Szabó Lajos

254. ASIN ŞI MARTIN

Rendező/regia: Kovács Ildikó

De Constantin Ştefănescu

Tervező/scenografia: Botár Edit

Regia: Constantin Ştefănescu

Zene/muzica: Vermesy Péter

Scenografia: Mihai Nemeş, Gunter Wallner

Bemutató/data premierei: 1988 december 28

Muzica: Constantin Ştefănescu Data premierei: 13 martie 1989

250. PUNGUŢA CU DOI BANI 255. OMULEŢUL DE PUF 251. CAPRA CU TREI IEZI De Ion Creangă

Regia: Kovács Ildikó

Dramatizare: Constantin Ştefănescu

Scenografia: Botár Edit

Regia: Constantin Ştefănescu

Muzica: Vermessy Péter

Scenografia: Virgil Svinţiu

Data premierei: 20 aprilie 1989

Muzica: Constantin Ştefănescu 144

De Al. T. Popescu


PUCK / 1950 - 2020

256. MAGAZINUL CU JUCĂRII

Tervező/scenografia: Epaminonda Tiotiu

De Al.T. Popescu

Zene/muzica: Iosif Herţea

Regia: Aureliu Manea

Data premierei: 20 martie 1990

Scenografia: Epaminonda Tiotiu Muzica: Ana Marius Data premierei: 9 mai 1989

261. DĂNILĂ PREPELEAC De Ion Creangă Dramatizare: Mircea Suciu, Traian Săvinescu

257. ROCHIŢA CU FIGURI

Regia: Traian Săvinescu

De Viorica Filipoiu

Scenografia: Mihai Ciupe

Regia: Constantin Ştefănescu

Muzica: Traian Săvinescu

Scenografia: Mihai Nemeş

Data premierei: 20 aprilie 1991

Muzica: Constantin Ştefănescu Data premierei: 13 octombrie 1989

258. URIAȘUL PERIFERIGERILERIMINI

262. PLÜM PLÜM ÉS PLUF KALANDJAI AVENTURILE LUI PLUM-PLUM Szerző/autor: José Géal

Regia: Mimi Mierluț

Fordította/traducerea: Kányádi Sándor

Scenografia: Josif Haller

Rendező/regia: Benedek Dezső Zene/muzica: Vermesy Péter

259. UBU REGE

Bemutató/data premierei: 1991 szeptember 20

De Alfred Jarry Traducere: Romulus Vulpescu

263. CRĂIASA ZĂPEZII

Regia: Kovács Ildikó

De Hans Ch. Andersen

Scenografia: Virgil Svinţiu

Dramatizare: Doina Dejica

Muzica: Valentin Fărcaş

Regia: Doina Dejica

Data premierei: 26 martie 1990

Scenografia: Mihai Nemeş Muzica: Doina Dejica

260. ÖREGAPÓ LÁNYA, ÖREGANYÓ LÁNYA FATA BABEI, FATA MOŞULUI Szerző/autor: Ion Creangă

Data premierei: 25 septembrie 1991

264. VIS DE CRĂCIUN

Dramaturg/dramatizare: Ion P. Stoicescu

De Doina Dejica

Fordította/traducerea: R. Molnár Erzsébet

Regia: Doina Dejica

Rendező/regia: Traian Săvinescu

Scenografia: Mihai Nemeş 145


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Muzica: Doina Dejica Data premierei: 22 decembrie 1991

269. A GYÉMÁNTSZAVÚ MADÁR PASĂREA CU GLAS DE DIAMANT (Árnyjáték- A kolozsvári Puck Bábszínház

265. BETLEHEM…BETLEHEM…

és a székesfehérvári Vörösmarty Színház közös produkciója)

Szerző/autor: Pilári Gábor és Vajda Zsuzsanna

Szerző/autor: Rumi László

Rendező/regia: Olysoi Kornélia

Rendező/regia: Rumi László

Tervező/scenografia: Tiotiu Epaminonda

Tervező/scenografia: Sebestyén János

Zene/muzica: Csortán Márton

Zene/muzica: Rumi László

Bemutató/data premierei: 1991 december 24

Bemutató/data premierei: 1994 március 13

266. COANA CHIRIŢA De Vasile Alecsandri

270. A VITÉZ SZABÓLEGÉNY CROITORAŞUL VITEAZ

Regia: Kovács Ildikó

Szerző/autor: Grimm testvérek

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Dramaturg/dramatizare: Kovács Géza és Pályi János

Muzica: Kovács Ildikó

Rendező/regia: Pályi János

Data premierei: 3 februarie 1992

Tervező/scenografia: Báron László Bemutató/data premierei: 1993 június 15

267. A BRÉMAI MUZSIKUSOK MUZICANŢII DIN BREMEN

271. CSIPIKE / CIPI

Szerző/autor: Pályi János és Kovács Géza

Szerző/autor: Fodor Sándor

Rendező/regia: Pályi János

Rendező/regia: Koblicska Kálmán

Tervező/scenografia: Báron László

Tervező/scenografia: Günter Wallner

Zene/muzica: Rumi László

Zene/muzica: Fátyol Tibor

Bemutató/data premierei: 1992 január 14

272. MOTANUL ÎNCĂLŢAT 268. SCUFIŢA ROŞIE

De Charles Perrault

De Charles Perrault

Dramatizare: Tudor Chirilă

Regia: Mimi Mierluţ

Regia: Tudor Chirilă

Scenografia: Iosif Haller

Păpuşi: Eugenia Tărăşescu Jianu

Muzica: Dan Voiculescu

Decor: Epaminonda Tiotiu

Data premierei:7 aprilie 1992

Ilustraţia muzicală: Tudor Chirilă Data premierei: 15 octombrie 1994

146


PUCK / 1950 - 2020

273. CENUŞĂREASA

Bemutató/data premierei: 1995 november 23

De Fraţii Grimm Dramatizare: Alex. Căprariu Regia: Aureliu Manea

277. BETLEHEMBEN ÎN BETLEHEM

Un spectacol de Mona Chirilă

Dramaturg/dramatizare: Pillári Gábor

Păpuşi: Virgil Svinţiu

és Vajda Zsuzsanna

Decor Epaminonda Tiotiu

Rendező/regia: Pillári Gábor

Muzica: Traian Săvinescu

Tervező/scenografia: Pillári Gábor

Data premierei: 20 martie1995

és Vajda Zsuzsanna Bemutató/data premierei: 1995 november 19

274. TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE ŞI VIAŢĂ FĂRĂ DE MOARTE

278. EMELIAN ŞI TOBA CEA GOALĂ

De Petre Ispirescu

De Lev Tolstoi

Dramatizare: Mona Chirilă

Dramatizare: Horia Bădescu

Regia: Mona Chirilă

Regia: Marin D. Aurelian

Scenografia: Eugenia Tărăşescu Jianu

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Muzica: Iosif Herţea

Muzica: Ana Marius

Data premierei: 11 noiembrie 1995

Data premierei: 10 iulie 1996

275. ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ VRĂJITORUL DIN OZ

279. RÓKAMESÉK POVEŞTILE VULPII

Szerző/autor: Frank Baum

Szerző/autor: Nina Gernet

Rendező/regia: Székely Andrea

Dramaturg/dramatizare: Fischer Edit

Tervező/scenografia: Orosz Klaudia

Rendező/regia: Benedek Dezső

Zene/muzica: Novák János

Tervező/scenografia: Epaminonda Tiotiu

Bemutató/data premierei: 1995

Zene/muzica: Juhász Géza Bemutató/data premierei: 1996

276. DON CRISTÓBAL Szerző/autor: Federico García Lorca

280. TREI POVEŞTI

Rendező/regia: Varga Ibolya

După Ion Creangă

Tervező/scenografia: Carmencita Brojboiu

Dramatizare: Daniela Vartic

Zene/muzica: Andrási Enikő

Regia: Varga Ibolya 147


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Data premierei: 15 decembrie 1998

Data premierei: 18 mai 1997

285. CAPRA CU TREI IEZI 281. ALBĂ CA ZĂPADA ŞI CEI ŞAPTE PITICI

Regia: Doina Dejica

După Fraţii Grimm

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Dramatizare: Sebestyén Rita

Data premierei: 1998

Regia: Béres László Scenografia: Burka István Ilustraţia muzicală: Hadnnagy Árpád Data premierei: 28 iunie 1997

286. A TORNYOCSKA TURNULEȚUL Szerző/autor: Sz. J. Marsak Rendező/regia: Jakab Ildikó

282. PINOCCHIO

Tervező/scenografia: Kovács Mária

De Carlo Collodi

Zene/muzica: András Enikő

Dramatizare: Constantin Cubleşan

Bemutató/data premierei: 1998 február 9

Regia: Alina Hiristea Scenografia: Epaminonda Tiotiu

287. ALBĂ CA ZĂPADA

Muzica: Dorel Ciocan

După Fraţii Grimm

Data premierei: 15 decembrie 1997

Dramatizare: Radu Bădilă Regia: Alina Hiristea

283. ÎN ŢARA ZMEILOR CU CREASTĂ VERDE

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

De Miron Scorobete

Muzica: Dorel Ciocan

Regia:Varga Ibolya

Data premierei: 16 iulie 1999

Scenografia: Epaminonda Tiotiu Muzica: Csortán Márton Data premierei: 21 iulie 1998

288. SZEGÉNY DZSONI ÉS ÁRNIKA SĂRMANUL DJONI ŞI ARNICA Szerző/autor: Lázár Ervin

284. SCUFIŢA ROŞIE După Fraţii Grimm

Rendező/regia: Varga Ibolya

Dramatizare: Cornel Udrea

Tervező/scenografia: Filep Szilárd-Zsolt

Regia: Bogdan Ulmu

Zene/muzica: Lászlóffy Zsolt

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Bemutató/data premierei: 1999 április 8

Muzica: Geo Şfaiţer 148

Dramaturg/dramatizare: Láng Zsolt


PUCK / 1950 - 2020

289. RÓZSA ÉS IBOLYA TRANDAFIRUL ŞI VIOREAUA

293. DOUĂ ÎMPĂRĂTESE De V. Sinachevici

Szerző/autor: Arany János

Traducerea: Ion Mânăscurtă

Dramaturg/dramatizare: Egyed Emese

Regia: Rudolf Moca

Rendező/regia: Varga Ibolya

Scenografia: Rudolf Moca

Tervező/scenograf: Burka István

Muzica: Rudolf Moca

Zene/muzica: András Enikő

Data premierei: 27 mai 2000

Bemutató/data premierei: 1999 május 17

294. SZEGÉNY ÖRDÖG / DRACUL SĂRAC 290. STAN PĂŢITU’

Szerző/autor: Tamási Áron

De Ion Creangă

Rendező/regia: Varga Ibolya

Dramatizare: Bogdan Ulmu

Tervező/scenografia: Epaminonda Tiotiu

Regia: Bogdan Ulmu

Zene/muzica: Lászlóffy Zsolt

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Bemutató/data premierei: 2000 július 13

Muzica: Geo Şfaiţer Data premierei: 15 decembrie 1999

295. CAPRA CU TREI IEZI de Ion Creangă

291. PLÜM-PLÜM - bemutató dátuma: 1999. július 30.

Regia / ilustratia muzicală: Doina Dejica

Szerző: José Géal

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Rendező: Varga Ibolya

În distribuție: Frunzina Anghel, Doina Dejica,

Díszlettervező: Hoppál Judit

Călin Mureșan, Adina Ungur, George Borza, Virgil Vesa

Zene: Lászlóffy Zsolt

Premiera în stagiunea 1998/1999

292. VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY FRUMOASA DOMNIŢĂ TRESTIE Szerző/autor: Szántai János Rendező/regia: Rumi László A rendező munkatársa/asistent de regia: György László Tervező/scenografia: Bodor Judit Zene/muzica: Buda Ádám Bemutató/data premierei: 2000 március 31 149


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

2000-2020

150

296. A HOLDBÉLI CSÓNAKOS

LUNTRAŞUL DIN LUNĂ

– bemutató dátuma: 2000. június 24

– data premierei: 24 iunie 2000

Szerző: Weöres Sándor

Text: Weöres Sándor

Rendezte: Varga Ibolya

Regia: Varga Viorica

Díszlettervező: Ritter Szilvia

Scenografia: Ritter Szilvia

Zene: Lászlóffy Zsolt

Muzica: Lászlóffy Zsolt

Előadják: B. Bothos Júlia, Giriti Réka, Jakab

Distribuția: B. Bothos Júlia, Giriti Réka,

Ildikó, Csortán Márton, György László,

Jakab Ildikó, Csortán Márton, György

Kötő Áron, Urmánczi Jenő

László, Kötő Áron, Urmánczi Jenő

297. PRINŢUL FERICIT

A BOLDOG HERCEG

– data premierei: 17 decembrie 2000

– bemutató dátuma: 2000. december 17.

După Oscar Wilde

Szerző: Oscar Wilde

Scenariul: Calistrat Costin

Dramatizálta: Calistrat Costin

Regia: Varga Ibolya

Rendező: Varga Ibolya

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

Ilustraţia muzicală: Varga Ibolya

Zeneszerző: Varga Ibolya

În distribuţie: Frunzina Anghel, Ramona

Előadják: Frunzina Anghel, Ramona

Atănăsoaie, Dana Bonţidean, Doina Dejica,

Atănăsoaie, Dana Bonţidean, Doina Dejica,

George Borza, Lucian Mera, Călin Mureşan

George Borza, Lucian Mera, Călin Mureşan.


PUCK / 1950 - 2020

298. GULLIVER

GULLIVER UTAZÁSAI

– data premierei: 1 aprilie 2001

– bemutató dátuma: 2001. április 1.

După Jonathan Swift

Szerző: Jonathan Swift

Dramatizare: Constantin Cubleşan

Dramatizálta: Constantin Cubleşan

Regia: Bogdan Ulmu

Rendező: Bogdan Ulmu

Scenografia: Valentin Codoiu

Díszlettervező: Valentin Codoiu

Ilustraţia muzicală: Călin Fărcaş

Zeneszerző: Călin Fărcaş

Versurile cântecelor: Bogdan Ulmu

Dalszöveg: Bogdan Ulmu

În distribuţie: Frunzina Anghel, Ramona

Előadják: Frunzina Anghel, Ramona

Atănăsoaie, Camelia Constantin, Doina

Atănăsoaie, Camelia Constantin, Doina

Dejica, Lucian Mera, Călin Mureşan,

Dejica, Lucian Mera, Călin Mureşan,

Adina Ungur, Virgil Vesa.

Adina Ungur, Virgil Vesa.

299. URSULEŢUL WINNIE POOH

MICIMACKÓ

– data premierei:

– bemutató dátuma:

30 septembrie 2001

2001. szeptember 30

După A. A. Milne

Szerző: A. A. Milne

Scenariul şi regia: Kovács Ildikó

Dramatizálta és rendezte: Kovács Ildikó

Scenografia: Valentin Codoiu

Díszlettervező: Valentin Codoiu

Ilustraţia muzicală: Iosif Herţea

Zeneszerző: Iosif Herţea

În distribuţie: Virgil Vesa, Dana

Előadják: Virgil Vesa, Dana Bonţidean,

Bonţidean, Camelia Constantin, Liviu

Camelia Constantin, Liviu Matei,

Matei, Călin Mureşan, Sándor Ildikó.

Călin Mureşan, Sándor Ildikó.

300. MICIMACKÓ

URSULEŢUL WINNIE POOH

– bemutató dátuma: 2001. november.

– data premierei: noiembrie 2001.

Szerző: A. A. Milne

După A. A. Milne

Dramatizálta: Kovács Ildikó

Scenariul: Kovács Ildikó

Rendező: Kovács Ildikó

Regia: Kovács Ildikó

Látványtervező: Valentin Codoiu,

Scenografia: Valentin Codoiu,

Botár Edit

Botár Edit

Zeneszerző: Vermesy Péter

Ilustrația muzicală: Vermesy Péter 151


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

152

Előadják: Patka Ildikó, Demeter Ferenc,

În distribuţie: Patka Ildikó, Demeter Ferenc,

György László, Mezei Gabriella, Pünkösti

György László, Mezei Gabriella, Pünkösti

Laura,Takács Enikő, Urmánczi Jenő,

Laura,Takács Enikő, Urmánczi Jenő,

Zsoldos Alpár

Zsoldos Alpár

301. AZ ÖRDÖGŰZŐ TARISZNYA

IVAN TURBINCĂ

– bemutató dátuma: 2001. december 2.

– data premierei: 2 decembrie 2001

Szerző: Ion Creangă

După Ion Creangă

Fordítás: Sütő András

Traducerea: Sütő András

Rendező: Rumi László

Regia: Rumi László

Díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

Decoruri: Epaminonda Tiotiu

Bábok és jelmez: Ritter Szilvia

Păpuşi, măşti, costume: Ritter Szilvia

Előadják: Balogh András, Csortán Márton,

În distribuţie: Balogh András, Csortán

György László, Kötő Áron, Palocsay Kata,

Márton, György László, Kötő Áron,

Urmánczi Jenő.

Palocsay Kata, Urmánczi Jenő.

302. BETLEHEM...BETLEHEM

ÎN BETLEHEM

– bemutató dátuma: decembrie 2001

– data premierei: decembrie 2001

Dramatizálta: Szabó Attila

Scenariul: Szabó Attila

Rendező: Szabó Attila

Regia: Szabó Attila

303. MAGII

NAPKELETI BÖLCSEK

– data premierei: 22 decembrie 2001

– bemutató dátuma: 2001. december 22.

Un spectacol de Traian Savinescu

Rendező: Traian Savinescu

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

În distribuţie: Frunzina Anghel, Dana

Előadják: Frunzina Anghel, Dana

Bonţidean, Camelia Constantin, Ramona

Bonţidean, Camelia Constantin, Ramona

Atănăsoaie, Călin Mureşan, Dan

Atănăsoaie, Călin Mureşan, Dan

Constantin, Bogdan Gherasim.

Constantin, Bogdan Gherasim.


PUCK / 1950 - 2020

304. ALADDIN

ALADDIN

– bemutató dátuma: 2002. február 23.

– data premierei: 23 februarie 2002.

Rendező: Hatházi András

Regia: Hatházi András

Bábkészítő: Sandu Marian, Stelian Vieru

Păpuși: Sandu Marian, Stelian Vieru

Látványtervező: Ritter Szilvia

Scenografia: Rednik János

Díszlettervező: Rednik János

Ilustrație muzicală: Hatházi András

Zeneszerző: Hatházi András

În distribuție: Demeter Ferenc, Felméri

Előadják: Demeter Ferenc, Felméri Cecília,

Cecilia, Kötő Áron, Palocsay Kata,

Kötő Áron, Palocsay Kata, Urmánczi Jenő.

Urmánczi Jenő.

305. HAMLESS

HAMLESS

– data premierei: 9 martie 2002

– bemutató dátuma: 2002. MÁRCIUS 9

Regia: Kovács Ildikó

Rendező: Kovács Ildikó

Muzica: Venczel Péter

Zeneszerző: Venczel Péter

Cu Liviu Matei.

Előadja: Liviu Matei.

306. VASILACHE ŞI MARIOARA

VASILACHE ÉS MARIOARA

– data premierei: 30 martie 2002

– bemutató dátuma: 2002. március 30.

Scenariul: Mihai Crişan

Dramatizálta: Mihai Crişan

Regia: Varga Ibolya

Rendező: Varga Ibolya

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

În distribuţie: Ramona Atănăsoaie, Doina

Előadják: Ramona Atănăsoaie, Doina

Dejica, György László, Lucian Mera.

Dejica, György László, Lucian Mera.

307. IGAZSÁGOS MÁTYÁS

MATEI CEL DREPT

– bemutató dátuma: 2002. április 26.

– data premierei: 26 aprilie 2002

Dramatizálta és rendezte:

Scenariul, regia: Kovács István

Kovács István

Scenografia: Daróczi Tünde

Díszlettervező: Daróczi Tünde

Muzica: Kötő Áron

Zeneszerző: Kötő Áron

În distribuție: B. Bothos Júlia, Csortán

Előadják: B. Bothos Júlia, Csortán Márton,

Márton, Felméri Erzsébet, Giriti Réka.

Felméri Erzsébet, Giriti Réka. 153


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

308. INELUL FERMECAT

A VARÁZSGYŰRŰ

– data premierei: 7 apilie 2002

– bemutató dátuma: 2002. április 7.

După Clemens Brentano

Szerző: Clemens Brentano

Adaptare de Cristian Pepino

Dramatizálta: Cristian Pepino

Regia: Traian Savinescu

Rendező: Traian Savinescu

Scenografia: Carmencita Brojboiu

Díszlettervező: Carmencita Brojboiu

Muzica: Mara Moldovan

Zeneszerző: Mara Moldovan

În distribuţie: Frunzina Anghel, Dana

Előadják: Frunzina Anghel, Dana

Bonţidean, Dan Constantin, Takács

Bonţidean, Dan Constantin, Takács

Enikő, Călin Mureşan, Liviu Roba, Lucian

Enikő, Călin Mureşan, Liviu Roba, Lucian

Bălănean.

Bălănean.

309. MOTANUL VRĂJITOAREI

A BOSZORKÁNY MACSKÁJA

– data premierei: 3 noiembrie 2002

– bemutató dátuma: 2002. november 3.

După Korky şi Thomas

Szerző: Korky és Thomas

Regia: Decebal Marin

Rendező: Decebal Marin

Scenografia: Marian Sandu

Díszlettervező: Marian Sandu

Muzica: Traian Păcurar

Zeneszerző: Traian Păcurar

În distribuţie: Camelia Constantin, Dana

Előadják: Camelia Constantin,

Bonţidean, Călin Mureşan, Valentin Matei.

Dana Bonţidean, Călin Mureşan, Valentin Matei.

310. KISKONDÁS

MICUL PORCAR

– bemutató dátuma:

– data premierei: 24 noiembrie 2002

2002. november 24.

Poveste populară

Népmese

Regia: Szabo Attila

Rendező: Szabó Attila

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

În distribuție: Felméri Erzsébet, Takács

Előadják: Felméri Erzsébet, Takács Enikő,

Enikő, Zsoldos Alpár, Kötő Áron

Zsoldos Alpár, Kötő Áron

154


PUCK / 1950 - 2020

311. SILENŢIUM, SE VISEAZĂ!

CSEND! ÁLMODNAK!

– data premierei: 23 decembrie 2002

– bemutató dátuma: 2002. december 23.

După I. L. Caragiale

Szerző: I. L. Caragiale

Regia: Marius Şopterean

Rendező: Marius Şopterean

Scenografia: Melitta Csorjan

Díszlettervező: Melitta Csorjan

Muzica: Traian Păcurar

Zeneszerző: Traian Păcurar

În distribuţie: Dan Constantin,

Előadják: Dan Constantin,

Dana Bonţidean, Camelia Constantin,

Dana Bonţidean, Camelia Constantin,

Ruxandra Purdea, Rareş Stoica.

Ruxandra Purdea, Rareş Stoica.

312. COPILUL ŞI VRĂJILE

A KISFIÚ ÉS A CSODÁK

– data premierei: 30 martie 2003

– bemutató dátuma: 2003. március 30.

De Maurice Ravel

Szerző: Maurice Ravel

Regia: Traian Savinescu

Rendező: Traian Savinescu

Scenografia: Perrine Lacroix

Díszlettervező: Perrine Lacroix

Asistent scenografie: Marian Sandu

A díszlettervező asszisztense:

In distribuţie: Ruxandra Purdea,

Marian Sandu

Dan Constantin, Takács Enikő, Rareş

Előadják: Ruxandra Purdea,

Stoica, Laura Corpodean, Valentin Matei,

Dan Constantin, Takács Enikő, Rareş

Lucian Bălănean.

Stoica, Laura Corpodean, Valentin Matei, Lucian Bălănean.

313. STAN BOLOVAN, SPAIMA ZMEILOR

STAN BOLOVAN, A SÁRKÁNYOK RÉME

– data premierei: 19 octombrie 2003

– bemutató dátuma: 2003. október 19.

După Ioan Slavici

Szerző: Ioan Slavici

Regia: Maria Mierluţ

Rendező: Maria Mierluţ

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

Ilustraţia muzicală: Maria Mierluţ

Zeneszerző: Maria Mierluţ

În distribuţie: Frunzina Anghel, Dana

Előadják: Frunzina Anghel, Dana

Bonţidean, Dan Constantin, Doina Dejica,

Bonţidean, Dan Constantin, Doina Dejica,

Călin Mureşan, Adina Ungur.

Călin Mureşan, Adina Ungur. 155


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

156

314. PUZZLE

PUZZLE

– data premierei: septembrie 2003

– bemutató dátuma: 2003 szeptember

Camelia Constantin, Ruxandra Purdea,

Camelia Constantin, Ruxandra Purdea,

Valentin Matei.

Valentin Matei.

315. ALINA ŞI GÂSCĂNELUL

LIBÁCSKA

– data premierei: 4 aprilie 2004

– bemutató dátuma: 2004. április 4.

După Nina Ghernet

Szerző: Nina Ghernet

Regia: Traian Savinescu

rendező: Traian Savinescu

Scenografia: Filip Odangiu

Díszlettervező: Filip Odangiu

Coloana sonoră: Mara Moldovan

Zeneszerző: Mara Moldovan

Versurile cântecelor: Carmen Odangiu

Dalszövegek: Carmen Odangiu

În distribuţie: Angelica Lupeanu, Adina

Előadják: Angelica Lupeanu, Adina Ungur,

Ungur, Lucian Bălănean.

Lucian Bălănean.

316. LÚDAS MATYI

MATEIAȘ GÂSCARUL

– bemutató dátuma: 2004. február 14.

– data premierei: 14 februarie 2004

Szerző: Fazekas Mihály

Autor: Fazekas Mihály

Dramaturg: Egyed Emese

Dramaturgie: Egyed Emese

Rendező: Varga Ibolya

Regia: Varga Ibolya

Díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Zeneszerző: Venczel Péter

Muzica: Venczel Péter

Előadják: B. Bothos Júlia,

În distribuție: B. Bothos Júlia,

Csortán Márton, Giriti Réka, György László,

Csortán Márton, Giriti Réka, György László,

Kötő Áron, Takács Enikő, Urmánczi Jenő.

Kötő Áron, Takács Enikő, Urmánczi Jenő.

317. OMULEŢUL DE NISIP

A HOMOKEMBERKE

– data premierei: 12 martie 2005

– bemutató dátuma: 2005. március 12.

După H. Ch. Andersen

Szerző: H. Ch. Andersen

Scenariul şi regia: Maria Mierluţ

Dramatizálta, rendezte: Maria Mierluţ

Scenografia: Mihai Pastramagiu

Díszlettervező: Mihai Pastramagiu

Muzica: Dumitru Buzoianu

Zeneszerző: Dumitru Buzoianu


PUCK / 1950 - 2020

În distribuţie: Dana Bonţidean, Angelica

Előadják: Dana Bonţidean, Angelica

Lupeanu, Călin Mureşan, Doina Dejica,

Lupeanu, Călin Mureşan, Doina Dejica,

Frunzina Anghel, Ruxandra Purdea,

Frunzina Anghel, Ruxandra Purdea,

Ramona Atănăsoaie, Adina Ungur, Rareş

Ramona Atănăsoaie, Adina Ungur, Rareş

Stoica.

Stoica.

318. PRINŢESA PASĂRE

A MADÁR HERCEGNŐ

– data premierei: 21 martie 2005

– bemutató dátuma: 2005. március 21.

Scenariul şi regia: Marius Şopterean

Dramatizálta, rendezte: Marius Şopterean

Scenografia: Aurel Cucu

Díszlettervező: Aurel Cucu

Ilustraţia muzicală: Marius Şopterean

Zeneszerző: Marius Şopterean

În distribuţie: Dana Bonţidean, Angelica

Előadják: Dana Bonţidean, Angelica

Lupeanu, Călin Mureşan, Ruxandra

Lupeanu, Călin Mureşan, Ruxandra

Purdea, Rareş Stoica.

Purdea, Rareş Stoica

319. ÁRNYAK SZÍNHÁZA

TEATRUL UMBRELOR

– bemutató dátuma: 2005 április 23.

– data premierei: 23 aprilie 2005

Írta: Rumi László

Scenariul: Rumi László

Rendező: Rumi László

Regia: Rumi László

Díszlet-, báb és jelmeztervező: Grosschmid

Scenografia, păpuși, costume: Grosschmid

Erik, Mátravölgyi Ákos

Erik, Mátravölgyi Ákos

Zeneszerző: Ágoston Béla

Muzica: Ágoston Béla

Előadják: Demeter Ferenc, Kötő Áron,

Distributia: Demeter Ferenc, Kötő Áron,

Sándor Ildikó, Takács Enikő,

Sándor Ildikó, Takács Enikő,

Urmánczi Jenő, Zsoldos Alpár.

Urmánczi Jenő, Zsoldos Alpár.

320. PIROSKA ÉS A FARKAS

SCUFIȚA ROȘIE

– bemutató dátuma: 2005. június 6.

– data premierei: 6 iunie 2005

Szerző: Grimm Fivérek

Autor: Frații Grimm

Dramaturg: László Noémi

Dramaturgie: László Noémi

Rendező: Varga Ibolya

Regia: Varga Ibolya

Báb- és díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

Scenografia, păpuși: Epaminonda Tiotiu 157


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

158

Zeneszerző: Venczel Péter

Muzica: Venczel Péter

Előadják: Ambrus Tünde, Giriti Réka,

În distribuție:Ambrus Tünde,

Takács Enikő, György László, Csortán

Giriti Réka, Takács Enikő, György László,

Márton, Kötő Áron, Urmánczi Jenő.

Csortán Márton, Kötő Áron, Urmánczi Jenő.

321. ÖRDÖGVERŐ JÓBARÁTOK

FÂRTAŢII ŞI DRACII

– bemutató dátuma: 2005. szeptember 17.

– data premierei: 17 septembrie 2005

Írta és rendezte: Kovács Ildikó

Scenariul și regia: Kovács Ildikó

Díszlettervező: Dan Frăticiu

Scenografia: Dan Frăticiu

Zeneszerző: Kötő Áron

Muzica: Kötő Áron

Előadják: László György, Takács Enikő,

În distribuție: György László,

Áron Kötő.

Takács Enikő, Kötő Áron.

322. VRĂJITORUL ŞI CORBUL

A VARÁZSLÓ ÉS A HOLLÓ

– data premierei: 16 octombrie 2005

– bemutató dátuma: 2005. október 16

După Carlo Gozzi,

Szerző: Carlo Gozzi

Scenariul și regia: Mona Chirilă Marian

Dramatizálta: Mona Chirilă Marian

Scenografia: Eugenia Tărăşescu Jianu

Rendező: Mona Chirilă Marian

Muzica: Corina Sîrbu

Díszlettervező: Eugenia Tărăşescu Jianu

În distribuţie: Ovidiu Crişan,

Zeneszerző: Corina Sîrbu

Dana Bonţidean, Călin Mureşan, Frunzina

Előadják: Ovidiu Crişan, Dana Bonţidean,

Anghel, Doina Dejica, Ramona Atănăsoaie,

Călin Mureşan, Frunzina Anghel, Doina

Rareş Stoica, Laura Corpodean,

Dejica, Ramona Atănăsoaie, Rareş Stoica,

Adina Ungur.

Laura Corpodean, Adina Ungur.

323. POVESTE DE IARNĂ

TÉLI MESE

– data premierei: 17 ianuarie 2006

– bemutató dátuma: 2006. január 17.

Scenariul şi regia: Varga Ibolya

Írta, rendezte: Varga Ibolya

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

În distribuţie: Frunzina Anghel, Ramona

Előadják: Frunzina Anghel,

Atănăsoaie, Dana Bonţidean, Călin

Ramona Atănăsoaie, Dana Bonţidean,

Mureşan.

Călin Mureşan.


PUCK / 1950 - 2020

324. PUNGUŢA CU DOI BANI – data premierei: 30 iunie 2006

A KISKAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA

După Ion Creangă

– bemutató dátuma: 2006. június 30.

Scenariul şi regia: Decebal Marin

Szerző: Ion Creangă

Scenografia : Sandu Marian

Dramatizálta, rendezte: Decebal Marin

În distribuţie: Angelica Lupeanu,

Díszlettervező: Sandu Marian

Dana Bonţidean, Călin Mureşan, Ramona

Előadják: Angelica Lupeanu, Dana

Atănăsoaie, Călin Mureşan, Adina Ungur,

Bonţidean, Călin Mureşan, Ramona

Alex Georgescu, Dan Ţilea, Rareş Stoica,

Atănăsoaie, Călin Mureşan, Adina Ungur,

Florin Suciu Buh, Silviu Ruşti.

Alex Georgescu, Dan Ţilea, Rareş Stoica, Florin Suciu Buh, Silviu Ruști.

325. ANGAJARE DE CLOVN

BOHÓC KERESTETIK

– data premierei: 24 octombrie 2006

– bemutató dátuma: 2006. október 24. (a

(Secţiunea Nocturne)

Noktürnök sorozat keretén belül)

De Matei Vişniec

Szerző: Matei Vişniec

Regia: Mona Marian şi Miriam Cuibus

Rendező: Mona Marian, Miriam Cuibus

Scenografia: Dragoş Pop

Díszlettervező: Dragoş Pop

În distribuţie: Radu Văduva, Andrei

Előadják: Radu Văduva, Andrei

Zagorodnîi, Alexandru Georgescu, Patricia

Zagorodnîi, Alexandru Georgescu, Patricia

Boaru.

Boaru.

326. IVAN TURBINCĂ

TARISZNYÁS IVÁN

– data premierei: 16 noiembrie 2006/ 30

– bemutató dátuma: 2006. november 16

noiembrie 2006

(román és roma nyelven)

(în limbile română și romani)

Szerző: Ion Creangă

După Ion Creangă

Dramatizálta, rendezte: Mona Chirilă

Scenariul si regia:

Marian

Mona Chirilă Marian

Díszlettervező: Carmencita Brojboiu

Scenografia: Carmencita Brojboiu

Zeneszerző: Corina Sîrbu

Muzica: Corina Sîrbu

Előadják: Doina Dejica, Frunzina Anghel,

În distribuţie: Doina Dejica, Frunzina

Ramona Atănăsoaie, Dana Bonţidean, 159


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Anghel, Ramona Atănăsoaie, Dana

Angelica Lupeanu, Călin Mureşan, Rareş

Bonţidean, Angelica Lupeanu, Călin

Stoica.

Mureşan, Rareş Stoica.

327. RÓZSA KIRÁLYFI ÉS IBOLYA HERCEGNŐ

PRINŢUL TRANDAFIR ŞI PRINŢESA VIOREA

– bemutató dátuma: 2006. november 4.

– data premierei: 4 noiembrie 2006

Szerző: Arany János

Autor: Arany János

Dramatizálta: Egyed Emese

Scenariul: Egyed Emese

Rendező: Varga Ibolya

Regia: Varga Ibolya

Díszlettervező: Eugenia Tărășescu Jianu

Scenografia: Eugenia Tărășescu Jianu

Zeneszerző: András Enikő, Venczel Péter

Muzica: András Enikő, Venczel Péter

Előadják: B. Bothos Júlia,

În distribuție: B. Bothos Júlia,

Domokos Erika, Giriti Réka, Takács

Domokos Erika, Giriti Réka, Takács Enikő,

Enikő,Gábos Albin, Kötő Áron,

Gábos Albin, Kötő Áron,

Zsoldos Alpár

Zsoldos Alpár

328. BETLEHEM... BETLEHEM

BETLEHEM… BETLEHEM

– bemutató dátuma:

– data premierei: 9 decembrie 2006

2006. december 9.

Regia: Varga Ibolya

Rendező: Varga Ibolya

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

Muzica: Csortán Márton

Zeneszerző: Csortán Márton

În distribuție: Domokos Erika, Csortán

Előadják: Domokos Erika, Csortán Márton,

Márton, Gábos Albin, Kötő Áron

Gábos Albin, Kötő Áron

160

329. HARAP ALB

A FEHÉR SZERECSEN

– data premierei: 17 martie 2007

– bemutató dátuma: 2007. március 17.

După Ion Creangă

Szerző: Ion Creangă

Scenariul şi regia: Bogdan Ulmu

Dramatizálta, rendezte: Bogdan Ulmu

Scenografia : Epaminonda Tiotiu

Díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

Muzica: Matei Damian Ulmu

Zeneszerző: Matei Damian Ulmu


PUCK / 1950 - 2020

În distribuţie: Radu Văduva,

Előadják: Radu Văduva, Andrei

Andrei Zagorodnîi, Frunzina Anghel,

Zagorodnîi, Frunzina Anghel,

Ramona Atănăsoaie, Dana Bonţidean,

Ramona Atănăsoaie, Dana Bonţidean,

Rareş Stoica, Laura Corpodean,

Rareş Stoica, Laura Corpodean,

Ovidiu Crişan, Doina Dejica,

Ovidiu Crişan, Doina Dejica,

Angelica Lupeanu, Călin Mureşan, Adina

Angelica Lupeanu, Călin Mureşan, Adina

Ungur.

Ungur.

330. REJTEK - AJÁNDÉKOK KERTJE

GRĂDINA CADOURILOR SECRETE

– bemutató dátuma: 2007. március 31.

Autor: Sramó Gábor, Kovács Gáborján

Írták: Sramó Gábor, Kovács Gáborján

Regia: Sramó Gábor

Rendező: Sramó Gábor

Scenografie, păpuși, costume:

Díszlet-, báb- és jelmeztervező: Matyi Ágota

Matyi Ágota

Zeneszerző: Kovács Gáborján

Muzica: Kovács Gáborján

Előadják (în distribuţie):

În distribuție: Csortán Márton,

Csortán Márton, Giriti Réka,

Giriti Réka, Takács Enikő,

Takács Enikő, Urmánczi Jenő

Urmánczi Jenő.

331. BÚBOCSKA

BÚBOCSKA

– bemutató dátuma: 2007. május 26.

– data premierei: 26 mai 2007

Szerző: Orbán János Dénes

Autor: Orbán János Dénes

Rendező: Varga Ibolya

Regia: Varga Ibolya

Díszlettervező: Homonnai Varga András

Scenografia: Homonnai Varga András

Zeneszerző: Venczel Péter

Muzica: Venczel Péter

Előadják: B. Bothos Júlia, Giriti Réka,

În distribuție: B. Bothos Júlia,

Pünkösti Laura, Takács Enikő, Csortán

Giriti Réka, Pünkösti Laura, Takács Enikő,

Márton, Kötő Áron, Szabó Attila, Urmánczi

Csortán Márton, Kötő Áron, Szabó Attila,

Jenő, Zsoldos Alpár.

Urmánczi Jenő,

– data premierei: 31 martie 2007

Zsoldos Alpár.

161


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

162

332. FEMEIA CA UN CÂMP DE LUPTĂ (Secţiunea Nocturne) – data premierei: 16 iunie 2007 De Matei Vişniec

A NŐ, MINT CSATAMEZŐ

Regia : Mona Chirilă Marian

Rendező: Mona Chirilă Marian

Muzica : Corina Sîrbu

Zeneszerző: Corina Sîrbu

În distribuţie: Ramona Atănăsoaie, Diana Batory.

Előadják: Ramona Atănăsoaie, Diana Batory.

333. VICONTELE

VICONTELE

– data premierei: 25 septembrie 2007

– bemutató dátuma: 2007. szeptember 25.

De Eugen Ionescu

Szerző: Eugen Ionesco

Regia: Luminiţa Văleanu

Rendező: Luminiţa Văleanu

Scenografia: Carmencita Brojboiu

Díszlettervező: Carmencita Brojboiu

Muzica: Ioan Gyuri Pascu

Zeneszerző: Ioan Gyuri Pascu

În distribuţie: Ioan Gyuri Pascu,

Előadják: Ioan Gyuri Pascu,

Călin Mureşan, Lucian Rad, Ruslan Bîrlea,

Călin Mureşan, Lucian Rad, Ruslan Bîrlea,

Rareş Stoica, Cristian Rigman, Florin Pop,

Rareş Stoica, Cristian Rigman, Florin Pop,

Dana Bonţidean, Radu Văduva, Frunzina

Dana Bonţidean, Radu Văduva, Frunzina

Anghel, Ramona Atănăsoaie, Angelica

Anghel, Ramona Atănăsoaie, Angelica

Lupeanu, Diana Roşca, Adina Ungur.

Lupeanu, Diana Roşca, Adina Ungur.

334. ALBĂ CA ZĂPADA

HÓFEHÉRKE ÉS A HÉT TÖRPE

– data premierei: 25 octombrie 2007

– bemutató dátuma: 2007. október 25.

După Fraţii Grimm

Szerző: Grimm Fivérek

Scenariul şi regia: Decebal Marin

Dramatizálta és rendezte: Decebal Marin

Scenografia : Marian Sandu

Díszlettervező: Marian Sandu

Muzica : Corina Sîrbu

Zeneszerző: Corina Sîrbu

În distribuţie: Laura Corpodean, Frunzina

Előadják: Laura Corpodean,

Anghel, Angelica Lupeanu, Adina Ungur,

Frunzina Anghel, Angelica Lupeanu, Adina

Călin Mureşan, Radu Văduva, Andrei

Ungur, Călin Mureşan, Radu Văduva,

Zagorodnîi, Lucian Rad.

Andrei Zagorodnîi, Lucian Rad.

– bemutató dátuma: 2007. június 16 (A Noktürnök sorozat keretén belül) Szerző: Matei Vişniec


PUCK / 1950 - 2020

335. HÄNSEL ŞI GRETEL

JANCSI ÉS JULISKA

– data premierei: 23 ianuarie 2008

– bemutató dátuma: 2008. január 23

După Fraţii Grimm

Szerző: Grimm Fivérek

Scenariul: Ovidiu Pecican

Dramatizálta: Ovidiu Pecican

Regia: Varga Ibolya

Rendező: Varga Ibolya

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

Muzica: Venczel Péter

Zeneszerző: Venczel Péter

În distribuţie: Ramona Atănăsoaie, Dana

Előadják: Ramona Atănăsoaie, Dana

Bonţidean, Ovidiu Crişan, Rareş Stoica,

Bonţidean, Ovidiu Crişan, Rareş Stoica,

Doina Dejica, Lucian Rad.

Doina Dejica, Lucian Rad.

336. CAMERA OGLINZILOR SAU TRATAT DESPRE FEMEIE (Secţiunea Nocturne)

TÜKRÖK TERME, AVAGY ÉRTEKEZÉS A NŐRŐL - bemuató dátuma: 2008. február 15. (A Noktürnök sorozat keretén belül)

După texte din: Publius Vergilius Maro,

Publius Vergilius Maro, Publius Ovidius

Publius Ovidius Naso, Catullus, François

Naso, Catullus, François Villon, Carmina

Villon, Carmina Burana

Burana írásai alapján

Regia: Mona Chirilă Marian

Rendező: Mona Chirilă Marian

Scenografia: Eugenia Tărăşescu Jianu

Díszlettervező: Eugenia Tărăşescu Jianu

Muzica: Corina Sîrbu

Zeneszerző: Corina Sîrbu

Cu Ramona Atănăsoaie.

Előadja: Ramona Atănăsoaie.

337. CROITORAŞUL CEL ISTEŢ

AZ ESZES SZABÓLEGÉNY

– data premierei: 2 martie 2008

– bemutató dátuma: 2008. március 2

După Fraţii Grimm

Szerző: Grimm Fivérek

Scenariul şi regia: Emilia Zvetlana Nechita

Dramatizálta, rendezte: Emilia Zvetlana

Scenografia: Relu Pene

Nechita

În distribuţie: Dana Bonţidean, Lucian Rad.

Díszlettervező: Relu Pene

– data premierei: 15 februarie 2008

Előadják: Dana Bonţidean, Lucian Rad.

163


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

338. CSIPIKE

CIPI, PITICUL URIAȘ

– bemutató dátuma:

– data premierei: 10 aprilie 2008

2008. április 10.

Autor: Fodor Sándor

Szerző: Fodor Sándor

Regia: Varga Ibolya

Rendező: Varga Ibolya

Scenografia, păpuși: Ioana Olăhuț

Báb- és díszlettervező: Ioana Olăhuţ

Muzica: Venczel Péter

Zeneszerző: Venczel Péter

În distribuție: Ambrus Tünde, B. Bothos

Játsszák: Ambrus Tünde, B. Bothos Júlia,

Júlia, Giriti Réka, Pünkösti Laura, Takács

Giriti Réka, Pünkösti Laura, Takács Enikő,

Enikő, Csortán Márton,

Csortán Márton, György László, Kötő Áron,

György László, Kötő Áron,

Szabó Attila, Urmánczi Jenő.

Szabó Attila, Urmánczi Jenő.

339. TĂTICUŢUL ARE ÎNTOTDEAUNA DREPTATE

APUCINAK MINDIG IGAZA VAN

– data premierei: 12 mai 2008

Hans Christian Andersen nyomán

După Hans Christian Andersen

Színpadra adaptálta: Tatjana Suput

Adaptare scenică: Tatjana Suput

Rendező: Robert Raponja

Regia: Robert Raponja

Díszlettervező: Gaspare Nasuto

Scenografia: Gaspare Nasuto

Előadják: Ramona Atănăsoaie, Dana

În distribuţie: Ramona Atănăsoaie, Dana

Bonţidean, Angelica Lupeanu, Călin

Bonţidean, Angelica Lupeanu, Călin

Mureşan, Lucian Rad, Rareş Stoica.

– bemutató dátuma: 2008. május 12.

Mureşan, Lucian Rad, Rareş Stoica.

164

340. ISTORIA COMUNISMULUI POVESTITĂ BOLNAVILOR MINTAL

A KOMMUNIZMUS TÖRTÉNETE ELMEBETEGEKNEK

– data premierei: 25 iulie 2008 (Secţiunea

Noktürnök sorozat keretén belül) – angol

Nocturne) – versiunea în limba engleză

nyelvű változat

De Matei Vişniec

Szerző:Matei Vişniec

Regia : Mona Chirilă Marian

Rendező: Mona Chirilă Marian

Scenografia : Carmencita Brojboiu

Díszlettervező: Carmencita Brojboiu

Muzica : Corina Sîrbu

Zeneszerző: Corina Sîrbu

– bemutató dátuma: 2008 július 25. (A


PUCK / 1950 - 2020

În distribuţie: Dana Bonţidean, Dragoş Pop,

Előadják: Dana Bonţidean, Dragoş Pop,

Anca Doczi, Lucian Rad, Robert Pavicsits

Anca Doczi, Lucian Rad, Robert Pavicsits.

341. DĂNILĂ PREPELEAC

KARÓ DANI

– data premierei:

– bemutató dátuma: 2008.

25 septembrie 2008

szeptember 25.

După Ion Creangă

Szerző:Ion Creangă

Scenariul şi regia: Traian Savinescu

Szövegkönyv, rendező: Traian Savinescu

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

Ilustraţia muzicală: Traian Savinescu

Zeneszerző: Traian Savinescu

În distribuţie: Frunzina Anghel, Angelica

Előadják: Frunzina Anghel, Angelica

Lupeanu, Călin Mureşan, Lucian Rad,

Lupeanu, Călin Mureşan, Lucian Rad, Silviu

Silviu Ruşti.

Ruşti.

342. ISTORIA COMUNISMULUI POVESTITĂ BOLNAVILOR MINTAL

A KOMMUNIZMUS TÖRTÉNETE ELMEBETEGEKNEK

– data premierei: 26 septembrie

– bemutató dátuma: szeptember 26.

– versiunea în limba română

– román nyelvű változat

De Matei Vişniec

Szerző: Matei Vişniec

Regia: Mona Chirilă Marian

Rendező: Mona Chirilă Marian

Scenografia: Carmencita Brojboiu

Díszlettervező: Carmencita Brojboiu

Ilustraţia muzicală: Corina Sîrbu

Zeneszerző: Corina Sîrbu

În distrbuţie: Dana Bonţidean, Anca Doczi,

Előadják: Dana Bonţidean, Anca Doczi,

Dragoş Pop, Lucian Rad, Robert Pavicsits.

Dragoş Pop, Lucian Rad, Robert Pavicsits.

343. DON PERLIMPLIN

DON PERLIMPLIN

– bemutató dátuma: 2008 november 28.

– data premierei: 28 noiembrie 2008

Fordította: András László

Traducere: András László

Szerző: Federico García Lorca

Autor: Federico García Lorca

Rendező: Varga Ibolya

Regia: Varga Ibolya

Báb- és díszlettervező: Ioana Olăhuţ

Scenografia: Ioana Olăhuţ

Zeneszerző: András Enikő, Venczel Péter,

Muzica: András Enikő, Venczel Péter, 165


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

166

Homonnai Varga András

Homonnai Varga András, Liviu Matei

Mozgásművész: Liviu Matei

Mișcare scenică: Liviu Matei

Előadják: Visky András, Péntek Zsuzsa,

În distribuţie: Visky András, Péntek Zsuzsa,

György László, Csortán Márton, Takács

György László, Csortán Márton, Takács

Enikő.

Enikő.

344. INCREDIBILA POVESTE A REGELUI CLOVN (KETANU)

KETANU, AVAGY A BÓHÓCKIRÁLY CSODÁLATOS TÖRTÉNETE

– data premierei: 9 martie 2009

– bemutató dátuma: 2009 március 9.

De Mona Chirilă Marian

Szerző: Mona Chirilă Marian

Scenariul: Adela Iancu

Dramatizálta: Adela Iancu

Regia: Varga Ibolya

Rendező: Varga Ibolya

Scenografia: Cătălina Chirilă, Eugenia

Díszlettervező: Cătălina Chirilă, Eugenia

Tărăşescu Jianu

Tărăşescu Jianu

Muzica: Corina Sîrbu

Zenéjét gondozta: Corina Sîrbu

În distribuţie: Frunzina Anghel, Dana

Előadják: Frunzina Anghel, Dana

Bonţidean, Angelica Lupeanu, Călin

Bonţidean, Angelica Lupeanu, Călin

Mureşan, Lucian Rad, Rareş Stoica, Adina

Mureşan, Lucian Rad, Rareş Stoica, Adina

Ungur.

Ungur.

345. PULCINELLA ŞI MĂGARUL DIAVOLULUI

PULCINELLA ÉS AZ ÖRDÖG SZAMARA

– data premierei: 7 aprilie 2009

– bemutató dátuma: 2009. április 7.

Scenariul şi regia: Gaspare Nasuto

Dramatizálta és rendezte: Gaspare Nasuto

Traducerea: Delia Morar

Fordította: Delia Morar

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

Muzica: Gaspare Nasuto

Zeneszerző: Gaspare Nasuto

În distribuţie: Ramona Atănăsoaie, Dana

Előadják: Ramona Atănăsoaie, Dana

Bonţidean, Anca Doczi, Călin Mureşan,

Bonţidean, Anca Doczi, Călin Mureşan,

Rareş Stoica.

Rareş Stoica.


PUCK / 1950 - 2020

346. FEMEIA CA UN CÂMP DE LUPTĂ

A NŐ, MINT CSATAMEZŐ

– data premierei: 16 iulie 2009 (Secţiunea

Noktürnök sorozat keretén belül)

Nocturne)

Szerző: Matei Vişniec

De Matei Vişniec

Rendező: Mona Chirilă Marian

Regia : Mona Chirilă Marian

Zeneszerző: Corina Sîrbu

Muzica : Corina Sîrbu

Előadják: Dana Bonţidean, Anca Doczi.

– bemutató dátuma: 2009. július 16. (A

În distribuţie: Dana Bonţidean, Anca Doczi.

347. A BRÉMAI MUZSIKUSOK

MUZICANŢII DIN BREMEN

– bemutató dátuma:

– data premierei: 30 septembrie 2009

2009. szeptember 30.

Autor: Fraţii Grimm

Szerző: Grimm fivérek

Regia: Traian Savinescu

Rendező: Traian Savinescu

Scenografia: Sandu Marian

Báb- és díszlettervező: Sandu Marian

Muzica: Venczel Petér

Zeneszerző: Venczel Petér

În distribuţie: Urmánczi Jenő, Péntek

Előadják: Urmánczi Jenő, Péntek Zsuzsa,

Zsuzsa, Ambrus Tünde, Takács Enikő,

Ambrus Tünde, Takács Enikő, Szabó Attila,

Szabó Attila, György László, Giriti Réka,

György László, Giriti Réka, Pünkösti Laura,

Pünkösti Laura, Sándor Ildikó.

Sándor Ildikó.

348. OCHIUL SOACREI

AZ ANYÓS SZEME

– data premierei: 20 noiembrie 2009

– bemutató dátuma: 2009 november 20.

După Ion Creangă

Szerző:Ion Creangă

Scenariul şi regia: Bogdan Ulmu

Dramatizálta, rendezte: Bogdan Ulmu

Scenografia : Epaminonda Tiotiu

Díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

Muzica : Matei Damian Ulmu

Zeneszerző: Matei Damian Ulmu

În distribuţie: Dana Bonţidean, Doina

Előadják: Dana Bonţidean, Doina Dejica,

Dejica, Frunzina Anghel, Ramona

Frunzina Anghel, Ramona Atănăsoaie,

Atănăsoaie, Adina Ungur, Călin Mureşan,

Adina Ungur, Călin Mureşan, Silviu Ruşti.

Silviu Ruşti.

167


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

349. SCUFIȚA ROȘIE ȘI MOȘ CRĂCIUN

PIROSKA ÉS A MIKULÁS

– data premierei: 15 decembrie 2009

Színpadi adaptáció: Mona Chirilă Marian

Adaptare: Mona Chirilă Marian

Előadják: Dana Bonţidean, Frunzina

În distribuţie: Dana Bonţidean, Frunzina

Anghel, Angelica Lupeanu, Anca Doczi.

– bemutató dátuma: 2009. december 15.

Anghel, Angelica Lupeanu, Anca Doczi.

350. MUZICANŢII DIN BREMEN

A BRÉMAI MUZSIKUSOK

– data premierei: 1 februarie 2010

– bemutató dátuma: 2010. február 1.

După Fraţii Grimm

Szerző: Grimm fivérek

Scenariul şi regia: Traian Savinescu

Dramatizálta, rendezte: Traian Savinescu

Scenografia: Marian Sandu

Díszlettervező: Marian Sandu

Muzica: Venczel Péter

Zeneszerző: Venczel Péter

În distribuţie: Ovidiu Crişan, Angelica

Előadják: Ovidiu Crişan, Angelica

Lupeanu, Călin Mureşan, Anca Doczi,

Lupeanu, Călin Mureşan, Anca Doczi,

Rareş Stoica, Adina Ungur, Silviu Ruşti.

Rareş Stoica, Adina Ungur, Silviu Ruşti.

351. A SZARVASKIRÁLY

REGELE CERB

– bemutató dátuma: 2010. március 26.

– data premierei: 26 martie 2010

Szerző: Carlo Gozzi

Autor: Carlo Gozzi

Rendező: Mona Chirilă Marian

Regia: Mona Chirilă Marian

Báb- és díszlettervező:

Scenografia: Eugenia Tărăşescu Jianu

Eugenia Tărăşescu Jianu

Muzica: Corina Sîrbu

Zeneszerző: Corina Sîrbu

În distribuţie: Ambrus Tünde, Giriti Réka,

Előadják: Ambrus Tünde, Giriti Réka,

Pünkösti Laura, Takács Enikő, Csortán

Pünkösti Laura, Takács Enikő, Csortán

Márton, György László, Kötő Áron, Szabó

Márton, György László, Kötő Áron, Szabó

Attila.

Attila.

168


PUCK / 1950 - 2020

352. FOTOGRAFI ŞI CLOVNI INVIZIBILI

FÉNYKÉPÉSZEK ÉS LÁTHATATLAN BOHÓCOK

– data premierei: 7 mai 2010 (Secţiunea

– bemutató dátuma: 2010. május 7. (A

Nocturne)

Noktürnök sorozat keretén belül)

De Val Butnaru

Szerző:Val Butnaru

Regia : Cristian Luchian

Rendező: Cristian Luchian

Cu: Anca Doczi, Iulia Brezeanu.

Előadják: Anca Doczi, Iulia Brezeanu.

353. HORA TESTAMENTI

HORA TESTAMENTI

– data premierei: 24 martie 2010 (Secţiunea

– bemutató dátuma: 2010. március 24. (A

Nocturne)

Noktürnök sorozat keretén belül)

Spectacol de licenţă realizat în colaborare

A BBTE Színház és Televízió Karral

cu Facultatea de Teatru şi Televiziune

közösen létrehozott előadás

Regia: Delia Gavliţchi

Rendező: Delia Gavliţchi

În distribuţie: Andrei Stehan, Raluca Mara,

Előadják: Andrei Stehan, Raluca Mara,

Alexandru Cârneală, Radu Homiceanu,

Alexandru Cârneală, Radu Homiceanu,

George Bârsan, Adina Cobuşceanu şi

George Bârsan, Adina Cobuşceanu şi

Motanul Grigore.

Motanul Grigore.

354. KINCSKERESŐ KISKÖDMÖN

COJOCELUL FERMECAT

– bemutató dátuma: 2010. május 22.

Autor: Móra Ferenc

Szerző: Móra Ferenc

Scenariul: Egyed Emese

Dramatizálta: Egyed Emese

Regia: Varga Ibolya

Rendező: Varga Ibolya

Scenografia: Fekete Anetta

Báb- és díszlettervező: Fekete Anetta

Muzica: Kovács Gáborján

Zeneszerző: Kovács Gáborján

În distribuţie: Ambrus Tünde, Giriti Réka,

Előadják: Ambrus Tünde, Giriti Réka,

Pünkösti Laura, Péntek Zsuzsa, Takács

Pünkösti Laura, Péntek Zsuzsa, Takács

Enikő, György László, Kötő Áron, Szabó

Enikő, György László, Kötő Áron, Szabó

Attila.

– data premierei: 22 mai 2010

Attila.

169


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

355. CARTEA CU APOLODOR

APOLODOR KÖNYVE

– data premierei: 14 iulie 2010 (în limba

– bemutató dátuma: 2010. július 14.(angol

engleză)/ 3 octombrie 2010 (în limba

nyelven)/ 2010. október 3. (román nyelven).

română)

Szerző: Gellu Naum

De Gellu Naum

Rendező: Mona Chirilă Marian

Regia: Mona Chirilă Marian

Díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Zeneszerző: Corina Sîrbu

Muzica: Corina Sîrbu

Előadják: Dana Bonţidean, Călin Mureşan,

În distribuţie: Dana Bonţidean, Călin

Silviu Ruşti.

Mureşan, Silviu Ruşti.

170

356. OXIMORON

OXIMORON

– data premierei: 15 octombrie 2010

– bemutató dátuma: 2010. október 15. (A

(Secţiunea Nocturne)

Noktürnök sorozat keretén belül)

De Brânduşa Ban

Szerző: Brânduşa Ban

Regia : Alexandra Sofonea

Rendező: Alexandra Sofonea

Scenografia: Eugenia Tărăşescu Jianu

Díszlettervező: Eugenia Tărăşescu Jianu

În distribuţie: Ramona Atănăsoaie, Andrei

Előadják: Ramona Atănăsoaie, Andrei

Brădean, Angelica Lupeanu, Rareş Stoica.

Brădean, Angelica Lupeanu, Rareş Stoica.

357. ELJÖHETNÉL HOZZÁM!

TE AŞTEPT!

– bemutató dátuma:

– data premierei: 27 octombrie 2010

2010. október 27.

Autor: J. Lawson

Szerző: J. Lawson

Regia: Kovács Ildikó, Varga Ibolya

Rendező: Kovács Ildikó, Varga Ibolya

Scenografia: Ioana Olăhuţ

Díszlettervező: Ioana Olăhuţ

Păpuşi: Virgil Svinţiu

Bábtervrző: Virgil Svinţiu

Muzica: Venczel Péter

Zeneszerző: Venczel Péter

În distribuţie: Giriti Réka, Péntek Zsuzsa,

Előadják: Giriti Réka, Péntek Zsuzsa,

Takács Enikő, Csortán Márton, Kötő Áron,

Takács Enikő, Csortán Márton, Kötő Áron,

Szabó Attila,

Szabó Attila, Urmánczi Jenő.

Urmánczi Jenő.


PUCK / 1950 - 2020

358. TÉLI MESE

POVESTE DE IARNĂ

– bemutató dátuma: 2010 november 30.

– data premierei: 30. noiembrie 2010

Írta, rendezte: Varga Ibolya

Scenariul, regia: Varga Ibolya

Báb- és díszlettervező:

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Epaminonda Tiotiu

Muzica: Venczel Péter

Zeneszerző: Venczel Péter

Costume: Bányai Enikő

Jelmeztervező: Bányai Enikő

În distribuţie: Giriti Réka, Takács Enikő,

Előadják: Giriti Réka, Takács Enikő,

Csortán Márton, Szabó Attila

Csortán Márton, Szabó Attila.

359. ZURINKA

ZURINKA

– data premierei:

– bemutató dátuma: 2011. március 10.

10 martie 2011 în limba română / 8 aprilie

(román nyelven) / 2011. április 8.(roma

2011- în limba romani

nyelven)

De Alina Nelega

Szerző: Alina Nelega

După basme şi legende din folclorul romani

Roma népmesék és legendák alapján

Regia: Georgeta Lozincă

Rendező: Georgeta Lozincă

Scenografia: Eugenia Tărăşescu Jianu

Díszlettervező: Eugenia Tărăşescu Jianu

Muzica: Georgeta Lozincă

Zeneszerző: Georgeta Lozincă

Traducere în limba romani: Rudi Moca

Román nyelvű fordítás: Rudi Moca

În distribuţie: Frunzina Anghel, Ramona

Előadják: Frunzina Anghel, Ramona

Atănăsoaie, Laura Corpodean, Lucian Rad,

Atănăsoaie, Laura Corpodean, Lucian Rad,

Silviu Ruşti, Rareş Stoica, Adina Ungur.

Silviu Ruşti, Rareş Stoica, Adina Ungur.

360. VITÉZ LÁSZLÓ MEG A MÁGUS

VITÉZ LÁSZLÓ ŞI MAGICIANUL

– bemutató dátuma: 2011. május 18.

– data premierei: 18 mai 2011

Szerző: Szántai János

Autor: Szántai János

Rendező: Rumi László

Regia: Rumi László

Díszlettervező: Rumi László, György László

Scenografia: Rumi László, György László

Zeneszerző: Rumi László

Muzica: Rumi László

Előadják: György László, Kötő Áron, Imecs-

În distribuţie: György László, Kötő Áron,

Magdó Levente.

Imecs-Magdó Levente. 171


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

172

361. ALADDIN

ALADDIN

– data premierei: 18 septembrie 2011

– bemutató dátuma:

Un spectacol de Traian Savinescu

2011. szeptember 18.

Sculptura: Elena Ilaş

Rendező: Traian Savinescu

În distribuţie: Frunzina Anghel, Ramona

Bábok: Elena Ilaş

Atănăsoaie, Silviu Ruşti, Rareş Stoica,

Előadják: Frunzina Anghel, Ramona

Florin Suciu Buh,

Atănăsoaie, Silviu Ruşti, Rareş Stoica,

Adina Ungur.

Florin Suciu Buh, Adina Ungur.

362. SECRETUL MAGIC

A VARÁZSTITOK

– data premierei: 20 octombrie 2011

– bemutató dátuma: 2011 október 20.

După Carlo Gozzi

Szerző: Carlo Gozzi

Scenariul și regia: Mona Chirilă Marian

Szövegkönyv, rendező: Mona Chirilă Marian

Scenografia: Eugenia Tărăşescu Jianu

Díszlettervező: Eugenia Tărăşescu Jianu

Muzica: Corina Sîrbu

Zeneszerző: Corina Sîrbu

În distribuţie: Dana Bonţidean, Călin

Előadják: Dana Bonţidean, Călin Mureşan,

Mureşan, Frunzina Anghel, Lucian Rad,

Frunzina Anghel, Lucian Rad, Silviu Ruşti,

Silviu Ruşti, Rareş Stoica, Florin Suciu Buh,

Rareş Stoica, Florin Suciu Buh, Adina

Adina Ungur.

Ungur.

363. HAMUPIPÓKE

CENUȘĂREASA

– bemutató dátuma: 2012

– data premierei: 2012

Dramatizálta: Varga Ibolya

Dramatizare: Varga Ibolya

Rendező: Varga Ibolya

Regia: Varga Ibolya

Díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Bábok: Virgil Svințiu

Păpuși: Virgil Svințiu

Zene: Csortán Márton

Ilustrație muzicală: Csortán Márton

Előadják: Imecs Levente,

În distribuţie: Imecs Levente,

Csepei Zsolt, Molnár Margit.

Csepei Zsolt, Molnár Margit.


PUCK / 1950 - 2020

364. MŰANYAG

PLASTIC

– bemutató dátuma: 2013 január 26.

– data premierei: 26 ianuarie 2013

(A BBTE Színház és Film Karral közösen

(colaborare cu Facultatea de Teatru şi

létrehozott előadás)

Televiziune)

Rendező: Palocsay Kisó Kata

Un spectacol de Palocsay Kisó Kata

Közreműködtek: Cristian Rusu, Filip

Colaboratori: Cristian Rusu, Filip Odangiu,

Odangiu, Hatházi András, Kovács Ferenc,

Hatházi András, Kovács Ferenc, Nagy

Nagy András, Almás Attila

András, Almási Attila

Előadják: Borsos Júlia, Csokán Raul,

În distribuţie: Borsos Júlia, Csokán Raul,

Ferencz Nándor, László Réka, Molnár

Ferencz Nándor, László Réka, Molnár

Rudolf, Rácz Endre, Sebestyén Hunor,

Rudolf, Rácz Endre, Sebestyén Hunor,

Sófalvi Krisztina, Udvari Tímea, Vass

Sófalvi Krisztina, Udvari Tímea, Vass

Zsuzsanna

Zsuzsanna.

365. CĂLĂTORIE ÎN JURUL LUMII

UTAZÁS A VILÁG KÖRÜL

– data premierei: 15 martie 2012

– bemutató dátuma: 2012. március 15.

Scenariul şi regia: Emilia Svetlana Nechita

Szövegkönyv, rendező: Emilia Svetlana

Scenografia: Relu Pene

Nechita

Muzica: Emilia Nechita

Díszlettervező: Relu Pene

În distribuţie: Lucian Rad, Florina Florian,

Zeneszerző: Emilia Nechita

Silviu Ruşti, Florin Suciu Buh.

Előadják: Lucian Rad, Florina Florian, Silviu Ruşti, Florin Suciu Buh.

366. ERŐS JÁNOS

JÁNOS CEL PUTERNIC

– bemutató dátuma: 2012. június 23.

– data premierei: 23 iunie 2012

Szerző: Orbán János Dénes

Autor: Orbán János Dénes

Rendező: Varga Ibolya

Regia: Varga Ibolya

Díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Zeneszerző: Venczel Péter

Muzica: Venczel Péter

Előadják: Giriti Réka, Takács Enikő,

În distribuţie: Giriti Réka, Takács Enikő,

Csortán Márton, György László, Kötő Áron,

Csortán Márton, György László, Kötő Áron,

Urmánczi Jenő.

Urmánczi Jenő. 173


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

367. CRĂIASA ZĂPEZII

A HÓKIRÁLYNŐ

– data premierei: 13 ianuarie 2013

– bemutató dátuma: 2013. január 13.

După Hans Christian Andersen

Szerző: Hans Christian Andersen

Scenariul şi regia: Traian Savinescu

Szövegkönyv, rendező: Traian Savinescu

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

Ilustraţia muzicală: Traian Savinescu

Zeneszerző: Traian Savinescu

În distribuţie: Ramona Atănăsoaie, Ovidiu

Előadják: Ramona Atănăsoaie, Ovidiu

Crişan, Frunzina Anghel, Călin Mureşan,

Crişan, Frunzina Anghel, Călin Mureşan,

Silviu Ruşti, Florina Florian, Florin Suciu

Silviu Ruşti, Florina Florian, Florin Suciu

Buh.

Buh.

368. DRAGOSTEA CELOR TREI PORTOCALE

A HÁROM NARANCS SZERELMESE

– data premierei: 10 martie 2013

– bemutató dátuma: 2013 március 10.

După Carlo Gozzi, scenariul: Mona Chirilă

Szerző: Carlo Gozzi,

Marian

Szövegkönyv: Mona Chirilă Marian

Regia: Mihai Chirilă

Rendező: Mihai Chirilă

Scenografia: Eugenia Tărăşescu Jianu

Díszlettervező: Eugenia Tărăşescu Jianu

Muzica: Corina Sîrbu

Zeneszerző: Corina Sîrbu

În distribuţie: Dana Bonţidean, Călin

Előadják: Dana Bonţidean, Călin Mureşan,

Mureşan, Florina Florian, Frunzina

Florina Florian, Frunzina Anghel, Ramona

Anghel, Ramona Atănăsoaie, Laura

Atănăsoaie, Laura Corpodean, Silviu Ruşti,

Corpodean, Silviu Ruşti, Florin Suciu Buh,

Florin Suciu Buh, Adina Ungur.

Adina Ungur.

174

369. URSUL PĂCĂLIT DE VULPE

A RÁSZEDETT MEDVE

– data premierei: 8 decembrie 2013

– bemutató dátuma: 2013 december 8.

După Ion Creangă

Szerző: Ion Creangă

Scenariul şi regia: Delia Gavliţchi

Szövegkönyv, rendező: Delia Gavliţchi

Scenografia: Cătălina Chirilă

Díszlettervező: Cătălina Chirilă

Ilustraţia muzicală: Corina Sîrbu

Zeneszerző: Corina Sîrbu

În distribuţie: Florina Florian / Ramona

Előadják: Florina Florian / Ramona


PUCK / 1950 - 2020

Atănăsoaie, Rareș Stoica / Silviu Ruști,

Atănăsoaie, Rareș Stoica / Silviu Ruști,

Florin Suciu / Cătălin Filip, Adina Ungur /

Florin Suciu / Cătălin Filip, Adina Ungur /

Angelica Pamfilie.

Angelica Pamfilie

370. A HÓKIRÁLYNŐ

CRĂIASA ZĂPEZII

– bemutató dátuma: 2013. június 8

– data premierei: 8 iunie 2013

Szerző: Hans Christian Andersen

După Hans Christian Andersen

Szövegkönyv: Traian Savinescu

Scenariul: Traian Savinescu

Fordította: Bréda Ferenc

Traducere: Bréda Ferenc

Rendező: Traian Savinescu

Regia: Traian Savinescu

Báb- és díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Zeneszerző: Kötő Áron

Muzica: Kötő Áron

Előadják: Ambrus Tünde, Pünkösti Laura,

În distribuţie: Ambrus Tünde, Pünkösti

Sándor Ildikó, Takács Enikő, Csepei

Laura, Sándor Ildikó, Takács Enikő, Csepei

Zsolt, Imecs-Magdó Levente, Kötő Áron,

Zsolt, Imecs-Magdó Levente, Kötő Áron,

Urmánczi Jenő.

Urmánczi Jenő.

371. PĂCALĂ

PĂCALĂ

– data premierei: 27 aprilie 2014

– bemutató dátuma: 2014. április 27.

