Page 1

PSYKLEN 38. Årgang. Marts 2014

Læs mere om: Lækre oste Lækre kager Lækre film

kert! andet læk t ig l u m lt Og a

STUDENTERTIDSSKRIFTET VED PSYKOLOGISK INSTITUT, AU


Indhold Forside: Lys på Louisiana - Clara Herskind Østergaard

12

Bidragsydere i denne udgave Pernille Melander Thorsen (ansvarshavende chefredaktør, skribent), Louise Randers (skribent), Laura Jakobsen (skribent), Sofie P. Jensen & Patrick Faaland (skribenter), Katrine Skak Jørgensen (skribent & layout) Cecilie Dorthea Rask Clausen (skribent), Glenn Møldrup (skribent), Clara Højer Østergaard (foto, skribent)

Eksterne bidrag og annoncer: Gitte Berle, FAPIA, AIP, Studiemiljø 2014, Studenterhuset. Kontakt, information og forslag til artikler og redaktionel linje: psyklen@gmail.com Næste deadline: 25. marts 2014

16

... alle artikler i dette blad er, medmindre andet er angivet, udtryk for forfatterens egne holdninger ...

ssssssssss

Psyklen // marts 2014

Vi erklærer ingen fotorettigheder Støttet af Psykologisk Institut, Aarhus Universitet & FAPIA

14


Indhold

ssI N D H O L D - M a r t s ss Leder: Tekst: Pernille Melander Thorsen

1

Forskningsnyt. Tekst: Laura Jakobsen

2

Lækre og SU-venlige spisesteder i Aarhus Tekst: Cecilie Rask Clausen

4

Kager, kager kager! Tekst: Katrine Skak Jørgensen

6

Eventplan. Tekst: Laura Jakobsen Osteguide Tekst: Louise Randers Matthew McConnaughey Tekst: Clara Herskind Østergaard

12 14 16

Noget lækkert Tekst: Glenn Møldrup

18

Anmeldelse af At leve sin terapi Tekst: Gitte Berle

19

2

Anmeldelse af Kvalitativ udforskning af hverdagslivet - Tekst: Gitte Berle 20 10 tegn på, at du er en feinschmecker Tekst: Patrick Faaland & Sofie P, Jensen

22

Ting Psyklen undrer sig over Tekst: Cecilie Rask Clausen

24

Ord bag ordet Tekst: Pernille Melander Thorsen

27

6


Public service fra Studieadministrationen

www.studerende.au.dk/studier/fagportaler/psykologi

Studieadministrationen Bygning 1443, lokale 021, Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C Åbningstid: kl. 10.00-12.00 & 12.30-14.00 studieadm.bss@au.dk Ønsker du at kontakte Studievejledningen? Find dem her: Psykologisk Institut Bygning 1350, lok. 125 Tlf.: 8716 5292, studvej@psy.au.dk

Ansvarsområde

Kontakt

Mail

Tlf.

Studienævnsbetjening

Gitte Saugmann Svendsen

gittes@psy.au.dk

871 52227

Dispensationer

Gitte Saugmann Svendsen

gittes@psy.au.dk

871 52227

Merit og forhåndsmerit

Gitte Saugmann Svendsen

gittes@psy.au.dk

871 52227

Eksamensklager

Maja Weihrauch

majaw@asb.dk

871 52168

Studievejledning

Studievejleder

studvej@psy.au.dk

871 65292

Studieadministration (Bachelor)

Lise Pedersen

lise@psy.au.dk

871 52226

Studieadministration (Kandidat)

Susanne Slotsdal

susanne@psy.au.dk

871 52225


Forord

Leder

Af Ansvarshavende redaktør,Pernille Melander Thorsen ”Lidt lækkert:” Et eller andet sted kan man argumentere for, at Psyklens indhold altid er temmelig lækkert. Denne gang er der dog eftertryk på lækker. Vi har valgt at centrere indholdet omkring variationer over ordet ”lækker”.

de to, hvis det overhovedet er forligeligt. Den tredelte lækkerhed

Under vores månedlige redaktionsmøde (som for øvrigt er åbent for alle potentielle Psyklen-prospects), sad vi og kogte over den obligatoriske brainstorm. Efter et par håbløse forslag fra undertegnede, proklamerede en af skribenterne, at hun var vild med ost. Et lys gik op for vi andre, for vi var også vilde med ost. Da vi normalvist opererer under parolen ”Skriv det du gerne selv vil læse”, virkede det som en oplagt idé at skrive om ting, vi syntes var lækre.

Egentlig er vores tilbøjelighed til maden ikke så underligt. Slår man op i en ordbog, vil man møde tre definitioner. Den ene går på et objekt af god kvalitets indbydenhed, det andet omhandler mad ”som smager ualmindeligt godt”, det tredje er seksuelt rettet, med eksemplet ”lækker røv”, hvor Ryan Gosling så passende ville falde ind. Nu er jeg ikke selv vildt betaget af ham, men enhver lækker person har vel lidt af alle definitionerne. De er af umiddelbar god kvalitet og fremstår indbydende, man omtaler dem af og til, som var de et stykke kød og så er den seksuelle rettethed eksplicit. Måske er det denne objektificering, vi i Psyklen inderst inde er bange for, eller føler en decideret modstand mod.

DU er lækker!

Spis, drik og vær glad!

Man skulle tro, at en flok psykologistuderende ville vælge noget relationsrettet eller måske bare et menneske at skrive om, når emnet er ”lækker”. Men nej. Det viser sig, at vi mest af alt synes mad er lækkert. En enkelt valgte massage, vi andre valgte lækkerhed på det plan, hvor andre mennesker egentlig er overflødige. Faktisk er Ryan Gosling ikke nævnt en eneste gang. Måske er det fordi Psyklens skribenter er nogle individualistiske småfeminister, eller også er vi bare en flok madglade hobbitter, der er godt sat. I realiteten er det nok en godt blendet smoothie af

Den store danske forretningsmand, Simon Spies indførte sloganet ”Spies, rejs og vær glad!”, som jo først og fremmest taler fra et materialistisk hjerte til et andet. Det er de nye ting, de lækre ting, der får os til at føle, at dagen har særlig værdi. Det er jo ikke den slatne mad med leverpostej på dåse, der får vores sanser til at tindre, og måske er det heller ikke det vilde gourmetmåltid, hvis det er blevet hverdagskost. Det lækre er det ekstraordinære, hvad enten det så er et sjældent visit på Noma eller den halvårlige mad med mors hønsesalat.

Det startede med en ost

1


Forskningsnyt

Forskningsnyt tekst: Laura Jakobsen

Kilde: Science Daily Forskningsdatabase

Hvorfor amning gør børn kloge

involveret i forståelsen af handlinger.

