Page 1

Magazine Groningen-Drenthe

Jaargang 3 - 2011

Oplage 220.000

Inge de Bruijn “Zicht als een piloot”

Wietse Wieringa

‘Wie doet wat in de oogzorg?’

Marianne Timmer

‘Horen en zien vergaat je tijdens een race’

Oogzorg begint bij uw optometrist


5RGHQVWRFN 6HHEHWWHU/RRNSHUIHFW 5RGHQVWRFNLVDOPHHUGDQMDDUDFWLHILQGHRSWLHNEUDQFKHDOV OHYHUDQFLHUYDQKRRJZDDUGLJHEULOOHQJOD]HQHQGLYHUVHH[FOXVLHYH PRQWXXUPHUNHQ 5RGHQVWRFNEULOOHQJOD]HQ 'H PRJHOLMNKHGHQ YRRU HHQ JHVFKLNW EULOOHQJODV ELM 5RGHQVWRFN LQ FRPELQDWLH PHW HHQ PRQWXXU  ]LMQ JURRW 9DQ VWDQGDDUG WRW JHKHHO JHSHUVRQDOLVHHUG ZDDUELM GH JOD]HQ YROOHGLJ ]LMQ WRHJHVSLWVW RS GH ZHQVHQ HQ GH OHYHQVVWLMO YDQ GH LQGLYLGXHOH EULOGUDJHU2IKHWQXJDDWRPHHQHQNHOYRXGLJHEULO YRRUOH]HQRI YRRUYHUDI HHQPXOWLIRFDDOEULOHHQ]RQQHEULO RSVWHUNWH RIHHQ EHHOGVFKHUPEULO

5RGHQVWRFN

5RGHQVWRFN LQYHVWHHUW QLHW DOOHHQ FRQWLQX LQ GH RQWZLNNHOLQJ YDQ QLHXZH HQ EHVWDDQGH EULOOHQJOD]HQ PDDU ]RUJW RRN GDW GH NZDOLWHLWYDQGHGLHQVWYHUOHQLQJKRRJLVGRRUHHQJRHGHVHUYLFH HQJDUDQWLHWHELHGHQRSGHEULOOHQJOD]HQ 3UDFKWLJHPRQWXUHQFROOHFWLHV 2RN KHW GHVLJQ YDQ GH EULO QHHPW HHQ EHODQJULMNH SODDWV ELM 5RGHQVWRFN LQ $DQGDFKW YRRU GHWDLO HQ HVWKHWLVFKH DVSHFWHQ YLQGWXWHUXJLQGHPRGHUQHPRGHOOHQHQYHUQLHXZHQGHPDWHULDOHQ GLHJHEUXLNWZRUGHQ 1DDVWHHQHLJHQPRQWXUHQFROOHFWLHPHWJHGHWDLOOHHUGHHQVWLMOYROOH KHUHQ HQ GDPHV ]RQQHEULOOHQ HQ PRQWXUHQ YRHUW 5RGHQVWRFN GH YROJHQGH H[FOXVLHYH PHUNHQ 3RUVFKH 'HVLJQ GXQKLOO %DOGHVVDULQLHQ0HUFHGHV%HQ]

3RUVFKH'HVLJQ

9RRUPHHULQIRUPDWLHRIHHQRSWLFLHQELMXLQGHEXXUW YHUZLM]HQZLMXJUDDJQDDUZZZURGHQVWRFNQO

GXQKLOO

0HUFHGHV%HQ]

ZZZURGHQVWRFNQO

52'(1672&.BGYUWQWB2SWRPHWULVWHQPDJBVHSRNWB[IFLQGG
Magazine

Groningen - Drenthe

Geachte lezer, Met plezier en trots presenteren leden van de afdeling Noord van Optometristen Vereniging Nederland u hierbij een nieuwe editie van het Optometrie Magazine. In een vernieuwde, eigentijdse lay-out wordt veel relevante informatie gepresenteerd over ontwikkelingen in de oogzorg in het algemeen en in het bijzonder over de waardevolle rol van de optometrist. Steeds meer mensen kiezen er heel bewust voor om hun ogen te laten onderzoeken door een optometrist, een hbo-opgeleide oogspecialist waar u zonder verwijzing van uw huisarts terecht kunt voor brillen en contact-lenzen, maar ook voor een uitgebreid ooggezondheidsonderzoek waarbij uw ogen worden onderzocht op ziekten of afwijkingen. Een optometrist is laagdrempelig: u vindt er altijd één bij u in de buurt. En een afspraak is snel gemaakt, want de wachttijd voor een optometrisch onderzoek bestaat

In dit magazine vindt u veel informatie die u wijzer maakt over de oogzorg in uw eigen regio. Zo wordt onder meer door een orthoptist ingegaan op het niet rechtstaan van de ogen, iets dat vooral veel voorkomt bij kinderen. De afwijking is in een kindergezichtje soms niet eenvoudig of zelfs erg lastig te signaleren. Het kind loopt dan het risico dat zorg pas laat op gang komt. Een preventieve screening kan daarom zeker belangrijk zijn.

niet of is echt minimaal.

De deelnemende optometristen wensen u veel plezier bij het lezen van deze editie van het Optometrie Magazine. Voor het beantwoorden van vragen of het maken van een afspraak bent u van harte welkom bij één van de specialisten die zich in dit magazine collectief presenteren. De koffie staat voor u klaar.

Wanneer zou u een optometrist moeten bezoeken? In ieder geval, wanneer u bijvoorbeeld vlekken of flitsen ziet of last heeft van branderige, jeukende, droge of rode ogen is een bezoek aan de optometrist aan te raden. Hij of zij zal niet zelf dokteren, maar zal bij onraad altijd doeltreffend doorverwijzen naar een oogarts. Ook voor een verplichte rijbewijskeuring is een onderzoek door een optometrist aan te raden. Tevens kan worden gesteld dat een frequente oogcontrole, zeker op jonge of iets oudere leeftijd, grote waarde kan hebben door het vroegtijdig signaleren van mogelijke gezondheidsproblemen.

Colofon Optomterie Magazine Groningen-Drenthe is een uitgave van

Met vriendelijke groet,

Publicar Uitgeverij B.V. en verschijnt in een oplage van 220.000 exemplaren.

Marjan Beumer Voorzitter Optometristen Vereniging Nederland (afdeling Noord)

Redactie en advertentieverkoop: Publicar B.V. T. 058-2885871 - E. info@publicar.nl - I. www.publicar.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Typ- en/of zetfouten voorbehouden.

Inhoudsopgave

Inge de Bruijn: ‘Tegenstanders zagen vooral mijn voeten!’

Marianne Timmer: ‘Horen en zien 4

vergaat je tijdens de race’

Gezichtsscherpte ontwikkelt zich 19

in eerste kinderjaren

21

Vertrouw de optimale oogzorg van de optometrist

7

Optometrist van waarde in oogzorgketen

15

Pijnloze behandeling staar

9

Henry Jullien zoekt perfectie

17

De bijzondere ogen van Manuela Kemp

11

Ziet u zwarte vlekken of vervormingen?

23

Wie doet wat in de oozorg?

13

Amsler Grid: MD test

23 3


Inge de Bruijn

Pijlsnel zwemmen en vlijmscherp zien Ze peinst er niet over om weg te gaan uit de streek van haar geboorte; Inge de Bruijn woont en hoort in de omgeving van Rotterdam. Met het Optometristen Magazine praat de voormalig topzwemster over haar carrière, haar ogen en het belang van scherp zien tijdens het sporten: “Mijn tegenstanders keken meestal naar mijn voeten!”

Op Olympisch niveau is ze de meest succesvolle Nederlandse sportster aller tijden. Simpelweg omdat ze vier gouden, twee zilveren en drie bronzen plakken mee naar huis in Barendrecht nam; niemand deed haar dat ooit na. Inge de Bruijn (37) schitterde op de Olympische Spelen in Sydney (2000) en Athene (2004) en zwom zich zo de Hollandse onsterfelijkheid in. Anno 2011 geeft de voormalig topsportster zwemclinics, presentaties, zet ze zich in voor Stichting Kinderen Kankervrij (Kika) en doet ze af en toe dingen op televisie. Maar Inge is vooral lekker zichzelf: belangstellend, sympathiek, ontspannen. Ze voelt zich als een vis in het water in de streek waar ze is geboren en peinst er niet over om er te vertrekken. Inge vertelt: “Ik heb voor de sport zo’n beetje de hele wereld af mogen reizen, maar geen enkele plek is beter dan thuis. Op mijn elfde maakte ik mijn eerste trip naar Londen voor het zwemmen en dat is zo’n beetje twintig jaar doorgegaan. Tien jaar lang heb ik in Amerika gewoond voor het zwemmen, en ook in Eindhoven en Amsterdam. Maar hier in Rotterdam en omgeving hoor ik thuis. Als mensen vragen waar ik vandaan kom, zeg ik met trots ‘uit Barendrecht’. Mijn tweelingzus woont hier met haar kinderen, elke dinsdag is mijn vaste oppasdag; een hoogtepunt. Mijn moeder, mijn oudste zus, mijn broertje; we wonen allemaal vijf minuten bij elkaar vandaan. Als ik uit het buitenland kom en ik rij weer over de Van Brienenoordbrug, dan gaat mijn hartje sneller kloppen.”