Regia: Victor Olăhuţ

Rendező: Victor Olăhuţ

Scenariul: Florentina Năstase,

Szövegkönyv: Florentina Năstase, Victor

Victor Olăhuţ

Olăhuţ

Scenografia: Mihai Pastramagiu

Díszlettervező: Mihai Pastramagiu

Coloana sonoră: Indie Folker

Hangszerkesztés: Indie Folker

În distribuţie: Ovidiu Crişan, Florina

Előadják: Ovidiu Crişan, Florina Florian,

Florian, Ramona Atănăsoaie, Cristian

Ramona Atănăsoaie, Cristian Ciuzan,

Ciuzan, Angelica Pamfilie, Silviu Ruşti,

Angelica Pamfilie, Silviu Ruşti, Rareş

Rareş Stoica, Adina Ungur.

Stoica, Adina Ungur.

175


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

176

372. HOL A VILÁG KÖZEPE?

UNDE-I CENTRUL LUMII?

– bemutató dátuma: 2014. január 25.

– data premierei: 25 ianuarie 2014

Szerző: Méhes György, Orbán János Dénes

Autor: Méhes György, Orbán János Dénes

Rendező: M. Varga Ibolya

Regia: M. Varga Ibolya

Díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Zeneszerző: Venczel Péter

Muzica: Venczel Péter

Előadják: Ambrus Tünde, Sándor Ildikó,

În distribuţie: Ambrus Tünde, Sándor

Giriti Réka, Pünkösti Laura, Csokán Raul,

Ildikó, Giriti Réka, Pünkösti Laura, Csokán

Urmánczi Jenő.

Raul, Urmánczi Jenő.

373. TENGERSZEM TÜNDÉRE

ZÂNA LACULUI

– bemutató dátuma: 2014. március 26.

– data premierei: 26 martie 2014

Szerző: Jókai Mór

Autor: Jókai Mór

Dramatizálta: Egyed Emese

Dramaturg: Egyed Emese

Rendező: M. Varga Ibolya

Regia: M. Varga Ibolya

Díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Zeneszerző: Lászlóffy Zsolt

Muzica: Lászlóffy Zsolt

Videó: Gaál Csaba, Bozó Edit Liza

Video: Gaál Csaba, Bozó Edit Liza

Előadják: Ambrus Tünde, Giriti Réka,

În distribuţie: Ambrus Tünde, Giriti Réka,

Pünkösti Laura, Sándor Ildikó, Vincze

Pünkösti Laura, Sándor Ildikó, Vincze

Tímea, Csortán Márton, György László,

Tímea, Csortán Márton, György László,

Ferencz Nándor, Urmánczi Jenő.

Ferencz Nándor, Urmánczi Jenő.

Zenélnek: Csokán Raul, Kötő Áron, Imre

Muzicanţi: Csokán Raul, Kötő Áron, Imre

Vilmos Zoltán.

Vilmos Zoltán

374. TĂRÂMUL DINTRE VALURI

A HULLÁMOK KÖZÖTTI VILÁG

– data premierei: 17 octombrie 2014

– bemutató dátuma: 2014. október 17.

(spectacol adresat copiilor cu tulburări din

(az autizmus spektrumzavarral élő

spectrul autist)

gyermekek számára)

Scenariul şi regia: Elena Butuşină

Írta és rendezte: Elena Butuşină

Scenografia: Paul Victor Stroie

Díszlettervező: Paul Victor Stroie

Costume, pictură şi elemente de decor:

Jelmezek, dekorelemek: Ovidiu Dragoş


PUCK / 1950 - 2020

Ovidiu Dragoş

Zeneszerző: Mara Prună

Muzica: Mara Prună

Előadják: Ramona Atănăsoaie, Florina

În distribuţie: Ramona Atănăsoaie, Florina

Florian, Călin Mureşan, Silviu Ruşti,

Florian, Călin Mureşan, Silviu Ruşti,

Angelica Pamfilie, Adina Ungur.

Angelica Pamfilie, Adina Ungur.

375. AJÁNDÉK

CADOU

– bemutató dátuma:

– data premierei: 29 noiembrie 2014

2014 november 29.

Regia: Vadas László

Rendező: Vadas László

Păpuși, scenografia: Lőrincz Gyula

Báb- és díszlettervező: Lőrincz Gyula

În distribuție: Ambrus Tünde, Csokán

Előadják: Ambrus Tünde, Csokán Raul,

Raul, Ferencz Nándor, György László, Kötő

Ferencz Nándor, György László, Kötő Áron,

Áron, Sándor Ildikó, Urmánczi Jenő, Vincze

Sándor Ildikó, Urmánczi Jenő, Vincze

Tímea.

Tímea.

376. POVESTEA ŞEHEREZADEI

SEHEREZÁDÉ MESÉJE

– data premierei: 18 ianuarie 2015

– bemutató dátuma: 2015 január 18.

Scenariul şi regia: Traian Savinescu

Írta, rendezte: Traian Savinescu

Scenografia: Traian Savinescu,

Díszlettervező: Traian Savinescu,

Elena Ilaș

Elena Ilaș

Păpuși: Andra Ştefan

Bábtervező: Andra Ştefan

În distribuţie: Andra Ştefan, Iulia Dinescu

Előadják: Andra Ştefan, Iulia Dinescu şi

şi Andreea Bolovan.

Andreea Bolovan.

377. HA ÉN LENNÉK MÁTYÁS KIRÁLY– bemutató dátuma: 2015. február 14.

DACĂ AŞ FI MATIA CORVIN

Szerző: Demeter Ferenc

Scenariul: Demeter Ferenc

Rendező: Urmánczi Jenő

Regia: Urmánczi Jenő

Díszlettervező: Liviu Bora

Scenografia: Liviu Bora

Előadják: Vincze Tímea, Ferencz Nándor,

În distribuţie: Vincze Tímea, Ferencz

Csokán Raul.

Nándor, Csokán Raul.

– data premierei: 14 februarie 2015

177


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

178

378. VASILACHE ŞI MARIOARA

VASILACHE ÉS MARIOARA

– data premierei: 22 martie 2015

– bemutató dátuma: 2015. március 22.

Scenariul: Mihai Crişan

Szövegkönyv: Mihai Crişan

Regia: Varga Ibolya

Rendező: Varga Ibolya

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

În distribuţie: Ramona Atănăsoaie, György

Előadják: Ramona Atănăsoaie, György

László, Csortán Márton, Andra Ştefan.

László, Csortán Márton, Andra Ştefan.

379. RĂŢUŞCA CEA URÂTĂ

A RÚT KISKACSA

– data premierei: 11 septembrie 2015

– bemutató dátuma: 2015. szeptember 11.

de Hans Christian Andersen

Szerző: Hans Christian Andersen

Adaptare scenică de Ovidiu Pecican

Színpadi adaptáció: Ovidiu Pecican

Regia: Máté Varga Ibolya

Rendező: Máté Varga Ibolya

Scenografia: Epaminonda Tiotiu

Díszlettervező: Epaminonda Tiotiu

Muzica: Venczel Péter

Zeneszerző: Venczel Péter

În distribuţie: Ramona Atănăsoaie,

Előadják: Ramona Atănăsoaie, Frunzina

Frunzina Anghel, Andreea Bolovan, Ionuţ

Anghel, Andreea Bolovan, Ionuţ

Constantinescu, Iulia Dinescu, Călin

Constantinescu, Iulia Dinescu, Călin

Mureşan, Angelica Pamfilie, Andra Ştefan

Mureşan, Angelica Pamfilie, Andra Ştefan.

380. FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ - 6 decembrie 2015

CSIPKERÓZSIKA

de Charles Perrault

Szerző:Charles Perrault

Adaptare scenică de Gabriel Apostol

Színpadi adaptáció: Gabriel Apostol

Regia: Gabriel Apostol

Rendező: Gabriel Apostol

Scenografia: Andra Ştefan

Díszlettervező: Andra Ştefan

Muzica: Dan Bălan

Zeneszerző: Dan Bălan

În distribuţie: Petre Băcioiu, Ramona

Előadják: Petre Băcioiu, Ramona

Atănăsoaie, Frunzina Anghel, Andreea

Atănăsoaie, Frunzina Anghel, Andreea

Bolovan, Ionuţ Constantinescu, Iulia

Bolovan, Ionuţ Constantinescu, Iulia

Dinescu, Călin Mureşan, Angelica Pamfilie,

Dinescu, Călin Mureşan, Angelica Pamfilie,

Andra Ştefan, Adina Ungur

Andra Ştefan, Adina Ungur.

– bemutató dátuma: 2015. december 6.


PUCK / 1950 - 2020

381. MIMORÓZART

MIMORÓZART

– bemutató dátuma: 2015. december 15.

– data premierei: 15 decembrie 2015

Non-verbális előadás

Spectacol nonverbal

Forgatókönyv, rendező: Palocsay Kisó Kata

Scenariul și regia: Palocsay Kisó Kata

Joan Miró munkái, valamint W. A. Mozart

După lucrările lui Joan Miró și muzica lui

zenéje alapján

W. A. Mozart

Látványterv: Lőrincz Gyula

Scenografia: Lőrincz Gyula

Díszlet- és bábkészítés: György László és

Decor și păpuși: György László și Szabó

Szabó Tünde

Tünde

Előadják: Urmánczi Jenő, László Réka, Okos

În distribuţie: Urmánczi Jenő, László Réka,

Attila.

Okos Attila.

382. BÁBMESTEREK

MEŞTERII PĂPUŞARI

– bemutató dátuma: 2016. január 16.

– data premierei: 16 ianuarie 2016

Rendező: Vadas László

Regia: Vadas László

A forgatókönyvet William Shakespeare

Dramaturg: Demeter Ferenc şi Vadas

műve alapján írta: Demeter Ferenc és

László după William Shakespeare

Vadas László

Scenografia: Lőrincz Gyula

Díszlettervező: Lőrincz Gyula

Muzica: Kötő Áron

Zeneszerző: Kötő Áron

În distribuţie: Giriti Réka, György László,

Előadják: Giriti Réka, György László, Kötő

Kötő Áron, Patka Ildikó, Pünkösti Laura,

Áron, Patka Ildikó, Pünkösti Laura, Rekita

Rekita Rozália, Vincze Tímea / Veligdán

Rozália, Vincze Tímea / Veligdán Boglárka.

Boglárka.

383. PUCK ÉS A TÖBBIEK

PUCK ȘI CEILALȚI

-bemutató dátuma: 2016. március 31.

– data premierei: 31 martie 2016

Szerző: W. Shakespeare, Charles és Mary Lamb

Autori: W. Shakespeare, Charles și Mary Lamb

Rendezte és előadják: Rekita Rozália és

Regia și interpretarea: Rekita Rozália și

Kötő Áron

Kötő Áron

Bábok és díszletelemek: Rekita Rozália

Textele, păpușile și scenografia: Rekita Rozália

Zene: Kötő Áron

Muzica: Kötő Áron

179


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

180

384. ALEODOR ÎMPĂRAT

ALEODOR CSÁSZÁR

– data premierei: 2 martie 2016

–bemutató dátuma: 2016. március 2

De Petre Ispirescu

Szerző:Petre Ispirescu

Scenariul şi regia: Decebal Marin

Szövegkönyv, rendező: Decebal Marin

Scenografia: Vlad Tănase

Díszlettervező: Vlad Tănase

În distribuţie: Andreea Bolovan, Ionuţ

Előadják: Andreea Bolovan, Ionuţ

Constantinescu, Iulia Dinescu, Robert

Constantinescu, Iulia Dinescu, Robert

Gutunoiu, Călin Mureşan, Angelica

Gutunoiu, Călin Mureşan, Angelica

Pamfilie, Andra Ştefan.

Pamfilie, Andra Ştefan.

385. PÁRBAJ TÜKÖRBEN

DUEL ÎN OGLINDĂ

– bemutató dátuma: 2016. május 6.

– data premierei: 6 mai 2016

Írta, rendezte: Vadas László

Scenariul şi regia: Vadas László

Díszlettervező: Lőrincz Gyula

Scenografia: Lőrincz Gyula

Előadja: Veligdán Boglárka.

Cu Veligdán Boglárka.

386. MESESZŐNYEG -2016. október 5.

COVORAȘUL FERMECAT

Szerző: Móra Ferenc

Autor: Ferenc Móra

Rendező: Varga Ibolya

Regia: Varga Ibolya

Díszlettervező: Fekete Anetta

Scenografia: Anetta Fekete

Zeneszerző:Venczel Péter

Muzica: Venczel Péter

Zenész, kellékes: Tóthpál Tamás

Muzicant și recuziter: Tamás Tóthpál

Előadják: Patka Ildikó, Pünkösti Laura,

In distribuție: Ildikó Patka, Laura Pünkösti,

György László, Kötő Áron.

László György, Áron Kötő.

387. STRADA CU ÎNGERI

ANGYALOK UTCÁJA

– data premierei: 13 ianuarie 2017

– bemutató dátuma: 2017. január 13.

Scenariul şi regia: Decebal Marin

Írta, rendezte: Decebal Marin

Scenografia: Decebal Marin

Díszlettervező: Decebal Marin

Caractere: Ioan Bătăiosu, Decebal Marin

Bábok: Ioan Bătăiosu, Decebal Marin

În distribuţie: Andreea Bolovan, Ștefan

Előadják: Andreea Bolovan, Ștefan Craiu,

Craiu, Robert Gutunoiu, Andra Ștefan.

Robert Gutunoiu, Andra Ștefan.


PUCK / 1950 - 2020

388. PINOCCHIO

PINOKKIÓ

– data premierei: 3 februarie 2017

– bemutató dátuma: 2017. február 3

De Carlo Collodi

Szerző: Carlo Collodi

Scenariul şi regia: Călin Mocanu

Szövegkönyv, rendező: Călin Mocanu

Scenografia: Sandu Marian

Díszlettervező: Sandu Marian

În distribuţie: Andra Ștefan, Andreea

Előadják: Andra Ștefan, Andreea Bolovan,

Bolovan, Ionuț Constantinescu, Ștefan

Ionuț Constantinescu, Ștefan Craiu, Iulia

Craiu, Iulia Dinescu, Robert Gutunoiu,

Dinescu, Robert Gutunoiu, Călin Mureșan.

Călin Mureșan.

389. MICUL PRINȚ

A KISHERCEG

– data premierei: 16 februarie 2017

– bemutató dátuma: 2017. február 16.

De Antoine de Saint-Exupery

Szerző: Antoine de Saint-Exupery

Scenariul şi regia: Mihai Lungeanu

Szövegkönyv, rendező: Mihai Lungeanu

Asistent de regie: Călin Mureșan

Rendezőasszisztens: Călin Mureșan

Scenografia: Ioana Olăhuț

Díszlettervező: Ioana Olăhuț

Muzica: Cári Tibor

Zene: Cári Tibor

În distribuţie: Andra Ștefan, Frunzina

Előadják: Andra Ștefan, Frunzina Anghel,

Anghel, Ramona Atănăsoaie, Ionuț

Ramona Atănăsoaie, Ionuț Constantinescu,

Constantinescu, Ștefan Craiu, Iulia

Ștefan Craiu, Iulia Dinescu, Robert

Dinescu, Robert Gutunoiu, Angelica

Gutunoiu, Angelica Pamfilie, Adina Ungur,

Pamfilie, Adina Ungur, vocea aviatorului:

vocea aviatorului: Marcel Iureș.

Marcel Iureș.

390. FATA BABEI ȘI FATA MOȘNEAGULUI– 21 martie 2017

ÖREGAPÓ LÁNYA, ÖREGANYÓ LÁNYA – 2017. március 21.

De Ion Creangă

Szerző:Ion Creangă

Scenariul şi regia: Angelica Pamfilie

Szövegkönyv, rendező: Angelica Pamfilie

Scenografia: Andra Ștefan

Díszlettervező: Andra Ștefan

În distribuţie: Frunzina Anghel,

Előadják: Frunzina Anghel,

Ramona Atănăsoaie, Angelica Pamfilie,

Ramona Atănăsoaie, Angelica Pamfilie,

Adina Ungur.

Adina Ungur. 181


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

391. ÉN VAGYOK PINOKKIÓ

EU SUNT PINOCCHIO

– bemutató dátuma: 2017. június 3.

– data premierei: 3 iunie 2017

Szerző: Carlo Collodi

Autor: Carlo Collodi

Fordítás: László Noémi

Traducere: László Noémi

Színpadi adaptáció: Călin Mocanu

Adaptare scenică: Călin Mocanu

Rendező: Călin Mocanu

Regia: Călin Mocanu

Rendezőasszisztens: Paul Sarvadi

Asistent de regie: Paul Sarvadi

Díszlettervező: Sandu Marian

Scenograf: Sandu Marian

Zene: Dan Bălan

Muzică: Dan Bălan

Előadják: László Réka, Patka Ildikó,

În distribuţie: László Réka, Patka Ildikó,

Urmánczi Jenő, Okos Attila Ákos, Giriti Réka, Domokos Szabolcs, Lanstyák Ildikó.

Urmánczi Jenő, Okos Attila Ákos, Giriti

392. SZIKLAHITŰ SZENT LÁSZLÓ

LEGENDA SFÂNTULUI LADISLAU

- bemutató dátuma: 2017. október 30.

- data premierei: 30 octombrie 2017

Szerző, díszlettervező, rendező: Szentirmai

Autor, scenograf, regizor: László Szentirmai

László

Asistent de regie: Tünde Kocsis

Rendezőasszisztens: Kocsis Tünde

Compozitor: Áron Kötő

Zeneszerző: Kötő Áron

Colaborator muzical: Csilla Vincze Dalos

Zenei közreműködő: Vincze Dalos Csilla

Sound design: Péter Venczel

Sound design: Venczel Péter

În distribuţie: Dorottya Balogh, Réka Giriti,

Előadják: Balogh Dorottya, Giriti Réka,

Réka László, Ildikó Patka, Laura Pünkösti,

László Réka, Patka Ildikó, Pünkösti Laura,

Rozália Rekita, Szabolcs Domokos, László

Rekita Rozália, Domokos Szabolcs, György

György, Attila Ákos Okos, Jenő Urmánczi.

Réka, Domokos Szabolcs, Lanstyák Ildikó.

László, Okos Attila Ákos, Urmánczi Jenő.

393. SCUFIȚA ROȘIE ȘI LUPUL CEL FLĂMÂND

PIROSKA ÉS A FARKAS

– data premierei: 5 noiembrie 2017

Rendező: Ion Iurcu

Un spectacol de Ion Iurcu

Előadja: Ion Iurcu

În distribuţie: Ion Iurcu 182

– bemutató dátuma: 2017. november 5.


PUCK / 1950 - 2020

394. AZ EGÉR, AKI NEM ISMERTE A FÉLELMET

ȘORICELUL FĂRĂ FRICĂ

– bemutató dátuma: 2017. december 9.

Asociația Apropo – Teatrul de Păpuși Puck

Apropo Egyesület – Puck Bábszínház

Autor: Frații Grimm

Szerző: Grimm Fivérek

Adaptare scenică: Ferencz Demeter

Színpadi adaptáció: Demeter Ferencz

Regia: Jenő Urmánczi

Rendező: Urmánczi Jenő

Scenografie, păpuși, grafică:

Báb- és díszlettervező: Tomos Tünde

Tünde Tomos

Zene: Domokos Előd

Muzica: Előd Domokos

Előadják: Balogh Dorottya, Domokos

În distribuţie: Balogh Dorottya, Domokos

Szabolcs, László Réka, Takács Enikő.

Szabolcs, László Réka, Takács Enikő.

395. IVAN TURBINCĂ

TARISZNYÁS IVÁN

– data premierei: 21 ianuarie 2018

– bemutató dátuma: 2018. január 21.

De Ion Creangă

Szerző:Ion Creangă

Scenariul şi regia: Ion Iurcu

Szövegkönyv, rendező: Ion Iurcu

Scenografia: Ion Iurcu

Díszlettervező: Ion Iurcu

În distribuţie: Ramona Atănăsoaie,

Előadják: Ramona Atănăsoaie,

Ion Iurcu.

Ion Iurcu.

396. ALI BABA ȘI CEI 40 DE HOȚI

ALI BABA ÉS A NEGYVEN RABLÓ

– data premierei: 5 februarie 2018

– bemutató dátuma: 2018. február 5.

Scenariul şi regia: Traian Savinescu

Szövegkönyv, rendező: Traian Savinescu

Scenografia: Traian Savinescu şi Elena Ilaș

Díszlettervező: Traian Savinescu şi Elena

Păpuși: Andra Ştefan

Ilaș

În distribuţie: Andra Ştefan, Andreea

Bábtervező: Andra Ştefan

Bolovan, Ionuț Constantinescu, Iulian

Előadják: Andra Ştefan, Andreea Bolovan,

Lungu.

Ionuț Constantinescu, Iulian Lungu.

– data premierei: 9 decembrie 2017

183


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

397. PAPRIKAJANCSI KALANDJAI

AVENTURILE LUI PAPRIKAJANCSI

– bemutató dátuma: 2018. február 5.

– data premierei: 5 februarie 2018

Simeon Egyesület – Puck Bábszínház

Asociația Simeon – Teatrul de Păpuși Puck

Színpadi adaptáció: Demeter Ferencz

Adaptare scenică: Ferencz Demeter

Rendező: Vadas László

Regia: László Vadas

Rendezőasszisztens: György László

Asistent de regie: László György

Díszlet- és bábtervező: György László,

Decor, păpuși: László György, Tünde Szabó

Szabó Tünde

Muzica: Áron Kötő

Zene: Áron Kötő

În distribuție: Giriti Réka, György László.

Előadják: Giriti Réka, György László.

184

398. SÁRKÁNY-MŰVEK

BALADELE BALAURULUI

– bemutató dátuma: 2018. február 28.

– data premierei: 28 februarie 2018

Váróterem Projekt – Puck Bábszínház

Asociația Váróterem Projekt – Teatrul de Păpuși Puck

Rendező: Imecs-Magdó Levente

Regia: Levente Imecs-Magdó

Dramaturg, zeneszerző:

Dramaturgia și compoziția

Bertóti Johanna

muzicală: Johanna Bertóti

Bábtervező: Kürti Andrea

Păpuși: Andrea Kürti

Jelmeztervező: Kupás Anna

Costume: Anna Kupás

Előadják: Csepei Zsolt, László Réka, Pál

În distribuţie: Zsolt Csepei, Réka László,

Emőke, Sebők Maya, Udvari Tímea

Emőke Pál, Maya Sebők, Tímea Udvari.

399. KOLOZSVÁRI MESÉK

POVEȘTI CLUJENE

– bemutató dátuma: 2018. március 9.

– data premierei: 9 martie 2018

Szövegkönyv: Zágoni Balázs

Scenariul: Balázs Zágoni

Rendező: Varga Ibolya

Regia: Varga Ibolya

Báb- és díszlettervező: Elena Ilaș

Decor, păpuși: Elena Ilaș

Zene: Kötő Áron

Muzica: Áron Kötő

Előadják: Patka Ildikó, Pünkösti

În distribuție: Patka Ildikó, Pünkösti

Laura, Domokos Szabolcs, Giriti Réka, Balogh Dorottya, Okos Attila Ákos, Kötő Áron, Urmánczi Jenő.

Laura, Domokos Szabolcs, Giriti Réka, Balogh Dorottya, Okos Attila, Kötő Áron, Urmánczi Jenő.


PUCK / 1950 - 2020

400. ȚARA LUI ÎMPREUNĂ

AZ „EGYÜTT” ORSZÁGA

– data premierei: 19 mai 2018

– bemutató dátuma: 2018. május 19.

Scenariul: Ovidiu Pecican

Szövegkönyv: Ovidiu Pecican

Regia: Cristinel Nedea

Rendező: Cristinel Nedea

Scenografia: Elena Ilaș

Díszlettervező: Elena Ilaș

În distribuţie: Frunzina Anghel, Iulian

Előadják: Frunzina Anghel, Iulian Lungu,

Lungu, Călin Mureșan, Angelica Pamfilie.

Călin Mureșan, Angelica Pamfilie.

401. LUPUL INTERZIS

A SZÁMŰZÖTT FARKAS

– data premierei: 24 mai 2018; premiera in

– bemutató dátuma: 2018. május 24.

limba franceza, 5 iulie 2019, Avignon

Szövegkönyv: Patrice Seiler

Scenariul: Patrice Seiler

Rendező: Radu Dinulescu

Regia: Radu Dinulescu

Díszlettervező: Patrice Seiler

Scenografia: Patrice Seiler

Előadják: Ionuț Constantinescu,

În distribuţie: Ionuț Constantinescu, Adina

Adina Ungur.

Ungur.

402. AZ ÖSSZECSUKHATÓ NAGYMAMA - 2018. június 29.

BUNICA PLIABILĂ

Szerző: Szőcs Margit

Autor: Szőcs Margit

Rendező és tervező: Jancsó Hajnal

Regia și scenografia: Jancsó Hajnal

Dramaturg: Kiss Melinda

Dramaturg: Kiss Melinda

Az adaptáció fordítója: Lőnhárt Melinda

Traducere: Lőnhárt Melinda

Zeneszerző: Sipos Krisztina

Muzica: Sipos Krisztina

Szereposztás: Balogh Dorottya, Domokos

În distribuție: Balogh Dorottya, Domokos

Szabolcs, Kötő Áron, László Réka, Rekita

Szabolcs, Kötő Áron, László Réka, Rekita

Rozália, Urmánczi Jenő

Rozália, Urmánczi Jenő

403. A BOHÓC

CLOVNUL

– bemutató dátuma: 2018. augusztus 30.

– data premierei: 30 august 2018

Rendező: Vadas László

Regia: Vadas László

Előadja: Bondár Tibor

Cu Bondár Tibor

- data premierei: 29 iunie 2018

185


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

404. A CSILLAGSZEMŰ JUHÁSZ

CIOBĂNAȘUL CU OCHI DE STELE

– bemutató dátuma: 2018. november 10.

– data premierei: 10 noiembrie 2018

Szövegkönyv, rendező: Szabó Attila

Scenariul și regia: Attila Szabó

Zene: Csernák Zoltán Samu

Muzica: Zoltán Samu Csernák

Báb-, díszlet- és jelmeztervező:

Păpuși, decor și costume:

Miareczky Edit

Edit Miareczky

A tervező asszisztense: Urbán Nikolett

Asistent scenorgaf: Nikolett Urbán

Koreográfia: Fosztó András

Coregrafie: András Fosztó

Rendezőasszisztens: László Réka

Asistent de regie: Réka László

Előadják: Domokos Szabolcs, Urmánczi

În distribuție: Domokos Szabolcs, Urmánczi

Jenő, Erdei Emese, Pünkösti Laura, Balogh

Jenő, Erdei Emese, Pünkösti Laura, Balogh

Dorottya, Bondár Tibor, Kötő Áron.

Dorottya, Bondár Tibor, Kötő Áron

405. CĂLĂTORIE ÎN LUMEA POVEȘTILOR

UTAZÁS A MESÉK VILÁGÁBA

– data premierei: 21 noiembrie 2018

Dramatizálta: Lorena Copil

Dramatizare și versuri: Lorena Copil

Rendező: Varga Ibolya

Regia: Varga Ibolya

Díszlettervező: Elena Ilaș

Scenografia: Elena Ilaș

Koreográfia: Gabriela Rusu

Coregrafia: Gabriela Rusu

Zene: Péter Venczel

Muzica: Péter Venczel

Előadják: Laura Corpodean Dumitrescu,

În distribuţie: Laura Corpodean

Ion Iurcu, Iulian Lungu, Adina Ungur.

– bemutató dátuma: 2018. november 21.

Dumitrescu, Ion Iurcu, Iulian Lungu, Adina Ungur.

186

406. SPIRIDUȘUL VOINIC

A DERÉK KISMANÓ

– data premierei: 14 aprilie 2019

– bemutató dátuma: 2019. április 14.

Scenariul și regia: Andreea Bolovan

Írta, rendezte: Andreea Bolovan

Scenografia: Elena Ilaș

Díszlettervező: Elena Ilaș

În distribuţie: Ion Iurcu, Iulian Lungu,

Előadják: Ion Iurcu, Iulian Lungu,

Andra Ștefan.

Andra Ștefan.


PUCK / 1950 - 2020

407. HÓFEHÉRKE ÉS A HÉT TÖRPE

ALBĂ CA ZĂPADA

– bemutató dátuma: 2019. május 11.

– data premierei: 11 mai 2019

Rendező: Varga Ibolya

Regia: Varga Ibolya

Díszlettervező: Cristian Rusu

Scenografia: Cristian Rusu

Zene: Venczel Péter

Muzica: Venczel Péter

Előadják: Balogh Dorottya, Bondár Tibor,

În distribuție: Balogh Dorottya, Bondár

Domokos Szabolcs, Erdei Emese, Giriti

Tibor, Domokos Szabolcs, Erdei Emese,

Réka, György László, Kötő Áron, Patka

Giriti Réka, György László, Kötő Áron,

Ildikó, Pünkösti Laura, Urmánczi Jenő,

Patka Ildikó, Pünkösti Laura, Urmánczi

Balog Ferencz, Tóthpál Tamás.

Jenő, Balog Ferencz și Tóthpál Tamás.

408. ALFONSO ȘI VRĂJITOAREA

ALFONZÓ ÉS A BOSZORKÁNY

– data premierei: 14 octombrie 2019

– bemutató dátuma: 2019. október 14.

Scenariul și regia: Decebal Marin

Írta, rendezte: Decebal Marin

Scenografia și pictura: Elena Ilaș

Díszlettervező, bábfestő: Elena Ilaș

Sculptura: Florin Marin

Szobrász: Florin Marin

Mecanisme: Iulian Lungu, Călin Mureșan,

Bábszerkezetek: Iulian Lungu, Călin

Decebal Marin

Mureșan, Decebal Marin

Muzica: Traian Păcurar

Zene: Traian Păcurar

În distribuţie: Ramona Atănăsoaie, Iulian

Előadják: Ramona Atănăsoaie, Iulian

Lungu, Călin Mureșan, Angelica Pamfilie.

Lungu, Călin Mureșan, Angelica Pamfilie.

409. KISHERCEGSZEMMEL

PRIN OCHII MICULUI PRINȚ

– bemutató dátuma: 2019. november 23.

Scenariul și regia: Vadas László

Szövegkönyv, rendező: Vadas László

Scenografia: Albert Alpár

Díszlettervező: Albert Alpár

Costume: Borsos Viola

Jelmezek: Borsos Viola

Coregrafia: Jakab Melinda

Koreográfia: Jakab Melinda

Muzica: Domokos Előd

Zene: Domokos Előd

În distribuţie: Jakabfi Ivett - invitat special,

Előadják: Jakabfi Ivett m.v,, Balogh

Balogh Dorottya, Bondár Tibor, Domokos

Dorottya, Bondár Tibor, Domokos Szabolcs,

Szabolcs, Erdei Emese, Mostis Balázs,

Erdei Emese, Mostis Balázs, Urmánczi Jenő.

Urmánczi Jenő. 187


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

410. BETLEHEMI KIRÁLYOK

TREI CRAI DIN BETLEEM

– bemutató dátuma: 2019. december 7.

– data premierei: 7 decembrie 2019

Rendező: Demeter Ferencz

Regia: Demeter Ferencz

Báb- és Díszlettervező: Gál Orsolya

Scenografie și păpuși: Gál Orsolya

Előadják: Erdei Emese, Mostis Balázs,

În distribuţie: Erdei Emese, Mostis Balázs,

Bondár Tibor.

Bondár Tibor.

411. VASILACHE ȘI MARIOARA ÎN JURUL LUMII

VASILACHE ÉS MARIOARA A VILÁG KÖRÜL

– data premierei: 12 septembrie 2020

– bemutató dátuma:

Scenariul și regia: Ionuț Constantinescu

2020. szeptember 12.

Scenografia: Andra Ștefan

Írta, rendezte: Ionuț Constantinescu

În distribuţie: Ramona Atănăsoaie, Ion

Díszlettervező: Andra Ștefan

Iurcu, Robert Trifan.

Előadják: Ramona Atănăsoaie, Ion Iurcu, Robert Trifan.

188


PUCK / 1950 - 2020

189


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

190


PUCK / 1950 - 2020

Participări la festivaluri naționale și internaționale și premii → 1956 •

Săptămâna Teatrului de Păpuşi – Bucureşti – premiul

→ 1960 •

Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi

I pentru spectacolul Mateiaş Gâscarul, regia: Hunyadi

Marionete din Bucureşti, ediţia a II-a – premiul III

András, scenografia: Alexandru Rusan; premii de

pentru spectacolele Povestiri de Ion Creagă, regia:

interpretare obţinute de Péter János şi Benedek

Vasile Dan, sceografia: Alexandru Rusan şi Poveşti cu

Dezső; secţia română prezintă spectacolul Fiii

animale, regia: Kovács Ildikó, scenografia: Botár Edit;

pescarului, de Ella Conovici şi Jeni Dumitriu, regia: Mihail Leonte, scenografia: Alexandru Rusan; •

→ 1958 •

→ 1961 •

Festivalul Păpuşarilor din Chrudim – sunt prezentate spectacolele Povestiri de Ion Creangă, regia Vasile

Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi

Dan, sceografia: Alexandru Rusan, Poveşti cu animale,

Marionete din Bucureşti – premiul I pentru spectacolul

regia: Kovács Ildikó, scenografia: Botár Edit şi

Fram, ursul polar, de Cezar Petrescu, dramatizare:

Vasilache în haine noi, regia: Vasile Dan, scenografia:

Adriana Kiseleff, regia: Mircea Ardeleanu, scenografia:

Alexandru Rusan;

Alexandru Rusan, muzica: Hary Maiorovici; 191


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

→ 1962 •

Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi

→ 1971 •

Turneu oficial în R. S. F. Jugoslavia cu spectacolul

Marionete din Bucureşti - este prezentat spectacolul

Povestiri de Ion Creangă, regia: Vasile Dan,

Rochiţa cu figuri, de Viorica Filipoiu, regia: Horia Pop,

scenografia: Alexandru Rusan;

scenografia: Alexandru Rusan ;

→ 1965 •

→ 1972 •

Festivalul Internaţional de Pantomimă de la

Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi

Zalaegerszeg (R. P. Ungară) - participă trupa de

Marionete din Bucureşti - este prezentat spectacolul

pantomimă Mim 7 compusă din actori ai Teatrului de

Rochiţa cu figuri, de Viorica Filipoiu, regizor artistic:

Păpuşi Cluj-Napoca;

Horia Pop, scenograf: Alexandru Rusan;

→ 1968 •

→ 1972 •

Festivalul Internaţional de la Zagreb – premiul

Festivalul Internaţional de Teatru de Păpuşi din

I pentru interpretare şi premiul III pentru artă

Zagreb - premiul I pentru interpretare şi premiul

colectivă pentru spectacolul Poveşti cu animale, după

I pentru arta spectacolului, obţinut cu spectacolul

Móricz Zsigmond, de Kovács Ildikó, în montare nouă;

Sarea-n bucate, de Alecu Popovici şi Vinciu Gafiţa, regia: Kovács Ildikó, scenografia: Botár Edit;

→ 1969 •

192

→ 1973 •

Turneu în R. F. Germania cu spectacolele Visul unei nopţi de vară, de William Shakespeare, regia: Kovács

Festivalul Internaţional de la Zagreb – premiul

Ildikó, scenografia: Alexandru Rusan şi Povestiri de Ion

I pentru interpretare şi premiul III pentru cel

Creangă, dramatizare de Ana Rusu Brie, Horia Pop,

mai adecvat text de teatru de păpuşi, obţinute cu

Elena Voicu, regia: Vasile Dan, scenografia: Alexandru

spectacolul Povestiri de Ion Creangă, regia: Vasile

Rusan - participă şi la Festivalurile Internaţionale de

Dan, scenografia: Alexandru Rusan;

Teatru de Păpuşi din Bochum, Bonn şi Nürnberg;


PUCK / 1950 - 2020

Festivalul Internaţional de Pantomimă: Stichting

Festivalul – concurs de recitaluri Lumea Păpuşilor,

International Mime Festival 1973, Amsterdam –

lumea tuturor vârstelor, Sinaia - este prezentat

participă Grupa de Pantomimă Mim 7;

spectacolul Tip şi Top, de Dorina Tănăsescu, regia: Kovács Ildikó, scenografia: Botár Edit – premii de interpretare: Smaranda Stratonov şi Doina

→ 1974 •

Festivalul – concurs de recitaluri Lumea Păpuşilor, lumea tuturor vârstelor de la Sinaia – teatrul obţine 6 premii: premiul I, actorii: Péter János, Balló Zoltán, menţiuni: Smaranda Stratonov,

Fânăţeanu-Dejica;

→ 1977 •

Festivalul Naţional “Cântarea României” - este

Doina Fânăţeanu-Dejica,

prezentat spectacolul Poveste despre pământul ţării,

Benedek Dezső, Jobbágy Sándor;

de Mircea Vaida, regia: Horia Pop, scenografia: Virgil Svinţiu;

→ 1975 •

Festivalul Internaţional de la Zagreb - cu spectacolele Prietenii Luciei, de Alecu Popovici, regia: Vasile

14-19 aprilie se sărbătoreşte aniversarea a 25 de ani de

Dan, scenografia: Botár Edit şi Patria, de Krystyna

la înfiinţarea teatrului;

Milobedzka, regia: Kovács Ildikó, scenografia: Virgil Svinţiu şi Günter Wallner – premii de interpretare:

→ 1976 •

Balló Zoltán, Doina Fânăţeanu-Dejica; •

Săptămâna Teatrelor de Păpuşi, Constanţa, cu

Festivalul “Cântarea României” – este prezentat

spectacolul Sânziana şi Pepelea, de Vasile Alecsandri,

spectacolul Cele trei domniţe, de Dumitru Văcariu,

regia: Kovács Ildikó, scenografia: Virgil Svinţiu

regia: Vasile Dan, scenografia: Botár Edit, muzica: Tudor Jarda. •

Festivalul Internaţional de Teatru de Păpuşi pentru Adulţi din Pécs (R. P. Ungară) – este prezentat

→ 1978 •

Festivalul Internaţional de Teatru de Păpuşi Bialsko-

spectacolul Sânziana şi Pepelea, de Vasile Alecsandri,

Biala (R. P. Polonia) – este prezentat spectacolul

regia: Kovács Ildikó, scenografia: Virgil Svinţiu

Sânziana şi Pepelea, de Vasile Alecsandri, regia: 193


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Kovács Ildikó, scenografia: Virgil Svinţiu; festivalul este urmat de un turneu în oraşele Krakovia şi Katovice;

→ 1982 •

Festivalul Naţional “Cântarea României”, faza pe ţară – este prezentat spectacolul Horea la Împăratul, regia:

Săptămâna Teatrelor de Păpuşi, Constanţa - prezintă

Constantin Ştefănescu, scenografia: Virgil Svinţiu;

spectacolul Sânziana şi Pepelea, de Vasile Alecsandri, regia: Kovács Ildikó, scenografia: Virgil Svinţiu,

Festivalul Internaţional de Teatru de Păpuşi Pécs (R. P. Ungară) – este prezentat spectacolul Ubu Rege, de

muzica: Liviu Glodeanu;

Alfred Jarry, regia Kovács Ildikó, scenografia Virgil •

Festivalul Naţional “Cântarea României”, Bucureşti,

Svinţiu;

ediţia a-III-a – premiul II pentru spectacolul Cele patru anotimpuri, de Mihai Crişan, regia: Kovács Ildikó, scenografia: Botár Edit;

→ 1979 •

Festivalul Naţional “Cântarea României” – Timişoara, cu spectacolul Jocul cu focul, regia Aureliu Manea, scenografia: Virgil Svinţiu;

Festivalul Naţional “Cântarea României”, faza pe ţară - participă trupa de pantomimă Mim 7 - premiul I;

→ 1980 •

→ 1985

→ 1986 •

Festivalul Naţional “Cântarea României” - spectacolul Povestea porcului, de Ion Creangă, regia: Constantin

Gala recitalurilor de la Botoşani, două premii de

Ştefănescu, scenografia: Günter Wallner;

interpretare pentru actorii Frunzina Boancă şi Köntés Béla, cu spectacolul Schimburi şi schimbări; •

Festivalul Naţional “Cântarea României”, faza pe ţară - cu spectacolele Te aştept, regia: Kovács Ildikó,

194

→ 1987 •

Festivalul Naţional “Cântarea României”, Bucureşti,

scenografia Virgil Svinţiu şi Ion Păpuşarul, de Vasile

spectacolul Cipi, piticul cel uriaş, regia Constantin

Alecsandri, regia: Constantin Ştefănescu, scenografia:

Ştefănescu, scenografia: Wallner Günter – premiu de

T. Th. Ciupe;

interpretare acordat actriţei Doina Fânăţeanu-Dejica;


PUCK / 1950 - 2020

→ 1988 •

Gala Recitalurilor, Botoşani, spectacolul Trei pisicuţe

→ 1994 •

Gala recitalurilor, Botoşani – premiu de intrepretare

drăguţe, regia: Constantin Ştefănescu, scenografia:

pentru Dana Porumb - spectacolul Uriaşul

Voichiţa Svinţiu; recitaluri: Havuzul, de Paul Everac,

Periferigerilerimini, de Charles Perrault, regia: Maria

interpretare: Diana Cozma, Cum vă place, de W.

Mierluţ, scenografia: Josif Haller;

Shakespeare, interpretare: Călin Nemeş şi Jocuri de copii, interpretare: Csák Zsolt, Varga Ibolya;

Teatrul de Păpuşi “Puck” Cluj-Napoca organizează Gala Naţională a Păpuşarilor - sunt prezentate spectacolele Motanul încălţat, de Charles Perrault,

→ 1989 •

decor: Epaminonda Tiotiu şi spectacolul Cenuşăreasa,

Festivalul Naţional “Cântarea României”, premiul I

de Fraţii Grimm, regia: Aureliu Manea, un spectacol

pentru spectacolul Magazinul cu jucării, de Al. T. Popescu,

de Mona Chirilă, păpuşi: Virgil Svinţiu, decor:

regia: Aureliu Manea, scenografia: Epaminonda Tiotiu;

Epaminonda Tiotiu;

→ 1990 •

regia: Tudor Chirilă, păpuşi: Eugenia Tărăşescu Jianu,

Festivalul de Teatru de stradă din Vlissingen, Olanda

→ 1995 •

Zilele Artei Renascentiste, Cluj Napoca - spectacolul

- este prezentat spectacolul Ubu Rege, de Alfred Jarry,

Cenuşăreasa, dramatizare: Al. Căprariu, după Fraţii

regia: Kovács Ildikó, scenografia: Virgil Svinţiu;

Grimm, regia: Aureliu Manea, versiune scenică: Mona Chirilă, păpuşi: Virgil Svinţiu, decor: Epaminonda

Turneu în Ungaria cu spectacolul Ubu Rege de Alfred

Tiotiu;

Jarry, regia: Kovács Ildikó, scenografia: Virgil Svinţiu; •

→ 1991 •

Festivalul Artei Medievale, Sighişoara - spectacolele: Motanul încălţat, de Charles Perrault, regia: Tudor Chirilă, păpuşi: Eugenia Tărăşescu Jianu, decor: Epaminonda Tiotiu; Cenuşăreasa, dramatizare: Al.

Festivalul Teatrul Lunii, Ungaria, cu spectacolul Ubu

Căprariu, după Fraţii Grimm, regia: Aureliu Manea,

Rege, de Alfred Jarry, regia: Kovács Ildikó, scenografia:

versiune scenică: Mona Chirilă, păpuşi: Virgil Svinţiu,

Virgil Svinţiu;

decor: Epaminonda Tiotiu; 195


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Carnavalul Actorilor, Budapesta - spectacolul Mateiaş

Festivalul Internaţional PIF, Zagreb - este prezentat spectacolul Motanul încălţat, de Charles Perrault,

Gâscarul, după Fazekas Mihály, de Egyed Emese;

regia: Tudor Chirilă, păpuşi: Eugenia Tărăşescu Jianu, •

Festivalul Internaţional Dragonul Înaripat, Nyírbátor,

decor: Epaminonda Tiotiu;

Ungaria - spectacolele Mateiaş Gâscarul, după Fazekas Mihály, de Egyed Emese; Croitoraşul cel

Gala absolvenţilor din Academiile de Artă, Bucureşti – a fost prezentat spectacolul Tinereţe fără bătrâneţe

Viteaz, după Fraţii Grimm, de Egyed Emese;

şi viaţă fără de moarte, după Petre Ispirescu, regia: •

Festivalul Kolibri, Budapesta - spectacolele: Motanul

Mona Chirilă, scenografia: Eugenia Tărăşescu Jianu,

încălţat, de Charles Perrault, regia: Tudor Chirilă,

muzica: Iosif Herţea;

păpuşi: Eugenia Tărăşescu Jianu, decor: Epaminonda Tiotiu; Mateiaş Gâscarul, după Fazekas Mihály, de

Turneu în Italia cu spectacolul Tinereţe fără bătrâneţe

Egyed Emese şi Vrăjitorul din Oz, după Frank Baum,

şi viaţă fără de moarte, de Petre Ispirescu, regia:

de Schwajda György;

Mona Chirilă, scenografia: Eugenia Tărăşescu Jianu, muzica: Iosif Herţea;

Festivalul Gulliver, Galaţi - spectacolele: Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, de Petre Ispirescu,

Festivalul Guliver, Galaţi – a fost prezentat spectacolul

regia: Mona Chirilă, scenografia: Eugenia Tărăşescu

Emelian şi toba cea goală, de Lev Tolstoi, regia: Marin

Jianu, muzica: Iosif Herţea – premiul pentru

D. Aurelian, scenografia: Epaminonda Tiotiu;

scenografie; Don Cristobal, de Frederico Garcia Lorca, regia: Varga Ibolya, scenografia: Carmencita Brojboiu – premiul pentru debut acordat regizoarei;

→ 1996 •

Festivalul La Stada de la Sibiu, cu spectacolul Cenuşăreasa, dramatizare: Al. Căprariu, după Fraţii Grimm, regia: Aureliu Manea, versiune scenică: Mona

“Gala recitalurilor”, Botoşani - premiu pentru

Chirilă, păpuşi: Virgil Svinţiu, decor: Epaminonda

scenografie şi premiu pentru interpretare obţinut

Tiotiu;

de Doina Dejica - spectacolul Motanul încălţat, de Charles Perrault, regia: Tudor Chirilă, păpuşi: Eugenia Tărăşescu Jianu, decor: Epaminonda Tiotiu;

196

→ 1997


PUCK / 1950 - 2020

→ 1998 •

Festivalul Ion Creangă de la Bacău - spectacolul

→ 2001 •

Festivalul Kolibri Budapesta, Ungaria cu spectacolul

Pinocchio, după Carlo Collodi, de Constantin

A holdbeli csónakos (Luntraşul din lună), regia Varga

Cubleşan, regia: Alina Hiristea, scenografia:

Ibolya;

Epaminonda Tiotiu; - premiul pentru debut regizoral; •

Winnie Pooh, regia Kovács Ildikó.

→ 1999 •

Festivalul de la Békéscsaba, Ungaria, cu spectacoul Cenuşăreasa, dramatizare: Al. Căprariu, după Fraţii Grimm, regia Aureliu Manea, versiune

Festivalul Gulliver Galaţi cu spectacolul Ursuleţul

→ 2002 •

Premiu de interpretare feminină pentru rolul

scenică: Mona Chirilă, păpuşi: Virgil Svinţiu, decor:

Contesa Gălbenuşă din spectacolul Inelul fermecat,

Epaminonda Tiotiu;

regia Traian Savinescu, pentru Dana Bonțidean la Festivalul Naţional de Marionete Gulliver Galaţi;

Festivalul Guliver, Galaţi - spectacolul Pinocchio, după Carlo Collodi, de Constantin Cubleşan, regia: Alina

Marele Premiu pentru Motanul Vrăjitoarei, regia Decebal Marin la Festivalul Internațional de Artă a

Hiristea, scenografia: Epaminonda Tiotiu;

Animației PUCK ANIMAFEST Cluj-Napoca.

→ 2000 •

Festivalul Ion Creangă, Bacău - spectacolul Stan Păţitu’, după Ion Creangă, de Bogdan Ulmu, regia:

→ 2003 •

Festivalul Internaţional PIF, Zagreb, Croaţia, cu spectacolul Motanul vrăjitoarei, regia Decebal Marin;

Bogdan Ulmu, scenografia: Epaminonda Tiotiu, premiul pentru regie şi premiul de interpretare obţinut de Camelia Constantin;

→ 2004 •

Premiul de interpretare pentru rolul Stan Bolovan din spectacolul Stan Bolovan, regia Maria Mierluţ pentru 197


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Călin Mureșan la Festivalul Internațional de Artă a Animației PUCK ANIMAFEST Cluj-Napoca.

→ 2005 •

→ 2006 •

Premiul pentru prospeţimea evocării Commediei dell’ arte pentru spectacolul Vrăjitorul şi corbul, după Carlo Gozzi, regia Mona Chirilă la Festivalul Spectacole de colecţie Bucuresti;

Premiul pentru scenografie doamnei Eugenia Tărăşescu Jianu și mențiune specială pentru interpretarea rolului Vrăjitorul în spectacolul

Premiul pentru calitatea restituirii textului clasic în

“Vrăjitorul şi corbul” regia Mona Chirilă, pentru

spectacolul Punguţa cu doi bani, regia Decebal Marin

Ovidiu Crișan la Festivalul Internaţional al

la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi

Teatrelor de Păpuşi şi Marionete Puck Cluj-Napoca;

Marionete Puck Cluj-Napoca;

Premiul pentru arta animaţiei pentru spectacolul

Festivalul Teatrelor Maghiare Kisvárda, Ungaria, cu spectacolul Scufiţa Roşie, regia Varga Ibolya;

Motanul vrăjitoarei, regia: Decebal Marin la Festivalul Valise, Lomza, Polonia; • •

Turneu în Germania cu spectacolul Vasilache şi

Festivalul Gulliver Galaţi cu spectacolul Punguţa cu doi bani, regia Decebal Marin;

Marioara, regia Varga Ibolya; •

Turneu în Ungaria cu spectacolele Teatrul umbrelor,

Festivalul Poveşti pentru copii şi oameni mari Alba Iulia cu spectacolul Vrăjitorul şi corbul, regia Mona

regia Rumi László şi Scufiţa Roşie, regia Varga Ibolya;

Chirilă; •

Festivalul Naţiunilor Udine, Italia – cu spectacolul Cenușăreasa, regia Mona Chirilă;

Festivalul Teatrelor Maghiare Kisvárda, Ungaria – cu spectacolul Piroska és a Farkas (Scufiţa Roşie)

→ 2007 •

Festivalul Euromarionete Arad, cu spectacolul Harap Alb, regia Bogdan Ulmu;

Festivalul Teatrelor de Păpuşi Subotica, Serbia, cu spectacolul Motanul vrăjitoarei, regia Decebal Marin;

198


PUCK / 1950 - 2020

Marele Premiu pentru spectacolul Vrăjitorul şi corbul

Puck Cluj-Napoca;

după Carlo Gozzi, regia Mona Chirilă la Festivalul International de Teatru de Păpuși pentru Adulți

UNIMA de la Pécs, Ungaria;

Menţiune pentru interpretarea rolului Vrăjitoarei din spectacolul „Hänsel şi Gretel”, regia Varga Ibolya, pentru Dana Bonțidean la Festivalul Internaţional al

Premiul pentru varietatea şi calitatea repertoriului

Teatrelor de Păpuşi şi Marionete Puck Cluj-Napoca;

adus în festival Teatrului „Puck” cu spectacolele Búbocska, Albă ca Zăpada, Fârtaţii şi Dracii; Premiul

Premiu colectiv pentru interpretare actoricească în

de interpretare György László în spectacolul Fârtaţii şi

spectacolul Dănilă Prepeleac, regia Traian Savinescu,

dracii, regia Kovács Ildikó la Festivalul Internaţional

Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi

al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete Puck Cluj-Napoca;

Marionete Puck, Cluj-Napoca;

Premiul pentru vigoarea şi umorul dialogului

Premiul pentru management cultural doamnei

actor – păpuşă pentru spectacolul Punguţa cu doi

Mona Chirilă pentru promovarea şi susţinerea

bani, regia Decebal Marin la Festivalul Spectacole de

artei de animaţie în peisajul teatral românesc şi

Colecţie Bucureşti;

internaţional la Festivalul Spectacole de Colectie Bucuresti;

Arizona State University, S.U.A., cu spectacolul Angajare de clown de Matei Vişniec, regia Mona

Premiu pentru relatia actor, păpusă, muzică în spectacolul Hänsel si Gretel, regia Varga Ibolya la

Chirilă Marian;

Festivalul Spectacole de Colecţie Bucureşti; •

Festivalul Teatrelor Maghiare Kisvárda, Ungaria, cu spectacolul A szelíd sárkányfiú (Povestea zmeuşorului

blând), regia Varga Ibolya;

Festivalul Internaţional al Teatrelor Profesioniste Skupova Pilsen, Cehia cu spectacolul Vrăjitorul şi Corbul, regia Mona Chirilă Marian;

→ 2008 •

Arizona State University, S.U.A. cu spectacolul Istoria comunismului povestită bolnavilor mintal de

Premiul pentru valoarea artistică a unui spectacol

Matei Vişniec, regia Mona Chirila Marian;

dedicat adulţilor pentru spectacolul Camera oglinzilor, regia Mona Chirilă, Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete

Festivalul Internaţional de Teatru Osijek, Croaţia cu spectacolul Angajare de clown de Matei Vişniec, regia 199


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Mona Chirilă Marian şi Miriam Cuibus;

Premiul special al juriului pentru spectacolul Pulcinella şi măgarul diavolului regia Gaspare

Festivalul Teatrelor Maghiare Kisvárda, Ungaria cu

Nasuto, Premiul pentru rafinamentul expresiei scenice

spectacolul Hänsel şi Gretel, regia Varga Ibolya;

pentru spectacolul Teatrul umbrelor, regia Rumi László – secţia maghiară; Menţiune pentru Sándor

Festivalul Internaţional Veszprém, Ungaria cu

Ildikó, pentru interpretarea personajului Ofelia

spectacolele Fârtaţii şi dracii, regia Kovács Ildikó şi

din Teatrul Umbrelor la Festivalul Internaţional al

Búbocska, regia Varga Ibolya;

Teatrelor de Păpuşi şi Marionete Puck Cluj-Napoca;

Festivalul Internaţional Dalmaţia, Croaţia cu

Premiul pentru originaritate şi virtuozitate pentru

spectacolul Angajare de clown de Matei Vişniec, regia

spectacolul Pulcinella şi măgarul diavolului, regia

Mona Chirilă Marian şi Miriam Cuibus;

Gaspare Nasuto la Festivalul Spectacole de Colecţie Bucureşti;

Festivalul Internaţional PIF Zagreb, Croaţia cu spectacolul Albă ca Zăpada, regia Decebal Marin;

Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii şi Tineret Iaşi cu spectacolul Dănilă Prepeleac după Ion

Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii

Creangă, regia Traian Savinescu;

şi Tineret Iaşi cu spectacolul Albă ca Zăpada, regia Decebal Marin;

Turneu în Franţa cu spectacolul Istoria comunismului povestită bolnavilor mintal de Matei Vişniec, regia

Festivalul Poveşti pentru copii şi oameni mari Alba

Mona Chirilă Marian la invitaţia Companiei L’echo

Iulia cu spectacolul Albă ca Zăpada, regia Decebal

din Hyeres, cu sprijinul Institutului Cultural Român

Marin;

din Paris;

→ 2009 •

Arizona State University, S.U.A. cu spectacolul Femeia ca un câmp de luptă de Matei Vişniec, regia Mona Chirilă Marian;

Festivalul Teatrelor Maghiare Kisvárda, Ungaria, cu spectacolul Jancsi és Juliska, regia Varga Ibolya;

Festivalul Poveşti pentru copii şi oameni mari de la Alba Iulia cu spectacolul Dănilă Prepeleac după Ion

Festivalul Titirilandia, Veranos della Villa, Madrid, Spania cu spectacolul Cenuşăreasa, regia Mona Chirilă Marian;

200

Creangă, regia Traian Savinescu.


PUCK / 1950 - 2020

→ 2010 •

Apolodor de Gellu Naum, regia Mona Chirilă Marian;

Premiu de interpretare pentru rolul Soacra din spectacolul Ochiul soacrei, regia Bogdan Ulmu, pentru Dana Bonțidean la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete Puck Cluj-Napoca;

→ 2011 •

Turneu în Franţa, Hyeres cu spectacolul Cartea cu

Premiul de interpretare pentru rolul titular din

Premiu special pentru spectacolul Te aştept! de John

spectacolul Dănilă Prepeleac, regia Traian Savinescu,

Lawson, regia Varga Ibolya la Festivalul Internaţional

pentru Ovidiu Crișan la Festivalul Spectacole de

de Păpuşi şi Marionete Puck Cluj-Napoca;

Colecţie Bucureşti;

Premiul pentru valoarea artistică și culturală și

Premiul pentru valoarea profesională a omagiului la

Premiu de interpretare Dana Bonțidean pentru rolul

adresa teatrului cu măşti pentru spectacolul Secretul

Apolodor din spectacolul Cartea cu Apolodor, regia

magic, regia Mona Chirilă Marian la Festivalul

Mona Chirilă Marian Festivalul Internaţional al

Internațional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete

Teatrelor de Păpuşi şi Marionete Puck Cluj-Napoca;

Puck Cluj-Napoca;

Festivalul Euromarionete Arad cu spectacolul

Pulcinella şi măgarul diavolului, regia Gaspare Nasuto;

Kids Euro Festival, Washington D.C., S.U.A. cu spectacolul Cartea cu Apolodor, regia Mona Chirilă Marian cu sprijinul Ambasadei României la

Festivalul Teatrelor Maghiare Kisvárda, Ungaria cu spectacolul Cojocelul Fermecat, regia Varga Ibolya;

Washington; •

Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii şi

Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii şi

Tineret Iaşi cu spectacolul Hänsel şi Gretel, regia

Tineret Iaşi cu spectacolul Cartea cu Apolodor, regia

Varga Ibolya;

Mona Chirilă Marian; • •

Festivalul Internaţional Poveşti Alba Iulia cu spectacolul

Festivalul Euromarionete Arad cu spectacolul Cartea cu Apolodor, regia Mona Chirilă Marian;

Muzicanţii din Bremen, regia Traian Savinescu; • •

Arizona State University, S.U.A. cu spectacolul

Festivalul Teatrelor de Păpuşi Sf. Gheorghe cu spectacolul Lúdas Matyi, regia Varga Ibolya;

Cartea cu Apolodor de Gellu Naum, regia Mona Chirilă Marian;

Festivalul Culturii Române, Bialystok, Polonia cu 201


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

spectacolul Cartea cu Apolodor, regia Mona Chirilă

şi Tineret Iaşi cu spectacolul Dragostea celor trei

Marian.

→ 2012 •

Festivalul Internaţional al Teatrelor pentru Copii portocale după Carlo Gozzi, regia Mihai Chirilă;

Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii şi

Festivalul Lurkó din Miercurea Ciuc cu spectacolul Teatrul umbrelor, regia Rumi László;

Tineret Iaşi cu spectacolul Secretul magic de Carlo Gozzi, regia Mona Chirilă Marian;

Ministagiunea organizată de Teatrul Vojtina, Debrecen, Ungaria, cu spectacolul János cel puternic,

Diplomă pentru valorificarea teatrului popular

regia Varga Ibolya;

dintr-o perspectivă contemporană pentru spectacolul Erős János (János cel puternic), regia Varga Ibolya la

Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi

Festivalul FUXFest Oradea cu spectacolul János cel puternic, regia Varga Ibolya.

Marionete Puck Cluj-Napoca.

→ 2013 •

→ 2014 •

Premiul pentru valorificarea literaturii clasice

Premiul special al juriului pentru spectacolul

româneşti în teatrul de animaţie, Premiul pentru

Dragostea celor trei portocale, după Carlo Gozzi,

plastica şi expresivitatea corporală actorului Ovidiu

scenariul Mona Chirilă Marian, regia Mihai Chirilă

Crişan pentru spectacolul Dănilă Prepeleac, regia

la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi

Traian Savinescu, la Festivalul Teatrelor de Păpuşi

Marionete Puck Cluj-Napoca;

Sub căciula lui Guguţă Chişinău, Republica Moldova;

Premiul pentru valoarea imaginii scenice pentru

spectacolul Crăiasa Zăpezii, regia Traian Savinescu,

Izmir International Puppet Days, Turcia cu spectacolul Motanul vrăjitoarei, regia Decebal Marin;

scenografia Epaminonda Tiotiu, la Festivalul Spectacole de Colecţie Bucureşti;

Festivalul Poveşti Alba Iulia cu spectacolul Ursul păcălit de vulpe, regia Delia Gavliţchi;

Festivalul Internaţional Poveşti Alba Iulia cu spectacolul Crăiasa Zăpezii, regia Traian Savinescu;

Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete Puck Cluj-Napoca, cu spectacolele

202


PUCK / 1950 - 2020

Tărâmul dintre valuri, regia Elena Butuşină şi Zâna

spectacolele Unde-i centrul lumii?, regia Varga Ibolya

lacului, regia Varga Ibolya;

și Dac-aş fi Matia Corvin, regia Urmánczi Jenő;

Festivalul Teatrelor de Păpuşi Arcadia Oradea cu

spectacolul Albă ca Zăpada, regia Decebal Marin.

→ 2015 •

Premiul special al juriului - Urmánczi Jenő, Vincze

Festivalul Internaţional Poveşti Alba Iulia cu spectacolul Rățușca cea urâtă, regia Varga Ibolya;

Festivalul de Teatru pentru Publicul Tânăr Iaşi cu spectacolul Rățușca cea urâtă, regia Varga Ibolya;

Festivalul Lurkó, Miercurea Ciuc cu spectacolele

Tímea, Csokán Raul pentru spiritul de echipă şi

Cenușăreasa, regia Varga Ibolya și Fârtații și dracii,

disponibilitatea ludică în spectacolul Ha Én Lennék

regia Kovács Ildikó.

Mátyás Király / Dacă aş fi Matia Corvin, regia Urmánczi Jenő la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete Puck Cluj-Napoca; •

Diploma de excelenţă pentru acurateţea scenografică

→ 2016 •

Premiul pentru valorificarea tradiției păpușărești în

- Epaminonda Tiotiu pentru spectacolul Răţuşca cea

spectacolul Aleodor Impărat, regia Decebal Marin

urâtă, regia Varga Ibolya, Festivalul Internaţional

și premiul de interpretare acordat actorului Ionuţ

al Teatrului Contemporan de Animaţie ImPuls

Constantinescu pentru rolul Jumătate-de-om-

București;

călare-pe-jumătate-de-iepure-şchiop la Festivalului Internaţional al Teatrului Contemporan de

Festivalul Gulliver Galaţi şi Gala Teatrelor de Păpuşi

Animaţie Impuls Bucureşti;

din Chişinău, Moldova, cu spectacolul Povestea Şeherezadei, regia Traian Savinescu;

Premiul pentru regia spectacolului Aleodor Impărat, Decebal Marin; diplomă de interpretare actorului

• •

Festivalul Teatru, Stradă şi Copil Bucureşti cu

Robert Gutunoiu în rolul Aleodor din spectacolul

spectacolul Vasilache şi Marioara, regia Varga Ibolya;

Aleodor Împărat la Festivalul Sub Bagheta lui Merlin

Festivalul Arlechino Braşov cu spectacolul Vasilache

Timișoara;

şi Marioara, regia Varga Ibolya; • •

Festivalul Teatrelor de Păpuşi Arcadia Oradea cu

Diplomă pentru ingeniozitatea decorului din spectacolul Frumoasa din pădurea adormită, 203


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

regia Gabriel Apostol, scenografia Andra Ștefan la

Internaţional al Teatrelor de Păpuşi Sub căciula lui

Festivalul Așchiuță Pitești

Guguţă, Chişinău;

Turneu în Germania (München, Heidelberg,

Premiu special pentru candoarea și firescul interpretării

Stuttgart, Frankfurt) cu spectacolul Dănilă Prepeleac,

actriței Andra Ștefan în spectacolul Pinocchio, regia

regia Traian Savinescu;

Călin Mocanu, Festivalul Sub Bagheta lui Merlin, Timișoara;

Festivalului Internațional de Animație Gulliver Galați cu spectacolul Rățușca cea urâtă, regia Varga Ibolya;

Premiul Juriului de copii, Premiul pentru cea mai buna scenografie pentru spectacolul Mimorózart, regia

Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii

Palocsay Kisó Kata, scenografia: Lőrincz Gyula Fux

Caravana Poveștilor Brașov cu spectacolul Aleodor

Festival Oradea;

Împărat, regia Decebal Marin; • •

Premiul pentru creativitate și excelența în folosirea

Festivalul de Teatru pentru Copii Arcadia Oradea cu

mijloacelor tradiționale de animație pentru

spectacolul Aleodor Împărat, regia Decebal Marin;

spectacolul Strada cu îngeri, regia Decebal Marin la Festivalul Internațional al Teatrului Contemporan

Festivalul Euromarionete Arad cu spectacolul

de Animație ImPuls, București;

Mimorózart, regia Palocsay Kisó Kata; • •

Premiul pentru cele mai frumoase păpuși realizate de

Festivalul Lurkó din Miercurea Ciuc cu spectacolul

Decebal Marin și Ion Bătăiosu și Premiul de excelență

Fumoasa domniță trestie, regia Rumi László;

pentru calitatea mânuirii păpușilor pentru spectacolul Strada cu îngeri la Festivalul Internațional de Teatru

Festivalul SPOT, Carei cu spectacolul Mimorózart,

pentru Copii Subotica, Serbia;

regia Palocsay Kisó Kata. •

→ 2017 •

Festivalul Gulliver Galați cu spectacolul Pinocchio, regia Călin Mocanu;

Premiul pentru calitatea interpretativă în crearea

Festivalul Arlechino – Caravana Poveștilor Brașov cu spectacolul Pinocchio, regia Călin Mocanu;

raportului actor-păpuşă în spectacolul Frumoasa din pădurea adormită, regia Gabriel Apostol la Festivalul 204

Festivalul Povești Alba Iulia cu spectacolul Pinocchio,


PUCK / 1950 - 2020

regia Călin Mocanu;

Festivalul Imaginarium Ploiești, cu spectacolul Lupul interzis, regia Radu Dinulescu;

Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii ,,100, 1.000, 100.000 de povești”, București cu spectacolul

Pinocchio, regia Călin Mocanu.

International Puppet Theatre Festival Skanderberg Tirana, Albania, cu spectacolul Strada cu îngeri, regia Decebal Marin;

→ 2018 •

Festivalul Arlechino – Caravana Poveștilor Brașov cu spectacolul Ivan Turbincă, regia Ion Iurcu;

Premiul pentru scenografie și Premiul pentru interpretare colectivă cu spectacolul Strada cu îngeri,

Festivalul de Teatru pentru Copii Kotor,

regia Decebal Marin la Festivalul Național pentru

Muntenegru, cu spectacolul Strada cu îngeri, regia

Tineri și Copii Sub Bagheta lui Merlin, Copil în

Decebal Marin;

Europa Timișoara; • •

The International Puppet Theatre & Film Festival

Festivalul de Animație Ankara, Turcia, cu spectacolul

Holon, Israel, cu spectacolul Strada cu îngeri, regia

Strada cu îngeri, regia Decebal Marin;

Decebal Marin;

Festivalul Euromarionete Arad cu spectacolul

Punguța cu doi bani, regia Decebal Marin;

Festivalul Stradal WonderPuck Cluj cu spectacolele Țara lui Împreună, regia Chris Nedea, Povești clujene, regia Varga Ibolya și Dănilă Prepeleac, regia Traian

Festivalul Povești Alba-Iulia cu spectacolul Ivan

Savinescu;

Turbincă, regia Ion Iurcu; • •

Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul

Bienala Internațională de Teatru pentru Copii și

Tânăr Iași cu spectacolul Scufița Roșie și lupul cel

Tineret Kaposvár, Ungaria, cu spectacolul Ha én

flămând, regia Ion Iurcu;

lennék Mátyás király (Dacă aș fi Matia Corvin), regia Urmánczi Jenő;

Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși și Marionete Puck Cluj cu spectacolele Povești clujene, regia

Festivalul Arcadia Oradea cu spectacolul Scufița

Varga Ibolya și Strada cu îngeri, regia Decebal Marin.

Roșie și lupul cel flămând, regia Ion Iurcu;

205


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

→ 2019 •

Premiul pentru interpretare și mânuire (ex aequo),

regia Decebal Marin; •

Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul

Robert Gutunoiu și Premiul pentru regie (ex aequo):

Tânăr Iași cu spectacolul Pinocchio, regia Călin

Decebal Marin pentru spectacolul Strada cu îngeri,

Mocanu;

regia Decebal Marin la Festivalul de Teatru pentru Copii și Tineret Imaginarium Ploiești;

Festivalul 1 iunie – Hai – hui printre povești cu spectacolele Fata babei și fata moșului, regia Angelica

Izmir International Puppet Days, Turcia cu

Pamfilie și Capra cu trei iezi, regia Doina Dejica;

spectacolul Strada cu îngeri, regia Decebal Marin; • •

Festivalul Stradal WonderPuck, ediția a III-a, cu

Premiul pentru măiestrie în arta mânuirii marionetei

spectacolul Călătorie în lumea poveștilor, regia Varga

pentru spectacolul Strada cu îngeri regia Decebal

Ibolya;

Marin la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși Sub căciula lui Guguță Chișinău, Moldova;

Festivalul Internațional al Teatrului de Animației ImPuls, ediția a XV-a, București cu spectacolul

Scufița Roșie și lupul cel flămând, regia Ion Iurcu;

Turneu organizat de Institutul Cultural Român, Cernăuți, Ucraina cu spectacolul Punguța cu doi bani, regia Decebal Marin;

Festivalul EuRoFestCultura, Bruxelles, Belgia cu spectacolul Dănilă Prepeleac, regia Traian Savinescu;

Festivalul Internațional de Teatru Povești Alba-Iulia cu spectacolul Dănilă Prepeleac, regia Traian Savinescu;

Festivalul Internațional Puck, ediția a XVIII-a cu spectacolul Alfonso și vrăjitoarea, regia Decebal

International Eskisehir Children’s and Youth Theatre

Marin;

Festival, Turcia cu spectacolul Strada cu îngeri, regia Decebal Marin;

Festivalul Tânăr, ediția a V-a, Sibiu, cu spectacolul Alfonso și vrăjitoarea, regia Decebal Marin.

Festivalul pentru Copii Lumea poveștilor Reșița cu spectacolul Scufița Roșie și lupul cel flămând, regia

206

Participare/ turneu în Alsacia, Franța (Huttenheim,

Ion Iurcu;

Riediesheim, Bischsofsheim, Sélestat) cu spectacolul jucat

Festivalul Off d’Avignon, Franța, cu spectacolele Lupul

în limba franceză: ”Le loup migrant”, de Patrice Seiler,

interzis, regia Radu Dinulescu și Strada cu îngeri,

regia: Radu Dinulescu.


