Album jubileuszowy PSPP

Page 1


OD 10 LAT REPREZENTUJEMY INTERESY PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW


10 LAT

DZIĘKUJEMY RAZEM

Ponad dekadę temu, 24 członków założycieli, w odpowiedzi na oczekiwania środowiskowe, podjęło wyzwanie, które stało się początkiem działalności Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Pamiętam, że towarzyszyła temu ogromna energia, żywa wymiana poglądów i oczekiwań oraz silna determinacja, żeby przekuć te emocje w konkretne działania. W Polsce nie było wtedy żadnego forum prawników przedsiębiorstw służącego podnoszeniu standardów pracy. Nasza inicjatywa i jej potencjał zostały szybko dostrzeżone przez szefów działów prawnych przedsiębiorstw z wszystkich głównych sektorów gospodarki, czołowe kancelarie prawne, oba samorządy zawodowe, międzynarodowe organizacje prawnicze i media, których wspólne zaangażowanie przyczyniło się do sukcesu Stowarzyszenia. Dzisiaj PSPP jest jedyną organizacją środowiskową reprezentującą interesy prawników przedsiębiorstw i prężną platformą usług edukacyjnych dla biznesu i prawników. To podmiot, który znacząco wpływa na cały sektor usług prawnych. PSPP stało się środowiskowym centrum integracji zawodowej i towarzyskiej. Stowarzyszenie miało i ma bezsporny wpływ na kształtowanie profesjonalnego wizerunku prawników przedsiębiorstw.

Waldemar Koper Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw Dyrektor ds. prawnych, Kompania Piwowarska SA

PSPP

3


10 lat PSPP OD IDEII DO REALIZACJI

Poznań, 1 lipca 2009 r. Szanowni Państwo, w ostatnich latach, zapewne wszyscy, zauważamy istotną zmianę formuły w jakiej prawnicy doradzają swoim klientom. Zmiany te dotyczą nie tylko prawników wykonujących zawód w kancelariach prawnych, ale w takim samym stopniu zjawisko to dotyczy prawników działających jako wewnętrzni doradcy prawni przedsiębiorstw. Wynika to w dużym stopniu ze zmiany oczekiwań naszych klientów określonych przez rozwój i profesjonalizację rynku gospodarczego. Nasi klienci wewnętrzni oczekują już nie tylko merytorycznej kompetencji, ale w coraz większym stopniu wielu przedsiębiorców wymaga przede wszystkim pomocy prawnej, która ma istotne cechy doradztwa biznesowego. Jestem przekonany, że zmiana naszego otoczenia zawodowego wymusza powstanie pewnej formuły, wymiany doświadczeń i poglądów na specyficzne dla naszego środowiska problemy związane z zarządzaniem sprawami prawnymi w przedsiębiorstwie, organizacją wewnętrznej funkcji prawnej i sposobem jej realizowania w wymagającym kontekście biznesowym. Uważam, iż istotne dla prawników przedsiębiorstw jest znalezienie platformy edukacyjnej, która mogłaby gościć uznanych specjalistów w zakresie takich dziedzin prawa i takich problemów prawnych, które znajdują specyficzne zainteresowanie właśnie dla naszej grupy zawodowej. Mam też wrażenie, że brakuje w Polsce organizacji, która mogłaby kształtować pewien pożądany, nowoczesny wzorzec wykonywania zawodu prawnika wewnętrznego. Mając na uwadze powyższe aspekty myślę, że konieczne jest zorganizowanie forum, posiadającego formalną strukturę organizacyjną, przeznaczonego dla prawników wewnętrznych odpowiedzialnych za obsługę prawną nowocześnie zarządzanych podmiotów gospodarczych. Zwracam się więc tą drogą do Państwa z zaproszeniem do udziału w dyskusji, a następnie do udziału w pracach nad powstaniem Krajowego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Wraz z mecenasem Piotrem Andrzejczakiem, zapraszam Państwa na spotkanie dyskusyjne, które odbędzie się w dniu 10 lipca br. w siedzibie Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka w Warszawie, Rondo ONZ 1, piętro 21. Spotkanie przewidujemy w godz. 11.00 – 14.00. W ramach spotkania przedstawimy Państwu cele jakie postawiliśmy przed sobą i drogę, jaka nas powinna zaprowadzić do realizacji powyższej inicjatywy. Liczymy na Państwa zainteresowanie i aktywny udział. Z poważaniem

Waldemar Koper Dyrektor ds. prawnych Kompania Piwowarska SA w Poznaniu

4


HISTORIA

2010 Powstanie Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw 10 lat temu powitałam z ogromnym zadowoleniem i od razu do Stowarzyszenia przystąpiłam. Jest to organizacja bardzo potrzebna

na

polskim

rynku

prawniczym. Jej

społeczny

charakter i cel nakierowany na wspieranie i integrację środowiska „in-house” przyciąga prawników z różnych środowisk. Łączy nas pro- biznesowe podejście do naszej pracy i otwartość w dzieleniu się doświadczeniami. Wartość Stowarzyszenia postrzegam również w informowaniu świata nie-prawniczego o roli prawnika w procesach gospodarczych. Rola ta rośnie z roku na rok i wydaje się dominującym trendem w naszym środowisku. Cieszę się ogromnie, że mogę aktywnie wspierać Stowarzyszenie od strony organizacyjnej i zarządczej. Praca ta daje mi i moim kolegom z Zarządu wiele satysfakcji. Dziękuję wszystkim członkom, partnerom strategicznym i sympatykom Stowarzyszenia za minione 10 lat i mam nadzieję na wiele wspólnych inicjatyw i spotkań w przyszłości!

Agnieszka Dzięgielewska- Jończyk Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw Dyrektor Zespołu Prawa i Ładu Korporacyjnego w Skanska S.A.

PSPP

5


Odczuwam ogromną satysfakcję, że nasze networkingowe plany i dyskusje kilku, kilkunastu prawników in-house doprowadziły ponad 10 lat temu do powstania prężnego stowarzyszenia. Dzisiaj jest nas więcej niż 300 członków PSPP i jeszcze więcej sympatyków. Po

kilku

miesiącach

intensywnych

przygotowań,

starannie

przemyślane stowarzyszenie ruszyło pełną parą od początku 2010. W ramach PSPP uczestniczymy w najważniejszych wydarzeniach naszego środowiska, kreujemy je i wzmacniamy rolę prawnika przedsiębiorstwa. Ten rozpęd i rozmach trwa do samego początku do dzisiaj. Dzięki PSPP poczuliśmy się istotną częścią społeczności prawniczej, biznesu i rynku. Wywieramy rzeczywisty wpływ na rozwój i pozycję naszego środowiska. Podczas naszych spotkań odczuwam Waszą życzliwość i zaufanie i tym samym dzielę się z Wami. Wysoki poziom merytoryczny, inspirujące dysputy i wysublimowany humor podkreślają klasę naszego środowiska. Cieszę się, że w tak doborowym towarzystwie rozpoczynamy razem następną dekadę!

