Spieren voor Spieren Interview PTI

Page 1

25 JAAR | JUBILEUMMAGAZINE

FRANK VAN DER PUTTEN

‘We ervaren dagelijks hoe betrouwbaar de PTI-oplossingen zijn’ MINKE BOOIJ

‘PTI is een betrokken partner’ LEENDERT-JAN VAN DOORN

‘Pincode Telenet start met vallen en opstaan’ JAN POSMA EN RON TUINENBURG

‘Het vliegwiel blijft draaien’

LOUIS VAN GAAL

Het totale mensprincipe WWW.PTI.NL


Minke Booij in het Olympisch Stadion.


minke booij , directeur spieren voor spieren

‘PTI is een betrokken partner’ Minke Booij was captain van het dameshockeyteam dat in 2008 op de Olympische Spelen goud won. Een jaar geleden trad ze aan als directeur van de stichting Spieren voor Spieren, het goede doel dat door PTI is omarmd. ‘PTI is onze grootste en tevens meest bijzondere partner’, zegt ze. ‘Wat de samenwerking met PTI zo bijzonder maakt, is de betrokkenheid bij onze stichting. Niet alleen van de directie, maar ook van hun partners en van de medewerkers van PTI. Ze hebben Spieren voor Spieren omarmd, dat merken wij aan alles. De samenwerking gaat verder dan alleen financiële ondersteuning. Zeg maar gerust veel verder. Zo kunnen wij altijd een beroep doen op de bij PTI aanwezige kennis op het gebied van management en marketing, bijvoorbeeld. PTI denkt proactief met ons mee en komt vaak met bruikbare ideeën. Maar misschien wel het mooiste om te zien is hoe PTI’ers zich actief inspannen bij onze evenementen en hun “spierkracht” inzetten als dat nodig is. Prachtig. Dat bedoel ik met een bijzondere partner.’ BEVOORRECHT Minke Booij startte een jaar geleden als directeur van de stichting Spieren voor Spieren. Zij volgde Marjolein Bolhuis op, die haar in 2004 al had gevraagd om topsport-ambassadeur van Spieren voor Spieren te worden, nog tijdens haar actieve sportcarrière dus. Minke: ‘Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Een topsporter heeft een goed werkend lichaam nodig om zijn of haar dromen na te jagen. Als je dan in aanraking komt met kinderen voor wie de simpelste handeling al moeite kost, dan weet je hoe bevoorrecht je bent. Het motto van Spieren voor Spieren: “Gezonde spieren zetten zich in voor zieke spieren”, sprak mij daarom erg aan. Dat is waarom ik ambassadeur ben geworden.

Een blessure is een drama voor elke topsporter. Ook ik weet hoe zwaar revalideren is, maar daar komt een einde aan. Kinderen met een spierziekte hebben hier dagelijks en hun leven lang mee te maken, die hebben helaas een heel ander vooruitzicht.’ TALENTEN BOVENDRIJVEN Minke begon op haar zevende met hockey. Het gezin was verhuisd naar Den Bosch. Zij werd samen met haar oudere broer Menno lid van Hockeyclub ’s-Hertogenbosch. Minke weet dat het in haar jongste hockeyjaren nog niet zichtbaar was, maar zij zou uitgroeien tot één van de grootste hockeysterren van het Nederlandse dameshockey. ‘Ik was enorm fanatiek en gedreven’, zegt zij. Door hard te werken en met hulp van goede trainers, waaronder Marc Lammers, kwamen haar talenten bovendrijven. Op veertienjarige leeftijd maakte zij haar debuut in Dames 1. In 1998 veroverde zij met Hockeyclub ’s-Hertogenbosch de eerste landstitel in de clubhistorie. Daar zou het niet bij blijven. Twee jaar later werd voor het eerst de Europa Cup gewonnen. In 2008 nam zij als captain afscheid van Dames 1 met een elfde landstitel en de negende Europa Cup 1 titel op rij. OLYMPISCH KAMPIOEN In 2008 vonden de Olympische Spelen in Beijing plaats. Bij de herinnering verschijnt een mooie glimlach op haar gezicht ‘Tja, daar werden wij