PUCK / 1950 - 2020

207


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

208


PUCK / 1950 - 2020

Országos és nemzetközi fesztiválokon való részvételek és díjak listája → 1956 •

A Bukarestben megrendezett Bábszínházak Hete

→ 1960 •

A Báb- és Marionettszínházak II. Nemzetközi

országos seregszemléjén bemutatott két előadás

Versenyfesztiválján bemutatott két előadás, a

(Lúdas Matyi és A halász fiai) több díjat kap, köztük

Creangă-mesék (bábszínpadra alkalmazta és rendezte

egy első díjat is.

Elena Voicu, Ana Rusu Brie és Horia Pop, díszlet-, jelmez- és bábtervező: Alexandru Rusan) és az

→ 1958 •

Állatmesék (Móricz Zsigmond szövegeit bábszínpadra alkalmazta és rendezte Kovács Ildikó, díszlet-,jelmezés bábtervező: Botár Edit.) III. díjat nyer.

A Báb- és Marionettszínházak I. Nemzetközi Versenyfesztiválján (Bukarest) a színház együttese a Fram, a jegesmedve című előadással jelentkezik.

209


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

→ 1961 •

A színház együttese tiszteletbeli meghívottként

→ 1968 •

A színház részt vesz a Zágrábi I. Nemzetközi

vesz részt a X. Chrudimi Bábfesztiválon, majd

Bábszínház Versenyfesztiválon. Alecu Popovici és

Csehszlovákia több városában vendégszereplésen

Viniciu Gafiţa Úgy szeretem, mint a sót című előadása

mutatja be a Creangă-mesék, az Állatmesék és a

a művészi színvonalért és az interpretálásért I. díjat

Vasilache új köntösben című előadásokat.

nyer. Rendező: Kovács Ildikó, díszlet-, jelmez- és bábtervező: Botár Edit. A fesztiválrendezőkkel a többéves állandó kapcsolatot ’Sigmond Júlia

→ 1962 •

tartja fenn és neki köszönhetőek az eszperantó szövegadaptációk is.

Bajor Andor Meghasadt szívek című paródiájának országos bemutatója. Az előadás érdekessége, hogy első alkalommal lép fel Kísérleti Stúdió néven a pantomimcsoport.

→ 1969 •

Versenyfesztiválon az együttes a Creangă- mesék

→ 1965 •

A zágrábi II. Nemzetközi Bábszínház című előadással lép fel, és a művészi alakításért I. díjat, a műfajnak legmegfelelőbb irodalmi szövegért

ABáb-és MarionettszínházakIII. Nemzetközi

pedig III. díjat nyert. Rendező: Vasile Dan, díszlet-,

Versenyfesztiválján a bábszínház Viorica Filipoiu

jelmez- és bábtervező: Alexandru Rusan.

Mintás ruhácska című darabját mutatja be, Horia Pop rendezésében. Díszlet-, jelmez-és bábtervező: Alexandru Rusan.

→ 1966 •

Az első pantomim-előadás a Kulturház termében. Rendező: Kovács Ildikó. Egy országos turné során az előadást több városban bemutatják.

→ 1971 •

Hivatalos turné Jugoszláviában a Creangă-mesékkel.

→ 1972 •

A municípiumi Kultúrház pártfogásával a színház MIM 7 nevű pantomim-csoportja az I. Nemzetközi

210


PUCK / 1950 - 2020

Pantomimfesztiválon vesz részt, amelyet

versenyfesztiválról a bábszínház hat díjat hoz haza.

Zalaegerszegen (Magyarország) rendeznek meg.

Péter János és Balló Zoltán I. díjat, Smaranda Stratonov, Doina Fănăţeanu-Dejica, Benedek Dezső

A Zágrábi V. Nemzetközi Versenyfesztiválon

és Jobbágy Sándor bábmozgató művészek dícsérő

a bábszínház az újrarendezett Állatmesékkel

oklevelet kapnak.

jelentkezik. Rendező: Kovács Ildikó, díszlet-, jelmez- és bábtervező: Botár Edit. A produkciót I. díjjal jutalmazzák a művészi alakításért, III. díjjal a kollektív művészi alkotásért.

→ 1975 •

→ 1973 •

Színes film készítése az Állatmesékről a jugoszláviai televízió számára.

Németországi, magyarországi és hollandiai turnék.

→ 1976 •

A Pécsen megrendezett Nemzetközi Bábszínházfesztiválon a magyar tagozat Vasile

Németországi turné a W. Shakespeare, Szentivánéji

Alecsandri Sânzeana és Prepelea című darabjával vesz

álom című előadással (rendező: Kovács Ildikó, díszlet-,

részt, Kovács Ildikó rendezésében, míg a román tagozat,

jelmez- és bábtervező: Alexandru Rusan) és az

a szintén Kovács Ildikó által rendezett Tip és Top (szerző:

Állatmesékkel (dramaturg: Ana Rusu Brie, Horia Pop,

Dorina Tănăsescu, tervező: Botár Edit) című előadással

Elena Voicu, rendező: Vasile Dan, díszlet-, jelmez- és

a Szinajai Fesztiválon jelentkezik, ahol Smaranda

bábtervező: Alexandru Rusan). Az előadásokkal

Stratonov és Doina Dejica különdíjban részesülnek.

az együttes részt vesz Bochum, Bonn és Nürnberg városokban a Nemzetközi Bábszínház Fesztiválokon. •

A MIM 7 pantomimcsoport Hollandiába utazik az Amszterdami Nemzetközi Pantomimfesztiválra.

→ 1977 •

A zágrábi PIF Fesztiválon a Haza (rendezte: Székely Tibor), valamint a Lucia barátai (rendezte: Alecu Popovici) című előadások eszperantó változatait

→ 1974 •

A szinajai Bábok Világa előadóművészeti

(fordította: ’Sigmond Júlia) I.díjjal jutalmazzák. •

A konstancai Bábszínházak Hete Fesztiválon a társulat 211


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

a Sânzeana és Prepelea előadással képviselteti magát.

→ 1978 •

→ 1982 •

nagy sikerrel bemutatott Shakespeare -művet, a

Vasile Alecsandri Sânziana és Prepelea című darabját

Szentivánéji álmot, Kovács Ildikó rendezésében.

Kovács Ildikó rendezésében (díszlet-, jelmez- és

Díszlet-jelmez- és bábtervezők: Alexandru Rusan,

bábtervező: Virgil Svinţiu, zeneszerző: Liviu

Botár Edit, Szervátiusz Tibor, zeneszerző: Oláh

Godeanu) bemutatják a lengyelországi Bielsco-Biala

Tibor. A román tagozat Magyarországon turnézik, az

Fesztiválon.

Übü király című produkcióval.

A bukaresti III. Országos Fesztiválon A négy évszak című előadás ( szerző: Mihai Crişan, rendező: Kovács Ildikó, tervező: Botár Edit) II. díjban részesül.

→ 1985 •

Manea által rendezett és a Virgil Svinţiu által tervezett Játék a tűzzel című előadást viszi el.

Az Országos Pantomimfesztiválon a MIM 7 csoport I.díjat nyer.

→ 1980 •

A Temesváron megrendezésre kerülő Megéneklünk Románia Fesztiválra a román tagozat az Aureliu

→ 1979 •

A színház magyar tagozata felújítja az 1973-ban

→ 1986 •

Fodor Sándor Csipike című darabjának román változatával az együttes részt vesz a Megéneklünk

A bábszínház egyik rendhagyó előadásának, az Übü

Románia Fesztiválon, ahol Doina Dejica művésznő

királynak (Alfred Jarry) a bemutatója. Rendező:

különdíjban részesül.

Kovács Ildikó, tervező: Virgil Svinţiu, zeneszerző: Valentin Fărcaş. •

A Megéneklünk Románia országos szakaszán a társulat a Kovács Ildikó által rendezett Eljöhetnél hozzám!! című előadással vesz részt.

→ 1988 •

Egyéni Bábos Előadóművészek Fesztiválja, Botosani; I. díj a Gyerekjátékok című előadásért Varga Ibolya, Csák Zsolt és Csortán Márton részére.

212


PUCK / 1950 - 2020

→ 1990 •

A társulat a Vlissingeni (Hollandia) Utcaszínházak

→ 1993 •

A brémai muzsikusok című előadás a békéscsabai

Fesztiválján az Übü király című produkciót mutatja be.

Nemzetközi Bábszínház Fesztiválon UNIMA-díjban

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház meghívja a

részesül. Az előadást a Nyíregyházi Bábszínházban,

magyar tagozatot, az Eljöhetnél hozzám! című előadással.

valamint a kecskeméti Ciróka Bábszínházban is bemutatják.

Az intézmény felveszi a Puck Bábszínház nevet.

→ 1991 •

→ 1994 •

A román tagozat Perrault Csizmás Kandúrjával vesz

A társulat Budapesten vendégszerepel (Hold Színház)

részt a Kolozsváron megrendezett Bábosok Országos

az Übü király című előadással. A Ciróka Bábszínház

Gáláján. Az előadás rendezője Tudor Chirilă,

meghívásának köszönhetően, az Eljöhetnél hozzám!

bábtervező: Eugenia Tănăsescu-Jianu, díszlettervező:

Kecskeméten is bemutatásra kerül. Decemberben,

Epaminonda Tiotiu.

ugyancsak Kecskeméten, a magyar tagozat a Betlehem…Betlehem…című produkcióval lép fel a

Karácsonyi Találkozón.

A magyar tagozat a budapesti Kolibri Fesztiválon és a Kisvárdai Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválján, a Brémai muzsikusok és a Gyémántszavú madár című produkciókkal képviselteti magát. A

→ 1992 •

Brémai muzsikusok francia nyelvű változatával a társulat Svájcba látogat el.

A brémai muzsikusok című előadást debüt-díjjal értékelik a Kostancán megrendezett Bábszínházak Hete fesztiválon. A darabot a Grimm testvérek nyomán Kovács Géza és Pályi János alkalmazta bábszínpadra, az előadás rendezője Pályi János, tervező: Báron László. A

→ 1995 •

A Nyírbátori Utcaszínházak Fesztiválján a magyar

kecskeméti Ciróka Bábszínház meghívására a társulat

tagozat a Rumi László rendezte Gyémántszavú

Magyarországon is bemutatja. Andersen, A rendíthetetlen

madárral lép fel, a társulat román tagozata pedig a

ólomkatona című előadást, Kovács Ildikó rendezésében.

budapesti Kolibri Fesztiválon a Csizmás kandurral

A bábokat és a díszleteket Epaminonda Tiotiu tervezte.

vesz részt. A magyar tagozat Don Cristóbal (Federico 213


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

García Lorca) című előadása a galaci Gulliver Fesztiválon, Varga Ibolya rendezői debüt-díjban részesül. A budapesti Kolibri Fesztiválon a Lúdas Matyi,

→ 1997 •

A Kisvárdai Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválján az intézmény a Don Cristóbal előadással

valamint az Óz, a nagy varázsló kerülnek bemutatásra.

képviselteti magát. •

A román tagozat művészei a kolozsvári Reneszánsz Napok alkalmával a Hamupipőke (rendező: Aureliu Manea, dramaturg: Mona Chirilă, tervező: Epaminonda Tiotiu és Virgil Svinţiu) című előadással lépnek fel, míg a Segesvári Középkori Napok Fesztiválon a Tudor Chirilă rendezte

→ 1998 •

A Kisvárdai Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválján a magyar tagozat Marsak: A tornyocska

Csizmás kandúr című produkcióval képviseltetik magukat.

(rendezte: Jakab Ildikó) és Arany János: Rózsa és Ibolya (rendezte: Varga Ibolya) előadásokkal vesz

→ 1996 •

részt. A román tagozat a Galaţi-i Gulliver Fesztiválon, Carlo Collodi: Pinocchio című darabját mutatja be,

A Budapesten megrendezett Unima Fesztiválon a a

Alina Hiristea rendezésében és Epaminonda Tiotiu

társulat magyar tagozata a Pillári-féle Betlehemben

színpadképével. A rendezőnő debüt-díjban részesül.

című produkcióval jelenkezik. A budapesti Kolibri Fesztiválon a Vitéz szabólegénnyel lépnek fel. A Kisvárdai Határon Túli Színházak Fesztiválján a Lúdas Matyit mutatják be, ahol az előadás különdíjat nyer. Ugyanezzel a produkcióval a társulat a

→ 1999 •

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika című

Gödöllői Bábszínház Fesztiválon is részt vesz. A

darabjával (rendező: Varga Ibolya) jelentkezik a

Nyírbátori Utcaszínház Fesztiválra a Don Cristóbal

társulat magyar tagozata a Kisvárdai Határon Túli

és az Állatmesék című előadásokkal neveznek be. A

Magyar Színházak Fesztiválján.

román tagozat részt vesz a zágrábi PIF Fesztiválon, majd olaszországi turnéra indul. A Botoşani-

A békéscsabai XII. Nemzetközi Bábfesztiválon, a

ban megrendezett fesztiválon a Csizmás kandúr

magyar tagozat részéről Marsak: A tornyocska című

előadással vesznek részt, Epaminonda Tiotiu, az

előadása kerül bemutatásra, míg a román tagozat

előadás díszlettervezője és Doina Dejica színésznő

az Aureliu Manea által rendezett (dramaturg: Alex.

különdíjakban részesülnek.

Căpraru, tervező: Epaminonda Tiotiu) Hamupipőke című produkcióval képviselteti magát. A Gulliver

214


PUCK / 1950 - 2020

Fesztiválra a román tagozat Piroska és a farkas című

előadással nevez be (dramaturg: Cornel Udrea,

Gulliver Fesztivál Galaţi – Micimackó, rendező: Kovács Ildikó.

rendező: Bogdan Ulmu, tervező: Epaminonda Tiotiu). •

2002

Az intézmény részt vesz az I. Romániai Magyar Bábostalálkozó megszervezésében és

lebonyolításában.

Női alakításért járó díj Dana Bonțidean részére, a Tojáska grófnő szerepben nyújtott alakításért, a Varázsgyűrű (Inelul fermecat) című előadásban,

→ 2000 •

rendező: Traian Savinescu, Gulliver Fesztivál Galaţi; •

Nagydíj A boszorkány macskája (Motanul Vrăjitoarei)

Szántai János, Világszép Nádszálkisasszony (rendezte:

című előadásért, rendező: Decebal Marin, PUCK

Rumi László) című darabjával a magyar tagozat részt

ANIMAFEST Nemzetközi Fesztivál Kolozsvár.

vesz a XV. Diósgyőri Várjátékokon, majd ugyanazzal a produkcióval a Kisvárdai Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválján, valamint a győri Vaskakasilletve a kapolcsi Művészetek Völgye fesztiválokon lép fel. A román tagozat Ion Creangă

→ 2003 •

PIF Nemzetközi Fesztivál Zágráb, Horvátország – A boszorkány macskája (Motanul vrăjitoarei), rendező:

Stan Păţitu című darabjával, amelyet Bogdan Ulmu

Decebal Marin;

rendezett (tervező: Epaminonda Tiotiu), a Ion Creangă Fesztiválon képviselteti magát. A produkció elnyeri a legjobb rendezés díját, Camelia Constantin művésznő pedig különdíjban részesül.

→ 2004 •

→ 2001 •

Alakításért járó díj Călin Mureșan részére, a Stan Bolovan szerepben nyújtott alakításért, a Stan Bolovan című előadásban, rendező: Maria Mierluţ, PUCK ANIMAFEST Nemzetközi Fesztivál Kolozsvár.

Kolibri Fesztivál Budapest, Magyarország – A holdbeli csónakos, rendező: Varga Ibolya;

215


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

→ 2005 •

különdíja A boszorkány és a holló (Vrăjitorul şi corbul) című előadásban, szerző: Carlo Gozzi, rendező: Mona

Legjobb díszletért járó díj Eugenia Tărăşescu Jianu

Chirilă, Kiváló Előadások Fesztiválja Bukarest;

részére, valamint Alakításért járó különleges dicséret Ovidiu Crișan részére a Varázsló szerepért,

A varázsló és a holló (Vrăjitorul şi corbul) című

különdíja A kiskakas gyémánt félkrajcárja (Punguţa

előadásban, rendező: Mona Chirilă, Puck Báb- és

cu doi bani) című előadás részére, rendező:

Marionettszínházak Nemzetközi Fesztiválja

Decebal Marin, Puck Báb- és Marionettszínházak

Kolozsvár;

Nemzetközi Fesztiválja Kolozsvár; •

A hagyományos mesék minőségi színpadravitelének

Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja, Kisvárda,

Animációs nívódíj A boszorkány macskája (Motanul

Magyarország – Piroska és a farkas, rendező: Varga

vrăjitoarei) című előadás részére, rendező: Decebal

Ibolya;

Marin, Valise Fesztivál Lomza, Lengyelország; • •

Németországi turné a Vasilache és Marioara című

félkrajcárja (Punguţa cu doi bani), rendező: Decebal

előadással, rendező Varga Ibolya;

Marin;

Magyarországi turné az Árnyak színháza, rendező:

Mesék Kicsiknek és Nagyoknak Fesztivál

Rumi László, valamint a Piroska és a farkas, rendező:

Gyulafehérvár – A varázsló és a holló (Vrăjitorul şi

Varga Ibolya, előadásokkal

corbul), rendező: Mona Chirilă;

Nemzetek Fesztiválja Udine, Olaszország – Hamupipőke (Cenușăreasa), rendező: Mona Chirilă;

Gulliver Fesztivál Galaţi – A kiskakas gyémánt

Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja, Kisvárda,

→ 2007 •

Magyarország – Piroska és a Farkas, rendező: Varga

Euromarionett Fesztivál Arad – Fehér szerecsen (Harap Alb), rendező: Bogdan Ulmu;

Ibolya. •

Szerbia – A boszorkány macskája (Motanul

→ 2006 • 216

A Commedia dell’arte újszerű alkalmazásának

Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál Szabadka, vrăjitoarei), rendező: Decebal Marin;

Nagydíj A varázsló és a holló (Vrăjitorul şi corbul)


PUCK / 1950 - 2020

című előadásért, szerző: Carlo Gozzi, rendező: Mona

Dicséret Dana Bonțidean részére a Varázsló szerepben

Chirilă, Pécsi Nemzetközi Felnőtt Bábfesztivál Pécs,

nyújtott alakításért a Jancsi és Juliska (Hänsel şi

Magyarország;

Gretel) című előadásban, rendező: Varga Ibolya, Puck Báb- és Marionettszínházak Nemetközi Fesztiválja,

A fesztiválon bemutatott változatos és minőségi

Kolozsvár;

előadáskínálatért járó díj, Puck Bábszínáz, a Búbocska, Hófehérke és a hét törpe, Ördögverő

Csapatdíj az előadók részére a Karó Dani (Dănilă

jóbarátok című előadásokért, valamint Alakításért

Prepeleac) című előadásban, rendező: Traian

járó díj György László részére az Ördögverő jóbarátok

Savinescu, Puck Báb- és Marionettszínházak

előadásban nyújtott alakításért, rendező: Kovács

Nemzetközi Fesztiválja, Kolozsvár;

Ildikó, Puck Báb- és Marionettszínházak Nemzetközi Fesztiválja Kolozsvár;

Kulturális management díj Mona Chirilă részére, Kiváló Előadások Fesztiválja Bukarest;

A bábos és báb közötti minőségi párbeszéd különdíja A kiskakas gyémánt félkrajcárja (Punguţa cu doi bani)

Színész-bábu-zene összhangjáért járó díj a Jancsi és

című előadásban, rendező: Decebal Marin Kiváló

Juliska (Hänsel si Gretel) című előadásban, rendező:

Előadások Fesztiválja Bukarest;

Varga Ibolya, Kiváló Előadások Fesztiválja Bukarest;

Arizona State University, A.E.Á. – Bohóc kerestetik

Skupova Hivatásos Színházak Nemzetközi

(Angajare de clown), szerző: Matei Vişniec, rendező:

Fesztiválja Pilsen, Csehország A varázsló és a holló

Mona Chirilă Marian;

(Vrăjitorul şi Corbul) című előadás, rendező: Mona Chirilă Marian;

Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja, Kisvárda, Magyarország – A szelíd sárkányfiú, rendező: Szabó Attila;

Arizona State University, A.E.Á. – A kommunizmus története elmebetegeknek (Istoria comunismului povestită bolnavilor mintal), szerző: Matei Vişniec,

→ 2008 •

Felnőtteknek szóló előadás művészi értékéért járó díj

rendező: Mona Chirila Marian; •

Nemzetközi Színházi Fesztivál Osijek, Horvátország

a Tükrök terme (Camera oglinzilor) című előadásért,

– Bohóc kerestetik (Angajare de clown), szerző: Matei

rendező: Mona Chirilă, Puck Báb- és Marionettszínházak

Vişniec, rendező: Mona Chirilă Marian és Miriam Cuibus;

Nemzetközi Fesztiválja, Kolozsvár; 217


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja, Kisvárda,

Titirilandia, Veranos della Villa Fesztivál, Madrid, Spanyolország – Hamupipőke (Cenuşăreasa), rendező:

Magyarország – Jancsi és Juliska, rendező: Varga Ibolya;

Mona Chirilă Marian; •

Nemzetközi Fesztivál Veszprém, Magyarország – Ördögverő jóbarátok, rendező: Kovács Ildikó, valamint

A zsűri különdíja a Pulcinella és az ördög szamara (Pulcinella şi măgarul diavolului) című előadásért,

a Búbocska című előadás, rendező: Varga Ibolya;

rendező: Gaspare Nasuto, A színházi nyelv •

Dalmácia Nemzetközi Fesztivál, Horvátország –

kifinomultságáért járó díj az Árnyak színháza című

Bohóc kerestetik (Angajare de clown), szerző: Matei

előadásért, rendező: Rumi László – magyar társulat;

Vişniec, rendező: Mona Chirilă Marian és Miriam

Dicséret Sándor Ildikó részére, az Árnyak színháza

Cuibus;

című előadásban az Ofelia szerepében nyújtott alakításért, Puck Báb- és Marionettszínházak

Nemzetközi Fesztiválja Kolozsvár;

PIF Nemzetközi fesztivál Zágráb, Horvátország – Hófehérke és a hét törpe (Albă ca Zăpada), rendező: Decebal Marin;

Eredetiségért járó díj a Pulcinella és az ördög szamara (Pulcinella şi măgarul diavolului) című előadásért,

Nemzetközi Ifjúsági és Gyermekszínházi Fesztivál

rendező : Gaspare Nasuto Kiváló Előadások

Iaşi – Hófehérke és a hét törpe (Albă ca Zăpada),

Fesztiválja Bukarest;

rendező: Decebal Marin; • •

Nemzetközi Ifjúsági és Gyermekszínházi Fesztivál

Mesék Kicsiknek és Nagyoknak Fesztivál

Iaşi – Karó Dani (Dănilă Prepeleac), szerző: Ion

Gyulafehérvár – Hófehérke és a hét törpe (Albă ca

Creangă, rendező: Traian Savinescu;

Zăpada), rendező: Decebal Marin; •

meghívására, A kommunizmus története

→ 2009 •

Franciaországi turné a Hyeres-i L’echo Társulat elmebetegeknek (Istoria comunismului povestită bolnavilor mintal) című előadással, szerző: Matei

Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja, Kisvárda,

Vişniec, rendező: Mona Chirilă Marian, a Párizsi

Magyarország – Jancsi és Juliska, rendező: Varga

Román Intézet támogatásával

Ibolya; •

Arizona State University, A.E.Á. – A nő, mint csatamező (Femeia ca un câmp de luptă), szerző: Matei

218


PUCK / 1950 - 2020

Vişniec, rendező: Mona Chirilă Marian;

Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja, Kisvárda, Magyarországa – Kincskereső kisködmön, rendező:

Mesék Kicsiknek és Nagyoknak Fesztivál

Varga Ibolya;

Gyulafehérvár – Karó Dani (Dănilă Prepeleac), szerző: Ion Creangă, rendező: Traian Savinescu.

Nemzetközi Ifjúsági és Gyermekszínházi Fesztivál Iaşi – Apolodor könyve (Cartea cu Apolodor), rendező:

→ 2010 •

Mona Chirilă Marian; •

Mesék Nemzetközi Fesztivál Gyulafehérvár – A

Alakításért járó díj Dana Bonțidean részére az Anyós

brémai muzsikusok (Muzicanţii din Bremen), rendező:

szerepben nyújtott alakításért, Az anyós szeme című

Traian Savinescu;

előadásban, rendező: Bogdan Ulmu, Puck Báb- és Marionettszínházak Nemzetközi Fesztiválja,

Arizona State University, A.E.Á. – Apolodor könyve (Cartea cu Apolodor), szerző: Gellu Naum, rendező:

Kolozsvár;

Mona Chirilă Marian; •

Különdíj az Eljöhetnél hozzám!! című előadásért, szerző: John Lawson, rendező: Kovács Ildikó,

Franciaországi turné, Hyeres, az Apolodor könyve

Varga Ibolya, Puck Báb- és Marionettszínházak

(Cartea cu Apolodor) című előadással, szerző: Gellu

Nemzetközi Fesztiválja, Kolozsvár;

Naum, rendező: Mona Chirilă Marian;

Kulturális és művészi értékteremtésért járó díj, valamint Alakításért járó díj Dana Bonțidean részére az Apolodor szerepben nyújtott alakításért az Apolodor könyve (Cartea cu Apolodor) című előadásban, rendező: Mona

→ 2011 •

Alakításért járó díj Ovidiu Crișan részére a Karó

Chirilă Marian Puck Báb- és Marionettszínházak

Dani (Dănilă Prepeleac) címszerepében nyújtott

Nemzetközi Fesztiválja Kolozsvár;

alakításért, rendező: Traian Savinescu, Kiváló Előadások Fesztiválja Bukarest;

Euromarionett Fesztivál Arad – Pulcinella és az ördög szamara (Pulcinella şi măgarul diavolului), rendező: Gaspare Nasuto;

A Commedia dell’arte játék kiváló színpadra alkalmazásáért járó díj a Varázstitok (Secretul magic) című előadásért, rendező: Mona Chirilă Marian Puck Báb- és Marionettszínházak Nemzetközi Fesztiválja Kolozsvár; 219


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Kids Euro Fesztivál, Washington D.C., A.E.Á. – Apolodor könyve (Cartea cu Apolodor), rendező: Mona Chirilă Marian a Washingtoni Román Nagykövetség

→ 2013 •

A zsűri különdíja A három narancs szerelmese (Dragostea celor trei portocale) című előadásért,

támogatásával

szerző: Carlo Gozzi, szövegkönyv: Mona Chirilă •

Nemzetközi Ifjúsági és Gyermekszínházi Fesztivál

Marian, rendező: Mihai Chirilă, Puck Báb- és

Iaşi – Jancsi és Juliska (Hänsel şi Gretel), rendező:

Marionettszínházak Fesztiválja Kolozsvár;

Varga Ibolya; • •

Különdíj a színpadkép összhangjáért A Hőkirálynő

Euromarionett Fesztivál Arad – Apolodor könyve

(Crăiasa Zăpezii) című előadásban, rendező: Traian

(Cartea cu Apolodor), rendező: Mona Chirilă Marian;

Savinescu, díszlettervező: Epaminonda Tiotiu, Kiváló Előadások Fesztiválja Bukarest;

Bábszínházak Fesztiválja Sepsiszentgyörgy – Lúdas Matyi, rendező: Varga Ibolya;

Mesék Nemzetközi Fesztivál Gyulafehérvár – A Hókirálynő (Crăiasa Zăpezii), rendező: Traian

A Román Kultúra Fesztiválja Bialystok, Lengyelország

Savinescu;

– Apolodor könyve (Cartea cu Apolodor), rendező: Mona Chirilă Marian.

Nemzetközi Ifjúsági és Gyermekszínházi Fesztivál Iaşi – A három narancs szerelmese (Dragostea celor trei

→ 2012 •

portocale), szerző: Carlo Gozzi, rendező: Mihai Chirilă; •

Nemzetközi Ifjúsági és Gyermekszínházi Fesztivál

Lurkó Fesztivál Csíkszereda – Árnyak színháza, rendező: Rumi László;

Iaşi – A varázstitok (Secretul magic), szerző: Carlo Gozzi, rendező: Mona Chirilă Marian;

Vojtina Bábszínház Miniévad, Debrecen, Magyarország – Erős János, rendező: Varga Ibolya;

A népi játékok kortárs értelmezésének díja az Erős János (János cel puternic) című előadásért, rendező: Varga Ibolya, Puck Báb- és Marionettszínházak Fesztiválja Kolozsvár.

220

FUX Feszt Nagyvárad – Erős János, rendező: Varga Ibolya.


PUCK / 1950 - 2020

→ 2014 •

Különdíj a kiemelkedő színpadképért Epaminonda Tiotiu részére A rút kiskacsa (Răţuşca cea urâtă) előadásban,

A román irodalom bábos interpretációjáért járó díj,

rendező: Varga Ibolya, ImPuls Nemzetközi Kortárs

valamint A kifejező színpadi jelenlétért járó díj Ovidiu

Animációs Színházi Fesztivál Bukarest;

Crişan részére a Karó Dani (Dănilă Prepeleac) című előadásban nyújtott alakításért, rendező: Traian

Gulliver Fesztivál Galaţi, valamint Bábszínházak

Savinescu, Guguţă sapkája alatt Fesztivál Kisinyov,

Találkozója Kisinyov, Moldova – Seherezádé meséje

Moldovai Köztársaság;

(Povestea Şeherezadei), rendező: Traian Savinescu;

Izmir International Puppet Days, Törökország – A

boszrokány macskája (Motanul vrăjitoarei), rendező:

Utca, Színház, Gyerekek Fesztivál Bukarest – Vasilache és Marioara, rendező: Varga Ibolya;

Decebal Marin; • •

Mesék Fesztivál Gyulafehérvár – A pórul járt medve

Arlechino Fesztivál Brassó – Vasilache és Marioara, rendező: Varga Ibolya;

(Ursul păcălit de vulpe), rendező: Delia Gavliţchi; • •

Arcadia Bábos Fesztivál Nagyvárad – Hol a világ

Puck Báb- és Marionettszínházak Fesztiválja

közepe?, rendező: Varga Ibolya; Ha én lennék Mátyás

Kolozsvár – A hullámok közötti világ (Tărâmul dintre

Király, rendező: Urmánczi Jenő;

valuri), rendező: Elena Butuşină és Tengerszem tündére, rendező: Varga Ibolya;

Mesék Nemzetközi Fesztivál Gyulafehérvár – A rút kiskacsa, rendező: Varga Ibolya;

Arcadia Bábos Fesztivál Nagyvárad – Hófehérke és a hét törpe (Albă ca Zăpada), rendező: Decebal Marin.

Nemzetközi Ifjúsági és Gyermekszínházi Fesztivál Iaşi – A rút kiskacsa, rendező: Varga Ibolya;

→ 2015 •

Lurkó Fesztivál Csíkszereda – Hamupipőke, rendező: Varga Ibolya; Ördögverő jóbarátok, rendező: Kovács Ildikó.

Csapatmunkáért járó különdíj Urmánczi Jenő, Vincze Tímea, Csokán Raul részére a Ha Én Lennék Mátyás Király című előadásban, rendező: Urmánczi Jenő Puck Báb- és Marionettszínházak Nemzetközi Fesztiválja Kolozsvár;

→ 2016 •

Különdíj a hagyományos bábjátszásért az Aleodor 221


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

császár (Aleodor Impărat) című előadásban,

rendező: Decebal Marin; Alakításért járó díj Ionuţ

Lurkó Fesztivál Csíkszereda –Világszép nádszál kisasszony, rendező: Rumi László;

Constantinescu részére a Sánta-fél-nyúl-fél-ló szerepben nyújtott alakításáért, Impuls Nemzetközi

Kortárs Animációs Színházi Fesztivál Bukarest; •

Rendezőnek járó díj Decebal Marin részére az Aleodor császár (Aleodor Impărat) című előadásért,; Alakításért járó díj Robert Gutunoiu részére az Aleodor szerepben nyújtott alakításáért; Merlin

SPOT Fesztivál, Nagykároly – Mimorózart, rendező: Palocsay Kisó Kata.

→ 2017 •

pálcája alatt Fesztivál Temesvár;

Különdíj a bábu és bábosok közötti összhang megteremtéséért a Csipkerózsika (Frumoasa din pădurea adormită) című előadásban, rendező: Gabriel

A díszlet ötletességéért járó díj a Csipkerózsika

Apostol Guguţă sapkája alatt Fesztivál, Kisinyov;

(Frumoasa din pădurea adormită) című előadásban, rendező: Gabriel Apostol, díszlet: Andra Ștefan

Așchiuță Fesztivál Pitești;

Különdíj a természetes és közvetlen alakításért Andra Ștefan részére a Pinocchio című előadásban nyújtott alakításért, rendező: Călin Mocanu, Merlin pálcája

Németországi turné (München, Heidelberg,

alatt Fesztivál, Temesvár;

Stuttgart, Frankfurt) – Karó Dani (Dănilă Prepeleac), rendező: Traian Savinescu;

A gyermekzsűri díja, Legjobb díszletért járó díj a Mimorózart című előadásért, rendező: Palocsay

Gulliver Fesztivál Galați – A rút kiskacsa (Rățușca cea

Kisó Kata, díszlettervező: Lőrincz Gyula FUX Feszt

urâtă), rendező: Varga Ibolya;

Nagyvárad;

Mesekaraván Fesztivál Brassó – Aleodor császár

(Aleodor Împărat), rendező: Decebal Marin;

Különdíj a bábos hagyomány kreatív és különleges alkalmazásáért az Angyalok utcája (Strada cu îngeri) című előadsásban rendező: Decebal Marin ImPuls

Arcadia Bábos Fesztivál Nagyvárda – Aleodor császár

Nemzetközi Kortárs Animációs Színházi Fesztivál,

(Aleodor Împărat), rendező: Decebal Marin;

Bukarest;

Euromarionett Fesztivál Arad – Mimorózart, rendező: Palocsay Kisó Kata;

222

A legszebb bábokért járó díj Decebal Marin és Ion


PUCK / 1950 - 2020

Bătăiosu részére, valamint Mozgatási nívódíj az

tarisznya (Ivan Turbincă), rendező: Ion Iurcu;

Angyalok utcája (Strada cu îngeri) című előadásban; Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál Szabadka,

Kaposvári Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé, Magyarország – Ha én lennék Mátyás király, rendező:

Szerbia;

Urmánczi Jenő; •

Gulliver Fesztivál Galați – Pinocchio, rendező: Călin Mocanu; •

Arlechino – Mesekaraván Fesztivál Brassó – Pinocchio,

farkas (Scufița Roșie și lupul cel flămând), rendező:

rendező: Călin Mocanu;

Ion Iurcu;

Mesék Fesztivál Gyulafehérvár – Pinocchio, rendező:

,,100, 1.000, 100.000 mese” Nemzetközi

Skanderberg Nemzetközi Bábfesztivál Tirana,

Gyermekszínházi Fesztivál – Pinocchio, rendező:

Albánia – Angyalok utcája (Strada cu îngeri), rendező:

Călin Mocanu.

Decebal Marin;

→ 2018 •

Imaginarium Fesztivál Ploiești – A száműzött farkas (Lupul interzis), rendező: Radu Dinulescu;

Călin Mocanu; •

Arcadia Bábos Fesztivál Nagyvárad – Piroska és a

Legjobb díszletért járó díj és Csoportos alakításért járó

Arlechino – Mesekaraván Fesztivál Brassó – Ivan Turbincă, rendező: Ion Iurcu;

Gyermekszínházi Fesztivál Kotor, Montenegró –

díj az Angyalok utcája (Strada cu îngeri) című előadás

Angyalok utcája (Strada cu îngeri), rendező: Decebal

részére, rendező: Decebal Marin Merlin pálcája alatt

Marin;

Fesztivál, Temesvár; • •

The International Puppet Theatre & Film Festival

Animációs Fesztivál Ankara, Törökország – Angyalok

Holon, Izrael – Angyalok utcája (Strada cu îngeri),

utcája (Strada cu îngeri), rendező: Decebal Marin;

rendező: Decebal Marin;

Euromarionete Fesztivál Arad – A kiskakas gyémánt félkrajcárja (Punguța cu doi bani), rendező: Decebal Marin;

WonderPuck Utcaszínházi Fesztivál Kolozsvár – Az „Együtt” országa (Țara lui Împreună), rendező: Chris Nedea; Kolozsvári mesék, rendező: Varga Ibolya; Karó

Mesék Fesztivál Gyulafehérvár – Az ördögűző

Dani (Dănilă Prepeleac), rendező: Traian Savinescu; 223


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál Iași – Piroska és a

International Eskisehir Children’s and Youth Theatre

farkas (Scufița Roșie și lupul cel flămând), rendező:

Festival, Törökország – Angyalok utcája (Strada cu

Ion Iurcu;

îngeri), rendező: Decebal Marin;

Puck Báb- és Marionettszínházak Fesztiválja Kolozsvár

Mesevilág Gyermekfesztivál Resicabánya – Piroska és

– Kolozsvári mesék, rendező: Varga Ibolya; Angyalok

a farkas (Scufița Roșie și lupul cel flămând), rendező:

utcája (Strada cu îngeri), rendező: Decebal Marin.

Ion Iurcu;

→ 2019 •

Festivalul Off d’Avignon, Franciaország – A száműzött farkas (Lupul interzis), rendező: Radu Dinulescu; Angyalok utcája (Strada cu îngeri), rendező: Decebal

Bábos alakítási díj (ex aequo) Robert Gutunoiu

Marin;

részére, valamint Rendezői díj (ex aequo) Decebal Marin részére az Angyalok utcája (Strada cu

îngeri) előadásért, Imaginarium Ifjúsági és

Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál Iași – Pinocchio, rendező: Călin Mocanu;

Gyermekszínházi Fesztivál Ploiești; • •

Barangolás meseországban – Öregapó lánya,

Izmir International Puppet Days, Törökország –

öreganyó lánya (Fata babei și fata moșului), rendező:

Angyalok utcája (Strada cu îngeri), rendező: Decebal

Angelica Pamfilie; A kecske és a három gidó (Capra cu

Marin;

trei iezi), rendező: Doina Dejica;

Mozgatási nívódíj az Angyalok utcája (Strada cu

III. WonderPuck Utcaszínházi Fesztivál – Utazás

îngeri) című előadásért, rendező: Decebal Marin la

a mesék világába (Călătorie în lumea poveștilor),

Guguță sapkája alatt Fesztivál Kisinyov, Moldovai

rendező: Varga Ibolya;

Köztársaság; • •

XV. ImPuls Nemzetközi Kortárs Animációs Színházi

A Román Kulturális Intézet által szervezett turné,

Fesztivál Bukarest – Piroska és a farkas (Scufița Roșie

Cernăuți, Ukrajna – A kiskakas gyémánt félkrajcárja

și lupul cel flămând), rendező: Ion Iurcu;

(Punguța cu doi bani), rendező: Decebal Marin; • •

Mesék Fesztivál Gyulafehérvár – Karó Dani (Dănilă Prepeleac), rendező: Traian Savinescu;

224

EuRoFestCultura Fesztivál Brüsszel, Belgium – Karó Dani (Dănilă Prepeleac), rendező: Traian Savinescu;


PUCK / 1950 - 2020

XVIII. Puck Nemzetközi Fesztivál – Alfonzó és a boszrokány (Alfonso și vrăjitoarea), rendező: Decebal Marin;

V. Fiatalság Fesztivál Nagyszeben – Alfonzó és a boszorkány (Alfonso și vrăjitoarea), rendező: Decebal Marin.

225


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

226


PUCK / 1950 - 2020

70 év bábjátszás Kolozsváron

“ ...a fürkésző kísérletezés, a teremtő mozgalmasság és a bábművészetet jellemző sokoldalú kreativitás helye”

A Puck Bábszínház első, a „realitás és fantázia talajára” egyaránt támaszkodó „története” hasznos és szükségszerű tanulmánynak bizonyult, legnagyobb érdeme azonban az, hogy meghatározta a hely, a színpad, a többszáz itt dolgozó alkalmazott és többezer néző emlékének objektív szükségességét. Ilyen értelemben, az előttünk álló tanulmány folytatása lett egy immár húsz évvel ezelőtt elkezdett és nagyrészt Marcel Mureșeanu elképzelésének és lelkesedésének köszönhető, általa szerkesztett és a kolozsvári bábszínpadnak szentelt munkának.

1950-2000 Az évezred és évszázad végén a kolozsvári Puck Bábszínház

Megragadom ezt az évfodulós alkalmat arra, hogy a bábszínház

fennállásának 50. évfodulóját ünnepelni jó alkalomnak

sorsa fölött őrködők lelkiismeretébe, mint termékeny földbe, a

kínálkozik arra, hogy – néhány oldal erejéig – felidézzük a

múlt tanúságainak magvait elvessem, hiszen ezek, valamikor

színház tevékenységét.

szárba szökkennek és remélhetőleg – miért is ne –, egy színháztörténeti múzeum megalapítását eredményezik. 50 évvel

Nehéz visszaadni az előadások hangulatát, illetve azt, ami az

ezelőtt, az akkori romániai társadalmi körülmények között,

idő múlásával belőle megmaradt. Az idő nemcsak a feledés

maroknyi lelkes ember szívvel-lélekkel igyekezett megteremteni

homályát hordozza, hanem kegyetlen embertelenséggel törli el

a színjátszás legősibb formáját, a bábjátékot. Az évek során

azok bizonyságtételét is, akik ránkhagytak egy-egy morzsányit

rendezők, bábszínészek, drámaírók és díszlettervezők folytattak

alkotásaik csillogó csodájából.

élénk párbeszédet e szépségalkotás közben. Emlékezzünk 227


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

hát szeretettel rájuk, a színpadi világ látható és láthatatlan

Valamilyen formában mindnyájan említésre kerülnek az itt

munkatársaira, mindazokra, akik tehetségük által a bennünk

megjelenő első, kezdetleges színháztörténeti beszámolóban.

mélyen rejlő érzelmeket felszínre hozták.

Legyen ez kezdőpontja annak a tiszteletnek, melyet azon művészek iránt érzünk, akik tehetségük és fáradhatatlan

Néhányuknak közülük csupán egy színházi évadra, másoknak

szorgalmuk által a gyerek- és felnőttnézők egész nemzedékeinek

egész életükre egybeforrott nevük a kolozsvári bábszínházzal. A

szívében-lelkében a szépség és igazság iránti vágyat felkeltették.

kiszámíthatatlan véletlen folytán, egy-egy fényképen, plakáton, néha egy programfüzetben vagy bérlistán felbukkanak ezek a

A Kolozsvári Állami Bábszínház az ország több más hivatásos báb-

nevek.

és marionettszínházával egy időben jött létre, megalakulásuk az ország kultúrtérképén az 1949–1950-es időszakot öleli fel.

228


PUCK / 1950 - 2020

A korabeli sajtó írásai, megsárgult dossziék iratanyaga és

megszületett ugyan a Lúdas Matyi Bábszínház [Teatrul de

a még élő néhány szemtanú vallomása alapján felidézhető

Păpuşi „Păcală”], (báb- és díszletkészítő műhely), de mivel nem

az intézményalapítás nehéz időszaka. A kolozsvári Lupta

rendelkezett saját színházteremmel, csak kiszállások alkalmával

Ardealului napilap 1948. március 18-i száma pályázatot hírdetett

tartottak előadásokat iskolákban, óvodákban, kollégiumokban.

egy folyamatosan működő, magyar és román tagozattal is rendelkező gyermek- és bábszínház létrehozására.

1949. március 31-én, a kolozsvári városi néptanács határozata alapján, a bábszínház megkapta a Király utca 23. utca, 23.

Ez a terv nem valósult meg teljes egészében: 1948

sz. alatti helységet, ahol valamikor üzlet és egy használaton

májusában a Művészek, Írók, Újságírók Vegyes Szakszervete

kívüli raktár állt. A színház vezetésével Andrási Fischer Edit

gondoskodásának jóvoltából, a Napoca utca 16. sz. alatt

művészettörténészt bízták meg, ebben a kezdeti időszakban ő 229


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

lett a bábszínház igazgatója.

csupán a díszletekre emlékszik: a festett, gördülő háttérre, ami a játszó bábok mozgását sugallta. Ezek, a közellállók

A Művészeti és Tájékoztatási Minisztérium Színházi és Zenei

szórakoztatására kitalált és a művész-barátok ösztönzésére

Igazgatóságának a kolozsvári Művészek, Írók, Újságírók Vegyes

megjelenített előadások szülték később a kolozsvári bábszínház

Szakszervetéhez intézett, 2376 sz. értesítése alapján, 1949. május

megalapításának

5-től, a kolozsvári Lúdas Matyi Bábszínház ideiglenes működési

mivel az udvaron megüresedett az üzlet és a hozzá tartozó

engedélyt kapott az 1949. május 4. és szeptember 30. közötti

raktárhelységek, megkapták a működési engedélyt; az igazgató

időtartamra.

Andrási Fischer Edit lett, Ileana Hodiș pedig aligazgató és

ötletét.

Megtették

az

első

lépéseket:

rendező, a Művészek Vegyes Szakszervetének jeles személyisége, Az orosz kolosszus mintájára, már a levegőben lebegett a

Fuhrmann Károly ötvösművész, az ügyvezető igazgató.

bábszínház felállításának gondolata. Hivatásos intézményként,

Hozzájuk csatlakozott még a zongorista és mozgató bábszínész,

a színház – a város más kulturális intézményeivel együtt – a

Bothár Erzsébet, aki az előadások zenei hátterét biztosította.

bábművészet meggyökereztetését és fejlesztését tűzte ki célul, így

A bábszínház indulásakor, mivel nem volt elég színész, a

próbálva bevezetni, nevelés által, ezt az új ideológiát. Erdélyben

kolozsvári Zene- és Színházművészeti Konzervatórium fiatal

léteztek viszont olyan vándorbábosok, mint Sebestyén Lajos,

egyetemistái is játszottak az előadásokban: Octavian Teuca, I.

aki országszerte tartott magyar és román nyelvű előadásokat.

Pâinişoară, Ion Tifor, Elena Cherciu. A színháztermet be kellett

Az újonnan megalakult bábszínházban, Sebestyén Lajos 1950-

rendezni, erre pedig nem volt pénz. Ezért a terem és a színpad

1952 között bábos lett. Az újonnan megalakult intézményhez

közötti fal megépítéséhez és a padok felállításához mindannyian

olyan kiváló személyiségek kerültek, akik sajátos identitást

hozzájárultak anyagilag, Ileana Hodiş képzőművészeti ismeretei

tudtak neki kölcsönözni.

és tapasztalata pedig az első előadások színrevitelében segített. Ő festette a díszleteket, rajzolta a plakátokat kis szórólapszerű

Az egyik ilyen egyéniség, aki a kolozsvári bábszínház

cetlikre, amiket azután kiosztott a nézőknek, kasírozta a

megalapításához és további fejlődéséhez 1949-1951 között

bábokat, varrta a bábok ruháit. Rövid időn belül szerződtették a

hozzájárult, Ileana Hodiş volt. Gyermekkori szenvedélye – a

kolozsvári Zene- és Színházművészeti Konzervatórium végzősét,

képzőművészet – később hivatássá érett. 1947-től tagja volt

Ana Rusu Brie bábmozgató művészt, majd Tisch Gizellát, a

a Művészek, Írók, Újságírók Vegyes Szakszervetének és az

színművész- és rendező Mihai Crişant, később Benedek Dezsőt,

Augusztus 23. utcában, a 23. szám alatt lakott. Felvételizni a

Haţegan Máriát, Lukász Izabellát, Voicu Elenát és – nem utolsó

képzőművészeti egyetem kerámia szakára készült. Meséket írt és

sorban – a majdani rendezőt, Kovács Ildikót, aki 30 éven

ilusztrált. Rövid bábelőadásokat vitt színre két kisebb gyermeke

keresztül a magyar és román tagozat mentora és éltetője volt.

számára, s ezeken az előadásokon a család barátai – Magda és Ion Tâlvan, a kolozsvári Nemzeti Színház színészei, valamint Giosan, a rendező – is részt vettek. A legelső ilyen előadásról 230


PUCK / 1950 - 2020

Néhány dokumentum alapján a Kolozsvári Állami Bábszínház

jellemzi, a jelmezek és díszletek pedig a „megfelelő helyi

hivatalos megalakulása 1950. február 4-re tehető, míg mások

nüanszok“ alapján készültek. „A szereplők rendkívüliek, a

azt tartják, hogy február 5-én jött létre. A kor szelleméhez

művész sikeresen ötvözte a bemutatott bábtípusok jellegzetes

igazodva, a megnyitón Eugen Naum, az ideiglenes városi

vonásait”. A cikkíró megjegyzi azonban azt is, hogy léteznek

bizottság kulturális vezetője mondott beszédet. Az ősbemutató

„apró, általában minden kezdethez hozzátartozó melléfogások,

alkalmával a román tagozat részleteket adott elő Nina Ghernet,

például a megfelelő hangvariációk hiánya”, de ennek ellenére:

Krajcár és krajcárocska [Banul şi Părăluţa] című darabjából, a

„A helyi bábszínház rövidesen hatalmas népszerűségnek fog

magyar tagozat pedig a Murok és a Kalács jeleneteket mutatta

örvendeni a gyermekek és fiatalok körében”.

be, L.N. Tolsztoj elbeszélése alapján. A korabeli sajtóvisszhang szerint a színre vitt darabokat „sokatígérő művészi igényesség“ 231


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Az első évadban a román tagozat a következő darabokat

a hangszínezés fortélyait, tanulták meg, miként válasszák

játszotta még: A kiskakas gyémánt félkrajcárja [Punguţa cu doi

ki a gyermekek számára leginkább érthető szövegeket,

bani] (bemutató előadás április 23-án), A három királykisasszony

vagyis –Lucian Blagat idézve – az „esszenciális tartalommal,

[Cele trei domniţe], Nyakigláb [Piciorul mare] (áprilisban), Tibică

figyelemfelkeltő mondanivalóval és felemelő hatással” bíró

és Pufuleanca kiránduláson [Tibică şi Pufuleanca în excursie]

darabokat, hogyan találják meg azt az egészséges színpadiasságot

(bemutató előadás május 21-én). Ezeket a sikeres előadásokat,

és esztétikumot, amire a gyermek „önkéntelenül és alkati

az évek során, a bábszínház mindkét tagozata többször is

könnyedséggel reagál”, hiszen „a gyermekekből hiányzik a

bemutatta. Így a Krajcár és krajcárocska című darabot a magyar

képzeleterőnek az a merevsége, ami a felnőttek sajátja”.

tagozat is játszotta, míg a Murok és Kalács a román tagozat 1950 szeptembere és 1955 között a színház vezetését Negulescu

előadásain is szerepelt.

Surányi Erzsébet vette át. 1950. szeptember 11-én hirdették ki az A Kolozsvári Állami Bábszínház „a fiatal generáció hiteles

első bábostanfolyam megkezdését, a tanfolyam elvégzése után

nevelőiskolájaként

ideálok

pedig szerződtették az arra érdemeseket. Így az első öt évben

szellemében nevelve nemzedékek sorát. Elsőként díjazták

már megalakult mindkét tagozaton az a színtársulat, ahol

1950. február 20-án, A traktor [Tractorul] és az Egykori

olyan kiváló tehetségek kaptak helyet mint Horia Pop, Péter

választások [Alegeri de altădată] előadásokat, ez utóbbi előadást

János, Bonda Ferenc, Vasile Teiuş vagy a zseniális díszlettervező,

kiszállások alkalmával mutatták be, amikor párhuzamosan

Alexandu Rusan.

működött”,

a

kommunista

két-három csoport is színre lépett. Ugyanakkor, a város más kultúrintézményeihez hasonlóan, balettelőadások zajlottak,

Alexandru Rusan új stílust vezetett be a bábművészetbe:

valamint a CFR-kórus és a két – román és magyar – színház

Ella Conovici, A halász fiai [Fiii pescarului] című, 1954-

és opera színészeinek fellépései. Szintén a „tömegek nevelése”

ben bemutatott előadásával, „az addigi realista stílusban

céljából, a bábszínház a Május 1-én és Augusztus 23-án

megalkotott bábok arányait módosította”. Ebben a darabban,

megrendezett ünnepségek művészeti programjaiból is kivette

a báboknak, testükhöz viszonyítva, hatalmas fejük volt, s ettől

részét.

kezdve, ezt az ötletet más tervezők is előszeretettel használták. A bábművészetben talán ez volt az első lépés a modern szereplő-

A csupán részleges, olykor igen eltérő és kevés információs

ábrázolás útján” (Romániai Báb- és marionettszínházak szótára

anyag körvonalazza az első színházi évad meghatározó jellegét,

[Dicţionarul Teatrului de Păpuşi, Marionete şi Animaţie din

mindazt a fáradságos munkát és leleményességet, amit Ileana

România], a kötetet gondozta Cristian Pepino, Ghepardul kiadó,

Hodiş, valamint a kicsi, de lelkes színészcsapat tanúsított a

Gulliver Fesztivál, Galaţi, 1999).

színházigazgató, Andrási Fischer Edit támogatásával. Szerény körülmények között dolgoztak, a bábozás technikáját kutatva

Az

fedezték fel kezdetben a bi-ba-bo bábokat, ismerték meg

előadóművészek, rendezők, fordítók vagy szövegírók nevét

232

első

színházi

évadokra

visszaemlékezve,

olyan


PUCK / 1950 - 2020

Brie: A pórul járt medve [Ursul păcălit de vulpe]; Elena Voicu: A kiskakas gyémánt félkrajcárja [Punguţa cu doi bani] és Tarakovski: A csuka paracsára [La porunca ştiucii], Ion Vlad fordításában, aki rövid ideig a bábszínház irodalmi titkáraként dolgozott. Molière, A botcsinálta doktor [Doctor fără voie] – Kovács Ildikó rendezésében – volt az első, mindenekelőtt felnőtteknek szóló, wayang bábokkal (pálcás bábok) játszott előadás, melynek kitörő sikere lett. A kezdeti időszak nehézségeinek átvészelése után, a bábszínház élére – 1955 júniusában – Vasile Dan rendező került. Ugyanebben az évben ismerték el legelőször a Kolozsvári Állami Bábszínház érdemeit, amikor „a KISZ Központi Bizottságától a pionírok és iskolások számára bemutatott előadások kimagasló eredményeiért oklevelet kapott”. A következő évben (1956), a kolozsvári bábosok részt vettek Bukarestben a Tartományi Bábszínházak Hete című rendezvényen, ahol díjazottak lettek a Lúdas Matyi [Matiaş Gâscarul] és A halász fiai [Fiii Pescarului] című előadásokkal. Az első díjat a Lúdas Matyi díszlettervezője kapta, a kolozsvári Alexandru Rusan. Vasile Dan rendező a nagyszínházi milliőből érkezett, de egy percig sem gondolt arra, hogy a bábszínház „kisszínház” lenne. Hivatásos szakemberhez méltóan igyekezett a kialakulóban említhetjük meg mint Ana Rusu Brie, Horia Pop, Elena Voicu.

levő társulatot fejleszetni és problémamentessé tenni. Az általa

Elena Voicu bábtervező-bábkészítő képzőművészként szerepelt

22 évig vezetett színház, ahol több mint egy negyed évszázadon

az évek során megjelent plakátokon.

át rendezett mindkét tagozat előadásain, elsősorban a kicsikhez szólt. Korhű dokumentumok a következőképpen értékelik ezt

Az első öt év fénypontjai maguk az előadások voltak: Öt kis kínai

az időszakot: a bábszínház működésére jellemző „legfontosabb

[Cei cinci chinezi] (díszlettervező: Mihai Crişan és Kovács Ildikó,

tényező” „a szüntelenül pezsgő teremtőerő (…), amely változatos

rendező: Ileana Hodiş), mindkét tagozat játszotta; Ion Creangă

és igényes műsorkészlettel, valamint a bábszínházi művészetre

Elbeszélések [Povestiri], coupé-előadás, díszlettervező: Alexandru

jellemző sajátos eszközrendszerrel dolgozik, a fiatal generáció

Rusan, melyet szintén mindkét tagozat bemutatott; A kecske és a

politikai, ideológiai és esztétikai nevelése érdekében”.

három gidó [Capra cu trei iezi], Horia Pop rendezésében; Ana Rusu 233


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

jellegzetes,

is átragadt, megalakították az Állami Bábszínház Kísérleti

szinkretizálóan ható típusa, amelyik speciális felkészülést

Stúdióját, a képzés és megmérettetés, a kérdésfeltevés és

igényel és melynek leginkább sikerült ötvöznie a különböző

válaszadás, a kutakodás, tanulás és önmaguk folyamatos

kifejezésformákat:

gesztika,

felülmúlásának a helyét, mindenekelőtt azonban, azt a közeget,

zene, kiejtés. Mivel a bábszínházi kis közösség meglehetősen

ahol a közös alkotómunka végbemehetett. Ebben a stúdióban

heterogén

és

tanultak a bábosok színpadi mozgásművészetet és sajátították

kulturális környezetből érkeztek és csak kevesen végeztek

el a beszédtechnika fortélyait a két kolozsvári színház és

közülük színművészeti tanulmányokat, az igazgató pedig

opera színészeinek és balettáncosainak irányításával. Itt

céltudatosan törekedett arra, hogy hivatásuk magaslatán álló

született meg – Kovács Ildikó rendező mindenre nyitott, újító

színjátszócsoportot hozzon létre s ez az igyekezet a színészekre

és nyughatatlan szellemének köszönhetően, aki szüntelenül

A

234

bábművészet

volt,

a

színjátszásnak

mozgáshiszen

és

tagjai

olyan

táncprodukció, különböző

szakmai


PUCK / 1950 - 2020

kutatta a művészi kifejezésmódok sokféleségét – a MIM7, az

előtt ülve figyelik az „animációs előadást”. Így születtek meg

ország háború utáni első pantomim-csoportja. A kísérleti stúdió

a gyermekek és felnőttek számára készült kiváló, bábokkal

egyedi, játékra ösztönző hangulatot teremtett a bábszínházban,

előadott pantomim produkciók, illetve olyan pantomim

teret engedve a szabad művészet, a fantázia és a végnélküli

fellépések, melyek hordozzák mind a hazai fesztiválokon, mind

kifejezésformák csodálatos világának. A bábszínházi előadás

külföldön többszörösen kitüntetett kolozsvári bábművészek,

során a beszéd csupán rövid, lényegített szólamokban jelentkezik,

rendezők és díszlettervezők rendkívüli ismertetőjegyeit.

míg a látvány meglepetésszerűen van jelen és megfelel mind a

A kolozsvári csapat értett hozzá, miként lehet, akár az

gyerek, mind a felnőtt néző által támasztott követelményeknek,

„útmutatások” szorításában is változatos, kellően színvonalas

még akkor is, ha a felnőttek csak nehezen szánják rá magukat

és bármelyik korosztályt megszólító műsorkészletet kialakítani.

arra, hogy elmenjenek a bábszínházba, inkább a televízió

A Vasilache falun [Vasilache la ţară] című darab bemutatásakor 235


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Vidám utasok című előadás kisiskolásoknak szól. Műfajilag az esztrádhoz sorolható, ami a kis nézők számára is érthetővé teszi a darabot. A szereplők újszerűek, eredetiek. A bábok és díszletek gazdagsága érdekes, vonzó megoldásokat rejt. Zenéje találóan dallamos, egyszerű, könnyen és gyorsan tanulható a gyerekek számára. Az előadás rendezője (…) Ana Rusu Brie bábszínész, rendkívüli jó ízléssel oldotta meg a rendezői feladatokat, emelve ezáltal intézményünk művészi színvonalát”. A Hogyan került a síp és kobza a zeneiskolába című előadáson, Botár Edit díszletei segítségével „sikerült az élettelen hangszereket leleményes szereplők (bábok) által életre kelteni, személyiségüket kiemelni. A darabhoz illő zenét Hary Maiorovici szerezte, román népzenei elemek feldolgázásával”. Évente mindkét tagozat öt-hat bemutató előadást tartott, az aktuális műsorkészlet pedig legalább 20 előadás-címet tartalmazott. Megtaláljuk közöttük a gyermekirodalom olyan nagyszerű klasszikusait, mint a Grimm-testvérek: Hófehérke [Albă ca zăpada], Hamupipőke [Cenuşăreasa]; Ion Creangă: Fehér Szerecsen [Harap Alb], Elbeszélések [Povestiri]; Petre Ispirescu: A furfangos kiscsobán [Ciobănaşul cel isteţ], A zöld császár lánya [Sarea în bucate], Erős Prâslea és az aranyalmák [Prâslea cel sikerült a bányászvidéken vendégszereplő és „a tömegek

voinic şi merele de aur]; Rudyard Kipling: A kíváncsi elefántkölyök

kulturalizációját” célzó turnét hatalmas sikerrel zárni, valódi,

[Elefănţelul curios]; Frank Baum: Óz, a nagy varázsló [Vrăjitorul

művészetet szolgáló eseménnyé alakítani. Más előadásokat

din OZ] vagy a Tudor Arghezi verse nyomán, Horia Pop által

is sikerült kivonni a mindenáron oktatni akarás sémája alól,

színpadra alkalmazott: Méheskert [Prisaca] című darab, illetve az

például, Valentin Silvestru darabját: Hogyan került a síp és kobza a

Al. Rusan által színre vitt és tervezett Gottfried August Bürger:

zeneiskolába [Cum au ajuns fluierul şi cobza la şcoala de muzică]

Münchausen báró kalandjai [Baronul Münhausen] című előadás.

és a Vidám utasok [Drumeţii veseli] című produkciót. Azt olvassuk

Az eltelt negyed évszázad alatt, a kolozsvári bábművészek

az egyik újságcikkben, hogy ezek az előadások igyekeznek

18 fesztivál és turné alkalmával versenyezhettek hazai és

hasznosítani a kísérleti stúdióban szerzett tapasztalatokat: „a

külföldi társaikkal és a legtöbbször első helyezéseket értek el,

bábjáték szoros kapcsolatban áll a pantomimmel”, illetve: „A

például, Ion Creangă: Elbeszélések [Povestiri], Móricz Zsigmond:

236


PUCK / 1950 - 2020

Állatmesék [Poveşti cu animale] és a Vasilache és Mărioara

segítségével, melyek megérdemlik, hogy felfigyeljünk rájuk”

[Vasilache şi Mărioara] díjnyertes előadásokkal, majd 1961-ben,

(Rude Pravo).

a tizedik alkalommal megszervezett Chrudim-i Fesztiválon (Csehszlovákia), melyet egy, szintén az akkori Csehszlovákiában

Egy nem hivatalos értékelés szerint, a kolozsvári bábszínház

tett turné követett. Ez volt a kolozsvári bábszínház első külföldi

országos viszonylatban a második helyen állt, a bukaresti

kiszállása. Idézzük a kolozsvári társulat előadásainak méltatását:

Ţăndărică Marionettszínház után. A színházi adatlapok

„A Chrudimba meghívott külföldi színésztársulatok közül a

tartalmazzák a kolozsvári színészek egyéni és társulati szinten

kolozsvári bábművészek román és magyar nyelvű előadásain

elért sikereit is. Fontos kiemelni az ebben az időszakban

sikerült a közönséget lendületes és temperamentumos

megrendezett két felnőtt-előadást: William Shakespeare,

alakításokkal megnyerni (…), olyan érdekes kifejezőeszközök

Szentivánéji álom [Visul unei nopţi de vară] és Vasile Alecsandri, 237


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Fesztiválon Zalaegerszegen (Magyarország), majd 1973-ban az amszterdami Nemzetközi Pantomim Fesztiválon (Hollandia) (Stichting International Mime Festival ’73): A MIM7 ,,több európai országból érkező, körülbelül 20 másik együttessel közösen élvezte a nyílt színpadi tapsot és az előadás végén felhangzó ovációt” (Ilie Călian – Fáklya [Făclia], 1973. május 30.). W. Shakespeare Szentivánéji álom és V. Alecsandri Sânziana és Pepelea című előadások színrevitelét ugyanúgy, az új művészi kifejezési formák keresése irányította, de ott lebegett – miért is ne – a szándék, hogy a felnőtt nézők számára is egyértelművé tegyék a bábosok és Kovács Ildikó rendező képességeit. Az Alexandru Rusan inspiráló díszleteivel előadott Szentivánéji álom című darabot a Bochum-ban (Németország) megrendezett „Nemzetek Bábszínháza” Nemzetközi Fesztiválon és az azt követő németországi tunén (Nürenberg, Frankfurt, Remscheid, Bremerhaven, Bonn) a következőképpen értékelték: „Kitűnő és hitelesen előadott produkciót láthattunk … nagyon köszönjük ezt a gyönyörű játékot … elismerésünk ezért a Sânziana és Pepelea [Sânziana şi Pepelea], valamint a MIM7-

nagyszerű teljesítményért” (Bonner Rundschau). „A Szentivánéji

pantomimcsoport előadásait.

álom, ez az élettel teli színdarab, melyet pálcás bábokkal

A Kísérleti Stúdió pantomim csoportjának első fellépése egy

játszanak (wayang – a szerk. megj.) és ráadásul idegen

felnőtt nézőkhöz szóló bábjáték országos bemutatója volt: Bajor

nyelven, akár bizalmatlanságot is kelthetne. Viszont az, amit

Andor alkotása, Paródiák [Parodii] (1962) címmel, Kovács Ildikó

a román bábművészek a II. alkalommal megrendezett bonni

rendezésében, melyet később a Báb- és Marionettszínházak III.

Bábfesztiválon a „Landsmuseum”-ban megvalósítottak, minden

Nemzetközi Fesztiválján is láthattak a nézők. Bár logisztikailag

efféle próbálkozást felülírt” (Ilie Călian – Pe scenele lumii [A világ

semmilyen helyi hatóság nem támogatta őket, a MIM7-

színpadain] – Făclia, 1974. október 6.).

csoport tagjai, tehetségük és művészi kifejezésformáik egyedi

A Sânziana és Pepelea című előadásról írt szemle a költő és

újszerűsége folytán, tekintélyt szereztek és egyedi műfajt

színműkritikus, Ion Cocora tollából született és az 1974.

teremtettek a kolozsvári színházi palettán. Játszottak a városi

december 19-én megjelnő Tribuna hasábjain jelent meg: „a

kultúrpalota színpadán, megjelentek a tévében és országos

Kolozsvári Bábszínház előadása lendülettel kevert metsző

kiszállásokon. A MIM7 részt vett az első Nemzetközi Pantomim

szellemességgel jelentkezik, a modern színpadi művészet

238


PUCK / 1950 - 2020

válogatták

ki

ovódásoknak,

a

gyermekelőadásokat,

kisiskolásoknak

vagy

aszerint, nagyobb

hogy iskolás

gyerekek számára készültek, ugyanakkor szerették volna az egyetemistákat is vonzáskörükbe tartani, hiszen ezek mindig hálás nézőknek bizonyultak. A MIM7 pantomimcsoportD. R. Popescu darabját adja elő: Búbos banka a kertben [Grădina cu Pupeze] (Fáklya – 1975. Október 4.). A fellépések változatossága és a társulata elismertsége révén, a Kolozsvári Bábszínház – fennállásának több mint negyed évszázada és Vasile Dan rendező 22 évig tartó igazgatósága gazdag eszköztárát tárja elénk és leleményesen használja fel

alatt – a saját útján haladt. A kezdeti kollektíva a későbbiekben

azokat a lehetőségeket, melyeket éppen az a szabadság biztosít,

olyan neves művészekkel bővült, mint Smaranda Stratanov

amivel a szerző „Pepelea kalandjait” megjeleníti. A darab egy

és Doina Dejica-Fânăţeanu, akik különböző fesztiválok és

szuperprodukció, melynek – kétségkívül – csábító jelleget

versenyek díjazottjai lettek 1974-ben, valamint az 1976-os

kölcsönöz pattogó cselekménye, sokszínű érzelemvilága és

Sinaián megrendezett Bábfesztiválon. Sikerült a bábszínház

hangulata, áradó, vidám szellemessége, s mindezt csak erősíti

kötelékeibe vonni neves zeneszerzőket is mint Hary Maiorovici,

Liviu Glodeanu elsőrangú partitúrája. Virgil Svinţiu tervei

Liviu Glodeanu, George Sbârcea, Petre Sbârcea, Tudor Jarda,

és karakteres egyéniségű bábjai biztosítják a cselekmény

illetve olyan kolozsvári írókat, mint Alexandru Căprariu,

fordulatos, olykor meglepő, de harmonikus és képzőművészeti

Mircea Vaida şi Mircea Opriţă. Sigmond Júlia bábszínész és

szempontból

(…).

eszperantó szakértő ötlete volt, hogy néhány előadást a Zágrábi

Kiemelhetjük (…) Smaranda Stratanov könnyed, érzésekkel

Nemzetközi Bábfesztivál több kiadásán eszperantó nyelven is

árnyalt játékát Sânziana szerepében, Doina Dejica-Fânăţeanu,

bemutassanak, eképpen irányítva a nemzetközi közvélemény

Horia Pop, Ion Cherecheş, Virgil Pop, Gheorghe Bărbănţan,

figyelmét a kolozsvári intézményre. Ilyenek voltak a Móricz

Eftimiu Pandrea, Vasile Teiuş, valamint Ana Rusu-Brie előadását

Zsigmond: Állatmesék [Poveşti cu animale] című előadás, Ion

(…), illetve a zenekar nagyszerű játékát, melynek tagjai egyen-

Creangă: Elbeszélések [Povestiri], Alecu Popovici: Lúcia barátai

egyenként is felülmúlták önmagukat”.

[Prietenii Luciei]. Ezeket a két tagozat legelismertebb színészei

kellőképpen

kifejező

kibontakozását

mutatták be. Doina Dejica-Fânăţeanu és Balló Zoltán első díjat 1975-ben a bábszínház megalakulásának 25 éves évfordulóját

nyertek nagyszerű alakításukért, az Állatmesék című előadás

ünnepelték. A társulat igyekezett az előadások művészi

pedig szintén első díjat kapott az előadóművészet kategóriában

színvonalát nemcsak megtartani, de emelni is. Figyelmesen

és harmadik lett a legjobb szöveg kategóriában. Botár Edit 239


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

hiányoztak a díszletek, a bábok és kellékek tárolására szolgáló nagyobb

terek,

ezenkívül

visszatérő

vezérmotívumként

volt jelen egy kisbusz beszerzésének szükségessége, ami a kiszállásokat könnyítette volna meg, illetve a termek javításához szükségek pénz megszerzése. Mindezek ellenére, 1977-ben a bábszínház élére került Mircea Ghiţulescu, színházi műkritikus, versenyképes és gazdag műsorkészlettel rendelkező társulatot vehet át. Olyan neves irodalmi titkárral dolgozhatott, mint Constantin Ştefănescu, aki a színházban eltöltött évtizednyi idő alatt, több eredeti mű megírásával gazdagítja a repertoárt, illetve előadásokat rendez és dramatizál. A műsorkiválasztás mindig az értékes előadások megőrzésének stratégiáját követte. Például, látványtervező munkáját az Állatmesék-ben a Revijalni Vjesnik

a Sânziana és Pepelea című darabot, 1978-ban két fesztiválon is

lap a következőképpen méltatja: „A kolozsvári bábszínház

bemutatták: itthon, a Constanțán megrendezett bábfesztiválon

Állatmesék című előadását fantáziadús tervezői megoldások

és

jellemzik. A produkció díszletei (...) a néphagyomány

fesztiválon. Ezután felnőtteknek készült bemutató előadások

kiapadhatatlan forrásából mélyen merítve aknázták ki a

sora következett: Az ember és a maszk [Omul şi masca], pantomim

népművészet sokszínűségét (szövött és fonott tárgyak, kerámia),

előadás. Kovács Ildikó rendezésében, aki a „Megéneklünk

kiemelve a színhasználat értékét és gazdagságát, a bábok

Románia” Fesztivál országos szintjének első díját is megnyerte.