Piotr Marucha Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw Dyrektor ds. Prawnych w ABB Power Grids Poland, Grupa Hitachi

6


W Polsce działa tysiące stowarzyszeń, jednak do czasu powstania PSPP brakowało organizacji skupiającej prawników biznesowych. To co wyróżnia tak bardzo PSPP to dynamicznie rosnąca ilość członków od początku jego istnienia a także unikalność jego celów. Należą do nich tworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy prawnikami przedsiębiorstw, integracja tego środowiska oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji. To ostatnie zadanie realizowane jest przez dużą ilość spotkań merytorycznych a także pierwszy w naszym kraju program typu MBA dla prawników, tj. Legal MBA. Osobiście do naszego stowarzyszenia przyciągnęła mnie wspaniała atmosfera współpracy, niezwykłe relacje koleżeńskie oraz wysoki poziom merytoryczny wszystkich inicjatyw i wydarzeń organizowanych przez PSPP lub pod jego patronatem.

Maciej Ozdowski Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw Dyrektor ds. prawnych, Europa Centralna, Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o.

PSPP

7


Miałem przyjemność być jednym z członków założycieli PSPP, więc o idei jego powstania usłyszałem dość wcześnie. Nigdy jednak nie przypuszczałem, że idea ta rozwinie się tak wspaniale. W tamtych czasach świadomość odrębności zawodu prawnika przedsiębiorstw nie była jeszcze ugruntowana, a o konieczności posiadania szczególnych

kompetencji

do

zarządzania

funkcją

prawną

w przedsiębiorstwie dopiero zaczynaliśmy rozmawiać. Cieszę się, że obecnie są to oczywistości i mam pewność, że PSPP odegrało znaczącą rolę we wspieraniu tej zmiany. Bardzo się cieszę, że PSPP udało się rozwinąć działalność edukacyjną, wspierając rozliczne inicjatywy szkoleniowe skierowane do prawników przedsiębiorstw, jak i uczestnicząc w stworzeniu pierwszego w polsce Legal MBA. Mam też nadzieję, że uda się nam dalej rozwijać najprzyjemniejszą część naszej działalności, to znaczy tworzenie platformy służącej nawiązywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń pomiędzy naszymi członkami.

Tomasz Sztyber Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw Dyrektor ds. prawnych, Europa Centralna, Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o.

8


Powstanie naszego Stowarzyszenia związane było z rosnącą, szczególną rolą prawników biznesowych, odpowiadających w firmach za sprawy prawne. Działające w Polsce międzynarodowe korporacje tworzyły stanowiska dyrektora ds. prawnych, określane jako General Counsel, a polscy radcy prawni musieli nauczyć się jak dobrze sprawować tę funkcję. Potrzebne było wsparcie, edukacja w zakresie nie tylko prawniczym, ale wiedzy biznesowej, umiejętności zarządzania, rekrutacji i tym podobnych, a przede wszystkim platforma spotkań integracyjnych. Będąc wcześniej od kilku lat vice prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, skupiającego podobne organizacje prawnicze, z ochotą i entuzjazmem, podobnie jak pozostali założyciele Stowarzyszenia, podjęłam się współorganizowania Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Sądzę, że czas pokazał, jak słuszna była diagnoza potrzeb i sposoby ich zaspokojenia, które przyjęliśmy. Liczne już grono członków Stowarzyszenia to profesjonaliści, prawnicy jutra, podejmujący kolejne wyzwania, wspierający się poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.

Iwona Mirosz Współzałożycielka Stowarzyszenia, Wiceprezes w pierwszym Zarządzie PSPP obecnie Partner kancelarii Mirosz, Jankowski i Partnerzy

Mecenasa Kopera, Waldka poznałem wiele lat temu na spotkaniu integrującym środowisko prawnicze w Montreux. Bezpośredni, serdeczny, elokwentny, szybko zintegrował grupę Kolegów i Koleżanek z Polski. Do dziś pamiętam wszystkich. Niedługo potem Waldek zadzwonił do mnie i poinformował mnie, że ma pomysł zorganizowania środowiska prawników „In-house”, będącego wówczas w kompletnej rozsypce. Pierwsza wstępna rozmowa, pamiętam to dobrze, trwała ponad godzinę… I jak powiedział, tak zrobił, efekty widzimy i podziwiamy wszyscy. Dziękuję Waldku, że zaprosiłeś mnie do budowania tego projektu w jego początkowej fazie. Gratulacje !!!

Mariusz Madetko Dyrektor Departamentu Prawego, Grupa Kapitałowa Barlinek Wiceprezes w pierwszym Zarządzie PSPP

PSPP

9


2011 Z olbrzymią przyjemnością witam 10-lecie PSPP. Założone spontanicznie, prowadzone profesjonalnie, generujące pozytywną energię i zmieniające całe środowisko, trwa

i dorasta! Forum, które pozwala mi poznać kolegów zajmujących podobne stanowiska, znaleźć inspirację, a także (a może przede wszystkim?) wypić lampkę wina w zacnym towarzystwie błyskotliwych i otwartych na inne poglądy prawników. Wielkie gratulacje i wyrazy najwyższego uznania dla mec. Waldemara Kopra za inicjatywę i niezmienną wytrwałość w prowadzeniu PSPP.

Grzegorz Kaniecki Dyrektor ds. Prawnych Unilever Europe Supply Chain Wiceprezes Zarządu PSPP w larach 2009-2019

10


1

31 MARCA 2011

KONFERENCJA PSPP ORAZ WOLTERS KLUWER POLSKA

PSPP

11


12 MAJA 2011

12

ROLA ZAUFANIA I PARTNERSTWA W RELACJACH BIZNESOWYCH


9 CZERWCA 2011

SPOTKANIE INTEGRACYJNE PSPP

Budowałam Stowarzyszenie od samego początku i z wielką satysfakcją obserwuję jego rozwój. Jesteśmy partnerem najważniejszych wydarzeń środowiskowych na rynku, to nie tylko nobilitacja ale również odpowiedzialność. Cieszy mnie to, że nasi Członkowie polecają Stowarzyszenie kolejnym osobom, jest to prawdziwy networking i na tym właśnie nam zależało, gdy zakładaliśmy PSPP.