Forskning har vist, at børn, der blev ammet som babyer, scorer højere på IQ-tests og klarer sig bedre i skolen end andre børn. En ny undersøgelse viser, at særligt to forældrekompetencer fortjener æren, nemlig lydhørhed over for barnets følelsesmæssige signaler og højtlæsning for barnet, og mødre, der ammer har en tendens til at gøre begge dele.

Undersøgelsen fra Aarhus Universitet hjælper os med at forstå, hvorfor folk med autisme og skizofreni har problemer med social interaktion.

Undersøgelsen er foretaget af sociologer ved Brigham Young University. Ledende forfatter til studiet, Ben Gibbs, siger, at det virkelig er forældrerollen, der gør forskellen. Det er det, at man som forælder har en tendens til at læse barnets følelsesmæssige signaler bedre og læse højt for barnet i en meget tidlig alder, når man har ammet. Ifølge deres analyse har det en betydning, der svarer til en værdi af 2-3 måneder af hjernens udvikling hos 4-årige børn. Forskerne bag undersøgelsen bemærker, at de mest udsatte børn er de børn, der er mindst tilbøjelige til at modtage den optimale opfostring i den tidlige barndom. Det er børn, der kommer fra familier uden den samme luksus i forhold til amning og kvalitetstid i det hele taget. Forskerne håber på at man på længere sigt kan nå ud til mange og gøre opmærksom på, at sådan noget som kvalitetstid virkelig har en betydning. Sådan udføres social forståelse i hjernen Et vigtigt spørgsmål er blevet besvaret, omkring hvordan social forståelse udføres i hjernen. Resultaterne kan hjælpe os med at opnå en bedre forståelse af, hvorfor folk med autisme og skizofreni har problemer med social interaktion.

Undersøgelsen viser, at hjernecellerne i det, der kaldes spejlsystemet, hjælper til at få mening ud af de handlinger, man ser andre mennesker udføre i hverdagen. En af forskerne, John Michael, forklarer: ”Der har været megen hype om spejlsystemet, og nu har vi udført et eksperiment, der endeligt giver klare og ligetil beviser for, at spejlsystemet tjener til at hjælpe folk med at opnå mening med andres handlinger.”

”At opnå viden om processerne bag social forståelse i folk i almindelighed er en vigtig del af processen med at opnå viden om de underliggende årsager til de vanskeligheder, som nogle mennesker diagnosticeret med autisme og skizofreni erfarer. Men det er vigtigt at understrege at dette blot er en brik i puslespillet”, tilføjer John Michael. Deltagerne (20 voksne) kom til laboratoriet tre gange. Der blev udført hjerrescanninger på det første besøg. På andet og tredje besøg, modtog de stimulation af deres motoriske system og derefter foretoges en typisk psykologisk opgave, hvor de så korte videoer af skuespillere, der illustrerede forskellige handlinger (ca. 250 videoer hver gang). Efter hver video skulle de vælge et billede af et objekt, der matchede videoen. Forskerne fandt, at stimulation blandede sig med deres udføring af denne opgave.

Brug af magnetisk stimulation til midlertidig afbrydelse af normal processering i de områder af den menneskelige hjerne, der er involveret i produktionen af handlinger, nemlig spejlsystemet, har vist, at disse områder også er

2

ssssssssssssssssssssssssssssssssssss


Forskningsnyt Psykologiske bivirkninger af antidepressiva er værre end antaget Tanker om selvmord, seksuelle problemer og følelsesmæssig afstumpethed som følge af antidepressiva kan være mere udbredt end hidtil antaget. I en undersøgelse af 1.829 mennesker, der var blevet ordineret antidepressiva, fandt forskere, at et stort antal mennesker - over halvdelen i nogle tilfælde - rapporterede om psykiske problemer på grund af deres medicin, hvilket har ført til voksende bekymring for omfanget af problemet med overdreven ordination af disse lægemidler.

”Mens de biologiske bivirkninger af antidepressiva, såsom vægtøgning og kvalme, er veldokumenterede, er de psykologiske og interpersonelle effekter stort set blevet ignoreret”, siger ledende forfatter til undersøgelsen, John Read. I undersøgelsen udfyldte hver person et online spørgeskema, der spurgte ind til omkring tyve bivirkninger. Undersøgelsen blev gennemført i New Zealand og alle deltagerne havde været på antidepressiva i de sidste fem år. Undersøgelsen fandt folks niveauer af depression og bad dem om at rapportere, hvordan de havde følt, mens de tog medicinen. Over halvdelen af de medvirkende i alderen 18 til 25 rapporterede selvmordstanker, og i den samlede stikprøve var der en stor procentdel af mennesker, der led af ”seksuelle vanskeligheder” ( 62%) og “en følelse af følelsesløshed” ( 60%). Af andre effekter kan nævnes: “følelse af ikke at kunne lide sig selv” ( 52%), “reduktion i positive følelser” ( 42%), “mindre omtanke for andre” (39%) og “abstinenser” ( 55%). 82% rapporterede imidlertid, at medicinen havde hjulpet med at lindre deres depression.

der har fundet en kausal sammenhæng. Forskere har vist, at serotonin, oxytocin og vasopressin, tre signalstoffer i hjernen, der påvirker social adfærd relateret til autisme, alle aktiveres ved D-vitamin-hormon.

En ny undersøgelse fra Rhonda Patrick, ph.d. og Bruce Ames, ph.d. på Børnehospital Oakland Research Institute (Chori) viser, at D-vitamin kan have indvirkning på social adfærd forbundet med autismespektrumforstyrrelse (ASF). Autisme, som er kendetegnet ved unormal social adfærd, har tidligere været forbundet

med lave niveauer af serotonin i hjernen og lavt D-vitamin-niveau, men ingen har kædet de to sammen indtil nu.

Tilskud af D-vitamin og tryptophan vil altså ifølge undersøgelsen være en praktisk og billig løsning til muligvis at lindre nogle symptomer på ASF. Desuden bør D-vitamin rutinemæssigt måles i alle og bør blive en standardprocedure i prænatal pleje, ifølge forskerne.

Årsagssammenhæng findes mellem Dvitamin, serotonin-syntese og autisme i ny undersøgelse Serotonin og D-vitamin synes at spille en rolle i forhold til autisme, ifølge en ny undersøgelse,

ssssssssssssssssssssssssssssssssssss

3


Lækre og SU-venlige spisesteder i Aarhus Tekst: Cecilie Rask Clausen

I anledningen af dette nummers lækkerhedstema bringer Psyklen her en række anbefalinger til gode og SU-venlige spisesteder i Aarhus.

Oishii Sushi, Nørregade 42 Hos Oishii Sushi tilbydes den lækreste running-sushi, man kan forestille sig. Konceptet er enkelt: du betaler 218 kr. (søntors) eller 238 kr. (fre-lør) og kan for den pris spise alt det, du orker af det lækre rullebånd med retter, som kommer i en lind strøm forbi din næse. På øverste bånd er der varme retter som wok, forårsruller og edamame bønner, imens der på nederste bånd er alverdens sushiformater samt ikke mindst forskellige lækre desserter.