és díszletek változatosságát”. A németországi turné alatt, az

Ugyancsak a bábszínház nyújtott otthont Nichita Stănescu vers-

Allgemeine Zeitung Bochum napilap a Ion Creangă: Elbeszélések

összeállításnak, melyet a kolozsvári Nemzeti Színház színésze,

című előadásról (művészeti vezető: Vasile Dan, díszletek:

Anton Tauf, a MIM7 pantomim csoporttal közösen adott elő, a

Alexandru Rusan) a következőket írta: „annak ellenére, hogy

rendező szintén Kovács Ildikó, a díszlettervező pedig Octavian

néha egész szövegrészek csak románul hangzottak el, az

Cosman volt: Amikor szemtől szembe... [Când sinele cu sine...]. A

előadásmód változatossága, a mozgásformák és a szenvedélyes

méltatásból kitűnik, hogy „ez az előadás a művészet legjava (...)

gesztika kifejezőereje, amely a cselekménynek életet adott,

és, hogy a Kolozsvári Bábszínház kezdeményezése üdvözlendő”.

teljesen kielégített minden igényt. Az ízléses bábok önmagukért

Mircea Vaida író kritikai szemléjéből idézünk: „Anton Tauf

beszéltek. Egyszerűségük stilizáltságot sugallt, ugyanakkor

költemény-előadása, mely Nichita Stănescu versei alapján

megjelenésük és arckifejezésük a lenyűgöző természeteség

készült (...) és amit Octavian Cosman foglalt képzőművészeti

lenyomatát viselte”.

keretbe, egy újszerű vallomás az alkotó mindenkori állapotáról,

Lengyelországban,

Bialsko-Bialában,

egy

nemzetközi

önmagának az anyaggal, elemekkel és a világgal folytatott A Kolozsvári Bábszínház működése nem volt zökkenőmentes: 240

harcáról, amelyet megérteni, alakítani, előrevinni akar. Az


PUCK / 1950 - 2020

használ, a Horia Pop kiváló alakításában színrevitt, klasszikus, kis vásári bábjáték-figuráktól, egészen a nagybábokig, és amelyet, maszkos vagy maszk nélküli színészek jelenítettek meg... „mind az előadók, mind a nézők számára fárasztó az előadás, mivel a bábszínészek itt „nagyszínpadi” színészekké válnak, a közönségtől pedig „művészi előadáshoz” méltó figyelmet követel a szimbolisztika, utalások, replikák és ellenpontok stb. szövevényének megértése. A Bábos János különösen nagyratörő produkció, a felnőtt nézőkhöz intézi mondandóját és az ellene irányuló kritika ellenére igyekszik felfrissíteni Alecsandri politikai színművét; ez az egyetlen előadás, amelyik határozott véleménykülönbségeket szült és katalizálta mindazokat a – elrejtett önvaló kifejezéséhez, az értelmek szóbeli eszközökkel,

kimondott vagy kimondatlan – törekvéseket, melyek hasonló

díszletekkel és gesztikai elemekkel történő tisztázásához,

alkotások megvalósítását ösztönzik”. (Ilie Călian – Fáklya, 1980.

Anton Tauf mellett, Kovács Ildikó (szakavatott tanácsaival),

június 8.).

Octavian Cosman (ihletett, ösztönző javaslatai útján), valamint a főszereplő kijelentéseit árnyaltan kifejező színészek: Sigmond

A plakátokon azoknak a kolozsvári alkotóknak a neveit

Júlia, Péter János, Tiberiu Stoi, Balló Zoltán és Frunzina Boancă is

láthatjuk, akiket ez a bonyolult műfaj vonz. Ilyen például, Mircea

hozzájárulnak. (...) Mindezek a művészi szakértelem érdemleges

Vaida: Mese a szülőföldről [Poveste despre pământul ţării] című

bizonyítékai”.

produkciója, „a kolozsvári Bábszínház XXX. évadnyitó előadása,

A Sânziana és Pepelea [Sânziana şi Pepelea] című előadás után egy szintén felnőtteknek szóló Alecsandri-bemutató következett: Bábos János [Ion Păpuşarul], dramatizálta és rendezte: Constantin Ştefănescu, díszlettervező: T. Th. Ciupe, a kolozsvári Nemzeti Színház művésze, zenéjét szerezte: Mircea Octavian. A produkció, melyet 1980 májusában, a VI. alkalommal megrendezett „Bábszínházak Hetén” mutatnak be Constanţán, a magyar tagozat ugyancsak nagyra értékelt, Molnár Erzsébet: Eljöhetnél hozzám! [Te aştept!] című előadásával egyetemben, vitahelyzetet teremtett. A Bábos János felnőtteknek készült, politikai töltetű előadás, amely meglepő kifejezőeszközöket 241


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

ami a társulatnak öt díjat is hozott a második alkalommal megrendezett „Megéneklünk Románia” hazai fesztiválon. (Ilie Călian – Făclia – 1979. szeptember 21.). Az évad másik rendkívül sikeres és elismert előadása az 1979-1980-ban színre került Piroska és a farkas [Scufiţa Roşie] volt, dramaturg: Mircea Vaida. Ezenkívül, nagy sikernek örvendett még Eugen Uricariu és Leonida Neamţu alkotása, Az elveszett mese [Povestea Pierdută]. A repertoárt klasszikus és egyetemes művek egészítették ki: Hófehérke [Albă ca Zăpada], Öregapó lánya, öreganyó lánya [Fata babei şi fata moşneagului], Fehér Szerecsen [Harap Alb]. 1979-ben sikeresnek számított Mihai Crişan, a „Megéneklünk Románia” fesztivál országos szakaszán III. díjjal kitüntetett Évszakok [Anotimpuri] című előadása. Kovács Ildikó rendező, Iosif Herţea etnomuzikológus és Botár Edit díszlettervező szerencsés találkozásának köszönhetően ötletes, eredeti mű született, melyben az évszakokhoz kapcsolodó és évszázadokra visszatekintő román néphagyományokat, a tárgyak, maszkok és kezek segítségével, megfelelő zene kíséretében, a bábművészek – kézzel mozgatható bábokkal, illetve pantomim-játékkal (a Nap és a Hold) – újraalkotják, beilletszve a Vasilache és Mărioara című vásári bábjáték egyik jelenetét is. Az előadást mindkét tagozat sikerrel játszotta. A ’80-as években, amikor – ahogy azt gondolnánk – Románia nem lehetett volna a művészi alkotások melegágya, hiszen éhínség, hideg és sötétség acélozta edzetté Ceauşescu diktatórikus rendszerének „új típusú emberét”, a kolozsvári Bábszínház színpadán, csakúgy, mint az ország más „nagyszínpadjainak” többségén, feltűnt az a felejhetetlen előadás, mely az ellenállás művész-pajzsaként vonult be a köztudatba: Alfred Jarry, Übü király [Ubu rege]. Mircea Ghiţulescu igazgatói mandátumának és 242


PUCK / 1950 - 2020

Kovács Ildikó rendezői és alkotói munkásságának gyöngyszeme

mama színpadi megjelenítéséhez a művészi érzékenységet és

volt ez a produkció, ugyanakkor – miért is ne szólnánk

acélos kitartást egyszerre megszemélyesítő Melania Ursut. A

erről – hatalmas bátorságra valló teljesítmény. A fékeveszett

lehetőségekhez mérten ideális párja, a kevesebb tapasztalattal,

diktatúra tetőfokán, ilyen merészen színrevinni ezt a zsarnok

de hatalmas tehetséggel rendelkező és éppen Übü papa szerepére

és zsarnokság felemelkedését majd porbahullását ecsetelő

predesztinált Tudorel Filimon. (...) A rendező nagyszerű

darabot, nem egyéb, mint az alkotók végtelen szabadságának

irányításával, Melania Ursu és Tudorel Filimon fantasztikus

művészi formában való kifejezése, miközben látják és láttatják

játéka érzően fejezi ki mindazt, ami a korlátlan hatalomvágy és

az élet alapvető igazságait. Kevés színdarabnak adatik meg az

a romboló, megsemmisítő eszelősség határán még emberi (...) Az

újraalkotás esélye. Az Übü király megkapta ezt az esélyt: Horia

előadás alatt a szereplők végig művészi hozzáértéssel, mesterien

Deleanu – a Rendező dicsérete [Elogiul regizorului] című könyve,

sugallják, hogy a világgal folytatott feltételes párbeszédük,

Ember és báb címet viselő fejezetében – részletekbe menő

tulajdonképpen, két őrült pszihopata monológja (...) Nem

elemzést szentelt az előadásnak (Meridiane Kiadó, Bukarest,

tévedtek volna akkor sem, ha két öntörvényű elmebeteg klinikai

1985).

esetét jelenítik meg. Azonban mindez nem lett volna elégséges. Ez volt a véleménye Kovács Ildikónak, aki az ennél bonyolultabb,

Ez a részletekbe menő tanulmány rávilágít a rendező

de termékenyebb politikai színjátszást választotta arra, hogy

személyiségére,

sajátosan

kitűnő színészekkel állítsa színre, de nem az Übü-eset kapcsán,

színreállított pólusán – a Micimackó és az Übü király

hanem az Übü-kategória tárgykörén keresztül (...) A prózai

című műveken – keresztül. Az utóbbit, Romulus Vulpescu

színjátszás két rendkívüli színészegyéniségének (a kolozsvári

kiváló fordítását, a rendező vitte színre, beleszőve a két

Nemzeti Színház művészei – a szerk. megj.) köszönhetően, a kis

másik Jarry-darab – Übü megkoronázása [Ubu încoronat]

színház is „nagy” előadással büszkélkedhetett (...) Színre lépnek

és Leláncolt Übü [Ubu înlănţuit] – néhány elemét is. Kovács

a „guignolok” (...) A prezentáció sikeréhez nagymértékben

Ildikó rendezői megoldásai a színészek és marionett bábok

hozzájárulnak az előadás alapmondanivalójának természetes

játékára támaszkodik. „Kétségtelen, hogy a színpadigazgató

körforgásába

e fennséges színházi kalandja arra a gyengéd tiszteletre épít,

szereplők is. A bábokat, általában, téglatest alakú ládikákban

melyet Jarry a báb iránt érzett (...) hiszen, csak az általunk

hordozzák a szolgák, a „guignolok”. Csupán akkor kerülnek ki

teremtett és irányított marionett-figurák képesek (...) a

a színre a már nyitott vagy éppen felnyíló ládikákból, amikor

precizítás rendszerét, vagyis saját gondolatainkat, kezdetleges

mondandójuk által előidézik az események, illetve motiválják

és passzív formában közvetíteni” – véli Jarry. Az elszigeteltség

ezek belső mozgatórugóit. Az animálatlan szereplők csodálatra

tudatzavaros kvintesszenciájának abszurd, ellentmondásos,

méltó cselekménysorozatokat indítanak el (...) például,

eszelősen önkényeskedő és képtelen világába helyezve a

Poszomány kapitány (Horia Pop) lefejezése” (Horia Deleanu,

szereplőket (...), az irodalomban „egyedi” emberpár alakítását

Rendező dicsérete [Elogiul regizorului], Meridiane Kiadó,

teszi lehetővé a rendező azzal, hogy biztos kézzel választja Übü

Bukarest, 1985). Elsősorban a groteszk kidomborítását szolgálja

mégpedig

alkotásainak

két

bekapcsolódott,

lenyügőző,

animálatlan

243


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

a két főszereplő maszkszerű sminkje és túlméretezett jelmeze, illetve ennek hatását erősíti az a sajátos hanghordozás is, amit Jarry megálmodott. Ugyanakkor, a rendezői koncepció sikerét Virgil Svinţiu (díszletek, jelmez, bábok) tervei – az egyszerű játéktér megteremtésével – és Valentin Fărcaş zseniális zenei összeállítása biztosítják. Az 1980. október 30-án lezajlott ősbemutató hosszúéletű előadássorozatot indított el, mely az akkori évtizedre jellemzően, nem folyt zökkenőmentesen. A produkció nagyszerű elismerésnek örvendett, teltházas előadások kerültek színre Kolozsváron, majd

az

1981-es

országos

turnén:

Marosvásárhelyen,

Nagyszebenben, Piteşti-en és Bukarestben, a Pécsi Nemzetközi Bábfesztiválon (Magyarország), azután pedig, mintegy a sikerek megkoronázásaként, a bábszínház 1998 utáni első külföldi kiszállásán, a hollandiai Vlissingenben megrendezett, 1990-es augusztusi Bábfesztiválon. 1980-ban

befejeződött

Mircea

Ghiţulescu

színikritikus

igazgatói mandátuma. 1977-1980 között, mialatt a Kolozsvári Bábszínházat vezette, az intézménynek sikerült saját útját járnia, egyéni stílusát kialakítania. Itt mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek szóló előadások egyenlő mértékben kaptak helyet egy gondosan kiválasztott repertoár szerint, ugyanakkor hangsúlyt fektettek a társulat kiváló szakmai felkészültségére is. 1980-tól kezdődően, egy teljes évtizedre, Nicoleta Brad került a kolozsvári Állami Bábszínház élére. A romániai művészeti intézmények számára ez volt az a nehéz időszak, amikor a társadalmi élet minden területén szorítottak egyet a „csavaron”. 1981-ben Vasile Dan rendező visszavolnult a színházi életből, 1983-ban pedig Kovács Ildikó rendező ment nyugdíjba. Ezután 244


PUCK / 1950 - 2020

a bábszínházi műsorkészlet leginkább gyermekelőadásokra

tartozó, kettős érzelmi töltésű kapcsolat létesül. A zsinóron

összpontosított. A Kolozsvári Bábszínház azonban még így

mozgatható bábok életrekeltése egy adott pillanatban,

sem vesztette el jó hírét. 1982 – 1989 között egy tehetséges

olyan önálló tökéletességgel bír, hogy az előadóművészek

rendező, Aureliu Manea, került a színházhoz. Tíz előadást

egész egyszerűen felcserélhetik a szerepüket anélkül, hogy a

állított színpadra, nyolcat a román és kettőt a magyar tagozat

karakterek megváltoznának”. (Valentin Taşcu, Tribuna, 1982,

számára. Az akkori kolozsvári kulturális életet felpezsdítő,

október 7.).

eseményszámba menő és sikeres bemutató előadásait nemcsak a közönség várta türelmetlenül, hanem a kritikusok

Nem lehet nem észrevenni azt a példás hivatástudatot, ami a

és a szakmabeliek is. A drámai színházművészet világából

három művésznő – Mirela Bândea, Carmen Pop és Frunzina

érkező Manea színpadi megoldásai gazdag jelzésrendszerrel

Boancă – sajátja. A kolozsvári báb-társulat „őrségváltói”

rendelkező látványszínházi megnyilvánulások is voltak,

úgy teremtenek egységes előadást az egyszerű, majd egyre

melyek a bábelőadásokon mind a kis, mind a nagyobb

bonyolultabb díszletek segítségével (Virgil Svinţiu alkotásai),

nézők igényeit teljesen kielégítették. Aureliu Manea a

hogy közben „a marionettek, természethű megjelenésükkel

gyerekek számára rendezett előadásokon sem tudta csupán

tovább fokozzák ezt a kiteljesedést” és – tenném még hozzá – a

egyetlen oldalról megközelíteni a szöveget. A Kolozsvári

rendező fénytervezése kifinomult, fájdamasan szép hangulatot

Bábszínházban

áraszt.

Al.

Căprariu

költő

dramatizálása

és

Virgil Svinţiu díszletei és bábjai alapján színrevitt legelső darabjának, a Hamupipőkének ismertetése rámutat erre a

A „Hamupipőke-játék” után szintén Aureliu Manea nevéhez

rendezésbeli változatosságra: „Aureliu Manea az a rendező,

főződik az évad második ősbemutatója, a kisiskolások számára

akinek minden egyes gesztusa a színművészet iránti végtelen

készült Nyulacska, édeskáposzta [Iepurilă, varză dulce] című

szeretéről tesz tanúbizonyságot, bármilyen összefüggésben

alkotás, Constantin Cubleşan kolozsvári dramaturg színpadi

igyekszik az előadást örökérvényűvé tenni, illetve olyan

változata. „Aureliu Manea színészek és bábok segítségével

produkcióvá

akármelyik

vitte színre a darabot, a színészek közül néhányan a szereplők

szakaszában örülni lehet. Rendezői meglátása előrevetíti az

jelmezeit viselték. A társulat minden tagja csodálatosan

előadás közbeni felolvasás maradandó, megmásíthatatlan

letisztult, kitűnő és legtöbbször humoros alakítást nyújtott

szertartását, miközben egy időtlen könyv lapjain keresztül

(...) az előadás sikeréhez Botár Edit tervező is nagymértékben

szólaltatja meg a történéseket (...) A színpadi változat élettel

hozzájárult, egyedi egyszerűségükben is szemet gyönyörködtető

tölt meg mindent, a szavakat és bábokat egyaránt, olyannyira,

díszleteivel” (Ilie Călian, Făclia, 1982).

formálni,

melynek

az

élet

hogy már senkit sem lep meg a névtelenség konvenciójának áthágása, mely a mozgató-előadó bábszínészeket a színfalak

Szintén Manea rendezi az évad befejező előadását, a Jemelja és

mögé száműzné (...) Az emberbáb és a bábember között,

az üres dob [Emelian şi toba cea goală] című L.N. Tolsztoj művet,

az emberi mobilitás és a tárgyi szimbolisztika világába

amit Horia Bădescu „korhű” szövege tett érthetővé a legapróbb 245


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Aureliu Manea érkezése a kolozsvári bábosok körébe olyan időszakban történt, amikor a társulat megnyílt a felnőtt és értő közönséghez szóló tetszetős, mély tartalommal rendelkező művészi produkciók bemutatása irányába, miközben a kis nézőknek oly kedves, elfogulatlan játékosságot sem mellőzte. A bábszínházi plakátok hasábjain egymást követték a bemutató előadások, de abban az időben esélyük sem volt arra, hogy fesztiválokon szerepeljenek. A színházi tudósítások kiemelik: „Aureliu Manea megtalálta azt a bonyolult keretet, mely a tudományos realizmus és az antropomorfizált állatfigurák világát, a mitológiát és azt a hol szatirikus, hol szeretetteljes realizmust, amivel az emberi világot látjuk, kiegyensúlyozott nézők számára is, „sikeresen alkalmazva az iróniával kevert

formában összefogja” (Ilie Călian, Gellu Naum Apolodor

humort”. A produkció kitörő sikert aratott. „Aureliu Manea

könyvéhez írt krónikája [Cronică la Cartea cu Apolodor de Gellu

különös figyelmet szentelt (...) az előadás folytonosságának és

Naum]).

azoknak a történéseknek, melyek egyfelől a látvány-egységekből felépülő eseményeket tömörítették rendszerbe, másfelől pedig

„Az új premier (W.A. Mozart, A varázsfuvola [Flautul fermecat])

a szereplők átalakulását domborították ki” (Radu Bădilă –

hozzátartozik Manea bátor egyéniségéhez, aki minél több

Tribuna, 1983. július). A további tudosítások, Virgil Svinţiu

újítást akar felvinni a bábszínpadra, míg a drámai színpadokon

szépen kivitelezett díszleteinek kimagasló színvonalát és a

az utóbbi bemutatók a realitás talaján keresnek mértéktartó

bábok készítőjét, Günter Wallner szobrászt emelik ki, valamint

megoldásokat (...) Az operamese bábjainak színrevitele itt

azt, hogy a zene Ana Marius (akinek nevével egyre gyakrabban

kétféleképpen valósul meg: a mese lenyűgöző ragyogásában,

találkozunk a kolozsvári bábosok plakátjain) munkáját dicséri.

illetve a librettó szerkezetét és a szereplők karakterét jobban

A mozgató bábszínészek (színészek és bábosok egyszemélyben)

megközelítő paródia, a humoros elemek kihangsúlyozása által.

– Mirela Bândea, Tiberiu Stoi – a mellékszereplők segédletével

Aureliu Manea – természetesen – a második utat választotta,

– Virgil Pop, Horia Pop, Carmen Pop és Ion Cherecheş – „igazi,

fergeteges humorral dolgozott...” (írja szintén Ilie Călian).

színészekhez méltó alkotásokat” hoztak létre. Az pezsgő, eleven hangulatot Doina Dejica-Fânăţeanu, Vasile Teiuş és Gheorghe

A Kolozsvári Bábszínház Manea rendezésében színre kerülő

Bărbânţan biztosította, míg Smaranda Stratanov a „színpadi

bemutató előadásainak említése azt bizonyítja, hogy e kiváló

hatáskeltés nagymestereként jelent meg a színen”.

művész kitörölhetetlen nyomot hagyott maga után; előadásai közül néhány – színészeink és rendezőink jóvoltából – a mai műsorkészletet is gazdagítják. Erről azonban később még szó lesz...

246


PUCK / 1950 - 2020

Nicoleta Brad – mai szóhasználattal élve – energikus

az európai színivilág körforgásába. Így láthatta vendégül a

menedzserként, egy évtizedik vezette a bábszínházat és közben

kolozsvári Puck Bábszínház (amely Mircea Ghiţulescu rövid,

sikeresen működött együtt olyan jó nevű kolozsvári írókkal,

1990-es igazgatói kinevezése alatt kapta a nevét) a különböző

mint Horia Bădescu, Mircea Vaida, Al. Căprariu, Constantin

hazai és külföldi színtársulatokat (ne feledjük Massimo Schuster

Cubleşan, ugyanakkor, az időről időre, jó ütemben zajló

csodálatos alakítását az Übü király franciaországi előadásán,

előadások sorozatával „tartotta formában” a színtársulatot,

1990 tavaszán, a „Printemps de la Liberté” turné alkalmával).

megtartotta a nézők számát, főleg a fiatalok, de az idősebbek

Irodalmi rendezvények, képzőművészeti kiállítások, happening-

körében is, még olyankor is, amikor a termet javították.

ek, valamint a Puck Bábszínház és a Francia Kulturális Központ közös szervezésében, a Kolozsvári Francia Nyelvű Bábfesztivál

Az 1989 decemberében zajló események a bábszínházi kis

is megtalálta helyét az inténzmény falai között.

közösségre is hatással voltak: 1990-ben egyetlen bemutató előadás került színre, a magyar és román tagozaton egyaránt:

A fiatal színészek Svájcban, Ausztriában vagy Kolozsváron

Ion Creangă, Öregapó lánya, öreganyó lánya, a fiatal Traian

vehettek részt továbbképzéseken, Liviu Matei bábost pedig

Săvinescu rendezésében, aki a produkció zenéjét is szerzi.

egy franciaországi pantomim művészeti képzésre hívták meg.

Sikerrel vitték újra színre az Übü király című előadást is.

Együttműködési kapcsolatok létesültek a Puck Bábszínház

1990-ben, egy rövid időre – mindaddig míg meg nem bízták

és a Dimitri Színtársulat, a svájci Verscio és a magyarországi

a Kulturális Minisztérium keretén belül működő Színházi

kecskeméti Ciróka Bábszínház között.

Igazgatóság vezetésével – Mircea Ghiţulescu újra a bábszínház élére lépett. Ezután, 1990 szeptember 1-én, Diana Cozma – a

A műsorkészletben nem szerepelt nagyon sok előadás, de

társulat bábművésze, később a Babeş-Bolyai Tudományegyetem

érezhető volt, hogy a színház vezetőségét foglalkoztatta a fiatal

Filológia karán működő Színművészeti Tanszék hallgatója – lett

tehetségek felkutatása és a produkciók változatossá tétele. A

az igazgató.

marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági- és Gyermekszínház művésze, Maria Mierluţ, a klasszikus darabok közül válogatva, Charles

Ebben az évben, a nézőket sokkal inkább vonzották az utcai

Perrault, a Piroska és a farkas [Scufiţa Roşie] című alkotását

fesztiválok mint a színpadi előadások, ezenkívül, a kolozsvári

vitte színre (1992. március 20.), valamint Ion Creangă meséjét:

bábosokat a színház rendeltetésének újragondolása, a művészi

A kecske és a három gidót (1993. március 28.). A Piroska és a farkas-

gondolkodásmód és a művészethez kapcsolodó felfogások

ban „a különféle konvenciókat megkerülve, a rendező (a szerk.

foglalkoztatták. Érezni lehetett azt a megújító és újat alkotó

megj.) a gyermeki érzékenységet és intelligenciát szerette volna

fuvallatot, ami külföldről érkezett. Idő kellett hozzá, hogy az

a megélt valósághoz közelíteni (...), ugyanakkor a teljesség

előadások „új mederbe” terelődjenek. A „kis” és „nagyszínház”,

varázsát a „veszélyes” színházi világba átigazolt grafikus, Tiotiu

a bábosok színháza csakúgy mint a drámai színházak,

Epaminonda, bábjai és díszletei is elősegítették” (Dorin Serghie,

kapcsolatba kerülhettek a világ színházaival, bekerülve ezáltal

Adevărul de Cluj, 1992. április 15.). 247


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

bennünket. Az előadásra a teljes közérthetőség, a pódium és Maria Mierluţ második előadására vonatkozóan, „a nagyszámú

nézőtér közötti közvetlen kommunikáció jellemző, s ezt tovább

közönség (az utóbbi időben, a színházteremben még nem volt

fokozza a bábművészeket segítő, látható színészek játéka (...)

ekkora tömeg) és a rendezés természetessége alapján” ugyanaz

mindezek, már a produkció kezdetén, teljesen lekötik a kis

a tudosító megjegyzi: „A szöveg maga lehetővé teszi – és a

nézők figyelmét”. (Constantin Cubleşan).

rendező értett hozzá, hogy ezt kihasználja – a meseszál lassú szövögetését, mintha csak guzsalyon pörgetnék, a drámai

Nem hagyható figyelmen kívül az a „játékkedv” sem, amellyel ez

események visszafogott bemutatását és a szereplőknek a jók,

a fiatal, kialakulóban levő színészcsapat a színpadra állt: Dana

illetve rosszak táborába való besorolását, amint az a meséből,

Porumb, Ion Ardeleanu şi Radu Ghiţulescu.

végül kiderül”. A Karácsonyi álom, amellett, hogy a gyereknézők számára készült A társulat egyre fiatalodott. Oszlopos tagjain – Doina Dejica-

ajándék, Doina Fânăţeanu Dejica – itt rendező és szereplő –

Fânăţeanu, Frunzina Anghel, Vasile Teiuş – kívül, fiatalok

sokoldalú színészi adottságait és mesemondó tehetségét is

töltötték meg a bábszínházat: Dana Porumb, Leonard Dan és

bizonyítja, hiszen igazi „mesekreátorként” áll a kis nézők elé,

sokan mások, akik azonban, „az akkori idők szorításában”, csak

vonzáskörében tartva a publikumot interaktív előadásával.

ritkán maradtak meg a bábművészet és a kolozsvári intézmény kötelékei között.

Az 1994-es Botoşani-i Bábfesztiválon Dana Porumb, a kolozsvári

Visszatért Kovács Ildikó, az ő rendezésében, valamit Epaminonda

fiatal generáció bábművésze, H. Ch. Andersen, Periferigerilerimini

Tiotiu díszleteivel, újra színpadra került az Übü király, azután

Óriás [Uriaşul Periferigerilerimini] című előadásával tűnt ki,

pedig a Két kisasszony s egy ténsasszony [Coana Chiriţa], Diana

Maria Mierluţ rendezésében és Josif Haller díszletei alapján,

Cozma főszereplésével. A hatalmas lelkedéssel előadott darabot

megnyerve a legjobb előadóművésznek járó díjat.

a kolozsvári Nemzeti Színházban is sikerrel mutatták be. A régi színészek szakmai öntudatuk teljében, az átmeneti időszak

Amikor a Puck Bábszínház igazgatójává Tudor Chirilă rendezőt

nehéz körülményei között folytatták kitartóan, tehetséggel és

kinevezték, a társulat a felbomlás küszöbén állt, mert a

önfeláldozóan hivatásukat. Ilyen értelemben, a következő két

gyakori távozások miatt, szinte lehetetlenné vált az előadások

előadás emelhető ki: H. Ch. Andersen mesejátéka, a Hókirálynő

műsorterv szerinti bemutatása, az állandó belső harcok pedig –

[Crăiasa

rendezésében

egy, a művészi értékeket összefogni hivatott mentor hiányában

(bemutató 1991. szeptember 25.) és a Karácsonyi álom [Vis de

– tovább gyengítették a színházi tevékenységet. 1994 nyarán,

Crăciun], szövegét írta: Doina Dejica Fânăţeanu (bemutató

a szabadságok előtt (amikor az igazgatóváltás bekövetkezett),

1991. december 22.). „A Karácsonyi álom, melynek rendezője

a bábszínház szegényes anyagi helyzetének és művészeti

Doina Dejica-Fânăţeanu, tervezője pedig Mihai Nemeş, a mesék

potenciáljának pontos felmérése után, Tudor Chirilă, bízva

verssel telített, csodálatos és bensőséges világába kalauzol el

a város és a kulturális minisztérium releváns tényezőinek

248

Zăpezii],

Doina

Dejica-Fânăţeanu


PUCK / 1950 - 2020

támogatásában, ambiciózus terveket szőtt: „Ha sikerül a Puck Bábszínházat az országos szint harmadik helyére emelni, akkor nagyon elégedett leszek és úgy gondolom, elértem célomat. Ha ez nem sikerül, akkor lemondok igazgatói tisztségemről”. (Adevărul de Cluj, 1994. július 22.). Vezetési stratégiájára vonatkozó programjában kijelentette, hogy szándékában áll mindazokon a megyei kiszállásokon, melyeken az előadásokat bemutatják „az eredeti színház, az ősbábszínház, a bábok szekerének újrafelfedeztetése” és a színházi repertoár referencia-előadásainak visszaállítása: Alfred Jarry, Übü király, Kovács Ildikó rendező és Tudorel Filimon, a bukaresti Ţăndărică Színház

művészének meghívásával,

majd Constantin Cubleşan, a Nyulacska, édeskáposzta, című alkotása, Aureliu Manea rendezésében. A karácsonyi ünnepek alkalmával, Doina Dejica Fânăţeanu Karácsonyi álom című darabját mutatták be, a magyar tagozaton pedig Pillári Gábor Betlehem című előadását. Tudor Chirilă az értékes produkciók „megmentését, visszaállítását és megtartását” szorgalmazza, ezenkívül egy közösségi média-projektnek is helyet ad, melynek eredményeként a jegyek árának tartalmaznia kell a műsorfüzetet, ugyanakkor a bérletrendszer visszaállítását is indítványozza. 1994-1995 évadnyitó előadása, október elsején, Charles

nyelvezetük miatt „legvitatottabb” színpadi összeállításokat,

Perrault, Csizmás kandúr [Motanul Încălţat] című darabja

és ezen akarta megjutalmazni azokat, akik a bábművészet

volt, Tudor Chirilă rendezésében, melyet a magyar tagozaton

terén kiválóan dolgoztak.

a Lúdas Matyi követett. Az új igazgató munkatervének legambiciózusabb eseménye a Bábművészek Országos Gálája

Tudor Chirilă igazgató másik két fontos célkitűzése az volt, hogy

lett, melyet évente szeretett volna megrendezni. Ezzel a

a bábosok, a fizetési rendszer szempontjából, minél hamarabb

rendezvénnyel akarta összefogni az év hazai és külföldi díjait

visszakerüljenek megérdemelt helyükre és a társulatnak

elnyert, legértékesebb előadásokat és az inovatív színházi

sikerüljön egy kisbuszt vásárolnia, amivel a kiszállásokat 249


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

lebonyolíthatják. Az alatt a három év alatt, amíg a Puck Bábszínházat vezette, elérte, hogy a bábművészet az őt megillető helyre emelkedjen és visszatérjen az országos és nemzetközi fesztiválok körforgásába, ezenkívül újrateremtette a bemutatók és színházi események szenzációs hangulatát. Az 1994 decemberében lezajlott Bábművészek Országos Gálája volt az első és, sajnos, az utolsó ilyen jellegű esemény, ahol 13 olyan hazai bábszínházi előadás – a képzelőerő és találékonyság kvintesszenciája – került a nézők elé, amely a következőkben az animáció eszközeivel megvalósított művészi játék értékét meghatározta. A bábszínház két tagozata 10 hazai és külföldi fesztiválon vett részt: 1995-ben a galaci Gulliver Fesztiválon P. Ispirescu: Az öregség nélküli fiatalság és a halál nélküli élet [Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte] című produkciót mutatták be Mona Chiriliă rendezésében, amellyel Eugenia Tărăşescu-Jianu elnyerte a díszlettervezőnek járó díjat, a magyar tagozaton pedig, Varga Ibolya rendező, Federico García Lorca: Don Cristóbal című debütáló előadásával nyert díjat. A Botoşaniban megrendezett fesztiválon, 1996-ban, Doina Dejica Fânăţeanu nyerte az előadói díjat, a Tudor Chirilă rendezte Csizmás kandúr főszereplőjének alakításáért. Ugyancsak 1996-ban sikerült újra – hosszú szünet után – kapcsolatot teremteni a zagrebi Pif Nemzetközi Fesztivál szervezőivel; ezen a bábszínház a Csizmás kandúr című darabbal vett részt. Szintén a bábszínház iránti érdeklődés felkeltése volt a célja az 1995. november 19-én tartott bemutató előadásnak. Az öregség nélküli fiatalság és a halál nélküli élet című produkcióval, a kolozsvári tanszemélyzet első bábtársulata megalakulásának 50 éves évfordulójára emlékeztek. A galaci fesztivál után, az előadást a nemzeti színházban kétszer is bemutatták: „az üzenet 250


PUCK / 1950 - 2020

közvetítésének szükségessége az animáció felől a belső drámai problématizálás fele tolódik, ami ugyanakkor azt is bizonyítja, hogy a színpadi nyelvezet lehet egyedi és független az életkor, a tér és a elvárások szerinti szokásos különbözőségektől” (Daniela Vartic, Adevărul de Cluj, 1996. január 9.). 1996 novemberében, a „Maschere Sui Ponti” olasz-román Színházi Egyesület elnöke, Claudio Barletta úr meghívására, a román kulturális minisztérium, Románia római nagykövetsége, valamint a Soros Alapítvány hozzájárulásával és a bábszínház saját bevételeinek segítségével, Olaszország több városában is bemutatták Az öregség nélküli fiatalság és a halál nélküli élet című előadást. Az évad produkcióinak kiválasztása mindkét tagozaton – a színházi hagyomány szerint – a közönségi korminta szerint történt (az 1996-os évad, például inkább az ovódásoknak szólt), illetve a vidék népművészeti alkotásai iránti érdeklődés, valamint

a

gyermekirodalomban

fellelhető

híres

írók

határozták meg. Tudor Chirilă igazgató sikeres tevékenysége, a Bábművészek Országos Gálájának szervezésén és a belföldi és külföldi

hanem a látható bábművésszel együtt és a marionett bábok

turnékon és fesztiválokon való részvétel, valamint az ezeken

segítségével, aktívan hozzájárultak annak alakításához. A

szerzett díjakon kívül, néhány olyan színpadi mű első nyilvános

Puck bábszínházban ezt a stílust Aureliu Manea rendező

bemutatásának is köszönhető, mint a Csizmás kandúr, Az

kezdeményezte. Íme néhány jelentősebb kritika az előadásokkal

öregség nélküli fiatalság és a halál nélküli élet, Hamupipőke és a

kapcsolatosan: „A Tudor Chirilă újabb rendezésében színrevitt

Jemelja és az üres dob. Az említett előadások új szemléletmódot

Csizmás kandúr igazi kalandjai [Motanul Încălţat - Adevăratele

követeltek a gyereknézőktől, a szövegértés megkívánta a

sale aventuri] leginkább látványfunkciókra támaszkodik (...)

kulturális vagy olvasáshoz kötött szellemi erőfeszítést, illetve

A színészek és marionettek számára külön játékmódozatokat

a művészi tevékenység tudatosítására ösztönözték a kis

alkotott és jelentős mozgási energiát biztosított a díszletek

nézőket, akik immár nem passzívan figyelték a mese folyását,

számára” (Mircea Morariu, Familia, 1994. 10 – 11. sz.); ebben a 251


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

darabban „Eugenia Tărăşescu-Jianu letisztultan barokkos bábjai

a Virgil Svinţiu által készített bábokkal és Epaminonda Tiotiu

(amint azt Valentin Silvestru kritikus is megjegyezte), valódi,

új díszleteivel, „melyek ugyanolyan csodálatosan letisztult és

gyönyörűséges csecsebecsékként hatnak” (Jeana Morărescu,

ötletes színpadi hátteret biztosítottak” (Dorin Serghie, Adevărul

Literatorul, 1995. 1-2 sz.).

de Cluj – 1995. március 24.). Az erős, de kifinomult vonásokkal felvázolt rajz megőrzése és kiegészítése elegáns, „Manea”

P. Ispirescu: Az öregség nélküli fiatalság és a halál nélküli élet

stílusú előadás élményét nyújtja a közönségnek (a Mona Chirilă

című alkotásának rendezője és díszlettervezője Mona Chirilă.

rendezte darabban a színészek énekelnek). „Frunzina Anghel,

Ezzel kapcsolatosan a kritikus leszögezi, hogy: „A rendező

Emilia Nechita és Codruţ Marin rendkívüli triója tökéletesen

tökéletesen tagolt és rendszerezett felépítésben viszi színpadra

példázza a mozgás- és hangművészet kiváló tehetséggel

Ispirescu meséjének legmélyebb rétegeibe rejtett (a mitológia,

megáldott bábművészeit” (Dorin Serghie).

értékelmélet, történelem, népművészet és filozófia tárgyköréből vett) információkat, s ezeket úgy helyezi rendszerbe, hogy

Tolsztoj alkotása, a Jemelja és az üres dob, Horia Bădescu

az előadás a remény és csalódás, az élet és halál kérdésein

feldolgozásában került a nézők elé, amit 13 évvel ezelőtt

való elmélkedéssé alakul. A színpadi megjelenítés inkább a

szintén Aureliu Manea rendezett. Az előadást egy vidám,

gondolatok életét és bukását követi, mintsem hogy a szereplők

élettel teli mese alakjában, a kolozsvári Nemzeti Színház

életrajzára

megbízható

művésze, Marin D. Aurelian alkalmazta színpadra, jellegzetes,

szövetségesei Eugenia Tărăşescu Jianu díszlettervező, a

orosz hagyományt követő, vizuális és akusztikus képelemek

kifinomult színhatások által elért drámaiság megteremtője,

alapján. Szereplők: Doina Dejica-Fânăţeanu, Frunzina Anghel,

valamint Iosif Herţea, aki színpadi zenéjének világteremtő

Doina Porumb, Vasile Teiuş, Călin Mureşan, Daniela Gherman,

áthajlásaival vesz részt az előadásban. A művészi megközelítés

Mălina Mândru, Mioara Olteanu.

összpontosítana

(...)

a

rendező

kalligrafikus munkáját elismerésre méltóan támasztja alá az előadásmód (...) Az öregség nélküli fiatalság és a halál nélküli élet

Azon a sajtókonferencián, ahol a Jemelja és az üres dob premierjét

igazi siker”. (Mircea Morariu, Familia, 1995 december).

hírül adták, Tudor Chirilă igazgató a következőket mondotta az újságíróknak: „ennek a kulturális intézménynek a vagyonát egy

Az előadásban a Puck Bábszínház román és magyar

felelőtlen és teljes egészében törvénybe ütköző határozat alapján

tagozatának bábművészei szerepeltek, valamint a kolozsvári

tönkretették, örökre eltűntetve ezáltal ötven év bábművészetét”

Bölcsészettudományi Kar Színházművészeti Tanszékének

(Adevărul de Cluj, 1996. július 12.).

negyedik évfolyamára, a Melania Ursu egyet. adj. osztályába járó hallgatók.

A kolozsvári Puck Bábszínház már a megalapítása óta küzd a díszletek, bábok és kellékek tárolására szolgáló, megfelelő

Az Aureliu Manea által először 15 éve bemutatott Hamupipőke,

helység hiányával. Ez a probléma nem is fog egyhamar

Mona Chirilă rendezésében került újra színpadra, ugyanazokkal

megoldódni. Egy félreértés következtében, a bábszínház és a

252


PUCK / 1950 - 2020

Román Opera közötti feszültség elmélyült. Ebben a válságos

Tudor Chirilă távozása után, a Puck Bábszínház új

időszakban Tudor Chirilă úgy érezte, hogy megrágalmazták és

igazgatójának kinevezéséig tartó átmeneti időszak alatt, Petru

egyedül maradt, így lemondott az intézmény vezetői tisztségéről.

Poantă kritikus állt az intézmény élére.

Igazgatói mandátuma alatt része volt sikerekben, de

A Kolozs Megyei Tanács, a Kulturális Minisztérium és a Kolozs

meghiúsult tervei is voltak bőven. A megálmodott, teljes

Megyei Művelődési Felügyelőség által szervezett versenyvizsga

egészében átalakított, multifunkcionális térrel és modern

alapján, 1997. július 3-án Marcel Mureşeanu költő került a

technikával rendelkező színházépületből, a stabil műsortervvel

bábszínház igazgatói székébe, aki valamikor a Suceava Megyei

rendelkező társulatból csupán néhány, éppen csak elkezdett

Művelődési Felügyelőség főtanácsosa és a jászvásári Vasile

projekt valósult meg. Lendületes, alkotó szellemisége talán

Alecsandri Nemzeti Színház aligazgatója volt. Az új menedzser

kiteljesült volna, ha menedzseri és bábművészet minőségében

elsősorban a műsorkészletet és a termet hozta rendbe. A

„kilendítette volna az intézményt merev mozdulatságából” –

színházban dolgozók kezdettől fogva, pontosan betartották

amint azt Ion Cocora az 1994-es Bábművészek Országos Gálája

az előadások ütemtervét. A városi művelődési otthonban

után kijelentette –, hogyha lépésről lépésre valósította volna

és kiszállásokon játszottak. Mindkét tagozaton folytak az

meg terveit, amit, egyébként, Tudor Chirilă nem tett meg.

előadások, a helyettesítéseket menet közben biztosították új alkalmazottakkal. A román tagozaton Carlo Collodi Pinocchió-

Nem hagyható figyelmen kívül a bábszínház irodalmi

ját próbálták, Constantin Cubleşan színpadi változatát, a fiatal

titkárának, Fazakas Csillának áldozatos munkája sem, aki

Alina Hiristea rendezésében. A magyar tagozaton Varga Ibolya

közel 35 évig dolgozott ebben az intézményben és röviddel

rendezi Arany János mesejátékát, Rózsa és Ibolya címmel.

Tudor

Chirilă

felmondásának

benyújtása

előtt

ment

nyugdíjba. Akár egy élő legenda, Fazakas Csilla többször is

Az 1997. december 12-én, Karácsony táján bemutatott

betöltötte, mindkét tagozaton, az irodalmi titkári munkakört.

Pinocchió című előadással, a Puck Bábszínházban csendes,

Azok közül való volt, akik – sajnos már egyre kevesebben

nyugodt időszak vette kezdetét. A rendező véleménye szerint,

vannak – hozzáértő szakértelmük, áldozatkészségük és

a „kötetlen látványvilággal rendelkező” előadás alatt, ebben

a választott szakma iránti határtalan elköteleződésük

az egyszerű és mégis többfunkciójú térben, ahol a bábokat

alapján csendesen, a háttérben végzik munkájukat. Mindaz,

a szereplők és mozgató művészek látható tárgyakból rakják

ami ennek a „kis teátrumnak” a történetéből a mindig

össze, Epaminonda Tiotiu díszletei alapján, kezeskednek „a

költözésben lévő levéltárában megmaradt – annak ellenére,

hangulatért és a közösségi érzésért, melyet a párbeszédek, a

hogy nem rendelkezett saját irodával – Fazakas Csilla precíz

testbeszéd és testtartás, valamint az események folyása és a

és becsületes munkájának köszönhető, aki értett hozzá,

szereplők valódisága” még inkább kidomborít.

hogyan őrizze és ápolja a fennmaradt anyagot. Köszönet érte.

253


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Ezzel az előadással, az 1997-ben megrendezett bákói Ion

országában [În ţara zmeilor cu creastă verde] követte, Varga

Creangă Fesztiválon Alina Hiristea elnyerte a legjobb

Ibolya rendezésében. A bábszínház igazgatósága ennek az

debutáló rendezőnek járó díjat. Egy évvel később, a galaci

előadásnak a bemutatása útján is azt szerette volna elérni,

Gulliver Fesztiválon is sikeres lett az előadás. A fantázia és

hogy a kis nézők jobban megismerjék a kolozsvári írókat.

humor lendületében a színészek és bábok játéka szervesen összefonódva

Dejica

A következő évadban (1998-1999) egy másik kolozsvári író,

Fânăţeanu (Pinocchió) és a jó kiállású mellékszereplők:

Cornel Udrea dramaturgiája alapján készült darabot adtak elő

Frunzina Anghel, Daniela Gherman, Liviu Matei, Călin

Bogdan Ulmu rendezésében, a Piroska és a farkas című előadást.

Mureşan tehetségét. A Pinocchió-t Miron Scorobete, kolozsvári

„A mese posztmodern megközelítését, a színpadi konvenció

író színjátékának bemutató-előadása, A zöld tarajos sárkányok

kezdeti felfedését és az előadás folyamán bekövetkező ismétlését

254

bizonyította

a

főszereplő,

Doina


PUCK / 1950 - 2020

nagyon jól fogadták a XX. századvég kis nézői” (Anca Rotescu, Dreptatea, 1998. december 23.). Az ünnepek alkalmával, Doina Dejica Fânăţeanu, Frunzina Anghel, Liviu Matei, Adina Ungur, Mălina Mândru, Virgil Vesa, George Borza és Călin Mureşan bravúros előadásai örömmel töltötték meg a gyermekkórházak, bentlakások, kisegítő iskolák termeit. A 1998-1999-es évad sem hozta el a várva-várt felújított színháztermet. Az évad utolsó bemutatóját, a Hófehérke című előadást, ugyancsak „kiszálláson” játszották 1999. július 16-án a Gheorghe Dima Zeneakadémia kistermében. „A darab nem annyira a történések, mint inkább a teremtmények közötti

egyaránt. Stan Pățitu’, Bogdan Ulmu legsikerültebb munkája

kapcsolatok érzékeny vonalán halad, az emberi értékeket

lett a kolozsvári Puck Bábszínház falai között, sikeresen ötvözi

helyezi rangsorba, a szereplők pedig saját vezetőelveik alapján

a rendezői játékosságot a Chirică szerepében megjelenített

cselekednek…” jegyezte meg az előadással kapcsolatban

tomboló lelkesedéssel: „Camelia Constantin sziporkázott

Epaminonda Tiotiu díszlettervező. A szintén kolozsvári Radu

a bajkeverő Chirică, szerepében kiemelve az egész előadás

Bădilă dramaturg, Alina Hiristea rendező és Epaminonda

dinamikáját” (R. Croitoru, Teatrul Azi, 2000./3-4. sz.).

Tiotiu díszlettervező „reneszánsz stílusban” (...) írják át a Grimm testvérek meséjét, „egyedi színpadi-tértervezés alapján,

Lucian Boldor – előadásszervező és a hazai bábművészetet

megteremtve ezáltal a saját megvilágításba helyezett, kifinomult

megteremtő Şesan család művészi hagyományának rangos

bábjáték esélyét” (Roxana Croitoru, Teatrul Azi, 1999/12 sz.).

továbbvivője – jelenléte a Puck Bábszínházban azt bizonyítja, hogy ez az intézmény a bábművészetben szenvedélyeses hívő

A 1999-2000-es évad a közeli évforduló előkészítésével telik. A

alkotók gyűjtőhelye. Ünnepélyes alkalmakkor, Vera Mora és

Kolozs Megyei Tanács támogatásával a bábszínház felújítási

Milan Şesan bábjai a bábszínházi bábokkal közösen jelenítik

munkálatai a végéhez közelednek. A román tagozaton 12 állandó

meg azt a sokoldalú vonzóerőt, amit a bábok azon képessége idéz

előadás és két bemutató-előadás szerepel a műsortervben: Ion

elő, hogy az előadás során, időhatárokat feszegetve, felkínálják

Creangă [Stan Păţitu’], dramaturg és rendező: Bogdan Ulmu,

nekünk – mindenkori nézőknek – a mágikus lehetőséget arra,

valamint V. Sinachievici, a Két császárné [Două împărătese],

hogy az elfeledett gyerekkorról suttogva beszélgessünk velük.

melynek színpadra állítása a marosvásárhelyi Ariel Bábszínház ismert színész-rendezőjének, Rudolf Mocának a munkáját

Az itt felsoroltakat azzal az érzéssel fejezem be, hogy ez a rövid

dícséri. Mindkét előadás maximális erőkifejtést követelt a

visszatekintés a kolozsvári Puck Bábszínház román tagozatán

színészektől, bábmozgatóktól, táncosoktól és énekesektől

megvalósult hivatásos bábjáték elmúlt 50 évére csupán a 255


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

kezdet, egyszerű próbálkozás, amely a színház történetét

megfelelő játéktér vagy az elavult technikai felszerelések

áttekinthetőbbé teheti és a jövőben – remélhetőleg –

okozta akadályokat, az előadásokat pedig sikerült a fantázia

mérföldköve és ösztönzője lesz egy monográfia megírásának,

és újszerűség bukópatakszerűen felszínretörő forrásává

afféle gyakorlatba ültetett fejtegetésnek, amely évadról

alakítania, melyeket a mélyből a gyermeknézők ártatlan,

évadra és előadásról előadásra felidézi majd mindazoknak

játékos kiváncsisága táplál. A Puck Bábszínház a fürkésző

a nevét, akik valamilyen formában a Puck Bábszínházhoz

kísérletezés, a teremtő mozgalmasság és a bábművészetet

kötődtek.

jellemző sokoldalú kreativitás helye volt és marad. Minden esélye megvan a sikerre, hiszen a megfiatalodott társulat

A fél évszázad történeti mérlegét megvonva, a Puck Bábszínház

olyan „oszlopos tagok” önzetlen segítségére támaszkodik

azzal büszkélkedhet, hogy mindig sikerült leküzdenie a nem

mint: Doina Dejica Fânăţeanu és Frunzina Anghel, majd az

256


PUCK / 1950 - 2020

őket követő Dana Porumb, Camel Constantin, Liviu Matei

színházteremben – új repertoárral, elhivatott, stabil, élettel

és mások, a díszlettervezés nagymestere Epaminonda

teli társulattal és aranyszívű gyermenézőkkel együtt azon

Tiotiu képzőművész, fiatalabb kollegája pedig, a szintén

munkálkodnak, hogy közösen éljék át azt a hatalmas

képzőművész Marian Sandu, a nagy jövő előtt álló Varga

kalandot, aminek a neve: bábjáték.

Ibolya rendező, a műsorkészlet összeállításában pedig az ifjú, szürke eminenciás szövegkovács, Daniela Vartic jeleskedik

Roxana Croitoru

irodalmi titkári minőségében. Marcel Mureşeanu igazgató különösen értett hozzá, hogy az intézményben felmerülő ellentéteket elsimítsa és a olyan erővonalakat kövessen, melyek az új köntösbe öltözött bábszínházban – a felújított 257


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

258


PUCK / 1950 - 2020

2000 – 2020

titkár volt, méltatta a bábművészeket, a színházban folyó munkát és felidézte a kolozsvári bábszínház indulását, körülírva ennek a közvetlenül gyermeki lélekhez szóló kifejezésmódnak a nem mindennapi voltát a „lehetséges

A 2000-es évet, a Puck Bábszínház fennállásának 50 éves

csodák” világában. A színház igazgatója, Marcel Mureșeanu,

évfordulója alkalmából megjelent első monográfia fémjelezte

megnyitóbeszédében a következőket mondta: „A kolozsvári

Marcel Mureșeanu szerkesztésében, aki a rendszerváltás

bábszínház ez alkalommal többszáz lelkes szolgálója –

utáni nehéz időszakban vezette az intézményt. Annak

színészek, rendezők, díszlettervezők – vállán vonult be

ellenére, hogy az egyik termet éppen javították és az

a város történetébe (...). Vállukon hordozták követői, de

előadásokat a város különböző pontjain kellett megtartani,

az a hatalmas százlábú is, aki ez alatt a félévszázad alatt,

illetve kiszállásokon vagy turnékon adták elő őket, az 1997-

milliónál több gyermeknéző szeme láttára, semmi egyéb

2001 közötti időszakban kiegyensúlyozott repertoár került

foglalatosságot magának nem talált, mint ostommal bevenni

színre, amelyik igencsak eredeti módon kötötte össze a

azt a tízezer előadást, melyek alkotók nevei és előadáscímek

klasszikus gyermekmesék világát a kortárs szerzők –

kézzelfogható, hosszú sora bizonyít. Szerintem ebben áll

Constantin Cubleșan, Mircea Vaida Voievod, Cornel Udrea,

az valódi megemlékezés, de a körülmények szorításában

Miron Scorobete, Radu Bădilă, Horia Bădescu, Bogdan Ulmu,

kénytelenek vagyunk mindezt bábu méretűre zsugorítani”.

Calistrat Costin, Orbán János Dénes, Egyed Emese és mások – tollából származó művekkel. Ez az eredeti, programszerű

A két tagozat széleskörű repertoárjának bemutatói olyan

megközelítés, a következő évadokban figyelemre méltó

címekkel egészültek ki mint a Pinocchio, Hófehérke, rendező:

módon határozta meg a Puck Bábszínház jelenlétét számos

Alina Hiristea, A póruljárt Stan [Stan Păţitu’], Piroska és a farkas,

belföldi és nemzetközi fesztiválon. Ebben az időszakban

Bogdan Ulmu rendezésében, Plüm-Plüm és a Holdbeli csónakos,

a bábelőadások minőségi dramatizációja került előtérbe, az a tudatos kiaknázása a drámai műfaj szabályainak és lehetőségeinek, amelyek a kis nézők tudatában ösztönző és emlékezetes képek alakjában csapódnak le. A 2000 decemberében megrendezett évfordulós esemény alkalmából, olyan neves személyiségek gyűltek egybe, akik az évek során a bábszínház fejlődését elősegítették: Vasile Dan, aki több mint két évtizedig vezette a színházat, volt alkalmazottak, hivatalos személyek, újságírók. Ion Vlad professzor, aki a bábszínház kezdeti időszakában irodalmi 259


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

rendező: Varga Ibolya. A Puck Bábszínház megjavított színpadán mutatták be Oscar Wilde: A boldog herceg című előadását, Varga Ibolya rendezésében, Epaminonda Tiotiu díszleteivel, valamint Jonathan Swift, Gulliver című darabját, rendező: Bogdan Ulmu, díszlettervező: Valentin Codoiu. 2001-ben, amikor Traian Savinescu rendező került a színház élére, új fejezet kezdődött a Puck Bábszínház történetében. Olyan elismert bábrendezők kaptak meghívást a színházba mint Kovács Ildikó, Decebal Marin, Maria Mierluț, Rumi László, valamint neves díszlettervezők: Mihai Pastramagiu, Valentin Codoiu, Carmencita Brojboiu, Perrine Lacroix. Meg kell még említenünk A. Milne, Micimackó [Ursulețul Winnie Pooh] című darabját, melyet mindkét tagozat bemutatott, rendező: Kovács Ildikó, díszlettervező: Valentin Codoiu. Ennek az előadásnak a színpadra állítása valóságos alkotói laboratóriummá vált a színészek számára. Merőben új előadás volt – amit a belföldi kritika is nagyra értékelt és a nemzetközi fesztiválokon is nagy sikert aratott – Korky és Thomas, A boszorkány macskája, [Motanul vrăjitoarei], rendezte: Decebal Marin, a Țăndărică Bábszínház színésze és az I.L.Caragiale Színház- és Filmművészeti Egyetem Báb- és Marionett Karának tanára, díszlettervező: Sandu Marian. Olyan nonverbális előadásról van szó, amelyik a marionett expresszivitására és dinamizmusára, valamint a komikus helyzetek és állapotok váltakozására épít, ihletett és frappáns díszlettervezés segítségével. A PUCK-ANIMAFEST Nemzetközi Bábművészeti Fesztivál a 2002-es év fontos projektje volt, amelyről Ion CAZABAN a Teatrul azi című színházi folyóiratban a következőket írta: „Ahhoz, hogy egy fesztivál megszülessen, természetesen, 260


PUCK / 1950 - 2020

előbb meg kell tervezni. Ezt pedig jól kell csinálni, művészeti és (menedzseri) tudományos tervet kell készíteni és hozzákeverni némi szenvedélyt, tisztánlátást, akaratot és lehetőséget, információt és intuíciót... Hogy csak így lehet, azt láthattuk a kolozsvári Puck Bábszínház, folyó év áprilisában megrendezett nemzetközi bábfesztiválján. Ez a rendezvény a „szegénység jászlában” született, de hosszú életének sorsát nagylelkűen segítő tündérek és partnerek szabták meg, a keresztszülők pedig – a drámairodalom krónikásai – érzékenyen reagáltak az eseményre. A szervezőknek nem volt könnyű a minden kezdetben ott rejlő nehézségeket legyőzni, de minden jó, ha a vége jó, a rendezvény három napig tartó időszaka alatt beigazolódott, hogy majdnem minden előadás kivételesen magas szakmai színvonalon áll, amit a zsüri jelölési kritériumainak alapossága is bizonyított”. (2002. 6-7-8-9. sz., 44. old.) A fesztivál soron következő két kiadása a már ismert szempontok szerint lett megszervezve, belföldi és külföldi társulatok – Lengyelország, Izrael, Horvátország, Magyarország, Moldvai Köztársaság stb. – meghívásával és a legsikeresebb előadások díjazásának lehetőségével. A 2001–2005 között játszott darabok között a következők szerepeltek: Ivan Turbincă, rendezte: Rumi László; Napkeleti bölcsek, A varázsgyűrű, A gyermek és a varázslat, A 13 sz. alatti régiségkereskedő, Traian Savinescu rendezésében; Micimackó, Hamless, rendező: Kovács Ildikó; Vasilache és Mărioara, Ludas Matyi, Varga Ibolya rendezésében; Stan Bolovan, A homokemberke, rendező: Mimi Mierluț; A boszorkány macskája, rendező: Decebal Marin. Az előadásokkal számos országos – Galați, Bukarest, Arad – vagy nemzetközi – Lengyelország, Németország, Magyarország, Ukrajna – fesztiválon és turnén vettek részt a színészek. 261


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

A nagyléptű változások mindig a dinamika, a külső együttműködések és a sokféle programok függvényei, ugyanakkor jelentős hangsúlyt kapott a repertoár kiegészítése is, ami egyfelől klasszikus világirodalmi műveket, másrészt pedig klasszikus kortárs nemzeti alkotásokat ölelt fel. Az ismert klasszikusokon kívül – H.Ch. Andersen, Grimm testvérek, A. Milne, Carlo Gozzi, Carlo Collodi – olyan magyar és román írók művei is színpadra kerültek mint: Weöres Sándor, Arany János, illetve Ion Creangă, Ioan Slavici, Petre Ispirescu, Gellu Naum. Az autentikus rendezés Varga Ibolya, Mona Marian, Orbán János Dénes, Alina Nelega stb. munkáját dicséri. A tagozatokon belül jelenleg is az évi repertoár 2005-től

kezdődően,

amikor

igazgató-

érzékeny egyensúlya biztosítja az állandó nézőszámot, hiszen

menedzser vezette a bábszínházat, sok új, más dinamizmust

az ismert, kisgyermekeknek való meséken kívül, az ovódások

követő program látott napvilágot. A nagyszámú bemutató

és elemi iskolások számára készült, új kulturális szférákat

mellett – mindenik évadban legalább hét-nyolc új előadás

nyitogató anyag, valamint 10-14 éves gyermekeket hívogató,

született –, ami egyébként nagyon sok munkával is járt

kortárs alkotások fele irányító művek is megjelennek. A

és ez a színházi műhelyek számára szinte teljesíthetetlen

világirodalom legismertebb mesecímei közül, hadd említsük

feladattá tornyosult, sínre került a Szekeres bohócok nevű

most meg a következőket: Hamupipőke, Hófehérke, Piroska és a

vándorelőadás-program,

farkas, Az okos szabócska, Hókirálynő, Jancsi és Juliska, Aladdin,

a

Mona

Marian

Noktürnök-program,

amely

felnőtteknek tartogatott előadásokat, a Creangă összesítés, illetve az Idegen rendezők a Puck Bábszínház színpadán nevű programok, ugyanakkor megszervezték a Puck Bábés

Marionettszínházak

Nemzetközi

Fesztiválját.

Ezzel

egyidőben külföldi partner-kapcsolatok születtek, melyek célja a kortárs irodalom színműveinek bemutatása volt. Ilyen értelemben fontos kapcsolatok alakultak ki olyan tudományos körökkel, mint az észak-amerikai Arizona State University, a Román Kulturális Intézet lengyelországi, spanyolországi,

csehországi

képviseletei,

Románia

washingtoni nagykövetsége, valamint a magyarországi bábfesztiválok szervezőinek közössége. 262


PUCK / 1950 - 2020

Micimackó, A varázsló és a holló vagy A szarvaskirály; a román gyermekirodalomból és népköltészetből: A kiskakas gyémánt félkrajcárja [Punguţa cu doi bani], A kecske és a három gidó [Capra cu trei iezi], Dănilă Prepeleac, A póruljárt Stan [Stan Păţitu’], Ivan Turbincă, Apolodor könyve [Cartea cu Apolodor], A bohóckirály [Regele clovn], Téli mese [Poveste de iarnă], Zurinka; a magyar irodalom alkotásaiból pedig: Kincskereső kisködmön, Búbocska, Világszép nádszálkisasszony, Erős János, Csipike, Szegény Dzsoni és Árnika, Ludas Matyi. A különböző bábtípusok klasszikus mozgatási technikáin kívül, ami egyes színészek virtuóz készségeit a hazai versenyek mintapéldányaivá teszik – gondolok itt olyan

megemlíhetjük:

művészekre mint: Frunzina Anghel, Doina Dejica, Bothos

Marin rendezőt, Eugenia Tărășescu Jianu és Carmencita

Júlia, Balló Zsuzsa, Csortán Márton, György László,

Brojboiu díszlettervezőt, illetve Venczel Péter és Corina Sîrbu

Dana Bonţidean, Călin Mureşan, Ramona Atănăsoaie,

zeneszerzőt.

Rumi László, Bogdan Ulmu és Decebal

Angelica Pamfilie, Urmánczi Jenő, Takács Enikő stb. –, az Noktürnök-programban

alternatív színházi nyelvezetek megismertetése a gyerek- és

A

felnőttnézőkkel továbbra is a bábszínház elsőrendű feladatai

más, olyan művészeti előadásmódról van szó, amelyet

közé tartozik. A színházzal együtműködő alkotók közül

Romániában

eddig

használt

mellőztek;

ezek

nyelvezet a

egészen

bábművészet,

animáció, bohócművészet vagy musical területéről érkező, felnőttekhez szóló kísérleti előadások. Az színjátszásban résztvevő közönség áthághatja a színházi tér hatására fellépő, gyerekekre érvényes gátlások határait, miközben végigkísérheti a jellemrajzokat, színházi- és képzőművészeti variációkat alkotó bábszínészek kísérletező kibontakozását. A Noktürnök-program előadásai: Matei Vișniec: Bohóc kerestetik, A női szerelem, mint a boszniai harctér színtere, A kommunizmus története elmebetegeknek, azután pedig, Mona Marian rendezésében a Tükrök terme; ugyanakkor egyetemisták alkotásai is színre kerültek, például a Film, Színház és Televízió Kar vizsgaelőadásai: Láthatatlan bohócok 263


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

és fényképészek [Fotografi și clovni invizibili], rendező: Cristian

személyiséggel való találkozást tett lehetővé. Ezek közül

Luchian, Hora Testamenti, Delia Gavlițchi rendezésében és

megemlíthetjük az olaszországi Gaspare Nasutot, majd Rumi

Oximoron, rendező: Alexandra Sofonea. A magyar tagozat

Lászlót, a magyarországi Sramó Gábort vagy a Horvátországból

Noktürnök-programban szereplő előadásai: Federico Garcia

érkezett Robert Raponját. A program színházi műhelyeinek

Lorca, Don Perlimplin, jót teszünk veled vagy rosszat, Orbán

keretében a következő előadásokat mutatták be: Pulcinella és

János Dénes, Búbocska, Varga Ibolya rendezésében, Carlo

az ördög szamara, Az árnyak színháza, Titkos ajándékok kertje

Gozzi, A szarvaskirály, rendezte: Mona Marian.

és Apácskának mindig igaza van.

Az Idegen rendezők a Puck Bábszínház színpadán című

Puck Báb- és Marionettszínházak Nemzetközi Fesztiválját első

program több híres, a bábművészet iránt elkötelezett európai

alkalommal 2005-ben szervezték meg azzal a céllal, hogy a

264


PUCK / 1950 - 2020

gyerekeknek és felnőtteknek szóló legjobb bábelőadásokat

igazgató, a fesztivállal kapcsolatos üzeneteiben mindig

összegyűjtve, a bábművészetet a „félárnyékból” kiemeljék és

mély tisztelettel és hálával fordult e kifinomult művészeti

a kulturális élet középpontjába juttassák. A fesztivál nyolc

ág és annak művelői fele kifejtve, hogy az esemény szakmai

kiadásának egybehangolása Mona Marian fáradhatatlan

jellegén túl, elsődlegessé vált a művészek és közönségük

munkáját dicséri; a kolozsvári bábszínpadon kiváló belföldi és

közötti párbeszéd.

európai bábművészek és egyetemisták léptek fel, rendkívüli előadások születtek és olyan egyedülálló személyiségek

Az évek során, a fesztiválok programjaiban szereplő

jelenlétének és támogatásának örülhettünk, mint: Ion

commedia dell’ arte darabok iránti érdeklődés növekedett,

Parhon, Margareta Niculescu, Eugenia Tărăşescu Jianu, Pályi

ami elsősorban a szakmai színházi műhelyeken és a

János, Charlotte Puyk vagy Gaspare Nasuto. Mona Marian

programban szereplő előadásokban mutatkozott meg: A 265


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

varázsló és a holló, Carlo Gozzi; A szarvaskirály/varázstitok,

hazai mind nemzetközi tekintetben, hírnevet szereztek a

rendező: Mona Chirilă Marian; Jean Variot, Szerelmi tréfa,

kolozsvári rendezvénynek, hiszen ezen az őszön már 19.

rendező: Oana Leahu – Nagyszebeni Gong Gyermek és

alkalommal rendezték meg ezt a fesztivált. Folytatódnak a

Ifjúsági Színház; A három narancs szerelmese, Carlo Gozzi

színművészeti hallgatóknak szánt vizsgaelőadások, színházi

színházi vázlatai alapján rendezte: Georgeta Lozincă a Brassói

műhelytevékenységek,

Arlechino Bábszínházban és Mihai Chirilă a kolozsvári Puck

és továbbfejlődik a művészeti iskolák, egyetemisták és

Bábszínházban; Gaspare Nasuto, Pulcinella ókori hagyománya,

színházi szakemberek közötti igen hasznos párbeszéd is.

Pulcinella és az ördög szamara stb., valamint a fesztiválra

Az idők folyamán ez a szakosztály emlékezetes előadásokat

meghívott különböző színházi iskolák alkotásai.

valósított meg, melyeket a bukaresti I.L.Caragiale Színház-

konferenciák,

előadássorozatok

és Filmművészeti Egyetem Báb- és Marionett Tanszékének 2013-tól az Emanuel Petran vezetése alatt álló Puck

hallgatói

Nemzetközi Bábfesztivál, ugyanazon az úton halad tovább,

Marin, Ioan Brancu és Liliana Gavrilescu vezetésével

az európai animációs művészet vezető egyéniségein kívül,

valósítottak meg. A marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

a műfaj jelentős nemzetközi fesztiváljainak igazgatói is

magyar

meghívást kapnak a kolozsvári rendezvényre: Slobodan

vizsgaelőadásokat és nyílt leckéket Kozsik Ildikó, Gavril

Markovics, a szabadkai (Szerbia) Nemzetközi Bábfesztivál

Cadariu és más tanárok vezetésével, a jászvásári George

igazgatója,

Stanciu,

folyamatosan

Decebal

tartottak

Enescu Képzőművészeti Egyetem Színházi Kara szintén jelen

fesztiválbizottsági

képviselője

volt néhány alkalommal ezen a fesztiválon; előadásaikat

és a montreali Casteliers Fesztivál (Kanada) igazgatója,

Raluca Bujoreanu és Ciprian Huțanu tanáraik irányították.

Selcuk Dincer az Izmirben megrendezett International

A kolozsvári Film, Színház és Televízió Kar hallgatói

Puppet Days fesztivál igazgatója. Az utóbbi évek, mind

folyamatosan jelen voltak előadásaikkal Miriam Cuibus,

Szövetség)

az

diákjai

Daniel

(Nemzetközi

266

Lapointe,

vonalának

Pepino,

UNIMA

Bábművész

Louise

Cristian


PUCK / 1950 - 2020

Palocsay Kisó Kata és Filip Odangiu vezetésével. Az utóbbi évek meghatározó projektjei között a WonderPuck Utcai Fesztivál is szerepel. Ezt a kimagasló eseményt az egész közösséghez szóló nagyjelentőségű művészi rendezvénynek tervezték azzal céllal, hogy a bábszínház érzékelhetőbb legyen a kolozsvári kulturális szféra életében. Ez a 2017ben elkezdett projekt mára negyedik kiadását érte meg, többszáz hazai és nemzetközi művészt és több tízezer nézőt gyűjtött egybe, legnagyobb érdeme azonban az, hogy megismertette a Puck Bábszínház munkáját, és a kis színházi teret meghaladva, teljesen más szemszögből világított rá a bábművészek alkotásaira. A kolozsvári bábszínházról mindenki tudja, hogy ez a legkisebb gyermekeknek szánt színházterem az országban és hogy teljesen alkalmatlan arra, hogy a jelenlegi követelményeknek megfelelően berendezzék és technikailag felszereljék. Az utóbbi évek erőfeszítései nemcsak arra irányulnak, hogy a két tagozat művészei, az adminisztratív személyzet és a műhelyekben dolgozó alkalmazottak számára nagyobb teret biztosítsanak, hanem a közönség érdekeit is képviselik. 267


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

A legutóbbi évek művészeti programjaihoz visszatérve, a

Kisherceg-szemmel, Jancsi és Juliska, Öregapó lánya, öreganyó

kolozsvári alkotók – Varga Ibolya, Traian Savinescu, Vadas

lánya, Paprikajancsi kalandjai, Alfonso és a boszorkány, Angyalok

László rendezők; Epaminonda Tiotiu, Sandu Marian, Elena

utcája, Az egér, aki nem ismerte a félelmet, A derék kismanó, A

Ilaș, Florin Marin, Ioana Olăhuț díszlettervezők – előadásain

száműzött farkas, Kolozsvári mesék, A csillagszemű juhász stb.

kívül, sikeres együttműködések is születtek különféle

Ugyanakkor, a két tagozat számos nemzetközi fesztiválon

alkotókkal: Decebal Marin, Călin Mocanu, Mihai Lungeanu,

és turnén vett részt – Franciaországban, Montenegróban,

Gabriel Apostol, Radu Dinulescu, Szentirmai László, Szabó

Szerbiában, Magyarországon, Izraelben, Törökországban,

Attila, Rachel Warr, Patrice Seiler, Vlad Tănase, Miareczky

Ukrajnában, Belgiumban, Albániában – ahonnan jó néhány

Edit. A repertoár klasszikus és kortárs darabokat tartalmazott:

díjat is hazahozott.