4

‘Tussen twintigduizend man zag ik altijd mijn zus’

Voeten & oogcontact Dat kijken en sporten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, behoeft geen betoog. Inge de Bruijn weet als geen ander hoe belangrijk het is om scherp waar te nemen tijdens het sporten. “Je focust vooral op de getrokken streep op de bodem van het zwembad, die je helpt om je positie in de baan te bepalen. Daarnaast moet je de afstand tot de muur zeer nauwkeurig inschatten om het keerpunt zo snel mogelijk te kunnen nemen of om op precies het juiste moment de finish aan te tikken.” Op de vraag of Inge in het vuur van de strijd ook kon zien waar haar tegenstanders zich bevonden, antwoordt ze even grappig als bijdehand: “Mijn tegenstanders keken meestal naar mijn voeten! Ik heb geloof ik van 1998 tot 2004 geen wedstrijd meer verloren, be-

halve op de Spelen in Athene toen ik zilver won op de 100 meter vrije slag.” In Amerika werd Inge getraind door de kampioenenkweker Paul Bergen, de man die haar grote successen inleidde. Inge ziet hem als haar grote motivator. Terugblikkend zegt ze: “Hij was streng, nooit tevreden en keihard. Wat heeft


Magazine

Groningen - Drenthe

‘Ik wil een record breken in de strijd tegen kanker’

“Ik ben vanaf het begin betrokken bij KiKa. Ik zei direct ‘ja’ toen Professor Rob Pieters van het Sophia Kinderziekenhuis mij vroeg om ambassadrice te worden”, Inge de Bruijn. “Als mens heb ik het geluk om gezond te zijn en als sporter het geluk gehad om vele prijzen te winnen en records te breken. Maar records wil ik blijven breken. Nu voor kinderen met kanker. De genezing

die man een indruk op me gemaakt. Zowel binnen als buiten het bad heeft hij me gemaakt tot wie ik nu ben.” Tijdens de wedstrijden was het voor Inge niet nodig om haar coach te zien; ze hoorde hem aanwijzingen fluiten. Wie ze vlak voor de wedstrijd wél altijd zag zitten, was haar tweelingzus Jakline. “Ook al zaten er twintigduizend man op de tribune, ik had altijd oogcontact met mijn zus.” Zicht als een piloot Door twintig jaar topsport heeft Inge de Bruijn haar lijf enorm sterk gemaakt en ze kent haar lichaam door en door. Ze weet dus ook maar al te goed dat haar ogen altijd extra aandacht nodig hebben gehad. “Ik had als klein meisje een brilletje, maar wilde dat ding niet op. Het was geen mooie bril en ik voelde me er als elfjarig kind niet prettig bij; ik wilde graag lenzen. Ik gooide mijn bril dus geregeld stuk en heb zelfs een tijdje met een bril rondgelopen waarvan het ene pootje met een stuk tape weer vast was geplakt. Mijn moeder moest vier kinderen in haar eentje opvoeden, dus we hadden het niet zo breed; dat ik mijn bril telkens vernielde, hielp haar natuurlijk niet echt. Uiteindelijk kreeg ik wat ik wilde: contactlenzen.” Hoewel ze volgens sommigen een geschikt gezicht heeft voor een bril, heeft ze zich daar nooit aan gewaagd. “Ik hou het bij zonnebrillen.” In de loop der jaren gingen Inges ogen steeds verder achteruit, tot uiteindelijk min 4,5 aan beide kanten. “Mijn ogen waren erg droog en gevoelig en in het zwembad waren die lenzen lang niet altijd prettig. Later kreeg ik harde, zuurstofdoorlatende lenzen. Dat ging wel beter, maar ideaal was het voor mij allemaal niet tijdens het zwemmen. Vijf jaar geleden ontstond het idee om mijn ogen te laten laseren. Ik ben eerst gaan informeren naar de beste kliniek met hoge behandelresultaten en kwam uit bij Retina Total Eye Care in Driebergen. Ik heb er twee jaar over getwijfeld omdat het best wel een stap was, maar ik ben ontzettend blij dat ik het heb gedaan. Ik heb nu een zicht van een F16-piloot!”

moet echt versneld omhoog en dat kan. We hebben na een lange periode van stilstand op 70% de laatste jaren een stijging naar 75% gezien. En dat moet verder omhoog. Daar blijft veel geld voor nodig. Ik vind het geweldig dat er mensen zijn die op de KiKaveiling bereid zijn om duizenden euro’s te betalen voor het kunstwerk dat ik samen met een patiëntje heb gemaakt. Zo draag ik mijn steentje bij in het mogelijk maken van de zo nodige onderzoeken.” www.kika.nl Giro 8118

Word ook donateur van Kika: www.kika.nl

Zwemmersogen

De zwemsport steekt qua risico op oogletsel uit boven het gemiddelde. Bijna iedereen kent wel de zwemmersogen, welke kunnen ontstaan door langdurig verblijf in het binnenbad. Chemische reinigingsmiddelen in het water vreten dan kleine gaatjes in het oogslijmvlies. Gelukkig is er echter geen slijmvlies dat zich zo snel herstelt als het oogslijmvlies: het groeit doorgaans binnen enkele uren weer helemaal dicht, als de gaatjes tenminste niet te groot zijn.

13 5


adv opto.indd 1

16-08-2011 21:30:32

Optimaal zien bij inspanning en ontspanning ÂŽ

Varilux , het beste zicht, op iedere afstand Lekker relaxed of uiterst geconcentreerd bezig? Gun uw ogen het beste zicht, op alle afstanden. Kies daarom voor de originele Varilux brillenglazen, speciaal gemaakt voor Ăşw ogen. Koop voor 3 december 2011 een bril met Varilux glazen en maak kans op een iPad2*! *Kijk op www.varilux.nl voor deelnemende opticiens en vraag in de winkel naar de voorwaarden www.varilux.nl


Magazine

Vertrouw optimale oogzorg door de optometrist Optimale oogzorg is een kwestie van volkomen vertrouwen. Kies daarom voor de professionaliteit van een optometrist, een hbo-opgeleide oogspecialist, die naast de benodigde expertise ook beschikt over hightech apparatuur. Een optometrist

Groningen - Drenthe

De zeven zekerheden van de Optometrist

Optometrist is een wettelijk erkend en beschermd beroep Alleen met afgeronde hbo-opleiding word je optometrist

meet niet alleen uw ogen, maar kan ook vele gezondheidsaspecten van uw ogen beoordelen. “Wij dokteren echter niet zelf”, zegt optometrist Jeroen Mulder. “Op basis van een ooggezondheidsonderzoek signaleren wij, adviseren wij en verwijzen wij door, indien nodig naar een oogarts die op basis van onze analyse een diagnose stelt. Binnen de oogzorgketen is het contact tussen oog- en huisartsen en optometristen over het algemeen heel goed. Op die manier ontstaat geen molen aan rompslomp, maar een effectieve en klantvriendelijke manier van preventie, diagnostisering en oplossingen. In deze benadering wordt de patiënt een cliënt, wat wel zo prettig is.” De waarde van de optometrist Ziet u vlekken of flitsen? Last van branderige ogen, jeuk, droge of rode ogen? Duizelig? Bezoek dan zeker een optometrist. U vindt er altijd één dicht bij u in de buurt (zie www.optometrie.nl/praktijkzoeker) en u heeft daarbij geen verwijzing nodig van de huisarts. Bovendien is een afspraak snel gemaakt omdat de wachttijden voor optometrisch onderzoek minimaal zijn. Nog niet iedereen heeft weet van de waarde van de optometrist. En dat is

Geen huisartsverwijzing nodig Een afspraak bij een optometrist is dus laagdrempelig

Groningen

Paterswolde Assen Gieten

Minimale of geen wachttijd Anders dan bij veel oogartsen kunt u bij de optometrist direct terecht

Meppel Coevorden

jammer, want al sinds het jaar 2000 bestaat de hbo-opleiding Optometrie en is het beroep wettelijk erkend en beschermd. Door de bijscholingsverplichting van de optometrist is de cliënt verzekerd van een up-todate kennisniveau. Objectief advies Een ooggezondheidsonderzoek door een optometrist wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. “Maar toch bent u nooit duur uit”, stelt Mulder. “Dat zit zo. Wie een oogarts bezoekt is al snel 150 euro eigen bijdrage kwijt, waar een optometrist voor een onderzoek hooguit tussen de 40 en 50 euro zal vragen. Daarvoor krijgt u een klinisch wetenschappelijk vaststelling omtrent de gezondheid van uw oog en krijgt u een objectief advies dat u kunt vertrouwen.”

Altijd een optometrist bij u in de buurt U vindt optometristen bij de betere optiekzaken en in ziekenhuizen

Persoonlijke aandacht Door de werkwijze en klantvriendelijke benadering blijft de zorg persoonlijk

Geringe kosten Een ooggezondheidsonderzoek door de optometrist is effectief en nooit duur

Altijd verzekerd van up-to-date kennis Door de bijscholingsverplichting is de optometrist altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied

Optiek Visie

Paterswolde Assen Gieten

Meppel Coevorden

“Wij gaan iedere dag vol energie de uitdaging aan om bij de koplopers in ons vakgebied te horen. Daarvoor hebben we dan ook alles in huis: vakkennis van goed opgeleid personeel, de laatste oogmode en technisch vernuftige apparatuur die onze optometrie een voorsprong geeft.”

“Bij de koplopers horen is de uitdaging”

YPE: MM Small Caps & Oldstyle Figures - standaard Pro - Light italic

Marchel Smit van Optiek Visie is ambitieus: “En dat was dan ook mijn belangrijkste motivatie om optometrist te willen worden en zo onze klanten veel betere oogzorg te kunnen leveren dan de meeste andere optiekzaken. Ook kunnen we in de oogzorg door die toegevoegde waarde een belangrijke schakel vormen tussen

de optiek en oogartsen.” Naast zorgvuldige aandacht voor medische zorg, levert Optiek Visie ook oogmode met topkwaliteit. “Speciaal is verder onze collectie sportbrillen en tevens leveren wij in contactlenzen alles wat verkrijgbaar is: harde, zachte en nachtlenzen op maat, maar ook bijzondere als keratoconuslenzen.”

Marchel Smit

| Optiek Visie | Stationsstraat 15 | 9461 GP Gieten | tel.: 0592 26 42 78 | www.optiekvisie.nl 7


$ICHTBIJENVERAF ALTIJD@TSCHERPSTEZICHT “Met deze Oblong lenzen kan ik lezen,

ren,

compute en auto rijd

en.�

“Je hebt geen gedoe met een aparte leesbril en je kunt op alle afstanden scherp zien. Multifocale lenzen voelen direct comfortabel aan en ... zonder bril zie je er jonger uit. Vraag je opticien naar de multifocale Oblong lenzen van NKL.�

www.contactlenzen.nl

Eschenbach Optik BV Osloweg 134 NL-9723 BX-Groningen eog@eschenbach-optik.nl www.eschenbach-optik.com


Magazine

Groningen - Drenthe

Pijnloze behandeling van staar De behandeling van staar is in Nederland de meest voorkomende vorm van niet spoedeisende operaties. Alleen daarom al is er veel aandacht voor deze oogaandoening en is de behandeling van staar volop in beweging. HanzeKliniek in Groningen loopt voorop in de behandelmethoden en biedt het beste dat voorhanden is.

“Was tot en jaar of vijf geleden behandeling vooral gericht op het weer goed kunnen zien, nu kunnen we patiënten ook meteen van hun leesbril afhelpen en met zogenoemde premium lenzen onder meer cilindrische correcties uitvoeren”, vertelt Robert Jan Wijdh, oogarts van Hanzekliniek Groningen. “Ook goed om te weten is dat de operatie door middel van druppelen pijnloos kan worden uitgevoerd en dat een ingreep slechts zo’n vijftien minuten duurt. En dat is enorm plezierig omdat patiënten natuurlijk best wel angstig zijn.”