Jadwiga Latawiec Dyrektor ds. Prawnych Carlsberg Polska

PSPP

13


14


24 LISTOPADA 2011

SPOTKANIE INTEGRACYJNE PSPP KRZYSZTOF HOŁOWCZYC – Z PASJĄ O PASJACH...

PSPP

15


2012 16


2

12 STYCZNIA 2012

AKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW W SIECI JAKO ZAGROŻENIE DLA REPUTACJI FIRM

PSPP

17


2 LUTEGO 2012

18

STRATEGIA TWORZENIA WŁASNEJ MARKI – CZYLI JAK SKUTECZNIE BUDOWAĆ SWOJĄ POZYCJĘ I POZYCJĘ DZIAŁU PRAWNEGO W KORPORACJI


PSPP tworzy doskonałe, specjalistyczne forum dla prawników wewnętrznych przedsiębiorstw, do dyskusji o sprawach ważnych dla tego środowiska, a także może dać okazję do spotkań prawników zatrudnionych w poszczególnych branżach i porozmawiania o problemach prawnych specyficznych dla danej grupy. Ta organizacja pomaga nam budować nowoczesny, zgodny z potrzebami biznesu model pracy prawnika wewnętrznego i działów prawnych.

Bogdana Jakubowska PORR SA

PSPP

19


9 LUTEGO 2012

20

MATERIAŁY REKLAMOWE ORAZ INFORMACJE HANDLOWE W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW W ŚWIETLE PRAW AUTORSKICH, W TYM M.IN. WYKORZYSTYWANIE ZDJĘĆ I UTWORÓW W REKLAMACH; KWESTIA NEWSLETTERÓW I INTRANETU


Dlaczego jestem członkiem PSPP? Dla mnie osobiście, największą wartością jest możliwość udziału w świetnie prowadzonych warsztatach. Zarówno tych, które dotyczą różnych dziedzin prawa, jak i tych z zakresu budowania wizerunku, marketingu, czy negocjacji. Dodatkową korzyścią jest to, że warsztaty są bezpłatne i organizowane wyłącznie dla członków PSPP – dzięki temu program odpowiada potrzebom dyrektorów działów prawnych, a nie szeregowym pracownikom.

Magdalena Taff Dyrektor Prawny Pfizer Polska

PSPP

21


1 MARCA 2012

22

WARSZTATY PROCESOWE: JAK ODNALEŹĆ SIĘ W ZNOWELIZOWANEJ PROCEDURZE CYWILNEJ – SZANSE I ZAGROŻENIA


Udział w Stowarzyszeniu pozwala mi poznawać nowych ludzi z różnych korporacji, dzięki temu mogę wymieniać się swoimi doświadczeniami z innymi szefami działów prawnych. To bardzo inspirujące i rozwijające doświadczenia.

Agnieszka Voitel Dyrektor Działu Prawnego Sanofi

PSPP

23


22 MARCA 2012

24

SPRZEDAŻ W SIECI – ZAGROŻENIA I PUŁAPKI


PSPP pojawiło się w momencie kiedy stało się jasne, że rynek prawniczy wzbogacił się o nową „kategorię” prawnika: wysoko wykwalifikowanego managera zarządzającego złożonymi problemami prawnymi dla dużych przedsiębiorców. PSPP świetnie dba o to, aby właśnie ta kategoria profesjonalisty miała platformę nie tylko do wymiany doświadczeń i spotkań, ale przede wszystkim – do rozwijania tych kompetencji, które są jej potrzebne. PSPP odkrywa, że obszar pracy in-house’a to ogromne pole do innowacji i rozwoju; świetnie jest to obserwować i czerpać z tego inspirację. Przez te lata Stowarzyszenie stało się też głosem środowiska i ważnym graczem, z którego opiniami nie można się nie liczyć. Dlatego kancelarie prawne poważnie traktujące swoje wyzwania na polu komunikacji z przedsiębiorcami powinny wsłuchiwać się w głosy tego forum, wyrażone chociażby w arcyciekawych raportach, wydawanych przez PSPP. Małgorzata Modzelewska de Raad Adwokat, Modzelewska & Paśnik

PSPP

25


22 MARCA 2012

26

TOMASZ LIS – Z PASJĄ O PASJACH…


2012 PSPP

27


19 KWIETNIA 2012

28

ZARZĄDZANIE RYZYKAMI ZWIĄZANYMI Z REALIZACJĄ INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH – OD PRZYGOTOWANIA OFERTY, DO ROZLICZENIA KONTRAKTU


Stowarzyszenie stało się silną i aktywnie działającą reprezentacją prawników przedsiębiorstw, organizacją która jest widoczna, coraz bardziej wpływowa i opiniotwórcza. Prowadzona działalność powiązana jest z innowacyjnymi oraz inspirującymi inicjatywami, kluczowymi dla jakości usług świadczonych przez prawników przedsiębiorstw. Powstanie i działalność Stowarzyszenia przyczyniły się do rozwoju tożsamości i pozycji środowiska prawników przedsiębiorstw zarówno wśród prawników, jak i wśród przedsiębiorców i menadżerów. Nie do przecenienia jest również wkład Stowarzyszenia w integrację środowiska prawników przedsiębiorstw, którego cieszę się, że mogę być częścią. Marek Mikulski Dyrektor Biura Prawnego ds. Obsługi Sieci, Pion Prawny BNP Paribas Bank Polska S.A.

PSPP

29


14 MAJA 2012

30

DEBATA: „CO SĄDZIMY O ARBITRAŻU?”