Csipkerózsika, A rút kiskacsa, Én vagyok Pinokkió, Hófehérke,

268


PUCK / 1950 - 2020

A közelmúltban újabb eredeti projekt született, mégpedig

készült Balló Zsuzsa bábszínészről.

az intézmény történetének meghatározó személyiségeivel kapcsolatosan: Történetek a függöny mögött. Minden évben

A kolozsvári bábszínpadra az alkotások kétnyelvűsége

rendkívüli tiszteletünket fejezzük ki a kolozsvári bábszínpad

jellemző. A két – román és magyar – tagozaton megvalósított

jelentősebb művészei iránt, megemlékezve életújukról,

hasonló és párhuzamos projekteknek köszönhetően, idővel az

közzétéve a karrierükkel kapcsolatos információkat, díjakat.

előadások művészeti színvonala is emelkedett. Az előadások a

2017-ben Doina Dejica-t, a román tagozat egyik legjelentősebb

nézők reakciója és a pillanatnyi körülmények függvényében,

művész-személyiségét

a

különbözőképpen fejlődtek tovább, de minden alkalommal

projektnek a keretében, 2018-ban a Kovács Ildikó bábrendező

pozitív töltetű kihívásokat teremtettek, hiteles „szakmai

című monográfiát adtuk ki, majd 2019-ben dokumentumfilm

információcserét” idéztek elő. Néhány, mindkét tagozaton

ünnepelhettük.

Ugyanannak

269


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

nemrég színpadra állított darab: A. Milne: Micimackó

megítélésének javulása, nyilvánvalóvá vált a szülők és

[Ursuleţul Winnie Pooh]; Téli mese [Poveste de iarna] Grimm

pedagógusok érdeklődése az ilyen típusú vizuális, zenei

testvérek: A brémai muzsikusok [Muzicanţii din Bremen];

és színházi nevelés iránt. A bábszínház azt a helyet és

Carlo Gozzi: A szarvaskirály [Regele Cerb]; Grimm testvérek:

pillanatot foglalja el a gyermekek életében, amikor az

Hamupipőke [Cenuşăreasa] című előadásai. Ilyen értelemben,

átmenet a „személyes képzelet” irányából „kollektív képzelet”

a két tagozat együttműködéséből nagyszerű szakmai előny

megjelenítése fele olyan konvekciók segítségével történik,

kovácsolható, ugyanakkor ez a repertoár gazdagítására is

melyek életútjuk során őket végigkísérik. A vizuális,

kiváló lehetőség.

zenei és nyelvi elemek iránti figyelemfelkeltés a mesék csodálatos világán keresztül minden gyermek feljődésének

Az utóbbi évtizedekben észrevehető a bábszínház közéleti 270

fontos és szükséges állomása. Egy interjú alkalmával Ion


PUCK / 1950 - 2020

Vlad professzor a következőket mondta: „a bábszínház léte bármelyik társadalomban a művészi valóság elengedhetetlen feltétele; az a társadalom, amelyik nem érti a bábművészet varázsát, a színpadra állított mesének igézetét, amelyik a gyermeki képzeletet a lét feletti öröm megélésére, a bírálatra vagy büntetésre, illetve a jóság értékelésére nem ösztönzi, nem létezik”. Daniela Vartic

271


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Interjú

Ion Vlad Professzor úrral

„Kire bízhatjuk a művészeti nevelést: a televízióra vagy a gyakran ostoba és káros hatású rajzfilmekre?”

Kedves professzor úr, ön a kolozsvári Állami Bábszínház megalakulásának

kezdeti

időszakában

a

bábszínház

irodalmi titkára volt. Beszéljen arról, hogyan került ehhez az intézményhez. Rendben. Szívesen teszem. Ez egy nyilvánvalóan hanyatló időszak volt, viszont említésre méltó és rászolgál arra, hogy felidézzük; amikor a bábszínház történetére gondolunk, a román bábjátszás egyik figyelemfelkeltő tevékenységéről kell beszélnünk legalábbis kolozsvári színjátszásnak ebben az időszakában. Nem tudnám most kellő módon értékelni az egyes színházak tevékenységét, de természetesen mindig meg leszek róla győződve, hogy a bábszínház kiemelkedő és olykor más színházak számára is követendő 272


PUCK / 1950 - 2020

teljesítményre volt képes, annál is inkább, mert a bábu és nem a

Abban az időszakban, a bábszínházat nem érintette annyira a

marionett életrekeltésével foglalkozott programszerűen. Ez pedig

politikai szigor, a cenzúra, hiszen gyermekekhez szóló színház

egy olyan fantasztikus embernek köszönhető mint Kovács Ildikó,

volt és a különböző szövegek, forgatókönyvek vagy dramatizációk

aki nem mindennapi személyisége volt a bábszínháznak és a

olyan szövegek alapján készültek, melyek nem kerültek indexre,

bábművészet olyan lelkes teoretikusa, hogy engem is megfertőzött

mint például az irodalmi művek nagyrésze. Ezért is lehetett itt

(…).

dolgozni. Mi ott soha nem éreztünk semmiféle megszorítást vagy korlátozást, ami akkor, más színházak esetében, természetesen

A helyzet a következő volt: negyedéves egyetemista voltam és úgy

létezett. Abban az időben, a Nemzeti Színházban ijesztően sok

gondoltam, hogy mivel nemsokára befejezem tanulmányaimat,

szörnyű előadást játszottak. Nálunk viszont, a találékonyság

éppen ideje anyagilag is megalapozni a jövőmet – volt néhány

és fantázia világában, a báb szabadon „gondolkodhatott”, ami

írói hajlammal rendelkező kollégám, mint Aurel Gurghianu,

engem teljesen lenyűgözött. Elsősorban elméleti síkon kerültem a

aki sajnos már nem él, Ion Brad a költő és még néhányan, akik

bűvkörébe, hinni kezdtem a báb erejében, elhittem, hogy bizonyos

közül sokan kitűnő nyelvészek, tudósok lettek, mások kiváló

exkluzivitás mellett, a marionett létezése nem a bábszínház

irodalomtörténészek, illetve tiszteletreméltó tanárok – tehát,

esztétikumához tartozó művészi ténykedés – ahogyan azt most

1951–1952-es évet írtuk, amikor jelentkeztem a meghírdetett

gondolom – és nagyon sok előadáson vettem részt; addig-addig, míg

állásra és, legnagyobb meglepetésemre, a társulat „örökbe

magam ültettem át magyar nyelvről egy orosz irodalmi szöveget –

fogadott”; azért mondom, hogy örökbe fogadott, mert én így

A csuka parancsára [La porunca ştiucii]. Teljesen figyelmen kívül

éreztem, amikor a kollektíva befogadott. Versenyvizsgával

hagytam az egyetemet, nem gondoltom rá és arra sem, hogy mi

elnyert irodalmi titkári minőségemben azt állapítottam meg,

történik majd ha befejezem, mi lesz az államvizsga után, annyira

hogy a jelenlegi Brătianu utcán fekvő színház maga a csodák

jól éreztem magam ebben a bábosok teremtette közegben. Sőt,

birodalma, olyan hely, ahol a bábok iránti lelkesedés honol és

odáig fajult a dolog, hogy – és ezt megéri elmesélnem – egyik este,

olyan kifejezőerővel megáldott bábokat alkotnak, aminek az

amikor a román tagozat egyik előadóművésze, aki A botcsinálta

égvilágon semmi köze nincs ahhoz a meddő és alakoskodó

doktor [Doctor fără voie] című darabban játszott, nem jelent

naturalizmushoz, ami az akkori színházak sajátja volt; a

meg az előadáson – a darabban Kovács Ildikó állított színpadra

báboknak arckifejezésük és néha fantasztikus, rejtett tartalmú

egy bábtechnikai újítást –, ebben a szorult helyzetben én adtam

megnyilvánulásaik voltak; ismétlem, azt hiszem, hogy a dolgok

elő a szöveget, mialatt az egyik színész, Benedek Dezső, a bábot

jó előmenetele leginkább Kovács Ildikónak köszönhető, ennek

mozgatta. Így hát, színészként is debütáltam.

a nagyszerű asszonynak, aki – számomra – varázsló volt. Ő tanított meg arra, hogy mit jelent a báb, mivel jár az expresszív

Mit érzett át a bábszínházban az akkori helyzet társadalmi-

bábkészítés, mivel jár az úgynevezett bi-ba-bo báb csupán három

kulturális hangulatából?

kéz-ujj segítségével történő mozgatása, amikor különböző gyakorlatokat talált ki, amiket kollégáival együtt végzett.

Ami a bábszínházat illeti, el szeretném mondani, hogy legalábbis 273


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

én, akkor 23-24 évesen, soha nem éreztem azt az ideológiai szigort,

kerültek a színházi repertoárba; ez az oktatói szándék, figyelembe

ami más színházakban, illetve művészeti intézményekben

véve a gyermek életkorát és pszihológiáját, nem közvetíthette –

szinte kézzelfogható volt. Abban az időben az Irodalmi Almanach

mondjuk – a szocialista realizmus tanításait. A bábszínházzal

[Almanahul literar] című folyóirat munkatársa is voltam – ez

kapcsolatosan nevetségesnek is tűnik minderről beszélni.

később, 1953-ban, a „Steaua” nevet viselte – és tudtam, hogy ott, kemény ideológiai megszorításokkal kell szembenézni, amiket

Ami a hangulatot illeti, meg kell mondanom, hogy a bábszínházzal

azonban A. E. Baconsky segítségével könnyen áthidaltam. Míg a

kapcsolatban a kollégák szolidaritása ragadott meg, ez maradt

Nemzeti Színház repertoárja gyakran, rémisztő „Prokusztész-ágy”-

meg az emlékezetemben leginkább; azok a dolgok, amit a művészi

ként lebegett fölöttünk, nehezen megemészthető, szovjet mintára

lét periferiájára szorult, a társadalom által el nem ismert emberek

készült és bizonyos arányban kötelező darabok bemutatása folyt,

éltek át, akik ezt a kevésbé látványos munkát végezték, amit

addig a bábszínház műsorkészlete, bár itt is színpadra kerültek

viszont rendkívül spontán és elfogulatlan közönség élvezett. Ki

különböző, orosz irodalomból vett átdolgozások, ezeknek nem

felejthetné el a színészek kérésére közbeszóló gyerekek reakciót,

okoztak semmilyen gondot. Tulajdonképpen, az is lehetséges, hogy

ezt az örömteli részvételt az előadásban, amit a felnőttekhez

az ideológiai problémák jelen voltak ugyan az emberek életében,

szóló hivatásos színházban aligha lehetett átélni; bár maga ez a

karrierjük mezsgyéjén, én azonban a holnap biztonságának

rendszertani besorolás is, hogy felnőttszínház – gyermekszínház,

vágyán kívül léteztem és fiatalságomnak ebben a tüneményesen

tulajdonképpen igen relatív. Nem hallgathatok arról sem, hogy

ártatlan időszakában nem is érezhettem mindezeket. Ismétlem,

a bábszínpadon előadott gyermekelőadások – ahol a színészek

valószínű, hogy ezek a dolgok mégiscsak léteztek és mindazok,

kiváló beszédkészséggel és kifejezőerővel rendelkeznek, a

akik akkor a bábszínházban dolgoztak érzékelték is őket. Az

bábmozgás pedig csodálatosan expresszív, főleg a hagyományos

ideológiai problémák leginkább akkor kezdetk érződni, amikor én

bábok esetében – gyakorta kitöltenek egy űrt, megteremtik azt a

– az első pár év után – már elhagytam a bábszínházat, mert 1952

világot, ahová mindig visszavágyom. Itt egy kivételesen hiteles

őszén választanom kellett: a bábszínház vagy a Román Nyelv- és

együttműködés volt és önzetlen közösségi érzést tápláló hangulat

Irodalom Tanszék, Dumitru Popovici és Ion Breazu professzorok

urakodott, s mindezt az akkori időszak szerencsétlen politikája

tanársegédeként.

sem tudta tökretenni. Annak ellenére, hogy két tagozat működött, kitűnő kapcsolatban álltak egymással, minket nem fertőzött vírus

Talán később nagyon is kézzelfoghatóvá vált az ideológia. Szakmai

vagy külső behatás; ebből a szempontból sokkal kedvezőbb időszak

barátom, Vasile Dan például, biztosan többet tudna ezekről a

volt az, mint a mai; meg vagyok győződve róla. Nem rendelkezem

dolgokról mesélni. A bábszínháznak volt azonban egy előnye,

erre vonatkozó adatokkal, de biztos vagyok benne, mert azok az

mégpedig az, hogy gyermekirodalmi színház volt; nem okozott

emberek, akik akkor a bábművészet úttörői voltak, tudásukat,

semmilyen problémát, hogy nevelő hatású, manicheista darabokat

játékstílusukat és színházi kultúrájukat Kovács Ildikónak

mutasson be, hiszen Creangă és Puskin írásairól volt szó, olyan

köszönhetik, aki a barátom maradt akkor is miután elmentem.

irodalmi művekről, amelyek tanító szándékkal születtek, emiatt is 274


PUCK / 1950 - 2020

Az egyetemen viszont láttam azokat a dolgokat, amit a

azt teljes biztonsággal állíhatom, hogy Benedek Dezső ügyvéd

bábszínházban nem: első éves egyetemista koromban olyan

volt és – valószínűleg – kényszerítették rá, hogy ne dolgozzon

kiváló, értékes embereket meneszetettek az egyetemről mint D. D.

ebben a minőségében; egyébként abban az időszakban azoknak,

Roşca, Lucian Blaga, Ion D. Sârbu és Liviu Rusu, olyan gazemberek

akik egyetemi végzettséggel rendelkeztek, ez nem is nagyon volt

miatt mint Pavel Apostol és mások. Azokban az években és még

tanácsos; feltételezem, hogy másoknál is ez volt a helyzet; gondolok

azután is elég sokáig az egyetemen feszült volt a hangulat és

itt még Ana Rusu Brie, Alexandru Rusan, Botár Edit és Horia Pop

politikai bizalmatlanság mérgezte a levegőt. Ugyanakkor nálunk,

kollégáinkra, bár nem ismertem karrierüket. Nincs kizárva, hogy

a román irodalom tanszéken, kimondottan barátságos hangulat

ezek az emberek itt, ezen a cenzori vagy ideológusi pillantások elől

uralkodott, a tanszéken dolgozó tanárainktól kezdve – Dumitru

védettebb területen leltek menedékre, egy olyan határterületen,

Popovici, Ion Breazu – a fiatal tanársegédekig, amilyen én is

ahol az ideológiai problémák nem tudtak közvetlenül lecsapódni,

voltam. Ehhez a bámulatos szolidaritáshoz azután a tanszék

ezért nem is kellett súlyosabb következményekkel számolni; el

legújabb alkalmazottai is csatlakoztak. Itt nem léteztek súrlódások,

kell azonban ismerni: micsoda fantasztikus nevelést nyújthat

elhatárolódások, kételyek; arról nem is szólva, hogy nem léteztek

egy ilyen bábszínház! Szerencsére azonban, nem keltett feltűnést,

feljelentések, amik akkor nehéz börtönéveket jelenthettek; mi ott

talán valamilyen melléktevékenységnek gondolták, aminek

a tanszéken is elszigetelten éltünk. A bábszínházban, maga a tény,

nem tulajdonítottak nagy jelentőséget, mert másodlagosnak

hogy karierrem kezdetén voltam és az, hogy itt bármit meg lehetett

tekintették.

alkotni vagy kitalálni, egyfajta genézist eredményezett, amit ha metafórikusan akarnék értelmezni, akkor a bábrajzot említeném,

Minden álszenteskedés és túlzás nélkül beismerem, hogy nehezen

illetve Alexandru Rusan lenyűgöző díszleteit vagy Botár Edit – aki

váltam meg a bábszínháztól, mert jól éreztem itt magam; magukkal

fantasztikus tehetség – és a többiek készítette bábokat.

egyenlő kollégának tekintettek és szívből jövő elismerést mutattak irányomban; mindannyian úttörők voltunk, „nyugat fele”

Az az érzésem, hogy annak az időszaknak a zavaros hangulata

haladtunk, tehát, összetartottunk és megvédtük egymást.

itt, a bábszínházban, bizonyos paradoxont eredményezett: itt leltek menedékre, ahogyan mondta, a kultúra perifériájára

Mire emlékszik az akkori évek repertoárjaival és a bábszínházi

szorult értékes emberek. Azt hiszem, ez a magyarázata annak,

közönséggel kapcsolatban?

hogy annyi magas színvonalon dolgozó bábszínész volt akkor a színházban s ezek olyan egyedülállóan értékes előadásokat

A gyermekirodalom nagy alakjainak – a Grimm testvérek,

alkottak.

Andersen, Creangă – alkotásai nyomán román és magyar írók dramatizált művei láttak napvilágot; a magyar tagozaton előadás

Igen. Azt hiszem, igaza van. Én nem ismertem egyik alkalmazott

született a magyar néphagyomány legendás hősének alakja, Lúdas

életútját sem, nem volt feladatom, hogy személyzeti kérdésekkel

Matyi, története alapján és volt egy olyan momentum is, amikor

foglalkozzak, de úgy gondolom, teljesen igaza van. Legalábbis

megtörtént az átmenet a felnőttnézők irányába: Molière – A 275


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

botcsinálta doktor című előadásán, másféle bábbal és másmilyen

a bábszínház kifejezési lehetőségei jóval felülmúlják a hivatásos

bábmozgatással, másfajta követelményekkel. Ugyanakkor, nem

„színészekkel” működő színházat. Miért van ez így? Azért, mert

jött el még az a felemelő pillanat, amikor azt a fantasztikus és

a bábszínház falain belül a konvenciók sokkal szélesebb skálán

merész előadást megcsodálhattuk – szinte hihetetlen, hogy elő

mozognak. Itt a képzelet olyan térben létezik, amelyik átlépi az

lehetett adni –, Kovács Ildikó Übü király-át [Ubu rege], Jarry

olasz típusú színpadi konvenciót, alkalmat keres a fantáziajáték

darabját, melyet a bábszínházi pódiumon kívül játszottak.

felélesztésére megtalálva a módját, hogy kifejezze és közvetítse a világirodalom nagyhorderejű gondolatait, s ezáltal a gyermeki

Akkor kerültem újra közel a bábszínházhoz, amikor az unokáim

képzelet is életrekel. Az expresszivitás lehetőségei szinte végtelenek,

elkezdtek az előadásokra járni, én pedig – velük együtt – újra

de természetesen, minden attól függ, hogy a színház maga, anyagi

átléphettem a bábszínház küszöbét és átélhettem a gyerekek és

kereteinek függvényében és a színészi minőséget figyelembe

színészek közötti együttműködés minden báját és csodáját. A

véve, milyen módon vállalja fel az alkotói tettet. Mindenesetre, a

legjobb néző – ahogyan azt Kovács Ildikó több ízben is kiemelte

bábjátszás a realitáson túllátó és a színészekkel játszott színház

– az a gyerek, aki képes részt venni a játékban, sokkal élőbben és

megszorító konvencióin túlmutató szárnyalás. A bábművész

sokkal közvetlenebbül, mint a felnőtt néző s ezzel egyértelműen

játéka a bábbal, az a mód, ahogyan a pantomimművész a bábbal

felülmúlja a felnőtteket.

szövetségre lép, arra enged következtetni, hogy a bábszínház óriási esélyt jelent, hiszen a modern színház, amikor rendelkezik

Hogyan tudná kifejteni a „drámai” színház és a bábszínház

azokkal az eszközökkel amelyekre szüksége van, vagyis egy

közötti különbséget?

igazi színházteremmel, nagyszerű techikai eszközökkel és – természetesen – a bábművészetre szakosodott színészekkel, nem

Thomas Mann regénye, a Doctor Faustus, olyan zenei mű – oratórium –, amelyben a főhős a zene, a szavallatok, a kórus

más, mint a kultúra ideálja, ez azonban évtizedekig csupán ideál marad – minden bábművész álma.

és a marionettek segítségével állít a színpadra hiteles előadást. Gyakran gondolkodtam azon, hogy Thomas Mann miért pont

Mi, kolozsváriak, szerencsések vagyunk, mert Kovács Ildikót, ezt

ilyen formában alkotott. Rájöttem, hogy talánt pont azért, mert a

nagyszerű asszonyt, akinek sikerült magas fokú szellemiséggel és

marionett ősi hagyománnyal rendelkezik, nagyon régi színházi

esztétikummal gazdagítani a bábszínházat, körünkben tudhattuk.

kultúrát jelenít meg; és most nem a népi színházra gondolok; nem azok a minden európai országban fellelhető és a középkori

Az a tény, hogy a bábszínház gazdag múlttal rendelkezik, arra

városok piacterein, vándorbábosok által, a gyermekek örömére

enged következtetni, hogy ez a játékforma „állandósult”. Mit

későig, ugyanazon forgatókönyv alapján, happening stílusban

tudna mondani a bábszínház „állandó jellegéről”?

játszott – jóval azelőtt, hogy a happening jelentőségére fény derült volna –, úgynevezett avant la lettre előadások jutnak eszembe. Azt

Ez a tartósság a repertoárnak és még valaminek a függvénye:

akarom ezzel mondani, hogy minden kétséget kizáróan, a báb és

mindaddig nehézségek lesznek, amíg ez a terem nem lesz újra az,

276


PUCK / 1950 - 2020

aminek lennie kell, vagyis minden technikai eszközzel felszerelt

Annyira sok a világirodalmi alkotás, nem csupán a

hely, hiszen a bábszínház léte attól függ, hogy minél ismertebb

gyermekirodalom viszonylagos és vitatható kategóriájához

legyen; nem maradhat leragadva valamilyen kisebbrendűségi

tartozó

érzés határán, ami a bábszínházakkal gyakran előfordul.

tudna szenzációs forgatókönyvet eredményezni: például,

szerzemények,

hanem

rengeteg

más

kreáció

Shakespeare és Cervantes vagy Thackeray, a Hiúság vására Bármelyik társadalomban, a bábművészet léte a művészeti

[Bâlciul deşertăciunilor]; Balzac néhány mulatságos meséje

valóság elengedhetetlen feltétele; az a társadalom, amelyik

vagy Boccaccio, illetve az Európában otthonos szimbolista

nem érti a bábművészet varázsát, a színpadra állított mesének

irodalom és színműírás. Az európai expresszionizmus és a

az igézetét, amelyik a gyermeki képzeletet a lét feletti öröm

XX. század legfontosabb képviselői a gyermekirodalomban:

megélésére, a bírálatra vagy büntetésre, illetve a jóság értékelésére

Csehov, A Sztyepp [Stepa] – a történet középpontjában a

nem ösztönzi, nem létezik. Kire bízhatjuk a művészeti nevelést: a

kisfiúval, aki a világot szemléli; nem azt mondom, hogy

televízióra vagy a gyakran ostoba és káros hatású rajzfilmekre?

könnyen dramatizálható mű, csak azt, hogy van rá esély, hogy

— A bábművészetnek ki kell törnie páncélja alól és ismertebbé

a világirodalomi műveket bábszínházban mutassuk be. Nekem

kell válnia. Olyan kulturális tetteket kell végrehajtania,

fenntartásaim vannak Creangă-val kapcsolatosan. Ezt az írót

melyek az embereket, koruktól függetlenül, arra sarkallják,

nem annyira egyszerű gyerekfejjel feldolgozni; vagy Ispirescut

hogy ezekben részt vegyenek. Természetesen, mindig lesznek

– őt a felnőttek számára lehet dramatizálni, mert Ispirescu

gyermekelőadások, ugyanakkor, ha a színházi tett érdekfeszítő,

meséinek

bemutatható és színre vihető, akkor kulturális alkotássá

szól. Kiterjedt irodalom létezik, amely a bábművészet

válik, akkor általuk, a felnőttek mindig vissza fognak találni

rendelkezésére áll: Brătescu-Voineşti, Emil Gârleanu, Nicu

gyermekkorukhoz.

Gane, Vasile Alecsandri, George Călinescu. A rendező és az

szimbólumrendszere

leginkább

felnőtteknek

irodalmi titkár közösen kell meghatározza, eldöntse, hogy Hogyan kellene a jövőben a színházlátogatókat nevelni?

léteznek-e közös elemek; hiszen a színházi ekvivalenciák nem jelentenek feltétlenül irodalmi szöveghűséget. Gyakran

A közönséget úgy kell kialakítani, hogy ne feledkezzen meg

a szöveg csupán ürügy és senki sem fogja bűnnek vélni, ha

a színházteremben játszott darabról. Tudom, hogy gyakran

a tündérmesét vagy a shakespeare-i komédiát bábszínházi

jártok iskolákba, de ami igazán fontos, az a bábszínházban zajló

előadássá alakítják. Még Caragiale is megfelel a bábművészet

előadás, a jól reklámozott darab, egy jó bemutató, ahol közismert

dramatugiai és prózaírói igényeinek – emlékszem arra, amit

személyiségek jelennek meg és akik felszólalásra bírhatók.

Kovács Ildikó mondott –, mivel nagy eséllyel, könnyebben és kifejezőbben hozza létre a groteszk hatásokat.

Végül, visszatérve a bábszínházi műsorkészlethez: ön szerint milyen előadás-címeket kellene repertoáron tartani?

A beszélgetést lejegyezte: Daniela Vartic

277


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Interjú

Kovács Ildikó Rendezővel

“Léteznek titkok, a művészet, az alkotás titkai és jó, ha ezt elfogadjuk ”

Tisztelt

Kovács

Ildikó,

egy

korábbi

intejúban,

Ion

Vlad úr, a Bölcsészettudományi Kar Irodalomelméleti Tanszékének jeles professzora, úgy beszélt önről, mint a bábművészet teoretikusáról. Rendezőként elért sikerei bizonyára

annak tudhatók be, hogy programszerűen

tudott gondolni hivatására. Beszéljen nekünk a bábszínház intézményesítésének kezdeti időszakáról itt, Kolozsváron és országszerte. Azt hiszem, hogy mi, a kezdet kezdetén „jobb lábbal indultunk” (természetesen csak ösztönösen), amikor a kesztyűs bábokat – a legdinamikusabb és élőbb bábmozgatási formát és technikát – választottuk, amit naiv humor és az emberi kéz felépítése és nagysága miatti groteszk megjelenés jellemez. A kesztyűs bábnak nagy a feje, rövidek a karjai, lábai pedig a ruháján 278


PUCK / 1950 - 2020

lógnak (vagy külön használják őket). Egész Európában a

kínai [Cei cinci chinezi], melyet Kovács Ildikó és Mihai Crişan

hagyományos népi bábjátéknál kézi mozgatású bábokat

dramatizált egy kínai népmese alapján és E. Tarachovski

használtak, mert lendületes, élénk mozgást biztosítanak,

alkotása, A csuka parancsára, egy orosz népmese nyomán.

a bábművész ujjainak és tenyerének legaprobb rezdüléseit is érzéssel továbbítják és ezek állnak a legközvetlenebb

Szakmai fejlődésünk meghatározó lépése egy pantomim

kapcsolatban az emberrel.

együttes létrehozása volt, hiszen az országban tevékenykedő bábosok számára nem létezett egyetlen ilyen jellegű képzés

Ami a színdarabok kiválasztását illeti, eleve kisgyerekek

sem. A színház keretében szervezett pantomim kurzusok

számára

tanulságos

jelentették a bábművészeknek az egyetlen továbbképzési

és jó erkölcshöz kötött, egészséges humorú darabokat

lehetőséget: beszédgyakorlatok, bábmozgatás, kifejezésmód,

választottunk; elsősorban olyanokat, amelyek alapja népmese!

mozgásművészet, zene, művészetről szóló beszélgetések,

Ezek az előadások tanítottak és egyben bizonyították ennek a

kisebb kísérleti előadások jöttek létre, melyekben a színészek

csodálatos játéknak a művészi és pszihológiai erejét, azt, hogy a

megjelölték a jelenet rendezői gondolatait, elkészítették a

színészek és gyermekek közös játéka által, minden erőfeszítés

díszleteket és a bábokat, eljátszották a darabot. A színészi

nélkül lehet élő és közvetlen kapcsolatot teremteni a nézőtér

kreativitás fejlesztése érdekében különböző módszereket

és a színpad között. A gyermekek teljesen átélik a bábjátékot,

igyekeztünk

intenzíven részt vesznek benne. Ehhez hasonló élő kapcsolat

bizonyultak a naponta végzett improvizációs gyakorlatok. A

a színházi előadásokon sem születik, hogy a televízióról

„mozgásművészeti” kurzus tagjaiból verbúválódott a Mim7

vagy a számítógépről ne is beszéljünk. Ugyanehhez a kezdeti

nevű pantomim-csoport.

írt,

mozgalmas,

cselekvéssel

teli,

felhasználni.

Különösen

hasznosnak

időszakhoz köthető (1950 – 1955) a felőttelőadások megjelenése a műsorlistán: Molière: A botcsinálta doktor; Karinthy F. A bűvös

Ahogy telt-múlt az idő, ezeknek a foglalkozásoknak az

szék. Ezekben az darabokban már használtak wayang bábokat

eredményeként megszületett a két hivatásos, erkölcsi tartással

(pálcikák és drótok segítségével mozgatott, emberibb kinézetű,

és munkastílussal rendelkező román és magyar tagozat: a

kis fejű és hosszú karú bábok).

bábszínház, ahol teltházas publikum előtt minőségi előadások születtek és amit a nézők, de még a kritika is kedvelt és nagyra

Érdekes megjegyezni, hogy ezeken az előadásokon felnőtt

értékelt. A sikeres tevékenység mögött azonban rengeteg

közönség volt jelen, ami később, a kolozsvári felnőttelőadásokon

munka, elkötelezettség, valamint a bábművészet iránti

is folytatódott (egészen 1985-ig, az Übü király című előadásig.)

szenvedély „rejtőzőtt”.

Ebben a kezdeti időszakban jelentek meg az első tudatosan

Gyermek- és felnőttelőadásokat állított sikeresen színpadra;

megalkotott és átgondoltan megrendezett gyermekelőadások

ugyanazon a műfajon belül létezik-e említésre méltó eltérés

a darabokhoz illő játékstílusban, zenével, díszletekkel: Az öt kis

a darab fogadtatásának szempontjából? 279


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Egész munkásságomat (50 évet töltöttem a bábszínházban)

gyermekek nevelésével és oktatásával foglalkozó intézmények

végigkíséri a csak szócska. Csak bábszínház, csak gyerekeknek.

siralmas állapotáig stb., stb.

A

bábszínházat

általában

másodrangú,

kirekesztett,

korlátozott hatáskörű művészeti ágnak gondolják. Vajon

Ami a korhatárokat illeti, többféle vélemény is létezik. Egyesek

miért? A bábok mérete miatt? Azért, mert manapság a

túlzásba esnek. (Például, létezik egy előítélet, mely szerint 5

bábszínházak elsősorban a gyermekekhez szólnak? És maguk

éves kor alatt nem kell a gyereket bábszínházba vinni!). Vannak

a gyermekek? Vajon a felnőttek azt gondolják a gyerekekről,

bábszínházak, ahol ki vannak jelölve bizonyos korhatárok:

hogy azok, életkoruk és méreteik miatt, mert „kicsik”, csökkent

3–5 év közötti előadások, 5–7 éves, illetve 7–10 éves gyerekek

értékű lények?

számára készített előadások. Elsősorban azt kell leszögezni, hogy a gyerekek érzelmileg, de értelmi szempontból is, sokkal

Annyi év elteltével sem sikerült megoldanom ezt a „rejtélyt”:

fogékonyabbak, mint ahogyan azt a felnőttek általában

honnan származik a közömbösség, miért alakult ki a felnőttek

gondolják, s ez néhány különleges előadás alkalmával is

és gyermekek világa közötti távolság, ez a mély szakadék?

bebizonyosodott. Ilyen például, egy remek lengyel írónő,

Honnan ered az elemi logika teljes hiánya, amely hozzásegítene

Krystyna Milobedzka darabja: a Haza. Ez a produkció,

ahhoz, hogy megértsük a gyermekkor meghatározó szerepének

a „haza” és a „szülőföld” fogalmát, annak fontosságát és

hatását, melyet a későbbi felnőttkorra gyakorol és ezáltal

életünkben elfoglalt helyét szokatlan módon közelíti meg,

meghatározza a társadalom jövőjét? Ha már elfeledtük

tudatosítja a gyermekekben. A darab megjelenítése teljesen

gyermekkorunkat, legalább a gyakorlati céloknak tartanánk

eltér a megszokottól: 5 szereplő játszik, bábuk helyett, színes

szem előtt! A gyerekekhez szóló művészet és ennek problémái

kockákkal. A szereplők: a Hang, a Ház, az Út, a Vezér és a Kocka.

ma még nem kerülnek a társadalmi érdeklődés előterébe, a

Az írónő a szimbólikus szövegek és cselekvések, az asszociatív

kritikusok, szülők, pedagógusok vagy művészek nem veszik őket

játékok meglepő változatait használja arra, hogy az életről,

komolyan! Számomra egyenesen abszurdnak és mélységesen

barátságról, önzésről, agresszióról és együttérzésről, illetve

felháborítónak tűnik, hogy a világ jelenlegi társadalmi-

olyan életutakról beszéljen nekünk, amelyek végül, hazafele

gazdasági „arculata”, azé a világé, ahol szédítő összegeket

vezetnek, arra a szülőföldre, ahol a múltunk, gyökereink, őseink

költenek az egyre „hatékonyabb” fegyverekre és bombákra,

és a jövő nemzedéke, a gyerekeink élnek, oda, ahol hazára

ahol milliókat dobnak ki egy amerikai filmcsillag esküvőjére,

lelhetünk. Nagyon érdekes és izgalmas előadás volt. Mi pedig

ahol a politikusok megvesztegethetők és így válnak egyre

mindenik korosztály számára játszottuk! Amikor a „Korunk”

gazdagabbakká, ahhelyett, hogy az ország és lakosai jólétéért

nevű folyóirat arra kért, hogy kísérleti előadást készítsünk

harcolnának, dolgoznának stb., stb. Mindezek az abszurditások

„ovódáskorú” gyermekek számára, akkor csak az ovódásoknak

szemben állnak a gyerekek súlyos és megoldatlan problémáival,

játszottuk. A produkció bemutatása után a gyerekek el kellett

kezdve a kevésbé fejlett országok éhező gyermekeitől egészen a

meséljék a szüleiknek, hogy mit láttak, a szülőknek ezt le

saját gyerekeink fizikai-pszichikai egészségének kérdéséig, a

kellett írniuk és a bábszínházba visszajuttatniuk; a gyerekek

280


PUCK / 1950 - 2020

rajzoltak is. Az írott anyag és a rajzok mind azt bizonyították,

viszontagságai humoros szereplőket vagy szavakat kívánnak.

hogy az ovódások megértették a darab lényegét és az üzenetet.

Képesek mindannak a megértésére, amit művészetünk által

A pszihológusok és pedagógusok legnagyobb ámulatára!

nekik nyújtani tudunk.

Természetesen, gyakran játszottuk ezt a darabot a kísérleti

A fontos kérdés viszont az: „hol van a mi felelősségünk?”

iskola diákjai számára, de a gimnázium első osztályosainak is,

Hiszen a lehetőség adott arra, hogy kicsinyeink gyermekkorát

valamint egy ifjúsági folyóirattal tett turné alkalmával, 18-22

megőrizzük!

év közötti fiataloknak. A nézőtéren észlelt reakciókból láttuk,

kételkedő, önző, a felnőttek világától mérgezett gyermekek

hogy a darabot megértették és az előadás mindenik korosztály

ebben a mindinkább nyugtalanító jelenségek által uralt

körében sikert aratott. Csak néhány meghökkent pedagógus

társadalomban. Ezt mindennap láthatjuk a tv-híradókban, az

volt felháborodva, mondván, hogy nem értik a darabot! Ez az

olcsó és agresszív filmekben, a politikai életben, a felületes,

előadás ékesszólóan fejezte ki, hogy nem szabad alábecsülnünk

korlátolt és élet-ellenes társadalmi törvények működésében,

a gyermekek képességeit és hogy az élet nagy kérdéseiről is

amelyek inkább akadályozák, mintsem elősegítik az élet

beszélnünk kell velük, természetesen a megfelelő formában.

kibontakozását és – sajnos – már a pedagógiában is jelen

Hogy

ne

legyenek

unatkozó,

közömbös,

vannak! Ami az életkorhoz kötött fizikai és pszihikai jelenségek szerepét, a figyelem és koncentráció tartosságát, a fogalmak

Az „életkor – előadás” témája kapcsán még egy nagyon érdekes

megértését illeti, elmondható, hogy ezen a téren is történtek

jelenséget kell megemlítenünk: a mi gyermekelőadásainkon a

változások, ahhoz viszonyítva, ami – mondjuk – harminc

felnőttek is szórakoztak, élvezték a színpadon zajló játékot.

évvel ezelőtt volt. A mai gyerekek szüntelenül gyorsuló világát

(Nem is olyan régen, amikor a Hófehérke című előadást

a techika fejlődése uralja, ők maguk koraérettek, azonnali

Bulgáriában mutattuk be, egy 16 éves lány, aki részt vett az egyik

reakcióik pedig türelmetlenséget takarnak.

próbán, a következőket mondta: „Csodálatos! Felfedeztem a gyermekkoromat!” Talán ez volt az egyik legnagyobb elismerés,

A legfontosabb dolog azonban az, hogy ezek a mai gyerekek

amit kaphattunk!)

mégiscsak gyerekek maradtak! Nyitottak bármilyen eseményre vagy lelki-szellemi behatásra, bármikor készek játszani,

És fordítva. Legnagyobb meglepetésünkre, az Übü király,

megőrizték egészséges humorukat és velük született sértetlen

Özvegy Karnyóné, A vihar stb. felnőtteknek szóló darabok

igazságérzetüket. Mindez a reakcióikból, abból a csodállatot

bemutatásakor, voltak gyerekek, akik újra, többször is, meg

kifejező suttogásból állapítható meg, amikor a színpadon

akarták nézni az előadást! Például, egy 8-9 éves kislány, az Übü

valamelyik különösen szép, kecses báb megjelenik, illetve

király-t minden előadás alkalmával végignézte, még betegen

felháborodott kiabálásukból, ha

igazságtalanság történik

is, szűnni nem akaró köhögéssel, el akart jönni a színházba!

és vidám, egészséges nevetésükből, amikor a színpadi játék

A művészet rejtélye! És nagyon is jó dolog, hogy nem tudunk 281


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

mindent megmagyarázni. Léteznek titkok, a művészet, az

nagybetűvel írt Bábu. Egy jelkép, egy mágikus erejű, csodálatos

alkotás titkai és jó, ha ezt elfogadjuk!

lény. Ezt az erőt az élettelen anyag életrekeltésének csodájából nyeri, abban a pillanatban, amikor a bábu megelevenedik. Ez a

Vannak a bábszínháznak időtálló szabályai?

csoda azonban csak akkor következik be, hogyha a bábszínész hisz a bábu életrekeltésében. Amikor a bábos játékából

Az alkotás, bármelyik művészeti ágban, megköveteli a sajátos

hiányzik ez a hit, akkor az egész leértékelődik a tecnikai

kifejezőeszközökből fakadó önálló szabályokat. Például, a film

alkalmazott bábmozgató szerepére és elveszíti művészetünk

kizárólagosan képi anyagot, a kamerát használja, ezáltal hatol

sajátos jellegét.

be az emberek érzelmi és gondolati világába, képi közvetítés által alkot ötletet, gondolatot, érzelmeket, stb. (Sajnos, a filmek

Amikor viszont ezt a művészetet sikerül szertartásként

sokszor csupán a hétköznapi valóságot örökítik meg, így

megélni, a fantázia szárnyalásában, a lehetetlen áttörésében,

csupán kereskedelmi filmek készülnek.)

az alkotás örömében, egy mágikus, sosem-látott világ megteremtésében, a szellemiség mélységeinek feltárásában

A színházi előadást színészek készítik, ők a pódiumra lépő,

felfedezhetjük a bábművészet végtelen lehetőségeit; a bábu

különböző típusú és karakterű szereplőket keltik életre,

képes nevetni és sírni is.

dramaturgiai konfliktusokat hoznak létre, s ezeken keresztül közvetítik az üzenetet, adják tovább a darab vezérgondolatát.

F. G. Lorca szerint: „A színház a nevetés és a sírás iskolája”.

A színpadon szintén megjelenő díszlet, jelmez, színházi smink

Teljes mértékben egyetérthetünk Lorca gondolatával (aki egy

vagy maszk, illetve a zene és a világítás is, mind olyan művészi

bábszíndarabot is írt!).

eszközök, melyek kiegészítik és elősegítik a színházi játék kibontakozását. Ugyanakkor, a meggyőző, művészeti értékkel

Mivel a bábszínházban az alkotás folyamata szorosan

bíró színházi előadást létre lehet hozni segédelemek nélkül

kapcsolódik a gyermeki játékhoz, ez a fajta művészet,

is, egy teljesen üres színpadon, csak a színészek és a színészi

a bábszínpad, igencsak különleges, sajátos pszihológiai

játék segítségével. (Természetesen értékes színészekről van

hatással rendelkező hangulatot áraszt. Eléggé nehéz ennek a

szó, hiszen ez a színészi előadás lényeges eleme.)

rendkívüli élménynek a pontos meghatározását megtalálni. Tulajdonképpen, több összetevőből áll.

Ezzel szemben, a bábszínházi előadást nem lehet bábok nélkül játszani! Természetesen, itt is az ember-szereplők mozgatják a

A játék természetét a bábu határozza meg, míg a színész

bábokat, de ennek a művészetnek a kifejezőeszköze a báb. Ő

háttérbe kerül (még akkor is, amikor a nézők szeme láttára

diktálja művészetünk törvényeit.

mozgatja a bábot!). Ebből születik a „paraván-erkölcs”, s ez szerénységre, művészi alázatra kötelez. A báb válik elsődlegessé

Ki a bábu? Önálló törvényekkel rendelkező lény. Ő a 282

és nem a megjelenés, a színész jelenléte vagy annak személyes


PUCK / 1950 - 2020

sikerei. A bábu nem engedi, hogy saját hiúságunkat tápláljuk,

Azt hiszem, hogy a mai világban feltétlenül szükség van erre

hogy magunkat előtérbe helyezzük és hogy azonnali sikerre

a szellemi-lelki táplálékra. A bábjáték nemcsak a bábu életébe

várva kisebb-nagyobb játszmák segítségével tapsot csikarjunk

vetett bizalmat fejezi ki, hanem igazi életigénylés, magába az

ki a közönségtől.

életbe vetett bizalom. Az, hogy a nézők, jelenlétük, a teremben érezhető bensőséges hangulat és a bábjátékba vetett hitük által

A bábu csakis akkor kel életre, hogyha hiszünk a létezésében

a színpadi játék társszerzőivé válnak, lelki szövetségesekké

és a játék örömével játszunk. Így születik meg az ártatlan, az

avat minket.

érdekek nélküli játék! Az efféle játék azonban tiszta, szabad, egészséges, örömforrásból táplálkozó lelkületet kíván és az

Talán így születik meg a bábelőadás jellegzetesen egyedi

öröm megosztásának nagylelkűségét! Hiszem és számos

hangulata. Azé a bábelőadásé, amelyik a gyermeknézők, de a

alkalommal láttam, hogy a saját gyermekkorral, az emberiség

felnőttek számára is, igazi lelki gyógyírrá válik. A bábművészet

és természet ősi gyökereivel való kapcsolat nélkül, senki sem

ősi szertartások tartozéka, a gyógyító sámánizmusé, s ez

alkothat ebben a művészeti ágban autentikus szerepeket,

rendelkezik a nézők lelkét gazdagítani, meggyógyítani,

hiteles előadást. Több „művész-funkcionáriust” ismerek, jó

felébreszteni és felrázni képes, sajátos művészi erővel.

vagy közepes szakembereket, de ők nem bábművészek! A világon mindenhol találkozunk ilyenekkel!

Léteznek azonban az alapszabályoktól eltérő kivételek is: ismerek egy olyan bábut, aki akkor is élő, amikor a bábművész

Néhány szó erejéig, beszéljünk a Báburól, erről a

éppen nem mozgatja, nem élteti. Igéző tekintete fájdalmasan

tragikomikus figuráról. Azért tragikus, mert sebezhető,

átható, szomorú és bölcs. A szeme kérdez, felelősségre von,

törékeny és a körülményeknek – illetve mindannyiunk

beszél hozzád.

kénye-kedvére – kiszolgáltatott. Ugyanakkor, mindenik bábunak van egy szellemes, humoros énje, amikor mozogni

A Pinocchio esete című előadásról van szó, ahol a szülői szeretet, a

kezd, életjelt ad magáról; ez pedig, kivétel nélkül, mindenki

barátság, a gyerekkor világa és az álmok kerülnek bemutatásra.

arcán meglepett mosolyt fakaszt. Az a tény, hogy a bábu

Ezt a bábut Dan Frăticiu, a nagyszebeni színház szobrásza és

nem ember, hanem egy képzőművészeti alkotás, a leglíraibb

díszlettervezője alkotta meg. Pinocchio a társadalomnak, a

természtű báb eseténben is groteszkséget takar.

felnőttek világának kiszolgátatott gyermek jelképe. Az előadás alatt a bábut a teremben lévő gyermekek spontán módon

Nyilvánvalóan, a báb által meghatározott alaptörvényen

megnyilvánult, senki által nem irányított és ki nem erőszakolt

kívül, ami – tulajdonképpen – művészetünk alkotóeleme,

reakciója menti meg! Ezt a reakciót, az érzelmeknek és az

létezik még sok más, úgynevezett szakmai törvény is,

igazságérzetnek ilyen monumentális erejű megmutatkozását,

de ezek felsorolása és mibenlétük fejtegetése egy kisebb

amelyik a felnőtt nézőkre is olyan mély benyomást tett,

tankönyv megírását igényelné.

hogy néha a könnyekig meghatotta őket, eddig még egyetlen 283


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

előadáson sem tapasztaltam. A gyermekek átvették Pinocchio

„Szentivánéji álom” (William Shakespeare)

szerepét, mindenekelőtt a képzőművészeti alkotásnak és –

„Übü király” (Alfred Jarry)

természetesen – a konfliktusokat kiélező dramaturgiának

„Sânziana és Pepelea” [Sânziana şi Pepelea] (Vasile Alecsandri)

köszönhetően megértették, hogy ez az élő bábu a gyermek

„Özvegy Karnyóné” (Csokonai Vitéz M.)

jelképe és hogy saját élete van, a színpadon kívül is művészi

és néhány formabontó, egyáltalán nem szokványos előadás:

értékkel rendelkezik: pszihológiai hatással van mindazokra,

„A haza” (Krystyna Milobedzka)

akik először talákoznak vele. Voltak akik könnyes szemmel

„Csinn-bumm kalandjai Zeneországban” (a kicsik zenei

átölelték, mások megrémültek a tekintetétől, ismerek olyan

nevelését célzó előadás) – dramaturgia: Kovács Ildikó

felnőttet, aki nem bírt szembenézni vele és olyan gyereket,

Mindenik előadás újabb kalandot jelentett az alkotás

aki meg volt róla győződve, hogy ez a bábu él, játszott vele,

világában, újabb eseményt, újabb akadály leküzdését, újabb

simogatta és vigasztalta. Pedig ő „csak” egy bábu!

felfedezést, új harcot.

Beszéljen a Puck Bábszínházban eltöltött, harminc év alatt

Örömömre szolgált, hogy együtt játszhattam Alfred Jarryval,

színpadra állított nagysikerű előadásokról.

aki ennek a fantasztikus szörnyetegnek, „Übü király”nak életet adott! Fantáziadús, őrült játék volt. Nagyszerű

Ha a legfontosabb előadásokról akarnunk beszélni, ennek a

színészeink és ennek az eredeti írónak az alkotásán keresztül

munkának a problémáiról és örömeiről, valamint az alkotás

sikerült ezt az abszurd és képtelnül groteszk világot bemutatni.

folyamatáról, egy egész könyvet kellene írnunk.

Tudorel Filimon, ez a furcsa jelmezbe bújtatott ember-báb, a hatalmas hasú Übü, megnevettetett, de meg is rémisztett.

Visszatekintve szakmai életutamra, azt hiszem, hogy az én

Tiberiu Stoi, az előadás játékmestere, egy nagyon intelligens,

előadásaimnak két markáns vonása van; elsősorban gyermeki

spontánul, könnedén előadó, jóhumorú színész, mindenféle

lélekhez szóló előadások, amelyek örömöt, költészetet,

megjegyzések kíséretében vezette ezt a bizarr játékot, játszott

melegséget, humort és játékosságot próbáltak közvetíteni:

a szadista, közönséges diktátor „király” kénye-kedvére hagyott bábokkal. A szenvedélyes természeű Melania Ursu, „Übü

„Micimackó” (A. A. Milne , dramaturg: Kovács Ildikó és Cristina

Mama” (első szereposztásban), valósághű, abszurd, különös

Pepino)

hatalomvágytól hajtott figura, aki férjét szüntelenül harcra és

„Állatmesék” (Móricz Zsigmond, dramaturg: Kovács Ildikó)

gyilkosságokra ösztönzi. Ez a veszedelmes szereplő azonban,

„Eljöhetnél hozzám!” (Lawson )

egy adott pillanatban, meg is tudja nevettetni a közönséget.

„Bóbita” [Omuleţul de puf ] (Al. T. Popescu) stb.,

Horia Pop, „Paszomány kapitány” (ember-báb), groteszk,

vannak felnőtteknek szóló, szatírikus témájú előadások,

fura humorú, elegáns gesztusokkal és ékes előadásmóddal

amelyek közül néhány a groteszk határát súrolta:

rendelkező figurát alakít.

„Meghasadt szívek” (Bajor Andor) 284


PUCK / 1950 - 2020

Különleges élmény volt az Özvegy Karnyóné és a két

A Mim7 elnevezésű pantomim csoportunk a pantomim-

szeleburdiak című vígjáték, melynek szövegét Csokonai-Vitéz

stúdió keretében alakult meg. Autodidakta módon jutottam

Mihály körülbelül 200 éve írta archaikus nyelvezeten.

el a pantomimszerű gondolkodás és a pantomimtechnika ismeretéhez; sok gyakorlással, improvizációval. Az eredmény

Ennek a szövegnek az alapján született az a produkció, amelyik

egy különböző jelenetekből álló pantomim előadás lett.

– bizonyára – 100-nál is több előadást megért volna, ha a

Mivel senki nem állt mellénk és nem segített abban, hogy

bábszínházat jobban támogatják és Péter János végleg el nem

intézményesítsük ezt a tevékenységet, egy ideig a Művelődési

távozik. Egyedülállóan humoros szatíra, abszurd, groteszk

Házban játszottunk néha. Segítségükkel eljutottunk egy

elemekkel.

magyarországi

nemzetközi

fesztiválra,

ahol

meghívást

kaptunk Amszterdamba, egy másik fesztiválra és egy A színpadra állításához újszerű, különleges keretet kellett

lengyelországi workshopra, Wroclaw-ba.

keresni (a bábszínházban legalábbis semmi ilyesmit nem találtunk). A komikum és groteszk az ember-báb szereplőkön

Meg kell jegyeznem, hogy mindaz, ami a pantomim előadások

keresztül valósult meg, mindenik figurának volt azonban

begyakorlásához tartozik, számunkra önkéntes munkát

saját báb-megfelelője is! Ez kissé váratlanul érintette a nézőt,

jelentett, semmilyen anyagi hozadéka nem volt. Ha csak az

abszurd és szerfelett komikus helyzeteket teremtve.

nem, hogy a megboldogult Tudor Vornicunak köszönhetően, az általa szervezett néhány tévé-előadásban megjelenhettünk.

Az archaikus nyelvezet ellenére, az előadás időszerűre sikeredett. Széles tömegek élvezték, a legigényesebb értelmiségiektől egy

A

eldugott határmenti falu lakosaiig (ahova teljesen véletlenszerűen

bábszínházi előadásokon hasznosítottam, elsősorban Bajor

jutottunk el), mind a fiatalok mind az idősebbek, kivétel nélkül

Andor „Meghasadt szívek”, majd az „Özvegy Karnyóné” című

minden korosztály és minden társadalmi kategória.

produkciók rendezésekor.

Természetesen, az előadás nem jöhetett volna létre tehetséges

Péter János káprázatos alakítást nyújtott idős Karnyóné

színészek nélkül és ezek kiváló ismeretei nélkül. Az ember-bábok

szerepében.

groteszk bábmaszkot viseltek és szigorú koreográfia szerint

hivatástudattal, színészi virtuozitással, nagyszerű mozgás-

mozogtak.

és előadásmóddal rendelkezett. Nem játszotta túl a szerepét,

pantomim-művészet

terén

Ellenálhatatlan

szerzett

humorral,

ismereteket

a

fantasztikus

gyermeki játékkedvvel lépett a közönség elé, őszintén és Ennek ellenére mozgásuk, minden tettük természetesnek

teljes odaadással. Balló Zoltánnal együtt lépett fel, aki szintén

hatott, spontán és dinamikus volt. A stilizált mozgás pantomim-

eltávozott körünkből. Ő alakította Karnyóné fiacskáját, a kissé

ismereteiknek és az e téren szerzett tapasztalataiknak

butácska, gyenge-szellemű gyermeket. Mindkét szerep csapdát

köszönhető.

rejt, aminek megvan az a veszélye, hogy naturalizmusba, 285


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

illetve erőltetett humorba fullad. Mindkét színész zseniálisan

Így történt, hogy találkozásomkor a Szentivánéji álommal... három

oldotta meg nehéz feladatát, ellenálhatatlan humorral,

világot fedeztem fel, majd megismerve ezeknek szembetűnő

stilizált, mégis élő hangon és dinamikus mozgással adva elő

sajátosságait és különbözőségeit, ennek a jól körülhatárolt

szerepét. Ugyanakkor az egész társulat nagyszerű alakítást

univerzumnak a leképezésekor átéltem a színpadi eszközök

nyújtott, ez a stilizált játék, a groteszk komédia, nagyszámú

keresését és megtalálását; rátaláltam a szöveg stílusára és a

közönséget derített jókedvre, ellenállhatatlan nevetésre

különböző stílusok felhasználásának módjára, megalkottam a

késztetve a nézőket. A nevetés pedig ajándék, a test és lélek

cselekményt és a szereplőket stb. Felfedeztem, hogy ez a darab

egészsége. Talán nem volt hiábavaló a játékunk, a munkánk.

nem egy negédes tündérmese, hanem paródia, egy szatírikus írás,

Az Özvegy Karnyóné díszleteit Botár Edit tervezte. Ő volt a

amely az emeberi gyengeségről, a szerelemről és szerelmesekről

bábszínház leghűségesebb díszlet- és bábtervezője, aki számos

szól. (A drámai színházak több évig csak részben játszották,

előadás alkalmával örvedeztette meg a kis nézőket élénk,

legtöbbször elbűvölő tündérmese alakjában!)

derűs színű meséket bemutató játékos, kifejező alkotásaival. Ebben a darabban bőven volt lehetőségünk bemutatni a Az előadás zenéjét Vermessy Péter szerezte, aki kiváló

bábelőadások sajátos eszközeit! A három eltérő világ minőségi

zeneszersző volt, zenéjét vibráló szellem és humor jellemezte.

mássága különböző módon artikulálódott a színpadon a színészek, mesteremberek, stabil bábok, kecsesen stilizált,

A „Szentivánéji álom” című előadás az ön alkotásainak

szerelmeseket megtestesítő figurák által. Puck manó, a fekete-

egyfajta fénypontja volt. Melyek voltak ebben a darabban a

színház technikáját alkalmazva mozgatta őket, fölöttük pedig a

bábszínpadra vitt újítások?

fényben mozgatott kesztyűs kezek és a színészek arcai lebegtek.

A

Shakespeare-rel

konfrontációt

való

jelent,

találkozás

mind

mindig

szakértelmünket,

kemény

A mesterek a földön jártak a bábok finomra ácsolt kis színpada

mind

előtt, Puck fölöttük lebegett az égen, felhasználva a világok

alkotásainkat próbára teszi.

testetöltésének térkülönbségét.

Annyira sokoldalúan és komplex módon megy ez végbe, hogy

Természetesen Titánia és Oberon is ott voltak a Puck által

nem lehet mást tenni, mint Shakespeare világával egybeolvadni

konstruált térben, de élő alakban, ember-színészekként, olyan

és megpróbálni nem eltévedni abban a labirintusban, amit

emberi érzelmekkel mint a féltékenység, hiúság, bosszú stb.

a gondolatok, az ötletek gazdagsága és az érzelmek vagy a szereplők sokfélesége alkot. Ebben a szerteágazó bozótban

Titániát és Oberont a görög istenek szellemében alkottuk meg.

meg kell keresni a dramaturgia biztos logikáján függő

Ellenben Puck rendelkezett a varázslás mágikus erejével és

mentőkötelet.

ezt, a mi színpadunkon, a bábozás művészete jelentette!

286


PUCK / 1950 - 2020

A díszleteket a tehetséges Alexandru Rusan tervezte, aki

módon és stílusban kellett bemutatni és ez több komoly szakmai

már szintén nincs közöttünk. Éles, de alkotómunkától főtött

problémát vetett fel, ugyanakkor lelkiismeretes, áldozatos és

viták közepette, eltartott néhány hétig, amíg a rendezői

szokatlan módon hosszú ideig tartó munkát követelt. 42, 44

és a díszlettervezői koncepció kialakult és megtaláltuk a

asztali próbát! Meglepően jó, rendkívüli előadás született.

legkifejezőbb színpadi megoldást. Mindenesetre, ez az előadás

Ezután következtek a színpadi próbák (körülbelül 32, 35).

minőségi ugrást jelentett mindannyiunk számára. Ennek a munkának az eredményeként kiváló színészi Alexandru Rusan ihletett, ötletes díszletet tervezett. Erzsébet-

alakítások láttak napvilágot, mindenik színész fantasztikusan

kori stílusú, puritán, de varázslatos hangulatot árasztó kis

játszott, nagyon nehéz lenne különbséget tenni köztük. Hűen,

paravánon jelentek meg a gyönyörű, hófehér, kecses nipp-

meggyőződéssel közvetítették a darab üzenetét, életrekeltve a

jellegű, expresszív mozdulatlanságba süppedő figurák. A

karaktereket, amit a nézők reakciói is igazoltak. Az előadásnak

mesterembereket élő színészek játszották, valami fölöttébb

sikere lett.

mulatságos jelmezben. Azt hiszem, hogy az igazi siker csupán a publikummal közösen A román nyelvű előadásnak két változata volt. Amikor az NSZK-

játszott, a paraván és a nézőtér közötti, élő játékban mérhető.

ba készültünk, a turné előtt, Titánia és Oberon alakjainak bemutatására új megoldást találtunk. Egyébként, a „Bonner

Ki kell emelnünk mégis egy értelmiségi habitusú művész, a

Rundschau” című folyóirat az általunk bemutatott darabot,

körünkből már eltávozott Horia Pop, eleganciával játszott

kortárs képzőművészeti Shakespeare-elemzésnek minősítette.

Oberon szerepét, Ana-Rusu Brie Titánia szerepében sziporkázó nőiességének életerejét, Carmen Pop szellemes játékosságát

Bonyolult feladat volt a természet és Titánia kíséretéhez tartozó

és a szerelmesek pikáns humorral fűszerezett, kifejező

tündérkék megjelenítése is. Az előadási koncepciónak megfelelő

bábtechnikával bemutatott és jól megrajzolt karakterét,

cizellált, törékenyre stilizált tündérvilág díszleteit nem lehetett a

majd végül, de nem utolsó sorban, a vaskos humorú

banális, naturalizmus fele irányítani. Rusan találékonyságának

mesterembereket.

köszönhetően, ötletes megoldás született: „a bábművész kifejezőeszköze – a kéz”. Így kerültek színre a különböző

A román nyelvű előadást a magyar nyelven előadott

hosszúságú, a kvarclámpa fényében mozgatott, tündérvilágot

produkcióval a zseniális Péter János köti össze. Sok év után újra

szuggeráló, fehérkesztyűs kezek. Metamorfózis útján, a fehér

játszottuk ezt a darabot magyar nyelven is, megtartva az eredeti

kezek formáltak fákat, virágokat, madarakat, tündéreket.

szereposztást. Csupán Puck manó esetében változtattunk: Péter János, mindkét előadásban, a Puck varázslata nyomán szamárrá

A rendező és a díszlettervező „vizsgája” után a színészek

változott mesterembert alakította, a bábok segítségével

megmérettetése következett. A három párhuzamos világot eltérő

háromszoros szerepben, kiemelve, hogy ő művész, manó és 287


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

bábos egyszemélyben. Sajnos, a magyar nyelvű előadáskor nem

Én mélyen hiszek a mi művészetünkben. Tudatában vagyok

volt annyi idő a próbákra, mint a kezdeti időszakban.

annak, hogy csupán törékeny „fegyvert” tartunk a kezünkben, mégis hatásos fegyvernek tartom, hiszen általa adhatunk

Egy marosvásárhelyi kollégánknak adott interjú kapcsán,

valamit fenőttnek, gyereknek egyaránt: mosolyt, nevetést, nemes

Ön azt mondta, hogy a bábszínházat teljes egészében újra

érzéseket, szellemi kultúrát, kikapcsolódást vagy katarzist, és

kellene gondolni. Hogyan értékeli, miben látja ennek a

mindezt olyan egyedi, jelképes, kifinomult, illetve rendkívüli

műfajnak a fejlődését?

formában közvetítjük a nézőknek, hogy a hatás a különleges kifejezőeszközöknek

köszönhetően

tovább

erősödik.

A

Az a társadalom, amelyiknek (úgy tűnik) nincs szüksége már a

bábszínházban a paraván és a nézőtér, a nézők és a színészek

művészetre, nem is támogatja, nem tartja fenn ezt az ágazatot.

között sajátságos kommunikáció megy végbe, bizonyos kapcsolat

Különösen a gyermekhez szóló színházak szenvednek és fognak

érezhető.

még szenvedni a jövőben ebből a szempontból. Remélem, hogy az általunk közvetített szellemi-esztétikai A színházaknak már nagyon régen felül kellett volna vizsgálniuk

értékek mély nyomot hagynak – elsősorban – a gyermekek

intézményesített

tudatában, később pedig segítségükre lesznek abban, hogy az

szervezeti-adminisztratív

létesítményeiket.

Megmaradtak a régi, nehézkes adminisztrációt hordozó

életben biztosabban, határozottabban tájékozódjanak.

rendszerek, melyek fölöslegesen terhelik a költségvetést. Például, egy kisebb intézmény, mint amilyen a bábszínház is, működhetne csupán két-három tisztviselővel, 7-8 alkalmazott helyett! A legnagyobb figyelmet a művészeti tevékenységekre kellene fordítani: repertoár,

szemléletmód, egy jellegzetes stílus

kialakítása, a színészek kreativitása és állandó szakmai fejlődése, a művészet minőségi színvonalának növelése. Mindezek a színházi tevékenység gyakorlati oldalát jelentenék. A szellemi, alkotói művészeti oldal viszont ennél sokkal bonyolultabb. Hol a helye a 2000-es évek bábszínházának? A bábszínháznak megvan a maga értelme; egy ennyire élő és érzékeny művészeti ágnak jövője van, még akkor is, ha módfelett sérülékenynek tűnik ebben az egyre durvuló, mindinkább agresszív, technicizált és elidegenedő világban! 288

Az interjút lejegyezte: Daniela Vartic


PUCK / 1950 - 2020

varázslatos játékkedvére, arra, hogy a legjobb bábos és

TISZTELGÉS

pantomím-művész volt, akivel – örömömre – dolgozhattam. Szerény emberként, rövid élete híven bizonyította a bábművészet iránt érzett szenvedélyét. Tehetsége és alkotásai

A fennállásának 50 éves évfordulóját ünneplő bábszínház,

révén nagylelkűen ajándékozott a körülötte lévőknek

azoknak a színészeknek, rendezőknek, díszlettervezőknek,

jókedvet, magas színvonalú művészi élményt, csodát.

színháztechnikusoknak akik

a

munkáját

kellene

felidézze,

megannyi előadás lelkes alkotói, teljes odaadással

Emlékezzünk a lenyűgöző személyiségű, szarkasztikus

és szenvedéllyel dolgozó művészei voltak, míg mások

humorú Pop Horea kollégánkra, erre a szellemességgel,

lelkiismeretességükkel szolgálták – mindannyian, együtt – ezt

veleszületett eleganciával, fantáziadús színészi tehetséggel

a nemes művészeti ágat.

megáldott bábszínészre; és Péter János legjobb partnerére, Balló Zoltánra, akivel számos bábelőadásban és pantomím-

Emlékezzünk, tehát, Péter János bábművészre, vele született

fellépésben

játszott

együtt;

Fantáziadús,

tehetségére, sajátos humorára és a színpadon megnyilvánuló

képzőművészként is munkálkodó ember volt.

jóhumorú,

289


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Interjú

Mona Chirilă-Marian RENDEZŐ, IGAZGATÓ

„A gyermek fényaurával övezett lény“

A kolozsvári „Puck“ Bábszínházban vagyunk 2011. október 17-én, a kis nézők által annyiszor várt, szeretett és gyakran megtapsolt bábu ünnepén. A város utcái is ünnepi hangulatot öltöttek magukra. Ma a tizedik alkalommal rendezik meg a „Puck” Báb- és Marionettszínházak Nemzetközi Fesztiválját. A gyerekek a kinti hidegtől vagy talán a hőn szeretett mesék és a kedves bábok viszontlátásának gondolatától kipirulva sietnek megtölteni a bábszínházi nézőteret. Ebben az izgalommal teli hangulatban és a kicsik élénk kacajától némileg felvillanyozva közeledek én is a „Puck” Bábszínház igazgatójának, Mona Marian asszonynak az irodája felé. Ez a találkozás különleges alkalom, kezdete mindannak, ami kérdés, keresés, kíváncsiság, tudásvágy, ismert és ismeretlen dolgok és emberek felfedezése, amolyan fénygyújtás a romániai bábművészek lelkében és házában egyaránt. 290


PUCK / 1950 - 2020

Kedves Mona Marian, megpróbáltam kellően felkészülni

Meg szeretném kérdezni, hogy mit ért ön bábművészeti

erre a beszélgetésre és arra jutottam, hogy Ön igencsak

hagyományon? A hagyomány jelenthet akadályt az új

változatos életutat járt be: Cugir-ban született, a középiskolát

kifejlődésének irányában?

Nagyszebenben fejezte be, majd elvégezte a „I. L. Caragiale“ Színház- és Filmművészeti Egyetem Film, Színház és

Ez attól függ, hogy mit gondolunk a hagyományról. A

Televízió kar színházi rendezői szakát Bukarestben, a

hagyomány maga egy visszatérő játék, egy stiláris matrica,

bábszínházi művészet világát pedig Constanţán fedezte fel.

ami az idő folyásával ismétlődik. A hagyományon belül

Milyen volt az az időszak?

fontos a következetesség, hiszen a rituális ugyanazt a „körforgást” követi, önmagában kapcsolódik a hagyomány

Az hogy „felfedeztem” csak egy kifejezés, mivel Constanţa

lényegéhez. Én szeméyesen úgy értékelem a hagyományt

tényleg a kezdetetet jelentette számomra, viszont a bábművészet

mint a szabadságot biztosító belső szobát, a zártkörű játéknak

iránti szeretetemnek csupán egy nagyon fontos állomása volt.

azt a helyét ahonnan, más szemszögből figyelve a dolgokra,

Kapcsolatom az animációs színházzal, tulajdonképpen utolsó

újra fellelheted régi önmagadat. Az én véleményem szerint

éves egyetemista koromban kezdődött, mégpedig azzal a két

a hagyomány nem csak bizonyos minták átalakításának a

előadással, amit a „Ţăndărică“ Színház számára készítettem.

szabadságát jelenti, hanem az ismert dolgok új séma szerinti

Az egyik a Játékok könyve [Cartea cu jucării] volt, a másik pedig

felállítását, a hagyományos modell újragondolását és átírását

az Arlecchino csillaga [Steaua lui Arlecchino], egy számomra

is; én ezt egy felépíthető és átépíthető játéknak tartom. Ebbe

igen kedves előadás. Commedia dell’Arte darab volt, amit

a megvilágításba helyezve a hagyományt, azt hiszem, hogy

marionettek és egy színésznő adott elő, Simona Măicănescu,

azért különösen fontos, mert megőriz és tanusít bizonyos

akivel vele jó barátságban voltam, mert egy évfolyamra

dolgokat – technológiát, eszközöket, formai és lényegi

jártunk és aki most Párizsban él. Abban az időben két jelentős

elemeket –, ugyanakkor és ugyanebben a megvilágításban

marionett-művésszel dolgoztam: Ioana Stoica és Florentina

rugalmas, alkalmazkodó is lehet; azon kívül, hogy bizonyos

Tănase. Florentina már nyugdíjas, de még mindig bedolgozik a

dolgokat és elemeket megőriz és rögzít, arra is lehetősége

„Ţăndărică“ Színháznak, Ioana Stoica valahol Németországban

van, hogy megszabaduljon tőlük. És ebben a pillanatban a

tartózkodik és van egy marionett-társulata.

hagyomány szabad és rugalmas játékká válik.