En ja, er is heel veel mogelijk, maar vooraf voeren wij wel verwachtingsmanagement. Dat wil zeggen dat heel goed besproken wordt wat er gaat gebeuren en wat eventuele risico’s zijn, noem het maar het maken van een eerlijke belofte over wat we leveren.” Hanzekliniek biedt zorg in de volle breedte van oogheelkunde. “Onze expertise is groot en wordt actueel gehouden door kennisuitwisseling met het UMCG, dat veelvuldig gebruik maakt van onze faciliteiten. Daarin investeren wij dan ook fors, bijvoorbeeld in state-of-the-art Femto laserapparatuur die buitengewoon precies is bij verwijdering van lenzen. En dat is belangrijk voor een snelle genezing en de herplaatsing van premium lenzen.” Meer op www.hanzekliniek.nl

State-of-the-art Van de geneeskunde wordt veel verwacht. “Mensen denken vaak dat alles te koop is.

Groningen

De Optometristen Vereniging Nederland (OVN) behartigt de belangen van de optometristen die zijn aangesloten bij de vereniging. De OVN is zeer actief in kwaliteitszaken. Zo zorgt de OVN ervoor dat de optometrist bij u in de buurt jaarlijks een ruim aanbod heeft aan bijscholingen. Hierdoor blijft uw optometrist op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van oogzorg om u de beste zorg te kunnen bieden. Ook draagt de OVN, door het opstellen van praktijkrichtlijnen, bij aan adequate en optimale oogzorg. In deze richtlijnen worden voor verschillende oogklachten de minimale eisen van een oogonderzoek beschreven en staat vermeld wanneer u als cliënt doorverwezen moet worden naar de oogarts. Optometristen die aangesloten zijn bij de OVN, werken volgens deze richtlijnen. Maar hoe weet u of u met een optometrist te maken heeft en of deze optometist is aangesloten bij de OVN? Optometristen die aangesloten zijn bij de OVN hebben een schildje met het OVN-logo en hun naam in de winkel/praktijk hangen. Ook kunt u via de website van de OVN zoeken naar een optometrist bij u in de buurt: www.optometrie.nl/praktijkzoeker

Moritsz Schelwald Optiek Groningen “Wij leveren kwaliteit in oogzorg en oogmode en wel in die volgorde, want wij hechten veel waarde aan de beoordeling van medische aspecten van het oog. Om dat optimaal te kunnen bieden, investeren wij continu in kennis en apparatuur”, zegt Moritsz Schelwald, eigenaar van de gelijknamige optiekzaak in Groningen.

“Oogzorg en oogmode, in die volgorde”

Schelwald is tevens optometrist, een heel bewuste keuze: “Beheersing van het vakgebied optometrie geeft ons bedrijf een grote toegevoegde waarde. Wij kunnen zo filteren op oogproblemen en onze klanten indien nodig vroegtijdig doorverwijzen naar de huis- of oogarts. Ook screenen wij diabetespatiënten door middel van netvliesfoto’s, op oogafwijkingen ten gevolge

van diabetes. ”De collectie oogmode is bij Moritsz Schelwald Optiek uniek van samenstelling. “We zijn een zelfstandige optiekspeciaalzaak en onze collectie brillen/contactlenzen wordt door onszelf ingekocht van exclusief tot prettig voordelig”. De eigentijdse optiekzaak in Winkelcentrum Vinkhuizen aan de ringweg van Groningen is makkelijk bereikbaar, parkeren is gratis.

Moritsz Schelwald

| Moritsz Schelwald Optiek | Siersteenlaan 428-16 | 9743 ES Groningen | tel.: 050 577 21 12 | www.schelwaldoptiek.nl 9


Tim zijn leven met contactlenzen

ar 8 ja Tim,

Tim als

teenag er

Tim tege n de

dert ig jaa r

Tim in zijn gouden jare n

de veertig Tim tegen

jaar

Zo natuurlijk, alsof je geen contactlenzen draagt! Live Brightly

Contactlenzen bieden een leven lang kijkcomfort. Al vanaf 8 jaar! Tim, 8 jaar Tim is een jongen met wat weinig zelfvertrouwen. Hij houdt veel van sport, maar vindt meedoen lastig omdat hij zonder oogcorrectie niet goed ziet. Omdat hij wil presteren vraagt hij zijn ouders om praktische contactlenzen.

Tim tegen de veertig jaar De ogen van Tim zijn soms wat vermoeid, vooral aan het einde van de dag. Hij raadpleegt daarom zijn oogzorgspecialist en die meet hem speciale lenzen aan die de vermoeidheid voorkomen.

Tim als teenager Tim zit inmiddels goed in zijn vel. Hij is sociaal actief en zijn sportcarrière gaat voorspoedig; hij zit in de selectie van het eerste team van zijn tennisclub. Nog steeds draagt hij contactlenzen, bij voorkeur daglenzen.

Tim in zijn gouden jaren Nog altijd is Tim sportief. Hij tennist, bezoekt de health club en speelt graag golf. Ook is hij op internet erg actief met social media. Hij is wel vijftig uur per maand online. Met zijn multifocale contactlenzen kan hij flexibel iedere inspanning aan.

Tim tegen de dertig jaar Tim draagt zijn contactlenzen gemiddeld zestien uur per dag. Omdat hij lenzen nodig heeft die bij zijn actieve lifestyle passen, heeft hij gekozen voor hoogzuurstofdoorlatende maandlenzen. Die vindt hij erg comfortabel omdat hij ze ook eens een nachtje kan inhouden.

GRATIS

PROBEERSET VOOR 1 WEEK

CONTACTLENZEN. Deze coupon is enkel geldig bij de optiekbedrijven vermeld in dit magazine. * De oogzorgspecialist kan aanmeetkosten in rekening brengen.

Deel uw ervaring met het dragen van contactlenzen op facebook, word vriend van CooperVision Nederland, en maak kans op ½ jaar lang gratis daglenzen.


Magazine

‘Nachtlenzen ideale kijkoplossing’

De bijzondere ogen van

“Al tien jaar draag ik nachtlenzen en destijds was ik op dat gebied wel één van de trendsetters, denk ik”, zegt Hetty Casemier uit Leek. “Mijn lenzen corrigeren ’s nachts zowel het zicht voor lezen als voor verzien en blijken voor mij een echt ideale kijkoplossing te zijn.”

Manuela Kemp

Ze werkt aan een boek over vrouwen in de popmuziek en zingt in verschillende bands. Presentatrice en zangeres Manuela Kemp praat met het Optometrie Magazine over een bijzondere afwijking aan haar ogen… De laatste keer dat Manuela Kemp bij een optometrist is geweest, is alweer een tijdje geleden, zo moet ze toegeven. En dat terwijl juist haar ogen ‘een beetje moeilijk’ zijn. “De reden dat ik geen rijbewijs heb, is omdat ik ooit ben afgekeurd vanwege mijn ogen”, vertelt de sympathieke zangeres en presentatrice aan het Optometrie Magazine. “Er zit een soort storing in waardoor ik niet goed afstanden kan inschatten. Het is iets met de kegeltjes en de staafjes in mijn ogen, vraag me niet hoe het precies zit.” Nachtblindheid Omdat contactlenzen haar worden afgeraden, draagt Manuela het liefst een bril tij-

Groningen - Drenthe

dens gelegenheden waarbij ze écht goed moet kunnen zien. “Bijvoorbeeld als ik iets moet presenteren of televisie kijk. Als ik naar de bioscoop wil en mijn bril ligt nog thuis, dan kan ik net zo goed niet gaan”, vertelt Manuela. “Daarnaast heb ik last van ernstige nachtblindheid. Mijn favoriete vervoermiddel is mijn scooter. Maar die laat ik staan als het ’s avonds donker is, tenzij ik de route uit mijn hoofd ken en weet dat de weg goed is verlicht.” Nee, Manuela heeft geen operatie overwogen; het wordt haar zelfs afgeraden omdat haar ogen niet sterk genoeg zouden zijn. “Ik ben ook niet zo’n held met operaties.”

Communicatieadviseur Casemier (50) droeg altijd al zachte contactlenzen, maar werd door de airco op haar kantoor geconfronteerd met vervelend droge ogen. Alvorens zich de nachtlenzen te laten aanmeten, liet zij zich echter eerst goed informeren door haar optometrist. “Ik kreeg toen een heel veilig gevoel over het dragen van de lenzen. Ze beschadigen mijn ogen niet, iets dat tweemaal per jaar tijdens controles wordt bevestigd”, vertelt Casemier. “Een groot voordeel is dat ik geen leesbril hoef te dragen en dat verzien vrijwel perfect wordt gecorrigeerd. Alleen ’s avonds, als het effect iets afneemt en ik moet autorijden, draag ik nog een bril.” Comfort speelde bij de keuze voor nachtlenzen ook een rol. “Op het strand, tijdens het sporten; er zijn veel situaties waarin het niet dragen van lenzen gewoon heel fijn en praktisch is. Natuurlijk moet ik de lenzen wel goed behandelen, goed indoen en uithalen, maar dan kan ik er wel een jaar mee doen en is mijn oogcorrectie prima om de hele dag alles te kunnen doen wat ik wil, zonder de sores van een bril of zachte lenzen.”

Roma Opticiëns

Paterswolde Assen Gieten

Meppel Coevorden

“Patiënten zijn bij ons cliënten. Wij dicteren niet, wij luisteren en tonen vanuit menselijkheid betrokkenheid. Dit gekoppeld aan onze expertise geeft Roma Opticiens grote kracht”, zegt eigenaar Marjan Beumer. “Daarnaast ben ik optometrist en dat maakt dat wij voor onze cliënten medisch gezien een meerwaarde in huis hebben bij het oplossen van alle ooggezondheidsproblemen.”

“Betrokkenheid gekoppeld aan expertise”

Roma Opticiens is een bedrijf en toch staat commercie niet boven alles. “Wij willen problemen op basis van up-to-date kennis oplossen en zo kwaliteit aan het leven van onze cliënten teruggeven. Door te luisteren en gedegen onderzoek uit te voeren komen wij snel tot de kern

van de zorgvraag. Op basis daarvan geven wij een objectief advies en bieden wij oplossingen aan. Bij de uitvoer kunnen wij als partner in de hele oogzorgketen van optometristen, huis- en oogartsen vlot tot resultaten komen. En dat is belangrijk omdat zorg liever vandaag dan morgen zou moeten worden verleend.”