PSPP

31


31 MAJA 2012

32

FUZJE I PRZEJĘCIA – PRAKTYCZNE ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE


Bardzo się cieszę, że 10 lat temu prawnicy przedsiębiorstw podjęli inicjatywę utworzenia swojego stowarzyszenia oraz że mogłem być uczestnikiem tego procesu. W perspektywie dziesięcioletniej historii Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw należy zauważyć, że prawnicy przedsiębiorstw stworzyli w tym czasie ważną grupę zawodową, która poprzez swoją funkcję wywiera istotny wpływ na rozwój przedsiębiorstw i ich pozycję rynkową, a pośrednio na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Codzienna praca prawników przedsiębiorstw łączy bowiem kompetencje prawnicze i zarządcze. Aby z sukcesem realizować rolę prawnika przedsiębiorstwa należy być także sprawnym menadżerem i liderem zespołu lub biznesu. Z kolei Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw odgrywa ważną rolę w procesie rozwoju prawników przedsiębiorstw, jako forum do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Natomiast relacje Stowarzyszenia z kancelariami prawniczymi przyczyniają się do lepszego zrozumienia pomiędzy prawnikami przedsiębiorstw a prawnikami z kancelarii wspierających przedsiębiorstwa. Ostatecznie wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku, by przedsiębiorstwa, które wspólnie obsługujemy, miały zapewnione maksymalne bezpieczeństwo prawne i większe szanse na ostateczny sukces gospodarczy.

Piotr Andrzejczak Partner, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

PSPP

33


20 LISTOPADA 2012

34

ŚNIADANIE BIZNESOWE – PREZENTACJA GLOBALNEGO RAPORTU EVERSHEDS INTERNATIONAL „M&A: OD POMYSŁU DO REALIZACJI”


PSPP

35


29 LISTOPADA 2012

36

UDANE PRZEJĘCIE ALBO SPRZEDAŻ SPÓŁKI. ZAGADNIENIA PRAWNE I PODATKOWE WSPÓŁDECYDUJĄCE O SUKCESIE. WYBRANE KONSTRUKCJE PODATKOWE I UMOWNE: TAG, DRAG, MAC, EARN OUT, BUY OUT


2012 PSPP

37


4 PAŹDZIERNIKA 2012

38

OSTATNIE I PLANOWANE ZMIANY W ZAKRESIE PRAWA PRACY


Jestem pod ogromnym wrażeniem tego jak rozwinęło się Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw i jak wraz z tym Stowarzyszeniem rozwinęli się jego członkowie. PSPP ma wyraźny wpływ na środowisko prawnicze oraz biznes, czego dowodem są liczne udziały Stowarzyszenia w istotnych wydarzeniach oraz rozmowach branżowych. To, co jest wręcz niebywałe, to relacje jakie panują wśród członków tej grupy. Niezmiernie się cieszę, że w Stowarszyszeniu mam wsparcie w edukowaniu jak ważne są kompetencje miękkie w prawie i biznesie. To niesamowita “kopalnia”, w jak najlepszym tego słowa znaczeniu, talentów.

Ewelina Skocz Managing Partner, BCSystems Legal Recruitment&Business Advisory

PSPP

39


6 GRUDNIA 2012

40

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE PSPP


PSPP

41


2013 42


3

11 KWIETNIA 2013

PROCEDURY PRZETARGOWE – RYZYKA ANTYMONOPOLOWE I KARNE

PSPP

43


10 MAJA 2013

44

MONITOROWANIE I KONTROLA PRACOWNIKÓW PRZEZ PRACODAWCĘ


Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw to świetny networking bezpośredni, umożliwiający poznanie ekspertów prawnych z różnych dziedzin prawa oraz ich pasji. Zatem Stowarzyszenie nie tylko umożliwia pogłębianie wiedzy (specjalistyczne szkolenia), ale też poznawanie specyfiki różnych przedsięwzięć gospodarczych, wpływającej istotnie na wyzwania, z którymi musi zmierzyć się prawnik. W mojej ocenie Stowarzyszenie znacznie przyczyniło się do wzrostu statusu prawników przedsiębiorstw, propagując dostrzeganie i docenianie roli tych prawników w rozwoju przedsiębiorstw, jako profesjonalistów prawnych, ale też współzarządzających. Liczne inicjatywy i aktywność Stowarzyszenia są nie do przecenienia.

Edyta Werońska-Karcz Head of Legal Department, Country Legal Coordinator Societe Generale SA Oddział w Polsce

PSPP

45


7 CZERWCA 2013

46

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE DLA PRAWNIKÓW


PSPP

47


21 CZERWCA 2013

48

ZAPOBIEGANIE INCYDENTOM NARUSZAJÄ„CYM PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


28 LISTOPADA 2013

ŚNIADANIE BIZNESOWE POŚWIĘCONE PROBLEMATYCE ZMÓW PRZETARGOWYCH.

PSPP

49


4 GRUDNIA 2013

50

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE PSPP


PSPP

51


2014 Pierwszy raport prawników przedsiębiorstw - to była dla Zarządu PSPP ciężka

praca pionierska. W raporcie umieściliśmy najistotniejsze zagadnienia dla naszego środowiska

i

rynku,

m.in.

zadania

Głównego

Prawnika

Przedsiębiorstwa,

odpowiedzialność, zakres pracy, struktura Działu Prawnego, technologie IT i współpraca z kancelariami prawnymi. Po burzliwej dyskusji zdecydowaliśmy się zapytać także o wynagrodzenia Dyrektorów Działów Prawnych. Opracowanie części merytorycznej: obszarów badawczych, zagadnień i konkretnych pytań zajęło nam kilka dobrych tygodni. Potem zastanawialiśmy się nad logistyką - jak skutecznie dotrzeć do jak największej liczby prawników przedsiębiorstw i zachęcić ich do wypełnienia ankiety. Udało się! Pierwszy raport ukazujący nasze środowisko zawodowe stanowił mocny akcent 2014 roku.

Piotr Marucha Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw Dyrektor ds. Prawnych w ABB Power Grids Poland, Grupa Hitachi

52


4

17 STYCZNIA 2014

SPOTKANIE Z DR WOJCIECHEM WIEWIÓROWSKIM, GENERALNYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PSPP

53


6 MARCA 2014

54

W JAKI SPOSÓB MOTYWOWAĆ CZŁONKÓW WEWNĘTRZNEGO ZESPOŁU PRAWNEGO, UŻYWAJĄC ŚRODKÓW NIEFINANSOWYCH?


2014 PSPP

55


3 KWIETNIA 2014

10 NAJWAŻNIEJSZYCH ORZECZEŃ 2013 R., KTÓRE W ZNACZĄCY SPOSÓB ZMIENIŁY POLSKIE PRAWO PRACY

Od pięciu lat współpracujemy z Polskim

działania podejmowane przez PSPP w k

również w czasach, w których kontakty og

jest duża inicjatywa i wysiłek, aby pomim

Z PSPP dzielimy się wspólnymi wartości

działalności. Wspólnie organizowaliśmy

członkom w bieżących sprawach prowa

działalności, życząc dalszych sukcesów.