Az egyetem elvégzése után kihelyeztek Constanţára, ahol

Megosztaná velünk – művészeti igazgatói és rendezői

a drámai színház rendezője lettem, de a bábszínházért

minőségében – a véleményét arról, hogy milyen helyet foglal

is feleltem, mert volt némi rendezői tapasztalatom az

el a Puck Bábszínház társulata annak alapján amit tesz és

animációs színházi művészet terén. Itt ismertem meg Aneta-

ahogyan teszi, és hogyan ítéli meg ön a színpad és publikum

Nuţi Forna-t, aki egészen kivételes ember és világszínvonalú

jelenlegi kapcsolatát?

bábművész, fantasztikus tehetség és rendkívüli ember. 291


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Azt hiszem, hogy az a hely amelyet a Puck Bábszínház

Színészi tehetségüket – hangjukat, kifejezőkészségüket,

elfoglal, a bábmozgalomnak igen fontos, szinte központi

energiájukat – ezúttal nem fogják teljességgel, színészi

helye. Olyan társulatot mondhatunk a magunkénak, amelyik

mivoltuk egészében, a saját testméreteik szerint kihasználni,

évekig épült és egy adott pillanatban oszlopos tagokat,

hiszen ezeket lekicsinyítve és újraelosztva, a bábu vagy

alapembereket engedett útjukra, mert elérkezett a nyugdíjba

marionett hetven centiméteres nagyságának gyújtópontjára

vonulásuk pillanata, ideje. Mi azonban nyugdíjazása után is

öszpontosítják. Ez számukra igencsak nehezen érthető és

„megtartottuk” Doina Dejica asszonyt, még jónéhány évig

elsajátítható dolog, mert azalatt a négy év alatt, ameddig az

dolgozott nálunk, addig, ameddig a törvény megengedte,

egyetemre jártak azt tanították nekik, hogy egész testükkel,

hogy ezek az alapemberek a közelünkben maradhassanak.

valójuk teljes egészében, minden energiájukkal önmagukat

Most Funzina Anghel asszony ment nyugdíjba, de tovább

kell kifejezzék, erejüket testük egészére kell elosszák, most

dolgozik a társulatnál. Ebben a pillanatban van néhány

pedig itt, azt kérik tőlük, hogy egy paraván mögé bújva

alapemberünk: Dana Bonţidean asszony, Călin Mureşan úr és

keltsenek életre, tegyenek kifejezővé egy tárgyat, amelyik

Rareş Stoica úr, akik mellé új színészek is jöttek. Ne feledjük

rajtuk kívül található, de élnie kell, lélegzenie, beszélnie és ki

el, hogy jelenleg a kolozsvári társulat minden bábszínésze

kell fejeznie érzelmeit. Még akkor is, ha fába faragott dermedt

színművészeti egyetemet végzett, a legtöbben itt, Kolozsváron;

arcáról a színpadi világítás látszólag letörölte az érzelmeket,

közülük néhányan előbb bábosok voltak és csak azután

bizonyos módon mégis mozgatni kell és életre kell kelteni.

jártak a színművészeti főiskolára; ilyenek Dana Bonţidean vagy Călin Mureşan. Mindez segített nekik abban, hogy

A bábszínházi előadások sikerein kívül, mi az amivel

bábművészi beosztásukat megalapozzák. Mások befejezték

a mai nézőket a színházterembe vonzzák, hiszen ez

a színművészeti egyetemet, azután pedig, mivel vonzódtak a

köztudottan nem lehet könnyű, amikor manapság a

bábszínházhoz itt maradtak és a társulaton színészei lettek. Én

gyerekek megszállottan nézik a televízióban közvetített

hét éven keresztül, mialatt a bábszínház igazgatója voltam és

rajzfilmműsorokat, illetve számítógépes játékok vagy az

vagyok, tanúja lehettem ennek a generációváltásnak, annak

internet kötik le figyelmüket. Milyen szakmai titkok tudói

ahogyan az emberek eltávolodtak a bábszínháztól, illetve

önök, hogy a nézőtér minden előadáskor kicsinek bizonyul?

közel kerültek hozzá és azoknak a helyzeteknek is, amikor a közeledés azt jelentette, hogy a bábszínész a szakterületéhez

Ne felejtsük el, hogy ebben az országban a színházak egy

tartozó készségek elsajátítására összpontosítja figyelmét.

része megtartotta a kulturális felügyelőségekkel kialakított

A színművészeti egyetemen elsajátított ismereteken kívül,

jó kapcsolatait, így összedolgozhat az iskolákkal, tanárokkal

a bábozás másfajta érzékenységet, jártasságot is kialakít.

és tanítókkal. Segítségükkel bábelőadásokat tartunk az

Megtanít egy igen fontos dolgot: azt, hogy most egy lépéssel

iskolákban, bentlakásokban, ovódákban vagy speciális

hátrább kell lépniük és helyet adniuk annak, aki csupán egy

oktatási intézményekben. Együttműködünk az oktató

felépített tárgy, a bábu, marionett vagy életrekeltett tárgy.

személyzettel. Ezenkívül, mint mindenütt az országban,

292


PUCK / 1950 - 2020

„kötetlen” előadásokat tartunk szombatonként és nálunk,

színpadra bonyolultabb darabokat is, mint például a A

mivel két tagozattal – román és magyar – működünk,

kommunizmus története elmebetegeknek [Istoria comunismului

vasárnap is zajlanak a fellépések. Azokon a hétvégeken,

povestită

amikor az előadásaink nem ilyen „kötetlen” formában

díszletelemeket, illetve díszletállítást követelne. Mi azonban

kerülnek bemutatásra, olyan darabokat adunk elő, ami a

leegyszerűsítettük. Ezzel a darabbal turnéztunk Amerikában,

szülőket és gyerekeket egyaránt bevonzza a színházba és

a Nemzeti Színház is átvette és saját társulatának megfelelően

így a szülők is megérthetik, hogy a (báb)színházba járás

alkalmazva játszotta és máig játssza. Matei Vişniec maga

fontos mozzanata a gyereknevelésnek. Nekünk továbbra

is gyakran megköszöni nekünk, hogy ezt az előadást már

is túlontúl kicsi színházunk van, egy kilencvennégy

jó néhány éve meg lehet tekinteni Kolozsváron. Először a

férőhelyes teremben kínlódunk. Annak ellenére, hogy

bábszínházi repertoárban kapott helyet, majd a Nemzeti

Kolozsvár nagyváros, még mindig nem találtunk – egyelőre –

Színház is átvette. Most, november elejére, meghívást

megértést és támogatást, mondjuk a felelős szervek részéről,

kaptunk Washington-ba, a nagy hírnévnek örvendő EuroKids

egy nagyobb színház megépítésére. Vasárnap, például két

Fesztiválra, melyet a washingtoni európai nagykövetségek

előadást szoktunk játszani, mert nagyon sok gyerek jön, a

rendeznek. Ezt a fesztivált Franciaország Nagykövetsége

terem kicsi és csak rosszul lehet látni, hiszen a helység nem

rendezi, itt a nem mindennapi helyszíneken megrendezett

lejt, ezért a színpad túlságosan alacsony, úgy hogy továbbra

előadásokon

is problémák vannak ezzel a teremmel és a színházzal.

workshopokat is szerveznek. Azt hiszem, hogy a Puck

Reméljük azonban, hogy a gondokat hamarosan leküzdjük

Bábszínház a harmadik, amelyet meghívnak az Eurokids-

és álmaink megvalósulhatnak, vagyis új színházat kapunk.

re. A legelső a Ţăndărică Bábszínház volt, azután pedig az

Olyat, amelyik társulatunk és városunk színvonalára emeli

európa kulturális fővárosa-címmel rendelkező nagyszebeni

ezt az intézményt.

bábszínház, most pedig mi vagyunk soron.

Olvastam és örömmel állapítottam meg, hogy még 2005-

Tisztelt Mona Marian, anélkül, hogy túlságosan visszaélnék

től létezik a színház keretén belül a Noktürnök-program,

kedvességével,

ahol felnőtteknek készült előadások is napvilágot látnak.

látogatásomat az önök városában és színházában anélkül,

Észrevettem, hogy Matei Vişniec dramaturgiája igencsak

hogy meg ne kérném, árulja el, létezett-e valami vagy valaki,

gyakran fordul elő…

aki arra ösztönözte, hogy az animációs színháznak ezt a

bolnavilor

kívül,

nem

mintal],

amelyik

amerikai

fejezhetem

bonyolultabb

gyerekekkel

be

igen

készített

kellemes

vállfaját válassza. Ez azért van, mert ő egy kiváló és több szempontból is érdekes drámaíró: jól ír, meghagyva annak a lehetőségét,

Ez egy nagyon érdekes kérdés. Már én is megkérdeztem

hogy kisszámú szereposztásban, kevés díszlettel készítsünk

magamtól, hogy mi volt az, ami a bábszínházhoz vonzott,

előadást, az alkotásai egyszerűek, bár állítottunk már

mi az ami elkötelezett erre a munkára, hiszen a Nemzeti 293


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Színház rendezője voltam és a rendezői szakon végeztem egy

a bábszínház iránt, jóváhagyják, elfogadják, másképpen

olyan országban – és itt ezt valóban ki kell hangsúlyoznunk

tekintenek rá, mint ahogyan én azt eddig tudtam, mint

–, ahol a bábszínházi rendezést és a bábszínészek munkáját

amit megszoktam. Igazi lecke volt ez számomra, mert attól

– el ne felejtsük – lenézik, nem értékelik. Azt gondolom,

a pillanattól kezdve, másképpen álltam ehhez a dologhoz,

hogy megsebzettnek, kiábrándultnak kell lenned, ha így

kimutattam a bábszínház iránti szeretetemet, másképpen

ragaszkodsz egy olyan dologhoz, amit tulajdonképpen

jelentem meg a világ előtt. Azután soha többé nem hatottak

büntetnek, nem jutalmaznak. Én nagyszínházi rendezőként

már rám az ilyen megjegyzések, hogy „mit csináltok ti ott”.

is dolgozok. Amikor ott rendezői utasításokat adok, a

Igen, én megéltem ezt a találkozást Brook-al, aki fellelkesült

színészek egy része hosszan megnéz és azt gondolja: „na,

annak hallatán, hogy léteznek fiatal rendezők, akik

tudod mit, ezeket mondjad csak a bábosaidnak”. Voltam

bábszínházzal foglalkoznak. De a fiatalok, azok akik most

1992-ben a bécsi „Wiener Festival”-on, ahol nagyon érdekes

kerülnek ki az egyetemről és sikeres indulásról, mindent

műhelymunka folyt Peter Brook úr vezetésével, aki a

elsöprő karrierről álmodoznak; hogyan induljanak el abban

rendezés egyik szaktekintélye; én, aki Romániából jöttem,

a bábszínházban, ahol a kritika észre sem veszi őket, mivel

azt kérdeztem magamtól: vajon szóljak Brook úrnak, hogy

a bábművészetet ilyen értéktelennek tekintik Romániában?

én a bábszínházban is rendezek? Úgy döntöttem, hogy csak

Azt hiszen, nincs ez rendjén, mert abban a pillanatban

annyit árulok el, hogy színházi rendező vagyok. Ugyanarra a

ezeknek az embereknek az álmai és tervei szertefoszlanak.

workshop-ra, amelyiket első és utolsó alkalommal rendezett

Hogyan légy egy bábszínház fiatal rendezője és foglalkozz

meg Peter Brook a kelet-európai országok szakértői számára,

minden energiáddal és lelkesen ezzel a művészettel, amikor

Magyarországról,

és

mindenki mellőz? És azok is ugyanezt a csalódottságot élik át,

Ausztriából is érkeztek fiatal rendezők. Az egyik rendező,

akik a bábrendezői szakra felvételiznek, azután pedig vagy

Yan, aki Csehországból jött és egy csodálatos bábszínháznál

felvállalják ezt a szakmát, vagy ellenkezőleg, hiszen nem

dolgozott, azt mondta: „én bábrendező vagyok“, Brook pedig

tanulhatnak drámai rendezést, viszont tanulnak egy kevés

hatalmas szemeket meresztett, majd a meglepetéstől hangosan

bábszínházi rendezést, hogy azután visszatérjenek a drámai

felkiálltott: „jaj, milyen szép, hihetetlen, fantasztikus!“ és

művek rendezéséhez. Rengeteg színészt ismerek, akik,

azontúl úgy tartogatta maga mellett Yan-t, mintha valamilyen

miután nem volt hová elhelyezkedjenek, a bábszínházhoz

ritkaságszámba menő műtárgyat őrizgetne. Csupán ekkor

jöttek és sok év után, a mai napig álmodoznak arról,

vallottam be, félszegen, hogy én is rendezek bábszínházban.

hogy egy napon a nagyszínházban fognak debütálni. Mi

Beismerem, hogy így szoktam meg, hiszen gyakran tértem

történik velünk, miért nincs meg a megérdemelt helyünk

haza a színházból megbántva és csalódottan, bizony sokszor

a színházi szférában? Annyira sok hozzánk közel álló

az orromra koppintottak azért, mert azt mertem mondani:

országban – mint például Magyarországon, nem is beszélve

„igen én ezt is szeretem”. Ott, azon a bécsi műhelybeszélgetésen

Lengyelországról, Csehországról – a bábművészet luxus,

jöttem rá először arra, hogy azt, amit csinálok, szeretetemet

tisztelettel tekintenek rá. Mi itt Romániában, valóban

294

Csehországból,

Lengyelországból


PUCK / 1950 - 2020

Európa csomópontjában vagyunk, összekapcsoló, integráló

saját félelmeikkel, feszültségeikkel és ellenérzéseikkel

szerepünk van – ha már használatos ez a kifejezés –, de ne

fertőzhetik. A bábszínházban ez nem történhet meg, mert a

feledjük el, hogy Bulgáriában, Oroszországban, mindenhol

mi közönségünk fényaurával érkezik. Ha jól meggondoljuk,

nagy tisztelet övezi a bábszínházakat, nem is beszélve közeli

a gyerekek fényaurával közlekedő angyali lények, a

szomszédainkról, a szerbekről, magyarokról. Mi történik

bábszínésznek pedig rendeltetésszerűen ennek az angyali

velünk, románokkal, hogy ebben a rémálomban élünk? Talán

lénynek, a gyermeknek a közelében kell élnie. És ez kegyelmi

köze van a bennünk élő gyermekhez. Nem hiszem – és ez

állapot, áldás, letisztult égi öröm, hogy ameddig a földön

az, amit át kellene gondolnunk – nem hiszem, hogy vannak

élünk és küldetésünket megéljük, megengedett számunkra,

még a világon helyek, ahol a bábszínházat a nagyszínház

hogy az angyali fény közelében legyünk. Ez egy nagyszerű

„mostohatestvérének” tekintenék. Mi történik velünk?

dolog, mindannyian boldogok kellene legyünk, hogy egy

Mert valaminek mégiscsak lennie kell. Azt hiszem, hogy

életen át ebben az angyali fényben, a napos oldalon lehetünk.

a kollektív tudat arányára kellene, nekünk románoknak, felfigyelnünk. Mi lehet az oka annak, hogy annyi ideje már

Az interjút lejegyezte: Toma Hogea

semmibe vesszük a bábművészetet? És mi történik a mi nemzeti, román társadalmi énünkkel? Látom és érzékelem azt fájdalmat, gyötrődést, ami a „bábszínház létével és az ott zajló élettel” kapcsolatos és ezért, beszélgetésünk végén, megkérném, továbbítson egy gondolatot a bábművészeknek, ennek gondokkal terhelt szakmai közösségnek. Én csak azt mondom a bábosoknak, hogy higgyenek küldetésükben és hivatásukban, mert ez sokkal több örömmel ajándékozza meg őket, mint azt hinnék. Tudom, hogy kevés a fizetésük, olyan munkahelyük van, aminek nincs nagy jelentősége és – mondjuk – nem futnak be fergeteges karriert, amit a kritika is említésre méltónak találna, de szenzációs, ellenállhatatlan, isteni energiával rendelkező közönségük van, ne felejtsék ezt el. A nagyszínházban előadó színészek nézői nagyon heterogén, nem igazán egységes közegből származnak, ezek a színész energia-kisugárzását 295


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Interjú

Epaminonda Tiotiu Grafikussal, a kolozsvári Puck Bábszínház díszletter vezőjével –1988–2015

A bábok nem kizárólagosan a gyermeki játékosság kiváltságai, hanem a koncepció és képzőművészeti forma közötti költői szimbólumrendszerben, a képzőművészetet és a színházművészetet összekötő élőlények, szereplőtípusok.

A kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán diplomázott

1973-ban;

1977-től

tagja

a

Romániai

Képzőművészek Szövetsége [RKSZ] grafika szakának; a nagyváradi Bábszínház díszlettervezője (1973 - 1983); a kolozsvári Puck Bábszínház díszlettervezője (1988 - 2015); 2012ben doktori oklevelet szerez a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem vizuális művészetek szakán. Díjak, kitüntetések: a kolozsvári RKSZ-nek Ifjúsági Díja 296


PUCK / 1950 - 2020

(1982); a svédországi Stockholmban, a Hasselblad cég 50

nevezte és egy bábszínpadon eltöltött élet után, azt hiszem,

éves fennállásának alkalmából rendezett fotókiállításon

igazat adna neki.

Technikai Kiválósági Oklevéllel ismerték el munkáját (1995); a Magyarországi Képzőművészek Szövetségének Díja (2001); a

E. T.: Nagyon is igaza van, a bábművészetben a látvány a

Romániai Képzőművészek Szövetségének Performance-Installáció-

legfontosabb tényező (nem létezik rádión keresztül közvetített

Fotó-Videó Díja (2002); a Puck Báb- és Marionettszínház

bábelőadás!). „A bábjáték ott kezdődik, ahol a színészi

Nemzetközi Fesztiváljának díszlettervezői díja (2008); a vizuális

lehetőségek kimerülnek”, mondta Szergej Obrazcov. Az effajta

kifejezőkészségért kapott díj a bukaresti Animációs Színházak

színjátéknak a báb a legfőbb mozgatórugója, ez egy mozgásban

Nemzetközi Fesztiválján, a „Gyerekek öröme” előadássorozat, H.

levő ötletforma és nem véletlenül, a világ legnagyobb

Ch. Andersen, Hókirálynő című előadásáért (2013); a hivatásos

bábművészei között gyakran olyan neves képzőművészeket

színpadi látvány esztétikumának díjazása a kolozsvári Puck

találunk mint, például Henk Boerwinkel vagy Albrecht

Bábszínházban színrevitt előadások keretén belül (2014).

Roser. A báb a parányi, világmindenségbe helyezett ember szimbolikus kifejezése. Amikor a bábra, illetve bábművészetre

DANIELA VARTIC: Évfolyamelső volt a kolozsvári Ion

gondolunk, a világegyetem kicsinyített mása jut eszünkbe,

Andreescu Képzőművészeti Főiskolán. Ezután grafikusként

egy költői, metaforikusan színre vitt gyöngyszem. A bábok

és díszlettervezőként dolgozott tovább. Hogyan ment végbe

nem kizárólagosan a gyermeki játékosság

ez az áthajlás a grafikából a díszlettervezés fele?

hanem a koncepció és képzőművészeti forma közötti

kiváltságai,

költői szimbólumrendszerben, a képzőművészetet és a EPAMINONDA TIOTIU: A bábművészet olyan mint egy

színházművészetet összekötő élőlények, szereplőtípusok. A báb

„kóros állapot”: eltelik néhány év, ameddig a bábozás vírusa

életrekeltése – a grafikai vázlattól kezdődően a szkulpturális

„megfertőz” és miután ez megtörtént, a „betegség” már nem

forma kialakításáig és a műteremtől az előadásig – nem más,

gyógyítható! A grafikát és díszlettervezést összekötő út pedig –

mint komoly játék, melynek során a gondolatok és érzelmek

az illető képzőművész beállítottságától függően – könnyebben-

formabeli kifejezésmóddá és a részletekre való odafigyeléssé

nehezebben, illetven egyáltalán nem járható... Képzőművészeti

szublimálódnak. Ezeket a képzőművészeti elemeket azonban,

szempontból, a díszlettervezés maga igen bonyolult kifejezési

az előadás törvényeinek kell alárendelni (időelem), amit sok

forma, egy bizonyos stílus – természetesen, az eklektika

képzőművész a happeningek, illetve „akciók” tervezésekor

– embert próbáló szemléltetése.... Az előadás elemeit kell

nem vesz figyelembe, így nevetséges módon kudarcot vall...

megfelelő stílusegységbe foglalni, különben „nyikorogni” kezd

Míg a drámai színjátszás esetében, a rendező a színészi csáberő

az egész építmény...

mögé rejtheti hiányosságait, addig a bábszínházban ilyesmi nem lehetséges: a bábok a képzőművész alkotásai és vagy

D. V.: Cristian Pepino úr egyik kijelentése jut eszembe, aki az

sikerül egyéni, jól körülírható karakterré alakulniuk, vagy

animáció művészetét „mozgásban levő képzőművészetnek”

nem. Ebben áll a kockázat és ez a tét, amit meg lehet nyerni 297


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

vagy el lehet veszíteni.

félelmet [Ionică- fără- Frică], Harmatcsöpp [Strop de Rouă], Ez a mi földünk! [Acesta e pământul nostru!], A kakukkos óra [Ceasul

D.V.: Hogyan ismertetné szakmai fejlődését a nagyváradi

cu cuc]). Én terveztem a következő előadások díszleteit is:

Bábszínházban töltött kezdeti időszakban és hogyan élte

Babits Mihály, Jónás [Jónás], A szabin nők elrablása [Frumoasele

meg kolozsvári visszatérését?

Sabine], Leonid Andreev, Ló a szenátusban [Calul în Senat] és J. W. Goethe Sztella [Stella] a Nagyváradi Drámai (Állami) Színház

E. T.: Miután 1973-ban befejeztem az egyetemet a kolozsvári

számára, a ’80-as és ’81-es években. Ezekben az előadásokban

Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola grafika szakán, az

bábművészeti eszközöket is felhasználtam.

akkoriban szokásos kihelyezésnek eleget téve, Bukarestbe mentem. Mivel országos viszonylatban évfolyamelső voltam,

Miután 1983-ban Nagyváradról eljöttem, egy ideig szabadúszó

elsőnek választhattam egy rajztanári állást: a kínálat Tg. Jiu és

művészként dolgoztam és az RKSZ Képzőművészeti Alapja

Babadag volt... A nagyvárosokban – mint amilyen Bukarest vagy

útján adtam el amit készítettem. Kezdtem többet keresni

Kolozsvár – egyetlenegy hely sem szerepelt a minisztériumi

mint a színháztól kapott fizetésem, de hiányzott a bábozás, az

listákon!

a

előadások megalkotásának öröme, az anyaggal való állandó

kifüggesztett listát, találtam rajta két díszlettervezői állást: a

küzdelem és a munka (a gondolat megszületésétől kezdve a

brăilai Drámai Színháznál és a nagyváradi Bábszínházban.

műtermi munkáig), az a semmihez sem hasonlítható boldogság,

Nagyváradot kértem, az érveim meggyőzőek voltak, hiszen

amikor azt látod, hogy az ötleteid életre kelnek és – nem utolsó

folkzenét énekeltem, a hallgatói filmklubban fényképeztem,

sorban – a nézők öröme afelett, hogy a színpadon jól mennek

filmet

nagyváradi

a dolgok. Aztán egyszer, 1988 tavaszán, Virgil Svinţiu festő és

Bábszínházhoz, ahol egy évtizedet töltöttem el. A színpadi tér

a kolozsvári bábszínház díszlettervezője (az RKSZ ugyanazon

6m x 2m volt. Hatalmas! A bábok hosszú wayang típusúak, a

műteremépületében dolgoztunk, a folyosón, gyakorlatilag

díszletnek szintén nagynak kellett lennie, hogy ki tudja tölteni

egymással szemben) szólt, hogy elmegy a bábszínháztól és kár

azt a teret. Mit tehettem, alkalmazkodtam! Minden átmenet az

lenne, ha nem pályáznék a megüresedett állásra. Elutasítottam,

egyik képzőművészeti megoldásból a másikba felvet (bizonyos)

mert a színháznál a díszlettervezői fizetés az én akkori

sajátos kérdéseket. Az illető vizuális művész szerkezeti

jövedelmemnek az egyharmadát tette ki. Kitartott álláspontja

sémájától függ, hogy miként és egyáltalán meg tudja-e

mellett, szinte naponta nyaggatott, míg végül beadtam a

tenni ezt a módosító lépést. Néhány évnek kellett eltelnie,

derekam és azt gondoltom, hátha igaza van és meg kellene

ameddig sikerült saját képzőművészeti kifejezőeszközeimet a

tennem (újra) ezt a lépést. És megtettem. Nem pénzért, hanem

bábjátszáshoz alkalmaznom, azután már zenét is szereztem

a bábozás öröméért. Nagyon komoly versenyvizsgán estem

néhány darabhoz, saját előadású kompoziciókat. (Még

át: két hétig tartott, mialatt mindenik jelentkező bemutatta

menjünk egy lépcsőfokot, milyen meglepetést hozok? [Să urcăm

önéletrajzát és a díszlettervezői vázlatait tartalmazó mappát

încă o treaptă, ce surpriză ne aşteaptă?], Jancsi aki nem ismeri a

(ha volt), vázlatokat készített egy előadáshoz, valamint (csupán

298

Miközben

készítettem

keresztül-kasul

stb.

Így

tanulmányoztam

kerültem

a


PUCK / 1950 - 2020

két nap alatt!) meg kellett alkotnia egy saját maga tervezte

lui Pinocchio], Jancsi és Juliska [Hänsel şi Gretel], Apolodor

bábot (a bábszínházi műhely segítségével, de saját munkájával).

könyve [Cartea cu Apolodor], Hókirálynő [Crăiasa Zăpezii],

Heten vagy nyolcan jelentkeztünk erre az állásra. Luci Matiş

A rút kiskacsa [Răţuşca cea urâtă]... Azért mondom, hogy

kerámikus beiratkozott, de nem jelent meg a versenyvizsgán:

nagy fontossággal bírtak számomra ezek az előadások, mert

amikor a bábszínház udvarán találkoztunk és elmondtam,

nagy kihívást is jelentettek. Mindig tanultam (még) valamit

hogy én is jelentkeztem, megmondta, hogy visszalép...

magamról vagy a minket körülvevő világról... Eljutottam arra a pontra, amikor világossá vált előttem, hogy mennyire keveset

D. V.: Kikkel dolgozott együtt és milyen előadásokat tart

meghatározónak

Epaminonda

Tiotiu

ismerek mindabból, ami körülöttem létezik...

művészete

szempontjából, illetve hol voltak ezek fontosak a nézők és a

D. V.: Visszatérve a bábelőadás színpadi látványának a

bábszínházak számára?

szerepéhez, a hangulat megteremtése és a vizuális üzenet közvetítése a teremben ülő nézők, különösen a gyermekek

E.

T.:

Elsősorban

Kovács

Ildikó

rendezővel

való

fele, a díszlettervező előjoga?

együttműködésem hatott rám különösen – ő rendkívüli ember volt, különleges vonzerő, váratlan, meglepő reakciók

E. T.: Itt (nagyon) sok mindenről lehetene beszélni. Röviden:

és megjegyzések, valamint töretlen tekintély jellemezték. A

míg a drámai színpadon a díszlettervező a díszlet, a

versenyvizsgán az állásra jelentkezők (színészek, a techikai

jelmezek, illetve a színjáték terének a megalkotója, addig a

személyzet vagy a műhelyek dolgozói) egyik feladata az

bábszínházban elsősorban a „szereplőket”, a bábokat tervezi!

volt, hogy növényi elemekből „bábot” készítsenek (valakit a

A szereplő karaktereket alkotja meg, a bábokat! A báb

bábszínházból kiküldtek a piacra, hogy vásároljon gyümölcsöt

elkészítésekor először a „belső” figura, a karakter és a (vizuális)

és zöldséget, amivel azután a vizsgázók játszhattak). Kovács

expresszivitás alakul ki, azután pedig a szereplők közötti

Ildikót inkább a vizsgázók játékkedve és képzelete érdekelte

kapcsolat, a megfelelő térben való elhelyezés, mindennek

mintsem bármi más!

összhangban kell lennie, hogy a kezdeti ötlethez viszonyítva ne legyenek eltérések... Amikor egyetlen bábművész dolgozik,

Azután Mona Chirilăval dolgoztam, ő is meglepő személyiség

neki kell ellátnia a rendező, díszlettervező és előadó/színész

volt, de másképpen... és kreatív volt a kapcsolatom Dan

feladait egyaránt.

Alexandrescuval is... D.V.: Doktori szakdolgozata a képzőművészethez kapcsolódik, Az előadások közül – számomra – fontosak voltak: Nagyváradon

de témája – első látásra – semmilyen közvetlen kapcsolatban

a Ninigra és Aligru [Ninigra și Aligru], Arvinte és Pepelea [Arvinte

nincsen a színházi vagy díszlettervezői munkával. A

și Pepelea], J. W. Goethe Sztella, amit Kolozsváron mutattunk

mandala és a színházi archetípusok tárgykörét azonban,

be és világpremier volt, azután Pinokkió kalandjai [Peripeţiile

elrejtve megtaláljuk a vizuális üzenet felépítésében, majd 299


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

ennek a jelentésbeli feltárásában.

Úgy hogy, amikor elkezdtem a mandala témáján dolgozni, a halhatatlanság hiposztázisát tanulmányozni, a keleti mandala

E. T.: Nem volt előírva, hogy doktori vizsgát tegyek, egyike

komplex és lenyűgöző világát az archetipikus vizuális

voltam azon keveseknek, akik beiratkoztak a doktori

elemek fantasztikus komplexitásán (a pszeudo-mandala

képzésre anélkül, hogy valaki vagy valami erre kötelezte

és az egyéni mandala a képzőművészeti kifejezésmódok

volna őket. Feltétlenül meg akartam járni ezt az utat – mind

profán megnyilvánulásai) keresztül figyelni, már eléggé sok

elméleti, mind gyakorlati szempontból –, mert meg akartam

anyagom összegyűlt: saját, mandalaszerű munkák, olyan

érteni bizonyos dolgokat a minket körülvevő világgal, a

tárgyak, installációk, fotográfiai munkák, amelyekért 2002-

képalkotás strukturális elemeivel és annak megfejtésével,

ben megkaptam a Romániai Képzőművészek Szövetségének

értelmezésével kapcsolatosan. Azért, hogy emberi lényként

Performance-Installáció-Fotó-Videó Díját.

és képzőművészként egyaránt, a világot és benne önmagamat megértsem.

Az illető téma és a színház/díszlettervezés kapcsolatáról azt

Amikor beiratkoztam a doktori képzésre, témavezetőmnek,

mondanám, hogy olyan vizuális látványt alkotó elemekről

Livia Drăgoi asszonynak, két olyan tárgykörre vonatkozóan

szól, mint a séma, szerkezet, archetípus, melyek a sokrétű,

tettem javaslatot, ami az érdekődésemet is felkeltette és

archetipikus jelentést hordozó szimbólumrendszerek és jelek

már volt hozzá némi összegyűjtött anyagom is: az első – a

– töltésüket vesztett szimbólumok – alapján hatnak. Mindez a

báb mágikus világát a kultikusság és játék szempontjából

komplex folyamat a színpadon is fellelhető. Azzal egyidőben,

taglalta (itt a díszlettervezéshez, a színházi milliőben való

hogy tekintetünk a mandala felületén „végighalad”, a hős

elhelyezéshez már volt anyagom... ) míg a másik, a mandalához,

(vezi Joseph Campbell, Tarotul, David Wilcock) utazását (is)

az archetípus vizuális alakjaihoz kapcsolódik, illetve olyan

figyeljük, s ez a vándorlás (majdnem) mindenik színházi

archetipikus figurákhoz, mint a keresztény Szent Grál, a keleti

előadást végigkíséri… Megkérdezték tőlem, hogy nem

Kapala és Kút. Az univerzum tervében szereplő és a bölcsesség

sajnálom-e erre a kutatásra/kutakodásra fordított időt… Nem,

szimbolumát képező mandala, tulajdonképpen, szüntelen

egyáltalán nem, bár volt egy olyan érzésem, hogy nagy fába

ismétli önmagát, állandó mozgásban van, ugyanakkor a

vágtam a fejszémet.... Azonban (részben) megnyertem ezt a

látható világ centrifugális és centripetális erőit a kezdet és a

fogadást – nyolc évi megfeszített munka után sikerült (kicsit)

vég összekapcsolása folytán tartja egyensúlyban… A három

másképp látni a világot…

archetipikus motívum mindenike, közös sajátosságaik – középpont, kezdet, áldozat, fény és halhatatlanság – révén,

D.V.: Hogyan jellemezné a kolozsvári bábszínház fejlődését,

tartalmazza a közepébe zárt esszenciát/lényeget.

milyen irányba kellene ennek tartania?

Livia Drăgoi asszony azt javasolta, hogy a mandalát válasszam,

E. T.: Azt hiszem, hogy ez az út eléggé kanyargós volt, kezdetben

ami – mint mondotta – nehéz, de sokat ígérő téma. Igaza lett.

nagy volt a lelkesedés, olyan emberek dolgoztak itt, akik

300


PUCK / 1950 - 2020

teljes lényükkel belevetették magukat ebbe a művészetbe, de

ifjúsági színjátszással helyettesíteni (még akkor sem, ha egyesek

akadtak negatív példák is, azok, akiknek nem volt itt semmi

tudatlanságból ezt szeretnék)... Újabb művészi kifejezésformák

keresnivalójuk és érdekeik teljesen más irányba terelték őket.

fognak megjelenni, az új technológiák gazdagítani fogják a vizuális kifejezésmód színskáláját, de biztos vagyok benne,

Napjainkban pedig, mit is mondhatnék... A lelkesedés köddé

hogy az ilyen új lehetőségek miatt a hagyományos művészetek

vált, talán az öröm is, amivel minél szebb és kifejezőbb

semmit sem veszítenek vonzerejükből.

bábokat készítettünk. Most az alkalmazottak száma növekszik az alkotókedv hátrányára. Sajnos, ez a színház fejlődését is

D.V.: Ha néhány előadáscímet kellene javasolnia egy ideális

befolyásolta és befolyásolja. Azt szokták mondani, hogy az

repertoárral rendelkező ideális színház számára, melyek

ember szenteli meg azt a helyet, ahol él. Bizony nem volt itt

lennének azok...

nagyon sok a szent ember, hogy a jelenlegi helyzetről ne is beszéljünk... Marcel Mureşeanu megpróbálta a bábszínházi

E.T.: ... Nem feltétlenül ebben a sorrendben: A kis herceg

karmát jobbá tenni: a felújított színházi bejárat és terem

“Micul Prinţ”, Babszem Jankó “Degeţica”, Pinokkió “Pinocchio”,

felavatásakor egy egész papi gyülekezetet mozgosított,

Kastanka “Kaştanka”, Szentivánéji álom “Visul unei nopţi de

hogy áldáshozó szertartást tartsanak. Segített ez valamit a

vară”, Faust “Faust” ... és itt meg is állnék, hogy ne kérjek túl

helyzeten? Nem tudom. De mi lett volna, ha még áldást sem

sokat....

kapunk...? Milyen

irányba

kellene

haladnia

a

kolozsvári

Puck

Bábszínháznak? Ez jó kérdés! A báb kellene az első helyre kerüljön, a képzőművészeti látvány, ami ennek a művészetnek a sajátja! Hogy ne próbáljon „aláásni” más művészeti ágakat, hiszen mindenik műfajnak megvannak a saját kifejezőeszközei, nem kell összekeverni a dolgokat. A kísérletezés szerepe minden műfajban pozitív, azzal a feltétellel, hogy a kísérletező ne próbáljon olyan jogokat kikövetelni, amelyek nem illetik meg és nem gazdagítják művészi szempontból, ne akarjon más lenni, mint ami valójában! Az egyetemes művészettörténelemben a festészet mindig festészet volt és az is marad, a grafika – grafika, a bábművészet pedig, bábművészet. A bábszínházat nem lehet a gyermekszínházzal (jelmezbe öltöztetett színészekkel) vagy az 301


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Interjú

Dan Vasile Rendezővel, aki 1955 – 1977 között a Puck Bábszínház igazgatója volt

“Egyszer volt.....”

Tisztelt Dan Vasile úr, a kolozsvári bábszínház létezésének majdnem fele az ön igazgatói mandátumához kötődik. Hogyan került a bábszínház élére? A Kolozsvári Bábszínház 1950-ben jött létre, annak az amatőrcsoportnak a közbenjárásával, amelyik a kolozsvári Művészek Vegyes Szakszervetében tevékenykedett. Ez a lelkes kis közösség 1948-1949-ben ovódákban és iskolákban lépett fel. Én 1949-től, a kolozsvári színiakadémia rendezői szakának végzőseként, a Nemzeti Színházban dolgoztam rendező-asszisztensként, egy adott pillanatban pedig – 1955ben – felkértek, hogy a bábszínház rendezője és igazgatója legyek... A bábszínház már az alapításkor a ”Puck” nevet viselte? Nem, a színháznak nem volt más neve, mint kolozsvári Állami Bábszínház, két – román és magyar – tagozattal 302


PUCK / 1950 - 2020

és két különálló társulattal rendelkezett és mind a

nekünk 12 színészünk volt a tagozaton – 6 nő és 6 férfi –, de

művészeti, mind a technikai személyzet önállóan működött.

olyan darabokat is játszottunk ahol 20 színész szerepelt,

Ugyanakkor a tevékenységi terv közös volt, eszerint tarották

az egyiknek több hangon kellett megszólalnia és több

az előadásokat és a bemutatókat is... Amikor a felkérést

figurát kellett alakítania egyszerre. Itt még megjegyezém

megkaptam, kissé elgondolkodtam. Meg kell mondanom,

azt is, hogy mi, akkoriban élő színházat játszottunk. Én

hogy egész életemben szerettem volna gyerekekért dolgozni,

mindig elleneztem a hangfelvételek használatát – ami

valamikor gyermekorvos akartam lenni. Sajnos, nem volt

jelenleg elfogadott eljárás –, mivel úgy gondolom, hogy ez

lehetőségem befejzni az orvosi egyetemet, mert nagyon

valamiféle konzerv-megoldás, nem jut el a gyermeki lélekig

beteg lettem, ezért már az első egyetemi évek után abba

és nem teremt kapcsolatot színpad és nézőtér között. Hiszen

kellett hagynom ezt a foglalatosságot. Mivel vonzódtam a

nagyon sok produkció igényli a színpad és nézőtér közötti

színházhoz, a Romániai Egyetemisták Országos Szövetsége

párbeszédet, a kérdéseket és a szereplőknek adott válaszokat.

keretében amatőr színészként tevékenykedtem, 1948-ban

Végül pedig meg kell említeni azokat a produkciókat, ahol az

pedig megalakult a Kolozsvári Művészeti Intézet (itt több

egyik tagozat vagy szakosztály bábszínészei a másik tagozat

szakosztály is létezett: zene, színház, képzőművészet és

vagy kollektíva színészeivel játszott együtt. Amint azt már

táncművészet). Beiratkoztam és felvettek, természetesen

említettem, hatalmas lelkesedéssel dolgozó, különböző

felvételivizsga alapján, a rendezői szakra. Egy év elteltével,

kulturális közegből érkező és különféle foglalkozást űző

mivel fiatalokból káderhiány volt, ahogyan ezt akkor

emberek csoportosulása volt ez. Voltak közöttük ügyvédek

mondták, alkalmaztak a Nemzeti Színházba. Amikor azt

és volt egyetemisták, akik valamilyen okból kifolyólag nem

indítványozták, hogy átmenjek a bábszínházhoz, megvallom,

tudták befejezni az egyetemet, háziasszonyok, tanárok,

kicsit elbizonytalanodtam és gondolkodási, illetve próbaidőt

egy repülőgép szerelő, egy fotós és olyan fiatalok is, akiket

kértem. Néhány hónap elteltével, elmentem azokhoz, akik

versenyvizsga alapján alkalmaztunk. Komoly probléma

kiválasztottak és rábírtak arra, hogy a „drámai” színházat

volt a versenyvizsga, az a mód ahogyan az embereket

otthagyjam és elmondtam, hogy nagyon szeretem amit

alkalmaztuk és ahogyan dolgoztunk velük később, mert nem

csinálok és folytatni fogom munkámat a bábszínházban.

létezett egy szakképesítést nyújtó iskola, még a mai napig sem

Az elején eléggé kevesen voltunk, csupán 33-34 alkalmazott.

létezik, csupán egyetlen tagozat van Bukarestben és talán

Ameddig a bábszínházban dolgoztam – több mint húsz éven

Jászvásáron. Mi emberfeletti erővel próbáltuk az embereket

keresztül – sikerült az alkalmazottak számát 70-re növelnem.

felkészíteni, felsőoktatási szintre emelni, mert azt akartuk,

Amint mondtam, mindenik szakosztály külön technikai

hogy a „drámai” színházak, a „nagyszínházak” színészeivel

személyzettel és külön művészeti csapattal rendelkezett,

egyenlő képzésben részesüljenek. Sohasem hittem, hogy

gyakran az egyik tagozat otthon dolgozott, míg a másik

a bábszínház kisszínház lenne; a kis nézők színháza, de

valamilyen kiszálláson vett részt. Mintha két külön színház

ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy kisebb lenne a többi

lett volna. Amikor nagyobb darabokat kellett játszani, mivel

színháznál, ahogyan azt sokan gondolják. Elmondhatom, 303


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

hogy ezek a nagyon különböző foglalkozások felől érkező

elindítójának, Kovács Ildikó rendezőnek a vezetése alatt –

emberek olyan egységes csapatot hoztak létre, ami a

akit egyébként kifejezetten tisztelek és nagyra értékelek –

bábszínház sikereink kulcsát és alapját képezte abban az

megalakult Kolozsváron egy pantomim-csoport. Bár abban

időszakban, amikor én ott dolgoztam, mert nem beszélhetek

az időben a pantomim-művészetet nem igazán értették,

és nem is szeretnék beszélni csakis arról az időszakról; ezt

mi mindannyian felkaroltuk ezt a kezdeményezést. A

pedig csapatszellem, lelkiismeretesség, önmaguk állandó

bábszínházba járók közül csupán nagyon kevesen tudták a

felülmúlásának vágya és a mind teljesebb megismerés iránti

pantomim segítségével kifejezett humort, iróniát és emberi

elkötelezettség jellemzi.

gyengeségek kipellengérezését értelmezni, viszont sikere lett. Az ország különböző városaiban játszottuk, de a legnagyobb

Hogyan készültek fel a színészek, a csapat?

elismerést külföldön kapta 1973-ban, amikor sikerült részt vennünk egy amszterdami nemzetközi pantomim-

Miután a versenyvizsgát meghírdették, több tucat jelentkező

fesztiválon.

iratkozott fel. Azokat a pályázókat, akik az előválogatáson átmentek, körülbelül két hetes felkészítő után vizsgáztatták.

Visszatérve a társulat lelkes igyekezetéhez, mi megpróbáltuk

Aki a vizsgán átment, azt próbaidőre felvették és azután

kompenzálni,

véglegesen alkalmazták vagy nem. Nálunk voltak kiejtési és

hogy nagyon szerettünk volna a hivatásos művészek

beszédtechnikai tanfolyamok is, tanítottunk bábmozgatást,

nyomdokaiba lépni. A képzéseket a Nemzeti Színház vagy a

tornát, a báb által közvetített testtartás technikáját, hiszen a

Magyar Színház színészeivel és balettáncosaival tartottuk,

színész lent állt a színpad alatt, mert a színpad nem volt látható

akik

mint manapság. Abban az időben is voltak, akik szerettek

Színészeink pedig – Horia Pop, Péter János, Ana Brie, Pilu

volna látható bábszínházat csinálni és visszaéltek a nézők

Pandrea, Balló Zoltán és Zsuzsa, dr. Benedek Dezső, Carmen

előtt produkált fizikai jelenlét lehetőségével; ezt én sokszor

Poiană, Smaranda Stratonov, Vasile Teiuş, Csortán Márton,

elleneztem mondván, hogy a színész, az ember elhomályosítja,

Bothos Júlia, Koblicska Kálmán, Doina Fânăţeanu-Dejica,

beárnyékolja a bábut. Bizonyos helyzetekben, maszkok és

Frunzina Boancă (sajnos nincs elég hely a társulat minden

nagyobb bábok használata mellett, elfogadtam, hogy a bábuk

lelkes tagjának a felsorolására) – tehetségük, odaadásuk

látható marionettek legyenek. Általában azonban, az volt a

és önmagukat felülmúló igyekezetük útján felejthetetlen,

véleményem, hogy a bábjátékot a paraván mögül, bábokkal

magas szakmai színvonalú előadásokat alkottak; Az akkori

kell játszani, a gyermekek számára és nem egyes színészek

kolozsvári bábszínház az országban működő 19 bábszínház

elfojtott érzelmeinek a kifejezésére, ami esetlegesen abban

24 tagozata közül a második helyen állt, csupán a fővárosi

nyilvánulna meg, hogy a paraván mögül kilépve, a nézők

Ţăndărică Bábszínház előzte meg.

színpadi

kiegészíteni

hiányosságainkat

mozgásművészetet

tanítottak

azáltal,

nekünk.

előtt játszanak. Ez a tendencia később a gyakorlatban is visszhangra talált, mert az országos bábmozgalom lelkes 304

Létezik valamilyen lényeges különbség a bábjáték, a


PUCK / 1950 - 2020

marionett-színház és a paraván nélkül gyakorolt színjátszás

meghaladását illeti, ezzel kapcsolatban el kell mondani,

között?

hogy páratlan szakmai öntudattal rendelkeztek. Nem voltak meghatározva az időpontok, amikor munkába kellett

Minden kétséget kizáróan, igen. A bábjátszás során a

jönniük és nem nézték az órát, hogy mikor mehetnének

textilanyaból, papírból és fából készült bábok életrekeltése

haza. Az előadásokra egy órával hamarabb érkeztek, nem az

történik. Nem lehet egyenlőségjelet tenni a színpadon zajló,

utolsó percben, és nem mentek el azonnal a darab befejezése

látható színészi megnyilvánulások, a mimika által kifejezett

után. Maradtak még, beszélgettek, jól érezték magukat a

érzések és a bábok játéka között. Mi viszont szerettünk volna

színházban. Talán fellengzősen hangzik, de azt kell mondjam,

kimondottan felnőtt nézőknek szóló előadásokat is készíteni.

hogy alkotó zsongás töltötte be a bábszínházat, én pedig,

Ez sikerült is Shakespeare: Szentivánéji álom, Garcia Lorca:

aki drámai színházi képzésben részesültem, megpróbáltam

Don Cristobal és egy ismert magyar író, Bajor Andor, Paródiák

szakmai öntudatukat tovább élesztgetni, arra ösztönözni

című alkotásai által. Szintén felnőttelőadások voltak: Molière:

őket, hogy önmagukat felülmúlják.

A botcsinálta doktor, Hasek: Svejk a derék katona, V. Alecsandri: Sânziana és Pepelea [Sânziana şi Pepelea] és a Karnyóné

Hogyan választották ki a bemutatásra kerülő darabokat,

átdolgozásai, melyek ugyancsak elnyerték a nézők tetszését.

milyen mozgásterük volt ebben, melyek voltak a repertoár kiválasztásának

kritériumai,

milyen

eljárásokat

Hogyan sikerült gyakorlatilag két színházat vezetnie,

alkalmaztak erre vonatkozóan? Léteztek ideológiai vagy

gondolok itt a román és a magyar tagozatra? Voltak

politikai természetű megszorítások?

problémák? Azon túl, amit már említett, hogy összedolgoztak és létezett közöttük egy egészséges versenyszellem?

Mármost, az évek távlatából és mai szemmel nézve, azt lehet mondani, hogy léteztek bizonyos, kevésbé világos

A két tagozat között létezett versenyszellem, de volt kölcsönös

tartalommal rendelkező darabok, amiket nem lehetett

segítségnyújtás is. Mindenik tagozat próbálta önmagát és

előadni, de ez leginkább a fenőttelőadásokra vontakozott.

a másik tagozatot is felülmúlni. Voltak olykor kellemetlen

Ami a repertoár kiválasztását illeti, ez az évad elején történt;

helyzetek is, amikor elvtelen megnyilvánulások történtek

kötelező módon körülbelül 5-6 bemutató előadást kellett

egyik vagy másik ember részéről, hiszen az a versenyhelyzet,

évente mindenik tagozaton elkészíteni. A legtöbb produkció

amiről az előbb beszéltem, nem egyszerűen szakmai

gyerekeknek szólt, voltak klasszikus, román és világirodalmi

versengés volt; olykor nemzeti kérdés lett belőle. És amint

művek, a gyerekek által jól ismert mesék, mint Creangă,

tudja, Kolozsváron a nemzeti kérdés a város létezésével

Ispirescu, Andersen, Perrault, a Grimm testvérek vagy A. A.

egyidős. Néha nehézségek adódtak, de megpróbáltuk ezeket

Milne alkotásai... Több nemzetközi fesztiválon szerepeltünk

a közgyűléseken megbeszélni és az emberekkel megértetni,

és a mi bábszínházunk minden egyes alkalommal oklevéllel

hogy ők egyetlen társulat tagjai, egy csapat. Ami az önmaguk

vagy valamilyen díjjal térhetett haza. Érdekes kezdeményezés 305


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

volt a magyar tagozat művésznője, Sigmond Júlia részéről az,

a cenzurai képtelenséget. Abban az időben játszottam élőben

amikor a társulat egy részét eszperanto nyelvre tanította

a bukaresti televíziónak egy gyermekeknek készült bájos

(ami abban az időben nem örvendett nagy népszerűségnek),

kis előadást és amikor visszanéztük azt kérték tőlünk, hogy

hogy ezen az „egyetemességet” hírdető nyelven is játszani

változtassuk meg az egyik szereplő, Hămălache – egy roppant

tudjanak. Ezután, a Jugoszláviában kétévente megrendezésre

rosszindulatú kutya – nevét, mivel a főváros polgármestrét

kerülő eszperanto nyelvű színházi fesztiválokon a mi

Dănălache-nak hívták.

bábszínházunk mindig az első helyezést érte el, mert a mi színészeink kiejtése volt a legjobb, ugyanakkor művészi

Beszéljen azokról az emberekről, akikkel együttműködött.

színvonaluk is megütötte a mércét. Elsősorban klasszikus műveket igyekeztünk átdolgozni Még valami, amit el akarok mondani: mi mindig arra

és próbáltunk erre kolozsvári írókat felkérni, de kaptunk

törekedtünk, hogy a gyerekeket ne csak szórakoztassuk,

szövegeket Bukarestből is. A kolozsvári színdarabírók között

hanem neveljük is, de sohasem kioktató stílusban. Ezzel

szerepelt Mircea Vaida és Palocsay Zsigmond. El kell még

egyidőben felkértek arra is, hogy tanítsuk meg a gyerekeket

mondanom, hogy sok olyan kitűnő díszlettervezőnk volt mint

a személyes higiéniára, fogat mosni stb., hogy rendezzünk

Alexandru Rusan, Virgil Svinţiu, a nemzetközileg is elismert,

ilyen jellegű előadásokat. Nem, mi ezeket a dolgokat a

tehetséges festőművész, Botár Edit, a szobrász Szervátiusz

bemutatott darabokban természetes módon alkalmaztuk. A

Tibor, Wallner Günter; nagyon jó zeneszerzőkkel dolgoztunk:

gyerekek – különösen a kicsik, a kiscsoportosok – annyira

George Sbârcea, Liviu Glodeanu, Harry Maiorovici, Oláh Tibor,

hittek abban, ami a színpadon történik, hogy egyesek, akik

aki filmzenét is szerzett, illetve Orbán György, Vermessy Péter,

már többször is látták ugyanazt az előadást, kis kövekkel

Csíky Boldizsár; rendezőink Leonte Mihai, Hunyadi András,

felfegyverkezve jöttek és egész egyszerűen, heves szóáradat

Kovács Ildikó voltak, ugyanakkor meg kell említeni Lukász

kíséretében, megdobálták a negatív szereplőket.

Liane bábkészítő-tervező munkáját is. Azt kérdezte, hogyan

Ami a nehézségeket illeti... Negatív reakciót váltott ki az Übü

sikerült ezt a nagyszerű csapatot együtt tartani? Nem létezett

király című előadás, amit évekig nem engedtek játszani,

a mostanihoz hasonló alkalmazott-elvándorlás, ami – sajnos

mivel ez egy diktatúrát leleplező szatíra volt. Végül sikerült

– a színház művészeti nívójának a fokozatos csökkenésében

előadni – felnőttek számára készült – és kirobbanó sikert

mutatkozik meg. Talán szerénytelenségnek fogja tartani, ha

aratott. Talán mondanom sem kell, hogy állandóan jöttek

azt mondom – mai szóhasználattal élve – hogy elfogadható

az ellenőrzések a különböző szervek részéről. Mi többféle

menedzser voltam!

intézmény kötelékébe tartoztunk: a Városi Kulturális Bizottság, a Városi Pártbizottság, a Megyei Kulturális Bizottság, a Megyei Pártbizottság... és ezenkívül az aktivisták és a cenzúra... Csak egyetlen példa erejéig, hadd említsem meg 306


PUCK / 1950 - 2020

Beszéltünk a színház intézményéről, repertoárról,

egymást és barátokként kell elválnunk. Én mindig ebben

színészekről és Dan Vasile igazgatóról. Hogyan élte meg

hittem. Ezért is voltak problémáim, mert sokan nem értettek

Dan Vasile rendező ezt az időszakot, beteljesültek-e a

meg, azt hitték, hogy gyenge ember vagyok és kihasználhatják

vágyai vagy sem?

ezt a gyengeséget, visszaélhetnek az én kivételesen jóindulatú természetemmel, azzal, hogy optimizmussal fátylat borítok

Sok sikeres gyermek- és felnőttelőadást vittem színre, s ezek

a problémákra. Dehát, ebben hittem és nem tudtam más

közül a következőket említeném meg: A fehér szerecsen [Harap

lenni. Kapcsolatban maradtam azonban a színházzal, a szép

Alb], Óz a nagy varázsló, Hófehérke, A kíváncsi elefántkölyök,

emlékekkel, az életemben adódó kivételes elégtételekkel.

Erős Prâslea és az aranyalmák [Prâslea cel voinic şi merele de

Elmondhatom, hogy ez a két évtizedes bábszínházi ténykedés

aur], Svejk a derék katona, Piroska és a farkas, Ion Creangă meséi

volt a legszebb az életemben. Az emberek tisztelete és a jól

[Poveşti de Ion Creangă], Lúdas Matyi stb. Mivel mindkét

végzett munka öröme éltetett. Végül, emlékezetből idézném

nyelvet ismerem és a rendezés a hivatásom, szerencsére

Brâncuşi bölcs mondását: „Abban a pillanatban, amikor

mindkét tagozattal együtt dolgozhattam, mikor az egyik

elfelejtesz gyermek maradni, már nem létezel”.

tagozaton, mikor a másikon állítottam valamit színpadra. Megértő ember vagyok, életfelfogásom mélyen emberi és

A beszélgetést lejegyezte: Ioan-Pavel Azap

toleráns,

Kolozsvár, 2000. június

belelátok mások problémáiba. Az életem során

sokat szenvedtem – zsidó származásom miatt deportáltak, voltam Auschwitzban, Buchenwaldban, ahol az ottlévőkből csupán 7-8 százalék maradt életben, megjártam a poklok poklát. Sokat szenvedtem és megértettem mit jelent: homo homini lupus; ezért őrizkedtem attól, hogy bárkinek rosszat tegyek. Egy adott pillanatban bíráltak is amiatt, hogy ennyire elnéző, toleráns vagyok. Az volt a válaszom, hogy elsősorban azért, mert ennyit szenvedtem, nem akarok magam körül búslakodó,

összeráncolt

homlokú,

lelkükben

sérülést

hordozó embereket látni, elég nekem a magam sebzettsége; másodsorban, én a kollégájuk vagyok, nem a gazdájuk, aki korbáccsal hajtja munkára őket. Én a munkatársuk vagyok, nekem együtt kell dolgoznom velük, nem tarthatom magam távol a problémáiktól, nem mondhatom, hogy nem érdekel az esetleg téves gondolkodásmódjuk. Beszélgetnem kell velük, meg kell győznöm őket az igazamról, meg kell értenünk 307


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Interjú

Csortán Márton Bábművész, zeneszerző

“A mozgó jelnek alázattal kell alájátszani”

CSORTÁN MÁRTON bábművész, zeneszerző. 1951. március 19-én született Kolozsváron. A kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémián végezte tanulmányait. 1997 és 2001 között a BBTE teatrológia szakos hallgatója. 1979-től napjainkig a kolozsvári Puck Bábszínház magyar tagozatának művésze. Számos pantomim- és bábelőadásban játszott, zenét is szerzett több előadás számára. A Gyerekjátékok című kézpantomim előadásban nyújtott alakításáért (Varga Ibolyával és Csák Zsolttal közösen) elnyerte a Botoșani-ban megrendezett bábfesztivál fődíját, 1988-ban.

FISCHER BOTOND: Aki ismer, úgy ismer, mint a kolozsvári Puck Bábszínház művészét, „emberemlékezet” óta. Tavaly lett volna Kovács Ildikó intézmény- és iskolateremtő bábművész kilencvenéves. Te ismerhetted őt, dolgozhattál vele. Mikor is kerültél a bábszínházhoz és hogyan? 308


PUCK / 1950 - 2020

CSORTÁN MÁRTON: A helyzet az, hogy a bábszínház

F. B.: Ez élő zene volt?

mellett van a Zeneakadémia. Oda zenetanár szakra jártam, és az egyik évben, amikor nagyon sok szabadidőm volt,

C. M.: Hiába indult a táncházmozgalom a bábszínházban,

mindig a bászínház udvarán mentem át, láttam a próbákat,

nem lehetett megoldani, hogy élő zene legyen. Volt élő zene

bekerültem a színpadra, ebbe a varázslatos világba,

amúgy, már a kolozsvári állami bábszínház születésekor

csodálatos, kedves emberek, alkotó emberek közé. Vermesy

is, tehát ’51-ben. (Az intézmény ezek szerint egyidős velem,

Péter, Orbán György és Simon Gábor sok bábszínházi zenét

és azzal a szőlőfával, amit talán ugyanakkor ültettek a

írt, és ezek a hangfelvételek még hagyományos módon

bábszínház udvarán…) Volt zongora, bőgő, klarinét, volt élő

történtek, mikrofonnal, magnószalagra, azt kellett vagdosni,

zene. Realista bábszínház volt, kicsit „oroszos”, de nagyon

ragasztgatni, éjszakai felvételek is voltak… Ezeknél többször

jó bábtechnikákkal, sok orosz mesével. A bábszínházban

közreműködtem. Már pertuban voltam mindenkivel, és

nem volt zavaró a szocialista realizmus, inkább az volt

amikor Petrozsényból viharos három év után haza kellett

érdekes, hogy Taub János, Hunyadi András is rendezett

jönnöm a Szeku elég kegyetlen zargatása miatt – el kellett

ilyeneket. Miképpen Silviu Purcărete, aki annak idején a

volna tűnnöm, de a sors úgy hozta, hogy ide jöttem.

konstancai bábszínházból indult. Ehhez a világhoz tartozott még Tennessee Williamstől A tejes vonat többé nem áll itt

Egy hozzám hasonló kolléga épp elment a színháztól, én

meg, a Kolozsvári Román Nemzeti Színházban, Iosif Herţea

meg odakerültem. De itt többről van szó, mert főleg abban

zenéjével. Tehát élő zene népi hangszereken, preparált

az időszakban, míg Kovács Ildikóval együtt dolgozhattam

hangszereken, abszolút alkalmazkodva a dramaturgiához

(1985-ig), valami olyat érezhettem, hogy a zene, a költészet és a

és a lehetőségekhez. Nagyon fontos az élőzene. A kolozsvári

színház magas fokú pedagógia. Ezt magamnak fogalmaztam

bábszínházban mindig kerültek nagyon jó kollégák, csellón,

így meg, de Ildikó alapfilozófiája is ez volt. Ebben a körben

gitáron,

született meg Vajda Zsuzsa színésznő Weöres Sándor-estje,

mindenféléken játszó munkatársak, úgyhogy többször volt

Árkossyné Toszó Ilona Csiribirije, amit a sétatéri színpadon

élő zenekarunk is. Emblematikus volt a Pályi János által

játszottunk vagy hetvenszer Salat Lehellel. Aztán következett

rendezett Lúdas Matyi például.

Valkai Andrástól a Bánk bán históriája, egy régi magyar dramatikus szöveg, talán ’83-ban. Nagyon nagy élményt

F. B.: De nem csak gyermekelőadásokat játszottatok.

jelentett, mert én voltam a negatív szereplő, egyedüli városi ruhásként, mert mindenki más kalotaszegiben volt.

C. M.: Persze. A Szentivánéji álmot, a román tagozaton az Übü

Csodálatos Vermesy Péter-zenével, kórussal. Erről már bizony

királyt, a Weöres Sándor-estet említhetném. Kovács Ildikó

Magyarországon is írtak. Jókat. Ehhez az előadástípushoz

szemlélete nagyon nyitott volt. A pantomim előadásokkal

tartozik a Kali Marci, egy széki népmese (Nagy Olga gyűjtése),

többször jártak Lengyelországban. Volt egy korszak, amikor

jó széki zenével.

eszperantó fesztiválokon szerepeltek, elhozták a zágrábi 309


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

eszperantó fesztivál nagydíját is. Ez olyan rejtett nyitás

Dzsoniban a nyolc testvér. Ha az egyiknek fáj valami, akkor

volt, mint Harag Györgyé vagy mondjuk a fiatal Tompa

fáj a többi hétnek is. A rendszerváltással nagyon sok mindent

Gáboré a magyar színjátszásban. Kovács Ildikó ’54-ben jön

vesztettünk és nyertünk. Elsősorban elvesztettük az évi

vissza Nagyváradról, nagyon energikus és fiatal volt az a

három gyergyói, csíki turnét vagy a partiumi körutakat.

nemzedék, és itt jegyzem meg, hogy kivétel nélkül mindenki „politikailag” került a bábszínházba. Orosz fogságból jöttek

F. B.: Anyagi gondok miatt?

vagy hárman, volt, aki nagybirtokos családból származott, unitárius papgyerek volt, a másik árva gyermek, a

C. M.: Nem, a gond a szemlélettel volt, mindenféle hozzá

harmadiknak maszek fotográfus volt az apja, és még én is

nem értő igazgatók kezdtek megjelenni Ghiţulescu után. Ő a

annak a nemzedéknek a tagja lettem.

minisztériumba került, nyugodjon békében, jó, művelt ember volt. Szerencsére megjelentek Kovács Ildikó tanítványai

F. B.: Übü királyt, Weöres Sándort, Nichita Stănescut

(Rumi László, Pályi János, Pilári Gáborék), akik igen jó

játszott a bábszínház. Több mindent megtűrt a hatalom egy

dolgokat rendeztek, a friss magyarországi szellemiséget

bábszínházban, mint mondjuk egy Nemzeti Színházban?

hozták. Jó előadások voltak, éveken át éltünk ezekből. Ez nyitott széles utakat Magyarország felé is. Következik Tudor

C. M.: Mircea Ghiţulescu volt akkor az igazgató. Lejárt a

Chirilă korszaka, tulajdonképpen ez a nyitás időszaka. Sőt,

tipikusan kommunista igazgatók korszaka, a politikumban

Mona Chirilă előadásával Rómában is voltam, ami nagy

is nagy váltások voltak, megjelenik az Echinox-nemzedék,

élményt jelentett. Tudor Chirilă után jöttek-mentek az ilyen-

de rengeteg főszerkesztőt, színházigazgatót, operaigazgatót

olyan igazgatók, de valódi esztétikai nyitás nem történt.

ebben a korszakban váltanak le. Ez körülbelül a hetvenes

De elindulhattunk a Szilágyságba és a Küküllők mentére,

évek közepe, vége. Nem sokra rá Kovács Ildikó nyugdíjba

bebizonyítottuk, hogy nyereségesen is lehet szórványban

ment. Nagyot lépett, mert Magyarországon is folytatta, ahol

turnézni.

iskolákat teremtett. ’85-től kilencvenig vegetálunk, lessük, hogy ki szökik meg. Többen meghaltak vagy elmentek a

F. B.: Térjünk vissza a pályakezdésedhez…

társulattól. Négy vagy öt előadást játszottunk egy éven keresztül, aztán elővettük a régi, jól bevált darabokat, de

C. M.: Nagyon fontos volt a főiskolán Vermesy Péter, Bretter

ezeket nagy szakmai igényességgel újítottuk fel.

György és Angi István jelenléte. Bretter leadta, amit le kellett, de Heideggerről is mesélt, és Hamvas Béla-szövegeket is

F. B.: Tehát magas szakmai színvonalon vegetáltatok.

hozott. És elmondott egy nagyon fontos dolgot: ő addig hisz az Erdélyben való létezésünkben, amíg vannak alkotások.

C. M.: Igen. És nagyon nagy emberi bizalommal és szeretettel.

Milyen bemutatható alkotások voltak? A nyolcvanas években

Össze voltunk forrva, mint egy család, mint a Szegény

volt a Sütő-trilógia, volt Vermesy Péter Harmadik Szimfóniája

310


PUCK / 1950 - 2020

(In memoriam Bartók), Csíky Boldizsár gyönyörű művei, volt

F. B.: A kolozsvári alkotók tehát részt vettek a bábszínház

rock, Metropol, Siculus fesztivál, volt Bardócz Lajos, Cseh

életében, munkájában?

Gusztáv, Baász Imre, Sipos László, Pusztai János, Bodor Ádám, tehát voltak alkotások. És a bábszínház körül egyfajta burkot

C. M.: Igen. Az, hogy a kolozsvári és sepsiszentgyörgyi színház

képezett, hogy az írók, költők ott voltak a bemutatókon, volt

most egy nagyon magas igényű világszínházat játszik, nem

egy állandó nézői társaság, Angi Istvántól Bretterig, Király

tudom, mennyire kötődik helyi alkotókhoz. Annak idején

Lászlótól Bajor Andorig. Kovács Ildikónak fontos volt, hogy

szerettem volna Kolozsvár terei felé nyitni. Hogy a Sétatéren

hazai és magyaroszági, kortárs alkotók műveit is beemelje a

legyen, mint régen Budapesten, egy bábos bódé. Mert a vásári

bábszínház világába. Ezt a szemléletet próbálja folytatni a mai

bábjátszásnak nagy hagyományai vannak Kolozsváron, ami

napig Varga Ibolya rendező. Többek között Weöres Sándor,

a kesztyűs bábos hagyományból eredeztethető. Ez Kovács

Lázár Ervin, Kányádi Sándor, Fodor Sándor, Méhes György,

Ildikó hagyományozása is. Voltak óriási erőfeszítéssel készülő

Egyed Emese, László Noémi, Szántai János, Orbán János

produkciók, amelyek kevés előadást értek meg, mert vagy

Dénes, Zágoni Balázs szövegeit állította, állítja színpadra. De

technikailag nem tudtuk megoldani, hogy turnéra vigyük

az ő rendezői munkásságához kapcsolódik a szakrális-népi

őket, vagy a főszereplők mentek el. Életem legfontosabb

bábhagyományok, például betlehemesek műsoron tartása is.

előadásait vesztettük el ezek miatt.

F. B.: A bábszínháznak van-e társadalmi szerepe itt és most?

F. B.: Ez a színház elkerülhetetlen sajátossága, hogy a mű, amit létrehozol, eltűnik, elmúlik, megsemmisül egy idő

C. M.: Van bizony, és ezt a kérdést a bábszínházak

után?

mindenkori vezetői is fel kellene tegyék naponta. Néha az az érzésem, hogy légüres térben vagyunk, pedig jelen

C. M.: Nem feltétlenül. A repertoárszínház olyan, hogy

kellene lennünk a társadalmi-kulturális folyamatokban.

később is elő lehet venni a darabot, és el lehet vinni oda, ahol

Falunapokra, városnapokra, magyarországi sokadalmakra

rég játszottuk, mert egy újszülöttnek minden vicc új. Más

régóta nem jutunk el. Nagy hiányosságnak tartom, hogy

okokból vesznek el ezek az előadások, mert olyanok, mint a

nem kapcsolódtunk a reformáció évéhez, pedig az erdélyi

gyémántok: vannak köztük sikeresek, szépen csiszoltak, és

kálvinista-lutheránus közösségek erre igényt tartottak. Az

olyan is akad, amelyről kiderül: nem is volt gyémánt.

idén az unitarizmust ünnepli az erdélyi magyar közösség, amiben szintén nem veszünk részt. Olyan szórványközösségek

F. B.: Bábszínházi sajátosság, hogy sok évtizedes előadások

várnak minket, például Máramarossziget és környéke, akik a

elővehetőek és működnek, vagy ez igaz bármilyen színházi

kolozsvári rádió hallgatójaként igenis szeretnének kötődni a

közegre?

kulturális központokhoz. Ez nem filozófiai, hanem gyakorlati, közönségszervezői kérdés.

C. M.: Vannak példák, mindkét közegben, hogy igenis 311


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

működik. Sosem felejtem el, Harag György rendezte a Román

katolikus plébánosnál laktunk. Turnéztunk a Nyárádmentén,

Nemzeti Színházban a Tótékat, azt tíz évig játszották. Vagy ott

Tövisháton, Enyed környékén – ez mind szervezés kérdése.

vannak az operák, gyakran ötven-hatvan éves díszletekkel.

Sajnos nem ismerjük eléggé a helyi közösségeket. Márpedig

Az operák megmaradnak, mert a zenei szövetet nem lehet

a közönséget ismerni kell, mert létezik. Minden erdélyi

kivágni, karaktereket, hősöket lehet előrébb tolni, de az opera

magyar gyermek megérdemli az élő bábszínházat. Mert

mégiscsak nagyon csiszolt, összetett művészi forma. Nagyon

az, aki valaha egy jó bábszínházat látott gyermekként,

hasonlít a bábszínházhoz, hiszen mindkettő erősen stilizált.

és felkerül Kolozsvárra vagy valamelyik városba, az elmegy újra bábszínházba, egyetemistaként is. De meg

F. B.: A zene felől jössz. Ez jelentett-e valami pluszt a pályád

kell jegyeznem, hogy egyre fiatalabb gyermekek jelentik a

során?

törzsközönségünket, ami talán könnyen megmagyarázható azzal, hogy egyre több inger közül választhatják ki éppen az

C. M.: anultam ízlést és formát. A temesvári színház német

élő bábszínházat.

tagozatának Kurázsi mamájához, Tompa Gábor ’86-os Hamletrendezéséhez is én szereztem a dalokat, aztán ott A kíváncsi

F. B.: Engedj meg egy, a nosztalgiát provokáló kérdést. Mi

elefántkölyök, egy gyerekmusical, amit ’81-től játszunk.

volt régen, amiből ma tanulhatnánk?

Több a zene benne, mint a szöveg, tele van gyereknótákkal. Említhetném a versmegzenésítéseket is (Weöres Sándor,

C. M.: Nagy gond, hogy ma a tervezők, zeneszerzők

Lászlóffy Aladár, Markó Béla, Vásárhelyi Géza, Ferenczes

rutinból végzik a dolgukat, a bábszínészek se igen járnak

István, Jánk Károly verseire). Ezek az elektronikus zene előtti

már színházba. Kovács Ildikó idejében a társulatnak volt

idők muzsikái. Mivel bábosként is eljátszottam azt, amit

nagyszínházi bérlete. Most nem ez van. Irigység van,

írtam, igyekeztem, hogy maximális egyensúlyban legyen a

gátlásosság, félelem, be nem vallott amatőrizmus, hübriszek.

kettő. Az a jó színházi zene, amit csak félig veszel észre, mert

Valami bajnak kéne történnie, hogy ez megváltozzon.

szolgál. Olyan, mint a nagyon jól mozgó árnyék.

