Schrijvers aan de Hoge der A

Page 1

R o z e Z a t e rd a g

Presentatie bloemlezing Zacht gezicht aan zacht gezicht en Hij zag een kameraad in je Samenstelling Corrie Joosten en Coen Peppelenbos

foto Gerrit Komrij: D olf Verlinden | foto Ted van Lieshout: Jan Gl a s | ontwerp 247design.nl

Op het historische binnenterrein van het Scheepvaart­ museum worden twee bloemlezingen gepresenteerd met gay-vriendschappen als thema. In de bundel Zacht gezicht aan zacht gezicht vind je o.a. gedichten van Anna Blaman, Marijke Boon en Elly de Waard, maar ook onbekendere dichters maken hun opwachting. In Hij zag een kameraad in je vind je de gedichten van Willem de MÊrode tot Gerrit Komrij, van Willem Kloos tot Lernert Engelberts.

schrijvers aan de hoge der a

Met dank aan de huiseigenaren en aan de volgende organisaties en instanties.

Verschillende dichters zullen een korte voordracht houden uit de bundel: Gerrit Komrij, Gerbrand Bakker, Aly Freije, Ted van Lieshout, Edward van de Vendel en Jan Glas. Binnenplaats Scheepvaartmuseum, Brugstraat 24 Tijdstip: 17.15 - 18.00 uur Toegang gratis Bij slecht weer verhuizen we naar de Wolters-Noordhoffzaal in de Bibliotheek Groningen, Oude Boteringestraat 18.

organisatie: Coen Peppelenbos en Doeke Sijens idee: Diederik van der Meide

Ontmoet je favoriete schrijver Anja de Crom | Edward van de Vendel Gerbrand Bakker | Gerrit Komrij Jan Glas | Minke Douwesz | Ype & Willem Ted van Lieshout | Willem Melchior

2 juli 2011 14.00 - 17.00 uur gratis toegang


Hoge der A 6

beeldend kunstenaar, wat kan hij niet? Van Lieshout kreeg de Theo Thijssenprijs voor zijn gehele oeuvre. In 2009 verscheen Hou van mij, zijn verzamelde gedichten.

Willem Melchior debuteerde met de spraakmakende verhalenbundel De roeping van het vlees. Schreef daarna diverse romans, waaronder 24/7 een sadomasochistische internetdatingroman.

Edward van de Vendel schreef De

n Op vijf adressen aan de Hoge der A treden schrijvers op. n Elk half uur begint op elk adres een nieuw optreden: 14.00 | 14.30 | 15.00 | 15.30 | 16.00 | 16.30 n Elk optreden duurt een kwartier n Toegang gratis n vol = vol

dagen van de bluegrassliefde en Ons derde lichaam. Is ook dichter. Schreef samen met Anoush Elman De gelukvinder. Won onlangs zijn zesde Zilveren Griffel.

Hoge der A 22/11 Ype & Willem Ype Driessen bracht

Verkoop boeken: Savannah Bay

nieuw leven in de fotostrip. Al drie autobiografische fotostripboeken zijn verschenen over zijn leven met Willem Stam.

Waarschuwing: vanwege het ontbreken van liften is dit programma niet geschikt voor minder-validen.

Gerbrand Bakker romanschrijver (o.a. Boven is het stil, Juni, De omweg). Winnaar van Impac Dublin Award 2010, een van de belangrijkste internationale literatuurprijzen.

Hoge der A 18 53/54 2011

â‚Ź10,-

De roze letteren

literair tijdschrift

genezen: r icht.

Ted van Lieshout dichter, schrijver,

columnist, bloemlezer. De eerste Dichter des Vaderlands. Won in 1993 de P.C. Hooftprijs. Laatst verschenen boek: Kunstwonderen. Speciaal uit Portugal overgekomen.

Hoge der A 13

n, wiens men?

blad,

Gerrit Komrij dichter, schrijver,

Spelregels

KI

d

Hoge der A 18a

Minke Douwesz schrijfster van de romans Strikt en Weg. Voor de laatste roman ontving zij de Opzijliteratuurprijs.

Jan Glas dichter in het Nederlands en het Nedersaksisch. Schreef o.m. Het getal hondje en Vangers van zummer. Winnaar van de Freudenthal Preis 2006.

Anja de Crom schrijver met cultstatus. Schreef samen met Esther Bremer Pitty naar college, schrijft nu solo romans. Halsoverkop werd bekroond tot het beste lesbische boek.

6

13

18 - 18a

22/11

Gerrit Komrij Gerbrand Ba , Minke Douwesz, Bienefeldt, C.kker, Aristide von Jan Glas e.v.a.O. Jellema, Aly Freije, 16-06-2011 12:54:31


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.