56


26 MAJA 2014

PREZENTACJA BADANIA DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2014

Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw. Bardzo cenimy

kierunku intensyfikacji i wzmocnienia relacji między członkami,

graniczają się do spotkań i komunikacji online. W tych działaniach

mo trudności dzisiejszych czasów, networking nadal się rozwijał.

iami, jako że wierzymy, że edukacja jest jednym z filarów naszej

y szkolenia, wydarzenia, a ostatnio webinary, które pomagają

adzonego biznesu. Gratulujemy PSPP Jubileusz 10-lecia swojej

.

Łukasz Kuczkowski Partner w kancelarii Raczkowski

PSPP

57


2 CZERWCA 2014

58

MONITORING WIZYJNY W MIEJSCU PRACY – MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ


1 LIPCA 2014

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NAJNOWSZYCH OPINIACH GRUPY ROBOCZEJ ART. 29

PSPP

59


9 GRUDNIA 2014

60

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KADRY KIEROWNICZEJ ZA ANTYKONKURENCYJNE PRAKTYKI FIRMY


Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw jest niemal równolatkiem Instytutu Allerhanda i w tym czasie nasze drogi często się przecinały. Łączy nas wizja tworzenia nowej jakości pracy i współpracy – obok istniejących, starszych od nas o dekady albo nawet o wieki instytucji, takich jak tradycyjne samorządy prawnicze czy ośrodki uniwersyteckie, które są dla nas – odpowiednio dla PSPP i IA – naturalnym punktem odniesienia. Bardzo się cieszę, że PSPP z takimi sukcesami działa już od 10 lat. Prawo i rynek prawniczy ulegają dynamicznym zmianom – wspólnie przez ten czas te zmiany obserwowaliśmy, próbowaliśmy zrozumieć, a także dołożyć coś od siebie. Wierzę w to, że każda zmiana potrzebuje światłych liderów i że nie da się przeprowadzać – nawet najbardziej potrzebnych reform – wbrew wszystkim. Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw jak mało kto rozumie biznes i dlatego jest naturalnym partnerem dla każdego, komu zależy na kształtowaniu w Polsce przyjaznego i konkurencyjnego środowiska do prowadzenia działalności gospodarczej i społecznie odpowiedzialnego biznesu. Wszystkiego najlepszego na kolejne 10 lat!

Arkadiusz Radwan Prezes Instytutu Allerhanda

PSPP

61


2015 62


5

8 KWIETNIA 2015

CO PARTNEROWI W DUSZY GRA?

PSPP

63


11 CZERWCA 2015

64

PRZY WINIE O PRAWIE I BIZNESIE


2015 PSPP

65


15 LIPCA 2015

66

PÓŁ ROKU ABI – PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W NOWEJ FIRMIE


PSPP

67


23 WRZEŚNIA 2015

68

SPOTKANIE INTEGRACYJNE Z MINISTREM SPRAWIEDLIWOŚCI BORYSEM BUDKĄ – Z PASJĄ O PASJACH...


Regionalne spotkania PSPP są okazją do przedstawienia i promowania idei Stowarzyszenia i celów jego działalności. Są świetną przestrzenią nie tylko do pogłębienia wiedzy i merytorycznej dyskusji w najważniejszych dla prawników przedsiębiorstw tematach ale dają również fantastyczną możliwość wzajemnego poznania się prawników w regionie i stworzenia bardzo wartościowych relacji zawodowych i osobistych.

Marcin Bryniarski Szef Działu Prawnego i Compliance, OKNOPLAST Sp. z o.o.

PSPP

69


24 LISTOPADA 2015

70

JUBILEUSZOWA GALA 5-LECIA DZIAŁALNOŚCI PSPP


PSPP

71


72


W ostatnich latach obserwuję jak niebywale wzrosła pozycja prawników przedsiębiorstw. Początkowo byli w firmach raczej „samotni”, dziś kierują całymi działami – nie tylko prawnymi, ale często także – compliance. Kiedyś bali się „wychylić” zza prezesów, z którymi pracują, dziś sami zasiadają w zarządach spółek. Widzę wśród in-house’ów grupę bardzo wszechstronnych prawników, bo w dużych firmach trzeba się znać na (prawie) wszystkim – jedna specjalizacja tu nie wystarcza. Prawnicy przedsiębiorstw nie tylko dobrze rozumieją biznes, ale coraz częściej podejmują kluczowe decyzje w firmach, mają realny wpływ na ich rozwój i strategię.

Ewa Usowicz dyrektor Działu Serwisów Informacyjnych Wolters Kluwer

Dziesięciolecie Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw skłania do podsumowań. Działania merytoryczne Stowarzyszenia: raporty socjologiczne i konkursy np. Lider Prawników Przedsiębiorstw to Maciej Bobrowicz Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 2007-2013, 2016-2020

doskonałe przykłady integrowania środowiska wokół wspólnych zagadnień i wyzwań. Z przyjemnością jako

Prezes

Krajowej

Rady

Radców

Prawnych

współpracowałem z przedstawicielami Stowarzyszenia również w realizacji Turnieju Negocjacyjnego radców prawnych.

Wszystkim

członkom

PSPP

składam

najlepsze życzenia z okazji jubileuszu.

PSPP

73


2016 W roku 2016 stowarzyszenie kontynuowało wszelkie inicjatywy i projekty

rozpoczęte z powodzeniem w poprzednich latach. Jednym z podjętych zadań było ponowne przeprowadzenie badania wśród prawników przedsiębiorstw. Badanie to, w nieco uzupełnionej i zmodyfikowanej formie, otworzyło możliwość podzielenia się przez naszych członków cennymi opiniami na temat świadczonej przez nich obsługi prawnej, perspektyw ich rozwoju i kariery, obserwowanych zmian i ograniczeń w wykonywaniu zawodu a także relacji z kancelariami.

Maciej Ozdowski Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw

74


6

10 MARCA 2016

OCHRONA INTERESÓW PRACODAWCY – JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED NIEUCZCIWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ PRACOWNIKÓW?

PSPP

75


10 CZERWCA 2016

76

ZARZÄ„DZANIE KRYZYSEM W PROJEKTACH IT


Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw jest miejscem pozwalającym poznać wartościowe osoby, które na co dzień mierzą się z podobnymi problemami na tle zawodowym. Kontakt z szefami działów prawnych z najróżniejszych branży, który jest możliwy dzięki Stowarzyszeniu, pozwala nam na wymianę nie tylko doświadczeń zawodowych, ale również poglądów, opinii oraz wiedzy – tak bardzo ważnych w środowisku prawniczym. Partnerstwo oraz integracja, będące głównymi filarami Stowarzyszenia to wartości, którymi powinien kierować się każdy prawnik i które – dzięki Stowarzyszeniu – na nowo nabierają znaczenia, budując naszą wspólnotę, zapewniając nam rozwój oraz tworząc miejsce do rzeczowych dyskusji. Jest to też miejsce gdzie możemy czerpać wspólne doświadczenia i zasoby wiedzy co jest dla mnie osobiście nieocenione.