Der er ofte

fuldt booket, hvorfor det er en god idé at være ude med en bordbestilling i god tid. www.restaurantoishii.dk

Globen Flakket, Åboulevarden 18 Hos Café Globen er mulighederne mange og priserne SU-venlige. Du kan i hverdagen svinge forbi til en morgen-buffet til 39 kr. eller brunch, hvis sulten er lidt større. Om eftermiddagen er morgenbuffeten udskiftet med en kagebuffet til samme pris med forskellige kager og frugt.

Denne skiftes

ved aftenstide til en suppebuffet med flere suppe

– og brødtyper: igen til sølle 39 kr. I

weekenden fås en overdådig brunchbuffet

119 kr. samt om aftenen ”Globen All Inclusive”, hvor du for 450 kr. får velkomstdrink, 4-retter mad, vin ad libitum samt en efterfølgende drink i baren. Herudover byder Globen på alle de velkendte caférettil

4


Anmeldelse ter i en lækker kvalitet. www.globen-flakket.dk

Cafe Gemmestedet, Gammel Munkegade 1 Hos hyggelige Café Gemmestedet serveres lidt af hvert i café-kategorien suppleret med et par karakteStedet er bl.a. kendt for deres lækre tapastallerken samt deres mange lækre dips. Priserne er lave, og der gives 15 % rabat for studerende på videregående uddannelser. Desuden står der gratis isvand fremme til frit indtag, hvorved man kan spare yderligere. ristiske retter hentet i det tyrkiske køkken.

www.cafegemmestedet.dk

Le Coq, Graven 16 Hos Le Coq er der både mulighed for at købe ugens tre-retters årstidsinspirerede menu til 245 kr. samt et udvalg af alá carte-retter med priser på lige omkring 200 kr. for en hovedret. Le Coq træder i karakter som rigtig SU-venlig med deres ”Mad og Fad”, som afholdes hver tirsdag aften i baren kl. 19. Her får man for 50 kr. en stor fadøl samt en portion mad, som varierer fra gang til gang, og aftenens menu slås hver uge op på Le Coqs facebookside. Idet arrangementet er populært, og bordbestilling ikke er muligt, anbefales det at komme i god tid. www.cafe-lecoq.dk

Oli Nico, Mejlgade 35 Oli Niico er en såkaldt Gastro Grillbar, hvad der vist bare betyder grillmad i lækker kvalitet. Priserne er rørende billige kvaliteten taget i betragtning. Der tilbydes hver dag en dagens ret med forret og dessert til omkring 50 kr. hver samt en hovedret til omkring 70 kr. Særligt kendt er stedet for dets klassikere, som bl.a. tæller Fish & Chips og en kæmpe portion Moules Frites til 65 hhv. 60 kr. Maden kan indtages på stedet, hvor der dog er temmelig pladsbegrænset eller kan alternativ bestilles som take-away. www.oliniico.dk

5


Kager, kager, kager……

Tekst: K atrine Skak Jørgensen

Genfersnitte fra Emmerys

…jeg kan lige så godt før som sidst indrømme det: JEG ELSKER KAGER! Jeg elsker at spise dem, jeg elsker at finde lækre opskrifter på dem, jeg elsker selv at bage dem, jeg elsker at spise andres hjemmebagte/bragte kager, jeg elsker at kigge på blogs, instagram og tvprogrammer om kager, og jeg finder gerne på undskyldninger for at komme ud i byen og spise kager igen og igen. Selv min mor mener, at ”bagekatten” blandt facebooks animerede og bevægelige smileys er til minde om mig - hvis man da kan sige det, mens jeg stadig lever i bedste kageform. Hvis du ligesom jeg også har en sød tand eller bare gerne vil vide, hvor du finder gode, SU-venlige kager til dine næste gæster, så læs endelig videre. på bordet. Alligevel får hele oplevelsen og kagernes Kager i massevis smag kun Jeg besluttede at starte 2 ud af 6 mit kageræs på Globen kagestjerner. Flakket, hvor jeg havde Jeg var hørt om deres kagebord skuffet! til kun 39 kr. Jeg tænkte Jeg vil sige med det samme, at Globen Flakkets bud på brownie Pæretærte det sådan, dét måtte være noget at man får, hvad man betaler for. Der var for de kageglade studerende, så på et smag af sukker og margarine, men ikke splitsekund fik jeg lokket to veninder med og så meget mere end det og jeg lod endda vi gik i kagekrig. Jeg synes desværre ikke, at kage stå uspist tilbage på min tallerken, kagebordet levede op til mine forventninger hvor kun få krummer plejer at afspejle mine om mange lækre og smukke kager. I stedet efterladenskaber. Der var 6 forskellige slags afspejlede kagebordet ret mange grålige kager, men havde der været nuancer – både smagsligt og Jeg var skuffet! Jeg vil sige det 2 super lækre, havde jeg æstetisk. Måske jeg havde sådan, at man får, hvad man med glæde betalt samme sat mine forventninger for betaler for. Der var smag af beløb for dem. Der skal dog sukker og margarine, men ikke højt, til hvad man får for 39 gives credit til den friske frugt, så meget mere end det og jeg kr. Det hjalp dog på det, som fulgte med kagebordet, lod endda kage stå uspist tilbage da en helt nybagt og lun og som stod godt i kontrast til på min tallerken, hvor kun få pæretærte efterfulgt af alt det søde. krummer plejer at afspejle mine en stor lagkage blev sat efterladenskaber.

6


Anmeldelse Nye veje Efter den lidt skuffende oplevelse besluttede jeg mig for at forsøge med rigtige bagerier, hvor specialet i kager og bagværk måske ville gøre (smags)oplevelsen et par kagestjerner bedre. Jagten på byens bedste snitte blev sat i gang, fordi det bare ER en af mine favoritter hos bageren. Jeg startede i Schweizer Bageriet, hvor hindbærsnitterne er virkelig flotte og minimalistiske. De er helt tilpas i størrelsen og kan fint nydes til en kop kaffe på læsesalen eller bare hjemme med benene i vejret. Snitten havde en god smag, hvor syrligheden fra hindbærrene møder den søde glasur. Det skal dog siges, at der er alt for lidt hindbær i den, og tilmed er den en anelse for tør. Måske var jeg uheldig ikke at få en nybagt, men altså mere hindbær til næste gang. Hér behøver minimalismen ikke at skinne igennem. Hindbærsnitten får 2 ud af 6 kagestjerner og lever ikke op til sine 17 kr. pr. stk.