Marjan Beumer

| Roma Opticiëns | ‘t Forum 34 | 9401 EE Assen | tel.: 0592 31 69 90 | www.romaopticiens.nl 11


Hoogste tijd voor een nieuwe bril? Met een klik op de muis, past u de bril online thuis

Nieuwste collectie monturen; diverse prijsklassen, kleuren, vormen, merken Kijk nu op:

www.brilonline.com www.kinderbrilonline.com Bezoek onze digitale paskamer, 24 uur per dag geopend!


Magazine

Groningen - Drenthe

Wie doet wat in de oogzorg? Niet iedereen kent een optometrist of weet waaruit zijn of haar takenpakket bestaat. Bovendien verschilt de invulling van het beroep ‘optometrist’ in een ziekenhuis en in een optiekzaak. Voor deze editie van het Optometristen Magazine hebben we Wietse Wieringa gevraagd uit te leggen hoe de taken binnen de oogzorg in het UMCG in de loop der jaren zijn verschoven. Wietse Wieringa werkte twaalf jaar in optiekzaken en in de refractiechirurgie. Daarna volgde een periode als optometrist in het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar hij sinds anderhalf jaar als Physician Assistant werkt op de afdeling Oogheelkunde; een afdeling waar naast de oogarts en de optometrist ook orthoptisten, technisch oogheelkundig assistenten, contactlensspecialisten en verpleegkundigen in de patiëntenzorg werkzaam zijn. Een gezond gesprek over taakherschikking in de oogzorg begint met een stukje geschiedenis. Wieringa doceert: “Nog in de jaren zestig en zeventig werd het aanmeten van een bril gedaan door de oogarts; het sterktevoorschrift werd door de opticien overgenomen en uitgevoerd. Vanaf begin jaren zeventig is het aanmeten van bril of contactlenzen geleidelijk aan verschoven naar opticiens. Vele jaren later –in november 2000- werd in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg het beroep van optometrist officieel erkend. Een aantal handelingen die voorheen door de oogarts werden gedaan, zoals bijvoorbeeld de screening op netvliesafwijkingen bij suikerziektepatiënten, mogen sindsdien ook door optometristen worden verricht. Dat stuit soms op wat scepsis bij oogartsen, omdat

Paterswolde Assen Gieten

Meppel Coevorden

“ Speciale aandacht voor kinderen”

veel optometristen ook commercieel werken in hun eigen optiekzaak; theoretisch kan er dan belangenverstrengeling optreden. Vanuit mijn ervaring in en met optiekzaken heb ik ondervonden dat optometristen doorgaans erg integer zijn en het belang van de patiënt/ cliënt bovenaan plaatsen.”

ken er zes optometristen in het UMCG en is de functie eigenlijk niet meer weg te denken”, stelt Wieringa.

Optometrist: een succesvol beroep Wietse Wieringa schetst dat nu ongeveer 25% van alle optometristen werkzaam is in ziekenhuizen. Hij vindt dit een hoog percentage en een bewijs voor het succes van het beroep optometrist; vooral omdat er tien tot vijftien jaar geleden nauwelijks optometristen in het ziekenhuis werkzaam waren. Zelf werkte Wieringa bijna tien jaar als optometrist in het UMCG, waarbij zijn taak vooral was om vast te stellen of de gezondheid van iemands oog pluis of niet pluis was. Wanneer een oog ‘niet pluis’ was, werd de patiënt verder gediagnosticeerd en behandeld door de oogarts. “Na het afronden van de HBO-masteropleiding tot Physician Assistant in maart 2010, ben ik in het UMCG vooral met de niet pluisogen gaan werken, dus met de zieke ogen. Ik heb te maken met mensen met macula degeneratie, glaucoom en met diverse ontstekingsbeelden aan het oog. Inmiddels wer-

Een goed contact Met de optometristen in de regio heeft Wietse Wieringa redelijk vaak contact, vanzelfsprekend met de één wat meer dan met de ander. Daar waar zelfstandige optometristen snel contact kunnen opnemen met de oogartsen in het ziekenhuis als de situatie van de patiënt daarom vraagt, werkt het contact ook andersom. “Als we in het ziekenhuis problemen met brillen of contactlenzen constateren, is een telefoontje naar een optometrist zo gepleegd”, vertelt Wieringa. De reguliere volgorde is dat de optometrist bepaalt hoe urgent de situatie is. Als de toestand niet heel dringend is, verwijst de optometrist door naar de huisarts, die het geval zelf ook in overweging neemt en dan eventueel doorverwijst naar de oogarts. Als de optometrist de verdenking heeft dat er een acuut probleem aan de orde is dat niet langer kan wachten, dan mag hij of zij ook rechtstreeks naar de oogarts verwijzen.”

Stegeman Optiek & Optometrie Bevlogen en met enthousiasme oefenen optometrist Gert Stegeman en zijn team hun vak uit. Optiek is daarbij onlosmakelijk verbonden met optometrie. “Dat maakt het mogelijk om op alle fronten een betere opticien te zijn. De metingen zijn beter, we zorgen voor de optimale bril en we beoordelen ook nog eens de ooggezondheidsaspecten.” Speciale aandacht is er bij Stegeman voor kinderen. Henk Hamhuis, die bijna zijn HBO-optometrie-opleiding heeft afgerond, heeft zich daarin gespecialiseerd. Van kinderogen wordt, onder meer door digitale schoolborden, steeds meer gevraagd en visuele klachten komen eerder aan de orde. Vroegtijdig onderkennen en oplossen van oogklachten is daarom be-

langrijk voor hun toekomst. Gert Stegeman is inmiddels de vierde generatie in het gerenommeerde familiebedrijf dat in 1878 is opgericht. Met 133 jaar ervaring en vakmanschap is Stegeman dan ook een gevestigde naam die onlosmakelijk met kwaliteit en persoonlijke benadering verbonden is.

Gert Stegeman

| Stegeman Optiek & Optometrie | Friesestraat 22-24 | 7741 GV Coevorden | tel.: 0524 51 39 36 | www.optiekstegeman.nl 13


Magazine

Groningen - Drenthe

Uniek maatwerk voor ogen

Ieder oog is uniek en eigenlijk zou ieder glas dat dus ook moeten zijn. En eyecode brillenglazen zijn uniek! Omdat uw oogspecialist naast de brilsterkte ook de dynamiek van het oog meet, kan met eyecode een kijkoplossing op maat worden ontworpen en gemaakt. Het geheim van uw oog onthuld Enkele honderden opticiens meten tegenwoordig de voor ieder oog unieke eyecode en doen dat met de Visioffice, een innovatief digitaal meetinstrument. Met deze hightech 3D-meting wordt de precieze positie van het optische rotatiepunt van het oog achter het door u gekozen brilmontuur bepaald. Met een camerasysteem worden bovendien de kijkbewegingen en de natuurlijke houding van het hoofd vastgelegd. De opticien leest zodoende in enkele ogenblikken de dynamiek van uw ogen. Deze nieuwe gegevens vormen de per-

plaats in het brillenglas aan. Hierdoor kijkt u in één vloeiende beweging scherper en contrastrijker, zonder dat het oog telkens kleine beeldfoutjes moet corrigeren. Het resultaat: een glas met ongekend kijkcomfort in alle richtingen (360°). Dat spaart energie en is dus minder vermoeiend.

fecte aanvulling op de traditionele lettertjes ogentest. Ontspannen kijken De opticien stuurt de eyecode gegevens als digitale bestelling naar Essilor. Dankzij eyecode ontwerpt Essilor, de producent van Varilux, unieke brillenglazen. Zij weten immers precies waar en hoe de brildrager door het gekozen brilmontuur zal kijken. Met digitale bewerkingstechnologieën brengt Essilor de exact benodigde sterkte op de juiste

Optimaal beeld Ontspannen scherpzien is onmisbaar in deze tijd waar tachtig procent van de informatie ons via het oog bereikt. Veel mensen kiezen daarom bijvoorbeeld heel bewust voor een HD-televisie of voor een spiegelreflexcamera met de beste lenzen. Het bijzondere eyecode brillenglas laat deze mensen nu nog meer genieten van beelden die optimaal zijn. Meer informatie vindt u op www.eyecode.nl


Magazine

Groningen - Drenthe

‘Optometrist van waarde in oogzorgketen’ Als één van de eerste lichting huisartsen behaalde Marieke Eisen uit Paterswolde in 2008 het certificaat Bijzondere Bekwaamheid Oogheelkunde. “In mijn opleiding was te weinig aandacht voor ooggezondheid, terwijl ik in de praktijk best veel oogproblemen tegenkom. Om die reden wilde ik mijn kennis dus versterken.” “Uiteindelijk ben ik te veel een generalist, maar ik heb tijdens mijn co-schappen overwogen om oogarts te worden”, vertelt Eisen, werkzaam bij huisartsenpraktijk Avicenna in Paterswolde. Die specialisatie werd het dus niet, maar Eisen wil de oogheelkunde binnen haar praktijk wel naar een hoger plan brengen. “Wekelijks zie ik minstens één oogheelkundig probleem en het aantal neemt toe, vooral als het gaat om aan staar en diabetes gerelateerde oogproblemen. Nu ik mij aanvullend heb bekwaamd en er geïnvesteerd is in apparatuur, kan ik betere zorg verlenen.”

merkt. “In de huisartsenpraktijk controleren wij eigenlijk alleen preventief bij diabeten op oogproblemen. Meer is eenvoudigweg niet haalbaar”, zegt Eisen. Optometristen spelen volgens haar al een prima rol in de oogzorgketen als het gaat om signalering in de eerste lijn van de zorg. “En de samenwerking met die beroepsgroep is prima. De eerste zit zelfs op maar honderd meter van onze praktijk. Soms vraag ik hem bij een lastige diagnose om mee te kijken of te denken, een wisselwerking die van de optometrist een sparringpartner kan maken.”

Prima rol optometristen Veel oogproblemen zijn vermijdbaar of goed behandelbaar, mits ze tijdig worden opge-

Het kan altijd beter Is de oogzorgketen daarmee redelijk op orde? “Het kan altijd beter”, vindt Eisen. “De uitwisseling van kennis kan meer intensief en structureel worden toegepast. Vooral de collectieven van beroepsgroepen zouden in de regulering daarvan de kar moeten trekken.” Een doel dat Eisen zichzelf heeft gesteld, is de oogzorg ook aan huis te gaan brengen. “Met draagbare apparatuur zou ik bijvoorbeeld graag aan de slag gaan in met name tehuizen. Daar valt nog veel winst te boeken bij vlotte opsporing van problemen.”