Amikor annak idején a spanyolok kivonultak Nápolyból, megváltozott a divat. A borbélyok munka nélkül maradtak.

F. B.: Közönségszervezőként is dolgoztál.

S akkor elkezdtek egymáshoz járni, hogy ne szűnjön meg a borbélymesterség, eltelt pár év, míg megváltozott a hajviselet,

C. M.: Többször is. Míg közönségszervező voltam, elvesztettük

és megint pénzhez jutottak a borbélyok – de így maradt

a Székelyföldet és a Partiumot, de megszerveztem több

meg a szakma. Valami bajnak kéne történnie ahhoz, hogy a

Szolnok-Doboka

Észak-Mezőség,

mostani szakma is összefogjon. De akad más példa is. ’89 előtt

Beszterce környéke), aztán az Érmellékre egy tíznapos

nem vettek szobrot és festményt, így alakult ki az a gyakorlat,

körutat, volt Kis-Küküllő menti, évente visszajáró turné

hogy cseréltek a művészek egymással. Elmentünk Kancsura

is. Az is előfordult, hogy a református esperesnél, máshol a

Istvánhoz, s ott voltak nála más festők képei. Nem vagyok

312

vármegyei

turnét

(ez


PUCK / 1950 - 2020

olyan egyedül, mondta, mert ők is itt vannak.

F. B.:Te milyen bábtechnikákkal dolgoztál a pályád során?

F. B.: A cserebere működött különböző művészeti ágak

C. M.: Kesztyűs bábbal elsősorban, ami a vásári színjátszás

között is, vagy csak képzőművészek között?

világából ered. Saint Germain de Paris, ott volt a lelke ennek a kultúrának. Minden attól függ, hogy milyen a mondanivaló,

C. M.: Nem tudom, de édesapám méhészkedett, és egy nagyon

milyen a mozgatás. A kolozsvári bábszínház erős volt a

ügyes, fiatal festőgyerektől vettem egy képet három kiló

kesztyűs bábozásban, a wajangban és az árnyjátékban.

mézért. Vagy Marosvásárhelyen készítettek nekem egy szép

Azonban, ha árnyjáték szerepel egy darabban, azzal már

bábut, azért adtam két kiló sajtot…

nem mehetsz el játszani faluhelyre, mert a kellő sötétség nem biztosítható. Külföldön, Magyarországon is nagyon sok

F. B.: Az elektronikus zenét említetted az előbb. Erről jut

az utcai bábszínház, jók és rosszak is. Néhol látszik, hogy a

eszembe a kérdés, hogy volt-e, van-e helye szerinted a

viszony megbomlik, és nem a bábu a fontos, hanem az, aki

modern technikának, technológiának a bábszínházban?

játszik. A mozgó jelnek alázattal kell alájátszani, hogy a színészi én csak másodlagos jel legyen. A másodlagos jel csak

C.

M.:

A

színház

és

a

bábszínház

nyitott

forma.

mozgatja, segíti az elsődleges jelet.

Nézzük meg a nyugatról jött, egy-két-háromszereplős vándorbábszínházakat, vagy a fekete színházat, ami azt

XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 05. (739.) SZÁM – MÁRCIUS 10.

jelenti, hogy minden fekete, és egy fényfolyosóban vagy, ezt

FISCHER BOTOND

a csehek már a húszas években kitalálták. Ezzel mindenfélét

2018. május 24.

lehet csinálni. A Szegény Dzsoniban az a nagyon szép domb nem más, mint egy festékkel lefújt szivacs. Messziről olyan szép textúrája van, hogy csoda. Mindent lehet, ha szolgálja a műfajt. A bábu most ritkán készül fából. De mindent lehet technikaként használni, egy rongyot is – mert nem a technika a fontos. Hanem, hogy a bábu mint rész, kinetikus tárgy, a térben mozgó forma, amelynek lelke, személyisége van, mennyire szolgálja az egészet. Olyan kinetikus színházi jelenségről van szó, amely a közönség, a bábu és a bábos tekintetháromszögéből él. Én nézem a bábut, a bábu néz téged. Ez a háromszög dönti el a sorsát ennek a kapcsolatnak. De ha a bábu nem is ilyen, mert más technológiával készült, a színészen belül ennek ott kell lennie. 313


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Interjú

Botár Edith Díszletter vezővel

“Talán majd 30 év múlva fog meglátszani mindannak az eredménye, amit a gyerekeknek át akartam adni.”

Kedves Botár Edit, 30 évet töltött a kolozsvári bábszínházban és ezalatt sikeres művészi karierrt futott be; melyik volt az a pillanat amikor eldöntötte, hogy ebben az intézményben fog dolgozni? 1956-ban végeztem a Ion Andreescu Képzőművészeti Intézetet, akkor államvizsgáztam és ezzel egyidőben versenyvizsgát írtak ki a Kolozsvári Bábszínház egyik díszlettervezői állására. A tanárom ajánlotta, hogy menjek el vizsgázni. Fel voltam háborodva, mert országos viszonylatban a legjobb textilművész-végzős voltam és az volt az érzésem, hogy a bábművészet valami mellékes foglalkozás, tehát haragudtam, hogy a tanárom a bábszínházba küld. Ennek a versenyvizsgának az alapján kerültem a bábszínházhoz 314


PUCK / 1950 - 2020

díszlettervezőnek, utólag pedig megértettem, miért küldött

hogy valami olyasmit valósítsak meg, amiből a gyerekek

ide a tanárom. Tudta, hogy alkotó szellemű ember vagyok,

tanulhatnak, valamelyik művészeti stílust vagy irányzatot

majd később számomra is világossá vált, hogy itt a helyem a

akartam a gyerekekkel megismertetni, mert ezt a tudást

bábszínházban. Elég érdekesnek tűnt, hogy itt teljesen más

később, amikor újfent találkoznak vele, hasznosíthatják. Így

jellegű művészettel foglalkoztam, mint amit az egyetemen, az

például a Hamupipőkét a XIII. századi miniatúrák stílusában

„Andreescu”-ban tanultam. Itt ismernem kellett a színpadot,

terveztem és meg vagyok róla győződve, hogy azok, akik

ehhez kellett alkalmazkodnom és tisztában kellett lennem a

gyerekkorukban ezt az előadást látták és később majd

bábszínházi műfaj rejtelmeivel. Alexandru Rusan úrral volt

ugyanezzel a stílussal találkoznak, vissza fognak emlékezni

szerencsém, aki rendkívüli tehetséggel megáldott ember és

Hamupipőkére. Lehet tehát a bábjátszás felelősségéről beszélni

fantasztikus kolléga volt, ő ismertette meg velem a bábszínházi

– a gyermekért vállalt felelősségről.

légkört, ő beszélt nekem bizonyos dolgokról. Így történt, hogy 30 évig a bábszínháznál maradtam, bár olykor elég nehéz

Hogyan határozná meg a díszlettervező szemszögéből a

volt egyszerre díszlettervezői feladatokat ellátni, kivitelezni,

bábjátszás és a „gyermekszínház” közötti különbséget?

programterveket készíteni és az anyagokat is beszerezni. A bábszínháznak néhány olyan dolgot kell megoldania, mely Rácsodálkoztam, azután pedig beleszerettem ebbe a műfajba,

a gyermeki értelemhez közel áll. Nem szabad az egyszerű és

mert itt bármit meg lehetett csinálni. Úgy értem, hogy a

megszokott dolgoktól eltávolodnunk. Egy adott pillanatban

bábművészetben meg lehet tenni, például, hogy egy kosárból

a bábszínházban és a nagyszínházban is léteztek bizonyos

bábut készítsünk, egy gyapjúgombolyagból – mondjuk – a

kísérleti irányzatok. Az én véleményem szerint, a gyerekek

bábu fejét... A bábszínházi díszlettervezés hihetetlenül sokféle

meg kell tanulják a művészet alapfogalmait és csak azután

lehetőséget tár fel.

tudják majd élvezni a modern stílust; ameddig viszont ez az alap nincs meg, minden efféle kísérlet hiábavaló. Nincs

Valamelyik

előző

beszélgetésünkben

említette,

hogy

jogunk hozzá, hogy ne ilyen ismeretanyaggal indítsuk útjára

hisz a bábművészet nevelő, jellemformáló erejében.

a gyermeket, hiszen ezt egész életében hordozni fogja; ez a

Lehet a bábszínházi előadáson keresztül a gyermek

bábszínház rendeltetése.

esztétikai ízlésére hatni? Hogyan élte meg ezt a küldetést a díszlettervező szemszögéből nézve?

A „gyerekek számára” játszott színház divatja – kosztümös színészekkel – eléggé későn jelent meg. Ez egy teljesen más

Igaza van. A díszlettervező, mivel elsőként hozza kapcsolatba

műfaj; a bábszínházat nem lehet a gyermekszínházzal

a gyermeket a művészettel, tulajdonképpen egyfajta missziót

helyettesíteni. A bábu az más, az embertsegíti az arckifejezése

végez. Számomra mindig a szöveg volt a meghatározó; ez

és a mozgása; viszont azt amit a bábuval ki lehet fejezni, azt

döntötte el a díszlet és a bábuk stílusát. Mindig arra törekedtem,

mással nem lehet. A báb felépítésének tükröznie kell az emberi 315


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

karaktert; ez volt az, amiért beleszerettem a bábművészetbe és

Igen, 1985-ben mentem el, miután 79 darabot terveztem és nem

a képzőművészet más területein – párhuzamosan tanultam

tudnám megmondani, hány bábut vagy díszletet készítettem,

akvarell-technikát, olajfestést, textilművészetet és egyebeket

de minden esetre nagyon sokat.

– nem kísérleteztem; a díszlettervezés során annyi mindent

Minden évben meglátogattam a színházat és rosszul esett,

kipróbálhattam, hogy másra nem volt szükségem. Ez egy

hogy már nem volt meg az a lelkesedés, ami a mi időnkben

fantasztikus műfaj, ami nincs eléggé kiaknázva és – sajnos – a

létezett, amikor mindenki besegített a bábu készítésébe, a

mai napig „csak kis” műfajnak tartják. A „nagy” színházban sok

bábmozgatás technikai problémáinak a megoldásába. A

mindent meg lehet ugyan tenni, de azt amit a bábszínházban,

legfájdalmasabban viszont az érintett, hogy majdnem semmi

azt nem lehet sehol máshol elérni.

nem maradt meg abból, amit 30 éven át létrehoztam. Kár, hogy ahelyett, hogy a bábok adomány formájában a gyerekekhez,

Szóljon pár szót a kolozsvári bábszínház fénykoráról, arról

ovódákba vagy iskolákba kerültek volna, azokhoz akik örültek

az időszakról, amikor itt mindenki hitt a színháznak abban a

volna ha egy bábszínházi babájuk van, inkább a kisbácsi

nevelő szerepében, amiről már beszéltünk; amikor figyelmet

raktárba vitték őket, ahol azután tönkrementek. Dehát, ez a

szenteltek a művészi tevékenység végkifejletének is.

művészet. Egykori tanárom, Witman Walter – aki valamikor az opera díszlettervezője volt – azt mondta, hogy a színházak

El kell mondanom, hogy gyönyörű alkotói időszak volt. Olyan

művészete múlandó, pusztán tiszavirág-életű művészet.

értelemben alkotói, hogy a színházban alkotó emberek –

Hiába is hoznám most el a rajzokat, vázlatokat – ezek szépek,

művészek, technikusok, díszlettervezők, rendezők – szívüket-

érdekesek, mindenik más-más stílusban – a bábművészet

lelküket beleadták munkájukba. A művészetben nem lehet

azonban csak akkor élő, amikor a színpadon a bábu életre

hazudni, meglátszik, ha nem lélekkel végzed ezt a munkát; a

kel; nem más ez mint mozgás, zene, ritmus, szöveg – maga a

magyar tagozaton két fantasztikus művész dolgozott: Péter

bábelőadás.

János és Balló Zoltán – nekik játék közben születtek az ötleteik, majd javasolták őket a rendezőnek és így hozzájárultak a

Nyugodt vagyok és elégedett: annyi örömmel és szeretettel

darab jó előmeneteléhez. Idővel ez a gyakorlat abbamaradt.

készítettem el minden egyes darabot, teljesen függetlenül attól,

Talán azért is, mert a kolozsvári bábszínházat nem ismerték

hogy ki volt az írója vagy a rendezője; mindenik előadásban

el érdeme szerint, nem kapta meg a első kategóriát, amire

megkerestem az újat, az érdekeset, amit a gyerekek észben

egyébként rászolgált; ez csak a Ţăndărică Bábszínházat illette

tudnak tartani. Talán újabb 30 év múlva már látszani fog,

meg.

mindaz, amit megpróbáltam a gyerekeknek átadni.

1985-ben hagyta el a bábszínházat. Milyennek látja most ezt

Beszéljen arról, hogyan sikerült a gyakorlatban átadnia

az intézményt?

mindazokat az esztétikai értékeket, amelyekben hisz és hogyan tudott a gyerekek ízlésvilágára hatni, a

316


PUCK / 1950 - 2020

bábszínházban oly sok évig játszott Állatmesék című előadás segítségével. Nagyon szerették, a 30 év alatt kétszer készítettem díszletet az Állatmesék című előadáshoz, ami nyolc mesét tartalmaz. Az első feldolgozáskor arra törekedtem, hogy mindenik darabnak meglegyen a maga sajátos színezete, s így elválasszam a meséket egymástól; a második feldolgozás ennél szebb volt: próbáltam különböző népművészeti műfajokban gondolkodni: bútorfestés, népi varrottasok, szőttesek, kerámia, illetve kosárfonás. Szépséges produkció lett belőle, díjat is kaptam érte Zágrábban, 1968-ban. A Puck Bábszínház színlapján máig él ez az előadás. A beszélgetést lejegyezte: DanielaVartic

317


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

In memoriam

Sigmond Júlia bábszínész, a MIM7 tagja

SZEBENI ZSUZSA: Miért választottad éppen a bábszínházat? Mi az, ami megragadta a fantáziádat? SIGMOND JÚLIA: Bohóclélek vagyok, mégis orvosira felvételiztem. Felvételim sikerült, mégsem vettek föl. Az akkori törvények szerint harmadik kategóriás voltam (munkás, paraszt, értelmiségi), mivel édesapám könyvelő volt. Tíz évig a Kolozsvári Cipőgyárban dolgoztam hol tisztviselőként, hol munkásként (raktam a kaptafákat a futószalagra). Aztán a tízéves érettségi találkozón rádöbbentem, életem vonata mellékvágányra terelődött. S akkor megjelent egy hirdetés: bábosokat keresnek. Rögtön jelentkeztem! Középiskolás koromban bábcsoportban is játszottam, szavaltam, énekeltem, zongoráztam, osztálykórust vezettem. A hirdetést olvasva úgy éreztem, nekem a Bábszínházban van a helyem. Felvételim sikerült és fel is vettek! Életem 25 boldog évét éltem a Kolozsvári Bábszínházban. S. Z.: Mikor és hogyan kezdtél el Kovács Ildikóval dolgozni? S. J.: Mi, szemüvegesek tartsunk össze! – vált híressé a felvételin elhangzott bemondásom. És Kovács Ildikóval első perctől 318


PUCK / 1950 - 2020

összetartottunk, összetartoztunk. Hihetetlen élmény volt és

belőlem Ildikó. Derékig érő hajam, kis kackiás bajuszom,

a sors kegyes ajándéka vele dolgozni! Életem folyamán sok

cilinderrel a fejemen és jeans-nadrágosan, sétabottal a

embertől sokat tanultam, következésképpen soknak vagyok

kezemben (chaplini figuraként) vezettem be a tündéreket,

hálás. Ildikónak köszönhetem életem „megvalósítását”.

vidáman énekelve. A többi szereplő néha bábként is megjelent a színpadon, mi tündérek pedig, megelevenedett bábok

Megkeseredett, 30 éves vénleányként kerültem a Bábszínházba,

voltunk.

neki köszönhetem, a vele való együttműködésnek eredménye

Ildikó hihetetlen ráérzéssel, igazi bábos rendezői-tehetséggel

az, hogy úgy érzem, nem hiába és nem véletlenül kerültem oda.

mindig

Rengeteget tanultam tőle az évek folyamán. Nemcsak hálát és

megvalósítani egy-egy előadásban. A bábosoktól fügött, azok

szeretetet, de mély tiszteletet is érzek iránta.

több kevesebb

pontosan,

tévedhetetlenül

tudta,

mit

akar

tehetségétől, hogy mi valósult meg az elképzelésből. S. Z.: Különleges a Tündérfi megformálása, hogyan alakult ki ez a szereplő, mit jelentett neked?

Óriási türelemmel mondta, magyarázta, előadásról-előadásra jobbította a színészek munkáját.

S.

J.:

Sok

érdekes

részlet

kiderülhet

rendező-színész

viszonyáról...

S. Z.: Első perctől tagja voltál a MIM 7-nek. Milyen fajta revelációt jelentett a pantomim?

Nagy öröm volt mindannyiunk számára, amikor megtudtuk,

Hogyan egészítette ki egymást a bábozás és a pantomim?

hogy Csokonai Karnyónéját bemutatjuk. Bevallom, először csalódást éreztem, hiszen azt hittem, én fogom játszani

S. J.: A MIM 7 egy csoda volt! Óriási szerencsémre éppen a

Karnyónét.Mindenki megdöbbenésére ezt a női szerepet

Bábszínházba kerülésemkor kezdődött el a pantomimezés.

férfiszínészre osztotta ki Ildikó. Tyűha! Be nehéz szavakat

Ildikó megmagyarázta nekünk, hogy ha a saját testünket

találni arra, hogy Péter János kollégám milyen Karnyóné volt!!!

nem uraljuk, a bábut sem tudjuk uralni, úgy mozgatni, hogy

Talán, ha azt mondom utólérhetetlen, valamennyire sikerül

az hiteles és természetes legyen. Bizony-bizony, az elején

kifejeznem azt, hogy a mások által eddig alakított Karnyóné

„boldogtalankodtunk”, de ahogy telt az idő, egyre ügyesebbek

meg sem közelíti Jánoskát! Egyszerűen csodálatos és igazi

lettünk, míg végül színészi dramaturgiai szinten olyan sikerünk

Karnyóné volt. Megunhatatlan. A 99-ik előadáson is (amit

volt –merem állítani–, mint a professzionistáknak. Én, személy

ugyanúgy játszott, mintha a bemutató lenne), ott ültem a

szerint rendkívüli segítségnek éreztem a pantomimezést a

színfalak mögött és szívből élveztem minden szavát, minden

bábozásban. Tulajdonképpen a pantomimnek köszönhetően

mozdulatát. Én a Tündérfi szerepét kaptam (nincsenek kicsi

szerettem meg jobban a bábozást. Tényleg könnyebbé vált a

szerepek…), s boldogan énekeltem Csokonai remek szövegét,

bábmozgatás.

Vermessy Péter remek zenéjére. Mókás Tündérfit alkotott 319


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

A pantomim nem egyszerű némajáték, mint ahogyan sokan

boszorkányt is szerettem a Csipkerózsikából. Sok kicsi kedves

gondolják.

embereket

állat-szerepem volt. A Békahercegnőben Ludmilla voltam, az

alakítunk, de növénnyé, állattá, tárggyá is változhatunk, s ami

egyik királyfi menyasszonya. Mondtam, mondtam a szöveget,

még ennél is csodálatosabb, érzékeltetni tudunk teret, időt,

de nem akart megszületni a figura. Ildikó látta hogy kínlódom,

különböző helyzeteket, s mindezt szó nélkül, csak a testünket

egyik próbán azt mondja, keress neki egy hangot! S akkor

használva. A pantomim ugyanolyan ősi művészet, mint a

én el kezdtem mondani a szöveget egy furcsa torokhangon.

bábozás. Testi és szellemi fegyelemre oktat. Fantasztikus

Kollégáim hulltak össze a kacagástól, alig bírták megszokni a

élmény egy pantomimszám bemutatása közönségnek, amin

kissé férfias hangú Ludmillát, amikor rászólt a vőlegényére. –

vagy harsányan kacagnak, vagy síri csöndben figyelnek,

Sztyepán!

Testünkkel

nemcsak

különböző

hiszen értik, érzik és élvezik, amit látnak. Több mint 60 előadásban sok kedves szerepre emlékszem Bizony-bizony, nem hiába nevezték Arany Csapatnak az

vissza, de az egyik egészen különös volt.

akkori Kolozsvári Bábszínház tagjait, akik bábozás mellett nagyszerűen pantomimeztek is. A kb. 20 legjobb számból

Krystyna Miłobędzka A Haza című darabja, amelyben

összeállított műsor óriási sikere igazolta létjogosultságát.

szokatlan módon formálta meg a szülőföld fogalmát. Ebben a

Ildikó kimeríthetetlen fantáziájának hála, sok bábelőadásnál

darabban 5 szereplő volt, 2 nő és 3 férfi. Bábuk helyett színes

használtunk pantomim keretjátékot is.

kockákkal játszottunk, építettünk, romboltunk, veszekedtünk, kibékültünk. Fantasztikus előadás volt. Azon az icipici

S. Z.: Melyik volt a kedvenc bábod (szereped), melyik

színpadon alig fértünk el, s talán ez volt a legnagyszerűbb

előadásban, miért?

benne, hogy meg kellett tanulni mindenkinek, el kell férnünk egymás mellett és békességben kell élnünk!

S. J.: Ildikó rendezőként mi olyasmit mondott (erről a szerepről vagy báburól), ami meglepő volt, vagy ami sokat segített az

Lefordítottam Eszperantó nyelvre a darabot és Zágrábban, az

előadásban?

Eszperantó nyelvű Nemzetközi Bábfesztiválon is bemutattuk.

Hát erre nehéz válaszolni Mindenik bábut szerettem. Talán

A zsűri nagyra értékelve díjazta előadásunkat! Akkor Ildikó is

csak az elsőt nem igazán, Hencegő Benőt, ugyanis első

ott volt velünk és élvezhette a sikert.

szerepem volt, bűn-rosszul mozgattam a bábut, „énekelve” mondtam a szöveget, de maga a darab sem volt igazán jó. Egy

S. Z.: (Szentségtörő kérdés) Nem fordult meg a fejetekben,

pionírokról szóló „kötelező” darab volt.

hogy meg kellene rendezni az Übüt a magyar tagozaton? Hogyan láttátok ezt az előadást?

Nagyon szerettem a János vitézből a gonosz mostohát, bár nehéz volt mozgatni, mert túl súlyos volt a báb. A másik gonosz 320

S. J.: A román tagozaton óriási sikerrel rendezte meg Ildikó


PUCK / 1950 - 2020

az Übü királyt ! Kész csoda, hogy engedélyezték, hiszen sok

1972-ben Zalaegerszegen, 1973-ban Amszterdamban vettünk

„áthallásos” szöveg volt benne! Magyarul eljátszani elég

részt Nemzetközi Pantomimfesztiválon, de műsorunkat

kockázatos lett volna! Arról nem is beszélve, hogy a román

bemutattuk a romániai nagy városokon kívül Budapesten és

nyelvű fordítás kiváló volt!

Belgrádban is.

Valóban remek előadás lett belőle! Ahogy a Sanziana és

Az itthoni turnékról is sok szép emlékem van. A 25 év alatt,

Pepelea előadás is, amelyet Caragiale kortársa, Vasile

míg tagja voltam a Bábszínháznak, szinte minden kicsi székely

Alecsandri írt, mese-formába csomagolva egy politikai

faluban jártunk, ahol mindig óriási örömöt szereztünk a

szatírát. Tündérjátéknak nevezte. Ebben az előadásban

gyermekeknek, mindig élőhangú, tehát nem magnóról

két kollégámmal élő zenekarként működtünk közre, több

játszott, előadásunkkal!

hangszeren is játszottunk, én még karmesterkedtem is. No meg Shakespeare Szentivánéji álma is kiváló előadás volt,

S. Z.: Miben rejlik Ildikó közösségteremtő ereje?

amit aztán a magyar tagozat is bemutatott. És ne felejtsem el megemlíteni a Bajor Andor paródiákat. Hatalmas sikernek

S. J.: Ildikó mindenki nyelvén tudott beszélni! Minden nap

örvendő felnőtt előadás (volt olyan néző, aki minden előadásra

új ötletei születtek s a mi közösségünkben ezeket sikerült is

eljött), ahol az operaparódia részben karmesterként játszottam.

megvalósítania! Sohasem hagyott pihenni, vagy ellustulni

Szívemhez közel álló előadás volt persze Micimackó is!

minket ! A kreativitást gyakoroltuk! A színésznevelésben Ildikó rákényszerített minket az improvizációra, hogy a

S. Z.: A külföldi vendégjátékokról, fesztiváljelenlétekről,

kreativitásunkat fejlessze. Különböző tervekkel jött, s mindig

tájolásról sajnos nagyon kevés emlék maradt fenn.

voltak lelkes tagok, akik terveit felkarolták és segítettek azok

Mesélnél ezekről?

megvalósításában! Tulajdonképpen mindenkinek „anyja” volt, s úgy éltünk és dolgoztunk együtt, mint egy család! Életre szóló

S. J.: A híressé vált PIF (Pupteatra Internacia Festivalo)

barátságok születtek!

Eszperantó nyelvű Nemzetközi Bábfesztiválon, 1968-ban, Románia első bábszínháza volt a miénk, aki részt vett. Az

Mi az, amiben a legerősebb a bábozás terén? Egy képzeletbeli

igazság az, hogy az akkor létező 19 állami bábszínházban

tanszéken mit kellene tanítson?

egyedüli eszperantista bábos voltam. A kolozsváriak után

Egy képzeletbeli tanszéken Ildikó mindent kellene tanítson,

rendre meghívták szinte az összes bábszínházat. Minket

ahogy bennünket is tanított. Mozgásra, beszédre, irodalomra,

összesen négyszer hívtak meg, de turnéztunk is a régi

zenére, képzőművészetre, az élet és a művészetek szeretetére,

Jugoszláviában és egyszer Szarajevóban voltunk, ahol az előző

emberségre!

évben bemutatott díjnyertes előadásunkat, Móricz Zsigmond Állatmesék, címűt vették föl a tévében.

S. Z.: Mit gondolsz, miért találta meg a későbbiekben 321


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

éppen Kecskeméten ideig-óráig a helyét?

volna belőle. Neki adtam oda a szöveget, s őt tanítottam meg az énekre, mert éreztem, hogy ő a többieket is majd megtanítja.

S. J.: Véleményem szerint Ildikó nagylelkűsége határtalan.

S a gyermekek megállás nélkül énekeltek. Amíg kigördült az

Akármikor, akárhová hívták, ő ment, segített, tanított,

autóbuszunk az Árvaház udvaráról, addig hallottuk éneküket.

rendezett. Kecskeméten voltak a legtehetségesebb bábosok

Most is fülembe zeng a dal:

abban az időben, amikor nem engedték őt itthon dolgozni! Tudomásom szerint azért ment oda, mert nagyon önálló

„Gyere hát, gyere most, gyere velem,

fiatalok voltak ott, egy forradalmi szellemű csapat. Különben

Ez az út, ez a táj ismerős,

bárhol, ahol dolgozott, nagyra értékelték a munkáját, de

Velem nem fenyeget veszedelem,

sajnos, ugyanakkor sokan visszaéltek mindig megbocsátó

Ha a szíved, a lelked erős.”

szeretetével, sokan kihasználták naív jóindulatát. Sajnos, csak kevesek igazán hálásak neki. Csak azok, akik tisztában

Boldoggá tettünk egy gyermeksereget, s lehet, reményt is

voltak azzal, hogy nem a XX. század, hanem a világ legjobb

ébresztettünk egyik-másik kicsi árva szívében, hogy egyszer

bábrendezőjével dolgozhattak együtt! Fájdalmas volt látni

majd ő is hazatalál!

éveken keresztül többek részéről a szakmai tudatlanságból fakadó hálátlanságot! S. Z.: Kedves, személyes történet, ami fontos... S. J.: Az Eljöhetnél hozzám!! c. előadásban egy turnén helyettesítettem egy kolléganőmet a Kisfiú szerepében. Székelyföld kis falvaiba mentünk. Egyik nap egy árvaházban játszottunk. Csak menet közben döbbentünk rá az előadás szomorú aktualitására: a színdarabban egy árva kisfiú a szülőföldjét keresi. Aztán előadás végén, amikor kórusban elhangzott: KÖSZÖNJÜK SZÉPEN! kitört belőlem a zokogás. De nem sokáig sírhattam, mert a gyermekek énekelni kezdték az előadás slágerét, és nem tudták egészen pontosan. Könnyeimet letörölve kimentem közéjük, leírtam a szöveget, amelyet Lászlóffy Aladár írt, és megtanítottam őket az énekre. Egy feketeszemű, gyönyörű kis cigányleányka énekelt a legjobban. Ki tudja? Ha máshová születik, egy új Maria Callas lehetett 322


PUCK / 1950 - 2020

323


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Varga Ibolya Rendező

Megöltük a halált, hé! Kiáltják a vásári bábjáték figurái a Vasilache játék végén.

Ha elemezzük, felszalámizzuk és elméleteket gyártunk

Minden Vasilache bábjátékos ezt ordítja a játék végén a

a bábos-bábú-néző kinetikus háromszögéről, vagy ha

paraván mögött. És általa, a halált elagyabugyáló páros,

úgy véljük, hogy a bábú csakis arra lett kitalálva, hogy

Vasilache és Marioara világba rikkantja a nagy hírt, hogy

akaratától megfosztott és kiszolgáltatott lény legyen, aminek

legyőzetett a halál.

falra vetődő árnyéka, távoli olvasmányaink ködén, Platón barlanghasonlatát idézi, akkor visszazuhanunk a világok

De valójában ki is győzi le a játék végén a halált ? A bábos vagy

közötti szakadékba, ahová már nem süt be a mesék fénye.

a bábu ? A néző szemszögéből a bábos nem létezik, bár számol ennek létezésével, nagyjából úgy mint a mozinéző a gépésszel

Mindeközben a fából, papírmaséból és festett vászonból

és a vetítőmasinával. Tudom, kicsit ómódi ez a hasonlat. Csak

összetákolt vásáros bódé lebegő hősei önálló életre keltek

annyit mondanék, hogy a néző számára csakis az előadás

és beköltöztek a Király utcai udvarba, követelvén jussukat,

él, ott és akkor, ameddig tart, ameddig együtt vannak ők

mint tojásból kibújt fiókák a sárkányszárnyakat.

hárman: a bábos, a bábu és a néző. És e három közül csakis a bábú halhatatlan és feledhetetlen, mert ő a hős, ő a történet

Bontsatok hát szárnyakat és fújjatok lángot sárkányfiókák !

hordozója. A néző vele azonosul, hiszen a bábú nevetteti meg,

És a lángokban szülessen újra minden időkben Kolozsváron

a bábu oldozza fel a görcseitől, gátlásaitól, a bábú, ameddig ő,

a bábjátszás !

a néző hisz benne, mindenható. 2020, október 20 Kolozsvár A bábszínház: teremtés-mítosz és gyermekjáték.

324


PUCK / 1950 - 2020

Rumi László Rendező

Lugas rejti Puckot Onnan

bújik

elő,

ha

kedve

szottyan.

Beslisszan

a

szűk öltözőben. Zuhog az eső. A román társulat Übü király

varróműhelybe kíváncsian:passzol-e a kosztüm, rányitja

udvartartásaként mutatja magát, a többiek – kiegészülve a

a műhelyajtót az asztalosra, ajajj, sivít a fűrész! Átlibben

„bajszos hosszúlábúakkal” – előadni készülnek Szent György

az irodák írógépeire: ijedtükben melléütnek, hihihi, a

és a sárkány históriájat a főtéren, óriás figurákkal, két nyelven

billentyűkezelő kisasszonyok. De igazán az apró zsöllyék

egyszerre! De csak esik és esik. – Meglátjátok, kezdésre el fog

között érzi magát elemében ez a kópé: ráncigálja a függönyt,

állni! – vígasztalja az elkámpicsorodott komédiásokat Ildikó

hogy kezdődjön már a varázslat!

néni. Napsütésre semmi esély nem látszott, de ha ő mondja, az más, ő jó kapcsolatot ápol a mennyei fővilágosítóval. És a

Hopp, rajtakapom magam:

kacskaringóznak mondataim,

mint a Bábszínház vadregényes udvarán a szőlőindák,

felhők tényleg elszégyellték magukat: abban az órácskában euforikus örömben kapcsolódtak össze játszók és nézők.

beborítva a kopottas, méltóságot sugárzó falakat. Második élmény: belépve az öltöző félhomályába Lázár Ervin

Ez a szivárványos remény és váratlan öröm aztán egész

mesefigurái integetnek felém. -- Szóval itt alkot Ildikó néni

pályafutásom során velem maradt. Szerencsés vagyok,

legendás csapata!-- gondoltam akkor. No, kérem, hát ilyen

mert jó néhányszor visszatérhettem Puck árnyas lugasába.

volna a megvalósult meseország!

Paraván előtt és mögött keményen dolgoztunk a végtelenül kedves és nyitott emberekkel. A nap végén meg vidáman

Aztán szép lassan megismerkedtem e különleges világot

kocsmáztunk, zenéltünk, énekeltünk.

mozgató mozgató-személyekkel. Ez a jókedv, türelem és szerencse el ne hagyjon minket! Éljen Snitt. Kimaszkírozva, már kosztümökben kucorgunk a

a hetven éves PUCK! 325


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

IGAZI CSAPAT VOLT Interjú Kovács Ildikó rendezőnővel Lejegyezte Balló Áron Fédérico Garcia Lorca: A színház a sírás és a nevetés iskolája.

Kovács Ildikó rendezőnő az ország talán legismertebb

Gizella is ott volt már a kezdeteknél, a társulatot egy tanár

bábos szaktekintélye. Két éve bábozott már, amikor 1950-ben

meg Andrási Fischer Edit vezette. 1950-ben megalapították a

bábszínház alakult Kolozsváron, amelynek nemcsak alapítója

mai 19 állami bábszínház zömét, mi is hivatalossá váltunk, és

és évtizedeken át rendezője lett, hanem amelyből szellemi

akkor a kaptuk az ország összes bábszínháza közül azóta is a

műhelyt teremtett, a szakma magasiskoláját egy olyan igazi

legrosszabb, legkisebb termet. A román tagozat is akkor alakult,

csapattá fejlesztett együttessel, amelyet nem kis sikerekre

az első igazgatónő Negulescu Surány Erzsébet volt. Ő 1955-ig

vitt egy sor nemzetközi fesztiválon. Kovács Ildikó 1984-es

vezette a két társulatot, amikor felvett pártjavaslatra valakiket

kényszernyugdíjazása után sem tért nyugovóra. Csak 1990 és

adminisztratív munkakörbe, azok meglopták a bábszínházat,

2000 között az ország 11 és Magyarország 5 bábszínházában,

börtönbe kerültek, az igazgatónőnek pedig párttagságába és

valamint 3 drámai színházba hívták meg gyermek- és

állásába került a tévedés. Több mint húsz évre Dan Vasile vette

felnőttelőadásokat rendezni, szakmai továbbképzést vezetni

át a stafétabotot, őt ismét egy szakmabeli, Mircea Ghiţulescu

- de sajnos mindezekből a legkevesebbszer Kolozsvárra.

követte 1978—1980 között. Neki köszönhető többek közt

Előadásait azóta is nemzetközi fesztiválokon jegyzik, díjazzák. A

a Nagy Olga írta, széki népművészetet népszerűsítő Kali

bábszínház fél évszázaddal ezelőtti alakulásáról, életéről és mai

Marci darabunk színrevitelének az engedélyeztetése, illetve

helyzetéről a legavatottabbként tud nyilatkozni egy nagybányai

Alfred Jarry Übü királya a román tagozat előadásában. Tíz

és egy kecskeméti rendezés közötti itthoni hétvégen.

év következett Nicoleta Brad pártaktivista irányítása alatt, majd 1990-től napjainkig öt igazgatója is volt már a Pucknak Ghiţulescu néhány

- A tanügyiek egy csoportjának és a Szabadság szerkesztősége

keresztelt

mai épületében székelő művészszakszervezetnek már 1948-

hónapig, majd jött Diana Cozma, Tudor Chirilă, ki utóbbinak

ban összeállt egy olyan bábcsoportja, amelynek magam is

az idején tíz előadás bábjai és díszletei ott rohadtak a kisbácsi

tagja voltam, és amely fellépett gyermekek előtt - emlékszik

raktárban, és ugyanekkor kezdték el épületünk azóta is véget

vissza Kovács Ildikó. - A kis paravánnal beültünk a konflisba

nem érni nem akaró felújítását. Néhány hónapig Vasile Poantă,

másodmagammal, s mentünk egy óvodába Jancsi és Juliskát

majd a tisztséget ma is betöltő Marcel Mureşeanu következett.

játszani. Botár Zsóka, Lukász Bella, Fuhrmann Károly, Tisch 326

bábszínháznak.

Visszatért


PUCK / 1950 - 2020

Mi jellemezte a fél évszázaddal ezelőtti kezdést?

együtteséből így született meg Moliére Botcsinálta doktora, Bajor Andor Meghasadt szívek című paródiája, Fédérico Garcia dinamikus

Lorca Don Cristóbálja, Shakespeare Szentivánéji álma, Alfred

kesztyűsbábos gyemekdarabokkal indítottunk, például a Róka,

Jarry Übü királya, Csokonai Vitéz Mihály majdnem száz (!)

kakas, kiscicával meg Tarakovszkij A csuka parancsára című

előadást megért Karnyónéja, Vasile Alecsandri Sânziana és

alkotásával. A folytatás magával hozta az önképzést, a tudatos

Pepeleája vagy a MIM 7 névre keresztelt pantomimcsoportunk

csapattá érlelést. Mindannyian szerettük a műfajt, és hittünk

számai, illetve a Kenéz Ferenc-, Weöres Sándor- és Nichita

benne. Harmincöt éven át a szeretet és barátság a szükséges, de

Stănescu-estek. Gyermekrepertoárunk Petőfitől A. Milnéig,

jelentéktelen konfliktusokkal együtt igazi együttest hozott létre,

Fodor Sándoron, Tamási Áronon, Móricz Zsigmondon és Ion

és tartott fenn. Ez volt a mi aranykorszakunk. Ennek a titka

Creangăn át Palocsay Zsigmondig vagy Sütő Andrásig, illetve

talán az volt, hogy megfelelő emberi és szakmai erkölcsnek

külföldi szerzőkig terjedt. Külön hangsúlyt fektettünk arra,

örvendhettünk, a közös öröm, a közös cél vezérelt, maximalisták

hogy írók művészi igényességgel megírt darabjait játsszuk, s

voltunk, a művészi igényességet tartottuk szem előtt. Átéreztük

előadásainkhoz Vermesy Pétert, Orbán Györgyöt, Oláh Tibort,

felelősségünket, tudatosan tenyésztettük a rögtönzőkészséget,

Csíki Boldizsárt vagy Mircea Glodeanut kértük fel zenét írni.

amely önfegyelemmel párosult, és soha nem estünk a ripacskodás

Elértük azt, hogy legjobbak lettünk az országban, és számon

csapdájába. Kéttucatnyi más színházban sem találkoztam még

tartottak külföldön is.

Kezdetlegesség

és

nagy

lelkesedés.

Játékos,

azzal a szakmai tudattal és morállal, fegyelemmel és boldog játszani akarással, mint a kolozsvári bábszínháznál az ötvenes

Milyen a helyzet a mai bábjátszásban?

és nyolcvanas évek között. Adott volt a zseniális Péter János, a mindig partner Balló Zoltán – ők már nincsenek az élők

-

sorában -, a további nagy tehetségek, ’Sigmond Júlia, Kolozsi

mind

Ferenczi Gieshübl Éva, Balló Zsuzsánna, Koblicska Kálmán,

Marosvásárhelyen,

D.Szabó Lajos, de mindig is beilleszkedett közéjük B. Bothos

de az elszaporódó magántársulatoknál is. Leegyszerűsítve a

Júlia, Jakab Ildikó, Pillich Erzsébet, Benedek Dezső, Jobbágy

képletet: szakképzetlen fiatalok nyomorognak hozzá nem értő,

Sándor, Csortán Márton, Köntés Béla. Ezzel a társulattal

közönyös, felelőtlen vezetőkkel, miközben ebben az országban

lehetett Kolozsváron a pantomim műfaját meghonosítani még a

senki hivatalosságot nem érdekel a bábszínház, de nem is

hatvanas években, és velük, illetve a szintén kitűnő tehetségeket

értik, hogy mi az. Tizenöt éve nemzedékváltás folyik, olyan

felsorakoztató román tagozattal egyedülálló felnőttelőadás-

nagy már a munkaerőmozgás, hogy egyes újonnan jöttek

sorozatot produkálni. Itt már nem csak a bábszínház, hanem a

heteket maradnak csak, s már tovább is állnak. A fizetések

totális színház eszközeivel dolgozhattunk, a szatírát, paródiát,

pocsékak, de a fiatalok nem kapnak semmit, szakképzésükkel

komédiát, abszurdot és természetfölöttit felsorakoztató sajátos

nem foglalkozik senki, miközben román nyelven már

színházteremtési lehetőségekkel élhettünk. Ember és báb

Bukarestben és Iaşi-ban is felsőfokú bábosképzést lehet már

Válságos a helyzet a magyar nyelvű bábjátszás helyzete a

négy

hivatásos

színházunkban,

Nagyváradon

és

Kolozsváron,

Sepsiszentgyörgyön,

327


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

nyerni. Csoda, hogy ellenhatásként a diletánsok rohamának

lehetséges. Ezt nem mindegy, hogy milyen eszközzel végezzük,

lehetünk a tanúi? Kolozsváron három éve nem tudják – nem

a bábszínház pedig az igényes, értékes, valódi művészi alkotást

akarják? - a bábszínház termének a felújítását befejezni, ezért

tudja kínálni, méghozzá az irodalom, képzőművészet, zene

nincs hol játszani. Figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy

és színpadi megjelenítés, rendezés és színészi munka általi

a gyermekművészetek nemcsak irodalomból, zenéből, filmből

ötvözésében. Nagyszerű lehetőség ez, de nagy felelősséggel is

és színházból állnak, hanem bábszínházból is. Itt indul, itt

jár. Mi annak idején ezt a felelősségünket átéreztük. Ma ezzel,

alapozódik meg minden. Vagy ez senkinek sem fontos?

úgy látom, rosszabbul állnak.

Miért kell bábszínház és kinek?

Mit lehetne tenni, a dolgokat jóvá lehet még fordítani?

Huszon- és harmincéveseket kérdezgettem mostanában arról,

- Ha fiataljaink szakképzését nem tudjuk megoldani, nézhetjük

hogy milyen

magunkat! Generációmból már sokan visszavonultak, én még

bábszínházra emlékeznek. Megdöbbentő volt összehasonlítani

úgy érzem, szükség van rám. De nem elég ám toldozni-foltozni,

a gazdag élményanyagot, ami a mai gyermekekkel szemben

és mivel intézményesíteni sem tudom magam, pályázatot

emlékeiket, nosztalgiájukat jellemezte. Mi is a gyermekkor?

nyújtottam be kétéves szabadiskolára. Nincs magyar nyelvű

Felnőttkorunk meghatározó tényezője. Nem véletlen, hogy a

bábművészképzés, éppen ezért a munka melletti napi oktatásra

bábművészet a huszadik században élte, éli reneszánszát. Hiszek

gondoltam, ami a beszélést, interpretálást, mozgatást egyaránt

benne, hogy szüksége van ennek a beteg világnak erre az ősi,

magába foglalná. Ezenkívül a beindult nyári továbbképzéseket

egészséges, tiszta, derűlátó, élő, közvetlen színházra. Háborúk,

is folytatni lehetne. A minisztériumoknak fel kellene ismerniük

a kommunizmus lelket és jellemet torzító hatása, a felgyorsult

szélmalomharcunk méltánytalanságát, céljaink nemes voltát,

technika és találmányok, mérgezések és szennyeződések, a

és azt, hogy egy ekkora városban, mint Kolozsvár, nem lehet,

stressz, a rohanás és elgyökértelenedés századát éljük. Van

hogy ne létezzen az a bábszínház, amit mi már néhány évtizede

olyan bábu, amivel ha bevonulok a közönség közé, és hallom

a mérce legmagasabbra állításával célul tűztűnk ki, és részben

azt a csodálattal teli felszakadó sóhajtást, akkor érzem, hogy

már el is értük.

olyan részét érintettem meg az embernek, amit a tévé, videó sohasem fog tudni! A gyermekek is a tévé bűvöletébe kerültek, számítógépeznek, nagy az iskolai megterhelésük, szüleik elfoglaltak, legjobb esetben színházba járnak. Ellensúlyként a bábszínháztól élő kapcsolatot kaphatnak, a teremtés, az életre keltés varázsát, a csodát, a játékot, ami hasonlít az ő játékukhoz, közel áll képzeletvilágukhoz. A hatás itt erkölcsi, érzelmi, tudásbeli és az esztétikai nevelés szintjén egyaránt 328


PUCK / 1950 - 2020

FOLYTATÓDIK A KOLOZSVÁRI BÁBSZÍNHÁZ FELÚJÍTÁSA (Ördög I. Béla, in Szabadság, 1999. február 4. p. 2.)

Pontosabban szólva, folytatódna. De Marcel Mureşeanu igazgató

a legalján állunk. Nincs felsőfokú oktatás, kevés a fizetés, és évek

szerint az immár negyedik éve húzódó teremrestaurálási

telnek el, amíg a fiatal bábos „lenyeli a színházi békát”, hogy

munkálatok újból elakadtak. Az ok: a megyei tanácsnak még

naponta csak önképzéssel foglalkozhassék. Lehet, hogy addigra

nincs elfogadott idei költségvetése. Az intézmény így is legalább

belefárad és elballag valamerre sikerélmény nélkül.(…)

százmillió lejjel adós a kivitelezőknek. Gyakorlatilag még öthavi munka maradt hátra, de a jelenlegi ütemmel csak valamikor

-

az esztendő végére fejeződhet be. Pedig az intézmény 1998-ban

komoly a konkurencia?

Az utóbbi években magántársulatok jelentek meg. Mennyire

országos szinten a legnépesebb közönséget mondhatta magáénak. - Ők kicsi színházat csinálnak, kevés színésszel. A minőséget nem Csortán Márton tavaly szeptembertől a magyar tagozat megbízott

tudjuk felmérni, mert nincs róluk szakkritika. A konkurencia

vezetője. Tételesen sorolja a jelenlegi helyzetüket meghatározó

színházilag is demokratikus, hasznos dolog, de csak akkor, ha

tényeket. 1998-ban a 277 előadásból 133 (= 46%) magyar nyelvű. A

lojális. Akkor jó, ha jobb nálunk. Ha kiszállunk valahova, és

magyar előadások 35%-át Kolozsváron, a többit a megyében és más

előttünk egy nálunk jobb társulat járt, akkor nekünk ott nagy

turnékon tartották.

közönségünk lesz. Ha a konkurens képes háromezer lejért játszani

-

Ősszel Magyarlapádon, Szilágypaniton, Székelykocsárdon,

és ebből kifizeti a színészeket, az adóját, mindent, ráadásul a

Alsórákoson, Alsósófalván, Bálványosváralján jártunk. A vidéki

közönség is tódul hozzá, akkor le a kalappal előtte. De mindig tudni

közönség hálás, mert romlatlan. Találkozik a színész szándéka a

kell, hogy a család társadalmi kosarában a kenyér és a tej mellé

gyermekek és a pedagógia igényével is.(…) Ezekből a gyerekekből

milyen árú bábszínházjegy fér bele.

alakul majd ki annak a polgárosodó falusi-félfalusi rétegnek a színházba járó közönsége, amelyről a szociológusok és mindenki

- Mit jelent majd saját felújított teremben játszani?

reménykedve beszél.(…) Mi a kultúrát szolgáló társadalmi rétegnek 329


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

- Azt, hogy végre normális feltételek között próbálhatunk, hogy visszaszoktathatjuk a közönséget. (…) Legértékesebb előadásainkat végre esztétikailag méltó és védett környezetben leszünk képesek előadni, a rendező és a színész vágyai szerinti minőséget nyújtani. - Kopott-e a bábjátszás varázsa? - Azért is csökken a bábszínház hitele közönségünk előtt, mert nem vagyunk jelen a szakmai fesztiválokon. Rólunk csak az a hír járja, hogy nálunk jönnek-mennek a színészek, az igazgatók. És ez nem nyugodt alkotói légkör. Fontos tudni, hogy ebben a szakmában a színész két-három évnyi gyakorlat után képes főszerepeket eljátszani és végigjátszani. Nálunk, a magyar tagozaton, régóta várható a nemzedékváltás. Fel kell nőjenek a fiatalok a stafétabot átvételéhez. (…) - Arányos-e a magyar tagozat részesedése az intézmény bevételéhez való hozzájárulása alapján? - Ezt nem lehet meghatározni. Tény, hogy egy darab felújításánál vagy javításánál csakis azt a pénzt tudjuk felhasználni, amit előadásainkon megtermelünk.(…) Ilyen körülmények között lesznek a továbbiakban új bemutatók? -

Igen, és szeretnénk a bemutató előtt nyilvános főpróbára

meghívni

a

kolozsvári

pedagógusokat,

óvónőket,

hogy

véleményüket, illetve a közönség véleményét tolmácsolják nekünk. Különben régóta hiányzik a szakkritika. Olyan ez, mint a megszűnő gyermekjátszóterek. (…) Lehangoló, szűkülő nézete a mai társadalomnak.

330


PUCK / 1950 - 2020

A PUCK BÁBSZÍNHÁZ MAGYAR TAGOZATÁNAK SIRALMAI ÉS ÖRÖMEI Interjú GYÖRGY LÁSZLÓ tagozatvezetővel Lejegyezte: Horváth Gyöngyvér Varázs, álom, rácsodálkozás. Önfeledt gyermeki kacaj vagy

vasárnapi előadásaink számára. Sajnos, el kell mondanom,

néma figyelő csönd. Ez a bábszínház. Ez volt ezelőtt ötven

hogy ugyanezt a támogatást nem kaptuk meg történelmi

évvel, és ez most is, mert a gyermeki lélek nem sokat változott.

magyar líceumaink részéről. Pedig nézőközönségünk java

A bábszínház körülményei viszont igen.

része ezen iskolákba jár. Másik nagy gondunk, hogy fizetéseink a megélhetési kereteken alul mozog, valószínűleg azért,

GY.L. – Jelen pillanatban a legnagyobb baj, hogy az országban

mert egyelőre mi is a megyei tanácstól függünk. Egy bábos

nem

Mi

fizetése 700 ezer lej. Ebben az esetben nem is csodálkozom, ha

színészeinket tulajdonképpen az utcáról vesszük fel. Meg

sokan, miután már itt kitanulták a mesterséget, áttelepednek

kell mondanom, hogy mindezek ellenére jelenlegi csapatunk

Magyarországra. Így veszítjük el az értékes embereket.

létezik

hivatásos

magyar

bábszínészképzés.

nagyon jól működik. H.GY. – Mik az idei évad (1999-2000) tervei? H.GY. – Milyen nehézségekkel küszködik jelen pillanatban a bábszínház?

GY.L. – Két bemutatónk lesz. A többi felújítás. Az egyik Szántai János A Világszép Nádszálkisasszony című bábdarabja, Rumi

GY.L. – A legtragikusabb, hogy 4 éve nincs egy állandó termünk.

László kecskeméti vendégművész rendezésében, a másik

A régi, ismert helyiséget megtámadta egy gombafertőzés, mely

Tamási Áron Szegény ördöge, Varga Ibolya rendezőnk színpadi

nemcsak a gyermeknézők egészségét veszélyezteti, hanem a

elképzelésében.

bábosokét is. H.GY. – Mégis miképpen tudnak boldogulni az anyagiakkal, mert H.GY. – De azért az élet nem állt le, jóllehet négy év alatt meg

szép a művészet, de mikor már éhenhalóvá válik az ember, mintha

lehetett volna oldani ezt a gondot is.

kissé beszürkülne.

GY.L. – Természetesen nem. Óriási segítséget nyújtott nekünk a Német Demokrata Fórum azáltal, hogy felajánlotta helyiségét

GY.L. – A szakmát nagyon kell szeretni. Ez az egyik tényező. 331


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

A

másik,

hogy

előteremtésére

van

lehetőségünk

kiszállások

bizonyos

alkalmával

és

összegek pályázati

támogatásokkal. De mindettől eltekintve tudni kell rólunk, hogy ha egy nézőnk van, mi akkor is játszunk. Feltétlenül meg kell említenem két kollegánk nevét, akik nem színészek, de rengeteget tesznek az érdekünkben: Kovács István művészeti titkárról és Albu Mónika közönségszervezőről van szó. Csodálatos dolgokra volnánk képesek, de mindent a pénz határoz meg. Például egy gyermeknapi utcai ünnepség megszervezése több millióba kerülne. De álmodni szép. Talán majd egyszer…

332


PUCK / 1950 - 2020

INTERJÚ KOVÁCS ILDIKÓ RENDEZŐNŐVEL Tisztelt Kovács Ildikó művésznő, kérem beszéljen nekünk az intézményesített kolozsvári bábszínház kezdeteiről.

A kezdet kezdetén az ismeretlenbe indultunk. Fel kellett

Ezeken az első előadásokon keresztül értettük meg, fedeztük

fedezni

törvényeit,

fel ennek a csodálatos ősi művészetnek a sajátos lélektani,

lehetőségeit. Hiszen nem volt semmilyen fogódzónk, nem

pedagógiai hatását, azt, ahogyan egyedülálló módon, élő,

láttunk más bábszínházat, nem volt semmilyen tanulmányi-

közvetlen kapcsolatot teremt a színpad és nézőtér, gyermekek

forma lehetőségünk.

és színészek között, létrehozva a közös játék lehetőségét.

Úgy gondolom, hogy ösztönösen jól választottunk a

A gyermekek őszintén hisznek a bábu életében, és teljes

lehetőségeken belül. Ami a repertoárt illeti, már induláskor

átéléssel vesznek részt a közös játékban.

egy

nagyszerű,

sajátos

művészet

egészséges mondanivalójú, népmese alapú, dinamikus, humoros,

játékos

kisgyerekdarabokat

választottunk

Ilyen élő, közvetlen kapcsolat nem jöhet létre még a drámai

elsősorban. Ezekhez a darabokhoz a legélőbb, legdinamikusabb

színházi előadások során sem, még kevésbé a televízió, vagy a

bábfajtát, a kesztyűsbábot választottuk. A hagyományos vásári

számítógép képernyője előtt ülve.

játékosok Európa-szerte elsősorban ezt a bábfajtát használták

Ugyancsak a kezdeti periódushoz (1950-1955) fűződik az olyan

az előadásaikban. Ez a bábu teremti meg a legközvetlenebb

jellegű felnőttelőadások létrejötte és besorolása a színház

kapcsolatot az emberi kéz és a bábu között, híven közvetítve

repertoárjába, mint: Molière-től a Botcsinálta doktor, vagy

a kéz legkisebb, legérzékenyebb rezdülését is. Tekintve az

Karinthy Frigyes-től A bűvös szék. Ezekben az előadásokban

emberi kéz méreteinek, arányainak, asszimetriájának a

már megjelentek a wayang bábok is. Ezek a bábok jobban

kötöttségeit, a kesztyűsbábunak sajátosan humoros, kicsit

követik az emberi test méretarányait, mivel viszonylag

groteszk a megjelenési formája. Viszonylag nagy a feje, rövid

kis fejük és hosszú karjuk van, mozgatásuk pedig (hurka)

a karja, nincs lába. De a játéka, mozgása, vibráló módon élő,

pálcák vagy drótok segítségével történik. Ilyen módon

kifejező, magávalragadó.

létrejött az a kolozsvári felnőttközönség, amely végigkövette 333


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

a munkásságunkat egészen az utolsó időkig. Nagyon sok

egy orosz népmese alapján alkalmaztak bábszínpadra.

sikeres, teltházas felnőttelőadást játszottunk. Utolsó ilyen jellegű előadásunk az Übü király és a Karnyóné volt.

Ön számos sikeres gyermek- és felnőttelőadást is rendezett.

A szakmai fejlődésünk szempontjából meghatározó lépés

Mi az a különbség, amely ugyanazon műfajon belül

volt az 1959-ben létrehozott stúdió. Tekintve, hogy semmilyen

elkülöníti a befogadórétegeket és mi az, ami leginkább

hivatalos szakmai képzés nem állt rendelkezésünkre, meg

jellemzi az Ön művészetét?

kellett teremteni az önképzés lehetőségét. A cél a mesterségbeli képzés és a kreativitás fejlesztése volt. Megszerveztük a

Egész munkásságomra (50 évet töltöttem a bábszínházban)

rendszeres beszédtechnikai-, színészi átélés-, interpretálás-,

rányomta bélyegét a „csak” szócska. „Csak” bábszínház,

mozgásművészet-, bábmozgatás-, énekgyakorlatokat. Ami

„csak” gyerekeknek. A bábszínházat általában másodrangú,

a kreativitást illeti, rendkívül hasznosnak bizonyultak a

korlátozott lehetőségű és hatáskörű művészeti ágnak tekintik.

napi improvizációs gyakorlatok, majd az a feladat, amikor

Vajon miért?

a színésznek kellett egy kis jelenet rendezői koncepcióját

A bábok mérete miatt? Vagy talán az okból, hogy a bábszínházak

kialakítani, a bábut, díszletet megtervezni, kivitelezni, no és

ma elsősorban a gyermekeket szolgálják? És maguk a gyerekek?

természetesen eljátszani a kis előadást.

Vajon a felnőttek azt tartják a gyermekekről, hogy azok koruk és méreteik miatt csökkent értékű lények?

A

mozgásművészeti

tanfolyamunk

folytatásaképpen

kialakult egy pantomimcsoport is, amelyik később MIM

Máig sem tudtam megfejteni a „rejtélyt”, hogy miért jött létre a

7 néven szerepelt itthon és külföldön. Ennek a többéves,

felnőttek és a gyermekek világa közötti távolság. Honnan ered

következetes munkának az eredménye lett az a professzionális

az elemi logika hiánya, amely segítségével megérthetnénk

szint, ami az előadásainkat jellemezte. Ez mesterségbeli

a gyermekkor meghatározó szerepének hatását amelyet

tudást, munkamorált és művészi igényességet jelentett. Az

a későbbi felnőttkorra gyakorol, és ezáltal meghatározza

előadásaink kivívták a közönségünk szeretetét, megbecsülését,

egy egész közösség és társadalom jövőjét? Ha már teljesen

sőt nemegyszer a kritikáét is.

elfeledtük a saját gyermekkorunkat, akkor legalább a gyakorlati célokat tartanánk szem előtt. A gyermekekhez

Ebben a kezdeti periódusban jelentek meg az első olyan

szóló művészet és ennek problémái ma még nem bírnak kellő

gyermekelőadások, amelyek már átgondolt és tudatos rendezés

fontossággal a társadalmi életben, a szülők, pedagógusok és

során születtek, és a daraboknak megfelelő játékstílusban,

művészek nem veszik komolyan, a szakkritika következetesen

látványelemekkel és zenei kísérettel kerültek színpadra. Ilyen

mellőzi őket!

jellegű előadás volt például az Öt kis kínai, amelynek szövegét jómagam dramatizáltam Mihai Crişan segítségével, valamint

Számomra

E. Tarakovszkij: A csuka parancsára című bábdarabja, amelyet

felháborítónak tűnik a világ jelenlegi gazdasági-társadalmi

334

egyenesen

abszurdnak

és

mélységesen


PUCK / 1950 - 2020

arculata, azé a világé, amelyben szédítő összegeket költenek

jelentős lengyel írónőnek, Krystyna Milobedzka-nak, A haza

egyre hatékonyabb fegyverekre és bombákra, ahol milliókat

című színműve. A darab célja, hogy tudatosítsa a gyerekekben

költenek egy amerikai filmcsillag esküvőjére, ahol a

a haza és a szülőföld fogalmát és, hogy elmélyítse ezen

politikusok, akik az ország és a lakosság jólétéért kellene

fogalmak fontosságát. Ellenben a darab felépítése teljesen

harcba szálljanak, korumpálódnak, és így válnak egyre

szokatlan. Az előadásban öt színész játszik, akik kellékként

gazdagabbá.

csupán néhány színes kockát használnak. Tekintve, hogy az előadás mozgásszínház jellegű, bábokat nem használtunk.

Mindezek az abszurditások szemben állnak a gyerekek súlyos

A szereplők: „a Hang”, „a Ház”, „az Út”, „a Kapitány” és „a

és megoldatlan problemáival, kezdve a fejletlen országok

Kocka”. Az írónő által megalkotott szöveg és cselekmény

éhező gyermekeitől egészen a mi gyerekeink fizikai-pszichikai

mélyen szimbolikus, meglepő fordulatokkal beszél az életről,

egészségének kérdéséig, a gyermekek nevelésével, ápolásával

a barátságról, önzésről és agresszivitásról, összetartásról

foglalkozó intézmények siralmas állapotáig, stb. stb.

és az élet útjairól, amelyek végül mindig hazavezetnek a szülőföldre, ahol a gyökereink, múltunk, őseink, jövőnk és

A jövő nemzedék! Milyen szépen is hangzik! Ha a társadalom

gyermekeink vannak, ahol a hazánk van. Megható és nagyon

a kellő figyelmet fordítaná rájuk, és a fent említett hatalmas

érdekes előadás volt, és minden korosztálynak játszottuk! Egy

összegeknek csupán a tizedét ezekre a célokra fordítanák, ha

alkalommal a Korunk szerkesztősége felkért, hogy tartsunk

nem is éppen „boldog”, de legalábbis normális és egészséges

egy kísérleti előadást óvodás korú gyerekeknek, és akkor csak a

gyermekkort biztosíthatnánk az utánunk jövő nemzedéknek,

kicsiknek játszottunk. Az előadás után felkérték a gyerekeket,

megteremtve ezáltal egy emberségesebb, normálisabb és

meséljék el szüleiknek a látottakat, hogy azok lejegyezhessék

„boldogabb” társadalom alapjait.

és elküldhessék nekünk az írott anyagot. Ugyanakkor a gyerekeknek rajzolniuk is kellett. A lejegyzett anyag és a rajzok

A nézőknek korosztályokra való felosztására több elmélet is

azt bizonyították – egyes padagógusok és pszichológusok

született, és ezek közül egyesek kimondottan szélsőségesek.

legnagyobb meglepetésére, – hogy az óvodások is teljes

(Példa erre az az előítélet, hogy 5 éves koráig nem kell

mértékben megértették üzenetünket és az előadás eszmei

a gyermeket bábszínházba vinni!) Egyes színházak a

mondanivalóját. Természetesen sokat játszottuk az előadást

műsorfüzeteikben leszögeznek bizonyos korhatárokat: 3-5, 5-7,

nemcsak kisiskolásoknak, de líceumi hallgatoknak is. Egy

7-10 éves korosztályoknak szóló előadásokról beszélnek.

turné alkalmával 18-22 éves fiataloknak is előadtuk. A nézőtér visszajelzéseiből megéreztük és megértettük, hogy ez a sikeres

Először is megállapíthatjuk, hogy a gyerekek érzelmi és

előadás „fogyasztható” minden korosztály számára. Kivételt

intellektuális szempontból sokkal fogékonyabbak, mint azt a

csupán néhány pedagógus képezett, akik értetlenségüknek,

felnőttek feltételezik. Ezt a következtetést néhány rendhagyó

sőt felháboródásuknak adtak hangot, mondván, hogy nem

előadás során vontam le. Erre a legérdekesebb példa egy

értik az előadást. Mi azonban bizonyságot nyertünk arra, hogy 335


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

nem szabad alábecsülnünk a gyermekek felfogó- és értelmező

a felnőttek világa (ahol egyre kétségbeejtőbb jelenségek

képességét, és arra is, hogy feladatunk ezáltal is beszélni

mutatkoznak) által megrontott lelkű gyerekek népesítsék be!

nekik az élet fontos kérdéseiről, természetesen megtalálva a megfelelő formát és módot.

A korhoz kötött előadások témaköréhez hozzáfűzhetnék még egy érdekes jelenséget: a gyermekeknek szánt előadásokon

Ami a korhoz kötött jellegzetes fizikai és pszichológiai

általában a felnőttek is igen jól szórakoznak, megízlelve a játék

jelenségeket illeti, mint a figyelem, az összpontosítás, az elvont

örömét. (Nemrég egy Hófehérke előadáson, amit egy bulgáriai

fogalmak megértése stb., azt tapasztalhatjuk, hogy számottevő

rendezésem bemutatóján adtunk elő, egy 16 éves lány azt

változások történtek az elmúlt 30 évben. A mai gyermekek

mondta nekem: „Nem találok szavakat! Újra felfedeztem a

beleszülettek egy rohanó ritmusú világba, a technikai

gyermekkoromat!” Talán ez volt az egyik legnagyobb dícséret,

vívmányok befolyása alatt állnak, bizonyos vonatkozásban

amit kaphattam!)

koraérettek, reakcióik meglepően gyorsak, de a türelmük számottevően csökkent.

És fordítva! Az olyan jellegű felnőttelőadásainkon, mint az Übü király, Özvegy Karnyóné, stb., voltak gyerekek, akik

Mégis a legfontosabb az a tény, hogy ezek a mai gyermekek

többször is megnézték ezeket az előadásokat. Például egy

még mindig csak gyermekek! Nyitottan fogadnak minden

8-9 éves kislány az összes Übü király előadásunkat látta. Még

eseményt, minden lelki-szellemi impulzust, mindig és

betegen is ragaszkodott hozzá, hogy eljöjjön. A művészet

mindenhol játékra kaphatók, egészséges humorérzékkel

megmagyarázhatlan rejtelmei ezek, és nagyon jó az is, hogy

rendelkeznek és velükszületett igazságérzetük még romlatlan.

nem tudunk megmagyarázni mindent! Fogadjuk el, hogy

Mindezeket a következtetéseket a visszajelzéseikből, elfojtott

vannak titkok, a művészet és az alkotás titkai!

suttogásaikból, elragadtatásukból – ha megjelenik a színen egy szép törékeny bábu –, felháboródott közbekiáltásaikból – mikor valami igazságtalanság történik a színpadon –, egészséges,

Vannak-e a bábszínháznak szigorúan vett törvényei?

vidám nevetésükből – ha a színpadi cselekményben éppen valami nevetséges bonyodalom történik, vagy ha bohókás,

Minden művészetnek megvan a maga egyedülálló kifejezési

mókás figurák jelennek meg a színen – sikerült levonnom.

eszköztára és ez teremti meg az alkotás folyamatának a törvényeit. Például a filmművészet elsősorban a látványt

A gyerekek képesek arra, hogy megértsék és befogadják

használja fel, és ezáltal adott esetben a szavak így a szöveg

azt, amit mi a művészetünk által üzenni szeretnénk.

is elhanyagolhatóvá válhat. A felvevőgép képes behatolni az

Hiszem, hogy megvan rá a lehetőségünk, hogy igazi

emberek gondolatvilágába, érzelmeibe, elvont fogalmakat,

gyermekkort biztosíthassunk számukra. Ne jussunk oda,

gondolatokat, érzelmeket testesíthet meg a képek által. (Sajnos,

hogy társadalmunkat unatkozó, közömbös, szkeptikus, önző,

sok esetben a filmek csupán a hétköznapi élet lefényképezésére

336


PUCK / 1950 - 2020

szorítkoznak, ami a kommerszfilmek sorozatgyártásához

megteremti a sírás és nevetés „iskoláját”. F.G.Lorca: „A színház

vezetett.)

a nevetés és a sírás iskolája.” (Különben nem véletlen, hogy Lorca bábdarabot is írt!)

A színházban a színészek játszanak, ők adnak életet a különböző stílusú, jól meghatározott karakterű színpadi alakoknak,

Tekintve, hogy az alkotói folyamat a bábszínház esetében

szerepeknek,

dramaturgiai

szorosan összefügg, és rokon jellegű a gyermekek játékával,

konfliktusokat hoznak létre, így tolmácsolva a darab eszmei

művészetünk és színpadunk különleges hangulatot és egyfajta

mondanivalóját és üzenetét. A színpadon megjelenik a jelmez,

speciális pszichológiai hatást sugároz. Meglehetősen nehéz

a maszk, a zene, a fény is – mindazok a művészeti eszközök,

pontosan követni, lenyomozni ennek a különleges hatásnak a

amelyek kiegészítik és segítik

sokrétű összetevőit.

amelyeket

megelevenítenek,

a színészek játékát. De

létrehozhatunk olyan művészi értékű színházelőadást is, ahol az üres színpadot mindenféle segédeszköz nélkül egyedül

A játék jellegét a bábu határozza meg, a színész a háttérben

a színész uralja. (Ilyen jellegű előadást természetesen csak

marad (még akkor is, ha a bábukat a nézők szemeláttára

valóban tehetséges színészekkel lehet létrehozni.)

mozgatja!). Ez a tény eredményezi a „paraván-etikát”, mely szerénységre és művészi alázatra kényszerít. Mindig a bábu

A bábszínház ellenben nem létezhet a bábu nélkül! Persze a

az elsődleges, és nem a színész fizikai jelenléte vagy személyes

bábukat színészek mozgatják, de ennek a művészeti ágnak az

sikere. A bábu nem engedi meg, hogy a személyes hiúságunk

igazi kifejezési eszköze a Bábu. Ő határozza meg művészetünk

előtérbe kerüljön, hogy kis (vagy nagy) provokációkkal tapsot

törvényeit.

zsaroljunk a közönségtől, vagy a nézőtér felé kacsingatva rögtön-aratott sikert reméljünk.

Ki is a Bábu? Egy öntörvényű lény. Ő a Bábu. Nagy B-vel. Egy jel, egy mágikus erővel rendelkező lény. Ez a mágikus erő a

A bábu csak akkor elevenedik meg, ha hiszünk is az életében, és

holt anyag megelevenítéséből ered, és a báb életre keltésének

ha a játék őszinte örömével tudunk játszani. Csak így születhet

csodájából fakad. Ez a csoda csak akkor következik be, ha a

meg a tiszta játék. Érdekek nélkül! Az effajta játékhoz tiszta

bábszínész valóban hisz a báb életrekeltésében. Ha ez a hit

és szabad lélek szükséges, mely az örömből merít energiát,

hiányzik a játékából, akkor megsemmisül a művészetünk ereje,

és ezt bőkezűen megosztja másokkal is. Tapasztaltam,

és minden csupán a báb mozgatási technikájává redukálódik.

megértettem, hogy az aki elvesztette élő kapcsolatát az emberiség gyökereivel, az ősivel, a természettel, aki elfelejtette

De ha sikeresen celebráljuk művészetünk rítusát, kitárul

saját gyermekkorát, az sohasem lehet igazi bábművész. Sok

előttünk lehetőségeinek végtelensége,

a fantázia szabad

„hivatalnok-művészt” ismerek, kik művészetük nagyszerű

szárnyalása, a soha nem látott csodás világok teremtése és

vagy középszerű mesteremberei, de ezek közül nagyon kevés

a szellemi szférában való kalandozás lehetősége. A bábu

az igazi alkotó bábművész. Még világviszonylatban is. 337


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

tragikomikus

Meséljen a legsikeresebb előadásokról, amelyeket az eltelt

lényről. Tragikus a velünk és a környezetével szembeni

30 év során rendezett, míg a kolozsvári Puck Bábszínház

kiszolgáltatottsága, sebezhetősége és törékenysége miatt,

rendezőnője volt.