Emmerys, stedet for dig, som elsker økologi og fantastiske hindbærsnitter eller Genfersnitter, som de kaldes hos bageriet. Skidt pyt med navnet for snitten er virkelig den bedste! 6 ud af 6 kagestjerner fortjener den bestemt. Super smuk dekoreret og kræset om. Det kan jeg lide! En kage skal altså være pæn, det er jo næsten halvdelen af det eller i hvert fald en del af det. Snitten var rigtig god i ”blødheden” og havde en perfekt balance mellem syrlighed og sødme. MUMS! Får i skrivende stund lyst til endnu én. Samtidig med sin blødhed, var den også sprød, hvilket gjorde det hele lige en tand bedre end alle de konkurrerende snitter. Den havde en perfekt størrelse, hverken mere eller mindre ville kunne gøre det. Det skulle dog lige være en god kop te, som snildt kunne nydes dertil. Klart sine 19 kr. værd! Brombærsnitte fra Nummer 24

Ikke så langt fra Schweizer Bageriet ligger Bagerhuset Park Allé, som jeg havde hørt en lille fugl synge om solgte udmærkede snitter. Endnu et økologisk bageri, som bør besøges Det ville være synd at sige, at udseende er Nummer 24. Der er simpelthen så hyggelig kommer i første række hos bageriet, men stemning hos det lille bageri og total søde derimod smagen. ansatte. Jeg fik virkelig en fornemmelse Den var springfuld af, at der bliver kræset om hver enkelt lille af smag og saft. kage og brødstykke i butikken. Det kommer Det lyder måske 100 % også frem i snitten, som hér er en underligt om en brombærsnitte. Fint kvadratisk, flot og fra bagerhuset hindbærsnitte, detaljeret stykke kage med sprødheden helt som i sig selv ikke stråler af ”snaskethed”, i top. Snitten har en lækker fyldig smag af men den her var altså utrolig god. Jeg brombær, hvis struktur også kan ses i fyldet. tror, at det skyldes en god tilpas mængde Den var helt sikker nybagt, hvilket kom til hindbærsyltetøj og dejens nybagte udtryk i friskheden. konsistens. Snitten får 4 ud af 6 kagestjerner, Rigtig god til en kop kaffe. Kun 14 kr. pr. stk. så hvor udseendet trækker nedad. Den var der kan vist med fordel investeres i en ekstra, simpelthen for grim og uappetitlig at se på hvis én ikke er nok. efter min smag. Den så 5 (tæt på 6) kagestjerner fra En kage skal altså være pæn, det ikke indbydende ud med mig. er jo næsten halvdelen af det eller sit ”fingerpræg”. Jeg var i hvert fald en del af det. Snitten var til gengæld ret glad for at rigtig god i ”blødheden” og havde en nyde den i selskab med en perfekt balance mellem syrlighed og frisk, hjemmebrygget, stærk sødme. MUMS! Får i skrivende stund lyst til endnu én. kop kaffe, som opvejede for det ret tykke lag søde Foto: Hindbærsnitte fra SchweizerBageriet glasur. Til 13 kr. pr. stk. - hva’ venter I på??

7


Anmeldelse En u-vending Selvom min mave kan klare mange kager og også er nødsaget dertil, kan snitter i længden blive en lille bitte smule for meget, selv for mig. Så efter at have fundet den bedste blandt de steder, jeg besøgte, besluttede jeg mig for at vende tilbage til kagebordskonceptet, for at finde et alternativ til Globen Flakket. Jeg var så heldig, at gå forbi Charlies og støde på et skilt med valgfri kaffe og kage til kun 39 kr. Det skulle simpelthen afprøves og med et ”valgfri”, tænkte jeg, at der måtte være mulighed for at stille kagelysten med andet end snitter. Der var frit valg mellem 2 forskellige På dén tallerken var tærter, jordbær næsten alt hvad hjertet eller hasselnød, begærer. Ud over kagen og en brownie. valgte jeg en kaffe latte, Jeg kunne prøve som dog var en smule tynd i smagen, men pyt med en joke kagen opvejede det hele. på nuværende tidspunkt og sige, at med en hang til nødder faldt valget på hasselnøddetærten, hvilket jeg i hvert fald ikke fortryder! Tærten blev enormt indbydende serveret med flødeskum,, appelsinstykker og hindbær-”dip”. Nam nam! På dén tallerken var næsten alt hvad hjertet begærer. Ud over kagen valgte jeg en kaffe latte, som dog var en smule tynd i smagen, men pyt - kagen opvejede det hele. Saftig, fuld af smag, tilpas størrelse og lækkert serveret - den fortjener i hvert fald 6 ud af 6 kagestjerner. På trods af at det kun er ét enkelt stykke kage, man får i tilbuddet, synes jeg alligevel Charlies har et rigtig godt

alternativ til Globens kagebord, hvis man søger kvalitet frem for kvantitet. Bonus til kaffedrikkere ovenikøbet!

Find alle caféer og bagerier hér samt et lille resumé af kageanmeldelsen

Bagerhuset Park Allé: Park Allé 1, 8000 Aarhus C

Charlie’s Café & Juicebar: Guldsmedgade 15-17, 8000 Arhus C

Emmerys: Guldsmedgade 24-26, 8000 Aarhus C

Globen Flakket: Åboulevarden 18, 8000 Aarhus c

Nummer 24: Graven 24, 8000 Aarhus C

Schweizer Bageriet: M. P. Bruuns Gade 56, 8000 Aarhus C

K affe og kage fra Charlie´s

8


Kommentar

ssssssssssssssss

Ubrugelig viden Vidste du at: Blot ved at have høretelefoner på i en time, kan mængden af bakterier i øret øges op til 700 gange?

Hvis alle bakterierne i en ost blev enige om at gå samme vej kan den bevæge sig? Giraffen bruger sin tunge til at rense sine ører med? Den er ca. 45 cm lang. Det er fysisk umuligt for en gris at kigge op i himlen? En blåhval udløser ca. 400 liter sæd på en gang? Kun de 30 liter ender i partneren (evt. forklaring på vandets salte smag). Isbjørne er usynlige når de bliver filmet med infrarødt kamera, fordi deres pels afviser varmestråling? En ko har i gennemsnittet afføring 16 gange om dagen? En panda prutter i gennemsnittet ca. 143 gange på 1 dag?

9


10


Annonce

11


Event-update

Eventkalender Af Laura Jakobsen

7. marts: Foredrag om medicinering Raben Rosenberg vil denne dag klokken 14 holde oplæg om psykofarmika, og det vil være helt gratis for dig. Location følger på Kursusgruppens Facebookside.

11. marts: Bjarke Kirk & Kujonerne Tag på HeadQuarters og nyd en koncert med dejlig dansksproget musik med stor originalitet. Det kan varmt anbefales og vil kun koste dig 60 kroner.

14. marts: Foredrag om musikterapi Professor Inge Nygaard Pedersen holder oplæg om musikterapi klokken 14 i Tvillingeauditoriet. Det er ganske gratis, så det er bare med at komme afsted.

15. marts: Balkanfest Fra klokken 22 denne aften kan du komme til gratis balkanparty på HeadQuarters. Det vil være med DJs, “Balkan Beats DK”, der fyrer op for den fede fest.