15


‘PTI helpt ons met marketing bijvoorbeeld.’ olympisch kampioen, eindelijk goud!’, zegt de toenmalige captain van de Oranjedames. Tijdens de twee voorgaande Olympiades kwam zij ook met een medaille om haar nek terug naar Nederland. In 2000 in Sydney was de kleur van het eremetaal brons en vier jaar later in Athene werd zilver gewonnen. In 2008 nam Minke met die gouden plak afscheid van het internationale hockey. Dat maakte zij pas na de gewonnen finale bekend. ‘Het ging niet om mij, maar om onze missie en die was geslaagd.’ Op haar CV staan 227 caps en op haar erelijst alle denkbare prijzen in het damestophockey, zowel met Oranje alsook met Hockeyclub ’s-Hertogenbosch. Zij werd in 2006 uitgeroepen tot de beste speelster van de wereld. Ook na haar actieve carrière bleef zij achter de schermen als ‘kid of the club’ bij Hockeyclub ’s-Hertogenbosch actief.

‘Olympisch kampioen in 2008. Eindelijk goud!’

VOL VOOR GEGAAN Aan het begin van haar carrière heeft Minke geworsteld met de vraag of topsport wel bij haar paste. Die keuze heeft ze vervolgens heel bewust gemaakt en vanaf dat moment is zij er ‘vol voor gegaan’. Als topsporter was Minke bovendien actief betrokken bij een groot aantal maatschappelijke projecten. In het verlengde daarvan heeft zij na haar sportloopbaan voor verschillende organisaties met een maatschappelijke betrokkenheid gewerkt. Tegenwoordig is zij dus eindverantwoordelijk voor de stichting Spieren voor Spieren en geeft zij leiding aan dit goede doel dat zich heeft ontwikkeld tot een professionele organisatie. KINDERCENTRUM Minke: ‘Spieren voor Spieren zet zich in voor kinderen met een spierziekte. Onze fondsenwerving richt zich op partnerships, evenementen en acties, vaak in relatie tot sport. Onze nettoopbrengsten worden snel en effectief ingezet voor wetenschappelijk onderzoek en het Spieren voor Spieren Kindercentrum in het UMC Utrecht, dé

17


plek in Nederland voor de beste diagnose, behandeling en zorg voor kinderen met een spierziekte. Daarnaast organiseren wij leuke activiteiten en bieden we concrete hulpmiddelen voor kinderen met een spierziekte. Dat doen wij met een klein, maar enthousiast en gedreven team van dertien vaste medewerkers. Daarnaast krijgen wij ontzettend veel hulp van onze topsport- en kind-ambassadeurs en natuurlijk van vrijwilligers.’ TROTS Tijdens het interview schuift Anouk Rooth aan. Zij liep in 2011 stage bij Spieren voor Spieren, bleef er werken en is tegenwoordig als Event Manager betrokken bij de samenwerking met PTI. Anouk: ‘Prachtig om te zien hoe PTI zijn rol als maatschappelijk partner van onze stichting inhoud geeft. Tijdens ons jaarlijkse Spieren voor Spieren gala behoort de directie van PTI samen met enkele van hun zakenrelaties tot onze vaste gasten. Tijdens de veiling laten zij zich niet onbetuigd. Zo’n evenement staat in het teken van ons partnership.

Er wordt meer dan eens een extra donatiemoment gecreëerd en een cheque overhandigd. Tekenend voor de betrokkenheid van PTI bij Spieren voor Spieren. Daar zijn wij heel trots op.’ 

EEN WERELD ZONDER SPIERZIEKTE Spieren voor Spieren streeft naar een wereld waarin kinderen niet langer lijden aan/onder een spierziekte. Om dit te bereiken wordt intensief samengewerkt met medisch specialisten, wetenschappers, onderzoekers, maatschappelijk betrokken bedrijven zoals PTI en alle topsport- en kindambassadeurs. Spieren voor Spieren zoekt enerzijds een oplossing voor spierziekten, anderzijds wil Spieren voor Spieren kinderen en hun gezinnen, die nu lijden onder een spierziekte, helpen.

‘Mooi hoe PTI’ers hun ‘spierkracht’ inzetten bij onze evenementen’

19


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.