Még

néhány

szót

a

Báburól,

erről

a

ugyanakkor minden bábu rejt magában komikus jelleget is, amely akkor nyilvánul meg, amikor mozogni kezd, mihelyt

Ahhoz, hogy legfontosabb előadásainkról, munkánk örömeiről

az élet első jelei megmutatkoznak, mivel ez a jelenség kivétel

és nehézségeiről beszéljünk, amelyek az alkotói folyamatok

nélkül mindenki ajkára a meglepetés mosolyát csalja. Ellenben

során felmerültek, egy külön könyvet kellene írnunk.

az a tény, hogy nem emberről, hanem képzőművészeti alkotásról van szó, az ember jelképéről, a leglíraibb bábunak

Visszatekintve, ami az én munkásságomat illeti, azt hiszem,

is egyfajta groteszk jelleget is kölcsönöz.

hogy előadásaim két kategóriába sorolhatók be: azok, amelyek elsősorban a gyermeki lélekhez szólnak, és megpróbálnak

Természetesen, a bábu által meghatározott alaptörvényeken

örömet, melegséget, költőiséget, humort és játékosságot, lelki

kívül,

alkotási

kultúrát sugározni, mint a Micimackó (A.A. Milne – Kovács

folyamatának elveit, még számtalan mesterségbeli jellegű

Ildikó), az Állatmesék (Móricz Zsigmond – Kovács Ildikó),

törvény is van, amelyek felsorolása és elemzése egy kisebb

Eljöhetnél hozzám! (Lawson – Molnár Erzsébet), Bóbita (Al.T.

kézikönyvet igényelne.

Popescu), stb., és azok az előadások, amelyek elsősorban a

amelyek

meghatározzák

művészetünk

felnőttekhez szóltak. Ezek az előadások általában szatirikus, Hiszem, hogy a mai világban nagy szükség van az ilyen

sőt olykor groteszk hangvételűek voltak, mint a: Meghasadt

jellegű szellemi és lelki erőforrásra. Játékunk nemcsak a bábu

szívek (Bajor Andor), Szentivánéji álom (W. Shakespeare), Übü

életébe, de az életbe vetett hitet is jelenti. A közönség – a terem

király (Alfred Jarry), Sânziana és Pepelea (Vasile Alecsandri),

intimitásának is köszönhetően – részesévé válik a színpadi

Karnyóné (Csokonai Vitéz Mihály), és néhány formailag és

játéknak, és velünk együtt hinni kezd a bábu játékában.

tartalmilag is szokatlan előadás, mint: A haza (Krystyna

Valószínűleg így jön létre az igazi bábszínházi előadást jellemző

Milobedzka) és Csinn-Bumm Zeneországban (Kovács Ildikó), a

különleges hangulat, így születik meg egy olyan előadás, amely

gyerekek zenei nevelését szolgáló előadás.

a gyermekek vagy akár felnőttközönség számára is igazi lelki megtisztulást jelenthet. A bábművészetnek szoros kapcsolata van az ősi rítusokkal, a gyógyítóerejű sámánvarázslattal, így születhet meg az a művészi hatóerő, kisugárzás, amivel a közönségünknek erőt adhatunk, katarzist, örömet, a lélek gyógyulását.

338


PUCK / 1950 - 2020

Alfred Jarry: ÜBÜ KIRÁLY Minden egyes új előadás új kalandot, új eseményt, újabb

1990-ben felújítottam az előadást, és nagy sikerrel mutattuk

akadályt, újabb felfedezést és újabb harcot jelent az

be egy hollandiai nemzetközi utcaszínház-fesztiválon,

alkotóművész számára.

Vlissingenben. Sajnos Horia Pop ekkor már nem volt közöttünk.

Lucian

Tănase-val

helyettesítettem,

Übü

Nagyon örültem annak, hogy együtt „játszhatunk” Alfred

mamát a másod-szereposztásban, Smaranda Stratonov

Jarry-val, aki életet adott Übü papának, ennek a fantasztikus

is alakította, Melania Ursu-hoz képest vaskosabban, de

szörnyetegnek. Őrült és fantáziadús játék volt ez. Néhány

mindvégig megőrizve a groteszk és bizarr jelleget. (Különben

kitűnő színésszel együtt sikerült belépnünk a szerző által

Vlissingenben mindkét színésznő játszott.) Természetesen

megalkotott groteszk és abszurd világba.

minden színész hozzájárult a maga módján ennek a közönség által annyira kedvelt előadásnak a sikeréhez.

Tudorel Filimon, Übü király megtestesítője, félelmetes maszkjával nevetésre ingerelt, de borzongásra is késztetett.

Virgil Svinţiu

Tiberiu Stoi, az előadás játékmestere a maga intellektuális,

kifejező volt. A Valentin Fărcaş által komponált fantáziadús

felszabadult és természetes játékstílusával, finom humorral

és humoros zene végig hűen követte a színpadi játékot.

expresszionisztikus díszletterve roppant

vezette a bizarr játékot, magyarázva a cselekményt és mozgatva a kegyetlen király kénye-kedvének kiszolgáltatott bábokat.

Hollandiában románul játszottunk. Másnap megjelent

Melania Ursu, mint Übü mama (az első szereposztásban),

egy cikk a helyi újságban, amelyben a sok dícséret mellett

bővérű temperamentumával bizarr figurát alkotott meg, egy

a kritikus megjegyezte: „Mindent megértettünk, noha az

hatalomvágytól elvakított közönséges némbert, ki háborúra

előadás román nyelven folyt.”

és gyilkosságra buzdítja férjét. Mégis ez az ijesztő figura néha

Az előadás után megkeresett egy fiatal holland lány,

nevetségessé vált. Horia Pop, a Kapitány, bizarr humorral

mindannyiunknak gratulált és megjegyezte: „Asszonyom,

fűszerezett, elegáns gesztusaival, színes interpretációval egy

nálunk az emberek szíve és elméje alszik, de Önöknek

nagyon groteszk szerepet alakított kiválóan.

sikerült felrázniuk minket ezzel az előadással.”

1985-ben a Szabad Európa Rádió munkatársai gratuláltak

Azt hiszem, ez az igazi „siker”: mikor sikerül eljuttatni olyan

nekünk a bátorságunkhoz és ehhez a sikeres előadáshoz.

érzelmeket és gondolatokat a nézőkhöz, amelyek még utólag

Természetesen e gratuláció után az előadás lekerült a

is foglalkoztatják őket.

műsorról. 339


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Csokonai Vitéz Mihály: KARNYÓNÉ Sajátos kísérletre adott lehetőséget Csokonai Vitéz Mihály

Természetesen egy ilyen jellegű előadás nem jöhetett volna

archaikus nyelvezetű, 200 éves komédiája. Ebből a szövegből

létre középszerű színészekkel. Az ember-bábok sminkje

egy olyan produkció jött létre, amely akár 100 előadást is

groteszk bábfejeket idézett, mozgásuk pedig nagyon szigorú

megért volna, ha némi támogatást kapunk és ha nem távozik

koreográfiát követett. Mégis, mozdulataik spontánoknak és

el közülünk Péter János.

dinamikusaknak tűntek. Stilizált mozgásuk a pantomim tapasztalatoknak köszönhetően volt megvalósítható.

Ez a veretes komédia különleges, szatirikus humorral rendelkezik, ugyanakkor már abszurd és groteszk elemek is

A már említett kísérleti stúdió keretein belül jött létre a MIM

föllelhetők benne.

7 pantomicsoport.

Színpadra való alkalmazásakor egy különleges kifejezési

Autodidakta

módot kellet találnunk, olyat, amilyent eddig még soha nem

gyakorlattal

alkalmaztak (legalábbis a mi színházunkban soha nem volt

szemléletmódot, technikát és dramaturgiát. E tevékenység

még ilyen jellegű előadás).

közvetlen eredményeként megszületett egy több jelenetből

módszerekkel, sikerült

sokfajta

kidolgoznunk

improvizációs egy

pantomim

álló pantomimelőadás. Sajnos abban senki sem segített, A vígjáték komikus és groteszk figurái ember-bábok által

hogy intézményesített hátteret nyerjünk. Egy ideig a városi

voltak megelevenítve, ugyanakkor minden szereplőnek

kultúrház vezetősége engedélyezte, hogy néha-néha tartsunk

megvolt a maga bábu-mása is. Ez váratlan, abszurd, bizarr

egy előadást a termükben, és segíségükkel jutottunk el egy

játéklehetőségekre adott alkalmat.

magyarországi nemzetközi fesztiválra, amit egy amszterdami fesztivál, majd egy lengyelországi (Wroclaw) workshop

Az archaikus szöveg ellenére az előadásnak friss, élő, mai

követett.

hangvétele volt.

Meg kell jegyeznem, hogy egész munkásságunk önkéntes jellegű

Nagyon széleskörű közönségréteget vonzott: sikert aratott a

volt,

semmiféle

külön

javadalmazásban

vagy

jutalomban nem volt részünk.

legigényesebb értelmiségi-körökben, akárcsak a határmenti eldugott falvak paraszti lakossága előtt, fiataloktól idősekig

Tudor Vornicu-nak köszönhetően időnként felléptünk néhány

(társadalmi kategóriáktól és kortól függetlenül) mindenki

általa szerkesztett és rendezett televíziós műsorban is.

élvezte ezt az előadást. 340


PUCK / 1950 - 2020

341


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

A pantomim-művészetben való jártasságunkat azonban

A Szentivánéji álom című előadás egyik mérföldköve az Ön

gyümölcsöztetni tudtam az előadásaimban: elsősorban Bajor

munkásságának. Mi volt a különlegessége ennek a bábszínházi

Andor Meghasadt szívek című paródiájában, később pedig a

előadásnak?

Karnyóné című előadásban. Az öreg özvegy szerepében Péter János ellenálhatatlan humorával, fantasztikus szakmai fegyelmével, valamint a mozgás és előadótechnika és a színészmesterségben bizonyított mesteri színvonalával a maximumot hozta ki a szerepből. Soha nem ripacskodott, minden alkalommal gyermeki örömmel tudott játszani, legmagasabb fokú odaadással és őszinteséggel. Méltó partnere volt a már szintén elhunyt Balló Zoltán, aki az özvegy fiát, egy kissé ostoba, gügye fiút alakított. Mindkét szerep számos csapdát rejtegetett: könnyen át lehetett volna csúszni naturalisztikus játékstílusba vagy ripacskodásba, esetleg olcsó komédiázásba. Mindkét színész mesteri módon, stilizált mozgással és hanggal, mégis élő módon oldotta meg a rájuk háruló nehéz feladatot. De mondhatom, hogy az egész társulat remekelt az előadásban nyújtott stilizált játékkal, amely ellenállhatatlan nevetésre ingerelte a nagyszámú nézőtábort. A nevetés is egyfajta ajándék, mivel a test és a lélek egészségét szolgálja. Az előadás díszleteit a társulat leghűségesebb munkatársa, Botár Edit tervezte, aki számtalan alkalommal kápráztatta el a gyermekeket a díszletek élő, meleg színeivel, a mesefigurák játékos, illusztratív rajzaival. Az előadás humoros és szellemes zenéjét Vermesy Péter komponálta.

342


PUCK / 1950 - 2020

343


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

William Shakespeare: SZENTIVÁNÉJI ÁLOM A nagy angol drámaíróval való találkozás minden esetben

minőségbeli különbséget a következőképpen valósítottuk meg:

kemény megmérettetést, az alkotói mesterség nehéz vizsgáját

a mesterembereket színészek jelenítették meg a kis bábszínházi

jelenti. Az ő világa annyira mély és annyira teljes, hogy eggyé

paraván előtt, a szerelmesek kecses, szoborszerű, stilizált

kell válnod vele, ügyelve arra, hogy el ne tévedj a gondolatok

bábfigurák voltak, őket térbeli mozgatással keltettük életre

és szereplők szövevényesen bonyolult labirintusában. Meg kell

a paravánon, a harmadik világ, a tündérek világa a paraván

találnod a megmentő fonalat, és akkor megnyílik a szigorú

és a bábuk fölött lebegett, a fekete-színház technikájának a

logika által megteremtett dramaturgiai őserdő.

segítségével. Ilyen módon a színészeknek csak az arca és a keze úszott a levegőben. Ezt a megoldást az idők folyamán

Így folyt le az én találkozásom Shakespeare-rel, így fedeztem

még kétszer változtattam, javítottam. Ugyanis Shakespeare a

fel a darabon belüli három világot, azok jellemzőit és a köztük

tündérkirálynő Titániát és a férjét, Oberont a görög istenek

levő különbségeket. Meg kellett találnom azokat a színpadi

példájára, esendő emberi tulajdonságokkal ruházta föl. Így a

eszközöket, amelyek megtestesíthették ezeket a szöveg stílusa,

későbbi változat formájában ők is testi, emberi formájukban

a cselekmény bonyolítása és a szereplők megformálása által

jelentek meg a felső térben. Csak Puck maradt lebegő, repülő

jól behatárolt világokat.

szellem.

Rájöttem, hogy ez a darab nem ártatlan tündérmese, hanem

Puck mágikus erőkkel rendelkezett, ő mozgatta a bábokat, ő

szatirikus elemekben bővelkedő paródia, amely szerelemről és

lehelt életet beléjük.

emberi gyarlóságokról szól. (Sok éven át a drámai színházak csak töredékesen adták elő, általában mint elbűvölő, ártatlan

A színpadképet a nagyon tehetséges, korán elhunyt Alexandru

tündérmesét!) Shakespearenek két darabjában vannak jelen

Rusan tervezte. Néhány élénk vitákkal fűszerezett hetünkbe

hangsúlyosabban a földöntúli varázselemek: a Szentivánéji

került, míg kikristályosodott a rendezői koncepció, a díszletterv

álomban és A viharban. Mindkét darab kiválóan alkalmas

és a színpadi megjelenítések módszerei. Mindenesetre ez az

arra, hogy a bábszínház sajátos eszközeivel, lehetőségeivel

előadás minőségi ugrást jelentett mindannyiunk számára.

jelenítsük meg. Alexandru Rusan, Ebben az esetben a fentemlített három világ közötti 344

mint

említettem,

ihletett,

zseniális

színpadképet tervezett. Az erzsébetkori stílust idéző puritán


PUCK / 1950 - 2020

kis paraván ugyanakkor költői elemeket is tartalmazott.

módon jutott el nézőinkhez. Úgy tűnt, hogy a darab életre kel

A szép, fehér, kifejező, nippszerű bábok ellenpontozták a

körülöttünk, és ezt a nézőközönségünk visszajelzéseiből is

mesteremberek nevetséges jelmezét.

éreztük.

A román nyelvű előadásnak két változata volt. Titánia és Oberon

Azt hiszem, az igazi siker nem lehet más, mint egy élő, közös

megjelenítésére az előadás felújításakor, a németországi turné

játék a színpad és a nézőtér, illetve a színészek és a nézők

előtt találtam meg a végleges megoldást. (Különben a „Bonner

között.

Rundschau” úgy írt az előadásunkról, mint egy mélyen kielemzett modern Shakespeare- produkcióról!)

Meg kell említenem az elhunyt Horia Pop által megteremtett elegáns, intelligens Oberont, az Ana Rusu-Brie által ragyogó

A legnehezebb feladat a természet és a Titánia kíséretébe

életkedvvel

tartozó tündérkék megjelenítése volt. A stilizált díszletnek és a

szerelmesek jól megrajzolt karaktereit, finom humorát és

rendezői koncepciónak nem feleltek meg a már ismert, banális

az őket mozgató Carmen Pop ragyogó, szellemes játékát,

megoldási lehetőségek. Rusan találta meg a szellemes, zseniális

valamint a mesteremberek vaskos humorát.

és vonzó

nőiességgel alakított

Titániát,

a

megoldást: „Használjunk kezeket – a bábművész eszközeit!” Így jött létre a kezek tündéri koreográfiája: kvarcfénnyel

A zseniális Péter János volt a híd a román és magyar nyelvű

megvilágított, különböző hosszúságú fehér kesztyűk. A kezek

előadások között, ugyanis néhány év elteltével magyar

virágokat, fákat, madarakat és tündérkéket ábrázoltak.

nyelven újítottam fel az előadást, megőrizve az eredeti változat alapjait. Csupán Puck egyéniségét csiszolgattam egy kicsit,

A tervező és a rendező „vizsgája” után a színészek

még nagyobb hangsúlyt fektetve arra, hogy ő egyszemélyben

„megmérettetése” következett. Az említett három világszint

művész, bűvész, manó és bábos, vagyis megsokszoroztam a

érzékeltetése különböző stílusok, módszerek, megoldások

személyét, úgy, hogy megjelenítettem a színpadon a báb-mását

felvonultatását igényelte, ami nagy feladatot jelentett a

is, a tehetséges, jóhumorú Balló Zoltán segítségével.

színészi munkában, valamint nagyon igényes szakmai megoldásokat. Számunkra addig szokatlan időtartamú, kitartó

Péter János mindkét előadásban játszott, ő volt az a

munka következett: 42-44 olvasópróbát tartottunk, majd 32-

mesterember, akit Puck szamárrá változtat. Sajnos, a magyar

35 színpadi próba következett. Ennek a kitartó munkának

előadás létrehozására nem tudtunk annyi időt fordítani, mint

köszönhetően figyelemreméltó színészi alkotások jöttek létre

az első változatra.

minden színész esetében, mivel minden alakítás magasfokú minőségi megoldásként volt elkönyvelhető. Nagyon nehéz

Egy, a marosvásárhelyi kollegáinknak adott interjúban Ön

lett volna minőségi különbséget tenni közöttük. Az ideális

kifejtette, hogy a bábszínházak működésének alapjait újra

körülményeknek köszönhetően előadásunk üzenete meggyőző

kell gondolni és fogalmazni. Miként látja ennek a művészeti 345


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

ágnak a további fejlődését?

és a felnőttek számára örömet, nevetést, lelki tisztaságot, kikapcsolódást és megtisztulást, segíthetünk megküzdeni az

Ez a társadalom, amelynek (úgy tűnik), nincs szüksége a

élet súlyos gondjaival, felrázva, ébresztve nézőinket.

művészetre, nem támogatja és nem óvja a színházakat, és ezt a hozzáállást leginkább a gyermekszínházak sínylik meg.

Remélem, hogy esztétikai, szellemi, erkölcsi üzeneteink megmaradnak

valahol

beépülve

a

gyermeknézők

A színházaknak felül kellene vizsgálniuk és módosítaniuk

tudatalattijában, segítve őket az életben való biztosabb

kellene intézményesített gazdasági rendszerüket, ugyanis

tájékozódásban. Mentsük meg gyermekeink gyermekkorát és

leragadtak egy nehézkes, elavult formánál, amely túlterheli a

jövőjét!

költségvetést. Például egy olyan kis intézmény, mint

a bábszínház 7-8

hivatalnok helyett 2-3 irodai alkalmazottal is sikeresen működhetne. A legnagyobb figyelmet a művészetet érintő kérdésekre

kellene

fordítani,

mint:

a

műsorpolitika,

koncepció, stílus, színészi kreativitás, állandó szakmai továbbképzés és művészeti minőség. Ezek volnának a színházi munka előrehaladásának gyakorlati feltételei. A valóságban éppen a szellemi, művészeti és alkotási kérdések esetében mutatkoznak a legsúlyosabb gondok. Hol a helye és mi a hivatása a bábszínháznak 2000-ben? A bábszínháznak, ennek az élő és érzékeny művészeti ágnak megvan a maga rendeltetése és jövője, mindannak ellenére, hogy nagyon törékenynek, sebezhetőnek tűnik az egyre durvábbá, elidegenültebbé és agresszívebbé váló világgal szemben! Én mély meggyőződéssel hiszek a művészet erejében. Tudatában vagyok annak, hogy csupán egy törékeny „fegyvert” tartunk a kezünkben, mégis, ezt a fegyvert nagyon is hatékonynak tartom: ajándékozhatunk általa a gyermekek

346


PUCK / 1950 - 2020

347


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

348


PUCK / 1950 - 2020

VISSZAEMLÉKEZÉSEK

DR. KÖTŐ JÓZSEF EGY HŐSKOR HŐSEI Az erdélyi magyar színháztörténet utóbbi félévszázadának

ebben a műhelyben nem pallérozódik az új és új nemzedékek

legidőtállóbb és stílusteremtő előadásait sorjázva a kolozsvári

ízlése és kultúraszeretete?

bábszínházi műhely neve vissza-visszatér. De a tény, ami igazán színháztörténeti jelentőségűvé Nem, nem a színháztörténész esetleges tévedése szól, mikor

avatja az intézmény félévszázados létét, az kísérletező

egy bábszínházi méltatáskor az egész anyanyelvi kultúrára

szelleme. Mikor az ember alattvalóvá nevelése tobzódott

jótékony serkentő hatással bíró intézményre emlékezett. Az

és gúzsba kötötték a szellemet, az élő és írott szó művelőit a

én nemzedékem koronatanú lehet ebben a perben. Ha egy

lélekdermesztő ideológiák szolgálóivá akarták lefokozni,

bábszínház klasszikus hivatásáról beszélünk, akkor nem

akkor a bábszínházba menekültünk, hisz ott a bohóc-álarcba

hagyható figyelmen kívül az a következetes alapozó munka,

bújt nagy erdélyi szatirikus szerző groteszk jajkiáltásait

amellyel annyi nemzedéket a nemzeti és egyetemes művelődés

hallgathattuk bravúrosan stílusújító előadásokba burkoltan.

„fogyasztójává” kent fel, megismertetve a kis nézőket a színházi

A játszó személyek, időnként kibújva a bábok kalodájából, élő

kultúra alapfogalmaival.

alakot öltve tették a társulat és a szerző ezer sebből vérző szívét a nézők elé: lássátok feleink, ilyen ez a világ!

Beszélhetnénk ma az erdélyi magyar hivatásos színiművészet közel 210 éves folyamatosságáról, ha az utóbbi ötven évben

Mikor a hatalom leparancsolta a nagy színházak színpadairól 349


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

a magyar klasszikusokat, akkor jelentek meg nemzeti drámairodalmunk kezdeti korszakáról hírt adó hősök a piciny báb-pódiumon, olyan víziót teremtve, amely egyszerre volt művészet és prófétálás, fájdalmasan gúnyolódva az „evilági”

KOVÁCS NEMERE MIÉRT NEM LETTEM BÁBDARAB-ÍRÓ?

bolondságokon. Mikor a totalitárius rendszer már az őrület határát kezdte

Jobb

súrolni, akkor egyszer csak megjelent a bábszínházban Übü

királykisasszonnyal, míg közük lesz egymáshoz – hogy finoman

király, a zseniális diákblöff, amely az abszurd zsarnokság

szóljak –, nekem egyfelől két találkozó is elég volt ehhez,

egyetemes jelképévé lett.

másrészt három is kevés volt, hogy valami hosszantartó viszony

mesehős

háromszor

szokott

találkozni

a

béka-

kialakuljon belőle. Mikor lázítani kellett, mikor a hallgatás cinkosság lett volna, s ahol ez a magatartásforma megjelenhetett, a

Először 1958-ban, középiskolás diákként találkoztam a

diákszínjátszásban,

bábszínházzal. Akkor még bevált eszköze volt a fiatalok

a

műkedvelő

színpadokon,

ott

a

bábszínház művészei is rendeztek, játszottak, zenéltek.

önkifejezésének, bábjátszó körök százai (!) működtek az iskolákban, nem kellett igazgatói nyomás ahhoz, hogy mi,

Ez volt a bábszínház hőskora, tagjai a kor hősei. Főt kell

néhány vállalkozó kedvű tizedik- és kilencedikes, bábjáték-

hajtanunk művészi bátorságuk és tehetségük előtt. Nem

szakkört alakítsunk a Brassai Sámuel Középiskolában. Csak úgy,

sorolok neveket, szinte valamennyi személyes ismerősöm és

úri kedvünkben. Időnk volt –, persze nehogy valaki azt higgye,

barátom volt. Nem tehetem meg viszont, hogy ne köszöntsem

hogy akkortájt az egyetemi felvételit mindenkinek ingyen

külön eme sajátos, egyedi szellemi világ megteremtőjét,

mérték, egy évvel később, mi, földi halandók a történelem

Kovács Ildikót, akinek életművét csak egy neki szentelt

karra több mint ötszázan jelentkeztünk a 17 nyilvános helyre,

monográfiában lehetne méltatni.

a többi 67 hely „néptanácsi” ösztöndíjas „bejutóké” volt. De mindenkinek arra van ideje, amire kedvéből futja – ,az meg

Különös ellentmondása az életnek, hogy a sajátos arculatot

akadt –, akkor még nem rabolták az időt a zene-tévé meg a

szabó szellem éppen abban a szabadabb korban kopott meg,

spanyol sorozatfilmek, a lányok a háború előttről maradt Szívek

amelyért elégették magukat az elődök, hisz a hőskor hősei

harcát, a fiúk a Dox tengeralattjárot, meg a Tuskólábút olvasták,

kőzül számosan hunytak el idő előtt.

de tudtak olvasni – és az igazgatóság még a paravánnak való anyagot, meg a díszletek költségét is kiszorította valahonnan.

Drága mai bábos nemzedék! Húsvét vasárnapján írom e

Mert mi „önkifejezni” akartuk magunkat. Hogy bábozni tudni

sorokat, talán nem véletlenül. Hozza el a közeljövő örökségetek

kellett volna, ez majdnem mellékes volt.

újboli szárba szökkenését!

Az Árgirus királyfi történetét választottuk első bemutatónknak

350


PUCK / 1950 - 2020

és versenydarabnak – mert, hogy el ne felejtsem, a körszervezés

lesz. –Várjunk, mondom, nekem, mint táborvezetőnek, jogom

és a próbák ürügyén való mulasztás, bocsássák meg

van a gyerekek szórakoztatására művészeket fogadni, nekik

egykori tanáraim–, versenykötelezettséggel járt. Segítségért

az előadásért fizetni. Ők azért a háromszor három étkezésért

természetesen a Bábszínházhoz fordultunk. Ott elmondtuk,

rögtönöznek két előadást, egyet magyarul és egyet románul.

hogy miről van szó, mire rámutattak egy korán kopaszodó, vékonydongájú színészre, hogy „majd a János”. És a János – Péter

Mit ad Isten, a főkönykevő belement. Már csak azért is, mert

János – jött. Teljes komolysággal. Hetente. Beszélt bábszínház-

román gyermek kevés volt a táborban, és ő és unokája is jobbára

történetről, megmutatta mi a különbség a bibabo- és a wayang-

unatkoztak.

technikák között, játszani tanított és a paraván mögött mozogni, beszélni és énekelni, egyszóval komolyan vett minket.

Jancsiékkal paroláztunk, és másnap délben egy ajtónyílásban kifeszített pokróc mögül hárman akkorát komédiáztak, hogy a

Aztán megnyertük a megyei versenyt, jött az érettségi éve, a

főkönyvelő bácsi székestől hanyattesett nevettében a rögtönzött

szakkör, mint megannyi diákvállalkozás, szétesett, a majdani

nézőtéren. A három bábos commedia dell’arte stílusban játszott:

neves filmes – akkor kilencedikes – gazdagabb lett a Béka

párbeszéltek a nézőkkel, vitatkoztak, énekeltek és gitároztak, és

gúnynévvel, ő ugyanis a Békát domborította előadásunkban, és

legfőképpen hangulatot teremtettek. Aznap is, másnap is. És szó

mindenki abbahagyta a bábozást.

sem volt többé adminisztratív, pénzügyi és nyelvi akadályokról.

Másodszor, jó két év múlva, Zilah mellett, a Meszesen találkoztam

Ez volt a második találkozás.

ismét a műfajjal. Táborvezető voltam, másodéves egyetemi hallgatóként száz gyerek és hat kolléga gondja nehezedett rám,

1964-1968 között gyermeklapnál dolgoztam, marosvásárhelyi

miközben a főkönyvelő nyugdíjas, minden banit megrágó öreg

tudósító voltam, amikor a Népi Alkotások Tartományi

szaki volt, akivel mindennap összetűztünk. Valamikor a nyár

Házának szakirányítója, Zsidó Enikő megkért, állítanék össze

közepén három – legfeljebb tíz évvel ha idősebb – túrázót vert be

egy gyermekszíndarab-kötetet. Megcsináltam, sőt, szegény

a táborba az eső. Meglepve ismertem fel közöttük Péter Jancsit,

megboldogult Krizsán Zoli, egykori iskolatársam unszolására

bemutatkozik a másik két útitárs is, Balló Zoli és Koblicska

a folytatást is. A harmadik kötet már nem jött össze, a szerzők

Kálmán személyében. Beszélgetünk, teljen az idő, múljon az

vagy letagadták magukat, vagy használhatatlan kéziratokat

eső. Mondják, hogy kijönnének sátorral, de nincs hálózsákjuk,

adtak. Mivel az utolsó határidő már vészesen közelgett, leültem

és valahol szívesen befizetnének kosztra, hogy csak alkalmilag

és átírtam gyermekszínpadra egy tucatnyi mesét, és eltettem

kelljen főzniük. Hátha a táborban lehetne…Lehetne, ha nem

őket.

lenne a főkönyvelő olyan, amilyen. Nyugdíjas és minden banit megrágó. Hogy tilos, hogy nem előírásos, hogy nem szabályszerű,

Mikor 1971-ben, az Ifjúmunkás kolozsvári tudósítójaként

és jön a rajoni, tartományi és országos ellenőr, akkor pedig mi

elvittem óvodás fiamat a bábszínházba – felújítva kapcsolatomat 351


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

a régi ismerősökkel és megismerve az akkor fénykorát élő

Tudom, írni kellene a nagy hármas többi tagjáról, a közülünk

társulat többi tagját – megjárta az eszemet az átdolgozások

tragikusan korán eltávozott Balló Zoliról, a bábdarabok

bábszínházi előadásának a lehetősége. A kéziratokat előbb

amorózójáról, vagy Koblicska Kálmánról, az intrikusnak

Palocsay Zsigmond felesége, Fazekas Csilla irodalmi titkár

maszkírozott „dummerauguszt” örökös alakítójáról, akiről

olvasta el. Csillának nem voltak előítéletei. Hogy elsődarabos a

csak akkor derült ki, hogy művészként – és nagyszínpadi

szerző a rangos szerzőgárdának. Hogy újságíró az írók és költők

rendezőként – mekkora, mikor már csak a hiányát konstatáltuk.

között. Sőt, tudósító a publicisták között. Hogy huszonéves a

Zolit kedveltem, Kálmánt hiányolom a hazai művészeti életből.

negyvenesek társaságában. Hogy nagy orra van. Hogy kirándul.

Ám emlékezni csak Jánoskáról tudok.

Pláne, hogy leginkább a gyermekek és ifjak között van. Elolvasta a kéziratokat, véleményezte őket, és továbbadta az egészet

Az 1971-es bemutató és az 1987-es felújítás után mégsem

Kovács Ildikónak. Ildikó sem fanyalgott, hanem potenciális jó

lett belőlem bábszínpadi szerző. Az a bábszínház, azok

előadásnak látva a két darabot, megfelelő szereposztást, Botár

az emberek már nincsenek, vagy hozzám hasonlóan

Edit színpadképet, Almási István kísérőzenét rendelt hozzájuk.

nyugdíjasok, művészetüket már legfeljebb a vásárokban

A Csodafazék főszerepét pedig Péter Jánosra osztotta.

viselné el a nagyközönség, és egyes stúdió-előadásokon a vájt fülű értelmiségi. Aztán konzervatív szülőkkel rendelkező,

Ez volt a harmadik találkozás. A János művészetét már rég, a

gyermekszobában felnőtt gyermekközönség előtt nem lehet

Bajor Paródiák óta csodáltam, a Karnyóné pedig meggyőzött

trivialitásokat mondani. A fiatal bábszínész-nemzedék kiteheti

arról, hogy a kevés európai rangú kolozsvári művész egyike

a lelkét is, hogy a nagyközönség visszapártoljon hozzá. A

szerénykedik köztük, de most, mikor a Csodafazakat játszotta,

tévében a rajzfilm-adók biztosítják, hogy minden gyermek napi

bebizonyította, hogy egyetlen feladatot se tart magához

adrenalin-szintje a kor színvonalán legyen.

méltatlannak és legendás bábkezelése semmit sem kopott az idők folyamán, sőt.

Amit még bábszínpadra írtam át – R. Kipling, kedvenc meseíróm három története –, a rajzfilmekhez képest akció nélküli, és

Erről meggyőződhettem akkor is, amikor nyugdíjasként, betegen,

akinek a kezére írtam, Péter János, nincs már.Tehát maradok az

alig pár héttel a végleges távozása előtt, baráti szívességből

emlékeimmel: volt egyszer egy bábszínház Kolozsváron, amely

fellépett egy, a játékról szóló szabadegyetemi előadásom után.

virágzott. Amelynek volt művészóriása, voltak nagy színészei és

Bár a két átdolgozás minden szereplője a tőle telhető legjobbat

voltak jó színészei. És amelynek volt egy rendezője.

nyújtotta, azért számomra igazán feledhetetlen a Csodafazék marad. A Jánosé. Amely a maga tenyeres-talpas falusi csoda-

Egyes gyerekek és felnőttek utódaikra fognak emlékezni. Ha

voltában, magára öltve a tévé-rajzfilmek megannyi álruháját,

igaz.

megmarad úgy népmese-hősnek, hogy mégsincs bundaszaga. De ez csak a mai „színjátszó személyeken” múlik! 352


PUCK / 1950 - 2020

KOVÁCS ILDIKÓ

embert kell, hogy megjelenítsen (amihez emberismeret,

A GYERMEKBŐL LESZ A FELNŐTT

meg. Ehhez a szokványos színészi eszközökön túl szüksége

(Megjelent: Útunk, 1971. február 5. p. 11.)

megfigyelő- és persze alakítókészség szükséges), addig a bábszínházi színész jelképes lényt, holt anyagot jelenít van a képzelőerő felfokozott „munkájára”, a hitre a saját „varázslatában”, játékában. A bábszínésznél is magától

Minden felnőtt gyermek volt először. (De erre csak kevesen

értetődő követelmény az alakítókészség, a zenei hallás, a

emlékeznek.) A. de Saint-Exupéry

mozgásérzék, de szükséges a szinte gyermeki tisztaságú játékkedv, a fantázia, improvizációs készség és humorérzék. És még van valami, ami szervesen hozzátartozik a bábszínészhez:

(…) Egy ősi műfaj újjászületéséről van itt szó, egyben

a paraván kötelezte etika. Vajon hányan gondolnak a nézők

színházteremtésről is. Hiszen élő, kézzelfogható hagyományra

közül arra a tényre, hogy a paraván mögött színészek vannak?

nem támaszkodhattunk, oktatási forma, főiskola, külföldi

Akiknek senki sem ismeri a nevét, a közönség nem látja az

tanulmányút nem állt rendelkezésünkre. Egyedül kellett

arcát, senki sem fordul utánuk az utcán, nincs publicitásuk

megküzdenünk a felfedezés, a világteremtés, színházteremtés

stb. Pedig, a különböző alkati adottságok ellenére, nem egy

feladatával, nehézségeivel.

bábszínész megállná a helyét a nagyszínpadon. Vagyis: nem azért dolgozik „csak” bábszínházban, mert máshol nem lenne

De mielőtt rátérnék a nehézségeinkre, hadd beszéljek a műfaj

megfelelő.

szépségeiről, lehetőségeiről és azokról, akik a paraván mögött

A bábszínház a nüanszok, a pontos munka színháza. A redukált

élik le életük egy részét.

méretek miatt (kis színpad, kis bábok) minden mozdulatnak, minden szónak megnő a jelentősége, nem „csúszik el” a véletlen

A bábok világa – a tömény, tiszta Játék birodalma, még akkor

gesztus, mozdulat, az ötletszerű játék, mert megbontja a

is, ha felnőtteknek játszunk! A bábu szimbolikus lény, a világot

szigorúan szerves kompozíciót. Ezt minden változásában meg

jelképes formában jeleníti meg. A bábu materializálhatja a

kell szervezni, szerkeszteni. A bábu mozgása – koreográfia, a

legelvontabb lírát, a szatíra leggroteszkebb torzítását, a mese

bábu hangi alakítását meghatározza képzőművészeti jellege

képzeletszárnyalását. A bábszínház tehát, műfajilag, az egyik

(egyik legnehezebb feladat, hogy a bábuból jöjjön ki a hang).

legkorszerűbb művészet. Talán ellentmondásosnak tűnik a commedia dell’arte A bábszínházi előadás látható szereplője nem ember – bábu.

szellemével valórokonsága a műfajnak és ez a szigorú

Természetesen a bábunak is a színész kölcsönöz életet.

megalapozottsága,

Csakhogy a bábszínházi átélés lényegesen különbözik a

Mindez azonban nem zárja ki a játékbeli rögtönzést. Csakhogy

nagyszínházi átéléstől. Míg a nagyszínházi színész egy másik

a színésznek nagyon pontos mértékérzéke kell legyen, hogy

megszerkesztettsége

az

előadásnak.

353


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

rögtönzése szervesen beleilleszkedjék az egységbe.

ízléstelen a képzőművészetünk, a zenénk, akkor a romboló hatás sokkal veszedelmesebb, mélyrehatóbb, mintha mindez

Különös folyamat a bábszínházi átélés is. A paraván mögött

nagyszínházban történne!

a színészt technikai eszközök veszik körül, a néző számára láthatatlan színpadi világ prózai kellékei. A díszletek

A gyermeknek ez az első színházi élménye, azaz tekintve,

talpa, tartója, reflektorok stb. között kell mozognia, karját

hogy a bábszínház „totális színház”, itt kapja első irodalmi,

feltartva, kezére húzva a bábut, a szem, a tekintet a bábura

képzőművészeti, zenei élményét is. Gondolom, fölösleges a

kell koncentrálódjék. A színész lentről veszi fel a kellékeket,

gyermekkori élmények élességét, maradandóságát, későbbi

figyelnie kell arra, hogy zökkenésmentesen „közlekedjen”

kihatását lélektani szempontból elemezni. Ez amúgy is

a viszonylag nagyon is szűk területen, emberek és tárgyak

tudott dolog. Groteszk módon: mintha a gyermekméreteket

között. Amellett, hogy minderre éberen figyel, szüksége

alkalmaznák a gyermek művészi nevelésének a problémáira is.

van a teljes beleélésre. Amíg tehát a nagyszínpadi színészt a

Hivatalos feletteseinknek lényegesen kisebb felénk a szakmai

kosztüm, a maszk, a díszlet segíti az illúzió megteremtésében,

igénye, mint a nagyszínház felé…

addig a bábszínházi színész mindig a kulisszák mögött van, csak a keze nyúlik ki ebből a világból.

Ne

csodálkozzunk

íróinkon,

hogy

nem

hajlandók

bábdarabokat írni. A fáradtság, egy új műfaj törvényeinek Ennek a paraván mögötti világnak is megvan tehát a maga

megismerése, meghódítása távolról sincs arányban az

etikája, a gyors, figyelmes összjáték, az egymást segítés

erkölcsi és az anyagi kompenzálással. Ha valaki ír egy közepes

szükségessége. Egy kicsit „mindenki mindent csinál” jellege

nagyszínházi gyermekdarabot, és azt bemutatják, egyből

van az egésznek. Nemegyszer a színészek is mozgatják a

„híres” lesz (tekintve, hogy még konkurencia sincs!). Ha valaki

díszleteket, húzzák a függönyt, adják oda társuknak a kelléket,

egy jó bábdarabot ír, senki sem tud róla, senki sem foglalkozik

bábut. Mindenki (ritka kivétellel) felelősnek érzi magát az

vele, egyetlen elégtétele a gyermekközönség reagálása.

előadásért. Sajnos, a pedagógusok és szülők részéről megnyilvánuló De jelképesen a „kulisszák mögött” él az előadás többi alkotója

igénnyel is baj van. Az átlag szülő és pedagógus igyekszik

is, a díszlettervező, a rendező, a zeneszerző, a szobrász.

saját gyermekkori igényeit ránk kényszeríteni, ami jórészt

Munkájuk szakmai kiértékelésével sem a sajtó, sem a

megrekedt a Csipkerózsika és Hófehérke meséknél. Ezt az ízlés-

hivatalos szervek nem foglalkoznak. Legjobb esetben egy kis

igényt aztán átviszik az előadás vizuális részére is, és mereven

kedélyes vállveregetést kapnak: „kedves volt”. Hogy a „kedves”

visszautasítják a legművészibb stilizálást is (amit a gyermek

előadás milyen szakmai tudást, felkészültséget, erőfeszítést,

gondolkozás nélkül megért, elfogad), s csak a „szép” bábukat

tehetséget igényel, arra szinte senki sem gondol. Pedig ha mi

fogadják el. A gyermek ki van szolgáltatva a felnőtteknek, a

végzetesen félreértelmezünk egy darabot, ha művészietlen,

szülőknek, a pedagógusnak, de közvetve a mi munkánk is. Ez

354


PUCK / 1950 - 2020

a másik fajta lebecsülése a gyermeknek: kevesebbet tudunk, hiszünk róla, mint amire képes. Nem

írható

a

véletlen

számlájára,

hogy

a

számos

bábszínház közül nem egy bizony nagyon gyenge kvalitású „színházacska”. Létrehozásuk, ilyen szép számban, föltétlenül dícséretes szándék. De sajnos azt is megállapíthatjuk, hogy igen kevés történt annak érdekében, hogy ezek a színházak művészi szempontból kiteljesedjenek. A bábszínészképzés állandó formája megoldásra vár, a rendező-utánpótlás szintén, a képzőművészek, négy-öt festő kivételével, nagyon középszerűek… Nagy és talán egyetlen benső elégtételünk a gyermekközönség őszinte,

spontán

öröme,

tetszésnyilvánítása.

De

célkitűzéseinket, elképzeléseinket nem tudjuk kizárólag a magunk erejére támaszkodva megvalósítani. Szükségünk van az alkotóművészek, pedagógusok, kritikusok az eddiginél sokkal

mélyrehatóbb

érdeklődésére,

közreműködésére,

segítségére.

355


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

EGYED EMESE FÜGGÖNY Holnap nem megyünk bábszínházba!

nincs jegye, ünneplő ruhája,

Nem indul be a játszóház.

de fürdött sirályok között

Már Balló Zoltán játékára

s cipóképére fagy a bánat…

csillaggyerek-tábor vigyáz, Zárjátok be a bábszínházat! holnap nem megyünk bábszínházba,

Bocsássátok el csöndben őt,

leszakadtak a függönyök,

békéljetek meg, kétkedők,

maradtunk bábu-árvaságra…

égi truppokban játszik Zoltán. Ott mondja: eljöhetnél

Bebocsátásért könyörög a hold a virrasztó szobába:

356

hozzám.


PUCK / 1950 - 2020

ÚJVÁRI T. ILDIKÓ MESEVILÁG - Milyen lesz? – kérdezte Dóri, izgatottan vékonykára halkítva

kérdéseit meg elvárásait az előadásról, a biztosan tündérszép

hangját, de ugyanakkor gondosan igazítva kisvirágos ruháját.

bábukról, a nagy számú közönségről, a „milyen lehet”

Valóban, vajon milyen lesz, merül fel bennem is, amikor a

díszletekről, eddig hallott és látott mesékről.

szorgos-gondos készülődés közben, leginkább emlékeim, a

homályba

vesző

előadások

villanásnyi

részletének

A sejtelmesen elsötétített teremben többször rápillantottam

felidézésével ráhangolódtam én is lányom bábszínházba

feszülten figyelmes kis arcocskájára, amint kikerekedett

készülődő várakozó-feszült, de ünnepélyes hangulatára.

szemmel nézte az örökké mosolygó sipkás bábut, az ámuldozóra formált szájú hosszúhajú királylányt, a morgolódó

Nem tudom, meseszeretetemből eredt-e a bábok iránti

borzas pamacs kutyát, a vidáman tarka kartonvirágokat, és

rajongás, vagy éppenséggel a bábszínház idézte elő, mélyítette

felszabadult boldogsága magával ragadott: egyszerűen jó volt

el bennem a meseszeretet, ma már szinte lényegtelen. De az

évtizedek után visszatérni ide, ebbe az érzésekben oly ismerős

álomszerű képzeletek valós megjelenítése, mozgó-beszélő

világba. Jólesett újra játszani, játszadozók közt lenni, mert

életrekeltése az elsötétített bábszínházteremben egy csodákra

ez a lányommal közös élmény csodálatos és oly szükséges

képes és varázslatokat rejtő függöny mögött, mindenkoron

visszavezető út valamikori, sokszor elfeledett önmagamhoz.

megnyugtatott, biztonságot adott: a mesékben valóság van,

Később, amikor az élmény még élénk emlékeivel kellemes

hiszen lám, itt van előttem, életre hívható.

fogságában tartott, Dóri bizalmasan elárulta tetszését. – Szeretem a bábukat – mondta –, mert beszélgetnek velem.

- Mondd már, milyen lesz? – sürgette a választ Dóri, és nehezen értette, miért nehéz nekem az évtizedekkel ezelőtt látott meselőadásokat most összefüggő történetben felidézni, útban a bábszínház felé. Mostban gondolkodó, időeltávolódástól még idegen, alig pár éves gyermeki képzeletének még érthetetlen az az aggályos felnőtt magyarázkodás, miszerint számomra a valamikori emlékek érzésekké, hangulatokká lényegültek. Ez talán értelmetlen is. De kimagyarázkodásom végül is Dórit cseppet sem nyugtalanította, sőt fáradhatatlanul sorolta 357


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

358


PUCK / 1950 - 2020

Brief History Puck Puppet Theatre 1950 – 2020

→ 1948

→ 1961

the patronage of the Mixed Union of Artists, Writers and

Marioara are taking part in the 10th edition of Chrudni

Journalists.

Festival – Czechoslovakia.

→ 1950

→ 1962

February, some of the founders being Fischer Edit, Ileana

Parodies by Bajor Andor with the participation of MIM 7

Hodiș and Fuhrman Károly. The opening show was The Coin

pantomime group.

– The first puppet theatre group is founded in Cluj under

– State Puppet Theatre was founded in Cluj on the 5th of

– Animal Tales by Moricz Zsigmond and Vasliache and

– Takes place the national premiere event of the show

and the Buck by Lev Tolstoi.

→ 1956

→ 1968

– The Salt of the Earth by Ion Creangă, directed by Kovács

– The First Prize for Matthew the Goose boy directed by

Ildikó was presented at the first edition of The International

Hunyadi András at the the Week of Puppet Theatre event in

Puppet Festival in Zagreb, Yugoslavia, in Esperanto language,

Bucharest.

and it was awarded with the prizes for interpretation and for the art of the show.

→ 1959

– MIM 7 group led by Kovács Ildikó is founded – an experimental laboratory for the improvement of the quality of the artistical skills of the actors.

→ 1973

– touring event in the R. F. Germany (Bochum, Bonn, Nürenberg) with the shows A Middsummer Night’s Dream, 359


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

directed by Kovács Ildikó and Tales by Ion Creangă, directed by Vasile Dan. - MIM 7 pantomime group has a tour to

→ 2002

– The first edition of “Puck-Animafest” International Art and

The Netherlands and also takes part in the International

Animation Festival is organized, the first three editions being

Pantomime Festival - Stichting International Festival in

coordinated by Traian Savinescu, the theater’s director; since

Amsterdam.

2005, during the direction of Mona Marian it becomes “Puck” International Festival of Puppets and Marionette Theaters; in

→ 1980

– Takes place the premiere of the Ubu King by Alfred Jarry,

directed by Kovács Ildikó, an artistical event that became a reference in the history of Cluj theatre; the show was invited to different festivals in Hungary and The Netherlands.

2020 is organized the 19th edition of the Festival.

→ 2006

– The Nocturnes program starts with shows for young people and adults: Mirrors’ room, based on ancient texts and Carmina Burana, Old Clown Wanted, The Body of a Woman

→ 1992

as a Battlefield, How to Explain the History of Communism to Mental Patients by Matei Vişniec.

– The State Puppet Theatre becomes Puck Puppet Theatre.

→ 1994

– Puck Puppet Theatre hosts The International Puppeteers Gala.

→ 2007

– Grand prize of the Puppet Theater Festival of Pécs, for The Wizard and the Raven by Carlo Gozzi, directed by Mona Marian.

→ 1996

– The show Eternal Life and Everlasting Youth by Petre Ispirescu, directed by Mona Marian is touring to different

→ 2008

– Participation in the International Theater Festival, Madrid,

cities in Italy.

Spain with the show Cinderella directed by Mona Marian.

→ 2000

→ 2010

establishment is inaugurated, under the direction of Marcel

State University, USA, in Hyeres, France, and at the Romanian

Mureșeanu.

Culture Festival in Bialystok, Poland.

– The first Monograph is released and the renovated Theater’s

360

– The Book of Apolodor by Gellu Naum is invited to Arizona


PUCK / 1950 - 2020

→ 2012

Festival in Holon, Israel.

– The Book of Apolodor, directed by Mona Marian represents

Romania at the Eurokids Festival in Washington D.C, USA – organized by the Embassies of Europe.

→ 2019

– The Little Purse and the Two-Half Pennies directed

→ 2014

by Decebal Marin goes on a touring event organized in

– The Witch’s Tom Cat directed by Decebal Marin participates

show are presented in different regions of Ucraine, Cernauti,

at Izmir International Puppet Days in Turkey.

for the Romanian speaking communities.

→ 2016

– The Street of Angels directed by Decebal Marin takes part in

–Tour to Germany with Dănilă Prepeleac directed by Traian

collaboration with ICR; a series of representations of the

two festivals in Turkey: Izmir International Puppet Days, and International Eskisehir Children’s and Youth Theatre Festival.

Savinescu; – The Street of Angels directed by Decebal Marin and The – Directorial Award for Decebal Marin for the Emperor

Migrant Wolf directed by Radu Dinulescu take part in Off

Aleodor at Under Merlin’s Wand Festival, Timișoara.

d’Avignon Festival, France.

→ 2017

– The Street of Angels directed by Decebal Marin is invited to the International Theatre Festival for Children, Subotica, Serbia and is awarded with two important prizes: Prize for the Most Beautiful Puppets, for Decebal Marin and Ion Bătăiosu, and the Excelence Prize for the Quality of Puppets’ Handling.

→ 2018

– The Street of Angels directed by Decebal Marin is invited to the Animation Festival in Ankara, Turkey; to the Theatre Festival for Children in Kotor, Muntenegru; to the Theatre 361


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

362


PUCK / 1950 - 2020

Listă angajați / Munkatársak DIRECTORI /

SECRETARI LITERARI /

Horațiu Stan

IGAZGATÓK:

IRODALMI TITKÁROK:

Szakács Kincső Constantin Ștefănescu

Fischer Edit: 1950

Borbély Éva

Sabina Topală Ardelean

Negulescu Erzsébet: 1950-1955

Alexandru Căprariu

Tompa János

Vasile Dan: 1955-1977

Lorena Florentina Copil

Ion Vlad

Mircea Ghițulescu: 1977-1980

Sorin Crișan

Daniela Vartic

Nicoleta Brad: 1980-1990

Roxana Croitoru

Mircea Ghițulescu: 1990

Cselényi László

Diana Cosma: 1990-1994

Ion Deneș

REGIZORI /

Tudor Chirilă: 1994-1997

Fazakas Csilla

RENDEZŐK:

Petru Poantă: 1997

Hegyi Réka

Marcel Mureșanu: 1997-2001

Hunyadi András

Gabriel Apostol

Traian Savinescu: 2001-2005

Kocsis Tünde

Mona Chirilă Marian

Mona Marian: 2005-2013

Kovács István

Tudor Chirilă

Emanuel Petran: din 2013

Maria Mustea

Mihai Crișan

Tudor Oșianu

Vasile Dan

Pethő Loránd

Radu Dinulescu

Maria Minerva Roșca

Hodiș Ileana

Silvia Seușan

Hunyadi András

Soós Amália

Kovács Ildikó 363


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Mihai Leonte

INSTRUMENTIȘTI/

Frederic Slavici

Mihail Lungeanu

ZENÉSZEK:

Eugeniu Titu

Decebal Marin

András Enikő

ȘEFI DE SECȚIE/

Cristinel Nedea

Aurel Bohățel

TAGOZATVEZETŐK:

Victor Olăhuț

Botár Erzsébet

Traian Savinescu

Diczi József

Csűrös Réka

Mircea Suciu

Farkas Csaba

Kötő Áron

Szentirmai László Ferenc

Fülöp Erzsébet

Cristinel Nedea

Varga Ibolya

Károly Iván

Amalia Pecican

Rachel Eleanor Warr

Francisc Muscă

Pethő Loránd

Ötvös József

Sarvadi Paul

Ötvös Ludovic

Vadas László

SCENOGRAFI /

Iuliana Rosman

Urmánczi Jenő

DÍSZLETTERVEZŐK:

Vermesy Péter

Varga Viorica

Aureliu Manea

Daniela Vartic Botár Edit Fuhrmann Károly

REGIZORI TEHNICI /

Elena Ilaș

ÜGYELŐK:

ACTORI / SZÍNÉSZEK:

Hodiș Ileana Sandu Marian

Gelu Barna

Florin Marin

Biró László

Rodica Alboiu

Mihai Nemeș

Teodor Chiorean

Cornelia Almășan

Alexandru Rusan

Vasile Crăciun

Ambrus Tünde

Virgil Svințiu

Deák Ioan

Frunzina Boancă Anghel

Hanibal Teodorescu

Mircea Dobrescu

Apai Emese

Szervátiusz Tibor

Nagy Emeric

Ion Ardelean

Epaminonda Tiotiu

Delia Gavlițchi

Ramona Atănăsoaie

Jakab Vilma

Emil Badea

Kovács Ferenc

Balló Zoltán

Răzvan Mureșan

Balló-Laczka Zsuzsanna

Mihai Pamfiloiu

Balogh Dorottya

364


PUCK / 1950 - 2020

Balogh Tünde

Csortán Márton

Ileana Hodiș

Petre Băcioiu

Daczó László

Adrian Ilea

Gheorghe Bărbănțan

Leonard Dan

Jakab Ildikó

Mirela Bândea

Doina Dejica

Imecs-Magdó Levente

Benedek Dező

Gabriela Delly

Marian Ion

Iulia Bogdan

Demeter Ferenc

Ion Iurcu

Andreea Roxana Bolovan

Dézsi Sándor

Jobbágy Sándor

Bonda Ferenc

Călin Dinulescu

Ion Kerekeș

Bondár Tibor

Iulia Dinescu

Juhász István Géza

Dana Bonțidean

Doczi Anca

Kántor László

Ana Brie Rusu

Mircea Dobrescu

Kerekes Angela

Pavel Bortos

Domokos Erika

Koblicska Kálmán

Gheorghe Borza

Domokos Szabolcs

Kozma Lajos

Botár Erzsébet

Rozalia Duma

Köntés Béla

Bothos-Bogdán Júlia

Erdei Emese

Kötő Áron

Elena Doina Călina

Felméri Erzsébet

Kröbl Mann Maria

Csokán Raul

Felméri Cecília

Lanstyák Ildikó

Cristian Vasile Cinzan

Ferencz Nándor

László Réka

Mihai Cheptea

Filep Szilárd-Zsolt

Láng Zsuzsa

Margareta Chintea

Florina Florian

Lázár Krisztina

Camelia Constantin

Fórika Imola

Radu Lărgeanu

Dan Constantin

Gábos Albin

Lukász Isabella

Ionuț Constantinescu

Georgescu Alexandru-Radu

Iulian Lungu

Diana Cozma

Gieshubl Ferencz Éva

Lutsch Cristina

Laura Corpodean-Dumitrescu

Daniela Gherman

Fabiola Manole

Ștefan-Alexandru Craiu

Giriti Réka

Luchian Maier

Melania Crețu

György László

Liviu Matei

Mihai Crișan

Ovidiu Grămadă

Ion Valentin Matei

Ovidiu Crișan

Robert Gutunoiu

Lucian Mera

Csák Zsolt

Hajós János

Mălina Mândru

Csáki Csilla

Claudia Hartman

Molnár Árpád

Csepei Zsolt

Maria Hațegan

Molnár Margit 365


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Móricz András

George Săvinescu

Varga Réka

Mostis Balázs

Schtéciu Éva

Varga Ibolya

Viorica Moțiu

Dan Serbac

Radu Văduva

Mózes András

Sigmond Júlia

Mircea Văran

Călin Mureșan

Simonis Andrei

Vékony Bíborka Réka

Muscă Francisc

Alin State

Veligdan Boglárka

Maria Mustea

Tiberiu Stoi

Virgil Vesa

Nagy Katalin

Rareș Stoica

Vincze László

Nagy-Rusan Melinda

Smaranda Stratonov

Vincze Tímea

Călin Nemeș

Soós Emőke

Elena Voicu

Okos Attila

Florin Suciu

Vranyecz Artur

Mioara Olteanu

Szabó Attila

Zahoranschi Richárd

Palocsay Kisó Kata

Szabó Erzsébet

Zsoldos Alpár

Angelica Pamfilie

Szabó Lajos Corondan

Zrinyi Miklós

Eftimiu Pandrea

Székely Gheorghe

Patka Ildikó

Szele Deutsch Vera

Péntek Zsuzsa

Andra Ștefan

ORGANIZATORI

Péter János

Lucian Tănase

SPECTACOLE, IMPRESARI/

Pillich Erzsébet

Takács Enikő

KÖZÖNSÉGSZERVEZŐK:

Carmen Maria Poiană

Vasile Teiuș

Carmen Pop

Hanibal Teodorescu

Monica Albu, Gheorghe Ardeleanu,

Horia Pop

Tisch Gizella

Elena Bálint, Mihai Belgrader, Bereczky

Virgil Pop

Tisch Erzsébet

Gyula, Lucian Boldor, George Cornea,

Ruxandra Purdea

Melania Toma

Csatári Csaba, Csűrös Réka, Gheorghe

Püspöki Zsolt

Robert Trifan

Farkas, Leontina Lăluț, Nagy Emeric,

Pünkösti Laura

Tulogdy Béla

Vasile Popa, Gheorghe Sinai, Stelian

Lucian Mihai Rad

Eleonora Turcaș

Iustin, Urbán Péter, Deák Katalin,

Rápolti Mónika

Dan-Andrei Țilea

Jakabfi Ágnes, Hover Anamaria, Nagy

Valer Rasu

Adina Ungur

Alexandru Mihai, Sipos Krisztina,

Rekita Rozália

Urmánczi Jenő

Piroska Judit, Szabó Jenő

Silviu Florin Ruști

Eugen Vancea

Ecaterina Săndulescu-Schaapsmeerders

Varga Adalbert

366


PUCK / 1950 - 2020

MARKETING/ PR

Gheorghe Prodan, Ioan Prodan, Liviu

MECANISME/ BÁBSZERKESZET:

Roba, Ioan Sechelea, Traian Sándor,

Bulbuka István, Chețan Gheorghe,

Marius Avram, Ioana Silvia Bogățan,

Vince Zoltán, Motoșcă Bogdan, Cîrlea

Kelemen Alexandru, Papp Adalbert,

Eugen Cojocaru, Csukás Attila,

Cosmin, Roba Liviu, Gulyas Vasile,

Marin Florin Lucian

Duj Erika, Lavinia Filip, Paula

Câmpean Cosmin, Bălănea Sorin, Kövecsi

Pastramagiu, Laura Cristina Pop,

Csaba, Domokos Előd, Balog Ferencz

TÂMPLĂRIE/ KIVITELEZÉS:

Alexandra Sopon, Florentina Ioana

Juhász Árpád, Kiss András, Márk László,

Stanciu-Gorun, Varga Viorica,

Motoșcă Tudor, Popa Vasile, Pecha

Daniela Vartic

ATELIERE /

Imre, Vasile Sabău, Silviu Vasinca, Neag

MŰHELYEK:

Cristian

ELECTRICIENI/LIGHT DESIGN/

PICTURĂ/ DÍSZLETFESTŐK:

LĂCĂTUȘERIE/ LAKATOSMŰHELY:

FÉNYTECHNIKUSOK:

Marian Sandu, Emil Móricz, Kiss Péter,

Chețan Gheorghe, Lup Gavrilă,

Elena Ilaș

Groza Vasile

Polareczky József, Soós János, Szabó

SCULPTURĂ/ SZOBRÁSZOK:

RECUZITIER/ KELLÉKESEK:

Ștefan, Călin Negrea, Portik Zoltán, Pop

Adorjáni István, Angyal Antal, Liviu

Fechete Radu Valeria, Emil Pîrcîlabu,

Răzvan, Macskási József, Székely Árpád,

Bora, Burka István, Feneșan Ioan,

Clara Vasinca, Grigore Veres,

Asztalos Gábor

Günter Wallner, Marin Florin Lucian,

Gavriș Tudorița

Sonorizatori/ Hangtechnikusok:

Guleș Ovidiu, Puțura-Pfau Sălăgean

Alexandru Boer, Cebrat Szilárd, Dorel

Ioan, Torică Irina Vasilica

Koka Ludovic, Laksz Tibor, Lamos Antal,

ȘEFI DE PRODUCȚIE/ GYÁRTÁSVEZETŐK:

Ciocan, Gaál József, Ovidiu Grămadă, Nagy András, Cenan Codrin, Gavlițchi

CROITORIE/ VARRODA:

Biró László, Nagy Imre, Gheorghe Stan,

Delia, Nagy Attila, György Tamás

Ani Susana, Bárdos Susana, Bodor

Mihai Pamfiloiu,

Judith, Bugnariu Augusta, Gusac Maria,

Gocan Marius

MAȘINIȘTI/

Kádár Ildikó, Kalinovszki Mária, Lukász

DÍSZLETEZŐK:

Liane, Masgrad Pelin Lelioara, Nagy Ana,

CONTABILI ȘEFI/ GAZDASÁGI

Vasile Baieș, Iacob Bonțidean, Ioan

Rózsa Rozália, Ileana Seserman, Szabó

IGAZGATÓK:

Dumitru, Silvestru Danciu, Deac Ioan,

Mercedes, Clara Vasinca, Végh Éva,

Maria Andreiu Nechita, Margareta

Gálfi Sándor, Radu Ghițulescu, Bogdan

Vincze Éva, Elena Voicu

Chintea, Kovács Tiberiu, Oros Edit,

Gherasim, Ioan Nistor, Imre Vilmos

Florian Roșan, Cornelia Staicu, Suchy

Zoltán, Claudiu Mazilu, Orbók Géza,

Etelka, Rodica Ungur 367


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

ECONOMIȘTI/

Ferenți Susana, Ileana Maier, Mureșan

KÖNYVELŐK:

Lenuța, Kun Ana, Ana Sechelea, Szilághyi Maria, Maria Șerdean, Todor

Maria Bota, Kristel Gherhart, Mariana

Camelia

Monoștori, Margareta Petrican, Maria Haralambie CONDUCĂTORI AUTO/ JÁRMŰVEZETŐK: FUNCȚIONARI/ ADMINISZTRÁCIÓ:

Tiberiu Ajtai, Bányai János, Filip Feurdean, Gârbovan Radu Teodor,

Irina Achim, Felicia Cosmuța, Dunkler

Mircea Irimieș, Chis Simion, Kovács

Anny Loren, Adriana Groza, Adela

András, Ioan Mocan, Papp Ferenc,

Iancu, Dalia Iosif, Leontina Lăluț,

Soós Tiberiu, Szalkay István, Samoilă

Eugenia Todea, Carmen Alina

Constantin, Szente János-István, Ioan

Florea, Flueraș Raluca, Florentina

Varga.

Wittenberger, Aurel Bohățel, Teodor Miclea, Vasile Nagy, Orbán Antal, Ioan Rus, Flaviu Pop, Marius Gocan, Șuteu Fănel, Stan Gheorghe

PLASATOARE/ ÜLTETŐK: Balázs Clara, Molnár Rozália, Ecaterina Ciocoiu, Veronica Gădăleanu

ÎNGRIJITOARE/ SZEMÉLYZET: Maria Chiorean, Czanka Rozália, Valeria Crișan, Augusta Deleanu, Fazekas Éva, 368


PUCK / 1950 - 2020

369


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

Mulțumiri Acest proiect nu ar fi fost posibil fără susținerea colaboratorilor mai vechi și mai noi, a tuturor celor care au înțeles necesitatea acestui studiu. Mulțumirile noastre se îndreaptă către:

Marcel Mureșeanu, pentru încurajările constante și

Toma Hogea, pentru amabilitatea de a ne pune a dispoziție

prețuirea cu care s-a apropiat de scena teatrului de păpuși.

un material cuprins în volumul Despre arta păpușarilor români.

Roxana Croitoru, pentru munca de documentare și studiul dedicat primelor decenii, precum și pentru faptul că a fost

Szebeni Zsuzsa, pentru materialul din monografia Kovács

aproape de artiștii Teatrului prin cronici și articole publicate

Ildikó – Regizor de teatru de păpuși.

de-a lungul timpului. Călin Mureșan, Frunzina Anghel, Dana Bonțidean, Csortán Varga Ibolya, pentru numeroasele ore de consultanță,

Márton, pentru consultanță în redactarea repertoriului și

traduceri, redactare și corectură.

participărilor la Festivaluri.

Fazakas Csilla, pentu documentarea atentă și dedicarea cu

Annamária Nastasă Kovács, pentru atenția și răbdarea cu

care a susținut munca artiștilor din biroul secretariatului

care s-a dedicat traducerii textelor cuprinse în acest volum.

literar, timp de peste 40 de ani. Szakács Kincső, Silvia Seușan, Florentina Tătar, Florentina Kovács István, pentru materialele utile adunate pentru prima

Wittenberger și Adina Ungur Cîrlea pentru documentare și

ediție a Monografiei Puck.

corectură.

Pethő Loránd, care a arhivat o parte a repertoriului, cronicilor și materialelor folosite în acest volum. Kocsis Tünde, pentru materialele inedite și sprijinul în alcătuirea repertoriului secției maghiare. 370


PUCK / 1950 - 2020

Köszönet Ez a kötet nem jöhetett volna létre azoknak a régi és új közreműködőknek a segítsége nélkül, akik fontosnak tartották a monográfia megszületését. Köszönetünket fejezzük ki:

Marcel Mureșeanunak az elismerő és kitartó bátorításért.

társulat repertoárjának összeállításában végzett munkájáért.

Roxana Croitorunak az első étvizedben végzett

Toma Hogeanak, amiért rendelkezésünkre bocsátotta A

adatgyűjtésért, valamint azért, amiért a Bábszínház

román bábművészetről szóló kötetben szereplő anyagokat.

művészeit kritikák és egyéb publikációk formájában támogatta.

Szebeni Zsuzsának a Kovács Ildikó bábrendező című monográfiában összegyűjtött anyagokért.

Varga Ibolyának a számos konzultációval, fordítással és szövegszerkesztéssel töltöt óráért.

Călin Mureșan, Frunzina Anghel, Dana Bonțidean, Csortán Márton munkatársainknak amiért segítettek a repertoár és

Fazakas Csillának a korábbi anyagok összegyűjtéséért

fesztiválrészvételek listájának összeállításában.

és az elszántságért, amivel irodalmi titkárként 40 éven át támogatta művészeink munkáját.

Nastasă Kovács Annamáriának a kitartó figyelemért, amellyel a kötetben szereplő anyagokat magyarra fordította.

Kovács Istvánnak az előző Puck Monográfiához gyűjtött hasznos anyagokért.

Szakács Kincső, Silvia Seușan, Florentina Tătar, Florentina Wittenberger, Adina Ungur Cîrlea munkatársainknak az

Pethő Lórándnak, aki a repertoár egy részét archíválta,

anyaggyűjtésért és korrektúrázásért.

összegyűjtve azokat a kritikákat és dokumentumokat, amelyeket a mostani kötethez felhasználtunk. Kocsis Tündének az egyedülálló anyaggyűjtésért és a magyar

371


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

372


PUCK / 1950 - 2020

373


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

374


PUCK / 1950 - 2020

375


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

376


PUCK / 1950 - 2020

377


70 DE ANI DE TEATRU DE PĂPUȘI LA CLUJ / 70 ÉV BÁBJÁTSZÁS KOLOZSVÁRON

378


PUCK / 1950 - 2020

379CUPRINS / TARTALOMJEGYZÉK

Cuvânt înainte / Előszó......................................................................................................................... 5 Saluturi / Köszöntések..........................................................................................................................6 70 de ani de teatru de păpuși la Cluj-Napoca............................................................................. 15 Interviu cu Ion Vlad.............................................................................................................................58 Interviu cu Kovács Ildikó.................................................................................................................. 64 Interviu cu Mona Chirilă-Marian................................................................................................. 76 Interviu cu Epaminonda Tiotiu..................................................................................................... 82 Interviu cu Dan Vasile........................................................................................................................ 88 Interviu cu Csortán Márton............................................................................................................. 94 Interviu cu Botár Edith.................................................................................................................... 102 In memoriam Sigmond Júlia......................................................................................................... 106 Varga Ibolya............................................................................................................................................ 112 Rumi László............................................................................................................................................ 113 Repertoriul Teatrului de Păpuși ‘Puck’...................................................................................... 115 Participări la festivaluri naționale și internaționale și premii...................................... 191 Országos és nemzetközi fesztiválokon való részvételek és díjak listája....................209 70 év bábjátszás Kolozsváron........................................................................................................ 227 Interjú Ion Vlad................................................................................................................................... 272 Interjú Kovács Ildikó........................................................................................................................ 278 Interjú Mona Chirilă-Marian........................................................................................................290 Interjú Epaminonda Tiotiu............................................................................................................296 Interjú Dan Vasile...............................................................................................................................302 Interjú Csortán Márton...................................................................................................................308 Interjú Botár Edith..............................................................................................................................314 In memoriam Sigmond Júlia..........................................................................................................318 Varga Ibolya........................................................................................................................................... 324 Rumi László............................................................................................................................................325 Rólunk írták/ Apariții media........................................................................................................ 326 Visszaemlékezések............................................................................................................................. 349 Brief History......................................................................................................................................... 359 Listă angajați/ Munkatársak......................................................................................................... 363 Mulțumiri..............................................................................................................................................370 Köszönet...................................................................................................................................................371


Departamentul pentru Rela�ii�Interetnice

Diversitatea Reune�te I d e n t i t� � i

Exemplar gratuit, tipărit cu sprijinul Departamentului pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului

ISBN 978-973-0-32996-4


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.