12


Nyheder

19. marts: Chilismagning PIs smøringsudvalg afholder chilismagning og alle kan være med.

Der vil være kom-

mentatorer og sågar også en portion chili con carne til de fremmødte.

Herligheden fore-

går i den lukkede fra klokken

19 og er gratis!

21. marts: Irish Bar Kein Cortex arrangerer på fantastisk vis irish bar denne skønne fredag. Perfekt måde at byde weekenden velkommen på! Forinden er der generalforsamling i FAPIA, hvor du har mulighed for at vælge bestyrelse og høre om Året der gik på dit studie!

28. marts: Foredrag om at være psykolog på hospice Psykolog Anne Sidinius holder denne dag klokken 14.15 oplæg om de opgaver man har som psykolog på et hospice. Hvordan møder man den døende og de pårørende, og hvilken vider er væsentlig at have i denne slags arbejde. Arrangementet er gratis.

4. april: Foredrag om børn og unge i sorg. Arrangementet, der omhandler børn og unge i sorg, vil foregå denne fredag klokken 14. Følge med på Kursusgruppens Facebookside for location og detaljer.

13


Psyklen Undersøger

OSTEGUIDE Tekst: Louise Randers Denne historiske fødevare er både elsket og hadet af mange. Den har i nyere tid længe været forbeholdt det ældre segment samt få uheldige skolebørn, men specialiteter og lækre lokalproducerede råvarer er gået hen og blevet hippe, og dette mejerividunder har ej heller fået lov at undslippe feinschmeckerbølgens skarpe falkeblik. Ostesmag er med andre gået hen og blevet god smag. Ost findes i et hav af variationer, og hvis ikke du vil have (oste)høvl til tapasaftenen for din uvidenhed om denne hypermoderne delikatesse giver Psyklen dig her et overblik.

Cheesy facts Ost laves på mælk fra køer, geder, får og sågar bøfler, og er kort sagt fast syrnet mælk. Processen er ren kemi, så den bliver i skånet for her. Til gengæld bør en ægte osteelsker vide, at ost længe har været nydt på denne planet. Man mener, at nogle ved en gudsbenådet tilfældighed for mange år siden valgte at opbevare deres mælk i en kalvemavesæk, som danner enzymer. Da mælken skulle drikkes, og mavesækken blev åbnet, var mælken i mellemtiden blevet til ost og den resterende En lækker gouda væde kaldet osteløbe! Vildt nok. Helt specifikt er der fundet spor på fremstilling af ost 3000-4000 f.Kr. hos sumerne, men der gik mange år, før man forstod at kontrollere processen. Tak kalvemavesæk. Dengang som nu, kan man variere smagen af ost gennem lagringstid, lagringsmåde, rygemetoder eller ved at iblande krydderier mv. Ostens europakort Lækker ost produceres i de fleste lande, men nogle europæiske lande har udmærket sig betydeligt i denne disciplin. Vi tager derfor en kort Tour de Fromage til de mest bemærkelsesværdige osteproducerende lande.

En lækker parmagiano-reggiano

Holland: Med sin søde frugtagtige smag og faste gule voksskorpe er Hollands største eksportvare ikke til at tage fejl af – Goudaen. Edamosten, med sin mildere smag, er også meget populær.. Italien: I dette middelhavslands små regioner har man længe produceret ost. Gorgonzola er eks. fremstillet siden 900-tallet og findes i dag i en både blød og hård udgave. Der findes mange hårde italienske oste, såsom pecorino lavet på fåremælk og den højt elskede parmasanost

14


Psyklen Undersøger Parmigiano-Reggiano. Italiensk kotyme er såkaldt ”bordost”, hvor forskellige oste stilles på bordet, som man kan nippe til gerne akkompagneret med et glas vin (hvidvin til blød ost – rødvin til hård ost).

En lækker Manchego

Spanien: Grundet diversitet i avl af køer, geder og får har man også stor diversitet i spanske oste. Den mest kendte er dog nok den milde hårde fåremælksost Manchego stærkt efterfulgt af den helt hvide og meget cremede (dog faste) Burgos samt komælksosten Tetilla. Alle er gode til tapas.

Frankrig: Where to start? Dette land har opfundet det meste - heriblandt 750 originale oste. Mange har dog et anstrengt forhold til en af de ældste og mest traditionsrige franske oste, nemlig Roquefort (går af barnlige sjæle under det skændige navn ”mugost”), som allerede blev hyldet i Rom det første århundrede f.Kr. Den franske blåskimmelost, baseret på fåremælk, gennemstikkes, således luft trænger ind, og skimmelsvamp udvikles. Den modnes i grotter grundet en høj luftfugtighed på 95%. Smagen er skarp og karakteristisk og bestemt en bid værd! Tør man ikke starte ud med ovenstående En lækker Roquefort fætter, er den relativt sene franske opfindelse Camembertosten et fint alternativ eller franskmændenes egne favorit Comté - en frugtig og fast ost, produceret i Nordfrankrigs bjerge. Der er en yndig ost I min ostereaserch stødte jeg på nogle ret så vidunderlige facts: Der afholdes hvert andet år verdensmesterskaber i ost i Wisconsin, USA, med 2300 tilmeldte oste. Danmark deltog med 24 oste, hvoraf de danske kandidater hev 4 guldmedaljer, 4 sølvmedaljer og 2 bronzemedaljer hjem! Vinderne var en Danablu fra Bornholm, en gedeost fra Nørager, en flødeost fra Holstebro og sidst men ikke mindst en Lillebrorsmelteost fra Arla. Den hollandske gouda, Vermeer, vandt det overordnede mesterskab. I dag findes der dog mindre end 20 osterier tilbage i Danmark, så vi har derfor god grund til at værne om den danske prisvindende ost. Men du kan godt pakke klaphat og nationalstolthed langt væk igen, for faktisk kan vi kun kalde os ophavsmand til én eneste type original ost - fynsk rygeost (friskost røget over langstrået hvedehalm). Alle andre er varianter over udenlandske oste (damn you og dine originale oste og adrætte håndboldspillere, Frankrig). Ingen skal Den brave danske Danablu! dog pisse på vores sukker.. øh.. ostemad, hvorfor jeg igen finder klaphatten frem og fryder mig over danskens formidable formåen i et mejeri og måske spenderer lidt SU på en Danbo eller en Havarti. PAS PÅ(st)! Vil du undgå, at det (oste)løber dig koldt ned ad ryggen? Så husk for Guds skyld aldrig at hule en ost og hav altid en ostehøvl med streng på lager!