Vaatvlies

Netvlies Macula (gele vlek)

Hoornvlies

Lens

Iris Oogzenuw Glasvocht

Optometristen werken nu nog het meest laagdrempelig als het gaat om kwalitatief uitstekende oogzorg. Het integreren van een

‘De wisselwerking die van de optometrist een sparringspartner maakt’ optometrist in de huisartsenpraktijk is echter geen optie, aldus Eisen: “Huisartsen moeten komend jaar dertig miljoen inleveren en ik vrees te moeten bezuinigen op mijn ondersteunend personeel. Er is dus eerder sprake van krimp, dan uitbreiding. Hoe dan ook, het zal steeds belangrijker worden om de ‘workload’ weg te houden van de tweedelijns oogzorg. Optometristen in optiekzaken bieden daarin vooralsnog een grote waarde.”

Vos Vision

Paterswolde Assen Gieten

Meppel Coevorden

Vos Vison Optiek in Paterswolde onderscheidt zich met de beste oogzorg en de mooiste oogmode. “Wij kijken verder in alle opzichten”, zegt eigenaar Erik Vos. “Zo wordt iedere klant bij ons gezien door een optometrist. Dat is geen keuze, maar een norm die wij hanteren om kwaliteit te garanderen.”

“Wij kijken verder in alle opzichten”

De twee hbo-gediplomeerde optometristen van Vos Vision Optiek kunnen voor hun onderzoeken gebruik maken van de nieuwste technieken en apparaten. “Zo beschikken wij over een geavanceerde funduscamera, waarmee foto’s van de binnenkant van het oog kunnen worden gemaakt. Wij kunnen dus echt alle gezondheidsaspecten van ogen onderzoeken en aansluitend

onafhankelijk een advies geven of indien raadzaam doorverwijzen naar een huis- of oogarts.” De oogmode bij Vos Vision Optiek is niet alleen praktisch, maar ook mooi. “En er valt bij ons te kiezen uit een brede en fraaie collectie met zowel designbrillen als een huismerk in uiteenlopende prijsklassen.”

Bernanda Molema en Erik Vos

| Vos Vision Optiek | Hoofdweg 179b | 9765 CC Paterswolde | tel.: 050 309 18 88 | www.vosvision.nl 15


Magazine

Groningen - Drenthe

Toonaangevend in ooglaserbehandelingen en lensimplantatie Wilt u niet langer afhankelijk zijn van een bril of lenzen? Eyescan Ooglaserkliniek biedt de oplossing. Deze in Utrecht gevestigde topooglaserkliniek is gespecialiseerd in het corrigeren van de oogsterkte door middel van ooglaserbehandelingen. Met het Lifetime Vision Plan biedt Eyescan Ooglaserkliniek u een levenslange zichtgarantie op Eyescan Superior®-ooglaserbehandelingen. En heeft u (beginnende) staar of leesbrilklachten? Ontdek dan het comfort van multifocale Premium-implantlenzen. In veel gevallen vergoedt uw ziektekostenverzekeraar een deel van de kosten. Eyescan Ooglaserkliniek is een van de meest toonaangevende ooglaserklinieken in Europa. En een van de grootste en beste Nederlandse ooglaserklinieken. Niet voor niets beoordeelde de Consumentenbond de ervaring en achtergrond van de oogartsen van Eyescan Ooglaserkliniek als zeer goed. Voor de medewerkers van de ooglaserkliniek is dat echter geen reden om op hun lauweren te rusten. Cliënten met de allerbeste apparatuur en de allerbeste refractiechirurgen continu kwaliteit bieden, blijft vooropstaan. Dankzij haar ISO-certificering kunt u erop rekenen dat de kwaliteit van de behandelingen gegarandeerd hoog is. Bovendien werkt Eyescan Ooglaserkliniek volgens de richtlijnen van ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Landelijk netwerk Dr. Bob Ververs is een van de vier zeer deskundige oogartsen van Eyescan Ooglaserkliniek. Hij kan bogen op twintig jaar ervaring in de refractiechirurgie (brilvervangende operaties) en heeft inmiddels maar liefst twintigduizend ingrepen verricht. Ververs benadrukt het unieke karakter van Eyescan Ooglaserkliniek, die tien jaar geleden werd opgericht.

16

Gratis informatiepakket Wilt u meer informatie over de behandelingen van Eyescan Ooglaserkliniek? Vraag via www.eyescan.nl het gratis informatiepakket aan. En download kosteloos de brochure ‘Een veilige ooglaserbehandeling: de methoden en de kliniek’.

herstelproces. Vraag is altijd: hoe reageert het oog op de behandeling? Feit is dat het leeuwendeel van de ooglaserbehandelingen het gewenste resultaat heeft. Daarna kan de cliënt rekenen op deskundige nazorg van de eigen optometrist.” Kiest u voor een Eyescan Superior®-ooglaserbehandeling, dan biedt Eyescan Ooglaserkliniek u een levenslange zichtgarantie. “Dankzij ons landelijke netwerk van tachtig HBO-optometristen kan iemand die oogzorg nodig heeft voor vooronderzoek en nazorg dicht bij huis terecht. We werken samen met de topoptiekzaken van Nederland. Bij Eyescan Ooglaserkliniek is oogzorg dus in goede handen.” Ooglaserbehandelingen Bent u bijziend of verziend? Of heeft u een cilinderafwijking? Een professionele ooglaserbehandeling van Eyescan Ooglaserkliniek biedt uitkomst. Na deze behandeling heeft u geen (lees)bril of lenzen meer nodig. Ververs: “Eyescan Ooglaserkliniek is een van de weinige ooglaserklinieken in Nederland die alle typen behandelingen verricht. Een honderd procent garantie op succes kunnen we cliënten helaas niet geven. Het resultaat van de behandeling is afhankelijk van het

Multifocale implantlenzen Heeft u last van (beginnende) staar of leesbrilklachten? Wanneer u vijftig jaar of ouder bent, komt u bij Eyescan Ooglaserkliniek in aanmerking voor lensimplantatie. Ververs: “Lensimplantatie is een innovatieve ingreep die ogen voor de rest van het leven voorziet van de juiste multifocale lenzen. Deze implantlenzen worden elk na een kleine incisie opgevouwen ingebracht in het oog, waarna ze zich daar vanzelf ontvouwen. De incisie is zo klein dat een hechting niet nodig is, waardoor het zicht de volgende dag alweer goed is. Het wisselen en verschuiven van contactlenzen en het beslaan van brillenglazen behoren daarmee tot het verleden.” Als enige kliniek in ons land biedt Eyescan Ooglaserkliniek u keuze uit alle bestaande multifocale Premium-implantlenzen.


Magazine

Groningen - Drenthe

Henry Jullien zoekt perfectie Het erfgoed van Henry Jullien is nauw verbonden met de geschiedenis van het produceren van brillen in Frankrijk sinds 1921. Het merk behoort dan ook zonder twijfel bij de top van luxe ‘lunetiers’ en geniet mondiale naam en faam. De producent laat in zijn aanpak zien vergelijkbaar te zijn met de horloge-industrie waar nauwgezette aandacht voor ieder detail van levensbelang is. Een zoektocht naar perfectie maakt de brillen van Jullien onovertroffen in kwaliteit en uitvoering. De brillen van Henry Jullien worden gepresenteerd in herkenbare collecties. Zo is Les Urbaines gericht op een jonger (stads-) publiek dat op zoek is naar stijlvolle en trendy producten. Les Signatures toont vooral de geschiedenis en de kennis van het merk met monturen gemaakt van walsdoublé in een klassieke stijl. Les Contemporaines tot slot, speelt meer in op de creativiteit, het comfort en het lichte gewicht van de gebruikte materialen die zich kenmerken door buitengewone eigenschappen zoals bijvoorbeeld Sandvik Nanoflex. Als een van de weinige exclusieve brillenhuizen houdt Henry

Jullien vast aan het in kwaliteit en duurzaamheid onovertroffen walsdoublé, maar de nieuwe serie Equinox markeert inmiddels de komst van stijlvolle en moderne acetaat modellen binnen de collectie. Optimaal op maat Pas nadat een montuur tijdens het productieproces zo’n 300 verschillende bewerkingen heeft ondergaan, krijgt het een keurmerk van de kennis en kunde van het merk Henry Jullien. Om dit keurmerk te kunnen garanderen, worden alle handelingen van de productie in eigen hand en binnen de muren van de fabriek in Lons-le-Saunier, gelegen in de Franse Jura, gehouden. Niets is daarbij geautomatiseerd. Secuur en zeer individueel krijgen alle brillen optimale aandacht, desgewenst kunnen brillen zelfs op maat worden gemaakt.

Eigentijdse inspiratie Alles kan voor Henry Jullien een inspiratiebron zijn. Daarbij wordt natuurlijk gekeken naar de trends in oogmode, kleding, accessoires, maar ook naar onder meer de autoindustrie, architectuur, cultuur, design, etc. De uitdaging, waarin het merk keer op keer slaagt, is het op het juiste moment omzetten van inspiratie in aansprekende producten en geheel volgens de filosofie en geest van het merk, verrassende nieuwe monturen te lanceren. Niet te vroeg en niet te laat en daardoor is Henry Jullien altijd eigentijds en tegelijk tijdloos.

Marree Opticien

Paterswolde Assen Gieten

Meppel Coevorden

“Naast apparaten en kennis is de factor ‘mens’ cruciaal”

“Optimale zorg voor ogen staat bij ons absoluut centraal. Wij willen onze klanten de beste kwaliteit bieden en om dat te bereiken hebben we echt alles in huis, van hightech apparatuur tot actuele kennis”, zegt Martin Pickhard, eigenaar van twee winkels van Marree Opticien in Assen. Van het team van in totaal negen medewerkers van Marree Opticien maken twee optometristen deel uit. “Optometrist is een geregistreerd beroep met bijscholingsverplichting. De klant weet zich dus verzekerd van adequaat handelen op basis van wetenschappelijke kennis. En dat is cruciaal in het vinden van de beste oplossingen voor oogproblemen.” De agenda’s van de optometristen zijn behoorlijk vol, maar desondanks kunnen klanten zonder wachtlijsten vlot terecht. Pickhard: “Voor de duidelijkheid: optometristen zijn geen artsen. Wat wij doen is het grondig analyseren van de ogen. Daarbij gebruiken wij de beste meetapparatuur en methoden. Indien nodig zullen wij op basis van onze bevindingen altijd doorverwijzen naar bijvoorbeeld een oogarts. De waarde van de optometrist zit daarom vooral in zijn laagdrempelige toegankelijkheid en de secure manier waarop hij kan constateren

of er medisch mogelijk sprake is van een probleem.” De factor mens Naast apparaten en kennis is de factor ‘mens’ doorslaggevend, weet Pickhard. “Mensen moeten zich bij ons thuis en dus op hun gemak voelen. Dat bereiken wij door in alle rust de tijd te nemen, waar andere opticiens nog wel eens willen inzetten op snelheid. Wij weten echter dat zorgvuldigheid tijd vergt.” Marree Opticien heeft sinds november vorig jaar een tweede winkel in Assen. “In het nieuwe winkelcentrum in de wijk Kloosterveen hebben we een winkel geopend met alleen het nieuwste van het nieuwste. Klanten kunnen gratis parkeren in een garage onder het centrum en zo zijn wij nog beter bereikbaar.”