Paulina Marusczyk Dyrektor Działu Prawnego, Grupa PSA / Opel Vauxhall

Rola prawników przedsiębiorstw jest kluczowa. Także dla doradców. My nigdy nie będziemy znać aż tak dobrze przedsiębiorstwa, celów strategicznych, wszystkich uwarunkowań. Możemy wnieść wiedzę ekspercką w naszej dziedzinie, know-how z innych projektów, ale koniec końców cała nasza praca jest tylko elementem zarządzania ryzykiem prawnym organizacji. PSPP to miejsce na możliwość wymiany takich doświadczeń i wzajemnych oczekiwań. Duża wartość także dla nas, kancelarii zewnętrznych.

Marcin Maruta Wspólnik w kancelarii Maruta Wachta

PSPP

77


23 CZERWCA 2016

78

KONFERENCJA PRASOWA PREZENTUJĄCA WYNIKI BADANIA „PRAWNICY PRZEDSIĘBIORSTW: DZIŚ I JUTRO. PERSPEKTYWY ROZWOJU ŚRODOWISKA PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW”


Kancelaria PwC Legal od początku działalności, czyli od ponad 10 lat, bo w tym roku obchodziliśmy okrągłe urodziny, jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia. Jestem przekonany, że współpraca, wymiana wiedzy i najlepszych praktyk oraz dyskusje na najważniejsze dla branży prawniczej tematy przyczyniają się do podnoszenia jakości rynku usług prawniczych i odpowiadania na wyzwania jakie niesie ze sobą zawód prawnika.

Cezary Żelaźnicki Partner zarządzający, PwC Legal Polska

PSPP

79


23 CZERWCA 2016

80

MISTRZOWIE PONADCZASOWEGO STYLU – SPOTKANIE Z MACARONI TOMATO


7 LIPCA 2016

NOWE PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. WDROŻENIE OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA UE O OCHRONIE DANYCH.

PSPP

81


15 WRZEŚNIA 2016

82

RUTYNA CZY NIESPODZIANKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?


26 WRZEŚNIA 2016

FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH PANEL DYSKUSYJNY „PRAWNICY PRZEDSIĘBIORSTW JAKO DORADCY BIZNESU?”

PSPP

83


15 LISTOPADA 2016

84

O PRAWIE I BIZNESIE PRZY WINIE: CZY POLSKA DOGONI NIEMCY – SPOTKANIE Z PROF. WITOLDEM ORŁOWSKIM


PSPP

85


1 GRUDNIA 2016

86

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE DLA CZŁONKÓW I PRZYJACIÓŁ PSPP


PSPP

87


2017 Na przestrzeni ostatnich lat z zainteresowaniem obserwuję, jak zmienia się rola prawników w przedsiębiorstwach. Eksperci sprawnie poruszający się w złożonych zagadnieniach prawnych stali się równocześnie doradcami biznesowymi aktywnie biorącymi udział w planowaniu strategicznych działań firmy. To niewątpliwie ogromna

zasługa Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw i jego pracy na rzecz integracji środowiska, stworzenia wyjątkowego miejsca wzajemnej inspiracji i wymiany doświadczeń. Nieoceniony jest też wkład

Stowarzyszenia w budowanie efektywnego modelu współpracy działów prawnych przedsiębiorstw z kancelariami prawnymi, który sukcesywnie zyskuje na znaczeniu. Jestem przekonany, że w kolejnych latach jego rola będzie rosnąć, choćby w obszarze promowania nowych technologii, czy rozwijania kompetencji niezbędnych do przystosowania się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Życzę wielu kolejnych lat owocnej pracy i sukcesów.

Marcin RadwanAdowkat Wspólnik Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Tokarzewska Sp.k.

88


7

10 MARCA 2016

OCHRONA INTERESÓW PRACODAWCY – JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED NIEUCZCIWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ PRACOWNIKÓW?

PSPP

89


2 CZERWCA 2017

90

O PRAWIE I BIZNESIE PRZY WINIE: GOŚĆ SPECJALNY SPOTKANIA – EWA EWART


PSPP

91


19 CZERWCA 2017

92

ODCZAROWAĆ RODO


26 PAŹDZIERNIKA 2017

O BIZNESIE I PRAWIE PRZY WINIE – GOŚĆ SPOTKANIA TOMASZ MICHNIEWICZ

PSPP

93


94


30 LISTOPADA 2017

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW I PRZYJACIÓŁ PSPP

PSPP

95


96


Nagrodę Lider Prawników Przedsiębiorstw, która jest przyznawana przez PSPP, traktuję jako bardzo ważny wyraz aprobaty dla mojej pracy. Nie ma większego zaszczytu niż docenienie ze strony koleżanek i kolegów z tego samego zawodowego środowiska. Dobrze, że także prawnicy wewnętrzni mają swoje forum wymiany doświadczeń i swoją nagrodę!

dr Piotr Antoszek Dyrektor Działu Prawnego Solaris Bus & Coach S.A

PSPP

97


2018 Rok 2018 był rokiem szczególnie udanym w historii PSPP. Dotyczyło to przede wszystkim działalności edukacyjnej Stowarzyszenia. W tym roku odbyła się pierwsza edycja Legal MBA organizowanego przez PSPP przy współpracy

z dziennikiem Rzeczpospolita oraz kancelarią PWC Legal. Zaproponowana przez Prezesa Waldemara Kopera idea stworzenia pierwszego polskiego MBA przygotowanego specjalnie na potrzeby prawników, spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem środowiska prawniczego. Pierwsza edycja Legal MBA okazała się wielkim sukcesem i od tego czasu kolejne edycje organizowane są regularnie. Nie była to jedyna inicjatywa PSPP w zakresie edukacji prawników, która ujrzała światło dzienne w tym roku. Na wiosnę rozpoczęła też działalność Akademia Prawników Przedsiębiorstw

organizowana przy współpracy z kancelarią WKB. Ta inicjatywa, skupiająca się na zagadnieniach prawnych szczególnie interesujących dla prawników przedsiębiorstw, też spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Tomasz Sztyber Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw

98


8

3 MARCA 2018

1. EDYCJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO DLA PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW LEGAL MBA

PSPP

99


7 MARCA 2018

100

WYZWANIA W RELACJACH HANDLOWYCH W ŁAŃCUCHU DOSTAW PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH PO WEJŚCIU USTAWY O PRZEWADZE KONTRAKTOWEJ.