15


Anmeldelse

Matthew McConnaughey – fra flødebolle til Aids-ramt rodeocowboy Tekst: Clara Herskind Østergaard Du kender måske bedst Matthew McConaughey for sine utallige roller som førsteelsker i diverse amerikanske romantiske komedier, men i de senere år har den handsome flødebolle-fyr bevist sit værd som en af sin tids bedste karakterskuespillere, og hans præstation i biografaktuelle ’Dallas Buyers Club’ er bestemt ingen undtagelse. I filmen møder vi McConaughey i en 20 kilo lettere og noget afpillet version som den macho-homofobiske rodeocowboy Ron Woodroof, der efter et liv med tvivlsomme kvindebekendtskaber og narkotikamisbrug får konstateret AIDS i udbrud og med en besked om, at han blot har 30 dage at leve i. Ron nægter, til at begynde med, at være smittet med ”bøssepesten”, men da de barske kendsgerninger langsomt synker ind beslutter Ron at vende negativiteten til kampgejst. Han går på jagt efter et middel, der kan bekæmpe den dødelige virus. En jagt der fører ham til Mexico, hvor han får fat i et endnu ikke godkendt lægemiddel i USA. Han allierer sig med transvestitten Rayon, og sammen begynder de at distribuere det ulovlige lægemiddel i det homo-miljø, som Ron ellers så indædt tager afstand fra – de stifter en såkaldt ’køberklub’. For Ron og Rayon bliver det ikke blot en kamp for at overleve AIDS, men også en kamp mod myndighederne, som vil gøre alt for at stoppe deres foretagende på trods af at deres behandling rent faktisk virker – eller måske netop derfor. Udover at være et skræmmende historisk portræt af en dyster og tragisk periode i 80’erne er ’Dallas Buyers Club’ også et stærkt portræt af den ukuelige og stædige Ron Woodroof, som trodser både myndighederne og den traditionelle lægevidenskab i kampen for at redde sit og andre Hiv-smittede amerikaneres liv. Matthew McConaughey formår på en helt underspillet og usentimental facon at portrættere Woodroof som en kompleks, men helstøbt karakter og undgår at gøre ham stereotyp og klichefuld. Overfor McConaughey leverer Jared Leto i rollen som transvestitten Rayon et rørende smukt og stærkt modspil, og deres præstationer løfter filmen op på et niveau, der gør sig fri af de klassiske Hollywood-klicheer. ’ Dallas Buyers Club’ er på en og samme tid en fantastisk tragisk og trist film, men også en fantastisk rørende og livsbekræftende film om en mand, der nægter at give op på trods af umulige odds.

Som tidligere nævnt kender de fleste mest Matthew McConaughey fra sød-suppe romantiske komedier, og jeg tør vædde på, at der ikke er én pige, der ikke på et tidspunkt har dagdrømt om McConaughey og hans stærke overarme. I filmen ’How to Lose a Guy in Ten Days’ fra 2003 er det da også i rollen som charlatanen og reklamemanden Benjamin Barry, vi ser McCanaughey. Overfor McCanaughey i rollen som skribenten Andie

16


Anmeldelse Anderson finder vi Kate Hudson. Plottet er simpelt – i et væddemål med kollegaer påstår Ben, at han kan få en kvinde til at forelske sig i ham på ti dage. Parallelt med det vil Andie i forbindelse med sit job som skribent forsøge at finde ud af hvordan man på ti dage, kan få en fyr til at droppe én. Med behændig hjælp fra Bens kollegaer mødes Andie og Bens veje og uvidende om hinandens respektive agendaer, begynder de at date og et væld af forviklinger og dramaer opstår. Med skuespil-konstellationen Hudson/McCanaughey tegner det jo ved første øjekast fint for filmen, men, men… Træerne vokser jo som bekendt ikke ind i himlen. Desværre er både skuespilpræstationer og plot temmelig lunkne, og filmen formår ikke at hæve sig fra de utallige andre romantiske komedier, som Hollywood spytter ud i tide og utide. Nok er skuespillerne pæne at se på, og historien er da også underholdende nok, men rent filmisk og skuespilmæssigt er filmen både overfladisk, simpel og klichéfyldt – altså en klassisk romantisk komedie som vi bedst kan lide dem.

Søndag d. 3. marts vandt Matthew McConnaughey en Oscar for Bedste Mandlige Hovedrolle, til alle filmkenderes forventninger. Havde man spurgt folk for ti år siden, ville de færreste nok have spået ham en ærlig chance.

17


Anmeldelse

NOGET LÆKKERT Tekst: Glenn Møldrup ”Noget lækkert” er ordet, eller fornemmelsen, der dækker over denne måneds udgave af Psyklen. Selvsamme fornemmelse satte jeg mig for at opleve, og fik i den anledning fornøjelsen af at anmelde en halv times massage. Massagen finder sted i FAPIAs lånte lokaler over kantinen på A arhus Universitet, bookes gennem FAPIA og er en aftale mellem netop FAPIA og Steffen, som er under uddannelse som fysioterapeut. Er man med andre ord psykologistuderende og medlem af FAPIA, kan man for blot 80 kr. få en halv times velvære (because you’re worth it), kyndig vejledning og/eller målrettet afspænding af belastede muskelgrupper. Så hvad end du ønsker forkælelse, opmærksomhed fra en dygtig og passioneret, kommende fysioterapeut eller afspænding efter flere timer med hovedet begravet i dine studier, kan din efterspørgsel dækkes af dette udbud. Personligt tænker jeg, det ”handler om at udnytte” de oplysnings- og rabatmuligheder, man får kastet i hovedet som studerende, dels grundet den sunde nysgerrighed og dels vores stramme økonomi som studerende.

Denne grundlæggende motivation, tilsat en nakkeskade fra tidligere trafikuheld, agerede således mit

grundlag, min rygsæk, inden massagetiden.

Massagen var super: Stemningen var afslappet, musikken meditativ og vejledningen kyndig. Steffen er utrolig medgørlig og lydhør over for eventuelle ønsker. Den halve time forsvandt som øl på NorthSide, og jeg kunne sagtens have blevet liggende i endnu en. Det var altså en succesoplevelse at få massage hos Steffen, og jeg kan varmt anbefale dette til enhver Psykologisk Institut – og selvfølgelig også til jeres venner, det vil sige ”ikke medlemmer”, til hvem prisen forventes at stige en smule. på

Desuden, kære læser, ved du jo, hvorledes krop og sjæl hænger sammen i en større enhed, så hvad venter du på?