Vestiging Kloosterveste

Vestiging Gedempte Singel

Marcel Takens en Jan Willem Obbink, van Marree Opticien

| Marree Opticien | Gedempte Singel 48 | 9401 JR Assen | tel.: 0592 31 30 34 | www.marreeopticien.nl | Marree Opticien Kloosterveste| Rondgang 72 | 9408 MH Assen | tel.: 0592 35 52 74 | www.marreeopticien.nl 17


Magazine

Groningen - Drenthe

‘Geen last meer van vermoeide ogen’

Altijd scherp zien op alle afstanden! Misschien herkent u het wel. U kijkt tv of u leest de krant en hoewel u een bril of lenzen draagt, merkt u dat u de kleine lettertjes steeds moeilijker kunt lezen. Met multifocale Oblong lenzen kunt u op elke afstand scherp zien of u nu in de auto of achter uw computer zit of een boek aan het lezen bent. U hebt geen aparte leesbril nodig. Oblong lenzen zijn de beste optie voor uw leesprobleem. Bovendien ziet u er met contactlenzen jonger uit.

periode zult u snel vergeten dat u multifocale lenzen draagt. Door het vormvaste materiaal kan er een optisch zuivere lens worden gemaakt. De traploze overgang creëert een multifocale zone. Hierdoor kunt u op alle afstanden scherp zien. Oblong lenzen worden gemaakt van Menicon Z. Het is een nieuw, zeer hoogwaardig zuurstofdoorlatend materiaal waardoor uw ogen minder snel vermoeid raken en de hele dag fit blijven. Menicon Z is het gezondste materiaal voor uw ogen!

Snelle gewenning en hoog comfort Multifocale Oblong lenzen zijn voor bijna iedereen geschikt. Na een korte gewennings-

Kijk voor meer informatie op www.contactlenzen.nl.

‘Online brillen passen is leuk en effectief’

‘Ik moet een bril, wat nu?’ “Wat dacht je van thuis beginnen met monturen passen. Voortaan kun je online brillen passen via de PC. Op Brilonline.com kunnen www.kinderbrilonline.com

honderden monturen van de meest uiteenlopende merken en in diverse prijs-klassen gepast worden”, zegt Erwin Duinkerken, directeur van Brilonline.com.

www.brilonline.com

www.brilonline.com

“Wij verkopen online geen brillen, wij bieden louter de mogelijkheid om 24 uur per dag 7 dagen in de week de nieuwste brillen online te passen. Het echt passen, meten en afrekenen gebeurt altijd bij een opticien”, legt Duinkerken uit. “Onze paskamer heeft in de voorbereiding naar een nieuwe bril veel te bieden. Door de omvang van het assortiment is de oriëntatie optimaal en het is nog leuk ook. Vooral ouders met kinderen vinden het heel leuk om samen online te passen en zo de spanning van het dragen van een bril af te zwakken. Mensen durven online ook veel

meer. Ze zetten modellen op die ze in de winkel echt zouden laten liggen.” Bij Brilonline. com hoeft alleen een foto te worden geüpload, heel simpel, waarna bij een opticien naar keuze een montuur kan worden gereserveerd. “Geheel vrijblijvend, zonder kosten en de prijs van de bril is hetzelfde als normaal. Wij maken de klik in de oogzorg, een perfecte match tussen brildrager, montuur en zelfstandige opticien.” www.brilonline.com www.kinderbrilonline.com

‘Eén bril voor elke gelegenheid’ “Sjiek of sportief, uitbundig of juist ingetogen: de brillen van Dilem zijn, door een uitgekiend veren wisselsysteem, perfect aan te passen aan elke gelegenheid of situatie. Door de veren van de bril te verwisselen kunt u zelf een geheel andere Dilem bril creëren. Met één bril heb je dus eigenlijk een hele collectie in huis”, zegt Gerard Daudey, directeur van EYES 2 BE, importeur van de brillenmerken Oxibis, Exalto en Dilem. “Stuk voor stuk kleurrijke ontwerpen van Franse makelij en derhalve van gegarandeerde originaliteit en kwaliteit. Ze leveren de maximale beleving van een bril, de modellen van Dilem. De voorstukken van die brillen zijn doorgaans trendy, maar tegelijkertijd iets neutraler. Door naar gelang te wisselen van veren, zijn monturen van Dilem steeds ac-

18

tueel te houden. Oogmode dus die telkens weet te verrassen”, aldus Daudey. “Dilem biedt nuance voor iedereen. Je kunt spelen met fashiontrends en zo exact de uitdrukking zoeken die bij je identiteit past. Voor tieners en twintigers heeft Dilem onlangs als nouveauté de zogenoemde XD-serie gelanceerd, heel vlotte brillen die bijvoorbeeld refereren aan

jeugdige thema’s als ‘rockbitch’ en ‘tattoo’. De dealers van onze merken zijn te vinden op onze website www.eyes2be.nl.”


Magazine

Groningen - Drenthe

Marianne Timmer

‘Horen en zien vergaat je tijdens een race’ Hoewel Marianne Timmer sinds begin 2011 officieel is gestopt met schaatsen, heeft ze het nog altijd razend druk met topsport. Het gesprek over haar ogen en het kijken in de schaatssport vindt daarom telefonisch plaats vanuit haar hotelkamer in Oostenrijk. Wat niemand weet: ‘Ik schaatste vanuit mijn eigen tunneltje.’

‘Je moet In 1998 won Marianne Timmer (37) de gouden medaille op de 1000 en de 1500 meter bij de Olympische Winterspelen in het Japanse Nagano. Ze versloeg onder anderen de onverslaanbaar geachte Gunda Niemann op de 1500 meter. “Timmertje, Timmertje, wat ga je doen?”, riep Studio Sport-commentator Frank Snoeks in het vuur van de race.

goed kunnen

den ervoor nog geen bril of lenzen te nemen.

inschatten

Geen bril of lenzen Het leverde de sympathieke blondine de bijnaam ‘Timmertje’ op, die ze in 2010 toepaste bij het uitbrengen van haar gelijknamige biografie. De geboren Groningse is thans hoofdcoach van het door haarzelf opgerichte Team Liga, waarmee ze een hoogtestage afwerkt in het Oostenrijkse Seefeld. Ze is verantwoordelijk voor het gehele technische plaatje van de

aansnijden’

In balans Gedurende haar schaatsloopbaan heeft Marianne steeds gemerkt dat hoe beter ze zichzelf rust gunde, hoe beter ze kon zien. “De verhouding tussen intensief sporten en uitrusten moet goed zijn, dat was voor mij altijd een voorwaarde voor scherp zicht. In de winterperiode was ik meer met de wedstrijden zelf bezig dan met training; ’s winters was ik dus beter uitgerust en dat merkte ik wel aan mijn ogen.” Marianne schetst hoe een topschaatser tijdens de wedstrijden vooral gefocust is op de eigen race en het scherp zien een ondergeschikt belang heeft. Wie er in het publiek zit of wat er op de spandoeken staat, dat ontging de ijsheldin volledig. “Je moet goed kunnen inschatten waar en wanneer je de bocht gaat aansnijden en je moet je vasthouden aan de juiste strakke lijnen op de baan”, vat Marianne samen wat een schaatser móet kunnen zien.

waar en wanneer je de bocht gaat

damesschaatsploeg. Als we praten over de ogen van de veelzijdige schaatskampioene, blijkt dat ze eenmaal zijn onderworpen aan een oogonderzoek. “Dat was in een periode waarin ik steeds heel moe was en minder ging zien”, blikt de uit Sappemeer afkomstige topsportcoach terug. “We dachten dat ik zo moe was omdat mijn zicht misschien slecht was. Dat bleek mee te vallen, er werd min 0,75 bij me gemeten en die sterkte heb ik nog steeds. Naar de reden van mijn extreme moeheid zijn ze destijds verder gaan zoeken; uit een bloedonderzoek bleek dat ik bloedarmoede had. Daar was snel een oplossing voor.” Ook haar man, de bekende oud-voetbalkeeper Henk Timmer, heeft een sterkte van min 0,75 en zit dus net als Marianne op het randje van wel of geen correctie. Zo lang het niet beslist nodig is, kiezen bei-

Pure concentratie Ook van rondetijden of aanwijzingen van de coach kreeg ‘Timmertje’ altijd weinig mee. “Tijdens het schaatsen hoorde of zag ik bijna niets, behalve mijn eigen race. Pure concentratie. Je zou het kunnen opvatten als blind schaatsen; ik gebruikte mijn ogen alleen voor de plaatsbepaling op de baan want met de lijnen die je schaatst, valt tijdwinst te halen. Voor de rest schaatste ik in mijn eigen koker of tunneltje. Horen en zien vergaat je.”

Foto: Stichting Schaatsteam LIGA / R. Hoogendoorn

19


Magazine

Groningen - Drenthe

Het belang van preventieve screening van uw beide ogen O’Max Instruments is een groothandel in optische instrumenten en opereert onder de vlag van het Franse Essilor in Nederland. Wij leveren en servicen optische meetinstrumenten van het Japanse A-merk Topcon. Topcon heeft een breed scala aan producten voor de opticien, contactlensspecialist, optometrist en oogarts. Door Maurits Noordman, directeur O’Max Instrumensts

Door innovatie en techniek gaat onze Japanse leverancier nu een stap verder en heeft de OCT ontwikkeld. OCT staat voor Optical coherence tomography. Dit betekent dat dit instrument met behulp van laserlicht een 3d-scan maakt van de zogenaamde zenuwvezellagen achter het menselijk net-

vlies. Door de uiterst hoge beeldkwaliteit is vrijwel ieder detail in dit gebied goed zichtbaar te krijgen. Hierdoor kunnen in een vroegtijdig stadium door de optometrist eventuele aandoeningen worden opgespoord en diagnoses worden gesteld, eventueel gevolgd door doorverwijzing naar huis- of oogarts.