27 MARCA 2018

O BIZNESIE I PRAWIE PRZY WINIE

PSPP

101


Udział w Stowarzyszeniu pozwala mi na kontakty z ludźmi, którzy mają zbliżone problemy do moich, dzięki temu mogę spojrzeć na nie z innej strony i zweryfikować rozwiązania - to bardzo cenne doświadczenie.

Artur Chrzanowski Dyrektor Działu Prawnego EIFFAGE Polska

102


12 KWIETNIA 2018

BĄDŹ GOTOWY NA RODO

PSPP

103


25 KWIETNIA 2018

CZY KONSUMENTOWI MOŻNA JUŻ WSZYSTKO?

Polski rynek usług prawniczych zmienia się niezwykle dynamic

widocznych trendów ostatnich lat jest olbrzymi wzrost znaczenia dział

Prawnicy in-house, pracując w zespołach, które często liczebności

dzisiaj strategicznymi doradcami dla zarządów we wszystkich kluc

W konsekwencji oczekują od kancelarii nie tylko znajomości przepis

na temat funkcjonowania ich biznesu, z uwzględnieniem specyfiki

Współpraca z PSPP jest dla nas niezwykle ważna, bo to jest miejs

uważnie wsłuchujemy się w bieżące potrzeby prawników i ich firm

naszą ekspercką wiedzą i doświadczeniem. Dlatego też możemy peł

Z okazji Jubileuszu, w imieniu całej kancelarii, serdecznie gratuluję ws PSPP, życząc wielu równie udanych i pełnych sukcesów lat!

Aleksander Stawicki wspólnik w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

104


9 MAJA 2018

AKADEMIA PRAWNIKA PRZEDSIĘBIORSTW: KNOW-HOW FIRMY – JAK O NIE DBAĆ?

cznie. Jednym z najbardziej

łów prawnych przedsiębiorstw.

ią dorównują kancelariom, są

czowych obszarach biznesu.

sów prawnych, ale też wiedzy

i sektora, w którym działają.

sce, w którym z jednej strony

m, a z drugiej wymieniamy się

łnić rolę zaufanego doradcy.

szystkim osobom tworzącym

PSPP

105


106


OD 10 LAT PROMUJEMY NAJLEPSZE STANDARDY PRACY PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW PSPP

107


22 MAJA 2018

108

AKADEMIA PRAWNIKA PRZEDSIĘBIORSTW: PRAWO KONKURENCJI – TARCZA CZY MIECZ?


24 MAJA 2018

PSYCHOLOGIA W SPORACH GOSPODARCZYCH – NOWE PERSPEKTYWY, PREZENTACJA PROJEKTU RÖCOGNITION

PSPP

109


7 CZERWCA 2018

110

AKADEMIA PRAWNIKA PRZEDSIĘBIORSTW: ZA DRZWIAMI SALI SĄDOWEJ – NAJCZĘSTSZE PYTANIA I PRAKTYCZNE ODPOWIEDZI


PSPP

111


26 CZERWCA 2018

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE 1. EDYCJI LEGAL MBA Udział w programie Legal MBA to doskonała okazja, by spojrzeć na zawód prawnika z innej perspektywy. Pamiętać należy, że wymaga się od nas coraz szerszych kompetencji biznesowych. To także czas i miejsce na przyjazną wymianę doświadczeń w gronie profesjonalistów.

Sebastian Grzywacz CSEE Legal Director Antalis

112


PSPP

113


19 WRZEŚNIA 2018

114

FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH PANEL DYSKUSYJNY “AWERS I REWERS TEJ SAMEJ MONETY CZYLI JAK KSZTAŁTOWAĆ RELACJĘ POMIĘDZY DZIAŁEM PRAWNYM PRZEDSIĘBIORSTWA A ZEWNĘTRZNYMI KANCELARIAMI?”


29 LISTOPADA 2018

ŚWIĄTECZNA GALA CZŁONKÓW I PRZYJACIÓŁ PSPP

PSPP

115


116


Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw odgrywa od lat bardzo ważną rolę integrującą tę grupę środowiska prawniczego. Dzięki działaniom stowarzyszenia mogliśmy się przekonać, jak ważni są w przedsiębiorstwach i jak uniwersalnych umiejętności się od nich oczekuje, bo w miejscu pracy są nie tylko doradcami prawnymi, ale często współuczestniczą w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Stowarzyszenie wychodzi takim prawnikom naprzeciw, jest platformą wymiany doświadczeń, inicjowania wspólnych przedsięwzięć, jak specjalistyczne szkolenia

czy dyskusje w formie

konferencji lub forów. Daje im od lat możliwość rozszerzenia swoich kompetencji. Dziesięciolecie działalności to piękny jubileusz. Życzę wszystkim członkom Stowarzyszenia, aby trzymali obrany kurs i rośli w siłę.

Tomasz Pietryga Zastępca Redaktora Naczelnego „Rzeczpospolitej”

PSPP

117


2019 118


9

2 MARCA 2019

2. EDYCJA PROGRAMU LEGAL MBA

PSPP

119


12 MARCA 2019

120

AKADEMIA PRAWNIKA PRZEDSIĘBIORSTW


PSPP

121


9 MAJA 2019

122

PREZENTACJA RAPORTU PSPP I WKB WIERCIŃSKI, KWIECIŃSKI, BAEHR „DZIAŁ PRAWNY A COMPLIANCE – RAZEM CZY OSOBNO?”


PSPP

123


5 CZERWCA 2019

124

O BIZNESIE I PRAWIE PRZY WINIE


PSPP

125


8 CZERWCA 2019

126

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE 2. EDYCJI LEGAL MBA


19 WRZEŚNIA 2019

FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH PANEL DYSKUSYJNY “WEWNĘTRZNY DZIAŁ PRAWNY A COMPLIANCE - RAZEM CZY OSOBNO?”

