Page 1


Projekt: fotografia  

Aparat fotograficzny może służyć do dokumentowania życia biblioteki, można go też wykorzystać na wiele innych sposobów. W ulotce przedstawio...

Projekt: fotografia  

Aparat fotograficzny może służyć do dokumentowania życia biblioteki, można go też wykorzystać na wiele innych sposobów. W ulotce przedstawio...

Advertisement