Het mooie van de Topcon 3D-OCT is dat met deze OCT scan er tegelijkertijd ook een netvliesfoto wordt gemaakt. Dit is een unieke Topcon specificatie die uiterst handig is voor snelle diagnose. Vraag u optometrist naar de 3D-oct ! www.omax.nl

Contrastrijk en verblindingsvrij zicht Naarmate de mens ouder wordt, neemt net als bij de rest van het lichaam ook het gezichtsvermogen langzaam af. Dit komt door degeneratie van het netvlies, een achteruitgang die reeds op jonge leeftijd aanvangt. Hoe merkt u dat? Vooral het zichtbare korte golf en energierijke licht wordt in de ogen verstrooid en veroorzaakt een onaangename verblinding en contrastarm zicht. Dit is ook het geval bij mensen die een staaroperatie hebben ondergaan, mensen met oogziektes als MD, diabetische retinopathie en glaucoom. Voor hen is vooral het blauwe licht bijzonder hinderlijk. Een goede zonnebril helpt onvoldoende omdat een groot deel van het energierijke licht toch wordt doorgelaten.

kantenfilters of cut-off filters. Het nadeel van deze filters is, dat ze het blauwe licht totaal wegfilteren. Ze mogen daarom ook niet in het verkeer worden gebruikt, omdat je bijvoorbeeld verkeerslichten niet meer kunt onderscheiden. Ander nadeel is de kleur van de glazen, geel of oranje, waardoor iedereen direct ziet dat je een visuele beperking hebt. ESCHENBACH, ’s werelds grootste producent op het gebied van slechtziendheid, heeft nu met WellnessPROTECT brillen de oplossing.

Daarom bestaan er al jarenlang zogeheten

Deze lijken op gewone bruine zonnebrillen

met glazen in warme tinten, maar ze filteren wel een groter deel van het blauwe licht weg. Met WellnessPROTECT kunt u dus aan het verkeer deelnemen. Ook bijzonder is de constructie. Aan de bovenzijde sluit de bril mooi tegen uw voorhoofd en aan de zijkanten worden de zogeheten veren verbreed met dezelfde kleur glas als de voorzijde. Voordeel: geen licht van bovenaf en getemperd licht aan de zijkant. Minuscule sleufjes voorkomen het beslaan. Loop eens binnen bij uw opticien of optometrist voor meer informatie, test de bril en merk in een oogwenk het verschil.

ERCON Contactlenzen & Consultancy

‘Oplossingen voor ieder visueel probleem’ “ERCON staat bekend om het bieden van totaaloplossingen voor ieder visueel probleem. Deze zin is geen teken van misplaatste arrogantie; wij maken dit credo iedere dag waar en daar mag u ons op afrekenen ook”, zo stelt Erik Smidt, eigenaar van ERCON en succesvol specialist in contactlenzen. “Sinds de oprichting in 1997 zijn we jaarlijks met meer dan 10 procent gegroeid.” Groei is bij ERCON echter zeker geen doel op zich. “Kwaliteit op maat is ons streven. Wij zoeken daarvoor de hele wereld af op zoek naar producten die echt onderscheidend zijn. Gekoppeld aan onze hoge kennisniveau en servicegraad kun-

20

nen wij zo het beste van het beste bieden in een enorm assortiment, waarin naast meer gangbare modellen contactlenzen ook onder andere prosthetische, op maat gemaakte en handpainted lenzen zijn opgenomen. Ons dealernetwerk is landelijk en te vinden op www.erconctl.nl. Omdat een perfect advies zeker zoveel waard is als een goed product op zich, ondersteu-

nen wij de oogzorgketen continu met onze consultancy, dat technische en marketingadviezen verstrekt. Daarnaast is innovatie voor ons van belang. Zo hebben wij net een multifocale, zachte contactlens van topproducent Soflex geïntroduceerd op de Nederlandse markt onder onze eigen merknaam, een echte noviteit met uitstekende kwaliteiten. Niet alleen door het toepassingsgebied maar ook zeker door het Silicone Hydrogel materiaal”


Magazine

Groningen - Drenthe

‘Gezichtsscherpte ontwikkelt zich in eerste kinderjaren’ Bij ongeveer 3,5 procent van de bevolking ontwikkelt de gezichtsscherpte zich niet goed en is er sprake van amblyopie, het ‘luie oog’. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Vaak gaat het om een brekingsafwijking, waardoor een bril nodig is, of een oogstandsafwijking, een scheelzien. Soms ontstaat dit scheelzien op latere leeftijd, maar vaak dient dit zich al op jonge leeftijd aan en kan de samenwerking tussen de ogen (het binoculair zien) zich niet goed ontwikkelen. Voor optimaal effect is het dan zaak om reeds vroeg met de behandeling aan te vangen. “Om goed te kunnen zien moeten ogen zich ontwikkelen, iets dat vooral in de eerste levensjaren plaatsvindt. Gebruik is de beste stimulans voor goed leren zien, maar soms wordt dat verhinderd omdat de ogen door bijvoorbeeld scheelzien niet evenveel gebruikt worden en zo geen gelijke ontwikkelingskansen krijgen”, zegt Christine de Weger-Zijlstra MSc, orthoptist van de afdeling Oogheelkunde van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.

“Het niet rechtstaan van de ogen komt vooral veel voor bij kinderen. Het zijn vaak de ouders, consultatiebureaus en huisartsen die als eersten een afwijking constateren, maar soms is dat in een kindergezichtje nog niet zo eenvoudig of zelfs erg lastig. Het kind loopt dan het risico dat zorg pas laat op gang komt en dat hebben we liever niet.

Preventieve screening Zeker als scheelzien in de familie voorkomt kan een preventieve screening daarom van belang zijn.” Weger-Zijlstra maakt samen met haar collega-orthoptist Imke WestraPostma in het Wilhelmina Ziekenhuis deel uit van een breed team van specialisten in de oogheelkunde. “En in de hele oogzorgketen werken wij ook prima samen met onder meer optometristen. In een leuke verstandhouding zijn we sparring-

partners en zoeken we naar verfijning in de beste oplossing van behandeling.” Het belangrijkste doel van orthoptie is de ontwikkeling van een optimale gezichtsscherpte van elk oog. Daarbij wordt gestreefd naar zoveel mogelijk samenwerking tussen de ogen om de rechte oogstand te bevorderen. “De orthoptist voert eerst een onderzoek uit naar de oogstand, -motoriek en visuele vermogens”, zegt Christine de Weger-Zijlstra. “Daarna wordt gediagnosticeerd en een behandelplan opgesteld. Veelal wordt daarbij ingezet op het stimuleren van het mindere oog door bijvoorbeeld het juiste brilleglas, of door het ‘in ruste’ te leggen. Vaak wordt de combinatie van bril en afplakken gebruikt. Deze behandelingen werken het beste bij kinderen onder de zeven jaar, waarbij we bij voorkeur al rond het derde levensjaar aanvangen. Goede behandeling is namelijk een kwestie van de lange adem. Door te vroeg te stoppen met occlusie, het afplakken, gaat het resultaat verloren.”

Kluin Optiek

Paterswolde Assen Gieten

Meppel Coevorden

De lat ligt hoog bij Kluin Optiek in Meppel. “Wij willen elke dag het verschil maken door in alles perfect werk te leveren. Dat merkt de klant aan onze nauwkeurigheid, oog voor detail en het feit dat wij heel veel oogzorg leveren”, zegt optometrist Peter Kluin, de vijfde generatie sinds zijn verre voorvader de onderneming in 1862 startte.

“Medisch gezien een meerwaarde in huis”

De naam en faam van Kluin kent een lange geschiedenis. “En dat kon alleen doordat wij altijd hebben geïnvesteerd in deskundigheid die ons een voorsprong geeft”, vertelt Peter Kluin. “Zo heb ik laatst nog een studie gedaan om kennis over gehoorapparaten te vergaren. Op basis van onze expertise durven wij

ook alle vormen van oogproblemen aan te pakken, zelfs die waar anderen afhaken, bijvoorbeeld het aanmeten van multifocale contactlenzen.” Als enig optometrist in Meppel met een optiekzaak levert Kluin bovendien laagdrempelig echte kwaliteitszorg. “Niet voor niets nemen we een uur voor een goed ooggezondheidsonderzoek.”

Peter Kluin

| Kluin Optiek | Hoofdstraat 30 | 7941 AH Meppel | tel.: 0522 25 27 73 | 21


ing

andel h e b r e s a l n e le staar

Optima

Scherp zien

zonder bril of contactlenzen

• Intensieve samenwerking met Universitair Medisch Centrum Groningen en optome tristen bij u in de buurt • Hypermoderne klinieken in Heerenveen en Groningen • Hoogopgeleide oogartsen gespecialiseerd in staar- en laserbehandeling, lensimplantatie en hoornvliestransplantatie • Veilig en snel • Professionele begeleiding en nazorg • Zonder wachttijd toegankelijk

Wilt u niet langer afhankelijk zijn van uw bril of contactlenzen of wilt u een optimale staarbehandeling? Kies dan voor HanzeKliniek, het centrum voor staarbehandeling, hoornvliestransplantatie, ooglaser behandeling en lensimplantatie.

Meer weten? Neem voor een persoonlijk en vrijblijvend advies contact met ons op. Tel. (050) 317 54 54, e-mail: info@hanzekliniek.nl, internet: www.hanzekliniek.nl

Zichtbaar beter Groningen p.a. Universitair Medisch Centrum Groningen, Triadegebouw ingang 25, Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen

Heerenveen p.a. Gezondheidsboulevard/ Lifestylepassage Sportstad Heerenveen, Abe Lenstra Boulevard 23 B, 8448 JA Heerenveen


Magazine

Groningen - Drenthe

Ziet u zwarte vlekken of vervormingen?