PSPP

127


26 WRZEÅšNIA 2019

128

GC DISCUSSION DINNER: FUTURE WORLD OF GENERAL COUNSEL ? THEMES AND DIRECTIONS FROM THE EUROPEAN COMPANY LAWYERS ASSOCIATION GC REPORT


PSPP

129


27 WRZEŚNIA 2019

130

3. EDYCJA LEGAL MBA


Prawnicy przedsiębiorstw i prawnicy z kancelarii uczestniczą razem w zajęciach z komunikacji, które prowadzę w ramach Legal MBA. Prawnicy przedsiębiorstw mówią: “Po raz pierwszy rozmawiam z prawnikami zewnętrznymi szczerze, otwarcie, bez barier i bez udawania. Nareszcie mogę wyjaśnić im swoje potrzeby i oczekiwania. Rozumiem też lepiej ich perspektywę.” Prawnicy z kancelarii mówią dokładnie to samo...

Ryszard Sowiński prof. WSB, ekspert w obszarze zarządzania kancelariami prawnymi i działami prawnymi przedsiębiorstw, współpracuje z PSPP od początku istnienia organizacji

PSPP

131


3 PAŹDZIERNIKA 2019

132

DUŻA I MAŁA NOWELIZACJA KPC – WPŁYW ZMIAN NA POSTĘPOWANIE SĄDOWE I PRACĘ PRAWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SPÓŁEK


Od powstania Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw śledzimy jego działalność, a od 2018 r. aktywnie współpracujemy na różnych polach. Stowarzyszenie doskonale rozumie, że my prawnicy jesteśmy skazani na ciągłe dokształcanie się i rozwój, a forma świadczenia pomocy prawnej dynamicznie się zmienia, aby nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością. Szkolenia, które mieliśmy okazję organizować wspólnie z PSPP, m.in. o zmianach w KPC czy e-signature, były niezwykle interaktywne. Ogromną wartość stanowiło otwarte dzielenie się przez licznych uczestników swoimi doświadczeniami, co wzbogaciło przekaz merytoryczny z korzyścią dla wszystkich obecnych.

adwokat Ewa Rutkowska wspólnik w kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

PSPP

133


15 PAŹDZIERNIKA 2019

134

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI WOMEN IN LAW KOBIETY PRZYSZŁOŚCIĄ BRANŻY PRAWNICZEJ


Społeczność prawników korporacyjnych, to bardzo ważna część całej branży prawniczej. Kluczowe jest to, by promować wśród prawników i w biznesie działania związane z różnorodnością. Od początku istnienia Fundacji Women in Law PSPP jest naszym partnerem merytorycznym, a r.pr. Agnieszka Dzięgielewska – Jończyk jest członkinią Rady Fundacji. Udział prawników wewnętrznych w inicjatywach Fundacji jest bardzo widoczny. Szefowe i szefowie działów prawnych stanowią prawie połowę mentorów w programie mentoringowym, byli prelegentkami i prelegentami podczas wydarzeń organizowanych przez Fundację, a także zaangażowani są w nowy projekt Fundacji – Centrum Wsparcia Kariery, jako Mecenasi Kariery. PSPP to nasz bardzo ważny partner – bardzo się cieszę, że możemy współpracować z prawnikami przedsiębiorstw na tak wielu polach!

Kamila Kurkowska Prezeska Fundacji Women in Law

PSPP

135


29 PAŹDZIERNIKA 2019

136

AKADEMIA PRAWNIKA PRZEDSIĘBIORSTW: SYSTEMY REGULACJI DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ


PSPP

137


5 GRUDNIA 2019

138

ŚWIĄTECZNA GALA CZŁONKÓW I PRZYJACIÓŁ PSPP 2019


PSPP

139


140


2020 PSPP włącza się w trend promujący różnorodność na rynku pracy i nawiązuje strategiczną współpracę z Fundacją „Women in Law”. Wiele inicjatyw organizowanych jest wspólnie. Dużym sukcesem okazuje się program mentoringowy, w ramach którego nasi członkowie jako mentorzy dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym z młodymi prawniczkami wchodzącymi na rynek pracy. Po upływie 4 lat od ostatniego badania, PSPP pyta szefów działów prawnych o trendy i wyzwania w pracy prawnika przedsiębiorstw. Powstaje nowy raport, który jasno wskazuje na zdecydowany wzrost znaczenia funkcji prawnej w przedsiębiorstwach i roli prawnika przedsiębiorstwa, który staje się równoprawnym partnerem biznesu i strategicznym doradcą. W czasie pandemii Covid-19 pociągającej za sobą zmiany w obszarze prawnym i ekonomicznym, prawnicy przedsiębiorstw, służąc radą i wiedzą ekspercką swoim klientom wewnętrznym, przyczyniają się do znacznego ograniczenia ryzyk i utrzymania zyskowności biznesu w tym trudnym okresie. Rzeczywistość pokazała po raz kolejny, że prawnicy przedsiębiorstw świetnie odnajdują się w sytuacjach kryzysowych i stanowią istotny element współczesnej mapy procesów biznesowych.

Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw Dyrektor Zespołu Prawa i Ładu Korporacyjnego w Skanska S.A.

PSPP

141


16 MARCA 2020

142

“PRAWNICY PRZEDSIĘBIORSTW W CENTRUM PROCESÓW BIZNESOWYCH” - RAPORT Z BADANIE PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW 2020 DEBATA DZIENNIKA RZECZPOSPOLITA


8 MARCA 2020

4. EDYCJA LEGAL MBA

Program Legal MBA to cenna wiedza i umiejętności menadżerskie do wykorzystania w codziennej praktyce biznesowej radcy prawnego. Świetna możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami kursu i wykładowcami.

Beata Najmec – Witkowska Manager of Legal Department OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o.

PSPP

143


16 MARCA 2020

144

E-SIGNATURE – CZYLI ZAWIERANIE UMÓW W POSTACI ELEKTRONICZNEJ – KORZYŚCI, RYZYKA I WYZWANIA ZWIĄZANIE Z WDROŻENIEM


15 WRZEŚNIA 2020

FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH PANEL DYSKUSYJNY “PRAWNICY PRZEDSIĘBIORSTW DZIŚ I JUTRO WYZWANIA, TRENDY, PROGNOZY”

PSPP

145


8 MARCA 2020

146

SERWIS INFORMACYJNY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW


OD 10 LAT EDUKUJEMY I DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Autorką większości zdjęć jest Marta Rybicka (www.lifestudio.com.pl, www.martarybicka.pl). Dziękujemy za wieloletnią współpracę!

PSPP

147


www.pspp.org.pl

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNYCH 10 LAT!

148


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.