18


Anmeldelse ANMELDELSE:

At leve sin ter api Redigeret af Lone Algot Jeppesen & Leif Vedel Sørensen Tekst: Gitte Berle Hvad er der på spil, når psykoterapeuter vælger deres foretrukne metoder? Er det metodens dokumenterede effekt eller personlige bevæggrunde, der styrer valget? Hvad er det, der virker i psykoterapi? Tro? Håb? Alliance? Overbevisning? Eller noget helt andet? Det er blandt andet disse spørgsmål, der danner grundlaget for de grundige, personlige og professionelle portrætter som Lone Algot Jeppesen & Leif Vedel Sørensen, hhv. psykolog og psykiater, har udført på ni meget forskellige psykoterapeuter. Portrætterne giver et indblik i psykoterapiens verden og forholdet mellem psykoterapeut, teori, metodiske referenceramme og klienten, og retter sig mod studerende, professionelle såvel som mennesker, der går eller overvejer at gå i terapi. Bogen giver samlet set en nuanceret introduktion til ACT, gestaltterapi, hypnoterapi, ISTDP, CFT, Relations Fokuseret Terapi, MBT, MBCT, og narrativ terapi. Samtidigt får læseren et fint indtryk af, hvilke teknikker, metoder og ”tricks” psykoterapeuterne bruger i terapien, og hvordan dette på forskellige måder har en positiv (eller nogle gange negativ) indvirkning på klienterne. Jeg lod mig drage af bogen, med det samme jeg så den. Den har et super lækkert og gennemført layout, og forfatternes intention om at give læseren lov til at komme ind i en ellers ”hemmelig” verden er autentisk, relevant og fin. Det var også næsten som om, man selv var til stede i terapirummet, bl.a. på grund af længere transskriptionsforløb og en journalistisk stil, der sikrer, at man som læser hele tiden ved, hvem der siger og gør hvad. Dog tænkte jeg flere gange, faktisk næsten under hele min læsning, at jeg hellere selv ville være til stede og faktisk opleve det, jeg læste. Det er ikke en kritik af overleveringen, for den er udført ganske professionelt, men den journalistiske interview-stil, der bruges i bogen, gør for eksempel, at terapeuten fulde navn hele tiden gentages eller at sproget præges af afbrydelser i form af det talesprog, terapien gengives i. ”Hun er,” siger han, ”glad, men også…” ”Men,” siger Elad Chone, ”det er også et signalsystem for mig om, hvor langt vi kan gå.” Jeg vil anbefale bogen til de mennesker, der oplever, at terapirummet er et meget lukket rum, som de ønsker at komme tættere på, uden at skulle levere noget selv. Man kan bruge bogen som en teaser til et fremtidigt arbejde som psykoterapeut … eller måske som en hjælp til at vælge retning, metode og tilgang, både som terapeut og klient. Tag den i hånden, bladr den igennem, og læs så meget du har lyst til.

OBS: Læs evt. Lars Hems anmeldelse af samme bog i Psykolog Nyt nr. 13 for en anderledes og måske lidt mere positiv anmeldelse.

19


Anmeldelse Anmeldelse:

Kvalitativ Udforskning af Hverdagslivet af

Svend Brinkmann

Tekst: Gitte Berle

Svend Brinkmann, tidligere underviser i blandt andet filosofi og videnskabsteori på Psykologisk Institut v. Aarhus Universitet, har gjort det igen. Han har skrevet en relevant og, for både studerende og forskere, brugbar bog i et velformuleret og letlæseligt sprog. Bogen beskriver, hvorfor kvalitativ udforskning af hverdagslivet er relevant i dag, samt hvordan en sådan udforskning kan udføres. ”Der bruges i almindelighed alt for meget tid på at akkumulere materiale; der bruges til gengæld alt for lidt tid på at reflektere teoretisk, og skrive om, de konkrete enkeltheder i det, man har observeret.” Citat Det virker som om, at Brinkmann har følt sig nærmest kaldet til fra indledning s. 13. at skrive denne bog, og dette er nok med til at skabe det yderst

autentiske og engagerede udtryk, som gør læsningen spændende,

Det virker som om, at Brinkmann har følt hurtig og tilmed fornøjelig. sig nærmest kaldet til at skrive denne bog, og dette er nok med til at skabe det yderst autentiske og engagerede udtryk, som gør læsningen spændende, hurtig og tilmed fornøjelig. Brinkmann mener tydeligvis, at der er nogle forskningstraditioner, der med fordel kan revideres, så vi ikke bruger så meget tid på at samle data ind, som vi aldrig får brugt, men giver os selv mere tid til analyser og udforskning af det materiale, vi har lige foran os. Brinkmann mener, at projekters stringens og videnskabelige kvalitet øges gennem en disciplineret og analytisk opmærksomhed gennemsyret af teori. Tillige mener han, at bogen her udgør en overlevelsesguide for studerende og forskere, der gerne vil udføre en kvalitativ undersøgelse, og at den desuden skal betragtes som et argument for, at vi gennem kvalitativ afdækning af vores hverdagsliv kan finde svar på, hvem vi er, og hvad der er på spil i menneskelivet anno 2013. Brinkmann opstiller nogle trin i forskningsprocessen (1. Vælg et emne; 2. Indsaml materiale; 3. Benyt litteraturen; 4.Fortsæt indsamling af materiale; 5. Skriv analytisk & 6. Publicér din tekst), som han hele tiden følger op på gennem de mange præsenterede eksempler.

Desuden opstilles tre strategier for kvalitativ forskning, som hver udgør en teoretisk position (1. Synliggør det selvfølgelige, fænomenologisk position; 2. Synliggør det skjulte, kritisk position & 3. Problematisér det selvfølgelige, dekonstruktiv position). Også disse strategier benytter Brinkmann sig af i analysen af forskellige problemstillinger indenfor områderne selvobservationer, samtaler, medier, film og skønlitteratur, og på den måde er hensigten, at det skal være lettere for læseren selv at udføre kvalitativ udforskning på baggrund af de præsenterede trin og positioner. Brinkmanns kvalitative udforskning af hverdagslivet synes så legende let. Det er på én gang fascinerende og dødhamrende irriterende. For når man så selv sidder med de i bogen præsenterede øvelser, så er det bare ikke så legende let! Det kræver tid og systematik, og det kræver gode grundlæggende forståelser af de teoretiske begreber, der i bogen opereres med. Dette siger jeg blot for at pointere, at bogen ikke skal forstås som et quick-fix eller måske endda en form for akademisk selvhjælpsbog, hvilket man til tider faktisk godt kan få indtrykket af, men som en hjælp og opfordring til det kvalitative forskningsarbejde.

20


Anmeldelse Jeg finder bogen yderst relevant, og den er som nævnt yderst velformuleret og inddrager rigtig gode eksempler, der gennemgås systematisk og udforskende, meeeen en overlevelsesguide er nu så meget sagt. ”Guiden” kan varmt anbefales.