Door het ouder worden slijt het lichaam en dus ook de ogen. Dit kan macula degeneratie (MD) veroorzaken, een belangrijke oorzaak van slechtziendheid, vooral bij blanke ouderen. Er treden dan beeldvertekeningen op in de ogen en bloedinkjes die zwarte vlekken veroorzaken. Middels een soort scan is het vaststellen van MD vaak niet moeilijk. Een andere eenvoudige methode is de Amsler Grid test. Mondiaal wordt nog driftig naar ideale behandelingen gezocht voor zowel de droge als natte variant van MD. Bij de droge vorm, waarvoor in principe nog geen goede behandeling mogelijk is, gaat het gezichtsvermogen langzaam achteruit. Wel zijn er enkele onderzoeken die erop duiden dat toediening van bepaalde voedingssupplementen de voortgang van de droge macula degeneratie iets zou afremmen. Minder details De natte vorm van macula degeneratie is een agressieve variant, waarbij het gezichts-

vermogen zeer snel, soms in enkele weken, terugloopt. Macula degeneratie, dat begint met het gevoel dat er minder details worden waargenomen of het idee dat er onvoldoende licht is om goed te kunnen zien, kan leiden tot ernstige slechtziendheid met ingrijpende gevolgen voor bijvoorbeeld lezen, autorijden, televisiekijken en het herkennen van gezichten. Golvende lijnen? Een vroegtijdige diagnose is voor optimale behandeling van belang en een eenvoudige test, die ook thuis kan worden uitgevoerd,

Amsler Grid

is de Amsler Grid. De test gebruikt namelijk geen dure apparatuur, maar een eenvoudig lijnenraster met een centraal punt, zoals afgebeeld. Op internet zijn de rasters ook te vinden. Draag voor de test uw gewone bril of lenzen. Bedek één van uw ogen met uw hand en houd het rooster op dertig centimeter van uw gezicht. Kijk met het andere oog strak naar het middelpunt van het rooster. Kijk goed naar wat er gebeurt. Neemt u vervormingen of golvende lijnen waar? Verschijnen er zwarte of vage vlekken? Herhaal de test nu met het andere oog. Bij het waarnemen van vlekken en vervormingen is het raadzaam zo spoedig mogelijk een oogarts of optometrist te raadplegen. Resultaten soms spectaculair De natte vormen van MD werden vroeger vooral gelaserd, maar dit gaf nog steeds verslechtering van het zicht. Injecties met een groeifactorremmend medicijn zoals Lucentis werken daarentegen goed. De resultaten van een behandelschema op maat zijn soms spectaculair met zelfs verbetering van het zicht.

OMC Noord Groningen

OMC Noord is al meer dan veertig jaar dé specialist op het gebied van oogzorg in Noord-Nederland. Deze moderne oogkliniek richt zich op oogheelkunde, brilvervangende chirurgie (ooglaseren en lensimplantatie), optiek en contactlenzen. De oogartsen voeren ook chirurgische ingrepen uit. Dat betekent dat u voor alles op het gebied van oogzorg bij het OMC terecht kunt.

“Maatwerk, want geen oog is gelijk”

Optometrist Anneloes Boer werkt voor zowel de afdeling oogheelkunde als de afdeling contactlenzen. Als optometrist houdt zij zich onder andere bezig met diabetische screening, glaucoomcontroles en rijbewijskeuringen. Als contactlensspecialist met het aanpas-

sen van de meest uiteenlopende soorten lenzen. Zij levert het liefst “maatwerk”; immers niet elk oog is gelijk. Als groot voordeel noemt zij de samenwerking tussen de optometrist en de oogarts. Zo is er, indien nodig, steeds rechtstreeks en snel overleg. De klant is zo altijd verzekerd van de beste zorg.

Anneloes Boer, optometrist van OMC Noord

| OMC Noord | Sylviuslaan 11 | 9728 NS Groningen | tel.: 050 368 22 22 | www.omcnoord.nl 23


U wilt een leven zonder (lees)bril

Levenslang

tie gareasun perior bij d behandeling

ÂŽ

Dat is echt mogelijk! De huidige technieken bieden meer mogelijkheden

Deze lenzen zijn speciaal ontwikkeld om zonder bril

dan ooit. Naast ooglaserbehandelingen kunt u bij ons

dichtbij ĂŠn veraf te kunnen zien. Wij adviseren u

namelijk ook terecht voor (multifocale) implantlenzen.

graag welke oplossing het best bij Ăşw ogen past.

Bel voor advies of een afspraak 088-1111999 of ga naar ĂŠĂŠn van de onderstaande Premium Eyescan Onderzoekcentra. AALSMEER - `ĂŠ Ă€ÂˆiÂŽĂŠ "ÂŤĂŒÂˆiÂŽĂŠ UĂŠ AMERSFOORT - "ÂŤĂŒÂˆVÂ?>iÀÊ "ÂŤĂŒÂˆVˆiÂ˜ĂƒĂŠ UĂŠ AMSTELVEEN - Ă€Âœi˜…œvĂŠ "ÂŤĂŒÂˆiÂŽĂŠ UĂŠ AMSTERDAM - "ÂŤĂŒÂˆÂ?iÂ˜ĂƒĂŠ UĂŠ APELDOORN - Klein Optiek APELDOORN - 6ˆÂ?Â?>ĂŠ "ÂŤĂŒÂˆV>ĂŠ ÂŤiÂ?`ÂœÂœĂ€Â˜ĂŠ UĂŠ ASSEN - >ÀÀiiĂŠ "ÂŤĂŒÂˆiÂŽĂŠ UĂŠ BODEGRAVEN - 6>Â˜ĂŠ >“Ê Ă€ÂˆÂ?Â?iÂ˜ĂŠ UĂŠ BOSKOOP - ÂœÂ?ÂŤ>ĂŠ "ÂŤĂŒÂˆiÂŽĂŠ UĂŠ BOXMEER - Briljant Optiek CULEMBORG - iÀŽĂ?ĂŠ Ă€ÂˆÂ?Â?iÂ˜ĂŠiÂ˜ĂŠ ÂœÂ˜ĂŒ>VĂŒÂ?iÂ˜Ă˘iÂ˜ĂŠUĂŠDELFT - 6>Â˜ĂŠ`iÀÊiiĂ•ĂœĂŠ"ÂŤĂŒÂˆiÂŽĂŠUĂŠDEN BOSCH - 6>Â˜ĂŠ7>À“iĂ€`>“Ê"ÂŤĂŒÂˆiÂŽĂŠUĂŠDOETINCHEM - "ÂŤĂŒÂˆiÂŽĂŠ Ă›iĂ€ĂƒĂŠUĂŠDRACHTEN - Bangma Optiek EDE - 6>Â˜ĂŠ `iÀÊ 7ˆiÂ?ĂŠ "ÂŤĂŒÂˆiÂŽĂŠ UĂŠ EINDHOVEN - -ĂŒĂ•vÂŽiÂ˜ĂƒĂŠ "ÂŤĂŒÂˆiÂŽĂŠ UĂŠ GOUDA - i“ŽiĂƒĂŠ "ÂŤĂŒÂˆiÂŽĂŠ UĂŠ GOUDA - "ÂŤĂŒÂˆiÂŽĂŠ Ă•ĂŠ UĂŠ GRONINGEN - Jan de Groot Kontaktlenzen HALSTEREN - iÂ˜ĂŠ Ă›>Â˜ĂŠ `iÀÊ iˆ`iÂ˜ĂŠ UĂŠ HEERLEN - œ˜}iÂ˜ĂŠ "ÂŤĂŒÂˆVˆiÂ˜ĂƒĂŠ UĂŠ HILVERSUM - 7ˆÂ?vĂ€i`ĂŠ `iĂŠ œ˜}ĂŠ "Âœ}Ă˘ÂœĂ€}ĂŠ U HOORN - "ĂƒÂˆÂ˜}>ĂŠ "ÂŤĂŒÂˆiÂŽĂŠ UĂŠ KESTEREN - Damme Optiek LEEUWARDEN - 6iÂ?Â?ˆ˜}>ĂŠ"ÂŤĂŒÂˆiÂŽĂŠUĂŠLEIDERDORP - ->ĂŒÂœÂ˜ĂŠ"ÂŤĂŒÂˆiÂŽĂŠUĂŠLEIDSCHENDAM - "Âœ}“iÀŽÊ/Ă•Â˜`iÀ“>Â˜ĂŠUĂŠMAASTRICHT - Eye Care for you UĂŠNIJMEGEN - Visser Contactlenzen NUNSPEET - "ÂŤĂŒÂˆiÂŽĂŠ Ă›>Â˜ĂŠ 6iiÂ˜ĂŠ UĂŠ OOSTERHOUT - œœ˜iÂ˜ĂŠ Ă€ÂˆÂ?Â?iÂ˜ĂŠ UĂŠ RAALTE - ÂœiĂ€ĂŒÂˆiĂŠ "ÂŤĂŒÂˆiÂŽĂŠ UĂŠ RHENEN - Bos Brillen UĂŠ RIDDERKERK - Jansen & Jansen Opticiens RIJSWIJK - /ÂœĂ€ÂˆV>ĂŠ"ÂŤĂŒÂˆiÂŽĂŠUʽS GRAVENHAGE - ÂœvĂƒĂŒi`iĂŠ"ÂŤĂŒÂˆiÂŽĂŠUĂŠSITTARD - ˆÂ?ĂƒiÂ˜ĂŠ"ÂŤĂŒÂˆiÂŽĂŠUĂŠSTEENWIJK - Muurling Oogzorg UĂŠTIEL - -ĂŒĂ•vÂŽiÂ˜ĂƒĂŠ"ÂŤĂŒÂˆiÂŽĂŠUĂŠUITHOORN - Sijbrants & Van Olst UTRECHT - iÂ˜ĂƒĂŠ 1ĂŒĂ€iVÂ…ĂŒĂŠ UĂŠ VALKENSWAARD - ÂœÂœÂŤĂŠ ˆŽŽiĂ€ĂƒĂŠ "}iÂ˜ĂŠ UĂŠ VELDHOVEN - "ÂŤĂŒÂˆiÂŽĂŠ 6iĂ€Â…ÂœiĂ›iÂ˜ĂŠ UĂŠ VENLO - Stufkens Optiek UĂŠ VIANEN - Merkx Brillen VLEUTERWEIDE - ,iĂžiÀÊ>viLiÀÊ ĂžiV>Ă€iĂŠEĂŠ Ăživ>ĂƒÂ…ÂˆÂœÂ˜ĂŠUĂŠWATERINGEN - "ÂŤĂŒÂˆiÂŽĂŠˆ˜˜iĂœiiĂ›iÀÊUĂŠWIJK BIJ DUURSTEDE - Henk Prummel Opticien UĂŠWOERDEN - Verboon Oogadviseur ZOETERMEER - Jansen Opticiens

www.eyescan.nl

Optometrie Magazine Groningen-Drenthe 2011  

Optometrie Magazine voor Groningen en Drenthe 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you