Brinkmanns kvalitative udforskning af hverdagslivet synes så legende let. Det er på én gang fascinerende og dødhamrende irriterende. For når man så selv sidder med de i bogen præsenterede øvelser, så er det bare ikke så legende let! Det kræver tid og systematik, og det kræver gode grundlæggende forståelser af de teoretiske begreber, der i bogen opereres med. Kvalitativ udforskning af hverdagslivet af Svend Brinkmann ISBN: 9788741256634 Udgivelsesår: 2013 Udgave: 1 Sider: 280

ssssssssssssssss Ubrugelig viden VIDSTE DU AT: Hvis du prutter uafbrudt i 6 år og 9 måneder vil der være produceret nok gas til en atombombe? Hannen hos vandrende pinde kan ikke parre sig når dens hoved er fastgjort til kroppen. Hunnen tager initiativet til sex ved at rive hannens hoved af? Elefanter er de eneste dyr der ikke kan hoppe? Hvis du spiser mange gulerødder, kan din hud blive orange? Grundlæggerne af hhv. Adidas og Puma er brødre? Støvet i et hjem består hovedsageligt at døde hudceller? Et menneske i løbet af sit liv vil tilbringe mere end 1/2 år på toilettet? Ca. 45 % af alle danskere kigger i andres toiletskabe? Mel Blanc - manden der lagde stemme til tegneseriefiguren Bugs Bunny (Snurre Snup) - var allergisk overfor gulerødder?

21


Psyklen Undersøger

10 tegn på, at du er en feinschmecker Tekst: Patrick Faaland og Sofie P Jensen

1) Du sidder til en fest, og tror på at personen over for dig har en reel interesse i at høre om hvordan det glas vin, de sidder med, er lavet 2) Du begynder at leve efter at ”hvis du ikke vil drikke det, skal det ikke i mad”, og begynder at bruge Amarone i kødsovs 3) Du bliver ved med at lugte til samtlige kaffeposer i Netto, selvom de alle er hermetisk lukkede 4) Du hører ikke længere P3 eller andre radiostationer, men kun klassisk musik over dit B&O anlæg 5) Du kan alle udskæringerne på kødkvæg og bruger gerne oksekæber og spidsbryst i dine gastronomiske kreationer 6) Når du får folk på besøg og lægger den største og mest seriøst udseende bog på dit natbord – trods det faktum at du aldrig har læst den 7) Når en tjener på en restaurant hælder vin op i dit glas for at du kan smage på den, dufter og swirler du den, for at kunne se på vinens gardiner med kendermine – men overser helt den flue, der ligger i glasset 8) Når du sidder på læsesalen er din læseplads fyldt til randen med kvalitetskaffe, nødder og andre snacks i små individuelle poser foruden selvfølgelig dit minimalistiske penalhus og medbragte læsestativ 9) Du er på fornavn med samtlige ekspedienter i Salling Supers forskellige delikatesseafdelinger og Grand Fromage 10) Du mener at rødvin er den bedste terapi

22


Annonce

23


Psyklen Undersøger

Ting Psyklen undrer sig over Hvorfor nogen gider at betale penge for at ”få lov” til at spinne i 12 timer i Fitness World. Hvorfor nogle kan sætte en klat på et lærred, kalde det kunst og derved tjene millioner. Hvorfor barer synes, at de kan tillade sig at tage 700 kr. for en flaske spiritus, der koster 100 kr. i dagslys – og hvorfor folk køber det. X-factor-værtindernes stylister. Hvorfor kan de ikke se, at det tøj, de kommer den stakkels værtinde i, er himmelråbende grimt? Hvorfor hankønsvæsner pr. definition eelsker kød, imens kvindekønnet på tilsvarende måde eelsker grøntsager. Hvorfor nogle vælger at gøre noget så smertefuldt som at spise en hel, stærk chili for sjov. Hvorfor butikker har udsolgt af alt det gode grønt hver eneste søndag. Hvorfor lærer de aldrig af erfaringen og bestiller mere hjem? Hvorfor der eksisterer en ”Lillejuleaftensdag”, men ingen ”Lillenytårsaftensdag”. Ordsprog! Hvorfor er det fedt at skjule en pointe i udsagn fremfor bare at sige den? Så meget desto mere sikkerhed vil der være for, at modtageren fanger den. Mode. Hvordan kan der være konsensus om, at noget på et tidspunkt er the shit, men at selvsamme sidenhen er grimt. Tingen har jo ikke ændret sig – kun holdningen til den. Tænk bare på trompetbukser. Hvorfor smager mad så meget bedre, når det er pænt? Hvorfor vi unge elsker at bruge en masse penge på alkohol, som ikke nødvendigvis smager godt (shots – føj!), som gør os syge og som gør, at vi ikke husker oplevelsen, som går i kølvandet på indtaget.

24


Annonce

25


Event-update

26


Ord bag Ordet Tekst: Pernille Melander Thorsen Det er let at sige noget man ikke mener. Det er også let at bruge ord, man ikke rigtigt forstår betydningen af. Her går Psyklen bag udtrykkene, man måske hører og bruger, men som man muligvis ikke selv har helt styr på.

Bolle Ja, nu bliver det rætti, rætti frækt. Der er nemlig et væld af skældsord, frække ord og variationer af verber med den ene eller anden ladning (tøhø!). Man kan derfor undre sig over, hvor det egentlig kommer fra? Ordet ”bolle” henleder tankerne på den stereotype forestilling om danske kollektiver i 60’erne, hvor man gik i svedehytter og bollede i bollerummet. Men vi skal maje’ længere tilbage. Bolle kommer af det ældre nordiske ord ”bole”, som er hentet fra det engelske, eller muligvis ældre tyske ord, bull. Det hentyder direkte til tyrens kønsdele og dets kunnen udi at bedække køer. Som i ”That stud sure knows how to bull!”. En anden mulig oprindelse er fra indoeuropæisk bhl / bhol / bhel, der betyder at puste op, svulme eller erigere. Kusse: Jeg ville bruge et andet rætti frækt ord, men fisse var for kedeligt. Det kommer bare af fission, der jo betyder spaltning, så det var jo det, selv den halvsløve fysiknørd godt kunne tænke sig til. Så var det straks lidt sjovere med kusse, og nu ér vi jo også i 70’er-afdelingen af seksuallivet. Ordet kommer angiveligt af det fællesgermanske ”kutson”, der betyder hvælving eller hulrum, hvor kut betyder det at bøje, krumme, hvævle. Ligesom når man (nogen) siger kutten Kneppe: Ja, vi går ikke så frygteligt meget videre, Selve ordet ”at kneppe” kommer af det oldnordiske ord for det at fremkalde eller afgive en knipselyd, knækkende lyd eller ”have samleje med”. Og hvis du lige sætter dig til at knipse engang med de samme fingre gentagne gange, så kan det være, at du forstår ophavet helt klart. Ordet siges også at være beslægtet med knebre, som er det at støje, skralde, snakke højt. Og det giver jo også mening. Går man udfra den germanske afstamning, betyder ordet ”tænde for, skyde af”. Så tænd for den. Skyd den af. Det kan kun blive lækkert..

ssssssssssssssss 27


28

Psyklen Marts  

Psyklen er blevet rætti lækkert med mange lækre ting. Læs om: massage, kager, ost, restauranter, lækre film og meget meget andet!

Psyklen Marts  

Psyklen er blevet rætti lækkert med mange lækre ting. Læs om: massage, kager, ost, restauranter, lækre film og meget meget andet!

Advertisement